fbpx
skip to Main Content
Vovinam Schools
Le Sang Library
Vovinam Home
Vovinam University International

Lộc Đỉnh Ký Tập 5

Hồi 161

Vi Tiểu Bảo tâu trình sứ mạng

Nguyên Kiến Ninh công chúa đã bàn định mọi việc với Vi Tiểu Bảo, để khi vào bái kiến Vua Khang Hy sẽ tâu bày trường hợp vô lễ của Ngô ứng Hùng.

Vi Tiểu Bảo chờ công chúa ra rồi liền thuật lại vụ đó một cách tường tận.

Vua Khang Hy chau mày không nói gì. Ngài nghe xong trầm ngâm một lúc rồi phán:

– Tiểu Quế Tử! Ngươi thật là lớn mật.

Vi Tiểu Bảo giật nẩy mình lên, sợ hãi đáp:

– Nô tài không dám…

Vua Khang Hy ngắt lời:

– Ngươi toa rập với Công chúa, dám lừa gạt cả ta.

Vi Tiểu Bảo ấp úng:

– Không… không có chuyện đó. Khi nào nô tài dám… lừa gạt Hoàng thượng?

Vua Khang Hy nói:

– Ngô ứng Hùng vô lễ với Công chúa, dĩ nhiên ngươi không trông thấy, sao ngươi dám nghe lời một bên Công chúa mà tâu bậy với ta?

Vi Tiểu Bảo than thầm:

– Chết cha rồi! Ông Vua con này ghê quá, đã nhìn thấy chỗ sơ hở.

Gã vội quỳ xuống dập đầu tâu:

– Hoàng thượng sáng soi muôn dặm. Ngô ứng Hùng vô lễ với Công chúa trong trường hợp nào, quả nhiên nô tài không được mắt thấy. Nhưng lúc đó nhiều người ở ngoài cửa sổ đều nghe rõ hết.

Vua Khang Hy nói:

– Nếu vậy lại càng hồ đồ hơn nữa. Ta đã gặp mặt Ngô ứng Hùng hai lần, nhận thấy gã là con người tinh minh mẫn cán. Gã lại không còn nhỏ tuổi nữa thì trong phòng gã thiếu gì cơ thiếp xinh đẹp? Khi nào gã dám lớn mật càn rỡ, cử động vô lễ với Công chúa? Hừ! Tính khí Công chúa chẳng lẽ ta còn chưa hiểu hay sao?

Nhất định là Công chúa gây lộn với Ngô ứng Hùng rồi… cắt con mẹ nó cái đó đi.

Nhà Vua nói tới đây không nhịn được, nổi lên tràng cười ha hả.

Vi Tiểu Bảo cũng phì cười. Gã đứng dậy tâu:

– Sự tình này Công chúa không tiện nói ra, dĩ nhiên nô tài cũng không dám hỏi nhiều. Công chúa bảo sao nô tài tâu trình làm vậy.

Vua Khang Hy gật đầu phán:

– Thế thì phải rồi. Gã tiểu tử Ngô ứng Hùng phải chịu oan khuất trong vụ này.

Ngươi truyền chỉ ra cho chúng ở lại Kinh thành chọn ngày làm lễ thành hôn. Sau một tháng sẽ trở về Vân Nam.

Vi Tiểu Bảo tâu:

– Tâu Hoàng thượng việc hoàn hôn thì không sao. Nhưng Ngô Tam Quế sắp làm phản, không thể để Công chúa về Vân Nam được.

Vua Khang Hy thản nhiên gật đầu nói:

– Ngô Tam Quế quả nhiên muốn làm phản. Ngươi thấy thế nào?

Vi Tiểu Bảo liền đem vụ Ngô Tam Quế câu kết với xứ Tây Tạng, xứ Mông Cổ, nước La Sát, Thần Long giáo, tình hình thế nào, nhất nhất thuật lại.

Khi gã kể đến vụ bắt sứ giả xứ Mông Cổ, gã liền đem việc mình giả trang làm con nhỏ của Ngô Tam Quế để hiểu rõ chân tướng. Bộ hạ của gã hóa trang làm gia tướng ở Bình Tây Vương phủ vào kỹ viện tranh gái, nổi cơn ghen đánh lộn để giết chết Hãn Thiếp Ma giả, gã không bỏ sót một chi tiết. Gã hớn hở ra chiều đắc ý.

Vua Khang Hy lắng tai nghe rồi phán:

– Vụ này khá hay đấy.

Ngài nói tiếp:

– Ngô Tam Quế là người thế nào ta chưa thấy qua. Ngày trước trong cung loan tin làm lễ tế hiếu Phụ vương, Ngô Tam Quế có đem trọng binh đến kinh thành tế bái. Ta muốn gặp hắn một lần, nhưng mấy vị Cố mệnh đại thần phòng ngừa hắn dẫn binh vào thành lỡ xảy biến một cách đột ngột thì trở tay không kịp, nên bảo hắn ở ngoài thành dựng rạp tế vọng chứ không được vào thành.

Nhà Vua nói tới đây đứng dậy phê phán:

– Ngao Bái thật là ngu xuẩn. Nếu sợ Ngô Tam Quế vào thành mà xảy ra biến loạn, sao không hạ chỉ cho cha con hắn nhập thành tế bái, còn đại quân đóng ở ngoài thành thì hắn còn làm gì được? Nếu hắn không dám vào thành một mình là tự hắn khiếm khuyết lễ số. Mình không cho hắn vào thì có khác gì bảo hắn:

“Bọn ta sợ đại quân của ngươi tạo phản, vậy ngươi phải ở ngoài không được vào”.

Nhà Vua cười khành khạch nói tiếp:

– Một đằng mình tỏ ra khiếp nhược, một mặt Ngô Tam Quế lại cho là triều đình có lòng nghi kỵ hắn. Triều đình vừa sợ vừa nghi kỵ hắn thì dĩ nhiên hắn nảy lòng tạo phản. Ta e rằng nguyên nhân mưu phản của Ngô Tam Quế đã chớm nở ngay từ hồi ấy.

Vi Tiểu Bảo nghe nhà Vua phân tích như vậy càng sinh lòng khâm phục. Gã nói:

– Giả tỷ ngày ấy Ngô Tam Quế gặp Hoàng thượng. Hoàng thượng dẫn dụ cho hắn một phen, có khi hắn không dám nghĩ đến chuyện làm phản.

Vua Khang Hy lắc đầu đáp:

– Hồi đó ta còn nhỏ tuổi quá, không hiểu gì về quân quốc đại sự. Có khi gặp hắn cũng không biết điều gì lợi hại mà nói. Không chừng gã khinh thường ta nhỏ bé chẳng coi vào đâu, lại càng làm phản mau chóng.

Rồi nhà Vua hỏi đến tướng mạo cùng hành vi của Ngô Tam Quế. Vi Tiểu Bảo nhất nhất tâu trình.

Nhà Vua lại hỏi:

– Trong thư phòng của Ngô Tam Quế có tấm da con bạch hổ như thế nào?

Vi Tiểu Bảo rất lấy làm kỳ liền mô tả tấm da con bạch hổ đó rồi nói:

– Cả việc nhỏ nhặt này Hoàng thượng cũng biết mới thật tài tình.

Vua Khang Hy mỉm cười không đáp. Ngài lại hỏi tới cách bố trí binh mã của Ngô Tam Quế cùng con rể hắn là Hạ Quốc Tương và mười tên đại tổng binh dưới trướng tính tình ra sao, tài cán thế nào?

Cứ những lời phỏng vấn của Vua Khang Hy cũng đủ biết ngài hiểu tường tận về mọi tình trạng ở nơi Ngô Tam Quế. Tư cách, tài năng của các đại tướng dưới trướng hắn, cùng binh mã tại Bình Tây Vương phủ nhiều hay ít nhà vua đều rõ hết.

Tên nào tham tiền, tên nào hiếu sắc, tên nào hồ đồ, tên nào úy tử tham sanh cũng không qua được tai mắt của ngài.

Vi Tiểu Bảo vừa kinh hãi lại vừa khâm phục. Gã nói:

– Tâu Hoàng thượng! Hoàng thượng không tới Vân Nam mà tình trạng ở Bình Tây Vương phủ, trong cũng như ngoài, còn biết rõ hơn nô tài nhiều lắm.

Đột nhiên gã tỉnh ngộ nói tiếp:

– à phải rồi! Hoàng thượng đã phải người tới Côn Minh do thám.

Vua Khang Hy cười đáp:

– Thế mới gọi là tri kỷ tri bỉ, bách chiến bách thắng. Hắn định tạo phản, chẳng lẽ chúng ta để mặc kệ hắn? Tiểu Quế Tử! Chuyến này công lao của ngươi lớn lắm vì ngươi đã thám thính được Ngô Tam Quế câu kết với xứ Tây Tạng, xứ Mông Cổ và nước La Sát. Vụ này rất kỳ bí bọn thám tử của ta không điều tra được. Chúng chỉ có thể dò la những chuyện nhỏ nhặt, chứ không thám thính nổi việc lớn nhà nước.

Vi Tiểu Bảo cả mừng tâu:

– Đây hoàn toàn trông vào hồng phúc tầy trời của đức Hoàng thượng.

Nhà Vua phán:

– Ngươi đem Hãn Thiếp Ma vào cung để ta thân hành thẩm vấn.

Vi Tiểu Bảo vâng dạ lui ra rồi dẫn mười tên ngự tiền thị vệ giải Hãn Thiếp Ma vào ngự thư phòng.

Vua Khang Hy vừa nhìn thấy Hãn Thiếp Ma đã dùng tiếng Mông Cổ để mở cuộc thẩm vấn.

Hãn Thiếp Ma thấy nhà Vua nói tiếng Mông Cổ rất lấy làm kinh dị, nhưng cũng có phần thân thiết. Hắn nhìn thấy khí thế trong Hoàng cung không dám giấu diếm gì nữa, đem hết sự thật trình bày với nhà Vua.

Vua Khang Hy thẩm vấn một hồi liền đến mấy giờ đồng hồ. Ngoài vụ xứ Mông Cổ câu kết với Ngô Tam Quế trong trường hợp nào, nhà vua còn hỏi đến binh lực cùng các bộ thự Ở xứ Mông Cổ. Ngài hỏi cả địa thế núi sông, nhân tình phong thổ, cùng các bậc vương công ai thân với ai, ai thù ghét ai.

Nói tóm lại nhà Vua không bỏ sót một chi tiết nào có ảnh hưởng đến việc lợi dụng nhân vật ở xứ này.

Vi Tiểu Bảo đứng bên chầu chực, gã ngẩn mặt ra mà nghe hai người lý la lý lố không ngớt. Gã chẳng hiểu gì nhưng cũng nhận được vẻ mặt Hãn Thiếp Ma có lúc khâm phục nhà Vua trẻ tuổi, có lúc ra chiều sợ hãi vô cùng. Sau rốt thấy hắn dập đầu lia lịa dường như để cảm tạ Ơn đức của nhà Vua.

Vua Khang Hy thẩm vấn xong, sai bọn Ngự tiền thị vệ đưa Hãn Thiếp Ma xuống nhà giam.

Một tên tiểu thái giám bưng bát sâm thang vào dâng lên.

Nhà Vua đón lấy uống rồi bảo tiểu thái giám:

– Ngươi đi lấy cho Vi tổng quản một chén.

Tiểu thái giám vâng lời chạy đi lấy đưa vào. Vi Tiểu Bảo dập đầu tạ Ơn bưng lấy sâm thang uống.

Bỗng nghe ngoài thư phòng có tiếng bước chân vang lên. Một tên tiểu thái giám chạy vào tâu:

– Khải bẩm Hoàng thượng! Nam Hoài Nhân và Thang Nhược Vọng xin vào bệ kiến.

Vua Khang Hy gật đầu.

– Tiểu thái giám truyền lệnh ra ngoài. Hai người ngoại quốc thân thể cao lớn lật đật tiến vào quỳ xuống dập đầu trước mặt nhà Vua.

Vi Tiểu Bảo rất lấy làm kỳ nghĩ bụng:

– Sao lại có hai tên quỷ sứ ngoại quốc đến đây làm chi? Thế này thì thật là khó hiểu.

Hai người ngoại quốc khấu đầu xong, rút trong bọc ra một cuốn sách đặt lên án.

Người ít tuổi tên gọi Nam Hoài Nhân lên tiếng:

– Tâu Hoàng thượng! Bữa nay bọn nô tài lại trình bày về cách phát xạ súng lớn.

Vi Tiểu Bảo nghe hắn nói tiếng kinh rất rõ ràng lưu loát, bất giác •ủa• lên một tiếng, ra chiều kinh hãi, lẩm bẩm:

– Ly kỳ! Thật là ly kỳ! Tên quỷ này lại không phun tiếng ngoại quốc ra.

Vua Khang Hy nhìn gã mỉm cười rồi cúi xuống ngó cuốn sách.

Nam Hoài Nhân đứng một bên vừa trỏ tay vào sách vừa giải thích cho Vua nghe.

Vua Khang Hy hễ thấy chỗ nào chưa hiểu liền hỏi lại.

Nam Hoài Nhân giảng chừng nửa giờ thì người ngoại quốc kia tuổi già râu bạc tên gọi Thang Nhược Vọng tiếp tục giảng giải về thiên văn lịch pháp. Lão này cũng giảng chừng nửa giờ. Rồi cả hai người lạy tạ lui ra.

Vua Khang Hy cười hỏi:

– Người ngoại quốc nói được tiếng Trung Quốc chắc ngươi nghe lấy làm lạ lắm phải không?

Vi Tiểu Bảo tâu:

– Ban đầu nô tài rất lấy làm kỳ, nhưng sau nghĩ lại cũng chẳng có chi là lạ.

Thánh thiên tử được bách thần phù hộ. Nước La Sát mưu đồ chuyện bất chính nên đức Thượng đế phái hai con quỷ Tây Dương biết nói tiếng Trung Quốc đến phò tá thánh triều, chế tạo súng ống để bình định La Sát.

Vua Khang Hy nói:

– Tâm tư ngươi quả là thông minh. Nhưng hai tên Dương quỷ này không phải trời sinh ra liền biết nói tiếng Trung Quốc. Lão già đã đến Trung Quốc từ thời Thiên Khải nhà Minh. Lão là người Nhật Nhĩ Man. Còn tên trẻ tuổi là người Tỷ Lợi Thì đến đây vào triều Thuận Trị. Cả hai đều là giáo sĩ đạo Gia Tô. Chúng đến Trung Quốc truyền giáo. Muốn truyền giáo phải học tiếng Trung Quốc.

Vi Tiểu Bảo nói:

– Té ra là thế. Nô tài vẫn lo ngay ngáy về súng ống của nước La Sát vô cùng lợi hại. Bữa nay được nghe người ngoại quốc giảng giải về súng lớn súng nhỏ, trình bày trước Hoàng Thượng đâu ra đấy. Bây giờ nô tài mới vững dạ.

Vua Khang Hy thả bước trong ngự thư phòng thủng thẳng nói:

– Người La Sát cũng là người, chúng ta cũng là người. Họ chế tạo được súng ống thì chúng ta cũng chế tạo được súng ống, có điều chúng ta chưa hiểu phương pháp mà thôi. Ngày trước chúng ta đánh nhau với triều Minh, quân Minh có súng lớn đã làm cho chúng ta thất điên bát đảo. Đức Thái Tổ Hoàng đế trúng đạn bị thương rồi băng, mà giang sơn nhà Minh cũng mất về tay chúng ta. Như vậy đủ chứng tỏ súng ống là để cho người sử dụng. Nếu người sử dụng thiếu chí khí phấn đấu thì dù súng ống lợi hại đến đâu cũng bằng vô dụng.

Vi Tiểu Bảo hỏi:

– Thế ra triều nhà Minh đã có súng lớn. Không hiểu những khẩu súng đó hiện để ở đâu? Chúng ta lấy đem đi bắn lão tiểu tử Ngô Tam Quế cho cả lò cả lũ nhà hắn bay tung lên trời.

Vua Khang Hy mỉm cười đáp:

– Triều nhà Minh chỉ có mấy khẩu súng lớn mua của người Hồng Mao. Nhưng chỉ hòng mua của bọn Dương quỷ vẫn không ăn thua, vì khi mình đã đánh nhau với họ, tất họ không chịu bán nữa. Như vậy há chẳng hỏng bét? Chúng ta phải tự chế tạo lấy thì mới không sợ người khác đưa mình vào chỗ chết.

Vi Tiểu Bảo nói:

– Đúng lắm! Đúng lắm! Hoàng thượng còn lo bọn giáo sĩ Gia Tô lừa gạt, nên phải tự mình điều tra cho biết rõ. Từ nay trở đi, bất luận bọn Dương quỷ nói thiên hô bách sát thế nào cũng không lừa gạt được Hoàng thượng nữa.

Vua Khang Hy đáp:

– Thế là ngươi đã hiểu tâm ý của ta rồi. Có điều cách chế tạo súng ống còn vấp phải nhiều chuyện khó khăn. Ngay một việc luyện thép đã không phải chuyện dễ dàng.

Vi Tiểu Bảo phấn khởi tinh thần nói:

– Tâu Hoàng thượng! Nô tài xin ra ngoài kêu hết thợ sắt trong thành Bắc Kinh vào đây đắp lò luyện thép suốt ngày đêm lấy mấy trăm vạn cân thượng hảo.

Vua Khang Hy đáp:

– Khi ngươi đi Vân Nam, bọn ta đã luyện được mấy vạn cân thép nguyên chất rồi. Thang Nhược Vọng và Nam Hoài Nhân hiện đang giám đốc công cuộc chế tạo súng lớn. Lát nữa ngươi theo ta đi coi.

Vi Tiểu Bảo cả mừng nói:

– Thế thì hay lắm! Đột nhiên gã nghĩ ra điều gì liền nói tiếp:

– Tâu Hoàng thượng! Bọn quỷ ngoại quốc thường ôm mối bất lương. Chúng ta phải đề phòng mới được. Nơi chế luyện súng ống lại có hỏa dược cùng sắt thép.

Hoàng thượng không nên đi, để nô tài giám sát bọn chúng.

Vua Khang Hy đáp:

– Cái đó ngươi bất tất phải quan tâm. Vụ này quan hệ đến khí vận Quốc gia mà chính mắt ta không nhìn tới thì không thể yên lòng được. Nam Hoài Nhân trung thành ngay thẳng. Còn Thang Nhược Vọng đã được ta cứu mạng, lão cảm kích vô cùng. Quyết hai người này không nẩy dị tâm.

Vi Tiểu Bảo nói:

– Hoàng thượng cứu mạng cho cả lão quỷ nước ngoài thì thật là kỳ.

Vua Khang Hy mỉm cười đáp:

– Năm Khang Hy thứ ba, Thang Nhược Vọng nói là tòa Khâm thiên giám tính lầm ngày nhật thực rồi hai bên tranh biện rất kịch liệt.

Nhà Vua ngừng lại một chút rồi tiếp:

– Dương Quang Tiên tại Hán cung trong tòa Khâm thiên giám không biện minh được, liền tìm cách trả oán. Hắn làm bản tâu nói là Thang Nhược Vọng chế ra bộ Đại Thanh thời hiến lịch và suy đoán chỉ có hai trăm năm. Nhưng nhà Đại Thanh được Thượng đế bảo hựu, thánh tộ vô cương, hưởng phúc vô cùng, gây dựng ra giang sơn hàng vạn năm. Thang Nhược Vọng chỉ dâng cuốn lịch hai trăm năm tức là nguyền rủa nhà Đại Thanh chỉ trị vì thiên hạ được hai trăm năm.

Vi Tiểu Bảo thè lưỡi ra nói:

– Lợi hại! Thật là lợi hại! Lão quỷ nước ngoài kia chỉ biết tính thiên văn địa lý, mà lại không hiểu thủ đoạn làm quan.

Vua Khang Hy nói:

– Khi ấy Ngao Bái cầm quyền chính trong triều. Thằng cha này xử sự hồ đồ.

Hắn nói là Thang Nhược Vọng nguyền rủa triều đình, đáng xử tội lăng trì. Hắn đưa chỉ dụ cho ta coi, nhưng ta phát giác ra một chỗ sơ hở.

Vi Tiểu Bảo nói:

– Năm Khang Hy thứ ba Hoàng thượng mới mười tuổi đã khám phá ra chỗ trá ngụy thì thật là thánh thiên tử thông tuệ khác đời, cổ kim hiếm có.

Vua Khang Hy cười đáp:

– Ngươi đừng xu nịnh ta nữa. Thực ra vụ này rất nông cạn. Ta hỏi Ngao Bái:

Bộ “Đại Thanh thời hiến lịch” bao giờ làm xong thì hắn trả lời không biết… Hắn đi điều tra rồi tâu lại là lịch làm xong năm Thuận Trị thứ mười. Ngày ấy đức Tiên đế đã hạ chỉ ban khen và phong cho tên hiệu là “Thông Huyền giáo sư”…

Nhà Vua liếc mắt nhìn Vi Tiểu Bảo nói tiếp:

Ta liền bảo Ngao Bái:

“Phải rồi! Khi lên sáu, lên bảy ta đã trông thấy cuốn Đại Thanh thời hiến lịch. Thế là bộ sách này làm xong ngót mười năm rồi. Sao ngay hồi đó triều đình không làm tội y? Bây giờ mới đem ra xử án là bất công”.

Nhà Vua nói tiếp:

Ngao Bái ngẫm nghĩ cho là ta nói phải nên không hạ sát Thang Nhược Vọng, đem giam vào nhà tù. Sau ta cũng quên mất vụ này. Mới đây Nam Hoài Nhân nhắc tới, ta liền hạ chỉ buông tha y ra.

Vi Tiểu Bảo cười nói:

– Nô tài đi bảo Thang Nhược Vọng để tâm nghiên cứu làm một pho “Đại Thanh vạn niên lịch”.

Vua Khang Hy bật cười mấy tiếng rồi nghiêm nghị đáp:

– Ta đã đọc lịch sử các tiền triều thì Vua chúa đời nào thương yêu trăm họ đều trị nước lâu dài. Nếu không thế thì dù tạo ra bao điềm lành cũng bằng vô dụng. Từ xưa đến nay ai ai cũng xưng hô Hoàng đế bằng đức Vạn tuế mà thực ra chưa ông nào hưởng thọ được trăm năm, chứ đừng nói đến Vạn tuế. Những câu “Thọ tỷ nam sơn”, “Vạn thọ vô cương” gì gì đều là những láo khoét để lừa gạt người đời. Phụ hoàng lúc nào cũng căn dặn câu “Vĩnh bất gia phú” và bảo ta phải tuân hành lời huấn dụ này. Ta đã nghĩ kỹ thì chỉ có bốn chữ đó đúng là phương châm giữ vững giang sơn bền như sắt đá. Tiểu Bảo! Những súng ống của người Tây dương hay binh cường mã tráng của Ngô Tam Quế ta cũng chẳng quan tâm.

Vi Tiểu Bảo chẳng hiểu gì về đạo lý an bang trị quốc, gã chỉ vâng dạ liên thanh.

Vi Tiểu Bảo lấy pho Tứ Thập Nhị Chương Kinh mà gã đã đánh cắp được ở nơi Ngô Tam Quế hai tay cầm dâng lên nói:

Tâu Hoàng thượng! Pho sách này quả nhiên đã bị lão tiểu tử Ngô Tam Quế nuốt mất. Nô tài vào trong thư phòng của hắn ngó thấy liền đánh cắp. Thế là vật về với chủ cũ.

Vua Khang Hy cả mừng nói:

– Hay lắm! Hay lắm! Mẫu hậu thường hay lo nghĩ về vụ này. Ta đem dâng cho lão nhân gia để đưa vào nhà Thái miếu đốt đi là xong. Bất luận trong sách có những điều gì bí ẩn, từ nay chẳng một ai hay biết nữa.

Vi Tiểu Bảo bụng bảo dạ:

– Hoàng đế đốt sách này đi càng hay. Cái đó kêu bằng “hủy thi diệt tích”. Vụ ta lấy cắp những mảnh giấy vụn bên trong vĩnh viễn không còn ai phát giác ra được nữa.

Gã trở về Tử tước phủ của mình chờ đến đêm, đóng cửa cài then lại. Gã lấy gói giấy vụn ra và gọi Song Nhi lại bảo:

– Ta có việc rất tốn công. Cô hãy làm giúp ta.

Gã dặn thị ngồi tỷ mỷ giáp hàng mấy ngàn mảnh giấy vụn vào đúng chỗ của nó cho thành một bức đồ hình.

Song Nhi vâng lời để tâm nhìn kỹ những mảnh giấy. Thị cắm cúi ngắm nghía những vết cắt ở cạnh từng mảnh để lẫn lộn vào với nhau vào một chỗ khó khăn vô cùng! Vi Tiểu Bảo ban đầu ngồi bên bàn chú ý nhìn nhặt mỗi nơi một mảnh giáp lại để đỡ phần nào công việc của Song Nhi. Nhưng gã lần mò hàng giờ muốn giáp hai mảnh cho ăn khớp cũng không tìm ra được. Gã đâm ra chán nản đành bỏ đó. Tự mình vào phòng nằm ngủ.

Sáng hôm sau gã tỉnh dậy thấy phòng ngoài hãy còn thắp đèn lửa. Song Nhi tay vần một mảnh giấy vụn, ngẩn ngơ suy nghĩ.

Vi Tiểu Bảo đi tới sau lưng thị “ồ” lên một tiếng thật to.

Song Nhi giật mình kinh hãi, nẩy bắn người lên. Thị cười hỏi:

– Tướng công đã tỉnh giấc rồi ư?

Vi Tiểu Bảo đáp:

– Đám giấy vụn này làm cho người ta mất công nhiều lắm! Ta có bảo phải làm gấp đâu mà cô ngồi thức suốt đêm cặm cụi? Cô hãy đi ngủ đi! Song Nhi đáp:

– Dạ! Để nô tỳ thu xếp lại đã.

Vi Tiểu Bảo ngó thấy trên bàn đặt một tờ giấy trắng lớn. Song Nhi đã dùng kim thêu cắm mười bảy, mười tám mảnh giấy vụn vào và ăn khớp với nhau. Gã cả mừng nói:

– Cô đã tìm ra được bấy nhiêu rồi ư?

Song Nhi đáp:

– Lúc ban đầu thật khó khăn vô cùng! Bây giờ nô tỳ đã hiểu được một chút đạo lý. Sau này có thể làm lẹ hơn nữa.

Thị thận trọng sắp đặt và gói những mảnh giấy vụn rồi gấp cả tờ giấy trắng lớn cất vào trong hộp khóa lại.

Vi Tiểu Bảo nói:

– Những mảnh giấy này rất cần cho ta, chớ để người khác đánh cắp mất.

Song Nhi đáp:

– Suốt ngày nô tỳ ở đây canh giữ, không dám rời xa nửa bước. Chỉ sợ ngủ đi xảy chuyện bất ngờ.

Vi Tiểu Bảo nói:

– Không sao đâu! Ta kêu một tiểu đội Kiêu Kỵ doanh binh đến đây canh gác và “bảo giá” cho cô.

Song Nhi mỉm cười đáp:

– Có như thế nô tỳ mới vững dạ.

Vi Tiểu Bảo thấy cặp mắt của thị ẩn hiện những tia đỏ, tỏ ra thị đã mỏi mệt quá. Gã nảy lòng lân tích bảo:

– Cô đi ngủ lẹ lên! Ta bồng cô đặt cô vào giường.

Song Nhi mặt thẹn đỏ bừng, xua tay lia lịa, đáp:

– Không, không, không được…

Vi Tiểu Bảo cười hỏi:

– Có gì mà không được? Cô giúp ta làm việc vất vả suốt đêm. Ta bồng cô lên giường một chút đã ăn thua gì?

Gã nói rồi vươn tay ra ôm lấy.

Song Nhi bật lên tiếng cười hì hì, luồn xuống dưới hai tay gã chui ra ngoài.

Vi Tiểu Bảo chực ôm thị mấy lần mà lần nào cũng vồ sểnh.

Gã tự biết khinh công của mình còn kém Song Nhi xa nên trong lòng cảm thấy chán nản. Gã buông tiếng thở dài, ngồi phệt xuống ghế.

Song Nhi cười khúc khích tiến lại gần nói:

– Nô tỳ xin phục thị tướng công gội rửa và ăn lót dạ xong sẽ đi ngủ.

Vi Tiểu Bảo lắc đầu không nói gì.

Song Nhi thấy gã không vui, trong lòng hồi hộp khẽ hỏi:

– Tướng công! Tướng công… tức giận rồi ư?

Hồi 162

Núi Lộc Đỉnh bên dòng sông Hắc

Vi Tiểu Bảo đáp:

– Ta có bực mình gì đâu. Khinh công ta kém quá. Sư phụ dạy ta rất nhiều môn pháp mà ta học không nổi. Đến việc muốn bắt một cô bé cũng không xong thì làm đếch gì được?

Song Nhi mỉm cười nói:

– Tướng công muốn ôm lấy tiểu tỳ thì dĩ nhiên tiểu tỳ phải cố chết né tránh.

Vi Tiểu Bảo đột nhiên nhảy vọt lên la:

– Ta nhất định phải bắt cô cho bằng được mới nghe.

Gã giang hai tay nhảy xổ lại.

Song Nhi cười khanh khách, né mình tránh khỏi.

Vi Tiểu Bảo giả vờ xô về mé tả, chờ cho Song Nhi đánh quá mé hữu, gã vươn tay ra nắm trúng được vạt áo thị.

Song Nhi la lên một tiếng, nhưng sợ rách áo không dám cựa mạnh.

Vi Tiểu Bảo liền đưa tay ôm lấy lưng thị, thị vẫn cười hì hì.

Vi Tiểu Bảo hạ tay mặt xuống khuỷu chân Song Nhi, bồng thị lên đặt vào giường của gã.

Song Nhi thẹn quá mặt đỏ như đóa hoa hồng, không ngớt la lên:

– Tướng công!… Tướng công…

Vi Tiểu Bảo vừa cười vừa hỏi lại:

– Tướng công làm sao?

Gã kéo chăn đắp lên mình thị rồi cúi xuống khẽ hôn vào má thị một cái và cười nói:

– Mau nhắm mắt lại, ngủ đi! Gã trở gót ra khỏi phòng, khép cửa lại, bụng bảo dạ:

– Con nha đầu này sợ ta nổi nóng, cố ý để cho ta ôm lấy.

Vi Tiểu Bảo ra ngoài sảnh đường, bảo tên thân binh truyền lệnh cho một đội quân sĩ Kiêu Kỵ doanh phải đến canh gác phòng mình ngay lập tức.

Mấy ngày liền, gã bận công việc lấy tiền bạc cùng lễ vật ở Vân Nam đem về đưa tặng cho các phi tần trong cung, các vương công đại thần, cùng tướng lãnh, thị vệ. Gã nghĩ bụng:

– Nếu ta nói tiền bạc lễ vật này của Ngô Tam Quế gửi tặng thì họ sẽ ơn hắn.

Chi bằng lão gia tự lãnh lấy món nhân tình này.

Thế là mấy chục vạn lạng vàng bạc biến thành lễ vật của Khâm sai đại thần, Kiêu Kỵ doanh phó Đô thống Vi Tiểu Bảo. Những người thu lễ vật dĩ nhiên hết sức tâng bốc quan Đô thống nhỏ tuổi. Trong cung vi cũng như ở triều đình, mọi người đều nói đức Hoàng thượng thánh minh sử dụng nhân tài rất đúng chỗ. Cả một chàng thiếu niên bé nhỏ cũng được đề bạt làm quan lớn rất đắc thể, quả nhiên chàng là một nhân vật tinh minh mẫn cán.

Hàng ngày Song Nhi vẫn tiếp tục giáp những mảnh giấy vụn. Hễ tìm được mảnh nào ăn khớp thị lại dùng kim cắm vào tờ giấy trắng.

Vi Tiểu Bảo cứ đến tối là vào coi lại thì thấy tấm đồ hình mỗi ngày một lớn.

Trong đồ hình vẽ đủ địa thế núi sông và chua bằng chữ ngoằn ngoèo.

Song Nhi nói:

– Đây là chữ ngoại quốc, tiểu tỳ cũng không hiểu.

Vi Tiểu Bảo ở trong cung đã lâu. Tuy gã biết đây là chữ Mãn Châu, nhưng dù là chữ Hán gã cũng mù tịt. Bất luận trên đồ hình chua bằng văn tự nào, gã cũng chẳng để tâm.

Đến tối ngày thứ mười tám, Vi Tiểu Bảo về nhà thấy mặt mũi Song Nhi hớn hở tươi cười, gã đưa tay ra sờ cằm thị hỏi:

– Có chuyện gì mà vui thế?

Song Nhi đáp:

– Tướng công thử đoán coi.

Đêm hôm qua lúc đi ngủ, Vi Tiểu Bảo thấy bức địa đồ còn hơn hai trăm mảnh chưa giáp xong.

Việc giáp đồ hình, cứ giáp xong một mảnh thì phần còn lại ít đi một mảnh và lại dễ thêm một phần. Một vài ngày đầu công việc thật gian nan, hàng giờ chưa tìm được hai mảnh ăn khớp, càng về sau càng mau lẹ hơn.

Vi Tiểu Bảo đã nghĩ đến chắc Song Nhi giáp xong bản đồ nên mới vui vẻ như vậy. Gã cười hỏi:

– Phải chăng cô đã làm được mấy tấm bánh chưng Triều Châu cho ta ăn?

Song Nhi lắc đầu đáp:

– Không phải.

Vi Tiểu Bảo hỏi:

– Thế thì cô lượm được một món bảo bối gì phải không?

Song Nhi đáp:

– Không phải.

Vi Tiểu Bảo hỏi:

– Hay là nghĩa huynh cô ở Quảng Đông đã gửi gì đến cho cô?

Song Nhi đáp:

– Không phải. Đường sá xa xôi như vậy, làm sao mà gửi đồ tới được?

Vi Tiểu Bảo nói:

– Thế thì thiếu nhưng nhưng ở Trang gia đưa tin đến rồi.

Song Nhi lại lắc đầu, cặp lông mày nhíu lại, thị khẽ đáp:

– Thiếu nhưng nhưng ở Trang gia chẳng hiểu có bình yên không? Trong lòng tiểu tỳ thường thường nhớ tới y.

Vi Tiểu Bảo reo lên:

– à! Ta biết rồi. Bữa nay là sinh nhật của cô.

Song Nhi mỉm cười đáp:

– Không phải đâu! Sinh nhật của tiểu tỳ không phải là bữa nay.

Vi Tiểu Bảo hỏi:

– Vậy sinh nhật cô vào hôm nào?

Song Nhi đáp:

– Vào tháng 9…

Đột nhiên thị đỏ mặt lên nói:

– Tiểu tỳ quên rồi.

Vi Tiểu Bảo nói:

– Cô gạt ta. Có lý nào lại quên cả ngày sinh nhật của mình?

Rồi gã nói tiếp:

– Phải rồi! Phải rồi! Nhất định là ông sư già ở chùa Thiếu Lâm là bạn hữu của cô đã đến viếng.

Song Nhi cười khúc khích, lắc đầu lia lịa đáp:

– Tướng công thật khéo nói giỡn. Làm gì có ông sư nào bạn hữu với tiểu tỳ?

Tướng công mới có bạn làm hòa thượng.

Vi Tiểu Bảo gãi đầu gãi tai trầm ngâm một lúc rồi hỏi:

– Đoán thế này không phải, thế kia cũng không phải. Chà chà! Thật khó quá! Ban đầu ta đóan không biết có phải vì cô đã giáp xong đồ hình? Nhưng tối hôm qua ta thấy còn hai, ba trăm mảnh vụn thì dù nhanh đến đâu cũng phải mất năm, sáu bữa nữa.

Cặp mắt Song Nhi chiếu ra những tia thần quang lộ vẻ vui mừng, thị mỉm cười hỏi lại:

– Thế mà tiểu tỳ bữa nay đã giáp xong rồi thì tướng công bảo sao?

Vi Tiểu Bảo lắc đầu đáp:

– Cô muốn gạt ta ta cũng không tin.

Song Nhi nói:

– Tướng công! Tướng công lại đây mà coi xem cái này là cái gì?

Vi Tiểu Bảo theo thị đến bên bàn thì thấy trên bàn đã trải một mảnh vải trắng lớn. Trên mảnh vải có mấy ngàn mũi kim cắm những mảnh giấy vụn vào thành một bức đại địa đồ rất hoàn chỉnh. Một điểm đặc biệt là mấy nghìn mảnh giấy vụn giáp vào nhau mà không có lấy một mảnh thừa hay một mảnh thiếu.

Vi Tiểu Bảo reo to một tiếng, xoay tay ôm cứng lấy Song Nhi, hô lớn:

– Việc lớn xong rồi phải hôn một cái.

Gã nói rồi hôn vào môi thị.

Song Nhi thẹn quá, mặt đỏ như gấc chín, thị ngảnh đầu đi, môi Vi Tiểu Bảo hôn vào trái tai thị.

Song Nhi bị nhột, toàn thân nhủn ra. Thị kinh hãi la lên:

– Không… không…

Vi Tiểu Bảo cười khanh khách buông thị ra. Gã cầm tay thị đứng sóng vai nhìn bức đồ hình, miệng tấm tắc không ngớt tán dương:

– Song Nhi! Nếu không có cô làm giúp ta việc này thì ta phải mất đến ba năm sáu tháng mà chưa chắc đã giáp xong.

Song Nhi đáp:

– Tướng công còn bận trăm ngàn quốc gia đại sự, thì giờ đâu mà ngó đến cái việc vụng về này?

Vi Tiểu Bảo nói:

– Trời ơi! Cái này mà bảo là việc vụng về ư? Đây là một công trình đòi hỏi nhiều thông minh nhất thiên hạ.

Song Nhi nghe gã tán tụng rất lấy làm khoan khoái.

Vi Tiểu Bảo trỏ vào bức đồ hình nói:

– Chỗ này là núi cao. Chỗ kia là sông lớn.

Gã lại trỏ vào con sông lớn uốn khúc có khuyên tám vòng tròn đủ màu sắc, hỏi tiếp:

– Toàn thể bức địa đồ dều vẽ bằng mực đen. Tám vòng tròn này, cái thì màu đỏ, cái thì màu trắng, cái thì màu vàng, cái thì màu lam… à phải rồi! Đây là tám màu sắc về Bát Kỳ của người Mãn Châu. Vậy tám cái vòng nhỏ này nhất định có điều rất cổ quái, nhưng chưa biết núi đó là núi gì, sông kia là sông nào?

Song Nhi lấy ra một tập giấy mỏng đến mấy chục tờ. Tờ nào cũng viết những văn tự Mãn Châu ngoằn nghèo. Thị đưa tập giấy cho Vi Tiểu Bảo.

Vi Tiểu Bảo hỏi:

– Cái này là cái gì? Ai đã viết ra đây?

Song Nhi đáp:

– Tiểu tỳ viết ra đó.

Vi Tiểu Bảo vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói:

– Té ra cô biết văn tự Mãn Châu? Thế mà mấy bữa trước cô gạt ta.

Gã vừa nói vừa giang hai tay ra như muốn ôm lấy thị.

Song Nhi vội né tránh cười đáp:

– Tiểu tỳ không gạt tướng công đâu, tiểu tỳ không biết chữ Mãn Châu thật, phải lấy giấy mỏng in lên đồ hình rồi cầm bút phóng lại.

Vi Tiểu Bảo nói:

– Diệu kế chân diệu kế! Ta kêu một vị sư gia ở Mãn Châu đến coi rồi chua bằng chữ Trung Quốc của chúng ta vào là ai coi cũng biết trên đồ hình ghi chú những điều gì.

Gã thích quá reo lên:

– Hảo Song Nhi! Bảo bối Song Nhi! Ngươi thật là người tâm cơ vi diệu. Cô biết bức đồ này quan hệ trọng đại, nên chia những chỗ chua chữ Mãn Châu thành mấy chục mảnh. Ta cũng chia ra để hỏi nhiều người cho khỏi tiết lộ cơ mật.

Song Nhi mỉm cười đáp:

– Hảo tướng công! Thông minh tướng công! Tướng công vừa ngó qua đã đoán ra chỗ dụng ý của tiểu tỳ.

Vi Tiểu Bảo cười nói:

– Việc lớn xong rồi phải hôn một cái.

Song Nhi nghe gã nói vậy xoay mình nhảy vọt đi trốn ra phòng ngoài.

Vi Tiểu Bảo ra ngoài sảnh đường sai thân binh đi kêu một tên chuyên viết bút thiếp người Mãn Châu ở Kiêu Kỵ doanh đến.

Gã lấy ra một tờ giấy mỏng hỏi cho biết ý nghĩa của những chữ Mãn Châu trên tờ giấy này.

Tên bút thiếp đáp:

– Phúc trình Đô thống đại nhân! Đó là Ngạch nhĩ cổ lạp hà, Tinh kỳ lý giang, Hô mã nhĩ oa tập sơn. Toàn những địa danh ngoài quan ải đất Mãn Châu của chúng ta.

Vi Tiểu Bảo hỏi:

– Cái gì mà ô lý ô lố giang, hô con mẹ nó sơn? Những tên rắc rối khó nghe quá.

Tên bút thiếp đáp:

– Bẩm Đô thống đại nhân! Ngạch nhĩ cổ lạp hà, Tinh kỳ lý giang, Hô mã nhĩ oa tập sơn đều là núi cao sông lớn của Mãn Châu.

Vi Tiểu Bảo hỏi:

– Đây là địa phương nào?

Tên bút thiếp đáp:

– Bẩm Đô thống đại nhân! Đó là nơi cực bắc sông Hắc Long Giang.

Vi Tiểu Bảo mừng thầm nghĩ bụng:

– Phải rồi! Quả nhiên là chỗ giấu báu vật của người Mãn Châu. Bọn chúng đem vàng bạc châu báu ra ngoài quan ải giấu ở những nơi càng xa càng tốt.

Rồi gã bảo:

– Ngươi đem ô lý ô lố giang, Hô con mẹ nó sơn chua bằng chữ Hán vào bên cho ta.

Tên bút thiếp theo lời Vi Tiểu Bảo viết chữ Hán vào.

Vi Tiểu Bảo lại lấy một mảnh giấy khác ra hỏi:

– Cái này là núi nào? Sông gì?

Tên bút thiếp đáp:

– Bẩm Đô thống đại nhân! Đây là Tây Lý Mộc Hà, A Mộc Nhĩ Sơn, A Mộc Công Hà.

Vi Tiểu Bảo hỏi:

– Con mẹ nó! Mỗi lúc một thêm rắc rối. Có phải ngươi nói nhăng nói càn không? Thiếu gì tên hay không lấy mà lại phải Tây con mẹ nó Hà, A tổ bà nó Sơn?

Tên bút thiếp lộ vẻ sợ sệt đưa lời vấn an rồi đáp:

– Ty chức không dám nói nhăng nói càn. Tiếng Mãn Châu có ý nghĩa riêng của nó.

Vi Tiểu Bảo nói:

– Thôi được! Ngươi đem Con mẹ nó Hà, Tổ bà nó Sơn chua bằng chữ Hán vào cho ta. Để rồi ta đi hỏi người khác coi ngươi nói đúng hay là láo khoét?

Tên bút thiếp run sợ đáp:

– Dạ dạ! Ty chức dù lớn mật đến đâu cũng không dám nói nhăng nói càn với Đô thống đại nhân.

Vi Tiểu Bảo hỏi:

– Mật ngươi lớn lắm ư?

Tên bút thiếp đáp:

– Không không! Ty chức mật nhỏ như mật con chuột nhắt.

Vi Tiểu Bảo cười ha hả hô:

– Người nhà đâu! Lấy năm chục lạng bạc thưởng cho ông bạn mật nhỏ như chuột nhắt. Này này! Ta bảo cho ngươi hay:

ngươi mà đem Tây con mẹ nó Hà, A tổ cha nó Sơn nói với người khác mà ta biết ra là lập tức đòi bạc lại, cả vốn lẫn lãi cộng thành một trăm năm mươi lạng.

Tên bút thiếp mừng rỡ không bút nào tả xiết. Lương bổng của gã mỗi tháng có mười hai lạng bạc mà Đô thống đại nhân thưởng cho năm chục lạng, gã cảm tạ rối rít rồi nói:

– Ty chức chẳng bao giờ dám bạ đâu nói đấy.

Gã nghĩ bụng:

– Tiền vốn năm chục lạng mà tính lãi một trăm lạng thì thật nặng quá. Y có giết mình cũng đành chịu, làm gì có tiền mà trả?

Mấy ngày liền, Vi Tiểu Bảo đã hỏi rõ được bảy, tám chục địa danh rồi mở bản đồ ra coi thì chỗ có tám vòng tròn nhỏ khác màu sắc ở về phía bắc sông Hắc Long giang, giữa chỗ hợp lưu sông A Mục Nhĩ hà và Hắc Long giang, mà cũng là phía chính bắc núi Ô Mã Nhĩ Oa Tập, phía tây bắc núi A Mục Nhĩ. Giữa tám cái khuyên tròn có viết chữ Mãn Châu màu vàng, dịch ra Hán tự là ba chữ “Lộc Đỉnh sơn”.

Vi Tiểu Bảo nhớ kỹ vào lòng địa thế trên bản đồ. Đồng thời gã bảo Song Nhi cũng học cho thuộc.

Gã tự nhủ:

– Những mảnh giấy vụn này mà để người ta lấy mất, tất không khỏi tiết lộ bí mật.

Gã liền cuốn tấm đồ hình bỏ vào lò lửa đốt đi.

Vi Tiểu Bảo nhìn lửa cháy bùng bùng, trong lòng rất khoan khoái miệng lẩm bẩm:

– Sư phụ bảo ta đem giấy vụn gói thành nhiều gói và chôn ở nhiều chỗ khác nhau, nhưng cũng có thể bị người khác lấy cắp mất. Bây giờ ta đã giấu vào trong óc thì dù kẻ muốn lấy cắp có bổ óc ta ra cũng chẳng tìm thấy bức địa đồ này.

Gã quay đầu nhìn lại thấy ánh lửa chiếu vào mặt Song Nhi. Má thị ửng hồng càng tăng thêm vẻ kiều diễm. Gã mỉm cười, nhìn thị chằm chặp không chớp mắt.

Song Nhi bị gã dòm ngó dữ quá không khỏi thẹn tùng cúi đầu xuống.

Vi Tiểu Bảo cười nói:

– Hảo Song Nhi! Chúng ta giáp xong bản địa đồ, địa danh cũng tra cứu được hết. Con mẹ nó Hà, Tổ cha nó Sơn, đều đã ghi nhớ vào lòng. Có phải là “Đại công cáo thành” rồi không?

Song Nhi nghe gã nói đến bốn chữ “Đại công cáo thành” biết là gã sắp trêu cợt, vội nhảy ra ngoài cửa đáp:

– Không, không, không có…

Vi Tiểu Bảo hỏi:

– Sao lại không có?

Song Nhi vừa cười vừa chạy ra xa đáp:

– Nô tỳ không biết.

Vi Tiểu Bảo xổ ra cửa rượt theo, cười nói:

– Cô không biết nhưng ta biết.

Bỗng thấy một tên thân binh lật đật chạy tới nói:

– Khải bẩm Đô thống! Hoàng thượng có lệnh triệu. Mời Đô thống đi chầu ngay.

Vi Tiểu Bảo nhăn mặt nhát Song Nhi rồi ra đi vào cung.

Gã thấy trước cửa cung đã sắp hàng nghi trượng, gã quỳ xuống bên đường dập đầu.

Nhà Vua cười nói:

– Tiểu Quế Tử! Ngươi hãy theo trẫm đi coi người ngoại quốc thử súng.

Vi Tiểu Bảo cả mừng đáp:

– Hay lắm! Họ đúc súng thật là mau lẹ.

Đoàn người do cửa Tả An vào xưởng đúc súng Long Đàm.

Nam Hoài Nhân và Thang Nhược Vọng quỳ ở đằng xa để ngênh tiếp thánh giá.

Vua Khang Hy hỏi:

– Dậy đi! Dậy đi! Đại pháo đặt ở đâu?

Nam Hoài Nhân đáp:

– Tâu thánh thượng! Đại pháo đặt ở ngoài thành. Cung thỉnh xa giá thánh thượng ra đó ngự lãm.

Vua Khang Hy đáp:

– Hay lắm! Nhà Vua ở trong xe bước ra. Đoàn thị vệ tiền hô hậu ủng đưa tới ngoài cửa Tả An đã ngó (???) ba khẩu súng lớn bày hàng tại đó.

Vua Khang Hy lại gần coi thấy ba khẩu súng này phát ra ánh thanh quang lấp loáng. Thân súng lớn, bánh xe cùng trục chỗ nào cũng kiên cố thì long tâm vui mừng, phán bảo:

– Hay lắm! Chúng ta thử bắn mấy phát coi.

Nam Hoài Nhân lấy một viên đạn đặt vào nòng súng, đổ hỏa dược vào dùng chày sắt lèn thật chặt rồi quay lại nói:

– Tâu Hoàng thượng! Khẩu súng này có thể bắn xa được một dặm rưỡi. Những đích bắn đã đặt ở phía bên kia.

Vua Khang Hy nhìn theo tay hắn trỏ thì thấy ngoài xa chừng dặm rưỡi có dựng mười mô đất, liền gật đầu phán:

– Được rồi! Khanh bắn thử đi coi! Nam Hoài Nhân nói:

– Cung thỉnh Hoàng thượng di giá ra xa ngoài mười trượng cho được an toàn.

Vua Khang Hy mỉm cười lùi lại.

Vi Tiểu Bảo hăng hái tiến ra nói:

– Xin cho nô tài khai hỏa phát đầu tiên.

Nhà Vua gật đầu.

Vi Tiểu Bảo đến bên khẩu súng lớn nhìn Nam Hoài Nhân nói:

– Ngoại quốc lão huynh! Lão huynh nhằm dùm cho thật trúng đích, để tiểu đệ khai hỏa.

Nam Hoài Nhân đã nhắm miệng súng từ trước, bây giờ coi lại lần nữa cho chuẩn đích rồi bảo gã:

– Đúng rồi đó.

Vi Tiểu Bảo đón lấy mồi lửa ở trong tay một tên quân châm vào ngòi thuốc rồi vội vàng nhảy ra xa. Gã liệng mồi lửa xuống, đưa hai tay lên bưng chặt lỗ tai.

Bỗng thấy hỏa quang lấp lánh rồi nổ “đoàng” một tiếng khủng khiếp. Khói đen mịt trời. Một mô đất vỡ tan văng đi. Một tia lửa bay vọt lên không.

Nguyên trong mô đất đã để s½n rất nhiều lưu hoàng và hỏa dược, đạn súng bắn vào lập tức cháy vọt lên, khiến cho uy thế càng khủng khiếp.

Bọn quân sĩ cả tiếng reo hò, lại hướng về phí nhà Vua hô lên:

– Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế! Ba khẩu súng lớn luân lưu khai hỏa, bắn cả thảy mười phát, trúng vào bảy mô đất. Còn ba mô trệch đi một chút không bắn trúng được.

Vua Khang Hy mừng rỡ vô cùng, ban khen cho Nam Hoài Nhân và Thang Nhược Vọng, lại thăng Nam Hoài Nhân lên chức Giám chánh tòa Khâm thiên giám. Thang Nhược Vọng trước đã có hàm Thái thường tự khanh, gia Thông chính sứ, tước hiệu “Thông Huyền giáo sư”. Y đã bị cất chức về tay Ngao Bái. Nay Vua Khang Hy cho phục nguyên chức và đổi hiệu là “Thông Vi giáo sư”.

Nguyên Vua Khang Hy tên là Huyền Hoa, phải kiêng chữ Huyền không thể dùng tới.

Ba khẩu súng lớn cũng ban cho danh hiệu “Thần võ đại pháo”.

Nhà Vua về cung truyền cho một mình Vi Tiểu Bảo theo vào ngự thư phòng, ngài cười hả hê nói:

– Tiểu Quế Tử! Chúng ta ngày đêm khai công đúc súng, chế tạo mấy trăm khẩu Thần võ đại pháo, đem bày hàng nhằm bắn vào lão tiểu tử Ngô Tam Quế thì con mẹ nó liệu còn làm phản được không?

Vi Tiểu Bảo cười đáp:

– Đức Hoàng thượng thần cơ diệu toán, chẳng cần Thần võ đại pháo mà muốn bắt lão tiểu tử Ngô Tam Quế cũng dễ như trở bàn tay. Có điều đúc được Thần võ đại pháo thì khác nào… rồng thêm cánh.

Gã toan nói “Hổ thêm cánh” nhưng nghĩ lại đem đức Hoàng đế ví với lão hổ là có điều bất kính, nên đổi lại là rồng thêm cánh.

Vua Khang Hy cười phán:

– Ngươi nói câu này thật là chẳng có chút học vấn nào. Rồng bay trên trời thì còn dùng cánh làm chi nữa?

Vi Tiểu Bảo đáp:

– Dạ dạ! Cái đó tỏ ra dù không đúc súng lớn, Hoàng thượng cũng chẳng sợ Ngô Tam Quế.

Nhà Vua cười phán:

– Rút cục ngươi vẫn có lý.

Rồi chau mày nói tiếp:

– Nói đến rồng, trẫm chợt nhớ tới vụ Ngô Tam Quế cấu kết với xứ Mông Cổ, xứ Tây Tạng, nước La Sát, lại còn tổ chức Thần Long giáo gì đó. Mụ điếm già giả Thái hậu làm điều đại nghịch vô đạo, uế loạn cung cấm là do Thần Long giáo phái đến phải không?

Vi Tiểu Bảo đáp:

– Đúng thế! Vua Khang Hy nói:

– Nếu không bắt tên phản nghịch này xử ngàn đao phân thây thì sao trả được mối thù mụ đã giam cầm và làm nhục Thái hậu?

Nhà Vua nói tới đây bất giác nghiến răng nghiến lợi, ra chiều phẫn nộ vô cùng! Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm:

– Nhà Vua nói câu này là muốn ta đi bắt mụ điếm già. Mụ vẫn đi liền với Cao Tôn giả, hiện giờ không biết ở đâu? Muốn bắt mụ thật không phải chuyện dễ dàng.

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, gã ngần ngừ không dám tiếp lời. Quả nhiên Vua Khang Hy phán:

– Tiểu Quế Tử! Vụ này rất là cơ mật! Ngoài ngươi ta không thể phái người khác làm được.

Vi Tiểu Bảo tâu:

– Dạ dạ! Nhưng không hiểu mụ điếm già trốn đi đâu? Tên gian phu của mụ người tròn ủng như trái banh thịt mà xem chừng lại có yêu pháp.

Vua Khang Hy nói:

– Mụ điếm già mà trốn đến hoang sơn dã lĩnh thì việc tìm kiếm mụ quả nhiên rất khó khăn, nhưng cũng có manh mối để dò la. Ngươi dẫn quân đến tiêu diệt Thần Long tà giáo rồi bắt dư đảng của chúng tra khảo thì có thể điều tra được mụ điếm già lạc lõng nơi đâu.

Vua Khang Hy thấy Vi Tiểu Bảo lộ vẻ ngần ngại liền nói tiếp:

– Trẫm cũng biết việc này chẳng khác mò kim đáy biển thật khó khăn vô cùng! Nhưng một là ngươi mẫn cán, hai là ngươi có phúc tướng rất lớn. Những việc kẻ khác làm chật vật vô cùng mà giao vào tay ngươi là mã đáo thành công. Trẫm không ra thời hạn để tùy ngươi làm đến bao giờ xong cũng được. Ngươi ra ngoài quan ải có thể điều động nhân mã ở Phụng Tiên, chờ cơ hội đi công phá đảo Thần Long.

Vi Tiểu Bảo tâu:

– Phúc khí nô tài đều là Hoàng thượng ban cho. Hoàng thượng đã đem lòng đặc biệt tin cậy, dĩ nhiên phúc phận của nô tài to lớn vô cùng! Nô tài chỉ mong nhờ vào hồng phúc của Hoàng thượng mà chuyến này ra đi bắt ngay được mụ điếm già đem về.

Nhà Vua thấy gã chịu đi, trong lòng mừng rỡ khôn xiết, ngài vỗ vai gã nói:

– Báo thù rửa hận tuy là việc lớn, nhưng so với sự yên nguy xã tắc thì lại chưa vào đâu. Ngươi bắt được mụ điếm già dĩ nhiên là hay quá! Nhưng việc trọng yếu là đánh phá đảo Thần Long. Tiểu Quế Tử! Ngoài quan ải là nơi phát tích gây dựng nghiệp rồng của nhà Đại Thanh ta. Thế mà đảo Thần Long ở ngay bên vẫn dòm dỏ. Nếu chúng liên thủ với quân La Sát chiếm cứ đất quan ngoại thì nhà Đại Thanh mất gốc. Ngươi phá được đảo Thần Long thì không khác gì chém được năm ngón tay của nước La Sát.

Vi Tiểu Bảo cười đáp:

– Đúng thế! Đột nhiên gã cất tiếng hô lớn:

– A la ô! Gã giơ tay mặt vung loạn lên không ngớt.

Nhà Vua cười hỏi:

– Ngươi làm gì vậy?

Vi Tiểu Bảo đáp:

– Nước La Sát bị chặt đứt năm ngón tay, dĩ nhiên đau quá phải la lớn bằng tiếng La Sát.

Vua Khang Hy cười ha hả nói:

– Trẫm thăng cho ngươi lên Nhất đẳng Tử tước, chính Bạch kỳ Mãn Châu Đô thống Kiêu Kỵ doanh, lại thưởng cho ngươi ngoại hiệu là Ba đồ lỗ. Ngươi điều động đại quân trú phòng ở Phụng Thiên để trừ diệt bọn phản tặc ở ngoài đảo Thần Long.

Vi Tiểu Bảo quỳ xuống tạ Ơn nói:

– Nô tài càng làm quan to, phúc phận càng lớn.

Vua Khang Hy nói:

– Vụ này không nên khua chuông gióng trống để đề phòng bọn Ngô Tam Quế, Thượng Khả Hỷ. Chúng hay tin chẳng thể ngồi yên tất dấy quân tạo phản sớm hơn. Vì thế mà phải hành động thần không hay quỷ không biết, để diệt trừ đảo Thần Long một cách đột ngột. Ngày mai trẫm lại phái ngươi làm khâm sai đại thần lên núi Trường Bạch tế cáo thiên địa. Núi Trường Bạch là thánh địa giáng sinh ra ái Tân Giác La già của nhà trẫm. Trẫm phái ngươi vào việc tế tự là không ai nghi ngờ gì nữa.

Vi Tiểu Bảo đáp:

– Hoàng thượng thần cơ diệu toán thì giáo chủ Thần Long giáo sẽ thọ dữ trùng tề”.

Người ta thường nói “thọ dữ thiên tề”, Vi Tiểu Bảo đổi là “thọ dữ trùng tề” để nguyền rủa Thần Long giáo chủ.

Vua Khang Hy hỏi:

– Thọ dữ trùng tề là nghĩa làm sao?

Vi Tiểu Bảo đáp:

– Nô tài muốn nói thọ mạng của giáo chủ chỉ như loài sâu bọ, chẳng sống được bao lâu.

Gã ở trước mặt nhà Vua, đánh bạo lãnh lấy sứ mạng này, nhưng rồi gã nghĩ tới võ công trác tuyệt của Thần Long Hồng giáo chủ. Ngoài ra cao thủ trong giáo phái đông như kiến. Gã mà dẫn một toán binh mã chỉ biết múa kiếm bắn tên đến tấn công đảo Thần Long thì cái mạng nhỏ xíu của gã mười phần có đến tám, chín không giữ vững được.

Vi Tiểu Bảo ở trong cung ra trong lòng hồi hộp lo âu. Bỗng gã xoay chuyển ý nghĩ, miệng lẩm bẩm:

– Lão gia nhất quyết không ra đảo Thần Long. Dù tiểu Hoàng đế đối đãi với lão gia tử tế đến đâu, lão gia cũng chẳng tội gì mà liều chết cho y. Lão gia làm quan đến thế này là lớn quá rồi. Chi bằng sau khi ra ngoài quan ải, lão gia thừa cơ đến núi Lộc Đỉnh ở phía bắc Hắc Long giang, đào hầm lấy bảo tàng là một phen đại phát tài. Kế đó lão gia lén lút xuống Vân Nam lấy cho bằng được A Kha rồi đi ẩn lánh, hàng ngày chỉ đánh bạc nghe hát, há chẳng tiêu dao khoái lạc ư?

Gã nghĩ tới đây trong lòng bớt phần phiền não rồi tự nhủ:

– Lâm trận mà bỏ trốn tuy là một việc mất thể diện, lại phụ lời trọng thác của tiểu Hoàng đế, nhưng tính mạng của mình là việc quan hệ há phải trò đùa? Sau khi ta đào được bảo tàng là thôi, chứ chẳng chặt đứt long mạch của nhà Mãn Thanh cũng là tử tế với Hoàng đế lắm rồi.

Hôm sau Vua Khang Hy lâm triều, quả nhiên thăng quan cho Vi Tiểu Bảo và phái gã lên núi Trường Bạch tế trời.

Sau khi tan triều, các vương công đại thần tới tấp đến Tử tước phủ chúc mừng.

Sách Ngạch Đồ thấy Vi Tiểu Bảo có ý không vui liền nói:

– Lên núi Trường Bạch tế trời, dĩ nhiên chẳng có gì béo bở, so với cuộc đến Vân Nam xoa đầu Bình Tây Vương, thật khác nhau một trời một vực, trách nào Vi huynh đệ chẳng mất hứng.

Vi Tiểu Bảo đáp:

– Chẳng giấu gì Sách đại ca, tiểu đệ là người miền nam, bình sinh rất sợ rét.

Hễ nghĩ đến trời băng đất tuyết ở ngoài quan ải là lại phát run. Bữa nay đã phải sưởi ấm đến nửa ngày rồi.

Sách Ngạch Đồ cười khanh khách, tìm lời an ủi:

– Vi huynh đệ bất tất phải quan tâm. Sách mỗ quay về lấy tấm áo hỏa điêu để huynh đệ chống rét. Ngồi trong kiệu mà có chút lửa thì không thấy rét nữa.

Chuyến đi quan ngoại này huynh đệ lúc trở về cũng có quà quý chứ chẳng không.

Hồi 163

Để phụ nhân xen vào quốc sự

Vi Tiểu Bảo nói:

– Nếu tới đất Liêu Đông rét như cắt thịt mà cũng có thể phát tài thì tiểu đệ phải thỉnh giáo đại ca một bài học.

Sách Ngạch Đồ đáp:

– Miền Liêu Đông của bọn tiểu huynh có ba thứ bảo bối…

Vi Tiểu Bảo ngắt lời:

– Hay quá nhỉ? Trong ba thứ bảo bối, chỉ cần lấy được một thứ cũng tha hồ tiêu xài rồi.

Sách Ngạch Đồ cười đáp:

– Đất Liêu Đông có câu phương ngôn, Vi huynh đệ đã nghe ai nói đến bao giờ chưa? Câu đó là “Quan Đông có ba bảo vật:

Nhân sâm, da điêu và Ô lạp thảo”.

Vi Tiểu Bảo hỏi:

– Tiểu đệ chưa từng nghe ai nói tới câu đó. Nhân sâm và da điêu là của quý đã đành. Còn Ô lạp thảo, một thứ cỏ, sao cũng gọi là bảo bối?

Sách Ngạch Đồ đáp:

– Vậy mà Ô lạp thảo cũng là bảo bối mới kỳ. Ha ha! Vùng Quan Đông cứ đến mùa đông là trời rét kinh khủng, mặt đất đóng thành băng. Những người nghèo không được mặc áo da điêu, ngồi kiệu ấm mà trời rét quá hai chân tê buốt, lấy ai khiêng kiệu cho Vi huynh đệ? Ô lạp thảo là thứ cỏ mọc khắp miền Quan Đông.

Chỉ cần nhổ lấy một nắm phơi khô bỏ vào trong đế giày là thấy ấm áp ngay. Người cùng nghèo chẳng có áo cừu, không đắp chăn bông, lấy Ô lạp thảo may thành áo thành chăn cũng đủ ngự hàn.

Vi Tiểu Bảo nói:

– Té ra là thế. Nhưng món bảo bối Ô lạp thảo chúng ta không cần dùng đến.

Còn nhân sâm thì phải lấy vài chục gánh, da điêu cũng phải mấy trăm tấn đem về mới đủ chia cho những bằng hữu rất thân ái.

Sách Ngạch Đồ nổi lên tràng cười ha hả.

Lão toan nói thì có tên thân binh vào báo là quan thủy sư đề đốc Thi Lang đến bái kiến.

Vi Tiểu Bảo vừa nghe thấy hai chữ “Thi Lang” bất giác sắc mặt biến đổi. Gã nghĩ tới bữa trước đem Trịnh Khắc Sảng giam vào trong quan tài. Sư phụ gã là Trần Cận Nam bảo phải tha Trịnh Khắc Sảng ra, nhưng vừa mở quan tài thì bên trong không còn Trịnh Khắc Sảng, sau chỉ thấy thi hài của Quan An Cơ, một người anh em trong Thanh Mộc đường. Ngoài ra còn mảnh giấy để lại viết hàng chữ:

“Thi Lang gửi đến cố nhân”.

Lúc ấy Trần Cận Nam còn nói cho gã nghe là võ công Thi Lang rất cao cường, mưu trí cũng hơn đời. Ngày trước Quốc tính gia đã bị thua về tay hắn.

Vi Tiểu Bảo cho là Thi Lang đến để tầm cừu. Gã không biết làm thế nào vội bảo một tên thân binh:

– Ngươi mau đi kêu A Tam, A Lục hai người vào đây cho ta.

Sách Ngạch Đồ cười hỏi:

– Mối giao tình giữa Thi Tĩnh Hải và Vi huynh đệ thế nào?

Vi Tiểu Bảo tâm thần hồi hộp hỏi lại:

– Thi… Thi Tĩnh cái gì?

Sách Ngạch Đồ đáp:

– Vị Đề đốc này được phong tước Tĩnh Hải tướng quân. Vi huynh đệ chưa từng quen biết y hay sao?

Vi Tiểu Bảo lắc đầu:

– Tiểu đệ chưa từng gặp y lần nào.

Gã quay lại bảo tên thân binh:

– Y đến đây làm chi? Ta không muốn tiếp.

Tên thân binh dạ một tiếng rồi trở ra kiếm lời từ khước.

ủy Tôn giả và Lục Cao Hiên lật đật chạy vào đứng ở đằng sau Vi Tiểu Bảo.

A Tam, A Lục là tên giả của hai người này.

Vi Tiểu Bảo thấy bên mình đã có hai tay cao thủ hộ vệ gã mới yên lòng hơn một chút.

Lát sau, tên thân binh kia lại vào hoa sảnh, hai tay bưng một cái khay đưa lên nói:

– Đây là lễ vật của Thi tướng quân đem đến tỏ lòng hiếu kính Đô thống đại nhân.

Vi Tiểu Bảo thấy trên khay để một cái hộp bằng pha lê. Trong đặt một cái bát bằng bạch ngọc. Lòng bát khắc mấy hàng chữ.

Cái bát bạch ngọc này trong sáng rất đẹp. Đúng là thứ mỹ ngọc thượng hảo.

Công trình điêu khắc cũng cực kỳ tinh xảo.

Sách Ngạch Đồ cười nói:

– Món lễ vật này không phải tầm thường. Lão Thi thật đã phí nhiều tâm huyết.

Vi Tiểu Bảo không hiểu hỏi:

– Sách đại ca bảo sao?

Sách Ngạch Đồ đáp:

– Trong bát đã khắc danh húy của lão đệ lại còn thêm bốn chữ “Gia quan tấn tước”. Phía dưới khắc “Quyến đệ Thi Lang kính tặng”.

Vi Tiểu Bảo trầm ngâm một lúc rồi nói:

– Tiểu đệ chưa từng quen biết người này mà họ khách sáo như vậy, chắc có dụng ý gì không tốt.

Sách Ngạch Đồ cười đáp:

– Chỗ dụng ý của lão Thi đã rõ quá rồi. Y nhất tâm muốn đánh Đài Loan để báo thù cho cha mẹ, vợ con. Mấy năm nay y ở trong kinh lẩn quẩn với bọn ta, định nhờ bọn ta tâu Hoàng thượng về vụ này. Y đã phí tiền đến hai, ba chục vạn lạng.

Lão ngừng lại một chút rồi tiếp:

– Nay y biết lão đệ là nhân vật kề cận trước giá Hoàng thượng, dĩ nhiên phải tìm đường vành cạnh đến lão đệ.

Bây giờ Vi Tiểu Bảo mới vững dạ. Gã lại hỏi:

– Té ra là thế. Vì lẽ gì y cố tình muốn đánh Đài Loan?

Sách Ngạch Đồ đáp:

– Lão Thi nguyên trước là một viên đại tướng dưới trướng Trịnh Thành Công.

Sau Trịnh Thành Công hoài nghi y có lòng phản bội, toan bắt y, nhưng y chạy trốn được. Trịnh Thành Công tức quá liền đem cha mẹ vợ con y…

Sách Ngạch Đồ vừa nói vừa huy động hai tay làm kiểu chém đầu mọi người.

Vi Tiểu Bảo lè lưỡi ra nói:

– Một bậc anh hùng như Trịnh Thành Công mà còn bị thua về tay Thi tướng quân thì y đúng là một cao nhân hiếm có. Tiểu đệ phải tiếp kiến y mới được.

Đoạn gã bảo tên thân binh:

– Ngươi ra coi nếu Thi tướng quân còn ở đó thì bảo hãy chờ ta một chút.

Gã nhìn Sách Ngạch Đồ nói:

– Sách đại ca! Chúng ta cùng ra gặp y.

Tuy gã có ủy Tôn giả và Lục Cao Hiên bảo vệ, nhưng vẫn còn úy kỵ Thi Lang.

Gã nghĩ rằng:

Sách Ngạch Đồ là một vị đại thần nhất phẩm ở triều đình mà cùng đi với gã thì chắc chắn Thi Lang không dám động võ.

Sách Ngạch Đồ mỉm cười gật đầu.

Hai người liền dắt tay nhau đi ra nhà đại sảnh.

Thi Lang đang ngồi trên ghế chỗ thấp nhất nghe tiếng giày lẹp kẹp, vội vàng đứng dậy. Hắn thấy hai người từ trong nội đường tiến ra liền bước lên mấy bước thi lễ, miệng dõng dạc hô:

– Sách đại nhân! Vi đại nhân! Ty chức là Thi Lang xin tham kiến hai vị đại nhân.

Vi Tiểu Bảo chắp tay đáp lễ cười nói:

– Không dám! Quan hàm của Thi tướng quân còn lớn hơn tại hạ. Sao tướng quân lại khách sáo như vậy? Mời tướng quân ngồi chơi. Chúng ta không nên khách sáo nữa.

Thi Lang kính cẩn đáp:

– Vi đại nhân khiêm nhường như vậy khiến cho ai cũng phải khâm phục. Đại nhân còn nhỏ tuổi đã sớm hiển đạt. Việc phong công phong hầu đối với đại nhân chỉ là vấn đề hàng ngày. Trong vòng mười năm nữa là cùng, Vi đại nhân nhất định sẽ được phong vương. Ty chức bất quá là một tên tiểu tướng quân, phỏng chi đáng kể?

Vi Tiểu Bảo cười ha hả nói:

– Nếu tại hạ có ngày như vậy thì rất lấy làm đa tạ lời vàng ngọc của tướng quân.

Sách Ngạch Đồ cười nói:

– Lão Thi! Lão ở Bắc Kinh mấy năm đã học được kiểu ăn nói hoạt bát, khác hẳn ngày mới tới kinh thành, động một tí là đắc tội với người ta.

Thi Lang đáp:

– Ty chức là kẻ võ phu thô lỗ, không hiểu lễ nghĩa, hoàn toàn trông vào các vị đại nhân lượng cả bao dung. Hiện nay ty chức đã hết sức thay đổi lỗi lầm ngày trước.

Sách Ngạch Đồ cười nói:

– Lão Thi điều gì cũng khôn ngoan, biết cả Vi đại nhân là một vị mạnh quan thứ nhất được kề cận trước giá đức Hoàng thượng. Lão tìm đến cửa này thì còn hơn là đi cầu khẩn hàng trăm vị vương công đại thần khác.

Thi Lang lại kính cẩn dâng lời thỉnh an hai người rồi nói:

– Ty chức hoàn toàn trông vào hai vị đại nhân có dạ tài bồi, vĩnh viễn không bao giờ dám quên ơn đức.

Vi Tiểu Bảo ngắm nghía Thi Lang thấy hắn vào cỡ năm chục tuổi. Cặp mắt lấp loáng lộ vẻ tinh anh cường kiện, nhưng dong nhan tiều tụy ra dáng phong trần đã lắm.

Gã nghĩ bụng:

– Té ra kẻ đã gia hại Quan phu tử là thằng cha này. Hắn cứu Trịnh Khắc Sảng ra khỏi quan tài. Chẳng hiểu hắn không biết thân thế ta thật hay hắn giả vờ? Âu là ta thử thám thính xem sao?

Gã liền nói:

– Thi tướng quân cho tại hạ cái bát ngọc kia trân quý quá chừng là một điều không hay đâu.

Thi Lang sợ hãi đứng lên hỏi:

– Ty chức là kẻ hồ đồ, không hiểu cái bát ngọc đó có vấn vết gì? Xin đại nhân chỉ điểm.

Vi Tiểu Bảo cười đáp:

– Vấn vết thì không có, nhưng nó là vật báu lúc dùng để ăn cơm cứ phải hồi hộp, vì sợ mình không cẩn thận đánh rớt bể bát. Ha ha! Sách Ngạch Đồ cũng nổi lên tràng cười khanh khách. Thi Lang bật lên tiếng cười xã giao.

Vi Tiểu Bảo lại hỏi:

– Thi tướng quân đến Bắc Kinh từ bao giờ?

Thi Lang đáp:

– Ty chức đến Bắc Kinh đã được ba năm.

Vi Tiểu Bảo lấy làm kỳ hỏi:

– Thi tướng quân làm Thủy sư đề đốc ở Phúc Kiến sao không về đó cầm quân mà lại tới Bắc Kinh ngao du? à! Tại hạ biết rồi. Nhất định Thi tướng quân có người yêu ở Bắc Kinh, chẳng thể dứt áo ra về được.

Thi Lang đáp:

– Vi đại nhân nói giỡn rồi. Hoàng thượng triệu ty chức (???) kinh để hỏi về phương lược bình trị đảo Đài Loan. Chắc là ty chức đưa ra kế hoạch hồ đồ, ứng đối không hợp thánh ý nên chưa thấy đức Hoàng thượng ban dụ xuống. Ty chức ở kinh thành kính cẩn chờ đợi chỉ ý của Hoàng thượng.

Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm:

– Tiểu Hoàng đế là người rất tinh minh. Bao giờ ngài cũng lo việc đại sự. Ngoài việc bình trị Tam Phiên, đến việc công phá Đài Loan phải làm thế nào? Dù Thi Lang đưa ra kế hoạch không hợp ý, nhưng đó chỉ là biện pháp của cá nhân hắn, Hoàng thượng tất nguyên lượng cho. Hoàng thượng chưa hạ chỉ thì nhất định trong vụ này có nguyên nhân nào khác.

Vi Tiểu Bảo nhớ tới những lời của Sách Ngạch Đồ, lại nghĩ tiếp:

– Hắn đã lập được nhiều công lao, hẳn có ý kiêu ngạo. Hoàng thượng tuyên triệu hắn lai kinh, chắc hắn không thèm cầu cạnh một ai rồi đắc tội với những nhân vật quyền hành nên người ta cố ý làm khó dễ với hắn.

Gã liền cười nói:

– Đức Hoàng thượng là bậc thánh minh, ngài muốn Thi tướng quân ở lại đợi chỉ thì nhất định có thâm ý gì. Tướng quân bất tất phải nóng nẩy. Việc phải tới sẽ tới, có bồn chồn cũng bằng vô dụng.

Thi Lang đứng dậy nói:

– Bữa nay ty chức nhờ Vi đại nhân chỉ điểm mới sáng mắt ra. Ba năm trời lúc nào ty chức trong lòng cũng xao xuyến, chỉ sợ mình có điều ngỗ ngược mạo phạm Hoàng thượng. Theo lời Vi đại nhân thì đây là Hoàng thượng có thâm ý gì khác, nếu vậy ty chức vững dạ được nhiều. ¥n đức của Vi đại nhân mở đường cho thật cao cả không biết đến đâu mà lường! Vi Tiểu Bảo giỏi nghề nịnh bợ, nhưng nghe người ta tâng bốc mình trong lòng cũng khoan khoái. Gã cười nói:

– Hoàng thượng từng nói:

con người kiêu ngạo quá chừng, không thể trọng dụng. Cần phải làm cho y nhụt nhuệ khí. Đừng nói đến chuyện Hoàng thượng giáng cấp, dù ngài bắt đi sung quân hay giam vào ngục thì đó cũng là mỹ ý của ngài muốn tài bồi cho tướng quân đó.

Thi Lang luôn miệng khen phải mà lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Hắn nghĩ thầm:

– Dù Hoàng thượng có thật tình muốn tài bồi cho mình bằng cách này thì cũng không thể nuốt được.

Sách Ngạch Đồ vuốt râu nói:

– Phải lắm! Vi huynh đệ nói vậy thật đúng quá. Viên ngọc không mài giũa cũng là đồ bỏ. Ngay như cái bát ngọc này nếu không mài giũa cũng chỉ là cục đá chẳng dùng làm gì được.

Thi Lang vội đáp:

– Dạ dạ! Vi Tiểu Bảo nói:

– Thi tướng quân! Mời tướng quân ngồi xuống nói chuyện. Tại hạ nghe nói trước kia tướng quân là bộ hạ của Trịnh Thành Công. Tại sao lại xảy chuyện xích mích với lão?

Thi Lang đáp:

– Phúc bẩm đại nhân! Ty chức nguyên là bộ hạ của Trinh Chi Long, phụ thân của Trịnh Thành Công, sau được chia về phục vụ dưới trướng Trịnh Thành Công.

Trịnh Thành Công hưng binh tạo phản, ty chức chẳng hiểu nếp tẻ gì, chỉ tuân theo lệnh y mà hành động một cách hồ đồ.

Vi Tiểu Bảo ngắt lời:

– Ủa! Té ra tướng quân phản Thanh…

Gã toan nói:

“Té ra là tướng quân phản Thanh phục Minh thì đó là một việc rất nên làm”. Bình thời gã ngồi với anh em Thiên Địa Hội thường nói đến chuyện “phản Thanh phục Minh”, xuýt nữa gã buột miệng tuôn ra. May mà gã hãm lại kịp thời, đổi giọng:

– Rồi sau sao nữa?

Thi Lang đáp:

– Năm ấy Trịnh Thành Công dẫn quân đi đánh Phúc Kiến. Căn cứ địa của y ở Hạ Môn. Không ngờ nhà Đại Thanh đem kỳ binh đánh úp lấy Hạ Môn khiến cho Trịnh Thành Công hết đường tiến thoái, lâm vào tình trạng cực kỳ khốn đốn. Ty chức thật tội đáng muôn thác. Đáng lý mình phải tận trung với vương sư, lại đem binh đoạt lại Hạ Môn ở trong tay Thanh binh.

Vi Tiểu Bảo nói:

– Thế là Thi tướng quân đã lập được công lớn với Trịnh Thành Công rồi còn gì?

Thi Lang đáp:

– Khi ấy Trịnh Thành Công thăng quan cho ty chức và ban thưởng nhiều lắm.

Nhưng sau vì một việc nhỏ mà gây nên chuyện động trời.

Vi Tiểu Bảo hỏi:

– Việc gì vậy?

Thi Lang đáp:

– Ty chức phái một tên tiểu hiệu đi do thám quân tình, nhưng gã lại sợ chết, lén vào rừng sâu nằm mấy ngày rồi trở về báo cáo một cách hàm hồ. Ty chức thấy gã nói có chỗ không đúng liền hỏi vặn rồi tra ra sự thực. Ty chức liền truyền giam gã lại để hôm sau đem ra chém đầu.

Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp:

– Không ngờ tên tiểu hiệu đó thần thông quảng đại. Nửa đêm gã trốn ra được trở về phủ Trịnh Thành Công, gã khóc lóc cáo tố ty chức xử gã oan uổng với Đổng phu nhân của Trịnh Thành Công. Đổng phu nhân nghe gã năn nỉ không khỏi mềm lòng, liền phái người đến yêu cầu ty chức tha cho tên tiểu hiệu kia. Sứ giả đến nói những gì trong lúc dùng người, không nên tàn sát bộ thuộc để sĩ tốt phải hoang mang…

Vi Tiểu Bảo nghe nói đến Đổng phu nhân liền nhớ tới sư phụ gã là Trần Cận Nam đã cho hay:

Đổng phu nhân rất cưng thằng cháu thứ nhì là Trịnh Khắc Sảng.

Mụ mấy phen muốn lập hắn lên làm thế tử. Bất giác gã nổi giận đùng đùng, lớn tiếng thóa mạ:

– Mụ điếm già đó thật khả ố! Mụ là đàn bà thì còn hiểu gì đến việc quân cơ mà can thiệp vào? Tổ bà nó! Quốc gia đại sự thường hư hỏng về tay mụ điếm già.

Để bộ tướng phạm pháp mà không xử trảm thì còn cầm quân đánh giặc được sao?

Mụ điếm già ngu muội đến tột độ, chỉ thiên ái những thằng lỏi mặt trắng.

Thi Lang không ngờ Vi Tiểu Bảo nghe hắn kể chuyện này lại sinh lòng khẳng khái đến thế! Hắn liền cảm thấy giữa hai người có mối tình tri kỷ, bất giác vỗ đùi đánh “đét” một cái đáp:

– Vi đại nhân làm việc đúng luật hết chỗ nói. Đại nhân đã từng cầm quân, biết rõ quân pháp có nghiêm mình mới khắc địch chế thắng được. Quân pháp mà lỏng lẻo thì hỏng việc lớn.

Vi Tiểu Bảo nói:

– Chắc Thi tướng quân không chịu nghe lời mụ điếm già, đem tên tiểu hiệu lão hiệu gì đó chém đầu làm lệnh?

Thi Lang đáp:

– Lúc đó ty chức cũng nghĩ như Vi đại nhân, liền bảo sứ giả của Đổng phu nhân:

“Thi mỗ là bộ tướng của Quốc tính gia chỉ biết tuân theo tướng lệnh của Quốc tính gia… ” Hắn thở phào nói tiếp:

– Ty chức nói vậy là có ý bảo cho hắn biết:

Thi mỗ không phải là bộ tướng của Đổng phu nhân thì không cần vâng theo lệnh của phu nhân.

Vi Tiểu Bảo đáp:

– Phải lắm! Kẻ nào mà làm bộ tướng cho mụ điếm già là nhà nó hết phước rồi.

Sách Ngạch Đồ và Thi Lang nghe Vi Tiểu Bảo thóa mạ Đổng phu nhân lại kêu bằng mụ điếm già không nhịn được phải phì cười. Họ có biết đâu gã có tư tâm khác mà tuôn ra những lời thô tục.

Thi Lang nói:

– Mu… Đổng phu nhân nghe phúc trình về những lời của ty chức chắc là giận lắm. Phu nhân cho ngay tên tiểu hiệu đó làm thân binh ở trong phủ, lại sai người đến bảo ty chức có giỏi thì vào phủ mà bắt tên tiểu hiệu đó giết đi. Ty chức nhân lúc nóng giận nhất thời không nhịn được thân hành vào tìm tên tiểu hiệu kia chém một đao cho gã rơi đầu.

Vi Tiểu Bảo vỗ tay reo:

– Giết là hay lắm! Giết là tuyệt diệu! Có giết mau lẹ như vậy mới làm cho người ta khoan khoái trong lòng.

Thi Lang lại nói:

– Ty chức giết xong tên tiểu hiện đó tự biết ngay là gây nên đại họa rồi. Ty chức liền đến trước mặt Trịnh Thành Công tạ tội. Ty chức nghĩ rằng mình đã lập được công lớn thì hạ sát một tên thuộc hạ chiếu theo quân pháp cũng chẳng có tội lỗi gì, mà chỉ vô lễ với Đổng phu nhân, chẳng lấy chi làm nặng lắm. Không ngờ Trịnh Thành Công nghe lời phu nhân khép ty chức vào tội phạm thượng, đại bất kính và hạ lệnh bắt giam.

Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp:

– Ty chức nghĩ rằng Quốc tính gia là một nhân vật anh hùng khẳng khái, vì nóng nẩy trong lúc nhất thời có bắt giam ty chức mấy ngày rồi cũng buông tha. Ngờ đâu chẳng bao lâu ty chức được tin gia phụ, gia đệ cùng thê tử đều bị bắt tống lao.

Bấy giờ ty chức mới hay đại sự nguy rồi. Trịnh Thành Công sắp giết mình đến nơi.

Ty chức liền nhân lúc tên giám ngục sơ hở một chút trốn đi ngay. Kế đó ít ngày, ty chức lại được tin Trịnh Thành Công đem toàn gia ty chức xử trảm, không để sống sót một người nào.

Vi Tiểu Bảo lắc đầu buông tiếng thở dài.

Thi Lang nghiến răng nghiến lợi nói tiếp:

– Giữa họ Trịnh và ty chức đã trở thành mối thù chẳng đội trời chung. Đáng tiếc Trịnh Thành Công chết sớm mất rồi khiến cho ty chức chưa trả được mối thù này. Ty chức đã lập lời trọng thệ phải có một ngày kia giết hết cả nhà họ Trịnh cho sạch sành sanh.

Vi Tiểu Bảo đã biết Trịnh Thành Công làm Vua ở hải ngoại là một vị đại anh hùng, nhưng gã nghe Thi Lang nói muốn giết cả nhà họ Trịnh dĩ nhiên kẻ đại đối đầu của gã là Trịnh Khắc Sảng cũng ở trong đó nên gã cảm thấy chí đồng đạo hợp với Thi Lang. Gã gật đầu lia lịa nói:

– Giết là phải! Giết là phải! Thi tướng quân không trả được mối thù này thì chẳng phải là anh hùng hảo hán.

Sách Ngạch Đồ cũng nói theo:

– Thi tướng quân! Trịnh Thành Công tru lục toàn gia tướng quân quả là một điều cay đắng, nhưng cũng có cái may là tướng quân nhân họa thành phúc, bỏ chỗ tối đi theo chỗ sáng. Nếu không xảy vụ này thì e rằng hiện nay tướng quân vẫn còn ở Đài Loan chống cự vương sư làm điều phản nghịch.

Thi Lang đáp:

– Sách đại nhân dạy phải lắm.

Vi Tiểu Bảo nói:

– Trịnh Thành Công hạ sát toàn gia tướng quân rồi, tướng quân căm phẫn đến đầu hàng nhà Đại Thanh ư?

Thi Lang đáp:

– Dạ! Đức tiên đế ơn nặng tầy non. Ty chức khởi nghĩa quy thuận triều đình liền được tiên đế phái đến làm việc ở Phúc Kiến. Ty chức cảm ơn thâm trọng chỉ mong báo đáp, quên mình phấn đấu, lập được chút công lao nhỏ mọn rồi được thăng làm Đồng An phó tướng thuộc tỉnh Phúc Kiến. May gặp lúc Trịnh Thành Công đem quân đến đánh, ty chức liều mạng với y, nhờ hồng phúc của đức tiên đế toàn thắng một trận. Đức tiên đế thăng cho ty chức lên làm Đồng An tổng binh. Sau ty chức lấy lại được Hạ Môn, Kim Môn và Ngô Tự rồi liên lạc với toàn quân Hồng mao ngồi trên thuyền bắn súng đánh cho Trịnh Thành Công một trận tan tành. Y nhảy xuống bể chạy trốn. Đức tiên đế thăng cho ty chức làm thủy sư đề đốc ở Phúc Kiến lại thêm quan hàm Tĩnh Hải tướng quân. Thực ra ty chức chẳng có công lao gì đáng kể. Một là trông vào hồng phúc của Đức Hoàng thượng nhà Đại Thanh ta, hai là nhờ ơn đức của các vị đại nhân chốn triều đình tuyên dương công trạng. Nếu nói về công lao thì Sách đại nhân và Vi đại nhân có công nhiều hơn.

Vi Tiểu Bảo cười hì hì nghĩ bụng:

– Lúc ngươi đánh Hạ Môn, Kim Môn, ta còn chạy nhảy ở kỹ viện thành Dương Châu mà công lao đã to hơn ngươi rồi.

Ngoài miệng gã hỏi:

– Trước kia tướng quân ở dưới trướng Trịnh Thành Công, sau lại mấy phen cùng y giáp chiến thì tình hình ở Đài Loan dĩ nhiên tướng quân hiểu rõ lắm. Hoàng thượng triệu tướng quân lai kinh để phán hỏi về phương lược tấn công Đài Loan, tướng quân đã tâu trình thế nào?

Thi Lang đáp:

– Ty chức khải tâu chúa thượng:

Đài Loan là một hải đảo cô độc, giữ dễ mà đánh khó. Các tướng sĩ ở Đài Loan lại toàn là những tinh binh dũng tướng từng theo Trịnh Thành Công đánh quen trăm trận. Nếu muốn tấn công Đài Loan thì quan thống binh cần được đầy đủ quyền hành tự mình cử sự, không bị hạn chế điều gì, mới thành công được.

Vi Tiểu Bảo hỏi:

– Tướng quân muốn tự mình hành động hết cả mọi mặt và chính mình ban bố hiệu lệnh nữa chăng?

Thi Lang vội đáp:

– Ty chức không dám có ý cuồng vọng như vậy. Có điều riêng về việc tấn công Đài Loan phải nhằm vào lúc bên địch sơ hở, không kịp đề phòng mới mong thắng lợi. Từ Kinh sư đến Phúc Kiến đường xa đến mấy ngàn dặm mà khi gặp được thời cơ tấn công Đài Loan còn phải tâu về triều đình để xin chỉ thị thì e rằng lúc lệnh ban ra đã lỡ mất thời cơ. Những tướng khác ở Đài Loan thì chưa đáng kể, nhưng Trần Vĩnh Hoa là người túc trí đa mưu lại thêm Lưu Quốc Hiên kiêu dũng, thiện chiến. Thật là hai tay kình địch. Nếu ra quân một cách mạo muội thì khó lòng nắm được phần thắng.

Hồi 164

Tiểu Hoàng đế mưu lược cao thâm

Vi Tiểu Bảo gật đầu hỏi:

– Tướng quân nói thế là phải. Đức Hoàng thượng cực kỳ anh minh, không hiểu ngài chê trách tướng quân về chỗ nào? Tướng quân còn tâu những gì nữa?

Thi Lang đáp:

– Hoàng thượng phán hỏi phương lược tấn công Đài Loan, ty chức tâu rằng:

Binh tướng ở Đài Loan tuy rất tinh nhuệ nhưng chỉ còn số ít. Nhà Đại Thanh muốn tấn công Đài Loan nên thi hành hai phương lược. Một mặt dùng kế phản gián, khiến nội bộ bọn chúng sinh mối bất hòa. Trước hết phao ngôn Trần Vĩnh Hoa có ý phế chủ tự lập, hắn cùng Lưu Quốc Hiên hợp tác, mưu đồ thoán vị. Trịnh Kinh là người xét việc bất minh, hắn sinh lòng ngờ vực không chừng hạ sát cả hai lão Trần, Lưu.

Dù hắn không giết chúng cũng quyết chẳng trọng dụng và tước bớt quyền bính.

Hai là họ Trần, họ Lưu một người tướng văn, một người tướng võ, là hai cây cột trụ của Đài Loan. Bên ta làm cho cả hai tên phải bỏ đi là tốt nhất, hay bớt được một tên cũng thành thế một cây cột khó bề chống đỡ cả tòa nhà.

Vi Tiểu Bảo ngấm ngầm kinh hãi, mắng thầm:

– Con mẹ nó! Mi định hại sư phụ ta.

Gã lại tự nhủ:

– Thằng cha này nói rõ cho ta hay ý muốn gia hại sư phụ ta, thì ra hôm ấy hắn cứu Trịnh Khắc Sảng không nhìn thấy ta và dĩ nhiên không biết mối liên quan giữa ta và Thiên Địa Hội.

Gã yên tâm hỏi tiếp:

– Lại còn Nhất kiếm vô huyết Phùng Tích Phạm, tướng quân có biết không?

Thi Lang rất lấy làm kinh dị, hỏi:

– Vi đại nhân cũng biết cả Phùng Tích Phạm ư?

Vi Tiểu Bảo đáp:

– Tại hạ được nghe Hoàng thượng nhắc đến. Nội tình ở Đài Loan Hoàng thượng trông rõ như bàn tay để trước mặt. Ngài còn nói:

Đổng phu nhân chỉ cưng thằng cháu nhỏ là Trịnh Khắc Sảng, chứ không ưa thế tử Trịnh Khắc Tang. Mụ muốn cho con thay đổi lại ngôi thế tử, nhưng Trịnh Kinh không chịu. Vụ này có đúng không?

Thi Lang càng kinh hãi lại càng bội phục, đáp:

– Thánh thiên tử thông tuệ phi thường, cổ kim hiếm có. Ngài ở chốn thâm cung mà mắt thấy xa ngoài muôn dặm. Hoàng thượng nói vậy thật là đúng quá! Chẳng giấu gì hai vị đại nhân:

mới đây Trịnh Khắc Sảng đến Bắc Kinh, ty chức đã gặp gã rồi.

Sách Ngạch Đồ và Vi Tiểu Bảo đồng thanh hỏi:

– Có chuyện đó ư?

Hai người hỏi câu này với vẻ kinh dị lộ ra ngoài mặt. Dĩ nhiên một người lấy làm lạ thật sự, còn một người giả vờ.

Vi Tiểu Bảo nói:

– Nếu vậy thì Thi tướng quân nên khuyên hắn trở về hạ ca ca hắn, tự lập làm Vua. Đồng thời khuyên hắn trước hết là giết Trần Vĩnh Hoa và Lưu Quốc Hiên đi.

Thi Lang vỗ đùi luôn mấy cái rồi đứng lên đáp:

– Vi đại nhân định đoạt công việc một cách rất mau lẹ và sáng suốt, thật khiến cho ty chức phải phục sát đất. Thực tình ty chức vẫn khuyên Trịnh Khắc Sảng như vậy và hắn đã chịu nghe lời.

Thi Lang ngừng lại một chút rồi tiếp:

– Trần Vĩnh Hoa còn có tên nữa là Trần Cận Nam. Ngày trước Trịnh Thành Công dẫn dắt một lũ chó điên ở Giang Nam phản kháng nhà Đại Thanh. Sau khi thất bại, lão trốn ra Đài Loan nhưng có đến hơn mười vạn bộ thuộc cũ không theo đi được, còn tản mát khắp nơi. Trần Vĩnh Hoa vâng lịnh Trịnh Thành Công tổ chức một tà hội làm điều đại nghịch vô đạo mà lại kêu bằng •Thiên Địa Hội•. Lão thu thập bọn thuộc hạ cũ, vẫn âm mưu tạo phản chứ chưa chịu nằm chết một xó. Trần Vĩnh Hoa thường thường bí mật rời Đài Loan vào nội địa ngấm ngầm bày đặt kế hoạch, mưu đồ đại nghịch. Lần trước lão cùng đi với Trịnh Khắc Sảng mà không hiểu tại sao lại sinh lòng gia hại họ Trịnh. Xem chừng lão thực sự muốn tự lập mình làm chúa ở Đài Loan chứ không phải ty chức nói vu cho lão.

Vi Tiểu Bảo hỏi:

– Sao Thi tướng quân lại biết rõ những vụ này? Chẳng lẽ tướng quân ngấm ngầm phái người lui tới Đài Loan để dò la tin tức?

Thi Lang đáp:

– Lúc nào ty chức cũng nghĩ đến chuyện tấn công Đài Loan. Năm trước ở Hạ Môn, Kim Môn, ty chức đã phái rất nhiều người trà trộn đến Đài Loan làm gián điệp.

Thi Lang thở phào nói tiếp:

– Lần này Trịnh Khắc Sảng vào nội địa đem theo bọn vệ sĩ dưới trướng. Ty chức cũng cho người trà trộn vào trong bọn thủ hạ của hắn. Vì thế bọn chúng đến Bắc Kinh là ty chức nhận được tin ngay. Ty chức nhận thấy đây là cơ hội ngàn năm một thưở, có thể quăng một mẻ lưới quét hết Trần Vĩnh Hoa và thủ hạ, một bọn phản tặc cực kỳ lợi hại! Bỗng hắn thở dài nói tiếp:

– Hỡi ơi! Thật là đáng tiếc! Ty chức làm thủy sư đề đốc ở Phúc Kiến, nhưng đến Bắc Kinh chẳng có một chút chức quyền gì để điều động binh mã. Ngay hôm ty chức nhận được tin, lập tức đến Binh bộ báo cáo. Đáng trách là ba năm nay ty chức thường đến Binh bộ luôn chỉ để xin về nhiệm sở ở Phúc Kiến. Ai thấy ty chức vào cũng chán ngấy. Lần này dĩ nhiên ty chức không được ra mắt quan Thượng thơ cùng quan Thị lang. Thậm chí những lang trung, viên ngoại lang ở ty Võ tuyền, ty Xa giá, hễ nghe ty chức báo danh là lập tức bị khước từ. Họ bảo không được rảnh để cho vào tiếp kiến.

Sách Ngạch Đồ và Vi Tiểu Bảo đều rũ ra mà cười.

Vi Tiểu Bảo tuy miệng cười mà trong lòng hồi hộp nghĩ thầm:

– Hú vía! Thật là hú vía! Hôm ấy hắn đến báo cáo mà Binh bộ phái đại đội nhân mã đi tróc nã phản tặc thì cái đầu của lão gia này đã bay về nhà bà ngoại rồi.

Thi Lang thấy hai người cười rộ, hắn rất lấy làm hổ thẹn, nhìn ra chỗ khác, tuyệt không để ý gì đến vẻ mặt của Vi Tiểu Bảo nên không hiểu gã có ý sợ sệt.

Từ ngày Thi Lang được Vua Khang Hy tuyên triệu đến Bắc Kinh, hắn chỉ được ra mắt Hoàng đế một lần, rồi từ đó ăn đợi nằm chờ chẳng có việc gì. Hắn vẫn là thủy sư đề đốc ở Phúc Kiến, hàm vẫn nguyên Tĩnh Hải tướng quân, nhưng ở Bắc Kinh chỉ lĩnh lương ăn chứ chẳng có quyền chức gì, so với một tên tiểu công sai ở Thiên phủ nha môn cũng còn kém uy thế. Hắn là một hán tử hùng tâm tráng chí lâm vào tình trạng bị khốn trong thành sầu, ruột nóng như kiến bò trên nồi rang. Vì thế trong ba năm trời, cứ vài ngày là hắn lại đến Binh bộ để hỏi tin tức. Hắn phải vung tiền hoặc mua quà tặng cho những người trong bộ thành ra mười năm làm quan gom góp được bao nhiêu đều bỏ vào túi không đáy của bọn quan trường ở Bắc Kinh. Hoàng đế không tuyên triệu, hắn chẳng có cơ hội giãi bày, mà ngồi chờ thượng dụ thì không biết đến năm nào tháng nào mới được. Về sau Binh bộ nha môn nghe đến cái tên Thi Lang là phải nhức đầu. Trong tay hắn hết tiền, không lấy gì đút lót nên chẳng ai muốn tiếp kiến.

Vi Tiểu Bảo định thần hỏi:

– Bọn người ở Binh bộ nha môn thế là đã làm lỡ quốc gia đại sự. Tội này không nhỏ đâu.

Thi Lang vội gạt đi:

– Không không! Xin Vi đại nhân đừng phiền trách đến Binh bộ. Đó là họ không hiểu có việc khẩn cấp báo cáo mà chỉ tưởng ty chức đến quấy rầy xin về nhiệm sở. Noi cho cùng thì cũng không phải là quyền của họ thỏa mãn ty chức được. Vậy họ chán ngấy ty chức là điều không nên trách cứ.

Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp:

– Khi ấy ty chức rất nóng lòng tự nghĩ:

Mình đã biết bọn Trần Vĩnh Hoa, Trịnh Khắc Sảng đến Bắc Kinh, chẳng lẽ để chúng bình yên vô sự trở về? Ty chức liền một mình hành động, lần mò đến trụ sở của bọn Thiên Địa Hội để dò la tin tức. Ty chức do viện sau tiến vào. Vừa đến bên cổng hậu đã nghe tiếng khí giới chạm nhau chát chúa. Có người đánh nhau rồi.

Vi Tiểu Bảo hỏi:

– Ủa! Té ra bọn Thiên Địa Hội đã xảy cuộc xích mích nội bộ. Ai đánh nhau với ai?

Trong lòng hồi hộp vô cùng, gã không hiểu Thi Lang có nhìn thấy mặt Sách Ngạch Đồ không. Hắn mà nhận diện được Sách Ngạch Đồ thì rồi cũng nhận ra được gã.

Thi Lang đáp:

– Ty chức chỉ có một mình cô độc, mạo hiểm vào hang cọp, dĩ nhiên không dám lỗ mãng, phải lén lút ẩn vào sau đống củi ngồi lắng tai nghe một lúc thì ra một bên là Trịnh Khắc Sảng và Phùng Tích Phạm hai người đánh nhau với Trần Vĩnh Hoa.

Vi Tiểu Bảo nói:

– Tướng quân càng nói tại hạ càng lấy làm kỳ. Không chừng lúc đó Thi tướng quân đầu óc hoang mang, lòng dạ hồi hộp mà nghe lộn chăng?

Thi Lang lắc đầu đáp:

– Ty chức không nghe lộn đâu. Ba người đánh nhau một lúc thì Trần Vĩnh Hoa kém thế. Ty chức đã mừng thầm trong bụng vì chuyến này mà hai người kia giết được Trần Vĩnh Hoa là đại sự Ổn định. Nhưng không hiểu sau Trần Vĩnh Hoa dùng ngụy kế gì, đột nhiên chuyển bại thành thắng. Lão chém thương một cánh tay Phùng Tích Phạm. Bọn người Thiên Địa Hội lại đến giúp sức bắt sống Trịnh Khắc Sảng giam vào trong một cỗ quan tài bỏ không.

Vi Tiểu Bảo cười ha hả nói:

– Nhảm quá! Nhảm quá! Tại hạ quyết không tin chuyện này. Thi tướng quân thật khéo nói giỡn.

Sách Ngạch Đồ cũng lắc đầu nói:

– Sách mỗ cũng chưa từng nghe thấy chuyện kỳ dị như vậy bao giờ.

Thi Lang nói bằng một giọng kiên quyết:

– Ty chức mà tai không nghe thấy…

Vi Tiểu Bảo ngắt lời:

– Tướng quân chỉ tai nghe thôi ư? Chẳng lẽ lại mắt không trông thấy?

Thi Lang giương mắt lên chăm chú nhìn vào mặt Vi Tiểu Bảo một lúc rồi đáp:

– Khi đó ty chức ẩn ở phía sau đống cỏ nên chỉ nghe chứ không nhìn thấy.

Vi Tiểu Bảo thở phào một cái hỏi:

– Rồi sau sao nữa?

Thi Lang đáp:

– Sau một lúc bọn Trần Vĩnh Hoa bỏ đi, ty chức vội chạy đến mở quan tài để cứu Trịnh Khắc Sảng ra.

Vi Tiểu Bảo nói:

– Tại hạ còn có điều chưa hiểu.

Thi Lang hỏi:

– Xin hỏi Vi đại nhân có điều chi không hiểu?

Vi Tiểu Bảo nói:

– Thi tướng quân ở trong phòng chứa củi thì lấy đâu ra được bút mực và giấy để giết một lô?

Thi Lang giật mình kinh hãi hỏi:

– Có lô… gì đâu?

Vi Tiểu Bảo đáp:

– Sau khi Thi tướng quân cứu Trịnh Khắc Sảng ra rồi chẳng đã để lại trong quan tài một… một phong thư dài gửi cho Trần Vĩnh Hoa. Dường như trong thư viết nhiều chữ lắm để thương lượng một việc lớn với Thiên Địa Hội.

Thi Lang sắc mặt tái mét ấp úng hỏi:

– Cái… cái đó sao… sao Vi đại nhân cũng biết?

Vi Tiểu Bảo tủm tỉm cười đáp:

– Cái đó là tại hạ đoán mò thôi, không phải chuyện thật đâu. Nếu Thi tướng quân không viết bức thư nào để lại thì cứ coi như là tại hạ nói nhăng nói càn, bất tất phải hoang mang.

Nguyên Vi Tiểu Bảo tuy nghe Thi Lang nói là hôm ấy chưa nhìn thấy gã, nhưng gã vẫn hoài nghi không thể xác định, gã liền nghĩ cách kiềm chế hắn trước, để hắn sinh lòng úy kỵ. Gã đã biết Thi Lang chỉ để lại trong quan tài mảnh giấy viết mấy chữ, mà nói trẹo đi là lưu lại một phong thư dài.

Trịnh Khắc Sảng và Trần Vĩnh Hoa đều là những nhân vật đứng đầu trong bọn phản nghịch. Thế mà Thi Lang giải cứu Trịnh Khắc Sảng là mang một phần trách nhiệm cực kỳ trọng đại, có thể nói là hắn câu kết với Trần Vĩnh Hoa thì viết một phong thư dài sẽ đưa đến sự việc không phải tầm thường.

Trong lúc nhất thời, Thi Lang tâm thần hoảng hốt. Tuy hắn là người trí dũng song toàn mà cũng không khoi chân tay luống cuống. Hắn vội giải thích:

Hôm ấy ty chức đã viết một cánh thiếp từ trước, lúc ở nhà tro…

Vi Tiểu Bảo ngắt lời:

– Quả nhiên là một phong thư mà Thi tướng quân đã viết cẩn thận từ trước…

Thi Lang vội cãi:

– Không, không phải thơ, chỉ có một tấm thiếp…

Vi Tiểu Bảo nói:

Trên tấm thiếp cũng có thể viết được nhiều chữ.

Thi Lang đáp:

– Ty chức chỉ biết có sáu chữ “Thi Lang bái thượng cố nhân”. Ty chức giải cứu Trịnh Khắc Sảng rồi toan rút lui thì một tên phỉ đồ trong Thiên Địa Hội đi tuần qua đó. Ty chức liều phóng chưởng đánh chết rồi bỏ xác vào quan tài cùng một lúc với cánh thiếp.

Vi Tiểu Bảo nói:

– Ủa! Té ra là thế! Gã quay lại hỏi Sách Ngạch Đồ:

– Sách đại ca! Cố nhân là thế nào? Phải chăng chữ “cố” trỏ vào người đã chết rồi?

Sách Ngạch Đồ đáp:

– Cố nhân là người bạn kết giao từ trước.

Vi Tiểu Bảo nói:

– Vậy ra Thi tướng quân và Trần Vĩnh Hoa là chỗ bạn thân đã lâu. Thảo nào…

thảo nào người ta nói vắng mặt nhiều chuyện lắm.

Thi Lang trán toát mồ hôi, năn nỉ:

– Xin hai vị đại nhân minh xét. Những lời gièm pha của người ngoài tưởng hai vị đại nhân không nên để vào tai.

Vi Tiểu Bảo gật đầu đáp:

– Phải rồi! Những lời đồn đại căn cứ vào đâu mà mỗi lúc dám đưa đến tai Hoàng thượng? Thi tướng quân! Tướng quân bảo muốn đánh Đài Loan phải dùng hai cách. Một mặt thiết kế gia hại Trần Vĩnh Hoa và Lưu Quốc Hiên. Còn cách nữa thế nào?

Thi Lang đáp:

– Cách nữa là dùng thủy binh tấn công. Nhưng đánh một nơi khó thành công được, nên giáp công ba đường. Mặt bắc đánh Văn cảng, giữa đánh vào Đài Loan cảng, mé nam đánh vào Cầu cảng. Chỉ cần một nơi thành công để lấy chỗ đổ bộ là người Đài Loan phải rối loạn, thế công sẽ dễ như chẻ tre.

Vi Tiểu Bảo nói:

– Việc thống lãnh thủy quân đánh nhau trên mặt biển chắc tướng quân thành thạo lắm rồi?

Thi Lang đáp:

– Ty chức suốt đời chuyên về thủy quân, quen nghề hải chiến.

Vi Tiểu Bảo chợt động tâm nghĩ thầm:

– Thằng cha này mà giết cả nhà họ Trịnh thì dĩ nhiên thằng lỏi Trịnh Khắc Sảng cũng rơi đầu, thật là tuyệt diệu. Nhưng Trịnh Thành Công là một bậc đại anh hùng, đại hảo hán mà bị chết cả nhà thì ta cũng chẳng yên tâm được. Huống chi hắn đánh Đài Loan là nguy hại cho sư phụ ta. Vậy ta phải tìm cách cản trở mới được.

Thi Lang đã chuyên nghề thủy chiến thì kế hoạch này nhất cử lưỡng đắc.

Gã quay lại hỏi Sách Ngạch Đồ:

– Đại ca! Đại ca tính vụ này nên làm thế nào?

Sách Ngạch Đồ đáp:

– Đức Hoàng thượng là bậc thánh minh, trù mưu tính kế không chỗ nào thiếu sót. Bọn nô tài chúng ta chỉ việc nghe thượng dụ của thánh chúa mà hành động là xong.

Vi Tiểu Bảo lẩm bẩm:

– Lão này khôn róc tổ, không muốn hứng lấy mối liên can.

Gã nhìn Thi Lang hỏi:

– Bọn phản tặc trong Thiên Địa Hội đến Bắc Kinh ngụ Ở chỗ nào?

Thi Lang đáp:

– Sau khi xảy ra vụ đó, bọn chúng kéo đi ngay đêm, hiện giờ không biết ở đâu. Ty chức không được tin tức gì nữa.

Vi Tiểu Bảo dặn:

– Lần sau Trịnh Khắc Sảng và Trần Vĩnh Hoa đến Bắc Kinh thì Thi tướng quân bất tất phải đến gõ cửa Binh bộ, cứ báo tin thẳng cho tại hạ. Tại hạ sẽ thân hành đi mời Trần Vĩnh Hoa đến đây chơi mấy bữa.

Thi Lang đáp:

– Dạ dạ! Vi đại nhân điều động Kiêu Kỵ doanh và ngự tiền thị vệ thì dĩ nhiên bắt được chúng ngay.

Vi Tiểu Bảo cầm chung trà nâng lên rồi hô gia nhân:

– Tiễn chân khách! Thi Lang đứng dậy đáp lễ cáo từ ra đi.

Lát sau Sách Ngạch Đồ cũng rút lui.

Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm:

– Việc này không nên chậm trễ.

Gã liền vào cung ra mắt Hoàng đế tâu về việc Thi Lang muốn tần công Đài Loan.

Vua Khang Hy nói:

– Trước hết hãy tảo trừ Tam phiên rồi hãy bình định Đài Loan. Việc tấn công phải theo thứ tự như vậy. Thi Lang quả là một nhân tài nhưng trẫm e cho hắn trở về Phúc Kiến, hắn nóng lòng lập công, rửa hận, hành động hấp tấp, có khi để Đài Loan biết trước mà đề phòng, nên còn lưu hắn ở lại Bắc Kinh.

Vi Tiểu Bảo trong lòng lúc trước rất lấy làm kỳ, gã không hiểu tại sao tiểu Hoàng đế muốn lưu Thi Lang ở lại Bắc Kinh, bây giờ gã nghe nhà Vua thuyết một hồi liền tỉnh ngộ tâu:

– Phải lắm! Phải lắm! Thi Lang trở về Phúc Kiến, nhất định hắn đóng thêm chiến thuyền, thao diễn trận pháp rầm rộ, sẽ đưa đến chỗ rút dây động rừng, khiến địch nhân biết mà đề phòng. Việc tấn công Đài Loan cần giữ tuyệt đối bí mật, thần không hay quỷ không biết. Bề ngoài vẫn yên lặng như tờ rồi bất thình lình tiến đánh. Có thế thì mấy thằng lỏi họ Trịnh mới chân tay cuống quít không biết đường nào chống đỡ.

Vua Khang Hy mỉm cười nói:

– Chính là thế đó! Hơn nữa, khiển tướng không bằng khích tướng. Trẫm lưu Thi Lang lại Bắc Kinh để khí lực toàn thân hắn không có chỗ phát huy. Hắn cho là trẫm không chịu trọng dụng thì đến lúc điều động dĩ nhiên hắn cố gắng liều mạng để phô trương đảm lược, chứ không dám lơ là chểnh mảng.

Vi Tiểu Bảo tán dương:

– Diệu kế của Hoàng thượng, Gia Cát Lượng cũng không hơn được. Nô tài đã coi tấn tuồng “Định quân sơn”. Gia Cát Lượng dùng cách khích tướng mà lão Hoàng Trung hăng hái liều mạng vung một đao chém chết vai kép chính Xuân hạ thu đông gì đó.

Vua Khang Hy nói:

– Đó là Hạ Hầu Uyên chứ không phải xuân hạ thu đông.

Vi Tiểu Bảo nói:

– Dạ dạ! Trí nhớ của Hoàng thượng hay thiệt! Hoàng thượng coi hát rồi nhớ được cả danh tự của vai trò.

Nhà Vua cười đáp:

– Danh tự của vai trò trong sách đã có chép.

Đoạn nhà Vua hất hàm hỏi:

– Thi Lang đã đưa biếu ngươi món gì?

Vi Tiểu Bảo kinh ngạc không bút nào tả xiết. Gã đáp:

– Chẳng chuyện gì là Hoàng thượng không hay. Thi Lang tặng cho nô tài một cái bát ngọc nhưng nô tài không thích lắm.

Vua Khang Hy hỏi lại:

– Bát ngọc có chỗ nào không hay?

Vi Tiểu Bảo tâu:

– Bát ngọc tuy trân quý nhưng chỉ rớt một cái là vỡ tan. Nô tài phục vụ cho Hoàng thượng, hai tay bưng bát vàng ngàn năm đập không bể, để muôn năm không han rỉ. Cái đó mới thật là quý, so với bát ngọc còn hay hơn nhiều.

Vua Khang Hy nổi lên tràng cười ha hả.

Vi Tiểu Bảo tâu:

– Tâu Hoàng thượng! Nô tài đột nhiên nảy ra một chủ ý, xin trình bày để Hoàng thượng nghe xem có dùng được chăng?

Nhà Vua hỏi:

– Chủ ý gì?

Vi Tiểu Bảo dáp:

– Thi Lang nói là chuyên môn thống lãnh thủy binh, rất thạo hải chiến…

Vua Khang Hy vỗ tay xuống mặt bàn reo lên:

– Hảo chủ ý! Hảo chủ ý! Ngươi thật là thông minh! Ngươi đem hắn đi Liêu Đông, phái hắn đến đánh đảo Thần Long.

Vi Tiểu Bảo trong lòng kinh hãi trợn mắt lên nhìn nhà Vua hồi lâu rồi nói:

– Hoàng thượng nhất định là bậc thần tiên giáng hạ phàm trần. Chủ ý của nô tài còn để trong lòng chưa nói ra ngoài miệng mà Hoàng thượng đã biết rồi.

Vua Khang Hy mỉm cười phán:

– Ngươi khéo nịnh lắm! Tiểu Quế Tử! Kế ấy tuyệt diệu! Trẫm đang lo ngươi đi đánh Thần Long đảo chưa chắc đã thành công. Thi Lang là một nhân tài chuyên về hải chiến, vậy bảo hắn đến Thần Long đảo trước thao diễn. Nhưng vụ này không thể để tiết lộ ra ngoài.

Vi Tiểu Bảo vội đáp:

– Dạ dạ! Nô tài cẩn tuân thượng dụ.

Vua Khang Hy lập tức phái người đi triệu Thi Lang đến, bảo hắn:

– Trẫm phái Vi Tiểu Bảo lên núi Trường Bạch tế trời. Y hết sức tiến cử ngươi, tâu với trẫm là ngươi mẫn cán, hành động rất đắc lực, muốn đem ngươi đi theo.

Trẫm tạm thời chuẩn tấu nhưng chưa tin hẳn.

Vi Tiểu Bảo cười thầm nghĩ bụng:

– Gia Cát Lượng lại dùng kế khích lão Hoàng Trung.

Thi Lang dập đầu binh binh tâu:

– Nô tài được theo Vi đô thống đi làm vương sự, nhất định tận trung liều mạng, không dám tiếc thân mình, để báo đáp thiên ân của thánh thượng.

Nhà Vua phán:

– Trẫm hãy thử tài ngươi một lần xem sao, nếu quả nhiên ngươi được việc thì sau này sẽ giao sứ mạng lớn hơn cho.

Thi Lang mừng rỡ dập đầu tâu:

– Thiên ơn của thánh thượng bát ngát như trời biển.

Nhà Vua lại dặn:

– Việc này rất thân mật. Ngoài Vi Tiểu Bảo, trong triều chẳng một ai hay. Ngươi nhất thiết phải tuân lệnh Vi đô thống mà hành sự. Trẫm dặn ngươi bấy nhiêu là đủ.

Ngươi hãy lui ra.

Thi Lang dập đầu tạ Ơn toan rút lui thì nhà Vua mỉm cười nói:

– Vi đô thống đối đãi với ngươi thật hết lòng. Ngươi đúc một cái bát vàng lớn mà tặng cho y.

Thi Lang “dạ” một tiếng. Trong lòng hắn kinh hãi, không hiểu nhà Vua nói câu này có dụng ý gì, nhưng liếc mắt nhìn trộm thấy long nhan hớn hở thì chắc không phải chuyện dở.

Vi Tiểu Bảo về đến Tước phủ đã thấy Thi Lang đứng chờ ở cửa, hắn ngỏ lời thiên ơn vạn tạ về vụ được tiến cử.

Vi Tiểu Bảo cười nói:

– Thi tướng quân! Chuyến này ta phải khuất tất tướng quân một chút. Xin tướng quân làm chức tham lãnh nhỏ bé ở trong doanh trại để người ngoài khỏi hay biết.

Thi Lang cả mừng đáp:

– Ty chức nhất thiết nghe theo lời Đô thống đại nhân.

Hắn biết Vi Tiểu Bảo càng cho hắn làm chức nhỏ là càng coi thân cận như người nhà thì bước tiến trình của hắn càng có cơ tiến triển rất mạnh. Giả tỷ bảo hắn làm một tên thân binh, hắn càng khoan khoái.

Vi Tiểu Bảo lẩm bẩm:

– Lão gia đã định trốn đi chẳng làm quan nữa. Bây giờ lại tìm được một tên tiểu quỷ chết thay mình. Vậy để hắn ra Thần Long đảo mà liều mạng chết cả đôi với Hồng giáo chủ, cho bọn bay “thọ dữ trùng tề”.

Hồi 165

Cao tôn giả chết đi sống lại

Thi Lang cáo từ rồi rút lui, Vi Tiểu Bảo liền sai người kêu bọn Phong Tế Trung, Từ Thiên Xuyên, Huyền Trinh đạo nhân là những anh em trong Thiên Địa hội vào phủ. Gã kể cho mọi người nghe những chuyện đã trải qua một cách tường tận.

Từ Thiên Xuyên hỏi:

– Tên tặc tử họ Thi đã sát hại Quan phu tử, lại toan công phá đảo Đài Loan, hãm hại Tổng đà chúa. Lòng trời xui khiến đưa hắn lọt vào tay Vi hương chủ.

Chúng ta phát lạc hắn cách nào cho ổn?

Vi Tiểu Bảo đáp:

– Thần Long giáo cấu kết với Ngô Tam Quế và nước La Sát. Nay Hoàng đế phái tiểu đệ đem Thi Lang đi tiễu trừ Thần Long giáo thì để hắn cùng giáo phái kia đánh nhau một trận trời sầu đất thảm, hai bên cùng khốn đốn. Chúng ta là ngư ông ở giữa thủ lợi.

Quần hào đều khen là tuyệt diệu.

Vi Tiểu Bảo lại nói tiếp:

– Bữa trước Thi Lang hạ sát Quan phu tử, giải cứu Trịnh Khắc Sảng không chừng hắn ngó thấy tiểu đệ rồi. Nhưng một là hôm ấy tiểu đệ hóa trang thành người khác, dù hắn có ngó thấy một lần chưa chắc đã nhớ được. Hai là tiểu đệ hiện đang cầm đầu hắn chắc hắn không dám giở trò gì.

Gã ngừng lại một chút rồi dặn:

– Các vị đại ca cũng nên thận trọng, đừng để hắn nhìn thấy chỗ sơ hở.

Cao Ngạn Siêu đưa ra đề nghị:

– Chúng ta cải trang làm bọn Thát Đát ở Kiêu Kỵ doanh, bình nhật ít khi chạm mặt Thi Lang, dù hắn có nhận ra chắc cũng không dám đắc tội với bọn Thát Đát.

Vi Tiểu Bảo nói:

– Hay lắm! Các vị đổi thêm bộ mặt đi một chút. Từ đại ca cạo râu nhẵn nhụi, Phong đại ca thêm vào hai túp ria mép, Cao đại ca làm thành vết sẹo lớn trên trán. Thằng cha họ Thi là người rất tinh quái, chúng ta cẩn thận là hơn. Bây giờ chúng ta phải dựa vào hắn để tiến đánh đảo Thần Long, không nên hạ sát hắn ngay.

Quần hào y kế chia nhau chuẩn bị cải trang.

Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm:

– •Chuyến này mình tiến đánh đảo Thần Long, không nên cho Uỷ Tôn Giả và Lục Cao Hiên đi theo để cơ mưu khỏi bị tiết lộ•.

Gã liền bảo hai lão Uỷ, Lục ở lại Bắc Kinh chỉ đem Song Nhi đi theo để ả phục thị.

Sau hai bữa vua Khang Hy ban thượng dụ truyền cho Vi Tiểu Bảo đem theo mười khẩu Thần Võ đại pháo từ sông Đại Cô đi ra biển tiến đến phía bắc vịnh Liêu Đông, ở đó làm lễ tế Liêu Hải rồi lên bờ đến núi Trường Bạch bắn súng tế trời.

Vi Tiểu Bảo tiếp thượng dụ thống lãnh nhân mã ở Kiêu Kỵ doanh tiến đến Thiên Tân.

Văn võ bá quan đều kính cẩn nghinh tiếp Khâm sai đại thần, bất tất phải tường thuật.

Tối hôm ấy Vi Tiểu Bảo cho mời viên Tổng binh coi thủy quân ở Thiên Tân tới để tiếp mật chỉ của nhà Vua.

Viên Tổng binh thủy quân tên gọi Hoàng Phủ thấy trong mật chỉ dặn bảo y phải điều động toàn thể quan binh cùng thuyền bè nghe theo sự chỉ huy của Khâm sai đại thần để thi hành sứ mạng trọng yếu. Y tiếp chỉ rồi khom lưng kính cẩn nghe lời huấn dụ.

Vi Tiểu Bảo hỏi cho biết quân số về thủy binh cùng số lượng chiến thuyền rồi kêu Thi Lang đến. Gã dặn hắn cùng Hoàng Phủ thương nghị kế hoạch ra khơi.

Đoạn hắn vào hậu doanh cùng binh tướng đánh bài cẩu.

ở Thiên Tân ba ngày, trại thủy quân đã chuẩn bị đầy đủ lương thảo, nước uống, đạn dược, cung tên xếp xuống thuyền.

Vi Tiểu Bảo thống lãnh Kiêu Kỵ doanh binh, quan binh thủy quân hai ngàn sáu trăm người, chiến thuyền hạng lớn mười chiếc, hạng vừa ba mươi chiếc.

Chiến thuyền dương buồm ra khơi, dời khỏi Đại Cô đi ra biển cả.

Bây giờ Vi Tiểu Bảo mới cho Tổng binh thủy quân Hoàng Phủ hay là mình vâng thánh chỉ tấn công Thần Long đảo. Gã lại tuyên bố:

Quan binh từ trên xuống dưới phải tận tâm đánh giặc. Sau khi thành công hết thẩy đều được thăng thưởng.

Bọn quan binh thấy bên mình người nhiều thế lớn, quan Khâm sai đại thần lại đem theo mười khẩu súng lớn kiểu Tây dương, oai phong cực kỳ hùng dũng.

Chúng nghĩ tới trên đảo Thần Long bất quá chỉ là một bọn cướp biển chiếm cứ, bên mình chỉ cần bắn vài phát súng lớn là bọn hải tặc phải tan tành. Chuyến này lập công thăng chức thật dễ dàng. Quân tướng lớn tiếng hoan hô rầm trời, phấn khởi tinh thần lên gấp trăm lần.

Vi Tiểu Bảo ngồi trong thuyền chỉ huy bỗng nghĩ tới lần trước đã đến Thần Long đảo và bị Phương Di lừa gạt. Tuy nàng là cô gái giảo hoạt nhưng mấy ngày ngồi chung thuyền trên mặt biển, gã đã được hưởng mùi vị rất ôn nhu, tâm thần thư thái. Gã tính thầm:

– “Khi chiến thuyền gần tới đảo, nếu mình cho đại pháo khai hỏa mở cuộc tấn công lớn thì bọn giáo đồ Thần Long giáo bị bắn tan xác đến quá nửa là ít.

Sau đó mấy ngàn quan binh ào ạt đổ bộ thì dù võ công của Hồng giáo chủ cao thâm đến đâu cũng không thể chống nổi”.

Bất giác gã thở dài lẩm bẩm:

– Nhưng hỡi ơi! Diễn biến này xảy ra không chừng Phương Di hảo tỷ tỷ của ta đã bị súng lớn bắn chết rồi. Thế thì thật là hỏng bét! Dù nàng không chết mà bị què chân cụt tay thì cũng đáng hận vô cùng.

Nguyên Vi Tiểu Bảo vẫn khiếp sợ Thần Long giáo chủ, gã đã toan chuồn đi cho yên thân, nhưng hiện giờ công cuộc tác chiến đã có Thi Lang chủ trương. Mấy chục chiến thuyền dương buồm thẳng tiến, lại thêm mười cỗ Thần Võ đại pháo thì trận đánh này đã cầm chắc phần thắng, chỉ còn lo sự an nguy cho Phương Di. Gã mong sao vừa diệt được Thần Long giáo, vừa bảo vệ Phương Di an toàn mới là vẹn cả hai bề. Gã nghĩ quanh nghĩ quẩn không biết làm thế nào đành kêu Thi Lang đến để hỏi kế tấn công lên đảo.

Thi Lang mở cuốn sổ cầm tay lấy ra một tấm địa đồ lớn trải ra trên bàn, hắn trỏ vào một cái đảo nhỏ nói:

– Đây là đảo Thần Long.

Vi Tiểu Bảo thấy trên đảo này đã vẽ một cái vòng đỏ. Ba mặt bắc, đông, nam lại vạch ba mũi tên chĩa vào thì trong lòng rất lấy làm bội phục nói:

– Té ra tướng quân đã nghĩ s½n kế hoạch tấn công đảo Thần Long. Sau khi dời Đại Cô ta mới đưa mật chỉ của Hoàng thượng ra mà sao tướng quân đã chuẩn bị được địa đồ sớm thế?

Thi Lang đáp:

– Ty chức nghe nói từ Đại Cô vượt biển đến Liêu Đông nên đã chuẩn bị mấy tấm địa đồ cùng hải đồ. Nguyên ty chức xưa nay vẫn ưa thích cách sinh nhai ngoài đại dương nên những hải đồ đã coi quen rồi.

Vi Tiểu Bảo nói:

– Té ra là thế. Trận đánh này của chúng ta chắc là kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công.

Thi Lang đáp:

– Được như thế là trông vào thánh đức của Hoàng thượng cùng phước khí của Vi đại nhân.

Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

– Theo thiển ý của ty chức thì chúng ta nên chia quân làm ba mũi theo ba mặt bắc, đông, nam tiến đánh vào đảo mà chỉ bỏ ngỏ phía tây không tấn công.

Sau khi nổ đại pháo một hồi, bọn giặc cướp trên đảo không chống nổi tất phải chạy hết ra phía tây. Chúng ta mai phục s½n hai chục chiến thuyền ở mặt tây cách phía sau đảo chừng ba chục dặm. Khi bọn phỉ đồ cướp đường chạy về phía này thì chiến thuyền của ta ào ạt bơi ra cản đường. Đại pháo khai hỏa rồi, chiến thuyền ba mặt bắc, đông, nam mở cuộc bao vây khiến cho bao nhiêu thuyền địch không lọt ra được. Như thế là quăng một mẻ lưới là có thể quét hết bọn hải tặc trên đảo, chẳng một mống nào chạy thoát.

Vi Tiểu Bảo vỗ tay khen là diệu kế.

Thi Lang nói:

– Xin Vi đại nhân đốc thúc trung quân vẫn ngồi soái thuyền đốc chiến, bất tất phải lên hòn đảo nhỏ xíu vô danh này làm chi. Trung quân phải là nơi vững như bàn thạch. Nếu xảy ra chuyện gì với thống soái tất nhiên lòng quân không khỏi nao núng. Ty chức xin thống xuất chiến thuyền tấn công ba mặt. Còn Hoàng tổng binh chỉ huy đạo quân mai phục chẹn đường. Còn ngoài ra để lại mười con thuyền nhỏ chạy đi chạy lại báo cáo quân tình. Cách hành động thế nào xin Vi đại nhân tùy thời ban hiệu lệnh ra cho ty chức cùng Hoàng tổng binh tuân hành.

Vi Tiểu Bảo cả mừng nghĩ bụng:

– “Thằng cha này thật khôn ngoan. Hắn biết mình sợ chết nên để mình trấn đóng dưới thuyền cách đảo ba chục dặm thì thật không còn điều gì đáng ngại nữa. Dù cho toàn quân tan vỡ, lão gia sẽ qua thuyền nhỏ chạy trốn cũng còn kịp chán.”.

Bất giác gã lẩm bẩm:

– Diệu kế, chân diệu kế! Gã nức nở khen ngợi một hồi.

Thi Lang nói:

– Ty chức đã ngưỡng mộ dại danh của Vi đại nhân từ lâu. Ty chức được biết ngày trước Vi đại nhân cầm đao đâm chết tên đệ nhất dũng sĩ Mãn Châu là Ngao Bái, đoạt lấy danh hiệu “Mãn Hán đệ nhất dũng sĩ”. Do đó Vi đại nhân được Hoàng thượng ban cho tước hiệu “Ba Đồ Lỗ”. Ty chức chỉ lo một điều là Vi đại nhân muốn báo đáp hoàng ân sẽ quên mình trong khi chiến đấu. Nếu lỡ để đại pháo bắn vào làm tổn thương đến ngón tay út của Vi đại nhân thì ty chức có muôn thác cũng không đủ đền tội. Đức Hoàng thượng cũng quyết chẳng dung tha.

Bước tiến trình của ty chức từ đây cũng bị hủy diệt. Vì vậy mà ty chức xin đại nhân lượng thứ cho ty chức mạo muội hiến kế cùng xin đại nhân bảo trọng tấm thân ngàn vàng khôn đổi.

Vi Tiểu Bảo thở dài nói:

– Ngồi thuyền đáng giặc vốn là điều thú nhất của ta. Ta đã định thân hành xung phong, làm gương cho sĩ tốt, hầu lên đảo tóm cổ Thần Long giáo chủ lôi về.

Nhưng tướng quân đã nói vậy thì ta nhường công lao này cho tướng quân.

Thi Lang kính cẩn nói:

– Dạ dạ! Đại nhân lượng tình cho kẻ dưới, ty chức lấy làm cảm kích vô cùng.

Vi Tiểu Bảo bụng bảo dạ:

– “Hắn ở Bắc Kinh ba năm đã tinh thông nghệ thuật làm quan. Lão gia đang muốn chơi hắn một vố, nhưng hắn khôn ngoan thế này thì lão gia cũng không nỡ.

Cái hàm “Mãn Hán đệ nhất dũng sĩ” bữa nay lão gia mới nghe hắn nói là lần đầu.

Hắn nghĩ ra câu này để tâng bốc lão gia là khá lắm.” Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, gã hạ thấp giọng xuống nói:

– Trên đảo Thần Long này có mấy trăm vị tiểu cô nương. Trong đám này có mấy cô ở thâm cung trốn ra đây. Đức Hoàng thượng ân cần dặn ta phải bắt sống.

Vậy lúc tấn công lên đảo phải cẩn thận lắm mới được, đừng khai pháo bừa bãi. Lỡ ra bắn chết mấy tên cung nữ, đức Hoàng thượng nhất định trách phạt. Bao nhiêu công lao của tướng quân dù to lớn đến đâu cũng không đủ đền tội. Đây là một điều hệ trọng, tướng quân cần nhớ kỹ.

Thi Lang giật mình kinh hãi đáp:

– Nếu đại nhân không có lòng chiếu cố thì ty chức đã gây nên đại họa. Vậy chuyến này tấn công lên đảo là phải bắt sống hết đám đàn bà con gái, không được sát thương người nào, để tùy đại nhân phát lạc.

Vi Tiểu Bảo nói:

– Chính là thế đó. Mấy tên cung nữ này ta đã quen mặt hết, cứ ngó thấy là nhận ra ngay. Có điều… có điều… sự việc chốn cung vi thế nào chắc tướng quân đã hiểu rồi?

Thi Lang đáp:

– Dạ dạ! Xin đại nhân cứ yên tâm, ty chức nhất định bưng kín miệng bình.

Sự tình ở chốn Hoàng cung há phải là chuyện bạ đâu nói đấy.

Đoàn chiến thuyền tiến về phía đông bỗng gặp luồng gió ngược nên đi rất chậm.

Một hôm đoàn thuyền cách đảo Thần Long không còn xa mấy, Thi Lang trỏ một hòn đảo nhỏ ở mé tả nói:

– Nơi đây dùng làm đại bản doanh cho Đô thống đại nhân. Hòn đảo này trước đây không có tên gọi, xin đại nhân đặt tên cho.

Vi Tiểu Bảo gãi đầu gãi tai nói:

– Bảo ta đặt tên cho đảo thì không khác gì đòi mạng ta vậy. Hừ! Thật khó quá! Chuyến này ta làm nhà cái, tướng quân là thủ hạ vơ tiền giúp ta. Chúng ta đánh ván bài cẩu làm sao phải ăn cho kỳ hết cả đảo Thần Long. Vậy hòn đảo này đặt tên cho là đảo Thông Cật là xong.

Thi Lang cười đáp:

– Tuyệt diệu! Thật là tuyệt diệu! Vi đại nhân ngồi trấn trên đảo Thông Cật là một điều đại cát đại lợi. Bất luận địch quân lợi hại hay ngoan cố đến đâu cũng bị xơi tái hết sạch sành sanh. Một cặp Thiên Bài Bảo ở Tiền quan chính là mình đại nhân, một cặp Chí Tôn Bảo ở Hậu quan dĩ nhiên là của Hoàng thượng. Hai cặp bài này tung ra thì bao nhiêu mà không ăn hết?

Vi Tiểu Bảo nổi lên tràng cười khanh khách rồi lớn tiếng hô:

– Tam quân y nhất lệnh ta truyền! Thông Cật đảo mau mau trực đáo.

Câu hô này gã đi coi hát học được, bây giờ lớn tiếng hô lên, nghe cũng oai phong lẫm liệt, hào khí ngất trời.

Mấy chục chiến thuyền tiền hô hậu ủng xung quanh soái hạm từ từ tiến về phía Thông Cật đảo.

Đoàn thuyền đang đi, đột nhiên binh sĩ trên một con thuyền nhỏ bỗng kêu réo om sòm.

Lát sau con thuyền nhỏ này bơi tới báo cáo nói là trên mặt biển phát hiện một xác chết nổi lềnh bềnh.

Vi Tiểu Bảo chau mày tự hỏi:

– Ra quân đụng phải xác chết là điềm bất lợi. Chẳng lẽ canh bạc này nhà cái phải giam hết?

Thi Lang tiến ra nói:

– Cung hỷ đại nhân kỳ khai đắc thắng. Chưa nổ súng bên địch quân đã chết một đứa. Đúng là điềm đại cát. Ty chức xin đi coi thế nào.

Hắn nói rồi nhảy sang con thuyền nhỏ.

Lát sau Thi Lang về soái hạm báo cáo:

– Khải bẩm Đô thống đại nhân! Xác chết trôi này tay chân bị trói quặt lại, đây dường như là kết quả của bọn cướp biển mưu tài hại mạng rồi đẩy xác xuống biển.

Hắn vừa nói tới đây trên thuyền nhỏ lại xôn xao nhộn nhịp. Chúng nói là phát giác hai xác chết trôi nữa.

Vi Tiểu Bảo sắc mặt nghiêm trọng rất khó coi.

Lúc này Thi Lang cũng không dám thốt ra những điều đại cát đại lợi nữa, vọt ngay sang thuyền nhỏ rồi trở về soái hạm.

Nỗi vui mừng lộ ra ngoài mặt, Thi Lang nói:

– Đô thống đại nhân! Ba xác chết này có lẽ đúng là người trên đảo Thần Long.

Vi Tiểu Bảo hỏi:

– Sao tướng quân biết?

Thi Lang đáp:

– Xác chết đầu tiên còn chưa nhìn ra lai lịch, nhưng hai xác sau hiển nhiên là quân cướp biển vì thân thể tráng kiện, nhất định là người có học võ công.

Vi Tiểu Bảo hỏi:

– Chẳng lẽ trên đảo Thần Long đã xảy ra cuộc tranh chấp nội bộ?

Thi Lang đáp:

– Gió từ phía đảo Thần Long thổi lại, ba xác chết này chắc theo chiều gió đưa tới. Nếu địch nhân xảy ra tranh chấp nội bộ thì canh bạc này Vi đại nhân xơi ngon như húp đậu hũ, chẳng cần nhai, nuốt một cái là xong hết.

Vi Tiểu Bảo dương mắt nhìn ra xa thấy trên mặt biển hơi nước ùn ùn, mù trắng mờ mịt, chưa nhìn rõ đảo Thần Long.

Đột nhiên gã nhìn thấy trên mặt nước lềnh bềnh một vật tròn ủng như trái banh khổng lồ, chợt nổi lên, chợt chìm xuống, trôi gần lại dần dần. Gã hỏi:

– Cái gì thế kia?

Thi Lang chú ý nhìn một lát rồi đáp:

– Cái này hơi kỳ lạ đây.

Hắn truyền cho con thuyền nhỏ bơi ra coi.

Con thuyền nhỏ y lệnh bơi ra, bọn quân sĩ la lên:

– Lại xác chết trôi, người lùn tịt mập ú.

Vi Tiểu Bảo động tâm tự hỏi:

– Chẳng lẽ lại là hắn?

Rồi gã ra lệnh:

– Vớt lên đem vào đây cho ta coi.

Ba tên thủy binh vớt xác chết lên khiêng sang soái hạm đặt xuống sạp thuyền.

Xác chết lùn mập này tay chân đều bị cột bằng gân bò. Quả nhiên là Cao Tôn Giả. Hắn đã béo chùn béo chụt, bây giờ lại uống no nước, bụng phồng lên như cái trống, coi chẳng khác nào một trái banh lớn.

Bọn quan binh la hoảng:

– Xác chết sống lại rồi.

Thi Lang nhấc bổng người Cao Tôn Giả lên, để lưng hắn dựa vào đầu thuyền, đầu chúc xuống. Nước biển từ trong miệng chảy ra càng lẹ.

Sau một lúc đột nhiên Cao Tôn Giả đột nhiên nhảy tung người lên, miệng cất tiếng thoá mạ:

– Tổ bà nó! Lúc người hắn hạ xuống ngồi ở đầu thuyền, bọn quan binh đều sợ giật bắn người lên, nhưng tiếp theo chúng đều nổi tràng cười hô hố.

Cao Tôn Giả chết rồi, bây giờ sống lại, thần trí hãy còn hồ đồ. Hai tay hắn rẫy rụa không ngớt nhưng gân bò ngâm nước biển càng dai, cựa đứt thế nào được.

Hắn gục gặc cái đầu, đôi mắt ngơ ngác nhìn quanh lớn tiếng hỏi:

– Con mẹ nó! Đây là Long cung hay âm phủ?

Vi Tiểu Bảo cười nói:

– Đây là Long cung. Ta là Hải Long Vương.

Bọn quan binh đều cười ồ.

Cao Tôn Giả dương mắt lên nhìn chằm chặp vào mặt Vi Tiểu Bảo hỏi:

– Sao….sao ngươi lại ở đây?

Vi Tiểu Bảo sợ hắn làm bại lộ chuyện kín của mình liền hô:

– Tên hán tử kỳ hình quái trạng này không chừng đã hiểu rõ mọi chuyện trên đảo Thần Long. Các ngươi mau đem hắn vào trong khoang thuyền cho ta mở cuộc thẩm vấn.

Hai tên thâm binh liền khiêng Cao Tôn Giả vào.

Vi Tiểu Bảo dặn chúng:

– Các ngươi ra ngoài chờ đợi. Nếu không nghe thấy ta hô hoán thì không được tiến vào.

Hai tên thân binh thi lễ trở lui rồi khép cửa khoang lại.

Vi Tiểu Bảo tiến đến trước mặt Cao Tôn Giả khẽ hỏi:

– Cao Tôn Giả! Lão đến đảo Thần Long ăn cắp thuốc giải bị Hồng giáo chủ bắt được phải không?

Cao Tôn Giả “ủa” một tiếng, nét mặt lộ vẻ cự kỳ kinh hãi, lão hỏi lại:

– Sao ngươi lại biết? Thế này thì kỳ thiệt! Lạ thiệt! Vi Tiểu Bảo lại hỏi:

– Phải chăng cái mạng của lão là do ta cứu thoát?

Cao Tôn Giả đáp:

– Hãy tạm kể như vậy.

Vi Tiểu Bảo hỏi:

– Sao lại còn “Hãy tạm kể”. Nếu lão bảo không phải ta cứu thì dễ dàng lắm.

Cao Tôn Giả hỏi:

– Làm sao mà dễ dàng?

Vi Tiểu Bảo cười nói:

– Ta lại liệng lão xuống biển thì kể như không cứu là xong.

Cao Tôn Giả la lên:

– Không được! Không được! Ngươi để ta chết chìm dưới đáy biển thì cũng chẳng cần gì, nhưng Mao Tích Tích của ta cũng không sống được.

Vi Tiểu Bảo hỏi:

– Mao Tích Tích là ai?

Cao Tôn Giả ấp úng nói:

– Mao Tích Tích là….tiểu biểu muội của ta.

Lão nói câu này vẻ mặt cực kỳ bẽn lẽn.

Vi Tiểu Bảo tỉnh ngộ ngay, miệng lẩm bẩm:

– “Té ra Mao Tích Tích là mụ điếm già giả Thái hậu. Hôm ấy ở cung Từ Ninh giả Thái hậu đã xưng ra với Cửu Nạn sư thái rằng mụ là con gái của đại tướng Mao cái gì Long ở triều nhà Minh. Ai biết mụ lại mang cái tên quái gở này?” Gã liền cười hỏi:

– Lão có lấy được thuốc giải không?

Cao Tôn Giả hằn học nói:

– Lấy thì lấy được rồi, nhưng đáng tiếc lại bị con đượi non Hồng phu nhân lừa gạt mất.

Vi Tiểu Bảo cười khanh khách nói:

– Nhất định lão thấy Hồng phu nhân đẹp quá mà mê mẩn tâm thần rồi quên mẹ nó cả mình là ai mới ngoan ngoãn hai tay dâng lên cho phu nhân.

Cao Tôn Giả tức giận nói:

– Không phải! Không phải! Ta một dạ trung thành với Mao cô nương, quyết chẳng hai lòng. Hồng phu nhân biết sử dụng yêu pháp. Y dương mắt lên nhìn ta khiến ta tự nhiên hồn lạc phách bay. Nhất quyết chẳng phải vì y đẹp quá mà làm ta điên đảo thần hồn.

Vi Tiểu Bảo nhớ tới ngày trước trên đảo Thần Long, gã thấy Thanh Long sứ Hứa Tuyết Đình đã lâm vào tình trạng chết đến nơi cũng còn bị Nhiếp Hồn đại pháp của Hồng phu nhân làm cho mê muội. Gã liền gật đầu hỏi:

– Ai đã cột lão liệng xuống biển?

Cao Tôn Giả đáp:

– Cũng con đượi non Hồng phu nhân chứ còn ai nữa?

Vi Tiểu Bảo hỏi:

– Nếu ta tha lão thì lão tính sao?

Cao Tôn Giả đáp:

– Ta sẽ cảm ơn ngươi vô cùng. Ta còn trở lại đảo Thần Long ăn cắp thuốc.

Vi Tiểu Bảo chìa ngón tay cái lên nói:

– Lão là người có nghĩa, ta khâm phục lắm.

Trọng bụng gã nghĩ thầm:

– “Hoàng thượng đang muốn bắt mụ điếm già, ta đang lo không biết tìm mụ Ở đâu. Bây giờ ta cứ trông vào lão lùn tịt mập ú này là nhất định kiếm thấy mụ ngay. Có điều thằng cha này võ công rất cao cường. Thả hổ thì dễ, nhưng bắt hổ là một việc rất khó. Không chừng mình lại bị nó cắn lại nữa.”.

Cao Tôn Giả nói:

– Hay là ở chỗ hiện giờ trên đảo Thần Long đang đánh nhau đến trời long đất lở. Chuyến này lấy cắp thuốc sẽ dế dàng hơn lần trước nhiều.

Vi Tiểu Bảo nghe lão nói vậy bất giác phấn khởi tinh thần vội hỏi:

– Tại sao trên đảo lại xảy ra cuộc đánh nhau đến trời long đất lở?

Cao Tôn Giả đáp:

– Bọn Ngũ Long xảy chuyện xích mích rồi đánh lộn nhau đã hơn mười ngày.

Hễ bắt được người bên đối phương là cột chân tay liệng xuống biển để nuôi rồng.

Vi Tiểu Bảo hỏi:

– Vì lẽ gì mà họ đánh nhau?

Cao Tôn Giả nghiêng cái đầu tròn ủng, nghếch mắt nhìn Vi Tiểu Bảo hỏi lại:

– Mao cô nương bảo ta là ngươi làm Bạch Long sứ ở bản giáo, trong tay chấp chưởng Ngũ Long lệnh. Sao ngươi lại chẳng biết gì?

Vi Tiểu Bảo đáp:

– Ta vâng mệnh giáo chủ vào Trung Nguyên hành động nên không hiểu rõ tình hình ngoài đảo.

Cao Tôn Giả đột nhiên la lên một tiếng quái gở.

– Vi Tiểu Bảo kinh hãi giật bắn người lên. Gã lùi lại hai bước, rút đao trủy thủ ra hỏi:

Ngươi làm gì vậy?

Hồi 166

Vi đô thống mở cuộc điều tra

Bốn tên thân binh chầu chực ngoài cửa nghe tiếng la quái gở, sợ lão lùn mập đả thương Đô thống đại nhân. Chúng tay cầm đơn đao hốt hoảng xông vào khoang thuyền. Chúng thấy Cao Tôn Giả chân tay vẫn bị cột ngồi phệt dưới đất mới yên lòng.

Vi Tiểu Bảo xua tay nói:

– Các ngươi hãy ra ngoài kia, ở đây không có chuyện gì.

Bọn thân binh lui ra rồi, Vi Tiểu Bảo hỏi:

– Lão làm gì mà hô hoán om sòm vậy?

Cao Tôn Giả đáp:

– Hỏng bét rồi! Ngươi là kẻ tâm phúc của giáo chủ cùng phu nhân mà ta lại đem mọi sự nói cho ngươi hết cả.

Vi Tiểu Bảo cười nói:

– Cái đó cũng chẳng có chi hỏng bét. Lão cứ coi như ta không vớt lão lên và đang trôi lềnh bềnh trên mặt biển, ừng ựng uống nước biển ngon lành là xong.

Cao Tôn Giả tức giận đáp:

– Tổ bà nó! Nước biển mặn đắng uống vào cơ hồ không chịu nổi.

Vi Tiểu Bảo nói:

– Nếu lão lập lời trọng thệ đầu hàng ta, từ nay đừng ăn ở hai lòng thì ta sẽ giúp lão đi lấy thuốc giải.

Cao Tôn Giả cả mừng đáp:

– Được lắm! Được lắm! Ta chịu đầu hàng ngươi rồi. Từ nay trở đi quyết không dám phản bội. Nếu ta phản lời thì ta… thì ta…

Vi Tiểu Bảo ngắt lời:

– Lão phản bội ta thì Mao Tích Tích sẽ để cho Hồng giáo chủ cướp lấy làm vợ nhỏ.

Cao Tôn Giả lại gầm lên một tiếng rồi quát hỏi:

– Nói càn nói bậy. Làm gì có chuyện đó?

Vi Tiểu Bảo cười đáp:

– Nếu lão đem lòng phản bội ta thì lời thề đó sẽ thành sự thực. Bằng lão hết dạ trung thành với ta, Mao Tích Tích vẫn là vợ lão.

Cao Tôn Giả nói:

– Được rồi! Cao Tôn Giả này lập lời trọng thệ. Nếu ta phản bội Bạch Long sứ thì Mao Tích Tích sẽ… sẽ bị uổng mạng.

Lão không chịu nói ra miệng câu ý trung nhân của mình sẽ bị Hồng giáo chủ lấy làm vợ nhỏ. Chẳng thà để mụ chết đi còn hơn.

Vi Tiểu Bảo lắc đầu đáp:

– Không được! Lão không chịu phát thệ như vậy thì ta chẳng thể tin lão.

Cao Tôn Giả không biết làm thế nào, đành phải phát thệ theo đúng như lời của gã.

Hắn vừa tuyên thệ xong bất giác nổi giận đùng đùng, tựa hồ ý trung nhân của mình bị giáo chủ cướp lấy làm vợ nhỏ thật.

Vi Tiểu Bảo hỏi:

– Tại sao Ngũ Long môn lại đánh nhau?

Cao Tôn Giả đáp:

– Khi ta đến đảo Thần Long thì chúng đã đánh nhau mấy ngày rồi. Ta hỏi ra mới biết vì Thanh Long sứ Hứa Tuyết Đình đang đêm bị người ta giết chết. Trong phòng còn thanh đao dính máu bỏ dưới đất. Sau điều tra ra thì thanh đao này là của Hà Thịnh, đại đệ tử của Xích Long sứ Vô Căn đạo nhân.

Vi Tiểu Bảo nghe nói Hứa Tuyết Đình bị người hạ sát không khỏi kinh hãi nghĩ thầm:

– “Đây chắc là Hồng giáo chủ phái người hạ sát y”.

Cao Tôn Giả nói tiếp:

– Giáo chủ rất phẫn nộ về vụ này đã tra hỏi Hà Thịnh vì lẽ gì ám sát Thanh Long sứ. Nhưng Hà Thịnh nhất định không chịu thú nhận. Thủy chung gã vẫn chối cãi là không hạ sát Thanh Long sứ. Sau bọn môn hạ Thanh Long môn bắt Hà Thịnh đem giết đi để báo thù cho chưởng môn sứ.

Vi Tiểu Bảo hỏi:

– Đó là chuyện xích mích giữa Xích Long môn và Thanh Long môn. Sao lão lại bảo cả Ngũ Long môn đánh loạn xà ngầu?

Cao Tôn Giả đáp:

– Ta cũng không hiểu vì lẽ gì Huỳnh Long môn lại viện trợ Xích Long môn.

Hắc Long môn về phe với Thanh Long môn. Hai bên đối lập chém giết nhau tơi bời.

Vi Tiểu Bảo hỏi:

– Còn Bạch Long môn của ta thì sao?

Cao Tôn Giả trợn mắt lên hỏi lại:

– Ngươi là Bạch Long sứ mà lại không hiểu sự tình trong bản môn là nghĩa gì?

Vi Tiểu Bảo đáp:

– Ta đã bảo vào Trung Nguyên công cán thì dĩ nhiên những vụ mới xảy ra gần đây ngoài đảo ta biết thế nào được.

Cao Tôn Giả đáp:

– Bọn môn hạ của ngươi chia làm hai tốp. Những người già về phe với Xích Long môn, còn đám trẻ lại nhập bọn với Thanh Long môn.

Vi Tiểu Bảo chau mày hỏi:

– Ngũ Long môn đánh giết tơi bời, chẳng lẽ giáo chủ để mặc không lý gì đến?

Cao Tôn Giả đáp:

– Cuộc ẩu đả đã lên tới cao độ, thậm trí giáo chủ không trấn áp được.

Hai người đang nói chuyện, bỗng phát giác ra thuyền đã đứng lại. Thủy thủ trên thuyền gọi nhau ý ới. Tiếng neo bỏ xuống loảng xoảng. Đoàn thuyền đã tới Thông Cật đảo.

Vi Tiểu Bảo bước ra đầu thuyền ngó thấy trên đảo cây cối xanh rì, đồi núi chập chùng. Gã nhìn Thi Lang nói:

– Trên đảo Thần Long toàn rắn độc, tướng quân phái người lên đảo Thông Cật này xem có rắn rết gì không.

Thi Lang hạ lệnh cho mười con thuyền nhỏ áp mạn vào bờ. Bọn thủy binh lên bộ vào rừng xục xạo. Lát sau chúng đốt lửa báo hiệu trên đảo rất bình yên, địch nhân cũng không có.

Đội tiên phong lên đảo trước dựng một tòa Trung quân doanh trướng. Trước quân trướng treo một lá cờ soái thêu chữ “Vi” thật lớn.

Bây giờ Vi Tiểu Bảo mới ở thuyền bước lên. Thi Lang cùng Hoàng tổng binh hộ vệ hai bên.

Trên đảo Thông Cật tiếng tù và lẫn với tiếng pháo nổ liên hồi vang lên không ngớt. Tướng sĩ dàn ra hai bên khom lưng hành lễ.

Vi Tiểu Bảo hiên ngang tiến vào quân trướng.

Vi Tiểu Bảo ngồi yên vị trong trướng rồi sai bọn thân binh đem Cao Tôn Giả giam lại và bảo chúng lấy rượu thịt cho lão ăn uống nhưng không được cởi trói. Gã sợ Cao Tôn Giả là người dã man hung bạo, tuy miệng nói đầu hàng, người không cử động được mà thỉnh thoảng lại la hét lên những lời quái gở. Lúc lòng dạ lão bồn chồn thật khó mà kiềm chế được.

Vi Tiểu Bảo lại hạ lệnh sai Thi Lang thống lĩnh ba chục chiến thuyền chia ra tấn công ba mặt đông, nam, bắc đảo Thần Long. Một mặt gã sai Hoàng tổng binh lãnh đội chiến thuyền còn lại ẩn vào phía tây đảo Thông Cật. Hễ thấy Thi Lang khai pháo là phải cho thuyền ra chặn đường tháo chạy của địch quân.

Chiến thuyền nào đi trước, thuyền nào tiếp ứng, đội nào xung phong, đội nào đánh cạnh sườn gã đều phát lạc đâu ra đấy, chỉ thị một cách cặn kẽ.

Hoàng tổng binh cùng bọn phó tướng, thủ bị trong đoàn thủy binh và bọn tham lãnh, tá lãnh, đại tiểu quan quân trong Kiêu Kỵ doanh thấy Đô thống đại nhân còn nhỏ tuổi mà đã am hiểu sách lược về thủy chiến, mưu kế tinh diệu, cách chỉ huy lại rất đúng phép, ai nấy đều kính phục vô cùng.

Họ có biết đâu đó hoàn toàn là kế hoạch của Thi Lang. Còn Đô thống đại nhân bất quá là người đứng ra trước đài để tuyên bố hiệu lệnh, lặp lại những lời người khác chỉ bảo cho.

Tối hôm ấy tướng sĩ ăn cơm no rồi chờ lệnh. Chừng nửa đêm các chiến thuyền chuẩn bị s½n sàng, ước định vào giờ mão sáng sớm hôm sau là khởi sự tấn công ba mặt.

Sáng sớm hôm sau Vi Tiểu Bảo trèo lên vọng đài do quân sĩ mới dựng. Gã ngó về phía đông thấy những luồng khói đen bốc lên ùn ùn, tiếng nổ rầm trời, biết là Thi Lang đã khai mở cuộc tấn công. Bất giác trong lòng gã thấy hồi hộp lo sợ cho sự an nguy của Phương Di.

Nhưng gã lại nghĩ đến Thi Lang hành động thận trọng và gã đã dặn hắn không được sát hại những đàn bà con gái trên đảo chắc hắn gia tâm coi chừng nên gã cũng yên tâm được một phần.

Vi Tiểu Bảo đứng trên vọng đài mỏi chân lại quay về Trung quân trướng. Gã lấy sáu con thò lò ra cầm tay, miệng lẩm bẩm:

– Nếu chuyến này ta hoàn toàn thắng trận thì gieo được phát “Mãn đường hồng” Đoạn gã gieo xuống, không ngờ những con thò lò nổi lên toàn màu đen, chẳng có lấy một điểm đỏ.

Vi Tiểu Bảo tức quá thóa mạ:

– Con mẹ nó! Các ngươi phản ta cả ư?

Gã lại dùng thủ pháp tác tệ, để sáu con thò lò đều hướng mặt tam điểm lên trên. Gã sử dụng thủ kình chuyển một vòng rồi gieo xuống.

Quả nhiên lần này được bốn con màu hồng, nhưng vẫn còn hai con màu đen.

Gã biết mình tác tệ chưa được hoàn hảo, nhưng trong lòng cũng đã cao hứng đôi chút.

Song Nhi bưng trà lại nói:

– Bẩm tướng công! Xin tướng công yên dạ. Phen này nhất định quân ta đại thắng.

Vi Tiểu Bảo hỏi:

– Sao cô biết?

Song Nhi đáp:

– Đại pháo bên ta bắn nhiều như vậy thì bên địch chống thế nào nổi.

Vi Tiểu Bảo nói:

– Song Nhi! Lại đây! Ta với cô gieo thò lò. Cô được thì ta để cho cô đét vào tay. Còn ta được thì lại chuyện “Đại công cáo thành” Song Nhi đỏ mặt lên vội đáp:

– Tiểu tỳ không lại! Tiểu tỳ không lại! Vi Tiểu Bảo cười nói:

– Cô mà không chịu theo cách đó thì chúng ta đánh tiền. Ta được cô chỉ phải giam một đồng cân bạc. Cô được thì ta trả một lạng bạc. Như vậy là cô chiếm tiện nghi rồi, chịu không?

Song Nhi cười đáp:

– Tiểu tỳ không có tiền giam cho tướng công.

Vi Tiểu Bảo nói:

– Cô muốn có tiền thì dễ lắm.

Gã rút một nắm ngân phiếu đưa cho thị.

Song Nhi cười đáp:

– Tiểu tỳ không lấy tiền làm gì.

Vi Tiểu Bảo nói:

– Trời ơi! Cô không đánh bạc thì ta tha lão lùn tịt mập ú đó ra để lão đánh bạc với ta.

Gã nói tới đây bỗng nghe hiệu pháo liên hồi.

Vi Tiểu Bảo nhảy lại ôm Song Nhi nói:

– Đại công cáo thành, phải hôn một cái.

Song Nhi vội cúi đầu xuống tránh.

Vi Tiểu Bảo hôn vào cổ thị hai cái, cười nói:

– Đầu cổ cô này trắng quá.

Lại nghe tiếng tù và “tu tu” nổi lên. Vi Tiểu Bảo ra khỏi quân trướng trèo lên vọng đài thấy những chiến thuyền đều bơi về hướng đông thì nghĩ bụng:

– “Thi Lang quả là tay thiện chiến, tuy hắn chưa đến bậc liệu sự như thần, nhưng cũng vào hạng đánh đâu được đấy.” Chiến thuyền đi trên mặt biển rất chậm chạp, Vi Tiểu Bảo đứng trên vọng đài hồi lâu vẫn không thấy thuyền bè của đảo Thần Long chạy trốn ra mà cũng không nhìn rõ Thi Lang cùng Hoàng tổng binh giáp công thế nào. Gã lại xuống đài vào quân trướng nghỉ ngơi.

Gã chờ chừng hai giờ mới thấy thân binh vào bẩm là đã thấy pháo bông báo hiệu. Đó là chiến thuyền hai đường báo hiệu tin thắng trận với Đô thống đại nhân.

Vi Tiểu Bảo cả mừng nghĩ bụng:

– “Lão gia ngồi yên ổn trong quân trướng để chờ báo tin thắng trận. Cuộc đại chiến này lão gia không mất chút sức lực nào mà công lão còn lớn hơn cả Thi Lang, Hoàng Phủ. Chẳng hiểu rồi đây Hoàng đế còn phong cho lão gia những quan tước gì?”.

Vi Tiểu Bảo lại chờ một lúc lâu. Trời đã xế chiều mới thấy thân binh về báo có mấy con thuyền nhỏ bơi tới gần đảo. Gã sai thân binh lớn tiếng hỏi:

– Đã bắt được những hạng người nào?

Trên thuyền nhỏ có tiếng đáp lại:

– Toán này toàn là đàn bà, còn bọn nam nhân bị bắt sẽ giải về sau.

Vi Tiểu Bảo lại càng cao hứng, nghĩ thầm:

– “Thi Lang hành động quả nhiên thận trọng, chu đáo”.

Gã chú ý nhìn ra chỉ mong thấy mặt Phương Di, cầu khẩn cho nàng được bình yên. Còn ngoài ra bao nhiêu người trên đảo Thần Long sống hay chết gã cũng chẳng quan tâm.

Sau một lúc lâu năm con thuyền áp mạn vào bờ. Bọn quan binh ở Kiêu Kỵ doanh quát tháo om sòm, áp giải hơn hai trăm nữ tù binh lên bờ.

Vi Tiểu Bảo chú ý nhìn từng người một thì chỉ thấy toàn là thiếu nữ của Ngũ Long môn.

Bọn thiếu nữ này đều ủ rũ cúi đầu. Nhiều cô quần áo tả tơi, bị thương đầy mình.

Vi Tiểu Bảo tìm kiếm hồi lâu thủy chung chẳng thấy Phương Di đâu hết.

Trong lòng vừa thất vọng vừa bồn chồn gã hỏi:

– Còn bọn thiếu nữ nào nữa không?

Một tên quân trong Kiêu Kỵ doanh đáp:

– Khải bẩm Đô thống đại nhân! Mặt sau còn một bọn nữa. Ba đội quan binh lên đảo xục xạo nhưng gặp nhiều rắn độc quá thành ra công việc tìm kiếm bị chặn lại.

Vi Tiểu Bảo hỏi:

– Đã bắt được Thần Long giáo chủ chưa? Tình hình cuộc đại chiến này ra sao?

Một tên quan binh đáp:

– Khải bẩm Đô thống đại nhân! Sáng sớm hôn nay ba chục chiến thuyền tiến sát vào bờ khai hỏa. Tướng sĩ tuân theo lời chỉ thị của đại nhân nổ súng ba phát rồi dừng lại, chờ cho người trên đảo ra nghinh địch rồi mới bắn hàng loạt súng lớn.

Gã ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

– Đô thống đại nhân liệu việc như thần. Kế hoạch của đại nhân chỉ nổ súng ba lần đã bắn chết hơn bốn năm trăm tên giáo phỉ. Sau có một đội thiếu niên trên đảo không sợ chết ào ạt xung phong. Miệng chúng hô lớn những gì:

“Hồng giáo chủ bách chiến bách thắng, thọ tỷ Nam sơn”…

Vi Tiểu Bảo lắc đầu ngắt lời:

– Không phải thế. “Hồng giáo chủ vĩnh hưởng tiên phúc, thọ dữ thiên tề… ” Tên quan binh nói:

– Dạ dạ! Đô thống đại nhân đã biết rõ tình hình trên đảo như bàn tay dương ra trước mặt. Thảo nào mà đại quân vừa tấn công đã phá giặc thế mạnh như chẻ tre. Quả là chúng đã hô:

“Hồng giáo chủ vĩnh hưởng tiên phúc, thọ dữ thiên tề”. Đúng là tiểu nhân nói lộn.

Vi Tiểu Bảo mỉm cười hỏi:

– Rồi sao nữa?

Tên quan binh nói:

– Toán thiếu niên này như bọn điên khùng, chúng xông ra bờ biển, xuống thuyền nhỏ định bơi lại nhảy sang thuyền lớn cướp súng. Bên ta không lý gì đến chúng, chờ cho mấy chục con thuyền nhỏ bơi ra biển mới nổ súng. Chỉ trong khoảnh khắc hơn ba chục thuyền địch đã bị bắn chìm hết. Chừng hơn ba ngàn giáo phỉ trẻ tuổi chết chìm đáy biển. Bọn giáo phỉ này lúc sắp chết còn lớn tiếng hô:

” Hồng giáo chủ thọ dữ… thọ dữ….cái gì… ” Vi Tiểu Bảo nghĩ bụng:

– “Ngươi lại hư báo quân tình. Bọn thiếu niên ở Thần Long giáo nhiều lắm là tám, chín trăm tên, làm gì có đến ba ngàn người. Nhưng giết giặc càng nhiều, công lao càng lớn. Dù hắn có báo cáo năm, bảy ngàn tên cũng không sao”.

Tên quan binh nói tiếp:

– Sau khi đánh chết hết bọn giáo phỉ trẻ nít, lại thấy một nhóm người chạy ra phía tây đảo xuống thuyền đi trốn. Chiến thuyền bên ta tuân lệnh Đô thống đại nhân lập tức hạ lệnh rượt theo. Ty chức thống lãnh một đội quân lên đảo xục xạo, bắt được cả thẩy ba, bốn trăm người. Thi đại nhân phái ty chức áp giải bọn nữ giáo phỉ về trước để Đô thống đại nhân mở cuộc thẩm vấn.

Vi Tiểu Bảo gật đầu nghĩ bụng:

– “Trận đánh này tuy đại thắng, nhưng chưa tìm thấy Phương Di thì ta chưa yên lòng chút nào. Không hiểu lúc nổ súng có bắn phải nàng không? Hay là nàng chết rồi?” Gã xoay mình đến coi bọn nữ tù binh đến sau.

Đột nhiên gã nhìn thấy một cô gương mặt tròn trĩnh, liền nhớ lại hôm Hồng giáo chủ tụ hội những người trên đảo. Thiếu nữ này đã nói giỡn bảo gã là con tư sinh của Uỷ Tôn Giả. Thị còn bẹo má, đá đít gã một cái.

Vi Tiểu Bảo nhớ lại chuyện này lại nổi tính trẻ nít tinh nghịch. Gã từ từ tiến lại gần, đưa tay ra bẹo mạnh má thị một cái.

Thiếu nữ kia tức giận thét lên lanh lảnh rồi buông lời thóa mạ:

– Con mẹ nó! Quân Thát Đát chó má này! Mi mi…

Vi Tiểu Bảo hỏi:

– Má má ơi! Má má không nhớ được hài nhi ư?

Thiếu nữ kia rất lấy làm kỳ, dương mắt lên ngó chằm chặp vào mặt Vi Tiểu Bảo không chớp. Cô nhớ mang máng là có quen mặt mà không nghĩ ra là đã gặp gã ở đâu vì cô chẳng khi nào lại tưởng đến vị đại quan Thanh binh này lại là Bạch Long sứ của Thần Long giáo.

Vi Tiểu Bảo hỏi:

– Tên họ cô là chi?

Thiếu nữ hằn học nói:

– Mi giết ta lẹ đi! Đừng hỏi gì nữa, ta không thèm trả lời mi đâu.

Vi Tiểu Bảo nói:

– Giỏi lắm! Cô không nói thì ta đã có cách.

Rồi gã hô:

– Quân bay! Mấy chục tên than binh dạ ran.

Vi Tiểu Bảo ra lệnh:

– Đem con nhỏ này xuống dưới kia lột hết quần áo đánh đòn một trăm trượng vào đít thị cho ta.

Bọn thân binh dạ ran một tiếng, tiến lại lôi thị đi.

Thiếu nữ sợ quá mặt tái mét, vội nói:

– Đừng! Đừng làm thế! Để yên ta nói.

Vi Tiểu Bảo vẫy tay cho thân binh dừng lại, gã mỉm cười hỏi:

– Tên họ ngươi là gì?

Thiếu nữ khiếp sợ đến cùng cực. Thị sa lệ đáp:

– Ta….ta tên là Vân Tố Mai.

Vi Tiểu Bảo hỏi:

– Phải chăng ngươi là môn hạ Xích Long môn?

Vân Tố Mai gật đầu khẽ đáp:

– Phải! Vi Tiểu Bảo hỏi:

– Xích Long môn có Phương di cô nương, sau chuyển sang Bạch Long môn.

Cô có quen biết y không?

Vân Tố Mai đáp:

– Có biết! Sau y qua Bạch Long môn được thăng lên tiểu đội trưởng.

Vi Tiểu Bảo hỏi:

– Hay quá! Y thăng quan rồi hiện giờ ở đâu?

Vân Tố Mai đáp:

– Buổi sáng sớm hôm nay, lúc các ngươi khai hỏa ta còn gặp Phương Di tỷ tỷ, về sau trên đảo nhốn nháo rồi không thấy y đâu nữa.

Vi Tiểu Bảo nghe nói bữa nay Phương Di hãy còn ở trên đảo mới yên tâm được một phần.

Gã tự nhủ:

– “Ngày trước con đượi non này đá đít ta một cái mà ta chưa trả được mối thù đó. Bữa nay ta cũng phải đá đít thị một cái cho hả giận.” Gã liền bước tới sau lưng Vân Tố Mai vung chân toan đá vào đít thị, bỗng ngoài trướng có thân binh đến báo cáo:

– Khải bẩm Đô thống đại nhân! Bên ta lại bắt được một bọn tù binh nữa đưa về.

Vi Tiểu Bảo mừng thầm trong bụng, thu chân lại không đá nữa, chạy thẳng ra bờ biển. Quả nhiên gã thấy một con thuyền dương buồm đi tới.

Vi Tiểu Bảo liền sai thân binh lớn tiếng hô:

– Bọn tù binh này là nam hay nữ?

Thuyền hãy còn ở ngoài xa, đối phương không nghe rõ. Lát sau chiến thuyền vào gần. Tên quan quân đứng đầu thuyền lớn tiếng đáp:

– Có cả nam lẫn nữ.

Vi Tiểu Bảo mừng quá chạy xuống bãi biển, nước ngập đến đầu gối. Gã chú ý nhìn ra.

Lúc này chiến thuyền đã vào gần thêm mấy trượng, gã nhìn rõ quả nhiên có Phương Di.

Vi Tiểu Bảo mừng như bắt được của, lớn tiếng hô:

– Lẹ lên! Lẹ lên! Bơi lẹ vào đây.

Đột nhiên con thuyền lảo đảo mấy cái rồi xoay đi một vòng. Những tên thủy thủ trên thuyền la lên:

– Trời ơi! Thuyền đụng phải bãi cát nông rồi.

Lại nghe Phương Di la gọi:

– Tiểu Bảo! Tiểu Bảo! Có phải đệ đệ đấy không?

Vi Tiểu Bảo lúc này không nghĩ gì đến địa vị Đô thống đại nhân, gã cũng la lên:

– Hảo tỷ tỷ! Tiểu đệ đây! Tiểu Bảo ở chỗ này.

Phương Di lại la gọi:

– Tiểu Bảo! Đệ đệ mau đến cứu ta. Bọn chúng cột tay ta rồi. Tiểu Bảo! Tiểu Bảo! Hãy xuống đây mau! Vi Tiểu Bảo đáp:

– Tỷ tỷ bất tất phải nóng ruột. Tiểu đệ tới cứu tỷ tỷ đây.

Gã tung mình nhảy lên một con thuyền nhỏ chuyên dùng để báo cáo quân tình, giục bọn thủy thủ:

– Chèo thuyền lẹ đi! Cho ta qua thuyền kia.

Bốn tên thủy thủ trên thuyền nhỏ hối hả cầm mái chèo bơi thuyền.

Bất thình lình trên bờ có người tung mình nhảy xuống. Chính là Song Nhi. Thị nói:

– Bẩm tướng công! Tiểu tỳ theo tướng công để coi chừng.

Vi Tiểu Bảo trong lòng khoan khoái hỏi:

– Song Nhi! Cô có biết người kia là ai không?

Song Nhi mỉm cười đáp:

– Tiểu tỳ biết rồi. Hôm ấy tướng công đã bảo y là vợ lớn của tướng công, nhưng tiểu tỳ hô “Thiếu nhưng nhưng” mà y không chịu trả lời.

Vi Tiểu Bảo nói:

– Đó là vì y hổ thẹn. Lần này cô hô nhất định y trả lời.

Chiến thuyền kia vẫn từ từ xoay xở. Con thuyền nhỏ đã bơi gần đến nơi.

Phương Di đứng ở đầu thuyền, thấy thuyền của Vi Tiểu Bảo đi tới liền reo lên:

– Tiểu Bảo! Quả nhiên là đệ đệ.

Thanh âm nàng đầy vẻ vui mừng.

Vi Tiểu Bảo lớn tiếng đáp:

– Chính là tiểu đệ đây.

Gã quát tên quan binh đứng bên nàng:

– Mau cởi trói cho vị cô nương này.

Tên quan binh dạ một tiếng, cúi xuống cởi dây cột tay cho Phương Di.

Phương Di được cởi trói rồi đứng chờ Vi Tiểu Bảo.

Hai thuyền áp mạn vào nhau. Tên quan quân trên thuyền lớn lên tiếng nhắc:

– Xin Đô thống đại nhân coi chừng.

Hắn vươn tay ra chờ Vi Tiểu Bảo nhảy qua để nắm lấy tay gã dắt vào thuyền.

Vi Tiểu Bảo nhảy qua thuyền lớn, nhảy xổ vào lòng Phương Di nói:

– Hảo tỷ tỷ! Tiểu đệ nhớ tỷ tỷ muốn chết.

Hai người ôm chặt lấy nhau.

Hồi 167

Vì hiếu sắc sa vào cạm bẫy

Vi Tiểu Bảo ôm lấy tấm thân mềm mại của Phương Di, ngửi thấy hơi thở thơm tho của nàng, bất giác trong lòng khoan khoái mê ly.

Lần trước gã theo Phương Di tới đảo Thần Long, nhưng khi đó hoa tình chớm nở, chưa hiểu chuyện nam nữ. Sau gã đi Vân Nam dọc đường đã cùng Kiến Ninh Công chúa loan phượng đảo điên, nên chuyến này gã vừa ôm lấy Phương Di đã rạo rực tâm hồn, bất giác mặt đỏ đến mang tai.

Đột nhiên Vi Tiểu Bảo cảm thấy người gã di động. Con thuyền của gã đang ngồi bắt đầu di chuyển. Gã cũng chẳng buồn suy nghĩ gì nữa, cứ ôm chằng lấy Phương Di mà hôn hít vào môi vào má nàng.

Bất thình lình mấy tiếng rú “ối, ối” vang lên. Thanh âm cực lỳ khủng khiếp.

Vi Tiểu Bảo giật mình kinh hãi quay đầu nhìn lại thì thấy một người cầm cây neo sắt đánh té bọn thủy thủ trên thuyền nhỏ xuống biển. Tiếp theo hắn lại đâm một cái khiến cho con thuyền nhỏ kia lật nhào.

Trong lúc thảng thốt, Vi Tiểu Bảo chẳng hiểu ra làm sao. Có điều gã thấy người huy động cây neo sắt chính là một tên quan quân trong Kiêu Kỵ doanh. Gã trông mặt hắn quen quen mà không nhớ tên họ là gì.

Lại nghe bọn quan binh trên bờ la hét rầm rĩ. Con thuyền mà Vi Tiểu Bảo đang ngồi chạy về phía bắc.

Vi Tiểu Bảo lớn tiếng quát hỏi:

– Ngươi làm gì vậy? Muốn tạo phản chăng?

Lúc gã xoay mình, đột nhiên sau gáy bị người nắm giữ.

Một thanh âm cực kỳ êm ái quyến rũ cất lên:

– Bạch Long sứ! Ngươi giỏi quá rồi! Chuyến này ngươi đem binh mã đến đánh đảo Thần Long, công lao thật to lớn.

Vi Tiểu Bảo nhận ra thanh âm của Hồng phu nhân, gã chẳng còn hồn vía nào nữa, biết là đại sự nguy rồi.

Vi Tiểu Bảo cố sức rẫy rụa, nhưng bị Phương Di ôm chặt không nhúc nhích được.

Bỗng gã thấy sau lưng đau nhói lên, người gã đã bị điểm trúng huyệt đạo.

Một khuôn mặt tròn ủng bật tiếng cười đanh ác đưa ra trước mặt gã. Cái mặt vừa tròn vừa mập. Chẳng phải Cao Tôn Giả thì còn ai nữa?

Biến cố xảy ra cực kỳ đột ngột. Vi Tiểu Bảo khác nào như người mơ ngủ. Lúc này trong lòng gã chỉ còn một ý niệm:

– Hỏng bét! Hỏng bét! Con đượi non Phương Di lại gạt ta rồi.

Gã lớn tiếng gọi:

– Quân bay đâu! Quân bay đâu! Mau đến cứu ta.

Phương Di buông gã ra. Lùi lại một bên.

Vi Tiểu Bảo bị điểm huyệt không nhúc nhích được. Gã ngồi phệt xuống sạp thuyền, thừ người ra.

Con thuyền gã ngồi đã kéo buồm lên, đang chạy vèo vèo về phía trước.

Vi Tiểu Bảo khấn thầm trong bụng:

– Cầu trời khấn phật cho Thi Lang và Hoàng Phủ mau mau phái thuyền ra ngăn chặn mà đừng nổ súng.

Nhưng gã nghe tiếng kêu la của bọn quan binh trên đảo Thông Cật mỗi lúc một xa rồi sau không nghe thấy gì nữa. Gã phóng tầm mắt nhìn ra ngoài chỉ thấy biển cả mông mênh, chẳng có một con thuyền nào đến cứu.

Nên biết là gã tuy thống lãnh rất nhiều chiến thuyền nhưng phần lớn đã dùng vào việc tấn công đảo Thần Long. Còn một số ít đang chặn đường ở quãng giữa đảo Thần Long và đảo Thông Cật. Đừng nói lúc này quan binh không biết chủ soái đã bị bắt rồi mà cho dù có biết nhưng đã cách xa mấy chục dặm trên mặt biển thì cũng chẳng có cách nào đuổi kịp.

Vi Tiểu Bảo ngồi co ro dưới lòng thuyền, từ từ ngửng đầu lên thấy mấy tên quan binh ở Kiêu Kỵ doanh đang ngó gã cười lạt. Đầu óc gã lúc này khẩn trương đến cực điểm, cơ hồ ngất xỉu. Gã phải ráng trấn tĩnh tâm thần mới trông rõ từng tên một.

Cái mặt tròn ủng là Cao Tôn Giả, cái mặt ốm nhắt là Lục Cao Hiên. Còn tên mặt dài như mặt ngựa chính là Uỷ Tôn Giả.

Vi Tiểu Bảo rất đỗi ngạc nhiên tự hỏi:

– Hai thằng cha Lục Cao Hiên và Uỷ Tôn Giả rõ ràng ra để ở lại Bắc Kinh mà sao bây giờ chúng cũng tới đây?

Gã quay đầu ngó lại bên này thấy gương mặt trái xoan rất xinh đẹp. Mụ chính là Hồng phu nhân.

Hồng phu nhân nhìn Vi Tiểu Bảo cười hì hì rồi đưa tay ra bẹo má gã một cái rồi nói:

– Đô thống đại nhân! Đại nhân còn nhỏ tuổi thế này mà lợi hại quá chừng.

Vi Tiểu Bảo cũng cười hô:

– Hồng giáo chủ cùng phu nhân vĩnh hưởng tiên phúc, thọ dữ thiên tề. Lần này thuộc hạ làm việc không ổn thì có công lao gì nữa?

Hồng phu nhân cười đáp:

– Ổn thỏa lắm chứ. Có điều gì không thỏa đáng đâu? Giáo chủ lão nhân gia tán dương ngươi nhiều lắm. Lão nhân gia phục ngươi vì việc thống lãnh Thanh binh oanh kích đảo Thần Long. Trước nay lão nhân gia liệu việc như thần mà lần này đoán trật lất, vì thế lại càng khâm phục ngươi.

Lâm vào tình trạng này, Vi Tiểu Bảo biết tính mạng mình hiện ở trong tay người, dù năn nỉ cũng bằng vô dụng. Chỉ còn cách tùy cơ ứng biến, may ra còn sống sót được chăng.

Gã làm bộ ung dung cười nói:

– Giáo chủ lão nhân gia phúc thể khang cường. Thuộc hạ hàng ngày luôn tưởng nhớ lão nhân gia. Sau khi thuộc hạ dời khỏi đảo chẳng lúc nào không nhớ tới phu nhân. Chỉ cầu phu nhân ngày càng trẻ đẹp để giáo chủ lão nhân gia lúc bầu bạn với phu nhân được vĩnh hưởng tiên phúc.

Hồng phu nhân cười khanh khách hỏi:

– Thằng khỉ con này đến bây giờ mà ngươi còn chưa biết sống chết, vẫn leo lẻo cái mồm. Ngươi bảo ta càng ngày càng trẻ đẹp ra phải không.

Vi Tiểu Bảo thở dài đáp:

– Thưa phu nhân! Thuộc hạ bị phu nhân lừa thật là cay đắng.

Hồng phu nhân cười hỏi:

– Ta làm gì mà lừa gạt ngươi?

Vi Tiểu Bảo đáp:

– Lúc nãy quân Thanh bắt về một toán chị em, toàn là thiếu nữ trong Xích Long môn. Sau thuộc hạ lại nghe nói có một thuyền các vị tỷ muội nữa đưa đến.

Thuộc hạ đứng trên bờ đã ngó thấy phu nhân mà trong lúc nhất thời không nhận ra được. Thuộc hạ tự hỏi:

“Trời ơi! Không hiểu ở Xích Long môn lại có một vị tiểu cô nương nhỏ tuổi dung nhan khuynh quốc đến từ hồi nào? Ta phải xuống coi mới được”. Thưa phu nhân! Thuộc hạ điên đảo thần hồn, hấp tấp xuống thuyền định coi vị tiểu cô nương xinh đẹp kia. Ngờ đâu lại chính là phu nhân.

Gã thuyết luôn một hồi. Hồng phu nhân vừa nghe vừa cười. Người mụ run lên bần bật. Tuy mụ đã mặc sắc phục của quan quân Kiêu Kỵ doanh nhưng không dấu được tấm thân óng ả thướt tha.

Cao Tôn Giả nghe gã nói không nhịn được nữa, lớn tiếng quát:

– Gã tiểu tử hiếu sắc kia! Trước mặt phu nhân mà ngươi dám nói nhăng nói càn thì ra ngươi lớn mật quá. Ta phải rút gân lột da ngươi mới được.

Vi Tiểu Bảo đáp:

– Cao Tôn Giả! Lão là con người hồ đồ đến gáy! Ta không thèm nói chuyện nhảm với lão đâu.

Cao Tôn Giả tức giận hỏi:

– Ta hồ đồ chỗ nào? Ngươi mới là thằng ngốc. Ta nổi lều bều trên mặt biển giả làm xác chết trôi mà ngươi không nhận ra, lại cứu với ta lên để dò hỏi sự tình trên đảo Thần Long. Ta tuân theo kế hoạch của giáo chủ, bịa chuyện nói nhăng nói càn mà câu nào ngươi cũng tin là sự thực. Thử hỏi khắp thiên hạ có còn kẻ nào hồ đồ như ngươi nữa không?

Vi Tiểu Bảo mắng thầm trong bụng:

– “Hồ đồ! Thật là hồ đồ! Vi Tiểu Bảo hỡi! Ngươi ngu quá! Sau không chết đi cho rồi? Cao Tôn Giả nội công thâm hậu như vậy thì hắn giả làm xác chết trôi thật là dễ dàng. Vậy mà ngươi một mực tin lời hắn chẳng hoài nghi chút nào. Ngươi lại cho là trên đảo Thần Long quả có chuyện tranh chấp nội bộ, nhất thiết không đề phòng, để cho người ta lừa gạt”.

Trong lòng xoay chuyển ý ngĩi, ngoài miệng gã vẫn cãi cối:

– Ta có trúng kế của phu nhân cùng giáo chủ, nhưng không phải do ta hồ đồ.

Cao Tôn Giả tức quá lại lớn tiếng quát:

– Hừ! Ngươi không hồ đồ, dễ thường thông minh chắc?

Vi Tiểu Bảo đáp:

– Dĩ nhiên ta tự nhận là người thông minh. Có điều ta nói cho ngươi hay là bất luận người nào thông minh đến đâu ở khắp thiên hạ cũng chỉ đáng làm thủ hạ cho giáo chủ cùng phu nhân. Chẳng một ai sánh được với hai vị lão nhân gia. Đây là giáo chủ cùng phu nhân thần cơ diệu toán, tính không sai lầm, thế như chẻ tre, đại công cáo thành…

Gã tuôn luôn một tràng những lời nịnh hót. Khi nói đến mấy chữ:

“Đại công cáo thành”, bất giác gã liếc nhìn phu nhân miệng như đóa anh đào, đôi môi mấp máy.

Hồng phu nhân lại bật cười để lộ hai hàm răng nhỏ nhắn trắng như ngọc. Mụ hỏi:

– Dù sao Bạch Long sứ vẫn còn cao minh hơn lão đầu đà nhiều. Hắn chẳng tài nào nói theo kịp miệng lưỡi ngươi. Ngươi bảo hắn hồ đồ ở chỗ nào?

Vi Tiểu Bảo đáp:

– Lão đầu đà ốm nhắt này có một người bạn bảo bối tên gọi…

Cao Tôn Giả gầm lên một tiếng, nhảy xổ lại, đưa tay ra toan vặn cổ Vi Tiểu Bảo.

Hồng phu nhân cản lại nói:

– Không được làm nhộn! Cao Tôn Giả thấy Hồng phu nhân ra tay trong lòng đã khiếp sợ. Người hắn đang lơ lửng trên không vội xoay tay lại nắm lấy dây buồm thuyền mượn đà hạ mình xuống. Miệng vẫn la lớn:

– Ngươi không giữ mồm giữ miệng còn nói nhăng nói càn là ta quyết liều mạng với ngươi.

Vi Tiểu Bảo thấy mình nhắc đến tên người ban cưng của Cao Tôn Giả, chưa nói rõ ba chữ “Mao Tích Tích” mà hắn đã hoang mang liền biết hắn rất sợ Hồng phu nhân hiểu rõ sự tình của hắn. Gã tính thầm:

– “Vụ này ta hãy để đấy đừng nói ra vội. Không chừng có thể dựa vào đó tìm kế thoát thân”.

Gã liền nói:

– Lão đầu đà ốm nhắt kia! Lão đã được ngó thấy phu nhân chẳng khác gì một vị tiểu cô nương đẹp như thiên tiên. Lão chỉ cần được ngó thấy một lần là đủ, sao còn muốn đi nhìn người đàn bà thứ hai? Ta bảo lão hồ đồ vì ta biết trong lòng lúc nào cũng khắc khoải không quên người đàn bà kia. Người đó là ai? Lão có muốn ta nói huỵch toẹt ra không?

Cao Tôn Giả lại gầm lên một tiếng quát:

– Không được nói! Vi Tiểu Bảo cười nói:

– Không nói thì thôi chứ sao. Sư đệ của lão còn cao minh hơn lão nhiều. Từ khi y thấy được phu nhân rồi, không còn hướng thú gì để ngó tới người đàn bà thứ hai nữa.

Uỷ Tôn Giả mặt dài ngoằng như mặt ngựa đỏ bừng lên, khẽ nói:

– Nói bậy! Làm gì có chuyện đó?

Vi Tiểu Bảo lấy làm kỳ hỏi:

– Không có ư? Chẳng lẽ lão thấy phu nhân rồi còn muốn nhìn đến người đàn bà thứ hai nữa?

Uỷ Tôn Giả ngồi cúi đầu xuống đáp:

– Lão là kẻ xuất gia, lục căn thanh tịnh, bao nhiêu sự vật trên đời đều thành không hết. Trong lòng chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện nam nữ.

Vi Tiểu Bảo tặc lưỡi, chép miệng nói:

– Chà chà! Lão hòa thượng chỉ biết tụng kinh ngoài miệng mà chẳng thành tâm chút nào. Lệnh sư ca cũng vậy. Y cũng là đầu đà mà sao chẳng giống tính lão chút nào? Ngày nào y cũng tưởng nhớ đến người bạn tâm tình.

Gã tính thầm trong bụng:

– “Hiển nhiên ta đã dặn hắn cùng với Lục Cao Hiên ở lại Bắc Kinh chờ ta trở về, mà sao bọn chúng lại ở cả trong thuyền này cùng đi với Hồng Phu Nhân?

Vụ này thật quái lạ!”.

Uỷ Tôn Giả đáp:

– Sư ca là sư ca, bần tăng là bần tăng, không thể cho hai người cùng một duộc được.

Vi Tiểu Bảo nói:

– Ta coi hai lão cũng chẳng hơn kém nhau gì mấy. Sư ca của lão tuy cũng hồ đồ, nhưng hắn còn thành thực hơn lão một chút. Có điều cả hai sư huynh sư đệ lão đều làm hư đại sự của giáo chủ cùng phu nhân, gây nên tội lỗi vô cùng trọng đại.

Cao Tôn Giả cùng Uỷ Tôn Giả đồng thanh lớn tiếng hỏi:

– Chúng ta làm gì mà hư hỏng đại sự của giáo chủ cùng phu nhân?

Vi Tiểu Bảo bật lên tràng cười khành khạch chứ không trả lời.

Thực ra trong lúc thảnh thốt gã chưa nghĩ ra được cách gì vu hãm hai người.

Gã đành chần chừ để coi cho biết rõ Uỷ Tôn Giả và Lục Cao Hiên trở về đảo Thần Long vì nguyên nhân gì rồi mới có thể lựa chiều bịa chuyện để gieo mối hoài nghi vào lòng Hồng phu nhân.

Vi Tiểu Bảo quay đầu nhìn lại chỉ thấy biển cả mênh mang, chẳng có một con thuyền nào rượt theo. Thỉnh thoảng gã lại vẳng nghe thấy một vài tiếng súng nổ đì đùng thì cho đây là Thi Lang cùng Hoàng tổng binh tự thống lãnh chiến thuyền vây đảo Thần Long để diệt trừ những người trên đảo hoặc chẹn đón những thuyền của Thần Long giáo chạy trốn.

Lục Cao Hiên thấy Vi Tiểu Bảo láo liên cặp mắt liền bụng bảo dạ:

– “Thằng lỏi này tuy còn nhỏ tuổi mà giảo quyệt phi thường. Chi bằng sớm xử quyết gã đi là hơn, để gã hết nói nhăng nói càn, biết đâu chẳng sinh hậu hoạn?” Hắn nghĩ vậy liền nói:

– Thưa phu nhân! Gã này là đại tội nhân của bản giáo. Chúng ta nên bẩm giáo chủ liệng gã xuống biển để nuôi Thần Long cho rồi.

Vi Tiểu Bảo giật mình kinh hãi than thầm:

– “Trời ơi! Tiểu Bạch Long này là của giả. Giả Bạch Long xuống biển thì còn sống làm sao được?” Hồng phu nhân đáp:

– Giáo chủ còn nhiều điều muốn hỏi gã.

Lục Cao Hiên dạ một tiếng, đưa tay đẩy vai Vi Tiểu Bảo một cái nói:

– Vào tham kiến giáo chủ đi.

Vi Tiểu Bảo lại than thầm:

– “Trước mặt Hồng phu nhân thì ta còn có thể hoa ngôn xảo ngữ làm cho mụ khoan khoái. Không ngờ Hồng giáo chủ cũng ở trong thuyền thì bữa nay Tiểu Bạch Long này mà không xuống Long cung há chẳng là một vụ thương thiên bại lý đến cùng cực?” Gã ngoảnh đầu ngó Phương Di thì thấy thần sắc cô trơ như gỗ, tuyệt không lộ vẻ gì vui mừng hay tức giận. Gã nói:

– Phương cô nương! Tiểu đệ kính mừng tỷ tỷ.

Phương Di hỏi:

– Mừng chuyện gì?

Vi Tiểu Bảo cười nói:

– Tỷ tỷ đã lập được đại công cho bản giáo, chắc giáo chủ lại thăng chức cho tỷ tỷ.

Phương Di lạnh lùng hắng dặng một tiếng chứ không nói gì.

Hồng phu nhân gọi:

– Các ngươi vào cả đây.

Lục Cao Hiên nắm gáy gã xách bổng lên đem vào trong khoang thuyền.

Vi Tiểu Bảo thấy Hồng giáo chủ nghiểm nhiên ngồi đó vội cất tiếng hô:

– Giáo chủ cùng phu nhân vĩnh hưởng tiên phúc, thọ dữ thiên tề. Thuộc hạ là Bạch Long sứ xin thám kiến giáo chủ cùng phu nhân.

Lục Cao Hiên đặt gã xuống rồi cùng Cao, Uỷ Tôn Giả và bọn Phương Di khom lưng hành lễ nói:

– Giáo chủ vĩnh hưởng tiên phúc, thọ dữ thiên tề! Bọn chúng cũng muốn lấy lòng Hồng phu nhân, nhưng câu này họ đã hô quen miệng, bây giờ thêm ba chữ “Hồng phu nhân” cảm thấy ngượng mồm.

Vi Tiểu Bảo thấy Hồng giáo chủ vẫn ngó ra ngoài biển cả, lờ đi như không nghe thấy gì. Gã lại thấy bốn người đứng bên Hồng giáo chủ là Xích Long sứ Vô Căn đạo nhân, Hoàng Long sứ An Trọng Viễn, Thanh Long sứ Hứa Tuyết Đình, Hắc Long sứ Trương Đạm Nguyệt.

Vi Tiểu Bảo động tâm cơ, quay lại nhìn Cao Tôn Giả quát:

– Cao Tôn Giả! Lão bịa chuyện nói nhăng, bảo Hồng giáo chủ cùng phu nhân đang gặp bước gian nguy, ta không nghĩ gì đến mình nữa, lật đật đến đây cứu giá. Ai ngờ giáo chủ cùng phu nhân vẫn bình an vô sự. Mấy vị chưởng môn sứ có vị nào tạo phản đâu?

Hồng phu nhân lạnh lùng hỏi:

– Ngươi bảo sao?

Vi Tiểu Bảo đáp:

– Thuộc hạ vâng lệng giáo chủ cùng phu nhân trà trộn vào Hoàng cung lấy được hai pho kinh sách. Sau lại đến chỗ Ngô Tam Quế ở Vân Nam lấy được ba pho nữa.

Hồng giáo chủ dương cặp lông mày lên hỏi:

– Vậy ra ngươi lấy được năm pho rồi ư? Kinh sách hiện ở đâu?

Vi Tiểu Bảo đáp:

– Thuộc hạ đã sai hai người đi suốt ngày đêm đưa một pho về trình giáo chủ cùng phu nhân rồi. Còn bốn bộ thuộc hạ cất vào nơi kín đáo ở Bắc Kinh, phái đầu đà mập ú và Lục Cao Hiên ở lại coi giữ…

Uỷ Tôn Giả và Lục Cao Hiên biến sắc ngắt lời:

– Không… không có chuyện đó. Xin giáo chủ đừng nghe gã nói nhăng nói càn.

Vi Tiểu Bảo nói:

– Mấy pho kinh sách đó thuộc hạ sợ người đánh cắp nên đã đục tường cất kỹ, lại dặn Lục Cao Hiên và Đầu đà mập ú không được dời xa nửa bước. Chỉ bao giờ sứ giả của giáo chủ phái đến, thuộc hạ mới chia ra cho mỗi người một bộ đem về.

Gã quay lại nhìn Uỷ Tôn Giả và Lục Cao Hiên hỏi:

– Bản sứ đã bảo hai vị Ở Bắc Kinh canh giữ không được ra ngoài. Sao hai vị dám bỏ về đây? Nếu để mất bảo kinh, hư hỏng đại sự của giáo chủ cùng phu nhân thì ai gánh chịu trách nhiệm?

Lục Cao Hiên và Uỷ Tôn Giả ngơ ngác nhìn nhau không biết đáp thế nào.

Hồi lâu Lục Cao Hiên mới hỏi lại:

– Ngươi không nói bảo kinh cất dấu ở trong bức tường thì bọn ta biết thế nào được?

Vi Tiểu Bảo đáp:

– Giáo chủ cùng phu nhân đã căn dặn:

Vụ này rất trọng đại, càng giữ được bí mật càng hay. Thêm một người biết là thêm một phần tiết lộ và đi tới chỗ nguy hại. Thành thực mà nói bản sứ không thể tín nhiệm hai lão được. Mỗi buổi sáng sớm lúc trở dậy, việc đầu tiên của bản sứ là nghĩ tới chuyện lớn tiếng chúc tụng “Giáo chủ cùng phu nhân vĩnh hưởng tiên phúc, thọ dữ tiên tề” Trước mỗi bữa ăn cơm hay sau khi trở dậy bản sứ đều không quên việc tụng niệm, cầu chúc cho giáo chủ cùng phu nhân. Ta nhận thấy hai lão sau khi dời đảo Thần Long, không bao giờ tán dương một câu:

Giáo chủ thần thông quảng đại, Điểu Sinh Dủy thang…

Gã không hiểu bốn chữ “Nghiêu, Thuấn, Vũ, Thang”, chỉ khi nào ca tụng công đức của Hoàng đế mới dùng được. Bây giờ gã phiên âm trệch thành “Điểu Sinh Dủy Thang” nên chẳng ai hiểu được.

Lục Cao Hiên và Uỷ Tôn Giả sắc mặt lúc tái xanh, lúc lợt lạt, trong lòng ngấm ngầm kinh hãi.

Lục Cao Hiên tương đối còn cơ trí hơn Uỷ Tôn Giả, vội đánh trống lấp:

– Chính ngươi phạm tội ác ngập đầu. Bây giờ lại muốn dùng hoa ngôn xảo ngữ để mong giáo chủ cùng phu nhân tha mạng cho ư? Hừ! Trên đảo chúng ta bao nhiêu già trẻ lớn bé phen này vì ngươi mà bị thương vong thê thảm. Cả cơ nghiệp mấy chục năm trời cực nhọc xây đắp cũng sắp bị hủy diệt về tay nhà ngươi. Ngươi còn muốn sống ư? Đừng mơ mộng nữa.

Vi Tiểu Bảo đáp:

– Lão nói thế là lầm to rồi. Chúng ta đã quy phục làm thuộc hạ giáo chủ cùng phu nhân thì cái mạng của chúng ta không còn ở nơi mình nữa. Giáo chủ cùng phu nhân đã sai phái chúng ta đi làm việc gì thì chữ trung phải đội lên đầu, dù muôn thác cũng không lùi bước. Giáo chủ cùng phu nhân muốn bắt chúng ta chết là chúng ta phải vui lòng chịu chết. Hai vị lão nhân gia muốn chúng ta sống thì chúng ta mới được sống. Lão còn có ý tự mình làm chủ cho cái mạng mình là chưa hết dạ son sắt cùng giáo chủ và phu nhân. Đã vậy còn tính chuyện tận trung báo quốc ư?

Hồng giáo chủ nghe Vi Tiểu Bảo thuyết một hồi, bất giác giơ tay lên vuốt râu, lẩm nhẩm gật đầu. Rồi lão nhìn Uỷ Tôn Giả và Lục Cao Hiên cất tiếng hỏi:

– Hai ngươi bảo Bạch Long sứ thống lãnh thủy binh làm điều bất lợi cho bản giáo. Đầu đuôi vụ đó thế nào?

Lục Cao Hiên nghe Hồng giáo chủ hỏi câu này lại lộ vẻ không hài lòng vội đáp:

– Khải bẩm giáo chủ! Bọn thuộc hạ vâng mệnh giáo chủ đi theo giám thị hành động của Bạch Long sứ, phải để ý từng cử động của y. Bọn thuộc hạ tuân lệnh giáo chủ, không dám chểnh mảng chút nào.

Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

– Hôm ấy Hoàng đế thăng chức cho y rồi, có một viên quan đến bái phỏng.

Bọn thuộc hạ đứng bên Bạch Long sứ nên nghe rõ câu chuyện giữa y và viên quan kia. Vụ này thuộc hạ đã khải bẩm giáo chủ rồi. Viên quan kia là Thủy sư đề đốc Thi Lang.

Hắn liếc mắt nhìn Vi Tiểu Bảo nói tiếp:

– Sau mấy bữa, Bạch Long sứ đưa Thi Lang đi công cán lại bảo hắn cải trang thành một tên tiểu quan trong Kiêu Kỵ doanh và không cho bọn thuộc hạ đi theo.

Do đó thuộc hạ càng sinh lòng ngờ vực.

Vi Tiểu Bảo lẩm bẩm:

– Được lắm! Được lắm! Té ra giáo chủ phái hai thằng cha này đi giám thị ta.

Lại nghe Lục Cao Hiên nói tiếp:

– Thuộc hạ lại xục tìm trong phòng Bạch Long sứ, bới tìm trong sọt rác phát giác được rất nhiều mảnh giấy vụn, đem giáp vào nhau thì đây là những mảnh giấy ghi những địa danh ở Liêu Đông viết bằng hai thứ văn tự chữ Mãn và chữ Hán…

Lục Cao Hiên hắng dặng một tiếng rồi tiếp:

– Bạch Long sứ đã không biết chữ Hán, Mãn văn lại càng mù tịt. Vậy những địa danh kia dĩ nhiên của Hoàng đế giao cho y. Sau thuộc hạ do thám mới biết y đi chuyến này còn đem theo rất nhiều súng lớn. Vụ này thuộc hạ cũng đã khải bẩm giáo chủ rồi.

Hồng giáo chủ vẫn ngồi yên, lẳng lặng không nói gì.

Lục Cao Hiên nói tiếp:

– Thuộc hạ đã đắn đo nhiều. Sau mới nghĩ ra:

Bạch Long sứ vâng mệnh Hoàng đế đi Liêu Đông đã có Thủy sư đề đốc cùng tướng lãnh đi kèm, lại còn đem theo súng lớn thì dĩ nhiên có chuyện mưu đồ bất lợi cho bản giáo. Vì thế mà thuộc hạ phải lật đật trở về báo cáo.

Lục Cao Hiên liếc mắt ngó trộm Hồng phu nhân rồi nói tiếp:

– Phu nhân còn bảo Bạch Long sứ một dạ trung trinh, quyết chẳng phải con người phản bạn. Ngờ đâu biết người biết mặt, biết lòng làm sao? Bạch Long sứ mặt người dạ chó, cô phụ lòng tín nhiệm của giáo chủ.

Vi Tiểu Bảo lắc đầu thở dài nói:

– Lục tiên sinh! Lão tự cho mình là thông minh mẫn cán, nhưng so với giáo chủ cùng phu nhân thì muôn phần chưa được một. Ta nói cho lão hay:

Lão nhầm to rồi. Chỉ có giáo chủ cùng phu nhân là hành động rất đúng.

Hồi 168

Dở thói nịnh thần khoe bài trung nghĩa

Lục Cao Hiên tức giận nói:

– Ngươi nói…

Hai tiếng vừa ra khỏi cửa miệng, hắn biết ngay là mình lỡ lời. Tuy hắn kịp dừng lại nhưng ai cũng hiểu hắn định nói:

“Ngươi nói nhăng nói càn” dù mấy tiếng sau chưa thốt ra.

Vi Tiểu Bảo hỏi ngay:

– Lão bảo ta nói nhăng nói càn ư? Ta bảo lão sai lầm, chỉ có giáo chủ cùng phu nhân là vĩnh viễn hành động rất đúng, lão không phục chăng? Chẳng lẽ giáo chủ cùng phu nhân vĩnh viễn liệu việc sai trật? Chỉ có mình Lục tiên sinh là làm việc gì cũng đúng hay sao?

Lục Cao Hiên mặt đỏ bừng lên chối cãi:

– Không phải ta có ý như vậy. Đó là tự miệng ngươi nói ra, chứ ta… ta đâu có nói thế.

Vi Tiểu Bảo lại vặn hỏi:

– Giáo chủ cùng phu nhân bảo Bạch Long sứ dốc dạ trung trinh, không phải loài phản bạn. Hai vị lão nhân gia liệu việc như thần, có bao giờ lầm lẫn hồ đồ? Ta nói cho tiên sinh hay:

Hoàng đế phái ta đem thủy binh cùng súng lớn đến Liêu Đông là để… là để… hừ! Tiên sinh biết làm sao được.

Gã vừa nói vừa xoay chuyển ý nghĩ trong đầu óc:

Hoàng đế phái ta đem quân đến Liêu Đông làm gì? Ta biết nói sao bây giờ?

Hồng giáo chủ thấy gã ngập ngừng lại tưởng gã sợ tiết lộ bí mật liền hỏi ngay:

– Hoàng đế phái ngươi đi làm gì? Ngươi hãy nói thẳng ra.

Vi Tiểu Bảo đáp:

– Vụ này cực kỳ cơ mật. Bất luận trường hợp nào cũng không thể nói cho người khác hay được. Thuộc hạ tiết lộ quân cơ, Hoàng đế hay được nhất định chém đầu. Nhưng giáo chủ đã hỏi đến mà trong lòng thuộc hạ coi giáo chủ còn cao hơn Hoàng đế gấp trăm lần. Người ta xương hô Hoàng đế bằng Vạn tuế thì thuộc hạ phải xưng hô giáo chủ bằng Bách Vạn tuế. Hoàng đế là Vạn vạn tuế thì giáo chủ phải là Bách vạn vạn tuế. Giáo chủ muốn thuộc hạ nói thì dĩ nhiên thuộc hạ không dám dấu diếm.

Gã thuyết một tràng dài ngoài miệng mà trong dạ rối bời, tự nhủ:

– “Ta biết nói sao đây? Bịa chuyện thế nào để giáo chủ cùng phu nhân tin lời?”.

Hồng giáo chủ nghe Vi Tiểu Bảo tuôn lời xiểm nịnh trôi như nước chảy, chẳng lấy thế làm ngượng mà còn khoan khoái trong lòng. Lão giơ tay lên vuốt râu, lẩm nhẩm gật đầu ra chiều tự đắc.

Vi Tiểu Bảo nói tiếp:

– Khải bẩm giáo chủ cùng phu nhân! Bên cạnh Hoàng thượng hiện có hai người ngoại quốc thuộc nước Hồng Mao. Một người tên gọi là Thang Nhược Vọng, một người tên gọi Nam Hoài Nhân. Hai người này được phong làm quan Giám chính ở tòa Khâm thiên giám…

Hồng giáo chủ ngắt lời:

– Cái tên Thang Nhược Vọng ta đã nghe tới. Nghe nói hắn thông hiểu thiên văn, chuyên về môn học âm dương thuật số.

Vi Tiểu Bảo cả mừng đáp:

– Đúng thế! Giáo chủ không ra khỏi cửa mà rõ mọi việc trong thiên hạ.

Thang Nhược Vọng tính qua tính lại rồi nói thấy phương bắc có một nước kêu bằng La Sát quốc làm điều bất lợi cho Hoàng đế…

Hồng giáo chủ dương cặp lông mày lên hỏi:

– Thế thì sao?

Vi Tiểu Bảo thấy Hồng giáo chủ để hết tinh thần lắng nghe thì biết là mình huênh hoang nói láo mà mười câu lão tin cả mười. Trong bụng mừng thầm gã nói:

– Tiểu Hoàng đế nghe Thang Nhược Vọng nói thế lộ vẻ buồn phiền, liền hỏi hắn có mưu kế gì trừ mối hại đó không. Thang Nhược Vọng tâu:

“Xin Hoàng thượng cho hạ thần trở về, ban đêm quan sát thiên văn, ban ngày tính số âm dương, nghiên cứu kỹ càng mấy bữa nữa mới có thể tâu lại được”.

Gã ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

– Mấy hôm sau Thang Nhược Vọng vào tâu với Hoàng đế là long mạch của nước La Sát ở tỉnh Liêu Đông. Tỉnh này có trái núi kêu bằng Hô tổ bà nó Sơn và con sông kêu bằng A con mẹ nó Hà gì gì đó…

Hồng An Thông ở tỉnh Liêu Đông lâu ngày nên biết hết các địa danh sơn xuyên trong tỉnh này. Lão nghe Vi Tiểu Bảo nói vậy, bất giác quay lại nhìn Hồng phu nhân cười nói:

– Phu nhân! Phu nhân nghe thằng nhỏ này nói có tức cười không? Hô Mã Nhĩ Oa Tập Sơn thì gã lại nghe ra là Hô tổ bà nó Sơn. A Mộc Nhĩ Hà thì gã lại kêu bằng A con mẹ nó Hà. Ha ha ha…

Hồng phu nhân cũng nổi lên tràng cười khanh khách.

Vi Tiểu Bảo lại nói:

– Dạ dạ! Phải rồi! Phải rồi! Chẳng việc gì giáo chủ không biết, chẳng chỗ nào giáo chủ không hay. Thuộc hạ khâm phục không biết đâu mà kể. Tên quỉ tóc đỏ kia nói mấy lần mà thuộc hạ không sao nhớ nổi. Tiểu Hoàng đế phải viết những địa danh đó bằng cả Hán tự lẫn Mãn tự giao cho thuộc hạ. Nhưng thuộc hạ lại mù chữ nên Hô tổ bà nó Sơn vẫn chẳng nhớ con mẹ gì…

Hồng giáo chủ lại cười hô hố, quay lại nguýt Lục Cao Hiên. Thần sắc lão tỏ vẻ cực kỳ nghiêm khắc.

Lục Cao Hiên và Uỷ Tôn Giả biết là nguy rồi, trong lòng không ngớt lo âu hồi hộp.

Vi Tiểu Bảo nói tiếp:

– Thang Nhược Vọng lại tâu Hoàng đế phải chế tạo ngay mười khẩu súng lớn vận tải tới Liêu Đông bằng đường biển, nhằm trúng vào trái núi, dòng sông gì gì đó mà bắn hai trăm phát để phá tan long mạch nước La Sát. Có như thế thì từ đây trở đi trong vòng hai trăm năm nhà nước Đại Thanh mới được bình an vô sự. Tức là mỗi phát súng giữ cho một năm bình yên…

Gã dừng lại một chút rồi nói tiếp:

– Tiểu Hoàng đế lại hỏi:

“Thế thì bắn cả ngàn phát súng thì sẽ giữ được cho cả ngàn năm bình yên hay sao?” Thang Nhược Vọng tâu:

” Bắn nhiều quá sẽ không linh nữa”. Hắn còn nói thiên cơ bất khả lậu, hoàng đạo hắc đạo gì gì, ô lý ô lố hàng giờ. Nhưng thuộc hạ chẳng hiểu câu nào, đứng nghe mà chỉ cảm thấy tức mình và phát ngán…

Vi Tiểu Bảo nói dối và bịa chuyện hoang đường vẫn theo yếu quyết là những chi tiết nhỏ nhặt bao giờ cũng ghé vào sự thực khiến cho toàn bộ không có gì sai lầm. Chỉ những điểm trọng yếu gã mới ba hoa nói càn nói ẩu. Đây là phương pháp gã học được từ những ngày còn ở kỹ viện.

Hay là ở chỗ Hồng An Thông kiến thức sâu rộng. Lão cũng biết cả nội dung pho Đại Thanh Thời Hiến Lịch. Câu chuyện hoang đường của Vi Tiểu Bảo lại đúng sách một phần khiến lão cũng hơi tin.

Hồng phu nhân hỏi:

– Ngươi nói vậy thì ra Hoàng đế phái ngươi đến Liêu Đông để khai pháo ư?

Vi Tiểu Bảo ra chiều kinh dị hỏi lại:

– Ủa? Sau phu nhân lại biết thế?

Hồng phu nhân mỉm cười hỏi tiếp:

– Ta coi ngươi lần này nói năng không phải hoàn toàn là sự thực. Tiểu Hoàng đế phái ngươi đi Liêu Đông, sao ngươi lại ra đảo Thần Long?

Vi Tiểu Bảo đáp:

– Người ngoại quốc kia nói long mạch nước La Sát nguyên là con rồng biển nên phải vận chuyển mười cỗ đại pháo đi trên mặt biển nhằm đúng chỗ miệng rồng và phải tính đúng thời khắc, chờ nó hút nước biển là lập tức nổ súng. Nếu khai hỏa trên lục địa, con rồng bị trúng đạn rồi vẫn còn cử động được lập tức bay đi…

Gã ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

– Mỗi phát súng chỉ giữ được một năm bình yên. Sang năm lại phải sang bắn nữa thì phiền phức vô cùng. Bọn thuộc hạ phải vận chuyển đại pháo trên mặt biển đi vòng thật xa để khỏi làm kinh động long mạch.

Trước nay thuyết phong thủy nói về long mạch là một điều ai cũng chú trọng.

Nhưng chỉ có địa hình giống con rồng chứ làm gì có rồng thật đâu mà bảo là long mạch bị kinh động rồi trốn chạy? Điểm này hoàn toàn do Vi Tiểu Bảo dốt nát bịa đặt ra nói nhăng nói càn.

Hồng An Thông nghe Vi Tiểu Bảo nói vậy, trong lòng nửa tin nửa ngờ.

Vi Tiểu Bảo coi nét mặt giáo chủ biết lão chưa tin hẳn vội nói tiếp:

– Tên quỉ sứ ngoại quốc kia vẽ mấy tấm họa đồ đưa cho Tiểu Hoàng đế.

Hắn còn dùng mấy thứ thước đo lui đo tới. Chỗ này khuyên vòng tròn, chỗ kia vạch đường thẳng. Hắn nói rõ tại sao long mạch ở đây lại chạy trốn được, nhưng thuộc hạ ngu quá chẳng hiểu gì hết. Vậy mà Tiểu Hoàng đế lại chăm chú nghe ra chiều thích thú mới kỳ.

Hồng An Thông lẩm nhẩm gật đầu, nghĩ bụng:

– “Xem chừng thuật phong thủy nước ngoài họ xem theo một lề lối khác biệt. So với phong thủy Trung Quốc còn lợi hại hơn nhiều”.

Vi Tiểu Bảo thấy lão lộ vẻ công nhận chi tiết này mới yên tâm được một phần. Gã tự nhủ:

– “Ta đã qua được cửa ải khó khăn rồi. Còn về sau cứ việc tha hồ huênh hoang láo khoét cũng không sợ lộ tẩy”.

Gã nói tiếp:

– Một hôm Tiểu Hoàng thượng truyền chỉ cho tòa Khâm thiên giám chọn ngày hoàng đạo, hạ chỉ phái thuộc hạ lên tế trời ở núi Trường Bạch. Nhân tiện có tên Thủy sư đề đốc là Thi Lang ở Phúc Kiến lai kinh. Hắn quen nghề dùng súng lớn trên thuyền. Tiểu Hoàng đế phái hắn đi theo thuộc hạ và dặn đi dặn lại là mọi việc phải giữ hết sức cơ mật. Nếu để tiết lộ là hư hỏng việc lớn…

Gã liếc mắt nhìn Hồng giáo chủ và phu nhân nói tiếp:

– Bọn thuộc hạ đến Thiên Tân rồi ra biển, quanh đường vòng ra xa rồi ngấm ngầm tiến về phía Liêu Đông. Ngờ đâu chiều hôm qua thuộc hạ thấy nhiều xác chết nổi lên trên mặt biển. Trong đám xác chết trôi này có cái thật, có cái giả. Cái giả tức là lão đầu đà ốm nhắt kia. Thuộc hạ vì hảo tâm mà cứu tỉnh hắn lại.

Hắn bảo thuộc hạ là đại sự nguy đến nơi rồi. Trên đảo Thần Long đang xảy ra những trận đánh đến trời long đất lở. Hồng giáo chủ đã phái người hạ sát Thanh Long sứ Hứa Tuyết Đình.

Cao Tôn Giả hét lên:

– Láo khoét! Láo khoét! Ta không bảo giáo chủ giết Thanh Long sứ bao giờ.

Hồng phu nhân trợn cặp mắt xinh đẹp lên nhìn hắn quát:

– Sấu đầu đà! Trước mặt giáo chủ không được la hét.

Cao Tôn Giả dạ một tiếng, không dám nói nữa.

Vi Tiểu Bảo hỏi:

– Lão bảo Thanh Long sứ bị người ta giết rồi. Có đúng thế không?

Cao Tôn Giả đáp:

– Có có! Giáo chủ dặn ta nói với ngươi như vậy.

Vi Tiểu Bảo nói:

– Giáo chủ bảo lão nói giỡn với ta thì có. Nhưng lão bảo giáo chủ muốn báo thù nên đã hạ sát Thanh Long sứ và Xích Long sứ là không đúng. Giáo chủ chí công vô tư, đại nhân đại nghĩa, chẳng khi nào lại tức giận thuộc hạ mà báo thù.

Vi Tiểu Bảo nói một câu là Cao Tôn Giả lại tức giận la lên một chữ “giả dối!”.

Vi Tiểu Bảo nói:

– Lão bảo giáo chủ vì chuyện báo thù mà hạ sát Thanh Long sứ và Xích Long sứ.

Cao Tôn Giả nói ngay:

– Giả dối! Ta không nói thế.

Vi Tiểu Bảo nói:

– Giáo chủ chí công vô tư.

Cao Tôn Giả lại đáp:

– Giả dối! Vi Tiểu Bảo nói:

– Giáo chủ đại nhân đại nghĩa.

Cao Tôn Giả vẫn la:

– Giả dối! Vi Tiểu Bảo nói:

– Giáo chủ chẳng bao giờ để tâm thù hằn thuộc hạ mà báo cừu.

Cao Tôn Giả lại la:

– Giả dối! Lục Cao Hiên biết Cao Tôn Giả chất phác nóng nẩy đã bị Vi Tiểu Bảo đưa vào cạm bẫy. Mỗi lần lão la “giả dối” là Hồng giáo chủ lại nhăn mặt khó chịu.

Lục Cao Hiên sợ Cao Tôn Giả tiếp tục la câu “giả dối” khiến giáo chủ nổi cơn tức giận thì chẳng thể vãn hồi được nữa. Hắn liền kéo tay Cao Tôn Giả nói:

– Tôn Giả hãy để gã bẩm giáo chủ xong đã, đừng ngắt lời như vậy.

Cao Tôn Giả tức mình nói:

– Chẳng lẽ để thằng lỏi này nói càn nói ẩu mãi ư?

Lục Cao Hiên nói:

– Giáo chủ là bậc thông minh tài trí, chẳng điều gì không hay, chẳng việc gì không biết. Cao Tôn Giả bất tất phải nóng nẩy. Tự nhiên giáo chủ sẽ rõ thực hư.

Cao Tôn Giả hắng dặng một cái rồi nói:

– Cái đó chưa chắc…

Lão thốt ra bốn tiếng rồi đột nhiên dừng lại vì biết mình đã lỡ lời. Miệng lão há hốc ra, trong lòng kinh hãi khôn xiết.

Vi Tiểu Bảo trợn mắt lên nhìn Cao Tôn Giả rồi đột nhiên nhăn mặt thè lưỡi làm quỉ nhát.

Người ngoài vô tình không ngó thấy nhưng Cao Tôn Giả nhìn thấy rõ ràng.

Lão tức giận quá toan nổi hung, nhưng lại sợ làm cho giáo chủ động nộ, lão đành nín nhịn, thái độ cực kỳ hằn học.

Bầu không khí trong khoang thuyền yên lặng, ngột ngạt, chỉ nghe tiếng Cao Tôn Giả thở hồng hộc.

Sau một lúc Hồng giáo chủ cất tiếng hỏi Vi Tiểu Bảo:

– Hắn còn nói gì nữa không?

Vi Tiểu Bảo đáp:

– Khải bẩm giáo chủ! Lão lại bảo giáo chủ ở giữa đâm bị thóc chọc bị gạo khiến cho Xích Long môn đến đánh Thanh Long môn.

Cao Tôn Giả không nín được la lên:

– Ta không nói thế.

Hồng giáo chủ nổi cơn thịnh nộ, trợn mắt lên nhìn lão quát:

– Câm miệng ngay! Ngươi còn la lên một tiếng là ta chặt cái thân hình tròn ủng như quả dưa của ngươi ra làm hai mảnh.

Cao Tôn Giả sắc mặt tím đen. Lục Cao Hiên và Uỷ Tôn Giả cũng kinh hãi thất sắc.

Mọi người đều biết là bụng dạ Hồng giáo chủ rất thâm trầm. Bình thời mừng giận không lộ ra ngoài mặt, lại rất ít khi nổi nóng, buông lời thô lỗ. Nay lão đã lớn tiếng quát mắng Cao Tôn Giả là trong lòng đã phẫn nộ đến cùng cực.

Vi Tiểu Bảo cả mừng nghĩ bụng:

– “Bây giờ Cao Tôn Giả đã phải câm miệng thì ta tha hồ mà thêu dệt, hắn không thể bài bác được.” Gã nghĩ vậy liền nói:

– Xin giáo chủ dẹp cơn thịnh nộ. Sấu đầu đà thực tình không nói câu gì vũ nhục đến giáo chủ mà chỉ bảo là giáo chủ bụng dạ nhỏ nhen. Sở dĩ lần trước cuộc mưu phản không thành là để cho một thằng lỏi con làm hư việc lớn, ai cũng đem lòng oán hận. Giáo chủ liền tìm cơ hội trả thù. Đầu đà lại nói giáo chủ phái tên Hà Thịnh đi hành động. Hà Thịnh là đại đệ tử của Vô Căn đạo nhân. Thuộc hạ chưa hiểu trên đảo có tên đó không?

Hồng phu nhân hỏi lại:

– Có tên Hà Thịnh thì làm sao?

Vi Tiểu Bảo động tâm nghĩ thầm:

– “Hà Thịnh là đồ đệ của Vô Căn đạo nhân thì chắc hắn còn nhỏ tuổi”.

Gã liền đáp:

– Cao Tôn Giả bảo tên Hà Thịnh này thấy phu nhân diễm lệ, đã mấy năm nay gã cùng phu nhân làm chuyện nọ chuyện kia. Lão nói nhiều câu rất lỗ mãng khiến thuộc hạ phải bưng tai lại không dám nghe nữa. Thuộc hạ tức giận lão về tội thốt ra những lời bất kính vắng mặt phu nhân liền sai người vả vào miệng, lão mới thôi không dám nói nữa.

Hồng phu nhân tức quá, sắc mặt xám xanh hỏi:

– Sao hắn lại kéo cả ta vào đó?

Cao Tôn Giả lên tiếng:

– Thuộc ha….thuộc hạ không nói thế.

Vi Tiểu Bảo gạt đi:

– Giáo chủ đã cấm lão mở miệng, lão đừng nói nữa. Bây giờ ta hỏi lão:

lão có nói đến Hà Thịnh không? Có thì lão gật đầu, không thì lắc đầu.

Cao Tôn Giả liền gật đầu.

Vi Tiểu Bảo lại hỏi:

– Phải rồi! Lão nói Hà Thịnh và Hứa Tuyết Đình vì vụ tranh phong mà ăn phải dấm chua. Hai người vành cạnh lấy lòng phu nhân. Hà Thịnh nổi cơn ghen tức giết chết Hứa Tuyết Đình. Phu nhân rất vui sướng bảo là giáo chủ bị che mắt chẳng biết chi hết. Lão nói với ta Thanh Long sứ Hứa Tuyết Đình bị sát hại, trong phòng còn để lại lưỡi đao dính máu bỏ dưới đất. Thanh đao đó là của Hà Thịnh. Phải thế không? Lão có nói vậy không?

Cao Tôn Giả gật đầu đáp:

– Nhưng ở trước mặt…

Vi Tiểu Bảo chẹn họng:

– Lão có nói vậy, thế là đúng rồi.

Thực ra Cao Tôn Giả chỉ nói về vụ Thanh Long sứ Hứa Tuyết Đình bị giết, trong phòng còn bỏ lại lưỡi đao dính máu. Còn nửa trên đều là do Vi Tiểu Bảo bịa thêm vào. Cao Tôn Giả nghe hết câu chuyện rồi gật đầu tức là lão đã thừa nhận đã nói cả câu chuyện đó.

Vi Tiểu Bảo lại hỏi:

– Lão còn bảo Thanh Long môn, Xích Long môn, Huỳnh Long môn và cả Bạch Long môn của ta nữa đã xảy ra cuộc đánh nhau loạn xà ngầu. Giáo chủ mất hết quyền bính, chẳng sao trấn áp nổi. Phải vậy không?

Cao Tôn Giả lại gật đầu.

Vi Tiểu Bảo hỏi tiếp:

– Lão còn nói giáo chúng trên đảo tạo phản, giáo chủ cùng phu nhân bị bắt rồi. Phu nhân bị lột sạch quần áo đưa đi khắp đảo để bêu riếu trước mặt quần chúng. Giáo chủ bị cột lại treo lên cây đã ba ngày ba đêm chẳng được ăn uống chi hết. Vụ này đến bây giờ chắc lão chẳng chịu thừa nhận. Phải không?

Cao Tôn Giả nghe những câu này, gật đầu cũng không được mà lắc đầu cũng không xong. Mặt hắn đỏ bừng lên tựa hồ máu ứ phía trong làn da.

Vi Tiểu Bảo hỏi:

– Hiện giờ dĩ nhiên lão muốn chối cãi, chẳng chịu thừa nhận những câu đó có phải không?

Cao Tôn Giả tức giận đáp:

– Ta không nói thế.

Vi Tiểu Bảo lại hỏi:

– Tóm lại, lão bảo bản giáo xảy ra cuộc náo loạn trời long đất lở. Qúa nửa số người bị giáo chủ trói liệng xuống biển. Nửa còn lại thì chém giết lẫn nhau.

Giáo chủ cùng phu nhân lâm vào tình trạng nguy khốn, dù bây giờ chưa chết ngay nhưng cũng chẳng thể sống lâu được nữa. Có đúng thế không?

Cao Tôn Giả ấp úng:

– Ta… ta… ta…

Hắn bị Vi Tiểu Bảo dồn cho một thôi một hồi, đầu óc khẩn trương muốn ngất xỉu, chẳng biết đối đáp thế nào cho phải. Sự thực lão đã nói Ngũ Long môn trên đảo Thần Long gây nên cuộc đánh nhau loạn xà ngầu, tàn sát lẫn nhau. Nhưng so với những lời thêu dệt và bịa đặt thêm vào của Vi Tiểu Bảo thì khác nhau nhiều lắm.

Vi Tiểu Bảo ngửng đầu nhìn Hồng giáo chủ nói tiếp:

– Khải bẩm giáo chủ! Thuộc hạ thống lĩnh thủy binh đến Liêu Đông bắn phá long mạch của nước La Sát. Khi thuyền bè tới khu thuộc hạ nhớ tới giáo chủ cùng phu nhân và… Phương cô nương. Nguyên thuộc hạ định lấy cô làm vợ, muốn ghé thăm cô. Thuộc hạ còn hy vọng lên thỉnh cầu giáo chủ cùng phu nhân chuẩn cho thuộc hạ đưa nàng đi nên bảo thuyền chèo gần vào. Dù ở đằng xa được ngó lên đảo mấy lần cũng là hay rồi. Nếu được ngó thấy giáo chủ cùng phu nhân thì thật là tuyệt diệu.

Hồng phu nhân mỉm cười ngắt lời:

– Còn Phương cô nương nữa chứ?

Vi Tiểu Bảo đáp:

– Dạ dạ! Đó là thuộc hạ tư tâm, chưa được hết lòng cùng giáo chủ và phu nhân. Thật tội đáng chết lắm.

Hồng An Thông gật đầu giục:

– Ngươi nói tiếp đi.

Vi Tiểu Bảo nói:

– Ngờ đâu thuộc hạ đang đi trên mặt biển thì vớt được Sấu đầu đà lên.

Thuộc hạ không hiểu lòng dạ lão thế nào mà nguyền rủa giáo chủ không tiếc lời.

Thuộc hạ trong lúc hoang mang đâm ra hồ đồ, vừa nghe lão nói chân tay đã luống cuống, hận mình chẳng thể mọc cánh bay lên đảo Thần Long đặng đứng bên giáo chủ cùng phu nhân, cùng quân phản nghịch quyết một trận tử chiến…

Gã ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

– Lúc đó thuộc hạ bồn chồn nóng nẩy, chửi vung tán tàn và bảo với Sấu đầu đà:

“Ngày trước mọi người đã ước hẹn với nhau những việc quá khứ xóa hết, bỏ đi không nhắc tới nữa. Sao họ còn để lòng căm hận, lại nẩy dạ tạo phản?”.

Gã thở dài nói tiếp:

– Thuộc hạ chỉ nghĩ tới giáo chủ cùng phu nhân gặp bước hoạn nạn và tự nhủ:

“Giáo chủ bị bọn bạn đồ trói lại treo ngược lên, phu nhân bị bọn chúng lột hết quần áo thì nguy quá rồi. Không thể chần chờ được nữa”. Thuộc hạ thật là ngu xuẩn đáng chết, không nhớ ra giáo chủ thần thông quảng đại. Dù có người phản loạn, giáo chủ chỉ cần giơ mấy đầu ngón tay ra là bóp chúng chết như bóp nát đàn kiến. Làm gì có chuyện quân phản loạn đụng được đến mình giáo chủ cùng phu nhân để lăng nhục? Vì thuộc hạ quá đỗi bồn chồn nên ra lệnh cho các chiến thuyền lập tức tấn công đảo Thần Long. Thuộc hạ lại căn dặn quân sĩ:

Bao nhiêu người tốt trên đảo đều bị bọn phản đồ bắt hết rồi. Nếu gặp kẻ nào chống đối cứ việc nổ súng. Khi lên đảo phải lập tức mở cuộc điều tra, hễ thấy một vị Oai phong lẫm liệt, tướng mạo đường đường như Ngọc Hoàng đại đế, lại giống một bậc thiên tiên Bồ Tát thì chính là Hồng giáo chủ của Thần Long giáo. Anh em phải nhất nhất nghe theo lệnh chỉ huy của lão nhân gia.

Gã ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

– Thuộc hạ còn dặn quân sĩ khi lên đảo hễ thấy đàn bà con gái nhất thiết không được đắc tội, nhất là một vị cô nương tuổi trẻ, dung nhan nguyệt thẹn hoa nhường. Đó là Hồng phu nhân, anh em phải hết lòng kính cẩn.

Hồng phu nhân cười khanh khách hỏi:

– Theo lời ngươi nói thì ra ngươi phái binh tấn công Thần Long đảo chỉ vì lòng trung nghĩa đối với giáo chủ hay sao? Chẳng những ngươi không có tội mà còn có công ư?

Vi Tiểu Bảo đáp:

– Thuộc hạ tuyệt chẳng có chút công lao nào hết. Chỉ cầu thấy giáo chủ cùng phu nhân bình yên vô sự. Mấy vị chưởng môn sứ vẫn dốc dạ trung trinh, hết lòng phục vụ giáo chủ cùng phu nhân là thuộc hạ mãn nguyện lắm rồi. Hy vọng thứ nhất của thuộc hạ là giáo chủ cùng phu nhân vĩnh hưởng tiên phúc, thọ dữ thiên tề. Thứ hai là hết thẩy mọi người trong bản giáo tận trung báo quốc. Giáo chủ bảo sao cứ thế mà làm. Còn điều thứ ba là… là…

Hồng phu nhân cười hỏi:

– Điều thứ ba là ngươi lấy được Phương cô nương làm vợ phải không?

Vi Tiểu Bảo đáp:

– Đây là một chuyện nhỏ. Thuộc hạ đã có chủ ý, chỉ cần hết sức phục vụ giáo chủ cùng phu nhân được vui lòng là tự nhiên giáo chủ cùng phu nhân sẽ cho mình mãn nguyện.

Hồng An Thông gật đầu hỏi:

– Miệng lưỡi ngươi giỏi lắm, chẳng kém gì thông reo nước chảy. Nhưng sao ngươi bảo tưởng nhớ ta cùng phu nhân thì sao ngươi lại không chính mình dẫn quân lên đảo Thần Long mà chỉ phái người nổ súng bắn loạn vào? Còn ngươi lại lẩn tránh tận đằng xa ở phía sau?

Hồi 169

Song Nhi giải cứu Vi đô thống

Hồng giáo chủ đưa ra câu hỏi hóc búa khiến Vi Tiểu Bảo há miệng líu lưỡi.

Trong lúc nhất thời gã không trả lời được, bụng bảo dạ:

– “Câu này mà ta không thú thực một phần tất khiến Hồng giáo chủ sinh lòng ngờ vực, rồi những thuyết trước mình bịa đặt ra tất bị khám phá thì cái mạng nhỏ xíu này đừng hòng giữ yên được”.

Gặp lúc cấp bách gã liền nói:

– Thuộc hạ tội đáng muôn thác. Thực tình thuộc hạ đối với giáo chủ cùng phu nhân chưa hết lòng trung. Thuộc hạ nghe Sấu đầu đà nói những người trên đảo hành hung ghê gớm. Thậm chí giáo chủ cùng phu nhân cũng bị bắt, thuộc hạ không khỏi nảy lòng khiếp sợ. Lần trước… lần trước chúng mưu đồ phản loạn đã bị thuộc hạ làm hại khiến chúng hỏng việc. Nếu nay thuộc hạ bị chúng bắt được, tất chúng rút xương lột da. Thuộc hạ đã sợ chết nên không dám xung phong, chỉ ẩn nánh phía sau, sai binh tướng thủ hạ đi cứu giáo chủ cùng phu nhân. Vụ này… vụ này…

Hồng giáo chủ cùng phu nhân đưa mắt nhìn nhau lẩm nhẩm gật đầu. Hai người đều nghĩ bụng:

– “Thằng nhỏ này tự thú là mình nhát gan sợ chết, đủ rõ gã nói thật chứ không phải giả dối.” Hồng giáo chủ lên tiếng:

– Những lời ngươi nói chân giả thế nào hiện giờ ta chưa quyết định được, để ta thủng thẳng tra xét. Nếu ngươi nói dối để lừa ta thì… hừ hừ! Chắc ngươi cũng biết rồi.

Vi Tiểu Bảo đáp:

– Giáo chủ cùng phu nhân muốn xử trị thế nào thuộc hạ cũng cam tâm tình nguyện. Thuộc hạ chỉ xin giáo chủ đừng giao thuộc hạ vào tay Sấu đầu đà, Lục Cao Hiên. Lần này bọn họ an bài được xảo kế lừa gạt quân Thanh nổ súng bắn lên đảo Thần Long sát hại rất nhiều anh chị em giáo chúng, nhất định bọn họ có mưu đồ trọng đại. Theo nhận xét của thuộc hạ thì Lục Cao Hiên nhất định muốn làm Lục giáo chủ. Hồi hắn ở Vân Nam đã nói ra miệng:

“Ta chẳng cần gì đến chuyện vĩnh hưởng tiên phúc, thọ dữ thiên tề mà chỉ mong sống được trăm năm cũng đủ rồi.” Lục Cao Hiên tức giận la lên:

– Ngươi… ngươi…

Hắn vung chưởng đánh vào sau lưng Vi Tiểu Bảo.

Vô Căn đạo nhân tiến lên một bước, vội vung chưởng đánh ra.

Sầm một tiếng rùng rợn. Lục Cao Hiên bị hất lùi mấy bước.

Vô Căn đạo nhân cũng lảo đảo người mấy cái. Lão quát:

– Lục Cao Hiên! Trước mặt giáo chủ mà ngươi dám hành hung giết người ư?

Lục Cao Hiên sắc mặt lợt lạt, khom lưng nói:

– Xin giáo chủ tha tội. Thuộc hạ nghe tên tiểu tử này bịa chuyện thị phi, không nhẫn nại được nên đã có điều thất lễ.

Hồng giáo chủ hắn dặng một tiếng, nhìn Vi Tiểu Bảo nói:

– Thôi ngươi hãy đi nghỉ đi.

Lão căn dặn Vô Căn đạo nhân:

– Xích Long sứ phải thân hành trông coi gã, không được để ai sát hại mà cũng không được để gã chạy loạn khắp nơi. Thằng nhỏ này rất nhiều ngụy kế, cần phải gia tâm đề phòng.

Vô Căn đạo nhân khom lưng vâng lời.

Mấy bữa liền suốt ngày Vi Tiểu Bảo ở trong khoang thuyền với Vô Căn đạo nhân. Sáng sớm gã nhìn thấy mặt trời mọc ở phía hữu con thuyền, chiều tối lại lặn xuống mé tả. Con thuyền gã ngồi vẫn tiến về phía bắc.

Một vài buổi đầu Vi Tiểu Bảo còn hy vọng Thi Lang cùng Hoàng Phủ đem quân rượt theo cứu mình. Về sau hắn chẳng trông mong gì nữa.

Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm trong bụng:

– “Ta nói nhăng nói càn một phen mà khiến cho giáo chủ cùng phu nhân mười phần đã tin đến tám, chín. Chỉ có vụ ta dẫn quân pháo kích đảo Thần Long là một đoạn hàm hồ, dù có do sự hảo tâm phát ra cũng chẳng khỏi phạm vào tội lỗi. May mà trái dưa lùn giả làm xác chết trôi đến lừa gạt ta lại chính là kế hoạch của Hồng giáo chủ đã nghĩ ra. Bằng không mà lão nổi cơn tức giận là cái mạng ta và quả dưa tròn ủng kia đã đi đời rồi. Không chừng chúng còn đem lão gia nấu thành một nồi súp “Bát Bảo Đông Qua” Rồi gã tự hỏi:

– Con thuyền này tiếp tục ngược lên phía bắc, không lẽ là đưa ta đến Liêu Đông?

Gã đã dò hỏi Vô Căn đạo nhân mấy lần mà lão chỉ lạnh lùng đáp:

– Ta không biết.

Vi Tiểu Bảo gợi chuyện thì Vô Căn đạo nhân đáp:

– Giáo chủ đã dặn ta không được nói gì với ngươi mà cũng không được cho ngươi dời khỏi khoang thuyêng một bước.

Vi Tiểu Bảo buồn quá lại nghĩ tới Phương Di, miệng lẩm bẩm:

– Con quỉ chết đâm Phương Di kia hiển nhiên cũng ở thuyền này mà sao không thấy thị đến bầu bạn với lão gia để giải phiền?

Gã nghĩ tới lần này bị Hồng giáo chủ bắt được cũng chỉ vì Phương Di dẫn dụ, liền tự nhủ:

– Chuyến này mà lão gia thoát được bước đường hiểm nghèo này mà còn đưa mắt ngó đến con quỉ chết đâm Phương Di thì lão gia chẳng phải họ Vi. Người ta mắc bẫy hai lần là nhiều, chẳng lẽ mình lại mắc hợm lần nữa cho thành quá tam ba bận ư?

Nhưng gã nhớ đến dung nhan kiều diễm cùng vẻ mặt ôn nhu quyến rũ của Phương Di thì ngực lại đập loạn cả lên, tâm hồn không khỏi rạo rực.

Chiếc chiến thuyền này vẫn tiếp tục đi lên phía bắc. Khí trời ngày thêm lạnh lẽo.

Vô Căn đạo nhân nội lực thâm hậu, thừa sức chịu đựng, dù trời rét đến đâu lão vẫn thản nhiên.

Vi Tiểu Bảo không chịu nổi, người gã run lên bần bật, hai hàm răng đập vào nhau canh cách.

Thuyền đi thêm một ngày nữa. Gió bắc nổi lên rất dữ. Bầu trời bỗng mây đen kéo đến đen kịt rồi trời xuống tuyết rất lớn.

Vi Tiểu Bảo la lên:

– Rét thế này thì ta chết mất.

Gã lẩm bẩm:

– Sách Ngạnh Đồ đại ca có đưa cho ta một chiếc áo bào bằng da điêu.

Đáng tiếc là ta lại để ở đại doanh chứ không mang theo. Hỡi ơi! Nếu ta biết trước con Phương Di chết đâm kia đưa ta vào cạm bẫy thì ta mặc áo da điêu đến ôm lấy ả, bây giờ khỏi chết cóng dưới thuyền. Trời ơi! Băng phủ Bạch Long sứ! Thôi hỏng to rồi! Gã lại cười thầm tự nhủ:

– Nếu mình biết trước con Phương Di khốn kiếp lừa gạt thì khi nào lại chui đầu vào bẫy. Bọn bộ thuộc của Thần Long giáo cho dù võ công cao cường đến đâu cũng chẳng thể tấn công lên đảo Thông Cật mà bắt ta được.

Thuyền đi tới nửa đêm, bỗng nghe thấy những tiếng loảng xoảng vang lên không ngớt. Vi Tiểu Bảo chú ý lắng tai mới biết là những mảnh băng trên mặt biển va vào nhau mà phát ra thanh âm.

Gã giật mình bật tiếng la hoảng:

– Trời ơi! Nguy đến nơi rồi! Con thuyền này bị băng đóng lại giữa biển cả há chẳng hỏng bét?

Vô Căn đạo nhân đáp:

– Thuyền đang ở ngoài khơi, nước biển không đóng lại thành băng được.

Chúng ta sắp lên bờ rồi.

Vi Tiểu Bảo hỏi:

– Chúng ta đến Liêu Dông rồi ư?

Vô Căn đạo nhân hắng dặng một tiếng chứ không trả lời.

Sáng sớm hôm sau, Vi Tiểu Bảo mở cửa khoang thuyền nhìn ra ngoài thì chỉ thấy một màu trắng mịt mờ. Mặt biển đầy những mảnh băng trôi. Trên mặt băng đầy tuyết đọng. Lục địa đã nhìn thấy phía xa xa.

Tối hôm ấy chiến thuyền bơi vào gần bờ rồi thả neo xuống. Sáng sớm hôm sau sẽ sang mủng nhỏ để lên bờ.

Đêm đến Vi Tiểu Bảo sóng lòng dào dạt, suy luận rất nhiều. Gã nhớ lại thái độ của Hồng giáo chủ để ráng nghĩ xem lão định xử trí với gã bằng cách nào mà không sao suy đoán được. Nét mặt Hồng giáo chủ tựa hồ như đã tin lời gã, mà lại có vẻ như không tín nhiệm. Gã tự hỏi:

– Hồng giáo chủ đưa ta đến nơi trời đầy băng tuyết này làm gì?

Gã không tìm ra được đáp án, nghĩ quanh nghĩ quẩn bất giác ngủ đi lúc nào không biết.

Trong lúc mơ màng giấc điệp, Vi Tiểu Bảo thấy Phương Di ngồi bên cạnh. Gã vươn tay ra ôm lấy cô. Giữa lúc bàng hoàng gã nghe thấy cô bảo:

– Đừng làm nhộn.

Vi Tiểu Bảo đáp:

– Mụ vợ chết đâm này! Ta cứ thích quấy phá chơi.

Gã lại cảm thấy Phương Di bẹo vào bụng gã mấy cái.

Vi Tiểu Bảo như mê như tỉnh, bỗng nghe người kia khẽ nói:

– Tướng công! Chúng ta phải trốn cho lẹ.

Nghe phảng phất như tiếng Song Nhi.

Vi Tiểu Bảo giật mình tỉnh táo lại ngay. Gã thấy mình đang ôm tấm thân mềm mại, nhưng ở trong bóng tối gã không nhìn rõ lài ai, gã tự hỏi:

– Đây là Phương Di hay Hồng phu nhân? Trên thuyền này chỉ có hai người đàn bà đó.

Rồi gã tự nhủ:

– Bất luận là Phương Di hay Hồng phu nhân ta cũng cứ hôn đại một cái rồi sẽ liệu.

Gã liền xoay người đang ôm trong lòng lại hôn vào miệng một cái.

Người kia khẽ bật cười, quay đầu đi né tránh.

Tiếng cười tuy nhỏ nhưng Vi Tiểu Bảo cũng nghe rõ là thanh âm Song Nhi. Gã vừa kinh ngạc vừa mừng thầm ghé miệng vào tai thị khẽ hỏi:

– Song Nhi! Sao cô lại ở đây?

Song Nhi đáp:

– Chúng ta hãy trốn cho lẹ. Thủng thẳng tiểu tỳ sẽ nói cho tướng công hay.

Vi Tiểu Bảo cười đáp:

– Ta rét cóng muốn chết tới nơi. Cô mau chui vào trong chăn nằm với ta cho ấm rồi đến đâu thì đến.

Song Nhi khẽ la lên:

– Hỡi ơi! Hảo tướng công! Tướng công chỉ ưa làm nhộn mà không biết chúng ta đang ở tình trạng nào.

Vi Tiểu Bảo càng ôm chặt hơn hỏi:

– Trốn đi đâu bây giờ?

Song Nhi đáp:

– Chúng ta chuồn ra đằng sau lái, xuống mủng nhỏ trèo vào bờ. Dù bọn chúng có phát giác cũng không đuổi kịp.

Vi Tiểu Bảo cả mừng nói:

– Diệu kế! Thật là diệu kế! Nhưng còn tên đạo sĩ thì sao?

Song Nhi đáp:

– Hắn đã bị tiểu tỳ điểm huyệt, không nhúc nhích được nữa rồi.

Hai người lén lút chuồn ra ngoài khoang.

Một cơn gió lạnh quạt vào mặt. Toàn thân Vi Tiểu Bảo rét cóng cơ hồ không chịu nổi. Gã vội quay vào khoang thuyền lột áo của Vô Căn đạo nhân trùm lên người kín mít.

Lúc này trời đầy mây xám xịt, trăng sao bị che lấp tối om. Tuyết vẫn xuống ào ào không ngớt.

Hai người chuồn ra đằng lái, lắng tai nghe bốn mặt không một tiếng động.

Thuyền bỏ neo rồi, bao nhiêu thủy thủ đã vào trong khoang ngủ kỹ.

Song Nhi dắt tay Vi Tiểu Bảo đi từng bước ra mạn thuyền rồi bảo gã:

– Tiểu tỳ nhảy xuống trước rồi tướng công xuống sau.

Thị đề khí nhẹ nhàng nhảy xuống chiếc mủng nhỏ buộc sau thuyền lớn.

Nên biết những thuyền lớn cần nước sâu mới đi được. Vì thế thuyền nào cũng phải đem theo mủng nhỏ để vào bờ khi cần đổ bộ hoặc lúc thuyền lớn gặp lúc sóng gió hiểm nghèo, mủng nhỏ dùng vào việc chạy trốn cho toàn mạng.

Song Nhi khinh công trác tuyệt, hạ xuống mủng nhỏ không một tiếng động.

Vi Tiểu Bảo nhìn theo chỉ thấy tối đen, cũng đành nhắm mắt nhảy theo.

Song Nhi đưa hai tay ra đỡ lấy sau lưng Vi Tiểu Bảo. Thị xoay mình một cái cho giảm bớt lực đạo rồi mới đặt gã xuống.

Giữa lúc ấy bỗng trong khoang thuyền lớn có tiếng quát:

– Ai đó?

Chính là thanh âm Hồng giáo chủ.

Vi Tiểu Bảo và Song Nhi giật mình kinh hãi, nép mình xuống đáy mủng không dám lên tiếng.

Lại có tiếng lách cách rồi ánh lửa từ trong khoang thuyền lớn chiếu ra ngoài.

Song Nhi biết là Hồng giáo chủ đã nghe thấy tiếng động nên bật lửa điều tra. Thị vội cầm lấy mái chèo khuấy nước bơi đi. Nhưng vừa bơi được hai cái, tiếng Hồng giáo chủ quát vang:

– Ai đó? Cấm không được cử động.

Tiếp theo cái mủng tròng trành không tiến về phía trước được nữa.

Nguyên hai người sợ quá, lòng dạ bối rối quên chưa cởi dây buộc mủng nhỏ với thuyền lớn.

Vi Tiểu Bảo hốt hoảng vươn tay định cởi dây. Tay gã đụng vào một vật lạnh ngắt, thì ra sợi dây lòi tói bằng sắt.

Lại nghe trên thuyền lớn có tiếng người la hoảng:

– Bạch Long sứ không thấy đâu rồi.

– Thằng lỏi đó trốn mất rồi.

– Trốn đâu cho thoát? Rượt theo y mau! Rượt theo mau! Vi Tiểu Bảo rút đao trủy thủ chém mạnh một cái, “choang” một tiếng, dây lòi tói bị đứt liền. Con mủng nhỏ lập tức vọt đi.

Bọn Hồng giáo chủ, Cao Tôn Giả, Uỷ Tôn Giả, Lục Cao Hiên và Vô Căn đạo nhân lúc này đã được giải khai huyệt đạo nghe tiếng động chạy cả ra đằng sau thuyền.

Dưới ánh băng tuyết phản chiếu, mọi người ngó thấy bóng lờ mờ của cái mủng nhỏ đã dời xa thuyền lớn mấy trượng.

Hồng giáo chủ tức giận vô cùng, lão chụp vội lấy một mảnh gỗ ở cạnh thuyền nhằm chiếc mủng nhỏ liệng mạnh ra. Nội lực của lão tuy mãnh liệt nhưng mảnh gỗ quá nhẹ, vọt tới cách mủng chừng hai thước đã rơi tõm xuống biển.

Ban đầu bọn Lục Cao Hiên, Vô Căn đạo nhân chưa hiểu rõ chỗ dụng ý của giáo chủ, không dám thiện tiện phóng ám khí ra, vì sợ đả thương Bạch Long sứ là phải chịu trách nhiệm. Sau chúng thấy giáo chủ nổi lôi đình lượm mảnh gỗ ở mạn thuyền liệng ra mới biết rõ tâm ý của lão. Chúng liền lấy ám khí trong người hăm hở phát xạ.

Nhưng đã chậm mất một chút. Con mủng nhỏ đã đi xa thêm được mấy trượng.

Những thứ ám khí nhỏ bé tầm thường không thể bắn tới nơi được. Còn những thứ cung tên, cương tiêu, phi hoàng thạch lại không mang theo. Mọi người đành lấy độc châm, tụ tiễn tới tấp liệng xuống biển.

Cao Tôn Giả lên tiếng:

– Thằng lỏi này thật giảo quyệt. Ta đã biết rõ hắn không phải hảo nhân nên muốn chém phứt gã cho rồi. Để gã sống là tự rước lấy phiền não vào mình.

Hồng giáo chủ đang tức giận đến cực điểm, lại nghe Cao Tôn Giả nói móc mấy câu, hiển nhiên có ý chê lão xét việc không minh khiến lão không nhịn được nữa, vươn tay trái ra nắm cổ Cao Tôn Giả quát:

– Mau đi bắt gã về đây cho ta! Tay trái lão giơ Cao Tôn Giả nhấc bổng lên không trung. Tay mặt lão tóm lấy đít hắn, gầm lên:

– Xuống mau đi! Lão đưa hai tay về phía sau để lấy đà rồi vận nội lực toàn thân vào cánh tay liệng mạnh về phía trước.

Cao Tôn Giả khác nào trái banh thịt đằng vân giá vũ nhằm thẳng về phía mủng nhỏ bay tới.

Song Nhi càng hết sức bơi thuyền.

Vi Tiểu Bảo la hoảng:

– Trời ơi! Nguy to rồi! Đạn bằng thịt người đang bắn tới đó.

Tiếng la chưa dứt thì đã nghe đánh “ùm” một tiếng. Cao Tôn Giả rớt xuống biển.

Chỗ hắn té xuống chỉ cách cái mủng chừng hai thước, đủ tỏ luồng lực đạo của Hồng giáo chủ mãnh liệt phi thường.

Cao Tôn Giả vọt lại, tay trái bám vào cạnh mủng.

Song Nhi giơ mái chèo lên, hết sức giáng xuống đầu Cao Tôn Giả.

Cao Tôn Giả ráng nhịn đau, chỉ khẽ rên một tiếng. Tay mặt hắn vẫn bám chặt cạnh mủng.

Song Nhi cực kỳ nóng nẩy, vận hết sức bồi thêm nhát nữa.

Một tiếng “chát” vang lên. Cái mái chèo bằng gỗ đã gẫy làm hai đoạn.

Con mủng nhỏ lập tức quay ngang trên mặt biển.

Cao Tôn Giả đầu óc hôn mê, lắc mình mấy cái.

Vi Tiểu Bảo cầm trủy thủ lia một cái. Năm ngón tay trái của Cao Tôn Giả đều đứt hết. Hắn không chống được nữa phải buông tay mặt ra. Người hắn lập lờ trên mặt biển, miệng vẫn lớn tiếng chửi bới.

Song Nhi vội chụp lấy mái chèo còn lại hết sức bơi cho lẹ. Con mủng nhỏ chạy thẳng vào bờ.

Thị bơi một lúc nữa thì thấy cách thuyền lớn đã xa, bên định muốn rượt theo cũng không kịp nữa.

Trên thuyền lớn chỉ đem theo một con mủng nhỏ, lại bị Vi Tiểu Bảo và Song Nhi sử dụng chạy trốn mất rồi. Bọn Hồng giáo chủ dù võ công cao thâm đến đâu thì gặp lúc trời lạnh thấu xương này cũng không dám nhảy xuống nước bơi lội đuổi theo. Vả lại sức người bơi lội dù mau lẹ đến đâu cũng không thể rượt kịp cái mủng nhỏ đã chèo đi xa đến mấy chục trượng.

Vi Tiểu Bảo cũng lượm tấm ván nhỏ dưới đáy mủng làm mái chèo để giúp sức Song Nhi bơi mủng đi cho lẹ.

Con mủng nhỏ tiến về phía trước, vẫn vẳng nghe thanh âm mọi người la hét ầm ỹ, chửi bới om sòm.

Sau một lúc nữa, gió bắc thổi mạnh lấn át cả thanh âm trên thuyền lớn không nghe thấy gì nữa.

Vi Tiểu Bảo thở phào một tiếng nói:

– Tạ Ơn trời phật! Thế là phen này ta lại thoát hiểm.

Hai người ra sức chèo thuyền chừng nửa giờ mới áp mạn vào bờ.

Song Nhi nhảy xuống, nước ngập đến đầu gối. Thị cầm lấy đầu dây lòi tói kéo mủng lên cạn, nói:

– Được rồi! Vi Tiểu Bảo nhún mình nhảy vọt lên bờ, miệng hô lớn:

– Đại công cáo thành! Song Nhi thấy gã hô câu này biết là gã sắp hôn ẩu liền cười khúc khích lùi lại mấy bước nói:

– Tướng công đừng làm nhộn nữa. Chúng ta phải chạy cho mau không thì bọn Hồng giáo chủ đuổi kịp mất.

Vi Tiểu Bảo giật mình kinh hãi, chau mày hỏi:

– Không hiểu nơi đây là địa phương quỉ quái gì?

Gã đảo mắt nhìn quanh bốn phía chỉ thấy một màu tuyết đọng trắng xóa, một giải bình nguyên bát ngát không biết đâu là bến bờ. Trời đang đêm tối nên chẳng ngó thấy vật gì khác.

Song Nhi hỏi lại:

– Tiểu tỳ cũng không biết đây là địa phương nào. Tướng công! Chúng ta chạy trốn đi đâu bây giờ?

Võ công thị so với Vi Tiểu Bảo còn cao thâm hơn nhiều, nhưng cơ trí lại chưa bằng gã.

Lúc này Vi Tiểu Bảo rét quá, người run lên bần bật, tưởng chừng như khối óc cũng đông lại, chẳng nghĩ ra được kế hoạch gì.

Gã tức mình cất tiếng thoá mạ:

– Tổ bà nó! Chỉ tại con đượi chết đâm Phương Di khốn kiếp mà đưa đến chỗ đất tuyết này cho chúng ta phải chết cóng.

Song Nhi an ủi gã:

– Chúng ta đi thôi. Cứ chạy một hồi là người sẽ nóng lên, ám áp trở lại.

Hai người nắm tay nhau chạy sâu vào trong vùng đất tuyết.

Nơi đây tuyết đọng dầy hơn một thước. Hai người đạp chân xuống bị tuyết lấp hết cẳng chân, cất bước thật khó khăn.

Vi Tiểu Bảo tuy cực kỳ khổ sở, nhưng nghĩ tới bọn Hồng giáo chủ thần thông quảng đại, tất có cách đuổi theo lên bờ mà hai người còn để lại vết chân rất sâu thì chạy đâu cho thoát?

Gã nghĩ rằng dù mình có trốn chạy đến mấy ngày rồi vẫn sợ định nhân rượt theo bắt lại. Vì thế gã không dám dừng chân lúc nào, cố sức cất bước đi hoài.

Gã hỏi Song Nhi tại sao cũng ở trong thuyền thì thị kể cho hay:

Hôm ấy ngó thấy Phương Di rồi, Vi Tiểu Bảo qua bên thuyền cô nói chuyện.

Song Nhi vẫn theo sau gã.

Khi Vi Tiểu Bảo bị bắt, mọi người đều chú ý vào gã. Song Nhi rất khôn ngoan cơ biến, thị liền ẩn vào đằng lái thuyền.

Chiến thuyền này là của quân Thanh do người của Thần Long đảo đoạt được.

Trong thuyền còn khá nhiều quan binh Kiêu Kỵ doanh. Song Nhi vẫn mặc theo sắc phục của họ, trà trộn vào đám quân Thanh nên không bị ai phát giác.

Khi chiến thuyền chạy gần đến bờ, Song Nhi nhân lúc đêm tối yên tĩnh mới lẻn vào cứu Vi Tiểu Bảo.

Vi Tiểu Bảo nức nở khen thị là người thông minh mưu trí rồi nói:

– Con Phương Di khốn kiếp chuyên lừa gạt để hại ta. Còn Song Nhi là cô gái rất ngoan ngoãn lúc nào cũng hết sức cứu mạng ta. Ta quyết ruồng bỏ con ác phụ kia để lấy cô làm vợ.

Song Nhi đang dắt tay Vi Tiểu Bảo, nghe gã nói câu này vội buông tay ra, tránh xa mấy bước rồi đáp:

– Tiểu tỳ là một tên tiểu nha đầu của tướng công, dĩ nhiên phải hết lòng hết dạ phục thị tướng công cho hết đạo.

Vi Tiểu Bảo nói:

– Ta được một tên tiểu nha đầu như cô là kiếp trước dày công tu hành, gõ thủng bốn bảy hai tám cái mõ, niệm thuộc làu ba bảy hai mốt bộ chân kinh, nên kiếp này mới được hưởng phúc lành như vậy.

Song Nhi cười khanh khách nói:

– Lý thuyết của tướng công lúc nào cũng hay quá.

Hai người tiếp tục đi cho đến lúc trời sáng, cách bờ biển khá xa rồi mới quay đầu nhìn lại thấy hai hàng bước chân rõ mồn một kéo dài ra tận đằng xa.

Hai người lại nhìn về phía trước thấy khu bình nguyên này tựa hồ vĩnh viễn vô cùng tận.

Hiện giờ bọn Hồng giáo chủ tuy chưa đuổi tới nhưng xem chừng chỉ là vấn đề thời gian chóng hay chậm mà thôi.

Vi Tiểu Bảo mặt buồn rười rượi nói:

– Dù chúng ta chạy suốt mười ngày mười đêm đi nữa vẫn bị bọn họ đuổi kịp.

Song Nhi trỏ tay về mé hữu nói:

– Bên này dường như có rừng cây. Chúng ta tiến vào rừng rồi thì bọn Hồng giáo chủ khó mà tìm thấy.

Vi Tiểu Bảo đáp:

– Nếu là rừng cây thì tuyệt lắm. Nhưng ta coi thì dường như không phải.

Hai người nhằm về phía đống tuyết cao lù lù nhô lên hết sức chạy thẳng tới.

Chạy chừng hơn một giờ mới nhìn rõ đây chỉ là một trái gò trong bình nguyên chứ chẳng phải rừng cây.

Vi Tiểu Bảo nói:

– Chúng ta thử đến phía sau trái gò kia coi xem, hoặc giả có chỗ nào ẩn nấp được chăng?

Gã chạy đến bây giờ là nhọc mệt quá rồi, không tự chủ được nữa, miệng thở hồng hộc.

Hai người lại đi chừng nửa giờ nữa mới đến phía sau trái gò. Lúc ngửng đầu nhìn ra xa vẫn chỉ thấy một màu trắng xóa mênh mông bát ngát chẳng khác gì một biển tuyết lớn, không có chỗ nào khả dĩ ẩn thân cho kín được.

Vi Tiểu Bảo đã sức cùng lực kiệt, bụng lại đói meo, nằm lăn xuống đất tuyết.

Gã năn nỉ:

– Hảo Song Nhi! Nếu cô không cho ta ôm lấy và hôn một cái thì chẳng còn hơi sức đâu mà đi được nữa.

Song Nhi thẹn đỏ mặt lên đã toan chiều lòng gã. Nhưng thị lại cảm thấy vụ này thật không ổn chút nào. Thị còn đang ngần ngừ chưa biết làm thế nào, bỗng nghe phía sau có tiếng động lạch cạch.

Hồi 170

Núi Lộc Đỉnh cường nhân chiếm đóng

Hai người quay đầu nhìn lại thấy bảy, tám con hươu lớn đang từ bên kia trái đồi chạy nhanh đến.

Vi Tiểu Bảo cả mừng hỏi:

– Ta đang đói bụng đây. Có cách nào bắt được một con giết chết lấy thịt nướng ăn không?

Song Nhi đáp:

– Để nô tỳ thử coi.

Đột nhiên thị tung mình nhảy vọt về phía bầy hươu.

Ngờ đâu, bầy hươu này là giống Mai Hoa Lộc, chân rất dài, chạy nhảy nhanh như bay. Chúng vừa xoay mình vọt đi đã ra xa mấy chục trượng, sức người không đuổi kịp.

Song Nhi lắc đầu nói:

– Đành chịu thôi, chẳng tài nào đuổi kịp chúng.

Giống Mai Hoa Lộc này không sợ người. Chúng thấy Song Nhi dừng bước liền quay đầu lại ngó.

Vi Tiểu Bảo nói:

– Chúng ta nằm xuống đất giả chết thử coi chúng có trở lại không?

Song Nhi cười đáp:

– Hay lắm! Để tiểu tỳ thử coi.

Thị nói rồi nằm xuống đất tuyết.

Vi Tiểu Bảo nói:

– Ta đã chết rồi. Cô vợ ta là Song Nhi cũng chết theo. Cả hai vợ chồng đã mai táng vào trong phần mộ, không nhúc nhích được nữa. Ta cùng hảo Song Nhi sinh được tám trai chín gái. Bọn chúng đang ở trước mộ khóc rống lên:

“Hỡi cha ơi là mẹ Ơi!… ” Song Nhi không nhịn được bật lên tiếng cười khúc khích. Mặt thẹn đỏ bừng, thị cãi:

– Ai sinh với tướng công hồi nào mà lắm trai nhiều gái thế?

Vi Tiểu Bảo đáp:

– Được rồi! Tám trai, chín gái nhiều quá thì ba trai, ba gái vậy.

Song Nhi lại cười nói:

– Không… Không…

Quả nhiên hai người thấy mấy con Mai Hoa Lộc trở lại bên mình dòm ngó, dường như chúng rất hiếu kỳ.

Nguyên trong loài động vật thì giống hươu trí tuệ kém nhất, thua cả những giống khuyển, mã, hồ ky rất nhiều. Vì thế người ta mới có câu:

“Ngu như lợn, dại như hươu”.

Mấy con Mai Hoa Lộc cúi xuống ngửi vào mặt Vi Tiểu Bảo và Song Nhi kêu be be.

Vi Tiểu Bảo hô:

– Động thủ! Gã nhảy vọt lên, ngồi trên lưng một con, hai tay ôm chặt lấy cổ nó.

Song Nhi cũng nhẹ nhàng nhảy lên cưỡi một con khác. Bầy hươu tung vó chạy đi.

Song Nhi la hoảng:

– Tướng công lấy đao trủy thủ đâm nó chết đi! Vi Tiểu Bảo đáp:

– Không nên giết vội. Chúng ta hãy cưỡi hươu chạy trốn thì bọn Hồng giáo chủ không đuổi kịp được.

Song Nhi nói:

– Phải lắm! Phải lắm! Nhưng đừng để tán lạc nhau.

Thị rất lo mỗi con hươu chạy đi một ngả thất lạc nhau thì nguy quá. May ở chỗ Mai Hoa Lộc tính thích hợp quần. Tám con hươu lớn vẫn quần tụ với nhau mà chạy. Bầy hươu vừa chạy được một lúc, lại có bảy, tám con nữa đến nhập bọn.

Giống hươu này mình cao chân dài, chạy nhanh chẳng kém gì tuấn mã, có điều người cưỡi hươu bị chấn động kịch liệt.

Bầy hươu chạy một mạch về hướng tây bắc xa đến mấy dặm mới đi thong thả lại.

Hai con có người cưỡi trên lưng thỉnh thoảng lại dùng sức mạnh nhảy tung lên để hất xuống. Nhưng Vi Tiểu Bảo và Song Nhi hai tay ôm ghì lấy cổ hươu, cố chết nhất định không chịu buông ra.

Vi Tiểu Bảo hô:

– Ráng mà giữ thật chặt. Nhảy xuống là không cưỡi lên được nữa đâu. Chúng ta trốn chạy càng xa càng tốt. Cái đó kêu bằng:

“Đại trượng phu nhất ngôn ký xuất, hoạt lộc nan truy”.

Hai người đói quá đầu nhức mắt hoa, mà vẫn một tay ôm cổ, một tay nắm chặt sừng hươu, để mặc chúng chạy trong khu bình nguyên bát ngát đầy tuyết phủ.

Hai người biết rằng bầy hươu chạy thêm một khắc là cách xa Hồng giáo chủ thêm một đoạn đường và bớt được thêm một phần nguy hiểm.

Chiều hôm ấy, bầy hươu tiến vào trong một khu rừng rậm.

Vi Tiểu Bảo mừng quá reo lên:

– Hay lắm! Chúng ta xuống đây thôi! Gã vừa nói vừa rút trủy thủ đâm vào cổ con hươu mình cưỡi. Nó chạy thêm mấy bước nữa rồi ngã lăn ra.

Song Nhi nói:

– Giết một con đủ ăn rồi. Tiểu tỳ tha cho con này.

Dứt lời, thị từ trên lưng hươu nhảy xuống.

Vi Tiểu Bảo sức cùng lực kiệt, tưởng chừng bao nhiêu khớp xương trong mình đều trật khớp. Gã nằm xuống đất mà thở hồng hộc, rồi kề miệng vào bên vết thương ở cổ con hươu cho huyết nó chảy vào. Gã uống ừng ực một hồi rồi la gọi:

– Song Nhi! Lại đây mà uống.

Gã uống khá nhiều huyết hươu vào bụng, liền thấy tinh thần phấn khởi. Một lúc sau, trong người dần dần cảm thấy ấm áp.

Song Nhi uống huyết rồi, cầm đao trủy thủ chặt một đùi hươu. Thị lượm cành khô đốt lửa lên vừa nướng đùi hươu vừa nói:

– Hươu ơi là hươu! Ngươi cứu mạng cho bọn ta, mà bọn ta lại giết ngươi ăn thịt, thật là tệ bạc với ngươi quá! Hai người ăn hết một đùi hươu nướng thấy trong lòng cao hứng, khí lực gia tăng gấp bội Vi Tiểu Bảo nói:

– Hảo Song Nhi! Ta cùng cô ở trong rừng này làm một cặp liệp công, liệp bà (ông đi săn, bà đi săn) không trở về Bắc Kinh nữa.

Song Nhi cúi đầu xuống đáp:

– Tướng công đi tới đâu, nô tỳ cũng theo tới đó mà hầu hạ. Tướng công muốn trở về Bắc Kinh làm quan lớn cũng được, hay ở đây làm nhà săn bắn cũng vậy, thủy chung nô tỳ vẫn là một tên tiểu nha đầu của tướng công.

Dưới ánh lửa cháy bừng bừng, Vi Tiểu Bảo ngó thấy gương mặt Song Nhi hồng hào càng lộ vẻ khả ái, liền cười hỏi:

– Bây giờ chúng ta ở tình trạng này không hiểu đã “Đại công cáo thành” chưa?

Song Nhi nghe gã nói đến Đại công cáo thành biết là gã sắp hôn ẩu, bất giác la lên một tiếng “úi chà” rồi nhảy tót lên ngọn cây tùng vừa cười vừa đáp:

– Không được! Không được! Đêm hôm ấy hai người nằm cuộn mình thu lu bên đống lửa ngủ một giấc ngon lành.

Sáng hôm sau, Song Nhi trở dậy lại nướng thịt hươu. Hai người ăn no một bữa rồi thị lột da hươu làm cho Vi Tiểu Bảo một tấm áo.

Cái mũ đội trên đầu hôm trước lúc cưỡi hươu chạy đã bị rớt mất. Song Nhi lại làm cho gã một cái mũ bằng da hươu.

Vi Tiểu Bảo nói:

– Hôm qua chúng ta chạy suốt một ngày, bây giờ bọn Hồng giáo chủ khó mà tìm được tới nơi, nhưng ta cảm thấy còn nguy hiểm. Hay hơn hết là chúng ta lại cưỡi Mai Hoa Lộc chạy lên phía Bắc ba bốn ngày nữa thì rồi “Vi giáo chủ” mới vĩnh hưởng tiên phúc và “Song Nhi phu nhân” thọ dữ thiên tề được.

Song Nhi cười hỏi:

– Song Nhi phu nhân gì đó nghe không lọt tai. Còn muốn cưỡi hươu thì dễ lắm. Tướng công thử nhìn ra đằng trước có phải bầy hươu đã tới kia không?

Quả nhiên Vi Tiểu Bảo ngó thấy một bầy cả hươu lớn hươu nhỏ đến ngoài hai chục con từ mé đông lội tuyết đi tới. Con nào cũng cất cổ cao nghền nghễu để gậm lá non.

Khu rừng rậm này ít vết chân người. Bầy hươu ngó thấy Vi Tiểu Bảo và Song Nhi vẫn chẳng sợ hãi chi hết.

Song Nhi nói:

– Bầy hươu này rất hiền lành, ta không nên giết hại chúng. Con hươu lớn giết hôm qua hãy còn thịt ăn được mười mấy ngày.

Thị liền chặt thịt hươu ra từng miếng gói cả vào với phần da còn lại thành hai bộc. Thị cùng Vi Tiểu Bảo chia nhau khoác lên vai, từ từ đi về phía bầy hươu.

Vi Tiểu Bảo đưa tay sờ lưng một con hươu lớn. Nó chẳng sợ hãi gì, còn quay lại liếm vào mặt gã.

Vi Tiểu Bảo la lên:

– Trời ơi! Con hươu này “Đại công cáo thành” với ta rồi.

Song Nhi cười khúc khích nói:

– Tướng công cưỡi lên lưng nó đi! Hai người cùng nhảy lên lưng hươu. Bấy giờ hai con hươu mới giật mình kinh hãi, tung vó chạy về phía trước.

Cả bầy hươu thủy chung vẫn chạy trong khu rừng rậm.

Vi Tiểu Bảo biết cưỡi hươu không phải là việc khó, cứ ngồi trên lưng để nó chạy chừng hai giờ rồi cùng Song Nhi nhảy xuống, thả cho chúng đi tự nhiên.

Hai người nhận định phương hướng và bảo nhau cứ chạy ngược lên phía bắc là càng đi càng xa cách Hồng giáo chủ.

Hai người liền cưỡi hươu cho nó chạy theo khu rừng ngược lên phía bắc hơn mười ngày nữa. Những lúc không gặp hươu lại từ từ đi bộ. Đói thì ngồi lại lấy thịt hươu nướng ăn.

Về sau, những quần áo mặc trong mình bị gai cào rách hết,hai người đều lấy mũ áo da hươu mặc thay vào. Cả giầy cũng làm bằng da hươu.

Một hôm Vi Tiểu Bảo và Song Nhi ra khỏi khu rừng lớn, bỗng nghe tiếng sóng vỗ bì bõm. Hai người đi một lúc nữa thì đến bờ một con sông lớn. Nước sông chảy cuồn cuộn.

Hai người đi trong rừng rậm mười mấy bữa, đột nhiên thấy cảnh sông nước, bất giác trong lòng khoan khoái.

Hai người đang theo ven sông ngược lên phía bắc, bỗng gặp ba hán tử mình mặc áo da thú, tay cầm thuổng cuốc, đinh ba, ra kiểu người đi săn.

Qua một thời gian khá lâu, Vi Tiểu Bảo lại được gặp người, lòng mừng hớn hở, vội tiến lên đón chào rồi hỏi:

– Các vị đại ca đi đâu đó?

Một hán tử lối ngoài bốn chục tuổi đáp:

– Bọn ta đến thị tập ở bờ sông Mẫu Đơn.

Khẩu âm hắn rất quái dị.

Vi Tiểu Bảo hỏi:

– Sông Mẫu Đơn ở phía nào? Bọn tại hạ đi lạc đường rồi. Bây giờ được theo ba vị đại ca thật may quá.

Thế rồi hai người nhập bọn đi với họ, thỉnh thoảng lại gợi chuyện nói mấy câu.

Nguyên ba hán tử này là người Thông Cổ Tư, chuyên sinh nhai bằng nghề săn bắn và đào củ sâm, thường đến thị tập ở bờ sông Mẫu Đơn. Vì họ có buôn bán giao dịch với người Hán nên biết ít nhiều Hán ngữ.

Khi đến tòa thị tập lớn bên bờ sông Mẫu Đơn, Vi Tiểu Bảo sờ bên mình nay còn được mấy lạng bạc, liền vào tửu quán, mời ba người Thông Cổ Tư uống tượu.

Năm người đang uống rượu, bỗng nghe bàn bên cạnh có người lên tiếng:

– Ông bạn lấy được “cây bổng” này dĩ nhiên là khá lắm rồi. Nhưng năm trước ta đã đào ở Hô Mã Nhĩ Oa Tập Sơn một cây còn già hơn của ông bạn đến năm chục năm…

Vi Tiểu Bảo cùng Song Nhi tuy chưa hiểu họ nói chuyện gì, nhưng vừa nghe đến tên “Hô Mã Nhĩ Oa Tập Sơn” bất giác chấn động tâm thần, đưa mắt nhìn nhau.

Khi hai người ngó sang bàn bên thì thấy hai lão hán ngồi đó đang nói chuyện với nhau. Một lão tay cầm con nhân sâm đang ngắm nghía.

Bây giờ hai người mới hiểu “cây bổng” mà họ nói đó tức là con nhân sâm kia.

Vi Tiểu Bảo móc ra một đĩnh bạc đưa cho tửu bảo và sai y lấy nhiều rượu thịt. Gã còn bảo chặt một khay thịt bò lớn và hai cân rượu đưa sang bàn bên cạnh.

Hai người khách kia rất lấy làm kỳ, không hiểu sao nhà săn bắn nhỏ tuổi này lại hiếu khách đến thế? Chúng liền đứng lên cảm ơn không ngớt miệng.

Vi Tiểu Bảo qua bàn bên mời khách uống mấy chung rượu. Gã là người lém mép, chỉ nói vài ba câu chuyện là hỏi ngay được núi Hô Mã Nhĩ Oa Tập Sơn ở chỗ nào? Té ra núi này còn cách đây mấy ngàn dặm về phía bắc.

Vi Tiểu Bảo liền gọi Song Nhi sang để hỏi cho biết rõ những núi sông khác trên bản đồ.

Hai người khách nhất nhất chỉ điểm phương vị Ở đâu, gần xa thế nào, quả đúng như trên địa đồ không sai một chút.

Cơm no rượu say rồi, Vi Tiểu Bảo cùng Song Nhi từ biệt mấy người Thông Cổ Tư và hai ông khách rồi ra đi.

Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm:

– Núi Lộc Đỉnh còn cách đây đến mấy ngàn dặm. Ta cứ thủng thỉnh lên tới đó để đào lấy bảo vật.

Thực ra đào được bảo vật hay không, gã cũng chẳng quan tâm, gã chỉ sợ bọn Hồng giáo chủ đuổi tới.

Vi Tiểu Bảo cho là bọn Hồng giáo chủ ở phương nam, nếu gã lên phía bắc mấy ngàn dặm nữa thì chẳng thể kiếm thấy được.

Rồi gã tự nhủ:

– Ta cùng Song Nhi ở chốn hoang sơn dã lĩnh, mấy chục năm, chờ Hồng giáo chủ già rồi chết đi, ta sẽ trở về. Chẳng lẽ lão thọ dữ thiên tề con mẹ nó thật ư?

Bên mình mang theo rất nhiều ngân phiếu , Vi Tiểu Bảo liền mướn một cỗ xe lớn để cùng Song Nhi ngồi đi ngược lên phía bắc. Gã vẫn lo Hồng giáo chủ đuổi tới, nên cứ đội mũ mặc áo da hươu, lại lấy than bôi lên mặt cho đen nhẻm, đề phòng khi gặp Hồng giáo chủ thì lão cũng không thể nhận ra được.

Vi Tiểu Bảo ngồi trong xe chuyện trò vui vẻ với Song Nhi. Thỉnh thoảng gã lại “Đại công cáo thành” một cái. Trong quãng thời gian này gã sinh hoạt rất thung dung khoan khoái.

Hai người ngồi xe đi được trên hai chục ngày, càng ngược lên phía bắc trời càng gió lạnh. Trên đường băng đóng tuyết đọng, xe không đi được. Hai người liền bỏ xe cưỡi ngựa tiếp tục cuộc hành trình.

Về sau cưỡi ngựa cũng không đi được nữa, Vi Tiểu Bảo cùng Song Nhi đành đi bộ Ở trong rừng hay ngoài cánh đồng đầy tuyết phủ.

May ở chỗ Vi Tiểu Bảo mượn tiếng là đi tìm báu vật, mà thật ra gã đi lánh nạn.

Gã thấy những nơi sơn cùng ác thủy, bốn mặt không một bóng người lại càng yên dạ.

Song Nhi trí nhớ rất giỏi, thị cứ theo phương vị vẽ trên bản đồ thủng thẳng tiến về phía bắc. Khi gặp người săn bắn hay khách đi đào củ sâm thị lại hỏi thăm địa danh để đối chiếu với bản đồ xem có đúng hay không.

Chỗ vẽ tám khuyên tròn khác mầu sắc tức là nơi Lộc Đỉnh Sơn tọa lạc. Địa phương này ở chỗ hợp lưu hai con sông lớn.

Một hôm đi gần tới nơi, hai người đang dắt tay nhau tiến bước trong khu rừng tùng, đột nhiên về mé đông bắc nghe tiếng nổ “đoàng đoàng” thật lớn. Đúng là tiếng hỏa khí phát xạ.

Vi Tiểu Bảo hoảng hồn la lên:

– Trời ơi! Nguy to rồi! Hồng giáo chủ đã đuổi tới nơi.

Gã vội kéo Song Nhi ẩn vào phía sau bụi cỏ rậm.

Tiếp theo, lại nghe tiếng mười mấy người gầm thét chạy tới và tiếng vó ngựa dồn dập.

Vi Tiểu Bảo vẫn nơm nớp lo sợ bọn Hồng giáo chủ rượt theo để bắt gã rút xương lột da. Bây giờ gã nhận ra nhừng thanh âm này dường như không liên quan đến Hồng giáo chủ, mới yên dạ.

Gã đứng trong bụi cỏ rậm nhìn ra xa thấy mười mấy nhà săn bán người Thông Cổ Tư vừa la vừa chạy thục mạng.

Lại nghe những tiếng “đoàng đoàng” tiếp tục nổi lên không ngớt. Mấy nhà săn bắn kia ngã lăn xuống đất, lăn lộn mấy vòng rồi chết ngoẻo. Người nào cũng mình đẫm máu tươi.

Vi Tiểu Bảo nắm tay Song Nhi, miệng lẩm bẩm:

– Đây là súng nổ của bọn quỉ sứ ngoại quốc.

Tiếng vó ngựa vang lên! Bảy tám người kỵ mã ào ào xông tới. Những người ngồi trên lưng ngựa đều râu vàng mắt biếc, quả là bọn quan binh ngoại quốc. Tên nào cũng thân thể cao lớn, tướng mạo hung dữ. Tên thì tay cầm đao, tên thì cầm súng. Chúng vung đao lên chém bừa bãi.

Chỉ trong khoảnh khắc, bao nhiêu nhà săn bắn Thông Cổ Tư chưa chết đều bị giết hết.

Bọn quan binh ngoại quốc nổi lên tràng cười hô hố. Chúng xuống ngựa xục tìm trong mình những xác chết để lấy đồ vật là những tấm da điêu và bảy tám con ngân hồ. Chúng nói lý la lý lố một hồi rồi lên ngựa bỏ đi.

Vi Tiểu Bảo và Song Nhi sợ quá chẳng còn hồn vía nào nữa, mặt xám như tro tàn, cắt không còn hột máu.

Khi hai người nghe tiếng vó ngựa đi xa rồi mới lóp ngóp từ trong bụi cỏ chậm chạp bước ra. Lúc nhìn đến những người Thông Cổ Tư thì thấy họ chết hết chẳng còn một ai sống sót.

Vi Tiểu Bảo và Song Nhi ngơ ngác nhìn nhau, đều nhận ra người kia khủng khiếp đến cực điểm.

Vi Tiểu Bảo cất tiếng run run khẽ nói:

– Đây là hành động của bọn cường đạo quỉ sứ người ngoại quốc.

Song Nhi đáp:

– Chúng còn hung tợn hơn cả quân cường đạo.. Chúng đã cướp đoạt đồ vật của người ta, lại còn sát nhân một cách rất tàn nhẫn.

Vi Tiểu Bảo sực nhớ ra chuyện gì, bỗng cất tiếng hỏi:

– Sao lại có bọn cường đạo nước ngoài đến đây? Hay là Ngô Tam Quế đã nổi lên tạo phản?

Nguyên gã biết Ngô Tam Quế ước hẹn với nước La Sát khi dấy binh tạo phản thì mặt dưới từ Vân Nam kéo quân đánh ngược lên, đồng thời nước La Sát tấn công từ mặt bắc xuống, nên gã ngờ đây là cuộc tạo phản của Ngô Tam Quế gây ra.

Vi Tiểu Bảo đột nhiên thấy quan binh ngoại quốc kéo đến, gã hỏi vậy rồi lẩm bẩm:

– Mấy chục bữa nay, ta không được nghe tin tức bên ngoài, không chừng đúng là tên đại hán gian đó đã động thủ.

Gã nghĩ tới binh mã dưới trướng Ngô Tam Quế người nhiều thế mạnh thì không khỏi lo thay cho tiểu Hoàng đế. Gã ngó bộ thi thể nằm dưới đất lòng buồn rười rượi.

Song Nhi thở dài nói:

– Những người đi săn này thật là đáng thương! ở nhà bọn họ còn có cha mẹ vợ con đang chờ đợi, có biết đâu họ đã chết ngoẻo không trở về được nữa.

Vi Tiểu Bảo đột nhiên ồ lên một tiếng rồi nói:

– Ta muốn gặp tiều Hoàng đế.

Song Nhi rất lấy làm kỳ hỏi lại:

– Tướng công bảo sao? Muốn gặp tiểu Hoàng đế ư?

Vi Tiểu Bảo đáp:

– Đúng thế! Ngô Tam Quế dấy binh tạo phản, tiểu Hoàng đế nhất định có nhiều việc cần bàn định với ta. Dù ta chẳng nghĩ được mưu kế gì thì cũng nói chuyện cho ngài giải muộn. Vậy chúng ta phải trở về Bắc Kinh.

Song Nhi ngơ ngác hỏi:

– Không lên Lộc Đỉnh Sơn nữa ư?

Vi Tiểu Bảo đáp:

– Lần này chưa đi được, chuyến sau sẽ tới đó.

Nên biết gã tuy là người tham tài, nhưng đã tích trữ rất nhiều tiền bạc châu báu, tha hồ xài suốt đời cũng không hết. Gã nghĩ tới Lộc Đỉnh Sơn là chỗ long mạch của nhà Vua, thực tình gã không muốn đào xuống để kiếm báu vật, vì sợ làm đứt long mạch, có thể nguy hại đến tính mạng của tiểu Hoàng đế. Trước kia gã hăm hở lấy những mảnh giấy vụn trong pho Tứ thập nhị chương kinh, trong lòng rất sốt sắng mong giáp lại thành bản đồ để tra cho biết danh tự núi sông, nhưng khi tới Lộc Đỉnh Sơn thì gã lại ngấm ngầm sợ hãi, chỉ tìm cách để dời khỏi trái núi này càng xa càng tốt. Nếu bảo gã thực tình vì lòng nghĩa khí đối với Vua Khang Hy thì cái đó chưa chắc đã đúng, có điều đào núi Lộc Đỉnh để tìm báu vật là một công cuộc lớn lao quá. Huống chi bên gã chỉ có một mình Song Nhi. Bây giờ công việc tới nơi, gã đâm ra khiếp đảm. Giả tỷ gã đem theo mấy ngàn quan binh ở Kiêu Kỵ Doanh thì không chừng hắn đã cao hứng hô lớn:

– Tổ bà nó! Hãy kéo quân lên Lộc Đỉnh Sơn ngay! Song Nhi chẳng có chủ ý gì hết. Dĩ nhiên Vi Tiểu Bảo hạ lệnh thế nào là thị tuân theo như vậy.

Vi Tiểu Bảo nói:

– Chúng ta trở về Bắc Kinh, đừng để bọn cường đạo ngoại quốc chạm trán.

Hãy trở ra bờ sông để coi xem có thuyền bè gì không?

Hai người liền chuồn ra rừng cây, đi về phía đông.

Hai người đi đến lúc xế chiều thì tới bờ con sông lớn và đã ngó thấy một tòa thành ở phía xa xa.

Vi Tiểu Bảo cả mừng nghĩ bụng:

– Ta hãy vào trong thành rồi mướn thuyền hay mua ngựa cũng được. Có tiền thì việc gì chẳng xong?

Gã rảo bước đi ngay.

Đi chừng vài dặm lại thấy một con sông lớn từ phía tây bắc uốn khúc chảy tới, hợp lưu với dòng sông này. Tai nghe sóng vỗ bì bòm.

Song Nhi bỗng lên tiếng:

– Bẩm tướng công! Đây là hợp lưu của hai sông A Mục Nhĩ Hà và Hắc Long Giang. Chỗ kia… đúng là Lộc Đỉnh Sơn rồi.

Thị vừa nói vừa giơ tay trỏ về phía tòa thành.

Vi Tiểu Bảo hỏi:

– Cô không nhớ lộn đấy chứ? Nếu đúng như vậy thì hay quá! Song Nhi đáp:

– Trên địa đồ đã vẽ rõ ràng, nhưng khuyên thành tám vòng tròn nhỏ khác màu sắc và không chua là có thành trại chi hết.

Vi Tiểu Bảo nói:

– Trên núi Lộc Đỉnh mà lại có thành thì thật là điều quái dị. Ta coi chừng tòa thành này không yên ổn đau, vậy nên đi đường khác.

Song Nhi hỏi:

– Sao lại không yên ổn?

Vi Tiểu Bảo đáp:

– Cô coi kìa! Trên tòa thành có làn yêu vân bao phủ. Chắc trong thành ẩn nấp một con yêu quái rất lớn! Song Nhi giật nẩy mình la lên:

– Trời ơi! Tiểu tỳ sợ yêu quái lắm! Chúng ta chạy đi thôi.

Giữa lúc ấy lại nghe tiếng vó ngựa dồn dập. Mấy chục người kỵ mã theo bờ sông lớn từ phía nam chạy tới.

Chỗ này bốn mặt đều là đồng bằng chẳng có chỗ nào ẩn nấp được. Vi Tiểu Bảo liền dắt Song Nhi chạy tuột xuống bờ sông, ngồi thu mình sau một tảng đã lớn gần kề mặt nước.

Chẳng mấy chốc, đội kỵ mã lướt qua nhanh như gió. Những người ngồi trên lưng ngựa toàn là quan binh ngoại quốc.

Vi Tiểu Bảo thè lưỡi ra nhìn lên thấy bọn quan binh này chạy về phía thành trại, liền nói:

– Ta đã bảo tòa thành này không yên được, quả nhiên đúng lắm. Té ra làn mây bao phủ tòa thành này không phải là yêu vân mà là phiên vân của bọn người ngoại quốc.

Song Nhi thở dài nói:

– Chúng ta mất bao công trình khó nhọc mới tìm được Lộc Đỉnh Sơn, không ngờ tòa núi này lại bị quân cường bạo ngoại quốc chiếm cứ.

Vi Tiểu Bảo bỗng nhảy lên la:

– Hỏng bét! Hỏng bét! Song Nhi sắc mặt tái mét hỏi:

– Chuyện gì vậy?

Vi Tiểu Bảo đáp:

– Nhất định bọn cường đạo ngoại quốc đã biết những chuyện bí mật trong địa đồ, không thì sao bọn chúng lại tìm đến đây? Kho bảo tàng cùng long mạch đều không giữ được nữa rồi.

Hồi 171

Những diễn biến cực kỳ đột nhột

Song Nhi từng nghe Vi Tiểu Bảo nói đến chuyện kho tàng cùng long mạch, nhưng khi thị giáp những mảnh giấy vụn rất khó khăn thành bức địa đồ, thị đã nghĩ đến Lộc Đỉnh Sơn tất có chuyện gì trọng đại. Bây giờ thị nghe gã nói vậy rồi cặp lông mày nhăn tít lại, liền tìm lời khuyên giải:

– Thưa tướng công! Vụ này đã bị quan binh ngoại quốc tìm đến trước rồi thì chẳng còn cách nào nữa. Bọn cường đạo ngoại quốc đã hung ác vô cùng lại có súng ống khủng khiếp thì hai người chúng ta dĩ nhiên không địch lại.

Vi Tiểu Bảo thở dài:

– Vụ này thật quái dị! Sau khi chúng ta giáp lại thành địa đồ mấy bữa rồi đốt đi ngay, sao còn tiết lộ cơ mật? Vụ này… trời ơi! Ngu ơi là ngu…

Gã vừa nói vừa giơ tay lên tự cốc vào đầu mình.

Song Nhi giữ lấy tay gã cất tiếng ôn nhu hỏi:

– Tướng công! Tướng công làm sao vậy?

Vi Tiểu Bảo đáp:

– Ta e rằng sau khi giáp thành địa đồ có người dòm trộm thấy. Ta đã sai Lục Cao Hiên và ủy Tôn Giả bảo vệ cho cô, nhất định hai thằng cha đó ngấm ngầm dòm trộm.

Song Nhi ồ lên một tiếng rồi nói:

– Thế thì đúng rồi. Những lúc tiểu tỳ ngủ đi, nhất định bọn chúng đã dò trộm.

Vi Tiểu Bảo cười nói:

– Cô là một con tiểu nha đầu xinh đẹp mà ngủ đi thì hai con quỷ già háo sắc đó nhất định ngó lén rồi.

Song Nhi không khỏi phì cười đáp:

– Tiểu tỳ bảo chúng dòm trộm địa đò.

Vi Tiểu Bảo cười hì hì không ngớt, trong lòng gã tính thầm:

– Hai thằng cha Lục, ủy dòm trộm địa đồ rồi chạy về báo cáo với Hồng giáo chủ. Nhưng sao Hồng giáo chủ lại nói với bọn quỷ sứ La Sát? Lão biết đó là chỗ dấu bảo tàng, đáng lý để một mình nuốt cả mới đúng. Trong vụ này tất có điều chi cổ quái. Bọn cường đạo ngoại quốc kia đã đào được bảo tàng, phá được long mạch của tiểu Hoàng đế hay chưa? Ta nhất định phải điều tra cho biết rõ.

Nhưng gã nghĩ tới bọn quân ngoại quốc giết người một cách tàn độc ở trong rừng bữa trước thì không khỏi sợ run.

Vi Tiểu Bảo trầm ngâm một lúc rồi nói:

– Ta muốn lên Lộc Đỉnh Sơn điều tra một chuyến, nhưng việc này nguy hiểm quá, cần phải nghĩ biện pháp nào hoàn hảo mới được.

Song Nhi đáp:

– Chúng ta hãy chờ đến đêm tối hãy hành động thì bọn quỷ kia khó lòng phát giác.

Vi Tiểu Bảo gật đầu khen phải.

Hai người lấy thịt rượu khô ra ăn rồi nằm xuống bãi sông nghỉ ngơi.

Canh hai đêm hôm ấy, Vi Tiểu Bảo cùng Song Nhi lén lút đi về phía thành trại.

Bốn bề yên lặng như tờ, lại gặp đêm trăng tỏ, hai người trông rõ thành trại bằng những cây gỗ lớn dựng lên và địa thế rất rộng. Công trình này quyết không phải một vài ngày đã làm xong.

Vi Tiểu Bảo tự nhủ:

– Tòa thành trại này đã được dựng từ trước rồi, chứ không phải bọn người La Sát, sau khi được Hồng giáo chủ thông tri, mới bắt đầu kiến trúc.

Bỗng gã để mắt nhìn thấy bóng mình cùng bóng Song Nhi ánh xuống mặt đất thì không khỏi sợ run, lẩm bẩm:

– Nếu trên mặt thành bọn quân La Sát nhìn thấy bóng người mà nổ súng thì Vi Tiểu Bảo sẽ biến thành Vi Tử Bảo.

Gã liền kéo rạp tay Song Nhi cúi rạp xuống để nghe động tĩnh.

Hai người bỗng nhìn thấy một căn nhà gỗ nhỏ ở góc đông nam ngoài thành trại. Trong nàh có ánh lửa lọt ra. Chắc đây là nơi trú ngụ của bọn quân canh.

Vi Tiểu Bảo ghé vào tai Song Nhi nói nhỏ:

– Chúng ta hãy qua đó giết bọn quân canh đi! Song Nhi gật đầu.

Hai người thận trọng bò về phía căn nhà gỗ.

Vừa tới ngoài cửa sổ, chợt nghe trong nhà có tiếng đàn bà cười khúc khích, mà là tiếng người cười đầy vẻ dâm đãng.

Vi Tiểu Bảo và Song Nhi đưa mắt nhìn nhau lấy làm kỳ tự hỏi:

– Sao lại có đàn bà ở trong này?

Vi Tiểu Bảo ghé mắt dòm qua khe cửa, nhưng noài trời gió lạnh khe cửa cũng bịt kín mít, chẳng nhìn thấy gì.

Tiếng cười nói trong nhà tiếp tục vọng ra không ngớt. Đúng là một nam một nữ đang nô giỡn. Tiếng cười xen lẫn tiếng lý la lý lố, không hiểu chúng nói gì với nhau.

Vi Tiểu Bảo biết là cặp nam nữ này đang làm trò phượng đảo loan điên, gã cũng rạo rực tâm hồn, vươn tay ra ôm Song Nhi vào lòng.

Song Nhi nghe thanh âm hai người trong nhà như hiểu mà không phải hiểu. Thị cũng biết đang có chuyện không hay. Thị bị Vi Tiểu Bảo ôm vào lòng, lại sợ người trong nhà phát giác, nên không dám cử động, đành để mặc cho Vi Tiểu Bảo muốn làm gì thì làm.

Vi Tiểu Bảo được thể, tay trái ôm chặt lấy Song Nhi, tay mặt mhẹ nhàng sờ vào má thị.

Song Nhi nhủn người ra tựa vào lòng Vi Tiểu Bảo.

Dè đâu, dưới đất toàn băng trơn tuột, Vi Tiểu Bảo trượt chân một cái, không đứng vững được, té xuống đánh huỵch một tiếng.

Đầu đập vào cửa sổ rất mạnh, Vi Tiểu Bảo đau quá không nhịn được la lên một tiéng “úi chao!”.

Thanh âm trong nhà ngừng bặt. Sau giây lát người đàn ông cất tiếng quát tháo.

Vi Tiểu Bảo và Song Nhi nằm phục dưới đất, trong lúc nhất thời chưa biết làm thế nào thì lại nghe tiếng rút then cài mở cửa.

Một người xách đèn lồng soi ra ngoài.

Vi Tiểu Bảo liền nhảy vọt lại. Tay mặt gã cầm đao trủy thủ đâm thẳng vào trước ngực người kia.

Người kia không kịp rú lên một tiếng đã ngã lăn ra.

Song Nhi chạy vào nhà trước đảo mắt nhìn quanh thì thấy trong phòng trống rỗng không một bóng người. Thị lấy làm kỳ hỏi:

Ô hay! Còn người đàn bà sao không thấy đâu?

Vi Tiểu Bảo chạy theo nhìn vào thấy trong phòng có một cái lò sưởi, một cái bàn và một cái rương gỗ. Trên bàn đặt một ngọn nến soi snág cả gian phòng.

Người đàn bà kia không biết đi đâu. Miệng gã giục:

– Xục tìm cho lẹ! Đừng để mụ kia chạy đi báo tin.

Vi Tiểu Bảo ngó lại gian phòng thì ngoài cửa lớn không còn lối ra nào khác.

Gã kéo xác chết vào trong nhà rồi đóng cửa lại.

Người chết là một binh sĩ ngoại quốc, hạ thể trần truồng không mặc quần.

Vi Tiểu Bảo ngửng đầu trông lên xà nhà cũng chẳng thấy điều gì khác lạ, liền nói:

– Nhất định ở trong này rồi.

Gã chạy đến bên cái rương gỗ mở nắp lên rồi lạng người tránh sang một bên để đề phòng mụ đàn bà nằm trong rương bắn ra chăng?

Sau một lúc lâu vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, Song Nhi nói:

– Trong rương này cũng không có mới thật là kỳ! Vi Tiểu Bảo lại gần coi thấy trong rương xếp đầy da điêu và da cáo. Gã thò tay móc xuống dưới cũng chỉ thấy toàn là da với lông.

Đột nhiên gã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt, hiển nhiên là mùi phấn hương của đàn bà, liền nói:

– Trong này có chuyện đáng ngờ.

Gã liền bốc hết da cáo cùng da điêu ra ngoài bỏ xuống đất. Dưới đáy rương có một lỗ hổng lớn. Gã mừng rỡ khẽ reo lên:

– Đúng ở trong này rồi.

Song Nhi nói theo:

– Té ra bên dưới có đường địa đạo.

Vi Tiểu Bảo giục:

– Chui vào cho lẹ ngăn chặn mụ đàn bà kia lại. Mụ mà đi báo tin cho bọn cường đạo ngoại quốc ào ào kéo đến là chết cả.

Gã vội cởi tấm áo da để chuồn vào cho dễ. Tay cầm đao trủy thủ, gã tiến thẳng vào địa đạo.

Vi Tiểu Bảo rất sợ bọn binh sĩ ngoại quốc, nhưng đối với đàn bà nước ngoài thì lại chẳng quan tâm.

Đường địa đạo này chênh chếch đi xuống. Phải cúi lom khom mới đi được.

Người Vi Tiểu Bảo bé, nhỏ chuồn đi rất mau.

Gã đi được chừng hơn mười trượng, bỗng nghe phía trước có tiếng động, gã liền bò thật mau, vươn tay trái ra chụp một cái, nắm được cẳng chân nhỏ bé, nh½n nhụi.

Người đàn bà kia khẽ la lên một tiếng vội chuồn về phía trước.

Vi Tiểu Bảo cả mừng, tự nhủ:

– Nếu ta phóng đao đâm một nhát cho mụ chết tươi thì không phải là anh hùng hảo hán. Bọn nam quỉ ngoại quốc ta đã được trông thấy nhiều rồi, nhưng còn bọn nữ quỉ thế nào ta chưa biết qua. Ta phải coi mặt mụ một cái xem sao.

Gã liền tra đao trủy thủ vào vỏ xông về phía trước chừng hơn một trượng.

Gã vươn hai tay chụp trúng chân phải người đàn bà.

Đường hầm chật quá, người đàn bà kia không xoay mình lại được liền thục thân bò về phía trước.

Khí lực người đàn bà này không phải tầm thường. Hai tay Vi Tiểu Bảo giữ lại không được, còn bị mụ lôi về phía trước đến hơn một trượng.

Vi Tiểu Bảo xoạc hai chân ra cho sát vào hai bên nách, mụ mới không kéo đi được nữa.

Đột nhiên người đàn bà cựa mạnh một cái. Chân mụ tuột khỏi hai tay Vi Tiểu Bảo rồi tiếp tục chuồn về phía trước.

Vi Tiểu Bảo nhảy xổ lên ôm chặt lấy mụ. Trên đầu trống không. Chỗ này tương đối đã rộng hơn trước.

Người đàn bà khẽ bật lên tiếng cười rồi hôn gã một cái. Trong địa đạo tối om không nhìn rõ sự vật, mụ hôn không trúng vào mặt mà lại trúng mũi gã.

Vi Tiểu Bảo ngửi thấy mùi thơm nồng nặc mà người đàn bà ôm trong lòng lại thân thể nh½n nhụi, thì ra mụ trần truồng, chưa kịp lấy manh áo mặc để che thân.

Vi Tiểu Bảo lại cảm thấy người đàn bà kia quàng tay lên ôm lấy mình gã.

Tâm thần gã trở nên hồ đồ. Đột nhiên, nghe tiếng Song Nhi khẽ hỏi:

– Tướng công! Tướng công ở chỗ nào?

Vi Tiểu Bảo ú ớ mấy tiếng toan đáp lại thì người đàn bà ở trong lòng đã kề môi hôn vào miệng gã và ngậm chặt lại, khiến gã không thốt nên lời.

Giữa lúc ấy, Vi Tiểu Bảo đột nhiên nghe trên đỉnh đầu có tiếng người nói:

– Bọn tại hạ được biết Tổng đốc đến Nhã Khắc Tát, vội tới đây để tương hội.

Câu này lọt vào tai Vi Tiểu Bảo chẳng khác gì một thùng nước lạnh trút xuống đầu gã. Tiếng nói đó hiển nhiên là thanh âm của Hồng giáo chủ ở Thần Long giáo.

Vi Tiểu Bảo trong lòng hồi hộp, tự hỏi:

– Sao Hồng giáo chủ lại ở trên đầu ta? Người đàn bà La Sát mà ta đang ôm trong lòng sao lại tỏ tình thân mật với ta đến thế? Mụ toan mưu đồ chuyện gì?

Trong đời gã đã gặp chẳng thiếu gì chuyện kỳ lạ, nhưng cuộc tao ngộ đêm nay ở dưới đường hầm này là một vụ ly kỳ chưa từng thấy, dù trong lúc ngủ mơ cũng không thể tưởng tượng ra được.

Tuy Vi Tiểu Bảo đang ôm con người mềm mại, thơm tho, đáng lý gã phải khoan khoái mê ly, nhưng lúc này trong lòng gã chỉ nghĩ tới Hồng giáo chủ mà bắt được sẽ rút xương lột da, nên gã kinh hồn táng đởm.

Vi Tiểu Bảo vội buông người đàn bà trong lòng ra, toan xoay mình chạy trốn.

Không ngờ người đàn bà lại ôm ghì lấy gã không nới tay.

Vi Tiểu Bảo bồn chồn ghé vào tai mụ khẽ lý la lý lố một hồi. Gã tưởng người đàn bà kia hiểu được mấy câu La Sát ngữ này.

Người đàn bà ghé vào tai Vi Tiểu Bảo khẽ nói:

– Cái gì mà ô lý ô lố? Chà chà? Ngươi hồ đồ mất rồi, đâm ra nói nhăng nói càn.

Mụ nói rồi bẹo tai gã thật mạnh.

Vi Tiểu Bảo khẽ la lên:

– Trời ơi! Té ra ngươi không phải là một cô gái người La Sát.

Giữa lúc ấy trên đỉnh đầu gã lại nghe một người đàn ông ngoại quốc lý la lý lố một hồi.

Thanh âm ngoại quốc đó dừng lại thì người khác cất tiếng thông dịch:

– Tổng đốc đại nhân nói là đại giá của Thần Long giáo chủ tới đây, ngài rất hoan nghênh. Đáng tiếc ngài không biết trước để đi xa đón tiếp, thành ra có điều khiếm lễ. Xin giáo chủ lượng thứ cho. Tổng đốc đại nhân kính chúc Hồng giáo chủ sống lâu trăm tuổi, hưởng nhiều phúc lộc, vạn sự như ý. Ngài mong rằng được kết giao bằng hữu với Hồng giáo chủ để cùng nhau hiệp lực đồng tâm chung lo đại sự.

Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm:

– Thằng cha thông dịch này không biết cách ăn nói. Câu chúc giáo chủ “tiên phúc vĩnh hưởng, thọ dữ thiên tề” mà hắn nói là sống lâu trăm tuổi, hưởng nhiều phúc lộc thì trật rồi.

Lại nghe Hồng giáo chủ lên tiếng:

– Tệ nhân kính chúc đức Hoàng thượng nước La Sát vạn thọ vô cương, chúc mừng Tổng đốc đại nhân phúc thọ khang ninh, thăng quan mau chóng. Tệ nhân nhiệt thành cùng nước La Sát đồng tâm hiệp lức cùng lo việc lớn. Từ nay trở đi chúng ta chung hưởng hạnh phúc, chia sẽ hoạn nạn, vĩnh viễn không phản bội minh ước.

Người thông dịch lại nói tiếng ngoại quốc ô lý ô lố một hồi cho viên Tổng đốc La Sát nghe.

Vi Tiểu Bảo khẽ hỏi người ngồi bên cạnh:

– Cô là ai? Sao lại không mặc quần áo?

Người đàn bà kia vừa cười vừa hỏi lại:

– Ngươi là ai? Tại sao lại mặc quần áo?

Mụ nói rồi toan cởi tấm áo trong của Vi Tiểu Bảo.

Nhưng ở trước tình thế này, Vi Tiểu Bảo còn lòng dạ nào mà nghĩ đến chuyện trai gái mê ly. Gã vội nói:

– Chốn này nguy hiểm lắm! Chúng ta mau mau trở ra thôi.

Người đàn bà khẽ đáp:

– Đừng có nhúc nhích! Dừng có nhúc nhích! Chỉ khẽ cử động một chút là bên ngoài nghe thấy.

Tuy mụ nói tiếng Trung Quốc, nhưng thanh âm cứng cỏi, nghe rất là gượng gạo.

Vi Tiểu Bảo quả nhiên không dám nhúc nhích. Gã lắng nghe câu chuyện giữa Hồng giáo chủ và viên Tổng đốc La Sát. Hai người này bàn nhau về vụ Ngô Tam Quế ở Vân Nam khởi binh tiến đánh, thì hai bên đồng thời giáp công nhà Mãn Thanh. Những phương lược quả đúng như lời Hãn Thiếp Ma đã nói trước.

Sau lại nghe Hồng giáo chủ hiến kế. Lão nói là nếu nước La Sát từ mặt Liêu Đông tiến đánh thì lộ trình xa xôi mà dọc đường quân Thanh phòng thủ rất nghiêm mật. Nếu theo đường biển đổ bộ Ở Thiên Tân rồi dùng đại pháo tấn công Bắc Kinh, thì vừa dễ dàng vừa nhanh chóng hơn, có thể lấy được Bắc Kinh trước Ngô Tam Quế.

Viên Tổng đốc La Sát nghe nói cả mừng, nức nở khen là diệu kế. Hắn còn nói Hồng giáo chủ đã trung tâm như vậy thì sau này đại sự thành rồi sẽ chia cho giáo chủ thêm mấy tỉnh ở Trung Quốc và lập giáo chủ lên làm Vua một nước.

Hồng giáo chủ cảm ơn không ngớt miệng.

Vi Tiểu Bảo nghe tới đây vừa tức giận vừa kinh hãi, nghĩ thầm:

– Té ra Hồng giáo chủ cũng là đại hán gian như Ngô Tam Quế không hơn không kém. Kế hoạch của lão thật là độc địa. Ta phải tìm cách nào báo cáo cho tiểu Hoàng đế hay để nhà vua đặt nhiều đại pháo ở cửa bể Thiên Tân, chờ chiến thuyền nước La Sát đến tấn công là bắn đoàng đoàng cho chết con mẹ nó đi.

Lại nghe Hồng giáo chủ nói:

– Tổng đốc đại nhân từ phương xa đến Trung Quốc, bọn tệ nhân chẳng có gì quý báu kính biếu. Nay hãy tạm thời đưa tặng Tổng đốc đại nhân một trăm hạt minh châu lớn, một tấm da điêu, một trăm cân nhân sâm. Ngoài ra còn cống phẩm để dâng đức Hoàng thượng nước La Sát.

Vi Tiểu Bảo nghe tới đây lại lẩm bẩm:

– Lão chó má này đã dự bị nhiều lễ vật đến thế thì thật là thần thông quảng đại.

Đột nhiên gã cảm thấy mặt nóng lên thì ra người đàn bà đã áp một bên má vào mặt gã.

Tiếp theo gã thấy mụ đưa tay ra sờ soạng vào người gã.

Vi Tiểu Bảo nói:

– Cô đã sờ mó ta thì ta cũng không lịch sự nữa…

Người đàn bà đột nhiên bật tiếng cười khúc khích.

Tiếng cười khá lớn, Hồng giáo chủ nghe thấy rồi, nhưng lão cho là Tổng đốc đại nhân dấu gái ở trong phòng, cũng là tầm thường liền lờ đi như không nghe tiếng.

Hồng giáo chủ nói mấy câu khách sáo nữa và hẹn sáng mai lại cùng nhau đàm đạo. Rồi lão cáo từ lui về.

Vi Tiểu Bảo đột nhiên nghe thấy trên đỉnh đầu đánh “cách” một tiếng rồi trước mắt sáng lòa.

Nguyên gã cùng người đàn bà kia đang ôm nhau ở trong một cái rương gỗ rất lớn. Nắp rương vừa có người mở ra.

Người đàn bà vừa cười hì hì vừa nhảy ra ngoài cầm lấy tấm áo khoác vào mình.

Mụ nhìn Vi Tiểu Bảo cười nói:

– Ra đây! Ra đây! Vi Tiểu Bảo chậm chạp bước ra khỏi rương gỗ.

Người đàn bà cười hỏi:

– Còn người nữa đâu?

Song Nhi toan ẩn lại trong rương để coi diễn biến. Nếu Vi Tiểu Bảo gặp nguy hiểm, thị sẽ thiết pháp cứu viện. Nhưng thị nghe người đàn bà kia hỏi vậy cũng phải nhảy ra.

Bỗng thấy một tên quan ngoại quốc, thân thể cao lớn, tay cầm bội kiếm đứng bên cạnh rương.

Người đàn bà này là một cô gái tóc vàng rũ xuống đầu vai. Cặp mắt cô màu biếc lục đảo sùng sục. Màu da cô trắng như tuyết. Dung mạo cô rất xinh đẹp.

Chỉ có cái mũi là hơi cao một chút. Người cô cũng dài, cao hơn Vi Tiểu Bảo một cái đầu. Trạc tuổi cô chừng độ hai mươi.

Thiếu nữ ngắm nghía Vi Tiểu Bảo vừa cười hì hì vừa nói:

– Thằng nhỏ này phong lưu đàng điếm. Ha ha! Viên Tổng đốc nét mặt nghiêm nghị, nói lý la lý lố một hồi.

Thiếu nữ cũng nói một tràng dài tiếng ngoại quốc.

Viên Tổng đốc đối với cô tỏ vẻ rất cung kính. Hắn vừa nói vừa khom lưng khép nép.

Thiếu nữ kia cất tiếng lần thứ hai, vừa nói vừa trỏ vào Vi Tiểu Bảo.

Viên Tổng đốc mở cửa kêu một người hiểu tiếng Trung Quốc vào để phiên dịch, rồi một trai một gái nói với nhau liên hồi không ngớt.

Vi Tiểu Bảo đảo mắt nhìn khắp trong nhà một lượt thấy trần thiết rất nhiều da thú. Trên giường đặt mấy bộ quần áo đàn bà, ánh vàng lấp loáng.

Gã nhìn lại cô gái thấy nàng để hở nửa ngực và đùi, nước da trong như ngọc trắng như tuyết, thì trong lòng tiếc rẻ nghĩ thầm:

– Hoài của! Vừa rồi ta ôm ả này trong lòng, sao lại không sờ soạng? Hồng giáo chủ làm ta sợ quá đâm ra hồ đồ.

Bỗng nghe người phiên dịch hỏi:

– Công chúa và Tổng đốc hỏi ngươi là ai?

Vi Tiểu Bảo lấy làm kỳ hỏi lại:

– Nàng là Công chúa ư?

Người phiên dịch giới thiệu:

– Vị này là Tô Phi á Công chúa điện hạ, ngự tỷ của đương kim Hoàng đế nước La Sát. Còn vị kia là Cao Lý Tân Tổng đốc các hạ. Ngươi mau mau quỳ xuống hành lễ! Vi Tiểu Bảo tự hỏi:

– Công chúa điện hạ gì mà lăng nhăng thế?

Nhưng gã nghĩ tới Kiến Ninh Công chúa, ngự muội của Vua Khang Hy, cũng lăng nhăng chẳng kém gì vị Công chúa La Sát này. Gã coi chừng nàng là Công chúa thực sự, chứ không phải giả hiệu liền cười hì hì đưa lời vấn an rồi nói:

– Thưa Công chúa điện hạ! Công chúa mạnh giỏi a! Công chúa đẹp lắm, đẹp như thiên tiên giáng trần. Người Trung Quốc chẳng có một ai đẹp bằng Công chúa.

Tô Phi á hiểu được ít nhiều tiếng Trung Quốc. Nàng nghe Vi Tiểu Bảo nói cũng biết là gã tán dương nhan sắc của mình. Trong lòng hớn hở vô cùng, nàng nói:

– Thằng nhỏ này hay lắm! Để ta ban thưởng cho ngươi.

Nàng đến cạnh bàn lôi ngăn kéo ra lấy mười mấy đồng tiền vàng đặt vào tay Vi Tiểu Bảo.

Vi Tiểu Bảo nói:

– Xin đa tạ Công chúa.

Gã thò tay ra đón lấy tiền vàng.

Dưới ánh đèn sáng, gã ngó thấy năm ngón tay của Công chúa đẹp như ngọc, không nhịn được liền nắm lấy để lên miệng mà hôn.

Người phiên dịch cả kinh lớn tiếng quát:

– Không được vô lễ! Ngờ đâu hôn tay là phép lịch sự thông thường của bọn Tây dương để tỏ ra cực kỳ tôn kính đối với phụ nữ cao quý. Vi Tiểu Bảo càn rỡ làm bậy mà lại đúng lễ tục. Có điều người ta chỉ khẽ hôn vào mu bàn tay người đàn bà. Đằng này Vi Tiểu Bảo nắm lấy tay Công chúa Tô Phi á để mút ngón tay nàng loạn lên ra chiều rất nóng nẩy.

Tô Phi á chỉ cười khanh khách chứ không rút tay về.

Nàng vừa cười vừa hỏi:

– Tiểu hài tử! Ngươi làm nghề gì?

Vi Tiểu Bảo ỡm ờ đáp:

– Tiểu hài tử làm nghề săn bắn.

Đột nhiên ngoài cửa sổ có người lớn tiếng:

– Thằng lỏi đó là một tên quan đại thần, thủ hạ của Hoàng đế Trung Quốc.

Xin Công chúa đừng để gã lừa bịp.

Vi Tiểu Bảo nghe rõ thanh âm của Hồng giáo chủ sợ quá chẳng cong hồn vía nào nữa. Gã khẽ kéo tay áo Song Nhi, thị lập tức xông ra ngoài cửa.

Song Nhi vừa mở cửa đã thấy Hồng giáo chủ giang hai tay ngăn thị lại.

Song Nhi nhảy lên vung quyền đánh vào mặt Hồng giáo chủ.

Hồng giáo chủ giơ tay trái ra cản lại, tay phải điểm vào sau lưng đối phương.

Song Nhi rên lên một tiếng, ngã lăn xuống đất.

Vi Tiểu Bảo cười nói:

– Hồng giáo chủ! Lão nhân gia “tiên phúc vĩnh hưởng, thọ dữ thiên tề”. Còn phu nhân đâu? Người có tới đây không?

Hồng giáo chủ không trả lời. Lão vươn tay nắm lấy cổ gã nhấc bổng lên đem vào trong phòng nói:

– Khải bẩm Công chúa điện hạ cùng Tổng đốc đại nhân! Gã này tên gọi Vi Tiểu Bảo là một viên đại thần rất trung tín của Hoàng đế Trung Quốc. Gã làm rất nhiều chức:

Nào Thị vệ tổng quản của Hoàng đế, nào Thân binh đô thống, nào khâm sai đại thần. Hàm phong đến nhất đẳng Tử tước.

Người phiên dịch nhắc lạ những câu này bằng tiếng La Sát.

Tô Phi á Công chúa và Cao Lý Tân Tổng đốc đều lộ vẻ không tin.

Tô Phi á cười nói:

– Thằng nhỏ bày không phải là quan đại thần. Bảo gã làm đại thần là giả dối.

Hồng giáo chủ đáp:

– Tệ nhân có đủ bằng chứng.

Lão quay ra bảo đem y phục của Vi Tiểu Bảo vào. Bỗng thấy Lục Cao Hiên cầm cái bọc đến mở ra, quả nhiên là mũ áo của Vi Tiểu Bảo.

Hồi 172

Theo Tô Phi Á sang nước La Sát

Vi Tiểu Bảo giật mình kinh hãi tự hỏi:

Những y phục của ta sao lại lọt vào tay họ? Hồng giáo chủ quả nhiên thần thông quảng đại.

Hồng giáo chủ lại bảo Lục Cao Hiên:

– Ngươi đưa quần áo cho gã mặc vào.

Lục Cao Hiên vâng lời, cầm quần áo đưa cho Vi Tiểu Bảo.

Những quần áo này đã rách toạc nhiều chỗ khi Vi Tiểu Bảo chạy trong rừng bị gai cào. Nhưng gã mặc vào rất vừa vặn. Gã đội mũ hoa bạc lên đầu, quả nhiên là phẩm phục của đại thần ở triều đình nhà Thanh.

Vi Tiểu Bảo cười ha hả nói:

– Hồng giáo chủ! Bản lãnh của giáo chủ quả nhiên không phải tầm thường, bao nhiêu quần áo của tại hạ vứt bỏ dọc đường, lão nhân gia đều lượm được hết.

Hồng giáo chủ tức giận vô cùng nhưng không nói gì, lại ra lệnh cho Lục Cao Hiên:

– Xục tìm trong người gã thế nào cũng có mật chỉ của Hoàng đế Trung Quốc.

Vi Tiểu Bảo nói ngay:

– Bất tất phải xục tìm cho mất công. Tại hạ có gì trong mình đưa hết là xong.

Gã thò tay vào bọc móc ra một tập ngân phiếu có đến mười mấy vạn lạng bạc.

Viên Tổng đốc này ở Liêu Đông đã lâu ngày biết đó toàn là ngân phiếu. Hắn ngó thấy không khỏi thất kinh, nhìn Công chúa nói:

– Thằng nhỏ này quả nhiên có nhiều lai lịch. Gã đen theo 5Ẻu những thành ngữ “Che tàn bợ đít”, “Thổi bong bóng trâu” là nghĩa làm sa Lục Cao Hiên:

– Thằng quỷ con này xảo quyệt vô cùng! Ngươi cứ xục tìm thật kỹ.

Lục Cao Hiên và ủy Tôn Giả liền động thủ, móc hết những đồ vật ở trong mình Vi Tiểu Bảo ra. Quả nhiên thấy một đạo mật dụ thủ bút của Khang Hy viết:

“Khâm sai đại thần, nhất đẳng Tử tước Khâm sai ban ngoại hiệu Ba Đồ Lỗ, đặc cách được mặc áo choàng màu vàng, sung chức Ngự tiền thị vệ phó tổng quản, kiêm nhiệm Kiêu Kỵ Doanh Chính Bạch Kỳ đô thống là Vi Tiểu Bảo được phái đi công cán tại Liêu Đông. Hết thảy văn vũ quan viên dọc đường đều phải nghe lệnh y điều động”.

Đạo mật dụ này lại đóng ấn Quốc bảo.

Người phiên dịch dõng dạc đọc mật dụ bằng tiếng La Sát.

Tô Phi á Công chúa cùng Cao Lý Tân Tổng đốc đều tấm tắc khen là kỳ dị.

Hồng giáo chủ nói:

– Khải bẩm Công chúa! Hoàng đế Trung Quốc là một tiểu hài tử, nên thích thu dụng hạng con nít làm quan lớn. Thằng lỏi này vẫnchơi bời đùa nghịch lại giỏi nghề che tàn bợ đít, khéo thổi bóng trâu. Tiểu Hoàng đế sủng ái gã lắm.

Tô Phi á không hiểu những thành ngữ “Che tàn bợ đít”, “Thổi bong bóng trâu” là nghĩa làm sao, liền hỏi tên phiên dịch.

Tên phiên dịch giải thích cho Tô Phi á nghe. Nàng cười ha hả nói:

– Ta cũng ưa những kẻ che tàn bợ đít, thổi bong bóng trâu.

Vi Tiểu Bảo nghe nàng nói vậy vui mừng khôn xiết, nhưng vẻ mặt Hồng giáo chủ rất khó coi.

Tô Phi á lại hỏi:

– Tiểu Hoàng đế Trung Quốc mấy tuổi?

Vi Tiểu Bảo đáp:

– Đại Hoàng đế Trung Quốc đã mười tám tuổi.

Tô Phi á cười nói:

– La Sát Đại Sa Hoàng là em ta cũng nhỏ tuổi, mới hai mươi chứ không phải là một già lão.

Vi Tiểu Bảo ngơ ngẩn nghĩ thầm:

– Cái gì mà một già lão? à phải rồi! Nàng nói lộn. Lão già biến thành già lão.

Gã liền trỏ vào Công chúa nói:

– Nàng Công chúa xinh đẹp nước La Sát cũng không phải là một già lão. Hay quá! Rồi gã trỏ vào chính mình nói tiếp:

– Đại quan của Trung Quốc cũng không phải là một già lão. Tôt lắm.

Sau gã trỏ vào Hồng giáo chủ nói theo:

– Những già lão ở Trung Quốc tồi lắm! Xấu lắm! Chẳng ra gì! Tô Phi á nổi lên tràng cười ha hả, cười đến phải khom lưng xuống. Viên Tổng đốc cũng là một thanh niên chừng ba chục tuổi không nhịn được cũng phải cười rộ.

Hồng giáo chủ giận xám mặt lại, chỉ muốn phóng chưởng đánh chết Vi Tiểu Bảo cho bõ ghét.

Tô Phi á hỏi:

– Thằng nhỏ đại quan ở Trung Quốc tới đây có việc gì?

Vi Tiểu Bảo đáp:

– Hoàng đế Trung Quốc nghe nói mấy đại nhân của nước La Sát đến Liêu Đông liền phái tại hạ đi coi. Hoàng thượng còn biết Hoàng đế La Sát là một thiếu niên. Công chúa La Sát là một tiên nữ giáng trần, nên sai tiểu nhân đưa lễ kính biếu Công chúa điện hạ và Tổng đốc đại nhân hai trăm hạt minh châu, hai trăm bộ da điêu, hai trăm cân sâm. Không ngờ dọc đường bị bọn cường đạo ăn cướp mất cả lễ vật…

Gã chưa dứt lời, Hồng giáo chủ không dằn nổi cơn giận, vung tay mặt lên phóng chưởng nhằm đánh xuống đầu Vi Tiểu Bảo.

Lúc Vi Tiểu Bảo nói mấy câu này đã chú ý coi chừng động tĩnh của Hồng giáo chủ, gã vừa thấy lão giơ tay lên, lập tức thi triển khinh công “Thần hành bách biến” đã được Cửu Nạn truyền cho, gã chuồn đến sau lưng Tô Phi á Công chúa.

Bỗng nghe tiếng “lát chát” vang lên. Một cái ghế gỗ bị chưởng lực của Hồng giáo chủ đánh gẫy tan tành.

Cao Lý Tân giật mình kinh hãi, rút súng lục trỏ vào Hồng giáo chủ quát:

– Đứng yên! Không được nhúch nhích! Vừa rồi Vi Tiểu Bảo nói một tràng dài. Công chúa không hiểu bảo tên phiên dịch nói lại. Nàng nghe rồi nhìn Hồng giáo chủ cười nói:

– Lễ vật kia giáo chủ đã cướp đoạt của gã này còn lưu lại một nửa. Thế là xấu lắm.

Hồng giáo chủ vội đáp:

– Không phải đâu. Thằng lỏi này nói nhăng. Công chúa không nên tin lời gã.

Lúc trước Vi Tiểu Bảo nằm trong rương lớn đã nghe Hồng giáo chủ nói đến chuyện đưa lễ vật trân quý rất nhiều tặng cho Tổng đốc, gã liền tăng gấp đôi số đó lên và nói là của Hoàng đế đưa tặng.

Hồng giáo chủ nghe gã bịa đặt, tức giận như người phát điên. Cao Lý Tân lại giơ súng lục trỏ vào người lão khiến lão càng thêm bực mình. Súng ống của Tây Dương tuy lợi hại thật, nhưng lão ỷ mình bản lãnh tinh thâm cũng chẳng sợ gì. Có điều đang lúc mưu đồ đại sự, lão muốn trông cậy vào lực lượng của nước La Sát, nên không thể nhân lúc nóng giận mà đắc tội với Tổng đốc. Lão liền từ từ lùi đến bên cửa, chứ không phản kháng.

Cao Lý Tân thu súng lục về nói mấy câu.

Người phiên dịch nhắc lại bằng tiếng Trung Quốc:

– Tổng đốc đại nhân xin giáo chủ bất tất phải nóng giận. Đại nhân biết thằng nhỏ này nói láo. Tô Phi á Công chúa bí mật công du, Hoàng đế Trung Quốc quyết chẳng thể nào hay tin được. Dĩ nhiên Hoàng đế Trung Quốc cũng không đời nào đưa lễ biếu tặng một viên Tổng đốc La Sát.

Hồng giáo chủ nghe nói hết giận mỉm cười đáp:

– Tổng đốc đại nhân quả là anh minh, nhìn rõ sự việc chân hay giả, không để thằng lỏi con lừa bịp.

Cao Lý Tân hỏi đến lai lịch của Vi Tiểu Bảo thì Hồng giáo chủ liền đem những vụ gã giết đại thần Ngao Bái trong trường hợp nào, đưa ngự muội là Kiến Ninh Công chúa đến Vân Nam hoàn hôn ra sao, gã nịnh hót làm nhiều điều tệ nhũng và được vua Khang Hy sủng ái thế nào, nhất nhất thuật lại cho Cao Lý Tân nghe. Lão còn tra thêm dầu mỡ cho câu chuyện thêm ly kỳ.

Hồng giáo chủ chờ người thông ngôn phiên dịch xong lai lịch của Vi Tiểu Bảo rồi kết luận:

– Thằng lỏi này là cánh tay mặt của Hoàng đế. Chúng ta đem giết gã đi, nhất định tiểu Hoàng đế phải tức giận. Chúng ta khởi binh hành động, sự thành công càng thêm mau lẹ.

Lão nói tới đâu, người thông ngôn dịch tới đó ra tiếng La Sát.

Tô Phi á Công chúa cười khanh khách nhìn Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm:

– Không ngờ thằng quỷ con này mà lại gây nên nhiều chuyện đến thế! Cao Lý Tân trầm ngâm một lát rồi hỏi:

– Hoàng đế Trung Quốc yêu quý thằng nhỏ này lắm ư?

Hồng giáo chủ đáp:

– Đúng thế! Nếu không thì gã còn nhỏ tuổi như vậy sao đã làm đến quan lớn?

Cao Lý Tân nói:

– Nếu vậy không nên giết thằng nhỏ này, mà chỉ đưa tin cho Hoàng đế Trung Quốc để y phái người đem thật nhiều vàng bạc châu báu đến chuộc là hơn.

Tô Phi á cả mừng, khẽ hôn vào má Vi Tiểu Bảo (???) một cái và nói mấy câu.

Mấy câu này không cần phiên dịch cũng biết là Công chúa khen gã thông minh.

Vi Tiểu Bảo mừng thầm nghĩ bụng:

– Chỉ mong họ đừng giết mình là được. Họ muốn tiểu Hoàng đế đem vàng bạc châu báu đến chuộc là một việc rất dễ dàng.

Hồng giáo chủ lộ vẻ không vui nhưng cũng không làm thế nào được.

Vi Tiểu Bảo cầm nắm ngân phiếu chia làm ba tập. Tập dầy nhất đưa cho Tô Phi á Công chúa, tập thứ hai đưa tặng Cao Lý Tân. Còn tập thứ ba mỏng nhất gã tặng cho người thông ngôn và còn lấy thêm trong túi áo một trăm lạng cho y. Chỗ còn thừa gã chuồn vào bọc mình.

Tô Phi á, Cao Lý Tân và tên thông ngôn đều rất khoan khoái.

Tô Phi á lại bảo người thông ngôn xem lại xem được bao nhiêu lạng rồi phái người vào trong quan ải tìm cách đổi lấy bạc.

Người thông ngôn tính ra được hơn mười vạn lạng. Công chúa sung sướng như mở cờ trong bụng, liền ôm Vi Tiểu Bảo lên hôn vào hai bên má và bảo:

– Tiền bạc thế này là đủ rồi, tha cho thằng nhỏ này về quách.

Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm:

– Bây giờ họ thả mình, tất cũng bị Hồng giáo chủ giết chết.

Gã liền nói:

– Công chúa là người xinh đẹp nhất trần gian, tại hạ chưa từng thấy ai đẹp như vậy, muốn ở lại đây nhìn ngắm thêm mấy ngày.

Tô Phi á cười khanh khách đáp:

– Sáng mai chúng ta phải về Mạc Tư Khoa rồi.

Vi Tiểu Bảo chẳng hiểu Mạc Tư Khoa ở địa phương nào, liền nói ngay:

– Nàng Công chúa mỹ lệ đi Mạc Tư Khoa thì tên quan lớn trẻ nít này cũng xin theo đến Mạc Tư Khoa. Nàng Công chúa mỹ lệ lên cung trăng trên trời thì tên đại quan trẻ nít cũng theo lên cung trăng trên trời.

Tô Phi á thấy gã ăn nói hoạt bát lấy làm vui dạ liền gật đầu đáp:

– Được rồi! Ta dẫn ngươi đi Mạc Tư Khoa.

Cao Lý Tân nhíu cặp lông mày toan lên tiếng cản trở, nhưng hắn lại nghĩ thầm:

– Thằng nhỏ này làm đến quan lớn, bên mình tùy tiện đem theo đến mấy chục vạn lạng bạc, thì mình muốn đòi Hoàng đế Trung Quốc phải đem một trăm vạn lạng đến chuộc, chắc y cũng chịu liền.

Cao Lý Tân bản tính tham lam. Hắn nghĩ vậy rồi không muốn tha Vi Tiểu Bảo một cách dễ dàng.

Hắn liền nói theo:

– Phải lắm! Chúng ta đưa gã về Mạc Tư Khoa.

Đoạn hắn nhìn Hồng giáo chủ xua tay một cái.

Hồng giáo chủ không làm sao được đành phải cáo từ. Lúc lão ra cửa còn dương cặp mắt hầm hầm mà nhìn Vi Tiểu Bảo.

Vi Tiểu Bảo nhìn lão nhăn mặt, thè lưỡi miệng hô:

– Hồng giáo chủ tiên phúc vĩnh hưởng, thọ dữ thiên tề.

Hồng giáo chủ căm giận đến cực điểm, dẫn bọn Lục Cao Hiên băng băng đi ngay.

Nguyên Hoàng đế nước La Sát xưng là Sa Hoàng. Năm nay Sa Hoàng hai mươi mốt tuổi, tên gọi Tây áo Đô Tam Thế. Tô Phi á là tỷ tỷ của nhà vua.

Tây áo Đồ Tam Thế đầu óc rất thông minh, nhưng bị tàn tật ngay từ lúc mới sinh, hành động khó khăn. Y vẫn nằm trên giường để giải quyết mọi việc lớn nhà nước. Bờ cõi nước La Sát rộng mênh mông, việc cai trị lại càng khó khăn.

Nước La Sát có đội quân Kha Tát Khắc rất tinh nhuệ và súng ống cực kỳ lợi hại.

Quốc thổ của Tây áo Đồ Tam Thế từ đông qua tây dài tới hàng vạn dặm, nhân chúng rất phức tạp. Việc đông chinh tây phạt đều trông vào đội kỵ binh Kha Tát Khắc. Còn súng ống thì do toán thân binh của Hoàng đế điều khiển để bảo vệ kinh sư.

Tô Phi á tính tình phóng túng từ thưở nhỏ. Phong tục của người La Sát khác xa lễ nghĩa của Trung Hoa. Nam nữ giao tiếp trước nay vẫn được tùy tiện.

Tô Phi á Công chúa lại là người xinh đẹp nên những bậc vương công, tướng quân trong triều phần đông là tình nhân của nàng.

Cao Lý Tân Tổng đốc bảnh trai và lãng mạn càng được Công chúa ưa thích.

Hắn được phái qua mặt đông xây đắp thành trì ở hai nơi Ni Bố Sở, Nhã Tát Khắc, để dòm dỏ những xứ Mông Cổ, Liêu Đông của Trung Quốc.

Công chúa tưởng nhớ tình nhân nên chẳng quản ngại đường xa muôn dặm đi theo từ Mạc Tư Khoa đến Liêu Đông.

Tô Phi á tính tình hiếu động. Tuy nàng rất thích Cao Lý Tân nhưng chẳng đời nào nghĩ đến chuyện tòng nhất nhì chung.

Một hôm nàng phát giác ra đường địa đạo ở trong phòng ngủ Cao Lý Tân, không khỏi động tính hiếu kỳ liền lần mò xuống xem.

Nguyên đường địa đạo này thông ra khu ngoại thành Nhã Tát Khắc liên lạc với Tiếu Cương. Tổng đốc Cao Lý Tân làm đường hầm này là đề phòng khi trong thành xảy ra biến cố có đường thoát ra ngoài.

Hôm ấy Tô Phi á bỗng ngó thấy tên quân canh buông lời trêu cợt rồi cùng hắn đùa giỡn.

Không ngờ tên quân này bị Vi Tiểu Bảo giết chết.

Nàng Công chúa La Sát ngẫu nhiên gặp tên đại quan trẻ nít người Trung Quốc là Vi Tiểu Bảo.

Nàng nghe Vi Tiểu Bảo nói muốn theo mình đi Mạc Tư Khoa, cũng lấy làm hứng thú, liền đưa gã cùng Song Nhi thượng lộ.

Đoàn người tiến về phía tây. Nàng Tô Phi á có một đội binh Kha Tát Khắc hai trăm tên đi theo để hộ vệ.

Dọc đường có khi đi ngựa, có lúc cưỡi hươu lướt trên cánh đồng bát ngát đầy tuyết phủ, ngày nào cũng tiếp tục tiến về phía tây.

Cuộc hành trình như vậy đã kéo dài ngoài hai chục ngày, cách xa thành Nhã Tát Khắc đến hơn ngàn dặm rồi, Hồng giáo chủ chắc không thể đuổi theo được nữa.

Vi Tiểu Bảo yên dạ không còn lo sợ gì nữa, mới hỏi đến lộ trình đi Mạc Tư Khoa thì người ta cho biết còn phải đi hơn bốn tháng nữa mới tới nơi.

Gã không khỏi giật mình kinh hãi cất tiếng hỏi:

– Thế là đến tận chân trời hay sao? Phải đi thêm bốn tháng nữa thì thằng nhỏ người Trung Quốc sẽ biến thành già lão ngoại quốc rồi còn gì?

Tô Phi á bật cười hỏi lại:

– Vậy ngươi muốn sao bây giờ? Trở về thành Bắc Kinh chăng? Ngươi nhìn ta chán rồi chứ gì?

Vi Tiểu Bảo đáp:

– Nàng Công chúa mỹ lệ thì nhìn ngắm hàng ngàn hàng vạn năm cũng không biết chán. Có điều tại hạ đi xa quá đâm ra trong lòng sợ hãi.

Hơn hai chục ngày đường, Tô Phi á vẫn cùng gã nói chuyện giải buồn. Trong thời gian này nàng học được thêm nhiều tiếng Trung Quốc.

Vi Tiểu Bảo là người thông minh lanh lợi cũng học được khá tiếng La Sát.

Đôi trai gái đi đường tĩnh mịch. Cô gái đã chẳng phải là trinh nữ mà gã trai cũng không là người quân tử. Một bên chẳng giữ mình cho băng thanh ngọc khiết thì một bên khi nào chịu để yên rồi kết thành mối nhân duyên giai đoạn.

Tô Phi á nghe Vi Tiểu Bảo nói muốn trở về Bắc Kinh không khỏi có ý quyến luyến chẳng nỡ dời tay, liền nói:

– Ta không cho ngươi đi. Ngươi phải đưa ta đến Mạc Tư Khoa, bầu bạn với ta một năm nữa rồi mới được về Trung Quốc.

Vi Tiểu Bảo không khỏi than thầm trong bụng, nhưng bấy nhiêu ngày ở với Công chúa, gã đã biết tính nàng rất cương nghị. Gã mà không chịu nghe lời, ương ngạnh đòi về thì nàng tất sai quân Kha Tát Khắc giết chết. Gã liền tươi cười tỏ vẻ rất hoan hỷ.

Đến tối Vi Tiểu Bảo ngấm ngầm bàn bạc với Song Nhi xem có cơ hội nào thoát thân được chăng?

Song Nhi nói:

– Tướng công muốn thế nào, tiểu tỳ cũng nghe theo như vậy.

Vi Tiểu Bảo đưa mắt nhìn cánh đồng tuyết phủ mênh mông, buông tiếng thở dài rồi lắc đầu ra chiều thất vọng.

Gã biết rằng nếu hai người mà bỏ trốn lại không mang theo đủ lương ăn, ngựa cưỡi thì dù Tô Phi á chẳng phái người rượt theo cũng phải chết đói, chết rét ở nơi cánh đồng tuyết bát ngát này.

Dạo trước Vi Tiểu Bảo ở Liêu Đông trong rừng tuyết, tuy cũng là nơi hoang vắng rét lạnh, nhưng còn có thể săn dã thú làm thực vật. Hiện nay trên trời không còn một con chim sẻ nhỏ. Có khi đi suốt ngày trên đất tuyết chẳng nhìn thấy vết chân một con dã thú nào.

Vi Tiểu Bảo ở vào tình thế không làm sao được, đành chịu theo Tô Phi á tiếp tục đi về phía tây.

Ban đầu gã còn nhớ tới mấy nhân vật Trung Quốc tự hỏi:

– Không hiểu tiểu Hoàng đế hiện tình ra sao? Ngô Tam Quế đã tạo phản chưa? Người đẹp A Kha ở Côn Minh hay đi đâu rồi? Hồng giáo chủ và Phương Di còn ở Liêu Đông hay đã trở về Thần Long đảo.

Gã đi trên cánh đồng tuyết lớn hơn một tháng nữa rồi bao nhiêu ý niệm về nhân vật Trung Quốc cũng mất hết.

ở giữa nơi trời băng đất tuyết, đầu óc con người tưởng chừng cũng ngưng kết lại. May mà Vi Tiểu Bảo tánh ham khoái lạc, chẳng lo nghĩ gì. Có khi gã nói tiếng La Sát ba xi ba tu với Tô Phi á, có lúc gã nói chuyện hoang đường với Song Nhi, hoặc kể những thiên cố sự, nên không lấy gì làm tịch mịch cho lắm.

Sau hơn bốn tháng hành trình, khí hậu dần dần ấm áp trở lại, bằng tan tuyết rữa hết rồi.

Những bước tường thành Mạc Tư Khoa tuy rất dày và kiên cố, nhưng cách kiến trúc thật là quê kệch. Đứng đằng xa trông những nhà cửa trong thành đã thấy nhơ nhớp hủ lậu, đừng nói Bắc Kinh, Dương Châu là những tòa thành lớn, mà đến những tiểu thành thị Ở Trung Quốc cũng còn tráng lệ hơn ở đây rất nhiều.

Chỉ có mấy ngôi nhà thờ lớn với những cây tháp nóc tròn và nhọn là có vẻ hùng vĩ.

Vi Tiểu Bảo thấy tình trạng này liền đem lòng khinh bỉ nước La Sát.

Gã tự hỏi:

– Nước La Sát lợi hại chỗ nào? Hoàng thành nước này chẳng khác gì chuồng heo chuồng bò bên Trung Quốc chúng ta. Vậy mà Công chúa ở dọc đường đã khoe khoang khoác lác với ta Mạc Tư Khoa là chốn đại phồn hoa.

Lúc còn cách thành Mạc Tư Khoa mấy chục dặm. Công chúa đã sai thị vệ vào thành trước báo tin. Bỗng nghe tiếng tù và nổi lên inh ỏi. Hai đội lính súng cưỡi ngựa từ trong thành tiến ra.

Tô Phi á cả mừng nói:

– Hoàng đế đã phái binh đến đón tiếp ta.

Hai đội kỵ binh đi gần tới nơi, Tô Phi á giật mình kinh hãi và trên đầu các quan binh đều gài một cái lông đen. Đầu súng treo một mảnh vải đen. Đó là biểu hiện trong nước có đại tang.

Nàng vội tung ngựa vọt lại lớn tiếng hỏi:

– Đã xẩy ra chuyện gì vậy?

Một tên đội trưởng từ trên mình ngựa nhảy xuống, tiến lại quỳ gối đáp:

– Khải bẩm Công chúa! Hoàng thượng được đức Thượng đế tuyên triệu đã xa dời nhân dân quốc gia lên Thiên đàng rồi.

Tô Phi á trong lòng đau xót, dòng châu lã chã khôn cầm. Nàng hỏi:

– Vụ này xẩy ra từ bao giờ?

Đội trưởng đáp:

– Nếu Công chúa về sớm bốn ngày thì đã được cùng Hoàng thượng chia tay vĩnh biệt.

Tô Phi á tuy biết Hoàng đệ thân thể suy nhược, thọ mạng chẳng được lâu dài, nhưng nghe tin dữ một cách đột ngột, không khỏi bàng hoàng thương cảm.

Nàng nằm phục xuống yên ngựa mà khóc rống lên.

Vi Tiểu Bảo thấy Công chúa khóc lóc bi thương chẳng hiểu vì nguyên nhân gì. Gã hỏi lại người thông dịch mới biết Hoàng đế nước La Sát đã tạ thế.

Gã mừng thầm trong bụng tự nhủ:

– Hoàng đế La Sát hết hưởng tiên phúc thì trong nước tất bị một phen rối loạn. Họ có muốn phái binh đi đánh Trung Quốc cũng không phải chuyện dễ dàng.

Bọn Tô Phi á liền đi theo tên đội trưởng về tới ngoại thành, toan tiến vào cung thì tên đội trưởng nói:

– Hoàng thái hậu đã có lệnh mời Công chúa nghỉ lại ở Liệp cung ngoài thành.

Tô Phi á vừa kinh hãi vừa tức giận quát hỏi:

– Hoàng thái hậu nào? Sao Hoàng thái hậu lại ngăn cản ta được?

Tên đội trưởng vẫy tay một cái, bọn lính súng liền giơ súng lên nhằm vào bọn thị vệ tùy tùng Công chúa bắt chúng hạ đao thương và xuống ngựa.

Công chúa càng tức giận lớn tiếng hỏi:

– Các ngươi định tạo phản chăng?

Đội trưởng đáp:

– Hoàng thái hậu sợ Công chúa về kinh rồi không chịu tuân theo chỉ dụ của tân hoàng, nên sai tiểu tướng giam giữ Công chúa lại.

Tô Phi á mặt đỏ bừng quát:

– Tân hoàng ư? Tân hoàng là ai?

Đội trưởng đáp:

– Tân Sa hoàng là Bỉ Đắc Nhất Thế bệ hạ Tô Phi á ngửa mặt lên trời cười rộ hỏi:

– Bỉ Đắc ư? Bỉ Đắc mới là đứa con nít mười tuổi thì làm Sa hoàng thế nào được? Ngươi còn nói Hoàng thái hậu nào? Phải chăng là Na Đạt Lệ á?

Đội trưởng đáp:

– Đúng rồi! Nguyên phụ thân của Tô Phi á là A Lai Khắc Tu Tư, tức Mễ Hải Lạc Duy Chỉ Sa hoàng lấy hai bà Hoàng hâu. Hoàng hậu thứ nhất rất đông con. Tiên hoàng Tây áo Đồ Tam Thế và Tô Phi á Công chúa đều là con của bà Hoàng hậu này.

Đệ nhị Hoàng hậu là Na Đạt Lệ á trẻ tuổi hơn nhiều, chỉ sinh hạ được một trai là Bỉ Đắc.

Tô Phi á nói:

– Ngươi đưa ta về cung để gặp Na Đạt Lệ á hỏi cho ra phải trái. Đệ đệ của ta là Y Phàm còn lớn tuổi hơn Bỉ Đắc, sao lại không lập lên làm Sa hoàng? Những đại thần trong triều đi đâu hết mà không hiểu lý lẽ này?

Đội trưởng đáp:

– Tiểu tướng chỉ biết tuân theo mệnh lệnh của Hoàng Thái hậu và Sa hoàng.

Xin Công chúa đừng phiền trách.

Gã nói rồi cầm lấy dây cương ngựa của Tô Phi á dắt quay về phía đông.

Tô Phi á tức giận không thể nhịn được. Suốt đời nàng chưa thấy ai dám vô lễ với mình đến thế. Nàng liền cầm roi ngựa vung lên quất túi bụi xuống đầu tên đội trưởng.

Tên đội trưởng chỉ mỉm cười, lạng mình né tránh rồi nhảy tót lên lưng ngựa thống lãnh đội ngũ đưa Công chúa ra ngoại thành.

Hồi 173

Vi Tiểu Bảo bày mưu thoán Đế

Vi Tiểu Bảo và Song Nhi cũng đều bị đưa đến Liệp cung ở ngoài thành và bị giam vào trong đó. Đội lính súng phòng vệ bên ngoài rất nghiêm mật không cho ai rời khỏi.

Tô Phi á Công chúa tức giận như phát điên. Bao nhiêu đồ vật trong tẩm thất đều bị nàng đập vỡ tan tành.

Bọn nhà bếp ở Liệp cung cứ đến giờ ăn uống lại đem cơm nước vào cho Tô Phi á.

Tình trạng này đã kéo dài đến mấy ngày, bọn quân canh ngoài Liệp cung vẫn đề phòng nghiêm mật không giảm đi chút nào.

Tô Phi á liền gọi tên đội trưởng vào hỏi:

– Bọn ngươi định giam cầm ta bao nhiêu lâu?

Tên đội trưởng đáp:

– Hoàng Thái hậu đã chỉ thị xin Công chúa nghỉ lại đây chờ Bỉ Đắc Nhất Thế bệ hạ làm lễ khánh hạ lên ngôi ngũ thập chu niên sẽ mời Công chúa vào trong cung dự lễ khánh hạ.

Tô Phi á tức giận hỏi:

– Chờ đến ngày khánh hạ Bỉ Đắc lên ngôi ngũ thập chu niên, thế ra ta bị giam ở đây năm chục năm ư?

Đội trưởng mỉm cười đáp:

– Năm nay tiểu tướng đã bốn mười tuổi, tin rằng không thể chầu hầu Công chúa năm chục năm được. Bất quá mười năm hay hai mươi năm lại đổi viên đội trưởng trẻ tuổi hơn đến thay thế.

Tô Phi á nghĩ đến chuyện mình phải giam đến năm chục năm, trong lòng không rét mà run. Nàng gượng cười nói:

– Đội trưởng! Ngươi lại đây! Ta coi ngươi cũng là một trang nam tử phong tư anh tuấn.

Nàng toan dùng mỹ sắc dẫn dụ tên đội trưởng để hắn phải nép mình dưới bóng quần hồng rồi hắn sẽ buông tha mình một cách hồ đồ.

Tên đội trưởng khom lưng xá dài lùi lại một bước đáp:

– Xin Công chúa lượng thứ cho. Hoàng Thái hậu đã ra lệnh cho bọn quan binh ở Hỏa thương doanh là nếu tên nào chỉ đụng vào một ngón tay của Công chúa là lập tức bị tội chém đầu…

Gã ngừng lại một chút rồi tiếp:

– Kẻ phạm tội bị giết là đội trưởng thì phó đội trưởng được lên thay kế vị.

Kẻ bị giết là phó đội trưởng thì tiểu đội trưởng ở tiểu đội thứ nhất được sung vào. Mọi người đều muốn thăng quan nên cuộc giám thị rất gắt gao…

Hắn vừa nói tới đây quả nhiên có người đẩy cửa tiến vào. Chính là phó đội trưởng, y đã đứng ngoài dòm ngó từ trước.

Nguyên Hoàng Thái hậu biết Tô Phi á là một cô gái lãng mạn lại cực kỳ xinh đẹp, nếu không lập ra luật này thì e rằng khó mà giam giữ nàng được.

Tên đội trưởng lui ra rồi, Tô Phi á đành chịu bó tay không còn cách gì nữa.

Nàng nằm phục xuống giường khóc nức nở, miệng không ngớt lớn tiếng thóa mạ Thái hậu.

Vi Tiểu Bảo bị giam trong Liệp cung đã lâu, thấy Công chúa mỗi ngày một thêm nóng nẩy mà bọn lính súng lại đầy vẻ hung tàn vô lễ, bất giác gã lẩm bẩm:

– Ở chốn yêu ma quỷ quái này chỗ nào cũng đầy quỷ khí.

Gã liền thương lượng với Song Nhi nhiều lần định chốn khỏi Liệp cung đặng trở về Trung Quốc. Việc trốn khỏi Liệp cung không lấy gì làm khó lắm, nhưng đường về Trung Quốc thật khó hơn cả lên trời. Nếu không người đưa đường thì lúc qua khu đồng cỏ lớn hoặc đại sa mạc tất phải lạc nẻo. Đừng nói chuyện cưỡi ngựa đi xe bốn, năm tháng trời mới về được đến Bắc Kinh, mà e rằng chỉ đi bốn, năm ngày đã nhức đầu lạc lõng vào nơi trời đất mịt mờ.

Hai người chẳng tìm ra được kế hoạch gì, Vi Tiểu Bảo đành ba hoa cười giỡn với Song Nhi cho tiêu ngày giờ.

Có lúc gã nói chuyện Đường Tăng đem Tôn Ngộ Không, Sa Hòa Thượng, Trư Bát Giới sang Tây Thiên lấy kinh. Gã hỏi:

– Ta cùng cô đánh cuộc:

Ngày trước Đường Tăng qua Tây Thiên lấy kinh nhất định không xa bằng ta sang tới Mạc Tư Khoa. Thế thì ta còn lợi hại hơn Đường Tăng, mà cô lợi hại hơn Trư Bát Giới. Nếu cô không tin thì ta đánh cuộc với cô.

Cô có bằng lòng không?

Bản tính Song Nhi không biết cờ bạc là gì, cô liền đáp:

– Tướng công bảo tướng công lợi hại hơn Đường Tăng, tiểu tỳ cũng chịu thua rồi, không đánh cuộc với tướng công đâu. Còn tiểu tỳ đành là thua Trư Bát Giới.

Thị nói rồi toét miệng ra cười.

Bỗng nghe Công chúa ở trong phòng bên cạnh lại nổi cơn vật vã. Nàng đập giường, dậm chân, khóc lóc rầm rĩ.

Vi Tiểu Bảo thở dài nói:

– Ta phải vào khuyên can nàng mới được, khóc lóc vật vã hoài cũng chẳng ích gì.

Gã chạy vào phòng Công chúa, cất tiếng ôn nhu:

– Công chúa! Đừng khóc nữa! Tại hạ nói chuyện buồn cười cho Công chúa nghe.

Tô Phi á nằm phục trên giường, hai chân đập loạn lên, vừa khóc vừa nói:

– Ta không nghe đâu! Ta không nghe đâu! Ta muốn bắt Sa lý trát, nhất là ta muốn đẩy Sa lý trát Na Đạt Lệ á xuống địa ngục.

Vi Tiểu Bảo không hiểu “Sa lý trát” là nghĩa làm sao. Gã hỏi lại mới biết “Sa lý trát” là trỏ vào mẹ của Sa hoàng, gã rất làm cao hứng liền nói:

– Tại hạ tưởng “Sa lý trát” là ác nhân nào, té ra là Hoàng Thái hậu. Tại hạ nói cho Công chúa nghe:

“Sa lý trát” ở Trung Quốc kêu bằng mụ điếm già. Mụ cũng là con người đại ác. Sau tại hạ nghĩ cách đuổi mụ ra khỏi Hoàng cung. Hoàng đế Trung Quốc cao hứng vô cùng, mới phong tại hạ làm quan lớn.

Tô Phi á cả mừng trở minhg ngồi nhỏm dậy hỏi:

– Ngươi dùng cách gì vậy?

Vi Tiểu Bảo nghe nói nghĩ thầm:

– Sở dĩ ta đuổi được mụ điếm già chỉ vì mụ ta là giả Thái hậu. Còn mụ điếm già nước La Sát là Thái hậu thật thì dĩ nhiên phương pháp của ta không thể dùng được.

Gã nghĩ vậy liền đáp:

– Tại hạ đã câu kết với tiểu Hoàng đế để đối phó cùng “Sa lý trát” ở Trung Quốc.

Tô Phi á cau mày nói:

– Bỉ Đắc rất yêu mến mẫu thân y, khi nào lại chịu nghe lời ta để phản đối Sa lý trát. Trừ phi… trừ phi…

Nàng đứng dậy, hai chân trần bước lui rồi lại bước tới ở trên giường, cắn chặt hai hàm răng để suy nghĩ.

Vi Tiểu Bảo nói:

– Ngày trước ở Trung Quốc có một vị nữ Hoàng đế là Võ Tắc Thiên. Vị nữ Hoàng đế này lấy rất nhiều nam Hoàng hậu và nam Phi tần, hưởng cuộc đời vui sướng. Công chúa ơi! Tại hạ nhận thấy Công chúa chẳng khác gì Võ Tắc Thiên mấy tý. Công chúa lên làm nữ Sa hoàng rất xứng đáng.

Tô Phi á động tâm. Nàng chưa từng nghĩ đến chuyện này vì cổ kim nước La Sát chưa có nữ Sa hoàng, nên cho rằng mình là con gái chẳng thể làm Sa hoàng được.

Bây giờ nàng nghe Vi Tiểu Bảo nói vậy, bất giác tự hỏi:

– Trung Quốc đã có nữ Hoàng đế thì sao nước La Sát lại không thể có nữ Sa hoàng… ? Từ ngày Tô Phi á bị cầm tù tại Liệp cung trong lòng vừa sợ hãi vừa phẫn nộ.

Đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ cách trốn ra khỏi Liệp cung. Dù nàng có phải đến Nhã Tát Khắc ở chốn phương trời xa thẳm thuộc đông bộ nước La Sát để sống chung với Cao Lý Tân Tổng đốc cũng còn hay hơn là ở dưới sự giam cầm của Hoàng Thái hậu.

Nàng vừa nghe Vi Tiểu Bảo nói tới “nữ Sa hoàng”, trước mắt đột nhiên hiện ra một bầu trời mới mẻ.

Tô Phi á xoay mình lại, hai tay nắm lấy vai Vi Tiểu Bảo, khẽ hôn vào má gã một cái, mắt chiếu ra những tia sáng đầy hy vọng. Nàng mỉm cười đáp:

– Nếu ta lên làm nữ Sa hoàng, sẽ phong cho ngươi làm Hoàng hậu.

Vi Tiểu Bảo giật nẩy mình lên, miệng lẩm bẩm:

– Vụ này nhất quyết không làm được.

Gã vội đáp:

– Tại hạ là người Trung Quốc chẳng thể làm nam Hoàng hậu ở nước La Sát.

Công chúa chỉ phong cho tại hạ một chức quan lớn là xong.

Tô Phi á hỏi:

– Ngươi vừa làm Hoàng hậu vừa làm quan lớn cũng được chứ sao?

Vi Tiểu Bảo bụng bảo dạ:

– Hiện giờ chúng ta đang lâm vào tình trạng đến tính mạng còn khó nỗi bảo toàn, chỉ cầu được yên ổn khoái lạc, mong chi đến chuyện làm Hoàng hậu với quan lớn?

Tô Phi á lại hỏi:

– Ngươi thử nghĩ xem có kế gì cho ta lên làm nữ Sa hoàng được chăng?

Vi Tiểu Bảo chau mày không biết đáp thế nào.

Nguyên gã chỉ lẻo mép, chuyên nghề nịnh hót lấy lòng, còn về quân quốc đại sự, kiến thức gã rất tầm thường, so với vua Khang Hy thực khác nhau một trời một vực. Ngay đối với bọn Trần Cận Nam, Sách Ngạch Đồ, Ngô Tam Quế cũng còn kém xa. Gã đáp:

– Thưa Công chúa! Việc bày tại hạ không làm nổi, phải về Bắc Kinh lập tức để hỏi tiểu Hoàng đế Trung Quốc. Ngài nghĩ kế hoạch cho rồi, tại hạ sẽ đem theo một số nhân vật có bản lãnh đến để bắt mụ điếm già Thái hậu nước La Sát và bắt luôn Bỉ Đắc tiểu Sa hoàng là đại công cáo thành.

Gã nói tới bốn chữ “đại công cáo thành” không nhịn được lại ôm lấy Tô Phi á mà hôn.

Tô Phi á ồ lên một tiếng rồi nói:

– Không được! Không được! Ngươi trở về Bắc Kinh rồi trở lại Mạc Tư Khoa, phải mất một năm còn chưa đủ. Không chừng ngươi tới nơi ta đã qua đời và lên thiên đàng rồi.

Vi Tiểu Bảo thấy lời Tô Phi á rất có lý, liền thở dài nói:

– Nàng Công chúa mỹ lệ Ơi! Nàng lên thiên đàng thì tên quan lớn trẻ nít ở bên Trung Quốc cũng theo lên.

Tô Phi á bụng bảo dạ:

– Thằng nhỏ này chỉ được cái mồm miệng lém lảu, dùng lời lừa gạt để cho người ta hoan hỷ.

Nàng khẽ đẩy gã ra đáp:

– Thằng trẻ nít Trung Quốc là đồ vô dụng, chỉ biết nâng… nâng đít trâu, thổi bóng ngựa.

Vi Tiểu Bảo nghe nàng nói câu “nâng đít ngựa, thổi bóng trâu” ngược lại thành “nâng đít trâu, thổi bóng ngựa”, gã không nhịn được bất giác nổi lên tràng cười ha hả.

Nhưng gã coi bộ mặt khinh khỉnh củ Tô Phi á, tỏ ra miệt thị gã thì trong lòng lại ngấm ngầm tức giận, tự hỏi:

Có cách gì để thị lên làm nữ Sa hoàng được không? Võ Tắc Thiên đã lên làm Hoàng đế trong trường hợp nào? Nếu mình có cách giúp thị lên làm nữ Sa hoàng nước La Sát thì hay biết mấy? Đáng tiếc từ đây đến Bắc Kinh xa quá, ta chẳng thể chạy về để vấn kế tiểu Hoàng đế được.

Đường học vấn của Vi Tiểu Bảo chỉ ỏ chỗ một là được nghe lỏm thầy đồ nói chuyện với người ta hai là ở nơi coi tuồng hát. Từ ngày gã làm quan lớn, ít được nghe giảng sách mà cũng chẳng mấy khi đi coi tuồng hát. Gã chưa được nghe qua về thiên cố sự của Võ Tắc Thiên lên ngôi Hoàng đế.

Vi Tiểu Bảo nhìn ra ngoài cửa sổ ngơ ngẩn xuất thần. Gã nghĩ lại những chuyện cổ tích về công cuộc khai sáng cơ nghiệp đế vương ngày trước, miệng lẩm bẩm:

Vụ nữ Hoàng đế lên ngôi ta đành là không hiểu rồi. Còn những nam Hoàng đế đã lên ngôi trong trường hợp nào? Chu Nguyên Chương mà lấy được thiên hạ là trông vào những đại tướng dưới trướng như bọn Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân, Hồ Đại Hải, Mộc Anh…

Vi Tiểu Bảo tiếp tục nghĩ đến những thiên cố sự trong sách Đại Minh anh liệt truyện.

Gã lẩm bẩm:

Lý Tự Thành đem quân đến đánh Bắc Kinh. Gia gia của sư phụ ta (Cửu Nạn) là Sùng Trinh Hoàng đế phải chết treo. Lý Tự Thành tự lập lên làm Hoàng đế.

Quân Thanh đánh Lý Tự Thành, lão phải bỏ chạy, Thuận Trị lão hoàng gia lên làm Hoàng đế.

Bây giờ Ngô Tam Quế muốn làm Hoàng đế cũng phải dấy binh tạo phản.

Gã nghĩ đến mấy thiên cố sự trên rồi kết luận:

– Xem chừng bất luận là ai muốn làm Hoàng đế cũng phải dẫn quân gây nên một trường đại chiến, chém giết nhau cát bụi tung trời, máu chảy thành sông, thây cao như núi.

Nghĩ tới chuyện đánh nhau, Vi Tiểu Bảo sinh lòng khiếp sợ, tự hỏi:

– Hiện chúng ta bị giam cầm ở đây làm gì có quân lính? Gây cuộc đánh nhau với ai? Nhưng không đánh nhau thì làm Hoàng đế thế nào được?

Gã hiểu biết rất ít về lịch sử Trung Quốc, cho là muốn làm Hoàng đế tất phải đánh nhau. Chỉ một mình Khang Hy tiểu Hoàng đế là được lão Hoàng gia nhường ngôi cho để đi tu. Gã nhận định biện pháp này không thể dùng được.

Vi Tiểu Bảo lại nghĩ đến vở tuồng “Trảm Hoàng Bào”.

Trong tích hát này Thái Tổ Hoàng đế nhà Tống là Triệu Khuông Dẫn hạ sát đại tướng Trịnh Ân. Vợ Trịnh Ân dấy quân đánh báo thù cho chồng. Triệu Khuông Dẫn địch không nổi phải năn nỉ đối phương rồi cởi áo hoàng bào vung dao chặt đứt làm hai đoạn để thế thân cho Hoàng đế, khiến Trịnh phu nhân hả mối căm hờn.

Hoàng đế như vậy là xấu quá.

Gã tiếp tục nghĩ đến vở “Lộc đài hận”. Trụ Vương vô đạo, Khương Thái Công giúp Chu Vũ Vương dấy binh đến đánh, bức bách Trụ Vương phải chết cháy trên Lộc Đài rồi Chu Vũ Vương lên làm Hoàng đế (dĩ nhiên Vi Tiểu Bảo không hiểu thời bấy giờ không có Hoàng đế).

Rồi gã nghĩ tới vở tuông “Tiêu dao… “, gã tự hỏi:

Tên đại gian thần mặt trắng là Tào Tháo lên làm Hoàng đế trong trường hợp nào?

Tuồng tích như sau:

Tào Tháo dẫn quân vào cung bức tử Hán cái gì đế (Hán Hiến Đế mà gã không nhớ) rồi tự lập làm Hoàng đế. Những đại tướng thủ hạ Tào Tháo có bọn Trương Liêu, Hứa Chử gì gì đều là những nhân vật lợi hại.

Đoạn này Vi Tiểu Bảo nhớ lộn. Tào Tháo không làm Hoàng đế.

Vi Tiểu Bảo lại tự hỏi:

– Lưu Bị lên làm Hoàng đế trong trường hợp nào? Ta không hiểu nhưng nhất định bọn Quan Công, Trương Phi, Triệu Vân đã chiến đấu cho ông. Rút cục muốn làm Hoàng đế phi đánh nhau là không được. Dù làm Hoàng đế rồi mà đánh không lại người ta thì ngôi Hoàng đế cũng bị cướp mất, nếu không bị cướp ngôi cũng phải nhục nhã ê chề.

Thầy đồ còn kể truyện Thủy Hử trong tích “Lâm giáo đầu hỏa tính Vương Luân”:

Tiều Cái muốn làm thủ lãnh bọn cường đạo liền tư thông với Lâm Xung để giết viên thủ lãnh trước của đám Lương Sơn Bạc là Vương Luân. Truyện này chứng tỏ muốn làm thủ lãnh bọn cường đạo cũng phải chém giết mới được.

Tô Phi á thấy Vi Tiểu Bảo vừa nghiến răng ken két vừa nắm tay lại thành quyền đấm vào quãng không liền cười hỏi:

– Ngươi làm trò gì vậy?

Vi Tiểu Bảo sửng sốt, chợt tỉnh táo lại đáp:

– Muốn làm Hoàng đế nhất định phải đánh nhau.

Tô Phi á ngơ ngác hỏi:

– Đánh ư? Đánh với ai?

Vi Tiểu Bảo đáp:

– Dĩ nhiên là đánh mụ điếm già nước La Sát.

Tô Phi á nghe gã nói mấy lần “mụ điếm già La Sát” mà không hiểu ba chữ “mụ điếm già” là nghĩa gì? Nàng toan hỏi lại thì đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra.

Tên đội trưởng ở Hỏa thương doanh chạy vào phòng túm ngực Vi Tiểu Bảo, nói lý la lý lố một hồi rồi lôi gã ra ngoài.

Binh một tiếng! Cửa phòng đóng sập lại.

Tên đội trưởng vung chân phải đá vào đít Vi Tiểu Bảo một cước thật mạnh.

Hắn nổi lên tràng cười hô hố, vung chân đá phát thứ hai.

Vi Tiểu Bảo tức quá đột nhiên lộn người đi một vòng, nhẩy xổ lại cưỡi lên cổ tên đội trưởng.

Chiêu thức này là một trong “Cứu mệnh tam kỳ chiêu” mà gã đã được Hồng phu nhân truyền thụ cho.

Đòn đánh của Vi Tiểu Bảo chưa luyện được thuần thục mà đem ra đối phó với những tay cao thủ võ học thì chẳng thấm thía gì, nhưng tên đội trưởng La Sát mù tịt về võ công của Trung Quốc, nên chân tay Vi Tiểu Bảo hãy còn quờ quạng vụng về mà vẫn đắc thủ.

Vi Tiểu Bảo chí hai ngón tay vào cặp mắt tên đội trưởng, lớn tiếng quát:

– Đừng cử dộng… Tròng mắt… Chết ngay! Gã không biết nói câu “Ngươi mà nhúc nhích là ta móc tròng mắt ra đó” bằng tiếng La Sát nên chỉ nói mấy tiếng “Đừng cử dộng… Tròng mắt… Chết ngay”.

Tên đội trưởng bản tính thông minh hiểu được ngay. Hắn kinh hãi không dám cử động.

Vi Tiểu Bảo đưa tay mặt kéo tai đội trưởng quát lên:

– Đi đi! Gã cưỡi cổ tên đội trưởng như cưỡi ngựa và bắt hắn đi vào phòng Công chúa rồi lớn tiếng la:

– Đóng cửa lại! Cây súng!… Bắt lấy.

Tô Phi á vừa kinh hãi vừa mừng thầm, vội đóng cửa lại. Nàng rút lấy khẩu súng lục đeo bên mình đội trưởng ra chí vào lưng hắn.

Vi Tiểu Bảo từ trên vai đội trưởng nhảy xuống. Gã cởi giây lưng của hắn cột hai chân lại. Đoạn gã cởi giải quần để cột tay.

Quần của tên đội trưởng mất giải liền tuột xuống.

Tô Phi á và Vi Tiểu Bảo đều không nhịn được cười, nổi lên tràng cười khanh khách.

Tên đội trưởng mặt mũi đỏ gay, nghiến răng ken két ra chiều phẫn nộ đến cực điểm.

Bỗng thấy cửa phòng khẽ bị đẩy ra. Song Nhi thò đầu vào hỏi:

– Tướng công có việc gì không?

Vi Tiểu Bảo ra hiệu cho thị tiến vào rồi đóng cửa lại.

Song Nhi thấy tên đội trưởng hoang mang luống cuống thì vừa buồn cười vừa lấy làm kỳ.

Tô Phi á hỏi Vi Tiểu Bảo:

– Ngươi bắt đội trưởng làm gì?

Vi Tiểu Bảo gặp lúc tức giận liền bắt đội trưởng, chứ chưa nghĩ tới bắt hắn để làm gì? Bây giờ gã nghe Tô Phi á hỏi vậy chợt động linh cơ, gã đáp:

– Bảo hắn dẫn quân quay về tạo phản, giết Sa lý trát và giết Sa hoàng để Công chúa lên làm nữ Sa hoàng.

Tô Phi á không hiểu tạo phản là gì, nhưng nghe nói đến việc giết Sa lý trát, giết Sa hoàng để nàng lên làm nữ Sa hoàng thì hiểu ngay. Nàng ngơ ngác một chút rồi lộ vẻ vui mừng, nhìn đội trưởng nói lý la lý lố một hồi.

Vi Tiểu Bảo nghe hai người nói toàn tiếng La Sát tuy chẳng hiểu gì, nhưng cũng biết là Tô Phi á bảo đội trưởng dẫn quân về triều tạo phản.

Gã lại thấy đội trưởng lắc đầu quầy quậy, liền biết là hắn không chịu nghe lời. Gã lớn tiếng la:

– Hắn không chịu tuân theo thì giết quách đi.

Gã cúi xuống rút đao trủy thủ trong ống giầy ra xẻo một nhát đánh vèo một cái lướt qua má bên trái tên đội trưởng. Một mảng râu bị hớt đứt rớt xuống lả tả.

Tô Phi á cười nói:

– Lưỡi đao này bén nhạy thật! Tên đội trưởng sợ hết hồn, mặt xám như tro tàn. Hắn nghĩ bụng:

– Thằng lỏi con người ngoại quốc này dấu dao trong ống giầy thật là cổ quái! Đáng tiếc ta không xục tìm trong mình gã ngay từ lúc đầu.

Tô Phi á hỏi hắn:

– Ngươi có chịu đầu hàng và ủng hộ ta lên làm nữ Sa hoàng không?

Đội trưởng đáp:

– Chẳng phải tiểu nhân không chịu ủng hộ Công chúa, nhưng bọn bộ hạ quyết chẳng nghe theo lệnh của tiểu nhân. Trong thành Mạc Tư Khoa có hai mươi đội Hỏa thương, bọn tiểu nhân chỉ có một đội dù muốn tạo phản cũng không thể đánh lại mười chín đội kia được.

Tô Phi á nghe hắn nói có lý. Nàng muốn giải thích cho Vi Tiểu Bảo hay, nhưng trong lúc nhất thời khó mà nói rõ ra được. Nàng đành ra hiệu bằng tay. Khi nói tới hai chục đội Hỏa thương, nàng dùng mười đâu ngón tay không đủ, phải tuột giây vớ ra, sử dụng cả mười ngón chân cho đủ số.

Vi Tiểu Bảo bản tính thông minh hiểu ngay một cách dễ dàng. Gã cũng nhận thấy vụ này rất khó khăn, liền ngồi xuống ghế suy nghĩ:

– Tên đội trưởng này không chịu tạo phản, mình có giết hắn cũng bằng vô dụng.

Liền nhìn Tô Phi á nói:

– Đội trưởng không chịu thì chúng ta kêu phó đội trưởng đứng ra tạo phản.

Tô Phi á hỏi:

– Phó đội trưởng ư?

Vi Tiểu Bảo đáp:

– Phải rồi! Kêu phó đội trưởng vào đây.

Tô Phi á liền đẩy đội trưởng vào một bên cửa, chí súng vào sau lưng hắn giục:

– Ngươi kêu phó đội trưởng vào ngay! Nếu ngươi cảnh cáo gã là ta nổ súng tức khắc.

Đội trưởng không sao được đành lớn tiếng hô hoán phó đội trưởng vào.

Sau một lát, phó đội trưởng đẩy cửa lật đật chạy vào.

Song Nhi đứng nấp ở phía sau cửa, lập tức vung tay điểm vào huyệt đạo, gã liền không cử động được.

Song Nhi cả mừng nói:

– Tướng công! Huyệt đạo trong mình bọn quỷ ngoại quốc cũng như người ở Trung Nguyên, thế mà tiểu tỳ chỉ sợ huyệt đạo của chúng khác với bọn ta.

Vi Tiểu Bảo cười nói:

– Bọn quỷ nước ngoài cũng có mặt mũi, chân tay như mình thì dĩ nhiên huyệt đạo của bọn chúng cũng thế.

Gã rút đao ở sau lưng phó đội trưởng ra đưa cho Tô Phi á nói:

– Công chúa bảo gã giết đội trưởng đi rồi tạo phản. Gã mà không chịu thì kêu tiểu đội trưởng vào giết gã.

Tô Phi á cho là kế này tuyệt diệu, liền ngó phó đội trưởng bảo gã:

– Ngươi cầm thanh đao này hạ sát đội trưởng đi, lên làm đội trưởng rồi thống lãnh đội Hỏa thương để nghe lệnh ta. Nếu ngươi không chịu giết đội trưởng thì ta kêu tiểu đội trưởng hạ sát ngươi và đội trưởng. Ta sẽ cho tiểu đội trưởng lên sung chức đội trưởng. Ngươi có chịu giết hắn không?

Vi Tiểu Bảo hô:

– Song Nhi! Cô giải huyệt đạo nửa người trên cho phó đội trưởng. Còn huyệt đạp ở dưới chân cứ để nguyên.

Song Nhi nghe lời giải khai huyệt đạo nửa người trên cho phó đội trưởng và đưa thanh bội đao vào tay gã.

Đội trưởng nghe Tô Phi á hỏi phó đội trưởng câu vừa rồi, hắn tức quá ngoác miệng ra lớn tiếng thóa mạ, đồng thời hăm dọa gã đủ điều.

Ngày thường tên phó đội trưởng vốn có hiềm khích với đội trưởng. Gã thấy Công chúa bảo mình đem quân tạo phản thì trong lòng sợ hãi không dám làm, nhưng gã nghe đội trưởng chửi bới mình bằng những lời ác độc lại nghĩ thầm:

– Ta mà không giết hắn thì tên tiểu đội trưởng ở đội thứ hai muốn lên làm đội trưởng tất cũng giết hắn và giết cả ta nữa.

Gã liền vung đao chém vào thủ cấp đội trưởng đánh vèo một cái.

Phó đội trưởng vung đao chém xuống khiến cho Tô Phi á, Vi Tiểu Bảo và Song Nhi đều lớn tiếng hoan hô “tuyệt diệu!”.

– Tô Phi á reo hò bằng tiếng La Sát “Hách là xiêu!”. Còn Vi Tiểu Bảo và Song Nhi dĩ nhiên hoan hô bằng tiếng Trung Quốc.

Tô Phi á lại dắt tay phó đội trưởng luôn miệng khen ngợi hắn là người anh dũng, trung nghĩa và lập tức thăng cho hắn lên chức đội trưởng.

Nàng nói:

– Ngươi hãy ngồi xuống đi để chúng ta thương nghị kỹ càng.

Phó đội trưởng chau mày trỏ Vi Tiểu Bảo và Song Nhi đáp:

– Hai đứa ngoại quốc này dùng ma thuật khiến cho tiểu nhân không cử động được.

Tô Phi á liền nhìn Vi Tiểu Bảo nói:

– Ngươi hãy triệt bỏ ma pháp đi.

Song Nhi tủm tỉm cười lại giải khai huyệt đạo cho phó đội trưởng.

Tô Phi á lại bảo phó đội trưởng:

– Ngươi hãy đi kêu ba tên tiểu đội trưởng và ba tiểu đội phó đến đây để ta bảo thằng nhỏ người Trung Quốc dùng ma pháp làm cho chúng hết nhúc nhích.

Rồi nàng nói lại cho Vi Tiểu Bảo và Song Nhi nghe.

Tên phó đội trưởng vâng lệnh chạy đi. Sau một lát, sáu tên chánh phó đội trưởng đã đến đứng chờ ở ngoài cửa.

Phó đội trưởng kêu từng tên một tiến vào phòng.

Song Nhi lần lượt điểm vào huyệt chí xá ở trên lưng và huyệt hoàn khiêu ở bắp đùi sáu tên kia.

Tô Phi á hỏi:

– Phó đội trưởng đã quyết tâm ủng hộ ta lên làm nữ Sa hoàng. Chúng ta đem quân đi giết Sa lý trát thì các ngươi có phục tùng hay không?

Sáu tên chánh phó tiểu đội trưởng thấy đội trưởng chết nhăn thây nằm lăn dưới đất biết là đại sự nguy rồi. Chúng nghe Tô Phi á hỏi vậy đều kinh tâm động phách, ngơ ngác nhìn nhau, không ai dám mở miệng.

Vi Tiểu Bảo nhìn Tô Phi á nói:

– Công chúa khuyên bọn chúng tạo phản rồi cho chúng thăng quan làm tướng quân lại được rất nhiều tiền bạc.

Tô Phi á cho là phải liền bảo phó đội trưởng:

– Ngươi lại đi triệu tập toàn đội lính súng tới đay để ta bảo chúng.

Chỉ trong khoảnh khắc hơn một ngàn hỏa thương thủ đều đến tập họp ở khu quảng trường trước Liệp cung.

Phó đội trưởng lại sai mười hai tên hỏa thương thủ tiến vào phòng khiêng sáu tên chánh phó tiểu đội trưởng đã bị điểm huyệt đem ra quảng trường.

Tô Phi á đứng trên thềm đá lớn tiếng hỏi:

– Hỡi anh em hỏa thương thủ! Các người đều là dũng sĩ của nước La Sát đã lập được nhiều công lớn cho quốc gia. Nhưng các ngươi bị bạc đãi, tiền lương ít ỏi, không có gái đẹp lại không đủ tiền xài, ở trong phòng ốc hủ lậu tối tăm. Còn những nhân vật trong thành Mạc Tư Khoa lắm tiền nhiều bạc. Bọn chúng ở nhà cao cửa rộng, tôi tớ đầy đàn lại chẳng thiếu gì mỹ nữ. Còn các ngươi thì chẳng được lợi lộc gì. Như vậy là công bằng hay không công bằng! Bọn hỏa thương thủ nghe hỏi vậy đồng thanh đáp:

– Không công bằng! Không công bằng! Tô Phi á lại hỏi:

– Bọn người có tiền kia to béo mà ngu xuẩn, ăn no ủn ỉn như bầy heo. Nếu chúng tỷ võ với các ngươi liệu chúng có đánh nổi các ngươi không? Bọn phú ông kia bắn súng được bằng các ngươi chăng? Đao pháp của bọn chúng so với các ngươi thế nào? Chúng đã lập được công trạng gì cho quốc gia cùng Sa hoàng?

Công chúa hỏi một câu là bọn Hỏa thương thủ lại lớn tiếng đáp:

– Nín thờ! Vi Tiểu Bảo nghe chúng la hết tiếng “nín thờ” nọ đến tiếng “nín thờ” kia, gã cũng biết “nín thờ” ở tiếng La Sát nghĩa là tiếng “không” của Trung Quốc. Gã tưởng Công chúa khuyên bọn Hỏa thương thủ tạo phản mà chúng không chịu nghe theo.

Tô Phi á lại nói:

– Các ngươi đều đáng được làm tướng quân, làm phú ông! Các ngươi đều đáng được thăng quan phát tài.

Bọn Hỏa thương thủ lớn tiếng hô.

Có người hỏi:

– Tô Phi á Công chúa! Công chúa có cách gì cho bọn tiểu nhân được thăng quan phát tài không?

Tô Phi á hỏi lại:

– Các ngươi có muốn làm tướng quân không?

Bọn Hỏa thương thủ đồng thanh đáp:

– Muốn làm lắm! Muốn làm lắm! Tô Phi á lại hỏi:

– Các ngươi có muốn lấy nhiều tiền bạc không?

Bọn Hỏa thương thủ đáp:

– Dĩ nhiên muốn lắm! Các ngươi có muốn gái đẹp không?

Bọn Hỏa thương thủ phá lên cười:

– Muốn! Muốn! Muốn! Tô Phi á nói:

– Được lắm! Vậy các ngươi kéo vào thành Mạc Tư Khoa bảo bọn Hỏa thương thủ ở mười chín doanh kia:

Mệnh lệnh của Tô Phi á tức là của nữ Sa hoàng nước La Sát, toàn quốc đều phải tuân theo. Ta chuẩn cho các ngươi mỗi tên đến tỷ võ với một nhà đại phú ông mập như heo…

Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp:

– Tên nào hạ sát được đối thủ thì phòng ốc, vàng bạc, gái đẹp, xe ngựa, y phục, bất luận thứ gì của tên phú ông đó cũng thuộc về ngươi.

Rồi nàng lớn tiếng hỏi:

– Các ngươi có đủ dũng khí chăng! Các ngươi có là những trang nam tử hán, đại trượng phu và có dám giết người, cướp tiền bạc đoạt đàn bà con gái không?

Hồi 174

Vương công La Sát cũng hai bè

Bọn Hỏa thương thủ đồng thanh lớn tiếng đáp:

– Dám làm! Dám làm! Giết người, cướp của, đoạt đàn bà con gái, có chi mà chẳng dám làm?

Tô Phi á cả mừng nói:

– Thế là hay lắm! Ta còn sợ các ngươi là những tên tiểu quỷ nhát gan không dám làm đại sự. Vậy ta cho các ngươi uống rượu để thêm phần hăng hái. Này này! Các ngươi hãy xuống hầm rượu lấy Phục đặc gia tửu lên đây.

Nguyên dưới hầm Liệp cung của Sa hoàng có chứa thứ rượu nguyên chất cất đã mấy chục năm, cực kỳ quý giá. Thứ rượu đặc biệt này chỉ để cho Sa hoàng, Hoàng hậu, Công chúa, Hoàng tử cùng mấy bậc vương công đại thần hưởng dụng.

Còn bọn Hỏa thương thủ chẳng bao giờ được nếm một giọt. Nay Tô Phi á mệnh lệnh ban ra cho uống thứ rượu này, bọn binh sĩ sung sướng, hoan hô rầm trời.

Mấy chục tên binh sĩ lập tức chạy xuống hầm lấy rượu.

Chỉ trong khoảnh khắc rượu đã đem ra quảng trường. Bọn binh sĩ bẻ cổ những bình Phục đặc gia tửu ngửa mặt lên mà nốc một hồi cực kỳ khoan khoái.

Chúng cao hứng lớn tiếng hô:

– Tô Phi á! Nữ Sa hoàng! Hô là! Hô hô là! Nguyên tiếng La Sát “Hô là” cũng như “Vạn tuế” ở tiếng Trung Quốc.

Vi Tiểu Bảo tuy chẳng hiểu gì, nhưng thấy bọn binh sĩ vừa nốc rượu một cách khoan khoái, vừa lớn tiếng hoan hô, gã cũng hô theo:

– Tô Phi á! Nữ Sa hoàng! Hô là! Hô hô là! Gã kéo tay Tô Phi á nói:

– Bảo bọn chúng… , sáu tên tiểu đội trưởng… giết đi… đừng để mối lo về sau.

Tô Phi á nhận ra gã nói đúng liền dõng dạc tuyên bố:

– Hỡi các vị dũng sĩ nước La Sát! Hãy nghe ta nói đây. Ta ra lệnh cho các ngươi đi giết bọn phú ông, cướp tiền bạc, đoạt đàn bà con gái nhưng Hoàng thái hậu không cho, mới phái bọn khốn kiếp này đến để trị tội các ngươi đó.

Nàng vừa nói vừa trỏ vào sáu tên chánh phó tiểu đội trưởng bị điểm huyệt nằm lăn dưới đất.

Lập tức mười mấy tên Hỏa thương thủ rút bội đao ra, lớn tiếng hô:

– Giết chết quân khốn kiếp! Mười mấy thanh trường đao chém xuống. Sáu tên chánh phó tiểu đội trưởng chết không kịp ngáp.

Nguyên bọn người La Sát bản tính thô bạo, lại uống Phục đặc gia tửu vào, toàn thân nóng ran, chúng thấy sáu tên chánh phó tiểu đội trưởng máu đổ thịt bay, lại lớn tiếng reo:

– Giết quân khốn kiếp! Cướp tiền, đoạt đàn bà con gái! Tô Phi á lại nói:

– Các ngươi hãy đến bảo bọn Hỏa thương thủ trong mười chín doanh kia cùng làm đại sự. Tên đội trưởng nào không chịu nghe theo, cứ việc hạ sát ngay lập tức.

Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp:

– Kế đến bọn quý tộc, tướng quân, đại thần bướng bỉnh cũng giết phứt đi rồi cướp lấy vàng bạc châu báu của bọn họ mà chia nhau.

Bọn binh sĩ lớn tiếng reo hò, tới tấp rút trường đao, dắt ngựa nhảy lên yên.

Lát sau tiếng vó ngựa dồn dập chạy đi. Những đội Hỏa thương thủ rầm rộ kéo vào thành Mạc Tư Khoa.

Tô Phi á lại dặn dò tên phó đội trưởng kia:

– Cả ngươi cũng tranh đoạt đừng khách khí gì cả. Điều khẩn yếu là chớ để xẩy cuộc xung đột với những đội Hỏa thương ở các doanh kia, cần làm sao cho chúng hợp tác với mình cùng đi đánh cướp.

Nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp:

– Khi ngươi dẫn quân vào điện Cẩm Linh thì bắt lấy Thái hậu và Bỉ Đắc. Bao nhiêu vàng bạc châu báu trong cung ngươi giữ cả lấy. Ta ban thưởng cho ngươi tất.

Phó đội trưởng cả mừng, tuân lệnh đi ngay.

Tô Phi á thở phào một cái. Nàng cảm thấy toàn thân bất lực, ngồi phệt xuống thềm đá nói:

– Mệt quá! Vi Tiểu Bảo nói:

– Tại hạ dìu Công chúa vào trong kia nghỉ một lúc.

Tô Phi á lắc đầu, nàng ngồi lát nữa rồi nói:

– Chúng ta lên chòi xem sao.

Toàn thể Liệp cung đều xây bằng đá ong. Ngoài cung xây một cái chòi cao tám, chín trượng. Nguyên cái chòi này dùng làm nơi dòm ngó tình hình bên địch.

Nên biết nước La Sát trước khi lập quốc. Mạc Tư Khoa đại công tước đánh dẹp quần hùng, tự lập làm Hoàng đế. Sa hoàng ở tiền triều sợ khi mình đi săn bắn, bọn cừu địch sẽ thừa cơ kéo đến tập kích, nên mới dựng tòa Liệp cung ở ngoài thành Mạc Tư Khoa.

Tô Phi á dẫn Vi Tiểu Bảo cùng Song Nhi trèo lên lầu trên chòi nhìn về phía tây thì chỉ thấy những chấm đèn lửa trong thành Mạc Tư Khoa, dường như cảnh tượng rất yên bình giữa lúc đêm khuya.

Tô Phi á trong lòng hồi hộp cất tiếng hỏi:

– Sao ta không thấy họ đánh nhau gì hết? Hay là bọn chúng hoảng sợ không dám hành động?

Vi Tiểu Bảo chẳng hiểu gì về tư cách quân La Sát, gã cũng không hay bọn Hỏa thương thủ có rút lui hay không, đành an ủi nàng:

– Công chúa đừng sợ! Đừng sợ! Tô Phi á lại hỏi:

– Sao ngươi biết cho bọn binh sĩ giết người, cướp của đoạt con gái là có thể giết Hoàng thái hậu và giết Bỉ Đắc?

Vi Tiểu Bảo mỉm cười đáp:

– Ở bên Trung Quốc trước nay đều thế cả.

Gã nhớ lại ngày trước ở thành Dương Châu đã được nghe những người già cả nói về tình hình quân Mãn Thanh lúc vào công phá thành trì.

Sau khi quân Thanh vào trong quan ải rồi liền vấp phải sức kháng cự rất mãnh liệt của người Hán tại khu vực Giang Tô. Thành Dương Châu càng phòng thủ kiên cố không sao hạ được. Bọn tướng soái Mãn Thanh liền chuẩn cho quân sĩ sau khi phá được thành tha hồ gian dâm phụ nữ, cướp bóc tiền tài trong một thời hạn mười ngày. Vụ “Dương Châu thập nhật” này thê thảm vô cùng! Vi Tiểu Bảo sinh trưởng ở Dương Châu, từ thưở nhỏ gã đã được nghe nhiều người nhắc tới quân Thanh không phá được thành, chủ soái phải hứa cho binh sĩ hạ thành rồi tha hồ cướp tiền bạc và phụ nữ. Do đó quân sĩ hết sức tấn công và thành đại sự.

Sau gã đến Bắc Kinh lại nghe người ta kể chuyện đám bộ hạ của Lý Tự Thành cướp bóc tiền tài, bắt hiếp phụ nữ. Trương Hiến Trung cổ vũ bọn thuộc hạ đánh thành cũng hứa lời cho cướp bóc ba ngày.

Bữa nay gã thấy bọn quân sĩ ở Hỏa thương doanh không dám tạo phản, chợt nhớ đến chuyện ngày trước lấy năm chữ “Thưởng tiền thưởng nữ tử” (cướp tiền bạc và phụ nữ) dùng làm chân ngôn để khuyến khích binh sĩ.

Năm chữ chân ngôn vừa nói ra quả nhiên đối với bọn binh sĩ nước La Sát cũng ứng nghiệm như thần, chẳng khác gì ở Trung Quốc.

Đột nhiên một tiếng nổ “đoàng” phá tan bầu không khí tĩnh mịch lúc đêm khuya. Đó là tiếng súng từ thành Mạc Tư Khoa vọng lại.

Tô Phi á cả mừng reo lên:

– Bọn chúng động thủ rồi! Nàng chú ý nhìn ra thấy trong bóng đêm tối mò, đột nhiên tại thành Mạc tư Khoa khói lửa bốc lên ngùn ngụt.

Vi Tiểu Bảo cả mừng nói:

– Bọn chúng đang phóng hỏa. Thế là được rồi! Giết người phóng hỏa thường đi đôi với nhau.

Chẳng bao lâu đã thấy trong thành Mạc Tư Khoa bốc cháy tứ phía. Mé đông khói đen ngùn ngụt, mé tây lửa sáng rực trời.

Tô Phi á hô lớn:

– Bọn chúng giết người phóng hỏa rồi! Tiểu Bảo! Ngươi thật là thông minh, nghĩ ra diệu kế này.

Vi Tiểu Bảo mỉm cười nghĩ thầm:

– Nói về chuyện giết người phóng hỏa, tạo phản làm loạn, thì bản lãnh của người Trung Quốc ta còn giỏi hơn gấp trăm lần bọn quỷ La Sát. Kế hoạch này có chi là lạ? ở Trung Quốc thường xẩy ra như cơm bữa.

Tô Phi á lại nói:

– Ngươi bảo bọn chúng hạ sát đội trưởng và bọn tiểu đội trưởng, chúng đã làm rồi. Bây giờ chúng có muốn quay lại với triều đình cũng không được nữa. Tiểu hài tử thông minh thật! Quan lớn của Trung Quốc quả nhiên đáo để! Vi Tiểu Bảo đáp:

– Cái đó bất quá là sợi tơ sợi chỉ buộc chân voi.

Tô Phi á hỏi:

– Ngươi nói thế là nghĩa làm sao?

Vi Tiểu Bảo cười ha hả đáp:

– Thế nghĩa là mình dùng thuật nhỏ mọn mà giữ chúng không trở mặt được.

Gã lại mắng thầm bọn người La Sát ngu dốt chẳng có học vấn gì.

Nguyên bọn lục lâm bên Trung Quốc gặp trường hợp có người anh em mới nhập đảng thì chúa đảng sai hắn đi giết người gây nên án mạng, để hắn phạm tội sát nhân, từ đó không dám đi đầu cáo nữa.

Trong truyện Thủy Hử, Lâm Xung lên Lương Sơn Bạc nhập bọn, Vương Luân cũng bảo hắn đi giết người, gây ra án mạng, để sau này hắn muốn phản đảng, đầu thú quan nha cũng không được nữa.

Vi Tiểu Bảo từng nghe chuyện này đã quen tai, bây giờ gặp dịp đem ra áp dụng. Gã tự nhủ:

– Những kế hoạch của người Trung Quốc, bọn quỷ La Sát chẳng hiểu một tý gì. Xem chừng bọn chúng tuy hung bạo, dã man, nhưng cũng không khó bề đối phó.

Tô Phi á thấy khói lửa trong thành Mạc Tư Khoa mỗi lúc một bốc lên to, bỗng trong lòng nàng lại nẩy ra mối lo khác. Nàng không hiểu sau khi bọn quan binh Hỏa thương doanh loạn sát và cướp bóc, quang cảnh trong thành sẽ ra sao?

Nàng liền hỏi Vi Tiểu Bảo:

– Đốt lửa giết người, cướp tiền bạc cùng phụ nữ rồi làm gì?

Vi Tiểu Bảo chưng hửng. Gã chỉ biết muốn tạo phản thì cần dung cho bọn binh sĩ giết người, cướp tiền bạc cùng phụ nữ, nhưng sau đó phải làm gì thì gã không hiểu, đành hàm hồ đáp:

– Cái đó dễ lắm! Cướp đủ rồi thì thôi không cướp nữa. Giết người nhiều rồi thì dừng tay.

Tô Phi á chau mày nghĩ bụng:

– Đó không phải là một biện pháp.

Trong lúc nhất thời nàng không biết làm thế nào?

Ba người đứng trên chòi coi một lúc rồi trở về tẩm cung chờ tin tức.

Sáng sớm hôm sau, tên phó đội trưởng Hỏa thương doanh là Phi Diêu Đa La dẫn một tiểu đội người ngựa đến báo cáo với Tô Phi á là đội Hỏa thương trong hai chục doanh đêm qua đã tuân theo mệnh lệnh của nữ Sa hoàng cướp được rất nhiều vàng bạc và mỹ nữ. Sa lý trát là Na Đạt Lệ á đã bị giết rồi.

Tô Phi á mừng rỡ vô cùng. Nàng nhảy lên tưng tưng hỏi:

– Giết chết Na Đạt Lệ á rồi ư? Còn Bỉ Đắc thì sao?

Phi Diêu Đa La đáp:

– Bỉ Đắc đã bị bắt, hiện giam ở dưới hầm rượu ở trong điện Cẩm Linh.

Tô Phi á reo hò:

– Tuyệt diệu! Tuyệt diệu! Lại nghe tiếng vó ngựa dồn dập. Đại đội nhân mã rầm rộ kéo đến.

Tô Phi á biến sắc thất kinh:

– Bọn người nào vậy?

Phi Diêu Đa La đáp:

– Đây là các bậc vương công đại thần, tướng quân ra nghênh đón bệ hạ về thành để lên ngôi báu.

Tô Phi á cao hứng như mở cờ trong bụng. Nàng ôm lấy Vi Tiểu Bảo hôn vào má gã chùn chụt luôn mấy cái rồi khen ngợi:

– Tiểu tử ở Trung Quốc nghĩ được kế hoạch tuyệt diệu! Tiếng vó ngựa dừng lại ở ngoài cổng Liệp cung. Tiếp theo là tiếng giầy lộp cộp. Đoàn người tiến vào cung.

Đi đầu là đại thần:

Ba Đa Ni Tư thân vương. Y chạy đến trước mặt Tô Phi á khom lưng nói:

– Thưa Công chúa! Vương công quý tộc, đại tướng quân nước La Sát đồng tâm nhất trí quyết nghị rước Tô Phi á Công chúa lên ngôi Sa hoàng để dẹp yên phản loạn, khôi phục hòa bình.

Tô Phi á vẻ mặt hớn hở tươi cười gật đầu hỏi:

– Tên đầu đảng phản nghịch là Na Đạt Lệ á đã bị giết rồi phải không?

Ba Đa Ni Tư thân vương khom lưng đáp:

– Na Đạt Lệ á nhiễu loạn quốc gia, sát hại trung lương, đã bị chém đầu.

Tô Phi á nói:

– Hay lắm! Vậy chúng ta trở về điện Cẩm Linh.

Các đại thần tiền hô hậu ủng rước Tô Phi á trở về thành Mạc Tư Khoa.

Chỉ trong khoảnh khắc, Liệp cung yên lặng như tờ, chỉ còn lại hai người là Vi Tiểu Bảo và Song Nhi.

Vi Tiểu Bảo trong lòng tức giận cất tiếng thóa mạ:

– Con mẹ nó! Công chúa La Sát làm thế này thì ra qua cầu rồi rút ván, ôm vợ rồi bỏ rơi mụ mối. Y lên làm nữ Sa hoàng rồi chẳng cần đến bọn ta nữa.

Song Nhi mỉm cười nói:

– Phải chăng tướng công mong được nữ Sa hoàng phong cho làm nam Hoàng hậu?

Vi Tiểu Bảo đáp:

– Ủa! Cô hỏi móc ta rồi! Ta phải bắt cô mới được.

Gã nói rồi nhảy xổ lại.

Song Nhi bật tiếng cười khúc khích, né mình tránh khỏi.

Hiện thời đang gặp tiết đầu mùa hạ, khí trời ấm áp, hoa cỏ ở Liệp cung đẹp như gấm. Bách điểu thi nhau ríu rít. Có điều hoa cỏ cùng chim muông nước La Sát khác hẳn với Trung Quốc. Màu hoa tươi đẹp mà không thơm. Tiếng chim quang quác chứ không ôn hòa.

Vi Tiểu Bảo xuất thân ở chốn thôn dã chẳng hiểu gì về phong cảnh trời đất.

Gã cùng Song Nhi ở Liệp cung chơi đùa đú đởn với nhau mà không bị ai đến quấy nhiễu nên gã cũng cảm thấy khoan khoái.

Hai người sống cuộc đời bình tĩnh như vậy được bảy, tám ngày thì Tô Phi á đột nhiên phái một tiểu đội đến đón vào cung.

Vi Tiểu Bảo được đưa thẳng đến tẩm cung của Tô Phi á. Gã thấy nàng đầu tóc xõa xượi, vung chân đá binh binh, đồ vật vỡ loảng choảng. Nguyên nàng đang nổi cơn nóng giận.

Tô Phi á ngó thấy Vi Tiểu Bảo đến liền lộ vẻ mừng rỡ nói:

– Quan lớn ở Trung Quốc mau đến đây để nghĩ kế và quyết định chủ ý.

Vi Tiểu Bảo bụng bảo dạ:

– Thị mà không gặp phải vấn đề nan giải thì còn nhớ gì đến mình? Phen này ta phải bắt bí chứ không chịu nghĩ kế hoạch một cách dễ dàng cho thị như trước nữa.

Gã liền hỏi:

– Nữ Sa hoàng bệ hạ! Bệ hạ có điều chi nan giải?

Tô Phi lắc đầu quày quạy đáp:

– Ta… không phải… nữ Sa hoàng. Bọn chúng không chịu… để ta làm nữ Sa hoàng.

Nàng ấp úp hồi lâu mới nói rõ được vấn đề cho Vi Tiểu Bảo nghe.

Nguyên nước La Sát xưa nay đã có lệ luật:

Đàn bà con gái không thể làm Sa hoàng được. Hoàng Thái hậu Na Đạt Lệ á tuy bị giết rồi, nhưng vẫn còn một phe rất lớn những đại thần, tướng quân ủng hộ Sa hoàng Bỉ Đắc, họ kiên quyết không chịu phế bỏ y.

Hiện nay những vụ rối loạn trong thành đã trở lại yên tĩnh. Tô Phi á tuy được đội Hỏa thương hết mình ủng hộ, nhưng bọn đại thần đã chuẩn bị rồi, nàng có muốn hiệu triệu đội Hỏa thương làm loạn cũng không phải chuyện dễ dàng.

Mấy bữa nay trong điện Cẩm Linh hội họp liên miên. Các vương công đại thần chia làm hai phe. Một phe ủng hộ Tô Phi á. Một phe ủng hộ Bỉ Đắc. Hai bên giữ thế căng trì không sao đi đến được quyết định dứt khoát.

Thực ra những vương công đại thần dù ủng hộ Công chúa Tô Phi á, hay ủng hộ Sa hoàng Bỉ Đắc cũng chỉ vụ lợi cho thân mình.

Phe ủng hộ Sa hoàng Bỉ Đắc đều là đại thần tướng quân hiện đang nắm thực quyền. Chúng sợ nữ Sa hoàng lên ngôi, nàng sẽ thay người mới vào. Còn phe ủng hộ Tô Phi á là quý tộc cùng quân nhân bất đắc chí. Họ mong Công chúa lên ngôi để mình được hưởng công lao.

May mà Tô Phi á được đội Hỏa thương doanh ủng hộ, có binh quyền trong tay, nên phe Bảo hoàng không dám làm gì.

Nhưng phe Bảo hoàng lại chỉ huy đạo kỵ binh Kha Tát Khắc rất tinh nhuệ là một lực lượng không phải tầm thường.

Nếu hai phe xẩy cuộc chiến đấu thì khó mà biết trước phe nào thắng phe nào.

Vi Tiểu Bảo lẩm bẩm:

– Mình có hiểu cóc gì về quốc gia đại sự thì còn nghĩ ra kế hoạch thế đếch nào được? Chỉ có chuyện chuồn đi là hơn, cút con mẹ nó về nước để tránh khỏi hai phe hỗn chiến làm cho Vi Tiểu Bảo nát như tương La Sát.

Gã láo liên cặp mắt đáp:

– Vụ này dễ lắm. Dĩ nhiên tại hạ có biện pháp, nhưng nữ Sa hoàg phải chịu điều kiện của tại hạ mới được.

Tô Phi á cả mừng vội hỏi:

– Điều kiện gì? Ngươi muốn sao ta cũng nghe hết. Phải chăng ngươi muốn làm nam Hoàng hậu của ta?

Vi Tiểu Bảo trong lòng kinh hãi nghĩ thầm:

– Vụ này mình chịu không dám lãnh giáo. Muốn lấy vợ thì lấy A Kha hay hơn nhiều. Bằng không thì con tiểu nha đầu Song Nhi cũng còn khá hơn cô gái La Sát đầy mình lông lá.

Gã cười đáp:

– Tại hạ làm nam Hoàng hậu của nữ Sa hoàng dĩ nhiên là hay lắm nhưng nếu làm thế thì bệ hạ lại không thành nữ Sa hoàng nữa.

Tô Phi á hỏi ngay:

– Vì lẽ gì ngươi làm nam Hoàng hậu lại khiến ta không thể làm nữ Sa hoàng được?

Vi Tiểu Bảo đáp:

– Nguyên nhân đó là… Con mẹ nó đĩ đực không nở hoa.

Trong lúc thảng thốt gã không nghĩ ra được vì nguyên nhân gì cho hợp lý, liền buột miệng nói đại một câu châm ngôn của địa phương Dương Châu.

Dĩ nhiên Tô Phi á chẳng hiểu gì. Nàng hỏi:

– Phải chăng người Trung Quốc làm nam Hoàng hậu khiến cho bọn người La Sát không hài lòng?

Câu này vô tình đã giúp ý kiến cho Vi Tiểu Bảo. Gã đáp:

– Đúng thế! Bọn đàn ông La Sát tự cho mình là đẹp trai sao lại không được làm nam Hoàng hậu? Mà phải để người ngoại quốc vào làm? Bọn họ sẽ thù ghét Công chúa và đánh lại ngay.

Tô Phi á cho là phải, liền hỏi:

– Vậy ngươi muốn làm gì ta cũng ưng hết?

Vi Tiểu Bảo đáp:

– Một là tại hạ muốn làm quan lớn. làm tướng quân ở nước La Sát.

Tô Phi á nói:

– Cái đó dễ lắm! Ta được lên làm nữ Sa hoàng rồi liền phong cho ngươi tước Bá và làm tướng quân. Ngươi thống lãnh đội quân Thát Đát. Ngươi mặt vàng, mũi tẹt, đội kỵ binh Thát Đát cũng mặt vàng, mũi tẹt. Bọn họ sẽ phục ngươi.

Vi Tiểu Bảo lại nói:

– Hai là Công chúa không đánh nhau với Hoàng đế Trung Quốc, viết một phong thư đưa cho tại hạ đem về Bắc Kinh. Nữ Sa hoàng nước La Sát cùng Hoàng đế Trung Quốc kết bạn thân với nhau, ôm nhau, hôn nhau. Quân Trung Quốc lợi hại lắm! Tên nào cũng biết ma pháp, chỉ điểm ngón tay một cái là quân La Sát không cử động được. Nếu hai bên đánh nhau là người La Sát phải chết hết. Tại hạ yêu thương Công chúa mà Công chúa chết đi, tại hạ phải khóc nhiều.

Tô Phi á nghe gã nói vậy rất lấy làm cảm động. Nàng đã được trông thấy Song Nhi ra tay điểm huyệt phó đội trưởng và sáu tên chánh phó tiểu đội trưởng khiến chúng không cử động được. Nàng không hiểu đây là môn võ công thượng thừa ở Trung Quốc, khó mà học được, cả Vi Tiểu Bảo cũng không làm nổi. Nàng cho là người Trung Quốc biết ma pháp thật. Nếu nàng đánh nhau với Hoàng đế ở Trung Quốc tất bị thua ngay. May được một thằng nhỏ Trung Quốc tỏ mối chân tình với nàng.

Tô Phi á nghĩ vậy liền dang tay ôm Vi Tiểu Bảo vào lòng, hôn gã một cái thật đậm đà. Nàng nói:

– Thằng nhỏ Trung Quốc kia! Ta đã yêu ngươi. Phải rồi! Quân La Sát là bạn tốt với quân Trung Quốc chứ không đánh nhau.

Nàng lại hôn gã đánh chụt một cái rồi hỏi:

– Ngươi còn muốn gì nữa không?

Vi Tiểu Bảo ngẫm nghĩ một chút rồi đáp:

– Tại hạ không muốn gì nữa.

Tô Phi á nói:

– Hay lắm! Ngươi dạy ta mau:

Dùng cách gì để lên làm nữ Sa hoàng.

Vi Tiểu Bảo lẩm bẩm:

– Vụ này khó quá biết làm thế nào?

Gã liền kéo dài câu chuyện bằng cách hỏi lăng nhăng đến mọi việc ở triều đình nước La Sát.

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ vẫn chẳng ra được kế gì, gã liền giả vờ không hiểu ngôn ngữ của Công chúa.

Tô Phi á vốn là cô gái thông minh. Dần dần, nàng phát giác ra gã giả dối.

Vẻ mặt rất khó coi, nàng đáp:

– Ngươi mà lừa gạt ta là ta giết ngươi đó.

Vi Tiểu Bảo hoang mang vội đáp:

– Không lừa gạt đâu! Không lừa gạt đâu! Tô Phi á lại hỏi:

– Vậy dùng cách gì cho ta lên làm nữ Sa hoàng.

Vi Tiểu Bảo ấp úng:

– Cái đó… cái đó…

Tô Phi á hỏi:

– Cái đó làm sao? Trong triều một phái ủng hộ ta, lại một phái phản đối ta.

Nếu hai phái xẩy cuộc đánh nhau, phái ta thua thì làm thế nào?

Vi Tiểu Bảo nghe nói trong triều đình La Sát có hai phe đối nghịch nhau, gã chợt nhớ tới tiểu Hoàng đế Khang Hy đã kể chuyện ngày trước đức Thái tổ Hoàng đế Mãn Châu lập ra bốn chức bối lặc. Đại bối lặc là Đại Thiện, Nhị bối lặc là A Mẫn. Tam bối lặc là Mãng Cổ nhĩ thái, Tứ bối lặc là Hoàng Thái Cực. Trong đám này có A Mẫn là cháu còn ba người kia đều là con.

Bốn vị bối lặc đều có quyền rất lớn mà cũng tranh dàm với nhau. Sau Tứ bối lặc Hoàng Thái Cực lật đổ cả ba vị đối lập kia rồi lên nối ngôi lớn.

Gã nghĩ tới vụ này liền đáp:

– Cả Công chúa lẫn Bỉ Đắc cùng làm Sa hoàng. Sau này sẽ tỉa dần, giết hết các đại thần cùng tướng quân có ý phản đối Công chúa. Kế đó giết cả Bỉ Đắc là ngôi nữ Sa hoàng về tay Công chúa.

Tô Phi á cho là diệu kế, nhưng còn điều các vị đại thần đều nói con gái không thể làm Sa hoàng được mới thật khó chịu. Nàng liền đem tình hình này nói cho Vi Tiểu Bảo nghe.

Vi Tiểu Bảo nghĩ tới Thanh triều lúc mới mở nước. Thuận Trị lão Hoàng gia còn là một vị tiểu Hoàng đế, quyền bính đều ở trong tay Nhiếp Chính Vương Đa Nhĩ Cổn. Gã liền nói:

– Công chúa đừng làm nữ Sa hoàng vội, hãy làm Nhiếp Chính Vương trước đã.

Tô Phi á hỏi:

– Nhiếp Chính Vương là cái gì?

Vi Tiểu Bảo đáp:

– Nhiếp Chính Vương không phải Sa hoàng nhưng lại nắm được nhiều quyền bính, còn Sa hoàng chỉ là hư vị chứ không thực quyền, nên các quan đều sợ hãi và nghe lệnh Nhiếp Chính Vương, chứ không nghe lời Sa hoàng.

Tô Phi á cả mừng reo:

– Hách là xìu! Hách là xìu!

Hồi 175

Tam phiên dâng biểu thử lòng vua

Bọn Vương công, tướng quân ủng hộ Tô Phi á tương đối ít người hơn phe kia. Nàng liền triệu tập những nhân vật đầu não vào cung nói cho hay kế hoạch của Vi Tiểu Bảo.

Tô Phi á trong tay nắm giữ binh quyền ở Mạc Tư Khoa, nàng không lên làm nữ Sa hoàng được vì trong nước chưa có tiền lệ. Bọn đại thần nghe đến mưu kế tôn nàng lên làm Nhiếp Chính Vương đề cho là tuyệt diệu, vì điều khẩn yếu là nắm đại quyền vào tay, còn làm Sa hoàng hay không chẳng có gì quan hệ.

Mọi người thương nghị hồi lâu lại nghĩ ra biện pháp nữa là lập người em ruột của Tô Phi á tên gọi Y Phàm lên làm đại Sa hoàng. Còn Bỉ Đắc vẫn làm vua và gọi là Tiểu Sa hoàng. Đại tiểu Sa hoàng cùng ngồi chấp chính thì phe ủng hộ Bỉ Đắc tất không ai phản đối nữa.

Tô Phi á Công chúa làm Nhiếp Chính Nữ Vương, xử lý hết mọi việc triều chính.

Mọi người bàn định kế hoạch xong xuôi, Tô Phi á lập tức tụ hội các Hoa? thương doanh, lại triệu tập toàn thể vương công đại thần vào triều. Nàng tuyên bố tân pháp độ với quần thần rùi hứa đảm bảo chức quyền cho các đại thần, quyết định không tự ý phế bỏ một ai. Người nào ủng họ chế độ này đều được thăng thưởng.

Bọn vương công, đại thần thấy quyền lợi của mình không bị tổn thương, lại chẳng hại gì đến luật lệ của tiên triều, nên không ai có lời dị nghị.

Một người dẫn đạo đầu tiên nhìn về phía Tô Phi á Nữ Nhiếp Chính Vương khom lưng hành lễ. Các quan đều răm rắp làm theo.

Tô Phi á vui mừng khôn xiết liền sai người mời đệ đệ là Y Phàm vào triều.

Đồng thời buông tha Bỉ Đắc tiểu Sa hoàng ở trong hầm rượu ra.

Cả hai vị đều làm Hoàng đế kêu bằng đại tiểu Sa hoàng.

Nàng ngồi ở phía dưới hai em để đình thần tung hô.

Bá quan tâu bày công việc triều chính cùng đề nghị thưởng phại đều do Nữ Nhiếp Chính Vương cho quyết định.

Hiện nay Y Phàm mười sáu tuổi, Bỉ Đắc mới lên mười. Cả hai cùng nhỏ tuổi, kiến thức nông cạn, nhất thiết mọi việc đều nghe theo chủ trương của tỷ tỷ.

Tô Phi á thấy mình nắm được đại quyền vào tay rùi liền nghĩ đến ngay công ơn của thằng nhỏ mà là quan to ở Trung Quốc. Nếu không được gã liên tiếp nghĩ dùm mấy phen diệu kế thì hiện giờ nàng còn bị cầm tù ở Liệp Cung. Sau mấy tháng nữa, Hoàng thái hậu Na Đạt Lệ á chắc còn bức bách nàng phải cắt tóc đi tu suốt đời làm ni cô trong một toà am chiền tối tăm lạnh lẽo.

Nàng nghĩ tới mạch vận bi thảm nàu không rét mà run.

Nàng liền truyền Vi Tiểu Bảo đến hết lời tán tụng gã như một vị thiên thần.

Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm trong bụng :

– Những kế hoạch của ta người Trung Quốc coi là rất tầm thường chẳng có chi kỳ lạ. Ta ở Trung Quốc là một kẻ hèn nhát, ngu si, không ngờ lại biến thành Gia Cát Lượng ở nước La Sát, mới đáng tức cười.

Gã toan ba hoa khoác lác một hồi, nhưng nghĩ lại có điều không ổn, vì nếu nàng Công chúa La Sát kia coi gã là Gia Cát Lượng thật sẽ lưu lại bên mình để phò tá trong những công việc quốc gia đại sự thì vĩnh viễn không buông tha cho trở về Trung Quốc nữa.

Gã liền nói :

– Tâu nữ nhiếp chính vương nương nương ! Nay nương nương làm nhiếp chính vương, sau này lên làm nữ Sa hoàng chẳng có gì khó khăn nữa, nương nương chỉ cần tuân giữ một điều là mọi người đều tâm phục.

Tô Phi á hỏi :

– Điều gì ? Nói lẹ cho ta nghe.

Vi Tiểu Bảo đáp :

– Nhất ngôn ký xuất, Tam đầu mã xa nan truy.

Vi Tiểu Bảo thấy ở Trung Quốc người ta thường nói :

Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, nay ở nước La Sát gã đổi thành :

Tam đầu mã xa nan truy.

Tô Phi á không hiểu liền hỏi :

– Tam đầu mã xa nan truy là gì ?

Vi Tiểu Bảo đáp :

– Nghĩa là nương nương đã nói câu gì nhất định phải theo cho đúng. Hoàng đế bên Trung Quốc nói ra câu gì, người ta kêu bằng :

Kim khẩu của đức Hoàng đế đã tuyên ngôn thì có chết cũng thôi chứ không canh cải.

Tô Phi á hiểu ngay, cười hỏi :

– Phải chăng ngươi sợ ta thay đổi ý kiến về những điều ta đã ưng thuận với ngươi ? Thằng con nít Trung Quốc thân ái của ta ơi ! Lời nói của Nữ Nhiếp Chính Vương nước La Sát là câu tuyên ngôn của Bảo thạch khẩu, chứ không phải chỉ Kim khẩu mà thôi, vì Bảo thạch khẩu còn trân quý hơn kim khẩu của Hoàng đế bên Trung Quốc nhiều.

Nàng liền hạ dụ phong Vi Tiểu Bảo làm Bá tước, cai quản địa phương Thát Đát ở mặt đông và chỉ huy quân đội ở xứ này.

Nàng lại sai quan đại thần viết một phong quốc thư gửi cho Hoàng đế Trung Quốc do Vi Tiểu Bảo đem về. Đồng thời nàng phái một tên sứ thần nước Nga lãnh hai đội kỵ binh Kha Tát Khắc theo đi hộ tống. Nàng còn tặng rất nhiều kim ngân tài vật.

Vi Tiểu Bảo trước đã đút lót nàng mười mấy vạn lạng bạc, nay nàng trả lại hết.

Ngoài ra còn rất nhiều lễ vật đưa sang biếu Hoàng đế Trung Quốc. Những đồ biếu này đều là đặc sản rất quí trọng của nước La Sát như da cừu, bảo thạch.

Tô Phi á đã lựa mấy tên trai tráng xinh đẹp người La Sát để bầu bạn với mình chứ không đến thân nhiệt với Vi Tiểu Bảo nữa. Nhưng lúc Vi Tiểu Bảo sắp từ biệt lên đường, nàng nghĩ tới mối ân tình trong mấy tháng ở chung với gã, lại cảm kích gã đã làm giúp bao nhiêu kế hoạch để đưa nàng đến bước vinh quang, làm nàng xúc động vô cùng, sinh lòng quyến luyến không nỡ rời tay.

Theo chính sử Nga La Tư thì đội hoa? thương thủ làm loạn trong ba ngày từ 15 đến ngày 17 tháng 5.

Ngày 29 tháng 5 những hoa? thương doanh đều đặt dưới quyền chỉ huy của Tô Phi á. Y Phàm và Bỉ Đắc đều được mời lên ngôi Sa hoàng, còn Tô Phi á công chúa làm tổng lý nhiếp chính vương.

Cuộc nổi loạn chấm dứt và hoà bình trở lại vào khoảng trung tuần tháng sáu.

Lúc này tiết trời nắng ấm. Vi Tiểu Bảo cưỡi tuấn mã và được đội kỵ binh Kha Tắc Khắc hộ vệ xuyên qua cánh đồng cỏ rộng mông mênh ở xứ Tây Bá Lợi á.

Gió xuân mát mặt, vó ngựa vang tai. Thật là oai phong lẫm liệt. Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm trong bụng :

– Lần này ta thoát chết quả thật là may mắn. Chẳng những cái mạng nhỏ xíu của mình được toàn vẹn mà còn giúp cho công chúa nước La Sát bao nhiêu công trạng lớn lao. Sở dĩ ta nên việc là hoàn toàn trông vào những lúc nghe sách cùng đi coi hát hàng ngày.

Nên biết mấy ngàn năm lịch sử Trung Quốc đã diễn ra biết bao cuộc tạo phản thoán đế và những vụ chém giết tơi bời. Người Trung Quốc dĩ nhiên đầy đủ kinh nghiệm hơn hết mọi nước trên thế giới.

Vi Tiểu Bảo bất quá mới được nghe chút vỏ ngoài truyền tụng ở dân gian, thế mà cũng đủ giúp cho nước ngoài mưu đồ thoán vị, định quốc an bang.

Thực ra vụ này chẳng có chi là kỳ lạ. Nhà Mãn Thanh mở nước, các tướng đều vô học hủ lậu. Bao nhiêu cuộc hành quân, chiến đấu, cùng những mưu lược đánh thành đoạt luỹ trông cả vào pho tiểu thuyết “Tam Quốc diễn nghĩa”.

Ngày trước Thanh Thái Tôn dùng kế phản gián khiến cho Sùng Trinh Hoàng đế nhà Đại Minh hạ sát đại tướng của mình là Viên Sùng Hoán, cũng giống như kế Châu Do khiến Tào Tháo tự giết Thuỷ quân đô đốc của mình là Thái Mạo, Trương Doãn trong truyện Tam Quốc diễn nghĩa.

Thực ra lịch sử tuyệt đối không nói đến vụ Châu Do lừa gạt Tào Tháo hạ sát Thuỷ quân đô đốc nào hết. Không ngờ lời nói của tiểu thuyết gia lại biến thành sự thật có ảnh hưởng đến lịch sử mấy trăm năm của nước Trung Quốc mới thật là kỳ, ly kỳ hơn cả tiểu thuyết.

Lời chú của tác giả :

Vụ hoa? thương doanh làm loạn ở Nga La Tư, ý Phàm và Bỉ Đắc cùng làm đại tiểu Sa hoàng, Tô Phi á làm Nữ Nhiếp Chính Vương đều có chép trong lịch sử nước này. Còn vụ người Trung Quốc là Vi Tiểu Bảo có tham dự vào những vụ đó hay không ? Lịch sử nước Nga tuyệt không nói đến, e rằng Trung Quốc sử cũng khó lòng tra khảo ra được.

Nhắc lại Vi Tiểu Bảo đưa sứ thần nước La Sát về theo. Đoàn người đi mãi, một hôm về tới Bắc Kinh.

Bọn Khang thân vương, Sách Ngạch Đồ cùng vương công đại thần thấy gã trở về một cách đột ngột, ai nấy vừa kinh hãi vừa vui mừng.

Nguyên hôm ấy gã đem đoàn thuỷ binh ra biển rồi từ đó mất tích. Triều đình đã mấy lần phái người đi điều tra, ai cũng trở về nói là biển cả mênh mang, chẳng có một vết tích chi hết. Lại không thấy một con thuyền hay một tên lính nào trở về.

Nhà vua yên trí rằng Vi Tiểu Bảo cùng đội chiến thuyền ngẫu nhiên gặp bão ở giữa biển, toàn quân đã bị chìm đắm.

Tin tức Vi Tiểu Bảo về tới nơi bào vào cung, vua Khang Hy lập tức triệu gã vào bệ kiến.

Vi Tiểu Bảo thấy nhà vua vẻ mặt tươi cười, gã khấu đầu bái kiến rồi lược thuật những chuyện đã trải qua.

Nhà vua sai gã đi chuyến này với mục đích tiêu diệt Thần Long giáo và bắt giả Thái Hậu. Hiện nay nghe nói Thần Long đảo đã bị đánh phá nhưng giả Thái Hậu chưa bắt được. Tuy nhiên gã lại kết được bằng hữu với nước La Sát.

Nhà vua thấy Vi Tiểu Bảo bình yên trở về, mặt rồng hớn hở, lại thấy nói nước La Sát gửi sử thần đến bái kiến, càng lấy làm vui lòng, liền hỏi kỹ lại mọi tình hình.

Vi Tiểu Bảo tường thuật từ đầu đến cuối. Khi gã nói tới vụ giúp Tô Phi á thúc giục đội hoa? thương làm loạn, và vụ lập hai vị đại tiểu Sa hoàng, còn Công chúa La Sát làm Nữ Nhiếp Chính Vương, đức vua cười khanh khách phán :

– Con mẹ nó ! Ngươi học được cái khôn của nhà Đại Thanh ta rồi đem qua nước La Sát dạy cho nữ quỉ.

Hôm sau vua Khang Hy ra triều, tuyên triệu sứ thần nước Lá Sát vào bệ kiến.

Cả triều đình chỉ có một mình Vi Tiểu Bảo là hiểu tiếng La Sát.

Thật ra tiếng La Sát rất khó học, Vi Tiểu Bảo mới ở bên đó có mấy tháng nên chưa biết được nhiều. Những lời chúc tụng của sứ thần nước La Sát trong mười câu có đến chín câu gã không rõ nghĩa, nhưng gã coi thường, vì chẳng ai hiểu tiếng La Sát, gã cứ bịa đặt nói ra.

Ngày trước gã đã học thuộc bài văn bia của Lục Cao Hiên có những câu “Hàng mấy nghìn năm, mới có một nhà Đại Thanh, uy linh hiển hách, tế độ lê dân” gì gì, gã liền nói ra.

Vi Tiểu Bảo vừa nói vừ liếc mắt dòm trộm vua Khang Hy. Gã thấy long nhan vui vẻ, cười nói mê ly thì biết bài văn kia có thể dùng được.

Gã liền cất tiếng dõng dạc đọc :

“Hàng yêu phục ma, như nhật sơ thăng.

Vũ dực phụ tá, thổ cố nạp tân.

Vạn thọ bách tường, vô bất phong đấng.

Tiên phúc vĩnh hưởng, phổ thế sùng kính, Thọ dữ thiên tề, văn võ nhân thánh.

Tu du, thiên hiện… ” Gã đọc tới hai chữ “thiên hiện” liền dừng lại nghĩ thầm :

– Nếu ta còn đọc tiếp tất phải lòi đuôi cáo ra.

Gã liền nói :

– Tiểu Sa hoàng và nhiếp chính vương nước La Sát dâng lời chúc tụng Hoàng đế Trung Quốc, cầu mong đức vạn tuế thánh thọ an khang.

Bài văn đó nguyên là của Lục Cao Hiên soạn ra để tán tụng Hồng giáo chủ ở Thần Long Giáo. Bây giờ Vi Tiểu Bảo đem ra đọc thuộc lòng, tuy không được hợp tình cảnh cho lắm, nhưng những câu “Văn võ nhân thánh”, “Thọ dữ thiên tề” đúng là những câu chúc tụng một vị đế vương.

Vua Khang Hy cũng biết những câu văn thanh nhã cổ kính này, nhất định Vi Tiểu Bảo chẳng thể ứng khẩu dịch ra được, mà là gã đã thương lượng với sứ giả chuẩn bị từ trước, bây giờ gã thuộc lòng rồi cứ thể mà đọc. Nhà vua tuyệt đối không ngờ đó là bài văn chúc tụng Hồng giáo chủ mà Vi Tiểu Bảo đã đem râu ông nọ cắm cằm bà kia.

Sứ thần nước La Sát lại đưa trình những lễ vật của nước La Sát dâng biếu.

Nguyên khí hậu nước La Sát còn có phần lạnh giá hơn cả miền Liêu Đông nước Trung Quốc, nên những loại đặc sản như da điêu, da hồ vừa dầy tuyệt vừa mịn màng, đẹp hơn thổ sản Liêu Đông nhiều.

Bọn đại thần người Mãn Châu đều là những tay sành sỏi về những thứ thổ sản này. Họ vừa ngó thấy đã biết ngay là của quí và tấm tắc khen không ngớt miệng.

Vua Khang Hy liền hạ chỉ cho Vi Tiểu Bảo khoản đãi sứ thần một cách trịnh trọng và dặn gửi tặng phẩm vật Trung Quốc đưa về tặng lại cho Sa hoàng cùng nhiếp chính vương nước La Sát.

Sau khi bãi triều, vua Khang Hy triệu Thang Nhược Vọng và Nam Hoài Nhân vào cung ra lệnh cho hai người đó đến hội kiến với sứ thần La Sát.

Nam Hoài Nhân là người nước Tỷ Lợi thì cũng nói tiếng Pháp Lan Tây, một đằng sứ thần nước La Sát lại thạo Pháp ngữ. Hai bên trò chuyện với nhau ý hợp tâm đầu.

Nam Hoài Nhân hết sức tán tụng vua Khang Hy là một vị anh quân đức độ, xưa nay ít có vị đế vương nào bì kịp. Sứ thần La Sát khâm phục nhà vua Trung Quốc không biết đến thế nào mà kể.

Hôm sau vua Khang Hy lại sai Thang Nhược Vọng mở cuộc thao diễn pháo binh và tác xạ Ở trong khu vườn mé nam Hoàng thành.

Vi Tiểu Bảo bồi tiếp sứ thần La Sát ra quan sát cuộc thao diễn này. Sứ thần thấy hoa? lực hùng hậu, tác xạ chuẩn đích, lại càng ngấm ngầm khâm phục.

Nhà vua còn sai Nam Hoài Nhân chuyển lời giao hảo mật thiết của Hoàng đế Trung Quốc đối với Nữ Nhiếp Chính Vương nước La Sát. Từ nay hai nước hoà hiếu, vĩnh viễn coi nhau là huynh đệ chi bang.

Sứ thần nước La Sát từ biệt ra về rồi, vua Khang Hy nghĩ tới Vi Tiểu Bảo chuyến này xuất chinh đã tước bỏ được hai phe cường viện của Ngô Tam Quế, công lao gã không phải là nhỏ. Nhà vua liền giáng chỉ phong cho gã làm Nhất đẳng Trung Dũng Bá.

Vương công đại thần lại một phen tới tấp đến chúc tụng gã.

Vi Tiểu Bảo nhớ tới bọn Thi Lang, Hoàng tổng binh, tự hỏi :

– Tại sao không thấy một người nào trong bọn họ trở về ?

Gã cho là chủ soái mất tích trên mặt biển, mà chủ soái lại là người thân cận thứ nhất của nhà Vua, nên chúng sợ Hoàng đế nổi lôi đình khép vào tử hình vì đã thục lùi lúc lâm trận để hư việc nước. Chắc bọn chúng còn đang lạc lõng ngoài Thông Cật đảo.

Gã nghĩ vậy liền phái hai tên sứ giả và chỉ điểm đường lối cho chúng ra Thông Cật đảo và Thần Long đảo để đón Thi Lang về kinh.

Một hôm vua Khang Hy triệu Vi Tiểu Bảo vào Ngự thư phòng, trỏ ba bản tâu trên mặt bàn, hỏi gã :

– Tiểu Quế Tử ! Ba bản tấu này của ba nơi gởi về, Ngươi thử đoán oi là biểu tấu của những ai ?

Vi Tiểu Bảo lư cổ ra ngó vào ba bản tâu mà chẳng thấy dấu vết gì để có thể phỏng đoán, gã liền đáp :

– Chúa thượng có hở cho một chút đầu mối thì nô tài mới đoán được, bằng không nô tài đành chịu.

Vua Khang Hy mỉm cười, giơ tay mặt làm tư thể chém ba cái đầu đồng thời đánh dứ một chưởng.

Vi Tiểu Bảo cười đáp :

– Phải rồi ! Đúng là bản tấu của bọn đại gian thần Ngô Tam Quế, Thượng Khả Hy, Cảnh Tĩnh Trung.

Nhà Vua lại mỉm cười phán hỏi :

– Ngươi quả là thông minh. Bây giờ ngươi lại đoán coi ba bản tấu này nói gì?

Vi Tiểu Bảo gãi đầu gãi tai hỏi lại :

– Cái này thật khó đoán. Phải chăng ba bản tấu đã gửi đến cùng một lúc ?

Vua Khang Hy đáp :

– Có bản đến trước, có bản đến sau, nhưng chỉ cách nhau mấy ngày thôi.

Vi Tiểu Bảo nói :

– Chắc là ba tên đại thần đó đều có định kiến giống nhau. Nô tài tuy không đoán ra được :

trong nội dung ba bản tấu chúng đa nói gì nhưng chắc chúng có ý nghĩ bất lương. Nô tài dù không đoán trúng hẳn thì cung không sai là mấy.

Vua Khang Hy giơ tay lên khẽ đập xuống bàn một cái rồi đáp :

– Đúng thế ! Bản tấu thứ nhất của Thượng Khả Hy. Hắn nói là đã già, muốn được về dưỡng lão ở Liêu Đông. Xin để cho con là Thượng Chí Tín ở lại trấn thủ tỉnh Quảng Đông.

Nhà vua ngừng lại một chút rồi nói tiếp :

– Ta cho hắn hay nếu hắn trở về Liêu Đông thì bất tất phải để con lại ở Quảng Đông. Ngô Tam Quế nghe được tin này liền tiếp tục gởi bản tấu về cho ta.

Vua Khang Hy cầm một bản tấu giơ lên nói :

– Bản tấu này của Ngô Tam Quế. Hắn nói :

“Kẻ thần truyền đời thọ lãnh thiên ân, quên mình cũng khôn đáp, chỉ biết tận tuỵ Ở nơi phiên trấn, chẳng khi nào dám nghỉ vai. Nay nhân Bình Nam Vương đã dâng sớ trần tình và được Thánh thượng cho rút khỏi phiên trấn. Vi thần ngửa trong lượng cả cũng xin triệt hồi bản phiên”.

Nhà vua ngừng lại một chút rồi tiếp :

– Hừ ! Đây là hắn muốn thử xem ta có dám triệt bỏ phiên trấn của hắn không? Hắn lại chẳng hành động một mình mà còn kéo bè với Thượng Khả Hy và Cảnh Tĩnh Trung cho thành bộ ba để hăm doa. trẫm.

Vua Khang Hy lại cầm bản tấu thứ ba giơ lên nói :

– Đây là bản tấu của Cảnh Tĩnh Trung. Hắn nói :

“Kẻ thần vì được tập tước đã hai năm (??? có lẽ là 20 năm ???), trong lòng khắc khoải trông về cửa khuyết. Nhưng vì hải đạo khôn lường, vi thần chưa dám đề nghị bãi binh. Gần đây vi thần được Bình Nam Vương Thượng Khả Hy dâng sớ xin về đã được lãnh chỉ. Thần xin thánh thượng nghĩ tới kẻ bộ hạ khởi binh nam chinh đã ngoài hai chục năm. Mong rằng lượng thánh phê chuẩn triệt binh”.

Nhà vua nói tiếp :

– Một tên ở Vân Nam, một tên ở Phúc Kiến, xa cách nhau hàng muôn dặm mà sao hai bản tấu lại tương tự nhau ? Mặt khác hắn nói không nên bãi binh, một đằng lại xin triệt thoái. Mấy tên giặc này ấm ớ vậy thì còn coi ta vào đâu nữa ?

Nhà vua vừa nói vừa liệng bản tấu xuống bàn ra chiều phẫn nộ.

Vi Tiểu Bảo tâu :

– Đúng thế ! Ba bản tấu này đã lộ ý phản bạn, toan điều đại nghịch vô đạo.

Tâu hoàng thượng ! Chúng ta phen này phải phát binh tóm cỏ ba tên phản tặc đem về kinh sư, tru di… hừ hừ ! tận sát bọn đàn ông. Còn đàn bà con gái thì thưởng cho công thần để làm nô bộc.

Gã toan nói :

Tru di tam tộc, chém chết cả nhà. Nhưng gã chợt nhớ tới A Kha và Trần Viên Viên, nên mới nói nửa câu rồi đổi giọng.

Vua Khang Hy nói :

– Nếu chúng ta phát binh trước không khỏi để tiếng cho bách tính trong thiên hạ đồn đại là ta có ý trừ diệt công thần. Rồi những tiếng đồn “hêt chim bay cung tên bỏ xó”, “thỏ chết rồi chó săn bị mổ” gì gì toàn điều tiếng không hay.

Chi bằng trước hết hãy triệt hồi phiên trấn thử xem ba người bọn chúng có động tĩnh gì ? Nếu chúng tuân chỉ triệt binh, kính cẩn tuân theo mệnh lệnh của triều đình thì vụ này sẽ bỏ qua. Bằng không ta sẽ phát binh tiễu phạt. Thế là danh chính ngôn thuận.

Vi Tiểu Bảo nói :

– Hoàng thượng lo nghĩ thật chu đáo, kế hoạch không sơ hở chút nào, khiến cho kẻ vi thần khâm phục vô cùng. Nhân vụ này, nô tài tưởng tượng ra một màn hát hội :

Hoàng thượng ngồi trên hỏi :

– Kẻ quì dưới kia là ai ?

Ngô Tam Quế tâu :

– Nô tài là Ngô Tam Quế bệ kiến thánh hoàng.

Hoàng thượng quát hỏi :

– Bớ Ngô Tam Quế ! Ngươi thật là lớn mật ! Sao không ngửng đầu lên ?

Ngô Tam Quế tâu :

– Kẻ vi thần phạm tội không dám ngửng đầu.

Hoàng thượng quát hỏi :

– Ngươi phạm tội gì ?

Ngô Tam Quế tâu :

– Nô tài mưu việc đại nghịch, toan bề tạo phản để lên ngôi Hoàng đế.

Hoàng thượng lại quát :

– Hừ ! Quân này to gan thiệt ! Vi Tiểu Bảo đâu ?

Nô tài chạy ra quì xuống tâu :

– Có, có ! Có tiền tướng ứng hầu.

Hoàng thượng tuyên bố :

– Có lệnh tiễn đây ! Trẫm phát cho ngươi mười vạn hùng binh chinh phạt phản tặc Ngô Tam Quế ! Nô tài đón lấy lệnh tiễn, miệng hô :

– Vâng thánh hoàng lệnh dạy, quyết trừ khử Ngô gia.

Đồng thời nô tài vung chân đá vào đít Ngô Tam Quế đến té đái vãi phân.

Ô hô ai tai ! Phụ duy thượng hưởng ! Vua Khang Hy bật cười khanh khách hỏi :

– Ngươi muốn đem binh đi đánh Ngô Tam Quế ư ?

Vi Tiểu Bảo liếc mắt ngó thấy nhà vua lộ vẻ trào phúng liền biêt ngay tiểu hoàng đế muốn bày trò giỡn cợt liền đáp :

– Nô tài bất quá là một thằng nhỏ thì thống lĩnh đại quân thế nào được ? Hay hơn hết là Hoàng thượng tự mình làm đại nguyên soái, cho nô tài làm chức tiên phong, gặp núi phải mở đường, thấy sông nước phải bắc cầu. Đại quân rầm rộ nhằm Vân Nam thẳng tiến.

Vua Khang Hy nghe gã nói bất giác rạo rực trong lòng. Ngài cảm thấy việc ngự giá thân chinh Ngô Tam Quế là một vụ rất thú vị liền nói :

– Để ta nghĩ kỹ lại xem sao đã.

Sáng sớm hôm sau, vua Khang Hy triệu tập vương công đại thần đến điện Thái Hoà thương nghị quan quốc đại sự.

Vi Tiểu Bảo tuy đã thăng quan liền mấy cấp bậc nhưng ở triều đình quan chức hãy còn bé nhỏ. Đáng lý gã không đủ tư cách vào điện Thái Hoà bàn việc triều chính. Nhưng nhà vua hạ đặc chỉ nói là gã đã vâng lệnh đi sứ Vân Nam, biết rõ nội tình của Ngô phiên, nên phải vào hậu giá bàn việc quân quốc.

Tiểu hoàng đế ngồi trên long ngai giữa điện. Các vị thân vương quận vương, hoàng thân quốc thích, đại học sĩ, thượng thư chia ban thị lập. Vi Tiểu Bảo đứng ở chỗ sau rốt mọi người.

Vua Khang Hy cầm ba bản tấu của Thượng Khả Hy, Ngô Tam Quế, Cảnh Tĩnh Trung giao cho quan đại học sĩ, kiêm lễ bộ thượng thư là Ba Thái và phán bảo :

– Tam phiên dâng bản tấu khẩn cầu triệt binh. Vậy đối với sự vụ này ta nên làm thế nào ? Các khanh hãy tâu qua nghe thử.

Nhà vua lại bảo chuyền các bản tấu cho vương công đại thần coi rõ rồi trình bầy.

Khang Thân Vương Kiệt Thư lên tiếng trước :

– Tâu hoàng thượng ! Theo ngu kiến của tiểu thần thì tam phiên khẩn cầu triệt binh không phải là bản tâm muốn như vậy, mà dường như có ý thử thách triều đình.

Vua Khang Hy hỏi:

– Sao khanh biết thế ?

Kiệt Thư đáp :

– Cả ba bản tấu đều có chỗ nói đến quân vụ Ở địa phương mình trách nhiệm trọng đại, không dám tthiện tiện bỏ đi. Vậy mà dưới lại thỉnh cầu triệt binh, thật là mâu thuẫn rõ rệt.

Quan đại học sĩ ở điện Thái Hoà là Chu Tô nói :

– Theo ý kiến của ngu thần thì triều đình nên ban chỉ úy lạo Tam Phiên nói là đức Hoàng thượng rất trông cậy ở họ về công việc vương thất, việc triệt binh chưa bàn tới.

Hồi 176

Miệng nói huyênh hoang khéo đặt bày

Vua Khang Hy hỏi:

– Theo ý khanh thì nên để Tam Phiên lại hay sao ?

Vệ Chu Tô đáp:

– Xin thánh thượng minh giám, ngày trước Lão Tử đã nói :

“Giai binh bất tường” thì dù việc binh đao tốt đẹp đến đâu cung là điều bất tường. Sau có người tham khảo cho chữ “giai” là lầm, chính chữ “duy” mới đúng. “Duy binh bất tường” nghĩa là hễ động đến binh nhung đều là điểm gở. Lão Tử còn nói:

“Việc binh đao chỉ là điều bất tường, chứ không có tính cách quân tử chút nào. Nếu không phải vì chuyện bất đắc dĩ thì không nên dùng đến”.

Vi Tiểu Bảo ngầm nghĩ bụng:

– Lão này thật là lớn mật ! Trước mặt Hoàng thượng mà dám xưng một điều Lão Tử hai điều Lão Tử ? Thế mà Hoàng thượng vẫn không nổi giận mới kỳ! Gã không hiểu Lão Tử đây chính là bậc thánh nhân đời xưa tên gọi Lý Nhĩ, chứ không phải bọn quê mùa hống hách tự xưng là Lão Tử hay lão gia.

Vua Khang Hy gật đầu hỏi:

– Binh đao quả là điềm dữ, chiến tranh quả là nguy hiểm. Đo%Bi khiếp phục. Bây giờ điều động cánh quân này, hoa. phúc chưa hiểu ra sao. Theo ngu kiến của hạ thần thì thêm việc không bằng bớt việc.

Quan Hộ thượng thư là Mễ Tư Hàn nói :

– Từ đời xưa các bậc thánh vương trị nước đều lấy yên dân làm gốc, đời Tây Hán thiên hạét soi:

Từ ngày Ngô Tam Quế trấn thủ tỉnh Vân Nam đến nay, địa phương đó được bình định, quân Man di không đến quấy nhiễu. Triều đình khỏi mối lo ở biên cương phương Nam (???). Nay nếu triệt thoái phiên trấn ở Vân Nam, đưa Ngô Tam Quế về Liêu Đông thì e rằng giải Vân Qúi có thể xảy ra hậu hoạn. Triều đình giữ lại phiên trấn, chắc Ngô Tam Quế đầy lòng cảm kích, chỉ mong báo đáp tiên ân. Hai phiên thần Cảnh Tĩnh Trung và Thượng Khả Hy, cùng Khổng quân ở Quảng Tây cũng đội ơn mưa móc. Từ nay bể lặng sóng yên, thiên hạ thái bình.

Nhà vua lại gật đầu phán hỏi:

– Theo lời khanh thì dẹp những trọng trấn miền tây nam sẽ xẩy hoa. hoạn ở biên giới phải không ?

Đối Khách Nạp đáp :

– Chính thế ! Thần nghe nói binh mã của Ngô Tam Quế rất tinh nhuệ, uy thế lẫy lừng, khiến bọn Man di phải khiếp phục. Bây giờ điều động cánh quân này, hoa. phúc chưa hiểu ra sao. Theo ngu kiến của hạ thần thì thêm việc không bằng bớt việc.

Quan Hộ thượng thư là Mễ Tư Hàn nói :

– Từ đời xưa các bậc thánh vương trị nước đều lấy yên dân làm gốc, đời Tây Hán thiên hạ thịnh trị cũng vì theo chính sách của họ Tiêu họ Tào, chỉ cầu yên tĩnh chứ không bới việc. Nay Hoàng thượng thánh minh, đức sánh Tam hoàng, Hán, Đường thịnh thế cũng không bì kịp, Hoàng thượng từ ngày tiếp vị chấp chính, không ưa mở công trình hiệu đại để bớt sức lao động cho muôn dân, trăm họ đều cảm ơn đức. Theo ý nông nổi của ngu thần thì nên giữ nguyên tình trạng cũ, bất tất phải thay đổi chi hết. Cứ thế là phong điều vũ thuận, quốc thái dân an. Thánh thiên tử thõng tay trị nước, khỏi lo lắng chi hết.

Các vương công đại thần nói lui tới đều là chủ trương không nên triệt hồi phiên trấn.

Vua Khang Hy lại hỏi Đại học sĩ Đỗ Lập Đức:

– Khanh nhận thấy thế nào ?

Đỗ Lập Đức đáp:

– Việc thiết lập Tam phiên vốn là để đền đáp công lao cho kẻ phiên thần.

Nay Tam phiên không phạm lỗi lớn mà dẹp bỏ đi thì khó lòng tránh khỏi điều chê bai của thiên hạ nói triều đình bạc đãi công thần đời tiên triều. Như vậy e thương tổn đến đức thịnh của bệ hạ.Vi Tiểu Bảo nghe mọi người nói toàn một giọng giá áo túi cơm. Tuy gã không hiểu mấy nhưng cũng biết chủ trương của họ đều muốn giữ chế độ phiên trấn lại.

Trong lòng nóng nảy vô cùng, gã nhìn Sách Ngạch Đồ đưa mắt ra hiệu lại lắc đầu quày quạy. Gã mong lão lên tiếng phản đối chủ trương của mọi người.

Không ngờ Sách Ngạch Đồ thẫy gã lắc đầu lại hiểu lầm. Lão cho là Vi Tiểu Bảo thúc giục mình cũng nên lên tiếng phản đối việc dẹp bỏ phiên trấn.

Mặt khác lão nhận thấy rằng Vi Tiểu Bảo đã hiểu rõ tâm ý của Hoàng thượng, mà lão lại thấy nhà vua nghe những lời nghị luận của đại thần rồi không thổ lộ ý kiến để nguyên hay dẹp bỏ phiên trấn. Lão cho là tiểu Hoàng đế không dám gây chiến với Ngô Tam Quế, liền bước ra tâu:

– Bọn Ngô Tam Quế, Cảnh Tĩnh Trung, Thượng Khả Hy đều giỏi nghề dùng binh. Nếu triều đình xuống chỉ dẹp bỏ phiên trấn là khích động bọn họ hưng binh tạo phản, triều đình khó bề chống chọi. Nhất là cả năm tỉnh Vân Nam, Qúi Châu, Quảng Đông, Phúc Kiến và Quảng Tây đồng thời gây sự với triều đình, thì không chừng còn những phe phản bạn khác cũng dấy quân hưởng ứng, lại càng nguy hiểm hơn nữa. Theo ý kiến cua ngu thần thì Ngô Tam Quế và Thượng Khả Hy đều già nua tuổi tác, chẳng còn sống được bao lâu ở thế gian, có để bọn họ thụ hưởng thêm mấy năm nữa rồi thọ chung chính tẩm cũng chẳng hề gì. Bọn binh tướng ở Tam phiên quen đánh trận cũng đã già nua, chờ chúng chết mòn chết mỏi một phần lớn rồi sẽ ra lệnh triệt phiên. Thế là ổn hơn hết.

Vua Khang Hy tủm tỉm cười nói:

– Lời bàn của khanh thật đáng mặt lão thần trì trọng.

Sách Ngạch Đồ lại cho là Hoàng thượng khen ngợi mình, vội vàng dập đầu tạ Ơn, miệng tâu:

– Kẻ thần vì việc quân quốc há giám chẳng hết lòng nghĩ kế hoạch vẹn toàn Nhà vua hỏi đại học sĩ Hồ Hải:

– Khanh là một nhân vật văn võ kiêm toàn, thống hiểu lục thao tam được, nhận xét vụ này ra sao ?

Đồ Hải đáp:- Nô tài kém cỏi, nhờ ơn Hoàng thượng gia ân cất nhắc, theo ngu kiến của hạ thần thì binh mã triều đình đã thao luyện cực kỳ tinh nhuệ, tam phiên có mưu đồ đen tối cũng chẳng thể thành đại sự được. Nhưng nếu di chuyển mấy chục vạn người ở tam phiên đến Liêu Đông cũng có chỗ đáng lo.

Vua Khang Hy hỏi lại:

– Điều chi đáng ngại ?

Đỗ Hải tâu:

– Liêu Đông là đất căn bản của nhà Đại Thanh ta. Bao nhiêu lăng tẩm liệt tổ liệt tông đều ở đó hết. Nếu tam phiên có dạ bất thần, mấy chục vạn người đồng thời nổi loạn ở Liêu Đông thì càng thêm khó phòng phạm.

Nhà vua lẩm nhẩm gật đầu.

Đồ Hải lại nói:

– Trường hợp mà đem tam phiên dời khỏi chỗ cũ, triều đình cần phải điều động binh mã lập đội trú phòng ở các tỉnh Vân Nam, Quảng Đông, Phúc Kiến.

Đưa mấy chục vạn đại quân lên miền Bắc, lại chuyển mấy chục vạn đại quân xuống miền Nam không khỏi gây nhiều chuyện rắc rối, vừa hao phí tài nguyên, vừa phiền nhiễu địa phương.

Sách Ngạch Đồ nói theo:

– Tam phiên đóng quân tại đó đã hoà mình với bách tính ở địa phương, không nghe thấy có chuyện xung đột xảy ra. Tiếng nói ở vùng Quảng Đông, Phúc Kiến lại là thứ ngôn ngữ đặc biệt cổ quái. Nay nếu triều đình điều động toàn quân tới đó thì sự ngôn ngữ bất đồng, tập tục khác lạ, hai bên khó nỗi hiểu nhau, nô tài e rằng có thể gây nên xích mích và biến cố nữa.

Vi Tiểu Bảo càng nghe càng khó chịu. Gã biết tiểu Hoàng đế đã quyết ý triệt bỏ tam phiên mà bọn vương công đại thần toàn là hạng nhát gan sợ việc. Gã e mình quan tước thấp kém, lại còn nhỏ tuổi mà nơi đây là chốn triều đình thương nghị quốc gia đại sự, đâu có thể nói nhăng nói càn được ? Vì thế trong lòng gã vừa nóng nảy, vừa bối rối, mà không nghĩ ra được kế gì.

Bỗng thấy vua Khang Hy nhìn quan binh bộ thượng thư là Minh Châu phán hỏi:- Minh Châu ! Vụ này thuộc phạm vi quản hạt của Bộ Binh. Vậy khanh tính thế nào ?

Minh Châu tâu:

– Hoàng thượng được thượng đế ban cho trí tuệ khác thường, nghe xa trông rộng, cao minh gấp trăm ngàn lần bọn thần tử. Nô tài nghĩ đi nghĩ lại nhận thấy triệt phiên có chỗ hay của nó mà để nguyên cũng có cái hay, thành ra không sao quyết định được. Mấy bữa nay nô tài vẫn khác khoải về vụ này. Sau chợt nghĩ ra một điều mới yên tâm và đêm qua đã ngủ được.

Y dừng lại một chút rồi tiếp:

– Nguyên nô tài mới nhớ tới thánh thượng liệu việc như thần, tính toán không sơ sót mảy may. Bao nhiêu ý nghĩ của triều thần, thánh thượng đã nhìn thấy rõ.

Bọn nô tài chỉ cần dốc lòng tận tuỵ làm theo là nhất định đi tới chỗ đại cát đại lợi, vạn sự như ý.

Vi Tiểu Bảo nghe Minh Châu nói vậy, trong lòng rất lấy làm khâm phục bụng bảo dạ:

– Hết thảy văn võ triều thần chưa có một ai có bản lãnh làm quan giỏi bằng thằng cha này. Cách bợ đít của hắn thật là chu đáo. Lão gia phải bái hắn làm thầy mới được. Ngày sau chắc hắn còn tiền trình viễn đại, công danh phú quí khó mà lường được.

Về sau quả nhiên Minh Châu làm đến văn tướng và được vua Khang Hy sủng hạnh vô cùng, đúng như điều tiền liệu của Vi Tiểu Bảo. Đó là việc về sau, nơi đây hãy xin tạm gác.

Vua Khang Hy mỉm cười phán:

– Ta kêu khanh để nghĩ kế hoạch vẹn toàn cho việc nước, chứ không phải nghe khanh ca tụng công đức.

Minh Châu dập đầu tâu:

– Ngửa trông lượng thánh xét soi. Kẻ thần nào phải công tụng đức, mà là sự thật hiển nhiên. Từ hôm Binh bộ được tin Tam phiên có điều bất ổn, nô tài ngày đêm tâm trí nghĩ bề đối phó. Vạn nhất phải dùng binh thì đều binh khiển tướngthế nào để có thể quyết thắng ? Để Hoàng thượng khỏi lo âu ? Nhưng nô tài nghĩ tới nghĩ lui không tìm được kế vẹn toàn, vì bọn nô tài đầu óc ngu muội, suy nghĩ đến mấy cũng chẳng kịp tài trí sáng suốt của Thánh hoàng. Thánh thượng không cần suy nghĩ, tùy tiện sai bảo là công việc sẽ đâu vào đấy.

Y dừng lại một chút rồi nói tiếp :

– Thánh thiên tử là ngôi sao Tử Vi ở trên trời giáng hạ phàm trần, di nhiên bọn nô tài là hạng phàm tục thì bì kịp thế nào được ? Vì thế nô tài nghĩ rằng cứ chờ một khi thánh chỉ ban ra là công việc tốt đẹp. Dù trong lúc nhất thời bọn nô tài chưa hiểu rõ được thì cứ tận tâm tận lực tuân chỉ làm theo rồi sau này cũng tỉnh ngộ ra.

Các quan đại thần nghe Minh Châu nịnh hót một hồi trong lòng đều ngầm thoá mạ là đồ vô sỉ, công nhiên nịnh hót trước mặt mọi người mà lại dùng lời lẽ bợ đít đến cùng cực, không biết xấu hổ là gì.

Tuy mọi người trong lòng tức giận mà ngoài miệng cũng phải phụ hoa. theo.

Nhà vua lại phán hỏi:

– Vi Tiểu Bảo người đã tới Vân Nam biết rõ tình hình, vậy vụ này nên thế nào ? Ngươi thử nói trẫm nghe.

Vi Tiểu Bảo quì xuống dập đầu tâu:

– Xin thánh thượng xét soi. Nô tài chẳng hiểu gì về những việc quốc gia đại sự. Chỉ nhớ Ngô Tam Quế nói với nô tài một câu rằng :

“Vi đô thống ! Sau này có xảy ra biến cố gì, đô thống cũng bất tất phiền não. Cái chức đô thống chỉ có phần tăng thêm chứ không bị giáng cấp đâu mà ngại”.

Vua Khang Hy hỏi xen vào:

– Hắn nói thế thì ngươi bảo sao ?

Vi Tiểu Bảo đáp:

– Nô tài không hiểu hỏi lại:

“Sau này có chuyện biến cố gì ?”. Ngô Tam Quế cười đáp:

“Khi nào đến việc thì đô thống tự nhiên sẽ rõ”.

Gã nói tới đây dừng lại một chút rồi tiếp:- Tâu Hoàng thượng ! Ngô Tam Quế có ý tạo phản là một điều chắc chắn không sai nữa. Nô tài e rằng không chừng bây giờ hắn đã may áo long bào rồi.

Hắn tự ví mình như con mãnh hổ, mà Hoàng thượng trong con mắt hắn chỉ là con Hoàng oanh.

Vua Khang Hy nhíu cặp lông mày hỏi:

– Mãnh hổ, Hoàng oanh là thế nào ?

Vi Tiểu Bảo dập đầu tâu:

– Ngô Tam Quế thốt ra những lời đại nghịch vô đạo, nô tài lớn mật đến đâu cũng không dám thuật lại.

Nhà vua phán:

– Ngươi cứ nói hết đi, những câu đại nghịch vô đạo đó có phải tự ngươi nói ra đâu mà ngại ?

Vi Tiểu Bảo tâu:

– Dạ Ngô Tam Quế có ba món bảo bối. Hắn nói là ba món đó tuy quí thật nhưng đáng tiếc cái đẹp của nó chưa được xứng đáng.

Gã dừng lại một chút rồi tiếp:

– Món bảo bối thứ nhất là viên hồng ngọc bảo thạch lớn bằng trứng chi bồ câu mà đỏ như tiết gà. Hắn đính viên ngọc này vào chóp mũ và nói:

“Bảo thạch lớn quá, đáng tiếc là cái mũ nhỏ nên không xứng”.

Vua Khang Hy đằng hắng một tiếng.

Các đại thần nhìn nhau, ai cũng lầm bầm:

– Bảo thạch lớn mà mũ nhỏ quá thì hiển nhiên có ý muốn đội trên đầu chiếc mũ hoàng quan.

Vi Tiểu Bảo lại nói:

– Món bảo bối thứ hai là một tấm da cọp nền trắng vành đen. Nô tài từng chầu Hoàng thượng trong cung, nhưng chưa từng được ngó thấy tấm da cọp sắc trắng nào. Ngô Tam Quế bảo là thứ bạch lão hổ này hàng mấy trăm năm chưa thấy một lần. Ngày trước Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dẫn đánh được một con, ChuNguyên Chương cũng đánh được một con. Ngoài ra còn Tào Tháo và Lưu Bị cũng đều đánh được một con. Ngô Tam Quế dùng tấm da cọp để bọc ghế ngồi, hắn nói:

“Da bạch hổ là vật khó kiếm, đáng tiếc mình dùng nó để bọc cái ghế quá tầm thường”.

Vua Khang Hy lại lẩm nhẩm gật đầu, cười thầm trong bụng. Nhà vua biết Vi Tiểu Bảo buột miệng huênh hoang để vu hãm Ngô Tam Quế. Ngài còn biết gã là kẻ bất học vô thuật, nói nhăng nói càn chẳng có thứ tự nào hết. Thậm chí gã còn tưởng lầm Tào Tháo cũng làm Hoàng đế.

Vi Tiểu Bảo lại nói:

– Món bảo bối thứ ba là tấm bình phong bằng đá Đại Lý. Trên tấm bình phong này vẽ cảnh thiên nhiên. Một con hoàng oanh nhỏ đứng trên ngọn cây cao chót vót. Dưới gốc cây là một con lão hổ. Ngô Tam Quế nói:

“Tấm bình phong này quí vô giá. Đáng tiếc là con mãnh hổ lại phải khuất thân ở dưới gốc cây. Còn con hoàng oanh nhỏ vô dụng lại đậu ở cành cao mà buông tiếng hót líu lo”.

Vua Khang Hy nói:

– Trẫm nhận thấy ba câu đó hắn nói ra chẳng qua là để tỷ dụ mọi vật chẳng thể tận thiện tận mỹ, chưa hẳn đã có ý phản nghịch ở trong đó.

Vi Tiểu Bảo tâu:

– Hoàng thượng khoan hồng độ lượng mến kẻ vô tài. Nếu Ngô Tam Quế còn chút lương tâm, thì đã đội ơn sâu phải mong báo đáp mới hợp lý. Nhưng hắn lại dùng lễ vật hối lộ vương công đại thần ở trong triều, biếu ông này ngàn lạng vàng, ông kia bạch ngân hai vạn lạng. Hắn rất hào phóng với mọi người quyền thế.

Vậy mà có ba món chí bảo lại không đem tiến cống Hoàng thượng.

Vua Khang Hy mỉm cười đáp:

– Trẫm không ham muốn những thứ đó.

Vi Tiểu Bảo tâu:

– Phải rồi ! Ngô Tam Quế hay đòi triều đình tiền lương, tiền thưởng cho bộ hạ. Hắn nắm bạc vào tay rồi, để lại Bắc Kinh đến quá nửa tặng cho văn võ bá quan. Nô tài đã bảo hắn “Vương gia tặng cho các quan lớn trong triều một cáchrộng rãi quá, khiến cho nô tài phải xót dạ thay cho vương gia”. Hắn đáp:

“Tiểu huynh đệ ! Những vàng bạc này bất quá là tạm thời gởi ở nơi họ, để họ nói tốt cho mình, mấy năm nữa rồi họ phải trả cả vốn lời, việc gì mà lo ?” Gã ngừng lại một chút rồi tiếp:

– Nô tài không hiểu hỏi hắn:

“Thưa Vương gia ! Tài vật đã tặng cho người ta rồi, khi nào người ta còn trả lại ? Vả đây là Vương gia vì lòng tốt tình nguyện tặng cho họ chứ có phải họ vay mượn Vương gia đâu mà đòi họ trả vốn lời ?” Ngô Tam Quế cười khanh khách, vỗ vai nô tài mấy cái rồi lấy ra cái túi gấm đưa cho nô tài nói:

“Tiểu huynh đệ ! Cái này là của tiểu vương tặng cho tiểu huynh đệ để tỏ chút lòng thành. Ở trước mặt Hoàng thượng, tiểu huynh đệ liệu nói tốt cho tiểu vương một chút. Giả tỷ Hoàng thượng bảo dẹp bỏ phiên trấn thì tiểu huynh đệ viện lý lẽ cần thiết để không thể dẹp bỏ đi được”. Rồi hắn cười ha hả nói tiếp:

“Tiểu huynh đệ cứ yên tâm. Cái này tiểu vương không bao giờ đòi lại hết”.

Gã vừa nói vừa lấy trong bọc ra một túi gấm, cầm trong tay giơ cao lên.

Mọi người đều nhìn thấy ngoài túi thêu bốn chữ “Bình tây vương phủ”.

Vi Tiểu Bảo lại mở miệng túi đổ những vật bên trong ra.

Bỗng nghe những tiếng leng keng vang lên. Nào trân châu, nào bảo thạch, nào ngọc phỉ thuý, tất cả đến mấy chục viên mỹ ngọc rất trân quí rớt xuống đất.

ánh minh châu bảo khí sáng rực trông hoa cả mắt. Những thứ châu báu này có thứ của Ngô Tam Quế tặng cho, có thứ gã lấy được ở chỗ khác. Nhưng trong lúc nhất thời, ai mà phân biệt được ?

Vua Khang Hy nói:

– Vừa rồi ngươi đi Vân Nam một chuyến thành ra một phen đại phát tài.

Vi Tiểu Bảo tâu:

– Những đồ trân châu bảo bối này, nô tài không dám giữ nữa. Xin Hoàng thượng thưởng cho người khác.

Nhà vua phán hỏi:

– Cái đó là của Ngô Tam Quế tặng cho ngươi, sao trẫm lại có thể thưởng cho kẻ khác được ?Vi Tiểu Bảo tâu:

– Ngô Tam Quế tặng cho nô tài, lại muốn nô tài lừa dối Hoàng thượng, nói tốt cho hắn đã đành, lại còn trăm mưu nghìn kế để giữ phiên trấn lại chứ đừng triệt bỏ. Nô tài đối với Hoàng thượng dốc dạ trung thành, có lý đâu lại tham lam một chút kim ngân tài bảo để trỏ kẻ phản tặc bảo là trung thần. Nô tài đã thẳng thắn không bênh vực hắn mà còn giữ những của này thì có điều không phải với hắn. Vả lại kim ngân châu báu khắp thiên hạ đều là của Hoàng gia. Chúa thượng muốn thưởng cho ai thì đó là ơn đức của chúa thượng. Sao lại để tên Ngô Tam Quế giữ lấy rồi lên mặt hảo nhân, mua chuộc lòng người ?

Vua Khang Hy cười khanh khách nói:

– Ngươi đã hết lòng trung với trẫm thì những trân châu bảo bối này cũng coi như là của trẫm thưởng đó.

Nhà vua lại móc trong túi một cái đồng hồ vàng, nói tiếp:

– Ngoài ra trẫm thưởng cho ngươi một vật bảo bối của Tây Dương này.

Vi Tiểu Bảo vội quì xuống dập đầu, tiến lại đón lấy chiếc đồng hồ vàng.

Hành động này của Vua tôi hai người đã lọt vào mắt các đại thần. Họ đều là những người chuyên coi thái độ những nhân vật khác thì làm gì chẳng hiểu tâm ý của vua Khang Hy ?

Mặt khác các đại thần đều đã nhận hối lộ của Ngô Tam Quế. Gần đây lại được Vi Tiểu Bảo chuyển giao một mớ, ai nấy đều hồi hộp nghĩ bụng:

– Nếu mình không biết lựa chiều, để thằng lỏi kia nói huỵch toẹt lễ vật ở Vân Nam đem về cho mình, mà Hoàng thượng nổi cơn tức giận, tất khép vào tội tư thông với Ngoại Phiên mưu đồ chuyện đen tối. Dù chẳng bị rơi đầu cũng phải đi sung quân.

Các quan lại nghĩ tiếp:

– Vi Tiểu Bảo vũ hãm Ngô Tam Quế bằng những lời ấu trĩ, tức cười. Dù Ngô Tam Quế thực tình muốn làm phản, quyết chẳng khi nào tiết lộ cho Khâm sai của Hoàng đế biết. Gã còn nói những vàng bạc tặng các đại thần ở trong triều rồi sau này sẽ thu về đủ cả vốn lời là có ý ám thị sau khi cuộc tạo phản thành công,hắn lên làm Hoàng đế sẽ đòi lại các đại thần phải trả lại vàng bạc. Đó hiển nhiên là ý nghĩ của đứa con nít chưa hiểu sự đời. Ngô Tam Quế là một nhân vật lão mưu thâm toán khi nào lại để tâm đến chút kim ngân đã tặng cho người ? Nhưng Vi Tiểu Bảo muốn nói gì thì nói cũng không bị đức vua bài bác, đủ tỏ ý kiến của gã được Hoàng thượng nâng đỡ triệt để.

Như vậy còn ai dám lên tiếng phản đối để rước hoa. vào mình ?

Minh Châu nhanh trí, lẹ miệng nói ngay:

– Vi đô thống là một vị thiếu niên anh tài, xét đoán sự việc rất tinh vi và đối với Hoàng thượng lại hết dạ trung thành. Y đến chỗ Ngô Tam Quế tức là vào tận hang cọp thám tra biết rõ sự tình, khiến ai cũng phải khâm phục. Nếu không được Hoàng thượng soi rõ tiên cơ, phái Vi đô thống đến tận Vân Nam tra xét thì bọn ngu thần phục vụ Ở kinh thành làm sao mà biết được Ngô Tam Quế đã chịu ơn sau của quốc gia mà lại sinh lòng phản trắc ?

Y nói mấy câu vừa để tâng bốc vua Khang Hy cung Vi Tiểu Bảo, vừa cởi mở cho các bạn đồng liêu trong triều. Đồng thời xác nhận tội danh của Ngô Tam Quế.

Trong điện Thái Hoà, mỗi người lại nói thêm mấy câu lọt tai. Các đại thần đang hồi hộp trong lòng, lo lắng cho thái độ ngoan cố của mình lúc trước, bây giờ mới thở phào một cái nhẹ nhõm.

Khang Thân Vương Kiệt Thư và Sách Ngạch Đồ nguyên là chỗ bạn thân với Vi Tiểu Bảo, lúc này đã hiểu ý, dĩ nhiễn hết lời nói vun vào.

Các đại thần bây giờ lại theo hùa mỗi người một câu đều công nhận nên triệt hồi phiên trấn.

Có vị tự trách mình quá hồ đồ, may được đức Hoàng thượng anh minh chỉ đạo chẳng khác vén mây trông thấy mặt trời.

Có vị đưa ra phương lược nên triệt bỏ cách nào ? Dùng kế gì đến bắt trói Ngô Tam Quế giải về kinh cùng tịch thu gia sản hắn làm sao ?

Ngô Tam Quế nổi tiếng là phú xưng địch quốc. Khi nhắc tới vụ tịch thu gia sản nhà hắn, ai cũng muốn được sai phái vào vụ này.Nhưng sau lại nghĩ việc đó không phải ngon lành, vì Ngô Tam Quế mà trở mặt thì người nào đến tịch thu gia sản của hắn sẽ bị rơi đầu trước tiên.

Vua Khang Hy chờ mọi người nói hết cả rồi mới tuyên bố:

– Dù Ngô Tam Quế có ý nhị tâm, nhưng chưa lộ hình tích tạo phản. Vậy câu chuyện bữa nay, nhất thiết không ai được tiết lộ ra ngoài, để cho hắn có cơ hội sửa đổi lỗi lầm.

Các đại thần lại ca tụng thánh đức mênh mông, nhân từ khoan hậu.

Vua Khang Hy lấy trong bọc ra một tờ giấy vàng rồi hỏi:

– Đây là đạo thượng dụ. Các khanh thử coi xem có chỗ nào không ổn chăng?

Ba Đạt khom lưng đón lấy, cầm hai tay lên lớn tiếng đọc:

“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu rằng:

“Tự đời xưa các bậc đế vương bình định thiên hạ đều trông vào sức lực của quan quân. Khi bể lặng sóng yên là hạ lệnh ban sư, cho sĩ tốt nghỉ ngơi. Những bậc trọng thần trấn thủ biên cương cũng cần được có ngày hưu dưỡng yên vui.

Đó là thịnh điển của quốc gia” Ba Đạt đọc tới đây dừng lại, các đại thần lại một phen tấm tắc khen ngợi, tán tụng đạo ngự chế hoành văn của Hoàng thượng.

Hồi 177

Dựng miếu tuyên dương trung liệt sĩ

Ba Đạt khẽ dằn hắng một tiếng, gật gù cái đầu xoay chuyển hai vòng như để thưởng thức câu văn tuyệt diệu trong đạo thượng dụ.

Đoạn hắn lấy giọng đọc tiếp:

“Vương trước nay dốc dạ trung trinh, bày mưu khắc địch, hết sức khuông phò, lập nên đại sự. Sau vương ở lại trọng trấn biên cương khiến trẫm yên lòng, khỏi lo về mặt Nam hoang, công lao tột bậc !”…

Ba Đạt tới đấy dừng lại một chút, khẽ thở dài nói:

– Thật là một áng văn chương tuyệt tác ! Sách Ngạch Đồ nói theo:

– Thiên ân của đức Hoàng thượng đối với Ngô Tam Qu? mông mênh như biển cả. Giả tỷ hắn còn chút lòng dạ của con người thì khi nghe đọc đạo thượng dụ này e rằng hắn phải thẹn mặt hổ lòng mà chết đi được.

Ba Đạt hắng giọng đọc tiếp:

“Nhưng trẫm nghĩ đến Vương đã già nua tuổi tác mà phải đóng binh ở xứ biên hoang lâu ngày, lòng quyến cố của trẫm thật là thấm thiết ! Gần đây địa phương đó đã vững như bàn thạch. Vậy trẫm ưng chuẩn lời thỉnh cầu của Vương được bãi bõ phiên trấn, trở về kinh địa.

Nay trẫm đặc phái Khâm sai đại thần đến nơi tuyên đọc thượng dụ, để Vương thống lãnh quan binh bộ thuộc trở về Bắc Kinh, cho trẫm thoa? lòng mong nhớ.

Thế là tôi chúa được sớm hôm bầu bạn quân thần cộng lạc, vĩnh viễn an hưởng thái bình.

Một khi Vương dời khỏi Vân Nam trẫm liền phát dụ phái quân trú phòng địa phương phòng vệ an ninh cho bách tính. Phủ đệ của Vương ở Bắc Kinh hiện đã sẵn sàng, Vương không phải lo lắng chi hết. Khâm thử !”.

Thanh điệu của Ba Đạt sang sảng như tiếng chuông đồng, hắn đọc thượng dụ vừa mạch lạc, vừa gẫy gọn, lại lên bổng xuống trầm, ai nghe cũng lọt tai.

Ba Đạt đọc xong thượng dụ, hết thẩy nịnh thần đều lên tiếng hoan hô, tán tụng.

Minh Châu nói:

– Tám chữ “sớm hôm bầu bạn, quân thần cộng lạc” của đức Hoàng thượng thật cho đá cũng phải cảm động. Bọn nô tài nghe đến tám chữ này mà trong lòng hồi hộp.

Đồ Hải nói theo:

– Đức Hoàng thượng suy nghĩ thật sâu sa, chu đáo. Trong thượng dụ nói cả đến việc một khi Ngô Tam Quế dời khỏi Vân Nam là lập tức có quân trú phòng của địa phương đến trấn giữ an ninh cho trăm họ, để hắn hết đường kiếm cớ trùng trình. Thượng dụ còn nhắc tới hắn đến Bắc Kinh đã dành phủ đệ sẵn sàng, hắn khỏi phái người về kinh xây dựng lâu đài, do đó hắn có thể nấn ná để ở lại Vân Nam hàng mấy năm cũng chưa biết chừng.

Vua Khang Hy lại nói:

– Hay hơn hết là Ngô Tam Quế vâng thượng dụ về triều ngay, thì trăm họ thoát khỏi một phen tai nạn binh đao. Bây giờ cần phải hai người có tài biện thuyết đến Vân Nam tuyên bố chỉ dụ của trẫm.

Mọi người nghe Hoàng đế nói vậy đều đưa mắt nhìn Vi Tiểu Bảo.

Vi Tiểu Bảo thấy ai cũng ngó mình, gã không khỏi hoang mang, nghĩ bụng:

– Vụ này mà mình phải đi là không hay đâu. Chuyến trước đưa dâu đến Vân Nam cơ hồ mất mạng rồi. Lần này còn đem thượng dụ triệt phiên tới đó, tất Ngô Tam Quế phải hạ sát cả Khâm sai đại thần.

Gã lại nghĩ tới đến Vân Nam có thể lấy được A Kha, bất giác rạo rực trong lòng. Nhưng xét cho cùng thì việc bảo toàn tính mạng vẫn là quan trọng hơn hết.

Bỗng thấy Minh Châu quì xuống tâu:

– Xin Hoàng thượng xét soi. Kể về tài biện thuyết và hành động tinh minh mẫn cán thì Vi đô thống là một nhân vật rất đắc lực. Có điều đô thống ghét kẻtàn ác như quân cừu địch. Đô thống đã biết Ngô Tam Quế tỏ lòng bất kính với Hoàng thượng nên căm hận hắn thấu xương. Nếu Hoàng thượng lại phái Vi đô thống đi công cán vụ này thì e rằng có điều bất lợi. Theo ngu kiến của nô tài thì quan Lễ bộ thị lang Chiết Nhĩ Khang và quan Hàn lâm học sĩ Đạt Nhĩ Lễ là những nhân vật có thể đảm đương việc đi Vân Nam để tuyên thị thượng dụ được. Hai người này ung dung phong nhã may ra cảm hoá được kẻ hung tàn, ngoan cố cũng chưa biết chừng.

Vua Khang Hy rất lấy làm vừa dạ, liền ban khẩu dụ phái Chiết Nhĩ Khang và Đạt Nhĩ Lễ đi Vân Nam tuyên chỉ.

Các đại thần thấy Hoàng đế quyết ý dẹp phiên, thảo sẵn thượng dụ để bên mình, đều lấy làm hối hận là lúc ban đầu đã nói tốt cho Ngô Tam Quế.

Bây giờ ai nấy đều đổi giọng, nghĩ ra thật lắm tội trạng đổ lên đầu Ngô Tam Quế mà toàn là những tội đại gian đại ác, không thể khoan dung được.

Vua Khang Hy gật đầu phán:

– Ngô Tam Quế tuy toan làm điều đại nghịch, nhưng cũng chưa phải là tội ác đến cùng cực. Chúng ta phải coi chừng mà hành động, chớ để xẩy điều gì trái ngược với sự thực.

Nhà vua phán xong mấy câu này liền đứng lên nhìn Vi Tiểu Bảo vẫy tay cho gã đi theo vào hậu điện.

Vi Tiểu Bảo theo tiểu Hoàng đế tới ngự hoa viên. Bỗng nhà vua dừng lại, cười nói:

– Tiểu Quế Tử ! Bữa nay có mặt ngươi thật là hay quá ! Nếu ngươi không lấy cái túi trân châu bảo bối ra đổ xuống đất thì con mẹ nó những thằng khỉ già đều nói tốt cho Ngô Tam Quế.

Vi Tiểu Bảo tâu:

– Thực ra Hoàng thượng chỉ tuyên bố một câu dẹp bỏ phiên trấn là các quan liền đua nhau tâu việc triệt phiên là đúng. Nhưng nô tài nghĩ để họ tự nói ra ý kiến của mình ra nghe cũng thú vị.Vua Khang Hy lẩm nhẩm gật đầu. Nét mặt bỗng trở nên trịnh trọng, nhà vua nói:

– Tiểu Quế Tử ! Nước cờ chúng ta đã đi rồi, nhưng Ngô Tam Quế thật không phải hạng dễ chơi đâu. Tướng sĩ dưới trướng hắn đều là những tay đánh quen trăm trận. Binh lực hắn lợi hại vô cùng ! Nếu hắn dấy binh tạo phản mà người Hán khắp thiên hạ đều hưởng ứng thì vụ này thật la nguy hiểm.

Những năm gần đây Vi Tiểu Bảo đi khắp các nơi đã được nghe người Hán chỗ nào cũng thoá mạ bọn Thát Đát, mà số người Hán lại rất đông. Trong một trăm người thì có đến chín mươi chín phần người Hán, còn người Mãn Châu chưa chắc đã được một phần. Nếu người Hán khắp thiên hạ đều đứng lên tạo phản thì bất luận trường hợp nào người Mãn Châu cũng khó lòng chống cự nổi.

Nhưng số người thoá mạ bọn Thát Đát tuy nhiều, mà số người căm hận Ngô Tam Quế còn đông hơn.

Vi Tiểu Bảo nghĩ tới điểm này liền tâu:

– Xin thánh thượng yên tâm. Người Hán khắp thiên hạ chẳng một ai ưa Ngô Tam Quế. Nếu hắn tạo phản thì ngoài bè lũ thân tín của hắn, chẳng có ai ủng hộ hết.

Vua Khang Hy gật đầu đáp:

– Ta nghĩ tới điểm này rồi. Quế Vương nhà Minh trước chạy trốn sang nước Miến Điện rồi bị Ngô Tam Quế bắt được giết đi. Như vậy Ngô Tam Quế có tạo phản cũng chỉ nói là “hưng Hán phản Mãn” chứ không thể tuyên bố là “phản Thanh phục Minh” được.

Nhà vua nói tới đây dừng lại một chút rồi hỏi:

– Sùng Trinh hoàng đế nhà Minh chết vào ngày nào ?

Vi Tiểu Bảo gãi đầu gãi tai ngập ngừng đáp:

– Cái đó… cái đó… nô tài không thể biết được, vì hồi ấy nô tài chưa ra đời.

Vua Khang Hy cười ha hả nói:

– Ta hỏi thăm đường một kẻ đui mù. Thưở ấy ta chưa ra đời. Phải rồi ! Đến ngày giỗ Sùng Trinh Hoàng đế, ta hạ chiếu an ủi, phủ dụ những con em trong hoàng tộc nhà Minh, đồng thời ta phái mấy vị Hoàng thân quốc thích đến tế điệntrên lăng vua Sùng Trinh, khiến trăm họ trong thiên hạ đều cảm kích ta mà thêm thống hận Ngô Tam Quế.

Vi Tiểu Bảo tâu:- Hoàng thượng thần cơ diệu toán thật sâu rộng. Nhưng nếu ngày giỗ của Sùng Trinh Hoàng đế còn xa mà Ngô Tam Quế tạo phản trước rồi thì làm thế nào ?

Vua Khang Hy cất bước trong vườn hoa đi thêm mấy bước rồi mỉm cười nói lảng sang chuyện khác:

– Tiểu Quế Tử ! ít lâu nay ngươi phụng chỉ đi làm việc quốc gia đã phải chịu nhiều điều cực nhọc. Hết lên Ngũ Đài Sơn lại xuống Vân Nam, hết ra Thần Long đảo lại tới Liêu Đông. Sau cùng ngươi sang cả nước La Sát. Chuyến này trẫm phái ngươi đi đến một địa phương vui vẻ.

Vi Tiểu Bảo tâu:

– Địa phương vui vẻ nhứt trong thiên hạ là bên mình Hoàng thượng. Nô tài chỉ cần được nghe Hoàng thượng nói một câu, nhìn thấy Hoàng thượng một lần là tâm hồn rạo rực, trong lòng khoan khoái vô cùng ! Tâu Hoàng thượng ! Đây là nô tài nói thật, chứ không có ý nịnh hót.

Vua Khang Hy gật đầu phán:

– Trẫm biết sự thực là như vậy. Trẫm với ngươi là quân thần mà hai bên ý hợp tâm đầu đúng là có duyên phận. Trẫm với ngươi đánh nhau rồi kết bạn, thật khác người đời. Hà hà ! Hễ trẫm ngó thấy ngươi là trong lòng lại cao hứng. Tiểu Quế Tử ! Nửa năm nay trẫm bặt tin ngươi đã tưởng ngươi chết chìm ngoài biển cả rồi. Trẫm rất lấy làm hối hận sao lại phái ngươi làm việc mạo hiểm như vậy ?

Vi Tiểu Bảo trong lòng cảm kích tâu:

– Nô tài chỉ mong muốn được chầu hầu kề cận Hoàng thượng.

Mấy tiếng sau âm thanh của gã nghẹn ngào vì cảm động.

Vua Khang Hy nói:

– Hay lắm ! Ta là Hoàng đế sáu chục năm thì ngươi cũng làm quan lớn sáu chục năm. Tôi chúa chúng ta đầy lòng ân nghĩa lại có thuỷ chung.Một vị Hoàng đế mà thốt ra những câu này với kẻ thần tử thật là hiếm có. Một là nhà vua ít tuổi, ăn nói mau lẹ. Hai là nhà vua cùng Vi Tiểu Bảo quả có lòng chân thành với nhau.

Vi Tiểu Bảo tâu:

– Chúa thượng làm Hoàng đế một trăm năm, nô tài chỉ cầu được làm kẻ hầu hạ một trăm năm cũng đủ lấy làm mãn nguyện lắm rồi. Còn quan lớn quan nhỏ gì, nô tài cũng chẳng để tâm.

Vua Khang Hy cười hỏi:

– Sáu mươi năm làm Hoàng đế còn chưa đủ ư ? Con người cần biết tri túc, chứ đừng đòi hỏi quá nhiều! Nhà vua dừng lại một chút rồi tiếp:

– Tiểu Quế Tử ! Lần này ta phái ngươi đi Dương Châu để ngươi mặc áo gấm về làng.

Vi Tiểu Bảo nghe nói đến phái đi Dương Châu, trong lòng hồi hộp hỏi lại:

– Sao lại mặc áo gấm về làng ?

Nhà vua đáp:

– Ngươi làm quan lớn ở kinh sư, được về cố hương một cách vẻ vang với họ hàng thân thích. Ai cũng khen gợi há chẳng hay lắm ư ? Ngươi bảo tên thủ hạ viết giúp một bản tâu để triều đình gia phong cho song thân ngươi.

Vi Tiểu Bảo tâu:

– Dạ dạ ! Đa tạ Ơn điển của Hoàng thượng.

Nhà vua hỏi:

– Dường như ngươi có vẻ không thích thì phải ?

Vi Tiểu Bảo lắc đầu đáp:

– Nô tài rất hoan hỷ, nhưng… nhưng… nô tài không biết phụ thân mình là ai?

Vua Khang Hy sửng sốt nghĩ tới phụ hoàng xuất gia trên Ngũ Đài Sơn liền cảm thấy chỗ đồng bệnh tương lân, liền cất giọng ôn nhu phán:- Ngươi hãy về Dương Châu thủng thẳng tìm kiếm dò hỏi. Hoặc giả thượng đế rủ lòng thương tới kẻ trung lương khiến cho cha con đoàn tụ. Tiểu Quế Tử ! Việc phái ngươi đi Dương Châu là một công cán dễ dàng nhất. Ta phái ngươi tới đó để xây dựng một toà Trung liệt từ.

Vi Tiểu Bảo nghe nhà Vua bảo đi Dương Châu xây Trung liệt từ gã không hiểu tưởng lầm là Hoàng thượng sai đi Chủng lật tử (trồng cây dẻ) gã liền hỏi lại:

– Chủng lật tử ư ? Hoàng thượng muốn xơi hạt giẻ, thì để nô tài ra chợ mua.

ở đây cũng có mứt hạt dẻ thơm ngon lắm. Hà tất phải đến Dương Châu mới trồng được ?

Vua Khang Hy cười ha hả đáp:

– Con mẹ nó ! Tiểu Quế Tử vô học chẳng hiểu gì hết. Ta bảo xây Trung liệt từ mà ngươi kéo dằng ra là chủng lật tử thì đá cũng không nhịn cười được. Trung liệt từ là một ngôi từ đường thờ phụng những bậc trung thần liệt sĩ.

Vi Tiểu Bảo cười nói:

– Nô tài quả là ngu thiệt ! Té ra đi dựng một ngôi đền miếu như Quan Đế miếu gì đó.

Nhà vua đáp:

– Đúng là như vậy. Sau khi quân Thanh vào quan ải đã tàn sát rất nhiều bách tính ở thành Dương Châu và thành Gia Định. Vì thế mà có tiếng đồn những vụ “Dương Châu thập nhật” và “Gia định tam đồ”. Mỗi khi ta nhớ tới những vụ này không khỏi ăn năn trong dạ.

Vi Tiểu Bảo tâu:

– Ngày trước quả có việc tàn sát rất thê thảm. Mười mấy năm sau trong những sông ngòi, ao giếng ở thành Dương Châu hãy còn xác chết nổi lềnh bềnh. Có điều khi đó nô tài chưa ra đời. Hoàng thượng cũng chưa có thì họ trách tôi chúa ta thế nào được ?

Vua Khang Hy đáp:- Kể lý thì như vậy, nhưng đó là sự việc của tổ tiên ta, nên ta cũng coi như việc mình làm. Hồi ấy có một vị tên gọi Sử Khả Pháp ngươi có nghe nhắc tới bao giờ không ?

Vi Tiểu Bảo đáp ngay:

– Sử các bộ, Sử đại nhân tử thủ thành Dương Châu. Lão nhân gia là một bậc đại trung thần. Những người ở thành Dương Châu nhắc tới lão nhân gia lại chảy nước mắt. Trong viện của nô tài cũng có đặt một bài vị trên đề “Cửu Văn Long Sử Tiến chi linh vị”. Những ngày mười rằm mồng một, rất đông người đến thắp hương lễ bái trước bài vị này. Nô tài còn nghe người ta nói :

Thực ra đó là bài vị thờ Sử các bộ, nhưng để như vậy là để che mắt quan nha mà thôi.

Vua Khang Hy lẩm nhẩm gật đầu nói:

– Những bậc trung thần nghĩa sĩ gieo mối thương tiếc vào lòng người. Trăm họ đến cúng vái trước linh vị Cửu Văn Long Sử Tiến mà thực ra là kỷ niệm Sử Khả Pháp.

Rồi nhà Vua phán hỏi:

– Ngươi ở việc đó là việc gì ?

Vi Tiểu Bảo thẹn đỏ mặt lên tâu:

– Trình Hoàng thượng ! Vụ này nói ra không khỏi nhàm tai Hoàng thượng.

Trong nhà thần có mở một “viện” kêu bằng Lệ Xuân viện. Đây là một kỹ viện lớn vào hạng nhất nhì ở trong thành Dương Châu.

Vua Khang Hy tủm tỉm cười nghĩ bụng:

– Nghe giọng nói lăng nhăng quê mùa thô tục, ta đã biết thằng nhỏ này không phải dòng dõi thế gia. Nhưng gã đối với ta hết lòng ngay thẳng. Cả việc xấu xa trong gia đình gã cũng không lừa dối ta.

Thực ra Vi Tiểu Bảo nói nhà mình mở kỹ viện còn là nói khoác. Mẫu thân hắn bất quá là một ả kỹ nữ ở Lệ Xuân viện, chứ nào phải chủ tiệm.

Nhà vua lại phán:

– Ngươi mang thượng dụ của trẫm đến thành Dương Châu tuyên đọc trẫm tuyên dương thành tích tận trung báo quốc của Sử Khả Pháp. Y là một nhân vậttrung quân ái quốc, là một đại trung thần, đại hảo hán. Nhà Đại Thanh chúng ta rất kính trọng những bậc trung thần nghĩa sĩ mà chẳng khoan dung loạn thần tặc tử.

Ngươi lại xây một ngôi đền thật đẹp để bách tính phụng sự Sử Khả Pháp. Đồng thời những trung thần dũng tướng tuẫn nạn về cuộc thủ thành Dương Châu thời bấy giờ cũng được phối hướng. Ngươi lại đem ba chục bạn lạng bạc để phủ tuất và cứu tế cho trăm họ Ở thành Dương Châu và thành Gia Định. Trẫm sẽ chỉ xá thuế và miễn đóng góp lương tiền trong ba năm cho hai địa phương này.

Vi Tiểu Bảo thở phào một cái nói:

– Tâu Hoàng thượng ! Ân điển này của Hoàng thượng thật là sâu rộng, nô tài chân tâm thành ý dập đầu lạy mấy cái lạy mới được.

Gã nói rồi lồm cồm bò đến trước vua Khang Hy dập đầu lạy binh binh.

Vua Khang Hy mỉm cười hỏi:

– Chỉ có lần này ngươi mới chân tâm thành ý lạy trẫm, còn những lần trước kia đều là giả dối hay sao ?

Vi Tiểu Bảo cười đáp:

– Có khi nô tài dập đầu một cách thành thật, mà cũng có lúc theo người ta làm cho đủ lễ.

Vua Khang Hy chẳng lấy thế làm hỗn xược, lại cười ha hả nghĩ bụng:

– Trong một trăm tên đã dập đầu lạy ta có đến chín mươi chín tên đã đóng kịch. Nhưng cũng chỉ một mình Tiểu Quế Tử là nói thật với ta.

Vi Tiểu Bảo lại nói:

– Tâu Hoàng thượng ! Kết hoạch này của Hoàng thượng là một tên bắn đôi chim.

Nhà vua cười hỏi:

– Người ta nói “Nhất tiễn xạ song điêu”. Ngươi lại bảo một tên bắn đôi chim.

Vậy hai con chim mà ngươi nói đó là chim gì ?

Vi Tiểu Bảo tâu:- Toà Trung liệt từ này xây lên rồi thì người Hán khắp thiên hạ đều biết đức Hoàng thượng hết lòng thương bách tính. Việc quân Thát… quân Thanh giết người Hán ở Dương Châu và ở Gia Định đã làm cho Hoàng thượng phải đau lòng, nên bây giờ Hoàng thượng nghĩ phương pháp đền bù.

Gã dừng một chút rồi tiếp:

– Nếu Ngô Tam Quế hoặc Thượng Khả Hy hay Cảnh Tĩnh Trung tạo phản mang danh nghĩa khôi phục nhà Minh gì đó thì trăm họ sẽ bảo chúng:

Người Mãn Thanh chẳng có gì là xấu cả. Đức Hoàng đế thật nhân hậu.

Vua Khang Hy gật đầu nói:

– Ngươi nói vậy cũng đúng, nhưng còn có chỗ lấy bụng kế tiểu nhân đo lòng người quân tử. Ta nghĩ tới những vụ “Dương Châu thập nhật”, “Gia Định tam đồ” quả thực trong lòng xót xa mà phát tiền phủ tuất cùng giảm miễn ngân sương, chứ không phải chỉ mua chuộc lòng người.

Nhà vua lại hỏi:

– Còn con chim thứ nhì là gì ?

Vi Tiểu Bảo tâu:

– Hoàng thượng dựng miếu đường này khiến nhân dân đều biết làm trung thần nghĩa sĩ là hay, hành động phản bạn ngỗ nghịch là dở. Ngô Tam Quế muốn dấy binh tạo phản là trở thành nghịch tặc. Trăm họ sẽ thoá mạ hắn.

Nhà vua vươn tay khẽ đập vào mũ Vi Tiểu Bảo, cười nói:

– Đúng thế ! Chúng ta phải hết sức tuyên dương những nhân vật tận trung báo quốc để nổi danh là hảo nhân. Như vậy trăm họ trong thiên hạ ai cũng muốn noi gương trung nghĩa để thành hảo nhân chứ còn ai toan điều phản nghịch để thế gian thoá mạ. Ngô Tam Quế không dấy động binh đao chẳng nói làm chi, nếu hắn nổi lên phản loạn cũng chẳng ai chịu hưởng ứng.

Vi Tiểu Bảo tâu:

– Nô tài nghe thầy đồ kể những thiên cố sự thì có hai vị trung thần nghĩa sĩ nổi tiếng nhất. Một là Nhạc Phi, Nhạc gia gia và một là Quân Đế, Quan Vương gia.

Tâu Hoàng thượng ! Chuyến này bọn nô tài đến Dương Châu dựng Trung nghĩa từtưởng nên đồng thời trung tu miếu thờ Nhạc gia gia và Quan Vương gia cho thật tráng lệ.

Vua Khang Hy cười đáp:

– Tâm thần người rất linh mẫn, nhưng đáng tiếc ngươi không được đọc sách thành ra chẳng có kiến thức gì. Việc tu sử Quan Đế miếu là phải lắm vì Quan Vũ tận trung báo quốc, nghĩa khí ngút trời. Vậy trẫm phong sắc cho vị thần này. Còn Nhạc Phi đánh nhau với quân Kim. Nhà Đại Thanh chúng ta hiện nay có thể gọi là Hậu Kim. Kim tức là Thanh, quân Kim tức là quân Thanh. Vậy Nhạc vương miếu ngươi cứ để yên đừng lý gì đến.

Vi Tiểu Bảo nói:

– Té ra là thế ! Gã nghĩ thầm trong bụng:

– Nguyên bọn Thát Đát là con cháu Kim Ngột Truật, Cáp Mễ Xuy, tổ tiên của ông vua này cũng ghê gớm lắm.

Vua Khang Hy hỏi:

– Trên núi Vương ốc tỉnh Hà Nam, dường như Ngô Tam Quế đã phục sẵn một cánh quân mã, có đúng thế không ?

Vi Tiểu Bảo sửng sốt đáp:

– Đúng thế ! Gã nghĩ bụng:

– Nếu tiểu Hoàng đế không nhắc đến vụ này thì ta cũng quên mất Vua Khang Hy nói:

– Trước đây ngươi điều tra ra vụ Ngô Tam Quế mưu đồ phản nghịch, và phái người về tâu cho trẫm hay mà trẫm lại nặng lời cảnh cáo ngươi một chập, ngươi có biết tại sao không ?

Vi Tiểu Bảo tâu:

– Chắc là vì binh mã của triều đình chưa chỉnh đốn kịp, nên Hoàng thượng giả vờ không tin để khỏi rút mây động rừng.Vua Khang Hy cười nói:

– Phải rồi ! Thành ngữ “rút mây động rừng” dùng vào trường hợp này đúng lắm. Ngay ở trong triều, Ngô Tam Quế nhất định đã đặt nhiều tâm phúc. Nhất cử nhất động của chúng ta đều không qua mắt được tên lão tặc đó. Trên núi Vương ốc xẩy vụ Tư Đồ Bá Lôi, nếu khi ấy trẫm mở cuộc điều tra thì Ngô Tam Quế biết ngay lập tức. Hắn sinh lòng khiếp sợ, không chừng dấy binh tạo phản liền. Những chuyện trong triều hắn đều tỏ tường hư thực và binh lực của hắn ra sao, còn trẫm chẳng hiểu tý gì. Nếu xẩy cuộc đánh nhau, bên ta tất bị thất bại. Có biết mình biết người mới mong chiến thắng.

Vi Tiểu Bảo tâu:

– Khi ấy Hoàng thượng phái người đến thống mạ nô tài, quan quân đều biết hết. Nếu Ngô Tam Quế đặt gian tế trong doanh binh của nô tài thì tất họ báo cáo cho hắn biết rồi. Không chừng hắn còn cười thầm là Hoàng thượng hồ đồ.

Vua Khang Hy nói:

– Chuyến này ngươi đi Dương Châu, dẫn năm ngàn binh mã để khi tới Hà Nam, Tế Nguyên đánh thẳng vào sào huyệt bọn phỉ đồ trên núi Vương ốc một cách bất ngờ, chúng không kịp phòng bị là mình thành công. Cánh quân của Ngô Tam Quế mai phục ở đó rất gần kinh thành chính là mối lo tâm phúc của chúng ta.

Vi Tiểu Bảo tâu:

– Thế thì tuyệt diệu ! Tâu Hoàng thượng ! Hay là Hoàng thượng ngự giá thân chinh giết cho kỳ hết bọn thủ hạ của Ngô Tam Quế.

Nhà vua cười đáp:

– Trên núi Vương ốc chỉ có chừng hai ngàn quân thổ phỉ mà quá nửa là bọn già nua và đàn bà trẻ con. Tên họ Nguyên đó báo cáo có trên ba vạn là hắn phóng đại. Trẫm đã phái ngừời lên điều tra nên biết rõ tình hình. Chỉ có hơn một ngàn tên thổ phỉ mà bảo trẫm ngự giá thân chinh, há chẳng khiến người cười cho ư ? Ha ha…

Vi Tiểu Bảo cũng bật cười mấy tiếng cười khô khan, bụng bảo dạ:

– Vị tiểu Hoàng đế này rất tinh minh. Báo cáo láo là không được.Vua Khang Hy lại nói:

– Bây giờ ngươi hãy lui ra nghĩ cách tiến đánh bọn thổ phỉ trên núi Vương ốc một vài ngày rồi vào tâu lại cho trẫm nghe.

Vi Tiểu Bảo dạ một tiếng rồi trở gót lui ra.

Gã tự hỏi:

– Việc hành quân chiến đấu lão gia chẳng biết cóc gì. Bữa trước thuỷ chiến cạy có Thi Lang, ngày nay lục chiến biết trông vào ai ?

Bỗng gã reo thầm:

– Có rồi ! Ta mời đề đốc tỉnh Quảng Đông là Ngô Lục Kỳ làm phụ tá cho mình. Nhất thiết mọi việc ta cứ nghe theo lão là được. Lão là một tay hảo thủ trên chiến trường.

Hồi 178

Triệu Lương Đống bày binh bố trận

Vi Tiểu Bảo xoay chuyển ý nghĩ, tự nhủ:

– Hoàng thượng bảo ta về nghĩ phương lược rồi một hai ngày sau vào cung điện tấu. Nếu đi Quảng Đông mời Ngô Lục Kỳ thì cả đi lẫn về có mau lẹ cũng mất một tháng làm sao kịp được ? Trong thành Bắc Kinh có tay nào điều binh khiển tướng được không ?

Gã nghĩ lui tính tới thì trong thành Bắc Kinh chẳng thiếu gì tướng lãnh nổi danh nhưng họ đều là những quan to người Mãn Châu. Họ chưa phong tước công tước hầu thì cũng lên đại tướng quân hoặc đề đốc. Gã chỉ là một viên đô thống nhỏ mọn thì chỉ huy bọn kia thế nào được ?

Kể ra Vi Tiểu Bảo được phong tước bá. Theo quan hàm nhà Mãn Châu thì tước Tử là nhất phẩm rồi. Tước Bá ở trên tước Tử tức là đã liệt vào hàng siêu phẩm, so với thượng thư tước vị còn cao hơn. Nhưng đó chỉ là hư hàm, tước vị tôn quí mà không có thực quyền.

Vi Tiểu Bảo lại còn nhỏ tuổi mà muốn danh thần dũng tướng nghe lệnh thật không phải chuyện dễ dàng.

Gã ở trong phòng bước lui rồi bước tới, ngơ ngẩn xuất thần. Gã ngó cái chén ăn cơm bằng vàng của người ta tặng cho đặt trên bàn bất giác nghĩ thầm:

– Trước Thi Lang ở thành Bắc Kinh không được như ý mới đến cầu cạnh ta.

Hiện nay ở trong thành Bắc Kinh thiếu gì võ quan bất đắc chí ? Ta chỉ cần những người bất đắc chí mà lại có bản lãnh. Có điều trong lúc nhất thời chưa chắc đã tập hợp được cả những người này vào một chỗ. Lại còn hạng người chẳng có bản lãnh gì mà vẫn lên như diều trong thành Bắc Kinh đây cũng chẳng thiếu, Vi Tiểu Bảo này là một trong các nhân vật đó. Ha ha ! Gã nghĩ tới đây bất giác cười thầm.

Vi Tiểu Bảo tiến lại gần bàn cầm cái chén vàng nhắc lên thấy khá nặng, không một cân thì cũng phải mười bốn lạng. Trên chén khắc bốn chữ lớn, gã không biết nhưng nghe người ta nói là “Gia quan tiến tước”. Gã tự hỏi:

– Vi Tiểu Bảo này trông vào bản lãnh gì để được gia quan tiến tước ? Bản lãnh giỏi nhất của ta là nịnh hót. Ta nịnh hót tiểu Hoàng đế khiến cho ngài rất khoan khoái trong lòng. Ngoài cái đó ra lão gia rất tầm thường. Xem chừng hễ con người có bản lãnh là không chịu nịnh bợ. Lão gia chỉ thích nịnh bợ tức là chẳng có bản lĩnh gì.

Ngã ngửng đầu lên ngẫm nghĩ xem trong các quan võ có những ai không chịu nịnh hót ? Những anh hùng hào kiệt trong Thiên Địa Hội dĩ nhiên không thèm nịnh hót. Nhưng ngoại trừ Trần Cận Nam, sư phụ gã, và Ngô Lục Kỳ, còn hết thảy là những người chỉ biết nội ngoại công, chứ không hiểu cầm binh ra trận.

Bộ tướng của sư phụ là Lâm Hưng Châu cũng biết cầm quân đánh trận. Đáng tiếc y đã trở về Đài Loan rồi.

Đột nhiên Vi Tiểu Bảo nhớ tới một việc.

Hôm trước gã dẫn bọn Thi Lang đi Thiên Tân, chuyển qua Đường Cổ ra biển, quan tổng binh thuỷ quân là Hoàng Phủ phụng sự gã rất chu đáo. Ở Thiên Tân có một tên võ quan râu rậm thường chau mày bĩu môi, vẻ mặt khinh khỉnh ra chiều coi thường gã. Chẳng bao giờ hắn chịu nói nịnh gã lấy một câu.

Vi Tiểu Bảo tự hỏi:

– Tên quan võ đó là ai ?

Gã không nhớ danh tự tên quan võ kia, nghĩ mãi không ra được. Gã lầm nhẩm luôn miệng câu:

– Những gã nịnh hót đều là hạng bất tài. Tên quan võ rậm râu không chịu nịnh hót thì nhất định là một nhân vật có bản lãnh.

Gã trầm ngâm một lúc tìm ra được quyết định, liền đến nha môn quan Bộ binh thượng thư để nhờ Minh Châu phát văn thư khẩn cấp đến Thiên Tân điều động một viên quan võ rậm râu phải về Bắc Kinh lập tức.

Gã nói là viên võ quan rậm râu đó tầm thước vừa phải, không cao không thấp. Cấp bậc nhà binh cũng không lớn không nhỏ, chẳng ở hàng phó tướng thì cũng vào hàng tham tướng.

Quan bộ binh thượng thư Minh Châu thấy vụ này rất kỳ quái, tự hỏi:

– Từ đây tới Thiên Tân đường xa mấy trăm dặm mà gã bảo phát văn thư đi điều động một người không hiểu tên họ gấp rút về Bắc Kinh thì điều động thế nào được ?

Nhưng hắn biết Vi Tiểu Bảo được Hoàng đế sủng ái, đừng nói chuyện điều động một tên võ quan ở Thiên Tân, mà có gặp việc gì khó gấp mười lần cũng phải hành động cho bằng được.

Minh Châu mỉm cười chịu lời ngay. Y cầm bút viết một đạo công văn cho chạy thẳng đến quan tổng binh trấn thủ ở Thiên Tân và sai y điều động hết thảy những quan quân rậm râu dưới trướng nhất luật phải về Bắc Kinh tức khắc và trình diện ở Binh bộ nha môn.

Trưa hôm sau, Vi Tiểu Bảo vừa ăn cơm xong thấy thân binh vào báo có bộ binh thượng thư đại nhân đến ra mắt.

Vi Tiểu Bảo ra tận cửa lớn đón tiếp thì thấy có tới hai chục quan rậm râu đi theo Minh Châu. Có tên râu đen, có tên râu trắng, có người râu lốm đốm. Người nào cũng mặt đầy cát bụi, mồ hôi đầm đìa tỏ ra vừa chạy một quãng đường xa rất mệt nhọc.

Minh Châu cười nói:

– Vi đô thống ! Đô thống bẩo điều động người tới đây, tiểu đệ đã điều động cho đô thống rồi đó. Xin đô thống lựa chọn, không hiểu tên nào hợp thức.

Vi Tiểu Bảo thấy đám đông quan quân không khỏi sửng sốt. Rồi gã cười khanh khách đáp:

– Minh Châu đại nhân ! Tại hạ chỉ xin đại nhân lấy cho một tên rậm râu mà đại nhân làm việc chu đáo quá, điều động đến hai chục tên. Ha ha ! Ha ha ! Minh Châu cười nói:

– Vì tiểu đệ sợ lấy lầm người không trúng với nhân vật mà Vi đô thống muốn kiếm, nên điều động cả bọn rậm râu đến đây để đô thống lựa chọn.

Vi Tiểu Bảo cười ha hả nói:

– Té ra dưới trướng Hoàng tổng binh ở Thiên Tân có rất nhiều tay rậm râu…

Gã chưa dứt lời, đột nhiên trong đám đông có tiếng quát như sấm vang:

– Rậm râu thì sao ? Phải chăng ngươi bắt người ta đến đây để làm trò cười ?

Vi Tiểu Bảo và Minh Châu đều giật mình kinh hãi nhìn xem người nói đó là ai thì thấy một tên quan thân thể cao lớn, so với những đứng xung quanh trội hơn nửa cái đầu. Mặt hắn đầy vẻ giận dữ. Chòm râu hắn rung rinh như muốn dựng ngược cả lên.

Vi Tiểu Bảo sửng sốt một chút rồi lộ vẻ vui mừng nói:

– Đúng rồi ! Đúng rồi ! Chính là lão huynh đây. Tại hạ muốn kiếm lão huynh đó.

Tên rậm râu kia tức giận đáp:

– Lần trước ngươi đến Thiên Tân ta đã ăn nói xung chằng với nhà ngươi và biết rằng ngươi thể nào cũng trả thù cho bõ ghét. Hừ ! Ta chẳng phạm tội gì mà ngươi muốn dựng chuyện khép ta vào quân luật e rằng không phải chuyện dễ dàng.

Minh Châu quát hỏi:

– Ngươi tên họ là gì ? Sao dám vô lễ trước mặt thượng qua ?

Tên rậm râu này vừa rồi đã đến binh bộ nha môn để trình diện với quan thượng thư Minh Châu.

Minh Châu là một đại quan cấp đầu não, tên rậm râu đó dù quật cường cũng không dám hỗn loạn trật tự, xung chằng với thượng cấp. Hắn liền khom lưng đáp:

– Kinh bẩm đại nhân ! Ty chức là phó tướng Triệu Lương Đống ở Thiên Tân.

Minh Châu nói :

– Vi đô thống đây chức cao tước trọng lại rất mực khoan nhân. Ngài còn là một vị hảo bằng hữu của bản bộ. Sao ngươi dám đắc tội với ngài ? Mau xin lỗi đô thống đi.

Triệu Lương Đống trong lòng tức giận, nghếch mắt ngó Vi Tiểu Bảo tự hỏi:

– Gã bất quá là một thằng lỏi miệng còn hôi sữa, việc gì ta phải tạ tội với hắn?

Vi Tiểu Bảo cười nói:

– Triệu đại ca đừng buồn. Chính tại hạ đã đắc tội với đại ca, tại hạ cần xin lỗi đại ca mới phải.

Đoạn gã quay lại nhìn bọn quan quân nói tiếp:

– Tại hạ có viêc khẩn yếu cần thương nghị với Triệu phó tướng. Trong lúc nhất thời tại hạ không nhớ ra được tôn tánh đại danh của y, phải phiền bộ binh đại nhân mời các vị về Bắc Kinh, khiến các vị chạy suốt đêmngày cực nhọc. Tại hạ rất lấy làm áy náy.

Gã nói rồi vòng tay xin lỗi mọi người.

Bọn quan quân lập tức đáp lễ.

Triệu Lương Đống thấy Vi Tiểu Bảo ăn nói nhũn nhặn, hắn không khỏi sửng sốt. Lửa giận trong lòng lập tức tiêu tan.

Vi Tiểu Bảo nhìn Minh Châu nói:

– Đại nhân đã giá lâm thì xin vào trong kia ngồi chơi cho tiểu đệ được kính mời chung rượu tạ Ơn. Các bạn hữu ở Thiên Tân ! Mời các bạn vào cả đây.

Minh Châu vẫn có ý muốn kết giao với Vi Tiểu Bảo, bây giờ gặp được cơ hội liền hoan hỷ theo vào ngay.

Vi Tiểu Bảo truyền mở đại tiệc. Gã mời Minh Châu ngồi thủ tịch, Triệu Lương Đống ngồi vào thứ vị. Gã ngồi xuống chủ tịch bồi tiếp. Còn các võ tướng ở Thiên Tân ngồi ở ba bàn khác. Tiệc rượu ở phủ Bá tước dĩ nhiên cực kỳ long trọng.

Qua ba tuần rượu, ban nghệ sĩ đến diễn tuồng ngay trước tiệc.

Bọn võ tướng ở Thiên Tân đến Kinh thành có người cấp bậc rât thấp, mới vào hạng bá tổng, chì vì trời cho hàm râu rậm mà nghiễm nhiên được vào phủ Bá tước dự tiệc coi hát cùng binh bộ thượng thư và đô thống đại nhân. Thật là một chuyện bất ngờ.

Triệu Lương Đống tuy tính khí quật cường mà đầu óc rất tinh tế. Hắn thấy Vi Tỉu B?o không đem việc lớn ra thương nghị trên bữa tiệc, hắn cũng lờ đi không hỏi gì. Hắn ngồi lắng tai nghe Vi Tiểu Bảo kể chuyện sang nước La Sát, được thấy phong tục ngoại quốc rất kỳ lạ, bất giác lẩm bẩm:

– Thằng lỏi này toàn nói nhăng nói càn. Làm gì có chuyện trai gái ôm nhau nhảy trước mặt đông người. Trên thế gian sao lại có những người vô sỉ như thế được?

Minh Châu uống mấy tuần rượu, coi hết một màn hát bội rồi đứng dậy cáo từ.

Vi Tiểu Bảo tiễn chân ra tận cổng ngoài rồi trở vào đại sảnh bồi tiếp bọn quan quân coi hát. Tan hát gã mời Triệu Lương Đống vào thư phòng nói chuyện.

Triệu Lương Đống thấy bao nhiêu giá sách đều xếp đầy sách vở, hắn không khỏi sinh lòng kính trọng, tự nhủ:

– Gã tiểu hài tử này tuy nhỏ tuổi mà học vấn đã khá lắm. Gã còn cao minh hơn bọn mình là hạng người thô lỗ rất nhiều.

Vi Tiểu Bảo thấy Triệu Lương Đống dòm ngó sách vở liền cười nói:

– Triệu đại ca ! Chẳng dấu gì đại ca. Những sách vở họ đem đến bày ở đây chẳng qua là để làm cảnh cho có vẻ thư phòng của một vị Bá tước. Còn học vấn của tiểu đệ thì chưa chắc đã đủ mười chữ. Ba chữ tên Vi Tiểu Bảo thì tiểu đệ biết được, còn ngoài ra mù tịt. Có mở sách căng mắt lên mà nhìn cũng chẳng biết một chữ con mẹ gì.

Triệu Lương Đống nổi tràng cười khanh khách. Đột nhiên hắn cảm thấy trong lòng cởi mở vì biết rõ vị tiểu đô thống này tính nết mau lẹ và thẳng thắn, không các bậc kiêu kỳ.

Tuy nhiên, ngoài mặt hắn tỏ vẻ cung kính nói:

– Vi đại nhân ! Trước kia ty chức đã ăn nói mạo phạm, xin đại nhân thứ lỗi cho.

Vi Tiểu Bảo cười đáp:

– Lỗi gì chứ ? Chúng ta xưng hô nhau bằng huynh đệ tiện hơn. Triệu huynh lớn tuổi, tiểu đệ kêu bằng Triệu đại ca. Còn Triệu đại ca kêu tại hạ bằng Vi huynh đệ là xong.

Triệu Lương Đống vội đứng dậy đưa lời thỉnh an rồi đáp:

– Xin đô thống đại nhân đừng nói vậy khiến cho tiểu tướng phải tổn thọ.

Vi Tiểu Bảo cười nói:

– Ngồi xuống đi ! Ngồi xuống đi ! Tại hạ bất quá gặp hồi hên vận làm được mấy việc vừa dạ đức Hoàng thượng mà bước lên quan lớn. Triệu huynh tưởng tại hạ có bản lĩnh thật chăng ? Sự thức tại hạ chẳng biết cóc gì hết, làm nên cái chức quan này mà trong lòng rất hổ thẹn. Tại hạ tự biết mình so với Triệu đại ca còn thua xa lắm, vì đại ca nhất mã nhất thương lập nên công trạng hoàn toàn trông vào bản lãnh chân chính của mình.

Vi Tiểu Bảo nói câu này khiến cho Triệu Lương Đống nức lòng hởi dạ. Hắn đáp:

– Thưa Vi đại nhân ! Tiểu tướng là kẻ thô lỗ, đại nhân có việc gì xin cứ sai bảo. Nếu tiểu tướng làm được thì dĩ nhiên hết sức làm cho đến nơi. Bằng tiểu tướng không làm nổi cũng quyết hy sinh phục vụ hết mình để đền đáp tấm lòng tri ngộ của đại nhân.

Vi Tiểu Bảo cả mừng nói:

– Sự thực thì tiểu đệ cũng chưa có việc gì, nhưng chuyến trước đến Thiên Tân thấy Triêu đại ca tướng mạo đường đường, biết là một nhân tài xuất chúng.

Tiểu đệ làm cái chức Khâm sai đại thần khiến ai cũng xúm vào bợ đít, chỉ riêng mình Triệu đại ca là không thèm tâng bốc, cầu cạnh ai.

Triệu Lương Đống bẽn lẽn đáp:

– Tiểu tướng con nhà võ, tính tình lỗ mãng không khéo chiều chuộng quan trên, sự thực cũng chẳng dám có ý vô lễ với khâm sai đại thần Vi Tiểu Bảo chậm rãi nói:

– Tiểu đệ có trách móc đại ca đâu ? Không thế thì đã chẳng triệu đại ca về đây. Tiểu đệ chủ trương lý thuyết:

phàm người có bản lãnh là không chịu nịnh hót ai. Chỉ những kẻ bất tài mới bợ đít để được thăng quan phát tài.

Triệu Lương Đống hả hê giãi bày:

– Vi đại nhân nói mấy câu này một cách rất thẳng thắn mau lẹ. Nhưng tiểu tướng đã chẳng có bản lĩnh gì, lại nghe người tâng công nịnh bợ thì trong lòng tức tối khó chịu. Một mặt đắc tội với thượng ty, một đằng gây gổ với bạn bè, thành ra khó được thăng quan. Cái tính thô lỗ tai hại là thế đó.

Vi Tiểu Bảo lên giọng kiên quyết:

– Triệu đại ca không nịnh hót, nhất định là người có bản lãnh.

Triệu Lương Đống há hốc miệng ra không biết đáp thế nào. Hắn lẩm bẩm:

– Sanh ra ta ấy là cha mẹ ta. Biết ta ấy là Vi đại nhân.

Vi Tiểu Bảo sai gia nhân bày tiệc rượu ngay trong thư phòng để hai người đối ẩm chuyện trò.

Nguyên Triệu Lương Đống người tỉnh Quảng Tây, xuất thân là con nhà võ. Khi lâm trận hắn dũng cảm xung phong, lập nhiều chiến công mới thăng được lên tới chức phó tướng.

Vi Tiểu Bảo nghe hắn nói chuyên nghề trận mạc thì trong bụng mừng thầm tự nhủ:

– Quả nhiên ta coi không lầm.

Gã liền hỏi về phép dẫn quân đánh giặc trên núi.

Triệu Lương Đống không đọc binh thư nhưng quen đánh trăm trận, kinh nghiệm dồi dào. Hắn nghe Vi Tiểu Bảo hỏi phép tấn công trên núi liền cho là gã có ý thăm dò bản lãnh của mình. Hắn liền trình bày kế hoạch, miệng nói thao thao bất tuyệt.

Hai người càng nói chuyện càng cao hứng, Triệu Lương Đống đứng dậy lấy những bộ tứ thư ngũ kinh trên giá sách bày thành núi non hang thẳm, khe suối sông ngòi, hình thế đường đi. Khi tấn công phải mai phục chỗ nào ? Dương đông kích tây ra làm sao ? Chặn đường ở nơi đâu ? Xung kích dụ địch ở chỗ nào ? Hắn nhất giải thích rất rành mạch. Hắn nói đến cả chiến pháp của binh lực hai bên.

Vi Tiểu Bảo lại hỏi:

– Gặp trường hợp bên địch chỉ có hơn một ngàn quân mà bên mình dẫn đến năm, sáu ngàn nhân mã thì phải tấn công cách nào để nắm chắc phần thắng.

Triệu Lương Đống đáp:

– Nói về đánh trận mà nắm chắc phần thắng thì không có đâu. Nhưng binh lực ta nhiều gấp mấy bên địch mà do tiểu tướng hành quân lại để thua thì còn hòng làm người được nữa ư ? Kẻ làm tướng phải bắt sống bên địch không để một tên lọt lưới mới hợp lý.

Hắn vừa nói vừa bố trí bộ thư của binh lực hai bên.

Vi Tiểu Bảo sai gia đinh lấy mấy ngàn đồng tiền lên giả làm binh mã cho Triệu Lương Đống bày trận.

Vi Tiểu Bảo ghi nhớ những phương lược dùng binh của Triệu Lương Đống và lưu hắn ngủ lại trong phủ đêm hôm ấy.

Sáng hôm sau hắn vào cung ra mắt vua Khang Hy ở trong Ngự thư phòng, bày lại cách hành binh bố trận đúng như kiểu mẫu của Triệu Lương Đống đã truyền cho. Có điều gã không dám lôi sách vở của Hoàng đế ra mà chỉ dùng mấy thứ thô sơ của mình để bày trận.

Vua Khang Hy trầm ngâm một lúc rồi hỏi:

– Ai dạy ngươi phép đánh trận này ?

Vi Tiểu Bảo không dám dấu diếm, liền thuật lại chuyện tìm Triệu Lương Đống đưa về kinh.

Nhà vua nghe nói tới vụ Minh Châu đang đêm phải triệu tập hơn hai chục viên võ quan rậm râu từ Thiên Tân đưa về Bắc Kinh để Vi Tiểu Bảo lựa chọn, ngài không nhịn được, nổi tràng cười khanh khách hỏi:

– Sao ngươi biết Triệu Lương Đống là người có bản lãnh ?

Vi Tiểu Bảo không dám nói thật tên rậm râu này không chịu nịnh hót, vì chính gã là ông vua bợ đít. Bí quyết đó chẳng thể tiết lộ với Hoàng đế. Gã liền hàm hồ đáp:

– Lần trước Hoàng thượng phái nô tài lên Thiên Tân, nô tài thấy tên rậm râu đó thao diễn trận pháp rất hay, đã nghĩ ngay tới có một ngày kia phải dùng đến hắn để đối phó với Ngô Tam Quế.

Vua Khang Hy gật đầu phán:

– Lúc nào ngươi cũng không quên cách đối phó với Ngô Tam Quế là hay lắm ! Trái lại, mấy lão già trong triều… hừ, hừ… lại chỉ nghĩ đến vành cạnh Ngô Tam Quế để hòng ăn của đút.

Nhà vua lại phán hỏi:

– Phải chăng hiện giờ Triệu Lương Đống đang làm phó tướng ? Ngươi về nói cho hắn hay đã hết sức tiến cử hắn và được trẫm đặc biệt ban chỉ thăng hắn lên chức Tổng binh. Như vậy hắn sẽ cảm kích ngươi mà tận tâm giúp việc cho.

Vi Tiểu Bảo cả mừng tâu:

– Hoàng thượng o bế hạ thần, cả điều nhỏ nhặt cũng đến nơi đến chốn.

Gã lạy tạ nhà Vua lui về phủ Bá tước nói cho Triệu Lương Đống biết.

Sau mấy bữa quả nhiên Binh bộ phát văn thư thăng quan cho Triệu Lương Đống lên chức tổng binh ở Thiên Tân và đặt dưới quyền chỉ huy của Vi Tiểu Bảo Triệu Lương Đống dĩ nhiên trong lòng cảm kích Vi Tiểu Bảo không biết đến đâu mà kể. Hắn tưởng chàng thiếu niên thượng cấp của mình chẳng cần nịnh bợ ai mà thăng quan rất mau chóng. Đây là một chuyện đáng vui mừng thứ nhất trong đời người.

Một hôm Vi Tiểu Bảo đang ngồi trò chuyện với Triệu Lương Đống thì có người xin vào ra mắt. Đây là quan hầu của phò mã Ngô ứng Hùng đến mời Vi Tiểu Bảo qua phủ phò mã dự bữa tiệc thân mật.

Viên quan hầu nói:

– Đã lâu phò mã không được gặp Vi đại nhân. Rất mong nhớ trong lòng, nên phái nô tài thỉnh Vi đại nhân sang chơi để phò mã được mời lão nhân gia chung rượu tạ Ơn ông mai.

Vi Tiểu Bảo tự hỏi:

– Vị phò mã này chỉ là hữu danh vô thực thì còn tạ Ông mai làm chi ? Bất quá hắn mượn tiếng tạ Ơn mới mời được mình qua đó uống rượu. Chi bằng ta thử sang coi, thường khi vớ được món bở cũng chưa biết chừng.

Gã liền đem theo Triệu Lương Đống và đội thân binh ở Kiêu Kỵ Doanh đi theo đến phủ phò mã.

Sau khi Ngô ứng Hùng thành hôn cùng Kiến Ninh công chúa ở Bắc Kinh liền có phủ đệ đàng hoàng, khác hẳn với chỗ tạm chú ngày trước.

Ngô ứng Hùng dẫn mấy tên quan tâm ra tận cổng lớn nghênh tiếp. Hắn vừa thấy Vi Tiểu Bảo đã nói ngay:

– Vi đại nhân ! Bữa nay chỉ có mấy anh em thân mật như người nhà nói chuyện với nhau, chứ không mời tân khách nào khác. Mấy vị bằng hữu ở Vân Nam mới tới đây rất tiện việc bồi tiếp Triệu tổng binh.

Hắn liền giới thiệu mấy tên quan quân. Lão già có chòm râu bạc mà dài, tướng mạo uy nghiêm là Trương Dũng, đề đốc ở Vân Nam. Còn hai người nữa đều là phó tướng. Một tên có vẻ kiêu dũng tên gọi Vương Tiến Bảo. Còn một tên thái độ tỏ ra rất ôn hoà, lễ phép, tên gọi Tôn Tư Khắc.

Vi Tiểu Bảo nắm tay Vương Tiến Bảo nói:

– Vương đại ca ! Đại ca là Bảo, tiểu đệ cũng là Bảo. Có điều đại ca là Đại Bảo, tiểu đệ là Tiểu Bảo. Anh em mình thành một cặp Bảo hạ xuống ăn đứt, không phải giam tiền cho ai.

Ba tên quan quân ở Vân Nam nổi tràng cười khanh khách. Chúng thấy Vi Tiểu Bảo vui vẻ cởi mở đều rất lấy làm hoan hỷ.

Vi Tiểu Bảo lại nhìn Trương Dũng hỏi:

– Trương đại ca ! Chuyến trước tiểu đệ đến Vân Nam sao lại không gặp ba vị?

Trương Dũng đáp:

– Hồi đó Vương gia vừa phái bọn tiểu tướng đi tuần tra ngoài biên giới thành ra không được ở Côn Minh chầu hầu Vi đại nhân.

Vi Tiểu Bảo gạt đi:

– Trời ơi ! Việc gì mà phải đại nhân mới tiểu tướng ? Chúng ta xưng hô nhau một cách giản tiện hay hơn. Trương đại ca kêu tại hạ bằng Vi huynh đệ là xong.

Có thế mới thân thiện vui vẻ cả làng.

Trương Dũng cười đáp:

– Vi đại nhân dạy thế khiến bọn tiểu tướng có điều thất lễ.

Mấy người cười cười, nói nói tiến vào sảnh đường.

Bọn gia đinh bưng trà mời khách. Một tên nhìn Ngô ứng Hùng nói:

– Công chúa xin phò mã thỉnh Vi đại nhân vào nội điện hội kiến.

Vi Tiểu Bảo trống ngực đánh thình thình nghĩ bụng:

– Mình phải vào gặp Công chúa thật khó quá ! Nhưng gã nghĩ tới những ngày đưa nàng đi Vân Nam, dọc đường đã quấn quít với nhau chẳng khác nào đôi vợ chồng trong buổi tân hôn, bất giác trong người dạo rực, mặt đỏ bừng lên.

Ngô ứng Hùng cười nói:

– Công chúa thường nhắc tới cuộc nhân duyên của vợ chồng tiểu đệ là do bàn tay Vi đại nhân tác thành cho. Thế nào cũng phải mời tiệc tạ Ông mai.

Hắn dứt lời đứng dậy nhìn bọn Trương Dũng nói:

– Các vị cứ ngồi chơi thong thả.

Đoạn hắn dẫn Vi Tiểu Bảo vào nội đường.

Hắn đi qua hai gian khách sảnh vào trong một căn sương phòng bỗng xoay tay đóng cửa lại nói:

– Vi đại nhân ! Vụ này ngoài Vi đại nhân không còn ai giúp dùm tiểu đệ được.

Vi Tiểu Bảo lại đỏ mặt lên, tự hỏi:

– Ngươi bị công chúa thiến rồi, không làm chồng nàng được nữa, thì còn cầu ta giúp điều chi ?

Gã ấp úng đáp:

– Vụ này… vụ này… tại hạ thấy ngượng quá.

Ngô ứng Hùng ngạc nhiên rồi chậm rãi nói:

– Nếu Vi đại nhân không chịu trượng nghĩa giúp dùm thì chẳng còn ai làm được.

Vi Tiểu Bảo vẻ mặt bẽn lẽn nghĩ thầm:

– Đúng là Công chúa bức bách hắn năn nỉ ta, không thì tại sao hắn lại bảo vụ này ngoài ta ra không còn ai giải quyết dùm hắn ?

Hồi 179

Ngựa tốt vụng nuôi thành ngựa xấu

Ngô ứng Hùng thấy Vi Tiểu Bảo vẻ mặt có điều khác lạ thì cho là gã không chịu giúp mình, liền nói:

Tiểu đệ cũng biết vụ này cực kỳ nan giải. Sau khi thành sự phụ vương cùng tiểu đệ quyết chẳng quên ơn Vi huynh đệ đã tận tình giúp cho.

Vi Tiểu Bảo tự hỏi:

– “Tại sao Ngô Tam Quế lại cũng cảm kích tả A phải rồi! Ngô Tam Quế lo không có người nối dõi mong ta giúp vụ này để sinh ra đứa cháu nội. Nhưng cái đó ai mà biết chắc có sinh được con cháu gì không?”.

Gã liền đáp:

– Phò mã gia! Vụ này tiểu đệ chẳng nắm vững phần nào. Vương gia và Phò mã gia đã nói đến chuyện cảm ơn trước. Nếu tiểu đệ làm không thành công há chẳng đáng thẹn lắm ư?

Ngô ứng Hùng đáp:

– Không sao hết! Không sao hết! Vi huynh đệ cứ làm cho hết sức là cha con tiểu đệ đã cảm ơn lắm rồi. Cả Công chúa cũng cảm kích vô cùng.

Vi Tiểu Bảo cười đáp:

– Phò mã gia muốn tiểu đệ làm việc gì, nhất định tiểu đệ cũng phải làm.

Ngô ứng Hùng tiến gần lại một bước, hạ thấp giọng xuống nói:

– Vụ dẹp bỏ Phiên trấn chưa truyền đến Vân Nam. Bọn Trương Đề đốc không hay biết gì hết. Nếu Vi huynh đệ chịu tâu lên Hoàng thượng cho thu hồi thượng dụ triệt Phiên, ban văn thư khÈn cấp chạy sáu trăm dặm một ngày đưa đến Vân Nam thì có thể rút thượng dụ tước Phiên về kịp.

Vi Tiểu Bảo ngơ ngác hỏi:

– Phò mã… Phò mã nói về việc triệt Phiên ư?

Ngô ứng Hùng đáp:

– Chính thế! Đại sự trước mắt còn việc gì lớn hơn việc tước phiên nữa? Đối với Vi huynh đệ, đức Hoàng thượng ngôn thính kế tòng. Vụ này ngoại trừ Vi huynh đệ dúng tay vào thì chẳng còn ai xoay chuyển cục diện được nữa.

Vi Tiểu Bảo chưng hửng la thầm:

– “Trời ơi! Té ra mình đoán lầm ý hắn. Hắn nhờ mình việc này mà mình lại tưởng việc kia. Thế có tức cười không?”.

Gã không nhịn được næi lên tràng cười ha hả.

Ngô ứng Hùng ngạc nhiên hỏi:

– Sao Vi huynh đệ lại phì cười? Tiểu đệ nói có chỗ nào lầm lÉn chăng?

Vi Tiểu Bảo đáp:

– Không phải đâu! Không phải đâu! Xin lỗi Phò mã. Tiểu đệ chợt nhớ tới một chuyện khác mà phải bật cười.

Ngô ứng Hùng trong lòng bất mãn vô cùng. Vẻ tức giận lộ ra ngoài mặt. Hắn ngấm ngầm nghiến răng tự nhủ:

– “Bây giờ mi cứ việc ngông cuồng đi. Rồi đây phụ vương ta dựng cờ khởi nghĩa, thế như chẻ tre đánh thẳng lên Bắc Kinh, ta sẽ bắt thẳng lỏi này phanh thấy làm muôn đoạn”.

Vi Tiểu Bảo nói tiếp:

– Phò mã gia! Sáng sớm hôm sau tiểu đệ nhất định vào bái kiến Hoàng thượng trình bày:

Phò mã là muội phu của Hoàng thượng thì Bình Tây Vương cũng là bậc tôn thần. Hoàng thượng đã không gia quan tấn tước cho Vương gia thì cũng chẳng nên rút bớt quyền vị của bậc tôn thần đó vì làm như vậy không khỏi làm Công chúa mủi lòng.

Ngô ứng Hùng đáp:

– Phải lắm! Phải lắm! Vi huynh đệ quả nhiên đầu óc mau lẹ phi thường. Chi?

trong khoảnh khắc đã nghĩ ngay được lý lẽ rất hùng hồn. Tiểu đệ nhất thiết trông cậy ở Vi huynh đệ. Bây giờ chúng ta vào tương hội với Công chúa.

Hắn dÉn Vi Tiểu Bảo đến ngoài phòng Công chúa để xin vào ra mắt.

Mấy tên cung nữ hầu cận từ trong phòng Công chúa chạy ra mời Vi Tiểu Bảo hãy ngồi chờ ở hoa sảnh bên cạnh.

Chẳng mấy chốc Công chúa tiến ra sảnh đường lớn tiếng hỏi:

– Tiểu Quế Tử! Sao lâu nay ngươi không vào yết kiến tả Ta tưởng ngươi chết rồi. Vào đây mau! Vi Tiểu Bảo vừa cười vừa đáp:

– Tiểu Quế Tử rất hân hoan được bái kiến Công chúa. Tiểu nhân cầu chúc Công chúa mình vàng khang kiện, vinh an vạn phúc. Tiểu nhân ngày ngày mong nhớ Công chúa, nhưng Thánh thượng phái đi công cán qua nước La Sát, mới về tới Bắc Kinh được mấy bữa nay.

Công chúa vành mắt đỏ hoe hỏi:

– Ngày nào ngươi cũng nhớ tới ta ư? Ngươi quỷ quái lắm. Ta… tạ..

Nàng nghẹn ngào để hai hàng lệ tầm tã tuôn rơi.

Vi Tiểu Bảo thấy Công chúa kém tươi, dung nhan rất là tiều tụy liền nghĩ ngay tới từ ngày nàng thành hôn với Ngô ứng Hùng, nhất định nàng hờn duyên tủi phận.

Bất giác gã lÈm bÈm:

– Th»ng lỏi Ngô ứng Hùng khác nào một tên thái giám mà Công chúa lấy hắn làm chồng thì còn gì hứng thú nữa?

Gã ngó hiện trạng Công chúa lại nhớ tới mối tình ngày trước, bất giác sinh lòng thương xót liền an ủi:

– Công chúa nhớ mong Hoàng thượng thì Hoàng thượng cũng mong nhớ Công chúa. Tiểu nhân nghe ngài nói mấy bữa nữa sẽ đón Công chúa vào cung để huynh muội cùng nhau tự sự.

Vua Khang Hy chẳng nói vậy bao giờ, đây là gã giả truyền thánh chỉ.

Kiến Ninh Công chúa đã mấy tháng nay ở phủ Phò mã, buồn rầu không bút nào tả xiết. Nàng nghe Vi Tiểu Bảo nói vậy cả mừng hỏi:

– Bao giờ Hoàng đế ca ca mới đón tả Ngươi tâu với Hoàng đế ca ca sáng mai ta sẽ vào cung thăm y.

Vi Tiểu Bảo đáp:

– Được rồi! Phò mã có việc dặn tiểu nhân sáng mai phải vào cung diện tấu Hoàng thượng. Nhân tiện tiểu nhân sẽ tâu xin ngài đón Công chúa vào cung.

Ngô ứng Hùng cũng rất lấy làm hoan hỷ nói:

– Được Công chúa nói thêm vào, chắc Hoàng thượng chẳng bác bỏ đề nghị.

Công chúa bĩu môi đáp:

– Hừ! Ta vào cung hội kiến Hoàng đế ca ca để nói chuyện gia đình chứ không phải để giúp ngươi nói việc quốc gia đại sự gì đâu.

Ngô ứng Hùng cười đáp:

– Thôi được! Nàng muốn nói chuyện gì thì nói.

Công chúa đứng dậy vừa cười vừa hỏi Vi Tiểu Bảo:

– Tiểu Quế Tử! Gần một năm nay ta không thấy mặt. Bây giờ ngươi vừa lớn vừa cao hơn trước rồi. Nghe nói ở nước La Sát ngươi có tình tứ với một vị quỷ cô nương phải không?

Vi Tiểu Bảo cười đáp:

– Làm gì có chuyện đó?

Đột nhiên nghe đánh “bốp” một tiếng, gã bị Công chúa đánh một bạt tai nóng bỏng.

Vi Tiểu Bảo la lên:

– Trời ơi! Rồi gã nhảy lên như con choi choi.

Công chúa cười hỏi:

– Ngươi không nói thực mọi sự. Trước mặt ta mà ngươi cũng giả dối ư?

Nàng lại giơ tay lên vung chưởng đánh tới.

Vi Tiểu Bảo nghiêng đầu né tránh, phát chưởng đánh không trúng.

Công chúa nhìn Ngô ứng Hùng nói:

– Tiện thiếp có việc muốn hỏi Tiểu Quế Tử. Phò mã bất tất phải ngồi đây nữa.

Ngô ứng Hùng cười đáp:

– Hay lắm! Ta ra ngoài kia bồi tiếp các vị võ quan uống rượu.

Hắn nghĩ thầm:

– “Mình ngồi đây giương mắt ra mà nhìn Vi Tiểu Bảo bị đánh đòn thì thật trơ mặt quá. Rút lui được là hơn”.

Hắn liền đứng dậy đi ra hoa sảnh.

Công chúa đưa tay nắm lấy tai Vi Tiểu Bảo nói:

– Tên tiểu quỷ chết đâm này! Ngươi quên ta rồi.

Nàng vừa nói vừa béo tai thật mạnh.

Vi Tiểu Bảo đau quá vừa la vừa nói:

– Không có đâu! Không có đâu! Tiểu nhân vÉn nhớ Công chúa lắm.

Công chúa vung chân trái lên đá vào bụng gã, vừa đánh vừa mắng:

– Tên tiểu quỷ bất lương này! Ta phải tùng xẻo ngươi. Nếu ta không kêu ngươi vào thì có lẽ ba năm ngươi cũng không đến thăm ta.

Vi Tiểu Bảo thấy trong sảnh đường không có người, liền giang tay ôm lấy nàng, khẽ nói:

– Đừng động thủ động cước nữa. Đến mai chúng ta vào cung trò chuyện.

Công chúa đỏ mặt lên hỏi:

– Chuyện gì? Chuyện con khỉ à?

Nàng giơ tay củng vào trán gã đánh “cốc” một cái, biêu lên b»ng quả táo.

Vi Tiểu Bảo ôm chặt lấy hai tay nàng nói:

– Ta sử chiêu “Song long thưởng châu”.

Công chúa hôn đánh “chụt” một cái rồi cựa mình lùi lại.

Vi Tiểu Bảo nói:

– Chúng ta thân nhiệt với nhau ở chỗ này chỉ sợ Phò mã gia sinh lòng ngờ vực. Ngày mai vào cung tương kiến hay hơn.

Công chúa đỏ mặt lên hỏi:

– Hắn hoài nghi thì làm được gì?

Nàng nguýt gã, nét mặt như cười mà không phải cười, nói tiếp:

– Ngươi cút đi cho rảnh.

Vi Tiểu Bảo vừa cười vừa trở ra nhà đại sảnh. Gã thấy Ngô ứng Hùng cùng bốn tên võ tướng đang tranh luận rất hăng.

Triệu Lương Đống và Vương Tiến Bảo đang lớn tiếng, mặt mũi đỏ gaỵ Hai người thấy Vi Tiểu Bảo ra liền dừng lại không nói nữa.

Vi Tiểu Bảo cười hỏi:

– Hai vị tranh luận chuyện gì, cho tại hạ nghe được không?

Trương Dũng cười đáp:

– Bọn tiểu tướng đang bình luận các giống ngựa. Vương phó tướng đây là một tay rất sành ngựa. Y mà lựa chọn thế nào cũng được giống lương câu. Vừa rồi bàn chuyện ngựa Vương phó tướng khoe giống ngựa ở Vân Nam rất tốt. Nhưng Triệu tæng binh không tin, nói là giống ngựa ở Tứ Xuyên, Vân Nam vó ngắn, không chạy nhanh được. Vương phó tướng lại cho là giống ngựa Vân Nam dai sức. Trong vòng mười dặm có khi không kịp ngựa khác, nhưng sau khi chạy hai ba chục dặm thì càng chạy càng mau lẹ.

Vi Tiểu Bảo hỏi:

– Thế ư? Tại hạ có mấy con ngựa muốn nhờ vương phó tướng coi dùm.

Gã liền sai thân binh về phủ dắt mấy con ngựa tốt đến.

Ngô ứng Hùng nói:

– Ngựa của Vi Đô thống do Khang Thân Vương tặng là một thứ Đại uyển lương câu næi danh, tên gọi Ngọc Hoa Thông. Giống ngựa Vân Nam bì thế nào được.

Vương Tiến Bảo nói:

– Ngựa của Vi đại nhân dĩ nhiên là hay rồi. Giống Đại uyển lương câu ty chức đã biết quạ Hồi ty chức còn ở vùng Cam Túc, Thiểm Tây đã được coi rất nhiều giống ngựa Đại uyển. Giống ngựa này chạy quãng đường ngắn thì mau lẹ phi thường, không có thứ ngựa nào bì kịp.

Triệu Lương Đống hỏi:

– Thế còn chạy đường dài thì sao? Chẳng lẽ ngựa Đại uyển lại không kịp ngựa ở Vân Nam?

Vương Tiến Bảo đáp:

– Ngựa ở Vân Nam vốn không phải ngựa hay mà chỉ đặc biệt ở chỗ chịu đựng khắc khæ và dai sức. Mấy năm nay ty chức nuôi ngựa ở Điền Bắc, cho ngựa ở đất Xuyên giao phối với ngựa Vân Nam sinh được một giống ngựa mới tất tốt.

Triệu Lương Đống cãi:

– Vương lão huynh! Lão huynh nói chuyện lang bang rồi. Trước nay ai cũng nói chuyện ngựa càng thuần nhất mới haỵ Tại hạ chưa từng nghe ai nói giống ngựa tạp chủng lại hay tuyệt bao giờ.

Vương Tiến Bảo đỏ mặt lên nói:

– Triệu Tæng binh! Tại hạ không nói giống ngựa pha đều tốt cả. Phép dùng ngựa khác nhau. Có thứ chuyên dùng để xung phong hãm trận, có thứ chuyên dùng để tải đồ nặng. Dù là quân mã cũng phải phân biệt. Có thứ đi trăm dặm, có thứ chạy ngàn dặm. Quãng đường dài ngắn không giống nhau.

Triệu Lương Đống nói:

– Hừ! Có người vÉn thích giống tạp chủng.

Vương Tiến Bảo tức quá đứng phắt dậy quát hỏi:

– Ngươi thóa mạ ai là hạng tạp chủng? ¡n nói càn rì như thế mà nghe được ư?

Triệu Lương Đống thản nhiên cười khÈy đáp:

– Ta nói ngựa chứ có nói người đâu? Kẻ nào là tạp chủng không nguyên chất, có tật giật mình mới động lòng. Hà tất Phó tướng phải nóng nảy?

Vương Tiến Bảo càng næi nóng hơn nói:

– Đây là phủ Phò mã. Nếu không thì… hừ hừ… ! Triệu Lương Đống hỏi:

– Hừ hừ thì làm gì? Phó tướng muốn động thủ với ta ư?

Trương Dũng liền khuyên giải:

– Hai vị mới gặp nhau lần đầu. Hà tất vì câu chuyện bình luận ngựa mà næi nóng? Này này! Ta mời các vị một chung rượu giải hòa, đừng tranh biện với nhau nữa.

Trương Dũng hiện làm chức Đề đốc, cấp bậc cao hơn cả Triệu Lương Đống lÉn Vương Tiến Bảo. Hai người dĩ nhiên phải nể mặt, đành nâng chung rượu lên uống nhưng vÉn còn h»m hÌ trợn mắt lên nhìn nhau. Nếu không có thượng quan ngồi đó thì cả hai người đều tính nóng như lửa, chắc là đã thượng cẳng chân ha.

cẳng tay với nhau rồi.

Chẳng mấy chốc tên thân binh trở về phủ Bá tước đã dắt ngựa tới.

Quần hào liền tiến vào tầu ngựa phía sau để coi ngựa.

Vương Tiến Bảo quả nhiên là tay sành tướng ngựa. Hắn chỉ ngó qua là đã nói vanh vách những ưu điểm cùng khuyết điểm của từng con một. Thậm trí tính nết con vật, mười phần hắn nói trúng đến bảy tám.

Những tên mã phu ở Vi Bá tước phủ nghe Vương Tiến Bảo bình phÈm rất lấy làm kính phục. Chúng tán dương nhãn lực của Vương phó tướng không ngớt miệng.

Sau cùng đến con Ngọc Hoa Thông của Vi Tiểu Bảo. Con này chân dài vào béo mập. Tướng mạo thần tuấn, nhất là toàn thân lông trắng như tuyết vừa mượt vừa mì màng.

Mọi người vừa ngó thấy đều cất tiếng reo hò, tán tụng.

Vương Tiến Bảo lặng lẽ hồi lâu không nói gì. Hắn coi đi coi lại rồi mới lên tiếng:

– Con ngựa này thật tuyệt hảo, đáng tiếc là không biết nuôi dừing làm hư hỏng mất rồi.

Vi Tiểu Bảo kinh ngạc hỏi:

– Nuôi dừing thế nào mà hư ngựa? Xin ông bạn chỉ giáo cho.

Vương Tiến Bảo đáp:

– Con ngựa của Vi Đô thống vốn là một giống lương câu hiếm có trong thiên hạ. Đối với giống ngựa này mỗi ngày cần cừii cho nó chạy thật nhanh mười dặm và đi thong thả vài chục dặm để rÌn luyện. RÌn luyện càng nhiều càng haỵ Đáng tiếc là Vi Đô thống thương nó, ít khi cừii đến. Con ngựa này nhàn rỗi quá, lại được ăn toàn đồ thượng hảo, cả năm chỉ cừii nó một vài lần. Hìi ơi! Chẳng khác chi con nhà giàu sang được cưng chiều quá độ mà thành hư.

Ngô ứng Hùng nghe Vương Tiến Bảo nói vậy không khỏi biến sắc khẽ khịt mũi mấy cái nhưng không nói gì.

Vi Tiểu Bảo thấy thế biết là mấy câu nói sau cùng của Vương Tiến Bảo đã có chỗ đắc tội với Ngô ứng Hùng liền bụng bảo dạ:

– “Tội gì ra chẳng nhân cơ hội này mà đâm bị thóc, chọc bị gạo một phen, đê?

tướng soái nhà hắn sinh mối bất hòa”.

Gã liền nói:

– Ta e r»ng Vương phó tướng nói vậy chỉ đúng phần nào mà thôi. Thiếu gì con em nhà phú quí mà bản lãnh cao cường. Tỷ như Phò mã gia đây là thế tử của Bình Tây Vương. Tuy Phò mã gia được cưng chiều, ăn ngon mặc đẹp từ thủa nho?

mà có hư hỏng chỗ nào đâu?

Vương Tiến Bảo thẹn đỏ mặt lên, vội đáp:

– Dạ dạ! Thế tử của Vương gia dĩ nhiên khác với người thường. Ty chức quyết chẳng dám nói đến Phò mã gia.

Triệu Lương Đống xen vào:

– Ta e r»ng trong lòng Phó tướng coi Phò mã gia hay bất cứ ai cũng đều cùng một duộc chẳng khác gì nhau.

Vương Tiến Bảo tức giận quắc mắt lên hỏi:

– Triệu tæng binh! Bữa nay tại sao Tæng binh cứ nhÌ tiểu đệ mà bắt bẻ? Thực ra tiểu đệ chưa có điều chi đắc tội với Tæng binh.

Vi Tiểu Bảo vừa cười vừa nói:

– Phải rồi! Chúng ta không nên vì việc nhỏ mà tæn thương hòa khí. Có điều làm võ quan thường hay khinh khi các vị đại thần nhỏ tuæi trong triều vốn là chuyện thường.

Vương Tiến Bảo vội đáp:

– BÈm Đô thống đại nhân! Ty chức chẳng có lòng dạ nào dám coi thường Đô thống.

Triệu Lương Đống nói:

– Vậy Phó tướng coi thường Phò mã gia.

Vương Tiến Bảo lớn tiếng:

Làm gì có chuyện đó?

Vi Tiểu Bảo nói:

– Vương Phó tướng! Đáng tiếc là Phó tướng nuôi được bao nhiêu ngựa đều để cả ở Vân Nam. Nếu không thì bọn ta được mở rộng thêm kiếm thức.

Vương Tiến Bảo đáp:

– Ty chức nuôi ngựa… dạ da… không dám đương.

Vi Tiểu Bảo lấy làm tự kỳ hỏi:

– “Hắn bảo:

Dạ Dạ! Không dám đương là nghĩa làm sao?”.

Triệu Lương Đống nói ngay:

– Những ngựa hay mà Phó tướng nuôi được ở Vân Nam cũng như người chết rồi không tìm ra được đối chứng. Thưa Vi Đô thống! Ngày tiểu tướng ở quan ải cũng đã nuôi được mấy trăm con ngựa hay, ngày chạy được hai ngàn dặm, đêm chạy được ba ngàm dặm. Đáng tiếc là xa quá không thể đưa về cho Đô thống đại nhân coi.

Mọi người næi lên tràng cười ha hả. Ai cũng biết là họ Triệu nói móc Vương Tiến Bảo.

Vương Tiến Bảo mặt giận xám xanh trỏ vào tàu ngựa ở mé tả lớn tiếng:

– Ba chục con ngựa bên này tiểu đệ đưa từ Vân Nam tới. Triệu Tæng binh! Tæng binh lựa lấy mười con ngựa chạy thi với ngựa của tiểu đệ xem ai thắng ai bại.

Triệu Lương Đống thấy đám ngựa ở Vân Nam đưa tới đã nhỏ con lại ốm nhắt, lông trụi da khô, không khỏi cười thầm tự hỏi:

– “Những con ngựa ốm đói này có chỗ nào là hay là tốt?” Hắn cất giọng cương quyết:

– Nhất định là mấy con ngựa của Vi Đô thống dắt tới ăn đứt đám ngựa ốm đói này do chính tay Vương Phó tướng điều dừing, bất chấp tâm can bảo bối của chúng thế nào, chỉ coi bề ngoài cũng đủ biết.

Vi Tiểu Bảo cười khanh khách nói:

– Anh em bất tất phải tranh luận. Phò mã gia! Chúng ta cho ngựa chạy đua một cuộc chăng? Tiểu đệ lựa mười con, Phò mã gia lựa mười con cho chạy đua.

Bên nào thắng thì được giải.

Ngô ứng Hùng đáp:

– Ngựa của Vi đô thống là giống Đại uyển lương câu hiếm có trong thiên hạ.

Loại ngựa nhỏ ở Vân Nam của tiểu đệ bì thế nào được? Bất tất phải đua nữa. Dĩ nhiên là bên tiểu đệ chịu thua rồi.

Vi Tiểu Bảo thấy Vương Tiến Bảo lộ vẻ ấm ức ra chiều không phục liền nói:

– Phò mã gia chịu thua, nhưng Vương Phó tướng không phục. Tiểu đệ tính thế này:

Tiểu đệ bỏ ra một vạn lạng bạc, Phò mã gia cũng bỏ ra một vạn lạng. Chiều hôm nay hai bên cho ngựa ra bên ngoài chạy đua từng đôi một. Bên nào thắng được sáu keo là ăn rồi, khỏi phải tiếp tục chạy đua nữa. Phò mã gia tính thế có được không?

Ngô ứng Hùng toan từ chối nhưng lại động tâm nghĩ thầm:

– “Th»ng lỏi này nhỏ tuæi hiếu thắng, ta cố ý chịu thua gã một vạn lạng bạc để cho gã hý hửng”.

Hắn liền đáp:

– Được rồi! Chúng ta đua chơi một cuộc cũng haỵ Nhưng này Vi huynh đệ! Huynh đệ có thua cũng đừng buồn nhé.

Vi Tiểu Bảo hớn hở tươi cười đáp:

– Được thì phởn phơ, thua cũng đàng hoàng. Ai lại thua mà buồn bực bao giờ?

Gã liếc mắt thấy Vương Tiến Bảo lộ vẻ vui mừng ra khóe mắt thì không khỏi la thầm:

– “úi chà! Coi mặt th»ng cha Vương Phó tướng thì hiển nhiên hắn nắm vững phần thắng. Hay là những con ngựa ốm đói bệnh tật của hắn quả dai sức thật?

Không xong! Vụ này không xong rồi! Ta phải hý lộng quỷ thần mới ăn đứt được”.

Bình sinh gã đánh bạc chuyên môn gian lận. Bây giờ gã nhận thấy cuộc đua ngựa này vị tất đã chắc ăn liền sinh lòng tác tệ. Gã nghĩ bụng:

– “Chiều nay mà đua ngay thì không kịp giở trò”.

Gã liền hỏi lại:

– Đã là cuộc ăn thua lớn, tiểu đệ cần lựa chọn thật kü. Vậy xin hoãn cuộc đua lại đến sáng mai mới đủ thì giờ chuÈn bị. Phò mã gia có ưng không?

Ngô ứng Hùng đã định tâm cho ngựa chạy cầm chừng. Trong mười keo để Vi Tiểu Bảo ăn chín thì hôm nay hay ngày mai đua cũng vậy thôi.

Hắn liền gật đầu ưng thuận.

Vi Tiểu Bảo ở lại phủ Phò mã ăn uống rồi coi hát, không nhắc nhở gì tới cuộc đua nữa.

Chiều hôm ấy gã hết sức mời mọc Ngô ứng Hùng cùng bọn Trương Dũng, Vương Tiến Bảo, Tôn Tư Khắc về phủ Bá tước uống rượu.

Ngô ứng Hùng vui vẻ nhận lời ngaỵ Đoàn người liền kéo nhau sang phủ Bá tước của Vi Tiểu Bảo.

Chủ khách an tọa dùng trà rồi, Vi Tiểu Bảo nói:

– Tiểu đệ xin lỗi ra ngoài một chút để sắp xếp.

Ngô ứng Hùng cười đáp:

– Chúng ta như người một nhà. Vi huynh đệ bất tất phải khách sáo.

Vi Tiểu Bảo nói:

– Qúy khách giá lâm, tiểu đệ chẳng thể sơ khoáng được.

Gã vào hậu đường dặn dò mở tiệc rượu và chuÈn bị lớp tuồng hát.

Đoạn gã kêu tên trưởng toán trong bọn mã phu đến lấy năm trăm lượng bạc giao cho y và dặn:

– Con Ngọc Hoa Thông và mấy con ngựa của ta còn để bên phủ Phò mã, ngươi qua đó dắt về. Nhân tiện ngươi mua rượu cho bọn mã phu bên đó uống một bữa say bí tỷ, say đến n»m bò ra không còn biết con mẹ gì nữa.

Tên mã phu vâng lời.

Vi Tiểu Bảo lại hỏi:

– Ngươi có biết cho ngựa ăn cái gì để bốn vó nhủn ra không còn sức chạy nhanh? Nhưng đừng có để nó ngộ độc mà chết.

Tên mã phu đáp:

– Tiểu nhân chưa hiểu ý Bá tước gia muốn sao? Tiểu nhân có thể làm được hết.

Vi Tiểu Bảo cười nói:

– Ta nói rõ cho ngươi hay cũng chẳng hề gì. Phò mã gia có một toán ngựa đưa từ Vân Nam tới. Y khoe khoang ngựa của y tuyệt hảo và dai sức, sáng mai có một cuộc đua ngựa. Vậy chúng ta đừng để thua mà mất mặt. Có đúng thế không?

Tên mã phu hiểu ngay liền nói:

– Bá tước gia muốn tiểu nhân cho toán ngựa của Phò mã gia ăn thứ gì đê?

cuộc đua ngày mai chúng ta nắm chắc phần thắng phải không?

Vi Tiểu Bảo cười nói:

– Đúng thế! Ngươi khá thông minh đấy. Cuộc đua ngày mai ăn thua lớn. Bên ta mà thắng thì ngươi cũng được dự một phần tiền thưởng. Vậy ngươi lén lút hành động vụ này cho thật khéo và cần giữ kín đáo, chớ để bọn mã phu bên phủ Phò mã biết tý gì mới được. Năm trăm lạng bạc này để cho ngươi mời khách uống rượu, đánh bạc, chơi gái hay muốn làm con mẹ nó cái gì thì làm, cốt sao bọn mã phu kia say ly bì không biết trời đất gì nữa rồi ngươi sẽ hạ thủ.

Tên mã phu đáp:

– Xin Bá tước gia cứ yên tâm. Tiểu nhân hành động nhất định thành công theo ý của Bá tước gia. Vụ này chỉ cần mua mấy chục cân bã đậu, trộn ít thuốc vào cho ngựa ăn để phân ứ lại một đêm rồi sáng mai chạy đua thì đến loài rùa cũng thắng được chúng.

Hồi 180

Lại dẫn tình nhân vào Tẩm Điện

Vi Tiểu Bảo căn dặn mã phu cặn kẽ mọi điều rồi mới ra nhà khách bồi tiếp Ngô ứng Hùng uống rượu. Gã chỉ sợ bọn Ngô ứng Hùng về sớm, Vương Tiển Bảo xuống tầu coi ngựa, nhận ra những chỗ sơ hở, nên gã ân cần mời mọc cho bọn họ uống thật nhiều.

Triệu Lương Đống tửu lượng phi phàm, uống thi với Vương Tiến Bảo. Tiệc rượu kéo dài đến lúc canh khuya. Ngoại trừ Vi Tiểu Bảo và Ngô ứng Hùng còn bốn tên võ tướng đều say khướt.

Sáng sớm hôm sau, một thái giám ở trong cung vâng chỉ của vua Khang Hy ra triệu Vi Tiểu Bảo vào chầu. Hoàng đế đã có hiệu lệnh thì bất cứ cuộc đua ngựa hay việc gì cũng phải gác lại.

Vi Tiểu Bảo vào cung thấy nhà vua long nhan hớn hở, ra chiều khoan khoái.

Ngài nói ngay:

– Tiểu Quế Tử! Trẫm nhận được tin báo rất hay là Thượng Khả Hỷ và Cảnh Tính Trung đều vâng chiếu dẹp phiên. Chúng đã khởi hành lai kinh ngay hôm đó.

Vi Tiểu Bảo tâu:

– Cung hỷ Thánh thượng! Hai phiên trấn là Thượng Khả Hỷ và Cảnh Tinh Trung đều đã vâng chiếu, còn lại một mình Ngô Tam Quế ” chưởng đánh không ra”.

Nhà vua vừa cười vừa ngắt lời:

– Ngươi dùng chữ không đúng. Thế là hắn lâm vào tình trạng “Cô chưởng nan minh”.

Vi Tiểu Bảo nói:

– Đúng rồi! Hắn lâm vào tình trạng cô chưởng nan minh thì ta có thể đánh cho tơi bời hoa lá.

Nhà vua cười hỏi:

– Nếu hắn cũng vâng chiếu triệt bỏ phiên trấn thì sao?

Vi Tiểu Bảo ngơ ngác một chút rồi đáp:

– Nếu thế càng haỵ Hắn đã đến Bắc Kinh rồi, Hoàng thượng muốn vo tròn hắn biến thành tròn, mà muốn bóp bẹp thì hắn phải bẹp, chứ còn làm gì được nữa?

Nhà vua mỉm cười nói:

– Ngươi cũng hiểu như vậy là giỏi.

Vi Tiểu Bảo lại tâu:

– Khi ấy Ngô Tam Quế chẳng khác nào con giao long bị khốn trên bãi cát.

Cái đó kêu bằng cọp xuống bình nguyên.

Gã toan nói:

cọp xuống bình nguyên bị chó lờn, nhưng mới nói nửa câu vội thè lưỡi ra giơ tay lên cốc trán mình rồi dừng lại.

Nhà vua cười khanh khách nói:

– Cái đó kêu bằng “Cọp xuống bình nguyên vị Quế lờn”. Vi Tiểu Bảo chẳng những hắn không dám đắc tội với ta mà còn sợ cả Tiểu Quế Tử nữa.

Vi Tiểu Bảo tâu:

– Dạ dạ! Thế là hay lắm! Đẹp lắm! Vua Khang Hy lại nói:

– Ta đã thảo xong đạo sắc phong cho miếu trung liệt ở Dương Châu và giao sang viện Hàn Lâm cả rồi. Ngươi đem đến Dương Châu để khắc vào bia đá. Vậy ngươi chọn ngày tốt, chuẩn bị khởi hành.

Vi Tiểu Bảo hỏi:

– Tâu Hoàng thượng! Tam phiên cùng vâng chiếu dẹp phiên thì vụ xây miếu trung liệt còn cần thiết nữa hay thôi?

Nhà vua phán:

– Trẫm cũng chưa hiểu rõ Ngô Tam Quế có vâng chiếu hay không? Vả lại tuyên dương bậc trung liệt là một hảo sự. Dù Ngô Tam Quế không tại phản, cũng xây miếu như thường.

Vi Tiểu Bảo vâng lời. Trong lúc nhàn đàm, gã nhắc chuyện Kiến Ninh công chúa xin được ra mắt Hoàng thượng.

Đức vua cho truyền tuyên triệu Kiến Ninh công chúa vào cung bệ kiến.

Vi Tiểu Bảo vẫn khắc khoải nhớ tới cuộc đua ngựa với Ngô ứng Hùng, nhưng Hoàng đế triệu vào mà chưa hạ lệnh cho rút lui thì bất luận trường hợp nào cũng không thể cáo từ. Gã đành ngồi hầu chuyện nhà vua.

Bữa nay, vua Khang Hy rất cao hứng, ban hỏi tường tận đến nhân vật cùng phong tục nước La Sát.

Vi Tiểu Bảo liền đem việc bọn Hỏa thương thủ tạo phản ra sao, Tô Phi á công chúa dẹp loạn cách nào, đại tiểu Sa hoàng cùng trị vì ra làm sao, nhất nhất thuật lại. Gã thuật chuyện xong, công chúa vừa tới thư phòng.

Công chúa vừa ngó thấy nhà vua liền chạy lại ôm chân khóc rống lên nói:

– Hoàng đế ca ca! Từ nay tiểu muội ở lại trong cung với Hoàng huynh không trở về phủ nữa.

Vua Khang Hy vuốt tóc nàng hỏi:

– Tại sao vậy? Phải chăng Phò mã khinh mạn Hoàng muội?

Công chúa vừa khóc vừa đáp:

– Hắn không dám đâu. Hắn… hắn…

Nàng ấp úng không nói nữa lại khóc òa lên.

Nhà vua nghĩ thầm:

– Ngươi thiến hắn rồi, khiến hắn không làm chồng được. Đó là mình làm mình chịu thì còn kêu ai nữa?

Nhưng ngoài miệng nhà vua kiếm lời an ủi:

– Được rồi! Được rồi! Hoàng muội đừng khóc nữa. Ta dùng cơm với Hoàng muội.

Bữa ăn của Hoàng đế không có giờ giấc nhất định. Lúc nào muốn ăn là bảo sắp dọn. Phòng ngự thiện được lệnh liền bày ngự thực.

Vi Tiểu Bảo đứng bên chầu chực. Tuy gã được Hoàng đế sủng ái nhưng không thể ngồi ăn chung với nhà vua.

Vua Khang Hy thưởng cho gã mấy chục món và sai thái giám đưa ra phủ Bá tước rồi ngồi ăn cơm với công chúa.

Công chúa uống mấy chung rượu vào rồi, mặt mũi đỏ gay, mắt anh ánh những nước, nàng liếc mắt nhìn Vi Tiểu Bảo.

ở trước mặt Hoàng đế, Vi Tiểu Bảo không dám tơ hào vô lễ, thủy chung không để nhỡn quang chạm vào ánh mắt công chúa. Trống ngực đánh thình thình, gã nghĩ thầm:

– Công chúa say rượu mà hở môi miệng để Hoàng đế phát giác thì đầu ta khó lòng giữ vững được.

Nguyên gã phụng chỉ đưa công chúa đi Vân Nam hoàn hôn. dọc đường gã phụ trách công việc giám thị rồi vụng trộm tư thông với công chúa. Tội này không phải là nhỏ.

Gã nghĩ tới đây, trong lòng hối hận vô cùng, vì đã nhắc vụ công chúa yêu cầu bệ kiến với nhà vua.

Vi Tiểu Bảo đang lo sốt vó, khác nào bị mười lăm thùng nước lạnh dội vào mình, trong lòng vô cùng hồi hộp, bỗng nghe công chúa nói:

– Tiểu Quế Tử! Ngươi hãy đơm cơm vào chén cho ta! Nàng vừa nói vừa đẩy chén cơm ra trước mặt gã.

Vua Khang Hy cười nói:

– Phạn lượng của Hoàng muội khá đấy.

Công chúa đáp:

– Tiểu muội gặp được Hoàng đế ca ca, ăn ngon miệng lắm.

Nàng chờ Vi Tiểu Bảo đơm cơm rồi, rồi hai tay gã kính cẩn bưng lại để trên bàn trước mặt mình, nàng liềng thò tay xuống dưới bẹo đùi gã một cái thật mạnh.

Vi Tiểu Bảo đau quá mà không dám kêu la, nét mặt vẫn phải tươi cười, nhưng cười một cách gượng gạo.

Gã mắng thầm trong bụng:

– Con điếm chết đâm này! Bao giờ ả gặp mình thế nào cũng làm cho mình đau đớn mới nghe.

Bổng đầu gã lật ngửa về phía sau, vì công chúa thò tay ra sau lưng gã, nắm lấy bím tóc rồi giật mạnh một cái.

Cử động này không qua mắt được nhà vuạ Ngài mỉm cười nói:

– Công chúa đã lấy chồng rồi mà còn tinh nghịch thế! Công chúa trỏ vào Vi Tiểu Bảo cười đáp:

– Chính gã… chính gã…

Vi Tiểu Bảo trống ngực đánh hơn trống làng, không hiểu công chúa định nói chuyện gì.

May mà công chúa bật mấy tiếng cười khanh khách rồi lảng sang chuyện khác:

– Hoàng đế ca ca! Ca ca làm Hoàng đế thanh danh mỗi ngày một lừng lẫy.

Trước tiểu muội ở trong cung nên chẳng biết gì. Chuyến này đi Vân Nam, cả đi lẫn về, dọc đường đều nghe trăm họ ca tụng sống dưới quyền ca ca chẳng kém gì ngày Nghiêu tháng Thuấn. Còn thằng nhỏ này…

Nàng nguýt Vi Tiểu Bảo nói tiếp:

– Gã làm quan mỗi ngày một lớn, chỉ mỗi tiểu muội là số mạng càng ngày càng xúi quẩy.

Vua Khang Hy tâm địa rất nhân từ. Ngài nghe công chúa nói mấy câu tâng bốc cũng thấy vui dạ, liền cười đáp:

– Hoàng muội cũng mê phú quí thê vinh. Chuyến này phụ thân Ngô ứng Hùng theo chỉ dụ dẹp phiên, thiên hạ thái bình rồi, ta sẽ thăng quan cho y.

Công chúa bĩu môi nói:

– Hoàng đế ca ca thăng quan hay chẳng thăng quan cho tên tiểu tử Ngô ứng Hùng cũng chẳng ăn thua đến tiểu muội. Tiểu muội mong Hoàng đế ca ca thăng quan cho tiểu muội là hơn.

Vua Khang Hy cười hỏi:

– Hoàng muội muốn làm quan gì?

Công chúa đáp:

– Tiểu Quế Tử kể chuyện lúc công chúa nước La Sát làm Nhiếp chính vương gì đó. Vậy Hoàng đế ca ca phong cho tiểu muội làm Đại Nguyên Soái rồi phái tiểu muội đi bình Phiên.

Nhà vua cười khanh khách hỏi:

– Đàn bà con gái thì làm Đại nguyên soái thế nào được?

Công chúa đáp:

– Ngày xưa Phàn Lê Huê, Dư Thái Quân, Mộc Quế Anh đều đeo ấn nguyên nhung. Họ làm Đại nguyên soái được thì sao tiểu muội lại không làm được? Nếu Hoàng đế ca ca bảo là võ nghệ tiểu muội kém cỏi thì chúng ta hãy tỷ thí một keo.

Nàng nói rồi cười hì hì, đặt chén đũa xuống đứng dậy.

Vua Khang Hy cười nói:

– Hoàng muội không chịu đọc sách, kiến thức chẳng khác gì Tiểu Quế Tử, chi?

coi những thiên cố sự trong tuồng hát. Sự thực lịch sử đã nói đến phụ nữ cũng làm Nguyên soái được. Tỷ như em gái vua Đưởng Thái Tôn Lý Thế Dân là công chúa Bình Dương đã làm nguyên soái thống lãnh nương tử quân, giúp nhà vua bình định thiên hạ, lập nên công trạng lớn lao.

Công chúa vỗ tay reo lên:

– Thế thì hay quá! Hoàng đế ca ca! Ca ca làm Hoàng đế oai hơn Lý Thế Dân.

Vậy tiểu muội theo đòi làm Bình Dương công chúa. Tiểu Quế Tử! Ngươi muốn noi gương ai? Theo gót Cao Lực Sĩ hay Ngụy Trung Hiền?

Vua Khang Hy cười ha hả lắc đầu quày quạy đáp:

– Hoàng muội lại nói nhăng nói càn rồi. Tiểu Quế Tử là tên thái giám giả hiệu.

Hơn nữa Cao Lực Sĩ, Ngụy Trung Hiền đều là thái giám thủ hạ của hôn quân. Hoàng muội nói thế là thóa mạ ta đó.

Công chúa cười đáp:

– Xin lỗi Hoàng đế ca cạ Tiểu muội không hiểu mà nói như vậy, ca ca miễn thứ cho.

Nàng nghĩ tới câu” Tiểu Quế Tử là tên thái giám giả hiệu” không nhịn được, bất giác liếc mắt nhìn Vi Tiểu Bảo, trong lòng rạo rực xuân tình.

Bỗng nàng lảng sang chuyện khác:

– Hoàng đế ca ca! Tiểu muội lâu nay không vào cung, bây giờ nhân dịp này phải đến bái kiến Thái Hậu.

Vua Khang Hy sửng sốt, nghĩ bụng:

– Giả Thái hậu là mẫu thân y bị chân Thái hậu thay vào rồi. Còn giả Thái hậu đã trốn ra khỏi cung, vụ này biết làm thế nào?

Nhà vua vốn thương yêu cô em gái này, không nỡ để nàng phải đau lòng liền đáp:

– Mấy bữa nay Thái hậu thân thế khiếm an. Hoàng muội đừng đến quấy rầy lão nhân gia. Có đến cung Từ Ninh thì đứng ngoài cúi đầu thỉnh an là được.

Công chúa ưng ngaỵ Nàng nói:

– Hoàng đế ca ca! Tiểu muội vào cung Từ Ninh khấn đầu cầu vấn an mẫu hậu rồi lại về đây trò chuyện với ca ca.

Nàng quay ra bảo Vi Tiểu Bảo:

– Tiểu Quế Tử! Ngươi hãy đi theo ta! Vi Tiểu Bảo ngần ngừ không dám vâng lời.

Nhà vua liền đưa mắt ra hiệu cho gã cản trở công chúa, đừng để nàng gặp Thái hậu.

Vi Tiểu Bảo gật đầu lĩnh chỉ đi theo công chúa xuống cung Từ Ninh. Gã đã dặn một tên tiểu Thái giám đi thông báo trước. Quả nhiên Thái hậu cho lệnh ra trong mình khó ở, khỏi vào bái kiến.

Công chúa lâu ngày không gặp được mẫu thân, trong lòng mong nhớ không nhẫn nại được. Nàng nói:

– Thái hậu trong mình khó ở, ta càng nên vào thăm.

Dứt lời nàng cất bước sấn vào tẩm điện của Thái hậu. Bọn Thái hậu cùng cung nữ khi nào dám cản trở?

Vi Tiểu Bảo vội nói:

– Điện hạ! Điện hạ! Thái hậu… nóng lạnh, sợ gió, điện hạ không nên mở cửa.

Công chúa đáp:

– Ta thận trọng tiến bước, không để gió lọt vào đâu mà ngại.

Nàng đẩy cửa tẩm điện vén rèm lên thì thấy màn the buông rủ. Thái hậu nằm trên giường. Bốn tên cung nữ đứng chầu chực bên màn. Công chúa khẽ cất tiếng gọi:

– Mẫu hậu ơi! Nữ nhi đến khấu đầu đây.

Nàng nói rồi quì xuống, sẽ sàng cúi đầu lạy mấy cái.

Chỉ nghe Thái hậu trong màn ú ớ mấy tiếng.

Công chúa tiến vào bên giường, giơ tay vén mùng.

Một tên cung nữ nói:

– Bẩm điện hạ! Thái hậu đã dặn là bất cứ ai cũng không được làm kinh động.

Công chúa gật đầu khẽ hé màn ra ngó thấy Thái hậu nằm quay mặt vào phía trong, dường như đang thiêm thiếp giấc nồng.

Công chúa khẽ gọi:

– Thái hậu! Thái hậu! Thái hậu chẳng nói gì. Công chúa không sao được đành khép cửa lại, rón rén lui ra. Trong lòng chua xót, nàng không nhịn được ra cửa rồi khóc nức nở.

Vi Tiểu Bảo thấy công chúa không khám phá ra chân tướng mới thở phào nhẹ nhõm, tựa hồ trút bỏ được khối đá đeo nặng bên lòng. Gã tìm lời an ủi:

– Công chúa nay đã về ở kinh thành, thời thường được vào cung vấn an, can chi mà phải thương tâm? Chờ Thái hậu bình phục rồi, điện hạ lại vào cung Từ Ninh bái kiến.

Công chúa thấy gã nói có lý, liền gạt lệ đáp:

– Không hiểu chỗ ta ở cũ tình hình ra sai, muốn qua coi lại một chút.

Nàng nói rồi trở gót đi về phía cung Kiến Ninh.

Vi Tiểu Bảo theo sau.

Cung Kiến Ninh ở ngay cạnh cung Từ Ninh. Sau khi công chúa di lấy chồng, cung này do bọn Thái giám và cung nữ coi giữ, hàng ngày quét tước sạch sẽ, phong cảnh chẳng có gì khác xưa.

Công chúa vào đến cửa tẩm điện thấy Vi Tiểu Bảo cười hì hì đứng ở bên ngoài, không chịu theo mình. Nàng đỏ mặt lên hỏi:

– Tên thái giám chết chém kiả Sao ngươi không vào đây?

Vi Tiểu Bảo cười đáp:

– Nô tài là Thái giám giả hiệu, không thể vào tẩm điện của công chúa được.

Công chúa vươn tay ra nắm lấy tai gã nói:

– Ngươi mà không vào thì ta vặn đứt tai ngươi ngay.

Nàng vừa nói vừa kép thật mạnh. Vi Tiểu Bảo đành phải theo vào.

Công chúa xoay tay đóng cửa cài then lại.

Vi Tiểu Bảo sợ hết hồn, trống ngực hơn trống làng, khẽ nói:

– Công chúa! ở trong cung đâu có thể hỗn loạn được? Nô tài• nô tài• phen này chắc phải mất đầu.

Cặp mắt công chúa anh ánh những nước cơ hồ sa lệ. Nàng khẽ nói:

– Vi Bá tước! Ta mới là nô tài của Bá tước, bây giờ ta xin chầu hầu.

Nàng giơ tay ra ôm chặt lấy gã.

Vi Tiểu Bảo cười đáp:

– Không! Không được đâu! Công chúa nói:

– Giỏi lắm! Ta sẽ nói cho Hoàng đế ca ca hay là ngươi xui ta thiến thằng lỏi Ngô ứng Hùng rồi bây giờ không nhìn nhõi gì đến ta nữa.

Nàng lại bẹo đùi gã một cái thật mạnh.

Hai người ở trong tẩm cung đã lâu lắm mới trở ra. Công chúa mặt mày hớn hở, trong lòng phơi phới xuân tình lớn tiếng hỏi:

– Hoàng thượng bảo ngươi thuật chuyện nước La Sát cho ta nghe. Sao ngươi chưa nói hết đã vội bỏ đi?

Vi Tiểu Bảo đáp:

– Nô tài gân cốt rã rời, không còn hơi sức để mà nói nữa.

Công chúa cười nói:

– Lần sau ngươi lại đến nói chuyện bắt Hồ ly ở Liêu Đông cho ta nghe.

Vi Tiểu Bảo nheo mắt nhìn nàng khẽ nói:

– Phen này không chừng nô tài vĩnh viễn hết hơi rồi, khó nói nên lời nữa.

Công chúa nổi lên tràng cười khanh khách, xoay tay tát “bốp” vào mặt gã một cái thật mạnh.

Bọn thái giám và cung nữ trông coi cung Kiến Ninh đều là người cũ. Chúng đã biết công chúa dong nhan xinh đẹp, nhưng tính tình man rợ ngang ngược.

Chúng thấy công chúa ra tay đánh người không khỏi lẩm bẩm:

– Công chúa điện hạ đã lấy chồng rồi mà tính nết chẳng khác gì trước. Vi Bá tước là một bị đại thần được Hoàng thượng rất sủng ái mà nàng cũng giơ tay đánh.

Hai người trở về ngự thư phòng để cáo từ vua Khang Hy.

Lúc này trời đã sắp tối, nhà vua đang cúi xuống nhìn tấm bản đồ lớn đặt trên án, mặt rồng ra chiều suy nghĩ.

Công chúa nói:

– Hoàng đế ca ca! Bữa nay Thái hậu trong mình khó ở, tiểu muội không được bái kiến. Mấy bữa nữa tiểu muội lại vào trong khấu đầu thỉnh an.

Vua Khang Hy gật đầu đáp:

– Thái hậu trong mình khó chịu, bất cứ là ai cũng không được bái kiến. Lần sau ngài có lệnh triệu Hoàng muội hãy đến.

Nhà vua trỏ vào bức địa đồ rồi hỏi Vi Tiểu Bảo:

– Các ngươi đi từ Qúi Châu tiến đến Vân Nam, rồi do đường Quảng Tây trơ?

về. Đường nào dễ đi hơn?

Té ra nhà vua đang coi địa hình tỉnh Vân Nam.

Vi Tiểu Bảo tâu:

Khắp tỉnh Vân Nam núi cao chót vót. Bất luận đi đường Qúi Châu hay đường Quảng Tây đều rất khó khăn. Phần nhiều đường núi không đi xe được. Công chúa ngồi kiệu còn nô tài cưỡi ngựa.

Vua Khang Hy gật đầu. Ngài chợt nhớ ra điều gì, truyền bảo thái giám:

– Đi kêu lang trung ở ty xa giá bộ Binh vào đây.

Ngài quay lại bảo công chúa:

– Hoàng muội hãy về phủ. Bữa nay đi suốt ngày, chắc phò mã đang trông đợi Hoàng muội đó.

Công chúa bĩu môi đáp:

– Hắn chẳng trông đợi tiểu muội làm gì đâu.

Nàng có ý muốn chờ Vi Tiểu Bảo cùng ra khỏi cung để đi đường nói thêm mấy câu chuyện cho vui, nhưng nghe Hoàng đế bảo vậy biết là ngài đang bận việc nước mới cho đòi bọn lang trung. Nàng liền nói:

– Hoàng đế ca ca! Trời sắp tối rồi mà Hoàng đế ca ca còn lo liệu việc nước.

Trước kia phụ hoàng chẳng bao giờ cần lao chính bị quá độ như ca ca.

Nhà vua đau nhói trong lòng, nhớ tới phụ hoàng trơ trọi một mình xuất gia nơi Ngũ Đài Sơn. Ngài thở dài đáp:

– Phụ hoàng thông minh tài trí. Công việc ngài làm một giờ thì ta phải lo ba giờ cũng chưa xong.

Công chúa mỉm cười nói:

– Tiểu muội nghe thần dân đều ca tụng Hoàng đế ca ca được trời cho đức anh minh cổ kim hiếm có. Tuy họ không dám bảo ca ca sáng suốt hơn phụ hoàng, nhưng mấy ngàn năm nay, Trung Quốc ít có những bậc hảo Hoàng đế.

Vua Khang Hy mỉm cười đáp:

– Trung Quốc ta trải bao nhiêu triều đại, thiếu gì anh quân? Không kê?

Nghiêu, Thuấn, Võ, Thang, Văn, Võ là những bậc thánh quân đời tam đại, mà sau này còn Hán Văn Đế, Hán Quang Võ, Đường Thái Tôn và bao nhiêu minh chúa khiến thần dân ngưỡng mộ vô cùng.

Công chúa thấy nhà vua miệng nói mà mắt vẫn không dời khỏi tấm địa đồ, biết là ngài đang bận tâm, nàng không dám nói nhiều, đưa mắt nhìn Vi Tiểu Bảo.

Tay nàng vẫn buông thõng, ngón tay chĩa ra trỏ về phía gã rồi lại trỏ vào mình, làm dấu hiệu bảo gã thỉnh thoảng đến thăm nàng.

Vi Tiểu Bảo hiểu ý, lẩm nhẩm gật đầu.

Công chúa nhìn vua Khang Hy hành lễ, cáo từ ra về.

Công chúa dời khỏi ngự thư phòng, tiếng bước chân mỗi lúc một xa.

Nhà vua ngửng đầu lên nhìn Vi Tiểu Bảo nói:

– Nếu vậy thì chúng ta chế tạo súng lớn e rằng quá nặng nề, chuyển vận trên đường núi không phải dễ dàng.

Vi Tiểu Bảo ngơ ngác một chút rồi hiểu ý nhà vua muốn vận súng lớn đi đánh Ngô Tam Quế. Gã liền tâu:

– Dạ dạ! Nô tài quả thật hồ đồ, chưa kịp nghĩ tới điểm này. Tưởng nên chế tạo nhiều súng nhỏ để sức hai con ngựa có thể vận chuyển đưa tới Vân Nam thì dễ dàng hơn nhiều.

Vua Khang Hy nói:

– Đánh trận ở vùng núi non chẳng thể xua quân hàng ngàn hàng vạn nhân mã đồng thời tấn công ồ ạt. Như vậy bộ binh cần hơn kþ mã.

Chẳng mấy chốc ba tên lang trung người Mãn và một tên người Hán của ty xa giá bộ Binh đã tới nơi.

Nhà vua đợi chúng khấu đầu xong liền hỏi:

– Công việc chuẩn bị lừa ngựa của các ngươi đi đến đâu rồi?

Ty xa giá ở bộ Binh chuyên trông coi về lừa ngựa. Bọn lang trung liền đem việc mua ngựa ở các xứ Tây Vực, Mông Cổ, quan ngoại mỗi nơi bao nhiêu con tâu trình cho Hoàng thượng. Hiện thời đã có s½n hơn tám vạn năm ngàn ngựa tốt được nuôi dưỡng cẩn thận và tiếp tục mua thêm nữa.

Nhà vua rất lấy làm hài lòng, ban khen mấy câu.

Bốn tên lang trung khấu đầu tạ Ơn.

Bỗng Vi Tiểu Bảo lên tiếng:

– Tâu Hoàng thượng! Nô tài nghe nói giống ngựa ở Vân Nam và Tứ Xuyên khác với ngựa bên Tây Vực và quan ngoại. Giống ngựa này tuy nhỏ con nhưng dai sức, đi đường sơn đạo rất lanh lẹ, chẳng hiểu thuyết đó chân hay giả?

Nhà vua liền hỏi bốn tên lang trung:

– Nhận xét có đúng không?

Tên lang trung người Hán đáp:

– Tâu Hoàng thượng! Giống ngựa ở Vân Nam, Tứ Xuyên chịu đựng bền bĩ chuyên dùng vào việc vận tải. Đúng là chúng dai sức đi đường núi rất haỵ Nhưng nếu đem dùng vào việc xung phong hãm thành ở nơi đất bằng thì lại thua xa giống lương câu tại Tây Vực và quan ngoại. Vì vậy trong quân không dùng tới.

Nhà vua quay lại ngó Vi Tiểu Bảo một cái rồi hỏi tên lang trung kia:

– Hiện chúng ta có bao nhiêu ngựa Tứ Xuyên và Vân Nam?

Tên lang trung đáp:

– Những đạo quân trú phòng ở Tứ Xuyên và Vân Nam mới có nhiều giống ngựa này, còn các nơi khác thì ít lắm. Đạo trú phòng ở Qúi Châu có chừng hơn một ngàn con.

Vua Khang Hy gật đầu nói:

– Các ngươi hãy lui ra! Nhà vua không muốn tiết lộ cho quần thần biết mình đang bố trí đánh Vân Nam. Ngài chờ bốn tên lang trung rút lui rồi mới nhìn Vi Tiểu Bảo nói:

– May ngươi nhắc trẫm câu này. Sáng mai trẫm sẽ hạ chỉ cho tổng đốc xứ Tứ Xuyên phải cấp tốc chuẩn bị thứ ngựa đó. Có điều chúng ta phải giữ công việc thần bí càng hay.

Vi Tiểu Bảo đột nhiên cười hì hì ra chiều rất đắc ý.

Nhà vua hỏi:

– Người cười gì vậy?

Vi Tiểu Bảo tâu:

– Ngô phò mã có một toán ngựa mới chuyển vận từ Vân Nam tới đây. Y khoe ngựa đó rất dai sức, nhưng nô tài không tin, nên đã ước hẹn cùng y mở cuộc đua ngựa. Ngựa Vân Nam có dai sức hay không chỉ ngày mai là biết.

Hồi 181

Thấy ngựa chết kẻ mừng người tủi

Vua Khang Hy mỉm cười hỏi:

– Vậy ngươi chuẩn bị dự cuộc đua với hắn đi! Tổ chức cuộc đua thế nào?

Vi Tiểu Bảo tâu:

– Bọn nô tài mỗi bên lựa mười con ngựa để đua mười kep. Số tiền đặt cuộc là một vạn lạng bạc, bên nào được thì bên đó lấy.

Nhà vua lại hỏi:

– Chỉ đua mười keo thôi thì chưa chắc đã biết được những cái hay của giống ngựa Vân nam. Ngươi có hiểu chúng đưa đến bao nhiêu ngựa không?

Vi Tiểu Bảo đáp:

– Nô tài trông tàu ngựa có ước chừng năm, sáu chục con.

Nhà vua phán:

– Vậy ngươi đấu với hắn năm, sáu chục keo và cho chạy đường dài. Hay hơn hết là đi về ngả Tây Sơn để ngựa chạy đường núi.

Nhà vua ngó sắc mặt Vi Tiểu Bảo có điều quái dị liền nói tiếp:

– Con mẹ nó! Làm gì mà phải lo lắng? Ngươi có thua trẫm cũng cho tiền chứ sao?

Vi Tiểu Bảo không dám nói đến tai vua vụ cho ngựa của Ngô ứng Hùng ăn chất độc. Mười phần gã ăn chắc đến chín. Những cuộc đua này gã thắng thì Hoàng đế lại tưởng là giống ngựa Vân Nam chẳng ra gì rồi đưa đến kết quả làm hư việc lớn khi hành quân giáp trận.

Gã nghĩ vậy nên mỉm cười, ngập ngừng tâu:

– Nô tài băn khoăn không phải vì vấn đề tiền bạc.

Bỗng vua Khang Hy ồ lên một tiếng rồi hỏi:

– Giống ngựa Vân Nam dai sức mà lại giỏi chịu đựng chay được đường dài thì gã tiểu tử Ngô ứng Hùng cho vận từ Vân Nam tới đây một bầy để làm gì?

Vi Tiểu Bảo cười đáp:

– Nô tài chắc hắn muốn khoe ngựa ở Vân Nam nhà hắn là giống ngựa tuyệt hảo để hãnh diện với mọi người.

Vua Khang Hy chau mày nói:

– Không phải thế! Đó là… đó là gã tiểu tử muốn trốn đi.

Vi Tiểu Bảo chưa hiểu rõ liền hỏi:

– Hoàng thượng muốn bảo hắn muốn trốn đi ư ?

Nhà vua đáp:

– Đúng thế! Rồi lớn tiếng hô thái giám vào phán bảo:

– Các ngươi lập tức truyền chỉ cho Cửu môn đề đốc đóng hết cả chín cửa thành lại, cấm hết mọi người không được ra ngoài. Đồng thời truyền phò mã Ngô ứng Hùng vào cung ra mắt trẫm.

Mấy tên Thái giám lĩnh chỉ đi ngay.

Vi Tiểu Bảo hơi biến sắc hỏi:

– Tâu Hoàng thượng! Chẳng lẽ tên tiểu tử Ngô ứng Hùng dám trốn chạy ư?

Nếu vậy thì hắn lớn mật quá! Nhà vua lắc đầu đáp:

– Trẫm chỉ mong lời phỏng đoán của mình là sai lầm, nếu không thì Ngô Tam Quế sẽ cử binh lập tức. Hiện giờ chúng ta chưa bố trí được hoàn hảo.

Vi Tiểu Bảo tâu:

– Chúng ta chưa bố trí được hoàn hảo thì Ngô Tam Quế vị tất đã chuẩn bi.

được đầy đủ.

Mặt rồng lộ vẻ lo âu, nhà vua nói:

– Không phải đâu! Ngô Tam Quế từ ngày mới đến Vân Nam đã chiêu binh mãi mã, nẩy lòng tạo phản. Hắn đã chuẩn bị mười mấy năm trời, còn ta mới bắt tay vào việc một hai năm thì kịp hắn thế nào được?

Vi Tiểu Bảo đành kiếm lời an ủi:

– Nhưng Hoàng thượng thông minh tài trí, chỉ chuẩn bị một năm cũng đủ đối phó với hoạt động hai chục năm của Ngô Tam Quế.

Nhà vua vung chân đá rứ vào người gã và cười nói:

– Ta đá ngươi một cước liệu có bằng Ngô Tam Quế đá ngươi hai chục cước không? Con mẹ nó! Ngươi đừng có khinh thường Ngô Tam Quế. Thằng cha đó rất giỏi nghề dụng binh xuất trận. Lý Tự Thành lợi hại là thế mà còn bị hắn đả bại.

Hiện nay trong triều không có tướng nào đối thủ với hắn được.

Vi Tiểu Bảo nói:

– Chúng ta ỷ vào số đông để thủ thắng. Hoàng thượng phái mười vị tướng quân xuất trận thì con mẹ nó, mười người đánh một chẳng chột cũng què.

Nhà vua lắc đầu nói:

– Vụ này cần có một tên làm đại nguyên soái mới được. Giả tỷ trong bọn thủ hạ ta có một tên Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân hay Mộc Anh thì chẳng lo.

Vi Tiểu Bảo nói:

– Hoàng thượng ngự giá thân chinh còn hay hơn bọn Từ Đạt, Thường Ngô.

Xuân, Lý Văn Trung, Mộc Anh. Ngày trước Minh thái tổ cũng đã ngự giá thân chinh đánh Trần Hữu Lượng.

Vua Khang Hy nói:

– Ngươi chỉ biết nịnh bợ, nói những điều gì Điểu, Sâng, Dủy, Thang thông minh tài trí. Nếu thật là người thông minh thì trước hết phải tự biết mình. Hành quân lâm trận há phải việc tầm thường? Ta chưa từng chiến đấu bao giờ thì đối phó với Ngô Tam Quế làm sao nổi? Mấy chục vạn binh mã mà không có người chỉ huy khôn ngoan tất chẳng tránh khỏi thất bại tan tành.

Nhà vua ngừng lại một chút rồi tiếp:

– Ngày trước nhà Minh đã gặp cuộc biến ở Thổ Mộc Bảo, Hoàng đế tin lời của tên thái giám Vương Chấn ngự giá thân chinh khiến cho mấy chục vạn đại quân hoàn toàn tan vỡ bởi tên thái giám ngu xuẩn hồ đồ. Cả Hoàng đế cũng bị địch quân bắt sống.

Vi Tiểu Bảo giật bắn người lên vội nói:

– Tâu Hoàng thượng! Nô tài chỉ là một tên thái giám giả hiệu mà thôi.

Vua Khang Hy cười khanh khách đáp:

– Ngươi bất tất phải sợ hãi. Dù ngươi có là thái giám thật hiệu thì ta cũng chẳng phải là hôn quân như Minh Anh Tôn, nghe ngươi một cách hồ đồ.

Lát sau thái giám vào báo:

Quan Cửu môn đề đốc đã phụng chỉ đóng cửa thành.

Nhà vua yên tâm được một phần thì tên thái giám khác vào tâu:

– Phò mã đi săn chưa về mà các cửa thành đều đóng chặt, không thể ra ngoài tuyên triệu được.

Vua Khang Hy nghe báo, đẩy bàn ra, đứng phắt dậy la lên:

– Quả nhiên hắn chạy trốn rồi.

Ngài lại hỏi thái giám:

– Công chúa Kiến Ninh đâu?

Thái giám đáp:

– Tâu Hoàng thượng! Công chúa hiện còn ở trong cung.

Nhà vua hằn học nói:

– Tên tiểu tử đó tuyệt không còn chút tình nghĩa phu thê nào hết.

Vi Tiểu Bảo tâu:

– Nô tài xin rượt theo tiểu tử kia.

Nhà vua hỏi thái giám:

– Phò mã ra khỏi cửa thành vào hồi nào?

Thái giám đáp:

– Tâu Hoàng thượng! Nô tài đến phủ phò mã tuyên chỉ thì viên tổng quản nói là phò mã đi săn, ra khỏi cửa thành vào lúc sáng sớm.

Vua Khang Hy hắng giọng một tiếng rồi nói:

– Thằng lỏi này đáo để thiệt! Hắn nhân bữa nay trẫm triệu công chúa vào cung liền thừa cơ tẩu thoát.

Ngài nhìn Vi Tiểu Bảo nói tiếp:

– Hắn đã đi sáu bảy giờ rồi, có rượt theo cũng không kịp. Hắn cho đưa mấy chục ngựa từ Vân Nam tới là để thay đổi ở dọc đường đặng trốn về Côn Minh.

Vi Tiểu Bảo bụng bảo dạ:

– Quả nhiên Hoàng đế liệu việc như thần. Ngài vừa nghe nói hắn cho đưa ngựa từ Vân Nam đến đã đoán ngay được là hắn định trốn chạy.

Gã thấy nhà vua vẻ mặt đăm chiêu, không dám nịnh hót rông càn.

Đột nhiên gã chợt nhớ ra điều gì liền cười nói:

– Xin thánh thượng an tâm, nô tài có cách bắt hắn trở lại.

Nhà vua hỏi ngay:

– Ngươi có biện pháp gì? Không được nói nhăng nói càn. Nếu giống ngựa ơ?

Vân Nam quả nhiên dai sức mà hắn dời xa Bắc Kinh rồi cải trang thì rượt theo chẳng tài nào đuổi bắt được.

Vi Tiểu Bảo không chắc tên mã phu của mình đã cho toán ngựa Vân Nam của Ngô ứng Hùng ăn bã đậu hòa thuốc độc được chưa nên chẳng dám huênh hoang khoác lác gì trước mặt Hoàng đế.

Gã liền tâu:

– Kẻ vi thần đã ăn lộc chúa phải dốc dạ trung quân. Nô tài xin hết sức rượt theo, nếu không kịp cũng phải đành chịu.

Vua Khang Hy gật đầu nói:

– Hay lắm! Ngài liền cầm bút viết một đạo thượng dụ, kiềm ngọc ấn vào, sai quan Cửu môn đề đốc mở cửa thành cho Vi Tiểu Bảo ra. Ngài lại dặn:

– Ngươi đem nhiều binh sĩ ở Kiêu Kỵ Doanh đi theo, nếu Ngô ứng Hùng chống đối thì cứ việc vây đánh.

Vi Tiểu Bảo đáp:

– Nô tài xin tuân dụ.

Gã đón lấy thượng dụ chạy như bay ra cửa cung.

Công chúa đang chờ vừa thấy gã chạy ra liền la gọi:

– Tiểu Quế Tử! Ngươi làm gì mà vội vã thế?

Vi Tiểu Bảo lớn tiếng đáp:

– Không thể chần chờ được! Đức lang quân của điện hạ chạy đi rồi.

Gã vừa nói vừa chạy không dừng bước lại.

Công chúa tức mình thóa mạ:

– Tên thái giám chết đâm kia! Không còn thói phép nào nữa. Hãy đứng lại cho ta hỏi.

Vi Tiểu Bảo cười đáp:

– Nô tài đi bắt ông chồng về cho điện hạ, phải đeo sao đội nguyệt, ngựa không dừng vó.

Gã nói loạn ẩu xong mấy câu thì người đã chạy xa rồi.

Vi Tiểu Bảo ra ngoài cửa cung liền nhảy vọt lên ngựa chạy về phủ, thấy Triệu Lương Đống cùng bọn Trương Dũng ba người đang ngồi uống rượu trong khách sảnh thì không khỏi sửng sốt. Gã lập tức trở gót đi triệu mấy chục tên thân binh, thét chúng bắt trói bọn Trương Dũng lại.

Toán thân binh liền vâng lệnh thi hành.

Trương Dũng ngang nhiên hỏi:

– Xin đô thống đại nhân cho biết bọn tiểu tướng đã phạm tội gì?

Vi Tiểu Bảo đáp:

– Coi thượng dụ đây! Ta không rảnh để giải thích cho các ngươi.

Gã vừa nói vừa tay cầm thượng dụ giơ lên. Gã lại hạ lệnh:

– Điều động ngay một ngàn quân sĩ ở Kiêu Kỵ Doanh, năm mươi tên ngự tiền thị vệ đến trước phủ chờ lệnh cùng chuẩn bị ngựa cưỡi.

Bọn thân binh vâng lệnh đi ngay.

Vi Tiểu Bảo lại nhìn Triệu Lương Đống nói:

– Tên tiểu tử Ngô ứng Hùng chạy trốn rồi. Ngô Tam Quế dấy binh tạo phản.

Chúng ta phải xuất hành rượt theo.

Triệu Lương Đống la lên:

– Thằng lỏi con đó lớn mật quá! Ty chức s½n sàng chờ lệnh.

Vi Tiểu Bảo lại dặn bọn thân binh:

– Các ngươi hãy giữ kỹ ba tên này. Triệu tổng binh! Chúng ta đi thôi.

Trương Dũng la lên:

– Vi đô thống! Nếu đô thống không cho ty chức xuất lực thì khó lòng bắt nổi Ngô ứng Hùng.

Vi Tiểu Bảo sửng sốt hỏi lại:

– Tại sao vậy?

Trương Dũng nói:

– Vi đô thống không hiểu hắn chạy đường nào?

Vi Tiểu Bảo hỏi:

– Trương đề đốc biết đường nào hay sao?

Trương Dũng đáp:

– Đúng thế! Ngô Tam Quế phái bọn ty chức lai kinh. Lão nói là để triều kiến Hoàng thượng. Bây giờ bọn ty chức mới biết lão mưu đồ phản nghịch. Thưa đô thống đại nhân! Trước nay ty chức vẫn không phục Ngô Tam Quế, nhất quyết không chịu hòa mình vào dòng nước dơ bẩn với lão. Lão điều động bọn ty chức ba người dời khỏi Vân Nam vì lão biết rõ bọn ty chức không theo lão hành động phản nghịch, sẽ làm hư đại sự của lão.

Vi Tiểu Bảo nói:

– Những lời Trương đề đốc nói đó chân hay giả ta biết thế nào được?

Vương Tiến Bảo nói theo:

– Năm ngoái Ngô Tam Quế đã định giết ty chức, may nhờ Trương đề đốc hết sức bảo đảm mới khỏi mất đầu.

Trương Dũng lại hỏi:

– Nếu bọn ty chức ba người đồng mưu với Ngô ứng Hùng thì sao còn ở lại đây, không chạy trốn cùng hắn?

Vi Tiểu Bảo nghe nói có vẻ hợp lý, trầm ngâm một chút rồi đáp:

– Hay lắm! Nếu các vị không vào hùa với Ngô Tam Quế, thì để khi trở về ta sẽ tra hỏi kỹ càng.

Đoạn gã bảo Triệu Lương Đống:

– Triệu tổng binh! Đuổi người là việc gấp. Chúng ta đi thôi.

Trương Dũng nói:

– Đô thống đại nhân ! Vương phó tướng rành coi vết chân ngựa, nhất là vết móng ngựa Vân Nam, y chỉ ngó qua là biết liền.

Vi Tiểu Bảo gật đầu đáp:

– Bản lãnh này chắc cũng có chỗ tác dụng. Nhưng cho y đi theo lỡ ra giữa đường y giỡ quẻ là mình mắc bẫy thì làm thế nào?

Tôn Tư Khắc từ nãy giờ vẫn yên lặng, bỗng lên tiếng:

– Đô thống đại nhân! Đại nhân cột tiểu tướng lại, rồi đem theo Trương đề đốc và Vương phó tướng. Nếu hai vị đó có hành động khác lạ thì chém đầu tiểu tướng đi.

Vi Tiểu Bảo đáp:

– Hay lắm! Tướng quân quả là một người nghĩa khí. Vụ này ta chưa có chủ ý gì. Bây giờ hãy bói một quẻ xem nào? Trương đề đốc! Ta cùng đề đốc gieo ba tiếng thò lò. Đề đốc thắng thì ta theo ý các vị, bằng đề đốc thua thì ta mượn thu?

cấp của các vị.

Gã không để Trương Dũng nói gì nữa, lớn tiếng hô:

– Gia nhân đâu? Lấy bộ thò lò ra đây! Vương Tiến Bảo nói:

– Tiểu tướng có đem theo bộ đổ thò lò bên mình. Đô thống cởi trói để tiểu tướng lấy ra cho các vị đánh cuộc.

Vi Tiểu Bảo lấy làm kỳ, nhưng gã cũng sai thân binh cởi trói cho Vương Tiến Bảo.

Vương Tiến Bảo thò tay vào bọc, quả nhiền bốc ra ba con thò lò gieo xuống mặt bàn cho nó réo lên những tiếng lách cách. Thủ pháp gã rất thuần thục.

Vi Tiểu Bảo hỏi:

– Sao trong mình phó tướng lại có bộ thò lò?

Vương Tiến Bảo đáp:

– Tiểu tướng bản tính ham mê cờ bạc, nên bao giờ cũng đem theo bộ thò lò. Nếu không có người đánh thì tay mặt đánh với tay trái.

Vi Tiểu Bảo trong lòng cao hứng hỏi:

– Hai tay cùng của mình cả mà đánh bạc với nhau thì cách thanh thoán thua được thế nào?

Vương Tiến Bảo đáp:

– Tai trái thua thì tay mặt đánh tay trái một quyền. Tay mặt thua thì tay trái đánh tay mặt một quyền.

Vi Tiểu Bảo thích chí cười ha hả reo lên:

– Thú thiệt! Thú thiệt! Gã nói tiếp:

– Lão huynh cùng ta chí đồng đạo hợp, nhất định là người tốt rồi. Lại đây! Ta tha tuốt cả hai vị tướng quân.

Gã quay sang Vương Tiến Bảo:

– Vương phó tướng! Ta cùng phó tướng mỗi người gieo ba tiếng bạc. Bất luận ai thắng ai bại, chúng ta đều cùng nhau đi rượt theo Ngô ứng Hùng. Ta thắng thì để chuộc tội vừa rồi đã vô lễ cùng ba vị. Các vị thắng thì ta dập đầu tạ tội.

Bọn Trương Dũng nổi lên tràng cười khanh khách, đồng thanh đáp:

– Cái đó thì bọn tiểu tướng không dám đâu.

Vi Tiểu Bảo lượm bộ thò lò lên cầm tay toan gieo xuống thì một tên thân binh chạy vào bẩm:

Kiêu Kỵ Doanh binh cùng Ngự tiền thị vệ đã đến đông đủ ơ?

ngoài phủ để chờ lệnh.

Vi Tiểu Bảo liền thu bộ thò lò lại rồi nói:

– Vụ này không thể chần chờ được. Rượt theo Ngô ứng Hùng là việc gấp.

Bốn vị tướng quân! Chúng ta thượng lộ đi thôi.

Rồi gã thống lãnh bọn Triệu Lương Đống, Trương Dũng bốn người ra ngoài phủ điểm lại binh mã nhắm hướng Nam trực chỉ.

Vương Tiến Bảo đi trước dẫn đường.

Đoàn quan quân rượt theo được mấy dặm đường, bỗng Vương Tiến Bảo nhảy xuống nhìn vết chân ngựa trên mặt đường rồi nói:

– Đô thống đại nhân! Thật là quái lạ! Vết chân ngựa họ đi tới đây bỗng rẽ qua phía đông mới kỳ.

Vi Tiểu Bảo cũng nói:

– Thế thì kỳ thiệt! Hắn trốn về Vân Nam thì đi xuống phía nam mới phải chứ?

Được rồi! Chúng ta cũng rẽ qua mé đông mà rượt.

Triệu Lương Đống sinh lòng ngờ vực bụng bảo dạ:

– Hắn chạy qua phía đông thì thật là phi lý. Hay là tên tiểu tử Vương Tiến Bảo cố ý dẫn chúng ta lạc nẻo để Ngô ứng Hùng tẩu thoát?

Gã liền cất tiếng nói:

– Đô thống đại nhân! Để tiểu tướng lãnh một cánh quân tiếp tục rượt theo về phía Nam, nên chăng?

Vi Tiểu Bảo liếc mắt nhìn Vương Tiến Bảo thấy hắn lộ vẻ tức giận liền đáp:

– Bất tất phải thế. Chúng ta cứ đi theo Vương phó tướng là phải. Vì y đã nuôi giống ngựa ở Vân Nam thì còn nhận lầm thế nào được?

Gã còn sai thân binh lấy khí giới để cho bọn Trương Dũng ba người lựa chọn.

Trương Dũng cầm lấy thanh đại đao nói:

– Đô thống đại nhân tuy nhỏ tuổi nhưng bụng dạ quảng bác. Bọn tiểu tướng là quan quân ở Vân Nam đến đây, nay Ngô Tam Quế tạo phản mà đô thống đại nhân cũng đối đãi như người tâm phúc, tuyệt không mảy may ngờ vực, thiệt là người hiếm có.

Vi Tiểu Bảo cười đáp:

– Trương đề đốc bất tất phải tán dương tạ Ta chẳng khác chi nhà cái trên bàn thò lò. Bao nhiêu tiền bạc bỏ hết ra chơi một canh. Hễ thắng là lớn, chẳng những bắt được bao Ngô ứng Hùng mà còn giao kết thêm được ba vị hảo bằng hữu. Còn thua cũng thua lụn bại. Việc không thành thì cái thủ cấp này cũng bị hớt đi luôn.

Trương Dũng cả mừng nói:

– Bọn tiểu tướng người ở Tây Lương đều là những hảo nam nhi, rất thích giao kết cũng những bậc anh hùng hảo hán. Nay được đô thống có lòng hạ cố, bọn Trương mỗ xin cố gắng hết sức, dù có vì đô thống mà hi sinh tính mạng cũng vui lòng.

Dứt lời, hắn chém lưỡi đao xuống đất rồi sụp lạy Vi Tiểu Bảo.

Vương Tiến Bảo và Tôn Tự Khắc cũng sụp lạy theo.

Vi Tiểu Bảo vội nhảy xuống ngựa quỳ ở bên đường đáp lễ.

Bốn người quỳ lạy làm lễ kết giao xong đứng dậy nhìn nhau nổi lên tràng cười ha hả ra chiều khoan khoái.

Vi Tiểu Bảo ngó Triệu Lương Đống nói:

– Triệu tổng binh! Tổng binh cũng lại đây cùng nhau kết bạn. Từ nay chúng ta nên nghĩa chi lan cùng hưởng hạnh phúc, chia sẻ hoạn nạn.

Triệu Lương Đống đáp:

– Tiểu tướng chưa thể tin Vương phó tướng được. Chờ khi bắt được Ngô ứng Hùng tiểu tướng sẽ cùng y giao kết.

Vương Tiến Bảo tức giận quắc mắt hỏi:

– Tuy ta cấp bậc kém tổng binh, nhưng cũng đường đường là một trang hán tử, tổng binh tưởng ta thèm kết nghĩa với lão lắm sao?

Dứt lời, hắn nhảy lên ngựa lao về phía trước, tiếp tục rượt theo.

Vương Tiến Bảo chạy về phía đông chừng hơn mười dặm, hắn lại xuống ngựa quan sát vết chân, và phân ngựa. Bỗng hắn cau mày la lên:

– Lạ qua! Lạ quá! Trương Dũng hất hàm hỏi:

– Chuyện gì vậy?

Vương Tiến Bảo đáp:

– Không hiểu vì duyên cớ gì phân ngựa nát quá, chẳng giống phân ngựa của chúng ta chút nào.

Vi Tiểu Bảo sung sướng nổi lên tràng cười ha hả nói:

– Thế thì đúng rồi! Đúng là hàng thật, chứ không lừa già dối trẻ. Đích thực là toán ngựa của Ngô ứng Hùng đó.

Vương Tiến Bảo lại nói:

– Vết chân thì đúng nhưng phân ngựa lại không phải mới kỳ.

Vi Tiểu Bảo đáp:

– Chẳng có chi kỳ lạ hết. Ngựa ở Vân Nam đưa lên Bắc Kinh không phục thủy thổ, chẳng phân bón cũng phân tháo dạ dày, phải bảy tám ngày mới hết. Có phân nát mới đúng là ngựa ở Vân Nam.

Vương Tiến Bảo liếc mắt nhìn Vi Tiểu Bảo thấy gã lộ vẻ kỳ bí tựa như cười mà không phải cười. Trong lòng bán tin bán nghi, hắn tiếp tục lao về phía trước để rượt theo.

Chạy một lúc nữa, Vương Tiến Bảo thấy vết chân ngựa rẽ qua ngả đông nam, hắn liền bắt ngựa cho chạy theo phía đó.

Trương Dũng nói:

– Đô thống đại nhân! Thế là Ngô ứng Hùng trốn lên Thiên Tân, ra biển. Nhất định hắn đã chuẩn bị thuyền bè theo đường hải đạo xuống Quảng Tây rồi quay về Vân Nam, để dọc đường không bị quan binh ngăn chặn.

Vi Tiểu Bảo gật đầu đáp:

– Đúng thế! Từ Bắc Kinh đến Côn Minh đường xa muôn dặm, bất cứ lúc nào cũng có thể bị quan binh ngăn chặn, hắn đi đường biển yên ổn hơn nhiều.

Trương Dũng lại nói:

– Chúng ta cần rượt theo cho lẹ.

Vi Tiểu Bảo hỏi:

– Tại sao vậy?

Trương Dũng đáp:

– Từ kinh thành đến bờ biển chỉ có mấy trăm dặm đường đất, Ngô ứng Hùng chẳng cần dè dặt sức ngựa cứ việc liều mạng phóng một mạch tới nơi.

Vi Tiểu Bảo khen:

– Phải lắm! Phải lắm! Trương đại ca liệu việc như thần, quả đáng tài làm tướng.

Trương Dũng thấy gã đổi giọng kêu mình bằng đại ca lại nức nở khen tài thì trong lòng khoan khoái vô cùng.

Vi Tiểu Bảo quay lại hạ lệnh:

– Phái ngay một đội Kiêu Kỵ Doanh ra lệnh cho thủy sư ở Đường Cô phải lập tức phong tỏa cửa biển, bất luận thuyền bè nào cũng không được ra khơi.

Một viên tham lãnh vâng tướng lệnh lãnh binh đi ngay.

Đoàn quan quân đi chưa được bao lâu lại thấy xác hai con ngựa chính là ngựa Vân Nam.

Trương Dũng cả mừng nói:

– Đô thống đại nhân! Vương phó tướng quả nhiên đã rượt trúng đường.

Vương Tiến Bảo mặt mày cau có, ra chiều rất buồn bã.

Vi Tiểu Bảo hỏi:

– Vương tam cả Tại sai tam ca có vẻ không vui?

Vương Tiến Bảo tự hỏi:

– Ta có đứng ở hàng thứ ba đâu mà y gọi ta bằng tam ca?

Ngoài miệng hắn đáp:

– Những ngựa ở Vân Nam do tiểu tướng nuôi dưỡng đều được lựa chọn rất kỹ, hàng ngàn con mới có một con trúng cách, khi nào lại ỉa phân nát và chết lăn dọc đường? Dù cho Ngô ứng Hùng có bắt chúng chạy hết sức cũng chẳng thể vô dụng đến thế được. Hỡi ôi! Thật là đáng tiếc! Thật là đáng tiếc.

Vi Tiểu Bảo biết hắn thương tiếc ngựa, không dám kể chuyện cho ngựa ăn bã đậu pha thuốc độc một cách lén lút, liền kiếm lời an ủi:

– Tên tiểu tử Ngô ứng Hùng chỉ cần tháo chạy thoát thân, làm chết bao nhiêu ngựa tốt, uổng phí một phen tâm cơ của tam cạ Con mẹ nó! Thằng lỏi đó thật không phải giống người.

Vương Tiến Bảo hỏi:

– Tại sao đô thống lại kêu tiểu tướng bằng tam cả Tiểu tướng không dám đâu.

Vi Tiểu Bảo đáp:

– Trương đại ca, Triệu nhị ca, Vương tam ca, Tôn tứ ca, tiểu đệ cứ coi vị nào râu bạc nhiều kể là lớn tuổi.

Vương Tiến Bảo nói:

– Té ra là thế! Cả nhà Ngô Tam Quế đều là phường đốn mạt, dùng binh mà không thương tiếc lừa ngựa, chắc chúng đến hồi mạt vận.

Hắn nói rồi không ngớt thở dài sườn sượt.

Lại thấy ba con ngựa nữa chết nằm lăn bên đường, càng về sau càng gặp nhiều xác ngựa.

Trương Dũng nói:

– Đô thống đại nhân! Ngựa của Ngô ứng Hùng ăn phải cái gì đi tiêu phân nát rồi không chạy được nữa. Ta phải đề phòng hắn bỏ ngựa tìm vào thôn trang ẩn lánh.

Vi Tiểu Bảo lại tán dương:

– Việc gì tam ca cũng tiên liệu được hết, tiểu đệ tâm phục lắm.

Gã liền truyền lệnh cho bọn Kiêu Kỵ Doanh vừa rượt theo vừa lục soát.

Quả nhiên chỉ rượt thêm mấy dặm nữa, bỗng đội Kiêu Kỵ Doanh ở mé Bắc lớn tiếng reo:

– Bắt được Ngô ứng Hùng rồi!

Hồi 182

Giết Tư Đồ lại gặp quan binh

i Tiểu Bảo nghe tiếng reo hò trong lòng cao hứng không bút nào ta?

xiết, hối hả chạy về phía phát ra thanh âm. Gã ngó thấy tại đằng xa có mấy trăm quân sĩ Kiêu Kỵ doanh đang bao vây thửa ruộng lúa mạch bên cạnh đường cái.

Hôm qua trời mưa lớn nên cả cánh ruộng này bùn lầy nhơ nhớp.

Bọn Vi Tiểu Bảo tung ngựa lại gần tới nơi thì toán binh sĩ đã áp giải mấy người đầy bùng lấm bê bết đi tới.

Người đi đầu trong đám bị bắt chính là Ngô ứng Hùng. Có điều bữa nay hắn ăn mặc như kẻ dân quê, chứ không phải là một nhân vật kim mã ngọc đường.

Vi Tiểu Bảo tiến lại vấn an, vừa cười vừa nói :

– Thưa Phò mã gia ! Phò mã gia đóng tuồng đấy ư ? Đức Hoàng thượng đột nhiên thấy trong lòng nóng nẩy, phái tiểu tướng đi kiếm phò mã gia về Triều biểu diễn để ngài thưởng thức. Vai trò này Phò mã gia đóng khá đấy ! Ha ha ! Phải chăng đây là màn ” Kim ngọc nô bổng đả Bạc tình lang ” trong vở Mạc Kê Công ?

Lúc này Ngô ứng Hùng đã khiếp sợ, ba hồn bảy vía bay lên mây hết, đành đê?

Vi Tiểu Bảo chế diễu thế nào cũng mặc, người hắn run bần bật, miệng không dám nói nửa lời.

Vi Tiểu Bảo sung sướng như mở cờ trong bụng, liền hạ lệnh tức tốc giải Ngô ứng Hùng trở về Bắc Kinh.

Đoàn quan quân trở về tới Hoàng cung vào lúc xế chiều ngày hôm sau.

Vua Khang Hy đã được Ngự tiền thị vệ phi báo tin trước. Ngài truyền cho Vi Tiểu Bảo lập tức vào bệ kiến.

Vi Tiểu Bảo mặt mũi lem luốc, cố ý để vậy không lau chùi, tiến vào Hoàng cung.

v www.vietkiem.com Nhà vua thấy gã ra chiều dốc dạ trung quân, lo việc quốc gia cực kỳ tận tụy, lập nên công trạng lớn lao, bất giác mặt rồng hớn hở, liền vỗ vai gã cười hỏi :

– Con mẹ nó ! Tiểu Quế tử ! Ngươi có bản lãnh gì mà bắt được Ngô ứng Hùng giải về ?

Bây giờ Vi Tiểu Bảo không cần giấu diếm gì nữa liền đem việc ngấm ngầm đánh thuốc độc bầy ngựa ở Vân Nam thuật lại cho nhà Vua nghe rồi cười nói :

– Bản tâm nô tài chỉ muốn thắng một vạn lạng bạc của Ngô ứng Hùng để hắn hết đường khoe khoang khoác lác. Dè đâu đức Hoàng Thượng hồng phúc tầy trời, nô tài định làm nhộn một phen mà lại khiến cho Ngô Tam Quế phải nhụt nhuệ khí.

Cứ một vụ này mà suy cũng biết lão tiểu tử đó có dấy binh tạo phản là tự rước lấy bại nhục chua cay.

Nhà vua cao hứng nổi lên tràng cười ha hả. Ngài cũng cảm thấy vụ này trong cõi u minh quả có lòng trời, phúc đức nhà mình hiển nhiên không nhỏ. Ngài liền cười nói :

– Thiên tử có phúc thì ngươi cũng có phận. Ngươi hãy lui về nghĩ ngơi.

Vi Tiểu Bảo tâu :

– Nô tài đã giao tên tiểu tử Ngô ứng Hùng cho bọn Ngự tiền thị vệ canh giữ để chờ Thánh thượng phát lạc.

Nhà Vua trầm ngâm một chút rồi phán :

– Vụ này chúng ta hãy tạm thời thản nhiên như không, tha Ngô ứng Hùng trơ?

về phủ Phò mã, để coi Ngô Tam Quế có động tĩnh gì ? Hay hơn hết là hắn biết tin con trốn chạy bị bắt trở lại mà được ta buông tha không giết có khi hắn hết dạ cám ơn, không làm phản nữa là yên chuyện.

Vi Tiểu Bảo đáp :

– Dạ, dạ ! Thánh thượng khoan hồng đại độ Điểu sâng dủy thang (Nghiêu Thuấn Võ Thang).

Nhà vua lại dặn :

www.vietkiem.com – Ngươi phái một đội Kiêu Kỵ doanh đến canh gác cổng trước ngõ sau phu?

Phò mã, hễ thấy ai ra vào phải tra xét thật kỹ. Nếu có người đưa lừa ngựa đến thì bất luận của ai cũng thu hết lấy.

Nhà Vua dặn tới đâu, gã vâng dạ tới đó.

Vua Khang Hy lại nói :

– Ngươi về kê khai những người có công trong vụ này và làm bản tâu để trẫm thăng thưởng. Cả tên mã phu hạ độc bầy ngựa cũng được chức quan nhỏ, ha ha ! Vi Tiểu Bảo quỳ xuống tạ Ơn. Gã lại đưa tên bốn tướng là Triệu Lương Đống, Trương Dũng, Vương Tiến Bảo và Tôn Tư Khắc ra và nói :

– Bọn Trương Dũng ba người làm tướng lãnh ở Vân Nam cũng hiểu đại nghĩa, tận trung với Hoàng Thượng, hết sức bắt Ngô ứng Hùng, đủ chứng minh dù Ngô Tam Quế có tạo phản, bọn tướng tá bộ hạ của hắn cũng tới tấp đến xin đầu hàng.

Nhà Vua cười đáp :

– Trương Dũng nguyên là mệnh quan của Triều đình, chứ không phải bộ thuộc của Ngô Tam Quế. ít lâu nay ở Vân Nam có động tĩnh gì, y đều mật báo về triều.

Còn ba tên phó tướng kia là bộ thuộc của Trương Dũng. Chúng cũng hết da.

trung thành với Triều đình.

Vi Tiểu Bảo tâu :

– Hoàng thượng thần cơ diệu toán, đâu đấy đều bố trí nghiêm cẩn. Cái đó trong tuồng kêu bằng… kêu bằng gì gì chỉ trung, cái gì… thiên lý chi ngoại.

Nhà Vua cười đáp :

– Câu này khó lắm, ta không dạy ngươi nữa.

Vi Tiểu Bảo ra khỏi cung rồi, thân hành đưa Ngô ứng Hùng về phủ Phò mã Gia nói :

– Phò mã gia ! Tại hạ hết sức bênh vực Phò mã gia ở trước mặt Hoàng thượng, trình bày rất nhiều điều hay của Phò mã gia mới giữ cho cái đầu Phò mã được nguyên vẹn. Lần sau Phò mã gia còn trốn đi thì nhất định nó phải lìa khỏi cổ.

www.vietkiem.com Ngô ứng Hùng ngoài miệng không ngớt ngỏ lời cảm tạ mà trong lòng ngấm ngầm thóa mạ Ông tổ mười tám đời Vua tôi Vi Tiểu Bảo. Còn vụ mấy chục con ngựa tốt ở Vân Nam đưa tới tại sao lại tự nhiên ngã lăn ra chết ở dọc đường thì thuỷ chung hắn không tài nào hiểu được.

Mấy hôm sau Triều đình xuống chỉ ban khen bọn Vi Tiểu Bảo, Trương Dũng và thăng cho mỗi người lên một cấp. Trong thượng dụ chỉ nói một cách hàm hồ vì lý do phục vụ đắc lực.

Nguyên nhà vua không muốn khoa trương vụ này cho thành lớn chuyện vì e rằng nếu làm như vậy sẽ khích nộ Ngô Tam Quế để hắn biến loạn.

Vụ Ngô ứng Hùng trốn đi khiến cho Vua Khang Hy hiểu rõ Ngô Tam Quế sắp tạo phản đến nơi. Việc bắt được Ngô ứng Hùng trở lại có chăng chỉ làm cho Ngô Tam Quế sinh lòng úy kỵ mà trì hoãn cuộc tạo phản lại phần nào chăng ?

Bấy lâu nay, nhà Vua ngấm ngầm điều binh khiển tướng, chế tạo súng ống, mua thêm lừa ngựa. Nhà Vua mải lo việc nước bận rộn suốt ngày, tiền bạc trong kho lại không đủ chi dụng.

Nếu Tam Phiên đều nổi loạn, thêm vào các xứ Mông Cổ, Tây Tạng, Đài Loan đồng thời dấy binh, Triều đình phải chia quân đi đối phó với sáu nơi thì khoản quân phí lên đến mức độ khôn lường. Việc giữ vững cán cân chi phí không phải chuyện dễ dàng. Chỉ còn cách trì hoãn cuộc nổi loạn lại ngày nào chuẩn bị thêm ngày ấy. Đồng thời, cơ may chiến thắng cũng tăng thêm một phần.

Nhà Vua lại nghĩ tới có Vi Tiểu Bảo đã công phá đảo Thần Long, lung lạc nước La Sát, mới bớt được hai phe đại địch.

Nhà Vua biết gã bất học vô thuật, nhưng gã là người có phúc tướng, liền ha.

dụ phái gã đến Dương Châu dựng Trung liệt từ, ngài lại ngấm ngầm dặn khi nam du phải đi quanh đường Hà Nam, tiêu diệt bọn giặc Tư Đồ Bá Lôi trên núi Vương ốc để trừ mối lo tâm phúc ở ngay sát nách.

Vi Tiểu Bảo liền tâu xin cho bọn Trương Dũng bốn tướng được đi theo dưới cờ.

Vua Khang Hy chuẩn tấu.

www.vietkiem.com Hôm ấy, Vi Tiểu Bảo thống lãnh bọn Trương Dũng sắp sửa lên đường thì đột nhiên Thi Lang, Hoàng Phủ, cùng bọn Từ Thiên Xuyên, Phong Tế Trung ở Thiên Địa Hội về tới nơi xin vào ra mắt.

Quần hùng trùng hội kể sao xiết nổi vui mừng ! Nguyên sau khi Vi Tiểu Bảo trúng phải ” Mỹ nhân kế ” của Hồng giáo chủ bi.

bắt, chẳng phải bọn Thi Lang không dám trở về, hàng ngày họ ngồi trên chiến thuyền đi dò la tông tích gã trên các hải đảo.

Còn bọn Từ Thiên Xuyên chia nhau đi tìm kiếm vùng duyên hải cũng như trên lục địa ba tỉnh Liêu Đông, Trực Lệ, Sơn Đông. Sau chúng tiếp được tin của Vi Tiểu Bảo từ trong triều đưa ra mới trở về kinh tương hội.

Dĩ nhiên Vi Tiểu Bảo dấu nhẹm vụ mình bị bắt một cách xấu xa gã bịa chuyện nói quanh để che lấp sự mất tích của gã.

Bọn Thi Lang trong lòng không tin nhưng cũng chẳng dám hỏi vặn.

Vi Tiểu Bảo lại tâu lên Hoàng đế bọn Thi Lang có công trong cuộc đánh phá đảo Thần Long, mọi người đều được thăng thưởng.

Bọn Từ Thiên Xuyên ở Thiên Địa Hội dĩ nhiên không nhận tước lộc của Thanh Triều, nên gã không nhắc tới.

Quần hào ở lại Bắc Kinh yến tiệc một ngày, hôm sau mới thượng lộ.

Một hôm đoàn người đi tới chân núi Vương ốc, Vi Tiểu Bảo liền nói lén cho anh em Thiên Địa Hội biết việc chuẩn bị tiểu trừ bọn Tư Đồ Bá Lôi ở trên núi này.

Từ Thiên Xuyên giật mình kinh hãi nói :

– Vi hương chủ ! Việc này không thể làm được. Tư Đồ Bá Lôi quyết chí khôi phục nhà Đại Minh lại là một bậc đại anh hùng, đại hảo hán. Nếu chúng ta quét sách núi Vương ốc tức là giúp sức cho bọn Thát Đát.

Vi Tiểu Bảo đáp :

– Té ra là thế. Tiểu đệ cũng nhận thấy Tư Đồ lão nhi quả nhiên có khí phách anh hùng, nhưng tiểu đệ lại phụng chỉ phải tiễu trừ núi Vương ốc. Vụ này thật khó quá biết làm thế nào ?

www.vietkiem.com Huyền Trinh đạo nhân nói :

– Vi Hương chủ còn ở Triều đình thì mỗi ngày một lên quan to, có điều không ổn. Theo ý bần đạo thì chi bằng chúng ta hiệp lực với Tư Đồ Bá Lôi tạo phản quách đi là hơn.

Từ Thiên Xuyên lắc đầu đáp :

– Bước đường đầu tiên của chúng ta là mượn tay bọn Thát Đát để đối phó với tên đại Hán gian Ngô Tam Quế. Nếu bây giờ Vi hương chủ tạo phản ngay, không khéo Hoàng đế Thát Đát lại liên thủ với Ngô Tam Quế là mối nguy cho mình.

Vi Tiểu Bảo bản tâm không muốn phản nghịch vua Khang Hy, liền nói theo:

– Phải lắm ! Phải lắm ! Chúng ta cần diệt trừ Ngô Tam Quế đã rồi sẽ tính.

Đâu là một việc lớn vào bậc nhất. Còn Tư Đồ Bá Lôi và mấy trăm người tụ tập trên núi Vương ốc chẳng qua là một chuyện nhỏ. Ta không nên vì chuyện nhỏ mà làm hư việc lớn.

Từ Thiên Xuyên lại nói :

– Điều cần nhất hiện thời là cần phải trả lời Hoàng đế Thát Đát cách nào cho ổn ? Hơn nữa, Hoàng Đế Thát Đát có ý dựng đền Trung Liệt tại Dương Châu, chúng ta không thể phế bỏ việc này.

Sử Khả Pháp một lòng son sắt, vì nước bỏ mình. Những bậc anh hùng trong thiên hạ đều kính phục vô cùng. Quần hào trong Thiên Địa Hội nghe Từ Thiên Xuyên nói vậy đều gật đầu khen phải.

Còn việc phúc trình Hoàng đế để lấp liếm vụ này thì ai nấy đều chịu thua bản lãnh của Vi Tiểu Bảo, nên chỉ giương mắt lên nhìn gã để nghe theo.

Vi Tiểu Bảo cười nói ; – Đã không nên dẹp núi Vương ốc thì chúng ta báo tin trước cho Tư Đồ lão huynh để y lánh đi là xong.

Quần hào trầm ngâm một lúc đều nhận thấy kế này dùng được.

www.vietkiem.com Vi Tiểu Bảo nhớ tới cuộc gieo thò lò đánh bạc bằng mạng người ngày trước có một vị tiểu cô nương ở phái Vương ốc, gương mặt trái xoan, cặp mắt đen và lớn, dáng điệu rất khả ái… Gã liền tự nhủ :

– Ta chẳng có giao kết gì với Tư Đồ Bá Lôi, vậy mối ân tình này để tặng cho cô kia hay hơn.

Gã còn đang ngẫm nghĩ thì Trương Dũng và Triệu Lương Đống đều phái người đến báo cáo là đã chia quân bao vây bốn mặt núi Vương ốc. Bao nhiêu nẻo đường thông lộ đều bít kín hết rồi.

Nguyên khi Vi Tiểu Bảo vào đến địa giới tỉnh Hồ Nam đã ngấm ngầm cho bọn Trương Dũng, Triệu Lương Đống hay có thượng dụ trừ diệt bọn phỉ đồ trên núi Vương ốc.

Bốn tướng lẳng lặng chia binh mã đi vòng quanh bốn mặt đông, tây, nam, bắc chân núi.

Hôm ấy đột nhiên tướng lệnh truyền ra, quan quân liền chiếm đóng những nơi hiểm yếu và mấu chốt giao thông bốn mặt dưới chân núi để đợi lệnh tấn công.

Chuyến vừa rồi bốn tướng theo Vi Tiểu Bảo đuổi bắt Ngô ứng Hùng chẳng khó nhọc gì mà đều được thăng quan, trong lòng rất lấy làm cảm kích, nên chuyến này họ ra sức lập công.

Các tướng đều nghĩ bụng :

– Hơn một vạn binh mã vây đánh bọn thổ phỉ có mấy trăm tên thì thắng cũng chẳng lấy gì làm vinh. Phải làm cách nào bắt sống hết bọn chúng, không để một tên nào lọt lưới trốn thoát mới gọi là có chút công lao nhỏ mọn.

Họ nghĩ vậy rồi sai quân đào hầm hố, chăng dây ngáng chân ngựa cùng bố trí cung tiển thủ, câu liêm thương khắp cả bốn mặt tám phương chuẩn bị lên núi bắt giặc.

Vi Tiểu Bảo tự nhủ :

– Bây giờ mà tấn công lên núi thì dĩ nhiên bắt sống bọn Tư Đồ Lôi rất dễ dàng nhưng chẳng được công trạng gì lớn lao. Huống chi anh em Thiên Địa Hội lại www.vietkiem.com không tán thành vụ này. Những anh hùng hảo hán trên chốn giang hồ phải lấy nghĩa khí làm trọng, không nên đắc tội với bằng hữu.

Gã đang nghĩ cách để buông tha bọn Tư Đồ Bá Lôi, chợt nghe ở mặt đông trống thúc vang trời, quân reo dậy đất.

Tiếp theo, thám tử lại báo có người từ trên núi đánh xuống.

Vi Tiểu Bảo bụng bảo dạ :

– Trước mặt ba quân, ta chẳng thể hạ lệnh tha giặc. Bây giờ tạm thời đành bắt sống chúng rồi sẽ thủng thảng nghĩ cách buông tha.

Gã liền hạ lệnh :

– Phải bắt sống hết bọn phỉ đồ, không được sát thương một tên nào.

Bọn Thân binh trở gót bước đi loan truyền, Vi Tiểu Bảo lại dặn thêm một câu :

– Nhất là bọn đàn bà con gái càng nên thận trọng, đừng đả thương họ.

Gã liếc mắt nhìn bọn Từ Thiên Xuyên, Tiền Lão Bản bất giác đỏ mặt lên, miệng lẩm bẩm :

– Các ngươi cứ yên lòng. Lần này ta quyết chẳng chịu trúng ” Mỹ Nhân kế” rồi bị bắt như ở đảo Thần Long đâu mà ngại.

Gã liền dẫn quần hùng trong Thiên Địa Hội đi về phía đông để quan sát cuộc chiến đâu.

Bỗng thấy hơn trăm người đang từ trên lưng chừng sườn núi ào ào chạy xuống. Người nào cũng thân thủ rất mau lẹ.

Quan binh được lệnh của chủ soái truyền xuống không dám giương cung bắn tên, đành kéo từng lũ hăm hở xông tới ngăn cản.

Lại nghe tiếng quát tháo vang lên không ngớt. Những người ở trên núi chạy tới đều rớt xuống hố, liền bị bọn quân cầm câu liêm thương móc lên bắt lấy.

Vi Tiểu Bảo giương to cặp mắt chú ý nhìn xem cô gái kia có ở trong đám người này không ? Nhưng gã đứng cách xa quá không tài nào thấy rõ được.

www.vietkiem.com Vi Tiểu Bảo lại ngửng đầu nhìn lên bỗng thấy một người vọt mình đi như bay, từ ngọn cây này chuyển qua ngọn cây khác. Khi hắn nhảy xuống, bọn quan binh xông lại ngăn cản. Người này sức mạnh phi thường không ai cản nổi.

Huyền Trinh đạo nhân bất giác bật tiếng khen ngợi :

– Hảo thân thủ ! Người này tiếp tục chạy tới mỗi lúc một gần, chỉ còn vài chục trượng nữa là đến chân núi.

Tiền Lão Bản nói :

– Người này bản lãnh cao cường. Phải chăng là Tư Đồ Bá Lôi ?

Từ Thiên Xuyên đáp :

– Ngoài Tư Đồ lão anh hùng tưởng không còn ai…

Lão chưa dứt lời, độ nhiên Vi Tiểu Bảo la lên :

– Bắt lấy hắn !… Người này chính là vệ sĩ của Ngô Tam Quế.

Vi Tiểu Bảo vừa nói hết câu thì người đó đã lướt tới hơn mười trượng nữa.

Vi Tiểu Bảo lại hô :

– Bắt lẹ lên ! Bắt lẹ lên ! Đừng để nó chạy thoát.

Quần hùng nghe gã hô liền xong cả vào bao vây người kia.

Người kia múa tít cương đao, cứ mỗi nhát đao vung lên là một tên quân bi.

chém ngã lăn ra.

Vương Tiến Bảo chống trường thương nhảy tới. Hắn nhìn rõ diện mạo người kia rồi quát hỏi :

– Ba Lãng Tinh ! Ngươi đến đây làm chi ?

Người đó chính là Ba Lãng Tinh theo hầu kề cận Ngô Tam Quế.

Ba Lãng Tinh lớn tiếng đáp :

– Ta vâng tướng lệnh của Bình Tây Vương đến đây giết tên phản tặc Tư Đồ Bá Lôi để trừ hại cho Triều đình. Sao các vị lại cản trở ta ?

www.vietkiem.com Bọn Từ Thiên Xuyên nghe nói đều giật mình kinh hãi, chú ý nhìn kỹ thấy hắn đeo ở sau lưng một cái đầu lâu máu thịt bầy nhầy, chẳng hiểu có phải Tư Đồ Bá Lôi hay không ?

Quần hùng xông cả vào. Vương Tiến Bảo hô lớn :

– Vi đô thống ở đây. Ngươi hãy buông khí giới lại tham kiến Đô thống để chờ ngài phát lạc.

Ba Lãng Tinh đáp :

– Hay lắm ! Hắn bỏ cương đao xuống đất, chạy lẹ tới lớn tiếng hô :

– Xin tham kiến Đô thống đại nhân ! Vi Tiểu Bảo hỏi :

– Ngươi đến đây…

Gã chưa dứt lời, Ba Lãng Tinh đột nhiên nhảy vọt lên, đưa mười đầu ngón tay khoằm khoằm như móc câu chụp vào mặt và xuống trước ngực Vi Tiểu Bảo.

Vi Tiểu Bảo sợ quá la hoảng :

– Ối mẹ Ơi là mẹ ! Rối xoay mình chạy trốn.

Nhưng Ba Lãng Tinh võ công rất cao cường, thân thủ cực kỳ mau lẹ. Bỗng nghe đánh ” roạc ” một tiếng. Tay trái hắn móc vào vạt áo sau lưng Vi Tiểu Bảo kéo rách toạc một mảnh. Tay mặt hắn toan tiếp tục chụp xuống đầu gã thì đột nhiên ở mé hữu có người vung chân đá lại. Phát đá vừa mau vừa mạnh nhằm yếu huyệt trên lưng hắn. Ba Lãng Tinh không dám rượt theo Vi Tiểu Bảo nữa. Hắn nghiêng mình né tránh. Địch nhân lại vung quyền đánh tới trước mặt.

Ba Lãng Tinh đưa tay trái lên gạt. Thế quyền của địch nhân nhanh như gió.

Quyền đấm, chưởng chém, tấn công tới tấp bằng những chiêu số rất tinh kỳ, khiến cho Ba Lãng Tinh phải luôn luôn chiết giải. Hắn nhìn thấy địch nhân là một tên quan quân nhỏ tuổi, mặt mũi thanh tú, không ngờ võ công lại cao thâm đến thế ! www.vietkiem.com Nguyên người này chính là Song Nhi vẫn theo luôn bên mình Vi Tiểu Bảo đê?

ngấm ngầm hộ vệ cho gã.

Ba Lãng Tinh đỡ gạt được mấy chiêu của Song Nhi thì bọn Phong Tế Trung, Từ Thiên Xuyên, Tiền Lão Bản ba người đồng thời xuất thủ.

Ba Lãng Tinh tuy võ công cao cường hơn Song Nhi một chút, nhưng thêm vào ba tay cao thủ trong Thiên Địa Hội thì hắn còn chống làm sao nổi ?

Ba Lãng Tinh vừa đối chiêu với Phong Tế Trung một chưởng, cả hai người cùng lảo đảo một chút.

Đột nhiên Ba Lãng Tinh thấy sau lưng bị riết chặt. Từ Thiên Xuyên đã ôm được hắn.

Song Nhi phóng chỉ điểm vào trước mặt Ba Lãng Tinh, hắn rên lên một tiếng.

Phong Tê Trung quét ngang chân trái, Ba Lãng Tinh không đứng vững được, ngã lăn xuống đất.

Bọn Tiền Lão Bản, Từ Thiên Xuyên, Phong Tế Trung giữ chặt hắn cho bọn thân binh dùng dây cột lại đẩy đến trước mặt Vi Tiểu Bảo.

Vi Tiểu Bảo chỉ cười hì hì, ngó gã gật đầu chứ không nói gì.

Ba Lãng Tinh lớn tiếng :

– Chỉ trong ngày hôm nay, đại binh của Bình Tây Vương sẽ tới đây. Khi đó bọn ngươi đều phải chết hết không có đất mà chôn. Nếu các ngươi hiểu thời vu.

thì đầu hàng cho lẹ đi là hơn.

Vi Tiểu Bảo cười hỏi :

– Bình Tây Vương dấy binh rồi ư ? Vậy mà ta chẳng biết gì. Lão nhân gia vẫn bình yên chứ ?

Ba Lãng Tinh thấy thái độ gã hiền hoà, không hiểu có dụng ý gì, liền hỏi lại:

– Khâm Sai đại nhân ! Đại nhân là người thông minh sao lại làm tôi mọi cho bọn Thát Đát ? Tưởng đại nhân nên sớm qui thuận Bình Tây Vương là phải.

Từ Thiên Xuyên đá đít Ba Lãng Tinh một cái, lớn tiếng quát :

www.vietkiem.com – Ngô Tam Quế là tên đại hán gian man trá đê tiện. Mi làm tôi mọi cho hắn càng đê tiện hơn.

Ba Lãng Tinh cả giận, quay lại nhổ nước miếng vào mặt Từ Thiên Xuyên.

Từ Thiên Xuyên nghiên mình né tránh, bãi nước miếng trúng vào má một tên thân binh.

Vi Tiểu Bảo vẫn tươi cười nói :

– Ba lão huynh ! Tưởng chúng ta nên dùng lời tử tế nói chuyện với nhau là hơn, hà tất phải nôn nóng ? Lão huynh muốn ta qui thuận Bình Tây Vương cũng cứ thương lượng một cách ôn tồn. Lão huynh lên núi Vương ốc có việc gì ?

Ba Lãng Tinh đáp :

– Tại hạ có nói rõ cho Khâm Sai đại nhân hay cũng chẳng ngại gì. Tư Đồ Bá Lôi đã bị tại hạ giết chết rồi.

Hắn vừa nói vừa quay lại ngó cái thủ cấp đeo ở sau lưng.

Vi Tiểu Bảo hỏi :

– Tư Đồ Bá Lôi là một tên phản tặc làm điều đại nghịch , lão huynh giết đi là phải. Nhưng sao Bình Tây Vương lại muốn giết y ?

Ba Lãng Tinh đáp :

– Khâm Sai đại nhân cứ đến ra mắt Bình Tây Vương rồi lão nhân gia sẽ nói cho Khâm Sai hay.

Từ Thiên Xuyên tức quá muốn vung quyền đánh luôn, nhưng Vi Tiểu Bảo đưa mắt ra hiệu ngăn lại. Gã lại sai thân binh đẩy Ba Lãng Tinh vào trong doanh trướng để tiếp tục cuộc thẩm vấn.

Ngờ đâu Ba Lãng Tinh rất đỗi quật cường. Hắn dốc dạ trung thành với Ngô Tam Quế, chỉ khuyên Vi Tiểu Bảo đầu hàng, còn ngoài ra chẳng chịu thổ lộ một câu nào.

Khi xục tìm trong mình Ba Lãng Tinh, liền lấy được một bản văn thư này thì Ba Lãng Tinh chỉ trợn mắt lên nhìn gã chứ không trả lời.

www.vietkiem.com Vi Tiểu Bảo xem chừng không tra hỏi thêm được gì nữa liền truyền thân binh đem hắn ra ngoài để thẩm vấn những người bị bắt. Có người không chịu nổi những đòn đánh khảo đả đành phải xưng ra.

Nguyên hôm nay bộ thuộc của Ngô Tam Quế dấy binh tạo phản, liền phải tên thị vệ thân tín là Ba Lãng Tinh đem một tiểu đội thủ hạ đến gặp bộ thuộc cũ là Tư Đồ Bá Lôi, giục lão hưởng ứng.

Lúc Ba Lãng Tinh ra đi, Ngô Tam Quế đã dặn hắn nếu Tư Đồ Bá Lôi vâng lệnh chẳng nói làm chi, bằng lão phản kháng thì hạ sát đi để khỏi tiết lộ cơ mưu.

Tư Đồ Bá Lôi ban đầu nghe nói dấy binh phản Thanh trong lòng rất lấy làm hoan hỷ. Lập tức lão ưng thuật theo việc nghĩa cử.

Nhưng sau lão hỏi kỹ lại mới biết là Ngô Tam Quế nổi lên đánh nhà Thanh đê?

rồi hắn làm Hoàng Đế.

Chí nguyện của Tư Đồ Bá Lôi là phục hưng nhà Đại Minh, lão thấy Ngô Tam Quế không đồng chí hướng lại phong hiệu Khai quốc tướng quân cho lão thì mưu đồ của họ Ngô lại càng rõ rệt.

Tư Đồ Bá Lôi không chịu tiếp chiếu giả, bảo Ba Lãng Tinh về bẩm lại Ngô Tam Quế :

Nếu là việc ủng hộ dòng dõi Minh đế thì lão quyết làm tiên phuông, dù muôn thác cũng không lùi bước.

Lão còn nói thêm :

Ngô Tam Quế ngày trước đã sát hại Quế Vương, những chí sĩ trong thiên hạ giữ lòng trung ái với nhà Minh vẫn còn ôm mối hận trong lòng, nay hắn lại muốn làm Hoàng đế thì quyết chẳng ai chịu quì phục.

Hồi 183

Phái Vương ốc gia nhập thiên địa hội

Ba Lãng Tinh chưa chịu thôi ngay, lại khuyên can mấy câu nữa.

Tư Đồ Bá Lôi đập bàn quát mắng :

– Ngô Tam Quế làm mất giang sơn của người Hán, phạm vào tội ác không thê?

tha thứ được. Nếu hắn biết ăn năn sửa đổi lỗi lầm, đem công chuộc tội, may ra còn có cơ toàn mạng. Nếu không thế thì ta đây chỉ hận mình chưa lột da róc xương hắn được.

Ba Lãng Tinh không dám nói nữa. Đêm hôm ấy hắn nhân lúc Tư Đồ Bá Lôi không phòng bị, đột nhiên hạ thủ đâm lão.

Ba Lãng Tinh cắt lấy thủ cấp Tư Đồ Bá Lôi rồi dẫn đồng đảng trốn chạy xuống núi.

Biến cố xẩy ra đột ngột, quần đệ tử phái Vương ốc chưa kịp rượt theo thì lúc này quan binh lại đến bao vay núi Vương ốc. Bọn bộ thuộc của Ngô Tam Quế đều bị bắt sống.

Ba Lãng Tinh tập kích Vi Tiểu Bảo một cách đột ngột. Hắn định bụng bắt lấy chủ soái để uy hiếp quan quân làm kế thoát thân. May nhờ Song Nhi ra tay bảo vệ kịp thời khiến cho Ba Lãng Tinh không thể sinh cường được.

Vi Tiểu Bảo tra hỏi cho biết rõ tình hình rồi triệu tập quần hùng trong Thiên Địa Hội vào hậu trường bàn việc cơ mật. Gã sai Song Nhi tuần tiễu ở ngoài trướng để phòng người nghe trộm.

Quần hùng sau khi biết rõ mưu gian của Ngô Tam Quế đều nổi lòng phẫn khích.

Từ Thiên Xuyên nói :

– Vi hương chủ ! Tư Đồ lão anh hùng là một nhân vật trung can nghĩa đảm.

Chẳng may lão nhân gia bị chết về tay gian nhân, chúng ta nên thu liệm và mai táng cho tử tế.

Vi Tiểu bảo đáp :

– Tiểu đệ đã có ý kiến về vụ này.

Đoạn gã đem chủ ý cửa mình nói cho mọi người hay.

Quần hùng nghe rồi đều vỗ tay khen phải và đồng thanh nói :

– Vi hương chủ xử trí như vậy thật là toàn vẹn nghĩa giang hồ.

Mọi người liền phân công chuẩn bị hành động.

Suốt ngày hôm ấy quan binh không tấn công lên núi.

Bọn đệ tử phái Vương ốc sau khi thủ lãnh bị giết nhốn nháo cả lên. Họ bảo nhau phòng thủ các ngã đường, chứ không tính chuyện phá vòng vây xuống núi.

Sáng sớm hôm sau, Vi Tiểu Bảo dẫn quần hùng trong Thiên Địa Hội và thống lãnh một đội Kiêu Kỵ Doanh binh đem các vật đã chuẩn bị thượng sơn.

Gã cho bọn quan binh đóng lại ở lưng chừng sườn non để chờ lệnh rồi dẫn bọn Từ Thiên Xuyên và một toán thân binh lên núi.

Đi chừng được hơn một dặm thì thấy mười mấy tên đệ tử phái Vương ốc tay cầm binh khí đứng ra cản đường.

Một mình Từ Thiên Xuyên đi lên trước hai tay đưa trình danh thiếp.

Trên tờ thiếp viết mấy hàng chữ :

– ” Vãn sinh là Vi Tiểu Bảo cùng mấy bạn hữu là Phong Tế Trung , Phàn Cương, Tiền Lão Bản, Từ Thiên Xuyên, Cao Ngạn Siêu xin lên tế điện Tư Đồ lão anh hùng. ” Bọn đệ tử phái Vương ốc thấy mọi người không có ý đối nghịch phía sau lại có một bọn khiêng cổ quan tài cùng cầm hương nến và lễ vật dùng vào việc cúng tế, đều rất lấy làm kỳ, lên tiếng đáp :

– Xin các vị hãy chờ một chút để bọn tại hạ lên báo trước.

Một người chạy như bay lên núi, kỳ dư ở lại phòng thủ nghiêm mật.

Bọn Vi Tiểu Bảo đã lùi lại mấy chục bước ngồi xuống phiến đá nghỉ ngơi.

Chẳng mấy chốc, mấy chục người từ trên núi đi xuống. Người đi đầu chính là Tư Đồ Hạc mà ngày trước quần hùng đã có dịp hội ngộ.

Tư Đồ Hạc là con Tư Đồ Bá Lôi. Nay thủ lãnh qua đời, phái Vương ốc do y làm chủ.

Vi Tiểu Bảo cặp mắt đảo sùng sục nhìn thấy phía sau y có một vị cô nương, thân hình mảnh dẻ, đầu đội khăn trắng. Chính là Tăng Nhụ Bất giác gã lòng mừng hớn hở.

Tư Đồ Hạc dõng dạc cất tiếng hỏi :

– Các vị đến tệ xứ có dụng ý gì ?

Y nói rồi tay nắm chuôi kiếm cài ở sau lưng.

Tiều Lão Bản hai tay không, chạy lên chấp tay đáp :

– Tệ chủ nhân là Vi quân được biết Tư Đồ lão anh hùng bất hạnh bị gian nhân gia hại, rất lấy làm đau xót, nên dẫn bọn tại hạ lên tế điện.

Tư Đồ Hạc nhìn Vi Tiểu Bảo ở phía xa xa nói :

– Y là mệnh quan ở triều đình Thát Đát, thống lãnh quan binh bao vây tệ sơn, nhất định không phải hảo ý. Các vị muốn dùng gian kế, nhưng bọn tại hạ quyết chẳng mắc lừa.

Tiền Lão Bản hỏi :

– Xin hỏi hung thủ hạ sát Tư Đồ lão anh hùng là ai ?

Tư Đồ Hạc nghiến răng nói :

– Chính là vệ sĩ Ba Lãng Tinh của Ngô Tam Quế và bọn thủ hạ ác ôn.

Tiền Lão Bản gật đầu nói :

– Tư Đồ thiếu hiệp không tin hảo ý của tệ chủ nhân là phải. Bọn tại hạ xin trình tế phẩm trước.

Lão quay lại hô :

– Đem lên đây ! Hai tên thân binh đẩy một người từ từ đi lên. Người này chân tay đeo xiềng khóa, trên đầu phủ tấm khăn đen.

Quần đệ tử phái Vương ốc đều lấy làm kỳ, không hiểu mấy vị khách này dơ?

trò gì ?

Người kia đi tới sau Tiền Lão Bản, bọn thân binh liền nắm giữ dây xích không để đi nữa.

Tiền Lão Bản nói :

– Xin Tư Đồ thiếu hiệp hãy coi đây.

Lão nói rồi đưa tay ra lật tấm khăn đen trùm trên đầu người kia. Hắn chính là Ba Lãng Tinh.

Ba Lãng Tinh trợn mắt ra chiều phẫn nộ.

Quần đệ tử phái Vương ốc vừa ngó thấy, tức giận quát lên :

– Đúng tên gian tặc này rồi ! Giết chết nó đi ! Mấy người rút khí giới ra loảng xoảng, vung kiếm lên, toan băm vằm Ba Lãng Tinh.

Tư Đồ Hạc vội đưa tay ra cản mọi người nói :

– Hãy khoan ! Y chắp tay nhìn Tiền Lão Bản hỏi :

– Các hạ bắt được gian nhân, tại hạ chưa hiểu muốn xứ trí cách nào ?

Tiền Lão Bản đáp :

– Tệ chủ nhân vốn đem lòng ngưỡng mộ Tư Đồ lão anh hùng, hơn nữa ngày trước đã có duyên hội ngộ Tư Đồ thiếu hiệp một lần. Nay bắt được hung thủ cùng bọn ác tặc của hắn xin đem hết lên để thiếu hiệp mổ chúng tế điện trước hương hồn Tư Đồ lão anh hùng.

Tư Đồ Hạc sửng sốt tự hỏi :

– Trong thiên hạ sao lại có hảo sự đến thế này ?

Y nghiên đầu ngó Ba Lãng Tinh, trong lòng bán tín bán nghi tự nhủ :

Bọn Thát Đát rất giảo quyệt, tất có gian kế chi đây.

Ba Lãng Tinh đột nhiên lớn tiếng thoá mạ :

– Tổ bà nó ! Làm gì mà ngó dữ vậy ? Lão già của bọn mi chính ta đã hạ sát đó…

Tiền Lão Bản vung tay mặt đánh vào sau lưng hắn, lại phóng chân trái đá vào đít hắn.

Ba Lãng Tinh chân tay bị cột khó bề né tránh, liền ngã chúi xuống bân cạnh Tư Đồ Hạc không đứng lên được nữa.

Tiền Lão Bản nói :

– Đây là chút lễ vật nhỏ mọn của Tệ chủ nhân. Xin các hạ tùy ý xử trí tên gian nhân này.

Lão quay lại hô :

– Đem hết cả lên đây.

Một đội thân binh liền áp giải hơn trăm phạm nhân bị xiền xích đi tới. Trên đầu tên nào cũng trùm một tấm vải đen. Mở tấm khăn phủ ra rồi ai cũng trông rõ là bọn bộ thuộc của Ba Lãng Tinh.

Tiền Lão Bản nói :

– Xin Tư Đồ thiếu hiệp thu hết bọn chúng đi.

Bây giờ Tư Đồ Hạc không còn hoài nghi gì nữa, nhìn Vi Tiểu Bảo cúi xuống sát tận đất nói :

– Thịnh tình của tôn giá khiến cho tệ phái cảm kích vô cùng ! Nhưng y tự hỏi :

– Gã đưa ra món giao tình lớn lao này, không hiểu để cầu cạnh điều chi?

Chẳng lẽ chúng mong ta đầu hàng bọn Thát Đát ? Cái đó thì không được đâu.

Vi Tiểu Bảo rảo bước tiến lên đáp lễ nói :

– Bữa trước được Tư Đồ huynh và Tăng cô nương đánh một canh bạc, bao giờ cũng ghi nhớ trong lòng, chỉ mong có ngày tái hội.

Gã trỏ cỗ quan tài ở phía sau nói tiếp :

– Di thể của Tư Đồ lão anh hùng hiện ở trong này. Bây giờ xin đưa lên đê?

giáp thân mình vào rồi làm lễ an táng.

Tư Đồ Bá Lôi đầu một nơi, mình một nẻo, thủ cấp của lão bị Ba Lãng Tinh đem xuống núi khiến cho đệ tử phái Vương ốc căm hận không biết đến thế nào.

Bây giờ chúng nghe nói thủ cấp của sư phụ đã đưa trở về, trong lòng rất được an ủi.

Tư Đồ Hạc là người rất tinh tế, vẫn sợ có điều gian trá, bước lại gần cổ quan tài thấy nắp chưa đóng chặt liền mở ra coi thì quả nhiên thủ cấp của phụ thân y đặt bên trong. Bất giác y nổi lòng xúc động, nằm phục xuống đất mà khóc rống lên.

Bọn đệ tử thấy Tư Đồ Hạc xót xa thân phụ cũng động mối thương tâm, đều quì cả xuống khóc lóc thảm thiết.

Tư Đồ Hạc đứng kêu một tên sư đệ cùng mình thân hành khiêng lấy quan tài đi lên núi.

Y nhìn Vi Tiểu Bảo nói :

– Mời tôn giá lên đây thắp hương trước linh toa. của tiên phụ.

Vi Tiểu Bảo đáp :

– Dĩ nhiên tại hạ phải dập đầu trước hương hồn của lão anh hùng.

Gã truyền cho bọn thân binh chờ ở ngoài cửa núi, chỉ đưa Song Nhi cùng anh em Thiên Địa Hội đi theo Tư Đồ Hạc.

Khi gã đi đến bên Tăng Nhu, khẽ cất tiếng hỏi :

– Tăng cô nương ! Cô nương vẫn bình yên chứ ?

Tăng Nhu mặt đầy ngấn lệ, cặp mắt đỏ hoe trông rất đáng thương.

Cô ngửng đầu lên hỏi lại :

– Phải chăng các hạ là Hoa Sai Hoa tướng quân ?

Vi Tiểu Bảo cả mừng đáp :

– Cô nương hãy còn nhớ được danh tự của tại hạ.

Tăng Nhu cúi đầu xuống khẽ ” ồ ” một tiếng. Mặt cô ửng màu hồng.

Vi Tiểu Bảo thấy mặt cô đỏ lên, trong lòng không khỏi bâng khuâng tự hỏi :

– Tại sao nàng thấy ta lại đỏ mặt ? Đàn ông cười híp mắt không phải là người tốt. Đàn bà mặt đỏ hồng là đã nhớ đến chồng. Phải chăng nàng nhớ ta cũng như nhớ chồng ? Trước ta có cho nàng bốn con thò lò chẳng hiểu nàng còn giữ không?

Gã liền cất tiếng khẽ hỏi :

– Tăng cô nương ! Dạo trước tại hạ tặng cô món đó, cô còn giữ đấy chứ ?

Tăng Nhu lại đỏ mặt lên, quay ra phía khác hỏi lại :

– Cái gì ? Tiện thiếp quên rồi.

Vi Tiểu Bảo rất lấy làm thất vọng, bất giác buông tiếng thở dài. Tăng Nhu quay lại mỉm cười khẽ nói :

– Mười tịt ! Vi Tiểu Bảo cả mừng, trong lòng không khỏi ngứa ngáy khẽ đáp :

– Tại hạ ” mười tịt ” thì cô nương mới được ” chí tôn “.

Tăng Nhu không nói gì nữa rảo bước tiến về phía trước, đi bên cạnh Tư Đồ Hạc. Bốn mặt núi Vương ốc nh½n như ngọc. Hình thế núi giống cỗ xe của bậc vương giả, nên đặt tên là Vương ốc Sơn.

Chổ đỉnh cao nhất kêu bằng Thiền Đàn. Phía đông có ngọn Nhật Tinh, phía tây có ngọn Nhật Hoa.

Đoàn người theo Tư Đồ Hạc đi tới động Vương Mẫu ở phía bắc Thiên Đàn.

Dọc đường trên núi toàn những tùng xanh bách biếc, phong cảnh cực kỳ u nhã.

Trong đạo thư, núi Vương ốc còn gọi là Thiên động Thanh Hư, và liệt vào hàng thứ nhất trong ba mươi sáu Thiên động khắp thiên hạ. Người ta truyền lại ngày xưa Vua Hoàng Đế đã tương hội với Vương Mẫu ở sơn động này, nên gọi là Vương Mẫu động.

Quần đệ tử phái Vương ốc ở động Vương Mẫu cùng những sơn động phu.

cận. Trong những sơn động này về mùa đông rất ấm áp mà về mùa hạ lại mát mẻ, khí hậu tốt lành hơn cả ở các toà nhà quanh vùng.

Linh vị của Tư Đồ Bá Lôi thiết lập ở động Vương Mẫu.

Bọn đệ tử trong phái khâu thủ cấp Tư Đồ Bá Lôi liền vào mình rồi làm lễ nhập liệm.

Vi Tiểu Bảo cầm đầu anh em Thiên Địa Hội đến thắp hương trí tế trước linh tòa. Gã quì xuống vừa dập đầu vừa tính thầm trong bụng :

– Muốn lấy lòng Tăng cô nương, mình phải tỏ ra rất đau xót, càng bi ai thống thiết càng hay.

Lối khóc giả vờ của gã đã bắt chước trong những màn tuống hát.

Gã lại nghĩ tới mình bị khốn khổ về món độc chưởng của giả Thái hậu, những mối nguy hiểm khi bị Hồng giáo chủ bắt được, những màn kịch cay đắng vì bi.

Phương Di lừa gạt, A Kha chỉ thương yêu Trịnh Khắc Sảng, chứ không đếm xỉa gì đến mình lần lượt hiện ra trong đầu óc, bất giác mối đau thương tự đáy lòng nổi lên rồi gã cả tiếng khóc ròng.

Ban đầu gã còn khóc một cách miễn cưỡng, nhưng càng về sau gã càng khóc càng thống thiết đễ thương cho thân thế mình.

Miệng gã kể lể, than vãn :

– Tư Đồ lão anh hùng ơi ! Vãn bối đã ngưỡng mộ từ lâu lão anh hùng là một bậc trung thần nghĩa sĩ, là một đấng anh hùng hảo hán. Năm trước vãn bối lại được thấy kiếm pháp của lệnh lang càng biết rõ võ công của lão anh hùng rất cao cường, chỉ mong có một ngày đến bái sư xin vào làm môn hạ, hoặc làm đồ tử đồ tôn để học lấy mấy chiêu thức võ công đặng nở mày nở mặt trên chốn giang hồ.

Ngờ đâu chí nguyện chưa thành thì lão anh hùng đã bị gian nhân ám hại… hu hu ! Hỡi ơi ! Mối thương tâm đến thế này thật là cùng cực.

Tư Đồ Hạc cùng Tăng Nhu trong lòng vốn đã xót thương thân phụ, nghe Vi Tiểu Bảo vừa khóc vừa kể lể nỗi niềm làm vang động cả động Vương Mẫu hai người càng xúc động khóc rống lên.

Bọn Từ Thiên Xuyên, Phong Tế Trung không khỏi bị mối đau thương của mọi người llàm cho cảm xúc, cũng đầm đìa nước mắt.

Vi Tiểu Bảo dậm chân đấm ngực kêu gào khóc lóc càng về sau càng thảm thiết tưởng chừng đến ngất người, khiến cho bọn đệ tử phái Vương ốc đến bên khuyên giải hồi lâu, gã mới thu lệ.

Vi Tiểu Bảo lại kéo Ba Lãng Tinh đến gần Tư Đồ Hạc và cầm thanh cương đao đưa cho y, nói :

– Tư Đồ thiếu hiệp ! Thiếu hiệp hãy giết tên gian tặc này đi để rửa hờn cho lệnh tôn.

Tư Đồ Hạc đón lấy cương đao chặt thủ cấp Ba Lãng Tinh đặt lên linh tòa.

Bọn đệ tử phái Vương ốc đều hướng về phía Vi Tiểu Bảo bái tạ Ơn đức.

Vi Tiểu Bảo hãy còn nhỏ tuổi, không nghĩ ra được kế gì để mua chuộc lòng người, gã liền học lối diễn tuồng trong tấn ” Ngọa Long điếu hiếu”.

Trong tấn tuồng này Châu Du bị Gia Cát Lượng trêu tức phải hộc máu ra mà chết. Rồi Gia Cát Lượng thân hành đến Sài Tang trí tế khóc lóc rất bi ai, khiến cho các tướng bên Đông Ngô vừa cảm kích vừa bội phục.

Gia Cát Lượng còn đọc bài văn tế rất dài, lời lẽ cực kỳ trang nhã thê lương.

May mà Vi Tiểu Bảo chẳng sao nhớ hết được bài văn tế này, không thì gã cũng đọc lên rồi, và làm như vậy chẳng khỏi lộ đuôi chồn.

Màn kịch đã khiến cho mọi người phái Vương ốc cảm kích gã vô cùng. Huống chi ngày trước bọn Tư Đồ Hạc bị gã bắt lại buông tha và tặng cho tiền bạc. Có điều gã là một vị quan lớn tại triều đình Mãn Thanh mà tại sao lại tử tế như vậy thì thủy chung không ai hiểu được.

Tiền Lão Bản gọi Tư Đồ Hạc ra một chỗ, nói rõ cho y biết bọn mình là anh em trong Thiên Địa Hội, nhưng Vi Tiểu Bảo hiện làm quan tại triều, nên lão không tiện thổ lộ thân thế gã, sợ làm hư việc lớn. Lão chỉ giới thiệu một cách hàm hồ, nói gã là một người rất trọng nghĩa khí, khác nào Quan Vân Trường “Người ở Tào mà lòng vẫn ở Hán”. Ví thế nên anh em đều coi gã là một người bạn tốt.

Tư Đồ Hạc nghe Tiền Lão Bản trình bày mới tĩnh ngộ, liền luôn miệng tạ Ơn.

Bây giờ y đem lòng thành thực nói chuyện với quần hùng, khác hẳn lúc chưa hết mối hoài nghi.

Tiền Lão Bản lại hỏi đến cách xuất xứ từ nay trở đi của phái Vương ốc ra sao thì Tư Đồ Hạc đáp :

– Hiện giờ tệ phái vừa gặp buổi đại tang, lại bị quan binh đến bao vây núi Vương ốc, nên chưa có chủ ý gì về vụ này.

Tiền Lão Bản thổ lộ ý muốn chiêu tập vào Thiên Địa Hội.

Hiện nay Thiên Địa Hội uy danh lừng lẫy trên chốn giang hồ. Ai cũng coi là một tổ chức đứng đầu các phe phái phản Thanh phục Minh.

Phái Vương ốc vẫn đem lòng kính mộ Thiên Địa Hội, lại cùng một đường lối với tổ chức này. Tư Đồ Hạc nghe Tiền Lão Bản thuyết một hồi, trong bụng mừng thầm, liền thương nghị với các vị sư huynh sư đệ trong bản phái và được mọi người đều tỏ ý tán thành.

Tư Đồ Hạc lại đến nói chuyện với Tiền Lão Bản yêu cầu gia nhập Thiên Địa Hội.

Bây giờ Tiền Lão Bản mới cho y biết Vi Tiểu Bảo chính là hương chủ ơ?

Thanh Mộc Đường trong Thiên Địa Hội.

Chiều hôm ấy Thanh Mộc Đường khai hội ở ngay động Vương Mẫu để thu nạp quần đệ tử phái Vương ốc gia nhập bản hội.

Mọi người làm lễ tham bái hương chủ và từ đây họ thành bộ thuộc của Vi Tiểu Bảo.

Vi Tiểu Bảo trong lòng hoan hỷ khôn xiết. Gã cùng quần hùng uống rượu kết minh xong, lại muốn mở cuộc đánh bạc để anh em đồng chí tân cựu vui chơi một phen, nhưng Từ Thiên Xuyên và Tiền Lão Bản vội cản trở, vì chuyện đánh bạc đùa giỡn ở tang gia là một điều bất kính đối với Tư Đồ Bá Lôi vừa mới qua đời.

Vi Tiểu Bảo không được đánh bạc đâm ra cụt hứng. Gã hỏi đến cách phát lạc phái Vương ốc sau khi xong việc an táng Tư Đồ Bá Lôi thì Từ Thiên Xuyên đáp :

– Núi Vương ốc là chỗ giáp giới hai tỉnh Sơn Tây và Hà Nam, không thuộc về quản hạt Thanh Mộc đường của chúng tạ Chiếu theo qui luật của bản hội thì có thể vượt bờ cõi lấy người vào hội, nhưng những anh em các Đường không thê?

hành động ra ngoài phạm vi biên giới của mình. Vậy hay hơn hết là các vị Tư Đồ huynh đệ di cư sang tỉnh Trực Lệ.

Tiền Lão Bản nói theo :

– Hoàng đế Thát Đát sai Vi hương chủ đánh dẹp núi Vương ốc mà các vị Tư Đồ huynh đệ không ở lại núi này nữa thì Vi hương chủ càng dễ bề phục mạng.

Tư Đồ Hạc đáp :

– Đúng thế ! Tiểu đệ xin kính cẩn tuân theo lời dạy của các vị đại ca.

Vi Tiểu Bảo nói :

– Tư Đồ đại ca ! Bây giờ bọn tiểu đệ đến thành Dương Châu xây tòa miếu Trung Liệt để tuyên dương tấm lòng trung nghĩa của Sử Các Bộ. Sau khi xây xong tòa miếu này liền kéo đi đánh Ngô Tam Quế.

Tư Đồ Hạc đứng lên lớn tiếng đáp :

– Vi hương chủ mà đi đánh Ngô Tam Quế thì thuộc hạ xin làm tiên phong, thống lãnh các vị sư thúc, sư huynh sư đệ, sư tỷ sư muội cùng Ngô Tam Quế quyết một trận sống mái để báo thù cho tiên phụ.

Vi Tiểu Bảo cả mừng nói :

– Được thế thì còn gì hay bằng ? Vậy các vị theo bọn tiểu đệ sang thành Dương Châu. Nhưng các vị phải chịu khuất tất một chút là hóa trang làm quan binh Thát Đát mới tiện việc hành động.

Tư Đồ Hạc đáp :

– Được đi đánh Ngô Tam Quế thì có bị khuất tất thế nào bọn tiểu đệ cũng cam tâm. Vi hương chủ đã làm quan Thát Đát, thì bọn tiểu đệ làm binh sĩ Thát Đát cũng được chứ sao ? Huống chi Từ đại ca, Tiền đại ca cùng các vị ch½ng đã cải trang làm binh sĩ Thát Đát rồi là gì ?

Tối hôm ấy mọi người an táng Tư Đồ Bá Lôi xong liền thu thập xuống núi.

Những trai tráng biết võ công đều theo Vi Tiểu Bảo đi Dương Châu. Còn người già yếu và đàn bà trẻ con di cư về phủ Bảo Định trước. Nơi nào có phân đà của Thanh Mộc Đường trong Thiên Địa Hội là có người chiếu biện cho cuộc di cư chu đáo được.

Vi Tiểu Bảo nói với bọn Trương Dũng là bọn phỉ đồ trên núi Vương ốc thấy đại quân kéo đến bao vây, biết rằng khó bề trốn thoát, nên gã mở đường cho ho.

qui hàng hết. Gã đã chiêu an thu nạp vào làm quan binh.

Bọn Trương Dũng đều đưa lời khánh hạ :

– Đô thống đại nhân ra quân không đổ máu mà bình định ngay được bọn cường phỉ trên núi Vương ốc, lập lên công lớn ! Thật là đáng mừng ! Vi Tiểu Bảo đáp :

– Đây chính là công lao của bốn vị tướng quân. Nếu các vị không vây chặt núi Vương ốc để chúng hết đường trốn thoát thì chúng nhất quyết không chịu đầu hàng. Vụ này tiểu đệ sẽ tâu rõ về triều đình để thăng thưởng cho các vị.

Bốn tướng mừng rỡ khôn xiết. Họ biết rằng quan binh bộ thượng thư Minh Châu đang hết sức tâng công với Vi đô thống. Gã chỉ cần báo công lao về là Binh bộ nhất định thoa? mãn đề nghị.

Ban đầu Vi Tiểu Bảo chỉ lo Tăng Nhu theo bọn đàn bà ở núi Vương ốc di cư sang phủ Bảo Định trước. Dù gã muốn chỉ định bảo cô đi Dương Châu cũng khôn bề mở miệng. Bây giờ gã thấy cô cải dạng nam trang đi theo Tư Đồ Hạc thì trong lòng khoan khoai không bút nào tả xiết.

Dọc đường gã chỉ muốn tìm cơ hội thân cận với Tăng Nhu, nhưng cô theo sát các vị sư huynh, chẳng lúc nào dời xa nửa bước. Khi cô ngó thấy gã chỉ mỉm cười chứ không nói gì.

Vi Tiểu Bảo muốn nói mấy lời thương yêu cũng không tiện. Trong lòng gã ngứa ngáy khó chịu mà chẳng biết làm thế nào.

Giả tỷ gã chỉ làm chức chủ soái thì còn có thể dĩ công vi tư, điều động cô như một tên tiểu thân binh vào doanh trướng hầu hạ, nhưng khốn nỗi gã còn làm hương chủ trong Thiên Địa Hội, thì việc trêu cợt phụ nữ trong hội là điều nghiêm cấm, lại đối với anh em cũng chẳng còn mặt mũi nào. Gã có thèm khát cũng đành ngấm ngầm nuốt nước miếng để chờ cơ hội.

Dọc đường các địa phương quan nghinh tiếp đều đưa đồ lễ rất hậu. Dĩ nhiên Vi Tiểu Bảo chẳng cự tuyệt một ai. Càng đi xuống phía nam, hành lý càng thêm trầm trọng.

Vi Tiểu Bảo thường nói với anh em Thiên Địa Hội :

Chúng ta muốn phá hoại nền chính trị của triều đình Thát Đát cần phải lấy của đút thật nhiều. Các quan viên địa phương mà thanh danh bất hảo thì lúc dấy binh tạo phản càng dễ thành công.

Bọn Từ Thiên Xuyên cũng cho là phải.

Một hôm đoàn quan quân kéo đến địa hạt Dương Châu.

Các quan tỉnh Giang Tô như Tuần phủ, bố chính sứ, án sát sứ, các quan học chính cùng các viên chức phụ trách binh lương đạo Hoài Dương, đạo Hà Công, sau đến các quan tri phủ Dương Châu, tri huyện Giang Tô cùng võ quan các cấp ở mấy phủ huyện này đườc tin Khâm sai đại nhân tới đều ra xa mấy dặm nghinh tiếp.

Hành viên của Khâm sai nguyên đặt ở Nha môn đạo Hoài Dương , nhưng Vi Tiểu Bảo thấy ở đây có điều câu thúc, không được tự do, nên chỉ nghỉ lại một đêm rồi hôm sau dọn đi ngay.

Gã muốn đặt hành viên ở ngay trong Lệ Xuân Viện là nơi cư trú của gã ngày trước. Gã được Khâm ban áo gấm vinh qui về chổ ở cũ là một điều rất vinh quang, nhưng quan khâm sai đại thền mà thiết lập hành viên trong một toà kỹ viện thì không khỏi có điều bê bối.

Gã nghĩ lại ngày còn ở Dương Châu chỉ hoài bão chí lớn một là mở được mấy nhà đại kỹ viện, hai là đến chùa Thiền Trí vào vườn nhổ cho kỳ hết gốc rễ những khóm hoa thược dược.

Hồi 184

Ngô Chí Vinh nịnh hót lầm đường

Hoa thược dược ở Dương Châu lừng danh thiên hạ. Vườn thược dược trước chùa Thiền Trí phạm vi càng rộng lớn. Nơi đây trồng hàng trăm hàng ngàn thứ thược dược nổi tiếng, bông lớn bằng cái bát.

Trước đây mười năm, Vi Tiểu Bảo đã có lần cùng bọn trẻ ngoan đồng tới đó đùa giỡn. Gã thấy thược dược trổ bông đẹp đẽ, liền ngắt hai bông cầm chơi.

Gã bị nhà sư trong chùa ngó thấy. Nhà sư chạy ra đoạt lại hai bông thược dược và đánh gã hai cái bạt tai.

Vi Tiểu Bảo vừa đá vừa cắn, đánh lộn với nhà sự Nhưng gã là đứa con nít thì chống làm sao nổi nhà sư to lớn và mập ú ?

Gã bị nhà sư kia đẩy té xuống đất lại bị đá thêm mấy phát.

Bọn ngoan đồng tức quá muốn binh bạn mà không làm sao được kiền kéo ùa vào nhổ thược dược loạn lên.

Nhà sư kia la lối om sòm, quần tăng cùng bọn đầu bếp nhà chùa vác gậy ra đuổi bọn trẻ ác ôn.

Vi Tiểu Bảo là đứa đầu đảng bị đánh nhiều hơn hết, đầu sưng vù lên.

Gã về Lệ Xuân Viện lại bị mẫu thân trừng phạt một ngày không cho ăn uống.

Tuy nhiên gã cũng vào bếp lục cơm nguội ăn một bữa no.

Gã đem lòng thù hận về vụ hái hoa bị nhục ở chùa Thiền Trí, hôm sau lại đến trước cửa chùa, đứng ở ngoài xa ngoác miệng ra mà thoá mạ. Gã chửi từ me.

Đức Phật Như Lai cho chí con cái sư sãi trong chùa. Gã lại lớn tiếng:

– Lão gia muốn phá hết vườn hoa thược dược và dẹp bỏ ngôi chùa thối tha của các ngươi thành bình địa để đào hố phân.

Gã chửi bới chẳng tiếc lời kỳ cho tới lúc các nhà sư trong chùa ra đuổi đánh mới co cẳng chạy dài.

Sau mấy năm, vụ này phai lạt rồi gã quên đi.

Bữa nay trở về Dương Châu, gã suy nghĩ muốn tìm nơi đặt làm hành viên, lại sực nhớ chùa Thiền Trí. Gã liền đem ý kiến của mình cho viên Đạo đài đạo Hoài Dương hay.

Viên Đạo đài nghĩ thầm:

– Chùa Thiền Trí la nơi thắng cảnh Phật môn, lại là một tòa nhà cổ tự dựng lên đến ngàn năm naỵ Nếu quan Khâm sai thiết lập hành viên tại đó la quấy rối chốn thanh tịnh.

Y liền đáp:

– Bẩm đại nhân! Phong cảnh chùa Thiền Trí quả là tuyệt đẹp. Cao kiến của đại nhân khiến ty chức khâm phụv vô cùng. Chỉ sợ Ở trong chùa mà động đến rượu thịt thì e rằng có điều bất tiện.

Vi Tiểu Bảo nói:

– Việc gì mà bất tiện? Cứ khuân những tượng Bồ tát ra ngoài là xong hết.

Viên Đạo đài nghe nói đến việc khuân tượng Phật ra ngoài không khỏi giật mình đánh thót một cái, bụng bảo dạ:

– Làm thế này thì xảy ra vạ lớn. Nếu trăm họ Ở thành Dương Châu nổi lòng công phẫn thì thật khó lòng dàn xếp cho yên được.

Y liền tươi cười đưa lời vấn an rồi khẽ nói:

– Bẩm đại nhân! Thú yêu hoa ở Dương Châu lừng danh thiên hạ. Dọc đường đại nhân đã chịu đựng bao gian khổ, lập nên công tọ Nay đại nhân đến tệ xứ, dĩ nhiên ty chức phải hết lòng ohục thị. Ty chức đã lựa chọn khá nhiều cô em xinh đẹp lại giỏi nghề đàn hát để đại nhân giải trí. Còn ở trong chùa toàn là giường gỗ ghế cứng, e rằng không tiện để đại nhân cùng các tướng nghỉ ngơi.

Vi Tiểu Bảo nghe nói có lý liền cười hỏi:

– Theo lời Đạo đài thì nên thiết lập hành viên ở đâu cho phải?

Viên Đạo đài đáp:

– Trong những tay buôn lậu ở Dương Châu có lão họ Hà la tay nổi tiếng.

Vườn nhà lão là danh viên đệ nhất ở Dương Châu. Lão vốn có lòng vành cạnh Khâm sai đại nhân, nên đã chuẩn bị đầy đủ, mong được đại nhân chiếu cố. Có điều danh phận lão nhỏ bé khôn bề mở miệng. Nếu đại nhân không rẻ bỏ thì xin dời giá lại coi một chút.

Lão họ Hà này là một nhà buôn cực kỳ hào phú. Vi Tiểu Bảo hồi nhỏ thường đi qua ngoài bờ tường cao nhà lão và đã nghe tiếng đàn sáo trong nhà vọng ra.

Gã rất ham muốn, nhưng chưa có cơ hội nào tiến vào để coi chơi.

Bây giờ nghe Đạo đài nói vậy liền đáp:

– Hay lắm! Nếu vậy ta thử đến đó mấy ngày xem sao. Hoặc giả có điều không như ý thì lại dọn đi cũng không sao. Ở thành Dương Châu này rất nhiều tay buôn lậu. Chúng ta có đến ăn ở nhà họ cũng chẳng làm cho họ phải nghèo nàn đâu mà ngại.

Trong Hà viên lầu ta ngất trời, suối khe uốn khúc. Quả là nơi danh thắng, tuy không bằng nội viện của chốn Hoàng cung hay Ngũ hoa điện của Ngô Tam Quế, nhưng đền đài rực rỡ, kiến trúc cực kì hoa lệ.

Nhác trông cũng biết mỗi thước đất đều phí công không biết bao nhiêu vàng bạc mới gây dựng lên được cơ đồ này.

Vi Tiểu Bảo rất lấy làm vừa ý, liền cho bọn thân binh cùng tùy tùng vào ơ?

trong Hà viện.

Bọn Trương Dũng bốn tướng hướng dẫn quan binh vào trọ trong cả nhà quan lẫn nhà dân xung quanh đó.

Dương Châu vốn là đất phồn hoa bậc nhất thiên hạ.

Từ đời nhà Đường đã có câu:

“Mười dặm rèm châu, hai mươi bốn cầu phong nguyệt”.

Đến đời nhà Thanh bọn buôn lậu Hoài Dương tụ tập ở đây, Dương Châu càng trở nên hưng vượng.

Theo sử chép thì đời nhà Minh dân số ở phủ Dương Châu cộng lại được ba mươi bảy vạn năm ngàn suất đinh(đàn ông tuổi trở lên là một suất đinh) Vào hồi đầu xảy ra cuộc chinh chiến giữa nhà Thanh và nhà Minh, thành Dương Châu bị quân Thanh thảm sát. Năm thứ ba đời Thuận Trị nhà Thanh, Dương Châu chỉ còn lại chín nghìn ba trăm hai mươi suất đinh.

Đến năm Khang Hy thứ sáu số đinh lại tăng lên đến ba mươi chín vạn bảy nghìn chín trăm người, tức là còn đông hơn cả thời Minh. Thành Dương Châu đã hoàn toàn khôi phục lại sự thịnh vượng ngày trước. Sáng sớm hôm saum các đại tiểu quan viên sắp hàng từ lớn đến nhỏ đến hành viên làm lễ bái kiến quan Khâm sai.

Vi Tiểu Bảo ra nghênh tiếp rồi tuyên đọc thánh chỉ.

Gã không biết chữ thì còn hiểu sao được trong thượng dụ viết những gì, nhưng gã đã nhờ gia sư dạy cho thuộc lòng, lúc này chỉ việc đọc lại.

Trí nhớ của gã rất hay, đọc không trật chữ nào, có điều trong lúc hoang mang gã cầm ngược tờ chỉ dụ, may mà người ngoài không ai phát giác.

Đại tiểu quan nghe Hoàng đế xuống chỉ khoan miễn việc đóng góp lương tiền trong ba năm cho các huyện thuộc phủ Dương Châu, lại cứu giúp những cô nhi quả phụ là nạn nhân trong cơn binh lửa hồi khai quốc. Một việc hệ trọng nữa là xây miếu Trung Liệt để dân gian thờ cúng bọn trung thần Sử Khả Đáp. Ai nấy đều tung hô vạn tếu, khấu đầu bái tạ Ơn đức bao la của đức Thánh Hoàng.

Vi Tiểu Bảo tuyên đọc thánh chỉ xong nói:

– Các vị đại nhân! Khi huynh đệ từ biệt kinh sư lên đường, Hoàng thượng phán bảo rằng Dương Châu là chốn bờ xôi ruộng mật, nhân dân trù phú, nên gần đây việc lại trị có vẻ trễ tràng, đường binh bị không lo chuẩn bị. Ngài ân cần huấn thị cho huynh đệ phải điều tra kỹ càng để chỉnh đốn lại. Chúng ta la phận nô tài đã ăn lộc chúa phải hết đạo trung quân. Đức Hoàng thượng rộng lòng ưu ái trăm họ đất Dương Châu, thì chúng ta làm quan dĩ nhiên cũng phải tận tâm kiệt lực đê?

báo đáp thánh thượng.

Văn võ quan viên đều khen phải, nhưng trong lòng không khỏi ngấm ngầm lo sợ.

Thực ra câu phủ dụ này Vi Tiểu Bảo được Sách Ngạch Đồ truyền dạy cho.

Vi Tiểu Bảo cũng biết muốn ăn của đút cho nhiều thì một là khi đối phương có gì cầu cạnh mình, hai là làm đối phương lo sợ, nên gã quyết một phen để hăm dọa văn võ quan viên đất Dương Châu. Có điều những lời hăm dọa cần phải hời hợt không nặng mà cũng không nhẹ mới là vừa khéo. Ngoài ra ngôn từ lại phải văn nhã cho ra vẻ quan lớn. Dĩ nhiên gã phải thỉnh giáo Sách Nghạch Đồ.

Lề lối văn hoa xong rồi là tự nhiên những quan viên địa phương phải kiếm địa điểm khởi công xây dựng miếu Trung Liệt.

Đồng thời phải lập danh sách những gia đình chiến nạn đáng được hưởng khoản phủ tuất cùng là phái người đến các làng mạc ban bố thượng dụ của thánh hoàng khoan miễn đóng góp lương tiền.

Bấy nhiêu công việc chẳng phải một sớm một chiều là xong, Vi Tiểu Bảo được rộng thì giờ ở lại đất Dương Châu phồn thịnh hưởng thú an nhàn.

Sở dĩ Vua Khang Hy phái gã đi công cán vụ này, một là để gã hoàn hương, hai là để đền đáp gã về những vụ sai phái cực nhọc như lên làm sư ở chùa Thanh Lương và nhân việc đánh đảo Thần Long, gã phải lưu lạc đến nước La Sát xa xôi.

Đây la một vụ công cán sung sướng nhất thiên hạ.

Mấy hôm sau hết quan tuần phủ thiết yến, đến bố chánh ty, án sát ty cùng các đạo mời mọc. Dĩ nhiên cách nghênh đón, tiệc tùng xa hoa vô kể, bất tất phải nhắc lại.

Ngày nào Vi Tiểu Bảo cũng nghĩ đến chuyện vào Lệ Xuân Viện thăm viếng mẫu thân, nhưng gã bận việc thù tạc chưa tìm được lúc nào rảnh rang để tơi đó.

Mẫu thân của Khâm sai đại nhân mà là một ả kỹ nữ thành Dương Châu thì nhất định không thể tiết lộ ra được. Gã mất mặt còn là việc nhỏ, làm thương tổn đến thể thống triều đình là việc lớn. Hơn nữa gã làm quan lớn lâu ngày mà không đón mẫu thân đến kinh thành đặng hưởng phú quí mà cứ để bà lưu lạc phong trần là một tội đại nghịch bất hiếu. Giả tỷ quan ngự sử biết vụ này dâng sớ tham hặc thì đức Hoàng thượng cũng khó bề che chở.

Gã định bụng chờ ít ngày nữa cho mọi việc ổn định rồi sẽ thay hình đổi dạng lén đến Lệ Xuân Viện coi. Sau đó sẽ sai thân binh đưa mẫu thân về Bắc Kinh an cự Công việc cần giữ tuyệt đối bí mật, thần không hay quỉ không biết mới được.

Trước kia Vi Tiểu Bảo đã có ý định dời khỏi kinh sư, chỉ còn chờ khi nào gặp chuyện khó khăn là lập tức quất ngựa truy phong trốn chạy. Không ngờ gã làm quan ngày càng lớn, quan càng lớn lòng càng khoan khoái. Bây giờ gã tính đến chuyện đón mẹ lên Bắc Kinh tức là định làm quan lâu dài.

Sau mấy hôm, viên quan phủ Dương Châu la Ngô Chí Vinh cũng thiết yến tẩy trần mời quan Khâm sai.

Ngô Chí Vinh nghe viên đạo đài nói quan Khâm sai đại nhân đã có ý muốn thiết lập hành viên ở chùa Thiền Trí, hắn liền nghĩ ngay đến cái tinh hoa của ngôi chùa này bất quá là vườn thược dược ở trước cửa. Quan Khâm sai định đặt hành viên ở đây tất la ngài ưa thích thưởng hoa.

Hắn còn là con người rất khôn khéo trong việc tiếp đón quan trên, nên mấy bữa trước dựng lên một cái hoa bằng trong vườn hoa thược dược.

Hắn mượn những tay thợ khéo lấy nhiều cành tùng mà không bóc vỏ để dựng rạp. Trên cành cây lá vẫn y nguyên như trước. Những bàn ghế cũng dùng gỗ đá thiên nhiên. Trong rạp có trồng đủ thứ hoa lá xinh tươi, lại dùng ống trúc làm đường cho nước chảy róc rách ở xung quanh rạp. Thật là một công trình tuyệt xảo.

Những người đến dự yến trong rạp, tưởng chừng mình lạc vào một nơi sơn dã. So với yến tiệc ở nơi hoa đường mỹ lệ, bữa tiệc này có cái phong vị riêng của nó.

Ngờ đâu Vi Tiểu Bảo chỉ là con người phàm tục, trong mình tuyệt không có chút cao nhã. Gã vừa tới hoa bằng đã thốt ra ngay một câu:

– Làm sao mà ở đây có nhà rạp?

Rồi gã tự trả lời:

– à phải rồi! Nhất định những nhà sư trong chùa định dựng rạp để lập đàn tràng, khai phương phá ngục, rồi cúng cháo thí cô hồn cùng quỉ đói.

Ngô Chí Vinh tốn một phen tâm huyết thành ra vô dụng, lại bị chê bai. Hắn không khỏi đỏ mặt, cực kỳ bẽn lẽn.

Ngô Chí Vinh còn tưởng Khâm sai đại nhân muốn nói giọng trào phúng. Hắn không tự chủ được cười gượng xin lỗi:

– Ty chức kiến thức hẹp hòi, thành ra cách bố trí nơi đây không được vừa ý đại nhân. Thật tội đáng chết.

Vi Tiểu Bảo thấy các tân khách đều đã đứng nghiêm trang chờ đợi. Bọn tuần phủ, bố chánh đều quen biết rồi liền lên tiếng đáp lễ xong vào chỗ ngồi.

Ngoài tân khách ra còn có những danh sĩ và những nhà buôn nổi tiếng.

Yến tiệc ở Dương Châu thật là xa hoa phiền phí. Trước khi vào tiệc rượu, nguyên trà quả đã đến mấy chục thứ. Vi Tiểu Bảo tuy là người bản thổ cũng không biết hết được.

Uống trà một lúc, mặt trời dần dần đã xế về tây. ánh dương quang chiếu vào hàng ngàn cây thược dược trồng ở ngoài hoa bằng khiến cho cảnh sắc càng thêm rực rỡ, khác nào một bức gấm khổng lồ.

Vi Tiểu Bảo càng nhìn thấy thược dược lại bực tức, vì gã nhớ tới ngày xưa mình đã bị nhục về tay bọn sư sãi trong chùa Thiền Trí vì mấy bông hoa này. Gã hận mình chẳng thể nhổ bỏ hết bao nhiêu hoa cho bõ ghét.

Gã đang nghĩ cách hạ thủ, bỗng nghe quan tuần phủ cười nói:

– Vi đại nhân! Nghe khẩu âm của đại nhân thi dường như đã có dịp ngài ở giải đất Hoài Dương một thời gian. Thủy thổ Hoài Dương quả là địa linh nhân kiệt, đã sinh bậc hiền tài lại sản xuất nhiều hoa đẹp.

Các quan khách chỉ biết quan Khâm sai đại nhân là người Mãn Châu thuộc đạo chính Hoàng Kỳ. Mấy bữa nay họ nghe thanh âm gã giống hệt thổ ngữ ơ?

Dương Châu, nên nhân cơ hội này tâng bốc gã một phen.

Vi Tiểu Bảo đang nghĩ tới bọn tăng nhân khả ố chùa Thiền Trí nên buột miệng đáp:

– Nhưng bọn hòa thượng ở Dương Châu lại chẳng ra gì.

Quan tuần phủ ngơ ngác không hiểu câu này chỉ trích ai.

Quan bố chánh là người học rộng lại khôn ngoan nên nói theo:

– Nhận xét của Vi đại nhân rất đúng. Những nhà sư ở Dương Châu chuyên nghề vụ lợi, nịnh hót quan nha, lấn át kẻ cùng nghèo. Thói quen đã có từ xưa nay.

Vi Tiểu Bảo hớn hở vui mừng nói:

– Phải lắm! Đại nhân học nhiều hiểu rộng, chắc còn nhớ trong sách đã chép vụ này?

Quan bố chánh cười đáp:

– Thưa đại nhân! Thiên cố sự •Vương Bá sa lung• há chẳng do đất Dương Châu này mà ra?

Vi Tiểu Bảo đã ưa nghe chuyện cổ tích, lại là một truyện có liên quan đến những nhà sư ở Dương Châu, gã không nhịn được hỏi ngay:

– Thiên cố sự về Hoàng Bá tỷ sa lung làm sao? (người Trung Hoa phát âm chữ Vương cũng như chữ Hoàng, chữ Bích như chữ Tỷ) Viên bố chánh đáp:

– Thiên cố sự này ở chùa Thạch Tháp trong thành Dương Châu mà ra. Về đời Kiên Nguyên nhà Đường, chùa Thạch Tháp gọi là Mộc Lan Viện. Thi nhân Vương Bá hồi niên thiếu, gia đình nghèo nàn.

Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm:

– Té ra Vương Bá là nhân danh chứ không phải vải vàng như mình tưởng.

Lại nghe viên Bố chánh nói tiếp:

– Vương Bá đến trú ngụ Ở Mộc Lan viện. Các nhà sư chùa này cứ đến bữa ăn la khua chuông báo hiệu. Vương Bá nghe tiếng chuông cũng xuống phạn đường ăn cơm. Bọn sư sãi chán ghét ỵ Có lần họ gọi nhau ăn hết cơm rồi mới đánh chuông báo hiệu. Vương Bá vào đến phạn đường thì các sư sãi đã giải tán, cơm canh hết sạch sành sanh.

Vi Tiểu Bảo tức giận vỗ bàn thoá mạ:

– Con mẹ nó! Bọn sư đó thật là khả ố! Viên Bố chánh nói:

– Đúng thế. ¡n hết một bữa cơm có chi đáng kể? Lúc ấy Vương Bá trong lòng hổ thẹn liền đề lên vách hai câu thơ:

Xà lê ăn hết cơm canh, Rồi mới khua chuông gọi lữ hành Vi Tiểu Bảo hỏi:

– Xà lê là cái giống gì ?

Các quan ở với gã ít lâu đã biết gã không đọc sách. Những ngươi thuộc Bát kỳ, công danh phú quí không do chuyện học giỏi mà nên là sự thường.

Viên bố chánh đáp:

– Xà lê tức là các nhà sư Vi Tiểu Bảo gật đầu hỏi:

Té ra cũng bọn trọc đầu. Rồi sao nữa?

Bố chính đáp:

– Sau Vương Bá làm quan lớn và được triều đình phái đến làm quan trấn thu?

Dương Châu. Y ghé thăm Mộc Lan viện. Dĩ nhiên bọn hòa thượng phen này nịnh nọt ỵ Y lại gần coi hai câu thơ ngày trước xem còn hay đã xoá đi mất rồi thì thấy hai câu thơ kia được phủ bằng tấm sa quý màu xanh biếc đẻ khỏi hư hại. Vương Bá trong lòng đầy cảm khái lại viết tiếp hai câu dưới:

Ba chục năm qua đầy cát bụi Ngày nay lại đăng phủ sa xanh Vi Tiểu Bảo hỏi:

– Chắc Vương Bá nọc cổ bọn kia ra mà đét cho mỗi tên mấy trượng lớn phải không ?

Viên bố chánh đáp:

– Vương Bá là kẻ sĩ phong nhã, chỉ đề thêm hai câu thơ mỉa mai như vậy cho là đủ rồi.

Vi Tiểu Bảo tự nhủ:

– Nếu vào tay ta thì khi nào chịu bỏ qua một cách dễ dàng như vậy? Có điều lão gia chẳng biết thơ thẩn gì hết, chỉ biết trát cứt, không thèm đề thơ.

Viên bố chánh kể hết thiên cố sự thì gia nhân dẹp bàn trà bày tiệc rượu.

Vi Tiểu Bảo thấy Vương Tiến Bảo uống mỗi chung một hớp, hết chung này tới chung kia, ra chiều khoan khoái. Gã động tâm liền hỏi:

– Vương tướng quân! Có phải tướng quân nói cho chiến mã ăn thược dược, chúng sẽ trở nên đặc biệt hùng tráng?

Vi Tiểu Bảo vừa hỏi vừa đưa mắt ra hiệu không ngớt. Nhưng Vương Tiến Bảo vẫn chưa hiểu ý gã, ngập ngừng đáp:

– Cái đó…

Vi Tiểu Bảo hỏi lại:

– Đức Hoàng thượng có loại ngựa nổi danh là Thái câu, lại còn những giống gì gì ở Mông Cổ, ở Tứ Xuyên, ở Vân Nam mà ngài thường ban huấn thị cho chúng ta phải nuôi dưỡng cực kì thận trọng, có đúng thế không ?

Vương Tiến Bảo cũng biết Vua Khang Hy rất chú ý đến việc nuôi ngựa, liền đáp:

– Dạ! Đại nhân dạy đúng lắm! Vi Tiểu Bảo nói:

– Tướng quân hiểu rõ tính ngựa. Khi ở Bắc Kinh tướng quân đã nhắc tới vu.

cho chiến mã ăn hoa thược dược khiến chúng có thể chạy nhanh gấp bội. Hoàng thượng đã quý ngựa như vậy thì chúng ta là phận nô tài dĩ nhiên phải trọng vọng thánh ý. Nếu chúng ta cho nhổ hết những loại thược dược ở đây tải về kinh sư giao cho Ty Xa Giá trong Bộ Binh để nuôi ngựa mà Hoàng thượng biết chuyện này, tất nhiên mặt rồng hớn hở.

Quan khách nghe gã nói đều biến sắc lộ vẻ kinh ngạc, bụng bảo dạ:

– Hoa thược dược khiến cho ngựa thêm sức mạnh ư? Sao nay mình mới nghe nói lần đầu? Vương Tiến Bảo chỉ ậm ờ một cách hàm hồ. Hiển nhiên hắn không đồng ý. Có điều hắn không dám công nhiên bài bác thôi. Mình không thể trách hắn được vì quan Khâm sai một điều nhắc tới Hoàng thượng , hai điều nhắc tới Hoàng thượng. Y đội cái trên đầu cái nón to tổ bố của đức Hoàng thượng thì còn ai dám dị nghị?

Mọi người thấy hàng ngàn khón thược dược sắp bị phá hủy về tay Vi Tiểu Bảo, làm cho Dương Châu kém vẻ danh thắng, trong lòng không khỏi băn khoăn, tự hỏi:

– Không hiểu vì lẽ gì Vi đại nhân lại thống hận hoa thược dược đến thế?

Ai nấy ngơ ngác nhìn nhau, không dám nói gì.

Tri phủ Ngô Chí Vinh lên tiếng:

– Vi đại nhân học vấn uyên bác, khiến cho người ta phải khâm phục. Rễ cây thược dược kêu bằng xích thược. Trong Bản Thảo Cương Mục nói công dụng của nó làm cho máu huyết lưu thông. Vả lại trong thược dược đã có chữ •dược• đu?

biết cổ nhân dùng nó làm lương dược. Lừa ngựa ăn thược dược máu huyết sẽ lưu thông dễ dàng, tăng thêm sức mạnh, dĩ nhiên dong ruổi như baỵ Mai đây đại nhân hồi Kinh, ty chức xin sai người nhổ hết thược dược ở đây để đại nhân đưa về.

Các quan nghe Ngô Chí Vinh nói như vậy đều mắng thầm tên tri phủ hèn hạ, vì nịnh hót quan trên mà phá hủy cảnh quan của Dương Châu.

Vi Tiểu Bảo vỗ tau cười nói:

– Ngô đại nhân quả là tay làm việc mẫn cán. Hay quá! Hay quá! Ngô Chí Vinh lấy làm đắc ý vội rời chỗ ngồi, bước ra đưa lời thỉnh an rồi nói:

– Đa tạ đại nhân đã ban khen.

Quan bố chánh chạy ra vườn ngắt một bông hoa bằng miệng bát rồi trở vào cầm hai tay dâng lên cho Vi Tiểu Bảo và cười nói:

– Xin đại nhân cài bông hoa này lên chóp mũ rồi ty chức xin kể một thiên cố sự để đại nhân nghe.

Vi Tiểu Bảo thấy nói lại có một thiên cố sự kiền đón lấy bông hoa ngắm nghía. Những cánh bông thược dược này màu hồng, ngang lưng đều có một đường dây vàng coi rất đẹp. Gã cài bông hoa vào chóp mũ.

Viên bố chánh nói tiếp:

– Cung hỷ đại nhân! Bông hoa thược dược này mang tên “Kim đái vi” (đai lưng vàng). Nó là một thứ nổi danh và rất hiếm. Trong cổ thư có câu “Hễ thấy Kim đái vi”, ngày sau sẽ làm tể tướng Vi Tiểu Bảo cười hỏi:

– Cái đó lấy gì làm chuẩn đích?

Viên bố chánh đáp:

– Thiên cố sự này có từ đời Bắc Tống. Khi ấy Hàn Ngụy Công tên gọi là Hàn Cơ làm trấn thủ thành Dương Châu thì trong vườn thược dược ở chùa Thiền Trí đột nhiên có một khám nở bốn bông lớn. Cánh hoa hồng thẫm, lưng đeo đai vàng, tức là thứ Kim đái vi này. Trước kia chưa ai thấy nó nên là giống trân quý, kỳ dị.

Bọn thuộc hạ báo lên quan trên. Hàn Ngụy Công lìen giá lâm thưởng thức. Ngài rất vui mừng mời thêm ba vị tân khách đến cùng thưởng hoa.

Vi Tiểu Bảo liền lấy bông hoa xuống coi lại quả thấy màu hồng óng ánh với màu vàng nên rực rỡ khác thường. Nó khác với trăm hoa ở chỗ có đường dây vàng.

Viên bố chánh lại nói tiếp:

– Khi ấy thành Dương Châu có hai nhân vật nổi danh là Vương Khuê và Vương An Thạch. Hai nhân vật này tài học hơn đời. Hàn Ngụy Công nghĩ bụng:

– Hoa có bốn bông mà người lại chỉ có ba, thành ra cái đẹp không được hoàn mỹ, cần mời thêm một vị nữa mới được. Nhưng nghĩ không ra ai xứng đáng.

Viên bố chánh ngừng lại một chút rồi kể tiếp:

– Hàn Ngụy Công còn đang ngần ngừ, chợt có người tới bái phỏng tên gọi Trần Thăng Chị Trần Thăng Chi cũng là một danh sĩ. Hàn Ngụy Công mừng rỡ vô cùng! Hôm sau ngài mở đại yến ở trước cửa vườn thược dược. Ngài ngắt bốn bông Kim đái vĩ cho mỗi người cài lên đầu. Thiên cố sự này gọi là “Tứ tướng trâm hoa yến”. Ngày sau cả bốn bị này đều làm lên tể tướng.

Vi Tiểu Bảo cười nói:

– Thế thì thú thật! Nhưng bốn vị nhân huynh kia đều là những nhân vật học rộng tài cao, làm được thơ văn. Tiểu đệ không thể bì kịp.

Viên bố chánh đáp:

– Không phải như vậy. Đời Bắc Tống lấy người học thức làm tể tướng. Còn nhà Đại Thanh ta lấy việc ngồi trên lưng ngựa tranh thủ thiên hạ. Đúc Hoàng thượng rất trọng vọng những bậc anh hùng hảo hán, dũng cảm và lắm mưu trí.

Vi Tiểu Bảo nghe nói đến những chữ “anh hùng hảo hán dũng cảm mưu mô” để bình luận nhân tài bất giác trong lòng khoan khoái, lẩm nhẩm gật đầu.

Viên bố chánh lại nói tiếp:

– Hàn Ngụy Công được phong làm Ngụy Quốc Công, vụ này khỏi cần nói đến. Vương An Thạch được phong Kinh Quốc Công, Vương Khuê được phong Kỳ Quốc Công. Trần Thăng Chi được phong Tú Quốc Công. Bốn nhân vật này chẳng những đã làm tể tướng mà còn được phong quốc công, người nào cũng rất giàu sang phú quý, hưởng thọ lâu dài. Vi đại nhân nhỏ tuổi lại sớm hiển đạt. Hiện giờ đã được phong đến tước Bá, thăng lên cấp nữa là đến tước Hầu, thăng hai lần nữa liền tới tướng Công. Đại nhân sẽ được phong tước Vương, rồi phong Thân vương cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Vi Tiểu Bảo nổi lên tràng cười khanh khách đáp:

– Huynh đệ mong được như lời vàng ngọc của quan Bố chánh đại nhân và cầu chúc các vị hiện diện tại đây đều thăng quan phát tài.

Các quan khách nhất tề đứng dậy nâng chung rượu lên đồng thanh:

– Cung chúc Vi đại nhân gia quan tấn tước, công hầu vạn đại.

Vi Tiểu Bảo cũng đứng lên cùng các quan uống cạn chung rượu. Gã nghĩ thầm trong bụng:

– Viên bố chánh này biết nhiều cố sự khiến ai nghe cũng vui lòng. Y tên ho.

gì ta quên mất rồi. Lát nữa phải hỏi lại đặng mai đây đề bạt cho y được chỗ tử tế.

Giả tỷ kêu y về Bắc Kinh, mình thường thường được nghe y nói chuyện cổ tích, có lẽ còn thú vị hơn cả thầy đồ giảng sách.

Viên bố chánh lại nói:

– Sau Hàn Ngụy Công lãnh binh đi trấn thủ Tây Cương. Người Tây Hạ hễ thấy lão nhân gia là sợ hết hồn, không dám đem quân xâm phạm bờ cõi. Người Tây Ha.

khi ấy khiếp vía hai vị đại thần nhà Tống, một là Hàn Ngụy Công Hàn Cơ, hai là Văn Chính Công Phạm Trọng Yêm. Vì thế mà thời bấy giờ trong thiên hạ có hai câu ngạn ngữ:

“Trong quân có ông Hàn, Tây tặc văn danh sợ hết hồn. Trong quân có họ Phạm, quân giặc nghe danh liền vỡ mật”. Sau này Vi đại nhân mà đem binh đi trấn thủ Tây Cương, người ta tất phải nói:

“Trong quân có họ Vi, Tây tặc ngó thấy liền quì mọp” Vi Tiểu Bảo rất cao hứng đáp:

– Hai chữ Tây tặc thật là tuyệt diệu! Bình Tây Vương cũng có chữ Tây! Gã nói tới đây chợt nghĩ ra không ổn, bụng bảo dạ:

– Hiện giờ Ngô Tam Quế chưa dấy binh tạo phản thì không thể gọi hắn là Tây tặc được Gã nghĩ vậy liền đổi giọng:

– Bình Tây Vương trấn thủ ở Tây Cương cũng được thái bình vô sự, lập nên công lớn.

Ngô Chí Vinh nói ngay:

– Bình Tây Vương trí dũng song toàn, trải qua nhiều lao khổ lập được đại công. Lão nhân gia làm đến Thân Vương, thế tử lại sung ngôi phò mã. Rồi đây Vi đại nhân cũng đại phú quý, thọ sánh non Nam. Nhất định chẳng kém Bình Tây Vương.

Vi Tiểu Bảo mắng thầm trong bụng:

– Con mẹ nó! Quân chó đẻ này lại đem mình so với tên đại Hán gian thì có khác gì hắn chửi mình? Lão con rùa kia chỉ trong ít ngày nữa bất tất phải mất đầu, sao ta lại như lão được ?

Viên bố chánh hàng ngày dò xét động tĩnh trong triều. Mấy bữa trước y được thám tử cho hay đức Hoàng thượng hạ chỉ dẹp bỏ phiên trấn liền tiên liệu Ngô Tam Quế đến ngày mạt vận. Bây giờ y lại thấy Vi Tiểu Bảo thay đổi sắc mặt càng hiểu rõ hơn. Y lên tiếng liền:

– Vi đại nhân là một bậc đại thần chính tay Hoàng thượng đề bạt. Ngài là tâm phúc của Hoàng thượng là trụ thạch của triều đình là tôi lương đống của quốc gia.

Còn Bình Tây Vương tuy hiện thời là quan cao tước cả nhưng so vơi Vi đại nhân thế nào được ? Lời tỷ dụ của Ngô Phủ tôn không đúng đắn.

Y dừng lại một chút rồi tiếp:

– Vi đại nhân nguyên là dòng dõi Trung vô vương Vi Niết ở Đường triều.

Trung võ vương cả phá quân Thổ Phồn bốn mươi tám vạn, oai danh lừng lẫy đất Tây Thùy. Ngày ấy Chu Thử tạo phản phái người đến mời Vi Trung võ vương đồng thời tiến quân. Nhưng Trung Vương một dạ trung trinh vơi Hoàng đế khi nào chịu theo họ Chu làm điều đại nghịch vô đạo? Lập tức ngàu chém sứ giả rồi cất quân giúp triều đình dẹp loạn, lập nên bao công cao muôn thưở. Bản chức coi Vi đại nhân tướng mạo đường đường, phước khí lớn lao không biết đến đâu mà kể. Nhất định Vi đại nhân là phúc trạch của Trung võ vương truyền lại.

Vi Tiểu Bảo mỉm cười gật đầu.

Thực ra chính gã chẳng hiểu mình ở họ làm gì, vì thấy mẫu thân tên gọi là Vi Xuân Phương, liền theo họ mẹ. Không ngờ họ Vi lại có nhân vật lai lịch lớn quá.

Gã thấy viên bố chánh bắt quàng nhân vật lẫy lừng kia vào làm tổ tiên mình, khiến gã được muôn phần rực rỡ vẻ vang, nên gã rất vừa lòng. Gã không dám công nhận mà cũng không phủ nhận.

Vi Tiểu Bảo lại nhận thấy trong ngôn ngữ của viên bố chánh còn ngụ ý chê Ngô Tam Quế muốn tạo phản, liền cho y là người tài trí hơn đời, chứ không phải hạng thường.

Ngô Chí Vinh bị Bố Chánh bài bác, trong lòng rất khó chịu, nhưng không dám công nhiên xung đột với thượng cấp.

Hắn chỉ nói:

– Ty chức nghe nói Vi đại nhân là người trong đạo chính Hoàng Kỳ.

Hiển nhiên câu này có ý cãi lại Bố Chánh và ngấm ngầm chất vấn:

– Y là người Mãn Châu thì sao lại có liên quan đến Vi Niết đời nhà Đường?

Viên bố chánh cũng là tay đáo để liền cười đáp:

– Ngô phủ tôn chỉ biết một chứ không biết hai. Hiện nay Thánh thiên tử trị vì, coi vạn dân trong thiên hạ nhất luật như nhau. Mãn Hán cũng trong một nhà, sao còn phân chia lĩnh vực?

Mấy câu này giải thích một cách gượng gạo, nhưng Ngô Chí Vinh cũng không dám tranh biện nữa. Hắn sợ nói nhiều không khéo lại đắc tội với Khâm sai. Hắn liền luôn miệng khen phải.

Viên bố chánh lại hỏi:

– Bình Tây Vương là người ở Cao Bưu, phủ Dương Châu chúng tạ Vương gia họ Ngộ Phải chăng Ngô tôn phủ cùng Bình Tây Vương là người một nhà?

Ngô Chí Vinh không phải người ở Cao Bưu, lại chẳng liên quan gì đến Ngô Tam Quế, nhưng lúc này quyền thế Ngô Tam Quế chẳng khác gì ông trời con, nên hắn có xu viêm phụ nhiệt, lại cùng họ Ngô, liền đáp:

– Theo thứ tự xếp hàng trong tộc thì ty chức thấp hơn Bình Tây Vương hai bậc. Ty chức kêu Bình Tây Vương bằng tộc tô?

Viên bố chánh gật đầu không nói với hắn nữa, quay sang thuyết Vi Tiểu Bảo:

– Vi đại nhân! Loại thược dược Kim đái vi tuy hiện nay không còn hiếm như đời Tống, nhưng ít khi nó nở hoa nhiều thế này. Ty chức nghĩ rằng đúng lúc Vi đại nhân đến thưởng hoa nó mới đua nở thì không phải chuyện ngẫu nhiên, mà nhất định bởi ý trời. Ty chức có chút ý kiến muốn trình bày để đại nhân định đoạt.

Vi Tiểu Bảo đáp:

– Xin lão huynh chỉ giáo.

Viên bố chánh nói:

– Khi nào ty chức dám nhận hai chữ chỉ giáo của đại nhân? Rễ cây thược dược ở hàng thuốc nào cũng có. Nếu đại nhân muốn dùng để nuôi ngựa, ty chức nghĩ rằng những rễ cây ở các tiệm thuốc đã được chế luyện càng thêm hiệu lực.

Ty chức sẽ bảo họ cung ứng thật nhiều tải đến kinh sự Còn như hoa thược dược ở đây, xin đại nhân nghĩ tình nó có công báo hỷ đối với đại nhân mà tạm thời lưu lại được chăng? Sau này Vi đại nhân đeo ấn soái phá giặc lập nên công lớn, được bái tướng phong vương ngang hàng với Hàn Ngụy Công, Vi Trung Võ Vương, lại đến đây thưởng hoa. Khi ấy những bông Kim đái vi tranh nhau đua nởm nghinh tiếp quý nhân, há chẳng là một mỹ sự ? Ty chức nghĩ rằng đây là một dịp góp tài liệu cho những nhà văn dựng lên tấn tuồng còn tiếp diễn mãi mãi.

Vi Tiểu Bảo khoan khoái vô cùng. Gã hỏi:

– Bố chánh đại nhân bảo những diễn viên sẽ đem tiểu đệ ra đóng tuồng chăng ?

Viên bố chánh đáp:

– Đúng thế! Dĩ nhiên cần phải một tay kép nhỏ tuổi, hình dung tuấn nhã đê?

đóng vai Vi đại nhân. Còn những người rậm râu, mặt lớn những tên hề đồng bôi mũi trắng sẽ giả làm quan nha đóng vai bọn ty chức.

Mọi người nổi lên tràng cười ha hả.

Vi Tiểu Bảo cười hỏi:

– Vở tuồng này sẽ đặt tên là vở gì ?

Viên bố chánh quay sang nói với tên quan tuần phủ:

– Vụ này phải xin Phủ đài đại nhân đại nhân đặt tên cho mới được! Y thấy quan tuần phủ nãy giờ không len tiếng liền kéo lão vào cuộc cho xôm trò.

Quan tuần phủ cười đáp:

– Vi đại nhân sau này tất được phong vương, vậy vở tuồng này kêu bằng “Vi vương trâm hoa” được chăng ?

Các quan đều tán thành.

Thế là Viên bố chánh thuyết vòng quanh một hồi cứu được mấy ngàn bông thược dược thoát khỏi tai nạn.

Vi Tiểu Bảo cực kỳ cao hứng nên không nghĩ tới mối thù ngày trước nữa, gã tự nhủ:

– Tể tướng thì lão gia không làm nổi, nhưng mà đại phá Tây tặc mà được phong vương gì đó thì cũng làm chơi. Nếu mình nhổ hết thược dược ở đây e rằng có điều bất lợi.

– Ở đây còn nhiều tể tướng quá! Không lẽ bọn này làm nên tể tướng hết?

Phủ đài, Phiên ty còn có chút hy vọng, chứ tên Ngô Chí Vinh chó đẻ kia thì chẳng ra trò gì hết.

Gã cũng biết rõ viên bố chánh có ý bảo toàn vườn thược dược. Yếu quyết làm quan của gã là đầu xuôi đuôi lọt, cần phải nâng đỡ nhau. Chúng đã tâng bốc gã, gã chẳng thể nhất quyết theo ý mình làm cho bao nhiêu quan viên ở thành Dương Châu đều mất mặt.

Gã liền không nhắc tới chuyện thược dược nữa, mỉm cười nói:

– Sau này dù có vở tuồng đó thì chắc chúng ta cũng không được coi đâu.

Chi bằng chúng ta cùng nhau nghe hát bây giờ.

Các quan đều khen phải.

Ngô Chí Vinh đã chuẩn bị đầy đủ, liền truyền lệnh ra.

Bỗng nghe ngoài rạp có tiếng bội ngọc leng leng. Tiếp theo mùi hương thoang thoảng bay vào.

Vi Tiểu Bảo phấn khởi tinh thần, lẩm bẩm:

– Có mỹ nhân tới rồi! Quả nhiên một mỹ nhân tha thướt tiến vào hoa bằng, hướng về phía Vi Tiểu Bảo hành lễ. Thị cất giọng trong trẻo nói:

– Khâm sai đại nhân cùng các vị đại nhân vinh an vạn phúc. Tiểu nữ tử là Lương Ngọc Kiều xin hầu chầu ca hát.

Người đàn bà này lối ngoài ba chục tuổi, ăn mặc rất hoa lệ, nhưng phần nhan sắc cũng tầm thường thôi.

Địch sư liền thổi sáo, ả đà cất tiếng hát theo.

ả hát hai bài thơ tả cảnh Dương Châu của Đỗ Mục:

Núi biếc lô nhô nước chảy quanh Thu tàn cây cỏ cũng điêu linh Nhịp cầu hai bốn đêm trăng to?

Người ngọc tiêu thanh gợi mối tình Và một bài nữa là:

Lưu lạc Giang Nam đã bấy lâu, Cùng người nhỏ bé ở bên nhau.

Mười năm chợt tỉnh Dương Châu mộng, Mang tiếng trăng hoa nghĩ lại rầu Tiếng địch du dương, tiếng ca uyển chuyển nghe rất lọt tai.

Vi Tiểu Bảo nhìn người ca kỹ bất giác trong lòng nổi cơn phiền muộn.

Hồi 185

Tiểu Bảo trùng hồi viện Lệ Xuân

Lương Ngọc Kiều hát xong, một ca kỷ khác tiến vào. Người này lối ba mươi bốn, ba mươi lăm tuổi, cử chỉ thuần nhã, giọng ca thánh thót. Gặp những câu khúc chiết vi diệu, tiếng hát càng thanh thoát lên bổng xuống trầm, biến hóa vô cùng.

Thị hát khúc “Vọng hải triều” của Tần Quan:

Đầy trời ngưu đầu, một cõi mênh mông sông giáp biển, Dương Châu ao giếng chẳng còn đâu.

Hoa nở đầy đường oanh hót líu lo vui dạ khách, mười dặm rèm châu gió thoảng qua.

Bài từ ca này ả ca kỹ hát rất hay, nhưng Vi Tiểu Bảo lại cực kỳ chán ngán.

Gã không nhịn được, mở miệng ngáp dài.

Khúc Vọng hải triều mới hảt chưa được phân nửa. Ngô Chí Vinh rất tinh ý biết là Vi Tiểu Bảo không muốn nghe nữa, vội vẫy cho ả ca kỹ dừng lại. Thị thi lễ rồi rút lui.

Ngô Chí Vinh tươi cười hỏi:

– Vi đại nhân! Hai ả ca kỹ này đều là danh ca nổi tiếng ở thành Dương Châu.

Chúng lại hát toàn khúc mô tả cảnh phồn hoa ở đất Dương Châu. Không hiểu đại nhân nghe thế nào?

Nguyên hắn thấy nói Khân sai đại nhân muốn thiết lập hành viên ở chùa Thiền Trí liền tưởng gã là kẻ sĩ phong nhã, nên đã lựa những khúc hát nổi tiếng về thi từ.

Ngờ đâu Vi Tiểu Bảo nghe những khúc hát này chẳng khác đàn gảy tai trâu.

Chỗ sở thích của gã phải là một thiếu nữ xinh đẹp, hai là hát những tiểu khúc phong lưu nhàn nhã, ba là tiếng hát phải lẳng lơ phóng đãng.

Ngày trước Trần Viên Viên đã có tấm dung nhan đổ nước nghiêng thành, mu.

lại vừa hát vừa giải thích, gã mới nghe được hết bài •Viên Viên khúc•.

Bây giờ gã thấy hai ả ca kỹ này nhan sắc tầm thường, vẻ mặt lại ngớ ngẩn.

Khúc hát gã chẳng hiểu gì, nên chán quá mà phải ngáp dài. Như vậy cũng đã là lịch sự lắm rồi.

Gã nghe Ngô Chí Vinh hỏi vậy liền đáp:

– Cũng được ! Cũng được ! Nhưng già mất một chút. Những món đồ cũ kỹ không hợp với mùi vị tiểu đệ.

Ngô Chí Vinh nói:

– Dạ dạ! Đỗ Mục Chi là người nhà Đường còn Tần Thiếu Du là người nhà Tống. Quả nhiên là những nhân vật quá xưa rồi.

Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp:

– Hiện tại có một bài thơ mới, do thi nhân tân tiến làm ra. Thi nhân này tên gọi Tra Thận Hành, nổi tiếng chưa bao lâu. Y làm thơ tả mùi phong vận của cô gái nhà nông ở Dương Châu. Lời thơ đã mới, tứ thơ còn mới hơn.

Y dứt lời liền dơ tay ra hiệu cho kẻ chầu hầu truyền lệnh ra ngoài.

Chỉ trong nháy mắt, lại một ả danh kỹ tiến vào.

Vi Tiểu Bảo nói những món hàng cũ kỹ là trỏ vào ả ca kỹ, Ngô Chí Vinh không hiểu lại tưởng gã chê khúc hát xưa quá rồi.

Vi Tiểu Bảo chẳng hiểu Đỗ Mục Chi, Tần Thiếu Du là ai, gã theo Ngô Chí Vinh nói đến những cô gái nhà nông xinh đẹp ở thành Dương Châu, lại khoe những gì mới mẻ thì nghĩ bụng:

– Đã có những cô thôn nữ phong lưu lại mới mẻ ở đất Dương Châu thì ta thư?

coi xem thế nào cũng chẳng hề gì.

ả ca kỷ tiến vào hoa bằng.

Vi Tiểu Bảo không ngó đến còn khá, gã vừa trông thấy ả, bất giác lửa giận trong lòng nổi lên, những muốn phát tác ngay.

Nguyên ả ca kỹ này tuy chưa tới năm chục tuổi nhưng cũng ngoài bốn mươi, món tóc mai đã đốm bạc, trên trán nhiều vết nhăn. Gã thích cặp mắt lớn, thì mắt a?

này nhỏ tý hý. Cái miệng cần nhỏ lại thi lại rộng hoác ả ca kỹ ôm lấy cây tỳ bà. Vi Tiểu Bảo ngó thấy càng tức giận hơn, gã lẩm bẩm:

– Con mụ này cũng học đòi làm Trầm Viên Viên ư ?

Bỗng nghe tiếng đàn nổi lên khác nào ngọc đổ châu reo. Tiếng hát trong trẻo du dương thật lọt tai:

Sông Hoài một giải xanh xanh Ngoài thành ẩn hiện mái gianh mấy nhà Người không the lụa lượt là Quần xanh tha thướt mặn mà kém ai?

Tiếng hát đã thanh nhã lại phổ vào tiếng tỳ bà có lúc như nước chảy róc rách, có khi như tiếng nhạc xôn xao. Nhất là câu “Quần xanh tha thướt mặn mà kém ai?”, tiếng tỳ bà thoang thoảng như có như không.

Các quan đều cảm thấy tinh thần thư thái. Người thì nhắm mắt ngưng thần, người thì gật gù đầu.

Tiếng tỳ bà vừa dứt, các quan không nhịn được cất tiếng hoan hô.

Quan tuần phủ nói:

– Lời văn đã hay, khúc hát cũng hay, tiếng tỳ bà càng hay hơn nữa. Thật là con người áo vải quần sồi cũng không dấu được vẻ thiên hương quốc sắc, đúng là công phu vào bậc nhất.

Vi Tiểu Bảo đằng hắng một tiếng rồi hỏi:

– Ngươi có biết hát khúc “Thập bát mô” không ? Thử hát một khúc nghe chơi.

Các quan nghe Vi Tiểu Bảo nói vậy đều cả kinh thất sắc.

ả ca kỹ lại càng tái mặt. Đột nhiên hay hàng lệ châu tầm tã tuôn rơi. Thị trơ?

gót quay ra ngoài.

Bỗng nghe đánh chát một tiếng. Cây đàn tỳ bà rớt xuống đất, ả ca kỹ cũng không lượm lên nữa tiếp tục chạy đi.

Vi Tiểu Bảo nổi lên tràng cười ha hả nói:

– Ngươi không biết hát ta cũng không phạt ngươi, hà tất phải sợ hãi như vậy?

Thập Bát Mô là những khúc hát vặt cực kỳ dâm đãng. Khúc hát này nói về sờ soạng vào mười tám chỗ trên người đàn bà. Mỗi lần sờ chỗ nào đều có những câu để hình dung chỗ đó. Các quan tuy đều đã nghe qua, nhưng ở nơi thịnh yến thanh nhã này chẳng thể công nhiên nhắc tới được, vì khúc hát này làm điếm nhục quan trâm.

ả ca kỹ ôm đàn tỳ bà kia nổi danh Dương Châu đã lâu ngày. Chẳng những thị ngâm thơ rất hay mà còn tự mình làm ra thơ được. Trước nay thị chỉ hát mướn lấy tiền chứ không bán mình. Tiếng tăm thị đồn đại xa gần. Những khách công hầu cùng phú thương ở Dương Châu muốn gặp riêng thị cũng không được.

Vi Tiểu Bảo hỏi câu đó là một điều sỉ nhục cho thị.

Viên bố chánh khẽ nói:

– Vi đại nhân muốn nghe những khúc hát vặt thì rồi chúng ta sẽ có cơ hội tìm người hát nghe chơi.

Vi Tiểu Bảo đáp:

– Cả những khúc hát Thập bát mô mà mụ điếm già này cũng không biết hát thì thật là kém quá! Mai mốt tiểu đệ mời đại nhân đến Lệ Xuân Viện ở phường Minh Ngọc chơi. Những con nhỏ bên đó hát nhiều khúc hay lắm.

Gã nói câu này ra cửa miệng liền biết ngay có điều không ổn, miệng lẩm bẩm:

– Ta không thể mời y đến Lệ Xuân Viện được. Ở Dương Châu rất nhiềy kỹ viện:

chín viện lớn, chín viện nhỏ. Bất cứ viện nào tới chơi cũng được.

Gã vừa cầm chung lên đã cười nói:

– Uống rượu đã! Uống rượu đã! Các quan văn nghe Vi Tiểu Bảo nói những điều thô tục ra chiều bẽn lẽn, liền nâng chung rượu lên uống. Họ lờ đi như không nghe tiếng.

Các võ tướng trái lại vẻ mặt rất hân hoan. Chúng cảm thấy có chỗ đồng đạo với Khâm sai đại nhân.

Giữa lúc ấy, bỗng thấy một tên sai dịch cuối đầu đi ra khỏi hoa bằng. Vi Tiểu Bảo nhìn sau lưng gã rất quen thuộc mà không hiểu là ai?

Sau tên sai dịch kia không trở vào hoa bằng nữa rồi gã cũng quên đi.

Các quan lại ngồi uống thêm mấy chung rượu. Vi Tiểu Bảo phải ngồi tiếp bọn quan văn rất vô vị lạt lẽo. Gã không được coi tuồng hát bội hay đánh bạc thì chẳng còn gì thú nữa. Trong đầu óc gã chỉ tưởng tượng những khúc Thập bát mô.

Gã lẩm bẩm:

– Một ta sờ, hai ta sờ, sờ đến đầu tóc của thư thự..

Sau gã không nhẫn nại được nữa, liền đứng dậy nói:

– Tiểu đệ say rượu rồi. Vậy xin cáo từ.

Gã chắp tay nhìn quan tuần phủ, quan bố chánh, quan án sát là những vi.

quan lớn, thi lễ rồi cất bước ra.

Các quan đều ra khỏi hoa bằng tiễn chân gã lên kiệu.

Vi Tiểu Bảo trở về hành viên dặn bọn thân binh là mình cần nghỉ ngơi, bất luận ai đến nhất thiết đều ngăn lại đừng cho vào.

Vi Tiểu Bảo vào phòng thay đồ, mặc quần áo rách rưới. Bộ quần áo này Song Nhi đã ra chợ từ mấy bữa trước mua về xé toạc mấy chỗ lại di xuống đất và bôi dầu mở vào cho lem luốc, hôi hám. Cả mũ giày cho chí sợi dây dóc tóc cũng đều đùng đồ cũ kỹ, rách nát.

Gã lại vốc than trong lò bóp vào bát nước để bôi lên mặt cho nhọ nhem.

Gã soi gương quả thấy mình giống một thằng nhỏ ở Lệ Xuân Viện.

Song Nhi chầu chực cho gã thay quần áo bất giác bật cười hỏi:

– Thưa tướng công! Trong vở tuồng “Khâm sai đại nhân Bao Long Đồ cải dạng điều tra” họ cũng ăn mặc thế này hay sao?

Vi Tiểu Bảo đáp:

– Đại khái là như vậy. Có điều Bao Long Đồ nước da đen nhẻm không cần phải trát tro than lên mặt nữa.

Song Nhi hỏi:

– Nô tỳ theo tướng công nên chăng? Tướng công đi một mình e xảy chuyện gì bất trắc, không có người bảo vệ.

Vi Tiểu Bảo cười đáp:

– Ta đến chỗ này những cô bé xinh đẹp không thể tới được.

Gã nói rồi hát ngao:

– Một ta sờ, hai ta sờ, sờ đến khuôn mặt trái xoan của Song Nhi.

Gã vừa hát vừa đưa tay ra sờ mặt thị.

Song Nhi thẹn đỏ mặt lên cười hì hì, lạng người né tránh.

Vi Tiểu Bảo nhét vào bọc một tập ngân phiếu, lại lấy một nắm bạc vụn đem theo. Gã bắt Song Nhi lại khẽ hôn vào má thị một cái rồi chuồn ra cửa sau.

Tên thân binh gác cửa quát hỏi:

– Làm gì thế này ?

Vi Tiểu Bảo đáp:

– Ta là con của bà họ Hà và là muội phu của biểu cạ Ta làm gì mặc ta, ngươi hỏi làm chi?

Tên thân binh chưng hửng. Hắn còn đang nhẩm tính họ hàng thân thích của đối phương thì Vi Tiểu Bảo đã ra khỏi cửa rồi.

Vi Tiểu Bảo thuộc hết đường lớn hẻm nhỏ trong thành Dương Châu, tưởng chửng nhắm mắt cũng không lạc lối.

Chẳng bao lâu gã đã tới phường Minh Ngọc ở bờ Tây Hồ. Tai gã nghe văng vẳng tiếng đàn tiếng sáo từ phía trong vọng ra. Tiếng đàn xen lẫn tiếng hát xướng, cười đùa, quát tháo, hợp lại thành khúc nhạc rất lọt tai Vi Tiểu Bảo. Gã tưởng khúc nhạc này còn hay hơn cả khúc Quân Thiều trên thế giới. Bất giác gã khoan khoái vô cùng.

Vi Tiểu Bảo đi tới ngoài viện Lệ Xuân thì thấy môn đình vẫn nguyên như trước. Ngày nay so với lúc ra đi năm xưa chẳng có chi khác lạ.

Gã chạy lén đến bên viện, mở cánh cửa ngách chuồn vào trong.

Vi Tiểu Bảo nghĩ tới chuyến này mình đi cốt gặp riêng một mình mẫu thân đê?

đưa cho bà tập ngân phiếu, rồi sẽ sai thân binh đưa về Bắc Kinh. Gã cũng tính chuyện thưởng cho từ mụ giầu đến các kỹ nữ cùng kẻ hầu người hạ mỗi tên một hai trăm lạng bạc. Sau khi xử sự một cách rộng rãi sẽ qua bên viện Quỳnh Hoa ơ?

giáp vách để nghe hát và đánh bạc.

Gã nhón gót đi tới ngoài phòng của mẫu thân, liếc mắt vào chẳng thấy một ai biết là mẫu thân đang bận tiếp khách.

Bất giác gã lẩm bẩm:

– Con mẹ nó! Không biết thằng ôn nào đang nhân tình với má má để làm bố hờ ta.

Gã tiến vào trong phòng thấy chăn đệm trên giường còn y nguyên là những đồ vật ngày trước. Có điều đã cũ hơn và rách hơn nhiều.

Gã nghĩ bụng:

– Xem chừng cách làm ăn của má má không còn hưng thịnh nữa, vậy những bố hờ ta cũng không có nhiều.

Gã ngảnh đầu sang bên vẫn thấy cái giường nhỏ của gã ngày trước còn đê?

nguyên đó. Trước giường đặt một đôi giày cũ. Chăn đệm trên giường giặt dũ rất sạch sẽ.

Vi Tiểu Bảo tiến lại ngồi xuống giường, thấy tấm áo dài bằng vải xanh của gã gấp vuông vắn để trong góc giường. Trong lòng có điều hối hận, gã tự nhủ:

– Má má vẫn chờ ta trở về. Tổ bà nó! Lão gia ở Bắc Kinh sống một cuộc đời sung sướng mà không biết sai người về đưa tiền cho má má, thì ra lão gia chẳng nhớ gì đến mẹ.

Gã nằm ghé xuống trên giường để chờ mẫu thân trở về.

Theo qui củ trong kỹ viện thì những khách làng chơi ngủ lại đã có những phòng rộng rãi, cách thiết trần hoa lệ, chăn gấm đệm thuệ Các kỹ nữ có phòng nhỏ cho riêng mình, nhưng những phòng này rất hủ lậu.

Những gã kỹ nữ nhỏ tuổi xinh đẹp thì phòng riêng còn khá hơn. Mẫu thân Vi Tiểu Bảo vừa lớn tuổi, rất ít khách hàng, dĩ nhiên chủ chứa đối đãi với bà rẻ rúng hơn nhiều.

Gian phòng của mẫu thân Vi Tiểu Bảo sơ sài quá, ván vách rất mỏng. Gã nằm một lúc bỗng nghé sang phòng bên có người lớn tiếng quát mắng. Đúng là tiếng chủ chứa:

– Lão nương mất bao nhiêu tiền bạc mua mi đem về, mà mi nay chối mai chối, không chịu tiếp khách. Hừ hừ !… Thế thì ta mua mi về làm tượng Quan Thế ¢m Bồ Tát để thờ phụng mi chăng? Tụi bay đánh nó róc xác ra thử xem nó có còn từ chối được không ?

Tiếp theo là tiếng roi quật xuống da thịt đen đét, tiếng rên la, tiếng khóc kêu gào, tiếng thoá mạ loạn xạ ngầu.

Những thanh âm này Vi Tiểu Bảo đã từng nghe quen từ thưở nhỏ biết ngay là mụ mới mua được cô gái nhỏ tuổi về, bắt cô tiếp khách nhưng cô không chịu nên bị đánh đòn. Đó là chuyện rất tầm thường chằng có chi là lạ với gã.

Cô nào mà không chịu tiếp khách còn phải chịu nhiều đau đớn, nào kim đâm vào móng tay, nào sắt nung áp vào da thịt đều được sử dụng.

Trong kỹ viện chẳng thể nào tránh khỏi thứ thanh âm rùng rợn này. Có điều Vi Tiểu Bảo ra đi lâu ngày, bây giờ lại nghe thấy, gã có cảm giác như đang ôn lại những giấc mộng cũ, chứ không nghĩ tới tiểu cô nương kia thật đáng tội nghiệp.

Tiểu cô nương rất đổi quật cường. Cô la lớn:

– Ngươi đánh chết ta đi càng haỵ Chẳng thà ta chết chứ không chịu tiếp khách. Ta đập đầu tự tử cho ngươi coi.

Mụ chủ tiếp tục quát bọn tôi đòi đánh đập mà vị tiểu cô nương thủy chung vẫn không chịu khuất phục.

Chúng đánh thêm hai, ba chục roi nữa rồi một tên gia nô nói:

– Bữa nay hãy tạm dừng tay không đánh nữa, để đến mai sẽ liệu.

Mụ chủ hằn học nói:

– Khiêng con tiện nhân này ra ngoài kia! Bọn nô tỳ dìu cô bé ra ngoài.

Sau một lát chúng trở vào phòng, mụ chủ dặn:

– Con tiện nhân đó dùng cương không được thi phải dùng nhụ Các ngươi cho thị uống Mê xuân tửu.

Một tên nô tỳ hỏi:

– Y không chịu uống thì sao?

Mụ gắt lên:

– Ngu quá! Ngươi hòa vào canh là được ! Tên nô tỳ đáp:

– Dạ dạ! Thất Thư! Kế ấy hay quá! Vi Tiểu Bảo dán mắt vào kẽ vách ngó sang, thấy mụ chủ mở tủ lấy bình rượu rót một chung đưa cho ả nô tỳ và bảo thị:

– Gọi Xuân Phương ra bồi rượu cho hai vị công tử đó. Họ có nhiều tiền lắm đấy. Họ nói là đến viện ta ở trọ để tìm chờ bạn. Những con mòng béo này mà không ưng Xuân Phương thì lát nữa ta sẽ bảo chúng hãy thủng thẳng chờ ta đánh bẫy con tiểu tiện nhân này. Gặp vận may thì lấy của chúng ba bốn trăm lạng bạc chẳng có chi là khó.

Nô tỳ cười đáp:

– Cung hỷ Thất Thư được dịp phát tài, tiểu tỳ cũng nhờ phước của Thất Thư để có chút trả nợ đánh bạc.

Mụ chủ mắng thị:

– Làm ăn cực nhọc mới kiếm được vài lạng bạc, mà đem cúng vào chỗ ba mươi hai quân bài hết. Vụ này ngươi làm không trôi thì coi chừng ta sẽ xẻo tai ngươi đi đó.

Vi Tiểu Bảo biết Mê xuân tửu là một thứ rượu thuốc, hễ ai uống vào là mê chẳng còn biết gì nữa. Ở các kỹ viện thường dùng thứ rượu này để làm cho các cô gái không chịu tiếp khách mê đi Ban đầu đac nghe Mê xuân tửu lấy làm kỳ lạ, bây giờ gã hiểu là thứ thuốc mê bỏ vào rượu thì lại thành chuyện tầm thường quá.

Gã tự nhủ:

– Bữa nay bố hờ ta là hai tên công tử nhỏ tuổi ư? Hình thù chúng thế nào, ta muốn coi cho biết.

Vi Tiểu Bảo rón rén lần mò tới ngoài phòng Cam lộ sảnh. Gã đứng tren cái đôn đá dòm vào.

Cam lộ sảnh là căn phòng chuyên để tiếp đãi các khách thương hào phú.

Ngày trước gã ở Lệ Xuân Viện mỗi khi có khách đến thưởng thức là gã lại ra đứng trên đôn đá dòm trộm.

Chỗ này khen cửa rộng đặc biệt, ở ngoài dòm vào rõ mồn một. Trong nhà, khách ngồi chênh chếch một bên không ngó thấy bóng người ở ngoài. Vi Tiểu Bảo ngày trước đã dòm trộm không biết đến mấy trăm lần mà chưa từng ai bắt gặp.

Trong sảnh đường ngọn nến hồng cao thấp sáng trưng Vi Tiểu Bảo nhìn thấy mẫu thân mặt trát một lớp phấn dày, mình mặc tấm áo đoạn màu hồng đẹp nhất.

Đầu cài một bông hồng. Mụ đang tươi cười rót rượu mời khách.

Vi Tiểu Bảo nhìn kỹ mẫu thân, bất giác than thầm:

– Má má ta dạo này già đi nhiều, làm nghề này chẳng được bao lâu nữa. Chắc chỉ có hai tên ôn vật kia đui mắt mới kêu người ra bồi tiếp. Má má ta ca những câu hát vặt nghe cũng chẳng bùi tai chút nào. Giả tỷ ta là khách làng chơi và người không phải là má má ta thì có các ba ngàn lạng bạc ta cũng chẳng chịu cho người bồi tiếp.

Bỗng nghe mẫu thân cười nói:

– Mời hai vị công tử uống chung rượu này. Tiện thiếp xin hát khúc “Tương tư ngũ canh điệu” để hai vị hãm rượu.

Vi Tiểu Bảo ngấm ngầm thở dài, lẩm bẩm:

– Đến những câu hát vặt má má cũng không biết mấy. Nếu người chẳng hát khúc “Tương tư ngũ canh điệu” thì lại cho ra khúc “Nhất căn tử chi trực miêu miêu”.

Cùng lắm đến câu “Nhất bà phiến tử thập thốn chưởng, nhất nhân phiến phong nhi.

nhân lương”. Người làm gái điếm mà cũng chẳng dụng công học nhiều câu hát vặt.

Đoạn gã nghĩ tới mình suýt bật cười. Gã tự nhủ:

– Té ra ta không chịu dụng tâm học võ công là tự tính lười biếng của má má truyền lại.

Bỗng nghe thanh âm trong trẻo cất lên:

– Không cần đâu! Ba tiếng này vừa lọt vào tai Vi Tiểu Bảo đã khiến gã chấn động tâm can, suýt nữa gã không đứng vững được ở trên thạch đôn.

Vi Tiểu Bảo từ từ liếc mắt nhìn vào thấy bàn tay ngọc nhỏ bé đưa ra ngáng chung rượu. Gã ngó theo tay áo lên trên bộ mặt xinh đẹp. Người này ngồi nghiêng, gã chỉ nhìn thấy nửa mặt đã nhận ra là A Kha.

Trống ngực đánh thình thình, Vi Tiểu Bảo vừa ngạc nhiên vừa mừng thầm, cơ hồ không kiềm chế được. Gã tự hỏi:

– Sao A Kha lại tới Dương Châu? Nàng vào Lệ Xuân Viện kêu má má ta bồi rượu là có dụng ý gì ? Nàng cải nam trang tới đây sao chẳng kêu ai, lại kêu má má mình? Nhất định nàng nghĩ tới ta rồi. Té ra nàng còn có lương tâm, nhớ tới người chồng đã thành hôn. Ha ha! Tuyệt diệu! Thật là tuyệt diệu! Bữa nay vợ chồng mình đoàn tụ, khi động phòng hoa chúc ta sẽ ôm nàng gọn trong lòng! Vi Tiểu Bảo còn đang khoan khoái với ý nghĩ mê ly thì đột nhiên nghe tiếng đàn ông cất lên:

– Ngô hiền đệ khoan rồi hãy uống cũng được , chúng ta chờ mấy vị bạn hữu người Mông Cổ tới đã.

Vi Tiểu Bảo nghe câu này không khỏi ù tai, biết là cơ sự nguy rồi. Gã tưởng chừng trời đất xoay chuyển, không nhìn thấy gì nữa.

Gã phải nhắm mắt một lúc mới trấn tỉnh tâm thần lại được. Gã mở mắt ra coi:

chàng thiếu niên ngồi bên A Kha chẳng phải nhị công tử Trịnh Khắc Sảng ở Đài Loan thì còn là ai nữa?

Vi Xuân Phương cười hỏi:

– Tiểu tướng công không uống rượu thì đại tướng công uống thêm một chung nữa.

Mụ nói rồi rót rượu vào chung cho Trịnh Khắc Sảng. Mụ lại đặt đít ngồi vào lòng hắn.

A Kha la lên:

– Ô hay! Ngươi hãy đứng đắn một chút! Vi Xuân Phương cười hỏi:

– ái chà! Tiểu tướng công gương mặt còn non choẹt, chắc chưa quen nhìn thấy cảnh này. Từ nay trở đi hàng ngày tiểu tướng công đến đây chơi, tiện thiếp chỉ lo mai mốt tiểu tướng công còn chê người ta là không đủ vẻ phong tình. Tiểu tướng công ơi! Tiện thiếp kêu một vị tiểu cô nương ra bồi tiếp tiểu tướng công, nên chăng ?

A Kha gạt đi:

– Không không ! Ta không thích. Cô ngồi sang một bên.

Vi Xuân Phương cười nói:

– Chao ôi! Tiểu tướng công ăn phải dấm chua rồi. Phải chăng tiểu tướng công bực mình vì tiện thiếp không bồi tiếp tiểu tướng công?

Mụ vừa nói vừa đứng lên, toan ghé đít ngồi vào lòng A Kha.

Vi Tiểu Bảo thấy thế vừa tức giận vừa buồn cười, nghĩ bụng:

– Trong thiên hạ sao lắm chuyện kì? Cô vợ mình lại đến ở má má mình.

Bỗng thấy A Kha đưa tay đẩy mạnh một cái. Vi Xuân Phương đứng không vững, ngã ngồi xuống đất.

Vi Tiểu Bảo tức giận lẩm bẩm:

– Con điếm non kia! Mi đẩy té mẹ chồng. Thật là vô pháp vô thiên.

Vi Xuân Phương vẫn không nổi nóng, cười hì hì đứng lên hỏi:

– Tiểu tướng công không chịu, vậy sang ngồi vào lòng tiện thiếp được không?

A Kha s½ng giọng đáp:

– Không được ! Cô quay sang nhìn Trịnh Khắc Sảng nói:

– Tiểu đệ muốn đi đây. Sao không tìm chỗ nào hội diện, mà cứ nhất định chỗ này?

Trịnh Khắc Sảng đáp:

– Anh em đã hẹn nhau tới đây, chưa gặp mặt thì không đi được. Tiểu huynh không ngờ trong này lắm chuyện thối tha.

Gã quay sang Vi Xuân Phương:

– Này này! Cô hãy nghiêm chỉnh một chút.

Hồi 186

Mẹ ngủ say con dấu xiên y

Vi Tiểu Bảo càng nghĩ càng giận, mắng thầm:

– Ngày trước ở trên sông Liễu Giang thuộc tỉnh Quảng Tây, mi năn nỉ lão gia buông tha cái mạng chó má. Mi đã tuyên lời trọng thệ chẳng bao giờ dám nói với ta nữa lời. Thế ma bữa nay ngươi cùng đi với nàng đến chim má má ta.

Mi trêu cợt má má ta chẳng kể làm chi, nhưng còn nói với vợ ta không biết mấy ngàn mấy vạn câu rồi. Hôm ấy lão gia không xẻo lưỡi mi đi quả là thất sách.

Vi Xuân Phương phấn khởi tinh thần giang tay ra ôm cổ Trịnh Khắc Sảng.

Trịnh Khắc Sảng đẩu mụ ra nói:

– Cô hãy ra ngoài kia để anh em ta nói chuyện với nhau. Khi nào kêu cô hãy vào.

Vi Xuân Phương không sao được đành lui ra khỏi sảnh đường. Trịnh Khắc Sảng khẽ nói:

– Kha muội! Không nín nhịn được điều nhỏ nhặt thì hư việc lớn. Vậy muốn thành đại sự chúng ta cần nhẫn nại một chút! A Kha hỏi:

– Anh chàng Cát Nhĩ Đan vương tủ chẳng phải la hảo nhân. Sao hắn lại hẹn chúng ta đến đây tụ hội?

Vi Tiểu Bảo nghe đến năm chữ “Cát Nhĩ Đan vương tử” không khỏi lẩm bẩm:

– Quân khốn kiếp Mông Cổ cũng đến đây. Hay lắm! Hay lắm! Chắc bọn chúng bàn mưu tạo phản. Lão gia điều binh khiển tướng, quăng một mẻ lưới bắt cho kì hết.

Lại nghe Trịnh Khắc Sảng nói:

– Mấy bữa nay thành Dương Châu họ kiểm sát gắt gao. Trong các lữ điếm, khách sạn, nếu không phải khách quen tất bị bọn nha dịch hỏi lui hỏi tới. Bất hạnh bọn mình để lộ hình tích thì nguy hiểm vô cùng! Chỉ có các kỹ viện là bọn công sai không đến rắc rối. Chúng ta ở trọ Ở đây yên ổn hơn nhiều. Ta cùng muội muội thì không sao nhưng bọn Cát Nhĩ Đan vương tử toàn là người Mông Cổ, khiến cho bọn chúng rất dễ để ý.

Hắn ngừng lại một chút rồi nói:

– Hơn nữa Kha muội đẹp như thiên tiên. Nếu ở khách sạn tất hết thẩy mọi người ở Dương Châu kéo đến coi mặt. Chẳng sớm thì muộn tất cũng xảy ra chuyện lôi thôi.

A Kha cười nụ đáp:

– Tiểu muội không muốn ca ca lẻm mép nịnh đầm.

Trịnh Khắc Sảng giang tay trái ôm lấy vai cô và khẽ hôn vào khoé mắt cô.

Hắn cười nói:

– Sao Kha muội lại bảo ta lẻm mép nịnh đầm? Chắc là trên thiên cung cũng có người xinh đẹp la Kha muội, khiến cho những ông Lữ Thuần Dương, Thiết Lý Quải gì đó không xuống phàm trần nữa. Các vị thần tiên ở lại trên đời để mà ngắm nhìn món bửu bối của ta.

A Kha bật tiếng cười khúc khích cúi đầu xuống, nhưng chắc cô nghe hắn nịnh hót trong lòng cũng khoan khoái.

Vi Tiểu Bảo lửa giận ngất trời cơ hồ không kiềm chế nổi. Gã đưa tay sờ vào chuôi dao trủy thủ muốn xông vào đâm chết tình địch, nhưng gã tự nhủ:

– Thằng lỏi này võ công cao cường hơn ta, A Kha lại về phe với hắn. Ta mà xong vào thì đôi gian phu dâm phụ này nhất định mưu sát thân phụ Muốn làm hạng người nào trong thiên hạ cũng được, nhưng ta quyết không làm Võ Đại Lang(anh trai Võ Tòng trong chuyện Thủy Hữ bị vọ cùng gian phu giết chết).

Gã cố nén giận, nhắm mắt lại không nhìn đến đôi trai gái trong phòng âu yếm nhau nữa.

Lại nghe A Kha cất tiếng nõn nà:

– Ca ca ơi! Vụ này…

Vi Tiểu Bảo lại tức ói máu, lẩm bẩm thóa mạ:

– Con mẹ nó! Quân mặt dầy! Leo lẻo cái mồm gọi một điều ca ca hai điều ca ca mà không biết thẹn.

Nửa câu dưới A Kha nói rất khẽ, Vi Tiểu Bảo không nghe rõ.

Trịnh Khắc Sảng lại lên tiếng:

– Hắn ở ngoài ánh sáng mà chúng ta ở trong bóng tối. Bọn thủ hạ của Cát Nhĩ Đan đều là những tay võ sĩ rất lợi hại. Kha muội hãy trông vào tạ Chuyến này thế nào chúng ta cũng đâm thủng ruột hắn.

A Kha nói:

– Thằng cha đó khinh người thái quá! Mối thù này mà không trả được thì tiểu muội suốt đời căm tức.

Cô dừng lại một chút rồi tiếp:

– Ca ca cũng biết đó. Tiểu muội không muốn nhìn nhận gia gia, nhưng vì lão nhân gia nhận lời báo thù cho tiểu muội, đã phái mười sáu tay cao thủ võ công cùng đi với tiểu muội. Vì thế tiểu muội nhìn nhận lão nhân gia.

Vi Tiểu Bảo lẩm bẩm:

– Ai đã đắc tội với cổ Cô muốn báo thù sao không bảo với chồng cô một tiếng? Chồng cô làm việc gì chẳng được mà lại phải nhìn nhận tên Hán gian Ngô Tam Quế làm gia gia?

Lại nghe Trịnh Khắc Sảng đáp:

– Muốn giết chết hắn thì chẳng khó gì, nhưng bọn quan binh Thát Đát đề phòng rất nghiêm mật. Giết hắn rồi muốn rút lui một cách bình yên thật không phải chuyện dễ dàng. Chúng ta cần thương nghị để tìm kế hoạch vạn toàn rồi sẽ ha.

thủ.

A Kha nói:

– Gia gia hứa lời với tiểu muội. Lão nhân gia định dấy binh tấn công bọn Thát Đát, mà hắn là người làm trở ngại rất lớn cho công cuộc này. Lão nhân gia dặn đi dặn lại tiểu muội đừng nói cho má má hay, nên tiểu muội mới đoán lão nhân gia còn có tư tâm.

Trịnh Khắc Sảng hỏi:

– Kha muội đã nói chuyện cho má má biết chưa ?

A Kha lắc đầu đáp:

– Không có đâu! Vụ này càng được giữ kín càng haỵ Không chừng má má mà biết rõ cơ mưu, người sẽ tìm cách cản trở. Khi ấy tiểu muội cưỡng lời má má là không phải đạo. Chi bằng tiểu muội không nói cho má má hay là xong.

Vi Tiểu Bảo tự hỏi:

– Cô này định giết ai? Sao người đó lại làm cản trở cuộc hưng binh tạo phản của Ngô Tam Quế ?

Lại nghe Trịnh Khắc Sảng nói:

– Mấy bữa nay dò xét tình hình xuất nhập của hắn thì cách phòng vệ thực là nghiêm mật, muốn đến gần hắn rất khó khăn. Ta nghĩ lui nghĩ tới thì thằng cha đó là phường hiếu sắc, nếu được người trá hình ca kỹ ở Dương Châu mới có thể kề cận hắn được.

Vi Tiểu Bảo tự hỏi:

– Phường hiếu sắc ư ? Phải chăng hắn trỏ vào Phủ đài hay là quan Đề đốc?

A Kha nhõng nhẽo đáp:

– Chỉ có tiểu muội cùng sư tỷ là trá hình được , nhưng giả làm hạng đàn bà đê tiện này, tiểu muội không chịu đâu.

– Vậy thì tìm cách hạ độc. Ta bỏ tiền ra mua chuộc bọn nhà bếp để chúng pha độc dược vào rượu cho hắn uống.

A Kha hậm hực đáp:

– Đánh thuốc độc cho hắn chết thì tiểu muội không hả lòng căm tức. Tiểu muội muốn vặn trật tay hắn, nhất là xẻo cái đầu lưỡi để trừng trị hắn về tội đã buông lời hỗn xược với chúng tạ Tên tiểu quỉ đó… tiểu muội căm hận vô cùng.

Vi Tiểu Bảo nghe tới đây đầu óc choáng voáng cơ hồ ngất đi. Miệng gã không ngớt lẩm bẩm :

– Té ra con dâm phụ này định mưu sát thân phu.

Gã đã biết A Kha một lòng một dạ chung tình với Trịnh Khắc Sảng có điều không ngờ cô căm hận gã đến thế! Gã tự hỏi:

– Ta có điều gì đắc tội với thị đâu ?

Mối hoài nghi của Vi Tiểu Bảo liền được giải thích ngaỵ Gã nghe Trịnh Khắc Sảng nói:

– Kha muội! Thằng lỏi đó say mê Kha muội đến điên đảo thần hồn. Thủy chung chẳng bao giờ hắn dám mảy may đắc tội với Kha muội. Ta biết rõ Kha muội muốn giết chết hắn thực ra là để rửa hận cho tạ Mối tình tha thiết của Kha muội vĩnh viễn không lúc nào ta quên được. Ta chẳng biết làm cách gì để đền đáp cho khỏi phụ mối ân tình này.

A Kha cất giọng ôn nhu đáp:

– Hắn khinh khi tiểu muội mười phần cũng không đáng hận bằng hắn làm nhục ca ca một phần. Dù cho hắn đánh đập hay chửi mắng tiểu muội đến thế nào, thì tiểu muội cũng vì nể mặt sư phụ mà bỏ qua được. Nhưng hắn đối với ca ca cực kì vô lễ, mấy lần sau lại càng hỗn xược. Hễ tiểu muội nghĩ đến là lại hận mình chẳng thể băm vằm hắn ra làm muôn đoạn ngay tức khắc.

Trịnh Khắc Sảng đắm đuối nhìn A Kha hỏi:

– Kha muội ơi! Bây giờ ta muốn đền đáp Kha muội ngay được không ?

Rồi hắn quàng tay ôm lấy A Kha khiến cô bẽn lẽn chúi đầu vào lòng hắn.

Vi Tiểu Bảo trong lòng rối loạn không biết làm thế nào?

Đột nhiên đầu hắn bị giật ngửa về phía sau. Có người cầm lấy bím tóc gã mà kéo.

Vi Tiểu Bảo giật mình kinh hãi, thì tai gã cũng bị người nắm lấy.

Gã toan cất tiếng hỏi thì một thanh âm rất quen thuộc nói khẽ vào tai:

– Thằng chó con này! Hãy đi theo ta! Câu “thằng chó con này” bình sinh gã nghe được không biết đến mấy trăm ngàn lần rồi. Gã không ngần ngại gì nữa, ríu ríu đi ngay.

– Bàn tay lôi bím tóc và thủ pháo kéo vai Vi Tiểu Bảo rất đỗi quen thuộc khiến gã vừa phát giác đã nhận ra người đó chính là Vi Xuân Phương, mẫu thân mình.

Hai người vào phòng, Vi Xuân Phương đóng cửa lại rồi buông bím tóc và tai Vi Tiểu Bảo ra.

Vi Tiểu Bảo la gọi:

– Má má! Hài nhi… hài nhi đã về đây! Vi Xuân Phương ngưng thần nhìn gã hồi lâu rồi đột nhiên ôm gã vào lòng mà khóc nức nở.

Vi Tiểu Bảo cười hỏi:

– Hài nhi về thăm má má, sao má má lại khóc?

Vi Xuân Phương nghẹn ngào nói:

– Thằng chó con này! Mày đi chết đâu lâu thế? Ta tìm kiếm khắp nội thành ngoại phủ Dương Châu mà chẳng thấy đâu. Ta cầu thần bái Phật chẳng biết bao nhiêu lần, dập đầu không biết bao nhiêu phen. Tiểu Bảo ngoan ngoãn của ta ơi! Nay con lại về bên má má ư ?

Vi Tiểu Bảo cười đáp:

– Hài nhi không còn là đứa con nít, vậy có đi đây đó chơi bời, má má bất tất phải quan tâm.

Vi Xuân Phương nước mắt đầm đìa. Dưới ánh đèn sáng, mụ thấy cậu con người cao hơn trước, thân thể cũng to lớn hơn nhiều, mụ rất hoan hỷ trong lòng, nhưng vì cảm xúc quá độ không cầm được giọt lệ, lại khóc sướt mướt.

Mụ vừa khóc vừa hỏi:

– Thằng chó con này! Mi có đi đâu rong chơi thì cũng phải bảo má má một tiếng chứ? Mi bỏ cửa bỏ nhà ra đi bất lâu, nay mới vác mặt trở về. Ta phải cho mi ăn một bữa lươn mới được. Thằng chó con còn chưa biết là ta ghê gớm ư ?

Cho ăn lươn tức là dùng roi vọt đánh vào cho đít nổi lằn lên.

Vi Tiểu Bảo lâu nay không ăn lươn, nghe mụ nói vậy không nhịn được phải phì cười.

Vi Xuân Phương cũng cười theo.

Mụ rút khăn tay lau những vết lem luốc trên mặt Vi Tiểu Bảo.

Mụ lau mấy cái rồi cúi đầu nhìn xuống thấy tấm áo đoạn mới của mình vạt trước có nước mắt làm cho hoen ố, lại thêm vết tro than ở mặt Vi Tiểu Bảo dính vào làm cho dơ bẩn. Bất giác mụ xót ruột giơ tay lên tát một cái thật mạnh vào má Vi Tiểu Bảo.

Mụ vừa tát vừa mắng:

– Đây là tấm áo mới của ta may vào dịp Tết năm ngoái. Ta chưa xỏ tay được mấy lần mà thằng chó con về đây làm hại tạ áo dơ bẩn thế này, ta lấy gì mặc đê?

tiếp khách?

Vi Tiểu Bảo thấy mẫu thân thương tiếc tấm áo mới, bà nổi giận đùng đùng, mặt đỏ lên trông phát khiếp. Gã liền cười nói:

– Má má ơi! Vẻn vẹn chỉ có một tấm áo có chi đáng kể mà má má phải đau xót? Để sáng mai hài nhu đi may cho má má cả trăm bộ áo mới mà bộ nào cũng đẹp gấp mười cái này.

Vi Xuân Phương tức giận hỏi:

– Thằng chó con đừng ba hoa khoác lác. Mi có bản lãnh đếch gì mà nói láo?

Coi cái thớ mi mà ra ngoài phát tài được , chẳng là lạ lắm ư ?

Vi Tiểu Bảo đáp:

– Hài nhi chẳng làm gì mà phát tài, nhưng đánh bạc gặp hồi vận đỏ được một món.

Vi Xuân Phương biết con mình quen thói cờ bạc gian lận, nên nghe gã nói vậy cũng tin được vài phần. Bà nắm tay gã giục:

– Đưa đây! Mi còn để trong người thì chỉ một lúc nữa là lại hết sạch.

Vi Tiểu Bảo cười đáp:

– Chuyến này hài nhi được nhiều lắm, phung phí bao nhiêu cũng không hết.

Vi Xuân Phương lại vung tay lên đánh gã một cái bạt tai.

Vi Tiểu Bảo cúi đầu né tránh, miệng lẩm bẩm :

– Thấy người là đánh. Bắc có công chúa, Nam có lão nương.

Gã thò tay vào bọc toan rút ngân phiếu ra thì bên ngoài có người hô hoán.

– Xuân Phương! Khách đang kêu ngươi đó! Ra mau đi! Vi Xuân Phương đáp:

– Được rồi! Bà đến trước bàn phấn soi gương trát lại chút phấn, vừa vội vã chải áo vừa bảo Vi Tiểu Bảo :

– Ngươi hãy nằm trương xác ở đây chờ lão nương. Lão nương sẽ về ngay đê?

hỏi chuyện. Ngươi… ngươi đừng bỏ đi đâu.

Vi Tiểu Bảo thấy khóe mắt mẫu thân lộ vẻ lo âu, sợ gã bỏ đi mất, liền cười đáp:

– Má má cứ yên tâm, hài nhi không đi đâu cả.

Vi Xuân Phương mắng yêu một câu “Thằng chó con”.

Bà lộ vẻ vui mừng hối hả đi ra.

Vi Tiểu Bảo kéo chăn trên giường đắp. Gã vừa nằm một lát thấy Vi Xuân Phương trở vào, tay cầm hồ rượu.

Vi Xuân Phương thấy con vẫn nằm yên trên giường mới yên lòng, lại trở gót ra ngay.

Vi Tiểu Bảo biết Trịnh Khắc Sảng kêu y thêm rượu. Đột nhiên gã động tâm cất tiếng hỏi:

– Má má! Có phải khách kêu má má lấy thêm rượu không ?

Vi Xuân Phương đáp:

– Phải rồi! Thằng chó con cứ nằm yên đó. Lát nữa má lấy đồ ăn đem vào cho.

Vi Tiểu Bảo vội nói:

– Má má lấy nhiều rượu cho hài nhi uống vài tợp Vi Xuân Phương lại mắng con:

– Đồ tiểu quỉ! Còn ranh con đã đòi uống rượu ?

Bà vừa nói vừa cầm hồ rượu đi.

Vi Tiểu Bảo vội nhìn qua vách ván thấy phòng bên kia chẳng có ai. Gã liền chạy ra cửa phòng vào đó, mở tủ lấy bình “Mê xuân tửu” của mụ chủ rồi chạy về phòng mình.

Gã mở nắp bình dấu trong chăn, bụng bảo dạ:

– Quân lộn giống Trịnh Khắc Sảng định bỏ thuốc độc vào rượu cho lão gia uống. Đã thế thì bữa nay lão gia hạ thủ trước cho biết tay.

Chẳng bao lâu Vi Xuân Phương cầm một hồ rượu đầy chạy vào phòng nói:

– Muốn uống vài tợp thì uống đi! Vi Tiểu Bảo nằm trên giường đón lấy hồ rượu ngồi dậy uống một tợp.

Vi Xuân Phương thấy cậu con uống trộm rượu của khách làng chơi, bà không khỏi lộ vẻ tội nghiệp cho gã.

Vi Tiểu Bảo nói:

– Má má ơi! Trên mặt má má có vết nhọ rất lớn.

Vi Xuân Phương liền chạy lại trước gương soi.

Vi Tiểu Bảo cầm hồ rượu chui vào trong chăn để pha nửa bình Mê xuân tửu vào.

Vi Xuân Phương soi gương ngó thấy mặt mình vẫn sạch trơn, chẳng có vết tro than gì hết liền biết ngay là cậu con đánh lừa cho mình quay đi chỗ khách đặng gã uống lén vài tợp lớn.

Bà xoay mình lại vừa đoạt bình rượu vừa mắng Vi Tiểu Bảo :

– Thằng quỉ con trong bụng lão nương chui ra mà còn lừa được cả tạ Hừ! Trước kia ngươi không biết uống rượu, mới ra ngoài đua đòi ít ngày đã học được hết mọi thói xấu.

Vi Tiểu Bảo nói:

– Má má ơi! Vị tiểu tướng công đó tính nết cáu kỉnh. Má má phải nói sao cho hắn uống thêm mấy chung để hắn say khướt không nói gì được nữa, rồi má má hãy gạ đại tướng công mà lấy tiền thì dễ dàng hơn.

Vi Xuân Phương đáp:

– Đây là nghề làm ăn của lão nương. Cái trò này lão nương còn lạ lắm hay sao mà ngươi phải chỉ giáo?

Tuy bà nói vậy nhưng trong bụng cũng cho là cậu con nói phải. Bà tự nhủ:

– Thằng chó con về nhà là một việc đáng mừng rất lớn. Ta cầu cho những thằng ôn vật kia đừng bắt ta bồi tiếp suốt đêm, để lão nương còn về phòng trò chuyện với gã.

Vi Tiểu Bảo nằm trên giường có lúc phẫn nộ, có lúc lại đắc ý nghĩ thầm:

– Lão gia thật là người có phúc tướng. Thằng giặc thối tha họ Trịnh kia kiếm nơi nào chẳng kiếm, lại dẫn xác vào đây định làm cha hờ của lão gia. Bữa nay ta phải chém hắn một đao rồi dùng hoá thi phấn làm cho tan xác.

Vi Tiểu Bảo tiếp tục ngẫm nghĩ:

– Bôi hoá thi phấn vào chỗ vết thương của Trịnh Khắc Sảng rồi chẳng mấy chốc xác hắn biến thành một vũng nước vàng. A Kha tỉnh dậy trông thấy tông tích ca ca chẳng hiểu hắn bỏ đi đâu. Dù thị có nghĩ vỡ đầu ra cũng không đoán được vụ này.

Bất giác gã lẩm bẩm :

– Mẹ kiếp! Thị la gọi mấy tiếng “ca ca” rồi cũng thôi chứ làm gì?

Gã nghĩ tới đây trong lòng cao hứng lại bò dậy lần đến phía ngoài Cam lô.

sảnh dòm vào thì thấy Trịnh Khắc Sảng vừa uống cạn một chung rượu. Còn A Kha nâng chung nhấp từng chút một.

Vi Tiểu Bảo cả mừng. Gã thấy mẫu thân cầm hồ rót rượu vào chung cho Trịnh Khắc Sảng thì hắn xua tay giục:

– Ra đi! Ra đi! Không cần cô chầy chực ở đây nữa.

Vi Xuân Phương dạ một tiếng, đặt bình rượu xuống. Tay bà cầm một đĩa giò heo lấy tay áo che đi.

Vi Tiểu Bảo cả mừng lẩm bẩm :

– Thế là ta được ăn giò heo rồi.

Gã hối hã chạy về phòng.

Chẳng bao lâu Vi Xuân Phương cầm đĩa giò heo tiến vào cười nói:

– Thằng chó con kia! Mày đi chết rấp ở bên ngoài làm gì có những thứ này mà ăn?

Bà cười hì hì ngồi xuống giường, ngó cậu con ăn thịt ra vẻ ngon lành, bà cảm thấy sung sướng hơn là chính mình được ăn.

Vi Tiểu Bảo hỏi:

– Má má! Má má không uống rượu ư ?

Vi Xuân Phương đáp:

– Ta đã uống trước mấy chung rồi, bây giờ uống nữa sợ say để mày lại chuồn mất.

Vi Tiểu Bảo tự nhủ:

– Không làm cho má má say ly bì thì mình không làm được việc.

Gã liền nói:

– Má má! Lâu nay hài nhi không được ngủ với má má. Đêm nay má đừng ra bồi tiếp mấy thằng ôn đó, ở nhà với hài nhi.

Vi Xuân Phương cả mừng, cậu con bà quyến luyến bà như vậy là hồi gã mới chừng , tuổi. Bà cho là gã lưu lạc bên ngoài bị cực khổ nhiều mới nhớ tới sự ấm cúng được kề cận mẫu thân. Bất giác bà hoan hỷ cười nói:

– Đêm nay má má ngủ với thằng chó con Tiểu Bảo Vi Tiểu Bảo nói:

– Hài nhi ra ngoài mà lúc nào cũng nhớ tới má má. Má má lại đây để hài nhi cởi xiêm y cho.

Cách nịnh hót của Vi Tiểu Bảo đối với Hoàng đế, Giáo chủ, công chúa, sư phụ cực kỳ hiệu ngiệm, bây giờ gã đưa ra đối phó với mẫu thân dĩ nhiên càng thu nhiều kết quả.

Vi Xuân Phương thường thường phải bồi tiếp khách làng chơi. Tay bọn đàn ông sờ lên mình bà, bà coi trơ như đá gỗ, nhưng bàn tay của cậu con thò vào cởi khuy áo mình, bất giác toàn thân bà nhủn ra, bà nổi lên tràng cười khanh khách.

Vi Tiểu Bảo cởi áo cho mẫu thân rồi toan lần cởi dây lưng.

Vi Xuân Phương ồ lên một tiếng khẽ đập vào tay gã một cái, cười nói:

– Để ta tự cởi lấy.

Đột nhiên bà cảm thấy thẹn thùng liền chui vào trong chăn để cởi quần.

Cởi rồi bà cầm quần bỏ lên trên trốc đống chăn.

Vi Tiểu Bảo sờ lấy hai đĩnh bạc ba chục lạng nhét vào trong tay mẫu thân nói:

– Má má ơi! Cái này hài nhi biếu má má đấy.

Vi Xuân Phương mừng quá đến chảy nước mắt ra nói:

– Má má… cất giữ chờ… mấy năm nữa lấy vợ cho ngươi Vi Tiểu Bảo nghĩ bụng:

– Mình lấy vợ rồi còn gì ?

Gã thổi tắt đèn đi và giục mẫu thân:

– Má má ngủ lẹ đi! Hài nhi chờ má má ngủ rồi mới ngủ sau.

Vi Xuân Phương vừa cười vừa mắng yêu:

– Thằng chó con! Ngươi thật là lắm trò! Rồi bà nhắm mắt lại.

Vi Xuân Phương bận bã suốt ngày lại uống mấy chung rượu. Bà thấy con về càng mừng vui khôn xiết. Trong lòng thư thái, chẳng mấy chốc đã đi vào giấc ngủ.

Vi Tiểu Bảo nghe tiếng ngáy đều liền lén rón rén bước xuống tiến ra cửa.

Bỗng gã động tâm lại quay vào cầm xiêm y của mẫu thân liệng lên đỉnh màn. Gã nghĩ bụng:

– Lát nữa má má có hồi tỉnh nhưng không có quần áo mặc là chẳng thể chạy đi bắt ta.

Gã đến bên ngoài Cam lộ sảnh dòm vào thấy Trịnh Khắc Sảng nằm ngửa trên ghế, còn A Kha ngồi gục xuống bàn. Cả hai đều không cử động.

Vi Tiểu Bảo mừng rỡ khôn cùng! Gã đứng chờ một chút vẫn chẳng thấy hai người có động tĩnh gì liền lẻn vào phòng, xoay tay toan đóng cửa.

Nhưng gã lại nghĩ:

– Ta không nên đóng cửa vội. Nếu thằng lỏi kia giả vờ thì ta hết đường tháo chạy Gã nghĩ vậy chỉ khép hờ, rồi thò tay vào ống giày rút dao trủy thủ ra cầm tay, bước lại gần.

Gã đưa tay ra đẩy Trịnh Khắc Sảng thấy hắn vẫn không nhúch nhích, mới tin chắc là gã hôn mê bất tỉnh.

Gã lại đẩy A Khạ Cô chỉ ú ớ mấy tiếng chứ không ngồi dậy.

Vi Tiểu Bảo tự nhủ:

– Thị uống ít rượu quá, e rằng chẳng bao lâu sẽ tỉnh lại thì thật nguy hiểm cho ta.

Gã cài dao vào ống giày, dựng cô dậy.

A Kha hai mắt nhắm cày cạy, miệng ú ớ:

– Ca ca! Tiểu muội không thể uống được nữa rồi.

Vi Tiểu Bảo khẽ nói:

– Hảo muội muội! Ráng uống chung này đi! Gã rót rượu đầy vào chung, tay trái cạy miệng cô ra rồi dốc rượu vào.

Hồi 187

Trên đời được mấy anh hùng chặt taỷ

Vi Tiểu Bảo đổ Mê xuân tửu vào miệng A Kha, thấy cô hồ đồ nuốt xuống hết, gã lẩm bẩm :

– Lão gia đã cùng cô làm lễ bái thiên địa lại không chịu động phòng hoa chúc, mà lần đến làm gái điếm ở Lệ Xuân Viện để lão gia làm làng chơi chim chuột nhau. Thật là hèn hạ.

A Kha vốn là người rất xin đẹp. Bây giờ cô say rượu, vẻ kiều diễm càng lồ lộ dưới ánh đèn.

Vi Tiểu Bảo rạo rực trong lòng, chẳng còn đầu óc nào nghĩ tới chuyện ha.

sát Trịnh Khắc Sảng. Gã ôm ngang lưng A Kha chạy vào trong gian phòng lớn bên cạnh Cam lộ sảnh.

Căn phòng này dùng để tiếp khách ngủ đêm ở Lệ Xuân Viện. Trong phòng có kê một cái giường lớn rộng đến sáu thước. Trên giường đầy đủ chăn thuê đệm gấm cực kỳ hoa lệ.

Vi Tiểu Bảo khẽ đặt A Kha xuống giường. Gã trở ra nhà khách sảnh lấy cây đèn nến vào đặt xuống bàn cạnh đầu giường.

Gã thấy A Kha sắc mặt hồng hào, bất giác trái tim đập loạn lên. Gã cuối xuống cởi trường bào cô cho lộ tấm áo lót mình màu biếc lợt.

Vi Tiểu Bảo thò tay toan cởi khuya áo lót mình thì đột nhiên nghe phía sau có tiếng bước chân vang lên. Một người hùng hục xông vào.

Vi Tiểu Bảo toan quay đầu nhìn lại thì thấy bím tóc bi riết chặt. Trái tai cũng đau nhói lên. Gã lại bị Vi Xuân Phương túm được rồi.

Vi Tiểu Bảo khẽ nói:

– Má má ! Buông hài nhi ra, lẹ lên! Vi Xuân Phương thoá mạ:

– Thằng nhãi con khốn kiếp! Chúng ta tuy nghèo nàn, nhưng không được phá hoại lề luật trong viện. Cả chín kỹ viện lớn trong thành Dương Châu, chẳng có viện nào có người ăn cắp tiền của du khách. Ngươi muốn tốt thì ra ngay! Vi Tiểu Bảo vội đáp:

– Hài nhi không ăn cắp tiền của người ta! Vi Xuân Phương kéo mạnh bím tóc và cố sức lôi gã về phòng. Miệng bà tiếp tục mắng chửi:

– Ngươi không lấy cắp tiền bạc khách thì cởi y phục của người ta làm chi?

Mấy chục lạng bạc này nhất định là tiền ngươi ăn cắp. Ta chịu cực làm ăn lấy tiền nuôi ngươi khôn lớn. Không ngờ ngươi lại trở nên một tên trộm cắp.

Bà vừa đau xót vừa hổ thẹn trong lòng, không ngăn được giọt ngọc xụt xùi nhỏ ra. Bà lại cầm hai đỉnh bạc quẳng xuống đất ra chiều tức giận vô cùng.

Vi Tiểu Bảo khôn bề giải thích. Nếu gã nói du khách này là gái giả trai và thực tình là vợ của mình thì là một câu chuyện rất dài, hai là gã nói thế nào cũng chẳng thể làm cho bà tin được. Gã liền hỏi lại:

– Tại sao hài nhi lấy cắp tiền của người tả Má má hãy coi đây, bên mình hài nhi có biết bao nhiêu là bạc.

Gã rút ra một tập ngân phiếu dày cộm, nói tiếp:

– Má má! Hài nhi đưa cho má cả số tiền này sợ má chết khiếp nên hài nhi định đưa dần dần cho má từng ít một.

Vi Xuân Phương thấy tập ngân phiếu đến mấy chục tờ mà tấm nào cũng hàng trăm lạng trở lên. Bà sợ quá dương cặp mắt thao láo ra ngó Vi Tiểu Bảo nói:

– Thằng… thằng giặc con này!… Mi… mi không lấy của hai vị tướng công đó… thì tiền đâu mà nhiều thế? Mi có đi đầu thai hàng chục kiếp làm quân khốn nạn cũng chẳng bao giờ được tới số bạc này. Mi có đi trả người ta lẹ lên không ?

Bà ngừng lại một chút rồi tiếp:

– Chúng ta làm ăn ở trong viện mà có tài thì muốn lừa gạt người ta lấy hàng chục vạn cũng được , nhưng phải do chính người ta cam tâm tình nguyện dâng cho mình mới nhận. Còn đi ăn cắp của người ta thì dù là chỉ một lạng bạc, Nhị Lang Thần cũng quyết chẳng dung tha, kiếp sau làm người tất bị đẩy vào kiếp phong trần như hiện naỵ Tiểu Bảo con ơi! Má má nói thế là vì sự lợi ích cho ngươi.

Mấy câu sau bà nói bằng giọng ôn nhu.

Rồi bà hỏi:

– Sáng mai người ta thức dậy thấy mất số tiền lớn này khi nào chịu bỏ qua mà không làm ầm lên? Các công sai ở nha môn mở cuộc điều tra sẽ bắt ngươi đi đánh đập cho đến nát thịt rữa da, liệu ngươi có chịu nổi chăng ? Tiểu Bảo ngoan ngoãn của ta ơi! Chúng ta không thể lấy của người ta nhiều tiền như vậy.

Vi Tiểu Bảo nghĩ bụng:

– Má má yên trí là ta ăn cắp thì ta có nói gì đi nữa trong lúc nhất thời người cũng không hiểu được , không khéo còn làm ầm ỹ đến tai mụ chủ và bọn rùa đen.

Mọi người rối loạn cả lên thì vụ này thật nát bét! Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, tìm ra chủ ý, gã liền đáp:

– Được rồi! Được rồi! Hài nhi làm theo lời má má.

Gã dắt tay mẫu thân ra Cam lộ sảnh, nhét tập ngân phiếu vào trong bọc Trịnh Khắc Sảng.

Đoạn gã kéo túi áo mình ra vừa vỗ vừa nói:

– Bây giờ hài nhi không còn một lạng bạc nào nữa. Má má yên tâm chưa ?

Vi Xuân Phương thở phào một cái đáp:

– Hay lắm! Hay lắm! Phải làm như vậy mới được Vi Tiểu Bảo khép cửa sảnh đường lại quay về phòng mình.

Bây giờ gã mới nhìn thấy mẫu thân mặc cái quần cũ thì không nhịn được, bật lên tiếng cười hích hích.

Vi Xuân Phương co ngón tay lại cốc vào trán Vi Tiểu Bảo một cái rồi mắng gã:

– Ta trở dậy không thấy quần đâu liền biết là mi bỏ đi làm chuyện xấu xa rồi.

Bà nói tới đây cũng không nhịn được phải bật cười.

Vi Tiểu Bảo đột nhiên la lên:

– Trời ơi! Đau bụng quá! Sắp đi tiêu ra quần rồi.

Gã ôm bụng chạy đi.

Vi Xuân Phương lại sợ gã lại ra Cam lộ sảnh, nhưng thấy gã chạy về phía mấy gian nhà gianh ở sau viện, bà mới yên lòng lẩm bẩm :

– Ngươi có muốn ra nhà hoa sảnh cùng không qua được mắt lão nương.

Vi Tiểu Bảo chuồn ra cửa ngách chạy về hành viện. Tên thân binh gác cổng lại quát hỏi:

– Ngươi xông vào đây làm chi?

Vi Tiểu Bảo nói ngay:

– Ta là Khâm sai đại nhân, ngươi không nhận ra ư ?

Tên thân binh kinh hãi nhìn kỹ lại đúng là Khâm sai đại nhân, vội nói:

– Dạ dạ ! Đại nhân…

Vi Tiểu Bảo không chờ gã nói hết lời, rảo về phòng gọi rối rít:

– Hảo Song Nhi! Mau mau giúp ta biến thành Khâm sai đại nhân.

Gã vừa nói vừa cởi áo ngoài.

Song Nhi chầu chực gã rửa mặt, thay áo rồi cười hỏi:

– Khâm sai đại nhân trá hình phỏng đã thám ra được chân tướng chưa ?

Vi Tiểu Bảo nói:

– Dò được rồi. Bây giờ chúng ta đi bắt người. Cô mặc áo thân binh vào và kêu thêm mười tên thân binh nữa theo ta.

Song Nhi hỏi:

– Có đi kêu bọn Từ lão gia không ?

Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm:

– Trịnh Khắc Sảng và A Kha đã mê man bất tỉnh nằm ra đất rồi, mình chỉ việc đến bắt lấy, không phí một chút hơi sức. Hà tất phải đem theo nhiều người. Vả lại bọn Từ Thiên Xuyên lại ngăn không cho hạ sát thằng lỏi con thối tha họ Trịnh càng làm bận cho mình, chỉ kêu mấy tên thân binh đi theo là đủ oai phong hăm dọa má má cùng mụ chủ rùa đen rồi.

Gã tính vậy liền đáp:

– Bất tất phải kêu các vị đó.

Song Nhi mặc xong áo thân binh lại hỏi:

– Chúng ta kêu Tăng cô nương đi có tiện không ?

Trong đội thân binh chỉ có thị và Tăng Nhu là gái giả trai. Hai thiếu nữ này ơ?

với nhau ít ngày đã thành đôi bạn rất thân mật.

Vi Tiểu Bảo tính thầm:

– Muốn ôm A Kha về đây e rằng một mình Song Nhi không làm nổi. Để hai cô đi khiêng là phải. Khâm sai đại nhân dĩ nhiên không thể ra tay, còn bọn thân binh đều là đàn ông thối tha thì để chúng đụng vào cô vợ thơm tho của ta thế nào được ?

Gã liền đáp:

– Được lắm! Cô kêu y cùng đi cho vui, nhưng đừng gọi bọn người phái Vương ốc.

Tăng Nhu vẫn mặc y phục thân binh. Chỉ trong giây lát cô đã ứng hậu.

Vi Tiểu Bảo hướng dẫn hai thiếu nữ và mười tên thân binh trở lại Lệ Xuân Viện. Hai tên thân binh vừa gõ cửa vừa quát tháo:

– Tham tướng đại nhân đã giá lâm, các ngươi mau mở cửa ra nghênh tiếp.

Bọn thân binh đã được Vi Tiểu Bảo căn dặn chỉ được nói la tham tướng đến, vì gã cho rằng một tên tham tướng cũng thừa oai phúc để hăm dọa mụ chủ đến bọn gia nhân trong kỹ viện.

Đập cửa hồi lâu, cánh cửa kẹt mở. Một tên gia nô chạy ra hô:

– Có khách đến.

Vi Tiểu Bảo sợ hắn nhận ra mình, không dám nhìn mặt đối phương.

Một tên thân binh quát lớn:

– Tham tướng lão gia đã giá lâm. Sao không kêu mụ chủ ra nghênh tiếp?

Vi Tiểu Bảo vào tới sảnh đường, mụ chủ ra chào, nhưng không nhìn Vi Tiểu Bảo. Mụ nói:

– Mời lão gia vào hoa sảnh dùng trà.

Vi Tiểu Bảo lại nghĩ thầm:

– Mụ không ngó mặt ta càng haỵ Có thế mới khỏi nhận ra ta là ai. Ta cùng không cần gặp má má. Ta chỉ truyền lệnh cho bọn thân binh khiêng A Kha cùng Trịnh Khắc Sảng đi là xong.

Nhưng mụ chủ nổi tiếng là người tiếp khách khéo léo. Đối với quan nha mu.

càng cung kính lịch sự. Bữa nay mụ tỏ ra lãnh đạm, nói năng có điều khác lạ, nên gã hơi kinh ngạc.

Vi Tiểu Bảo tiến vào Cam lộ sảnh thấy tiệc rượu hãy còn bừa bãi chưa thu dọn. Trịnh Khắc Sảng vẫn nằm ngửa trên ghế. Gã toan hạ lệnh động thủ thì thấy một người mặc quần áo sang trọng tiến lại nói:

– Vi đại nhân ! Ngài vẫn mạnh khoẻ ư?

Vi Tiểu Bảo kinh hãi tự hỏi:

– Sao người này nhận ra được ta?

Gã nhìn vào mặt đối phương bất giác giật mình kinh hãi, cúi xuống định rút dao trủy thủ ở ống giày, bỗng cảm thấy cánh tay bị siết chặt.

– Biết điều thì ngồi yên đây đừng có động võ.

Tay trái hắn túm cổ áo Vi Tiểu Bảo xách bổng gã lên rồi liệng xuống ghế.

Vi Tiểu Bảo ngấm ngấm kêu khổ.

Bỗng nghe Song Nhi quát lên một tiếng. Thị xông vào cùng người này động thủ.

Tăng Nhu định sấn vào giáp công thì chàng công tử mặc áo gấm đứng bên liền phóng chưởng đánh tới. Gã khai diễn cuộc chiến với Tăng Nhu.

Vi Tiểu Bảo chú ý nhìn lại thì gã công tử đó là gái giả trai, cô tên gọi A Kỳm sư tỷ của A Khạ Người chiến đấu với Song Nhi, thân thể vừa cao vừa gầy, tên gọi Tang Kết, một vị Lạt Ma ở Tây Tạng. Lúc này Tang Kết mặc thường phục, đầu đội mũ, đeo búi tóc giả.

Người mặc quần áo sang trọng là Vương tử Cát Nhĩ Đan ở xứ Mông Cổ.

Vi Tiểu Bảo tự trách mình:

– Ta thật hồ đồ! Hiển nhiên Trịnh Khắc Sảng đã nói ra miệng có ước hẹn với bọn Cát Nhĩ Đan đến đây tụ hội mà sao ta lại không đề phòng? Ta thấy mặt A Kha rồi điên đảo thần hồn, quên cả mình ở họ nào, mẹ kiếp! Đến lão gia họ gì cũng không thì còn trách ai được nữa?

Vi Tiểu Bảo liếc mắt nhìn thấy Song Nhi không địch nổi Tang Kết, toan đứng dậy viện trợ thị thì người đứng ở phía sau đưa hai tay ấn đầu vai gã bắt gã phải ngồi yên trên ghế.

Tiếp theo Song Nhi la lên một tiếng:

– Úi chao! Tang Kết đã điểm trúng huyệt đạo ở sau lưng thị, khiến cho thị té nhào.

Lúc này Tăng Nhu đang chiến đấu ác liệc với A Kỳ.

A Kỳ phóng ra những chiêu thức tinh thâm, nhưng thị nội lực không đủ mãnh liệt, thành ra mấy lần đánh trúng Tăng Nhu mà không đả thương cô được.

Tang Kết lại gần, chỉ hai chiêu, hắn đã điểm té Tăng Nhu.

Ngoài ra, mười tên thân binh cũng bị Tang Kết thu thập, hoặc bị giết, hoặc bị bắt, nằm lăn lóc trong viện ngoài sảnh đường.

Tang Kết cười khạch khạch, ngồi xuống ghế hỏi:

– Vi đại nhân! Lệnh sư đâu rồi?

Hắn vừa hỏi vừa giơ bàn tay ta trước mặt Vi Tiểu Bảo. Vi Tiểu Bảo thấy mười đầu ngón tay hắn đều cụt mất một đoạn. Mỗi ngón tay có ba đốt, bây giờ chỉ còn lại một đốt dưới cùng. Ngón tay nào cũng ngắn ngủn trông mà phát khiếp.

Vi Tiểu Bảo la thầm:

– Ngày trước hắn lật kinh sách ra coi, ngón tay dính phải chất độc của ta gây ra. Bây giờ ta lọt vào tay hắn. Nếu hắn trả thù thì chặt mười ngón tay là tử tế lắm rồi, ta e rằng hắn còn chặt cả cái đầu này thì thật là hỏng bét.

Tang Kết thấy gã sợ hãi đến ngây người ra , trong lòng rất lấy làm đắc ý, lại nói tiếp:

– Vi đại nhân! Ngày trước ta thấy đại nhân chỉ là thằng trẻ nít, không ngờ đại nhân lại là quan lớn trong triều, nên có điều đắc tội Vi Tiểu Bảo đáp:

– Tại hạ không dám. Ngày trước tại hạ cũng tưởng các hạ bất quá là một vi.

Lạt ma tầm thường, ngờ đâu các hạ lại là một đấng anh hùng. Tại hạ rất lấy làm hối hận đã có điều mạo phạm.

Tang Kết hắng đặng một tiếng hỏi:

– Sao đại nhân lại biết ta là đấng anh hùng?

Vi Tiểu Bảo đáp:

– Cát Nhĩ Đan điện hạ đây tẩm chất kịch độc vào kinh sách, định ám hại gia sự Nhưng gia sư đã khám phá ra âm mưu của y, không dám đụng tay vào. Các ha.

nhất định đòi coi bộ kinh sách đó. Gia sư không sao được phải đưa ra. Đại Lạt Ma ơi! Sau khi ngón tay của ngày trúng độc, ngài là một đấng anh hùng quyết đoán ngay được, lập tức chặt đứt mười ngón tay ngộ độc. Thật là ghê quá! Khiếp quá! Gã dừng lại một chút rồi nói tiếp:

– Tại hạ nghĩ rằng:

đâm cổ tự tử còn là việc dễ nhưng tự chặt đứt mười đầu ngón tay thì từ xưa đến nay chưa có vị đại anh hùng nào dám làm• Vi Tiểu Bảo đằng hắng nói tiếp:

– Ngày trước Quan Vân Trường nổi tiếng là tay dũng cảm, cạo xương trị độc mà không nhăn mặt chau mày. Nhưng lão nhân gia phải để người ngoài cạo xương.

Giả tỷ lão nhân gia tự chặt ngón tay mình thì quyết không dám. Như vậy đại Lạt ma so với Quan Vân Trường khi xưa còn ghê gớm hơn nhiều. Khắp trong thiên hạ từ xưa đến nay chưa thấy có nhân vật nào như vậy, há chẳng là một vị đại anh hùng cổ kiem hiếm có ư ?

Tang Kết cũng biết gã nịnh hót để lão hạ thủ có nhẹ đòn cho phần nào chăng? Lối tâng bốc này chẳng khác gì năn nỉ xin thạ Có điều gã nói như vậy lọt vào tai Tang Kết , khiến cho hắn cũng khoan khoái trong lòng.

Ngày trước Tang Kết hung hăng chặt mười đầu ngón tay mới bảo toàn được tính mạng. Tuy hai tay thành tàn tật và làm cho võ công giảm sút rất nhiều, nhưng hắn nghĩ ngay tói lúc nguy hiểm vạn phần, mạng sống chỉ còn treo đầu sợi tóc mà cương nghị quyết tâm chặt đứt ngón tay để khỏi thiệt mạng, hắn vẫn tự hào về vu.

này.

Tang Kết hướng dẫn mười hai tên sư đệ vào Trung Nguyên để kiếp đoạt Tứ thập nhị chương kinh rồi đưa đến kết quả toàn quân tan nát. Cả mười hai tên sư đệ đều chết hết. Chính lão lại bị tàn phế hai taỵ Như vậy là một thất bại cực kỳ đau đớn! Dĩ nhiên hắn không dám nhắc nhở với người ngoài mà trước nay cũng không ai dám hỏi đến vì lẽ gì hắn chặt mười đầu ngón taỵ Nay hắn mới được nghe Vi Tiểu Bảo nhắc tới là lần đầu.

Vi Tiểu Bảo lại nói:

– Đại Lạt Ma tự chặt ngón tay là chuyện phi thường ! Điều đáng chú ý hơn nữa là Lạt Ma cùng vị Vương tử Mông Cổ đổi thù ra bạn, không nhớ tới mối hận ha.

độc mình, càng tỏ ra một nhân vật khoan dung độ lượng.

Cát Nhĩ Đan trước nghe Vi Tiểu Bảo nhắc tới chuyện mình hạ độc vào kinh sách đã khó chịu vô cùng. Bây giờ gã cố ý khêu gợi mối căm tức cho Tang Kết, hắn không nhịn được nữa bèn nói:

– Ta hạ độc để làm hại ngón tay của Lạt Ma bao giờ? Tên tiểu quỉ kia, ngươi toàn nói chuyện hồ đồ.

Vi Tiểu Bảo đáp:

– Ngày ấy điện hạ độc là định hạ sát sư phụ của tại hạ, chư không phải có ý gia hại Lạt Ma, nhưng ma đưa lối quỉ đem đường khiến cho Lạt Ma tổn thương. Cát đó chẳng có chi là đáng kể, nhưng điện hạ đi đâu cũng tuyên bố Lạt Ma vì chuyện giới đồ mà chặt hết lần này sang lần khác mất cả mười đầu ngón taỵ Như vậy chẳng hoá ra điện hạ coi Lạt Ma chỉ là cái bị thịt vô dụng ư ?

Cát Nhĩ Đan tức giận gầm lên một tiếng, vung chưởng đánh vào mặt Vi Tiểu Bảo.

Tang Kết giơ tay ra cản lại nói:

– Điện hạ không nên coi đó là chuyện thật, thằng lỏi này có ý ly gián chúng ta, để chúng ta tranh chấp nhau. Khi nào mình mắc mưu gã ?

Cát Nhĩ Đan đáp:

– Đại sư nói đúng lắm. Tên tiểu quỉ này chỉ nói láo, thật khả ố.

Bỗng nghe thanh âm một cô gái cất lên:

– Muốn cho gã hết nhắm mắt nói mò cũng không khó gì.

Vi Tiểu Bảo nhìn về phía phát ra thanh âm thì thấy cô thiếu nữ có cặp lông mày cong vút, khoé miệng như cười mà không phải cười. Thị chính là A Kỳ.

Cát Nhĩ Đan hỏi:

– Kỳ muội có biện pháp gì ?

A Kỳ toan đáp thì Vi Tiểu Bảo cướp lời:

– Biện pháp của cô rất vụng về, chẳng có chi đáng kể. Bất quá cô muốn nói đem cắt lưỡi tại hạ đi là cùng.

A Kỳ toan nói thế thật, không ngờ Vi Tiểu Bảo đã nói ra rồi và gã còn cho đó là biện pháp vụng về, khiến cô chưng hửng, không lặp lại được nữa.

Cát Nhĩ Đan nói:

– Ta nhận thấy biện pháp đó rất haỵ Hay cắt lưỡi ngươi đi rồi sẽ tính.

Dứt lời hắn rút thanh trường đao đánh soạt một tiếng. Thanh đao này hình cánh cung, lấp loáng ánh hào quang. Cát Nhĩ Đan rút dao ra để trên bàn.

Tang Kết cười hỏi:

– Vi đại nhân! Bọn ta biết xa giá đại nhân đến thành Dương Châu nên ước hẹn mấy anh em đến đây tương hội. Đại nhân chuyên tâm làm khó dễ Bình Tây Vương, khiến đại sự của lão nhân gia đều bị hư hết. Phò mã muốn trở về Vân Nam thăm nhà, cũng bị đại nhân cản trở đúng không ?

Vi Tiểu Bảo đáp:

– Nguồn tin của các vị quả nhiên rất linh thông. Nhưng chuyến này tại hạ dời kinh, Hoàng thượng đã dặn tại hạ những điều gì, các vị có biết không ?

Tang Kết nói:

– Về điểm này bọn ta cần thỉnh giáo đại nhân.

Vi Tiểu Bảo đáp:

– Đại Lạt Ma dạy quá lời. Tại hạ không dám lãnh thụ hai chữ •thỉnh giáo•.

Có điều Hoàng thượng đã nói những gì, tại hạ xin thuật lại:

Nhà Vua nói:

– Vi Tiểu Bảo ! Chuyến này ngươi đi công cán Dương Chau trẫm e Ngô Tam Quế đón đường hành thích. May ở chỗ con trai hắn hiện trong tay trẫm cũng yên tâm được một phần. Nếu ngươi gặp bất trắc trong trường hợp nào trẫm cũng xử tư?

Ngô ứng Hùng đúng theo trường hợp ấy. Tỷ như Ngô Tam Quế phái người chặt đi của ngươi một ngón tay thi gã tiểu tử Ngô ứng Hùng cũng không khỏi cụt một ngón taỵ Bằng Ngô Tam Quế phái thủ hạ đến giết ngươi thì tức là giết con mình.

Tại hạ liền tâu:

– Tâu Hoàng thượng ! Con người khác thì nô tài làm được , nhưng làm con Ngô Tam Quế thì nô tài nhất quyết không chịu.

Rồi gã nói tiếp:

– Hoàng thượng nghe tại hạ nói vậy liền nổi lên tràng cười khanh khách.

Đoạn tại hạ lên đường đi Dương Châu.

Tang Kết va Cát Nhĩ Đan đưa mắt nhìn nhau nghĩ thầm:

– Chuyến này Ngô ứng Hùng đi không thoát, dĩ nhiên Ngô Tam Quế trong lòng rất úy kị.

Tang Kết hỏi:

– Chuyến này ta cùng Vương tử điện hạ đến Dương Châu để kiếm đại nhân.

Ban đầu ta tưởng Hoàng đế phái đến đây một vị Khâm sai, tất nhiên là một nhân vật đáo để. Ngờ đâu hai ta ở đằng xa ngó thấy thì hoá ra người quen cũ. Cả A Kỳ cô nương đây cũng nhận biết đại nhân.

Vi Tiểu Bảo cười đáp:

– Bọn tại hạ đã giao hảo với nhau lâu lắm rồi.

A Kỳ cầm chiếc đũa trên bàn đâm vào trán hắn hỏi:

– Ai thèm giao hảo với ngươi ?

Tang Kết lại cười nói:

– Chúng ta còn ước hẹn với Trịnh công tử ở Đài Loan đến đây tương hội đê?

bàn cách đối phó với đại nhân. Không ngờ đại nhân lại tự dẫn thân đến. Thế là Cát Nhĩ Đan vương tử Mông Cổ, Bình Tây Vương ở Vân Nam, Diên Bình Vương ơ?

Đài Loan và Đạt Lai Hoạt Phật bên Tây Tạng hồng phúc tày trời.

Vi Tiểu Bảo đáp:

– Dạ dạ ! Hoàng thượng đã chất vấn thủ hạ của Vương tử là Hãn Thiếp Ma trong ba ngày, nên ngài đã biết rồi.

Tang Kết và Cát Nhĩ Đan nghe đến tên Hãn Thiếp Ma đều giật mình đứng dậy hỏi:

– Đại nhân bảo sao ?

Vi Tiểu Bảo cười đáp:

– Không có chi cả, Hoàng thượng cùng y nói tiếng Mông Cổ ô lý ô lộ Tại ha.

chẳng hiểu câu nào. Sau Hoàng thượng thưởng cho y rất nhiều tiền bạc và phái y xuống làm việc dưới trướng quan Binh Bộ thượng thơ là Minh Chân đại nhân• Tang Kết va Cát Nhĩ Đan đồng thanh giục :

– Rồi sau sao nữa ?

Vi Tiểu Bảo đáp:

– Ba ngày sau Hoàng thượng lại phái tại hạ thôi thúc hắn phải vẽ địa đồ cho lẹ. Đây thuộc về hành quân bày trận, tại hạ chẳng hiểu gì đâu, liền tâu:•Tâu Hoàng thượng ! Mông Cổ và Tây Tạng là hai nơi khí trời rét quá. Nếu Hoàng thượng phái binh đi chinh chiến thì xin cho nô tài được nghỉ ngơi, đến Dương Châu là đất phồn hoa du ngoạn một phen• Cát Nhĩ Đan hỏi:

– Có phải đại nhân bảo Tiểu Hoàng đế muốn phái binh đi đánh Mông Cô?

cùng Tây Tạng không ?

Vi Tiểu Bảo lắc đầu đáp:

– Cái đó tại hạ không hiểu rõ, mà chỉ nghe Hoàng thượng nói:”chúng ta cần đối phó với một lão già kia. Nếu Mông Cổ và Tây Tạng giúp đỡ chúng ta, thì chúng ta coi như bạn hữu, để chặt bớt tay chân của lão già đó”.

Tang Kết và Cát Nhĩ Đan đưa mắt nhìn nhau. Hai người yên tâm được một chút đều ngồi xuống cả.

Cát Nhĩ Đan hỏi về tình hình Hãn Thiếp Ma thì Vi Tiểu Bảo trả lời hình mạo cùng cử chỉ không sai chút nào cả.

Cả hai người đều lo âu nghĩ thầm:

– Hãn Thiếp Ma đã đầu hàng nhà Thanh thì những âm mưu của mình không dấu được Hoàng đế. Nếu nhà Vua hạ thủ trước thì làm thế nào ?

Vi Tiểu Bảo cũng xoay chuyển trong đầu óc hỏi:

– Vụ này biết tính thế nào đây ?

Hồi 188

Bịa chuyện hoang đường mong thoát chết

Vi Tiểu Bảo thấy Song Nhi cùng Tăng Nhu đều bị điểm huyệt nằm lăn kềnh dưới đất. Còn mười tên thân binh thì quá nửa đã chết nhăn răng. Lần này gã lén đến Lệ Xuân Viện chỉ sợ người ta phát giác ra thân thế bí mật của mình, nên gã không cho bọn Từ Thiên Xuyên, Trương Dũng, Triệu Tề Hiền hay biết. Gã coi chừng mình bị băm nát ra tương hay họ đốt llàm thịt quay cũng chẳng ma nào đến giải cứu.

Trong lúc bàng hoàng lo sợ chẳng tìm ra được mưu kế gì, gã đành nói huyên thuyên còn hơn là ngồi đợi chết. Hết nịnh Tang Kết, gã quay sang nịnh hót Cát Nhĩ Đan. Gã nói :

Hoàng thượng nghe nói Cát Nhĩ Đan Vương tử xứ Mông Cổ bản lãnh cao cường, anh hùng vô địch rất lấy làm bội phục.

Cát Nhĩ Đan cười hỏi :

– Hoàng đế cũng luyện võ ư ? Tại sao y biết võ công của ta ?

Vi Tiểu Bảo đáp :

– Dĩ nhiên Hoàng thượng đã luyện võ mà còn là hạng khá nữa. Ngày trước điện hạ thi triển thân thủ ở chùa Thiếu Lâm đã đánh bại phương trượng chùa này.

Các vị thủ tọa Đạt Ma đường , La Hán đường , Bát Nhã đường cong đuôi trốn chạy. Tiểu đệ đem vụ đó thuật kỹ lại cho Hoàng thượng nghe.

Sự thực hôm ấy Cát Nhĩ Đan ở chùa Thiếu Lâm đã phải lẩn tránh bỏ đi. Bây giờ hắn thấy Vi Tiểu Bảo tâng bốc mình ở trước mặt Tang Kết cũng lấy làm hãnh diện, không khỏi lộ vẻ đắc ý.

Vi Tiểu Bảo lại nói :

– Phương trượng chùa Thiếu Lâm là Hối Thông đại sư bản lãnh đáng kể vào hạng nhất hạng nhì trong võ lâm. Thế mà vương tử điện hạ chỉ phất tay áo một cái khiến y đứng không vững phải ngồi phệt may mà đít y đáp trúng vào bồ đoàn.

Nếu không chắc phải gẫy hết xương hông…

Thực ra hôm ấy Cát Nhĩ Đan bị Hối Thông đại sư phất tay áo hất hắn ngã ngồi xuống ghế không đứng lên được nữa. Nhưng Vi Tiểu Bảo đã nói ngược lại.

Gã nói rồi lẩm bẩm :

– Hối Thông sư huynh đối đãi với ta rất tử tế. Ta là sư đệ y đáng lẽ không được bêu xấu y, nhất là không nên bịa chuyện nói láo. Nhưng bữa này ta gặp phải tai nạn trào máu, xem chừng sắp viên tịch đến nơi. Trước khi qua Tây Thiên, ta đành nói theo thuyết nhà Phật :” Không tức là sắc, sắc tức là không. Sư huynh thắng tức là bại mà kẻ bại tức là thắng. ” Ngoài miệng gã nói huyên thuyên, nhưng trong đầu óc không ngớt nghĩ vơ nghĩ vẫn. Cặp mắt gã láo liêng nhìn ngang nhìn ngửa, chợt ngó tới A Kỳ. Nét mặt cô ả này tựa như cười mà không phải cười. Thị đang dương to cặp mắt nhìn chằm chặp vào mặt Cát Nhĩ Đan, llộ ra đầy vẻ tình tứ.

Vi Tiểu Bảo động tâm nghĩ thầm :

– Con nhãi khả ố kia chắc đang mơ mộng muốn làm Vương Phi nương nương ơ?

xứ Mông Cổ.

Gã liền tán :

Hoàng thượng còn nói :

– Cát Nhĩ Đan Vương tử võ công đã cao cường, tướng mạo lại thanh tú. Nếu y muốn lấy Vương phi cũng nên kiếm một vị cô nương nhỏ tuổi dong nhan xinh đẹp và võ công phải cao cường mới xứng đáng…

Gã nói tới đây liếc mắt ngó trộm A Kỳ, quả nhiên thấy mặt thị đỏ lên, ra chiều chăm chú lắng tai nghe.

Gã liền nói tiếp :

– Trần Viên Viên tuy nổi tiếng là đệ nhất mỹ nhân trong thiên hạ nhưng hiện nay đã nhiều tuổi rồi thì Cát Nhĩ Đan hà tất phải cứ lấy y mới được ?

A Kỳ không nhịn được lên tiếng :

– Ai bảo Cát Nhĩ Đan điện hạ đòi lấy Trần Viên Viên ? Ngươi lại nhắm mắt nói mò rồi.

Cát Nhĩ Đan cũng lắc đầu nói :

– Làm gì có chuyện đó ?

Vi Tiểu Bảo đáp :

– Phải rồi ! Tại hạ cũng tâu Hoàng thượng :

” Khải bẩm Hoàng thượng ! Nô tài chính mắt được ngó thấy Cát Nhĩ Đan Vương tử điện hạ giao hảo với một thiếu nữ kêu bằng A Kỳ cô nương…

A Kỳ chũm môi lại đánh ” chụt ” một tiếng nhưng mặt thị lộ vẻ rất vui mừng.

Cát Nhĩ Đan cũng nhìn thị cười hì hì.

Vi Tiểu Bảo nói tiếp :

– … A Kỳ cô nương võ công đáng kể là vào thứ ba trong thiên hạ, tức chi?

kém Tang Kết Đại Lạt Ma cùng Cát Nhĩ Đang vương tử điện hạ một chút mà thôi…

Tang Kết nghe gã nói đã chán tai, nhưng thấy gã đưa võ công mình lên hàng thứ nhất trong thiên hạ trước mặt Hoàng đế cũng khoan khoái trong lòng, mặc dầu hắn biết rõ llời nói của tên tiểu quỉ này mười phần không tin được cả mười. Hắn chỉ kịt mũi một tiếng, tỏ ý không tin, chứ không lên tiếng bài bác.

Vi Tiểu Bảo kể tiếp :

Hoàng thượng hỏi tại hạ :

– Ngươi lại nói nhăng nói càn. Dù vị tiểu cô nương đó võ công cao thâm đến đâu cũng chẳng thể nào hơn được sư phụ của cộ Sao ngươi dám bảo cô này đứng vào hàng thứ ba trong thiên hạ ?

Tại hạ liền tâu :

– Hoàng thượng còn có điều chưa rõ. Số là sư phụ tiểu cô nương đó là một ni cô mặc áo trắng. Võ công vị sư thái này rất cao cường, đáng kể vào hàng thứ ba trong thiên hạ. Nhưng bà ta đã một phen tỷ võ với Tang Kết đại Lạt Ma và bi.

lão nhân gia đánh trúng một chưởng, bà không chống nổi, bao nhiêu nội lực toàn thân đều bị tiêu tan. Vì thế danh hiệu ” Thiên hạ đệ tam nhân ” bị nữ đồ đệ của vị sư thái đó dành dựt mất.

Tang Kết liếc nhìn A Kỳ bụng bảo dạ :

– Té ra con nhỏ này là nữ đồ đệ của Bạch Y tiểu ni cô mà trước nay ta không nghe ai nói tới, đến bây giờ ta mới biết. E rằng trong vụ này có điều chi ngoắt ngoéo.

A Kỳ nghe Vi Tiểu Bảo nói huỵch tẹt lai lịch sư phụ của mình ra trong lòng rất đổi kinh nghi, tự hỏi :

– Sao gã lại biết rõ sư phụ ta ?

Tang Kết tuy chưa động thủ với Cửu Nạn, song mười hai tên sư đệ của hắn bi.

chết về tay thầy trò Vi Tiểu Bảo là một điều sỉ nhục nhất trong đời hắn. Bây giờ hắn nghe Vi Tiểu Bảo tuyên bố là nội công của Cửu Nạn bị phát chưởng của hắn làm cho tiêu tan thì thật là một điều hãnh diện cho hắn vô cùng.

Tang Kết cùng Cát Nhĩ Đan lúc trước chỉ lo Vi Tiểu Bảo tiết lộ những cái xấu xa của mình, nên muống giết gã cho lẹ để bịt miệng. Không ngờ Vi Tiểu Bảo lại đưa những phen bại nhục nói thành những trận đại thắng rất vinh quang, nên không vội giết gã nữa.

Vi Tiểu Bảo thấy nét mặt hai địch nhân đã có phần hoà hoãn, gã cũng yên tâm được một chút.

A Kỳ cất tiếng hỏi :

– Câu chuyện Trần Viên Viên làm sao ? Ngươi hãy nói lại cho các vị nghe.

Người thiếu nữ lúc ban đầu có tình luyến ái, trong lòng không khỏi phập phồng, hoạn đắc hoạn thất, mà người đẹp nhất trong thiên hạ kia thị đã nghe danh từ lâu. Thị không hiểu tại sao Vi Tiểu Bảo lại kéo tình lang của mình dính líu đến người đó, nên thị muốn hỏi cho vỡ lẽ ngõ hầu trút bỏ mối lo âu canh cánh bên lòng.

Vi Tiểu Bảo nhân cơ hội này, có ý đưa nước đường cho thị, liền mỉm cười đáp :

– Câu chuyện Trần Viên Viên ư ? Tại hạ khi đến Côn Minh đã được chính mắt mình trông thấy. Chẳng dấu gì cô nương là bà ta lớn tuổi hơn tại hạ nhiều. nhưng sáu chữ ” Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân ” quả nhiên danh bất hư truyền. Tại hạ vừa ngó thấy bà ta, lập tức linh hồn thoát khỏi hình hài, chân tay lạnh ngắt, toàn thân run bần bật không hiểu mình đang tỉnh táo hay mơ ngủ, lòng tự hỏi lòng :

” Sao trong đời lại có người đẹp đến thế được… ? ” Gã ngừng lại một chút rồi tiếp :

– A Kỳ cô nương ! Sư muội của cô đáng kể vào người đẹp hiếm có mà so với Trần Viên Viên vẫn chưa bén gót.

Dĩ nhiên A Kỳ đã biết A Kha dong mạo phi thường, đẹp hơn thị nhiều. Thi.

còn hiểu Vi Tiểu Bảo vì A Kha mà điên đảo thần hồn. Thị càng hồi hộp lo rằng những lời gã nói không phải chuyện giả dối. Nhưng ngoài mặt thị vẫn ra chiều không phục nói :

– Ngươi là con quỷ hiếu sắc, hễ thấy người kha khá một chút đã tưởng đẹp nhất đời. Trần Viên Viên năm nay ít ra cũng bốn chục tuổi, dù trước bà có đẹp đến đâu thì ngày nay cũng chẳng còn xuân sắc gì đáng kể nữa.

Vi Tiểu Bảo lắc đầu quày quạy đáp :

– Không đúng ! Không đúng ! Tại hạ nhất định không đồng quan điểm với cô nương về vụ này. Tỷ như A Kỳ cô nương hiện nay bất quá chỉ mười tám, mười chín tuổi, dĩ nhiên cô nương đang đẹp lắm. Người đẹp như cô thì sau đây ba chục năm vẫn không kém bề diễm lệ. Cô mà không tin thì tại hạ dám đánh cuộc :

Nếu qua?

ba mươi năm sau tướng mạo cô không còn xinh đẹp, tại hạ xin dâng thủ cấp.

A Kỳ không nhịn được, trong lòng cao hứng lộ ra ngoài mặt, thị bật lên tiếng cười hích hích.

Đã là đàn bà con gái thì khi nghe người ta ca tụng nhan sắc của mình chẳng ai không hả dạ, nhất là khi có người ca tụng sắc đẹp của mình trước mặt tình lang.

Huống chi A Kỳ đã có phần tự tin về nhan sắc của mình, chắc ba mươi năm sau cũng chưa đến nỗi khó coi.

Vi Tiểu Bảo chỉ mong thị ưng thuận vụ đánh cuộc này. Do đó gã hy vọng Cát Nhĩ Đan muốn chiều lòng ý trung nhân không giết mình nữa, để sống thêm ba mươi năm cũng chưa biết chừng, vì mình có sống mới kết liễu ai được cuộc ai thua cuộc.

Không ngờ Tang Kết hắng dặng một tiếng, lạnh lùng đáp :

– Có điều đáng tiếc là ngươi không còn sống được hết đêm naỵ Dĩ nhiên phương dung của A Kỳ cô nương sau đây ba chục năm, ngươi không còn diễm phúc được ngó thấy.

Vi Tiểu Bảo cười hì hì nói :

– Cái đó cũng không sao. Tại hạ chỉ mong Đại Lạt Ma cùng Vương tử điện ha.

ghi nhớ lấy lời nói tại hạ để ba mươi năm sau biết rằng điều tiên kiến của Vi Tiểu Bảo quả nhiên không lầm là đủ.

Tang Kết, Cát Nhĩ Đan, A Kỳ, cả ba người không nhịn được đều nổi lên tràng cười khanh khách.

Vi Tiểu Bảo lại nói :

– Tại hạ đến Côn Minh là việc mới diễn ra ít tháng trước đây. Tại hạ đưa Kiến Ninh Công Chúa đến hoàn hôn với con trai Ngô Tam Quế. Vụ này ba vị đềiu biết cả rồi chứ… ?

Gã dừng lại một chút rồi tiếp :

– Đây nguyên là một đại hỷ sự, thế mà vừa vào thanh Côn Minh đã thấy trên đường phố nào cũng có người kêu khóc thảm thiết. Cứ mấy căn nhà lại đặt một cô?

quan tài. Những đàn bà con nít mặc hiếu phục sô gai, gào khóc đến thiên sầu địa thảm…

Các Nhĩ Đan lấy làm kỳ hỏi xen vào :

– Tại sao lại có chuyện lạ như vậy ?

Vi Tiểu Bảo đáp :

– Chính tại hạ cũng lấy làm kỳ dị, mới hỏi mấy vị quan ở Vân Nam, nhưng không ai chịu nói…

Gã cố ý dừng lại để mọi người nóng lòng rồi mới kế tiếp :

– Sau tại hạ mới biết là sáng sớm hôm ấy, Trần Viên Viên nghe tin xa giá Công chúa tới nơi, chính bà ra khỏi Vương cung, thân hành đi nghênh tiếp. Bà vừa ở trong kiệu bước ra mười mấy vạn đàn ông thành Côn Minh như người phát điên ào ào chạy đến xem mặt bà. Họ đều nói là tiên nữ thượng giới giáng phàm trần.

Họ chen chúc nhau, xô đẩy nhau, dầy xéo lên nhau làm chết mấy ngàn mạng người. Ban đầu võ quan và binh sĩ dưới trướng Bình Tây Vương còn cố đàn áp đê?

giữ trật tự, nhưng sau họ thấy Trần Viên Viên bất giác buông khí giới thõng xuống.

Người nào cũng há hốc miệng ra, nước miếng chảy ròng ròng, nhướng mắt trân trân ngó Trần Viên Viên như kẻ mất hồn.

Tang Kết, Cát Nhĩ Đan và A Kỳ nghe Vi Tiểu Bảo bịa chuyện hoang đường, miệng nói thiên hô bách sát, không khỏi nhìn nhau nghĩ bụng :

Nhất định thằng lỏi này bỏ thêm mắm muối vào câu chuyện cho có vẻ đậm đà. Nhưng e rằng Trần Viên Viên quả nhiên mỹ mạo phi thường ai cũng muốn ngó thấy một lần cho trải sự đời.

Vi Tiểu Bảo thấy ba người đã có chút tin tưởng, liền hỏi :

– Vương tử điện hạ ! Dưới trướng Bình Tây Vương có viên tổng binh tên gọi là Mã Bảo. Điện hạ đã nghe thấy tên này bao giờ chưa ?

Cát Nhĩ Đan và A Kỳ đều gật đầu.

– Hai người này cùng Mã Bảo đã đến chùa Thiếu Lam, làm gì không quen biết nhau ?

Cát Nhĩ Đan đáp :

– Ngày ở trên chùa Thiếu Lâm ngươi cũng gặp hắn rồi.

Vi Tiểu Bảo nói :

– Có hắn ư ? Thế mà tại hạ quên mất. Và ngày ấy tại hạ để hết tinh thần vào vụ Vương tử thi triển thần công đánh ngã vị cao tăng chùa Thiếu Lâm không rảnh để ngó những người đứng bên. Nếu còn được giây lát nào đầu óc thư thái lại ngó trộm hoa dung nguyệt mạo của A Kỳ cô nương mấy lần.

A Kỳ mím mối tắc lưỡi, nhưng thực ra trong lòng thị rất khoan khoái.

Cát Nhĩ Đan hỏi :

– Mã tổng binh làm sao ?

Vi Tiểu Bảo thở dài đáp :

– Mã tổng binh cũng có chuyện tầy đình. Y vâng tướng lệnh của Bình Tây Vương , llãnh trọng trách bảo vệ Trần Viên Viên. Ngờ đâu y ngó thấy Trần Viên Viên mấy lần đâm ra mê mẩn tâm thần, bất giác sờ vào tay vừa trắng vừa nhỏ của người đẹp. Sau Bình Tây Vương biết chuyện này liền nọc y ra đánh bốn chục côn…

Gã ngừng lại một chút rồi kể tiếp :

– Mã tổng binh nói lén với người ta :

Mình sờ vào tay trái Trần Viên Viên đã yên trí llà phải mất đầu. Nếu biết sớm chỉ phải đòn bốn chục côn, thì lúc ấy sờ vào tay phải nàng một lần nữa. Dù bị đánh tám chục côn chưa chắc đã chết được.

” Gã liếc mắt nhìn trộm ba người rồi kể tiếp :

– Bình Tây Vương dưới trướng có cả thẩy mười vị đại tổng binh. Chín vị kia nghe Mã tổng binh nói vậy đều khen phải. Câu chuyện này cũng đến tai Bình Tây Vương. Lão liền hạ tướng lệnh :

” Từ nay trở đi còn ai sờ vào tay của Trần Viên Viên đều phải chặt cả hai taỵ ” Con rể Bình Tây Vương tên gọi Hạ Quốc Tương là một trong mười vị đại tổng binh liền kêu thợ làm sẳn hai cái tay giả bằng gỗ.

Hắn nói là lỡ có khi ngó thấy bà nhạc mẫu đẹp như thiên tiên, vạn nhất hắn không nhẫn nại được sờ vào tay bà rồi phải thụ hình, chi bằng làm s½n trước hai tay gia?

để đến lúc lâm thời khỏi bối rối không làm kịp. Cái đó kêu bằng mình phòng xa để khỏi lo.

Cát Nhĩ Đan nghe gã nói không khỏi ngơ ngẩn xuất thần, miệng há hốc ra.

Tang Kết lắc đầu quày quạy nói :

– Hoang đường ! Thật là hoang đường ! Không hiểu hắn nói mười tên đại tổng binh của Ngô Tam Quế hoang đường, hay là Vi Tiểu Bảo nói chuyện hoang đường.

A Kỳ hỏi :

– Ngươi đã thấy mặt Trần Viên Viên mà sao không sờ tay mụ ?

Tiểu Bảo đáp :

– Dĩ nhiên cái đó có phải có duyên cớ. Số là trước khi tại hạ đi tham kiên Trần Viên Viên, Ngô ứng Hùng đã đến ra mắt tại hạ để tạ Ơn vê việc đưa Công chúa đường xa muôn dặm đến Vân Nam hoàn hôn với ỵ Y móc trong bọc lấy ra một vật ánh vàng rực rỡ nạm đầy phỉ thúy, mỹ ngọc, hồng bảo thạch. Vật đó là một cái khóa tay bằng vàng.

A Kỳ hỏi :

– Cái khóa tay làm gì mà trân quí thế ?

Vi Tiểu Bảo đáp :

– Cô nương hỏi đúng lắm ! Lúc đó tại hạ cũng lấy làm kỳ, hỏi Ngô ứng Hùng :

” Phò mã đùa gì vậy ? Sao lại tặng tại hạ bằng món lễ vật này ? Bỗng nghe đánh ” cách ” một tiếng. Y đã khóa hai tay tại hạ rồi.

Ba người ngơ ngác nhìn Vi Tiểu Bảo.

Gã chậm rãi kể tiếp :

– Tại hạ giật mình kinh hải la lên :

” Phò mã ơi ! Sao Phò mã lại bắt tại hạ ?

Tại hạ đã phạm tội gì ? Ngô ứng Hùng nghiêm nghị đáp :

” Thưa Khâm sai đại nhân ?

Xin đại nhân đừng hiểu lầm. Sở dĩ tiểu đệ làm như vậy là vì lòng tốt đối với đại nhân. Bây giờ đại nhân đến ra mắt Trần di nương của tiểu đệ, nhất định phải khóa tay lại. Nếu không thì lúc đại nhân ngó thấy di nương, cầm lòng không được, tức đưa tay sờ soạng. Đại nhân chỉ sờ tay người một lần thì phụ vương của tiểu đệ nê?

mặt Khâm sai đại nhân, có thể chưa hành động gì. Nhưng e rằng Khâm sai đại nhân sờ một cái rồi không chịu thôi đi, lại sờ đến lần thứ hai, thứ ba, thứ tư… Khi ấy phụ vương không chịu nhịn được sẽ phạm tội hạ sát Khâm sai đại thần “. Tại ha.

nghe nói sợ quá giật nẩy người lên, đành đeo khóa tay đến yết kiến Trần Viên Viên.

A Kỳ càng nghe nói càng tức cười, thị nói ngay :

– Câu này ta nhất quyết không tin.

Vi Tiểu Bảo thản nhiên đáp :

– Lần sau cô nương đến Bắc Kinh bảo Ngô ứng Hùng lấy cái khóa vàng đó cho coi, cô không tin thì cũng phải tin. Cái khóa đó y bảo phải mang theo luôn luôn bên mình đề phòng khi gặp Trần Viên Viên là lập tức đeo vào. Chỉ chậm một chút tất xẩy ra tai vạ khôn llường.

Tang Kết hắng dặng một tiếng rồi hỏi :

– Trần Viên Viên là thứ mẫu của Ngô ứng Hùng, chẳng lẽ gã cử động vô lễ với mụ?

Vi Tiểu Bảo đáp :

– Dĩ nhiên y không dám có cử động vô luân nên mới phải dắt khóa vàng trong mình.

A Kỳ hỏi :

– Y đến Bắc Kinh, Trần Viên Viên có ở đó đâu ? Việc gì y phải đem khóa đi theo ?

Vi Tiểu Bảo chưng hửng nghĩ thầm :

– Thôi chết cha rồi ! Không khéo phen này mình bị lộ tẩy.

Những gã xoay chuyển ý nghĩ rất mau, đáp liền :

– Nguyên Ngô ứng Hùng định đến Bắc Kinh rồi trở về Côn Minh ngay lập tức.

Y lai kính chỉ là chuyện bất đắc dĩ, chứ không tính chuyện lâu dài…

Tang Kết trợn mắt lên ngắt lời :

– Thế là ngươi lấy ơn làm thù. Người ta cho mượn khóa là rất thân tình. Ngô ứng Hùng muốn trốn về Vân Nam, lại bị ngươi cản trở…

Vi Tiểu Bảo lắc đầu quày quạy hỏi :

– Ngô ứng Hùng có ơn gì với tại hạ ? Trái lại giữa hắn và tại hạ có mối thù chẳng đội trời chung.

Tang Kết lấy làm kỳ hỏi :

– Gã đắc tội với ngươi ở chỗ nào ?

Vi Tiểu Bảo đáp :

– Thế mà còn chưa đắc tội ư ? Y cho mượn khóa so với chuyện hạ sát ” lão gia ” còn cay độc hơn. Giả tỷ khi ấy tại hạ không bị xiềng khóa thì tại hạ đã có cơ hội sờ cả đến bộ mặt thiên tiên của Trần Viên Viên rồi. Hỡi ơi ! Vương tử điện hạ ! Đại Lạt Ma ! Tại hạ chỉ cầu được sờ vào mặt Trần Viên Viên một cái dù có phải chết cũng cam lòng. Bất quá Ngô Tam Quế chặt hai tai của tại hạ đi thì đã ăn thua gì ? Dù lão có chặt cả hai đùi để làm món Tuyên oai hỏa thoái ở Vân Nam, tại hạ cũng không cần.

Cả ba người nghe đều ngơ ngác, dường như họ đang nghĩ về tấm dung nhan tuyệt thế của Trần Viên Viên. Họ nghe gã nói mà ngây người ra chứ không cười đùa.

Vi Tiểu Bảo hạ thấp giọng xuống lộ vẻ thần bí khôn lường, khẽ nói :

– Có chuyện bí mật tầy đình, ba vị nghe rồi xin đừng tiết lộ. Đáng lý tại ha.

không nên nói, nhưng ít khi gặp được ba vị đàm luận tương đắc, chẳng khác gì bạn tri kỷ lâu năm, có nói ra cũng chẳng ngại ngùng gì.

Tang Kết và Cát Nhĩ Đan đồng thanh hỏi :

– Việc gì cơ mật ?

Vi Tiểu Bảo khẽ đáp :

– Hoàng đế điều binh khiển tướng sắp đánh Ngô Tam Quế.

Bọn Tang Kết ba người trông nhau mỉm cười, nghĩ bụng :

– Cái đó có chi là cơ mật ? Hoàng đế chẳng đánh Ngô Tam Quế thì Ngô Tam Quế cũng dấy binh đánh Hoàng đế.

Vi Tiểu Bảo hiểu ý đối phương liền hỏi :

– Các vị có biết tại sao Hoàng thương muốn cất quân xuống Vân Nam ? Cái đó mới llà khó đoán.

A Kỳ hỏi :

– Chẳng lẽ cũng vì Trần Viên Viên ?

Vi Tiểu Bảo đập tay xuống bàn ra chiều kinh dị lạ thường hỏi lại :

– Ô hay ! Sao cô nương cũng biết được vụ bí mất này ?

A Kỳ đáp :

– Ta chỉ đoán thế thôi.

Vi Tiểu Bảo tỏ vẻ khâm phục nói :

– Cô nương quả là nữ Gia Cát, liệu việc như thần. Cô nương cũng nghĩ đến Hoàng thượng đã làm Hoàng đế thì còn thiếu gì nữa ? Có chăng chỉ thiếu một vị ” Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân “…

Gã dừng lại một chút rồi tiếp :

– Chuyến trước vì lẻ gì Hoàng thượng lại phái một thằng nhỏ là tại hạ đến Vân Nam ? Sao Hoàng thượng không phái một vị đại thần đức cao vọng trọng, dầy công lao khổ ? Mục đích của Hoàng thượng là cho tại hạ đi coi người đàn bà kia có đẹp như người ta đồn đại, đồng thời thám thính miệng lưỡi Ngô Tam Quế có chịu đem Trần Viên Viên tiến cống vào Hoàng cung hay không ? Trời ơi ! Tại ha.

vừa nhắc tới một câu, Ngô Tam Quế đã nổi lôi đình đập bàn quát mắng :

” Ngươi đưa một nàng Công chúa đến mà định đổi lấy Phật Quan ¢m của ta chăng ? Này này ! Ta nói cho ngươi hay :

Dù ngươi có đem cả một trăm nàng công chúa đến , ta cũng không đổi đâu.” Tang Kết và Cát Nhĩ Đan đưa mắt nhìn nhau. Cả hai cùng cảm thấy mình đã mắc lừa Ngô Tam Quế, không khỏi nghĩ thầm :

– Té ra chỉ là chuyện dây dưa đến mỹ sắc. Ngày trước Ngô Tam Quế đã vì tấm hồng nhan mà lông tóc dựng đứng cả lên. Hắn mê Trần Viên Viên dám bán ca?

giang sơn ba trăm năm của nhà Đại Minh. Việc đó thiên hạ đều biết hết. Tiểu Hoàng đế nhỏ tuổi, quen thói phong lưu, vụ này cũng không ra ngoài tình lý.

Vi Tiểu Bảo la thầm :

– Tiểu Huyền Tử ơi ! Ngài là một ông Vua ” Điểu , Sâng , Dủy , Thang ” quyết chẳng thèm gì mụ vợ của lão con rùa kia. Nhưng nay Tiểu Quế Tử tai nạn lâm đầu, phải nói xấu ngài mấy câu. Xin ngày đừng cho là sự thật.

Gã thấy Tang Kết và Cát Nhĩ Đan vẻ mặt nghiêm trọng, liền nói tiếp :

– Tại hạ thấy Ngô Tam Quế nổi giận, không dám nói gì nữa. Khi tại hạ đi Vân Nam tuy có đem theo mấy nghìn binh mã, nhưng địch sao lại với bọn thủ hạ của Ngô Tam Quế đông như kiến cỏ ? Tại hạ đành ngậm miệng ăn tiền là hay hơn hết.

Các vị có nghĩ như tại hạ không ?

Cát Nhĩ Đan lẩm nhẩm gật đầu.

Vi Tiểu Bảo lại nó :

– Khi tại hạ còn ở Vân Nam, đang đêm có một người xứ Mông Cổ tên gọi HãnThiếp Ma xin vào ra mắt…

Cát Nhĩ Đan hỏi ngay :

– Hắn cầu kiến ngươi để làm gì ?

Vi Tiểu Bảo đáp :

– Y nói được Vương tử điện hạ phái đến Vân Nam liên lạc với Ngô Tam Quế.

Nhưng y coi tình hình ở Côn Minh đã thám ra điều không xứng đáng. Y còn bảo những nhân vật anh hùng hảo hán xứ Mông Cổ đâu lại vì một người đàn bà đẹp của Ngô Tam Quế mà llao đầu vào chổ sống chết…

Gã ngừng lại một chút rồi tiếp :

– Hãn Thiếp Ma còn yêu cầu tại hạ đưa lén y về Bắc Kinh để ra mắt Hoàng đế. Y đòi đựơc nói thẳng cho Hoàng đế hay :

Trần Viên Viên là gì gì đi nữa cũng chẳng liên can đến Vương Tử xứ Mông Cổ cùng Đại Lạt Ma xứ Tây Tạng. Cát Nhĩ Đan Vương tử đã có A Kỳ cô nương, không muốn dính đến Trần Viên Viên. Còn Đại Lạt Ma xứ Tây Tạng cũng có… rất nhiều cô rất xinh đẹp ở Tây Tạng…

Tang Kết lớn tiếng quát :

– Nói láo ! Chúng ta là Lạt Ma của Hoàng giáo, nghiêm thủ hành qui, quyết chẳng tham hoa hiếu sắc.

Hồi 189

Trong kỷ viện cùng nhau kết nghĩa

Vi Tiểu Bảo vội nói :

– Đó là lời của Hãn Thiếp Ma, chứ không liên quan gì đến tại hạ.

Đại Lạt Ma! Hãn Thiếp Ma muốn lấy lòng Hoàng đế còn bảo ngài cứ yên tâm, đừng lo Đại Lạt Ma tranh cướp Trần Viên Viên. Chắc câu này thì y nói thiệt.

Tang Kết hắng dặng một tiếng rồi đáp :

– Để lần sau ta gặp Hãn Thiếp Ma sẽ hỏi lại coi gã nói láo hay là ngươi nói càn làm tổn thương đến danh dự của ta.

Vi Tiểu Bảo mừng thầm nghĩ bụng :

– Lão còn đợi chất vấn Đại Lạt Ma thì chắc là chưa giết ta ngay.

Gã liền nói :

– Xét cho cùng thì các vị nhất quyết không thể nhìn thấy Trần Viên Viên được mà cũng không nên gặp bà. Vậy các vị giúp Ngô Tam Quế tạo phản thực tình chẳng được lợi ích gì. Ai không đeo khoá tay còn có thể lước lấy cái bệnh tâm thần hoảng hốt, bắp thịt giật đùng đùng.

Bỗng thấy Tang Kết vẻ mặt giận dữ, gã vội nói tiếp :

– Đại Lạt Ma đã theo chủ thuyết nhà Phật sắc là không mà cũng là sắc, có thấy mặt Trần Viên Viên dĩ nhiên cũng chẳng động tâm. Có điều… có điều… hỡi ơi! Tang Kết hỏi :

– Có điều làm sao?

Vi Tiểu Bảo đáp :

– Lần trước tại hạ đến Côn Minh, Trần Viên Viên ra ngoài đón tiếp Công chứa, hàng mấy ngàn người bị chết vì chen lấn dầy xéo lên nhau. Những nhà nạn nhân làm pháp sự không tìm ra được Hoà thượng cùng đạo sĩ.

A Kỳ ngạc nhiên hỏi :

– Tại sao vậy?

Vi Tiểu Bảo đáp :

– Vì rất nhiều nhà sư thấy mặt Trần Viên Viên rồi không khỏi xúc động lòng trần. Trong một ngày tại thành Côn Minh có hàng vạn nhà sư hoàn tục, đình chi?

việc tu hành. Cô nương thử nghĩ coi :

Hôm ấy đã nhiều người chết lại hàng vạn nhà sư đột nhiên cởi áo cà sa thì tìm đâu ra được đủ hoà thượng để làm pháp sự?

Bọn Cát Nhĩ Đan ba người nghe nói bán tín bán nghị Họ cũng cảm thấy những lời của Vi Tiểu Bảo rất hoang đường, nhưng Trần Viên Viên nhan sắc phi thường là một điều chắc chắn, không còn ngờ vực gì nữa.

A Kỳ liếc mắt nhìn Cát Nhĩ Đan khẽ nói :

– Thành Côn Minh là nơi lắm chuyện cổ quái, tiểu muội không tới đó nữa, Điện hạ muốn giúp Ngô Tam Quế thì đi một mình thôi.

Cát Nhĩ Đan vội đáp :

– Ai bảo ta đến thành Côn Minh? Ta lại không gặp Trần Viên Viên. Ta nhận thấy A Kỳ cô nương của ta cũng chẳng kém gì Trần Viên Viên.

Dứt lời hắn nổi lên tràng cười ha hả.

A Kỳ sịu mặt xuống nói :

– Điện hạ bảo tiểu muội chẳng kém gì Trần Viên Viên thì rõ ràng là không bằng mụ. Dĩ nhiên điện hạ còn so ước được gặp mụ lắm.

Thị đứng dậy nói tiếp :

– Tiểu muội đi đường tiểu muội thôi.

Cát Nhĩ Đan luống cuống vội nói :

– Không không! Ta phái thề có trời đất chứng minh suốt đời quyết không nhìn đến Trần Viên Viên một lần.

– A Kỳ đổi giận ra mừng lại ngồi xuống :

Vi Tiểu Bảo cười nói :

– Vương tử điện hạ quyết không ngó thấy Trần Viên Viên lần nào là phải, vì bất luận là ai đã thấy bà một lần cũng cho là chưa đủ. Rồi ngó thấy cả trăm ngàn lần cũng vẫn chưa đủ.

Cát Nhĩ Đan tức mình thóa mạ :

– Tên tiểu quỉ này chỉ nhắm mắt nói quàng. Ta đã lập lời trọng thệ vĩnh viễn không bao giờ nhìn mặt Trần Viên Viên. Nếu ta mà ngó thấy mụ thì lập tức đui mù.

A Kỳ trong lòng khoan khoái khuôn tả, ngưng thần nhìn hắn một cách tình tứ.

Vi Tiểu Bảo lại nói :

– Tại hạ đã nghe ngài tiểu hoàng đế vẫn bảo không hiểu hai vị vì lẽ gì lại đi giúp Ngô Tam Quế? Nếu hai vị muốn lấy được Trần Viên Viên thì thật chẳng có biện pháp nào hết. Đúng như vậy. Trong thiên hạ chỉ có một Trần Viên Viên. Ca?

tiểu hoàng đế cũng không có. Thử hỏi Ngô Tam Quế ngoài mỹ nữ kia còn có cái gì bằng được tiểu hoàng đế? Tiểu hoàng đế về phương diện nào cũng hơn hẳn gấp mười là ít. Hai vị chịu giúp tiểu hoàng đế thì muốn lấy bao nhiêu vàng bạc châu báu cũng có đủ, chỉ Trần Viên Viên là ngài không có mà thôi.

Tang Kết lạnh lùng nói :

– Tây Tạng và Mông Cổ dù nghèo nàn, nhưng chúng ta cũng chẳng ham vàng bạc châu báu.

Vi Tiểu Bảo tự hỏi :

– Hai thằng cha này đã không ham vàng bạc châu báu lại không đòi mỹ nữ thừ không hiểu họ muốn gì?

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, bụng bảo dạ :

– Phải rồi! Tiểu trượng phu chẳng thể một ngày không tiền, đại trượng phu chẳng thể một ngày không quyền. Vi Tiểu Bảo lão gia là tiểu trượng phu nên chi?

thích tiền. Còn hai cha này là đại trượng phu chắc chỉ thích uy quyền.

Gã nghĩ vậy liền nói :

– Tiểu hoàng đế có bảo tại hạ :

“Cát Nhĩ Đan mới là một vị Vương tử, thật chẳng có chi ly kỳ. Giả tỷ y giúp trẫm đánh Ngô Tam Quế thì trẫm phong y làm Quốc vương nước Mông Cổ ngay”.

Cát Nhĩ Đan hai mắt sáng lên rộ vẻ vui mừng khôn xiết. Hắn cất tiếng run run hỏi :

– Hoàng… hoàng đế nói thật thế ư?

Vi Tiểu Bảo đáp :

– Hiển nhiên là thật. Tại hạ lừa dối Vương tử điện hạ làm chi?

Tang Kết xen vào :

– Trong thiên hạ chưa có danh từ Mông Cổ Quốc vương. Nếu Hoàng đế giúp Vương tử làm cả một cái Cát Nhĩ Hàn là điện hạ đây cũng đủ thỏa mãn rồi.

Vi Tiểu Bảo đáp :

– Được lắm! Được lắm! “Cả một cái” đó nhất định Hoàng đế vui lòng phong ngay.

Gã tự hỏi :

– Sao lại “Cả một cái?” Không hiểu họ dở trò con mẹ nó “Cả một cái gì?”.

Vi Tiểu Bảo miệng không ngớt lẩm bẩm :

– Cả một cái là nghĩa gì? Chẳng lẽ lại còn nửa cái hay sao?

Tang Kết thấy mặt gã lộ vẻ ngẩn ngơ, đoán là gã không hiểu, liền giải thích:

– Xứ Mông Cổ chia làm mấy bộ, Chuẩn Cát Nhĩ là một bộ lớn nhất trong đám này. Vua Mông Cổ không gọi là Quốc vương, mà kêu bằng “Hãn” Vương tử điện hạ chưa làm đến chức “Hãn”.

Vi Tiểu Bảo nói :

– Té ra là thế. Hoàng đế cùng Hãn Thiếp Ma nói tiếng Mông Cổ lý la lý lố hồi lâu mà tại hạ chẳng hiểu gì. Vương tử điện hạ chỉ cần lập được đại công làm nên cả một cái Hãn chẳng khó khăn gì. Hoàng đế ban ra một đạo thánh chỉ, đồng thời phải mấy vạn binh mã tới nơi thì liệu người Mông Cổ còn phản kháng được chăng?

Cát Nhĩ Đan nghe nói cả mừng đáp :

– Hoàng Đế chịu làm như vậy thì dĩ nhiên vụ này rất dễ dàng.

Vi Tiểu Bảo vỗ ngực nói :

– Điện hạ bất tất phải lo lắng gì, cứ trông vào một mình tiểu đệ là đủ. Hoàng thường chỉ căm hận một mình Ngô Tam Quế. A Kỳ cô nương tuy dung nhan nguyệt thẹn hoa nhường, nhưng chỉ cần đừng để hoàng thượng ngó thấy là ngài không đến cướp mất đâu.

Gã nhìn lại Tang Kết nói :

– Còn Đại Lạt Ma mà chịu giúp hoàng thượng thì dĩ nhiên hoàng thượng cũng phong Đại Lạt Ma làm một chức quan lớn quản trị toàn xứ Tây Tạng.

Gã không hiểu nhân vật quản trị toàn xứ Tây Tạng kêu bằng gì nên không dám bạ đâu nói đấy.

Tang Kết đáp :

– Toàn thể xứ Tây Tạng do Đại Lại Hoạt Phật cai quản, hoàng thượng không thể phong chức bừa bãi được.

Vi Tiểu Bảo hỏi :

– Người khác làm được Hoạt Phật, sao Đại Lạt Ma lại không làm được? ở Tây Tạng hiện có mấy vị hoạt Phật?

Tang kết đáp :

– Ngoài Đạt Lai Hoạt Phật còn Ban Thiền Hoạt Phật. Thế là hai vị.

Vi Tiểu Bảo nói :

– Phải rồi! Cái gì cũng không quá tam ba bận. Vậy số ba là hợp đạo lý cho mọi sự việc. Bọn ta sẽ thỉnh Hoàng thượng phong thêm một vị Tang Kết Hoạt Phật. Hơn nữa Tang Kết đại Hoạt Phật cai quản Đạt cái gì và Ban cái gì hai tiểu hoạt Phật.

Tang Kết động tâm nghĩ thầm :

– Chú nhỏ này bẻm mép nói huyên thuyên nhưng không phải hoàn toàn vô lý.

Lão nghĩ tới đây gương mặt ốm nhắt bất giác hiện lên một nụ cười :

Lúc này Vi Tiểu Bảo chỉ cần được thoát chết, bất luận đối phương yêu cầu điều gì gã cũng chịu liền. Huống chi Chuẩn Cát Nhĩ Hãn hay Tây Tạng Đại Hoạt Phật chi chi đó chẳng làm cho gã mất một đồng tiền phân bạc, làm gì gã chẳng ưng thuận?

Vi Tiểu Bảo nói ngay :

– Không phải tiểu đệ nói khoác đâu. Tiểu đệ đã hiến kế thì mười phần hoàng đế nghe theo cả mười. Hơn nữa hai vị đã chịu giúp hoàng đế đánh Ngô Tam Quế, chẳng những hoàng đế chỉ phong thưởng hai vị mà tiểu đệ lập nên công trạng lớn lao trong vụ này, dĩ nhiên cũng được thăng quan phát tài.

Gã ngừng lại một chút rồi tiếp :

– Người ta thường nói :

Một người làm quan lớn cả họ cùng sang giầu. Tiểu đê.

làm quan to tại triều, hai vị lại chia nhau làm quan lớn ở Mông Cổ và Tây Tạng.

Tiểu đệ bỗng nẩy ra ý kiến là ba chúng ta nên kết nghĩa anh em. Từ nay trở đi ca?

ba người chung hưởng hạnh phúc, chia sẻ hoạn nạn. Chúng ta không sinh cùng năm, cùng tháng, cùng ngày, nhưng nguyện cùng chết với nhau trong một năm, một tháng, một ngày. Thế là trong thiên hạ ngoại trừ tiểu hoàng đế, chúng ta là ba nhân vật lớn nhất. Há chẳng hay chẳng đẹp lắp ru?

Gã tính thầm trong bụng :

– Câu thề nguyền được chết cùng năm, cùng tháng, cùng ngày là một điều rất khẩn yếu. Hai người này chỉ gật đầu một cái là không thể giết ta được nữa. Nếu chúng giết ta thì có khác gì họ tự giết mình.

Tang Kết và Cát Nhĩ Đan trước khi đến Dương Châu đã điều tra biết rõ viên khâm sai trẻ nít này là nhân vật đệ nhất ở triều đình kề cận hoàng đế. Vì gã được sủng ái đến cùng cực, nên thăng quan mau chóng.

Bây giờ họ nghe Vi Tiểu Bảo nói, bất giác tâm thần rạo rực, trống ngực đánh thình thình.

Cát Nhĩ Đan vốn chẳng thù oán gì với gã. Còn Tang Kết tuy bị gã làm chết mười hai tên sư đệ và lão cũng bị chặt đứt mười đầu ngón tay thì dĩ nhiên lão hận gã thấu xương.

Nhưng Tang Kết lại nghĩ rằng :

– Bọn sự đệ chết mất rồi, làm gì họ cũng sống lại được nữa. Đầu ngón tay mình bị chặt không thể lại dài ra. Bây giờ mình phóng chưởng đánh chết gã chẳng qua chỉ hả được một uất hận trong lòng. Còn mình đi giúp Ngô Tam Quế trong công cuộc tạo phản thì dù có thành công, mình cũng chẳng ăn thua gì mấy. Nếu mình kết nghĩa với chú nhỏ này hành điều ơn huệ thực sự, lợi được rất nhiều phương diện.

Cát Nhĩ Đan và Tang Kết lắng tai nghe Vi Tiểu Bảo nói rồi đưa mắt nhìn nhau, lẩm nhẩm gật đầu.

Vi Tiểu Bảo mừng quá. Gã không ngờ chỉ nói huyên thuyên một lúc mà làm cho hai tên ác nhân phải động tâm.

Gã sợ hai người hối hận, vội nói tiếp :

– Đại ca! Nhị ca! Nhị tẩu! Chúng ta bắt đầu kết nghĩa đi thôi. Nhị tẩu muốn kết bái hay không cũng được, nhưng tiểu đệ cùng hai vị ca ca này quỳ lạy Thiên Địa cho thành một người trong nhà.

A Kỳ mặt đỏ lên, môi chúm lại. Thị nhận thấy thằng nhỏ này ăn nói thật khiến cho người ta phải vui dạ.

Tang Kết đột nhiên giơ tay lên vỗ xuống góc bàn đánh “chát” một tiếng.

Vi Tiểu Bảo giật mình kinh hãi nghĩ thầm :

– Không hiểu lại xẩy chuyện gì rồi?

Vi Tiểu Bảo đang hồi hộp trong lòng, bỗng nghe Tang Kết lớn tiếng :

– Vi đại nhân! Bữa nay đại nhân đã nói vậy, bần tăng hãy tạm tin lời. Nếu ngày sau đại nhân ra dạ đảo điên, nuốt lời cam kết để vinh thân thì đại gia sẽ bị tan nát nhức góc bàn tay này.

Vi Tiểu Bảo cười đáp :

– Sao đại ca lại nói vậy? Ba anh em chúng ta hành động vụ này đều có lợi cho mình. Tiểu đệ mà lừa gạt hai vị thì một đằng từ Mông Cổ, một đằng từ Tây Tạng kéo quân đến đánh Bắc Kinh, tất hoàng đế nổi lôi đình và chém đầu tiểu đệ. Hai vị ca ca thử nghĩ coi, liệu tiểu đệ có dám làm điều phản phúc với nhị vi.

không?

Tang Kết gật đầu nói :

– Vi huynh đệ nói thế là phải.

Ba người liền bày bàn thắp nến quỳ xuống hướng ra ngoài hành lễ kết nghĩa anh em. Tang Kết hơn tuổi làm đại ca, thứ nhì là Cát Nhĩ Đan, Vi Tiểu Bảo làm tam đệ.

Vi Tiểu Bảo lại lạy, nhị ca, đại ca.

Đoạn gã hướng về phía A Kỳ khấu đầu, miệng không ngớt một điều “Nhị tẩu”, hai điều “Nhị tẩu” một cách rất thân thiết.

Gã tự nhủ :

– Cô đã làm nhị tẩu của ta thì mai đây ta có đùa cợt cô vợ A Kha cô đừng can thiệp vào nữa.

A Kỳ cầm hồ rót bốn chung rượu, thị cười nói :

– Bữa nay ba vị kết nghĩa chi lan, tiểu muội mong rằng từ nay cư xử với nhau hữu thủy hữu chung và làm nên sự nghiệp lớn lao. Tiểu muội kính mời ba vị một chung.

Tang Kết cười đáp :

– Chung rượu này dĩ nhiên chúng ta phải uống cạn.

Lão nói rồi cầm chung rượu giơ lên miệng.

Vi Tiểu Bảo vội la lên :

– Đại ca hãy khoan! Chỗ này là rượu thừa, không được thanh khiết. Chúng ta kêu họ đổi rượu mới.

Gã liền lớn tiếng hô :

– Người nhà đâu? Lấy rượu ra đây mau.

Bỗng trong người gã ngấm ngầm lấy làm kỳ, tự hỏi :

– Trong Lệ Xuân viện đã xảy ra chuyện gì? Sao mình gọi mãi mà chẳng thấy ai vào hầu hạ.

Rồi gã tự nhủ :

– Phải rồi! Mụ chủ cùng gia nhân thấy diễn ra cuộc xung đột lại giết chết quan binh, nên họ bỏ trốn sạch rồi.

Gã nghĩ tới đây bỗng thấy một tên qui nô cúi đầu đi vào, miệng hàm hồ hỏi:

– Chuyện gì vậy?

Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm :

– Bọn qui nô trong Lệ Xuân Viện ta đã quen mặt hết. Thằng cha này chắc là mới đến, không biết làm qui nộ Có lý nào qui nô đối với tân khách lại hồ đồ thế?

Phải chăng hắn sợ quá đâm ra ngớ ngẩn.

Gã liền quát :

– Mau đi lấy hai chung rượu! Tên qui nô dạ một tiếng rồi trở gót đi ra.

Vi Tiểu Bảo nhìn bóng sau lưng hắn, bỗng động tâm tự hỏi :

– Ô hay! Thằng cha này là ai? Ta đã thấy hắn lúc ban ngày trong khi thưởng hoa thược dược ở ngoài Chùa Thiền Trí. Sao bây giờ hắn lại đến đây làm qui nô?

Trong vụ này tất có điều chi cổ quái.

Gã ngưng thần ngẫm nghĩ, bất giác sợ quá, sau lưng toát mồ hôi lạnh ngắt, bật tiếng la “úi chà!” rồi nhẩy bật lên.

Tang Kết, Cát Nhĩ Đan, A Kỳ đều giật mình đồng thanh hỏi :

– Chuyện gì vậy ?

Vi Tiểu Bảo khẽ đáp :

– Thằng cha đó là một tên võ sĩ cao thủ dưới trướng Ngô Tam Quế đã cải trang. Vừa rồi chúng ta nói gì nhất định bị hắn nghe hết rồi.

Tang Kết và Cát Nhĩ Đan giật mình kinh hãi đáp :

– Nếu vậy thì không để hắn sống được.

Vi Tiểu Bảo nói :

– Nhị vị ca ca đừng động thủ vội. Chúng ta cứ lờ đi như không biết gì. Hãy dò xem bọn chúng có bao nhiêu người và sắp đặt ngụy kế gì?

Gã nói mấy câu này, thanh âm bỗng run lên.

Nếu tên qui nô này mà là vệ sĩ Ngô Tam Quế cải trang thì gã đã không khiếp sợ đến thế. Nguyên tên qui nô này chẳng phải ai khác là mà chính là Lục Cao Hiên ở Thần Long Giáo.

Lục Cao Hiên từ đảo Thần Long theo Vi Tiểu Bảo đến Bắc Kinh và ở với gã lâu ngày, nhưng hắn hoá trang khéo quá, tướng mạo khác hẳn khiến hắn không nhận ra nữa. Có điều hắn nhìn bóng sau lưng cảm thấy rất quen thuộc. Ban ngày lúc ở vườn thược dược gã đã ngó thấy mà không nghĩ ra.

Bây giờ Vi Tiểu Bảo ở Lệ Xuân Viện lại nhìn thấy bóng sau lưng lần nữa liền biết ngay là có chuyện nhiêu khê, phải tĩnh tâm suy nghĩ mới chợt tỉnh ngộ.

Giả tỉ chỉ có một mình Lục Cao Hiên thì không đáng sợ, nhưng Vi Tiểu Bảo đã thấy hắn ở vườn thược dược mà gã lại vô ý tiết lộ nói ra miệng là đến Viện Lê.

Xuân nghe hát. Hắn cũng theo đến đây cải trang thành qui nô thì chắc có cả ủy Tôn Giả và Cao Tôn Giả đi theo. Không chừng cả Hồng Giáo chủ cũng thân hành đến đây nữa.

Vi Tiểu Bảo đã tính đến chuyện cùng Hồng giáo chủ kết nghĩa anh em, nhưng gã tự liệu vụ này khó khăn vô cùng không thể làm nổi.

Gã càng nghĩ càng khiếp sợ. Trán toát mồ hôi nhỏ giọt.

Bỗng thấy Lục Cao Hiên tay bưng khay gỗ trên đặt hai hồ rượu tiến vào.

Hắn cúi gầm mặt xuống, đặt hồ rượu trên bàn.

Vi Tiểu Bảo tự hỏi :

– Hắn cúi đầu xuống là sợ ta nhìn ra chỗ sơ hở. Hừ! Không biết còn bao nhiêu người đi với hắn?

Gã liền cất tiếng hỏi :

– Trong viện sao chỉ có một mình ngươi? Mau kêu thêm người đến hầu hạ.

Lục Cao Hiên khẽ ậm ừ một tiếng rồi trở gót lui ra.

Vi Tiểu Bảo khẽ nói :

– Thưa đại ca, Nhị ca cùng Nhị Tẩu! Lát nữa các vị cứ coi nhãn sắc của tiểu đê.

mà hành động. Nếu tiểu đệ đảo lòng trắng mắt ra ngửng đầu trông lên, thì xin các vị động thủ tức khắc, bao nhiêu người tiến vào cũng giết chết ngaỵ Bọn này bản lãnh cao cường, chứ không phải hạng tầm thường.

Bọn Tang Kết đều gật đầu ưng thuận, nhưng bụng bảo dạ :

– Mấy tên vệ sĩ thủ hạ của Ngô Tam Quế bản lãnh có cao cường đến đâu thì đã đáng gì mà phải khiếp sợ đến thế?

Sau một lúc Lục Cao Hiên đến bốn tên kỹ nữ vào, chia ra ngồi bên bốn người.

Vi Tiểu Bảo ngó thấy bốn người đều lạ mặt, nhất định không phải là những cô nương trong Lệ Xuân Viện.

Tướng mạo bốn ả kỹ nữ lại cực kỳ xấu xa, ả thì mắt xếch, ả thì méo miệng, nước da vàng khè hay đen nhẻm, chỗ lồi, chỗ lõm hoặc sưng lên như phù thủng, hoặc đầy mặt vết sẹo chằng chịt.

Vi Tiểu Bảo cười nói :

– Những vị cô nương ở Lệ Xuân Viện tướng mạo sinh đẹp quá chừng.

Bỗng thấy ả ngồi bên Tang Kết mặt đầy vết sẹo nháy mắt mấy cái.

Vi Tiểu Bảo thấy mắt thị linh hoạt, nhãn thần rất tinh nhuệ, liền tự hỏi :

– Bốn người nhất định ở Thần Long Giáo đã cải trang, Thị đưa mắt ra hiệu cho ta là có ý gì?

Gã liền cầm hồ rượu Mê Xuân tửu đã có s½n từ trước còn để đó ró cho bốn ả mỗi cô một chung và nói :

– Chúng ta cùng cạn chung rượu này! ở trong kỹ viện nguyên không có lệ khách rót rượu mời kỹ nữ. Hễ thấy khách cầm lấy hồ rượu là kỹ nữ phải đoạt lấy để rót ra chung mới phải lẽ.

Nhưng bốn tên kỹ nữ này cứ ngồi yên cúi đầu. Vi Tiểu Bảo rót rượu mà chúng chẳng nói nửa lời.

Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm :

– Bốn tên này giả làm gái điếm còn vụng về quá! Gã liền hỏi :

– Các cô chầu chực quan khách mà chẳng hiểu lề luật chi hết? Khách đã rót rượu mời cô phải uống đi chứ?

Gã vừa nói vừa rót thêm rượu vào chung cho Lục Cao Hiên và bảo hắn:

– Ngươi mới tới đây thành ra qui nô cũng không biết làm. Khách mời rượu mà các ngươi không uống khiến khách bực mình thì khi nào còn cho tiền nữa?

Lục Cao Hiên cùng bốn ả tưởng trong kỹ viện có lề luật như vậy thật, vội đồng thanh đáp :

– Dạ! Rồi nâng chung rượu lên uống.

Vi Tiểu Bảo cười nói :

– Có thế mới phải chứ?

Gã lại hỏi :

– Trong viện còn qui nô và gái điếm nữa không? Ngươi kêu hết ra đây. Chẳng lẽ tòa Lệ Xuân viện lớn thế này mà chỉ có năm người? E rằng có điều chi cổ quái.

ả kỹ nữ mặt vàng ửng nhìn Lục Cao Hiên đưa mắt ra hiệu.

Lục Cao Hiên xoay mình đi ra dẫn hai tên qui nô nữa vào. Hắn cất giọng ấm ớ! – Gái điếm thì hết rồi, qui nô còn hai người này.

Vi Tiểu Bảo cười thầm nghĩ bụng :

– Những danh từ “gái điếm”, “qui nô” là để cho người khác gọi lúc vắng mặt.

Chính mình làm qui nô sao lại tự nói ra miệng “Gái điếm và qui nô” được? Ca?

những quan khách làng chơi cũng không thể bất lịnh sự đến thế. Ở trong viện người ta phải gọi kỹ nữ và qui nô bằng cô nương, chú nhỏ. Ta vừa thử một chút, chúng đã bị lòi đuôi. Hừ hừ! Hồng giáo chủ thần thông quảng đại, thần thông diệu toán cũng chẳng khi nào nghi ngờ đến Vi Tiểu Bảo này lại sinh trưởng ở Lệ Xuân viện.

Gã liếc mắt nhìn hai tên qui nô mới vào thấy chúng thân thể cao lớn, mập ú.

Một tên đúng là ủy Tôn Giả cải trang. Gã vừa nó thấy đã nhận ra ngaỵ Còn một tên nữa phẳng phất như Cao Tôn Giả.

Gã tự hỏi :

– Cao Tôn Giả biến thành lùn tịt, vì chất thuốc độc của Thần Long Giáo, mà sao bây giờ lại cao thế kia.

Nhưng rồi gã lại nghĩ :

– Phải rồi! Hắn đã kê gót chân cho cao lên. Nếu mình không yên trí từ trước thì chẳng thể nào nhận ra được.

Hắn cầm hồ rượu rót vào chung, nhưng chỉ rót một nửa chung thì hồ Mê Xuân tửu đã hết sạch, chẳng còn lấy một giọt.

Gã đành sẻ nửa chung Mê Xuân tửu ra làm hai và rót thêm rượu mới vào nói :

– Khách mời các ngươi uống rượu ô quị Các người là qui nô hãy uống cạn đi.

ủy Tôn Giả chẳng nói năng gì nâng chung rượu lên uống liền.

Cao Tôn Giả tính nóng như lửa, thấy Vi Tiểu Bảo dở giọng khinh mạn không nhịn được nữa, cất tiếng thóa mạ :

– Chính ngươi là quân tiểu tạp chủng, quân rùa đen! Lục Cao Hiên vội kéo tay áo hắn, quát lên :

– Uống lẹ đi! Ngươi dám đắc tội với quan khách ư?

Cao Tôn Giả hóa trang làm qui nô là đã chịu nghiêm lệnh của giáo chủ. Hắn nghe Lục Cao Hiên quát mắng, biết là mình có lỗi, vội nâng chung rượu lên uống cạn sạch.

Vi Tiểu Bảo hỏi :

– Đã đến hết cả chưa? Còn người nào nữa không?

Lục Cao Hiên đáp :

– Hết cả rồi không còn ai nữa.

Vi Tiểu Bảo lại hỏi :

– Hồng giáo chủ không giả làm qui nô ư?

Gã vừa hỏi câu này vừa đảo lòng trắng mắt ra, ngửng đầu trông lên.

Bọn Lục Cao Hiên bảy người nghe gã hỏi câu này đều giật mình kinh hãi. Bốn tên kỹ nữ nhất đề đứng phắt dậy.

Tang Kết đã vận khí chuẩn bị từ trước, vung cả hai tay ra điểm trúng vào huyệt đạo ở sau lưng Cao Tôn Giả và ủy Tôn Giả.

Hồi 190

Tam tiếu nhân duyên cửu mỹ hồ

Hai ngón tay của Tang Kết điểm ra nhưng mới làm cho một mình ủy Tôn Giả té nhào, còn Cao Tôn Giả chỉ khẽ rên một tiếng rồi hắn tung chưởng đánh xuống đầu Tang Kết.

Tang Kết giật mình, nghĩ thầm :

– Công phu “Lưỡng chỉ thiền” của ta phóng ra hai bên là một môn võ công thiên hạ vô song. Từ ngày mười đầu ngón tay của ta bị trúng độc phải chặt đi một đoạn điểm trúng vào mình địch nhân, luồng lực đạo so với ngày trước còn mãnh liệt hơn mấy phần. Bây giờ hiển nhiên ta đã điểm vào huyệt đạo trên lưng lão mập ú này, mà sao dường như hắn không việc gì? Chẳng lẽ hắn cũng như Vi Tiểu Bảo đã luyện được thành môn “Kim cương hộ thế thần công”?

Thực ra Cao Tôn Giả cũng như Vi Tiểu Bảo cả hai người chẳng ai luyện thành môn “Kim cương hộ thế thần công”. Vi Tiểu Bảo vì trong mình mặc tấm bảo y hô.

thân nên đao thương chém không vào trong. Còn Cao Tôn Giả dưới bàn chân đã kê cao lên gần một thước.

Tang Kết tưởng hắn thân thể cao lớn và điểm trúng huyệt đạo trên lưng hắn rồi mà thực ra chỗ bị điểm trúng lại ở về đùi.

Cao Tôn Gả bị điềm chỉ đau đớn một lúc, huyệt đạo chưa bị phong tỏa.

Lúc này Lục Cao Hiên đang chiến đấu với Cát Nhĩ Đan. ả kỹ nữ mặt đầy vết sẹo đánh nhau với A Kỳ. Ngoài ra một tên kỹ nữ nhảy xổ về phía Vi Tiểu Bảo.

Vi Tiểu Bảo cười hỏi :

– Ngươi phát điên rồi chăng? Bộ mặt khủng khiếp, thái độ hung hăng của ngươi thì đã làm gì?

Nhưng gã ngó thấy mười đầu ngón tay của kỹ nữ khoằm khoằm chụp tới, uy thế rất mãnh liệt, trong lòng không khỏi kinh hãi. Gã hốt hoảng chui đầu vào gầm bàn rồi thò tay ra đẩy chân kỹ nữ một cái thật mạnh.

ả kỹ nữ nầy đã uống Mê Xuân tửu, chất độc đang phát tác. Đầu óc thị mê muội rồi lại bị Vi Tiểu Bảo đẩy một cái, thị không đứng vững được. Người thị lảo đảo rồi ngã lăn ra.

Tiếp theo cả ba ả kỹ nữ kia cũng lục tục té xuống, mê man bất tỉnh, không dậy được nữa.

Cao Tôn Giả tỷ đấu với Tang Kết được mấy chiêu vì hắn kê chân cao quá nên cử động mỗi lúc kém phần linh hoạt.

Tang Kết dường như đã hìn ra chỗ sơ hở của đối phương, hắn vận kình lực xuống hai chân đá mạnh một phát vào giữa hai cẳng bên địch bật lên hai tiếng kêu rắc rắc. Đế chân của Cao Tôn Giả bị gãy rồi.

Tang Kết liền cất tiếng thóa mạ :

– Ta tưởng ngươi là con người khôi ngô, té ra chỉ là một tên lùn tịt.

Cao Tôn Giả bản tính nóng nẩy, nghe đối phương thóa mạ không nhịn được, tức giận quát :

– Trước kia lão gia còn cao hơn ngươi nữa, nhưng lão gia thích trở thành người thấp. Cái đó có liên quan gì đến ngươi?

Tang Kết bật lên tràng cười ha hả.

Hai người tuy miệng nói và tay vẫn ra chiêu, không dừng lại một chút nào. Ca?

hai bên đều là những tay hảo thủ về võ học, nên sau khi trao đổi mấy chiêu đã biết tài nhau và trong lòng ngấm ngầm khâm phục nhau.

Tang Kết lẩm bẩm :

– Dưới trướng Ngô Tam Quế mà cũng có cả tên vệ sĩ lùn tịt mập ú này.

Cao Tôn Giả nghĩ thầm :

– Thằng cha này tuy võ công cao cường nhưng chịu làm chó săn cho tên tiểu quỷ Vi Tiểu Bảo thì cũng chỉ là hạng đê tiện.

Bên kia Cát Nhĩ Đan mới đánh mấy chiêu đã kém thế, hiển nhiên không địch nổi Lục Cao Hiên. May mà Lục Co Hiên đã uống nửa chung Mã Xuân tửu, chân tay cử động không được linh hoạt, thành ra trong nhất thời chưa hạ đối phương được ngay.

A Kỳ thấy ả kỹ nữ chiến đấu với mình bằng những chiêu thức rất tinh nhuệ, cô không dám coi thường. Nhưng ả kỹ nữ mới sử dụng được mấy chiêu rồi ngất xỉu té xuống. A Kỳ trong lòng rất đỗi ngạc nhiên, chẳng hiểu ra làm sao. Cô quay lại nhìn Cát Nhĩ Đan đang đánh nhau với Lục Cao Hiên cứ phải lùi hoài. Hiển nhiên tình lang của cô không phải là đối thủ của tên giả qui nô kia, cô vộn sấn lại giúp sức.

Lục Cao Hiên bỗng thấy trước mắt tối sầm lại. Người hắn lảo đảo mấy cái. Hắn cảm giác bị địch nhân phóng chưởng trúng ngực mình, song luồng lực đạo không mãnh liệt.

Hắn nhắm mắt lại đưa hai tay ra gạt hai cánh tay đối phương. Đồng thời hai ngón tay trỏ điểm vào dưới nách địch nhân. Chiêu này kêu bằng “Song long thu?

thủy” trong quyền thuật.

A Kỳ hiển nhiên đã phóng chưởng trúng vào ngực địch nhân không ngờ công lực của cô còn kém đối phương xa quá, chẳng những không đả thương được địch nhân mà còn bị song chỉ điểm trúng vào dưới nách. Lập tức người cô nhủn ra, từ từ té xuống.

A Kỳ đang bồn chồn trong dạ, bỗng thấy Lục Cao Hiên đột nhiên lảo đảo té xuống. Người cô ngã xuống sau nên nằm trên lưng hắn.

Lục Cao Hiên biến thành cái đệm của cô.

Cát Nhĩ Đan la hoảng :

– A Kỳ! A Kỳ! Cô nương làm sao vậy?

Bất thình lình Cao Tôn Giả đứng phắt dậy phóng quyền đánh trúng trực Cát Nhĩ Đan hất hắn lùi lại xa hơn trượng.

Binh một tiếng vang lên. Lưng Cát Nhĩ Đan bị đập mạnh vào tường.

Nguyên trong bọn người ở đảo Thần Long tới đây thì Cao, ủy nhị tôn giả là hai nhân vật võ công cao cường nhất. Nội lực chúng thâm hậu vô cùng. Tuy chúng đã uống phải Mê Xuân tửu, nhưng thứ rượu này bất quá chế bằng thứ thuốc mê rất tầm thường ở nơi kỹ viện, chứ chẳng có gì mãnh liệt, chỉ làm cho hai lão choáng váng và vẫn còn gắng gượng chống đỡ được.

Lúc này cặp mắt Cao Tôn Giả nhìn phía trước chỉ thấy một đám trắng lờ mờ.

Hình ảnh Tang Kết chập chờn trông không rõ lắm. Hắn vung tay đánh ra đều bi.

Tang Kết né tránh một cách dễ dàng. Còn chính hắn thì bên vai trái và má bên phải liên tiếp bị trúng hai quyền khá nặng.

Quyền lực của Tang Kết cực kỳ trầm trọng. Cao Tôn Giả tuy thịt bắp da dày cũng không chịu nổi, hắn thét lên be be, xoay mình đánh ra cửa cướp đường chạy trốn.

Cát Nhĩ Đan bị ủy Tôn Giả hất mạnh vào tường, lưng đau ê ẩm, tưởng chừng bị gãy xương sống.

Y đang khiếp vía bỗng thấy địch nhân tay trái vịn vào bàn, mắt nhắm lại. Tay mặt hắn không ngớt khoa lên ở trước ngực, tựa hồ sợ người tập kích.

Cát Nhĩ Đan thấy có thời cơ liền nhảy xổ lại vung cước đá mạnh vào đít ủy Tôn Giả.

ủy Tôn Giả thét lên một tiếng, xoay tay trái nắm lấy trước ngực Cát Nhĩ Đan, nhấc bổng người y lên.

Tang Kết vội nhảy tới cứu bạn.

ủy Tôn Giả mở bừng mắt ra. Người hắn lảo đảo mấy cái, tay vẫn nắm Cát Nhĩ Đan chạy ra ngoài Cam Lộ sảnh, nhảy vọt lên đầu tường.

Tuy hắn uống Mê Xuân tửu, thần trí mê man, nhưng võ công hắn vào hạng rất cao thâm. Tay hắn nắm giữ thân hình to lớn của Cát Nhĩ Đan mà chạy nhảy vẫn cực kỳ mau lẹ, nhẹ nhàng.

Tang Kết thét lên :

– Ngươi muốn tốt thì buông người xuống.

Lão vừa quát vừa co giò chạy ra cửa nhảy lên nóc nhà rượt theo.

Những người trong sảnh đường chỉ còn nghe tiếng quát tháo mỗi lúc một xa.

Vi Tiểu Bảo ở gầm bàn nhìn ra thấy dưới đất một đống người nằm ngổn ngang. Song nhi và Tăng nhu nằm sóng sượt trong nóc nhà. Bốn tên kỹ nữ nằm lên kềnh dưới đất mê man bất tỉnh.

Trịnh Khắc Sảng nguyên trước ngồi gục xuống bàn, sau xảy cuộc đánh nhau loạn xạ làm cho ghế đổ, gã rớt xuống gầm bàn.

A Kỳ té nằm trên mình Lục Cao Hiên.

Bấy nhiêu người đều nằm yên không nhúc nhích. Người thì bị điểm huyệt, ke?

thì bị Mê Xuân tửu làm cho mê man. Hết thẩy đều như người chết cả một lượt.

Vi Tiểu Bảo rất quan tâm đến Song Nhi, vội lại nâng đỡ thị dậy. Gã thấy thi.

cặp mắt chuyển động, hô hấp như thường, đã yên tâm được một phần, nhưng gã không biết giải khai huyệt đạo.

Thủ pháp điểm huyệt của Tang Kết cũng như của ủy Tôn Giả đều có chỗ đặc biệt độc đáo. Ngay ủy Tôn Giả cũng không biết cách giải khai huyệt đạo cho những người bị Tang Kết điểm và ngược lại. Tang kết cũng không thể giải khai được huyệt đạo do ủy Tôn Giả điểm trúng.

Vi Tiểu Bảo dĩ nhiên chẳng có biện pháp nào, gã dương mắt lên nhìn Song Nhi, Tăng Nhu và A Kỳ, chẳng biết làm thế nào, đành là thúc thủ vô sách.

Vi Tiểu Bảo đỡ ba người ngồi lên ghế và bảo dạ :

– Các cô đừng sợ gì hết. Cao Tôn Giả và ủy Tôn Giả đã uống phải Mê Xuân tửu mà bây giờ chúng chạy trốn rồi. Tang Kết đại Lạt Ma đang rượt theo. Dĩ nhiên chúng chẳng thể thế nào đánh lại nhà sư Tây Tạng đó.

Gã chợt ngó thấy Lục Cao Hiên đang nằm dưới đất bỗng cử động chân tay, liền tự nhủ :

– Thằng cha này nội công cũng ghê gớm lắm. Hắn mà tỉnh lại thì khó bề đối phó. Ta phải tìm cách làm cho gã hôn mê thật lâu.

Gã liền chạy vào phòng mẫu thân thì thấy Vi Xuân Phương nằm lăn ở cạnh giường. Gã giật mình kinh hãi vội đỡ bà dậy thì thấy người bà mềm nhũn, nhưng hơi thở đều đặn, trái tim vẫn đập như thường. Gã đoán biết bà bị bọn người Thần Long Giáo điểm huyệt. Gã còn đoán ra bao nhiêu qui nô cùng gái điếm trong Lê.

Xuân viện đều khóng tránh khỏi tình trạng này.

Gã tự nhủ :

– Mẫu thân ta chỉ bị điểm huyệt thì sau mấy giờ là tự nhiên giải khai được, ta bất tất phải quan tâm.

Gã liền trèo lên giường thò vào chăn lấy nửa bình lớn Mê Xuân tửu mà gã đã giấu vào đó từ trước.

Vi Tiểu Bảo trở ra Cam Lộ sảnh, rót một chung rượu thuốc, đổ vào miệng Lục Cao Hiên.

Gã lại lắng tai nghe, vẫn chẳng thấy chút thanh âm nào của Cao ủy nhị Tôn giả, hoặc Tang Kết và Cát Nhĩ Đan trở về, liền nghĩ bụng :

– Âu là ta nhân cơ hội này để điều tra xem mấy tên điếm giả kia là những nhân vật nào?

Gã tự nhủ :

– Trong đám này có một cô đã đưa mắt ra hiệu cho ta, dười như là để ta lưu tâm đến. Cô là người có lương tâm mà ta chưa hiểu là ai?

Gã liền chạy đến bên kỹ nữ giả đó để bóc lớp thuốc cải trang, lớp bùn đất và tro than rớt xuống rồi để lộ khuôn mặt xinh xinh, lau sạch đi, nước da trắng nõn.

Vi Tiểu Bảo nhìn rõ mừng quá, không nhịn được bật tiếng hoan hộ Nguyên kỹ nữ giả là Tiểu Quận chúa Mộc Kiếm Bình.

Vi Tiểu Bảo khẽ cúi xuống hôn cô một cái rồi nói :

– Cô đối với ta còn có lương tâm. Chắc cô bị bọn họ bức bách mà phải hại đến ta.

Đột nhiên trống ngực đánh thình thình, gã tự hỏi :

– Còn ba gái điếm giả kia là ai? Phương cô nương ở trong đám này phải không? Con đượi đó lúc nào cũng nghĩ cách hại tạ Lần này mà y không ở đây thì thật là quái lạ.

Gã nghĩ tới Phương Di vừa cảm thấy êm ái vừa tức mình :

– Vi Tiểu Bảo nhìn kỹ ba người kia thấy một cô mặt vàng ửng, thân hình mảnh dẻ, gã đoán đó là Phương Di, liền đưa tay bóc lớp thuốc hóa trang trên mặt coi.

Bụi đất rớt xuống, một khuôn mặt cực kỳ diễm lệ lộ ra, xinh đẹp hơn Phương Di nhiều. Người này còn lớn hơn Phương Di đến chục tuổi mụ chính là Hồng Giáo chủ phu nhân.

Hồng phu nhân say sưa hai má ửng hồng như bông hoa đào, nước da bóng bảy tựa hồ sắp chảy nước.

Vi Tiểu Bảo thấy người đẹp không khỏi rạo rực trong lòng. Trước nay gã không dám cử động khinh bạc mà chỉ nhìn mụ bằng cặp mắt say đắm. Bây giờ gã thấy mụ say mèm không biết gì nữa, liền tự nhủ :

– Đây thật là một cơ hội ngàn năm một thưở.

Vi Tiểu Bảo đưa tay ra vuốt má Hồng phu nhân một cái, gã thấy mụ hai mắt nhắm nghiền, hôn mê chẳng biết gì hết, trong lòng rạo rực, trống ngực đánh thình thình. Gã lại vuốt má bên kia một cái.

Lúc gã quay lại ngó thấy hai ả kỹ nữ giả kia đều thân mình mập ú, quyết chẳng phải Phương Di.

Trong hai ả này thì một ả lúc trước đã giả làm mụ chủ.

Vi Tiểu Bảo cầm hồ rót một chút rượu vào mặt mụ rồi kéo áo lên lau sạch lớp thuốc hoá trang để lộ chân tướng, thì ra chính là giả Thái hậu.

Vi Tiểu Bảo mừng rỡ vô cùng, bụng bảo dạ :

– Chuyến này thật ta đã lập nên công lớn. Hoàng Thượng và Thái hậu đều mong ta bắt được mụ điếm già đưa về cho các vị rửa hận ta đã nghĩ trăm phương ngàn kế mà thủy chung không sao tìm ra mụ. Ai ngờ đêm nay mụ tự dẫn xác đến Lệ Xuân viện làm gái điếm già. Trước nay ta vẫn kêu mụ bằng “Mụ điếm già”, thật là thần cô diệu toán, tiên kiến sáng suốt chẳng kém gì đời.

Vi Tiểu Bảo lại lau chùi lớp thuốc hóa trang trên mặt người kỹ nữ giả thứ tư.

Lúc ả này lộ chân tướng thì chính là Phương Di.

Vi Tiểu Bảo giật mình kinh hãi tự hỏi :

– Tại sao người nàng lại to lớn thế này? Chẳng lẽ nàng tư thông với kẻ khác mà mang thai rồi? Trời ơi! Thế là gái điếm giả thành gái điếm thật. Còn Vi Tiểu Bảo lại biến thành con rùa đen.

Gã luồn tay vào trong áo thị, nhưng chỗ tay gã đụng vào chẳng phải là da thịt, gã lôi ra một cái gối đầu.

Nguyên Phương Di đã ở với Vi Tiểu Bảo lâu ngày, tuy ả đồ mặt cải trang mà vẫn sợ thân hình bé nhỏ có thể khiến gã phát giác, nên thị lấy chiếc gối đầu độn vào bụng khiến cho khổ người cũng khác hẳn.

Vi Tiểu Bảo vô cùng cao hứng, nổi lên tràng cười ha hả nói :

– Cô thật là bất lương, so với tiểu quận chúa, cô tệ hại quá chừng! Tiểu quận chúa chỉ sợ la mắc độc thủ của bọn họ đã không ngớt nháy mắt ra hiệu cho ta.

Ngược lại, cô chỉ lo ta phát giác, đã hoá trang ngoài mặt còn chưa đủ, lại nhồi bụng cho lớn lên để cố tình che mắt tạ Ha ha, cô là con điếm nhỏ mà bụng lớn ơ?

Lệ Xuân viện. Ta phải đánh đập cái thai này, hết đánh sáng lại đánh tối, đánh cho lòi gối đầu mới thôi.

Vi Tiểu Bảo chạy ra ngoài sảnh đường thấy mấy tên thân binh nằm chết cong queo dưới đất. trong sân chẳng có đèn lửa chi hết, một màu tối đen lại không một tiếng động.

Gã nghĩ thầm :

– Cao, ủy nhị tôn giả đã uống phải Mê Xuân tửu thì chẳng thể đánh nổi hai vi.

ca ca kết nghĩa của tạ Nhưng nếu bọn Hồng giáo chủ ở ngoài tiếp ứng cho chúng thì kết quả khó mà lường được. Vạn nhất hai vị ca ca qui vị đêm nay, thì ta cầu khấn linh hồn hai vị tha thứ cho thằng em nhỏ chẳng thể chết cùng năm, cùng tháng, cùng ngày với hai vị được. Tiểu đệ thật là có tội, mong nhị vị đại lượng bo?

qua đi cho.

Gã trở vào sảnh đường thấy Hồng phu nhân, Phương Di, Mộc Kiếm Bình, Song Nhi, Tăng Nhu, A Kỳ, cả sáu vị mỹ nhân còn mê man bất tỉnh hoặc không nhúc nhích được. Nhưng mỗi người một vẻ ai cũng xinh đẹp lộng lẫy.

Gã động tâm tự nhủ :

– Trên giường trong phòng bên còn một vị mỹ mạo tiểu cô nương. Đem so với sáu người này thì nàng còn xinh đẹp hơn nhiều. Nàng lại chính là cô vợ cùng ta bái lạy thiên địa rồi mà chưa từng động phòng hoa chúc. Đêm nay nàng tự dẫn thân vào cửa, chẳng lẽ Vi Tiểu Bảo còn giữ điều lịch sự?

Gã toan rảo bước vào phòng thì thấy Tăng Nhu dương mắt lên nhìn mình. Má cô ửng hồng ra chiều e thẹn.

Vi Tiểu Bảo liền dừng bước lại, bụng bảo dạ :

– Dọc đường từ núi Vương ốc đi tới Dương Châu, cô chiêu lẩn tránh ta hoài, ta muốn nói một câu chuyện tâm tình với cô cũng không được. Đêm nay ta không thể giữ lịch sự với cô nữa.

Gã nghĩ vậy rồi ôm Tăng Nhu lên đem vào phòng trong, đặt xuống giường bên cạnh A Kha.

Gã thấy A Kha vẫn thiêm thiếp giấc nồng, cặp lông mày của cô rũ xuống. Môi miệng cô còn hé lộ nụ cười. Trong giấc ngủ triển miên cô có biếu đâu mình đang ở nơi hiểm địa, nét mặt vẫn còn đượm vẻ khoan khoái như lúc ngồi bên tình làng Trịnh Khắc Sảng.

Vi Tiểu Bảo lẩm bẩm :

– Trời không chịu đất thì đất cũng chẳng chịu trời. Âu là ta đem hết vào trong phòng cả lũ điếm này, bất luận là gái điếm giả, là hảo cô nương hay phụ nữ tệ hại. Đàn bà con gái đã đưa mình vào Lệ Xuân viện thì làm gì có chuyện tốt lành? Cái đó kêu bằng mình làm mình chịu. Sau khi các mụ các cô tỉnh lại chẳng thể trách được.

Vi Tiểu Bảo từ thưở nhỏ đã hoài bão chí lớn là ngày sau có cơ hội phát đạt sẽ mở mười hai kỹ viện ở thành Dương Châu, lại bày tiệc hoa rất lớn trong viện Lê.

Xuân này, kêu hết kỹ nữ toàn viện ra bồi tiếp cho thỏa chí anh hùng. Tình trạng lúc này tuy không được đúng hẳn như tấm lòng hoài bão của gã ngày trước, nhưng cũng coi đây là một sự nghiệp hùng vĩ, chứ chẳng phải chuyện tầm thường.

Vi Tiểu Bảo nghĩ vậy rồi tiếp tục ẫm Song Nhi, A Kỳ, Hồng phu nhân, Phương Di, Mộc Kiếm Bình, từng người một đem vào trong phòng.

Sau cùng gã ôm cả giả thái hậu nữa là tám người đàn bà đặt lên giường thành một hàng dài.

Vi Tiểu Bảo chợt nhớ đến điều gì, bụng bảo dạ :

– Đối với bất cứ ai, ta muốn làm thế nào thì làm, nhưng còn có vợ của người anh kết nghĩa thì không thể khinh khi được.

Đoạn gã khẽ cất tiếng gọi :

– Nhị tẩu ơi! Nhị tẩu là chị dâu của tiểu đệ, dĩ nhiên tiểu đệ không dám khinh thường, chúng ta đã là anh hùng hảo hán, cần phải giữ điều nghĩa khí.

Thế rồi gã ôm A Kỳ ra ngoài sảnh đường, đặt cô ngồi xuống ghế ngay ngắn.

Bỗng gã ngó thấy mục quang của A Kỳ lộ vẻ ưng thuận khiến gã không khỏi rạo rực trong lòng. Cặp mắt gã dương lên ngó vào người cô ngơ ngẩn xuất thần.

Vi Tiểu Bảo thấy A Kỳ hơi thở dồn dập, trước ngực không ngớt nhô lên hóp xuống, lại hối hận nghĩ thầm :

– Ta cùng Đại Lạt Ma xứ tây Tạng và Vương tử xứ Mông Cổ kết nghĩa chi lan chẳng phải vì ý hợp tâm đầu, mà bất quá là kế hoạch lừa gạt để bọn họ không giết mình. Đại ca, nhị ca đều là nhắm mắt nói bừa, đâu phải chuyện thật. A Kỳ cô nương xinh đẹp thế này mà ta kêu bằng Nhị tẩu thật là uổng. Chi bằng ta coi cô như vợ mình. Thầy đồ kể chuyện “Tam tiếu nhân duyên cửu mỹ đồ”, Đường Bá Hô?

có chín cô vợ. Nay ta tính cả A Kỳ mới là Bát mỹ, còn thiếu nhất mỹ. Hà hà! Mu.

điếm già đã lớn tuổi lại hung dữ đâu có thể là nhất mỹ?

Gã nghĩ tới giả thái hậu, lại đem so với chuyện Đường Bá Hổ thì còn thiếu nhất mỹ, nhưng bỏ giả thái hậu, lại thiếu lưỡng mỹ, thật còn kém xa.

Gã lại ôm A Kỳ đem vào phòng.

Vi Tiểu Bảo vừa đi được mấy bước, chợt nghe ngoài viện dường như có tiếng bước chân vang lên. Gã giật nẩy mình nghĩ bụng :

– Nếu Cát Nhĩ Đan trở về mà thấy mình đem ý trung nhân của y làm vợ, tất động đao gươm, thì ra mình mạo hiểm quá chừng. Thôi đành thiếu lưỡng mỹ thì thiếu.

Gã lập tức quay gót trở ra, lại đem A Kỳ đặt xuống ghế.

A Kỳ không hiểu trong lòng gã đang phản phúc những ý nghĩ xung kích nhau.

Cô thấy gã ôm mình chạy lui chạy tới, chẳng biết gã muốn dở trò quỉ gì, cô rất đỗi ngạc nhiên.

Vi Tiểu Bảo chú ý lắng nghe hồi lâu thấy tiếng bước chân trong ngõ hẻm dần dần xa đi, chứ không phải có người tiến vào trong viện, gã mới yên tâm.

Vi Tiểu Bảo lại chạy vào phòng nói :

– Mụ điếm già! Phương cô nương! Tiểu quận chúa! Hồng phu nhân! Bốn vị tư.

mình dấn thân đến Lệ Xuân Viện để làm gái điếm chẳng nói làm chị Còn Song Nhi và Tăng cô nương là hai vị tự nguyện theo ta đến Lệ Xuân viện. Nơi đây là phương nào, lúc các cô tới chưa hiểu rõ. Nhưng các cô đã vào đây rồi thì chẳng muốn bồi tiếp ta cũng không xong.

Gã lại quay sang nhìn A Kha, nói tiếp :

– A Kha cô nương! Cô đã là vợ ta lại đến chốn này, ta càng chẳng cần phải nói gì nữa.

Gã kéo chăn gấm đắp lên cho bảy người đàn bà. Đoạn gã tụt giầy ra, la lên một tiếng rồi chui vào trong chăn.

Bỗng nghe thanh âm rất ôn nhu khẽ hỏi :

– Trịnh… Trịnh công tử!… Chàng đấy ư?

Chính là âm thanh của A Kha.

Nguyên cô uống Mê Xuân tửu trước nhất, ngủ đã lâu rồi. Bây giờ chất thuốc nhạt đi và cô dần dần hồi tỉnh.

Vi Tiểu Bảo giận quá, mắng thầm :

– Ngươi có nằm mơ thì mới thấy Trịnh công tử, ngươi tưởng gã bò lên giường để cùng ngươi vui thú chăng?

Gã hạ thấp giọng xuống đáp :

– Ta đây mà.

Dưới ánh đèn nến Vi Tiểu Bảo nhìn rõ mặt, đưa tay ra ôm lấy A Khạ Tiếp theo gã lột mũ trên đầy thị liệng ra đụng vào ngọn nến cho tắt đi.

A Kha miệng ú ớ :

– Không! Không! Chàng không được…

Cô hết sức dãy dụa.

Bỗng nghe tiếng Trịnh Khắc Sảng ở ngoài sảnh đường lớn tiếng hỏi :

– A Kha! A Kha! Nàng ở đâu?

Tiếp theo nghe đánh “rắc rắc” một cái, rồi những tiếng loảng xoảng vang lên.

Nguyên Trịnh Khắc Sảng ở trong gầm bàn chui ra loạng choạng đánh đô?

chiếc ghế đụng vào bàn làm cho đĩa chén lả tả rớt xuống.

A Kha nghe tiếng Trịnh Khắc Sảng ở ngoài sảnh đường, mới biết người ôm mình dĩ nhiên không phải là hắn. Thị giật mình kinh hãi, đầu óc tỉnh táo thêm một phần, cất giọng run run hỏi :

– Ngươi… ngươi là ai?

Vi Tiểu Bảo cười đáp :

– Ông chồng chính thức của nàng đây mà. Nàng không nhận được âm thanh của ta ư?

A Kha lại càng bở vía, hết sức cựa mạnh, thoát khỏi vòng tay Vi Tiểu Bảo. Thi.

la gọi :

– Trịnh công tử! Trịnh công tử! Trịnh Khắc Sảng hấp tấp chạy vào phòng. Nhưng trong nhà tối đen như mực chẳng nhìn thấy gì. Trán hắn đập mạnh vào khuôn cửa đánh “chát” một tiếng. Hắn nhịn đau rồi rít :

– A Kha! A Kha! Nàng ở đâu?

A Kha đáp :

– Tiểu muội đây mà. Thằng tiểu quỷ! Buông ta ra mau! Ngươi ngươi làm trò gì thế này?

Trịnh Khắc Sảng hỏi ngay :

– Chuyện gì vậy?

Hắn không hiểu hai câu sau thị nói với Vi Tiểu Bảo Vi Tiểu Bảo vẫn nắm chặt hai cánh tay A Khạ Người thị lại đè lên giả Thái Hậu. Bên cạnh còn Hồng phu nhân, tất cả bảy người đàn bà còn một gã thiếu nhiên ở trên giường chen chúc nhau rối loạn cả lên.

A Kha sau khi say rượu, người thị mỏi mệt không còn hơi sức thì cửa thoát làm sao được?

Thị đành trở giọng năn nỉ :

– Hảo sư đệ! Ta van ngươi! Buông ta ra.

Vi Tiểu Bảo cười đáp :

– Ta đã bảo không buông là không buông. Bậc đại trượng phu nhất ngôn xuất ký, tứ mã nan truy.

Trịnh Khắc Sảng vừa kinh hãi vừa tức giận, quát hỏi :

– Vi Tiểu Bảo! Ngươi ở chỗ nào?

Vi Tiểu Bảo đáp :

– Ta ở trên giường đang ôm cô vợ tạ Ta cùng nàng động phòng hoa chúc.

Người vào đây làm chỉ Muốn náo loạn tân phòng chăng?

Trịnh Khắc Sảng lớn tiếng thóa mạ :

– Náo loạn tân phòng cái con mẹ nó.

Hồi 191

Thiên hạ đại loạn, quần thư hỗn chiến

Vi Tiểu Bảo cười nói :

– Má ta ở phòng giáp vách này. Ngươi muốn náo loạn tân phòng của má má ta đêm nay thì không được rồi, vì người không tiếp khách, trừ phi chính ngươi qua làm tân lang.

Trịnh Khắc Sảng tức giận quát lên :

– Ngươi đừng nói càn nói ẩu.

Hắn nhằm phía phát ra âm thanh nhảy vọt lên giường định để lôi Vi Tiểu Bảo ra.

Trong bóng tối, Trịnh Khắc Sảng nắm được cánh tay một người liền hỏi:

– A Kha! Có phải tay nàng đây không?

A Kha đáp :

– Không phải.

Trịnh Khắc Sảng thấy nói không phải tay A Kha thì chắc mẩm là tay Vi Tiểu Bảo. Hắn liền hết sức kéo mạnh một cái.

Không ngờ đây lại là cánh tay giả Thái Hậu Mao Đông Châu.

Ngày trước giả Thái Hậu ở trong cung cấm dùng Hoá cốt miên chưởng đánh Cửu Nạn, nhưng nội lực lại hất ngược về làm mình bị nội thương. Sau mụ được Cửu Nạn truyền cách hóa giải, nhưng công lực của mụ mười phần đã mất tám, chín.

Bây giờ giả Thái hậu vừa uống phải Mê Xuân tửu hãy còn hôn mê ly bì, nhưng cũng phát giác có người lôi tay mình, mụ liền vung tay trái đánh ra một chưởng trúng đầu Trịnh Khắc Sảng.

Phát chưởng này tuy không lấy gì làm trầm trọng cho lắm, song Trịnh Khắc Sảng sợ quá té ngồi xuống đất. Thần trí hắn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đầu đụng vào chân giường, hắn lại ngất xỉu.

A Kha kinh hãi hô lên :

– Trịnh công tử! Công tử làm sao vậy?

Không có tiếng người đáp lại.

Vi Tiểu Bảo cười nói :

– Hắn vào náo loạn tân phòng, chui xuống gầm giường rồi.

A Kha vừa khóc vừa cãi :

– Không phải! Không phải! Thị dẫy dụa muốn thoát ra để xuống coi.

Vi Tiểu Bảo cười nói :

– Đừng có nhúc nhích! Đừng có nhúc nhích! Gã giang tay ôm lấy A Khạ A Kha huých mạnh khủyu tay một cái trúng vào cô?

Vi Tiểu Bảo.

Vi Tiểu Bảo bị đau, ngửa người về phía sau mà không hiểu đè lên ai.

A Kha thoát khỏi vòng tay Vi Tiểu Bảo muốn bước xuống ngay nhưng thị vừa xoay mình lại đè lên ngực Mao Đông Châu.

Mao Đông Châu đau quá, rú lên một tiếng •úi chao•. Mụ giang tay ôm chặt lấy A Kha.

Tuy A Kha phóng ra những chiêu thức xảo diệu, nhưng không nội lực.

Trong bóng tối thị chẳng hiểu là ai đang ôm mình, nên sợ hãi đến cực điểm, mà toàn thân mềm nhũn bất lực.

Giữa lúc ấy thị lại cảm thấy chân phải mình bị người khác đè lên trong lòng sợ hãi toàn thân toát mồ hôi lạnh ngắt, bụng bảo dạ :

– Trên giường này có lắm đàn ông.

Vi Tiểu Bảo rất lấy làm đắc ý, nhưng trong bóng tối A Kha ở chỗ nào gã cũng không hay, liền hỏi :

– A Kha! Nàng ở chỗ nào lên tiếng đi cho ta biết.

A Kha tự nhủ :

– Dù ngươi có giết ta ta cũng im lặng.

Vi Tiểu Bảo cười nói :

– Được lắm! Nàng không nói thì ta sờ mò hết người nọ đến người kia, kỳ cho đến lúc sờ thấy nàng mới thôi.

Bất giác gã cất tiếng hát :

Sờ đi sờ lại nhiều lần Bỗng đâu vớ được mỹ nhân bên mình.

Trái soan khuôn mặt xinh xinh, Phải chăng gái điếm hay mình với ta?

Gã vừa hát vừa sờ soạng thì đột nhiên ngoài viện có tiếng người huyên náo.

Một người phát lệnh, đại đội binh mã lập tức bao vây kỹ viện.

Tiếp theo bước chân nhộn nhịp. Có người tiến vào Lệ Xuân Viện.

Vi Tiểu Bảo đoan chắc bọn này không phải bộ hạ của mình thì cũng là quan quân tại thành Dương Châu.

Trong lòng khắp khởi mừng thầm. Vi Tiểu Bảo toan từ trong chăn chui ra.

Không ngờ bọn người mới đến hành động lẹ quá. ánh đèn lửa sáng trưng, trong Cam Lộ sảnh thấp thoáng bóng người.

Lại nghe thanh âm Huyền Trinh đạo nhân hô :

– Vi đại nhân! Vi đại nhân ở chỗ nào?

Giọng nói rất cấp bách.

Vi Tiểu Bảo buộc miệng đáp :

– Tiểu đệ Ở đây.

Nguyên quần hùng trong Thiên Địa Hội đột nhiên phát giác ra Vi Tiểu Bảo mất tích Vi Tiểu Bảo, sợ gã gặp nguy hiểm, liền hối hả tìm kiếm. Quần hùng hỏi ra biết gã dẫn thân binh đến phường Minh Ngọc.

Sau điều tra ra tại Lệ Xuân Viện đã xảy cuộc hỗn chiến liền tiến mấy vào thì thấy tên thân binh chết nằm lăn dưới đất.

Quần hùng kinh hãi khôn xiết, bây giờ nghe tiếng gã đáp lại mới yên lòng.

Vi Tiểu Bảo đã biết bọn Huyền Trinh, Phong Tế Trung, Phàn Cương, Từ Thiên Xuyên đều là những anh hùng hảo hán trọng bề khí tiết. Nếu họ thấy gã ở trong tình trạng bê bối này, tất sinh lòng bất mãn, không chừng họ còn lôi những lề luật gì ở Thiên Địa Hội ra khuyến cáo thì mất cả thể diện, không còn đường lối hạ đài.

Vi Tiểu Bảo suy nghĩ như vậy lại nghe tiếng người hô hoán ào ào xô về phía mình, gã hốt hoảng đứng dậy buông màn xuống để che kín mọi người.

Gã lật đật dẫm bừa lên người khác, vừa buông màn xong thì bọn Huyền Trinh đã kéo ùa vào phòng. Người nào cũng tay cầm đèn đuốc.

Quần hùng ngó ngay thấy Trịnh Khắc Sảng nằm ngất xỉu trước giường đều la lên một tiếng :

– Ô hay! Lại có người gọi :

– Vi đại nhân! Vi đại nhân! Vi Tiểu Bảo la lên :

– Ta ở trong này. Các ngươi không được vén mùng ra.

Mọi người nghe rõ tiếng gã đều lớn tiếng hoan hô.

Quần hùng ngơ ngác nhìn nhau, cười thầm nghĩ bụng :

– Hết thẩy anh em đều lo sốt vó, không ngờ gã ở trong giường vui thú mây mưa.

Vi Tiểu Bảo ở trên giường bước xuống, xỏ chân vào giầy rồi nói :

– Ta đã dùng kế bắt được mấy tên khâm phạm. Chúng nằm ở trên giường.

Phen này bọn ta lại lập nên công lớn.

Mọi người thấy hắn ăn mặc chỉnh tề, chứ không phải lên giường dở trò bỉ ổi với bọn kỹ nữ đều rất đỗi ngạc nhiên. Quần hùng nghe gã nói câu này rất lấy làm kỳ, nhưng ai nấy đều biết gã hành động xuất quỷ nhập thần, nên không tiện hỏi nhiều.

Vi Tiểu Bảo sai người trói Trịnh Khắc Sảng lại, rồi bảo lấy kiệu đưa A Kha về hành viên.

Đoạn gã dắt mép mùng xuống dưới chăn và hạ lệnh cho mười tên thân binh khiêng cái giường lớn về khâm sai hành viên.

Tên đội trưởng nói :

– Bẩm đại nhân! Cửa phòng hẹp quá không thể khiêng giường ra được.

Vi Tiểu Bảo mắng liền :

– Ngươi thật ngu quá! Sao không biết phá vách để khiêng ra?

Tên đội trưởng tỉnh ngộ, vâng dạ luôn miệng.

Bọn thân binh nhất tề động thủ lập tức phá tường vách Lệ Xuân viện.

Mấy chục người lấy mười mấy đòn khiêng kiệu luồn xuống gầm giường, rồi ghé vai khiêng ra.

Bọn thân binh khiêng cái giường lớn đi trên đường phố thành Dương Châu là một chuyện rất ly kỳ. Mấy tên thân binh đi trước lại cầm biển •Túc tĩnh•, •Hồi tỵ• để dẹp đường. Chuông trống vang trời, tiền hồ hậu ủng. Đoàn quan quân đi nghênh ngang trên đường phố.

Trăm họ thành Dương Châu ngó thấy đều tấm tắc cho là chuyện kỳ.

A Kha nằm trong chăn không dám nhúc nhích. Bây giờ thị đã nhận rõ những người cùng giường với mình toàn là đàn bà con gái, mới yên tâm một chút. Nhưng thị nghĩ đến mình nằm trên giường mà để người ta khiêng qua đường phố là một vu.

hổ thẹn đến cùng cực, thị kéo chăn chùm kín cả đầu không dám lên tiếng.

Thân binh khiêng giường về đến trước hành viên, cổng viên cũng nhỏ quá không khiêng giường vào được, nhưng bây giờ tên đội trưởng đã rút kinh nghiệm lần trước hắn không chờ khâm sai đại nhân mở miệng, đã cùng mọi người phá cổng để khiêng giường vào trong hoa sảnh.

Chúng đặt giường xuống giữa sảnh đường.

Vi Tiểu Bảo hạ tướng lệnh :

trên giường toàn là những khâm phạm ngỗ ngược, không phải chuyện tầm thường. Các tướng lãnh phải hướng dẫn binh sĩ, kiếm tuốt cung gươm bao vây bốn mặt hoa sảnh.

Gã lại phái bọn Từ Thiên Xuyên luân lưu canh gác trên nóc nhà đề phòng bọn Cao Tôn Giả đến cướp tù.

Binh tướng canh gác bốn mặt nhà hoa sảnh rất đông, nhưng trong sảnh đường chỉ có một cái giường lớn và một mình Vi Tiểu Bảo.

Gã nghĩ thầm :

– Vừa rồi ở Lệ Xuân viện mình gặp cơ hội tốt như vậy mà mới ôm cô vợ được một cái. Thật là đáng tiếc. Chi bằng bây giờ ta lại chui vào chăn, hát khúc “Thập bát mô”.

Bất giác gã khẽ cất tiếng hát :

“Một ta sờ, hai ta sờ, Sờ ngay được cô em ” Gã vừa hét vừa vén mùng sờ vào trong chăn.

Đột nhiên bím tóc gã bị siết lại, cổ họng đau không hát được nữa. Gã bi.

người nắm lấy bím tóc kéo lên. Người này còn dùng tay trái bóp vào cổ gã.

Vi Tiểu Bảo nhìn lại thì chính là Hồng phu nhân.

Nguyên cách một thời gian khá lâu. Mê Xuân tửu nhạt dần, Hồng phu nhân, Mao Đông Châu, Phương Di và Mộc Kiếm Bình là bốn người tỉnh lại rồi.

Song Nhi và Tăng Nhu bị điểm huyệt lúc trước, cũng tự mình dần dần giải khai.

Nhưng giường lớn khiêng qua các đường phố thành Dương Châu mà xung quanh rất đông binh tướng canh gác, nên cả bảy người trên giường đều không dám nhúc nhích.

Bây giờ Vi Tiểu Bảo lần mò lên giường định hưởng diễm phúc ôn nhu liền bi.

Hồng phu nhân nắm lấy.

Hồng phu nhân nét mặt tựa như cười mà không phải cười. Mụ khẽ quát:

– Tiểu Bảo! Ngươi thật là lớn mật! Dám trêu ghẹo cả lão nương ư?

Vi Tiểu Bảo sợ hết hồn, làm bộ tươi cười đáp :

– Thưa phu nhân! Thuộc hạ đối với phu nhân có điều gì phạm pháp đâu? Y phục trên mình phu nhân hãy còn nguyên. Thuộc ha… thuộc hạ không dám vô lễ…

Hồng phu nhân hỏi :

– Ngươi vừa hát khúc tiểu điệu gì vậy?

Vi Tiểu Bảo cười đáp :

– Đó là câu hát nhăng trong kỹ viện mà thuộc hạ đã nghe được. Xin phu nhân đừng lấy làm chuyện thật.

Chuyến này Hồng phu nhân vâng lệnh giáo chủ đem bọn Mao Đông Châu, Phương Di, Mộc Kiếm Bình và lục Cao Hiên cùng Cao, ủy Nhị tôn giả trá hình kỹ nữ và qui nô định để bắt sống Vi Tiểu Bảo đưa đến Vân Nam cho Ngô Tam Quế.

Họ chắc mẩm bắt được Vi Tiểu Bảo là có thể cùng tiểu hoàng đế mở cuộc đàm phán bằng cách tẩu mã hoán tướng đổi lấy Ngô ứng Hùng về.

Không ngờ mọi người uống phải mê tửu ở Lệ Xuân viện rồi bốn người đàn bà bị bắt.

Bây giờ Hồng phu nhân tuy kiềm chế được Vi Tiểu Bảo, nhưng còn e gã vừa điều binh khiển tướng, bốn mặt phòng thủ nghiêm ngặt. Nếu cứ xông bừa ra cũng không thể trốn thoát. Chỉ còn cách uy hiếp Vi Tiểu Bảo khiến cho bộ thuộc của gã không dám động thủ.

Hồng phu nhân khẽ hỏi :

– Ngươi muốn chết hay muốn sống?

Vi Tiểu Bảo đáp :

– Thuộc hạ là Bạch Long sứ, kính chúc phu nhân cùng giáo chủ vinh hưởng tiên phúc, thọ dữ thiên tề. Phu nhân ra hiệu lệnh, thuộc hạ xin kính cẩn tuân theo.

Hồng phu nhân chẳng ngờ Vi Tiểu Bảo còn nhớ đến Bạch Long sứ của Bạch Long giáo, nhưng gã nằm trong cùng một giường với mụ mà, gã nói câu này với ve?

mặt trâng tráo, chứ thực không có ý kính cẩn, mụ tự nhủ :

– Bất luận gã thực tâm hay giả vờ, điều khiến yếu lúc này là ta hãy tìm cách thoát hiểm rồi sẽ tính.

Mụ liền nói :

– Trước hết ngươi hãy ra lệnh triệt bỏ binh tướng canh gác bốn mặt sảnh đường.

Vi Tiểu Bảo đáp :

– Được lắm! Vụ này chẳng khó khăn gì. Xin phu nhân buông tay cho thuộc ha.

ra ngoài phát lệnh.

Hồng phu nhân nói :

– Ngươi phải ở yên đây mà truyền lệnh.

Vi Tiểu Bảo không sao được đành lớn tiếng hô :

– Hỡi các vị đương sai ở ngoài sảnh đường! Các vị Tổng đốc! Tuần phủ! Binh bộ thượng thơ! Hộ bộ thượng thơ! Hãy nghe đây. Hết thẩy binh hãy lui hết, không ai được dùng lại ở đây.

Hồng phu nhân liền giựt bím tóc gã quát :

– Sao lại binh bộ thượng thở Hộ bộ thượng thơ! Phải chăng ngươi muốn nói nhăng nói càn?

Dứt lời mụ lại giật mạnh một cái.

Vi Tiểu bảo chỉ chờ mụ dựt hai cái, liền lớn tiếng la :

– Úi chao! Đau chết thuộc hạ rồi! Bên ngoài các quan binh nghe Vi Tiểu Bảo la những gì Tổng đốc, Thượng thơ, đã sinh lòng ngờ vực, sau lại thấy gã lớn tiếng kêu đau liền biết là có chuyện. Mấy chục nhân thủ tay cầm đao thương vội chạy vào sảnh đường đồng thanh hỏi :

– Khâm sai đại nhân! Có chuyện gì vậy?

Vi Tiểu Bảo cố ý ấp a ấp úng la lên :

– Không… không có chi cả. Trời ơi! Má má ơi! Các quan tướng nhìn nhau, không biết nên làm thế nào?

Hồng phu nhân giận quá giơ tay lên tát gã “bốp bốp” thật mạnh.

Vi Tiểu Bảo kêu rú lên :

– Má má ơi! Đừng đánh con nữa! Nguyên gã kêu Hồng phu nhân bằng má má là có ý thóa mạ mụ là gái điếm.

Hồng phu nhân tuy không hiểu nội tình ngoắt ngoéo, nhưng thấy gã trơ trẽn như vậy, trong lòng càng phẫn nộ, giơ tay lên toan đánh nữa thì đột nhiên huyệt Thiên tôn là huyệt Thần đường sau bả vai đau nhói. Cánh tay phải mụ mềm nhũn rồi rụ xuống! Mụ đã bị người ta điểm huyệt.

Hồng phu nhân giật mình kinh hãi, quay lại toan nhìn ai đã hạ thủ, nhưng thấy trên giường, ngoài Vi Tiểu Bảo và mình, còn sáu người đàn bà nằm xúm xít cả đó, bất luận là ai cũng có thể điểm huyệt mụ được, nhưng người nằm gần mụ nhất là Phương Di.

Hồng phu nhân cười lạt nói :

– Bản lãnh của ngươi khá đấy! Mụ đưa tay trái ra định điểm lẹ vào mắt cô.

Phương Di vội la lên :

– Không phải thuộc hạ.

Đồng thời cô quay đầu đi né tránh.

Hồng phu nhân toan tấn công nữa thì bị người ở đàng sau dang hai tay ra ôm chặt lấy cánh tay trái mụ.

Người này chính là Mộc Kiếm Bình. Nàng la lên :

– Xin đừng đả thương sư tỷ của thuộc hạ.

Mao Đông Châu phóng chưởng đánh chát một cái vào mũi Mộc Kiếm Bình làm cho đổ máu ra.

May mà nội lực Mao Đông Châu chỉ còn lại hai thành, không thì phát chưởng của mụ làm cho nàng phải uổng mạng.

Phương Di thấy sư muội vì cứu mình mà bị đả thương, cô chẳng thể nằm yên, liên đưa tay lên gạt phát chưởng thứ hai của Mao Đông Châu.

A Kha thấy bốn người đánh loạn xà ngầu liền trở mình toan bước xuống.

Vi Tiểu Bảo vộn níu chân cô lại la lên :

– Đừng đi! A Kha vừa hết sức cựa mạnh vừa quát lên :

– Buông ta ra! Vi Tiểu Bảo cười đáp :

– Chúng ta chưa động phòng hoa chúc thì buông nàng thế nào được?

A Kha nóng nẩy xoay mình phóng quyền đánh tới.

Vi Tiểu Bảo né tránh. Thoi quyền của A Kha đánh trúng vào má Tăng Nhu đánh “bốp” một cái.

Tăng Nhu quát hỏi :

– Sao ngươi lại đánh ta?

A Kha đáp :

– Xin lỗi… úi chao! Thị bị Phương Di phóng chưởng đánh trúng.

Thế là những người nằm trên giường đánh nhau túi bụi.

Vi Tiểu Bảo cả mừng, miệng lẩm bẩm :

– Thế này là thiên hạ loạn to rồi. Quần hùng… à quên, quần thư hỗn chiến.

Gã toan nhân lúc nước đục mò cá thì đột nhiên mấy tiếng rắc rắc vàng lên.

Cái giường độ sập xuống.

Tám người trên giường, người nọ đè lên tay người kia, người kia đè lên đùi ngượi nọ. Bảy người đàn bà thét lên lanh lảnh, chẳng còn trật tự gì nữa.

Các quan tướng thấy tình cảnh rối loạn xà ngầu, ai cũng trợn mắt há miệng.

Vi Tiểu Bảo thích chí nổi lên tràng cười ha hả. Gã toan ở giữa đám người bò ra ngoài, nhưng chân trái không biết bị ai nắm chặt. Gã lớn tiếng la:

– Các vị buông ta ra! Gã lại quay ra hô :

– Các vị tướng quan! Hãy lôi dùm bảy cô vợ lớn, vợ nhỏ của ta ra! Các quan tướng đứng chung quanh giường, nhưng chẳng một ai dám động thủ.

Trong bảy người đàn bà thì Song Nhi và Tăng Nhu dừng tay trước tiên. Hai cô đứng dậy, nhưng bảy người chùm dúm với nhau khó lòng thoát ra được. Chân tay người nọ bị người kia nắm giữ, trong lúc nhất thời gỡ không ra.

Vi Tiểu Bảo chỏ vào Mao Đông Châu nói :

– Mụ điếm già này là một tên khâm phạm, các ngươi phải thận trọng chớ đê?

mụ trốn mất.

Các binh tướng đều lấy làm kỳ nghĩ thầm :

– Y vừa tuyên bố bảy người này là vợ lớn, vợ nhỏ của y, sao một người lại là khâm phạm?

Tuy họ nghĩ vậy nhưng không dám hỏi.

Một người cầm dao chí vào Mao Đông Châu để mấy người khác lôi mụ ra. Hai tiếng lách cách vang lên! Mụ bị khóa tay rồi.

Vi Tiểu Bảo lại trỏ vào Hồng phu nhân nói :

– Phu nhân đây là thượng cấp của ta nhưng các ngươi cũng khóa tay lại.

Chúng tướng lại một phen kinh dị, nhưng cũng vâng lệnh khóa tay Hồng phu nhân.

Hồng phu nhân tuy bản lãnh cao cường nhưng đã bị Song Nhi điểm huyệt, nửa người tê dại, không thể phản kháng được.

Bây giờ Song Nhi và Tăng Nhu mới lồm cồm bò dậy. Các cô nghĩ đến những chuyện xảy ra đêm qua vừa thẹn đỏ mặt lên lại vừa tức cười.

Vi Tiểu Bảo trỏ vào Phương Di nói :

– Cô này là đại tiểu lão bà của ta.

Đoạn gã trỏ vào Mộc Kiếm Bình nói tiếp :

– Y là tiểu tiểu của lão bà tạ Đại tiểu lão bà phải khóa tay lại, còn tiểu lão bà thì không cần.

Chúng tướng liền khóa tay Phương Dị Khâm sai đại nhân không ngớt thốt ra những điều quái dị, họ nghe nhiều quá rồi bây giờ cũng không lấy thế làm kỳ nữa.

Hiện tại chỉ còn một mình A Kha ngồi dưới đất. Cô đầu tóc rũ rượi, quần áo lôi thôi, lốc thốc mà lại mặc y phục đàn ông, nhưng tướng mạo xinh đẹp vô cùng.

Các binh tướng vừa ngó thấy cô đều nghĩ bụng :

– Trong các bà vợ lớn, vợ nhỏ của khâm sai đại nhân thì bà này đẹp nhất.

Vi Tiểu Bảo lại hỏi tiếp :

– Cô là nguyên phối phu nhân của ta có minh môi chính thức đàng hoàng. Đê?

ta lại đỡ cô dậy.

Gã tiến lại gần hai bước nói :

– Xin nương tử dậy đi.

Gã vừa nói vừa đưa tay toan đỡ cô.

Bỗng nghe đánh “bốp” một tiếng! Khâm sai đại nhân bị A Kha đánh một cái bạt tai thật mạnh. Cô tát gã rồi cúi đầu xuống vừa khóc vừa nói :

– Ngươi khinh miệt ta thế này thì thà giết ta đi còn hơn. Ta… ta chẳng thà chịu chết, chứ nhất quyết không lấy ngươi.

Các tướng ngơ ngác nhìn nhau, chẳng ai là không ngạc nhiên. Khâm sai đại nhân phải ăn đòn trước mặt mọi người là các quan tướng bảo vệ bất lực, hết thẩy đều khiếm khuyết chức vụ. Khốn nỗi kẻ kẻ ra tay kẻ ra tay đánh khâm sai lại là nguyên phối phu nhân của y, không ai dám bước vào can ngăn. Chúng chỉ đứng ngoài quát tháo mấy tiếng tỏ ra hành động của A Kha chẳng chòn thể thống gì nữa, chứ chẳng biết làm thể nào.

Vi Tiểu Bảo vừa tay lên lên xoa xuýt bên má bị đánh, vừa cười nói :

– Ta giết nương tử thế nào được? Nương tử bất tất phải nóng nẩy, ta chỉ cần hạ sát Trịnh công tử là xong.

Rồi gã lớn tiếng hỏi :

– Gã con trai bị bắt ở Lệ Xuân viện để đâu rồi?

Một tên tá lính đáp :

– Trình đô thống! Bọn tiểu tướng đã khóa chân tay thằng lỏi đó lại và giao cho người canh giữ.

Vi Tiểu Bảo nói :

– Được lắm! Nếu hắn trốn chạy thì các ngươi chặt chân trái hắn đi, sau đó sẽ chặt nốt chân phải.

A Kha kinh hãi la lên :

– Đừng… đừng chặt chân y… Y không trốn đâu.

Vi Tiểu Bảo nói :

– Nương tử mà chạy trốn ta sẽ chặt đứt hai tay Trịnh công tử.

Gã đảo mắt nhìn bọn Phương Di, Mộc Kiếm Bình nói tiếp :

– Đại tiểu lão bà, tiểu tiểu lão bà trốn chạy, ta cắt đến tai mũi Trịnh công tử.

A Kha hỏi :

– Những cô này… có liên can gì đến Trịnh công tử? Tại sao ngươi cũng đổ tội lên đầu y?

Vi Tiểu Bảo đáp :

– Liên can lắm chứ! Những cô vợ ta đây đều nguyện thẹn hoa nhường mà Trịnh công tử là con quỷ háo sắc. Hắn ngó thấy mặt tất nhiên nỗi lòng hươu dạ vượn.

A Kha bụng bảo dạ :

– Những cái đó đâu phải là lý do chính đáng để buộc tội người ta.

Nhưng cô thấy Vi Tiểu Bảo chẳng đếm xỉa gì đến đạo lý, cô nói nữa chẳng bằng vô dụng. Trong dạ bồn chồn cô lại khóc òa lên.

Vi Tiểu Bảo nói :

– Những người đàn bà bị khoá tay hãy đem ra ngoài kia và phải canh giữ cẩn thận. Muốn chắc hơn nữa khóa cả chân họ lại.

Gã sai trù phòng bày tiệc và bảo mấy cô :

– Những cô không bị khoá tay ở lại đây bồi tiệc cùng ta.

A Kha vội nói :

– Ta… ta không thèm bồi rượu ngươi. Ngươi bảo chúng khóa tay ta lại.

Tăng nhu không nói nửa lời, cúi đầu đi ra.

Vi Tiểu Bảo vội hỏi :

– Ô hay! Cô đi đâu đấy?

Tăng Nhu không nhịn được, quay lại đáp :

– Ngươi… ngươi là kẻ mặt dày, ta không muốn nhìn mặt nữa.

Hồi 192

Mục võ quân thượng, đại nghịch bất đạo

Vi Tiểu Bảo sửng sốt hỏi :

– Tại sao vậy?

Tăng Nhu đáp :

– Ngươi… ngươi còn hỏi tại sao ư? Người ta không chịu lấy, ngươi dùng thu?

đoạn cưỡng bức. Ngươi tưởng mình làm quan lớn rồi muốn hà hiếp bách tính thế nào cũng được chăng? Trước kia ta tưởng ngươi là đấng anh hùng. Nào ngờ… nào ngờ…

Vi Tiểu Bảo hỏi :

– Nào ngờ làm sao?

Tăng Nhu bộng oẹ một tiếng rồi khóc òa lên. Cô bưng mặt nói :

– Ta không biết. Ngươi… là hạng tồi bại, chứ chẳng phải con người tử tế.

Cô còn tiếp tục cất bước ra khỏi đại sảnh.

Hai tên quan quân giơ đao ra cản lại quát :

– Cô vũ mạ Khâm sai, không thể bỏ đi được, phải ở lại chờ đại nhân phát lạc.

Vi Tiểu Bảo bị Tăng Nhu mạt sát, trong lòng đang khoan khoái vô cùng, lập tức bị cụt hứng. Gã cảm thấy cô nói có lý và tự trách mình đã làm quan lớn ở triều đình Thát Đát, lại ỷ thế hiếp người, đúng như thầy đồ thường nói là bọn gian thần ác bá.

Bất giác gã lẩm bẩm :

– Chẳng làm được anh hùng thì thôi, nhưng mang tiếng gian thần, thật là một điều không hay.

Gã thở dài sườn sượt nói :

– Tăng cô nương! Cô hãy quay trở lại đã. Ta có chuyện cần nói với cô.

Tăng Nhu quay lại, hiên ngang đáp :

– Ta đắc tội với ngươi. Ngươi giết ta đi cũng được.

Song nhi rất thân với cô, vội tìm lời khuyên giải :

– Tăng tỷ tỷ! Tỷ tỷ bất tất phải nóng nẩy. Tướng công không giết tỷ đâu.

Vi Tiểu Bảo buồn rầu nói :

– Cô nói đúng lắm! Nếu ta cưỡng bách bọn họ để lấy làm vợ thì đúng là gian thần cưỡng hiếp dân gian phụ nữ, chẳng khác gì Đường Bá Hổ trong truyện Tam Tiếu nhân duyên.

Gã trỏ A Kha bảo tên tá lãnh :

– Ngươi đưa cô nương này ra đi, đồng thời buông tha cả gã trai họ Trịnh đê?

chúng lấy nhau làm vợ chồng.

Gã lại trỏ Phương Di nói tiếp :

– Mở khoá cho cô này và buông tha cộ Hỡi ơi! Nguyên phối phu nhân của ta có ngoại tình, đại tiểu lão bà của ta cũng làm gái điếm. Con mẹ nó! Ta còn làm Khâm sai đại nhân, đô thống đại nhân, gì được nữa? Ta chỉ là Song tiền ô qui đại nhân.

Tên tá lãnh thấy gã phát cáu, sợ quá cúi đầu không dám lên tiếng. Hắn cũng không hiểu gã nói thế là chân hay giả.

Vi Tiểu Bảo thấy tá lãnh đứng yên liền giục :

– Ngươi đưa hai cô gái đó ra ngay đi! Tên tá lãnh dạ một tiếng rồi dẫn A Kha và Phương Di ra ngoài.

Vi Tiểu Bảo nhìn bóng sau lưng hai cô mà lòng tơ còn vướng vít.

Phương Di và A Kha dông tuốt một lèo không ngảnh cổ lại. Các cô đã chẳng một lời tạ Ơn cũng không đưa mắt tỏ lòng cung kính.

Tăng Nhu tiến lại hai bước khẽ nói :

– Kham sai là người tốt. Tiện nữ… tiện nữu vui lòng chịu phạt.

Vi Tiểu Bảo nghe cô nói câu này phấn khởi tinh thần, bụng bảo dạ :

– Trên đời thiếu gì mỹ nữ? Hai con đượi non không chịu lấy ta, chẳng lẽ bao nhiêu cô nương trên thế gian chết sạch cả rồi?

Gã hớn hở tươi cười đáp :

– Phải lắm! Ta muốn phạt cô thật.

Rồi gã bảo ba người :

– Song Nhi! Tiểu quận chúa! Tăng cô nương! Cả ba cô vào trong này nói chuyện.

Gã toan đưa ba cô nương vào nội đường để ân ái một phen, bỗng thấy một tên quan quân từ ngoài cửa chạy vào nói :

– Khải bẩm đô thống đại nhân! Ngoài kia có người nói là vâng lệnh Hồng giáo chủ xin vào ra mắt.

Vi Tiểu Bảo giật bắn người lên vội đáp :

– Hồng giáo chủ hay Lục giáo chủ gì gì ta cũng không tiếp. Ngươi bảo họ cút đi! Tên quan quân khom lưng dạ một tiếng, lùi lại một bước, nói tiếp :

– Người đó nói là trong tay họ có hai người đàn ông, xin điều đình với đô thống đại nhân cho đánh đổi hai người đàn bà.

Vi Tiểu Bảo hỏi :

– Đánh đổi hai người đàn bà ư?

Gã đảo mắt nhìn Hồng phu nhân và Mao Đông Châu lắc đầu nói tiếp :

– Thế thì thú thật! Của tốt thế này khi nào ta chịu đánh đổi?

Tên quan quân đáp :

– Dạ! Tiểu nhân xin ra bảo về đi.

Vi Tiểu Bảo lại hỏi :

– Hắn đem những người đàn ông nào đến đánh đổi? Con mẹ nó! Đàn ông thì còn thú gì? Đổi đàn bà lấy đàn ông thì ra mình lỗ to.

Tên quan quân đáp :

– Người đó nói nhăng nói càn. Hắn bảo một tên Lạt Ma và một tên Vương tư?

gì gì đó là anh em kết nghĩa với Đô thống đại nhân mới thật láo khoét.

Vi Tiểu Bảo ồ một tiếng rồi nghĩ bụng :

– Té ra Tang Kết Lạt Ma và Cát Nhĩ Đan Vương tử đã bị Hồng giáo chủ bắt sống rồi.

Đoạn hắn bật lên tràng cười ha hả nói :

– Hết Lạt Ma lại đến Vương tử. Ta lấy họ về làm gì? Ngươi ra bảo hắn hai người đàn bà này dù có đem hai vạn đàn ông đến đánh đổi ta cũng không chịu.

Tên quan quân vâng dạ luôn miệng, khom lưng thi lễ, sắp trở gót bước đi.

Vi Tiểu Bảo chợt ngó thấy Tăng Nhu, bụng bảo dạ :

– Cô này lúc trước bảo ta là kẻ đồi bại, chẳng phải hảo nhân, rồi từ lúc ra buông tha cô vợ để thị đi kiếm tình lang, cô lại cho là người tử tế. Hừ! Muốn làm hảo nhân phải lỗ vốn nhiều, Tang Kết và Cát Nhĩ Đan đã bái kết huynh đệ với ta.

Nếu ta không đánh đổi họ về, nhất định sẽ bị Hồng giáo chủ giết chết. Ta giữ Hồng phu nhân lại có được lợi gì không? Mụ không chịu lấy ta làm chồng mà con mẹ nó, vẫn mang tiếng là kẻ trọng sắc khinh bạn, chẳng phải là anh hùng hảo hán.

Gã nghĩ thế rồi gọi giựt lại :

– Hãy khoan! Tên quan quân dạ một tiếng, khom lưng chờ lệnh.

Vi Tiểu Bảo nói :

– Ngươi ra bảo hắn về nói với giáo chủ buông tha hai người kia rồi ta đưa tra?

Hồng phu nhân về cho ỵ Vị phu nhân này hoa dung nguyệt mạo là của báu trên thế gian mà ta chịu đánh đổi lấy hai người đàn ông là y lợi nhiều lắm rồi. Còn một người đàn bà nữa thì ta không thể buông tha được.

Tên quan quân vâng dạ lui ra.

Hồng phu nhân thay đổi hẳn thái độ. Mụ tươi cười nói :

– Khâm sai đại nhân! Đại nhân thật khéo khoa trương cho người.

Vi Tiểu Bảo đáp :

– Đã là hảo nhân thì việc gì cũng phải cho đến nơi đến chốn. Bọn tại hạ đã chịu lỗ vốn thì cho lỗ luôn thể. Giao hàng trước rồi mới thu tiền sau. Quân bay đâu! Mau mở khóa cho thượng cấp của ta.

Đoạn gã đón lấy chìa khóa, chính mình mở khóa cho Hồng phu nhân và đưa mụ ra cổng.

Vi Tiểu Bảo ra tới nhà đại sảnh đã thấy tên quan quân kia đang nối chuyện với Lục Cao Hiên.

Vi Tiểu Bảo nói :

– Lục tiên sinh! Giáo chủ phu nhân đây, tiên sinh đưa về mà lãnh đại công.

Thưa phu nhân! Thuộc hạ kính cẩn nghinh tiếp lão nhân gia đắc thắng hồi triều, đồng thời cầu nguyện giáo chủ cùng phu nhân vĩnh hưởng tiên phúc, thọ dữ thiên tề.

Hồng phu nhân cười khanh khách đáp :

– Ta cũng xin cầu nguyện cho Khâm sai đại nhân thăng quan phát tài, tho.

sánh non Nam, vợ xinh hầu đẹp, vạn đại công hầu.

Vi Tiểu Bảo thở dài nói :

– Thăng quan phát tài là việc dễ, nhưng vợ đẹp hầu xinh thì khó lắm.

Gã lên tiếng hô :

– Chuẩn bị kiệu hoa và tấu nhạc để tiễn khách.

Gã thân hành đưa Hồng phu nhân ra tận cổng ngoài và trông coi cho mụ lên kiệu.

Hồng phu nhân lên kiệu đi rồi, Vi Tiểu Bảo toan quay gót quay trở vào bỗng thấy một cỗ kiệu lớn đi tới. Chính là kiệu của quan tri phủ Dương Châu đến bái yết.

Vi Tiểu Bảo trong lòng bực bõ, không muốn cho ai vào, liền đứng lại ngoài cổng chau mày hỏi :

– Phủ đài đến có chuyện gì?

Tri phủ là Ngô Chi Vinh đưa lời thỉnh an, thi lễ đáp :

– Ty chức đến báo việc quân cơ thần mật.

Vi Tiểu Bảo nghe nói đến chuyện quân tình cơ mật mới cho hắn theo vào.

Gã lẩm bẩm :

– Nếu không có cơ mật đại sự ta sẽ đét vào đít hắn.

Về đến thư phòng Vi Tiểu Bảo ngồi xuống trước, không thèm mời Ngô Chi Vinh an tọa, gã hỏi ngay :

– Việc chi cơ mật quân tình?

Ngô Chi Vinh đáp :

– Xin đại nhân truyền tả hữu lui ra.

Vi Tiểu Bảo vẫy tay cho bọn thân binh rút lui.

Ngô Chi Vinh đến bên gã khẽ nói :

– Khâm sai đại nhân! Chuyện này không phải tầm thường. Đại nhân tâu về Hoàng thượng thì chẳng những đại nhân được cao thăng ngay, mà cả ty chức cũng nhờ phúc ấm của đại nhân có thể lãnh thu ơn điển của triều đình.

Vi Tiểu Bảo chau mày hỏi :

– Chuyện gì mà quan trọng thế?

Ngô Chi Vinh đáp :

– Bẩm đại nhân! Hoàng thượng hồng phúc tầy trời, phước khí của đại nhân cũng cao cả mới xui nên ty chức thám thính được tin tức rất quan trọng.

Vi Tiểu Bảo hắng dặng một tiếng rồi nói :

– Phước khí của Ngô đại nhân cũng không phải tầm thường.

Ngô Chi Vinh đáp :

– Không dám! Không dám! Theo qui củ thì ty chức phải báo tin này lên tuần phủ đại nhân và tổng đốc đại nhân để các vị sớ về Hoàng thượng. Nhưng làm như vậy e rằng trung gian sẽ bị tiết lộ mà lầm lỡ đại sự. Hơn nữa ty chức được Khâm sai đại nhân đem lòng quyến cố tài bồi rất lấy làm cảm kích, chỉ mong báo đáp ân tình, nên đem cuộc vinh hoa phú quý này trao vào tay đại nhân. Ty chức không muốn để các vị tổng đốc, tuần phủ ngồi rưng ăn phần.

Vi Tiểu Bảo thấy hắn nói một cách trịnh trọng, liền hỏi :

– Việc chi mà khẩn cấp đến vậy?

Ngô Chi Vinh đáp :

– Bẩm đại quan! ở phương nam có viên đại tướng nắm giữ trọng binh sắp dấy quân tạo phản một ngày gần đây. Nhân vật này cơ tâm khôn lường, hắn điều binh khiển tướng cùng ngươi mưu toan chuyện đại nghịch vô đạo.

Vi Tiểu Bảo sửng sốt một chút rồi nổi lên tràng cười ha hả nghĩ bụng :

– Ta tưởng chuyện gì cơ mật đại sự. Té ra lại là chuyện Ngô Tam Quế tạo phản.

Gã liền hỏi :

– Phải chăng vị tướng quân đó là người đồng tông với Ngô đại nhân.

Ngô Chi Vinh đáp :

– Đúng rồi! Chuyện này thật đích xác, quyết không phải giả dối.

Vi Tiểu Bảo cười nói :

– Nguồn tin của Ngô đại nhân thật là bén nhạy. Xin lỗi nhé! Xin lỗi nhé! Ngô Chi Vinh thấy thái độ của Vi Tiểu Bảo đầy vẻ ỡm ờ, giọng nói pha trò hài hước thì trong lòng xao xuyến, vội giải thích :

– Khâm sai đại nhân! Vụ này không phải tầm thường. Nếu triều đình chẳng đàn áp trước đi, để phản tặc động thủ thì nửa bức dư đồ phương nam… sẽ phải… sẽ phải…

Vi Tiểu Bảo hờ hững ngắt lời :

– Đức hoàng thượng thần cơ diệu toán, nhất thiết ngài đều tiên liệu cả rồi, chúng ta bất tất phải quan tâm.

Ngô Chi Vinh vội đáp :

– Dạ dạ! Vi Tiểu Bảo hỏi :

– Phủ đài lấy đâu được nguồn tin này?

Ngô Chi Vinh đáp :

– Ty chức đội ơn sâu của Hoàng thượng, lượng cả của Khâm sai đại nhân cất nhắc, ngày cũng như đêm chỉ mong có cơ hội đền đáp.

Hắn dừng lại một chút rồi tiếp :

– Hôm trước ty chức bồi tiếp đại nhân thưởng ngoạn thược dược ở ngoài chùa Thiền Trí, sau ty chức nghĩ đến phong độ cùng những lời bình luận của đại nhân, trong lòng rất lấy làm khâm phục và ngưỡng mộ, những mong từ nay trở đi hàng ngày được làm đương sai cho đại nhân để thời thường có thể nghe lời chi?

giáo.

Vi Tiểu Bảo đáp :

– Thế thì hay lắm! Huynh đài bất tất phải làm chức tri phủ này nữa. Bản chức thấy huynh đài là người thông minh lanh lợi, sao bằng… sao bằng…

Ngô Chi Vinh cả mừng, vội đưa lời thỉnh an nói :

– Cảm tạ đại nhân có lượng tài bồi.

Vi Tiểu Bảo mỉm cười nói :

– Sao bằng… đến làm người gác cửa phòng cho bản chức. Nếu không thế thì làm phu khiêng kiệu cũng được. Như vậy bần chức hàng ngày ra khỏi cửa phòng huynh đệ sẽ được nhìn thấy mặt luôn luôn. Ha ha.

Ngô Chi Vinh biết gã nói giỡn, không khỏi bực bội trong lòng, nhưng ngoài mặt cũng tươi cười nói :

– Thế thì hay lắm! Làm kẻ gác phòng cho đại nhân cũng còn hơn làm tri phủ ơ?

Dương Châu.

Hắn dừng lại một chút rồi tiếp :

– Bình thời ty chức phái nhiều người đi thám thính các nơi. Hễ kẻ nào mang lòng phản nghịch, phỉ báng hoàng thượng, khinh miệt đại thần là ty chức biết ngay.

Những lời yêu ngôn hoặc chúng, làm lệc lạc tư tưởng muôn dân, ty chức nhất định nghiêm trị.

Vi Tiểu Bảo “ủa” một tiếng nghĩ bụng :

Thằng cha này thật róc tổ! Hắn lướt qua câu chuyện làm lính gác cửa và phu kiệu để chuyển sang chuyện khác. Quả nhiên là tay lão luyện trong nghề làm quan.

Ngô Chi Vinh lại hỏi :

– Nếu chỉ là tên vô danh tiểu tốt, những kẻ quê mùa dốt nát thì có nói năng nói càn, mối hại cũng không đáng kể, nhưng phải đề phòng đám nhân sĩ có học vấn. Bọn này thường làm thơ đem sự tích đơn xưa để chê bai việc triều chính.

Những người tầm thường thì không nghĩ tới chỗ dụng tâm ác độc của họ.

Vi Tiểu Bảo hỏi :

– Người thường coi đã không hiểu thì còn tai hại ở chỗ nào?

Ngô Chi Vinh đáp :

– Dạ dạ! Dù sao thì những người có bụng dạ như vậy cũng đáng giết ngay đi.

Nay là thời điểm thánh thiên tử trị vì, những loại văn thơ đại nghịch vô đạo không nên để lưu truyền độc tố trong thiên hạ.

Hắn nói rồi lấy trong tay áo ra một cuốn sách hai tay cầm dâng lên, nói tiếp:

– Xin đại nhân coi đây. Tập thơ này ty chức mới bắt được tối hôm qua.

Giả tỷ Ngô Chi Vinh lấy trong tay áo ra một tập ngân phiếu thì lập tức Vi Tiểu Bảo coi hắn bằng con mắt khác. Gã vừa thấy cuốn sách trong lòng đã thất vọng, lại nghe nói là một thi tập, gã càng ngán ngẩm hơn, bất giác mở miệng ngáp dài, bất giác mở miệng ngáp dài. Cả chẳng buồn thò tay ra đón lấy, ngoảnh mặt trông đi, không lý gì đến.

Ngô Chi Vinh cực kỳ bẽn lẽn từ từ rụt tay về, nói :

– Hôm qua trên tiệc, cô ả ca sĩ hát bài thơ mới mô tả phụ nữ thôn quê ơ?

Dương Châu. Ty chức cầm lấy hộp thơ của y coi, liền phát giác ra trong đó có nhiều câu phạm tội đại nghịch.

Vi Tiểu Bảo hỏi :

– Thế ư?

Ngô Chi Vinh mở cuốn sách trỏ vào một bài thơ nói :

– Xin đại nhân coi đây :

Bài thơ này nhan đề là “Hồng Vũ cổ pháo ca”. bài thơ này của Tra Thận Hành nói về Chu Nguyên Chương triều đại trước sử dụng một cỗ súng cổ.

Vi Tiểu Bảo nghe nói đến súng cũng hơi thích thú liền hỏi :

– Chu Nguyên Chương cũng bắn súng ư?

Ngô Chi Vinh đáp :

– Dạ! Hiện nay đã thay đổi triều đại mà họ Tra còn ca tụng cỗ súng đổ của Chu Nguyên Chương, tức là cố ý hướng dẫn người ta tưởng nhớ tiền triều. Bài thơ này chỉ phô trương oai phong của Chu Nguyên Chương đã là quá rồi, huống chi bốn câu sau lại càng tệ hại hơn nữa.

Hắn liền đọc bốn câu thơ :

Thấy ngươi nằm giữa đám chông gai, Nghĩ đến non sông dạ ái hoài.

Dâu biển gây nên trò biến ảo, Châu tuôn tầm tã sót thương ai?

Rồi hắn nói tiếp :

– Người này hoài bão ý chí phản nghịch thực đã hiển nhiên. Nhà Đại Thanh ta vâng mệnh trời đứng ra mở nước; diện trừ họ Chu ở triều nhà Minh. Trăm họ hân hoan cổ võ còn chưa đủ. Sao hắn thấy cỗ đại pháo của Chu Nguyên Chương lại dám làm thơ để khóc giang sơn đến tuôn đôi hàng lệ?

Vi Tiểu Bảo hỏi :

– Cỗ súng cổ đó ở đâu? Bản chức muốn đi coi xem còn bắn được không?

Hoàng thượng rất thích những súng lớn.

Ngô Chi Vinh đáp :

– Theo lời ghi trong thi tập thì cỗ súng này hiện ở Kinh Châu.

Vi Tiểu Bảo dựng mặt lên hỏi :

– Nó không ở Dương Châu thì các hạ rắc rối làm chỉ Các hạ làm tri phủ ơ?

Dương Châu chứ không phải ở Kinh Châu. Các hạ hãy chờ bao giờ làm tri huyện Kinh Châu hãy đều tra về cỗ súng cổ đó.

Ngô Chi Vinh giật mình kinh hãi nghĩ thầm :

– Đi làm Tri huyện Kinh Châu thì ra phải giáng cấp. Việc này không nên nhắc tới nữa.

Hắn thu tập thơ cất vào tay áo, lấy ra hai bộ sách khác, nói :

– Khâm sai đại nhân! Lời thơ của Tra Thận Hành, bất quá chỉ có vài chỗ không ổn, đại nhân độ lượng rộng rãi bỏ qua đi không tra cứu cũng chẳng sao, nhưng hai cuốn sách này thì không nên bỏ qua.

Vi Tiểu Bảo chau mày hỏi :

– Những sách gì vậy?

Ngô Chi Vinh đáp :

– Một bộ “Quốc thọ lục” tác giả là Tra Y Hoàng. Văn tự trong sách hoàn toàn tán dương những kẻ phản nghịch Đại Thanh. Còn bộ này là thi tập của Cố Viêm Võ càng tỏ ra mục vô quân thượng, đại nghịch bất đạo.

Vi Tiểu Bảo nghe nói đến danh tự Cố Viêm Võ, không khỏi ngấm ngầm kinh hãi, tự hỏi :

– Cuộc sát quy đại hội ở phủ Hà Giang ngày trước quần hùng đã đề cử Cố Viêm Võ tiên sinh làm tổng quân sự Sao tập thơ của tiên sinh lại lọt vào tay tên quan ôn này? Chẳng hiểu trong đó có nói gì đến Thiên Địa Hội của bọn mình không?

Gã liền hỏi :

– Trong sách kia viết những gì? Ngô đại nhân thử nói rõ cho nghe.

Ngô Chi Vinh thấy Vi Tiểu Bảo chú ý đến vụ này liền phấn khởi tinh thần, tiện tay mở cuốn “Quốc thọ lục” ra nói :

– Bẩm đại nhân! Trong sách, bao nhiêu kẻ phản nghịch nhà Đại Thanh đều được gọi là trung thần nghĩa sĩ. Trong thiên “Binh bộ chủ sự tặng cho giám sát ngư.

xử Tra Tử Truyền” do người đường huynh đệ của ý là Tra Mỹ Kê viết về những công việc phản kháng nhà đạt Thanh đã thuật lại vụ câu kết những đồ trên chốn giang hồ để kháng cự vương sư.

Hắn dùng ngón tay chỉ trỏ vào sách đọc lên :

“Ngày tháng tư, quân Thanh tấn công Viên Hoa Tập phải lui binh. Mỹ Kế giám đốc các đội nghĩa binh Lăng, Dương, Chu, Vương, tụ tập năm trăm chiến thuyền, hơn năm ngàn binh sĩ rượt theo, chém địch dư trăm thủ cấp. Trận này bên ta toàn thắng, quân giặc phải rút chạy lên bờ… “.

Hắn đọc tới đây rồi nói :

Đại nhân coi đó :

Tra Y Hoàng gọi bọn phản nghịch bằng nghĩa binh, lại kêu Vương sư của nhà Đại Thanh ta là quân giặc. Như vậy thật đáng tội chết rồi.

Vi Tiểu Bảo lờ đi, hỏi đến tập thơ :

– Trong sách của Cố Viêm Võ đã viết những gì?

Ngô Chi Vinh đặt cuốn Quốc thọ lục xuống, cầm lấy tập thơ của Cố Viêm Võ. Hắn gục gặc cái đầu đáp :

– Tác giả tập thơ đây, chẳng bài nào không đầy tư tưởng phản nghịch. Bài thơ này nhan đề là “Rợ Khương Hồ”. Nguyên một cái nhan đề hiển nhiên đã phỉ báng nhà Đại Thanh.

Hắn trỏ tay vào sách đọc :

Non nước nhà ta vốn vững vàng, Vì quân Di Địch phải tang hoang.

Kiến Châu bắt lính cùng thu thóc, Tây Thục còn lo nạn thồ quan.

Thần chân phần nửa giặc Vào Tề, Lỗ bốn lần.

Phá làng cùng giết gióc, Mổ bụng lại moi gan.

Thây chết đầy ngòi lạch, Thảm trạng cực nhân hoàn.

ở tù còn có phước, Hơn theo gót quân Hồ.

Phải cưa răng thứa lợi, Học tiếng nói bi bô.

Trong cờ địch hề thành quách mất, Ôm thiếu nữ hề đẹp như hoa.

Man rợ hung tàn là thế thế! Mà mong trời giúp dựng cơ đồ?

Vi Tiểu Bảo lắc đầu gạt đi :

Thôi đừng đọc nữa! Bản chức chẳng hiểu chi hết.

Ngô Chi Vinh liền giải thích :

– Bẩm đại nhân! Những bài thơ đó kêu người Mãn Châu ta là man rợ, lại thuật việc chiến binh giữa người Kiến Châu về triều nhà Minh với người Mãn Châu. Bọn thổ y bắt lính, thu thóc làm cho thiên hạ đại loạn. Hắn còn mạt sát người Mãn Châu cướp thành, giết người, móc ruột moi gan và cưỡng đoạt mỹ nữ…

Vi Tiểu Bảo nói :

– Té ra là thế! Việc cưỡng đoạt mỹ nữ trong cơn binh hỏa là chuyện thường tình. Quân Thanh phá Dương Châu quả đã sát hại bách tính rất nhiều. Không thế thì tại sao Hoàng thượng lại vì vụ này mà miễn khỏn lương tiền trong ba năm cho nhân dân ở đây? Hừ Cố Viêm Võ làm thơ để phản ảnh trung thực những việc đã xảy ra.

Hồi 193

Muốn làm nên sự nghiệp oai hùng

Ngô Chí Vinh nghe Vi Tiểu Bảo nói mấy câu này, không khỏi giật mình kinh hãi, nghĩ thầm :

– Tên tiểu tử này còn nhỏ tuổi quá quả nhiên không biết trọng khinh. Những câu này từ miệng gã thốt ra đành phải chịu. Giả tỷ là người khác mà ta bẩm lên quan trên thì khó lòng giữ vững được cái đầu.

Hắn biết Vi Tiểu Bảo được nhà vua sủng ái, nên dù lớn mật đến hắn cũng không dám chống đối Khâm sai đại thần. Hắn chỉ vâng dạ mấy tiếng rồi tươi cười nói :

– Đại nhân quả là cao minh, có nghe lời đại nhân giảng giải, ty chức mới được mở mang ngu tối. Còn bài thơ “Tinh trung tâm sử ca” này, mong được đại nhân chi?

điểm. Lời tựa bài thơ này rất dài thật là cuồng ngạo vô cùng! Hắn cầm cuốn sách lên gục gặc cái đầu, cất tiếng đọc :

– “Năm Sùng Trinh thứ II về mùa đông, vì trời đại hạn lâu ngày, trong chùa Thừa Thiên, phủ Tô Châu, đào giếng lấy nước, lượm được một cái hộp, ngoài đề “Đại Tống thiết hàm kinh” cái hộp này khá nặng”.

Hắn đọc đến đấy dừng lại giải thích :

– Thưa đại nhân! Đây nói về trong giếng lượm được một cái hộp sắt.

Vi Tiểu Bảo hỏi :

– Hộp sắt ư? Trong đó đựng kim ngân châu báu gì không?

Ngô Chi Vinh đọc tiếp :

– “Trong hộp có cuốn sách. Bìa sách đề “Đại Tống cô thần Trịnh Tư Tiếu bách bái”. Tư Tiếu hiệu là Sở Nam, là di dân nhà Tống. Ngày Sở Nam dấu sách vào năm thứ chín triều Đức Hưu. Nhà Tống mất rồi, Sở Nam ngày đêm mong Trần thừa tướng, Trương thiếu bảo đem quân từ hải ngoại về khôi phục giang sơn Đại Tống”.

Hắn giải thích :

– Thưa đại nhân! Trong văn chương tuy nói về triều Tống, mà thực ra có ảnh hưởng đến nhà Đại Thanh. Cố Viêm Võ mong bọn nghịch tặc họ Trịnh ở Đài Loan đem quan từ hải ngoại về khôi phục nhà Minh.

Hắn đọc tiếp :

– “Phải đuổi quân Hồ Nguyên ra Mặc Bắc. Kẻ di thần khóc lóc cầu khấn thiên địa quỷ thần xoay chuyển thời thế để có một ngày Man Di biến thành hoa hạ” Hắn đọc tới đây lại nói :

– Thưa đại nhân! Hắn thóa mạ người. Mãn Châu chúng ta là quân Thát Đát và muốn đuổi chúng ta ra ngoài quan ải.

Vi Tiểu Bảo hỏi :

– Phủ đài có phải người Mãn Châu không?

Ngô Chí Vinh ấp úng :

– Ty chức… Ty chức… là kẻ nô nài của Hoàng đế Mãn Châu, lại làm thuộc ha.

cho đại nhân người ở Mãn Châu, nên nhất tâm nhất ý với người Mãn Châu.

Hắn đọc tiếp :

– “Người Châu quận thấy pho sách đều dập đầu lạy. Quan tuần phủ Trương Công Quốc khắc pho kinh này để truyền bá, lại dựng từ đường thờ Sở Nam, đồng thời để dấu sách. Chưa được bao lâu gặp nạn hồi quốc vào những năm cuối cùng triều Đức Hựu. Than ôi! Thương thay!” Ngô Chi Vinh giải thích :

– Thưa đại nhân! Nhà Đại Thanh đem quân vào quan ải giúp dân đánh kẻ cô tội mà Cố Viêm Võ lại cho là gặp cơn quốc nạn mà dùng những danh từ “Than ôi! Thương thay! Thì chỗ dụng tâm của hắn thật quá rõ ràng”.

Hắn đọc tiếp :

– “Sách này đem lên Bắc Phương rất ít, mà sau cơn biến cố, người ta sợ hãi không dám đưa ra, biệt tích hơn ba chục năm. Nay sách lại xuất hiện tại nhà ho.

Chu ở Phú Bình. Lúc sách mới xuất hiện. Tiền Túc Nhạc vịnh hai bài thơ, Qui sinh ở Côn Sơn hoa. lại tám bài. Gặp hồi Triết Đông vị vây hãm. Tiền công chạy về Đông Dương nhả xuống ao tự tử. Tiền quân trốn ra hải ngoại rồi mất ở núi Lang Nhạ Qui Sinh đổi tên là Tộ Minh, lài càng khẳng khái kịch liệt, sau cũng bị chết đói”.

Ngô Chi Vinh giải thích :

– Thưa đại nhân! Ba tên phản nghịch này đề là loạn dân không chịu thần phục nhà Đại Thanh. May chúng chết sớm, không thì sẽ bị toàn gia tru lục.

Hắn đọc tiếp :

– “Di thần là kẻ bất tài, chìm nổi trên đời, thấy ngày xanh mòn mỏi lại bị bao vây nghiêm mật cũng chẳng sợ hãi gì, nên phát huy vụ này làm nguyên tắc cho ke?

ử thế trong cơn quốc biến”.

Ngô Chi Vinh lại giải thích :

– Thưa đại nhân! Đoạn này Cố Viêm Võ nói về vụ triều đình tra xét nghiêm ngặt những văn chương phản loạn, nhưng hắn vẫn gan dạ chẳng sợ hãi gì.

Vi Tiểu Bảo nghe Ngô Chí Vinh đọc mãi, gã ngáp dài luôn mấy cái. Gã chi?

cần biết trong sách Cố Viêm Võ viết những gì, nên ráng nhẫn nại ngồi nghe.

Ngô Chi Vinh đọc hết bài tựa Vi Tiểu Bảo hỏi :

– Hết chưa?

Ngô Chi Vinh đáp :

– Bài tựa hết rồi, dưới là bài thơ.

Vi Tiểu Bảo nói :

– Nếu không có điều chi quan trọng thì bất tất phải đọc nữa.

Ngô Chi Vinh đáp :

– Quan trọng lắm! Quan trọng lắm! Rồi hắn đọc :

– “Di thần không sức kéo non sông Tấc dạ trung trinh giọt lệ hồng Hồ Lỗ trăm năm khôn giữ vững Mong sao Thánh Tổ dựng ngôi rồng” Hắn đọc bài thơ rồi nói :

– Thưa đại nhân! Câu Hô Lỗ trăm năm khôn giữ vững thật là đáng chết lắm! Hắn nguyền rủa nhà Đại Thanh ta không thể giữ vững giang sơn trong vòng một trăm năm rồi người Hán nào khác như Thánh Tổ gì gì xuất hiện đánh đổ nhà Đại Thanh để lên ngôi Hoàng đế.

Vi Tiểu Bảo nghe Ngô Chi Vinh vừa đọc thơ vừa giải thích, trầm ngâm một lát rồi nói :

– Bản chức thường được nghe Hoàng thượng phán bảo :

Nhà Đại Thanh có lấy điều nhân hậu đối đãi với trăm họ mới mong giữ vững được giang sơn, bằng chi?

miệng hô thiên niên, vạn tuế mà không thương xót lê dân cũng bằng vô dụng.

Đoạn gã hỏi :

– Ngô phủ tôn có biết một người ngoại quốc ở đây làm Khâm thiên giám tên gọi Thang Nhượng Vọng không?

Ngô Chi Vinh đáp :

– Dạ! Ty chức đã được nghe qua.

Vi Tiểu Bảo nói :

– Thang Nhượng Vọng làm một cuốn lịch suy tính mọi việc hai trăm năm. Có người làm cáo trạng dâng lên Hoàng thượng tâu rằng :

“Thiên hạ của nhà Đại Thanh trường cửu muôn năm mà sao Thang Nhượng Vọng làm lịch cỉ có hai trăm năm?”.

Gã liếc mắt nhìn Ngô Chi Vinh nói tiếp :

– Hồi đó Ngao Bái đang cầm binh quyền trong nước. Hắn là người hồ đồ toan xử tử Thang Nhược Vọng. May mà đức Hoàng thượng thánh minh, ngài nổi lôi đình thống mạ Ngao Bái một hồi, lại sai chém đầu kẻ dâng cáo trạng và tru lục cả nhà.

Ngô Chi Vinh nghe gã nói tới đây sợ tái mặt không dám lên tiếng.

Vi Tiểu Bảo lại nói tiếp :

– Hoàng thượng rất ghét kẻ nào hay kiếm chuyện vu oan giá họa cho người ngay bằng những lời dèm pha nói là nhà Đại Thanh chỉ giữ thiên hạ được một trăm năm, hai trăm năm. Ngài còn phán bảo kẻ làm quan mà giỏi giang phải nhiệt thành với phận sự và yêu thương trăm họ, chỉ biết làm những công vụ của triều đình giao phó. Những ai nhân lúc vắng mặt người ta đem thơ từ, văn chương để vu cáo là chuyện bới bèo ra họ. Ngài còn dặn hệ thấy gian thần thì ngồi ngẫm nghĩ cách ám hại kẻ trung lương, thì lập tức cột lại mà chém con mẹ nó đi.

Gã càng nói càng tỏ ra phẫn nộ, khiến cho Ngô Chi Vinh sợ quá chẳng còn hồn vía nào nữa.

Vi Tiểu Bảo nhất tâm bênh vực Cố Viêm Võ, gã sợ Ngô Chi Vinh báo cáo với mình không đi đến đâu còn đến cửa khác xun xoe bợ đỡ gây ra lắm chuyện.

Vi Tiểu Bảo biết cả chuyện Ngô Chi Vinh sở sĩ được làm tri phủ hoàn toàn nhờ vào sự bí mặt cáo tố Trang Đinh Long ở Hồ Châu tỉnh Triết Giang Trang công soạn cuốn Minh Sử đã dùng niên hiệu Minh triều lại có nhiều từ ngữ bất kính đối với nhà Thanh.

Vụ án Minh Sử đưa đến cho Ngao Bái cơ hội để sát hại toàn gia mấy trăm danh sĩ ơ Giang Nam thảm trạng nói ra khôn xiết.

Chuyến này Ngô Chi Vinh nắm được văn, thơ của bọn Cố Viêm Võ, Tra Y Hoàng, hắn mừng rỡ không biết thế nào mà kể, tưởng trời đem phước lộc ban cho.

Hắn chắc mẩm có thể thăng quan liền ba bậc. Đêm qua hắn mơ mộng một trường phú quí. Ngờ đâu bữa nay vị tiểu Khâm sai này đã chẳng nghe theo thì chớ, lại còn đưa ra luận điệu hãi hùng. Thật là một điều kinh dị ra ngoài sức tưởng tượng của hắn.

Ngô Chi Vinh toàn thân toát mồ hôi lạnh ngắt, bụng bảo dạ :

– Vụ án Minh Sử của ta đưa ra chính Ngao Bái đại nhân thân hành xử lý. Sau Ngao Bái đại nhân bị Hoàng thượng cách chức, khép vào trọng phạm. Vậy lòng da.

Hoàng thượng đúng là bất đồng chính kiến với Ngao Bái đại nhân. Phen này tất ta phải họa lớn.

Vi Tiểu Bảo thấy Ngô Chi Vinh mặt xám như tro tàn, người run lẩy bẩy thì trong bụng mừng thầm.

Gã lại hỏi :

– Phủ tôn đã đọc xong chưa?

Ngô Chi Vinh ấp úng đáp :

– Bài… bài thơ này hãy còn… một nửa.

Vi Tiểu Bảo hỏi :

– Nửa dưới làm sao?

Ngô Chi Vinh run sợ đọc :

– “Kỳ thư xuất hiện kinh hồn giặc Trỏ nẻo trung lương dốc một lòng Sơn quỉ, Bồ, Hoàng, còn lắm lắm Sở Nam! Ông có biết cho không?”…

Hắn sợ quá, đọc câu nọ dính với câu kia, cũng không dám đưa lời giải thích.

Hắn phải vất vả mới đọc xong bài thơ, mồ hôi nhỏ giọt xuống trang sách.

Vi Tiểu Bảo cười hỏi :

– Bài thơ này không có gì đáng kể, nhưng họ nói đến sơn quỷ, bà vợ mặt vàng gì gì đó, nghe cũng thú.

Ngô Chi Vinh đáp :

– Bẩm đại nhân! Hai chữ Bồ Hoàng trong bài thơ này trỏ vào Bồ Thọ Canh và Hoàng Văn Thạch ở triều nhà Tống, sau đầu hàng nhà Nguyên được theo làm quan lớn, chứ không phải bà vợ mặt vàng. Câu này có ý mạt sát những người Hán làm quan lại với nhà Đại Thanh.

Vi Tiểu Bảo sa sầm nét mặt hỏi :

– Bản chức bảo Bồ Hoàng hay Hoàng bà cũng thế, tức là người vợ mặt vàng.

Bà vợ của phủ tôn mặt vàng ửng phải không? Cố Viêm Võ làm thơ để riễu người vợ mặt vàng thì liên can gì đến phủ tôn? Tại so phủ tôn lại lấy thế làm khó chịu?

Ngô Chi Vinh bất giác lùi lại một bước. Hai tay hắn run rẩy cầm cuốn sách run rẩy cầm cuốn sách không chặt, đánh rớt xuống đất đến “bẹt” một cái. Hắn bở vía đáp :

– Dạ dạ! Thật ty chức tội đáng muôn thác.

Vi Tiểu Bảo thừa cơ nổi nóng, quát mắng :

– Tên này to gan thật! Ta vâng chỉ dụ của Thánh hoàng dẫn dụ cho ngươi.

Ngươi bất quá là một tên quan nhỏ mà dám nổi nóng quẳng sách xuống đất ơ?

trước mặt ta! Ngươi coi thánh dụ của Hoàng thượng không vào đâu mà bảo là có ý tạo phản chăng?

Một tiếng “cà rịch” vang lên! Ngô Chi Vinh quỳ mọp xuống đất rập đầu binh binh, miệng ấp úng năn nỉ :

– Xin đại… đại nhân nhiên dung, tha cho cái mạng chó má của tiểu nhân.

Vi Tiểu Bảo cười lạt đáp :

– Ngươi đã nổi hung liệng sách vào mặt ta, cái đó khỏi nói rồi. Nhiều lắm cũng chỉ bị tội vũ mạn Khâm sai, trọng phạt là chém đầu, xử nhẹ thì cho đi sung quân.

Đó là việc nhỏ chưa đáng kể.

Ngô Chi Vinh ngle nói đến ngoài tội chém đầu sung quân còn cự hình ghê gớm hơn, hắn chẳng còn hồn vía nào nữa, hì hà hì hục lạy như tế sao, lại cất vọng van lơn :

– Đại nhân khoan hồng đại lượng… , Tiểu… tiểu nhân biết tội đã nhiều.

Vi Tiểu Bảo càng làm già đập bàn quát :

– Ngươi đã coi thánh dụ của chúa thượng không vào đâu mà còn kêu ca nữa ư? Ngoài ngươi ra, trong nhà còn có những ai, như vợ con, cha mẹ vợ, chú bác cô dì, hầu thiếp, nhất luật đem ra xử trảm.

Ngô Chi Vinh toàn thân run lẩy bẩy, hai hàm răng đập vào nhau canh cách, không thốt lên lời được nữa.

Vi Tiểu Bảo ngó thấy Ngô Chi Vinh khiếp sợ đến cùng cực rồi, liền quát hời :

– Cố Viêm Võ hiện giờ ở đâu?

Ngô Chi Vinh lắp bắp :

– Bẩm đại… đại nhân!… Hắn… hắn… hắn ở…

Ngô Chi Vinh nói tới đây răng cắn nát đầu lưỡi, tiếng nói không rõ ràng nữa.

Sau một lúc khá lâu, hắn ráng trấn tĩnh lại, nói tiếp :

– Ty chức lớn mật, đã đem Cố Viêm Võ… và tên họ Tra… lại tên họ Lữ nữa…

giữ ở trong trại phủ nha.

Vi Tiểu Bảo hỏi :

– Ngươi đã khảo đả mở cuộc thẩm vấn chưa? Họ cung khai thế nào?

Ngô Chi Vinh đáp :

– Ty chức mới lược khỏi khẩu cung, nhưng… cả ba người nhất quyết không chịu thú nhận.

Vi Tiểu Bảo hỏi :

– Bọn họ chưa xưng ra điều gì thật chứ?

Ngô Chi Vinh ấp úng :

– Không… chúng chẳng nói gì… nhưng… trong mình tên họ Tra lục soát được một bao thợ Đó là điều quan hệ rất lớn. Xin đại nhân coi lại.

Hắn nói rồi móc trong mình ra một cái túi vải. Hắn mở túi lấy bao thơ, hai tay cầm trình lên.

Vi Tiểu Bảo không đón lấy, lại hỏi :

– Lại thi văn gì nữa đây?

Ngô Chi Vinh đáp :

– Không… không phải… thi văn. Đây là thơ của Đề đốc tỉnh Quảng Đông tên gọi. Ngô… Ngô Lục Kỳ.

Vi Tiểu Bảo nghe đến bảy chữ “Quảng Đông Đề đốc Ngô Lục Kỳ” không khỏi giật mình kinh hãi, hỏi ngay :

– Ngô Lục Kỳ ư? Y cũng biết làm thơ hay sao?

Ngô Chi Vinh đáp :

– Không phải thi văn. Ngô Lục Kỳ âm mưu tạo phản… chỉ một phong thơ này là đủ tang chứng xác thực, hắn không còn… chối cãi được nữa. Ty chức vua trình đại nhân về công lao trọng đại, tức là phong thơ đó.

Vi Tiểu Bảo ồ một tiếng, trong bụng nghĩ thầm :

– Hỏng bét rồi! Lại nghe Ngô Chi Vinh nói tiếp :

– Bẩm đại nhân! Những học giả làm thi văn dù trong ngôn ngữ có ẩn ý phản nghịch, theo lời phán đoàn cao minh của đại nhân chẳng có chi quan hệ, ty chức rất lấy làm khâm phục. Người ta đã có câu “Bọn tú tài tạo phản, ba năm cũng chẳng thành công”. Bọn này quà không phải là điều đáng lọ Nhưng Ngô Lục Kỳ nắm giữ quân cơ cả một tỉnh mà hắn dấy binh nổi loạn thì… không phải chuyện tầm thường.

Hắn nói tới việc Ngô Lục Kỳ tạo phản, Ngôn ngữ lại trở lên lanh lợi.

Ngô Chi Vinh đang quỳ dưới đất, thấy nét mặt Vi Tiểu Bảo âm thầm bất định, tỏ ra quan tâm tới vụ này, liền từ từ đứng dậy.

Vi Tiểu Bảo hắn dặng một tiếng, trợn mắt lên nhìn hắn.

Ngô Chi Vinh sợ quá lại quỳ xuống cái rụp.

Vi Tiểu Bảo hỏi :

– Trong thơ này viết những gì?

Ngô Chi Vinh đáp :

– Bẩm đại nhân! Văn tự trong thơ rất bí ẩn, chỉ người trong cuộc là hiểu rõ, còn người ngoài tinh ý lắm mới biết đại khái. Hắn nói :

Phương tây nam sắp có chuyện lớn, chính là thời cơ của bậc đại trượng phu kiến công lập nghiệp. Hắn mời tên họ Tra tới Quảng Đông ngay để chỉ điểm mưu cợ Trong thơ hắn chỉ viết “Muốn lo toan việc lớn của Trung Sơn, Khai Bình mà không có Thanh Điền tiên sinh vận trù kế hoạch thì chẳng thể thành công được”. Ngô Lục Kỳ mưu phản rõ rệt là ở chỗ đó.

Vi Tiểu Bảo bác ngay :

– Ngươi lại nói nhăng nói càn rồi. Người ta bảo Phương tây nam sắp có chuyện lớn, ngươi có biết là chuyện gì không? Ngươi bất quá là một tên quan nho?

thì làm sao hiểu được việc cơ mật của Đức Hoàng thượng và triều đình?

Ngô Chi Vinh đáp :

– Dạ dạ! Nhưng trong thơ hiển nhiên nói về việc sắp tạo phản, thật không thể lơ là được.

Vi Tiểu Bảo đón lấy phong thơ rút tờ giấy hoa tiên mở ra nhìn những chữ bằng hạt đao, nét bút rất đậm. Gã không biết chữ, chỉ thấy mực đen giấy trắng, nhưng cũng nói :

– Trong thơ có chỗ nào tạo phản đâu?

Ngô Chi Vinh đáp :

– Bẩm đại nhân! Lời lẽ tạo phản dĩ nhiên không thể viết ra một cách công nhiên. Ngô Lục Kỳ muốn làm nên sự nghiệp của Trung Sơn Vương. Khai Bình Vương, lại vì tên họ Tra như Lưu Thanh Điền, mời y đến bày mưu thì ý chỉ tạo phản đã rõ quá rồi.

Vi Tiểu Bảo lắc đầu nói :

– Nói bậy! Đã là người làm quan thì ai chẳng mong được phong vương, phong hầu? Chẳng lẽ ngươi không mong muống điều đó? Ngô đề đốc đã lập được nhiều công lao trọng đại, y còn mong tái lập đại công với triều đình để Hoàng thượng phong y là một vị vương gia. Như vậy tấc dạ trung quân của y lại càng rõ rệt.

Ngô Chi Vinh vẻ mặt cực kỳ bẽn lẽn, bụng bảo dạ :

– Đối với kẻ bất học vô thuật như thằng lỏi này, mình nói đến đâu gã cũng chẳng hiểu cóc gì hết. Bữa nay mình đắc tội với gã, nếu không được công cán gì trong vụ này thì cả bước tiền trình cỏn con hiện tại khó mà giữ vững được.

Hắn liền ráng nhẫn nại, làm bộ tươi cười nói :

– Bẩm đại nhân! Triều nhà Minh có hai vị đại tướng quân. Một tên gọi là Từ Đạt, và một tên gọi Thường Ngộ Xuân.

Vi Tiểu Bảo từ thưở nhỏ được nghe thầy đồ nói chuyện cổ tích về việc mơ?

nước của nhà Đại Minh trong sách “Đại Minh anh liệt truyện”, nên vụ này gã đã thuộc lòng. Vừa nghe Ngô Chi Vinh nhắc tới hai vị tướng Từ Đạt và Thường Ngô.

Xuân, gã liền phấn khởi tinh thần, khác hẳn lúc trước phải nghe đọc thi văn đến chán tai và buồn ngủ.

Vi Tiểu Bảo cười hỏi :

Hai vị tường quân này oai phong tứ diện, hiển hách bát phương đã đành, nhưng ngươi có biết Tư Đạt dùng thứ binh khí nào, Thường Ngộ Xuân sử cây gì không?

Gã làm bộ khảo nghiệm trình độ hiểu biết của Ngô Chi Vinh Ngô Chi Vinh nhân tố giác vụ án Minh Sử mà được thăng quan phát tài, nên hắn đã thuộc lòng Minh sử, nhưng bây giờ nghe Vi Tiểu Bảo hỏi tới Từ Đạt cùng Thường Ngộ Xuân sử dụng binh khí gì hắn không thể trả lời được, đành tươi cười nói :

– Ty chức tài sơ học thiển không hiểu được, xin đại nhân chỉ điểm cho.

Vi Tiểu Bảo nhơn nhơn đắc ý, mỉm cười đáp :

– Bọn ngươi chỉ là con mọt sách, đọc những sách chết thì những chuyện tương tự thế này hiểu làm sao được? Ta nói cho ngươi hay :

Từ Đạt tướng quân nguyên là Nhạc Phi gia gia chuyển thế ngui sử dụng cây Hồn thiết điểm cương thương, lưng đeo mười tám cây Lang Nha tiễn, có tài bách bộ xuyên dương, bách phát bách trúng. ..

Gã dừng lại một chút rồi tiếp :

– Còn Thường tướng quân là hậu thân của Yên nhân Trương Dực Đức trong thời Tam Quốc. Ngài sử thanh Trượng bát xà mâu lại có sức khoẻ phi thường, muông người không địch nổi.

Tiếp theo Vi Tiểu Bảo đem sự tích hai đại tướng Từ, Thường cả phá quân Nguyên thế nào thuật lại cho Ngô Chi Vinh nghe.

Thiên cố sự này Vi Tiểu Bảo đã được nghe ở miệng thầy đồ kể lại dĩ nhiên nhiều chỗ hoang đường mà ít phần trung thực.

Ngô Chi Vinh vẫn quỳ dưới đất nghe Vi Tiểu Bảo nói chuyện cổ tích lâu quá, đầu gối tê chồn rất khó chịu, hắn muốn làm vừa lòng Vi Tiểu Bảo, liền giả bộ chăm chú lắng tai nghe ra chiều thích thú, lại luôn miệng ca tụng tài trí của gã. Hắn phải gắng gượng chịu đựng cho gã kể hết chuyện mới nói :

– Đại nhân thấy nhiều hiểu rộng, trí nhớ phi thường, khiến cho ty chức khâm phục vô cùng! Từ Đạt và Thường Ngộ Xuân hai vị công lao quá lơn nên khi chết đi, Chu Nguyên Chương phong cho hai vị, một vị là Trung Sơn Vương, một vị là Khai Bình Vương. Chu Nguyên Chương còn có một vị quân sư.

Vi Tiểu Bảo ngắt lời :

– Phải rồi! Vị quân sư đó là Lưu Bá Ôn, thượng thông thiên văn, hạ đạt địa lý, trung tri nhân sự. Ngài biết những việc ba ngàn năm về trước và ba ngàn năm về sau.

Gã nói thao thao bất tuyệt về tài năng thông thiên triệt địa, cơ mưu qui?

khốc thần sầu của Lưu Bá Ôn. Gã còn nói đến lúc điều khiển binh cơ đánh trận, ngồi trong trướng mà phát lệnh ra ngoài ngàn dặm như thể nào, tưởng chừng gã cũng hiện diện trong trong quân lúc lâm trận.

Bây giờ hai đầu gối Ngô Chi Vinh mỏi quá rồi, không gắng gượng được nữa, té ngồi xuống đất. Hắn vẫn giữ bộ mặt tươi cười nói :

– Đại nhân kể chuyện cổ tích thật hay, khiến cho ty chức nghe mà ngơ ngẩn xuất thần. Ty chức muốn đứng dậy nghe tiếp, không hiểu đại nhân rộng ơn cho chăng?

Vi Tiểu Bảo cười đáp :

– Được rồi! Ngươi đứng dậy đi! Ngô Chi Vinh phải vịn vào ghế mới từ từ đứng dậy được. Hắn nói :

– Bẩm đại nhân! Thanh Điền tiên sinh mà Ngô Lục Kỳ nói trong thơ đó chính là Lưu Bá Ôn. Ngô Lục Kỳ muốn làm như Từ Đạt và Thường Ngộ Xuân nên mời tên ho.

Tra làm Lưu Bá Ôn.

Đại nhân quả là thông minh tuyệt đỉnh, nói chẳng sai câu nào. Ba vị Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân, Lưu Bá Ôn cùng đánh quân Nguyên giúp Chu Nguyên Chương đuổi quân Hồ đi. Trong thơ của Ngô Lục Kỳ nhắc lại chuyện này, hiển nhiên là nói về việc dấy binh tạo phản, muốn đánh đuổi người Mãn Châu đi.

Vi Tiểu Bảo giật mình kinh hãi nghĩ thầm :

– Chỗ ụng ý của Ngô đại ca ta còn lạ gì? Hắn chẳng nói ta cũng hiểu rồi.

Phong thơ này quả nhiên là một tang chứng rất xác thực may mà nó lọt vào tay ta, chứ đưa đến chỗ khác thì khó bề cứu vãn.

Gã gật đầu lia lịa, giơ tay lên vỗ vai Ngô Chi Vinh nói :

– Hay lắm! Vận mình hên thật! Nếu vụ này ngươi không nói với ta thì đại sư.

hỏng mất. Hoàng thượng vẫn bảo ta là người có phúc tướng, quả nhiên Kim khẩu của thánh chúa không sai chút nào.

Hồi 194

Di hoa tiếp mộc, nhất tiễn song điêu

Đầu vai Ngô Chi Vinh được bàn tay Vi Tiểu Bảo vỗ vào làm cho hắn bủn rủn cả người, tưởng chừng như từ ngày cha sinh mẹ đẻ, chưa bao giờ được vinh dự như lần này. Bất giác hắn cảm súc đến sa lệ, nghẹn ngào nói :

– Thưa đại nhân! Đại nhân có lòng luyến ái như vậy khiến cho ty chức dù phải tan xương nát thịt cũng không đủ báo đền ơn đức cao dầy. Đại nhân được Kim khẩu của Đức Hoàng thượng ban khen là người có phúc tường, thì ty chức được làm tên phúc binh, phúc tốt, hay khúc khuyển, phúc mã cũng là rạng rỡ tổ tông lắm rồi.

Vi Tiểu Bảo nổi tràng cười ha hả, giờ tên lên sờ đầu hắn nói :

– Hay lắm! Hay lắm! Ngô Chi Vinh thân hình cao lớn, thấy gã phải giơ tay lên cao có điều bất tiện, vộ vã thấp đầu xuống để cho gã vuốt ve sờ soạng.

Lúc trước Vi Tiểu Bảo nổi lôi đình, Ngô Chi Vinh quỳ xuống dập đầu đã bo?

nón ra. Bây giờ bàn tay nhỏ bé của gã đặt lên cái đầu trọc lóc. Bất giác cái đầu từ từ ngửa về phía sau, coi chẳng khác con chó đang ngửa mặt vẫy đuôi vì được chủ thương mến.

Lúc bàn tay Vi Tiểu Bảo sở vào gáy Ngô Chi Vinh, gã lẩm bẩm :

– Ta không cần ngươi nát thịt xương tan mà chỉ muốn nhẹ đưa lưỡi dao vào chỗ này.

Nhưng ngoài miệng gã hỏi :

– Trừ ngươi ra, còn ai biết vụ này nữa không?

Ngô Chi Vinh đáp :

– Không có! Không có! Ty chức biết vụ này quan hệ cực kỳ trọng đại, quyết chẳng dám tiết lộ đề phòng thanh ra ngoài chút nào. Nếu tên phản tặc Ngô Lục Kỳ phát giác âm mưu phản nghịch của lão đã bị tiết lộ, lão lập tức khởi sự, thì đại nhân cùng ty chức chẳng được chút công lao nào nữa.

Vi Tiểu Bảo khen :

– Phải lắm! Phải lắm! Ngươi suy nghĩ rất chu đáo. Chúng ta phải thân mật lắm mới được, chớ để bọn tổng đốc tuần phủ hay biết, chúng sẽ cấp báo về triều đình trước mình là tranh đoạt mất công lớn của ngươi.

Ngô Chi Vinh đáp :

– Dạ dạ! Ty chức hoàn toàn trông cậy ở sự che chở và tài bồi của đại nhân.

Vi Tiểu Bảo chuồn phong thơ của Cố Liêm Võ vào bọc rồi nói :

– Tập thơ này hãy lưu lại đây. Ngươi trở về dẫn bọn Cố Liêm Võ tới một cách kín đáo để ta thẩm vấn cho rõ đầu đuôi, rồi ta điểm binh mã phái ngươi áp giải phạm nhân về Bắc Kinh trước. Ta sẽ thn hành làm bản tân dâng lên đức Hoàng thượng. Vụ công lao to lớn này ngươi sẽ hưởng phần thứ nhất, ta cũng nhờ đó mà được dự vào hàng công trạng thứ hai.

Ngô Chi Vinh sung sướng không bút nào tả xiết, vội đáp :

– Không, không! Đại nhân đứng thứ nhất, ty chức dự phần thứ nhì cũng đủ mãn nguyện lắm rồi.

Vi Tiểu Bảo lại cười nói :

– Ngươi đến ra mắt Hoàng thượng phải nói thế nào, ta sẽ dặn bảo kỹ càng.

Chỉ cầu sao Hoàng thượn vui lòng thì cái chức tổng đốc hay tuần phủ của ngươi cứ trông cậy vào một tay ta là đủ.

Ngô Chi Vinh mừng rỡ tưởng chừng muốn ngất đi. Hắn lại quỳ xuống đập đầu “binh binh” rồi mới cáo từ lui ra.

Vi Tiểu Bảo sợ dọc đường xảy ra biến cố, liền điểm một đội quân mã trong Kiêu kỵ Doanh và sai một tên tham lãnh hướng dẫn đi theo Ngô Chi Vinh trở về bắt phạm nhân.

Vi Tiểu Bảo vào nội đường sai người đi kêu bọn Từ Thiên Xuyên đến thương nghị.

Bỗng thấy Song Nhi đã thay đổi sắc phục thân binh chạy đến trước mặt, quỳ xuống, nghẹn ngào nói :

– Bẩm tướng công! Nô tỳ thỉnh cầu tướng quân một việc.

Vi Tiểu Bảo rất lấy làm kỳ vội nắm tay thị dắt đứng dậy, nhưng vẫn không buông ra, cất giọng ôn nhu hỏi :

– Hảo Song Nhi! Cô là ngôi sao thủ mệnh của tạ Cô có chuyện chi hãy nói cho tay hay? Ta nhất định làm giúp cho cô đến nơi đến chốn.

Gã thấy mắt thị nước mắt đầm đìa liên dùng tay áo bên trái lau mặt cho thị.

Song Nhi nói :

– Bẩm tướng công! Việc này thật khó, nhưng tiểu tỳ… chẳng thể không năn ni?

tướng công giúp cho.

Vi Tiểu Bảo vươn tay trái ra quàng lấy lưng thị, nhỏ nhẹ an ủi :

– Việc càng khó, ta càng ráng làm cho đến nơi để tỏ ra ta sủng ái hảo Song Nhi vô cùng! Công việc làm sao? Song Nhi nói mau đi! Sắc mặt Song Nhi đang lợt lạt, bỗng ửng màu hồng. Thị khẽ nói :

– Bẩm tướng công! Tiểu tỳ… tiểu tỳ muốn giết chết tên quan vừa rồi. Xin tướng công… đừng trách phạt.

Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm :

– Việc này rất chí đồng đạo hợp với ta mà ta lại thỉnh cầu ta thì thật là tuyệt diệu! Gã hỏi :

– Tên quan đó đắc tội với Song Nhi ở chỗ nào?

Song Nhi đáp :

– Hắn không có chỗ nào đắc tội với tiểu tỳ, nhưng tên Ngô Chi Vinh này là đại cừu nhân của nhà nô tỳ. Lão gia, thiếu gia ở nhà họ Trang đều bị hắn gia hại phải mất mạng.

Vi Tiểu Bảo liền tỉnh ngộ. Gã nhớ tới một đêm đến Trang gia đã thấy bao nhiêu quả phụ, và trong nhà rất nhiều linh vị. Té ra kẻ đầu tội gây nên vụ đó là Ngô Chi Vinh.

Gã hỏi lại :

– Cô không nhận lầm đấy chứ?

Song Nhi nghe gã nói vậy, nước mắt lại tuôn ra xối xả. Thị nghẹn ngào đáp :

– Không! không thể lầm được. Hôm ấy hắn… hắn dẫn công sai cùng nha dịch đến Trang gia để bắt người. Tiểu tỳ tuy còn nhỏ tuổi, nhưng tướng mạo hung dữ của hắn tiểu tỳ không bao giờ quên được.

Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm trong bụng :

– Ta phải làm ra vẻ khó khăn để tỏ ra mối thâm tình của ta đối với thị cực kỳ tha thiết.

Gã liền làm bộ chau mày ngẫm nghĩ hồi lâu, ra chiều ngần ngại nói :

– Ngô Chi Vinh làm tri phủ ở Dương Châu, là một viên mệnh quan của triều đình. Hoàng đế phái ta đến đây công cán mà giết hắn đi thì không chừng ta phải mất hết quan tước. Huống chi hắn vừa cho ta hay một tin tức cực kỳ trọng đại.

Nếu cô hạ sát hắn… thì e rằng… e rằng…

Song Nhi rất đỗi bồn chồn, sa lệ, nghẹn ngào đáp :

– Tiểu tỳ… tiểu tỳ cũng biết vụ này đưa tướng công vào tình trạng rất khó khăn, nhưng lão thái thái, Tam thiếu nhưng ở Trang gia… hàng ngày dập đầu lạy trước linh vị những người quá cố, đã phát thê… giết cho bằng được tên quan ác ôn họ Ngô để báo cừu huyết hận.

Vi Tiểu Bảo vỗ đùi đánh “đét” một cái nói :

– Thôi được! Hảo Song Nhi đã năn nỉ ta thì dù có phải hạ sát đức Hoàng đế, hay tự sát chính mình ta, ta cũng nghe theo, chứ đừng nói một trên tri phủ nhỏ bé.

Nhưng cô phải cho ta hôn một cái.

Song Nhi mặt đỏ bừng lên, thị vừa hoan hỷ vừa thẹn thùng, quay đầu đi khẽ nói :

-Tướng công đối đãi với tiểu tỳ hết lòng như vậy, tiểu tỳ… cá cái con người tiểu tỳ là của tướng công từ lâu rồi. Tướng công… tướng công…

Thị nói tới đây dừng lại, cúi đầu xuống.

Vi Tiểu Bảo thấy thị uyển chuyển nhu thuận, lòng dạ lại nhủn ra, không nỡ hành động khinh bạc đối với thị. Gã cười nói :

– Hay lắm! Chờ sau khi đại công cáo thành, ta sẽ hôn cũng được, nhưng cô đừng trốn lánh ta.

Song Nhi đỏ mặt lên, khẽ gật đầu mấy cái.

Vi Tiểu Bảo nói :

– Nếu cô hạ sát hắn ngay bây giờ thì cuộc báo thù này hãy còn chưa đu?

khoan khoái. Ta cho cô đem hắn về Trang gia, bắt hắn quỳ trước trước linh vị lão gia, thiếu gia của cô, rồi để bọn Tam Thiếu nhưng nhưng ra tay hạ sát tên chó má đó, khiến ai nấy đều được hả lòng. Cô nghĩ có phải không?

Song Nhi mừng rỡ ra ngoài điều ước vọng của mình. Thị nhận thấy nếu làm được như vậy thì còn gì hay bằng, nhưng thị vẫn lo chưa chắc Vi Tiểu Bảo chân tâm giúp thị làm đến thế. Thị dương cặp mắt tròn xoe lên nhìn gã tưởng chừng không tin ở mình thị hỏi lại :

– Tướng công! Tướng công nói thật không phải gạt tiểu tỳ đấy chứ?

Vi Tiểu Bảo đáp :

– Sao ta lại gạt cổ Tên cẩu quan kia là cừu nhân của cô thì cũng là kẻ thù của tạ Dù hắn đem đến cho ta một phường đại phú quý, ta cũng chẳng coi vào đâu, chỉ cần Song Nhi thật lòng với ta là một điều tốt đẹp hơn hết thẩy mọi việc trên thế gian.

Song Nhi trong lòng cảm xúc không bút nào tả xiết, thị đứng tựa vào gã mà khóc thút thít.

Vi Tiểu Bảo ôm lấy tấm thân mềm mại của Song Nhi, trong lòng vui sướng bụng bảo dạ :

– Món nhân tình này rất chân thực. Mỗi ngày thực hiện được mười lần cũng không phải là nhiều. Sao tên cẩu quan Ngô Chi Vinh không sát hại gia gia của A Khả Nếu nàng cũng đến năn nỉ ta báo thù và cho ta ôm ấp thế này thì thật hay là biết chừng nào?

Nhưng rồi gã lại lẩm bẩm :

– Phụ thân của A Kha chẳng phải là Lý Tự Thành, mà là Ngô Tam Quế. Đã là Ngô Tam Quế thì không nên để cho Ngô Chi Vinh hạ sát.

Bỗng nghe bên ngoài có bước chân vang lên. Vi Tiểu Bảo biết là bọn Từ Thiên Xuyên đã tới, liền bảo Song Nhi :

– Vụ này cô cứ yên tâm. Bây giờ ta còn có việc trọng yếu phải thương nghi.

với họ, cô ra ngoài cửa canh giữ cho ta, đừng để ai vào. Chính cô cũng không nên nghe lén câu chuyện của chúng ta.

Song Nhi đáp :

– Dạ! Tiểu tỳ xin vâng lệnh. Trước nay tiểu tỳ chưa bao giờ nghe lén công việc của tướng công.

Đột nhiên thị kéo tay Vi Tiểu Bảo, đạt vào một cái hôn, rồi lạng người ra cửa.

Từ Thiên Xuyên cùng quần hùng Thiên Địa Hội vào phòng ngồi xuống đâu đấy rồi, Vi Tiểu Bảo nói :

– Các vị ca ca! đêm qua tiểu đệ được nghe một tin tức trọng đại, vì tình thế khẩn cấp nên không kịp thương nghị với các vị.

Gã ngừng lại một chút rồi tiếp :

– Kể ra vận mình không đến nội xúi quẩy, tuy đã gây nên một màn náo loạn, nhưng cứu được tánh mạng cho Cố Viêm Võ tiên sinh và Ngô Lục Kỳ đại ca.

Quần hùng rất đỗi ngạc nhiên, bụng bảo dạ :

– Đêm qua Vi Hương chủ của mình gây nên lắm chuyện hoang đường. Y vào quấy kỹ viện đã đành, lại bắt khiêng cả một cái giường lớn từ trong kỹ viện đi ra, trên giường có cả bảy người đàn bà. Hành động này không ngờ lại cao thâm khôn lường, chẳng một ai hiểu được. Té ra vụ đó đưa đến chỗ giải cứu Cố Viêm Võ và Ngô Lục Kỳ. Mưu cơ của y quỷ khốc thần sầu như vậy thì nghĩ đến bể óc cũng không hiểu thấu được.

Mọi người đều hỏi rõ đầu đuôi.

Vi Tiểu Bảo cười đáp :

– Hồi chúng ta ở Côn Minh, các vị ca ca đã bày mưu hóa trang tên vệ sĩ của Ngô Tam Quế đến kỹ viện ăn uống phá quấy. Tiểu đệ nhận thấy mưu kế này rất hay, nên đêm qua lại phỏng theo màn kịch trước để diễn lại lần thứ hai.

Quần hùng lẩm nhẩm gật đầu ra chiều thán phục, miệng lẩm bẩm :

– Té ra là thế.

Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm :

– Vụ này mà nói rõ nội tình thì tất bị lòi đuôi.

Gã liền thò tay vào bọc móc phong thơ của Ngô Lục Kỳ đưa ra cho mọi người coi.

Tiền lão bản đón lấy phong thơ giải ra trên bàn để mọi người cùng coi.

Quần hùng thấy thơ đề gửi cho Tra Y Hoàng tiên sinh. Cuối thơ thư danh bốn chứ “Tuyết trung Thiết cái”.

Mọi người đã biết “Tuyết trung Thiết cái” là ngoại hiệu của Ngô Lục Kỳ, nhưng Tra Y Hoàng tiên sinh thì chưa hiểu là ai?

Quần hùng Thiên Địa Hội đều là hào kiệt giang hồ, nhưng về phần văn tư.

hiểu biết rất ít. Trong thơ nói :

“Phương Tây nam sắp có việc lớn”, họ đều cho là Ngô Tam Quế sắp tạo phản. Còn những câu “Muốn mưu đồ sự nghiệp oai hùng của Trung Sơn, Khai Bình. Chẳng có Thanh Điền tiên sinh không thể thành công” gì gì thì không sao hiểu được ý nghĩa cùng điền cố. Ai nấy ngơ ngác nhìn nhau, lẳng lặng nhờ Vi Tiểu Bảo giải thích.

Vi Tiểu Bảo cười nói :

– Trong bụng tiểu đệ đầy những thịt cá, nhưng về văn tự lại chẳng có gì. Còn trong bụng các vị ca ca tưởng cũng chứa nhiều rượu hơn là chữ nghĩa. Lát nữa Cố Viêm Võ tiên sinh tới đây, chúng ta nhờ tiên sinh giải thích dùm là xong.

Quần hùng đang trò chuyện, bỗng thấy thân binh vào báo có khách đến :

một vị là Đại Lạt Ma, còn một vị nữa là Vương Tử xứ Mông Cổ.

Vi Tiểu Bảo liền xin quần hùng giữ thân phận thân binh để cùng gã tiếp khách, vì gã sợ hai vị huynh trưởng kết nghĩa trở mặt vô tình. Một mặt gã sai sai mời A Kỳ ra.

Mọi người tương kiến Tang Kết và Cát Nhĩ Đan đều tỏ ra rất thân thiết, lại nức nở khen ngợi Vi Tiểu Bảo là người tình thâm nghĩa trọng :

– Sau A Kỳ hoan hỉ ra cùng mọi người tương kiến, Cát Nhĩ Đan càng hớn hơ?

tươi cười, nỗi hân hoan không bút nào tả xiết.

A Kỳ cười nói :

– Vị tâm đệ này của chúng ta mưu cơ xuất quỷ nhập thần thật không ai ngờ một nhân vật đáng giá như vậy lại là khâm sai đại thần. Ban đầu các vị bảo y làm quan lớn tại triều đình, tiểu muội không tin là chuyện thật.

Vi Tiểu Bảo cười đáp :

– May nhờ hai vị ca ca võ công cái thế, đánh đuổi bọn yêu ma không thì cái mạng nhỏ xíu của tiểu đệ khó lòng giữ vững. Bọn yêu ma kia võ nghệ không phải tầm thường mà nhân số đông đảo. Hai vị ca ca ít người thắng được số đông, đánh cho chúng tơi bời hoa lá, phải trốn chạy té đái vãi phân. Tiểu đệ khâm phục vô cùng! Bây giờ chúng ta phải bày yến tiệc để khánh hạ hai vị ca ca oai danh lẫy lừng thiên hạ đại thắng phản hồi.

Tang Kết và Cát Nhĩ Đan hiền nhiên bị Thần Long giáo chủ bắt được, may nhờ Vi Tiểu Bảo chịu buông tha Hồng phu nhân để đánh đổi lấy hai người về, mà gã còn ca tụng họ đã đánh bại địch nhân khiến chúng phải bỏ chạy thất điên bát đảo.

Tang Kết lộ vẻ thẹn thùng, nhưng trong bụng ngấm ngầm cảm kích gã vô cùng! Cát Nhĩ Đan nức lòng hỏi dạ nhơn nhơn đắc ý trước mặt ý trung nhân.

Bọn thân binh nghe khâm sai hô mở tiệc, liền lập tức bày đại yến trong sảnh đường.

Vi Tiểu Bảo đứng lên cùng hai vị nghĩa huynh nâng chén. Miệng gã tuôn ra như nước triều dâng. Toàn những lời xiềm ninh. Gã nói có duyên đến độ về sau cả Tang Kết cũng quên b½ng cái nhục bị giặc bắt.

Nhưng lúc Vi Tiểu Bảo ca ngợi võ công thiên hạ vô song thì lão xua tay lia lịa, vì tự biết mình hãy còn thua kém Hồng giáo chủ xa lắm.

Mọi người uống rượu hồi lâu. Tang Kết cùng Cát Nhĩ Đan đứng dậy cáo từ.

Vi Tiểu Bảo nói :

– Hai vị ca ca! hay hơn hết là nhị vị làm mỗi người một bản tâu để tiểu đệ trình lên Hoàng đế. Sau này đại ca muốn làm Hoạt Phật, nhị ca muốn làm “Cả một cái”, tiểu đệ nhất định hết sức tuyên dương trước mặt nhà Vua.

Gã hạ thấp giọng xuống nói tiếp :

– Mai đây Ngô Tam Quế dấy đinh tạo phản, nhị vị ca ca nguyện ý viện trơ.

Hoàng đế đánh lại lão tiểu tử kia thì công việc của chúng ta chẳng có lý nào không thành công được.

Tang Kết và Cát Nhĩ Đan mừng rỡ khôn xiết đồng thanh đáp :

– Phải lắm! Phải lắm!…

Vi Tiểu Bảo dẫn hai người vào thư phòng. Cát Nhĩ Đan nói :

– Về phần văn mặc tiểu huynh thật không có mấy. Vậy bản tấu chương này nhờ tam đệ viết dùm cho.

Vi Tiểu Bảo cười đáp :

– Ngay ba chữ tên của tiểu đệ cũng chỉ viết được một chữ “Tiểu” là không đến nỗi sai lầm. Chữ “Vi” thì không chắc, nhất là chữ “Bảo” tiểu đệ đã viết lui viết tới vẫn không đúng. Để tiểu đệ kêu sư gia vào viết dùm được chăng?

Tang Kết đáp :

– Vụ này phải giữ cực kỳ cơ mật, không thể để tiết lộ cho bất cứ người thứ ba nào hay biết được. Tiểu huynh tuy không thạo về nghề văn bút, nhưng phải ráng tự mình viết lấy. May ở chỗ không phải chúng ta hành văn để dành dựt Trạng Nguyên, Tiến Sĩ. Mặt khác Hoàng thượng cũng không cần để ý đến lời lẽ văn ve?

hay không. Cốt sao chúng ta phô diễn để khỏi sai bản ý là được.

Lão nói rồi tự thảo tấu chương cho phần mình, lại viết giùm Cát Nhĩ Đan một bản.

Cát Nhĩ Đan kiềm thư ấn vào bản tâu và trao cho Vi Tiểu Bảo hoạn nạn, quyết không phụ tình nghĩa chi lan.

Vi Tiểu Bảo sai gia nhân đem ra ba khay hoàng kim để tặng Tang Kết, Cát Nhĩ Đan và A Kỳ.

Vi Tiểu Bảo vừa thu xếp xong mọi việc với Tang Kết, Cát Nhĩ Đan và A Kỳ thì thấy một tên thân binh vào báo :

– Bẩm đại nhân! Viên tri phủ là Ngô Chi Vinh đã áp giải phạm nhân đến, hiện đang chờ ở ngoài sảnh.

Vi Tiểu Bảo truyền lệnh cho Ngô Chi Vinh ngồi chờ ở đông sảnh rồi sai mơ?

khóa cho bọn Cố Viêm Võ ba người. Gã dẫn bọn nầy vào nội đường, đuổi bọn thân binh ra ngoài, đóng cửa lại. Đoạn gã khom lưng thi lễ nói :

– Tại hạ là Vi Tiểu Bảo, Hương chữ Thanh Mộc Đường cùng các vị huynh đệ xin tham kiến quân sư và Tra, Lữ nhị tiên sinh.

Gã vừa nói vừa trỏ vào quần hùng ở Thiên Địa Hội mà gã còn lưu lại trong nội đường.

Nguyên Tra Y Hoàng tiếp được mật thơ của Ngô Lục Kỳ, liền ước bọn Lữ Lưu Lương cùng đến Dương Châu tìm kiếm Cố Viêm Võ để cùng nhau thương nghị.

Không ngờ Ngô Chi Vinh đang ta xét tập thơ của Cố Viêm Võ không phải sai nha và bộ khoái đi bắt người, tóm được cả hai vị Tra, Lữ đưa về phủ.

Hắn xục tìm trong phòng Tra Y Hoàng lấy được mật thơ của Ngô Lục Kỳ.

Ba vị Cố, Tra, Lữ vừa thẹn thùng vừa tức giận muốn chết đi cho rồi. Ai cũng nghĩ bụng :

– Mình mất mạng cũng chẳng cần gì, nhưng cơ mưu bí mật của Ngô Lục Kỳ mà bi.

tiết lộ thì hư hỏng đại sự.

Dè đâu lại gặp lại kỳ tích lạ lùng Khâm sai đại thần tự xưng là hương chủ của Thiên Địa Hội. Ba vị vừa kinh ngạc vừa vui mừng tưởng chừng như đang trong giấc mơ.

Cuộc sát qui đại hội bữa trước ở phủ Hà Giang. Vi Tiểu Bảo chưa từng lô.

diện, nhưng bọn Phong Tế Trung, Từ Thiên Xuyên, Huyện Trinh đạo nhân, Tiền lão bản đều quen biết Cố Viêm Võ.

Cố Viêm Võ, Tra Y Hoàng, Lữ Lưu Lương ngày trước ngồi thuyền trên sông Vận Hà đã gặp cơn nguy hiểm, may nhờ được Tổng đà chúa Trần Cận Nam ở Thiên Địa Hội giải cứu. Hiện nay gã thiếu nhiên trước mắt là khâm sai đại thần lại là đồ đệ của Trần Cận Nam, nên ba vị không nghi ngờ gì, hoan hỉ ngồi xuống nói chuyện.

Trước hết Vi Tiểu Bảo nhờ ba vị giải thích những từ ngữ bí ẩn trong thơ.

Tra Y Hoàng liên đem điền cố về những danh từ “Trung Sơn”, “Khai Bình”, “Thanh Điền tiên sinh” nói cho mọi người nghe.

Quần hùng Thiên Địa Hội mới hiểu rõ, ai cũng lẩm bẩm :

– Thật là nguy hiểm! Thật là nguy hiểm! Lữ Lưu Lương thở dài nói :

– Ngày trước ba người bọn tại hạ và một vị nữa là Huỳnh Lê Châu đã được lệnh tôn sư giải cứu. Bữa nay vì bất cẩn nên gây nên tai hoa. là nhờ Vi huynh đê.

mà thoát nạn. Hỡi ơi! Bọn thư sinh thật là vô dụng. Ơn ca đức cả của hiền sư đồ không biết lấy gì đền đáp?

Vi Tiểu Bảo gạt đi :

– Chúng ta đều là người một nhà. Lữ tiên sinh bất tất phải khách sáo.

Tra Y Hoàng nói :

– Bọn công sai ở nha môn phủ Dương Châu đột nhiên phá cửa sấn vào như sét nổ không kịp bưng tai. Tiểu đệ thấy cơ sự hỏng rồi toan xé thơ của Ngô Huynh cũng không kịp nữa. Bọn tiểu đệ cầm chắc mối đại họa này không thể thoát được. Tiểu đệ quyết định chủ ý :

Khi họ thẩm vấn sẽ cung xưng “Tuyết trung Thiết Cái” trong thơ tức là Ngô Tam Quế. Cái mạng già của tiểu đệ chẳng giữ được gì thôi nhưng ráng bảo toàn cho Ngô Lục Kỳ huynh an toàn.

Mọi người nổi lên tràng cười khanh khách đều cho là diệu kế.

Y Tra Hoàng nói :

– Bất đắc dĩ mà phải dùng hạ sách này. Tuyết trung Thiết Cái lừng danh thiên hạ, e rằng đổ đại lên đầu Ngô Tam Quế cũng không xong. Viên quan tra hỏi mà điều tra ra bút tích của Ngô huynh, chân tướng sẽ bị bại lộ.

Cố Viêm Võ nói :

– Chúng ta đã hai lần tiết lộ việc cơ mật của Ngô huynh mà đều được giải cứu, tưởng trong cõi mênh mang quả có lòng Trời và bọn Thát Đát đến ngày mạt vận.

Đại công của Ngô huynh có cơ thành tựu. Nhưng mong rằng từ đây sắp tới đừng xảy ra lần thứ ba.

Mọi người đều khen phải.

Cố Viêm Võ hỏi Vi Tiểu Bảo.

Vụ này nên xử trí cách nào?

Vi Tiểu Bảo đáp :

– Mấy khi được cùng ba vị tiên sinh hội ngộ, mời ba vị hãy ở lại đây hàn ôn mấy bữa. Chúng ta ngồi uống rượu với nhau, gọi tên cẩu quan Ngô Chi Vinh đến coi cho hắn sợ vỡ mật ra mà chết. Nếu hắn không sợ đến chết người thì chặt một con dao vào đầu tên chó má đó là hết chuyện.

Cố Viêm Võ nói :

– Làm như vậy tuy hả được mối căm tức trong lòng, nhưng e rằng cơ mưu bại lộ. Tên cẩu quan đó dù sao cũng là mệnh quan của triều đình. Vi huynh đệ muốn hạ sát hắn, tưởng nên khép vào tội phạm mới được.

Vi Tiểu Bảo đáp :

– Cái đó dễ lắm. Xin Tra tiên sinh giả mạo một phong thư của Ngô Tam Quế viết cho tên cẩu quan này. Hắn đã nói khoác là kể về dòng họ, hắn kêu Ngô Tam Quế bằng chú họ gì đó. Nếu giả tạo một phong thơ cũng làm phiền đến mình thì cứ sao lá thơ của Ngô Lục Kỳ đại ca, chỉ cần đổi tên mấy người đi, bất luận là ai mà câu kết với Ngô Tam Quế thì tiểu đệ chặt đầu cũng được tiểu Hoàng đế tán thành.

Mọi người đều khen phải.

Cố Viêm Võ cười nói :

– Tâm thư của Vi huynh đệ thật là mẫn tiệp. Kế Di hoa tiếp mộc này còn có thể kêu bằng Nhất tiến xạ song điêu. Cái đó cũng là kế của Tra Y Hoàng huynh chế biến đi, nói một cách khác là gậy ông đập lưng ông.

Cố Viêm Võ nhìn Tra Y Hoàng nói tiếp :

– Y Hoàng huynh! Xin Tra huynh vẫy bút một phen.

Tra Y Hoàng cười đáp :

– Không ngờ bữa nay tiểu đệ làm thơ ký cho tên lão tặc Ngô Tam Quế.

Hồi 195

Vi khâm sai từ biệt mẫu thân

Vi Tiểu Bảo tưởng người ta cũng như mình, nên cho việc giả văn thơ rất khó khăn. Nhưng Cố Viêm Võ, Tra Y Hoàng, Lữ Lưu Lương đều là những danh sĩ đương thời, cầm bút viết thơ dễ dàng chẳng khác gì gieo thò lò, đánh bài cầu, nói một cách khác chỉ như người ăn cơm bữa, chẳng có chi đáng kể.

Tra Y Hoàng cầm bút toan viết thơ, bỗng cất tiếng hỏi :

– Không hiểu ngoại hiệu của tên cẩu quan Ngô Chi Vinh là gì? Ngô Tam Quế viết thơ cho hắn mà dùng ngoại hiệu càng tỏ ra thân thiết.

Vi Tiểu Bảo nhìn Cao Ngạn Siêu nói :

– Cao đại ca! xin đại ca đi hỏi tên cẩu quan đó giùm cho.

Cao Ngạn Siêu liền xuống đông sảnh hỏi rồi chạy về vừa cười vừa nói :

– Tên cẩu quan đó ngoại hiệu là Hiển Dương. Hắn hỏi thuộc hạ lấy ngoại hiệu của hắn làm chỉ Thuộc hạ bảo hắn là Khâm sai đại nhân muốn viết thơ về triều cho ba vị thượng thư bộ Lễ, bộ Lại và bộ Hình để ca ngợi công lao của hắn một cách tường tận. Tên cẩu quan đó sướng quá há hốc miệng ra mà cười, cơ hồ không ngậm lại được nữa. Hắn còn thưởng cho thuộc hạ mười lạng bạc.

Cao Ngạn Siêu nói rồi cầm đĩnh bạc liệng đi.

Quần hùng cười ồ.

Tra Y Hoàng chỉ múa bút một lúc là xong. Tiên sinh trao thơ cho Cố Viêm Võ hỏi :

– Đinh Lâm huynh! Huynh đài thử coi xem đã được chưa?

Cố Viêm Võ đón lấy thư, Lữ Lưu Lương cũng ngó coi. Cả hai vị đồng thanh đáp :

– Hay lắm! Thật là tuyệt hảo! Lữ Lưu Lương cười nói tiếp :

-Câu “Ngờ đâu đức Thái tổ Cao Hoàng đế của chúng ta lúc ban đầu xưng là “Ngô Quốc” lại ứng vào tên họ của chú cháu ta sau ba trăm năm. Một chữ “Ngô” này đủ buộc chết chúng rồi, có muốn cãi cũng không được nữa.

Cố Viêm Võ vừa cười vừa giải thích thêm :

– Còn hai câu “Dục trảm bạch xà nhi phú đại phong, nguyện Ngô điệt thu?

thành ý chi tước”, thì lấy ý ở trong câu “Dục đồ sơn, Khai binh chi vỹ nghiệp, phi Thanh Điền tiên sinh vận trù bất vi công” của Lục Kỳ huynh mà phô diễn bằng lời văn khác.

Tra Y Hoàng cười đáp :

– Đúng thế! Tiểu đệ cứ theo đường cũ mà phô diễn.

Quần hùng trong Thiên Địa Hội ngơ ngác nhìn nhau, chẳng hiểu ba nhà văn nói chuyện trên trời dưới đất gì.

Cố Viêm Võ thấy mọi người ngơ ngác liền giải thích :

Minh thái tổ Chu Nguyên Chương khởi sự lúc ban đầu tự xưng là “Ngô Quốc Công”, sau lại xưng là “Ngô Vương”. Chữ “Ngô” trúng vào tên họ của Ngô Tam Quế và Ngô Chi Vinh. “Còn trảm bạch xà, nhi phú đại phong” là sự tích Hán Lưu Bang chén rắn cắn khởi nghĩa. Sau hết “Di hạ nạp lý” là sự tích Trương Lương lượm giầy dưới gầm cầu rồi được tiên nhân cho quyển thiên thự Chu Nguyên Chương khởi nghĩa ở Hào Thượng đóng đô ở ứng Thiên, phong tước cho Lưu Bá Ôn làm Thành ý Bá.

Vi Tiểu Bảo vỗ tay khen :

– Lá thơ này còn hay hơn cả Ngô Lục Kỳ đại cạ Có điều Ngô Tam Quế lên làm Hoàng đế mà đem so hắn với Hán Cao Tổ và Chu Nguyên Chương là đề cao hắn thái quá.

Cố Viêm Võ cười nói :

– Đây là Ngô Tam Quế tự tâng bốc mình, chứ không phải Tra tiên sinh tâng bốc hắn.

Vi Tiểu Bảo cười đáp :

-Phải rồi! Phải rồi! Tiểu đệ quên mất đây là thở của Ngô Tam Quế viết ra.

Tra Y Hoàng hỏi :

– Cuối thơ thư danh thế nào cho phải?

Cố Viêm Võ đáp :

– Bất luận ai coi phong thơ này cũng hiểu là lời lẽ của Ngô Tam Quế, vậy thư danh một cách hàm hồ càng tỏ ra chân thực. Tưởng lấy ngay bốn chứ “Thúc tây thu?

trát” cũng được.

Tiên sinh nhìn Tiền lão bản nối tiếp :

– Tiền huynh! Bốn chữ này xin Tiền huynh viết vào giùm, vì chữ viết của thư sinh như bọn tại hạ, không giống nét bút của nhà võ.

Tiền lão bản cầm bút rụt rè viết chữ vào rồi, bẽn lẽn nói :

– Bốn chữ này xiêu vẹo coi chán quá.

Cố Viêm Võ nói :

– Ngô Tam Quế là võ tướng, thơ của hắn sai thơ ký viết chọ Còn bốn chữ thư danh không vào kiểu cách nào, nhưng gân guốc thế này mới đúng là chữ của con nhà võ.

Tra Y Hoàng lại lấy bao thơ đề hàng chữ :

“Thân gửi Dương Châu tri phủ lão gia nhã giám” Tiên sinh đút thơ vào bao trao cho Vi Tiểu Bảo rồi mỉm cười nói :

– Ngụy tạo thơ tín, không khỏi tổn thương âm đức mà chẳng phải hành vi của bậc chính nhân quân tử. Có điều phục hưng đại nghiệp là việc lớn, không nên câu nệ tiểu tiết.

Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm :

– Làm một cái thơ giả để đối phó với tên cẩu tặc Ngô Chí Vinh thì có chi đáng kể đến khí tiết. Mấy ông nhà nho thật gàn hết chỗ nói.

Gã thu lấy thơ rồi cất tiếng mời :

-Vụ này xong xuôi rồi. Chúng ta cùng nhau uống chung rượu gọi là tiếp phong ba vị tiên sinh.

Cố Viêm Võ nói :

– Vi huynh đệ và Lục Kỳ huynh một bên văn, một bên võ, đều là trụ thạch trong công cuộc phục hưng Minh thất. Đặng Cao Mật, Quách Phần Dương cũng chỉ như vậy mà thôi. Nếu chúng ta lật được tên lão tặc Ngô Tam Quế, tức là chặt một cánh tay của bọn Thát Đát đó. Vi huynh đệ! Chung rượu này chờ sau khi đại công cáo thành sẽ uống. Bây giờ bọn tại hạ ba người hãy xin cáo biệt, kẻo ở đây lâu có thể tiết lộ phong thnh làm hư đại sự.

Vi Tiểu Bảo tuy trong lòng rất kính trọng bọn Cố Viêm Võ, nhưng ba vị này là danh sĩ chuyên nhai văn nhấm chữ, nói câu nào cũng đầy điển cố mà phải tiếp chuyện họ lâu, cảm thấy có điều câu thúc không được tự dọ Gã nghe bọn ho.

cáo từ bất giác mừng thầm quá sự mong đợi.

Gã lẩm bẩm :

– Ba vị lão tiên sinh này nhất định không thích đánh bạc, mà có ngó thấy các cô gái đẹp như tiên sa trong kỹ viện cũng hồn bay phách tán. Mình có lỡ miệng tuôn ra một câu “Con mẹ nó”, tất các vị phải trợn mắt phờ râu. Các vị bỏ đi là phước cho mình.

Gã lấy ra một tập ngân phiếu chia tặng cho mỗi vị ba ngàn lạng bạc để làm tiền lộ phí.

Gã lại sai Từ Thiên Xuyên và Cao Ngạn Siêu hộ tống khách ra ngoài thành.

Cố Viêm Võ, Tra Y Hoàng, Lữ Lưu Lương đi khỏi rồi, Vi Tiểu Bảo khoan khoái nghĩ bụng :

– Ở triều đình những người làm quan văn đều là tay giỏi chữ nghĩa. Nhưng chẳng có việc gì thích thú. Mấy quan lớn ở Dương Châu như Tổng Đốc, Tuần Phu?

coi bộ còn đỡ hơn bọn Cố tiên sinh, Tra tiên sinh, Lữ tiên sinh. Nếu bàn đến chuyện kết giao bằng hữu, tưởng chơi với tên cẩu quan Ngô Chi Vinh lại hay hơn Cố tiên sinh.

Vi Tiểu Bảo còn đang ngẫm nghĩ, bỗng thấy thân binh vào bẩm có quan tổng đốc và quan tuần phủ đến xin ra mắt.

Vi Tiểu Bảo liền ra sảnh đường tiếp khách. Gã thấy vẻ mặt hai người rất nghiêm trọng, không khỏi hồi hộp trong lòng.

Chủ khách hành lễ an tọa rồi, viên Tổng đốc lấy trong tay áo ra một đạo công văn, cầm hai tay đứng dậy dâng lên nói :

– Thưa Khâm sai đại nhân! Xẩy ra việc lớn rồi.

Vi Tiểu Bảo đón lấy công văn đưa cho Tuần phủ nói :

– Tiểu đệ không biết mấy về văn tự, xin lão huynh đọc giùm cho.

Viên tuần phủ đáp :

– Dạ! Y mở công văn ra nhưng đã hiểu nội dung rồi, liền nói ngay :

– Thưa đại nhân! Bộ Binh ở trong kinh đưa văn thư đến các cấp báo phải cho đại nhân biết ngay là tên nghịch tặc Ngô Tam Quế đã dấy binh tạo phản.

Vi Tiểu Bảo nghe nói cả mừng, gã không nhịn được vừa nhảy lên như con choi choi, vừa la :

– Con mẹ nó! Lão tiểu tử này quả nhiên khởi sự rồi.

Tổng đốc và Tuần phủ ngơ ngác nhìn nhau. Hai người tuy đã biết vị Khâm sai đại nhân này được đức Hoàng đế rất sủng ái và gã là kẻ bất học võ thuật, nhưng gã nghe tin Ngô Tam Quế tạo phản là một việc động trời mà sao gã lại mừng như điên thì thật là một chuyện không ai hiểu được gã có dụng ý gì?

Vi Tiểu Bảo thấy Tổng đốc và Tuần phủ vẻ mặt ngơ ngác, liền cười nói:

– Hoàng thượng thần cơ diệu toán đã tiên liệu vụ này rồi. Hai vị bất tất phải hoang mang. Binh mã, lương thảo, súng ống thuyền bè của nhà vua đã chuẩn bi.

đâu vào đấy. Lão tiểu tử Ngô Tam Quế không động thủ thì thôi, hắn mà tạo phản thì nhất định chúng ta bắt cho bằng được Trần Viên Viên của hắn.

Tổng đốc và Tuần phủ nghe Vi Tiểu Bảo nói ba hoa chẳng đâu vào đâu, nhưng biết Hoàng đế đã chuẩn bị đầy đủ cũng yên tâm được một phần.

Nên biết Ngô Tam Quế là một tuy giỏi nghề dùng binh, dưới trướng toàn những binh cường mã tráng, nổi danh thiên hạ từ lâu. Các quan nghe tin hắn dấy binh tạo phản, chẳng ai là không kinh hồn bạt vía, chỉ lo cho cái mũ cánh chuồn đội trên đầu khó bề giữ vững.

Vi Tiểu Bảo lại nói tiếp :

– Chỉ còn một điều rất kỳ quái.

Hai người hỏi ngay :

– Xin đại nhân cho biết tường tận được chăng?

Vi Tiểu Bảo liền hỏi :

– Hai vị vừa mới được tin này phải không?

Tổng đốc đáp :

– Thưa phải! Ty chức vừa tiếp được công văn Binh bộ gởi đến lập tức cùng phủ đài đến hành viên báo cáo với Đại nhân.

Vi Tiểu Bảo hỏi :

– Chưa tiết lộ ra ngoài thật chứ?

Hai người đồng thanh đáp :

– Đây là quân quốc đại sự há phải tầm thường? Bọn ty chức khi nào dám tiết lộ, phải chạy đến ngay trình đại nhân định đoạt.

Vi Tiểu Bảo hỏi :

– Thế mà viên tri phủ ở Dương Châu sao đã biết rồi? Vụ này thật là cổ quái! Tổng đốc và tuần phủ đưa mắt nhìn nhau. Cả hai cùng lộ vẻ kinh hãi.

Tổng đốc nói :

– Không hiểu Ngô tri phủ đã nói gì? Xin đại nhân cho biết.

Vi Tiểu Bảo đáp :

– Y vừa úp úp mở mở đến đây cho tiểu đệ hay là phương tây nam sắp xẩy chuyện lớn. Có người muốn làm Chu Nguyên Chương, còn hắn cũng muốn làm Lưu Bá Ôn. Hắn khuyên tiểu đệ nên biết thời vụ và bắt hai vị tức khắc. Tiểu đệ chẳng hiểu Chu Nguyên Chương, Lưu Bá Ôn là những nhân vật như thế nào. Thấy hắn nói càn nói bậy, tiểu đệ toan trách mạ hắn, thì hai vị tới đây.

Tổng đốc và Tuần phủ giạt minh kinh hãi sắc mặt tái mét.

Tổng đốc là người tâm cơ rất tầm thường. Viên tuần phủ có tài ứng biến, liền nói :

– Ngô phủ tôn mà nói vậy là có ý xúi giục đại nhân tạo phản. Hắn không muốn giữ vững cái đầu nữa rồi.

Vi Tiểu Bảo hỏi :

– Tiểu đệ không hiểu hắn có chủ ý gì, muốn hỏi cho minh bạch, thì hắn nói rất văn hoa, những gì tiên sinh phát hậu phát? Tại hạ liền hỏi hắn :

Lão gia nhỏ tuổi mà đã làm nên quan lớn, vẫn chưa đáng kể là tiên phát hay sao?

Tổng đốc và tuần phủ đều nghĩ bụng :

– Những từ ngữ “Tiên phát, hậu phát” mà Ngô tri phủ nói đó là “tiên phát chế nhân hậu phát chế ư nhân” nghĩa là phát động trước thì kiềm chế được người, nếu phát động sau tất bị người kiềm chế. Khâm sai đại nhân ít học vấn lại hiểu chữ “phát” nghĩa là phát đạt.

Hai người đều là tay lão luyện, tuy nghĩ vậy mà không nói ra. Sự thực thành ngữ “Tiên phát chế nhân” Vi Tiểu Bảo đã được nghe thầy đồ nhắc tới không biết bao nhiêu lần, có điều gã giả vờ ngây ngô, ngớ ngẩn mà thôi.

Tuần phủ hỏi :

– Ngô tri phủ thật là lớn mật! Không hiểu y còn ở đây chăng?

Vi Tiểu Bảo đáp :

– Y còn ở đây chờ thương nghị kế hoạch với tiểu đệ. Hừ! Y bất quá là một viên tri phủ nhỏ mọn thì có kế hoạch gì đáng thương nghị với tiểu đệ. Đánh dẹp Ngô Tam Quế là một việc lớn, tiểu đệ chỉ có thể xin bàn với hai vị, chẳng khi nào lại đi nghe luận điệu ba hoa của một tên tri phủ.

Tuần phủ nói :

– Dạ dạ! Ty chức muốn thỉnh cầu đại nhân cho kêu tri phủ ra đây để hỏi hắn mấy câu được chăng?

Vi Tiểu Bảo đáp :

– Nếu vậy càng hay.

Gã quay lại bảo thân binh đi mời Ngô tri phủ.

Ngô Chi Vinh lên nhà đại sảnh thấy Tổng đốc, Tuần phủ ngồi cả đó, không khỏi giật mình. Gã vừa mừng vừa lọ Mừng ở chỗ Khâm sai đại thần coi những điều mật báo của hắn là quan trọng phải triệu Tổng đốc, Tuần phủ đến để cùng nhau thương nghị đại sự. Hắn lo vì tin tức này tiết lộ thì Tổng đốc và Tuần phủ thế nào cũng chia sớt mất một phần đại công của hắn Ngô Chi Vinh tiến lên đưa lời thỉnh an, làm lễ tham kiến rồi thòng tay đứng thi.

lập một bên.

Vi Tiểu Bảo cười nói :

– Mời Ngô phủ tôn an tọa.

Ngô Chi Vinh đáp :

– Dạ dạ! Đa tạ đại nhân.

Hắn ghé đít khép nép ngồi xuống cạnh ghế.

Vi Tiểu Bảo nói :

– Ngô tri phủ! Tri phủ có việc lớn đến đây thương nghị với huynh đệ, phủ tôn đã dặn đi dặn lại huynh đệ nên kín chuyện, đừng để Tổng đốc đại nhân Tuần phu?

đại nhân hay biết, nhưng huynh đệ nhận thấy vụ này trọng đại vô cùng, cần mời hai vị đại nhân đến bàn định, xin phủ tôn miễn trách.

Ngô Chi Vinh cực kỳ bẽn lẽn, vội đứng vậy nhìn Vi Tiểu Bảo và Tổng đốc, Tuần phủ thỉnh an lần nữa rồi cười nói :

– Ty chức thật là lớn mật! Xin ba vị đại nhân đại lượng xét soi vụ này… vu.

này…

Hắn định tìm lời che lấp, nhưng Vi Tiểu Bảo đã nói huỵch toẹt rồi, hắn có nói gì cũng không bưng bít được nữa, thành ra ấp úng nói không thốt nên lời.

Tổng đốc và Tuần phủ tức giận Ngô Chi Vinh là thuộc hạ mà dám qua mặt, sắc diện hai vị đã khó coi càng khó coi hơn.

Vi Tiểu Bảo mỉm cười nói :

– Nguồn tin của Ngô tri phủ rất đỗi linh thông. Đại nhân bảo ở tây phương Tây nam có một vị võ tướng trong tay nắm giữ binh quyền trọng đại, chỉ nội nhật ngày hôm nay dấy binh tạo phản. Vụ này xẩy ra thật là khốn đốn, có thể làm chấn động thiên hạ. Đến mức Hoàng thượng ở chốn long đình còn không ngồi yên được thì cái đầu chúng ta không chừng sẽ bị rớt hết. Phải vậy chăng?

Ngô Chi Vinh đáp :

– Dạ! Nhưng ba vị đại nhân hồng phúc tầy trời, việc gì cũng phùng hung hoá cát, tai nạn trở nên điềm lành, nhất định chẳng có điều chi đáng ngại.

Vi Tiểu Bảo nói :

– Đó là nhờ hồng phúc của Ngô đại nhân. Ngô đại nhân ơi! Vị võ tướng đó đồng tôn với đại nhân và cùng ở họ Ngô phải không?

Ngô Chi Vinh đáp :

Dạ! Y cùng tôn tộc với ty chức…

Vi Tiểu Bảo cướp lời :

– Phong thơ của tên võ tướng mà đại nhân lấy được chính là bút tích của y viết ra, nhất định không phải chuyện giả mạo chứ?

Ngô Chi Vinh đáp :

– Cái đó đúng cả trăm phần trăm nhất quyết không giả dối được.

Vi Tiểu Bảo gật đầu nói :

– Trong bức thơ đó tuy không nói đến việc khởi binh, chỉ nắc tới chuyện Chu Nguyên Chương, Lưu Bá Ôn gì gì, tiểu đệ không đọc được sách, chẳng hiểu ý tứ trong thơ nói sao? Ngô đại nhân đã giải thích tường tận và yêu cầu huynh đệ hành động lập tức. Đại nhân còn nói đây là cơ hội ngàn năm một thưở… một trường phú quý nhất định lọt vào taỵ Huynh đệ có thể được phong vương, mà Ngô đại nhân cũng được phong tước bá. Có đúng thế không?

Ngô Chi Vinh đáp :

– ý kiến thô thiển của ty chức là như vậy. Đại nhân đoán việc cao thâm gấp trăm ty chức chắc đã biết rõ. Còn những lời viết trong thơ quả đúng như vậy.

Vi Tiểu Bảo rút trong áo ra phong thơ của Ngô Lục Kỳ bước tới trước mặt Ngô Chi Vinh quay lưng về phía Tổng đốc, Tuần phủ để che khuất lá thơ rồi hỏi :

– Phong thơ này phải không? Đại nhân coi cho rõ, chớ để lầm lộn.

Ngô Chi Vinh đáp :

– Dạ dạ! Đúng phong thơ này, quyết không lầm được.

Vi Tiểu Bảo nói :

– Hay lắm! Gã cất thơ vào trong tay áo, trở về ghế ngồi, nói :

– Ngô tri phủ! Xin đại nhân hãy lui ra để huynh đệ thương nghị cùng hai vị đại nhân đây. Xem chừng công danh phú quý của ba chúng ta hoàn toàn trông cậy vào Ngô đại nhân. Ha hạ..

Gã nói rồi nổi lên tràng cười ha ha?

Ngô Chi Vinh trong lòng cao hứng, vẻ đắc ý lộ ra ngoài mặt. Hắn nhìn ba người thỉnh an nói :

– Ty chức hoàn toàn trông cậy vào sự tài bồi của ba vị đại nhân.

Rồi nghiêng mình khép nép rút lui.

Vi Tiểu Bảo chờ Ngô Chi Vinh ra đến cửa mới hỏi :

– Ngô đại nhân! Biệt hiệu của đại nhân là gì?

Ngô Chi Vinh đáp :

– Không dám! Ty chức tên là Chi Vinh, tiểu tự là Lệnh Dự, biệt hiệu là Hiển Dương.

Vi Tiểu Bảo gật đầu nói :

– Vậy là đúng rồi.

Lúc Vi Tiểu Bảo gạn hỏi Ngô Chi Vinh, Tổng đốc và Tuần phủ đã tức giận vô cùng. Nhưng theo lề luật quan trường thì khi thượng quan đang nói, kẻ thuộc ha.

không dám xen vào.

Tổng đốc vốn tính nóng nẩy toan trách mắng Ngô Chi Vinh, thì Vi Tiểu Bảo đã bảo hắn lui ra. Bất giác trán hắn nổi gân xanh, mặt đỏ bừng lên.

Vi Tiểu Bảo lấy phong thơ giả của Tra Y Hoàng viết ở trong tay áo bên trái ra, nói :

– Hai vị hãy coi bức thơ này! Thằng cha Ngô Chi Vinh bảo là một tin ghê gớm lắm! Tiểu đệ chưa đọc qua, chẳng hiểu những lời hắn nói chân hay giả.

Tổng đốc đón lấy thơ thấy ngoài phong bì đề :

– “Thân gửi Dương Châu phủ tri phủ lão gia khai khán”. Lão rút lá thơ bên trong ra cùng tuần phủ xem xét, thấy mào đầu ngay bốn chữ “Hiển Dương hiền diệt” Hai người càng coi xuống càng tức giận.

Tổng đốc chưa coi hết lá thơ đã vô án la :

– Tên chó má này thật là lớn mật! Ta phải chém hắn một đao cho rồi đời.

Tuần phủ tinh tế hơn. Y thấy chuyện Ngô Chi Vinh dám cả gan công nhiên khuyến cáo thượng quan tạo phản thật có điều không hợp lý, nhưng vừa rồi Vi Tiểu Bảo chất vấn Ngô Chí Vinh y đã nghe rõ hai bên đối đáp thì vụ này chẳng còn điều chi hoài nghi nữa. Vả hôm trước các quan thưởng hoa thược dược ơ?

trước chùa Thiên Trí, Ngô Chi Vinh đã nói ra miệng Ngô Tam Quế là chú họ hắn, y cho rằng Ngô Chi Vinh nắm chắc cuộc tạo phản của Ngô Tam Quế sẽ thành công, nên hắn cao hứng đến độ quên hết mọi sự về lề luật và hành động táo bạo không còn ủy kỵ gì nữa.

Vi Tiểu Bảo nói :

– Phong thư này phải chăng đúng là Ngô Tam Quế viết ra?

Tổng đốc đáp :

– Tên chó má kia đã quả quyết đúng cả trăm phần trăm thì còn trật thế nào được?

Vi Tiểu Bảo lại hỏi :

– Bức thơ này là một thiên đại luân trường giang, không hiểu viết những gì?

Tiểu đệ phiền hai vị giải thích cho nghe.

Tuần phủ liền giải thích từng câu “Trảm bạch xà nhi phú trường nong”, “Nạp chi hạ chi lý”, “Phấn đào thương nhi đô ứng thiên”, “Thủ thành ý chi tước” gì gì, ý nghĩa làm sao, điển cố thế nào, bất nhất giảng giải minh bạch.

Tổng đốc nói thêm :

– Nguyên một câu “Ngã Thây Tổ Cao Hoàng đế chủ xưng Ngô Quốc” là đu?

khiến cho hắn phải tru di tam tộc.

Tuần phủ gật đầu nói :

– Việc tên nghịch tặc họ Ngô khởi sự nghe nói hắn đã dùng lời hiệu triệu của Chu Tam Thái tử nào đó, tuyên bố là khôi phục nhà Minh.

Ba người đang nghị luận, bỗng nghe báo có ngự tiền thị vệ từ Đông kinh đưa thánh chỉ tới.

Vi Tiểu Bảo cùng Tổng đốc, Tuần phủ lật đật quỳ xuống nghênh tiếp thánh chỉ.

Đây là chỉ dụ của Vua Khang Hy tuyên triệu Vi Tiểu Bảo phải cấp tốc hồi kinh đồng thời là sắc lệnh giao công việc kiến tạo Trung liệt từ ở Dương Châu cho Đỗ chánh ty tỉnh Giang TÔ biện lý.

Vi Tiểu Bảo cả mừng nghĩ bụng :

– Tiểu hoàng đế khởi binh đánh dẹp Ngô Tam Quế mà phái ta làm Đại nguyên soái thì oai phong biết mấy! Tổng đốc và Tuần phủ nghe giọng văn trong thượng dụ thì hiển nhiên Hoàng đế triệu Vi Tiểu Bảo hồi kinh là để giao trọng nhiệm cho gã, liền ngỏ lời chúc hạ, cung hỷ gã gia quan tấn tước.

Vi Tiểu Bảo cười nói :

-Khi tiểu đệ bái kiến Hoàng thượng, dĩ nhiên sẽ ca ngợi công cuộc trọng đại của nhị vị. Có điều nhị vị làm quan đặc sắc ở điểm nào, nói ra lại xấu hổ, tiểu đê.

thật chưa hiểu rõ lắm. Vậy xin nhị vị nói cho tại hạ nghe, để liệu bề đấu đối.

Tổng đốc và Tuần phủ mừng rỡ khôn xiết, chắp tay cảm tạ.

Tổng đốc liền khoa trương thành tích của Tổng đốc, nào là cố sức tìm hiểu tính tình của nhà vua để làm việc cho đắc lực, nào là chuyên cần chính sự, thương yêu bách tính, nào là tuyên giáo đức hóa của triều đình tới nhân dân. Thực ra mười phần có đến chín phần là giả dối.

Tổng đốc thấy Vi Tiểu Bảo chú ý lắng nghe lại gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng tình, y sung sướng toét miệng ra mà cười, không ngậm lại được.

Tiếp theo Tuần phủ cũng kể mấy thành tích đắc ý nhất của mình. Tuy y nói một cách đơn giản mà công lao không phải tầm thường.

Vi Tiểu Bảo nói :

– Những điều Tuần phủ đại nhân nói đây, tiểu đệ đều ghi nhớ cả rồi. Tưởng chúng ta nên thêm vào một công cuộc to lớn nữa là việc Ngô tặc tạo phản làm cho Đức Hoàng thượng thống hận đến cùng cực. Ngoài ra Ngô Chi Vinh toan làm nội ứng cho lão có ý hiệu triệu văn võ quan viên toàn tỉnh Giang Tô theo chúng phản nghịch. May mà ba chúng ta tra xét ra được. Vụ này tâu lên thì việc phong thưởng chúng ta không chạy đâu mất được. Sáng mai tiểu đệ thượng lộ về kinh, xin hai vị viết bản tâu đi.

Tổng đốc và Tuần phủ đồng thanh đáp :

– Đây là đại công của Vi đại nhân, bọn ty chức không dám xen lấn vào.

Vi Tiểu Bảo nói :

– Nhị vị bất tất phải khách sáo. Vụ này kể như công lao của cả ba người chúng ta.

Tổng đốc và Tuần phủ lại tạ Ơn lần nữa rồi mới cáo từ lui ra.

Vi Tiểu Bảo kêu bọn Từ Thiên Xuyên cột Ngô Chi Vinh lại, nhét giẻ vào miệng hắn khiến hắn không nói được.

Ngô Chi Vinh trong lòng rất lấy làm kỳ, hắn vừa lo sợ vừa kinh ngạc không biết thế nào mà kể.

Vi Tiểu Bảo sai thân binh đến Lệ Xuân viện đón mẫu thân tới. Gã cải trang làm thường dân cùng mẫu thân tương kiến.

Vi Xuân Phương không biết con mình đã làm quan to, bà cho là gã cờ gian bạc lận được một món tiền lớn. Bà nghe gã nói muốn đón mình về Bắc Kinh an hưởng phú quý, liền lắc đầu đáp :

– Tiền cờ bạc nay được mai thuạ Ta theo ngươi đến Bắc Kinh rồi ngươi thua hết sạch sành sanh, có khi phải đem bán lão nương vào nhà chứa cũng chưa biết chừng. Lão nương làm ăn ở Dương Châu đã quen rồi và dễ chịu hơn. Bây giờ lên Bắc Kinh nghe người ta nói tiếng trọ trẹ theo lối quan thoại, lão nương khó mà hiểu được.

Vi Tiểu Bảo cười nói :

– Má má cứ yên trí đi, không phải lo lắng chi cả. Đến Bắc Kinh rồi má má được ăn sung mặc sướng, ăn toàn cao lương mỹ vị, mặc toàn theo lụa lượt là, lại có nha đầu, lẫu ẩu hầu hạ, chẳng phải làm một việc gì. Tiền bạc của hài nhi hiện nay đánh bạc suốt đời cũng không thua hết.

Vi Xuân Phương lắc đầu quầy quậy đáp :

– Ăn rồi ngồi không lại càng buồn chết người. Còn kẻ hầu người hạ thì lão nương không có phúc phận để mà thừa hưởng. Lão nương đến Bắc Kinh thì chi?

không đầy ba ngày là muốn bỏ đi.

Vi Tiểu Bảo đã biết tính nết mẫu thân, gã cũng nghĩ rằng nếu ăn rồi ngồi rú rú trong phòng viện rộng thênh thang quả là vô vị thật.

Gã liền lấy ra một tập ngân phiếu cộng năm vạn lạng bạc đưa cho mẫu thân, nói :

– Má má! Má má dùng số tiền này để mua lại viện Lệ xuân tự mình đúng làm chu?

nhân.

Gã dừng lại một chút rồi tiếp :

-Hài nhi tìm mua thêm cho má má ba kỹ viện nữa để mở Lệ Hạ viện, Lệ Thu viện, Lệ Đông viện. Thế mà một năm bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông đều được phát tài.

Vi Xuân Phương không hoài bão chí lớn, bà cười đáp :

– Ta đi kêu người coi lại xem tập ngân phiếu này là chân hay giả đã. Nếu đúng của thật đổi được tiền thì lão nương mở một viện nho nhỏ cũng đủ thỏa mãn rồi.

Còn muốn mở lớn thì chờ ngươi trưởng thành sẽ liệu.

Vi Tiểu Bảo cười rồi đưa mẫu thân ra về.

Vi Xuân Phương ra đến cửa, dừng bước lại khẽ hỏi :

– Tiểu Bảo! Ngươi làm gì mà lắm tiền thế? Có phải ngươi đi ăn cắp của người ta không?

Vi Tiểu Bảo lấy bốn hạt xúc xắc trong túi áo ra, miệng hô :

– Mãn đường hồng! Gã gieo bộ xúc xắc xuống bàn. Quả nhiên con nào cũng hướng mặt “tứ điểm” lên.

Vi Xuân Phương mừng rỡ vô cùng. Bây giờ bà mới yên lòng cười nói :

– Thằng láu cá này đã có bảnh lãnh về nghề bạc bịp thì không bao giờ thua hết tiền thật.

Dứt lời bà thoăn thoắt đi ngay.

Lúc này các văn võ quan viên thành Dương Châu đã đứng sắp theo thứ tự Ơ?

ngoài sảnh đường để đón chờ Khâm sai đại nhân.

Người nào cũng đưa một phần lễ trọng để tiễn chân.

Dương Châu là đất bờ xôi ruộng mật. Ai đến làm quan ở đây cũng không mong thăng quan để khỏi phải chuyển đi nơi khác. Họ chỉ cần Khâm sai đại nhân về tới Bắc Kinh nói mấy câu tử tế, để được ở lại Dương Châu làm thêm mấy năm là trong lòng thỏa mãn lắm rồi.

Tổng đốc và Tuần phủ dĩ nhiên phần nghi trình càng long trọng hơn.

Việc miễn lương tiền cho nhân dân phủ Dương Châu dĩ nhiên có phần khấu trừ cho những tay kinh doanh. Vi Tiểu Bảo không kịp tự mình biện sự, nhưng Tổng đốc, Tuần phủ đã đem phần đáng được khấu trừ dâng lên một cách ổn thỏa.

Vi Tiểu Bảo đem một số võ tướng cùng kẻ thân tùy, người nào cũng được dư.

phần lễ hậu.

Viên Tuần phủ đã viết xong tấu chương để Vi Tiểu Bảo điện tâu Hoàng đế.

Trong bản tấu chương nói tỷ mỉ những công cuộc ngấm ngầm thám phỏng và công nhiên tra xét. Khâm sai phải dấn thân vào nơi hiểm địa mới khám phá ra được những hành động của Ngô Tam Quế. Trong tấu chương còn khoa trương những mật mưu của Ngô Chi Vinh mà Tuần phủ và Tổng đốc đã phụ giúp và đáng được hưởng công lao đôi chút.

Tuần phủ lại nói :

– Nay Hoàng thượng hưng binh đánh dẹp nghịch tặc Ngô Tam Quế, đáng tiếc ty chức là văn quan, không thể ra trận giết giặc. Trong vòng mười ngày ty chức sẽ áp giải lương thực đưa đến Hồ Nam để Hoàng thượng xử dụng.

Vi Tiểu Bảo vui mừng đáp :

– Đại quân chưa tới nơi đã s½n sàng lương thảo là hay lắm! Các huynh lo nghĩ chu đáo như vậy, nhất định sẽ làm cho Hoàng thượng được hài lòng.

Hôm sau Vi Tiểu Bảo cùng bọn tùy tùng và binh mã lên đường áp giải cả Ngô Chi Vinh và Mao Đông Châu dời khỏi Dương Châu trở về Bắc Kinh.

Vì Đức vua ban thượng dụ tuyên triệu khẩn cấp nên đoàn người ngựa không dám chần chờ ở dọc đường, bỏ mất cơ hội thâu lượm lễ vật trong hậu cùng của đút.

Trong khi đi đường, Vi Tiểu Bảo được tin Ngô Tam Quế khởi binh rồi, đề đốc Vân Nam là Trương Quế Trụ. Tuần Phủ Qúy là Tào Thân Cát đề đốc là Lý Bản Thâm đều phụ giúp Ngô Tam Quế. Tổng đốc Vân Qúy là Cam Văn Côn tự sát.

Một hôm đi tới địa giới tỉnh Sơn Đông thì thấy chiếu văn của Vua Khang Hy thống trách Ngô Tam Quế.

Địa phương quan sao bảng văn trình lên Khâm sai đại thần.

Vi Tiểu Bảo kêu sư gia đọc chiếu văn và giải thích.

Sư gia liền đọc chiếu :

“Tên nghịch tặc Ngô Tam Quế lâm vào bước đường cùng chạy đến quy thuận.

Đức thế tổ Chương hoàng đế nghĩ tình hắn tâm đầu hàng, trao cho nắm giữ binh quyền lại phong vương tước. Hắn đã minh thệ buộc mình vào với sơn hà. Những tướng thuộc hạ của hắn cũng được phong quan đời đời hưởng lộc. Đức thế tổ đối với hắn như vậy tưởng là ơn đức tầy non” “Ngô Tam Quế trọng trấn đất Điền Nam được triều đình dốc lòng tin cậy. Khi trẫm lên ngôi lại đặc biệt thăng cho hắn làm Thân vương, coi chẳng khác kẻ tâm phúc, ủy thác giữ vững thành trì. Lòng ưu ái đến thế là cùng cực, cổ kim hãn hữu” Vi Tiểu Bảo nghe đọc đọan chiếu này cùng những lời giải thích của gia sư, gã không ngớt lẩm nhẩm gật đầu nói :

Đức Hoàng thượng đối đãi với tên phản tặc này như vậy qủa là trọng hậu, tuyện không nói quá chút nào. Nhưng ta đây đối với Hoàng thượng dốc lòng hai chữ trung trinh mà mới được phong tước Bá. Từ tước Bá lên đến thân vương còn cách một đoạn đường dài.

Gia sư lại đọc tiếp :

“Ai ngờ Ngô Tam Quế tính nết kỳ khôi, đầy lòng man trá. Hắn được sủng ái, sinh ra kiêu ngạo, ngấm ngầm mưu đồ phản nghịch”.

“Tháng bảy năm nay hắn thỉnh cầu di chuyển về nơi khác. Trẫm tưởng rằng lời thỉnh cầu của hắn do lòng thành thực, lại nghĩ tới hắn tuổi già suy nhược mà thầy trò hắn viễn tú xa xăm đã lâu ngày nên phê chuẩn cho hắn toại nguyện đặng nghi?

ngơi trong lúc tuổi già. Đồng thời trẫm sức cho các chức ty địa phương phải sắp đặt chu đáo, khỏi gây xáo trộn”.

“Trẫm lại đặc biệt phái đại thần đến nơi để đọc chỉ dụ tuyên lời ủy lạo”.

“Tóm lại, trẫm đối với Ngô Tam Quế hết lòng hết dạ về đủ mọi phương diện, không còn thế nào làm hơn được nữa”.

“Mới đây Tổng đốc Xuyên Hồ là Thái Dục Vinh tâu rằng :

“Ngô Tam Quế làm điều phản bạn, vong ân phụ nghĩa mấy đời triều đình đã chí tình trọng hậu với hắn. Nhất đán hắn ỷ thế mạnh của loại diều hâu làm điều hung nghịch khiến cho trăm họ lầm than, quỷ thần cũng phải phẫn nộ, phép nước không thể dung tha”.

Vi Tiểu Bảo nghe đọc một câu lại ca ngợi một câu. Gã nói :

– Đức Hoàng thượng khoan hồng đại độ. Ngô Tam Quế làm điều vô thiên vô phép mà ngày không chưởi bới con bà nó, vẫn dùng lời lịch sự. Thật là môt đấng nhân quân.

Bọn Trương Dũng, Vương Tiến Bảo, Triệu Lương Đống, Tôn Tư Khắc và anh em Thiên Địa Hội đứng nghe, đều nghĩ thầm :

Trong chiếu văn chỉ nói đến Hoàng đế đối đãi với Ngô Tam Quế rất mực ưu đãi và trách hắn vong ân bội nghĩa, tuyệt không nhắc đến kẻ Mãn người Hán mà cũng không đề cập tới việc hắn sát hại vương thất Minh triều thì thật là cao minh.

Có thế mới khiến cho thiên hạ đều giác ngộ việc Ngô Tam Quế tạo phản là hành động không thể tha thứ được.

Sư gia tiếp tục đọc xuống dưới. Phần này chỉ khuyên nhủ quan địa phương không được theo hùa nghịch tặc. Cả những ai đã lầm theo tặc đảng thì mau mau hối cải trở về quy thuận sẽ được triều đình bỏ đi không xét lỗi lầm. Bất luận những người họ hàng thân thích nào với Ngô Tam Quế làm quan ở các tính, nhất luật không bị liên quan.

Trong chỉ dụ còn nói :

“Ai có tài bắt được Ngô Tam Quế nạp ở quân trung sẽ được phong tước thay cho hắn. Còn những người hoặc bắt hoặc giết nghịch đảng, hoặc đem binh mã cùng thành trì của chúng quy thuận triều đình sẽ luận công thăng thưởng.

Quyết không sai lời”.

Vi Tiểu Bảo nghe đoạn chót gia sư giải thích :

– Hoàng thượng đã ưng thuận cho ai bắt buộc Ngô Tam Quế đem vào quân trướng là ngài phong cho chức Bình Tây Thân Vương.

Gã không khỏi ngứa ngáy trong lòng, quay lại ngó bọn Từ Thiên Xuyên nói :

-Chúng ta đi bắt Ngô Tam Quế để làm Bình Tây Vương môt phen kể ra cũng thú.

Quần hùng đều khen phải.

Bọn võ tướng Trương Dũng nghĩ thầm trong bụng :

– Dưới trướng Ngô Tam Quế rất nhiều binh hùng tướng mạnh bắt hắn đâu phải chuyện dễ dàng?

Bọn Tứ Thiên Xuyên lại nghĩ khác :

– Bọn ta có giết Ngô Tam Quế cũng chỉ vì hắn làm nghiêng ngửa giang sơn của người Hán chứ đâu phải vì Hoàng đế Thát Đát mà ra sức?

Vi Tiểu Bảo nghe được chiếu văn xong liền hạ lệnh lên đường lập tức. Gã chỉ mong về tới Bắc Kinh cho sớm, vì gã sợ về chậm sẽ có người đoạt mất công đầu này. Ai mà bắt được Ngô Tam Quế thì chức Bình Tây Vương không về tay gã nữa.

Dọc đường không có sự gì xảy ra. Một hôm về tới Hương Hà gần Bắc Kinh.

Vi Tiểu Bảo dặn bọn Trương Dũng thống lãnh đại đội ở đại đây chờ đợi. Gã cùng Song Nhi và quần hùng Thiên Địa Hội áp giải Ngô Chi Vinh rẽ về hướng Tây Nam.

Tòa nhà lớn của Trang gia ở phía Tây thành Bắc Kinh. Ngày trước Vi Tiểu Bảo vâng lệnh Đức Hoàng đế lên Ngũ Đài Sơn thuộc tỉnh Sơn Tây, nhân vào đó trú mưa mà gặp một phen kỳ ngộ.

Trời đã xế chiều, đoàn người đến một tòa thị trấn cách Trang gia chừng hai chục dặm, liền tìm đến phạm điếm ăn uống.

Lúc này mọi người đã thay mặc quần áo thường, lại điểm vào á huyệt Ngô Chi Vinh, cởi trói để hắn đi lại như thường cho người ta khỏi nghi ngờ.

Quần hào vào ngồi xuống bên hai cái bàn gỗ, nhưng không ai muốn ngồi chung với Ngô Chi Vinh. Chỉ có Song Nhi sợ hắn trốn mất nên thị ngồi cùng bàn với hắng để tiện viện giám thị.

Cơm rượu đưa tới, mọi người đang ngồi ăn uống, bỗng ngoài điếm có mười mấy người đi tới.

Hồi 196

Người mang bệnh hoạn đó là aỉ

Mười mấy người này đều là quan binh. Nhân vật đứng đầu coi sắc phục vào hàng thủ bị. Ai cũng đầy mình cát bụi, lừa ngựa ngoài quán hý vang không ngớt. Hiển nhiên toán nhân mã này vừa trải qua một cuộc bạt thiệp trường đồ.

Hai tên quân sĩ tự mình lấy nước cho ngựa uống.

Một tên bả tổng lớn tiếng quát tháo, hò hét nhà quán giết gà làm cơm. Hắn nói có công sự khẩn cấp phải về kinh báo cáo.

Chủ quán vâng dạ luôn miệng, thúc giục gia nhân hầu hạ quan quân. Hắn tư.

mình lấy khăn bao lau sạch bàn ghế cho thủ bị ngồi.

Bọn quan binh vừa an tọa thì ngoài đường phố lại nổi lên tiếng bánh xe lăn, lẫn tiếng gió ngựa dồn dập. Đoàn xe ngựa dừng lại trước cửa quán. Mười mấy người lục tục xuống ngựa tiến vào đại đường.

Hai người đi trước là đại hán khỏe mạnh.

Người thứ ba là một hán tử trung niên bệnh hoạn. Gã này người thấp lùn, ốm nhom. Hai bên má lõm vào, lưỡng quyền cao gồ. Da mặt vàng như nghệ, không còn chút huyết sắc, và ẩn hiện hắc khí. Gã đi được mấy bước lại thủng thẳng ho.

Phía sau hán tử bệnh hoạn là hai ông bà già sóng vai đi ngang hàng. Cả hai người này tuổi ngoại tám mươi.

Ông già thân hình cũng nhỏ bé, ốm nhắt, nhưng tinh thần quắc thước. Chòm râu bạc phất phơ chùng xuống trước ngực, sắc mặt hồng hào.

Bà già cao hơn ông già một chút, lưng vẫn ngay thẳng. Cặp nhãn thần lấp loáng tỏ ra còn mạnh giỏi, lanh lẹ.

Sau cùng là hai thiếu phụ lối ngoài hai chục tuổi.

Coi cách ăn mặc của bảy nhân vật này thì anh chàng bệnh hoạn quần áo sang hơn hết, có vẻ một viên ngoại nhà giầu. Hai hán tử và hai thiếu phụ đều là gia nô bộc phụ. Còn hai ông bà già mặc quần áo vải to nhuộm màu xanh, nhưng rất sạch sẽ tươm tất. Coi bề ngoài chưa rõ thân thế cũng địa vị trong bọn này.

Phạn điếm không rộng mấy. Trong nhà trước đã có thực khách rồi, bây giờ lại thêm ba toán người kéo vào thành ra chật cứng và dĩ nhiên không đủ chỗ ngồi.

Chủ nhân cùng hai tên tiểu nhị còn mải hầu hạ bọn quan binh nên chẳng có ai ra chào mời đoàn khách mới đến.

Hán tử bệnh hoạn chau mày ra chiều rất khó chịu.

May được hai thực khách vừa ăn uống xong, đứng dậy ra đi. Hai người tùy bộc của hán tử bệnh hoạn, tự ra tay thu dọn chén bát. Hai tên bộc phụ lấy khăn vài ra lau bàn ghế sạch sẽ.

Ông già bà già và hán tử bệnh hoạn liền ngồi xuống bàn này.

Bà già nhìn thiếu phụ nói :

Trương má! Ngươi rót chén nước nóng để cho thiếu gia uống thuốc.

Một tên bộc phụ “dạ” một tiếng rồi lấy trong thúng ra môt cái chén sứ. Mu.

cầm bình nước nóng rót đầy vào chén, tráng đi tráng lại vài lần để rửa cho sạch.

Mụ đổ đi rồi rót ra lưng chén nước đặt lên bàn trước mặt hán tử bệnh hoạn.

Bà già thọc tay vào bọc móc một cái bình sứ, mở nắp, đổ ra một viên thuốc màu hồng. Bà cầm viên thuốc để kề vào miệng hán tử.

Hán tử bệnh hoạn há miệng, bà già vừa đặt viên thuốc vào đầu lưỡi gã. Tay trái bà cầm chén nước cho gã uống để nuốt thuốc xuống.

Hán tử bệnh hoạn uống thuốc rồi thở lên hồng hộc và ho sù sụ.

Những diễn biến này đều lọt vào mắt Vi Tiểu Bảo. Gã lẩm bẩm :

– Anh chàng kia dù có uống linh đan của Đức Ngọc Hoàng Đại Đế cũng chẳng sống thêm được mấy ngày nữa.

Hai ông bà già nhìn chằm chặp vào mặt hán tử bệnh hoạn, lộ vẻ rất quan thiết và lo lắng vô cùng.

Sau hai người thấy hán tử bệnh hoạn thở chậm lại và không ho nữa họ mới thở phào một cái.

Hán tử bệnh hoạn chau mày nói :

– Ba ba! Má má! Ba má ngó hài nhi làm gì dữ vậy? Hài nhi đã chết đâu?

Ông già hắng dặng một tiếng, ngoảnh đầu ra phía khác.

Bà già cất giọng ôn nhu cười nói :

– Sao hài nhi cứ nói chuyện sống chết? Thọ mạng của hài nhi có thể sống lâu trăm tuổi.

Vi Tiểu Bảo lại lẩm bẩm :

– Té ra ông bà già này là gia nương của hán tử bệnh hoạn. Anh chàng kia được cha mẹ nuông chiều từ thưở nhỏ thành ra mất nết. Gia nương nhìn gã một lúc vì thương yêu gã rất mực, mà gã cũng phát cáu.

Bà già lại nhìn hai người bộc phụ nói :

– Trương má! Tôn má các ngươi hãy đun sâm thang cho thiếu gia uống đã rồi hãy ăn cơm.

Hai tên bộc phụ vâng lời xách hai gói nhỏ đi vào hậu đường.

Lúc này, một người văn nhã văn mặc như kiểu sư gia trong đội quan binh hỏi thăm chủ quán đường đất đi Bắc Kinh còn bao xa nữa?

Chủ quán đáp :

– Bữa nay các vị lão gia ở đây đi chừng hai ba chục dặm đường là đến một tòa thị trấn. Đêm nay ngủ tại quán trọ, sáng sớm mai lên đường thì chỉ xế chiều là tới kinh thành.

Tên sư gia nói :

– Chúng ta phải đi suốt đêm, ngủ trọ thế nào được?

Chủ quán vừa đối đáp vừa lấy vài thứ rau đậu s½n có bày ra để mấy tên quan nhân nhắm rượu.

Sư gia lại nói :

-Chủ quán! Từ nay trở đi trong vòng một năm, ta chúc cho ngươi làm ăn thịnh vượng, mua chứa s½n nhiều rượu thịt, để lúc khách đến khỏi phải cuống cuồng ca?

lên.

Chủ quán nở nụ cười xã giao đáp :

– Lão gia dạy hay quá! Trước nay tiểu điếm làm ăn rất bình thường. Trong một tháng chả được mấy bữa đông khách như hôm naỵ Nếu ngày nào cũng được các vi.

cùng quan khách chiếu cố thế này thì tiểu điếm có thể khuếch trương rất mau lẹ.

Tên sư gia lại nói :

– Ta dám đánh cuộc với chủ quán :

nếu năm nay mà chủ quán không làm ăn phát đạt thì cứ việc thóa mạ sau lưng tạ Ta họ Cố. Chủ quán tha hồ cửu bới Cố sư gia chỉ nói nhảm để lừa người.

Chủ quán khom lưng cười đáp :

– Đa tạ kim khẩu của cố sư gia. Cố sư gia đã dạy khi nào không đúng? Dù không đúng đi nữa thì cũng là một phen hảo của lão nâhn gia, có lý đâu tiểu nhân lại khong biết điều mà ăn càn nói rỡ?

Câu nói của chủ quán vẫn có ý không tin.

Tên thủ bị cười nói :

– Chủ quán ơi! Ta cho ngươi hay một điều là Ngô Tam Quế tạo phản đã đánh tới Hồ Nam. Bọn ta phải hối hả về kinh báo cáo quân tình. Cuộc chiến tranh này khai diễn sẽ kéo dài ít ra là ba, bốn năm. Hàng ngày các nơi đưa tin về kinh tất phải qua đây. Đúng là dịp phát tài cho ngươi đó.

Chủ quán luôn miệng tạ Ơn, nhưng trong bụng la thầm :

– Mình làm ăn mà gặp phải hạng khách như bọn này thì hỏng bét. Chúng vào ăn nhiều uống lắm rồi lên mặt bang bạnh, thí cho được chút nào hay chút nấy. Những tên hung ác còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay đánh người ta hay ngoác miệng ra mà thóa mạ xong vỗ đít bỏ đi. Đừng nói cuộc chiến loạn kéo dài năm ba năm, mà chỉ sáu tháng hay một năm cũng đủ chết cha mình rồi.

Bọn Vi Tiểu Bảo, Từ Thiên Xuyên nghe nói Ngô Tam Quế đánh tới Hồ Nam đều giật mình kinh hãi, lẩm bẩm :

-Sao thằng cha đó tiến quân lẹ thế?

Tiền lão bản khẽ nói:

– Để thuộc hạ hỏi tình hình xem thế nào?

Vi Tiểu Bảo gật đầu.

– Tiểu lão bản tiến lại gần bọn kia, nét mặt tươi cười, chắp tay nói :

– Thưa các vị lão gia! Vừa rồi tiểu nhân nghe tướng quân đại nhân đây nói Ngô Tam Quế đã đánh tới Hồ Nam. Gia quyến ở tiểu nhân hiện ở Trường Sa, nên trong lòng rất đỗi lo âu. Tiểu nhân chẳng hiểu bên đó xảy ra cuộc chiến tranh, thành Trường Sa có việc gì không?

Tên thủ bị nghe lão kêu mình bằng tướng quân đại nhân, trong lòng khoan khoái, đáp :

– Thành Trường Sa có việc gì không ta cũng chưa rõ. Ngô Tam Quế phái thu?

hạ là Đại tướng Mã Bảo từ Qúy Châu tiến đánh Hồ Nam Nguyên Châu thất thủ rồi.

Quan tổng binh là Thôi Thế Lộc bị bắt cầm tù. Bọn Trương Quốc Trụ, Cung ứng Lân, Hạ Quốc Trương, bộ hạ Ngô Tam Quế, chia nhiều ngả tiến về phía Đông.

Ngoài ra còn tên đại tướng Vương Bình Phiên đi đánh Tây Xuyên. Nghe nói binh thế bên địch rất lớn. Trăm họ Ở giải Xuyên Tương đang bồng bế nhau tránh loạn.

Tiểu lão bản lộ vẻ lo lắng hỏi :

– Nếu vậy thì… nguy to rồi. Có điều quan binh Mãn Châu cũng rất lợi hại.

Chẳng hiểu Ngô Tam Quế có thắng được không?

Cố sư gia đáp :

– Ai cũng bảo vậy nhưng trận đánh ở Nguyên Châu, binh mã Ngô Tam Quế oai phong lẫy lừng! Hỡi ơi! Cục diện này khó mà đoán trước.

Tiền lão bản chắp tay cảm tạ rồi trở về chỗ ngồi.

Bọn Mã Bảo, Hạ Quốc Tương, Trương Quốc Trụ, Cung ứng Lân, Vương Bình Phiện đều là dũng tướng dưới trướng Ngô Tam Quế. Vi Tiểu Bảo đã gặp cả rồi.

Quân hùng Thiên Địa Hội ngơ ngác nhìn nhau, lẳng lặng không nói gì.

Hồi 197

Chơi địch nhân nhiều trò quái dị

Bọn quan binh ăn uống vội vã cho xong bữa. Tên thủ bị đứng dậy nói :

– Chủ quán! Bọn ta đưa tin mừng đến cho ngươi, vậy bữa cơm rượu này coi như ngươi thiết đãi.

Chủ quán khom lưng cười đáp :

– Dạ dạ! Được rồi! Được rồi! Các vị đại nhân khoan rồi hãy đi :

Thủ bị cười nói :

– Khoan rồi hãy đỉ Chúng ta ngồi lại ăn bữa nữa chăng?

Chủ quán cực kỳ bẽn lẽn mà phải gượng cười.

Tên thủ bị lướt qua bàn ông già và hán tử bịnh hoạn định ra cửa liền bị hán tử bịnh hoạn đột nhiên vươn tay trái nắm lấy trước ngực hỏi :

– Ngươi về kinh báo cáo thì công văn đâu? Lấy ra cho ta coi! Tên thủ bị thân thể to lớn mà không hiểu tại sao bị hán tử bệnh hoạn túm lấy, hai chân liền nhũn ra khụy xuống. Người hắn thấp đi một nửa. Hắn tức giận quát mắng :

– Con mẹ nó! Người làm gì thế này?

Mặt hắn đỏ lên, hết sức rẫy rụa mà không nhúc nhích được chút nào.

Hán tử bệnh hoạn đưa tay mặt ra xé đánh toạc một tiếng. Vạt áo trước ngực của thủ bị bị rách một vệt dài. Lập tức phong thư lớn lòi ra.

Hán tử bệnh hoạn khẽ đẩy một cái hất tên thủ bị tung đi. Người hắn đụng vào hai cái bàn, khiến cho bán đĩa rớt xuống loảng choảng vỡ tan tành.

Bọn quan binh la lớn :

– Làm phản rồi! Làm phản rồi! Chúng tới tấp rút đao thương ra nhảy xổ về phía hán tử bệnh hoạn.

Hai tên bộc dịch và hai mụ bộc phụ nhất tề động thủ, quyền đấm chân đá, tên nào xông tới liền bị hất ra.

Chỉ trong khoảnh khắc bọn quan binh đều bị té nằm lăn ra đất.

Vi Tiểu Bảo thấy thủ cước bốn người gia nô, bộc phụ rất linh lợi và mau lẹ.

Mỗi đòn đánh ra đều trúng vào một người và nhất định hất đối phương tung bay đi. Hai người nam thân thể to lớn còn chưa đáng kể, nhưng hai bộc phụ nhỏ tuổi, thân hình mảnh dẻ mà thủ cước cũng lợi hại phi thường. Gã không nhịn được kẽ cất tiếng hoan hô.

Bọn Từ Thiên Xuyên, Phàn Cương thấy hán tử bệnh hoạn một cái coi tựa hồ chẳng có chút kinh lực nào, vậy mà nội công thuần thục hiếm có ở đời. Nhất là gã tiện tay móc hời hợt một cái mà xé tấm áo dầy rách một mảnh lớn, chẳng khác xé tờ giấy mỏng. Con người gã bệnh hoạn đi không lướt cỏ mà bản lãnh như vậy khiến cho ai ngó thấy cũng phải kinh hãi và lấy làm kỳ.

Hán tử bệnh hoạn xé phong thơ ra coi.

Tên thủ bị chẳng còn hồn vía nào nữa, la hoảng rối rít :

– Đây là bản tâu dâng trình Hoàng thượng “Ngươi… lớn mật dám xé công văn thì ra” ngươi muốn làm phản rồi chăng?

Hán tử bịnh hoạn không lý gì đến thủ bị, gã liếc mắt nhìn công văn hết một lượt rồi nói :

– Tuần phủ Hồ Nam thỉnh cầu Hoàng đế Thát Đát tăng gia viện binh đi đánh Bình Tây Vương. Hừ hừ! Dù có phái cả trăm vạn quân cũng chẳng…

Gã bật cơn ho sù sụ một lúc mới nói tiếp :

– … cũng chẳng làm gì được. Chúng sẽ bị Bình Tây Vương quét sạch hết.

Gã vừa nói vừa vo tròn đạo công văn trong lòng bàn tay.

Khi gã dứt lời, xoè bàn tay ra, hàng ngàn mảnh giấy vụn bay tới tấp như bươm bướm nhảy túa một lúc rồi tan biến đi bốn phía.

Quần hùng Thiên Địa Hội thấy nội lực hán tử bệnh hoạn ghê gới như vậy đều cả kinh thất sắc. Ai cũng nghĩ bụng :

-Nghe giọng gã nói thì dường như gã là thủ hạ của Ngô Tam Quế.

Tên thủ hạ kia lồm cồm bò dậy, rút yêu đao ra nói :

– Ngươi… ngươi phá hủy công văn là lão gia không sống được rồi. Lão gia quyết liều mạng với ngươi.

Hắn cầm đao nhảy về phía trước, nhằm đỉnh đầu hán tử bổ xuống.

Hán tử ốm o vẫn ngồi yên. Gã vươn tay phải ra khẽ đẩy vào bụng thủ bị một cái, tựa hồ muốn bảo hắn đừng lại quấy nhiễu nữa.

Thủ bị tay đang cầm đao giơ lên, bỗng từ từ hạ xuống. Tiếp theo người gã nhủn ra, ngồi phệt xuống đất. Miệng hắn há hốc thở ra hồng hộc mà không hít vào được.

Những binh sĩ bị đánh, có tên bò dậy được, cũng chỉ đứng xa xa nói lăng nhăng mấy câu như kẻ hết hơi. Chẳng tên nào dám chạy đến cứu thượng cấp.

Hai tên bộc phụ đánh té bọn quan binh rồi đi xuống bếp thổi nấu.

Một mụ hai tay bưng bát sâm thang bốc hơi ngùn ngụt lên nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt hán tử bịnh hoạn nói :

– Thiếu gia! Mời thiếu gia uống sâm thang đi.

Hai ông bà già đối với cuộc náo loạn xảy ra vừa rồi vẫn lờ đi như không thấy gì, để hết tinh thần vào thái sắc của người con bịnh hoạn.

Từ Thiên Xuyên khẽ nói :

– Những người nầy đầy vẻ tà môn, chúng ta nên đi thôi, đừng dây với họ.

Cao Ngàn siêu lại tính trả tiền ăn uống rồi cùng nhau ra cửa.

Mọi người thấy bà già bưng chén sâm thang lên, nhẹ nhàng thổi cho bớt nóng rồi kê chén vào miệng hán tử đổ cho gã uống.

Bọn Vi Tiểu Bảo ra khỏi tòa trấn điện mới cùng nhau nghị luận về hán tử bịnh hoạn để tìm ra lai lịch gã.

Cao Ngạn Siêu hỏi Từ Thiên Xuyên :

-Từ tam ca! Tam ca biết nhiều hiểu rộng, có nhận ra được võ công của hán tư?

bệnh hoạn đó thuộc môn phái nào không?

Từ Thiên Xuyên lắc đầu đáp :

– Vụ này khó nói quá! Võ công gã đó đã đến trình độ ra tay không dùng chiêu thức chi hết thì làm sao mà phân biệt được gã thuộc môn phái nào?

Huyền Trinh đạo nhân hỏi :

– Coi hắn hời hợt khẽ đẩy vào tên võ quan dường như chẳng có gì đặc biệt mà thực ra đối phương muốn né tránh hay chống đỡ cũng không phải chuyện dễ dàng. Phong đại ca! Đại ca nhĩ sao về hán tử bệnh hoạn đó?

Quần hùng trong Thiên Địa Hội tụ hội tại đây coi Phong Tế Trung là một nhân vật bản lãnh cao hơn hết, vì thế mà Huyền Trinh đạo nhân hỏi ý kiến y.

Phong Tế Trung đáp :

– Không nên đến gần gã trong vòng ba thước.

Hắn chỉ nói vẻn vẹn mấy tiếng như vậy mà quần hùng đều cảm thấy nhận xét của hắn rất có lý. Muốn né tránh hay đỡ gạt phát đẩy của hán tử bệnh hoạn thì đối phương ít nhất phải dứng cách xa ngoài ba thước mới có thể hoạt động được.

Nếu đứng gần mà bị gã đẩy thì né tránh không xong, đỡ gạt cũng không nổi.

Từ Thiên Xuyên lại lên tiếng :

– Tại hạ chụp cổ tay gã…

Lão nói dở câu đột nhiên lại lắc đầu, tỏ ra nội kình của hán tử bệnh hoạn rất ghê gớm! Dù có chụp trúng cổ tay gã thì gã chỉ xoay tay hoặc vặn một cái là năm ngón tay mình khó lòng giữ cho khỏi gãy đứt. Cầm nã thủ pháp của lão quyết chẳng thể thi triển vào một tay đại cao thủ như hán tử bệnh hoạn đó được.

Quần hùng đã biết rõ hán tử bệnh hoạn ở trong phe đảng của Ngô Tam Quế lại mắt thấy gã hành hung đả thương người mà mình không dám ra tay cản trở, bênh vực kẻ yếu đuối, trong lòng không khỏi hổ thẹn vì đã không có cử động hào kiệt, nghĩa hiệp, theo đúng tôn chỉ của đấng anh hùng.

Mọi người đã kém bề cao hứng nên chỉ đàm luận một lúc rồi không ai có ý kiến gì nữa đành chịu im tiếng.

Đoàn người mới đi được mấy dặm, bống nghe tiếng vó ngựa dồn dập ở phía sau vang lên. Hai người kỵ mã lao gấp tới nơi.

Chỗ này là đường nhỏ thông vào tòa nhà lớn ở Trang gia, đôi ngựa không thê?

đi song song.

Quần hùng đang buồn bực trong lòng, tuy nghe tiếng vó ngựa rất gấp, mà ngoài Phong Tế Trung và Song Nhi dừng ngựa lại bên đường, còn những người khác chẳng chịu nhường lối.

Chỉ trong chớp mắt, hai người kỵ mã đã đuổi tới sau lưng. Quần hùng quay đầu nhìn thấy hai người kỵ mã là nam bộc của hán tử bịnh hoạn.

Một tên lớn tiếng hô :

– Tệ thiếu gia xin các vị hãy chờ một chút, y có điều muốn hỏi các vị.

Câu này tuy không phải là vô lễ nhưng hiển nhiên tỏ ra chẳng coi quần hùng vào đâu.

Quần hùng nghe tên nam bộc hô hoán như vậy đều bực mình.

Huyền Trinh đạo nhân quát hỏi :

– Bọn ta đang có việc bận, không rảnh để chờ các ngươi. Hơn nữa hai bên chưa từng quen biết nhau thì còn có điều chi mà hỏi?

Tên nam bộc kia đáp :

– Tệ thiếu gia đã bảo thế thì các vị nên chờ lại một chút là hơn, để tránh khỏi những chuyện xích mích.

Câu này dĩ nhiên đầy vẻ uy hiếp.

Quần hùng đưa mắt nhìn nhau nghĩ bụng :

– Trong bọn bảy người của đối phương, chỉ có hán tự bệnh hoạn là bản lãnh rất cao thâm, nhưng gã có giỏi đến đâu cũng khó lòng địch lại số đông. Huống chi gã mình mang bịnh hoạn, thở không ra hơi. Nếu động thủ lâu một chút là nhất định không chống nổi. Thứ đến hai vợ chồng ông lão già thì nhiều tuổi quá rồi chắc không đánh đấm được nữa. Còn bốn tên gia nô, nữ bộc tuy có đôi chút võ công, nhưng đã ăn thua gì mà ngại?

Tiền lão Bản cất tiếng hỏi lại :

– Phải chăng chủ nhân của bọn ngươi là thủ hạ của Ngô Tam Quế?

Tên nam bộc đáp :

– Hừ! Bản chủ nhân địa vị cao cả, khi nào lại là thủ hạ củ Bình Tây Vương được?

Quần hùng đều lẩm bẩm :

– Gã không nói thẳng tên Ngô Tam Quế mà lại xưng hô là Binh Tây Vương thì nhất định bọn này có mối liên quan tới Ngô tặc.

Giữa lúc ấy bống nghe tiếng bánh xe lọc cọc. Một cỗ xe lớn đang vùn vụt chạy tới.

Một tên nam bộc hô :

– Gia chủ đã đến đó! Hắn bắt ngựa quay đầu lại đón tiếp :

– Trường hợp này mà quần hùng tung ngựa vọt đi thì không khỏi mang tiếng là khiếp sợ anh chàng bịnh hoạn, nên đều dừng ngựa đứng chờ.

Cỗ xe lớn tới gần. Một tên bộc phụ cầm cương ruổi xe, còn tên nữa rén rèm xe lên.

Quần hùng ngó thấy hán tử bệnh hoạn ngồi giữa. Song thân gã ngồi ở phía sau.

Hán tử bệnh hoạn trợn mắt lên nhìn quần hùng hỏi :

– Sao các vị lại điểm huyệt người kia?

Gã vừa nói vừa trỏ vào Ngô Chi Vinh rồi hỏi tiếp :

– Các vị là ai? Định đi đâu bây giờ?

Thanh âm dõng dạc, sắc bén lại đầy vẻ kiêu ngạo.

Quần hùng không khỏi kinh ngạc nghĩ thầm :

– Nhãn quang thằng cha này quả nhiên lợi hại! Ngô Chi Vinh đã lướt qua bên mình gã mà nhận ra được hắn bị điểm huyệt.

Huyền Trinh đạo nhân hỏi lại :

– Cao tính đại danh tôn giá là gì? Chúng ta chưa từng quen biết nhau mà không động chạm gì đến quyền lợi của nhau, sao tôn giá lại can thiệp vào chuyện không đâu?

Hán tử bệnh hoạn hắng dặng một tiếng, đáp :

– Ông bạn không đáng hỏi tên họ tạ Vừa rồi ta hỏi gì, các vị đã nghe rõ chưa mà sao không trả lời?

Huyền Trinh đạo nhân tức mình xắng giọng :

– Ta mà không đáng hỏi họ tên các hạ thì các hạ cũng không đáng hỏi đến công việc của tạ Ngô Tam Quế tạo phản làm loạn. Hắn là một tên gian tặc. Thế mà các vị kêu hắn một điều Bình Tây Vương, hai điều Bình Tây Vương, thì nhất định cùng phe đảng với giặc. Tại hạ coi chừng bệnh trạng của các hạ đã vào đến phía trên mạng mỡ, phía dưới trái tim. Tiến tưởng các hạ nên sớm về nhà để chuẩn bi.

thọ chung chính tẩm, khỏi phải chịu đựng sươn gió. Các hạ bị phong hàn nổi cơn ho không ngớt, có khi mất mạng giữa đường.

Quần hùng Thiên Địa Hội nổi lên tràng cười hô hố.

Đột nhiên bóng người thấp thoáng. Tiếp theo nghe “bốp” một tiếng. Huyền Trinh bị đánh một cái bạt tay trúng má bên trái. Kế đó cạnh sườn bên trái lại trúng một chưởng, từ trên lưng ngựa té xuống.

Hai đòn đánh này thần tốc phi thường. Quần hùng thấy Phong Tế Trung té xuống mới thấy rõ ngưỡi ra tay là bà già kia. Hai phát chưởng đánh té Huyền Trinh rồi, mụ chí đầu ngón chân xuống đất vọt mình ngồi lại chỗ cũ trong xe. Thân thu?

của mụ khiến người ngó thấy phải hoa mắt. Quần hùng nay mới được mục kích lần đầu.

Anh em Thiên Địa Hội nhốn nháo cả lên, nhất tề nhảy về phía cỗ xe lớn.

Hán tử bệnh hoạn nắm lấy sau lưng tên bộc phụ đánh xe, nhấc bổng lên đê?

mình ngồi thay vào. Gã quăng tên bộc phụ vào trong xe.

Lúc này Tiền Lão Bản đã tung mình vung song chưởng đánh tới.

Hán tử bệnh hoạn tay trái vung quyền đánh ra. Quyền phong đụng vào phát chưởng của Tiền Lão Bản khiến chưởng lực tiêu tan không một tiếng động.

Tiền Lão Bản chỉ thấy một luồng đại nội lực xô tới, người lão không tự chu?

được lộn đi hai vòng bắn ngược trở lại.

Hai chân lão vừa chấm đất, muốn đứng vững lại thì đột nhiên hai gối nhũn ra, sắp phải khụy xuống.

Tiền Lão Bản trong lòng cực kỳ kinh hãi, vội cố gắng ngửa người về phía sau cho té xuống, để tránh cái nhục nhã quỳ trước mặt địch nhân.

Tiền Lão Bản vừa té xuống, Phong Tế Trung đã nhảy xổ tới.

Hán tử bệnh hoạn lại vung quyền đánh ra. Phong Tế Trung không dám thẳng thắn đón tiếp quyền lực, phát chưởn