fbpx
skip to Main Content
Vovinam Schools
Le Sang Library
Vovinam Home
Vovinam University International

Hồi 131

Bọn Tung Sơn tính bài giậu đổ bìm leo

Định Tĩnh sư thái tra gươm vào vỏ từ từ quay lại. Trong thời gian chớp nhoáng từ chỗ động vào chỗ tĩnh, bà tỏ ra là một tay cường kiện chiến đấu kịch liệt trong lâm bỗng biến thành một vị lão ni khiêm hòa từ thiện.

Bà chắp hai tay thi lễ nói:

– Đa tạ Chung sư huynh đã giải vây cho!

Nguyên bà đã nhận ra hán tử trung niên đúng trước mặt là sư đệ của Tả chưởng môn phái Tung Sơn tên gọi Chung Trấn ngoại hiệu Cửu khúc kiếm.

Ngoại hiệu này không phải nói về binh khí của y là thanh trường kiếm uốn khúc mà là để tán thưởng kiếm pháp của y kỳ ảo khôn lường.

Ngày trước Chung Trấn đến dự cuộc đại hội Ngũ Nhạc kiếm phái trên ngọn Nhật Quang núi Thái Sơn, Định Tĩnh sư thái có gặp y một lần, nên bà mới nhận ra. Còn mười mấy nhân vật Tung Sơn kia bà cũng nhận biết năm người.

Chung Trấn khoanh tay đáp lễ, mỉm cười nói:

– Định Tĩnh sư thái một mình chọi với bảy tên Thất tinh sứ giả của Ma giáo quả nhiên kiếm pháp rất cao siêu. tại hạ kính phục vô cùng.

Định Tĩnh sư thái nghĩ thầm:

– Té ra là bảy tên Ma giáo đó là Thất tinh sứ giả.

Bà không muốn tỏ ra là mình cổ lậu ít hiểu biết, liền lẳng lặng không hỏi gì nữa. Bà định bụng để mai đây thủng thẳng dò hỏi cũng chưa muộn. Đã biết được danh hiệu bọn chúng thì công việc điều tra cũng dễ dàng được phần nào rồi.

Lúc này những người kia trong phái Tung Sơn cũng tới nơi thi lễ.

Trong bọn này có hai tên là sư đệ của Chung Trấn, còn ngoài ra đều hàng đệ tử bậc dưới.

Định Tĩnh sư thái đáp lễ xong rồi hỏi:

– Nói ra lại hổ thẹn! Phái Hằng Sơn lão ni chuyến này xuống Phúc Kiến đưa đi mấy chục tên đệ tử. Đột nhiên chúng thất tung tại thị trấn này. Chung sư huynh các vị đến trại 28 có manh mối gì để giúp cho cuộc điều tra của lão ni chăng?

Nên biết Định Tĩnh sư thái là sư tỷ của Định Nhàn sư thái, chưởng môn phái Hằng Sơn, nên địa vị của bà rất cao mà bản tính cũng cực kỳ kiêu ngạo, bà nghĩ tới bọn người phái Tung Sơn đã ẩn nấp một bên từ trước nhưng họ chờ đến lúc bà thế cùng lực kiệt toan vung kiếm tự tử mới ra tay viện trợ thì hiển nhiên là họ để mình lộ chỗ kém cỏi trước, cho oai phong của họ càng nổi bật, nên trong lòng bà có ý không vui. Nhưng đột nhiên mấy chục tên đệ tử mất tích là một vụ trọng đại, bất đắc dĩ bà phải hạ mình hỏi họ một câu. Giả tỉ là việc cá nhân của bà thì chẳng thà bà chịu chết chứ quyết chẳng mở miệng cầu ai. Lúc này bà phải hỏi đến Chung Trấn âu đó là một chuyện khuất phục lắm rồi.

Chung Trấn cười mát đáp:

– Bọn yêu nhân Ma giáo chuyến này đã chuẩn bị kỹ càng rồi mới tới đây. Chúng thật lắm mưu thần chước quỉ, lại biết sư thái võ công trác tuyệt, nếu chỉ lấy lực địch thì khó lòng thủ thắng. Chúng liền ngấm ngầm bố trí âm mưu để bắt hết đệ tử của quý phái. Sư thái bất tất phải nóng nảy. Bọn Ma giáo tuy lớn mật đến đâu, chắc cũng chưa dám lập tức gia hại các vị sư muội bên quý phái. Chúng ta sẽ thương nghị kế hoạch giải cứu bọn họ là xong.

Chung Trấn dứt lời liền xòe tay mời Định Tĩnh sư thái nhảy xuống.

Định Tĩnh sư thái nghĩ thầm:

– Toàn thể bọn đệ tử của ta bị bọn Ma giáo bắt đem đi đâu không biết. Mình ta lại chưa tìm được manh mối gì. Nếu chỉ trông vào sức một người thì bất luận cách nào cũng không thể cứu bọn chúng ra được. Cổ nhân đã nói:

” Không nín nhịn được việc nhỏ nhặt thì hỏng việc lớn” . Hiện giờ ta đành nhẩn nại im tiếng để cho gã họ Chung này khoái chí. Miễn sao gã cứu được bọn đệ tử của ta thoát nơi hang cọp là việc khẩn yếu.

Bà nghĩ vậy liền gật đầu nhảy xuống.

Chung Trấn cũng nhảy xuống theo. Hắn vừa đi về hướng Tây vừa nói:

– Tại hạ xin dẫn đường cho sư thái.

Hắn đi chừng mười trượng thì rẽ qua hướng Bắc đến trước Tiên An khách điếm.

Hắn đẩy cửa bước vào nói:

– Sư thái! Chúng ta vào đây thương nghị để tìm kế hoạch.

Hai tên sư đệ của hắn thì một tên là Thần tiên Đặng Bát Công và một tên nữa là Cẩm Mao Sư Cao Khắc Tân.

Ba người dẫn Định Tĩnh sư thái tiến vào một căn phòng rộng lớn, thắp nến lên rồi chia chủ khách mà ngồi.

Bọn đệ tử dâng trà rồi lui ra. Cao Khắc Tân liền đóng cửa phòng lại.

Chung Trấn nói:

– Đồng sư đệ cùng Cao sư đệ ngưỡng mộ kiếm pháp của sư thái là đệ nhất phái Hằng Sơn…

Định Tĩnh sư thái lắc đầu ngắt lời:

– Không phải đâu kiếm pháp của lão ni còn kém Định Nhàn chưởng môn lại kém cả Định Dật sư muội nữa.

Chung Trấn mỉm cười nói:

– Sư thái bất tất phải quá khiêm! Hai vị sư đệ của tại hạ vì ngưỡng mộ Oai danh muốn coi cho biết kiếm pháp thần diệu của sư thái, nên chúng mới cứu viện chậm trễ thực ra không phải có ác ý. Bây giờ tại hạ xin có lời từ tạ, mong sư thái miễn trách cho.

Định Tĩnh sư thái trong lòng cũng đã hơi nguội. Bà thấy mọi người đều đứng khoanh tay thi lễ, cũng chắp tay đáp lễ nói:

– Chung sư huynh dạy quá lời.

Chung Trấn chờ Định Tĩnh ngồi xuống rồi nói:

– Ngũ Nhạc kiếm phái chúng ta sau khi liên kết như cây liền cành, chẳng có chuyện riêng tây. Chỉ vì mấy năm gần đây ít khi hội diện, lại không liên thủ hợp lực mà làm việc để đến nỗi Ma giáo bành trướng mỗi ngày một lớn mạnh.

Định Tĩnh sư thái nghĩ bụng:

– Phải chăng bọn này có ý mỉa mai phái Hằng Sơn mình?

Nguyên chuyến này phái Hằng Sơn vào tỉnh Phúc Kiến không nói cho phái Tung Sơn biết trước. Nhưng chẳng phải chỉ có một mình phái Hằng Sơn làm như vậy mà cả những phái Hoa Sơn, Thái Sơn cũng không nói cho chưởng môn phái Tung Sơn hay biết.

Nên biết Ngũ nhạc kiếm phái liên minh là chỉ khi nào gặp việc lớn mới liên thủ cộng sự còn những việc gì riêng của bản phái thì không nhất thiết phải bẩm minh với Tả minh chủ quy định.

Chung Trấn lại nói:

– Tả chưởng môn ngày thường đã nói:

Hợp lại thì sức mạnh, phân tán thì sức yếu. Ngũ Nhạc kiếm phái ta nếu hợp làm một thì bọn Ma giáo quyết không địch nỗi. Ngay đến cả phái Võ Đang, Thiếu Lâm là những phái nổi tiếng từ lâu cũng phải kém chúng ta rất xạ Lão nhân gia vốn có tâm nguyện hợp cả năm phái lại một, chẳng hiểu ý sư thái thế nào?

Định Tĩnh sư thái giương cặp lông mày lên đáp:

– Bần ni ở phái Hằng Sơn vốn là người nhàn hạ. Trước nay vốn không để ý đến việc trong việc ngoài am Bạch Vân. Chung sư huynh nói đến việc lớn, tưởng nên nói với sư muội bọn ta mới phải. Việc khẩn yếu trước mắt là phải tìm cách cứu bọn nữ đệ tử tệ phái thoát khỏi chốn giam cầm. Ngoài ra còn việc gì sẽ thủng thẳng tính sau.

Chung Trấn mỉm cười đáp:

– Sư thái cứ yên tâm. Việc này đã giao cho phái Tung Sơn rồi thì phái Hằng Sơn chẳng lo gì nữa. Việc của phái Hằng Sơn cũng là việc của phái Tung Sơn chúng tạ Dù thế nào cũng không thể để cho bọn sư muội bên quý phái chịu khuất nhục.

Định Tĩnh sư thái nói:

– Nếu vậy xin đa tạ. Chẳng hiểu Chung huynh có cao kiến gì và nắm vững được phần thắng lợi?

Chung Trấn mỉm cười đáp:

– Sư thái đã thân hành đến đây chả lẽ lại sợ mấy tên yêu nhân Ma giáo? Vả lại anh em tại hạ sẽ gắng sức hết lòng để sư thái sai khiến. Hai phái chúng ta đồng tâm hiệp lực, thì còn sợ gì bọn Ma giáo! Ha ha…

Định Tĩnh sư thái nghe gã nói vậy thủy chung bà không nói câu gì, trong lòng vừa nóng nảy vừa tức giận.

Bà đứng dậy nói:

– Chung huynh nói vậy là hay lắm rồi! Vậy bây giờ chúng ta đi thôi!

Chung Trấn hỏi:

– Sư thái định đi đâu?

Định Tĩnh sư thái đáp:

– Đi kiếm người.

Chung Trấn hỏi:

– Đi đâu để kiếm người?

Câu hỏi này khiến cho Định Tĩnh sư thái cứng họng không trả lời được.

Bà ngừng lại một chút rồi nói:

– Bọn đệ tử của ta chuyến này mất tích chưa lâu, nhất định chúng còn ở đâu đây. Nếu mình còn chần chờ mãi thì việc tìm kiếm càng khó khăn hơn.

Chung Trấn nói:

– Theo chỗ tại hạ biết thì bọn Ma giáo ở cách không xa trại 28. Chúng có một chỗ sào huyệt. Các vị sư muội quý phái chắc là bị cầm tù ở đó…

Định Tĩnh sư thái ngắt lời:

– Cái sào huyệt đó ở chỗ nào? Chúng ta đến thẳng đó cứu người.

Chung Trấn thủng thẳng nói:

– Bọn chúng đã chuẩn bị sẳn sàng và mình đến nơi một cách đột ngột. Nếu để sơ hở thì chẳng những người không cứu được mà bọn mình còn mắc bẫy họ nữa. Theo ý kiến của tại hạ thì ta hãy bàn định kế hoạch rồi sẽ cứu người một cách hoàn thiện hơn.

Định Tĩnh sư thái không sao được đành ngồi xuống nói:

– Lão ni xin nghe lời cao kiến của Chung huynh.

Chung Trấn nói:

– Lần này tại hạ vâng lệnh sư huynh đến Phúc kiến, nguyên có một việc lớn muốn thương lượng với sư thái. Vụ này có mối liên quan đến võ lâm Trung Nguyên và cũng liên quan đến cuộc thịnh suy của Ngũ Nhạc kiếm phái ta nữa. Thật là nột công cuộc trọng đại, chú không phải tầm thường. Ngoài ra những việc cứu người chỉ cất tay một cái là xong.

Định Tĩnh sư thái hỏi:

– Không hiểu việc lớn đó là việc gì?

Chung Trấn đáp:

– Đó là việc mà tại hạ vừa mới đề nghị. Đem Ngũ Nhạc kiếm phái hợp lại làm một.

Định Tĩnh sư thái đứng dậy nét mặt xám xanh nói:

– Chung huynh…. Chung huynh…. nói thế…

Chung Trấn mỉm cười ngắt lời:

– Xin sư thái chớ hiểu lầm mà cho là tại hạ nhân lúc người ta gặp bước nguy nan mà bức bách sư thái ưng thuận việc này.

Định Tĩnh sư thái tức giận nói:

– Ngươi đừng chối cãi là không thừa cơ người ta gặp bước nguy nan. Nếu không sao ngươi lại bắt buộc như vậy?

Chung Trấn đáp:

– Qúy phái là phái Hằng Sơn, tệ phái là phái Tung Sơn. Công việc của quý phái tệ phái tuy quan tâm đến những lúc dùng đao kiếm động thủ, tại hạ đã nguyện ý vì sư thái tận lực nhưng không hiểu các vị sư dệ sư điệt họ có hết lòng không. Nếu hai phái hợp nhất thì thành việc của mình, chẳng ai chểnh mảng được nữa.

Định Tĩnh sư thái nói:

– Theo lời Chung huynh nếu phái Hằng Sơn ta không hợp nhất với quý phái thì bọn đệ tử phái ta bị cầm tù bên phái Chung huynh chỉ tụ thủ bàng quang phải không?

Chung Trấn đáp:

– Tại hạ không nói thế. Tại hạ vâng lệnh chưởng môn sư huynh đến thương nghị với sư thái về việc đại sự này. Ngoài ra còn việc gì khác thì chưởng môn sư huynh không có dặn bảo chi hết, nên tại hạ không dám làm bừa, mong rằng sư thái đừng trách.

Định Tĩnh sư thái tức quá sắc mặt lợt lạt lạnh lùng nói:

– Về việc hai phái hợp nhất lão ni không tác chủ được. Nếu lão ni mà đồng tình nhưng chưởng môn sư muội không ưng cũng là vô dụng.

Chung Trấn liền tiến lại gần một bước khẽ nói:

– Chỉ cần sư thái ưng thuận là xong Định Nhàn sư thái chắc cũng ưng thuận liền không có điều gì trở ngại đâu. Trước nay môn phái nào thì vị chưởng môn mười phần có hết tám chín là do người đệ tử lớn tuổi nhất nắm giữ. Sư thái về đúc hạnh, về võ công đều hơn các vị khác mà lại nhập môn trước, vậy đáng giữ quyền chưởng môn phái Hằng Sơn mới đúng.

Định Tĩnh sư thái giơ tay trái lên đập xuống góc bàn một cái, lớn tiếng nói:

– Ngươi muốn ly gián chị em ta chăng? Sư muội ta làm chưởng môn là ta năn nỉ với tiên sư mãi mới được. Định Tĩnh này nếu muốn làm chưởng môn thì đã làm ngay từ ngày ấy rồi, há còn để cho người ngoài xúi bẩy chăng?

Chung Trấn thở dài nói:

– Lời nói của chưởng môn sư huynh quả đã không lầm.

Định Tĩnh sư thái hỏi:

– Y nói thế nào?

Chung Trấn đáp :

– Chuyến này Nam tiến chưởng môn sư huynh đã nói trước:

“Định Tĩnh sư thái phái Hằng Sơn nhân phẩm rất cao, võ công rất tinh thâm, song có điều đáng tiếc là không hiểu đại thể”. Tại hạ hỏi lại:

“Sao sư thái lại không hiểu đại thể” thì sư huynh đáp:

“Ta vốn biết tính tình sư thái rất thanh cao, không thích hư danh lại không ưa nghe chuyện trần tục. Vậy ngươi có nói hai phái hợp nhất với sư thái thì ngươi sẽ đụng phải một cái đinh đấy”. Nhưng việc này liên quan trọng đại. Chúng ta đã biết việc không làm được mà cứ làm, giả tỉ Định Tĩnh sư thái một mình tự nguyện ưng thuận thì đó là cái phước lớn. Không những nó giữ cho chính giáo được yên ổn mấy ngàn năm mà nó còn tránh được cho võ lâm một trường kiếp nạn lớn lớn lao. Vậy việc đó không thể bỏ qua được.

Định Tĩnh sư thái đứng dậy nói:

– Ngươi có hoa ngôn xảo ngữ thế nào trước mặt ta cũng bằng vô dụng. Phái Tung Sơn các ngươi hành động như vậy chẳng những là nhân lúc người ta gặp nguy hiểm mà thừa cơ, thực ra lại còn muốn đẩy người xuống giếng khơi.

Chung Trấn nói:

– Sư thái nói vậy là sai. Nếu sư thái không cương quyết vì trọng trách của võ lâm mà gấp rút hợp hai phái Tung Sơn, Hằng Sơn làm một rồi tiến tới ba phái Thái Sơn, Hoa Sơn, Hành Sơn cùng gia nhập. Nếu ba phái kia cũng gia nhập nữa thì phái Tung Sơn chúng ta nhất định cử sư thái lên giữ chức chưởng môn Ngũ Nhạc Kiếm phái. Đó là sư huynh chúng ta nhất dạ công tâm, tuyệt không có riêng tây chi hết…

Định Tĩnh sư thái lắc đầu quầy quậy đáp:

– Ngươi nói vậy chỉ tổ làm bẩn lỗ tai ta.

Và giơ song chưởng lên , người chưa xô đến nơi chưởng lực đã đánh tới đến binh một tiếng. Hai cánh cửa gỗ bật tung bay đi. Thân hình bà tung ra ngoài cửa. Bà không dừng bước chạy thẳng ra Tiên Yên khách điếm.

Ra khỏi cửa rồi gió thổi vào mặt Định Tĩnh sư thái đang nóng nảy cảm thấy mát rượi. Bà nghĩ thầm:

– Thằng cha họ Chung này bảo bọn Ma giáo có sào huyệt ở gần trại 28 và bọn nữ đệ tử của bản phái đều bị giữ tại đó. Chẳng hiểu hắn nói thật hay là giả dối?

Bà cầm kiếm trong tay mọt mình đi hùng hục ngoài đường.

Lúc này mặt trăng sắp lặn, bóng người dài lê thê trên đường lát đá xanh coi rất thê lương quạnh quẻ.

Bà đi được mấy trượng bỗng đứng lại nghĩ :

– Ta chỉ có một mình thì sao mà cứu được quần đệ tử. Xưa nay những bậc anh hùng hào kiệt phải biết đường lui tới sao ta không tạm thời ưng thuận lời Chung Trấn. Chờ cho chúng cứu thoát bọn đệ tử rồi ta sẽ tự vẫn để tạ tội. Thế là tử vô đối chứng. Như vậy ta có nuốt lời thì cũng một mình chịu lấy cái nhục về sự bất tín.

Nên biết nhân vật võ lâm ít khi chịu khuất phục vì điều bội tín.

Định Tĩnh sư thái buông tiếng thở dài từ từ quay về Tiên Yên khách điếm.

Bỗng nghe có tiếng người đàn ông quát lớn:

– Này! Điếm tiểu nhị! Mau mở cửa để bản tướng quân vào trọ. Bản tướng đi đường mệt rồi phải nghỉ lại uống rượu.

Tướng quân này chính là Tham tướng Ngô Thiên Đúc (tức Lệnh Hồ Xung), mà Định Tĩnh sư thái đã gặp lúc ban ngày ở Tiêu Hà Lĩnh trên đường đi Toàn Châu.

Định Tĩnh sư thái vừa nghe tiếng Tham tướng la gọi thì khác nào người sắp chết đuối nắm ngay được một khúc cây lớn.

Đây nhắc lại Lệnh Hồ Xung sau khi đã ra tay giúp đỡ cho Nghi Lâm tiểu ni cô ở Tiên Hà Lĩnh, chàng rất lấy làm khoái chí. Chàng càng đắc chí hơn nữa ở chỗ Nghi Lâm không nhận ra chàng.

Suốt một đêm chật vật mà chàng không cảm thấy mỏi mệt chút nào. Chàng vẫn hăng hái rảo bước tiến về phía trước cho tới thị trấn ở trại 28 vào lúc các phạn điếm vừa mở cửa.

Lệnh Hồ Xung vừa bước chân vào điếm đã thét lớn:

– Lấy rượu đây! Mau!

Điếm tiểu nhị ngẩng ra trông thấy một vị tướng quân khi nào dám chần chờ, gã vội vàng rót rượu, làm cơm chặt gà, thái thịt bày ra để khoản đãi quan tướng một bữa no say.

Lệnh Hồ Xung rượu đã ngà ngà, chàng sực nhớ tới những việc đã xảy ra bữa trước, bụng bảo dạ:

– Bọn Ma giáo chuyến này bị một phen thất bại nặng nề, nhất định chúng chẳng chịu cam tâm. Mười phần chắc đến chín còn lo mưu thiết kế để sinh chuyện với phái Hằng Sơn. Định Tĩnh sư thái là người hữu dũng vô mưu thì không thể đối phó với bọn Ma giáo quỉ quái được. Ta phải ngấm ngầm theo dõi bảo vệ bọn họ mới dược.

Chàng tính trả tiền cơm rượu rồi đến Tiên Yên khách điếm mướn phòng nằm ngủ.

Lệnh Hồ Xung chật vật suốt đêm qua ở Tiên Hà Lĩnh, bây giờ lại no say vừa đạt lưng xuống là ngủ liền.

Chàng ngủ cho đến chiều, chàng vừa tỉnh dậy còn đang rửa mặt, bỗng nghe ngoài đường phố có tiếng người xôn xao, hô hoán:

– Bọn cường nhân ở trại Hoàng Phong núi Loạn Thạch đêm nay sẽ đến càn quét trại 28. Chúng thấy người là giết, thấy của là cướp. Ta phải mau mau tìm đường chạy trốn mới mong thoát chết.

Chỉ trong khoảnh khắc tiếng kêu la inh ỏi vang dội cả một vùng.

Điếm tiểu nhị đến cửa phòng Lệnh Hồ Xung vừa đập cửa vừa la:

– Quân gia ơi! Quân gia ơi! Nguy đến nơi rồi!

Lệnh Hồ Xung quát mắng:

– Tổ mẹ nó! Chuyện gì mà nguy đến nơi? Chúng bây chỉ rắc rối.

Điếm tiểu nhị đáp:

– Thưa quân gia! Các đại vương ở trại Hoàng Phong đỉnh Loạn thạch đêm nay đến càn quét cho sạch thị trấn này. Nhà nào nhà nấy trốn hết rồi.

Lệnh Hồ Xung mở cửa phòng, miệng vẫn không ngớt càu nhàu thóa mạ:

– Con bà chúng nó! Giữa lúc thanh thiên bạch nhật, càn khôn trong sáng, làm gì có trộm cướp? Huống chi đã có bản tướng ở đây, khi nào bọn cường đạo dám càn rỡ?

Điếm tiểu nhị nhăn mặt ấp úng:

– Mấy ông đại vương đó dữ lắm…. dữ hơn cả hùm tinh…. Mấy ông không biết có tướng quân ở đây.

Lệnh Hồ Xung nói:

– Vậy ngươi ra bảo cho chúng biết.

Điếm tiểu nhị la lên:

– Trời ơi! .. Tiểu nhân…. đời nào…. dám ra bảo mấy ông…. tiểu nhân chưa ra đến nơi thì cái đầu đã rụng rồi!

Lệnh Hồ Xung hỏi:

– Trại Hoàng Phong núi Loạn Thạch ở chỗ nào?

Điếm tiểu nhị đáp:

– Trại này ở cách ấp 28 chừng hơn 200 dặm. Hai năm trước họ đã đến cướp phá một lần, giết chết sáu bảy chục người và đốt phá dư trăm nóc nhà. Như thế có khiếp không?…. Tướng quân ơi!…. Tướng quân tuy võ nghệ cao cường nhưng một mảnh hổ làm sao địch nổ cả đàn cáo? trên sơn trại của họ, trừ các đại vương ra không kể, nguyên bọn tiểu lâu la cũng đến quá 300 người.

Lệnh Hồ Xung lại thóa mạ:

– Tổ sư chúng nó! Ba trăm đứa thì làm cái gì? Bản tướng đây xông vào giữa chiến trận có hằng thiên binh vạn mã còn chẳng coi vào đâu, xông vào rồi lại xông ra như chỗ không người.

Điếm tiểu nhị lấm lét đáp:

– Dạ dạ! Tướng quân quả là thần dũng.

Rồi gã trở gót đi cho lẹ.

Bỗng nghe ngoài thị trấn nhốn nháo loạn xà ngầu, tiếng kêu la rầm rỉ, tiếng hô con gọi mẹ ầm ầm khắp nơi.

Lệnh Hồ Xung ra ngoài cửa điếm thì thấy từng đoàn người tay xách nách mang, lưng đeo bao lớn bọc nhỏ, hớt hơ hớt hãi chạy về phía Nam.

Chàng nghĩ bụng:

– Đây là chỗ giáp giới hai tỉnh Triết Mân. Các quan chức địa phương cùng các tướng lãnh ở Hàng châu và Phúc kiến không thể chiếu cố đến khu vực này được, nên nổi bọn cường đạo hoành hành làm càn, tàn ngược trăm họ. Vậy thì đại tướng quân Ngô Thiên Đức này qua đây đến trọng nhậm ở phủ Toàn Châu gặp chuyện bất bình, có lý đâu mắt lấp tai ngơ! Ta phải giết cho kỳ hết những tên đầu sỏ bọn cường đạo để lập một chút công đức. Cái đó kêu bằng kẻ vi thần đã ăn lộc chúa phải báo đáp ơn vuạ Mẹ kiếp! Như thế là phải lắm. Ha ha!

Chàng nghĩ tới đây ra chiều đắc ý, không nhịn được, nỗi lên tràng cười rộ.

Rồi chàng la gọi:

– Điếm tiểu nhị! Lấy rượu đem đây. Bản tướng phải uống rượu rồi mới giết giặc.

Nhưng từ chủ quán, chưởng quỹ, cho đến khách trọ đều đã chuồn hết. Cả lão ẩu tiểu di, sa sẩm, tiểu nhị cũng tới tấp tranh nhau mà chạy. Dường như chúng sợ chỉ chậm một chút là chạm trán cường nhân.

Lệnh Hồ Xung la gọi khản cả cổ chúng cũng cứ cắm đầu mà chạy hết chẳng ai lý gì đến chàng.

Lệnh Hồ Xung không sao được đành tự mình xuống bếp lấy rượu thịt lên nhà đại đường, một mình rót rượu uống.

Tiếng huyên náo ngoài dường dần dần bình tĩnh lại. Lệnh Hồ Xung uống được ba bát rượu rồi thì những tiếng gọi nhau cùng những tiếng la hoảng đều mất hết. Toàn thể thị trấn yên lặng như tờ.

Lệnh Hồ Xung bụng bảo dạ:

– Lần này bọn địch ở trại Hoàng Phong gặp vận xui để lộ tiếng tăm, khi đến thị trấn thì chẳng còn gì nữa mà cướp đoạt.

Đang lúc yên lặng như tờ, bỗng nghe tiếng vó ngựa từ đàng xa từ góc tây nam vọng tới. Bốn con ngựa đang lao như tên bắn đến trại 28.

Hồi 132

Lệnh Hồ Xung giải cứu Nghi Lâm

Lệnh Hồ Xung tự hỏi:

– Đại vương gia đã đến chăng, nhưng sao bọn tùy tùng chỉ lèo tèo có mấy người thôi ư?

Chàng nghe mấy con ngựa dong ruổi trên đường lớn. Vó ngựa nện xuống những phiến đá xanh lát đường bật lên những tiếng côm cốp.

Bỗng một người lên tiếng:

– Bọn mồng béo ở trại 28 hãy nghe đây:

Đại vương gia ở Hoàng Phong trên Loạn Thạch cương có nhật lệnh:

Bất luận già trẻ gái trai ra khỏi cửa lớn rồi thì không bị giết. Còn kẻ nào ở trong nhà nhất nhất phải rụng đầu.

Hắn vừa quát tháo vừa rổi ngựa trên đường lớn trong thị trấn.

Lệnh Hồ Xung dòm qua khe cửa ra ngoài thì thấy bốn người này đều võ phục sắc vàng. Bốn con ngựa phi nhanh như gió cuốn, chàng chỉ kịp nhìn thấy bóng sau lưng mà thôi.

Lệnh Hồ Xung nghĩ thầm trong bụng:

– Bọn kỵ mã này xem chừng võ công hiển nhiên rất cao cường. Nếu chúng chỉ là tiểu lâu la trong các trại giặc cướp thì làm gì có hạng người như vậy?

Chàng len lén mở cửa ra đúng ở trước thềm quay mặt ra ngoài. Nhìn một lúc rồi cất bước đi xa chừng hơn mười trượng thì thấy bên một tòa miếu thổ địa có một cây hòe rất cao, cành lá rậm rạp. Nếu trèo lên ngọn cây này thì cả tòa thị trấn mười có thể nhìn rõ đến tám chín.

Chàng liền tung mình nhảy lên. Tay mặt lấy một cành cây rồi đánh lộn người đi mấy vòng mà lên. Chàng lên cành cao nhất nằm ngang ra liền ngồi xuống. Nhưng cả bốn bề đều yên lặng như tờ không một tiếng động.

Lệnh Hồ Xung càng chờ lâu không thấy động tĩnh càng biết trong vụ này có nhiều điều ngắt ngéo. Chàng tự hỏi:

– Bọn lâu la trại Hoàng Phong đã đến trước bấy nhiêu lâu mà sao tụi đại đầu mục chưa thấy tới? Hay là chúng chỉ phái mấy tên lâu la đến đây để báo tin rần rộ cho nhân dân trong thị trấn này trốn đi hết để lại một tòa thị trấn trống rỗng?

Chàng chờ chừng nữa giờ mới nghe văng vẳng có tiếng người mà lại là thanh âm nhỏ nhẻ của phái nữ. Chàng ngưng thần lắng tai nghe mấy câu rồi nhận ra là bọn đệ tử phái Hằng Sơn đã tới nơi.

Lệnh Hồ Xung không khỏi ngạc nhiên miệng lẩm bẩm:

– Tại sao bây giờ bọn này mới tới đây? à phải rồi! Ban ngày chắc họ còn nghỉ ngơi ở ngoài hoang dã.

Rồi chàng nghe thấy bọn họ đến gõ cửa Tiên Yên khách điếm. Nhà này không mở cửa bọn Hằng Sơn lại tìm đến khách điếm khác để gõ cửa. Khách điếm này là Nam Yên khách điếm cách miếu thổ địa khác xa.

Bọn ni cô vào Nam Yên khách điếm rồi làm gì hay nói chuyện thế nào chàng không nghe rõ được. Nhưng trong lòng chàng cũng cảm giác được đây chắc là bọn Ma giáo bố trí cạm bẫy để lừa cho phái Hằng Sơn phải mắc vào.

Lệnh Hồ Xung vẫn ẩn mình trên ngọn cây hòe để lắng nghe diễn biến.

Lệnh Hồ Xung ngồi chờ khá lâu bỗng thấy bọn Nghi Thanh bảy người ra ngoài đi thắp đèn. Trên đường phố lớn trong nhiều khách điếm đều có ánh đèn lửa lọt ra ngoài cửa sổ.

Chàng chờ một lát nữa bỗng ghe góc Đông Bắc có tiếng đàn bà thất thanh:

– Cứu tôi với! Có ai cứu tôi với!

Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi la thầm:

– Trời ơi! Hỏng bét rồi! Đệ tử phái Hằng Sơn chắc đã mắc tay độc thủ của Ma giáo.

Chàng còn tiên liệu bọn Ma giáo đã khua chuông gõ mỏ bố trí cuộc này quyết không phải chỉ sát hại một vài tên nữ đệ tử là lấy làm mãn nguyện. Nhất định chúng còn có chuyện mưu đồ trọng đại.

Chàng liền từ trên ngọn cây nhảy xuống hạ mình trên nóc tòa miếu thổ địa rồi thi triển khinh công chuyền nóc nhà nhằm chạy thẳng đến phía Đông Bắc.

Những phòng ốc trong trại 28 này căn nọ liền với căn kia. Hiện nay nội lực chàng đã cao thâm khôn lường, còn về khinh công tuy chưa đến mức tuyệt vời, song chàng chỉ hít một hơi chân khí là có thể nhảy từ nóc nhà nọ sang nóc nhà kia mau lẹ phi thường không gây ra một tiếng động.

Chỉ trong nháy mắt, chàng đã chạy tới phía ngoài căn nhà có tiếng đàn bà kêu cứu. Chàng men theo bờ tường rồi nhẹ nhàng nhảy xuống đất, dòm qua khe cửa sổ vào trong.

Trong phòng tối đen như mực, chẳng có đèn lửa chi hết. Nhưng chàng nhìn một lúc lâu cũng rõ mọi cảnh vật bên trong.

Chàng thấy 7,8 tên hán tử đứng tựa vào tường. Một người đàn bà đứng giữa phòng lớn tiếng la:

– Trời ơi! Chúng giết người! Ai cứu tôi với!

Lệnh Hồ Xung chỉ trông thấy một bên mặt người đàn bà này, nhưng cũng rõ vẻ thê lương. Coi tình trạng này thì hiển nhiên mụ đang chờ ai.

Quả nhiên mụ vừa dứt tiếng la thì có tiếng một người đàn bà quát hỏi:

– Kẻ nào dám tới đây hành hung?

Cửa phòng chỉ khép hờ, chỉ đẩy một cái là mở ra. bày người đàn bà tiến vào, người đi đầu chính là Nghi Thanh.

Cả bảy người đều tay cầm trường kiếm. Vì nóng lòng cứu người nên họ tiến vào rất gấp.

Đột nhiên người đàn bà kêu cứu vừa rồi giơ tay phải lên. Một tấm vải xanh vuông vắn dài chừng 4 thước tung lên một cái.

Bọn Nghi Thanh bảy người lập tức run lên bần bật dường như đầu váng mắt hoa. Người xoay đi mấy vòng rồi ngã lăn ra.

Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi, động tâm nghĩ thầm:

– Tấm khăn trải trong tay mụ đàn bà kia nhất định có tẩm chất thuốc độc mê hồn cực kỳ lợi hại. Nếu ta xông vào cứu người tất cũng mắc phải độc thủ của mụ. âu là ta tạm thời nhẩn nại một chút.

Bỗng thấy bọn hán tử đứng tựa lưng vào tường nhảy xổ ra lấy dây thừng cột hết chân tay bọn Nghi Thanh bảy người lại.

Lát sau, Lệnh Hồ Xung lại nghe phía ngoài có thanh âm đàn bà “ối” lên một tiếng rồi quát hỏi:

– Ai ở trong đó?

Lệnh Hồ Xung khi ở Tiên Hà Lỉnh đã từng được nghe vị ni cô này bản tính nóng nảy hay nói luôn miệng, chàng liền biết ngay đây là Nghi Hòa thì bụng bảo dạ:

– Bộ cô này nóng nảy và lổ mãng như vậy, nhất định bị bó giò chứ không thoát được.

Bỗng nghe Nghi Hòa lại la gọi:

– Nghi Thanh sư muội! Các người ở chỗ nào vậy?

Tiếp theo đánh binh một tiếng! Cánh cửa mở toang.

Bọn Nghi Hòa cứ hai người một hàng sóng vai tiến vào.

Sáu người khoa chân bước vào phòng rồi, mỗi cô vung trường kiếm lên thành hai bông hoa kiếm để hộ vệ hai bên, phòng địch nhân ở trong bóng tối xông ra tập kích. ánh kiếm dầy đạc, tưởng chừng địch nhân muốn đánh úp cũng không thể được.

Lệnh Hồ Xung biết ngay đây là phái Hằng Sơn đã luyện cho quần đệ tử tuyệt kỹ này để phòng thân.

Sau cùng người thứ bảy tiến vào rồi xoay mình lại để hộ vệ mặt sau.

Mọi người trong nhà đều nín thở không nhúc nhích.

Chúng cho người thứ bảy vào rồi thì mụ đàn bà kia lại vung tấm vải xanh lên khiến cho cả bọn mới vào đều mê đi và ngã lăn ra.

Tiếp theo bọn Vu Tẩu lại dẫn sáu người tiến vào phòng và cũng bị thuốc mê làm cho té nhào. Thế là cả trước sau 21 cô đệ tử phái Hằng Sơn đều bị hôn mê bất tỉnh và trói chặt lại trong góc phòng.

Sau một lúc, mụ đàn bà kia lại lớn tiếng kêu:

– Cứu mạng! Cứu mạng!

Nhưng không thấy người phái Hằng Sơn tới nữa.

Bỗng nghe một lão già đứng trong góc phòng vỗ tay mấy cái, bảy tên đồng bọn của lão liền theo cửa sau len lén rút lui.

Lệnh Hồ Xung nhảy lên nóc nhà khom lưng mà đi để nghe động tỉnh. Bỗng thấy trên nóc nhà phía trước có tiếng vạt áo bay phành phạch. Chàng vội nép mình xuống sát ngói thì thấy hơn chục tên hán tử vỗ tay ra hiệu cho nhau để chia đi mai phục mọi chỗ trên nóc tòa nhà lớn. tòa nhà này cách chổ Lệnh Hồ Xung ẩn thân bất quá không đầy mấy trượng.

Lệnh Hồ Xung liền bò sát bờ tường nhẹ nhàng tuột xuống thì thấy Định Tĩnh sư thái dẫn ba tên đệ tử đang đi tới. Chàng lẩn bẩm:

– Hỏng rồi! Đây là chúng dùng kế điệu hổ ly sơn. Hiện giờ bọn tiểu ni cô ở lại trong Nam Yên khách sạn tất bị nguy mất.

Giữa lúc ấy chàng lại thấy ở phía xa có mấy bóng người đi về phía khách sạn Nam Yên. Chàng muốn theo dõi hành tung bọn này.

Chợt nghe trên nóc nhà có tiếng người nói khẽ:

– Hãy chờ cho mụ ni cô lại đây rồi các người vây bọc lấy mụ.

Tiếng người nói ở ngay trên đầu Lệnh Hồ Xung. Chàng chỉ hơi cử động một chút là bị họ phát giác ra liền. Chàng đành đứng dán chặt mình vào bức tường phía sau.

Bỗng lại nghe Định Tĩnh sư thái đạp cửa ra lớn tiếng gọi:

– Nghi Hòa! Nghi Thanh! Vu Tẩu! Các người có nghe thấy ta nói không?

Thanh âm bà vọng đi rất xa, rồi bà lại chạy quanh căn nhà tìm kiếm một lượt. Sau bà nhảy lên nóc nhà dòm ngó bốn phía chứ không vào phòng tra xét.

Lệnh Hồ Xung tự hỏi:

– Sao bà lại không vào nhà xục tìm? Nếu bà vào là thấy ngay 21 tên nữ đệ tử bị trói nằm trong góc nhà.

Nhưng rồi chàng tỉnh ngộ ngay, bụng bảo dạ:

– Bà không vào là phải. Bọn Ma giáo đã bắt 21 tên đệ tử phái Hằng Sơn, dĩ nhiên họ còn bố trí nhiều thuốc mê hồn. Định Tĩnh sư thái mà vào cởi trói cho đồ đệ tất cũng bị thuốc mê làm cho té nhào chứ không thoát được.

Chàng thấy Định Tĩnh sư thái chạy ngược chạy xuôi hiển nhiên không có định kiến gì. Đột nhiên bà lại chạy về Nam Yên khách điếm. Bà chạy lẹ quá, ba tên nữ đệ tử không theo kịp.

Bỗng thấy trong góc đường mấy người nhảy xổ ra vung tấm vải vàng lên.

Ba cô đệ tử liền ngã lăn ra rồi bị bọn họ khiêng vào trong nhà.

Trong bóng tối lh lờ mờ nhìn thấy có cả Nghi Lâm trong bọn ba cô nữ đệ tử bị bắt.

Chàng động tâm tự hỏi:

– Ta có nên xông ra cứu cho tiểu sư muội Nghi Lâm không?

Rồi chàng lại tự nhủ:

– Bây giờ nếu ta xuất hiện tất xảy ra cuộc ác đấu kịch liệt, mà số đông bọn đệ tử phái Hằng Sơn lại bị quân Ma giáo bắt giữ rồi. Người ta thường nói:

“ném chuột sợ vỡ đồ”. Vậy ta không nên ra mặt chiến đấu với họ mà chỉ ngấm ngầm động thủ là hơn.

Tiếp theo chàng lại thấy Định Tĩnh sư thái từ Nam Yên khách điếm chạy ra. Bà vừa lớn tiếng thóa mạ. Sau bà lại nhảy lên nóc nhà réo tên Đông Phương Bất Bại ra mà chưởi.

Quả nhiên bọn Ma giáo không nhịn được nữa.

Bảy tên kia liền nhảy ra vây lấy bà tấn công.

Lệnh Hồ Xung coi hai bên qua lại mấy chiêu rồi chàng nghĩ thầm trong bụng:

– Kiếm thuật của Định Tĩnh sư thái quả nhiên cao thâm khôn lường. Tuy một mình bà chọi với bảy tên nhưng cũng không đến nỗi thất bại ngay trong nhất thời được. âu là ta nhân cơ hội này đi tìm cách giải cứu cho Nghi Lâm sư muội.

Tính vậy rồi chàng liền tung mình nhảy vào trong nhà. Chàng thấy một hán tử cầm đao đứng ở giữa phòng. Ba cô gái bị trói chặt nằm lăn dưới chân gã.

Lệnh Hồ Xung nhảy xổ lại tay cầm kiếm giơ lên đâm thẳng vào cổ họng gã.

Gã này chưa kịp phát giác thì đã chết toi rồi!

Chính Lệnh Hồ Xung cũng không khỏi sửng sốt. Chàng tự hỏi:

– Sao chiêu kiếm của ta lại phóng ra thần tốc đến thế được? Tại sao mình vừa hươi kiếm mà mũi kiếm đã cắm phập ngay vào cổ họng đối phương mới thật là kỳ!

Chàng có biết đâu sau khi luyện được “Hấp Tinh Đại Pháp” của Nhậm Ngã Hành, trong người chàng lại có những luồng chân khí của Đào Cốc lục tiên, Bất Giới hòa thượng, Hắc Bạch Tử, thành ra nội lực chàng cường mạnh đến trình độ không ai có thể tưởng tượng được. Nội chàng mà phát huy bằng phép “Độc Cô cửu kiếm” thì uy lực khủng khiếp biết đến đâu mà nói.

Hấp Tinh Đại pháp rất lợi hại ở chỗ nó hút nội lực của địch nhân chính chàng cũng không biết và tự nhiên nó tăng công lực cho chàng.

Nguyên Lệnh Hồ Xung định phóng chiêu kiếm này khiến cho địch nhân vung đao lên gạt thì thanh trường kiếm của chàng sẽ đâm xuống huyệt Hoàn khiêu ở đùi của gã khiến gã ngã lăn ra để chàng cứu người. Không ngờ đối phương lại không kịp ra tay đỡ gạt để nhát kiếm đâm gã chết uổng.

Lệnh Hồ Xung trong lòng không khỏi có chút hối hận. Chàng kéo tử thi lên cuối xuống nhìn thì quả nhiên trong ba cô gái nằm đó có cả Nghi Lâm.

Chàng đưa tay sờ mũi nàng thì thấy hơi thở đều đặn. Nàng chỉ mê chứ không có gì đáng ngại.

Lệnh Hồ Xung liền chạy xuống bếp lấy một gáo nước lạnh vỗ vào mặt Nghi Lâm.

Chỉ trong khoảnh khắc Nghi Lâm miệng ú ớ rồi hồi tỉnh lại. Ban đầu nàng không biết mình hiện đang ở đâu. Nhưng nàng hé mắt ra ngó liền tỉnh ngộ ngay, ngồi bật dậy. Nàng muốn sờ thanh kiếm bên mình mới phát giác ra là chân tay bị trói, suýt nữa lại té xuống.

Lệnh Hồ Xung nói:

– Tiểu sư thái! Tiểu sư thái đùng sợ chi hết tên bất lương đó đã bị bản tướng giết chết rồi.

Chàng nói xong liền lấy kiếm cắt đút dây trói cho Nghi Lâm.

Nghi Lâm ở trong bóng tối nghe thanh âm thì phảng phất như tiếng Lệnh Hồ đại ca là con người mà nàng vẫn ngày thương đêm nhớ.

Nàng vừa kinh hãi vừa mừng thầm, lắp bắp gọi:

– Tướng quân…. Tướng quân…. là Lệnh Hồ đại…

Còn chữ “ca” nàng không nói ra miệng vì nàng cảm thấy không đúng rồi nàng hổ thẹn mặt đỏ bừng lên.

Nàng ngập ngừng hỏi:

– Tướng quân…. Tướng quân là ai?

Lệnh Hồ Xung nghe nàng nói đã nhận ra mình rồi, liền đỗi lại giọng khẽ đáp:

– Đã có bản tướng ở đây. Bọn giặc cỏ đó không dám khinh mạn các vị đâu.

Nghi Lâm vọi nói:

– Ủa! Té ra là Ngô tướng quân. Sư bá của tiểu ni đâu rồi?

Lệnh Hồ Xung đáp:

– Bà ở bên ngoài giao chiến với địch nhân. Chúng ta ra ngoài coi đi!

Nghi Lâm gọi:

– Trịnh tỷ tỷ! Tần sư muội!…

Nàng móc trong bọc ra viên đá lửa quẹt lửa lên thì thấy hai người vẫn nằm dưới đất. Nàng nói:

– Chà! Họ đều nằm cả ở đây.

Nàng muốn lại cắt đút dây trói chân tay cho bạn thì Lệnh Hồ Xung bảo:

– Khoan đã! Chúng ta phải đi giúp sư thái là việc cần kíp.

Nghi Lâm đáp:

– Đúng thế!

Lệnh Hồ Xung trở gót đi ra. Nghi Lâm đi theo chàng.

Hai người đi được mấy bước thì thấy bóng bảy người chạy ra như baỵ Tiếp theo là những tiếng leng keng gạt ám khí rớt xuống không ngớt.

Lại nghe có tiếng người nói lớn:

– Kiếm pháp Định Tĩnh sư thái thật là cao cường!

Định Tĩnh sư thái nhận ra đối phương đều là nhân vật phái Tung Sơn.

Sau đó một lát lại thấy Định Tĩnh sư thái cùng mười mấy tên hán tử đi theo vào Tiên Yên khách điếm.

Lệnh Hồ Xung dắt tay Nghi Lâm ngấm ngầm đi theo đến khách điếm, đứng núp bên ngoài của sổ nghe trộm.

Nghi Lâm thấy tay mặt của mình bị Lệnh Hồ Xung nắm giữ, nàng muốn giựt ra nhưng lại nghĩ rằng người ta đã cứu mình ra khỏi ổ ma quỉ thì có nắm tay mình quyết không phải vì ác ý. Nếu mình miễn cưỡng giựt ra há chẳng thành người bất lịch sự.

Nàng nghĩ vậy liền cứ dể vậy cho Lệnh Hồ Xung nắm chặt tay mình.

Bỗng nghe Định Tĩnh sư thái cùng Chung Trấn nói chuyện ở trong nhà.

Lão họ Chung mồm năm miệng mười yêu cầu Định Tĩnh sư thái trước hết hãy ưng thuận việc đem phái Hằng Sơn hợp vào phái Tung Sơn làm một rồi hắn sẽ giúp bà cứu thoát bọn đệ tử.

Nghi Lâm tuy ít lịch duyệt và kiến thức thô sơ nhưng nàng nghe giọng lưỡi của Chung Trấn cũng biết rõ hắn thừa cơ người ta gặp lúc nguy nan mà tính chuyện mưu đồ bất chính thì trong lòng nàng ngấm ngầm căm tức.

Sau nàng nghe Định Tĩnh sư thái ra chiều tức giận đối phương, một mình bà bỏ ra ngoài.

Lệnh Hồ Xung chờ cho Định Tĩnh sư thái đi xa rồi mới lại gõ cửa Tên Yên khách điếm. Chàng lớn tiếng thóa mạ:

– Tổ mẹ chúng bay! Bản tướng vào đây ăn uống rồi còn đi ngủ. Những quân điếm tiểu nhị khốn kiếp đâu sao không mở cửa cho mau?

Định Tĩnh sư thái ở trong tình trạng vô kế khả thi, nỗng nghe tiếng vị tướng quân này quát tháo thì trong bụng mừng thầm.

Lập tức quay trở lại.

Nghi Lâm tiến ra đón, cất tiếng gọi:

– Sư bá!…

Định Tĩnh sư thái càng mừng hơn vội hỏi:

– Vừa rồi ngươi ở đâu?

Nghi Lâm đáp:

– Đệ tử bị bọn yêu nhân Ma giáo bắt rồi được vị tướng quân đây cứu thoát…

Lúc này Lệnh Hồ Xung đã đẩy cửa quán tiến vào.

Trong đại đường, hai ngọn đèn nên sáng trưng.

Chung Trấn nét mặt lầm lì cất giọng trầm trầm hỏi:

– Tên nào mà quát tháo ầm ĩ thế? Đuổi cổ nó đi cho ta!

Lệnh Hồ Xung nghe lão kia nói vậy liền ngoác miệng ra mà thóa mạ:

– Mẹ quân khốn kiếp! Bản tướng đường đường là mệnh quan triều đình mà mi lớn mật dám buông lời hỗn xược. Chủ quán đâu! Mụ già, mụ trẻ cùng điếm tiểu nhị đâu cả rồi? Các ngươi mau mau đuổi chúng cút ngay.

Bọn người phái Tung Sơn nghe chàng thóa mạ mấy câu lại gọi cả lũ nhà quán trách mắng thì trong lòng có ý khiếp sợ.

Chung Trấn nghĩ mình mang tội lớn nhất đang nữa đêm đang cướp lại gặp phải tên cẩu quan này, liền khẽ bảo sư đệ:

– Điểm huyệt cho hắn ngã ra chứ đùng giết hắn.

Cẩm Mao Sư Cao Khắc Tân gật đầu cười hì hì đi tới trước mặt Lệnh Hồ Xung nói:

– Bọn tại hạ tưởng ai. Té ra là quan lão gia. Vậy cam bề thất kính.

Lệnh Hồ Xung đáp:

– Ngươi biết phép là haỵ Các ngươi bất quá là hạng bách tính man rợ không hiểu vương pháp, kể ra cũng không đáng trách.

Cao Khắc Tân cười nói:

– Dạ dạ! Đa tạ quan lão gia!

Rồi gã lạng người tới trước thò ngó tay trỏ ra nhằm đâm vào sau lưng Lệnh Hồ Xung.

Gã nhằm huyệt rất trúng. Về công phu diểm huyệt , phái Tung Sơn nổi tiếng là một tuyệt nghệ trong võ lâm. Gã điểm trúng “Tiếu yêu huyệt”. Đáng lý đối phương phải nổi lên tràng cười không ngớt rồi mê đi không biết gì nữa và sau 12 giờ mới tỉnh lại được.

Ngờ đâu, Cao Khắc Tân sau khi điểm huyệt Lệnh Hồ Xung, chàng chỉ cười khì một tiếng rồi hỏi:

– Ngươi thật là hổn xược, dám động thủ động cước định làm trò cười cho bản tướng chăng?

Định Tĩnh sư thái và Nghi Lâm lúc này đang đúng ngoài cửa thấy Cao Khắc Tân dùng thủ pháp điểm huyệt của phái Tung Sơn điểm vào người Lệnh Hồ Xung mà chàng vẫn thản nhiên như không, bất giác hai người vừa kinh hãi vừa mừng thầm, bụng bảo dạ:

– Bản lãnh người này cao cường đến thế, vậy phen này phái Tung Sơn muốn thừa cơ lúc người ta lâm vào tình trạng nguy ngập để hòng uy hiếp, tất phải thất bại.

Cao Khắc Tân thấy mình đã điểm trúng huyệt đối phương mà không đem lại kết quả nào thì trong lòng rất lấy làm kỳ. Gã lại phóng ngón tay ra điểm lần thứ hai. Lần này gã vận cả 10 thành công lực vào ngón tay trỏ.

Lệnh Hồ Xung bật cười ha hả rồi nhảy tung lên vừa cười vừa thóa mạ:

– Con bà nó! Cứ sờ lần vào lưng lão gia, muốn ăn cắp tiền bạc phải không? Ta coi tướng mạo ngươi đường đường là một hán tử ra dáng nhân tài, mà sao không chịu học làm người cao thượng, lại học nghề ăn cắp đê tiện làm chi?

Cao Khắc Tân trong lòng cảm thấy người này có điều khác lạ. Gã không nghĩ ngợi gì nữa, xoay tay trái lại nắm lấy tay phải Lệnh Hồ Xung hất mạnh một cái tưởng làm cho chàng phải ngã lăn ra.

Ngờ đâu, bàn tay gã vừa chạm vào cổ tay chàng liền cảm thấy luồng nội lực trong người mình từ lòng bàn tay ào ạt tiết ra. Gã muốn giựt tay về cũng không được nữa.

Cao Khắc Tân sợ quá muốn la lên nhưng gã há miệng rồi mà không thốt ra được nửa tiếng.

Nguyên Lệnh Hồ Xung luyện được Hấp Tinh Đại Pháp rồi tuy lòng chàng không muốn sử dụng mà tự nhiên hấp lực cứ hút lấy công lực của người khác.

Giả tỷ đối phương không vận nội lực mà chỉ cầm tay một cách thân thiết hoặc như khi Lệnh Hồ Xung nắm tay dắt Nghi Lâm cùng đi thì hấp lực không phát huy để hút lấy nội lực bên ngoài. Nhưng đối phương vận động nội lực nhiều hay ít thì lại bị hấp lực trong người chàng hút lấy chân lực theo mức độ tương đương. Chỉ còn biện pháp duy nhất là lập tức đình chỉ không vận nội động nội lực nữa hay Lệnh Hồ Xung không có ý nắm giữ thì nội lực mới đình lại không tiết ra. Bằng hai bên cùng phát huy nội lực để dằng co thì nội lực dối phương càng bị hút rất mau.

Lệnh Hồ Xung phát giác nội lực của đối phương đang trút vào trong người chàng, cũng như ngày trước chàng nắm lấy tay Hắc Bạch Tử khiến hắn biến thành phế nhân thì trong lòng kinh hãi nghĩ thầm:

– Đây là một thứ tà pháp không nên sử dụng.

Chàng liền lấy hết sức giật mạnh cho rời khỏi tay ra.

Cao Khắc Tân đúng ngay người như tượng gỗ va có cảm tưởng nhu được Hoàng ân xuống lệnh đại xá liền lại hai bước.

Có điều hắn cảm thấy toàn thân nhủn ra như người bị trọng bệnh mới khỏi.

Hắn liền lớn tiếng la:

– Hấp Tinh Đại Pháp! Hấp…. Hấp Tinh Đại Pháp!

Giọng nói ú ớ đầy vẻ khủng khiếp.

Chung Trấn, Đặng bát công và quần đệ tử phái Tung Sơn đều nhảy lên nhao nhao đồng thanh hỏi:

– Sao?

Cao Khắc Tân ấp úng đáp:

– Người.. người này sử dụng .. Hấp tinh yêu pháp.

Bỗng thấy ánh thanh quang loé lên và những tiếng choang choảng khua vang.

Mọi người rút trường kiếm ra khỏi vỏ.

Thần tiên Đặng Bát Công tay cầm nhuyễn tiên.

Tay kiếm của Chung Trấn cực kỳ thần tốc. ánh hào quang vừa loé lên mũi kiếm nhằm đâm vào cổ họng Lệnh Hồ Xung.

Lúc Cao Khắc Tân lớn tiếng kêu la, Lệnh Hồ Xung đã nghĩ ngay tới bọn người phái Tung Sơn nhất định sẽ xông vào để đâm chém mình. Chàng vừa thấy mọi người rút trường liếm ra cầm tay cũng rút yêu đao ở sau lưng ra. Thanh đao còn dính cả túi dùng làm trường kiếm. Tay chàng run động nhằm điểm vào cánh tay mọi người.

Bỗng nghe những tiếng choang choảng không ngớt.

Bao nhiêu trường kiếm tới tấp rớt xuống đất.

Chung Trấn là tay võ công cao nhất. Tay hắn tuy bị túi đao điểm trúng mà hắn vẫn giữ được trường kiếm không tuột khỏi taỵ Nhưng hắn cũng phải một phen bở vía nhảy lùi lại phía sau.

Trong đám đệ tử phái Tung Sơn thì thảm hại nhất là Đặng Bát Công, đốc roi đã tuột khỏi tay mà ngọn roi lại quấn ngược vào đầu vào cổ khiến hắn cơ hồ nghẹt thở.

Hồi 133

Thấy giày mũ biết đường theo lối

Chung Trấn đứng tựa lưng vào tường, hắn sợ quá sắc mặt lợt lạt, không còn một chút huyết sắc, cất giọng run run hỏi:

– Trên chốn giang hồ, có lắm tin đồn đại là Giáo chủ trước kia của Ma giáo là Nhậm Ngã Hành, lại mới xuất hiện. Các ha…. các hạ có phải là…. Nhậm giáo chủ…. Nhậm Ngã Hành không?

Lệnh Hồ Xung vừa bật lên tràng cười hô hố vừa văng tục thóa mạ:

– Tổ mẹ chúng nó! Cái gì mà Nhậm Ngã Hành với Nhậm Nhĩ Hành? Bản tướng đây là mệnh quan của triều đình, là hào kiệt đương thời, đi không đổi họ, ngồi chẳng đổi tên. Bản tướng họ Ngô, quan danh húy hiệu Thiên Đức. Còn tụi bay là quân ở xó núi nào? Trại nào?

Chung Trấn chắp tay đáp:

– Các hạ phục hưng cơ nghiệp ở Đông sơn. Chung mỗ tự biết mình không địch nỗi, vậy xin hãy tạm biệt, sau này có ngày tái ngộ.

Đột nhiên hắn nhảy vọt lại phía cửa sổ chuồn đi.

Cao Khắc Tân cũng nhào ra theo.

Bọn đồ đệ lục tục vọt mình qua cửa sổ tiếp tục dông tuốt.

Trường kiếm ngổn ngang đầy mặt đất mà tên nào cũng hốt hoảng bỏ chạy không ai dám lượm một thanh nào.

Lệnh Hồ Xung vẫn đứng yên, tay trái cầm túi đao, tay mặt nắm chuôi làm bộ gắng sức rút mấy lần mà thủy chung lưỡi đao vẫn không tách rời khỏi túi.

Chàng lại càu nhàu:

– Mẹ kiếp! Đao kiếm gì mà han rỉ tệ hại đến thế? Mai mình phải đi kiếm một tên thợ mài dao để nó tháo cho mới dược.

Định Tĩnh sư thái hai tay chắp trước ngực nói:

– Ngô tướng quân! Tướng quân có rảnh thì cùng đi với lão ni để cứu bọn nữ đồ đệ được chăng?

Lệnh Hồ Xung thấy bọn Chung Trấn đã bỏ đi, chàng chắc không còn tên nào chống nỗi Định Tĩnh sư thái vì kiếm pháp của bà tinh diệu phi thường.

Chàng liền đáp:

– Bản tướng cần phải ở lại đây uống mấy bát rượu đã! Lão sư thái ơi! Sư thái ngồi lại uống với bản tướng vài chung được chăng?

Nghi Lâm nghe chàng nhắc đến chuyện uống rượu thì nghĩ bụng:

– Ông tướng này mà gặp Lệnh Hồ đại ca thì thật là đôi bạn rất tương đắc.

Nàng liếc cặp mắt trong sáng ngó trộm Lệnh Hồ Xung thì ngay phải mục quang chàng đang nhìn mình chằm chặp. Bất giác má nàng ửng hồng ra chiều bẻn lẻn. Nàng liền cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng nữa.

Định Tĩnh sư thái đáp:

– Xin Ngô tướng quân miễn thứ cho bần nị Bần ni không biết uống rượu và xin cáo biệt.

Bà chắp tay thi lễ rồi trở gót đi ngay.

Nghi Lâm theo Định Tĩnh sư thái ra cửa quán, nàng không nhịn được lại quay đầu nhìn Lệnh Hồ Xung lần nữa thì thấy chàng đã đứng lên vừa đi tìm rượu vừa càu nhàu:

– Con bà nó! Người trong khách điếm này chết sạch sành sanh không còn một mống nào hay sao mà chẳng thấy chúng ló mặt ra?

Nghi Lâm nghĩ thầm trong bụng:

– Lúc ở trong bóng tối, ta nghe khẩu âm ông tướng này phảng phất như thanh âm của Lệnh Hồ đại cạ Có điều hễ ông mở miệng là tuôn ra những lời thô tục, mỗi câu lại đèo thêm mấy tiếng tục tằn, đâu có được văn nhã lễ mạo như Lệnh Hồ đại cả Ta…. Ta thật khéo nghĩ quanh nghĩ quẩn! Hỡi ơi! Thật là…

Lệnh Hồ Xung tìm thấy vò rượu liền ghé miệng vào nốc ừng ực hết đến nữa vò.

Chàng nghĩ bụng:

– Mấy bà vãi già, ni trẻ rối mấy cô gái đó có quay trở lại, lại loe toe cái miệng. Cô này chưa dứt lời bà kia lại hỏi tới. Mình mà đối đáp lỡ một câu tất bị lòi đuôi. Các mụ đi khỏi lại càng rảnh mình. Những cô kia có cứu tỉnh lại được ít ra cũng mất nữa giờ. Mình thì bụng đã đói meo, hãy tìm đồ ăn một bữa cho no đã.

Chàng lại nâng vò rượu lên uống cho cạn sạch không còn lấy một giọt rồi mới lần mò xuống bếp để tìm đồ ăn.

Chàng vào bếp thấy một chảo cơm trắng đang bốc hơi ngùn ngụt nhưng mũi ngửi đã thấy mùi khét lẹt vì bị cháy khê.

Chàng biết chảo cơm này là do bọn Chung Trấn nấu rồi chưa kịp ăn. Chàng xới cơm vào bát rồi cúi đầu xuống ăn luôn mấy miếng.

Đoạn chàng lại chạy đi kiếm đồ ăn. Chàng vừa ăn được mấy miếng, bỗng nghe tiếng Nghi Lâm thét lên lanh lảnh từ đàng xa vọng lại.

Nàng lớn tiếng gọi:

– Sư bá! Bớ sư bá! Sư bá ở chỗ nào?

Thanh âm la gọi rất cấp bách!

Lệnh Hồ Xung tay bưng bát cơm hấp tấp chạy về phía phát ra âm thanh.

Chàng thấy Nghi Lâm và hai cô nhỏ tuổi đứng trên đường phố, lớn tiếng réo gọi:

– Sư bá! Sư phụ Ới!…

Lệnh Hồ Xung hỏi ngay:

– Có chuyện chi mà hốt hoảng như vậy?

Nghi Lâm đáp:

– Tiểu ni đi cứu tỉnh Trịnh sư thư và Tần sư muội. Còn sư bá nóng ruột đi kiếm các vị sư thư khác. Lúc bọn tiểu ni ba người ra khỏi phòng thì chẳng biết lão nhân gia đi về hướng nào nữa.

Lệnh Hồ Xung thấy Trịnh Ngạc mới trạc 22 tuổi, mà Tần Quyên lại càng nhỏ nữa, bất quá mới 15,16 thì bụng bảo dạ:

– Cô bé này hãy còn là con nít đã biết gì đâu mà sao phái Hằng Sơn cũng cho cô đi làm chi?

Chàng liền mỉm cười đáp:

– Bản tướng biết các vị đó ở chỗ nào rồi. Vậy các cô hãy đi theo bản tướng.

Đoạn chàng chạy lẹ về phía Đông Bắc, đến gian phòng lớn mà bọn Nghi Thanh, Nghi Hòa bị bắt lúc trước.

Vừa tới nơi, Lệnh Hồ Xung đẩy cửa mở ra. Nhưng chàng sợ người đàn bà lúc nãy chuyên đánh thuốc mê hãy còn ở bên trong nên quay lại bảo mấy cô đi theo:

– Các cô hãy lấy khăn tay bịt mũi lại vì trong nhà có con mụ tàn ác chuyên phóng thuốc độc.

Chàng cũng đưa tay lên bịt mũi và ngậm miệng lại rồi mới khoa chân bước vào phòng.

Mọi người vào trong đại dường bất giác đều thộn mặt ra!

Nguyên trong phòng này lúc trước bao nhiêu đệ tử phái Hằng Sơn bị điểm huyệt và la trời đều nằm ngổn ngang ở dưới đất thì bây giờ không thấy tông tích đâu nữa.

Lệnh Hồ Xung buột miệng la:

– Ô hay!

Chàng ra chiều rất đỗi ngạc nhiên.

Trên bàn có cây đèn nến, chàng bật lửa thắp lên thì trong phòng rộng lớn trống không chẳng có một người nào.

Chàng liền chạy đi xục tìm khắp một lượt mà chẳng thấy tăm hơi chi hết, miệng chàng lẩm bẩm:

– Thế này thì lạ thật! Thế này thì lạ thật!

Nghi Lâm, Trịnh Ngạc, tần Quyên giương cặp mắt thao láo nhìn Lệnh Hồ Xung.

Cả ba cô nét mặt đều lộ vẻ nghi ngờ.

Lệnh Hồ Xung nói:

– Mẹ kiếp! Bao nhiêu sư tỷ sư muội các cô bị một mụ nạ dòng phóng độc cho mê đi ngã lăn ra rồi bị trói lại bỏ chỗ này. Mới trong khoảnh khắc mà sao lại không thấy đâu nữa?

Trịnh Ngạc hỏi:

– Ngô tướng quân! Tướng quân trông rõ bọn sư tỷ của tiểu ni ngã lăn cả ra đây ư?

Lệnh Hồ Xung đáp:

– Đêm qua bản tướng nằm mơ thấy rõ vô số ni cô nạ dòng nằm ngổn ngang dưới đại đường này. Khi nào còn sai được.

Trịnh Ngạc lắp bắp hỏi:

– Tướng quân…. Tướng quân…

Cô muốn hỏi tướng quân nằm mơ thấy đã chắc đâu là chuyện thật? Nhưng cô biết ông tướng này thích nói quanh nói quẩn. Y nói nằm mộng thấy mà thực ra chính mắt y thấy rồi cũng chưa biết chừng.

Cô nghĩ vậy liền đổi giọng:

– Tướng quân! Tướng quân thử đoán coi bọn họ đi về phương nào?

Lệnh Hồ Xung trầm ngâm một chút rồi đáp:

– Không chừng các bà các cô thấy nơi nào có lắm cá nhiều thịt tìm đến ăn một bữa cho thỏa thích. Hoặc họ gặp trường ca kịch, hát xướng liền la cà vào coi cho thích mắt, khoái tai.

Rồi chàng vẫy tay nói tiếp:

– Ba cô nhỏ ơi! Hay hơn hết là mấy cô đi theo sát bản tướng đừng có xa rời. Muốn ăn thịt hay xem hát thì để lúc nào rãnh hãy đi, hà tất phải vội vàng trong nhất thời.

Tần Quyên tuy là cô gái nhỏ tuổi nhất nhưng cô rất thông minh. Cô biết ông tướng này thấy bọn mình là ni cô mà chỉ nói đến chuyện ăn thịt và xem hát chẳng qua là ông muốn đùa chắc ông biết rõ tình thế nguy ngập lắm rồi.

Rồi cô tự nghĩ:

– Ông bảo các vị sư tỷ lọt vào tay địch chẳng hiểu có đúng không sự thực không. Nhưng mấy chục người phái Hằng Sơn ở nhà ra đi bây giờ chỉ còn lại ba người nhỏ tuổi. Ngoài cách nghe ông sai phái cũng chẳng có kế hoạch nào khác nữa.

Cô liền cùng Nghi Lâm, Trịnh Ngạc theo Lệnh Hồ Xung ra cửa.

Lệnh Hồ Xung lẩm bẩm một mình:

– Chẳng lẽ đêm qua mình nằm mộng không đúng, mắt hoa nhìn không rõ hay sao? Nếu vậy đêm nay phải ăn chay nằm mộng lại một lần nữa mới được.

Chàng nghĩ thầm trong bụng:

– Bọn đệ tử phái Hằng Sơn kia bị chúng bắt đem đi đã đành nhưng sao cả Định Tĩnh sư thái cũng đột nhiên mất tích? Không khéo mà lọt vào cạm bẫy và bị địch nhân ám toán rồi. Bây giờ ta phải lập tức đi tìm kiếm mới được. Nhưng bọn Nghi Lâm ba cô hãy còn nhỏ tuổi mà lưu lại trại 28 này thì thật không ổn chút nào. Mình phải đưa cả các cô đi để tìm sư bá họ mới xong.

Nghĩ vậy chàng liền nói:

– Bây giờ chúng ta chẳng có mấy người vậy chúng ta cùng đi cả với nhau để tìm xem sư bá các cô la cà vào đám nào? Các cô tính có nên không?

Trịnh Ngạc vội đáp:

– Vậy là hay lắm! Tướng quân võ nghệ cao cường, kiến thức hơn đời. Nếu không được tướng quân hướng dẫn thì e rằng bọn tiểu ni khó lòng tìm thấy sư bá được.

Lệnh Hồ Xung cười nói:

– Cô bảo bản tướng võ nghệ cao cường kiến thức hơn đời là đúng lắm. Sau này bản tướng được đeo ấn Nguyên soái đi binh Phiên rồi thăng quan phát tài thì thế nào cũng đi tặng hai trăm lạng bạc để ba cô nhỏ may quần áo mới mặc chơi.

Chàng vừa nói huyênh hoang vừa đi bất giác đã hết trại 28. Chàng nhảy lên nóc nhà nhìn ra bốn phía.

Lúc này mặt trời mới mọc, làn mù trắng hãy còn bao la bát ngát.

Trên ngọn cây khói ráng rực rỡ.

Chàng đưa mắt nhìn ra hai con đường lớn ở hai bên tòa nhà chưa thấy một bóng người.

Đột nhiên chàng thấy trên đường lớn mé nam có một vật mầu xanh xanh cách đó khá xa nên không rõ là vật gì nhưng trên đường vắng tanh mà vật đó nằm chình ình ở giữa đường khác nào đập vào mắt.

Lệnh Hồ Xung liền từ trên nóc nhà nhảy xuống, chàng chạy tới lượm lên coi thì ra một chiếc giày đàn bà giống như giày của Nghi Lâm vẫn đi.

Chàng đứng chờ lại một chút thì ba cô kia cũng rượt tới nơi.

Chàng liền đưa chiếc giày cho Nghi Lâm hỏi:

– Cô hãy coi chiếc giày này có phải của cô không? Tại sao lại bỏ tại đây?

Nghi Lâm cầm chiếc giày, cô biết rõ hiện chân mình đang đi giày mà cũng phải nhìn xuống xem thì quả hai chân đều có đủ giày.

Trịnh Ngạc hỏi xen vào:

– Chiếc giày này không biết của vị sư tỷ hay sư muội nào? Tại sao lại rớt ở đây?

Tần Quyên đáp:

– Chắc là vị sư tỷ nào khi bị địch nhân bắt đem đi rồi y dãy dụa nên rớt chiếc giày này xuống.

Trịnh Ngạc nói:

– Có khi vị sư tỷ đó cố ý lưu chiếc giày này lại để chúng ta biết đường tìm kiếm cũng nên.

Lệnh Hồ Xung hỏi:

– Đúng thế! Cô này quả nhiên kiến thức hơn người mà võ nghệ lại cao cường vậy bây giờ chúng ta nên rượt theo về phía nam hay ngược lên phía Bắc?

Trịnh Ngạc đáp:

– Dĩ nhiên chúng ta phải nhằm phía Nam mà đuổi.

Lệnh Hồ Xung liền co cẳng chạy thật mau về phía Nam.

Chỉ trong chớp mắt chàng đã chạy đến mấy chục trượng.

Ban đầu bọn Trịnh Ngạc cách chưa xa mấy nhưng chẳng bao lâu trông bóng sau lưng chàng chỉ còn thấy một chấm đen nhỏ.

Lệnh Hồ Xung vừa chạy vừa quan sát hai bên đường. Thỉnh thoảng chàng quay đầu lại nhìn ba người vì sợ mấy cô đi cách xa cứu ứng không kịp. Nếu ba cô bị địch nhân bắt đem đi mà chàng ở xa một dặm thì khó lòng đuổi kịp. Chàng liền dừng chân để chờ đợi.

Lệnh Hồ Xung dừng bước chờ cho bọn Nghi Lâm rượt tới nơi rồi chàng lại cất bước tiến về phía trước.

Chàng cứ chạy nhanh một lúc hễ thấy cách ba cô khá xa lại dừng bước chờ đợi họ.

Sau mấy lần như vậy, chàng đã chạy xa được đến mấy chục dặm đường.

Lệnh Hồ Xung đưa mắt nhìn ra phía trước thấy đường xá gập ghềnh mà hai bên toàn là những cây cổ thụ rất lớn thì nghĩ thầm:

– Giả tỷ địch nhân ẩn mình vào gốc cây ở khúc đường vòng vèo này xổ ra bắt bọn Nghi Lâm cướp đem đi thì mình khó lòng đuổi kịp.

Chàng lại thấy Tần Quyên mặt đỏ bừng vì chạy lâu mỏi mệt. Chàng biết cô nhỏ tuổi non sức không thể chịu đựng được những cuộc chạy nhanh trên quãng đường dài liền thả bước chậm lại và lớn tiếng càu nhàu:

– Tổ mẹ nó! Bản tướng đi ủng mà lại chạy nhanh thành ra thủng cả đế da không chạy được nữa rồi, chẳng lẽ mình làm tướng lại quẳng ủng đi chân không bao giờ? Vậy bây giờ đành đi thong thả lại một chút.

Bốn người lại đi thêm một quãng đường chừng bảy, tám dặm nữa, Tần Quyên bỗng la lên:

– Ô kìa!

Rồi cô chạy vào một bụi cây rậm, lượm được một cái mũ chóp xanh lên coi thì đúng là mũ cũa một vị nữ ni phái Hằng Sơn.

Trịnh Ngạc nói:

– Thưa tướng quân! Bọn sư tỷ của tiểu ni quả nhiên bị giặc bắt đem đi theo ngả đường này rồi.

Ba cô thấy bọn mình rượt đúng đường đều phấn khởi tinh thần.

Các cô liền hăng hái tăng gia cước lực mà chạy thành ra Lệnh Hồ Xung lọt lại phía sau.

Vào khoảng giờ ngọ, bốn người đi tới một quán cơm nhỏ liền vào nghỉ chân ăn uống.

Chủ quán thấy một vị tướng quân lại có một tiểu ni cô và hai thiếu nữ đi theo thì trong lòng rất lấy làm kinh dị bất giác hắn giương cặp mắt thao láo lên mà ngắm nghía mọi người.

Lệnh Hồ Xung liền đập bàn quát mắng:

– Con bà ngươi! Có chi kỳ lạ mà ngươi ngó dữ thế? Cả đời ngươi chưa từng trông thấy ông sư bà vãi hay sao?

Chủ quán run sợ đáp:

– Dạ dạ! Tiểu nhân không dám!…

Trịnh Ngạc chợt động tâm trỏ vào Nghi Lâm cất tiếng hỏi chủ quán:

– Này đại thúc! Đại thúc có thấy mấy vị tiểu sư thái cũng là người xuất gia ăn mặc như thế này đi qua đây không?

Chủ quán ngơ ngác đáp:

– Mấy vị thì không có nhưng một vị thì có. Song là một vị lão sư thái nhiều tuổi hơn tiểu sư thái không biết bao nhiêu?…

Lệnh Hồ Xung lại quát mắng:

– Thằng cha này nói lăng nhăng quá! hay là ngươi muốn giở giọng khôi hài? Đã là một vị lão sư thái chẳng lẽ lại nhỏ tuổi hơn tiểu sư thái hay sao mà ngươi còn nói cái gì nhiều tuổi hơn tiểu sư thái?

Chủ quán sợ hãi đáp:

– Dạ dạ! Quan gia dạy chí phải!

Trịnh Ngạc lại cười hỏi:

– Hình dạng vị lão sư thái đó thế nào?

Chủ quán đáp:

– Vị lão sư thái đó hớt ha hớt hải hỏi tiểu quán có thấy mấy người xuất gia đi qua nẻo đường này không? Tiểu quán trả lời bà là không có rồi bà lại chạy ngaỵ Trời ơi! Bà tuổi già như vậy mà bà chạy lẹ Ôi là lẹ. Tay bà còn cầm một thanh kiếm sáng loáng khác nào một cô đào trên võ hí đài.

Tần Quyên vỗ tay reo:

– Đúng là sư phụ rồi! Chúng ta rượt mau đi!

Lệnh Hồ Xung cản lại nói:

– Khoan đã! Ăn no rồi hãy tính!

Bốn người hối hả ngồi vào ăn cơm.

Lúc ra đi Tần Quyên mua bốn chiếc bánh bao rồi lại bảo đem đi cho sư phụ ăn.

Lệnh Hồ Xung nghe cô nói vậy bất giác lòng se lại nghĩ thầm:

– Con nhỏ này đối với sư phụ có hiếu tâm như vậy thật là đáng khen. Tuy mình hết lòng hiếu thảo với sư phụ cùng sư nương cũng không được bằng y.

Lúc này bốn người đạ vào tới địa giới tỉnh Phúc Kiến.

Lệnh Hồ Xung thấy còn cách chỗ sư phụ không xa mấy nữa chàng tự nhủ:

– Ta ăn mặc kiểu này thì sư phụ cùng sư nương nhất định không nhận ra được. Nhưng như vậy cũng hay người không nhận ra ta càng khỏi bực mình.

Bốn người lại đi cho đến lúc trời tối mà cũng chẳng thấy tông tích Định Tĩnh sư thái đâu cả! Buông tầm mắt nhìn ra xa thì toàn một màu rừng hoang cỏ rậm. Đường lối mỗi lúc một chật hẹp hơn.

Mấy người đi thêm lúc nữa cỏ mọc càng cao ngập đến ngang vai mà trời lại tối đen như mực không nhìn rõ đường.

Lệnh Hồ Xung bụng bảo dạ:

– Ta tìm vào một nhà nông nào gần đây để nghỉ qua đêm. Ở quãng rừng hoang này tìm đâu ra khách điếm?

Bỗng chàng thấy trước mắt có một cây cổ thụ rất lớn. Chàng liền nhảy vọt lên ngọn cây đảo mắt nhìn ra bốn phía thì tuyệt không thấy chỗ nào có khói bốc lên tức là không có nhà ở.

Đột nhiên chàng nghe về góc tây bắc văng vẳng có tiếng binh khí chạm nhau chát chúa.

Chàng vội nhảy xuống nói:

– Các cô mau đi theo bản tướng. Bên kia họ đang đánh nhau chúng ta qua đó coi cho vui mắt.

Tần Quyên la lên:

– Trời ơi! Hay là sư phụ tiểu nữ cũng ở trong đám chiến trường?

Lệnh Hồ Xung pha bừa vào đám cỏ cây rậm rạp chạy về phía phát ra thanh âm. Chàng mới chạy được mấy chục trượng thì trước mắt bỗng sáng lòa. Mười mấy ngọn đuốc đang cháy. Tiếng khí giới đụng chạm nhau vang lên.

Lệnh Hồ Xung tăng gia cước lực chạy tới nơi thì thấy đến mấy chục bó đuốc đứng thành một vòng tròn. Giữa vòng vây một người tay áo rộng thùng thình bay phất phới múa tít thanh trường kiếm đánh với bảy tên, chính là Định Tĩnh sư thái.

Ngoài vòng chiến nằm dài mấy chục người vừa ngó tới y phục đã biết ngay là bọn nữ đệ tử phái Hằng Sơn.

Lệnh Hồ Xung thấy bọn người đứng ngoài đều che mặt chàng liền lần bước tiến vào gần.

Mọi người đang chăm chú theo dõi cuộc chiến đấu nên chàng đến bên mà họ chưa phát giác.

Lệnh Hồ Xung cười ha hả nói:

– Bẩy người đánh một có chi là thú?

Bọn người che mặt thấy Lệnh Hồ Xung xuất hiện một cách đột ngột đều giật mình kinh hãi quay đầu nhìn lại. Chỉ có bảy người ở trong vòng chiến là thản nhiên như không nghe thấy gì vì họ để hết tinh thần vào cuộc chiến đấu đang ở giai đoạn cực kỳ khốc liệt. Chúng bao vây Định Tĩnh sư thái rất gắt gao.

Bao nhiêu binh khí đều phóng ra những chiêu ác liệt nhằm đâm chém vào người bà. Tiếng binh khí rít lên veo véo cơ hồ thủng cả màng tai nghe thật rùng rợn.

Lệnh Hồ Xung thấy vạt áo bào rộng thùng thình của Định Tĩnh sư thái đã loang lổ nhiều vết máu, mặt bà cũng lốm đốm có huyết tích đồng thời chàng thấy bà sử kiếm bằng tay trái hiển nhiên tay mặt đã bị thương.

Bất giác chàng lẩm bẩm:

– Mình mà đến chậm một bước thì e rằng Định Tĩnh sư thái sẽ bị loạn đao bên địch chém nát ra như tương.

Bỗng trong đám đông có tiếng người quát hỏi:

– Tên nào mà dám ngông cuồng nói láo?

Rồi hai hán tử múa đơn đao nhảy xổ đến trước mặt Lệnh Hồ Xung.

Lệnh Hồ Xung cũng lớn tiếng quát:

– Bản tướng đánh Đông dẹp Bắc, ngựa không dừng vó mình không cởi giáp mà sao hàng ngày lại cứ phải chạm trán với bọn giặc cỏ chúng bay? Ngươi hãy thông danh báo họ cho mau, lưỡi đao của bản tướng không bao giờ chém tướng vô danh.

Một tên hán tử cười nói:

– Té ra hắn là một quân nhân!

Gã không trả lời vung đao lên nhằm chém vào đùi Lệnh Hồ Xung.

Lệnh Hồ Xung bật tiếng la:

– Ô hay! Ngươi định đánh nhau với bản tướng thật ư?

Chàng lạng người đi một cái đã xông vào vòng chiến.

Lệnh Hồ Xung cầm thanh yêu đao còn dính cả túi đập loạn xạ.

Mấy tiếng chát chát vang lên chàng đã đập trúng vào cổ tay bảy đại hán.

Bảy thứ binh khí rớt xuống lả tả.

Tiếp theo là một tiếng sột rùng rợn.

Định Tĩnh sư thái đã phóng đao đâm trúng vào ngực một địch nhân.

Nguyên tên này đột nhiên bị Lệnh Hồ Xung đánh trúng uyển mạch làm cho rớt mất binh khí. Gã sợ quá, chưa kịp né tránh thì Định Tĩnh sư thái phóng kiếm tới nhanh như chớp.

Định Tĩnh đang lúc cấp bách vận toàn lực phóng chiêu kiếm này mạnh quá. Lưỡi kiếm xuyên qua từ trước ngực ra tới sau lưng rồi còn cắm chặt xuống đất như đóng đanh.

Người bả cũng lảo đảo mấy cái rồi không đứng vững lại được té ngồi phệt xuống đất.

Tần Quyên la gọi rối rít:

– Sư phụ! Sư phụ!

Rồi cô nhảy xổ vào ôm lấy Định Tĩnh sư thái.

Một người che mặt vung đao lên kề vào cổ một tên nữ đệ tử quát lớn:

– Mốt tốt thì lui lại ba bước bằng không ta chém con lỏi này một nhát chết tươi.

Lệnh Hồ Xung miệng cười toe toét đáp:

– Hay lắm! Hay lắm! Ngươi muốn bản tướng lùi lại thì bản tướng lui ra cho mà coi chứ có chi kỳ lạ? Đừng nói lui ba bước dù phải lui đến ba chục bước cũng dễ lắm mà!

Đột nhiên chàng phóng túi đao vào trước ngực gã.

Gã kia chỉ kịp “ối” lên một tiếng rồi người bắn vọt về phía sau.

Lệnh Hồ Xung đứng cách xa gã đến hai trượng mà không biết vì sao chàng vừa phóng tay liền đâm trúng ngực gã, nội lực chàng đưa tới còn hất gã ra xa hơn trượng.

Lệnh Hồ Xung cũng chỉ tưởng điểm cho gã té xuống đặng gã khỏi đem tính mạng của cô đệ tử phái Hằng Sơn để uy hiếp mình. Chàng không ngờ nội lực mình lại ghê gớm đến thế. Đầu túi dao vừa đụng vào người đối phương đã làm chấn động cho gã bắn đi xa như vậy. Bây giờ chàng đứng thộn mặt ra.

Nhưng chỉ thoáng cái chàng định thần lại tiện tay vung túi đao, mấy tiếng chát chát vang lên trúng vào ba tên hán tử che mặt khiến chúng té nhào rồi chàng quát trả lại:

– Các ngươi còn chưa lùi lại ư? Nếu vậy ta phải bắt hết cả lũ đưa về quan phủ để mỗi đứa bị phạt 30 trượng cho các ngươi biết đời.

Tên đứng đầu bọn che mặt bản lãnh rất cao thâm không biết đâu mà lường nhưng gã cũng biết bữa nay khó mà vãn hồi được cục diện, hắn liền chắp tay đáp:

– Vì nể mặt Nhậm giáo chủ, bọn tại hạ tạm nhường nhịn một phen.

Hắn vẫy tay một cái ra lệnh:

– Đã có Nhậm giáo chủ Ma giáo tới đây chúng ta phải biết điều một chút và rút lui đi thôi.

Bọn chúng khiêng một xác chết và ba tên bị điểm huyệt té nhào nằm đó, liệng cả đóm đuốc đi kéo nhau chạy về phía tây.

Chỉ trong khoảnh khắc bọn chúng đã biến vào đám cỏ rậm.

Nghi Lâm cùng Trịnh Ngạc chia nhau đi cởi trói cho các vị sư tỷ.

Lúc này Tần Quyên đã đem thứ thuốc rất linh nghiệm của bản môn ra cứu trị vết thương cho sư phụ.

Bốn cô nữ đệ tử lượm những bó đuốc còn cháy dở lên đứng xung quanh Định Tĩnh sư thái.

Mọi người thấy bà bị thương nặng nên ai cũng lẳng lặng không nói gì vẻ mặt người nào cũng băn khoăn ra chiều lo lắng.

Định Tĩnh sư thái thở hổn hển, trước ngực không ngớt nhô lên thụp xuống.

Bà từ từ mở mắt ra nhìn Lệnh Hồ Xung hỏi:

– Tướng quân!…. Tướng quân quả là vị giáo chủ Ma giáo ngày trước…. tên gọi…. Nhậm…. Ngã Hành đấy ư?

Lệnh Hồ Xung lắc đầu đáp:

– Không phải đâu!

Định Tĩnh sư thái lại nhắm mắt. Bà thở vào thì ít thở hắt ra thì nhiều hiển nhiên thương thế trầm trọng khó bề chống đỡ được nữa.

Bà thở dốc lên mấy cái rồi đột nhiên lớn tiếng quát:

– Nếu ngươi quả là Nhậm Ngã Hành thì ta…. phái Hằng Sơn ta có bị thất bại đến tan tành…. hay bị tiêu diệt đi nữa, cũng quyết không chịu…

Hồi 134

Lâm Bình Chi và Nhạc Linh San lại xuất hiện

Bà nói tới đây rồi hết hơi không nói thêm được nữa.

Lệnh Hồ Xung biết Định Tĩnh sư thái nguy đến nơi rồi, chàng không dám nói lăng nhăng nữa cất tiếng hỏi lại:

– Tại hạ mới bấy nhiêu tuổi đầu mà là Nhậm Ngã Hành ư?

Định Tĩnh sư thái gắng gượng giương cặp mắt lên nhìn chàng một lần nữa thì thấy chàng tuy râu ria xồm xoàn, nhưng nét mặt còn non choẹt nhiều lắm là chưa quá ba chục tuổi. Bà miệng lắp bắp hỏi:

– Nếu vậy thì tại sao…. tại sao ngươi biết xử dụng môn Hấp tinh yêu pháp? Phải chăng ngươi là đồ đệ của Nhậm Ngã Hành?

Lệnh Hồ Xung nhớ lại những lời của sư phụ cùng sư nương ở phái Hoa Sơn thường nhắc tới những hành động của bọn Ma giáo cực kỳ dã man tàn ác. Hai bữa nay chàng lại thấy bọn Ma giáo tập kích phái Hằng Sơn bằng những hành động gian trá quỷ quái liền đáp:

– Bọn Ma giáo làm điều càn rỡ, có lý đâu tại hạ lại hòa mình với bọn nhơ nhuốc đó? Lão Nhậm Ngã Hành quyết không phải là sư phụ tại hạ. Xin sư thái cứ yên tâm. ân sư của tại hạ là nhân vật đoan chính, chuyên làm điều nghĩa hiệp. Nói cho đúng lão gia là một bậc anh hùng tiền bối mà bạn hữu võ lâm đều kính ngưỡng.

Định Tĩnh sư thái trên môi thoáng hiện một nụ cười dường như bà rất yên tâm.

Bà lên giọng nhát gừng nói:

– Lão ni…. lão ni không sống được nữa rồi…. Cảm phiền túc hạ đem bọn đệ tử…. phái Hằng Sơn…

Bà nói tới đây rồi hơi thở cấp bách phải nghỉ lại một lúc mới miễn cưỡng nói tiếp:

-…. đưa đến am Vô tướng ở Phúc Châu…. để an trí bọn chúng .. Chỉ trong vòng bữa nay…. là chưởng môn sư muội của lão ni sẽ tới nơi…

Lệnh Hồ Xung kiếm lời an ủi:

– Xin sư thái cứ yên tâm điều dưỡng mấy ngày chắc là thương thế sẽ thuyên giảm.

Định Tĩnh sư thái gắng gượng hỏi lại:

– Túc ha…. túc hạ nhận lời lão ni rồi chăng?

Lệnh Hồ Xung thấy Định Tĩnh sư thái giương mắt lên nhìn mình chằm chặp, vẻ mặt tỏ ra lo lắng chỉ sợ mình không nhận lời.

Chàng liền đáp:

– Sư thái đã căn dặn như vậy, dĩ nhiên tại hạ phải theo đó mà làm.

Định Tĩnh sư thái mỉm cười nói tiếp:

– A di đà phật!…. Trọng trách này…. lẽ ra lão ni không đáng gánh vác…. Thiếu hiệp!…. Thiếu hiệp là ai?

Lệnh Hồ Xung thấy bà nhân thần đã tán loạn, hơi thở chỉ còn thoi thóp, sắp chết đến nơi. Chàng không nỡ giấu diếm nữa, liền ghé miệng vào bên tai bà nói nhỏ:

– Định Tĩnh sư bá! Vãn bối nào phải ai xa lạ, mà chính là Lệnh Hồ Xung, một tên khí đồ của phái Hoa Sơn.

Định Tĩnh sư thái “ủa” lên một tiếng rồi nói:

– Té ra là ngươi…. ngươi là…

Rồi bà tắt thở chết ngay không nói thêm được tiếng nào nữa.

Lệnh Hồ Xung la gọi:

– Sư thái! Sư thái!…

Chàng để tay lên mũi thì thấy Định Tĩnh sư thái đã ngừng hô hấp.

Quần đệ tử phái Hằng Sơn liền khóc rống lên.

Giữa nơi hoang dã tiếng khóc bi ai càng thêm vẻ ảo não.

Mấy cây đuốc vất xuống đất rồi tắt dần. Bốn bề tối đen như mực. Thật là một cảnh tượng thê lương quạnh quẻ.

Lệnh Hồ Xung bụng bảo dạ:

– Định Tĩnh sư thái cũng là một tay cao tủ đương thời mà bị bọn tiểu bối ám toán, mất mạng tại chốn hoang lương. Bà là một vị lão ni đã xuất gia chẳng cùng người tranh danh đoạt lợi. Thế mà bọn Ma giáo cũng không buông tha.

Đột nhiên chàng động tâm nghĩ thầm:

– Vừa rồi tên thủ lĩnh bọn che mặt lúc ra đi có hô lên “Nhậm giáo chủ của Ma giáo đã tới đây, chúng ta phải biết điều một chút, mà rút đi thôi!”. Người Ma giáo vẫn tự xưng giáo phái của họ là Triều Dương thần giáo. Hai chữ “Ma giáo” là một danh hiệu ô nhục. Tại sao người đó lại thốt ra hai chữ Ma giáo? Y đã kêu Ma giáo thì nhất định không phải là người trong Ma giáo rồi. Vậy lai lịch bọn đó ra sao?

Bên tai phải nghe những tiếng khóc bi ai của bọn đệ tử phái Hằng Sơn, chàng để mặc bọn họ không quấy nhiễu nữa, ngồi tựa lưng vào gốc cây một lúc rồi ngủ thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau lúc chàng tỉnh dậy thấy mấy cô đệ tử khá lớn tuổi vẫn còn ngồi coi sóc thi thể của Định Tĩnh sư thái.

Mấy cô nhỏ tuổi quá và bọn nữ ni thì nằm quay ra ngủ bên cạnh.

Lệnh Hồ Xung bụng bảo dạ:

– Một ông tướng mà dẫn dắt bọn đàn bà tới Phúc Châu là một chuyện rất cổ quái chẳng an nhập gì với nhau. Chính bản thân ta cũng muốn đến Phúc Châu thì việc dẫn dắt bọn họ không thành vấn đề mà cũng chẳng trở ngại chi cho công việc của tạ Vậy dọc đường ta cứ bảo vệ cho họ là xong.

Chàng nghĩ vậy, liền hắng giọng một tiếng rồi cất bước ra đi.

Bọn Vu Tẩu, Nghi Hòa, Nghi Thanh, Nghi Chất, Nghi Chân tức là mấy đệ tử đứng đầu, tiến lại gần chàng chấp tay thi lễ chàng nói:

– Bọn bần ni nhờ được đại hiệp giải cứu. Ơn đức ấy không biết lấy chi báo đáp? Sư bá lại bất hạnh gặp đại nạn, khi viên tịch người có ủy thác trọng nhiệm cho đại hiệp. Vậy từ lúc này nhất thiết việc gì bọn tiểu ni cũng tuân theo mệnh lệnh của đại hiệp.

Bọn họ không kêu chàng là tướng quân dĩ nhiên họ biết hai chữ tướng quân chỉ là chiêu bài giả hiệu.

Lệnh Hồ Xung gạt đi:

– Cái gì mà đại hiệp với chẳng đại hiệp? Gọi thế khó nghe lắm! Nếu các cô quả có lòng kính trọng ta thì cứ gọi ta bằng tướng quân hay hơn.

Bọn Vu Tẩu đưa mắt nhìn nhau rồi đáp lại bằng cái gật đầu.

Lệnh Hồ Xung hỏi:

– Đêm qua bản tướng nằm mộng, mơ thấy các cô bị một mụ nạ giòng dùng thuốc độc làm cho té nhào rồi nằm ngổn ngang trong một gian nhà đại đường, về sau sao lại đến chốn này?

Nghi Hòa đáp:

– Bọn tiểu ni bị đánh thuốc mê không biết gì nữa. Rồi sau bọn giặc đó lấy nước lạnh phun vào mặt cho tỉnh lại. Chúng còn cởi trói chân cho bọn bần ni rồi dẫn vào trong một đường hầm. Lúc chui lên thì đã ra ngoài thị trấn. Chúng bắt bọn bần ni chạy thật nhanh chân không dừng bước. Hễ ai đi chậm một chút liền bị chúng vung roi lên mà quất veo véo.

Cô ngừng lại một chút rồi kể tiếp:

– Trời đã tối đen, vẫn không dừng bước. Sau sư bá bọn bần ni đuổi tới. Chúng liền vây sư bá lại kêu người đầu hàng.

Cô nói tới đây rồi nghẹn ngào không thốt ra lời được nữa, buông tiếng khóc ròng.

Lệnh Hồ Xung hỏi:

– Bọn giặc cỏ đó phải chăng là người Ma giáo? Dọc đường các cô có nghe thấy chút manh mối gì không?

Nghi Hòa ngập ngừng đáp:

– Bọn chúng…. bọn chúng dĩ nhiên là phường yêu nhân Ma giáo rồi. Nếu chúng không phải là yêu nhân Ma giáo thì khi nào tâm địa lại hiểm độc như thế? Chẳng kể gì đến đạo nghĩa giang hồ.

Cô này lòng ngay mà miệng lẹ. Cô cho là trên chốn giang hồ trừ bọn người Ma giáo hung tàn độc ác, không còn hạng người nào hư đốn nữa.

Nghi Thanh nói:

– Thưa tướng quân. Tiểu ni nghe chúng nói mấy câu mà sinh lòng ngờ vực.

Lệnh Hồ Xung hỏi:

– Họ nói sao?

Nghi Thanh chậm chãi đáp:

– Tiểu ni nghe một tên che mặt bảo đồng bạn:

“Ngũ sư đệ hãy dặn mọi người đi cho lẹ. Dọc đường đừng có uống rượu la cà để khỏi lỡ việc. Hãy đi tới Phúc Châu để cùng nhau đánh chén một bữa no say cho thỏa thích”…

Lệnh Hồ Xung ngắt lời:

– Cái đó không đúng. Dọc đường có rượu thì uống sao lại phải chờ tới Phúc Châu?

Nghi Thanh không đáp.Cô nói tiếp:

– Bần ni nghĩ rằng:

Người Ma giáo không kêu huynh gọi đệ. Hơn nữa người Ma giáo cữ ăn mặn, uống rượu. Vậy câu họ nói ăn uống no say cho thỏa thích là không đúng rồi.

Lệnh Hồ Xung bụng bảo dạ:

– Vị tiểu ni cô này thật là ý tứ, nhận xét kỹ càng mà lại có kiến thức.

Nhưng miệng chàng vẫn cãi:

– Cữ ăn mặn, uống rượu là không phải đâu. Nếu ai cũng không uống rượu thì mất công cất rượu vất vả để làm gì? Thế rồi trên đời còn sinh ra những giống gà vịt dê lợn làm chi?

Nghi Thanh không lý luận với chàng về chuyện uống rượu ăn mặn, cô chỉ hỏi:

– Thưa tướng quân! Bây giờ làm thế nào? Xin tướng quân chỉ thị cho!

Lệnh Hồ Xung lắc đầu đáp:

– Những việc của ông sư bà vãi, bản tướng chẳng hiểu chút gì ráo trọi. Nếu bảo bản tướng ra chỉ thị thì chẳng khác gì người mù dắt kẻ lòa. Bản tướng chỉ cần mau được thăng quan phát tài. Bây giờ bản tướng đi đây!

Đoạn chàng rảo bước đi nhanh về phía Bắc.

Quần đệ tử lớn tiếng gọi:

– Tướng quân! Tướng quân!…

Lệnh Hồ Xung lờ đi như không nghe tiếng. Chàng tiếp tục chạy lẹ khỏi một khúc quanh liền nhảy vọt lên ẩn trên một ngọn cây lớn. Chàng chờ chừng nửa giờ thì thấy bọn nữ đệ tử phái Hằng Sơn khiêng thi hài Định Tĩnh sư thái đi qua, vừa đi vừa khóc lóc rất thảm thiết.

Lệnh Hồ Xung lại nhảy xuống ngấm ngầm theo dõi bảo vệ cho họ.

Dọc đường may không xảy ra chuyện gì. Sau quần đệ tử thu lượm thi hài Định Tĩnh rồi mướn phu đưa quan tài về đến Phúc Châu. Tới đây họ đi chậm lại.

Lệnh Hồ Xung theo đoàn người phái Hằng Sơn và cỗ quan tài tiến vào một ni am có viết ba chữ lớn:

“Vô Tướng Am”.

Chàng thở phào một cái nhẹ nhõm tự cười thầm nghĩ bụng:

– Đại tướng quân thống lãnh bọn tiểu ni cô là chuyện kỳ dị chưa từng thấy ở đời. May mà gánh nặng này mình làm được xong xuôi. Mình đã hứa với Định Tĩnh sư thái đưa đám đệ tử đến am Vô Tướng ở Phúc Châu, thì bây giờ đến nơi rồi.

Lệnh Hồ Xung trở gót nhằm đường lớn mà đi. Chàng muốn hỏi thăm người qua đường xem Phước Oai tiêu cục đi về ngả nào.

Đột nhiên trong đám đông có một hán tử áo xanh tướng mạo rất cổ quái. Gã vừa thấy chàng vội xuay mình chạy đi rất lẹ.

Lệnh Hồ Xung động tâm nghĩ thầm:

– Có chuyện gì đây? Tại sao thằng cha này vừa nhìn thấy mình đã lập tức chạy trốn?

Chàng là người tâm cơ linh mẫn, liền tỉnh ngộ ngay, tự nói một mình:

– Phải rồi! Ta ở ngoài trại 28 ngoài thành Phúc Châu đã hai lần đánh nhau toàn gặp bọn ăn mặc thế này. Không khéo trên chốn giang hồ đã đồn đại ầm lên là tiền nhiệm giáo chủ Ma giáo Nhậm Ngã Hành lại xuất hiện. Rồi họ thổi phồng câu chuyện cho to ra. Họ rỉ tai nhau hễ gặp con người ăn mặc thế này, tướng mạo thế nọ là chính lão đó. Gã hán tử này là một người võ lâm mà không chừng là một tên trong bọn che mặt trong bọn hôm qua đã nhận ra mình rồi. Vậy ta phải thay đổi y phục, nếu không tất gặp nhiều điều bất tiện.

Chàng liền tìm vào quán trọ, rồi ra đường mua quần áo để thay đổi.

Lệnh Hồ Xung đi qua mấy đường phố mà không gặp một tiệm bán đồ cũ. Đột nhiên có một thanh âm cất lên:

– Tiểu Lâm tử! Ngươi có đi uống rượu với ta không?

Lệnh Hồ Xung nghe thanh âm này đã quen lắm. Ngực chàng nóng lên. Đầu óc chàng choáng váng. Chàng đi đường ngàn dặm đến Phúc Kiến cũng chỉ để nghe thanh âm này, mà còn muốn nhìn mặt người đã phát ra thanh âm đó nữa thì bây giờ chàng đã nghe thấy rồi.

Nhưng chàng không quay đầu lại. Chàng đã đổi mặt hóa trang, dĩ nhiên tiểu sư muội không nhận ra chàng nữa.

Nhưng không hiểu tại sao chàng đứng trơ ra như tượng gỗ. Cặp mắt chàng không tự chủ được đã long lanh ngấn lệ. Mắt chàng trông ra chỉ thấy lờ mờ.

Câu xưng hô vừa rồi là một câu của tiểu sư muội đã phát ra bằng một giọng rất thân thiết với Lâm sư đệ.

Lệnh Hồ Xung tưởng tượng hai người đi trên đường, đang hưởng thụ không biết bao nhiêu phong cảnh vui thú mà lòng chàng se lại.

Lệnh Hồ Xung còn đang đau đớn trong lòng, bỗng nghe Lâm Bình Chi đáp:

– Tiểu đệ không được rảnh vì sư phụ đã giao cho bài học mà tiểu đệ chưa luyện thuộc.

Nhạc Linh San nói:

– Ba chiêu kiếm quèn dễ như trò đùa chứ có gì đâu mà phải lo lắng? Tiểu Lâm tử có ngồi uống với ta mấy chén rồi ta dạy yếu quyết những chiêu đó cho có được không?

Lâm Bình Chi ngập ngừng đáp:

– Sư phụ và sư nương đã dặn đi dặn lại mấy bữa nay đừng có la cà vào thành để khỏi chuốc lấy những chuyện thị phị Tiểu đệ tính chúng ta về đi là hơn.

Nhạc Linh San tỏ vẻ không bằng lòng hỏi:

– Chẳng lẽ đi chơi phố một chút cũng không được ư? Ta chưa gặp một nhân vật võ lâm nào hết. Hơn nữa dù có gặp hào khách giang hồ thì họ mặc họ, mình mặc mình, nước sông không xâm phạm nước giếng, có điều chi mà ngại?

Hai người vừa nói chuyện vừa dần dần đi vào thành.

Lệnh Hồ Xung ngửng đầu nhìn lại thì thấy Nhạc Linh San, con người óng ả đang sóng vai cùng với Lâm Bình Chị Nàng mặc tấm áo xanh biếc màu nước hồ, phía dưới nàng mặc quần màu cánh trả. Còn Lâm Bình Chi thì mặc áo trường bào màu vàng lợt.

Cả hai người y phục cùng diêm dúa. Chỉ trông sau lưng cũng biết là một đôi người ngọc tài mạo song toàn.

Lệnh Hồ Xung tưởng chừng trước ngực mình có vật gì đút chặt, cơ hồ hơi thở không thông.

Chàng từ biệt Nhạc Linh San mấy tháng trời, tuy lúc nào chàng cũng tưởng nhớ mà bây giờ thấy mặt mới biết là mình đã yêu nàng một cách tha thiết. Tay chàng xoay lại nắm chặt lấy chuôi thanh yêu đao, chàng tự hận không lẽ rút đao ra đâm cổ tự vẫn cho rồi.

Đột nhiên mắt chàng tối sẫm lại, đầu chàng choáng váng tưởng chừng trời đất xoay chuyển rồi chàng đứng không vững, ngồi phệt xuống đất.

Trên đường người qua lại đông như mắc cửi. Mọi người đột nhiên thấy một vị quan quân ngồi phệt dưới đất đều bu quanh lại hỏi han mọi điều.

Lệnh Hồ Xung định thần lại rồi từ từ đứng lên.

Đầu óc chàng cực kỳ hoang mang, bụng bảo dạ:

– Ta vĩnh viễn không nên chạm mặt hai người này nữa. Vì như vậy là tự chuốc lấy đau khổ vào mình chứ chẳng được ích gì. Đêm nay ta để lại một phong thư trình bày mọi việc cùng sư phụ, sư nương. Đồng thời ta ngấm ngầm đến gặp hai vị lão nhân gia lần cuối cùng. Rồi từ đây tìm nơi xa lánh ẩn thân không bước chân vào chốn Trung Nguyên nữa.

Chàng lấy tay đẩy những người qua đường xích ra và cũng không đi mua quần áo cải trang nữa.

Lệnh Hồ Xung về điếm kêu tiểu bảo lấy rượu ra uống. Tửu lượng chàng ghê gớm, uống bao nhiêu cũng không saỵ Nhưng lúc này chàng vừa uống mấy chung, mối sầu đã khiến chàng choáng váng rất mau lẹ. Chàng mới uống hết ba cân đã say khướt, rồi để vậy quần áo nằm lăn xuống giường mà ngủ.

Lệnh Hồ Xung ngủ tới nửa đêm thì thức giấc. Chàng gọi điếm tiểu nhị vào hỏi xem Phước Oai tiêu cục ở chỗ nào. Chàng lại bảo gã lấy nghiên bút để chàng viết thơ cho vợ chồng Nhạc Bất Quần. Trên đầu chàng chỉ đề:

“Thơ này kính dâng chưởng môn phái Hoa Sơn là Nhạc đại hiệp và Nhạc phu nhân”.

Trong thơ chàng nói rõ việc Nhậm Ngã Hành đã trở lại giang hồ để đối đầu với phái Hoa Sơn. Chàng còn nói rõ võ công Nhậm Ngã Hành thật là ghê gớm, cần phải để ý đề phòng.

Cuối thơ chàng viết bốn chữ:

“Tri danh bất dị”.

Chàng cố ý cho nét chữ xiêu vẹo đi để Nhạc Bất Quần không nhận ra bút tích của chàng. Có điều lời văn tỏ ra rất cung kính hiển nhiên là bức thư của bọn hậu bối võ lâm viết.

Chàng viết xong lại gọi điếm tiểu nhị vào. Chàng giơ ngón tay điểm huyệt cho gã ngã lăn ra đoạn cởi hết quần áo của gã.

Điếm tiểu nhị giương cặp mắt thao láo lên mà nhìn, gã lộ vẻ kinh hãi không bút nào tả xiết.

Lệnh Hồ Xung cởi quần áo điếm tiểu nhị rồi mặc vào mình. Còn bộ quần áo quân nhân chàng gói lại cắp nách.

Lệnh Hồ Xung lại vất xuống bên mình điếm tiểu nhị hai lạng bạc và quát bảo gã:

– Bản tướng phải đi tra án bắt giặc, nên cần mượn quần áo của ngươi một lúc. Nếu ngươi tiết lộ vụ này ra ngoài để quân đại đạo sông biển trốn thoát, thì ta quay lại bắt ngươi khép vào tội đồng đảng với giặc và sẽ trừng trị. Thật rằng hai lạng bạc này để trả tiền phòng tiền ăn, còn bao nhiêu ta thưởng cho ngươi.

Điếm tiểu nhị bị điểm huyệt không tiến lên được chỉ gật đầu lia lịa để tỏ ý tuân theo mệnh lệnh.

Lệnh Hồ Xung vượt tường ra ngoài chạy thẳng đến Phước Oai tiêu cục.

Tiêu cục này kiến trúc rất rộng lớn nên nhận ra ngaỵ Chàng rời khỏi khách điếm chưa bao xa đã nhận thấy hai cây cột cờ của Phước Oai tiêu cục. Trên cột chưa có treo cờ. Chàng cho là Lâm Bình Chi từ khi song thân chết rồi, chuyên tâm luyện võ không trùng tu nghề nghiệp bảo tiêu nữa.

Lệnh Hồ Xung đi quanh viện ra sau tiêu cục tự hỏi:

– Không hiểu sư phụ cùng sư nương ở chỗ nào? Bây giờ chắc các người ngủ rồi. Đêm nay ta hãy đưa thơ vào trước. Để ngày mai sẽ tới ra mắt hai vị.

Chàng thấy trong tiêu cục đèn lửa tắt hết, bốn bề phẳng lặng không có động tĩnh gì.

Giữa lúc ấy bỗng thấy đầu tường mé tả có bóng người thấp thoáng. Một bóng đen vượt tường ra ngoài, trông bóng sau là một cô gái.

Lệnh Hồ Xung chỉ nhô lên hụp xuống mấy cái đã đến trước tiêu cục. Chàng thấy cô gái đi về hướng Tây Nam mà chạy thật nhanh. Trông bóng sau lưng phảng phất như là Nhạc Linh San. Chàng tự hỏi:

– Đang lúc canh ba nửa đêm, không hiểu tiểu sư muội còn chạy đi đâu?

Lệnh Hồ Xung thấy Nhạc Linh San cứ men theo bờ tường mà chạy về phía trước, chàng rất lấy làm kỳ nên cứ lẽo đẽo theo hút xem nàng đi tới đâu.

Hiện nay khinh công chàng so với tiểu sư muội đã cao thâm hơn nhiều lắm, song thủy chung chàng vẫn đi cách quãng hai trượng. Chân chàng bước rất nhẹ nhàng không để phát ra một chút tiếng động nào cả.

Nhạc Linh San đi một lúc khá lâu rồi ngoảnh cổ lại thử coi xem có ai theo dõi mình chăng.

Nhưng lúc nàng ngoảnh cổ lại thế nào cũng hạ thấp vai bên trái xuống một chút, thì Lệnh Hồ Xung đã biết trước lại nép vào bờ tường, nên nàng không phát giác ra được.

Đường phố trong thành Phúc Châu xuyên ngang đóng dọc như bàn cờ mà có hàng ngàn cửa ngõ liên tiếp.

Nhạc Linh San chợt rẽ qua hẻm bên Đông, chợt đi sang hẻm mé Tây, tựa hồ nàng đã quen thuộc những ngả đường cùng ngõ hẻm này lắm rồi. Cả những chỗ ngã ba, nàng cũng không do dự chút nào.

Nhạc Linh San chạy quanh co trong những nẻo ngang ngõ dọc chừng hai dặm đường thì đến một cái cầu đá. Nàng liền rẽ vào trong một ngõ hẻm nhỏ hẹp.

Lệnh Hồ Xung vội tung mình nhảy lên nóc nhà để nhìn cho rõ. Chàng thấy Nhạc Linh San đi đến tận đầu hẻm rồi nhảy vọt qua một bức tường cao vào trong một tòa nhà đồ sộ.

Tòa nhà lớn này cửa sơn đen, tường quét trắng. Một khóm dây leo rất dầy phủ cả mặt tường. Hiển nhiên là một khóm dây cổ thụ đến trăm năm rồi. Mấy khuôn cửa sổ đều có ánh đèn lọt ra ngoài.

Nhạc Linh San chạy đến bên cửa sổ gian phòng phía Đông. Nàng ghé mắt qua khe cửa nhìn vào trong nhà rồi hú lên mấy tiếng như quỷ khóc ma gào.

Lệnh Hồ Xung lúc trước thấy nàng đi tới có vẻ thần bí đã tưởng đây là nhà ở của kẻ cừu địch với nàng, nên nàng đến để do thám. Nhưng đột nhiên nghe nàng hú lên mấy tiếng lanh lảnh khiến chàng rất đỗi ngạc nhiên.

Nhưng sau chàng nghe người phía trong cửa sổ lên tiếng, liền tỉnh ngộ ngay.

Người phía trong cửa nói vọng ra:

– Sư tỷ ơi! Sư tỷ muốn hăm dọa cho tiểu đệ sợ đến chết chăng? Tiểu đệ chết đi biến thành quỷ thì cũng dữ đến như sư tỷ là cùng.

Nhạc Linh San cười nói:

– Gã Lâm tử thối tha kia! Gã Lâm tử chết đâm chết chém kia! Ngươi mắng ta là quỷ ư? Liệu hồn đấy, không thì ta moi gan móc ruột ra cho mà coi.

Lâm Bình Chi nói:

– Bất tất sư tỷ phải móc, chính tiểu đệ sẽ đưa cho sư tỷ coi.

Nhạc Linh San cười nói:

– Ngươi nói giỡn với ta chăng? Ta sẽ tố cáo chuyện này cho sư nương biết.

Lâm Bình Chi cười hỏi:

– Nếu sư nương hỏi sư tỷ, tiểu đệ nói câu này lúc nào và ở nơi đâu thì sư tỷ trả lời thế nào?

Nhạc Linh San đáp:

– Ta sẽ đáp ngươi nói những câu đó sau giờ ngọ vào khoảng giờ mùi hôm nay tại trường luyện kiếm.

Lâm Bình Chi nói:

– Sư tỷ nói vậy mà sư nương nổi giận bắt giam tiểu đệ vào một nơi, để cho sư tỷ ba tháng cũng không được gặp mặt.

Nhạc Linh San bĩu môi nói:

– Chà ngươi tưởng ta cần gặp ngươi lắm sao? Chẳng gặp thì thôi ta cũng không cần. Xú lâm tử! Ngươi còn ru rú ở trong đó làm gì mà chưa mở cửa ra?

Lâm Bình Chi cười xòa, rồi nghe đánh “kẹt” một tiếng. Cánh cửa gỗ mở ra.

Nhạc Linh San ngồi thụp xuống ẩn mình.

Lâm Bình Chi tự nói một mình:

– Ta tưởng sư tỷ tới đây, té ra chẳng có ai.

Rồi gã từ từ khép cửa lại.

Nhạc Linh San liền nhảy vọt lên chuồn qua khe cửa vào trong.

Lệnh Hồ Xung ngồi co ro ở góc tường thấy hai người cười đùa nói giỡn với nhau, chàng ngây người ra. Sau chàng lại nghe trong phòng hai người tiếp tục cười nói ầm ĩ.

Lúc này cửa sổ nửa khép nửa mở. Bóng Nhạc Linh San và Lâm Bình Chi in vào trên giấy dán cửa sổ. Chàng thấy rõ hai cái đầu cách xa nhau không đầy vài tấc, còn người thì kề cận sát vào nhau. Bất giác chàng buông một tiếng thở dài, toan cắm đầu chạy đi.

Bỗng nghe Nhạc Linh San cất tiếng hỏi:

– Đã khuya thế này mà ngươi còn thức làm gì chưa đi ngủ?

Lâm Bình Chi cười đáp:

– Tiểu đệ còn chờ sư tỷ.

Nhạc Linh San cũng cười nói:

– Chà! Ngươi nói dối thế mà không sợ méo miệng ư? Sao ngươi lại biết ta tới đây?

Lâm Bình Chi đáp:

– Kẻ sơn nhân có phép thần cơ diệu toán. Tự nhiên thấy tâm thần chấn động liền bấm ngón tay tính toán một lúc là biết ngay đại giá sư tỷ sắp đến nơi.

Nhạc Linh San nói:

– Ngươi đừng bẻm mép nữa! Ta cứ trông trong phòng loạn xạ cả lên là biết ngươi đang làm gì rồi. Nhất định ngươi sục tìm pho “kiếm phổ” kia. Có đúng thế không?

Lệnh Hồ Xung đã đi được mấy bước, đột nhiên nghe thấy hai tiếng “kiếm phổ”, bất giác chấn động tâm thần xoay mình trở lại.

Bỗng nghe Lâm Bình Chi nói:

– Trong vòng mấy tháng nay từ trên xuống dưới trong căn nhà này tiểu đệ sục tìm không biết đã bao nhiêu lần nữa. Cả trên mái tiểu đệ cũng lật lên từng viên ngói mà tìm cũng chẳng thấy chi hết. Chỉ có những gạch xây tường là chưa đập ra…. à này sư tỷ! Tòa nhà này cũ kỹ lắm rồi chả dùng làm gì nữa. Chúng ta có nên phá tường ra mà tìm không?

Nhạc Linh San đáp:

– Đây là nhà của họ Lâm phá cũng được mà không phá cũng được. Cái đó tùy ngươi hỏi ta làm chi?

Lâm Bình Chi nói:

– Vì là nhà họ Lâm nên mới hỏi sư tỷ.

Nhạc Linh San hỏi lại:

– Tại sao vậy?

Lâm Bình Chi đáp:

– Không hỏi sư tỷ thì hỏi ai được? Chẳng lẽ sư tỷ…. sau này không phải ho…. Vụ này tiểu đệ…. hà hà…

Hồi 135

Phải chăng Kiếm Phổ chép vào Cà Sa ?

Bỗng nghe Nhạc Linh San vừa cười vừa mắng:

– Gã Lâm tử thối tha đáng chết kiả Có phải ngươi định chiếm lấy phần tiện nghi của ta không?

Rồi lại nghe tiếng “bốp bốp” vang lên. Hiển nhiên Nhạc Linh San đã dùng bàn tay đập Lâm Bình Chi.

Hai người ở trong nhà đùa cợt khiến cho Lệnh Hồ Xung lòng như cắt, muốn bỏ đi ngaỵ Nhưng vì vụ “Tịch Tà kiếm phổ ” lúc song thân Lâm Bình Chi hấp hối chỉ có mình chàng ở bên cạnh. Ông bà ta có mấy lời di ngôn nhắn lại Lâm Bình Chị Do đó mà chàng phải chịu bao nỗi oan uổng.

Sau chàng lại được Phong thái sư thúc tổ truyền thụ cho chàng phép “Độc cô cửu kiếm” cực kỳ thần diệu. Người phái Hoa Sơn đều cho là chàng đã nuốt trôi pho “Tịch Tà kiếm phổ”. Cả đến cô tiểu sư muội, con người hiểu chàng hơn ai hết, lại càng sinh lòng ngờ vực.

Bình tĩnh mà xét thì việc này Lệnh Hồ Xung không thể trách ai được. Những ngày chàng lên núi sám hối lại có hôm cùng sư nương đối kiếm, vì chàng không chống nổi phép “Vô song vô đối Ninh thị nhất kiếm” vô tình chàng đã đưa “Độc cô cửu kiếm” ra để chống đỡ, chàng ở trên núi sám hối mới có mấy tháng mà đột nhiên kiếm thuật chàng đã tiến một bước dài. Hơn nữa kiếm pháp đó lại khác hẳn kiếm pháp của phái Hoa Sơn. Trên đỉnh núi sám hối đã không có người ngoài vào tới nơi, nếu chàng không học được một thứ kiếm pháp bí mật của môn phái khác thì sao lại tiến bộ mau lẹ đến thế? Môn kiếm pháp bí mật của phái ngoài kia không phải là “Tịch Tà kiếm phổ” của nhà họ Lâm thì còn của ai nữa.

Lệnh Hồ Xung đã lâm vào tình trạng bị nghi ngờ mà chàng lại hứa lời với Phong thái sư thúc nhất định không tiết lộ hành tích của lão. Thật là có miệng mà không biết giải thích cách nào.

Ban đêm Lệnh Hồ Xung thường nằm vắt tay lên trán suy nghĩ, chàng tự nhủ:

– Sở dĩ sư phụ quyết tuyệt với ta trục xuất ra khỏi môn trường, tuy danh vì lý do giao thiệp với bọn yêu nhân Ma giáo, nhưng thực ra còn có nguyên nhân khác trọng yếu hơn, mà chắc là lão nhân gia cho mình đã nuốt mất pho “Tịch Tà kiếm phổ”. Đó là một hành động ty bỉ tham ô, không thể liệt vào hàng môn hạ phái Hoa Sơn được nữa.

Lúc này chàng nghe Nhạc Linh San cùng Lâm Bình Chi hai người bàn đến kiếm phổ, tuy họ nô đùa giỡn cợt với nhau khiến cho lòng chàng cực kỳ chua xót mà chàng phải dằn lòng đứng nấp một chỗ để nghe cho rõ đầu đuôi câu chuyện.

Bỗng nghe Nhạc Linh San nói:

– Ngươi đã tìm kiếm mấy tháng trời nay mà không thấy. Vậy kiếm phổ dĩ nhiên không còn ở đây nữa, thì có đào tường gỡ từng viên gạch cũng chẳng ích gì. Đại sư ca…. Đại sư ca nói câu vô bằng cứ mà ngươi cũng tin là thật ư?

Lệnh Hồ Xung lại chua xót trong lòng, tự nhủ:

– Tiểu sư muội vẫn gọi ta bằng đại sư ca ư?

Lâm Bình Chi đáp:

– Đại sư ca nhắc lại lời của gia gia tiểu đệ nói là trong một tòa nhà cũ ngõ Hướng Dương, có di vật của tổ tiên để lại nhưng không được mở ra coi. Tiểu đệ tưởng pho kiếm phổ đó dù đại sư ca có mượn tạm ít lâu thì rồi sau này cũng có ngày hoàn lại…

Lệnh Hồ Xung cười lạt nghĩ bụng:

– Kể ra gã này ăn nói vẫn còn lịch sự. Sao gã không nói thẳng ngay là mình đã nuốt mất kiếm phổ rồi mà còn bảo tạm thời mượn ít lâu ngày sau sẽ trả lại? Hà hà! Ta tưởng cái đó gã bất tất phải nói quanh co như vậy?

Bỗng nghe Lâm Bình Chi nói tiếp:

– Tiểu đệ lại nghĩ rằng ngôi nhà cổ trong ngõ Hướng Dương thì chắc đại sư ca không thể biết được. Lời di ngôn của gia gia cùng má má tưởng đại sư ca cũng không thể bịa đặt ra được, vì hai bên vốn không quen biết nhau. Đại sư ca lại chưa đến Phúc Châu bao giờ thì làm sao mà biết thành Phúc Châu có ngõ Hướng Dương? Đồng thời y cũng không thể biết ngôi nhà cũ của tiên tổ nhà họ Lâm ở trong ngõ này. Ngay người ở Phúc Châu cũng rất ít kẻ biết đến ngõ Hướng Dương.

Nhạc Linh San hỏi:

– Nếu đúng gia gia và má má ngươi di ngôn như vậy thì làm sao?

Lâm Bình Chi đáp:

– Lúc đại sư ca thuật lại lời di ngôn của gia gia cùng má má có thêm một câu là “đừng mở ra coi”. Thế thì không hiểu mở ra coi tứ thư ngũ kinh hay là sách vở gì? Suy đi nghĩ lại câu đó tất có liên quan đến “Tịch Tà kiếm phổ”. Tiểu sư tỷ ơi! Tiểu đệ nghĩ rằng gia gia đã có di ngôn nhắc đến trong tòa nhà cũ ngõ Hướng Dương thì dù trong đó không có kiếm phổ, ít ra mình cũng phát hiện được chút manh mối gì trong nhà này chăng?

Nhạc Linh San đáp:

– Ngươi nói vậy cũng phải. Mấy bữa nay ta cảm thấy tinh thần ngươi sút kém rất nhiều. Tối đến ngươi không chịu ngủ lại ở tiêu cục mà nhất định quay về chỗ này, ta không yên lòng mới thân hành tới nơi xem sao. Té ra ngươi luyện kiếm suốt ngày phải gắng gượng đem hết tinh thần bồi tiếp với ta rồi tối đến lại chui về cái tổ này để tìm kiếm phổ.

Lâm Bình Chi tủm tỉm cười, bỗng gã buông một tiếng thở dài đáp:

– Tiểu đệ nghĩ đến gia gia cùng má má bị chết một cách cực kỳ thảm khốc. Giả tỷ tiểu đệ mà tìm thấy kiếm phổ để có thể dùng kiếm pháp tổ truyền của nhà họ Lâm mà đâm chết kẻ thù thì chắc gia má dưới suối vàng cũng được an ủi rất nhiều.

Nhạc Linh San nói:

– Không hiểu đại sư ca lúc này ở đâu? Giả tỷ ta được gặp y thì hay biết chừng nào! Nhất định ta sẽ thay ngươi để đòi lại pho kiếm phổ đó. Bây giờ y đã luyện kiếm phổ tới một trình độ cao minh tuyệt đỉnh thì kiếm phổ đó nên trả về cho chủ cũ. Này này tiểu Lâm tử! Ta bảo cho ngươi nên bỏ điều đó đừng nghĩ ngợi tới nữa. Ngươi bất tất lục lọi tìm tòi trong tòa nhà cũ này làm chi cho mệt. Bây giờ ngươi có kiếm phổ nào khác, thì hãy luyện môn “Tử Hà thần công” cho được thành tựu, rồi mối thù kia muốn trả tưởng cũng không phải là việc khó. Vậy ngươi hãy nghe lời ta.

Lâm Bình Chi nói:

– Cái đó đã hẳn, nhưng gia gia cùng má má tiểu đệ bị chết một cách thảm khốc mà hồi sinh tiền lại bị chúng hạ nhục. Nếu dùng được kiếm pháp của nhà họ Lâm để báo thù thì gia gia cùng má má tiểu đệ mới hả lòng. Hơn nữa theo thể lệ bản môn thì “Tử Hà thần công” chỉ truyền cho một tên đệ tử. Tiểu đệ lại gia nhập sau cùng, dù có được sư phụ cùng sư nương đem lòng quyến cố, nhưng như vậy nhất định các vị sư tỷ, sư huynh không phục chắc họ sẽ bảo…

Nhạc Linh San hỏi:

– Họ bảo sao?

Lâm Bình Chi đáp:

– Họ bảo tiểu đệ cùng sư tỷ chưa chắc đã có lòng tốt thật tình với nhau mà chỉ muốn được truyền thụ môn “Tử Hà thần công” nên ngoài mặt vành cạnh lấy lòng sư phụ cùng sư nương mà thôi.

Nhạc Linh San nói:

– Hừ! Ai muốn nói thế nào thì mặc họ. Ta chỉ cần biết ngươi chân tâm là được.

Lâm Bình Chi cười hỏi:

– Sao sư tỷ lại biết tiểu đệ chân tâm?

Nhạc Linh San lại đập đánh “chát” một tiếng, không hiểu đập vào lưng hay vào vai Lâm Bình Chị Nàng bĩu môi nói:

– Ta biết ngươi giả tình, giả ý, lòng lang dạ thú.

Lâm Bình Chi cười nói:

– Được rồi! Chúng ta đi đã khá lâu bây giờ nên về thôi. Tiểu đệ đưa sư tỷ về tiêu cục, nhưng nếu sư tỷ nói cho sư phụ cùng sư nương hay là hỏng bét đấy.

Nhạc Linh San hỏi:

– Có phải ngươi đuổi ta về không? Ngươi đã đuổi là ta đi ngay, không cần ngươi đưa chân đâu.

Giọng nói của nàng ra chiều bực tức.

Lệnh Hồ Xung đã ở với Nhạc Linh San từ thưở nhỏ nên chàng biết tính nết cô hay nổi nóng. Hễ động giận một tí là làm cho người ta phải khó chịu.

Chàng nghĩ bụng:

– Gã Lâm sư đệ này thật là kỳ quái. Giả tỷ nàng đến với ta thì dù bị trời sập ta cũng không để nàng đi. Xem chừng nàng hết dạ với gã mà gã lại có vẻ thờ ơ với nàng.

Bỗng nghe Lâm Bình Chi nói:

– Sư phụ đã bảo tiền nhiệm giáo chủ phe Ma giáo là Nhậm Ngã Hành lại xuất hiện trên chốn giang hồ và hiện đã đến vùng Phúc Châu rồi. Võ công lão cao thâm không biết đến đâu mà lường! Hành vi của lão lại cực kỳ tàn độc. Vậy mà sư tỷ đi đêm một mình, nếu vô phúc gặp lão thì biết làm thế nào?

Nhạc Linh San nói:

– Chà ngươi mà đi với ta nếu cũng vô phước gặp lão thì dễ thường ngươi biết được hay bắt được lão chăng?

Lâm Bình Chi hỏi:

– Sư tỷ đã biết rõ võ công tiểu đệ kém cỏi sao còn nói giỡn? Dĩ nhiên tiểu đệ không thể đối phó lại lão. Nhưng tiểu đệ mà đi với sư tỷ nếu bị hắn giết thì chúng ta cùng chết với nhau một chỗ.

Nhạc Linh San nghe gã nói vậy lại mềm lòng, dịu dàng nói:

– Tiểu Lâm tử! Không phải ta bảo võ công ngươi kém cỏi đâu. Ngươi đã dụng công khổ luyện thì sau này nhất định bản lãnh sẽ cao cường hơn tạ Thực ra ngoài môn kiếm pháp ngươi chưa tập luyện được tinh thục, nếu đánh nhau thực sự thì ta không thể nào đối thủ với ngươi được.

Lâm Bình Chi cười mát nói:

– Trừ phi sư tỷ không thèm dùng tay mặt, mà sử kiếm bằng tay trái thì hoặc giả tiểu đệ còn chống đỡ được.

Bây giờ Nhạc Linh San lại không muốn bỏ đi ngay, nàng định làm vui lòng Lâm Bình Chi liền nói:

– Tiểu Lâm tử! Ta giúp ngươi tiếp tục, tìm kiếm nữa đi! Trong nhà này vật gì cũng quen mắt rồi thấy lạ mà không biết lạ, hoặc giả ta có thể tìm thấy cái đó giấu ở chỗ nào chăng?

Lâm Bình Chi mừng rỡ đáp:

– Hay lắm! Sư tỷ thử coi trong này xem có gì khác lạ không?

Tiếp theo Lệnh Hồ Xung lại nghe tiếng “lịch kịch” kéo bàn đẩy ghế.

Hồi lâu Nhạc Linh San cất tiếng hỏi:

– Ở đây cái gì cũng bình thường cả. Trong nhà ngươi còn có chỗ nào khác thường không?

Lâm Bình Chi ngẫm nghĩ một chút rồi đáp:

– Những chỗ khác với sự thông thường ư? Không có đâu.

Nhạc Linh San hỏi:

– Luyện võ trường trong nhà họ Lâm ở chỗ nào?

Lâm Bình Chi đáp:

– Trong này không có luyện võ trường chi hết. Vì tằng tổ của tiểu đệ sáng lập ra tiêu cục rồi đem qua bên đó. Tổ phụ, thúc tổ phụ, phụ thân của tiểu đệ đều luyện công ở tiêu cục. Gia gia tiểu đệ trong lời di ngôn có hai tiếng “mở coi” thì trong luyện võ trường chẳng có cái gì để mà mở coi hết.

Nhạc Linh San nói:

– Đúng rồi! Chúng ta vào thư phòng của ngươi xem sao.

Lâm Bình Chi đáp:

– Gia gia tiểu đệ chuyên nghề bảo tiêu, chỉ có phòng kế toán chứ không có văn phòng. Mà phòng kế toán cũng ở bên tiêu cục, chứ đặt ở trong ngôi nhà cũ này làm chi?

Nhạc Linh San nói:

– Vậy thì khó tìm quá! Trong tòa nhà cổ này có cái gì mở xem được không?

Lâm Bình Chi đáp:

– Tiểu đệ đã nghiên cứu lời nói của đại sư cạ Y bảo gia gia tiểu đệ dặn tiểu đệ không được mở coi di vật của tổ tôn thì chắc là người bảo tiểu đệ đừng mở coi những di vật trong tòa nhà cũ này. Nhưng ở đây có cái gì hay để mở mà coi đâu? Tiểu đệ suy đi nghĩ lại thì chỉ có mớ kinh Phật của tổ tôn.

Nhạc Linh San nhảy lên vỗ tay nói:

– Kinh Phật! Cái đó xem hay lắm! Đạt Ma Lão tổ là một vị tổ sư về võ học. Trong kinh phật có ẩn dấu cả kiếm phổ cũng là sự thường.

Lệnh Hồ Xung nghe Nhạc Linh San nói vậy cũng phấn khởi tinh thần, chàng nghĩ bụng:

– Nếu Lâm sư đệ mà mở thấy “Tịch Tà kiếm phổ” trong cuốn kinh Phật thì hay biết mấy! Mọi người sẽ hết ngờ ta có manh tâm nuốt mất kiếm phổ.

Bỗng nghe Lâm Bình Chi đáp:

– Tiểu đệ đã mở xem rồi, chẳng phải là một hai lượt đâu, có khi đến cả trăm lần rồi. Tiểu đệ còn đi vào các tiệm sách tìm mua nào Kim cương kinh, nào Pháp Hoa kinh, nào Tâm kinh đem về đối chiếu với cuốn kinh phật của tằng tổ thì chẳng sai chút nào. Vậy cuốn kinh Phật đó chỉ là loại kinh Phật thông thường.

Nhạc Linh San nói:

– Nếu thế thì chẳng có gì mở ra coi nữa.

Nàng ngẫm nghĩ một lúc rồi đột nhiên cất tiếng:

– Ngươi có coi những chỗ giáp trang không?

Lâm Bình Chi hỏi lại:

– Những chỗ giáp trang ư? Tiểu đệ không để ý. Chúng ta mở coi lại xem.

Hai người đều cầm một cây đèn nến dắt tay nhau ra khỏi sương phòng đi thẳng tới hậu viện.

Lệnh Hồ Xung ở trên nóc nhà cũng đi theo thì thấy hai ngọn nến vào một phòng có ánh sáng lọt ra ngoài cửa sổ.

Sau cùng đến một phòng góc tây bắc, Lệnh Hồ Xung liền đi theo tới đó nhẹ nhàng nhảy xuống sân. Chàng ghé mắt nhìn qua khe cửa vào trong, thấy căn phòng nhỏ này là một tòa Phật đường. Chính giữa treo một bứa ảnh Đạt Ma lão tổ vẽ bằng mực đen.

Bức vẽ lại hướng lưng ra ngoài. Đây chắc là bức vẽ đức Đạt Ma quay mặt vào tường trong chín năm.

Trong Phật đường có một cái bồ đoàn rất cũ dựa vào tường mé Tây. Trên bàn có đặt một chiếc mõ, một chiếc khánh cùng một tập kinh Phật.

Lệnh Hồ Xung nghĩ bụng:

– Vị Lâm tiền bối này sáng tạo ra Phước Oai tiêu cục. Ngày trước lão đã khét tiếng, không biết bao nhiêu tay đại đạo đã bị giết về tay lão. Chắc là đến lúc tuổi già lão quay mặt vào tường sám hối về những vụ giết người ngày trước.

Chàng tưởng đến bậc anh hùng hào kiệt khét tiếng giang hồ mà ngồi ở gian phòng tịch mịch gõ mõ tụng kinh trước Phật đường thì lòng chàng cũng không khỏi thê lươngt tịch mịch.

Nhạc Linh San cầm lấy một bộ kinh Phật nói:

– Chúng ta thử mở cuốn kinh điều tra xem bên trong có giấu những vật gì vào giữa những trang giáp nhau không. Nếu điều tra không thấy gì thì đóng lại như trước, ngươi tính có được không?

Lâm Bình Chi đáp:

– Hay lắm!

Gã cầm cuốn kinh Phật tháo chỉ ra, mở từng tờ một để điều tra những chỗ giáp giấy xem có tự tích gì không.

Nhạc Linh San cũng mở một cuốn khác tháo giở từng tờ giơ lên ánh đèn mà coi.

Lệnh Hồ Xung đứng ở phía sau lưng nàng ngó thấy bàn tay nàng trắng như ngọc. Tay trái nàng vẫn đeo chiếc vòng ngọc “phí thúy”. Có lúc nàng nghiêng mặt đi thì mặt nàng và mặt Lâm Bình Chi lại chạm vào nhau. Hai người trông nhau mà cười rồi lại tiếp tục mở từng trang sách. Có lúc mặt nàng đỏ lên, chỉ trông thấy có một nửa cũng đã tươi đẹp như hoa đào vào buổi đang xuân.

Lệnh Hồ Xung đứng ngoài cửa sổ ngó thấy không khỏi mê mẩn tâm thần.

Hai người bên trong dở từng tý một cho đến hết tám cuốn kinh Phật thì đột nhiên Lệnh Hồ Xung nghe sau lưng có tiếng động nhẹ, chàng vội thụp đầu xuống và quay lại nhìn thì thấy bóng hai người từ mé nam tòa nhà tiến lại. Họ đưa tay ra hiệu cho nhau rồi nhảy vào trong sân, hạ mình xuống đất không một tiếng động.

Khinh công hai người này thật cao thâm đến chỗ tuyệt đỉnh.

Lúc này Lệnh Hồ Xung đã chuyển đến một góc tường khác. Chàng thấy hai người kia cũng dán mắt vào khe cửa sổ để nhìn vào trong.

Sau một lúc bỗng nghe Nhạc Linh San lên tiếng:

– Tháo hết rồi mà chẳng thấy gì.

Giọng nói ra chiều thất vọng. Đột nhiên nàng nói tiếp:

– Tiểu Lâm tử! Ta chợt nghe ra điều này chúng ta thử lấy chậu nước lên coi.

Thanh âm nàng bây giờ lại ra chiều phấn khởi.

Lâm Bình Chi hỏi:

– Để làm gì?

Nhạc Linh San đáp:

– Hồi còn nhỏ ta từng nghe gia gia nói chuyện cổ tích. Lão gia bảo có người dùng một thứ cỏ vắt lấy nước để viết chữ. Lúc khô rồi bao nhiêu chữ đều biến mất. Nhưng nhúng xuống nước thì tự tích lại hiện lên.

Lệnh Hồ Xung nghe nói lòng chàng se lại. Chàng nhớ đã nghe thiên cố sự này vào hồi Nhạc Linh San mới tám chín tuổi và chàng độ mười bảy mười tám.

Câu chuyện ngày trước lại hiện lên trong đầu óc Lệnh Hồ Xung. Chàng nhớ cả đến hôm đó chàng đang bắt dế với Nhạc Linh San cho chọi nhau. Chàng đã cho nàng một con dế lớn nhất, thế mà lúc chọi nàng vẫn cứ thua, nên nàng tức quá rồi lấy bàn chân dẫm lên con dế của chàng cho chết đi. Sau chàng phải bày trò khôi hài mãi nàng mới bật cười không giận nữa. Rồi hai người đưa nhau về xin sư phụ kể chuyện cổ tích.

Lệnh Hồ Xung nghĩ tới những câu chuyện cũ này, hai hàng nước mắt tuôn rơi tầm tã.

Bỗng nghe Lâm Bình Chi đáp:

– Phải đó! Chúng ta hãy thử làm coi. Rồi chàng trở gót đi ra.

Nhạc Linh San nói:

– Để ta cùng đi với ngươi.

Lâm Bình Chi cùng Nhạc Linh San dắt tay nhau đi xa.

Hai người nấp ở phía sau cửa sổ vẫn nín hơi, đứng yên không nhúc nhích.

Sau một lúc cả Nhạc Linh San lẫn Lâm Bình Chi mỗi người đều bưng một thau nước tiến vào Phật đường. Hai người lấy bảy tám trang kinh Phật mở ra dúng vào thau nước.

Lâm Bình Chi càng nóng nảy hơn, gã giơ những trang giấy vừa dúng xuống nước soi vào ánh đèn thì chẳng thấy tự tích chi hết.

Hai người coi thử hơn hai mươi trang đều chẳng thấy chi khác lạ.

Lâm Bình Chi thở dài nói:

– Thôi đừng thử làm chi nữa, trong kinh Phật chẳng thấy một chữ nào khác.

Chàng vừa nói dứt lời thì hai người nấp ở ngoài cửa sổ quanh ra phía trước không một tiếng động, đẩy cửa bước vào.

Lâm Bình Chi giật mình kinh hãi quát hỏi:

– Ai?

Hai người nhảy xổ vào nhanh như gió.

Lâm Bình Chi giơ tay lên toan chống đỡ thì dưới nách chàng đã bị đối phương phóng chỉ điểm trúng.

Nhạc Linh San mới rút trường kiếm ra được một nửa thì hai ngón tay địch nhân đã đâm tới trước mắt nàng.

Nhạc Linh San đành rời tay khỏi đốc kiếm, vung chưởng lên gạt.

Tay mặt người kia giơ lên chụp luôn ba cái nhằm vào cổ họng nàng.

Nhạc Linh San kinh hãi vô cùng lùi lại hai bước thì lưng đã tựa vào góc bàn thờ không còn đất để lui thêm nữa.

Người kia liền giơ tay trái lên nhằm đập xuống đầu nàng.

Nhạc Linh San vội giơ hai tay lên để hất ra. Không ngờ phát chưởng của người kia định đập xuống đầu nàng chỉ là một hư chiêu. Hắn giơ một ngón tay phải điểm ra. Mé lưng bên trái Nhạc Linh San bị trúng phát chỉ, nàng phải nằm ghẹ xuống bên bàn thờ, không nhúc nhích được nữa.

Những cử động trong nhà đều lọt vào mắt Lệnh Hồ Xung. Chàng cảm thấy tính mạng Nhạc Linh San và Lâm Bình Chi chưa đến nỗi nguy ngập trong lúc nhất thời, nên không vội ra tay cứu viện và muốn chờ xem lai lịch hai người bí mật này.

Một người lạ mặt nhìn ngang nhìn ngửa trong Phật đường. Còn một người lôi chiếc bồ đoàn lên xé làm hai mảnh. Người kia phóng chưởng đánh vỡ tan cái mõ thành bảy tám mảnh.

Lâm Bình Chi và Nhạc Linh San bị kiềm chế không nói được mà cũng không cử động được thấy chưởng lực hai người này sắc như đao xé đứt bồ đoàn lại đập tan mõ gỗ. Hiển nhiên chúng cũng đến tìm “Tịch Tà kiếm phổ”.

Lâm Bình Chi nghĩ thầm trong bụng:

– Chúng ta đã tìm kiếm biết bao nhiêu ngày không ngờ đến kiếm phổ dấu trong bồ đoàn hoặc trong chiếc mõ.

Bỗng thấy bồ đoàn bị xé rách, mõ bị đập tan mà bên trong chẳng có vật, gì gã mới yên lòng.

Hai người kia đều vào trạc ngoài năm mươi tuổi.

Một lão đầu trọc tếu, còn một lão tóc bạc phơ, cả hai lão cử động cực kỳ thần tốc.

Chỉ trong khoảnh khắc bao nhiêu đồ vật và bàn thờ đều bị chúng đập vỡ tan tành.

Sau hai người thấy không còn vật gì để đập nữa liền ngó lên bức ảnh Đạt Ma lão tổ treo trên xà nhà.

Lão trọc đầu vung tay trái lên toan kéo bức ảnh xuống thì lão tóc bạc giơ tay ra cản lại quát lên:

– Khoan đã! ông bạn hãy nhìn ngón tay lão.

Lệnh Hồ Xung, Lâm Bình Chi và Nhạc Linh San cũng đưa mắt nhìn theo lên bức ảnh thì thấy tay trái hình Đạt Ma đặt ở sau lưng tựa hồ đang nắm kiếm quyết, còn ngón tay phải trỏ lên nóc nhà.

Lão trọc đầu hỏi:

– Ngón tay trỏ đó có chi là lạ?

Lão tóc bạc đáp:

– Ta cũng không biết. Nhưng cứ thử coi xem.

Rồi lão tung mình nhảy vọt lên đúng vào chỗ ngón tay trỏ bức ảnh Đạt Ma chỉ lên nóc nhà.

Cát bụi cùng ngói vỡ trút xuống ầm ầm.

Lão đầu trọc hỏi:

– Có gì đâu nào?

Lão vừa nói được bốn tiếng thì một vật tròn tròn từ trên nóc nhà chuồn qua lỗ hổng rớt xuống.

Mọi người nhìn kỹ lại thì ra một tấm áo cà sa của nhà sư.

Lão tóc bạc liền giơ tay ra đón lấy đem soi gần vào ánh đèn, bỗng lão mừng quá rú lên:

– Đây…. đây rồi!

Lão mừng như người phát điên nên thanh âm run lên.

Lão trọc đầu hấp tấp hỏi ngay:

– Cái…. cái gì thế?

Lão tóc bạc đáp:

– Xuống đây mà coi!

Lệnh Hồ Xung đứng ngoài cửa sổ chú ý nhìn vào thì thấy trong áo cà sa có lốm đốm những chữ nhỏ.

Lão trọc đầu hỏi:

– Chẳng lẽ đây là “Tịch Tà kiếm phổ” ư?

Lão tóc bạc đáp:

– Mười phần có đến chín đúng là kiếm phổ. Hay quá! Hà hà! bữa nay hai anh em mình lập được kỳ công này thật là hiếm có. Lão đệ! Lão đệ thu lấy cất đi!

Lão trọc đầu mừng quá miệng há hốc ra không ngậm lại được nữa. Lão gấp áo cà sa lại rất cẩn thận rồi đút vào bọc. Đoạn hắn trỏ tay vào Nhạc Linh San và Lâm Bình Chi hỏi:

– Đập chết hai đứa nhỏ kia chứ?

Lệnh Hồ Xung tay cầm đốc kiếm chờ xem hãy thấy lão tóc bạc lộ ra cử động sát nhân thì lập tức nhảy vào chém chết hai lão già để cứu Lâm Bình Chi và Nhạc Linh San.

Ngờ đâu lão tóc bạc đáp:

– Kiếm phổ đã lọt vào tay mình rồi thì còn giết chúng làm chi để gây thù hận với phái Hoa Sơn. Thôi bỏ mặc chúng nó đi.

Hai lão sóng vai ra khỏi Phật đường nhảy vọt qua bức tường vây mà chạy.

Lệnh Hồ Xung cũng lập tức rượt theo.

Hai lão già cước bộ cực kỳ mau lẹ.

Lệnh Hồ Xung sợ hai lão đi vào chỗ tối mất tích thì hết đường theo dõi. Chàng liền tăng gia cước lực gắng sức rượt theo.

Hồi 136

Hối lỗi mình hào kiệt than thân

Chỉ còn cách hai lão không đầy ba trượng.

Hai lão già lại chạy nhanh hơn, Lệnh Hồ Xung phải thi triển khinh công đến tột độ mà rượt theo.

Bất thình lình hai lão dừng bước một cách đột ngột rồi xoay mình lại.

Lệnh Hồ Xung vừa hoa mắt lên vì ánh hàn quang lấp loáng thì đã cảm thấy vai và cánh tay mặt đau nhói lên. Chàng bị đối phương chém trúng rồi.

Hai lão dừng lại bất ngờ, xoay mình vung tay phóng đao một cách rất đột ngột nhanh hơn điện chớp.

Lệnh Hồ Xung chỉ có nội lực là thâm hậu và kiếm pháp cao minh còn về phương diện ứng biến lúc lâm địch hoặc kỹ thuật phát chiêu thần tốc để đối phó với sự bất ngờ thì chàng còn kém những tay cao thủ bậc nhất xa lắm.

Hai lão ra chiêu bất thình lình. Đừng nói chuyện rút đao đỡ gạt mà ngón tay chàng chưa kịp để vào đốc đao nữa, thì chàng đã bị trọng thương rồi.

Kiếm pháp hai lão kia mau lẹ phi thường, vừa ra một chiêu đã thủ thắng ngaỵ Chúng liền phóng ngay chiêu thứ hai chém tới.

Lệnh Hồ Xung trong lúc hoang mang vội nhảy lùi lại phía sau.

May ở chỗ nội lực chàng cực kỳ thâm hậu, chỉ nhảy một phát đã ra xa ngoài hai trượng. Chàng tung mình nhảy luôn lần thứ hai lại xa ra hai trượng nữa.

Hai lão già thấy đối phương đã bị trọng thương vì trúng đao vào cánh tay và bả vai mà vẫn chẳng thấy đau đớn chút nào, còn nhảy lùi lại mau lẹ đến thế, nên đều giật mình kinh hãi nhảy xổ tới.

Lệnh Hồ Xung liền xoay mình chạy trốn. Lúc mới trúng đao chàng chưa thấy đau đớn, nhưng bây giờ chàng đau quá cơ hồ té xỉu, bụng bảo dạ:

– Hai lão này ăn cắp chiếc áo cà sa chắc là Tịch Tà kiếm phổ có viết vào đó thì nỗi oan mình suốt đời không bọc bạch ra được. Dù sao mình cũng phải đoạt lại cho bằng được rồi hãy trở về giải cứu Lâm sư đệ cùng Nhạc sư muội.

Nghĩ tới đây chàng cố nhịn đau thò tay về phía rút yêu đao ra.

Nhưng chàng rút một cái thanh đao mới ra khỏi túi một nửa, rồi khí lực kiệt quệ không tài nào rút hẳn ra được.

Bỗng chàng nghe phía sau có tiếng gió rít lên.

Địch nhân đã vung đao lên để chém xuống đầu mình.

Lệnh Hồ Xung lại đề khí nhảy vọt về phía trước. Tay trái chàng hết sức giựt mạnh một cái. Thanh đao rút ra được nhưng đứt mất cả giây đeo.

Chàng cầm đao vào trong tay rồi vận kình lực quăng túi đao xuống đất. Vừa mới cất bước chàng lại nghe tiếng gió quạt đến trước mặt.

Hai thanh đao đồng thới chém tới.

Lệnh Hồ Xung vội nhảy lùi lại một chút.

Lúc này trời mới gần sáng. Nhưng trước khi sáng rõ bao giờ trời cũng tối sầm lại. Trừ ánh đao lấp loáng, Lệnh Hồ Xung giương mắt lên mà chẳng nhìn thấy gì.

Lệnh Hồ Xung học được phép “Độc cô cửu kiếm chỉ” cần dòm thấy chỗ sơ hở của đối phương là đâm vào. Nhưng lúc này thân pháp cùng chiêu thức của địch nhân chàng không nhìn rõ nên không biết đường mà phóng kiếm chiêu ra. Chàng lại thấy cánh tay trái đau nhói lên, vì bị mũi đao của địch nhân đâm trúng.

Lệnh Hồ Xung biết bữa nay khó lòng thủ thắng. Nếu không trốn chạy cho mau sẽ mất mạng dưới đao của địch nhân. Chàng liền đâm xéo đi một nhát rồi chạy thật nhanh về phía thị trấn. Tay trái chàng cầm đao, đồng thời nắm tay lại giữ cho vết thương ở bả vai khỏi chảy máu nhiều mới không té xuống.

Hai lão già đuổi một lúc thấy cước lực Lệnh Hồ Xung chạy rất mau không thể đuổi kịp. Chúng đã cướp được bí phổ rồi không muốn để xảy ra nhiều chuyện, liền dừng bước không rượt theo nữa, rồi trở gót bỏ đi.

Lệnh Hồ Xung la lên:

– Bớ quân giặc lớn mật kia! Ăn cắp đồ rồi muốn trốn chạy chăng?

Đoạn chàng quay lại rượt theo.

Hai lão già tức quá lại trở gót xoay mình vung đao lên nhằm chàng chém tới.

Lệnh Hồ Xung không dám giao phong với họ lại xoay mình bỏ chạy.

Chàng khấn thầm trong bụng:

– Cầu sao có người cầm chiếc đèn lồng đi tới thì hay biết mấy!

Chàng chạy được mấy bước, chợt động tâm linh tung mình nhảy lên nóc nhà đứng nhìn bốn mặt thì thấy phía trước về mé tả trong một gian phòng có ánh đèn sáng lọt ra. Chàng liền hướng phía có ánh đèn mà chạy.

Hai lão già cũng nhảy lên nóc nhà rượt theo.

Lệnh Hồ Xung cúi xuống rút hai viên ngói liệng vào hai lão, miệng quát lớn:

– Chúng bay ăn cắp “Tịch Tà kiếm phổ” của nhà họ Lâm. Một tên đầu trọc, một tên tóc bạc! Dù chúng bay có chạy đến chân trời góc biển thì những hào kiệt võ lâm cũng bắt cho kỳ được phân thây chúng bay ra làm trăm mảnh.

Hai tiếng “chát chát” vang lên. Hai viên ngói rớt xuống đường lát đá xanh bị vỡ tan tành.

Hai lão già nghe chàng hô lên “Tịch Tà kiếm phổ”, thì nghĩ thầm trong bụng:

– Nếu không giết thằng cha này đi thì mối hậu họa không biết đến đâu mà lường. Ta phải giết hắn trước rồi sẽ quay lại Phật đường hạ sát cả đôi nam nữ thanh niên kia để bịt miệng mới yên được.

Đoạn chúng ra sức rượt theo.

Lệnh Hồ Xung thấy chân mình nhủn ra. Khí lực mỗi lúc một yếu dần. Chàng liền hít mạnh một hơi chân khí nhằm về phía có ánh sáng mà chạy như người điên.

Đột nhiên chàng loạng choạng rồi té từ trên nóc xuống. Chàng vội thi triển thân pháp “Lý ngư đả đình” lộn người đi hạ xuống đứng tựa vào tường. Hai lão già cũng nhẹ nhàng nhảy xuống chia ra đứng hai bên.

Lão trọc đầu toét miệng cười hung dữ nói:

– Lão gia đã mở cho mi một đường sống mà mi lại không chịu chạy đi. Bây giờ ta đưa mi xuống âm phủ cũng đừng oán ta nhé!

Lệnh Hồ Xung nhìn lão toét miệng ra thấy trong miệng lão chỉ còn ba chiếc răng vàng khè, coi rất xấu xa ghê gớm.

Lệnh Hồ Xung bất giác run lên, miệng lẩm bẩm:

– Té ra mặt trời đã mọc chứ không phải ánh đèn.

Chàng nhìn thấy lão đầu trọc phát ra ánh sáng lấp loáng liền cười hỏi:

– Hai vị Ở bang hội, môn phái nào? Tại sao cứ nhất định đòi giết cho bằng được tại hạ mới cam lòng?

Lão tóc bạc khẽ nói:

– Còn cãi nhau với hắn làm chi?

Lão giơ đơn đao lên nhằm đỉnh đầu Lệnh Hồ Xung bổ xuống.

Lão trọc đầu không thèm tiến lại giáp công, chỉ chống đao đứng bàng quang bên ngoài.

Lệnh Hồ Xung liền phóng đao chém tới. Chàng dùng đao làm kiếm đâm về phía trước. Mũi đao đâm trúng cổ họng lão tóc bạc.

Lão trọc đầu giật mình kinh hãi múa đao nhảy xổ lại.

Lệnh Hồ Xung lại vung đao quét ngang một cái trúng ngay vào cổ tay lão. Thế là cả đao lẫn cổ tay lão trọc bị chặt đứt rớt xuống.

Chàng liền chí mũi đao vào cổ họng lão hỏi:

– Hai lão ở môn phái nào? Nếu chịu cung xưng thì ta tha mạng cho.

Lão trọc đầu bật lên tiếng cười sằng sặc rồi cất giọng thê lương đáp:

– Anh em ta vùng vẫy giang hồ ít khi gặp được địch thủ. Bữa nay có phải chết dưới lưỡi đao của tôn giá lại càng đem lòng kính phục. Không hiểu cao tính đại danh tôn giá là gì? Nếu bọn lão phu chết đi mà không biết danh tánh người hạ thủ há chẳng biến thành con quỉ hồ đồ.

Lệnh Hồ Xung thấy lão tuy đã bị chặt đứt một cánh tay mà vẫn hiên ngang khí khái trong lòng có ý kính trọng là một bậc đại trượng phu.

Chàng liền đáp:

– Tại hạ Ở vào tình trạng bắt buộc phải tự vệ. Thực ra giữa chúng ta chẳng có chi thù oán mà lại chưa từng quen biết nữa. Bất ngờ tại hạ lỡ tay hại người, trong lòng rất hối hận. Chiếc áo cà sa kia các hạ hãy giao lại cho tại hạ rồi chúng ta từ biệt.

Lão trọc đầu nói:

– Dù lão phu có bị thua nhưng cũng không chịu đầu hàng kẻ địch.

Đoạn lão xoay tay trái cầm lưỡi đao trủy thủ đâm vào ngực.

Lệnh Hồ Xung nghĩ bụng:

– Lão này thà chết chứ không chịu nhục, đáng là một tay hảo hán.

Chàng cúi xuống thò tay móc vào trong bọc lão để lấy chiếc áo cà sạ Bỗng chàng cảm thấy váng đầu vì biết mình ra máu quá nhiều, và đã bị thương trầm trọng. Chàng liền xé vạt áo đắp bừa vào mấy vết thương trên bả vai cùng cánh tay, rồi mới rút được chiếc áo cà sa ở trong bọc lão trọc đầu ra.

Bỗng nghe đánh “cạch” một tiếng. Một khúc gỗ rớt xuống đất. Chàng lượm lên coi thì khúc gỗ dài chừng nửa thước đã cháy một nửa. Trên mặt tấm gỗ có những văn tự rất cổ quái.

Lệnh Hồ Xung nhận ra được đây là lệnh bài của giáo chủ Ma giáo và kêu bằng “Hắc mộc lệnh bài”.

Ngày trước lúc chàng ở Cô Sơn mai trang, Bảo Đại Sở đã lấy lệnh bài này ra thì bọn Hoàng Chung Công lập tức phải nghe lệnh một cách kính cẩn không dám kháng cự chút nào, đủ biết lệnh bài này có uy quyền thay mặt cho Ma giáo giáo chủ.

Chàng nghĩ thầm:

– Té ra hai lão này là người Ma giáo. Bọn chúng làm càn làm bậy tàn ác vô cùng. Ta có giết họ cũng không oan uổng.

Lệnh Hồ Xung đút áo cà sa cùng tấm lệnh bài vào trong bọc, rồi bụng bảo dạ:

– Bọn Ma giáo đang hoành hành bất hợp pháp trong vùng giáp giới hai tỉnh Triết Mân. Vậy ta hãy giữ tấm lệnh bài phòng khi dùng tới.

Lúc này chàng thấy đau nhức vô cùng. Chàng liền hít mạnh một hơi chân khí nhìn rõ phương hướng để tìm vào ngôi nhà cũ của họ Lâm trong ngõ Hướng Dương.

Lệnh Hồ Xung vừa đi được mấy chục trượng thì cảm thấy khó chịu vô cùng khó bề chống đỡ, chàng tự nhủ:

– Nếu ta mà té xuống thì chẳng những không toàn tính mạng. Mà sau khi chết đi người ta còn bảo mình là tên ăn cắp “Tịch Tà kiếm phổ”, trong mình hãy còn tang vật, để tiếng ô danh cho hậu thế.

Chàng liền tự cường chống đỡ đi từng bước một vào trong ngõ Hướng Dương.

Nhưng cổng lớn nhà họ Lâm lại đóng chặt. Lâm Bình Chi cùng Nhạc Linh San bị điểm huyệt nằm lăn dưới đất, không có ai ra mở cổng.

Lúc này chàng muốn nhảy qua tường vào trong thì bất luận thế nào cũng không đủ sức.

Chàng đành đập cổng mấy cái, rồi vung chân đá vào cánh cổng.

Cái đá này chẳng những không mở được cổng mà người chàng lại bị hất ra té nhào ngất xỉu.

Khi Lệnh Hồ Xung tỉnh lại thấy mình nằm trên giường. Chàng giương cặp mắt lên nhìn thấy vợ chồng Nhạc Bất Quần đứng ở trước giường.

Chàng mừng quá la lên:

– Sư phụ! Sư nương! đệ tử…

Lòng chàng xúc động quá mạnh, nước mắt tuôn rơi tầm tã, chàng gắng gượng ngồi dậy.

Nhạc Bất Quần không trả lời cất tiếng hỏi:

– Vụ này là thế nào đây?

Lệnh Hồ Xung hỏi lại:

– Tiểu sư muội đâu rồi? Y…. có được bình yên bìng yên vô sự không?

Nhạc phu nhân dường như cũng xúc động, cất giọng run run đáp:

– Y không sao cả. Ngươi…. Tại sao ngươi lại tới Phúc Châu?

Lòng dạ đàn bà bao giờ cũng dễ hiền hòa. Bà đem Lệnh Hồ Xung về nhà nuôi dưỡng tử thưở nhỏ cho đến khi khôn lớn. Bà đã coi chàng như con ruột chính mình đẻ ra. Bây giờ lại được trùng phùng trách nào bà chẳng vừa thương tâm vừa hoan hỉ.

Lệnh Hồ Xung lại nói:

– “Tịch Tà kiếm phổ” của Lâm sư đệ bị người Ma giáo cướp đem đi. Đệ tử giết hai lão đó rồi cướp lại đem về.

Chàng thò tay vào bọc thì không thấy tấm áo cà sa đâu nữa, trong lòng rất đỗi hoang mang ấp úng hỏi:

– Tấm áo cà sa…. đâu mất rồi?

Nhạc phu nhân đáp:

– Cái đó là của Lâm Bình Chi nên để cho gã thu giữ.

Lệnh Hồ Xung đáp:

– Thế là phải.

Chàng quay lại nhìn Nhạc phu nhân hỏi:

– Sư nương cùng sư phụ vẫn mạnh giỏi đấy ả Các vị sư đệ, sư muội bình yên cả chăng?

Nhạc phu nhân vành mắt đỏ hoe, đáp:

– Cả nhà đều bình yên.

Lệnh Hồ Xung hỏi:

– Tại sao đệ tử lại đến đây? Phải chăng sư phụ cùng sư nương đã cứu đệ tử đem về?

Nhạc phu nhân đáp:

– Sáng sớm hôm nay ta đến ngôi nhà cũ của tiểu Lâm tử trong ngõ Hướng Dương. Vừa đến cổng thì thấy ngươi nắm chết giấc dưới đất.

Lệnh Hồ Xung khẽ rên lên một tiếng rồi khẽ nói:

– May nhờ ở sư nương đi sớm không thì bọn yêu nhân Ma giáo đến nơi trông thấy trước đã giết chết hài nhi rồi.

Lệnh Hồ Xung trong lòng đã biết rõ Nhạc phu nhân dậy sớm không thấy Nhạc Linh San liền chạy tới ngõ Hướng Dương để tìm nàng. Nhưng sự kiện này chàng không tiện nói ra.

Nhạc Bất Quần hỏi:

– Ngươi đã bảo hạ sát hai tên yêu nhân Ma giáo. Nhưng sao ngươi biết bọn chúng là Ma giáo?

Lệnh Hồ Xung đáp:

– Hài nhi lục trong người chúng thấy tấm “Hắc mộc lệnh bài” của Ma giáo giáo chủ.

Chàng mừng thầm trong bụng, tự nghĩ:

– Ta đoạt được “Tịch Tà kiếm phổ” của Lâm sư đệ đem về. Như vậy thì sư phụ, sư nương cùng tiểu sư muội không còn ngờ vực cho ta lấy kiếm phổ. Đồng thời ta lại giết hai tên yêu nhân Ma giáo, chắc sư phụ không còn trách ta đã cấu kết với bọn Ma giáo nữa.

Ngờ đâu Nhạc Bất Quần sắc mặt xám ngắt “hừ” một tiếng rồi hỏi:

– Đến bây giờ mà ngươi vẫn còn nói trăng nói cuội. Chẳng lẽ ta là hạng người dễ bị kẻ khác lừa bịp đến thế ư?

Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi vội nói:

– Có khi nào đệ tử dám lừa gạt sư phụ?

Nhạc Bất Quần cất giọng nghiêm khắc hỏi:

– Ai là sư phụ ngươi? Giữa Nhạc mỗ với ngươi đã thoát hết danh phận sư đồ rồi.

Lệnh Hồ Xung đang năm trên giường lăn ngay xuống đất quỳ gối vừa dập đầu lạy vừa nói:

– Đệ tử tự biết mình đã làm nhiều việc tội lỗi nguyện xin lãnh trọng phạt của sư phụ. Có điều…. có điều sư phụ đuổi ra khỏi môn trường thì đệ tử xin sư phụ thu hồi mệnh lệnh đó cho.

Nhạc Bất Quần quay sang một bên không nhận đại lễ, lạnh lùng nói:

– Vị tiểu thư của Nhậm giáo chủ Ma giáo coi ngươi bằng cặp mắt xanh. Ngươi đã cùng bọn chúng cấu kết với nhau thì còn cần đến sư phụ này làm chi?

Lệnh Hồ Xung lấy làm kỳ hỏi:

– Nhậm giáo chủ Ma giáo có vị tiểu thư nào đâu? Sư phụ nghe ai nói vậy? Đệ tử tuy cũng nghe nói Nhậm Ngã Hành có một cô con gái mà chưa từng gặp y bao giờ.

Nhạc phu nhân nói:

– Xung nhi! Đã đến lúc này, ngươi bất tất phải nói dối làm chi nữa?

Bà buông tiếng thở dài nói tiếp:

– Vị Nhậm tiểu thư kia đã triệu tập hết thẩy những tay kỳ sĩ bàng môn tả đạo đến đỉnh Ngũ Bá Cương tỉnh Sơn Đông để chữa bệnh cho ngươi. Vụ này bạn hữu võ lâm chẳng ai là không biết…

Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi ngắt lời:

– Vị tiểu cô nương trên Ngũ Bá Cương…. Y tên là Doanh Doanh…. Y là con gái Nhậm giáo chủ đấy ư?

Nhạc phu nhân nói:

– Ngươi hãy đứng lên nói chuyện!

Lệnh Hồ Xung từ từ đứng lên.

Lòng chàng rất đỗi hoang mang, miệng lẩm bẩm:

– Doanh Doanh…. là con gái Nhậm giáo chủ ử…. Chuyện này ở đâu mà ra?

Nhạc phu nhân tỏ vẻ không bằng lòng hỏi:

– Tại sao ở trước mặt sư phụ cùng sư nương mà ngươi còn dám nói dối?

Nhạc Bất Quần tức giận hỏi:

– Ai là sư phu, sư nương gã?

Tiên sinh đập mạnh tay xuống bàn đánh “chát” một tiếng. Lập tức góc bàn bị vỡ một miếng rớt xuống.

Lệnh Hồ Xung sợ hãi vô cùng nói:

– Đệ tử quyết không dám lừa gạt sư phụ, sư nương…

Nhạc Bất Quần lớn tiếng đáp:

– Ngươi còn nói một câu “sư phụ, sư nương” là ta đập chết ngươi tức khắc.

Tiên sinh nổi giận hầm hầm, sắc mặt tím lại, tử khí hiện lên. Đó là dấu hiệu lão căm giận đến cực điểm.

Lệnh Hồ Xung sợ quá chỉ đáp một tiếng:

– Vâng!

Chàng chìa tay ra vịn lấy thành giường mặt không còn một chút huyết sắc người chàng lảo đảo muốn té.

Chàng nói tiếp:

– Bọn chúng trị thương chữa bệnh cho tại hạ là việc có thực. Nhưng không một ai nói với đệ tử y là con gái Nhậm giáo chủ.

Nhạc phu nhân nói:

– Ngươi là người thông minh lanh lợi cơ mưu như vậy có lý nào không đoán ra được? Thị là một vị cô nương nhỏ tuổi mà chỉ nói một câu là huy động được bao nhiêu kỳ sĩ tả đạo khắp Tam sơn Ngũ Nhạc ai ai cũng đến trị bệnh cho ngươi. Vậy trừ Nhậm tiểu thư ở Ma giáo thì còn ai có quyền uy to lớn như vậy?

Lệnh Hồ Xung đáp:

– Đệ tử…. Tại hạ lúc đó tưởng cô ta là một bà già.

Nhạc phu nhân hỏi:

– Thị bôi mặt cải trang hay sao?

Lệnh Hồ Xung đáp:

– Không có đâu! Nhưng…. Nhưng lúc ấy tại hạ không được nhìn thấy mặt y.

Nhạc Bất Quần bật lên tiếng cười khẩy, không nói nửa lời nét mặt vẫn xám xanh.

Lệnh Hồ Xung ruột rối như tơ vò, nghĩ bụng:

– Chẳng lẽ Doanh Doanh là con gái Nhậm giáo chủ thật ư? Nhưng lúc đó Nhậm Ngã Hành bị cầm tù dưới đáy Tây Hồ thì con gái lão làm gì có quyền thế?

Nhạc phu nhân thở dài nói:

– Xung nhi! Nay Xung nhi lớn tuổi rồi, thành ra tư cách cũng thay đổi, ta nói gì ngươi cũng chẳng thèm để tâm đến nữa.

Lệnh Hồ Xung sợ hãi đáp:

– Sư…. sư…. Đối với lời truyền dạy của lão nhân gia, lúc nào…. hài nhi cũng thực là…. thực là…

Chàng định nói:

“Đối với lời dạy bảo của sư nương lúc nào hài nhi cũng thực hết dạ tuân theo, không dám phản bội”. Nhưng thực ra sư phụ cùng sư nương chàng có bảo chàng không được liên kết với Ma giáo thì chàng vẫn không tuân theo lời dặn bảo đó.

Nhạc phu nhân lại nói:

– Tỷ như Nhậm tiểu thư đối với ngươi thật dạ hết lòng, ngươi đã vì sinh mạng mà phải để thị triệu người đến trị bệnh cho thì việc đó hoặc giả còn có nguyên nhân…

Nhạc Bất Quần tức giận hỏi ngay:

– Thế nào là việc có nguyên nhân? Hễ vì mạng sống thì bất cứ điều gì cũng phải làm hay sao?

Trước nay Nhạc Bất Quần đối với thị vừa là sư huynh vừa là phu nhân bao giờ cũng nhã nhặn, lịch sự thế mà bữa nay bà nói câu gì lão cũng bắt bẻ hoặc chặn họng, đủ biết trong lòng lão đang tức giận đến cực điểm.

Nhạc phu nhân đã hiểu rõ tâm tính Nhạc Bất Quần, nên bà không tiện nói với tiên sinh. Bà nói tiếp:

– Nhưng sao ngươi lại đi câu kết với tên đại ma đầu trong Ma giáo là Hướng Vấn Thiên, sát hại bao nhiêu nhân sĩ chính giáo tả Hai bàn tay ngươi đã nhuốm máu đào của nhân sĩ chính giáo rồi! Thôi ngươi…. ngươi đi mau đi!

Lệnh Hồ Xung nghe Nhạc phu nhân nói khác nào người bị dội một gáo nước lạnh lên lưng. Chàng nhớ lại khi ở quán Lương đình cùng lão Hướng Vấn Thiên liên thủ nghinh địch, chàng chưa động thủ giết một người nào. Nhưng khi ở trước hang sâu, thực ra khá nhiều nhân sĩ vì chàng mà phải uổng mạng. Trong những cuộc ác đấu này, nếu chàng không giết người tất chàng đã bị người hạ sát. Đó cũng là chuyện bất đắc dĩ, mà thành những món nợ máu.

Nhạc phu nhân lại nói tiếp:

– Xung nhi! Ngoài bao nhiêu món nợ máu, trên Ngũ Bá Cương ngươi còn đắc tội với nhiều người. Xung nhi! Trước nay ta vẫn coi ngươi như con ruột, nhưng việc đã đến thế này, sư nương…. ngươi cũng đành bất lực, chẳng còn cách nào che chở cho ngươi được nữa.

Bà nói tới đây, bất giác hai hàng châu lệ đầm đìa chảy xuống má.

Lệnh Hồ Xung buồn rầu đáp:

– Hài nhi làm nên tội trạng, nhưng bậc đại trượng phu đã làm nên tội thì chính mình phải gánh lấy. Hài nhi quyết không để nhơ danh đến phái Hoa Sơn. Xin hai vị lão nhân gia mở pháp đường, mời hết anh hùng hảo hán các môn phái đến tham dự rồi đem hài nhi ra pháp trường trảm quyết để sáng tỏ môn quy phái Hoa Sơn là xong.

Nhạc Bất Quần buông tiếng thở dài lên giọng mỉa mai:

– Lệnh Hồ sư phó, nếu hiện nay sư phó còn là đệ tử phái Hoa Sơn thì cử động này mới hợp pháp. Tuy sư phó có bị uổng mạng, nhưng thanh danh phái Hoa Sơn vẫn giữ được toàn vẹn, mà chút tình sư đồ vẫn còn tồn tại. Nhưng ta đã thông tri khắp thiên hạ đuổi sư phó ra khỏi môn trường, thì những hành động về sau này còn can dự gì đến phái Hoa Sơn tả Ta lấy danh nghĩa gì để xử trị sư phó? Trừ phi…. Ha ha…. Hai phe chính tà không đội trời chung với nhau được nữa mà sư phó sau này còn làm càn làm bậy, gặp phải tay ta, ta cũng coi sư phó như loại yêu tà, gian tặc, người nào cũng có thể ra tay hạ sát, thì khi đó ta không dung thứ sư phó nữa…

Tiên sinh nói tới đây thì ngoài phòng chợt có tiếng la:

– Sư phụ! Sư nương!…

Đúng là thanh âm tên đệ tử thứ hai phái Hoa Sơn tên gọi Lao Đức Nặc.

Nhạc Bất Quần hỏi ngay:

– Có việc chi vậy?

Lao Đức Nặc đáp:

– Bên ngoài có người đến bái phỏng sư phụ cùng sư nương, y tự giới thiệu là Chung Trấn ở phái Tung Sơn. Ngoài ra còn hai vị sư đệ của y nữa.

Nhạc Bất Quần nói:

– Cửu Khúc Kiếm Chung Trấn cũng đến Phúc Châu ư? Hay lắm! Để ta ra nghênh tiếp.

Tiên sinh dứt lời liền ra khỏi phòng.

Nhạc phu nhân đưa mắt cho Lệnh Hồ Xung. Khóe mắt bà đầy vẻ hiền từ, tựa hồ bà còn có điều gì muốn nói với chàng. Vậy chàng hãy chờ lại. Rồi bà cũng ra theo Nhạc Bất Quần.

Lệnh Hồ Xung coi vị sư nương này chẳng khác gì mẹ đẻ. Chàng thấy bà đối với mình mỗi ngày một thêm tình thương yêu thì trong lòng vô cùng hối hận, than thầm:

– Việc gì cũng chỉ tại ta tự ý mà làm. Đường thiện ác thị phi ta không nắm vững. Hướng đại ca rõ ràng không phải là người chính nhân quân tử, mà ta chẳng hiểu đầu đuôi cứ xông bừa vào giúp ỵ Ta chết chẳng có chi đáng tiếc, nhưng ta để cho sư phụ cùng sư nương mất mặt với đời. Trong phái Hoa Sơn mà xảy ra một tên đệ tử bất lương thì chẳng những môn phái bị mang tiếng xấu, mà bọn sư đệ, sư muội cũng hổ thẹn với người.

Rồi chàng lại tự nghĩ:

– Té ra Doanh Doanh là con gái Nhậm Ngã Hành. Thảo nào bọn Lão Đầu Tử, Tổ Thiên Thu sùng kính nàng như vậy…. Nàng nói thế nào nên thế, và đã bắt bao nhiêu anh hùng hảo hán phải đi sung quân ở Tây Vực. Hỡi ôi! Đáng lẽ ta cần biết trước những điều này mới phải…. Trong Ma giáo thì ngoài bọn đại ma đầu còn ai có quyền thế đến như vậy? Nhưng khi nàng cùng ở với ta một chỗ, trừ tính tình cổ quái và nết hay e thẹn, nàng chẳng khác gì người thông thường.

Giữa lúc đầu óc Lệnh Hồ Xung đang nổi lên bao nhiêu luồng tư tưởng như sóng cồn, bỗng nghe có tiếng bước chân. Một bóng người thấp thoáng lẻn vào phòng. Chính là con người mà chàng vẫn ngày thương đêm nhớ:

tiểu sư muội Nhạc Linh San.

Hồi 137

Lập kiếm trận bao bây phường giảo quyệt

Lệnh Hồ Xung la lên:

– Tiểu sư muội! Tiểu sư muội…

Rồi chàng không nói thêm được nữa.

Nhạc Linh San nói:

– Đại sư ca! Đại sư ca…. mau mau rời khỏi nơi đây. Bọn người phái phái Tung Sơn đến đây tìm đại sư ca để trả thù đó.

Nàng nói ra vẻ rất cấp bách.

Lệnh Hồ Xung được nghe tiếng tiểu sư muội nói thì việc tầy trời chàng cũng chẳng cần. Phái Tung Sơn hay chẳng Tung Sơn chàng cũng chẳng buồn để tâm. Cặp mắt đắm đuối nhìn nàng. Chàng không hiểu mình đang mùi vị gì, hay là đủ mọi mùi mặn ngọt chu cay đều nổi lên trong đầu óc chàng.

Nhạc Linh San thấy Lệnh Hồ Xung nhìn mình chằm chặp thì hai má ửng hồng, nói:

– Có một người họ Chung và hai tên sư đệ hắn đến nói là đại sư ca đã giết người của chúng. Máu chảy rong từ ngoài đường, chúng theo vết truy tầm đến đây?

Lệnh Hồ Xung ngẩn người ra hỏi:

– Ta giết người phái Tung Sơn ư? Đâu có chuyện đó?

Đột nhiên nghe đánh “binh” một tiếng, cửa phòng bị đẩy mở ra, Nhạc Bất Quần mặt giận hầm hầm, xăm xăm bước vào lớn tiếng hỏi:

– Lệnh Hồ Xung! Ngươi làm nhiều việc tốt quá! Ngươi đã giết cả bậc tiền bối võ lâm ở phái Tung Sơn mà lại còn bảo là yêu nhân Ma giáo để lừa dối ta.

Lệnh Hồ Xung lấy làm kỳ hỏi lại:

– Đệ tử…. giết bậc tiền bối phái Tung Sơn ư? Chuyện này ở đâu mọc rả…

Chàng ngó thấy Nhạc phu nhân đi sau Nhạc Bất Quần liền nói tiếp:

– Sư…. sư…. Hài nhi thật không bao giờ lại đi giết đệ tử phái Tung Sơn.

Nhạc Bất Quần tức giận quát:

– Bạch Đầu tiên ông Hạ Bốc và Ngốc Ưng Sa Thiên Giang hai vị này bị chết về tay ngươi mà ngươi còn cãi không phải ngươi hạ sát ư?

Lệnh Hồ Xung vừa nghe tới ngoại hiệu hai người liền nhớ đến lão trọc đầu lúc tự sát đã thốt ra câu nói:

“Ngốc Ưng này có là kẻ hèn kém cũng nhất định không chịu đầu hàng địch nhân”. Còn lão đầu bạc chắc tên hiệu là Bạch Đầu tiên ông Bốc Trầm gì đó.

Chàng liền nói:

– Một lão già tóc bạc và một lão trọc đầu thì đúng là hài nhi đã giết thật. Hài nhi không biết hai vị đó là môn hạ phái Tung Sơn. Hai vị sử đơn đao, đâu có phải là võ công của phái này.

Nhạc Bất Quần vẻ mặt càng nghiêm khắc hỏi:

– Thế ra hai vị này đúng đã bị ngươi giết chết ư?

Lệnh Hồ Xung đáp:

– Đúng thế!

Nhạc Linh San nói:

– Gia gia! Lão tóc bạc và lão trọc đầu…

Nhạc Bất Quần la lên:

– Bước đi! Ai bảo ngươi vào đây? Chỗ chúng ta đang nói chuyện ngươi nói leo vào làm chi?

Nhạc Linh San cúi đầu xuống từ từ đi ra ngoài phòng.

Lệnh Hồ Xung trong lòng vừa thê thảm vừa hoan hỉ. Chàng nghĩ thầm:

– Sư muội và Lâm sư đệ mà có hòa hợp với nhau thì chắc đối với ta vẫn giữ mối tình đằm thắm. Nàng phải liều lĩnh chạy vào đây để đưa tin cho ta giữa lúc phụ thân nàng đang nặng lời trách mắng. Nàng bảo ta mau mau lánh nạn…

Lệnh Hồ Xung còn đang ngẫm nghĩ thì Nhạc Bất Quần cười lạt nói:

– Võ công của Ngũ nhạc kiếm phái mà ngươi chưa biết ư? Hai vị Bốc, Sa ở về bàng chi phái Tung Sơn mà ngươi cũng tàn ác với họ. Không biết đã dùng thủ đoạn đê hèn nào để giết người. Vết máu chảy từ ngoài đường vào tới Phước Oai tiêu cục. Bây giờ, Chung sư huynh ở phái Tung Sơn, đến đòi ngươi thì ngươi bảo sao?

Nhạc phu nhân chạy vào phòng nói:

– Bọn họ có chính mắt trông thấy Xung nhi đã hạ sát không? Nếu chỉ căn cứ vào vết máu thì không thể đến tiêu cục chúng ta để đòi người được. Vậy chúng ta cứ đuổi họ ra là xong.

Nhạc Bất Quần nói:

– Sư muội! Đến bây giờ mà sư muội còn o bế một tên vô lại làm hết mọi điều tàn ác ư? Ta đường đường là chưởng môn phái Hoa Sơn, đâu có thể nói dối như gã tiểu súc sinh này được. Sư muội…. Sư muội! Nếu chúng ta cũng làm thế thì còn chi là thanh danh?

Lệnh Hồ Xung mấy năm nay thường nghĩ đến sư muội, sư nương đã là sư huynh, sư muội với nhau lại kết thành quyến thuộc, nếu có một ngày kia chàng được cùng tiểu sư muội huề duyên thì thật là mọi việc mỹ mãn, chàng không còn mong gì hơn nữa. Lúc này chàng nghe sư phụ, sư nương nói chuyện với nhau đều có vẻ nghiêm khắc thì lòng chàng tự nhủ:

– Giả tỷ tiểu sư muội mà là vợ ta thì nàng muốn làm gì thì làm. Nếu nàng làm được việc tốt là may mà có làm điều chi tệ hại cũng thôi, ta quyết không mảy may trái ý nàng. Nàng có bảo ta làm việc đại ác không thể tha thứ thì ta cũng chỉ chau mày là cùng.

Nhạc Bất Quần nhìn Lệnh Hồ Xung chằm chặp. Bỗng tiên sinh thấy chàng lộ vẻ ôn hòa mỉm cười, khóe mắt chứa đựng tình ý trông về phía con gái đang đứng ở cửa phòng, thì tiên sinh càng tức giận, không ngăn cản được, liền lớn tiếng quát:

– Tên tiểu súc sinh kia! Đã đến thế này mà trong lòng ngươi còn có ý nghĩ đồi bại ư?

Nhạc Bất Quần vừa quát lên, lập tức khiến cho Lệnh Hồ Xung đang lúc ngẫm nghĩ miên man chợt tỉnh táo lại. Chàng ngửng đầu lên thì thấy sắc mặt sư phụ biến thành màu tía. Tiên sinh lại giơ tay toan đập xuống đầu chàng. Lòng chàng bỗng cảm thấy vui mừng khôn tả. Chàng nghĩ rằng con người ta ở đời thật khó mà chịu nổi chua caỵ Nay ta được chết về bàn tay của sư phụ thì thật là cách giải thoát nỗi đau khổ rất khoan khoái. Nhất là tiểu sư muội đứng bên được nhìn thấy ta bị chết vì phát chưởng của phụ thân nàng, nàng sẽ hiểu rõ điều mưu cầu ở đáy lòng ta.

Chàng nghị vậy liền tủm tỉm cười, lại đưa mắt nhìn Nhạc Linh San để chờ phát chưởng của sư phụ.

Lệnh Hồ Xung bỗng nghe trên đầu có tiếng gió, biết là phát chưởng của Nhạc Bất Quần sắp đánh xuống tới nơi.

Nhạc phu nhân bỗng la lên:

– Không được đâu!

Bà vội tiến vào phòng phóng chỉ điểm huyệt “Ngọc chẩm” của đức trượng phu.

Hai ông bà học nghề đồng môn từ thưở nhỏ, vẫn đối chiếu với nhau nên quen thuộc kỹ rồi. Chỗ Nhạc phu nhân điểm huyệt đây là một yếu huyệt trí mạng.

Nhạc Bất Quần dù có xoay tay lại công kích thì Nhạc phu nhân đã đứng chắn ở trước mặt Lệnh Hồ Xung.

Nguyên bà thấy tình thế gấp rút không thể cứu viện kịp. Trong lúc nguy cấp, bà liền sử chiêu ác liệt công kích trượng phu khiến cho Nhạc tiên sinh phải thu chưởng về tự cứu.

Nhạc Bất Quần sắc mặt xám xanh, tức giận hỏi:

– Sư muội…. Sư muội làm gì vậy?

Nhạc phu nhân không trả lời tiên sinh. chỉ giục Lệnh Hồ Xung:

– Xung nhi! Chạy…. Chạy mau đi…

Lệnh Hồ Xung đáp:

– Hài nhi không chạy nữa. Sư phụ đã muốn giết hài nhi thì hài nhi cam đành chịu chết, vì tội hài nhi có chết cũng không oan.

Nhạc phu nhân dậm chân nói:

– Đã có ta ở đây y không giết ngươi được. Ngươi chạy đi! Chạy càng xa càng tốt…. Vĩnh viễn đừng trở về nữa.

Nhạc Bất Quần hỏi:

– Hừ! Để gã chạy rồi thì còn ba người phái Tung Sơn ngoài kia chúng ta đối phó với họ bằng cách nào?

Lệnh Hồ Xung nghĩ bụng:

– Té ra sư phụ vẫn có lòng úy kỵ bọn Chung Trấn. Chi bằng ta ra trước để phát lạc ba người đó đã.

Chàng liền lớn tiếng đáp:

– Hay lắm! Để hài nhi ra gặp bọn họ.

Chàng nói xong rảo bước ra ngoài.

Nhạc phu nhân gọi giật lại:

– Ngươi không ra được đâu, sẽ bị chúng giết chết.

Nhưng Lệnh Hồ Xung chạy rất mau, xông ra ngoài đại sảnh.

Quả nhiên Cửu khúc kiếm Chung Trấn, Thần tiên Đặng Bát Công và Cẩm mao sư Cao Khắc Tân ở phái Tung Sơn đang ngồi bệ vệ vào địa vị tân khách ở mé Tây.

Lúc này Lệnh Hồ Xung một là đã đổi y phục của điếm tiểu nhị, hai là Nhạc phu nhân lúc cứu chàng đã lau vết máu trong người chàng cùng rửa sạch bùn đất trét trên mặt. Lúc này chàng khác hẳn với bộ mặt ban đêm mà bọn Chung Trấn đã gặp ngoài khách điếm trong ấp 28, nên chúng không nhận ra chàng.

Lệnh Hồ Xung ngồi xuống chiếc ghế thái sư đối diện, lạnh lùng hỏi:

– Ba vị tới đây làm chi?

Bọn Chung Trấn đột nhiên thấy gã thiếu niên sắc mặt lợt lạt lại không còn chút huyết sắc, mình mặc quần áo quê kịch tầm thường mà dám ngồi với mình thì thật là vô lễ.

Chúng đùng đùng nổi giận, Cẩm mao sư Cao Khắc Tân tính nết lại càng nóng nẩy quát hỏi:

– Mi là đứa nào?

Lệnh Hồ Xung cười đáp:

– Các ngươi là cái cóc gì?

Cao Khắc Tân chưng hửng nghĩ thầm:

– Gã gọi mình như vậy dĩ nhiên là hỗn xược.

Liền sa sầm nét mặt lớn tiếng:

– Kêu Nhạc tiên sinh ra đây! Hạng mi mà nói chuyện với chúng ta được ư?

Lúc này Nhạc Bất Quần, Nhạc phu nhân, Nhạc Linh San cùng quần đệ tử phái Hoa Sơn đều đã đến phía sau nhà khách.

Mọi người nghe Lệnh Hồ Xung đối đáp như vậy, rất lấy làm kỳ.

Nhạc Linh San cũng hỏi:

– Các vị là ông gì?

Rồi nàng không nhịn được bật lên tiếng cười.

Nhưng nàng chợt nhớ tới tình thế trước mắt phe Tung Sơn có ba tay cao thủ võ lâm mà đại sư huynh đã giết người của bọn họ lại ra điều vô lễ với chúng thì nếu xảy ra cuộc động thủ chắc đại sư ca gặp chuyện dữ nhiều lành ít. Chẳng lẽ gia nương ta lại dúng tay vào giúp ỵ Kết quả thật khó mà lường được.

Nàng nghĩ tới đây cảm thấy lo buồn. Nhưng chỉ thoáng cái nàng lại nổi lên trận cười ha hả.

Lệnh Hồ Xung hỏi lại:

– Nhạc tiên sinh là ai? à phải rồi! các hạ muốn hỏi chưởng môn phái Hoa Sơn, thì ta đây cũng đang tìm Nhạc tiên sinh để tra hỏi vì sao lão lại chứa những quân vô lại ăn cắp phái Tung Sơn có hai tên đệ tử rất tệ hại. Một tên là Bạch Đầu yêu ông Bốc Trầm và một tên là Ngốc Kiêu Sa Thiên Giang đã bị ta giết rồi. Nghe nói phái này còn ba tên đang ẩn lánh ở trong Phước Oai tiêu cục. Ta cũng đến đòi Nhạc tiên sinh nào đó phải giao bọn chúng ra mà Nhạc tiên sing không chịu. Thực tức đến chết người! Tức đến chết người.

Chàng thủng thẳng lớn tiếng gọi:

– Nhạc tiên sinh! Phái Tung Sơn có ba đứa vô lại một tên là Lan thiết kiếm Chung Trấn, một tên là Tiểu Quỷ Tiên Đặng Bát Công và một tên nữa là Lãi bì miêu Cao Khắc Tân. Xin tiên sinh mau mau giao người để ta đòi nợ chúng.

Bọn Nhạc Bất Quần nghe chàng la vậy ngơ ngác nhìn nhau. Ai cũng kinh hãi.

Nhạc Bất Quần cùng Nhạc phu nhân đều hiểu Lệnh Hồ Xung la lối như vậy để nói rõ việc giết người không liên quan gì đến phái Hoa Sơn. Nhưng ba người phái Tung Sơn đều là nhân vật thành nhân đã lâu, nhất là Cửu khúc kiếm Chung Trấn bản lãnh càng cao thâm hơn. Lệnh Hồ Xung lại bị thương trầm trọng, chỉ sợ chàng đứng một lúc không vững là bị té nhào, mà sao chàng dám lớn mật nói càn đến thế, lại dám ra mặt khiêu chiến. Nghe lời chàng ta thì hiển nhiên chàng biết rõ lai lịch bọn Chung Trấn.

Đêm hôm ấy xảy cuộc đả đấu, chàng vung kiếm đâm một nhát mà trúng cả cặp mắt 15 tên cao thủ thì kiếm pháp đó không phải là tầm thường. Có điều bản lãnh của Cửu Khúc Kiếm Chung Trấn so với 15 người kia có chỗ bất đồng. Huống chi hiện giờ Lệnh Hồ Xung đang bị trọng thương thì động thủ với người làm sao được?

Bỗng thấy Cao Khắc Tân nhảy vọt ra, trường kiếm rút khỏi vỏ nhằm Lệnh Hồ Xung đâm tới.

Chung Trấn là người sẳn mưu lược liền giơ tay cản Cao Khắc Tân lại, nhìn Lệnh Hồ Xung hỏi:

– Tôn giá là ai?

Lệnh Hồ Xung cười ha hả đáp:

– Ta nhận được các ngươi mà các ngươi không nhận được tạ Phái Tung Sơn các ngươi muốn đem Ngũ nhạc kiếm phái hợp làm một để cho phái Tung Sơn nuốt trửng bốn phái kia, bọn ngươi đến Phúc Kiến một là để đoạt “Tịch Tà kiếm phổ” của nhà họ Lâm, hai là để trừ diệt các phái Hoa Sơn, Hằng Sơn đã có nhiều các nhân vật trọng yếu tới đây. Bao nhiêu âm mưu của các ngươi ta đã hoàn toàn phanh phui ra hết. Ha ha! Thật đáng tức cười! Thật đáng tức cười!

Nhạc Bất Quần và Nhạc phu nhân đưa mắt nhìn nhau.

Hai người cùng nghĩ thầm trong bụng:

– Những lời gã nói đây chưa chắc hoàn toàn vô căn cứ.

Bỗng nghe Chung Trấn hỏi:

– Tôn giá là nhân vật phái nào?

Lệnh Hồ Xung đáp:

– Ta là một thứ cô hồn vô chủ miếu lớn không chịu nhận, chùa nhỏ chẳng thụ Ta là hoang sơn dã quỷ, quyết không cướp đoạt đường sống của phái Tung Sơn các ngươi đâu. Các ngươi cứ yên lòng. Ha ha! Ha ha!

Tiếng cười của chàng đượm vẻ thê lương.

Chung Trấn nói:

– Tôn giá đã không phải là nhân vật phái Hoa Sơn thì bọn tại hạ không quấy nhiễu Nhạc tiên sinh nữa. Vậy mời tôn giá quá bộ ra ngoài nói chuyện.

Mấy câu hắn nói tuy lạnh lùng nhưng mắt lộ hung quang đằng đằng sát khí. Hiển nhiên hắn muốn điều tra cho biết rõ lai lịch Lệnh Hồ Xung rồi quyết tâm trừ diệt.

Nguyên Chung Trấn tuy là con người tự phụ nhưng vẫn úy kỵ Nhạc Bất Quần nên không dám rút kiếm giết người ở trong Phước Oai tiêu cục. Hắn muốn dẫn dụ Lệnh Hồ Xung ra ngoài rồi mới động thủ.

Hắn nói câu này rất hợp ý Lệnh Hồ Xung chàng liền lớn tiếng la:

– Nhạc tiên sinh! Từ nay trở đi tiên sinh phải gia tâm đề phòng! Giáo chủ Ma giáo là Nhậm Ngã Hành mà xuất hiện thì trong người hắn có “Hấp tinh đại pháp” chuyên để hút hết nội lực người ngoài đó. Hắn đã nói ra miệng sẽ đến phái Hoa Sơn đòi nợ. Sau nữa phái Tung Sơn cũng muốn nuốt trửng phái Hoa Sơn của tiên sinh. Tiên sinh là người quân tử song người ta lòng lang dạ thú mình cũng phải đề phòng. Chuyến này bọn họ đến Phúc Châu là có ý muốn nói chuyện với tiên sinh mấy vấn đề.

Chàng nói rồi rảo bước đi ra cửa.

Bọn Chung Trấn liền theo sau.

Lệnh Hồ Xung đi mau ra khỏi Phước Oai tiêu cục bỗng thấy bọn ni cô cùng phụ nữ đứng ngoài cổng lớn. Đó chính là đoàn nữ đệ tử phái Hằng Sơn.

Trịnh Ngạc và Nghi Lâm hai người đều tay bưng một hộp đồ lễ đứng ở cổng Phước Oai tiêu cục để bái phỏng Nhạc Bất Quần cùng Nhạc phu nhân.

Lệnh Hồ Xung sửng sốt vội quay đầu đi để bọn họ khỏi trông thấy. Chàng đã chạm mắt với Trịnh Ngạc. May Nghi Lâm đứng ở đường sau chưa trông rõ mặt.

Lệnh Hồ Xung nghĩ thầm:

– Bọn ni cô và thiếu nữ này biết sư phụ ta ở đây mà đến bái kiến thì đã có sư phụ cùng sư nương trông nom cho, chắc bọn họ cũng không đến nỗi thất bại.

Lệnh Hồ Xung không muốn cho Nghi Lâm thấy mặt liền né sang bên lướt qua.

Bọn Chung Trấn, Cao Khắc Tân, Đặng Bát Công ngăn lại quát hỏi:

– Ngươi định trốn chăng?

Lúc này Nhạc Bất Quần, Nhạc phu nhân và quần đệ tử phái Hoa Sơn đều ra cổng trước để xem Lệnh Hồ Xung đối phó với Chung Trấn ra sao.

Lệnh Hồ Xung liền cười nói:

– Ta không có khí giới thì đánh thế nào được?

Nhạc Linh San rút thanh kiếm ra khỏi vỏ đánh soạt một tiếng rồi la lên:

– Đại…

Nàng toan liệng kiếm tới cho Lệnh Hồ Xung nhưng Nhạc Bất Quần vừa đưa hai ngón tay ra cặp lấy sống kiếm giữ lại, vừa lắc đầu.

Những cử động của Nhạc Linh San đều lọt vào mắt Lệnh Hồ Xung khiến chàng rất được an ủi trong lòng.

Chàng tự nhủ:

– Tiểu sư muội đối với ta vẫn có mối tình tha thiết như xưa.

Bất thình lình có tiếng người la hoảng.

Lệnh Hồ Xung biết ngay có người tập kích. Chàng không kịp quay đầu lại, lập tức nhảy vọt về phía trước thoát ra ngoài. Nội lực cực kỳ thâm hậu, chàng nhảy vừa cao vừa lẹ. Tuy nhiên chàng cảm thấy luồng gió thổi vào sau gáy mát rượi. Một nhát kiếm nhằm sau lưng chém tới. Nếu cái nhảy vừa rồi chỉ chậm lại nháy mắt, hay lực đạo không đủ, nhảy gần hơn chừng nửa thước nữa thì người chàng đã đứt làm hai đoạn. Thật là nguy hiểm muôn phần.

Giữa lúc ấy bỗng nghe những tiếng quát tháo vang lên , ánh bạch quang chuyển động. Bọn nữ đệ tử phái Hằng Sơn đồng thời động thủ. Cứ bảy người là một đội. Tất cả bọn chia làm ba đội.

Bảy thanh trường kiếm kèm giữ một người. Thế là bọn Chung Trấn ba tên bị bao vây riêng ra ba chỗ.

Từ lúc bọn nữ đệ tử phái Hằng Sơn rút kiếm, rời bước cho đến lúc xuất chiêu chỉ trong chớp mắt là hoàn thành. Động tác đã cực kỳ mau lẹ, thân pháp lại nhẹ nhàng bay bướm trông rất mỹ quan. Hiển nhiên các cô đã luyện tập một cách rất thành thuộc.

Mỗi mũi kiếm các cô đều chia ra toàn trỏ vào yếu huyệt đối phương như đầu, cổ, ngực, bụng, lưng, nách. Cả bẩy chỗ trọng yếu trong người đều bị mũi kiếm kiềm chế. Trận thế thành rồi các cô lại đứng yên không nhúc nhích nữa.

Kiếm pháp Chung Trấn thâm hiểm vô cùng mà chiêu thức lại ly kỳ cổ quái, khiến cho người ta khó mà lường được. Vì vậy mà người võ lâm tặng cho hắn cái ngoại hiệu là “Cửu khúc kiếm”.

Tuy Chung Chấn là tay cao thủ vào hạng nhất trong phái Tung Sơn, nhưng kiếm pháp của hắn pha bàng môn tả đạo. Hắn đã biến hóa khá nhiều kiếm pháp của phái này, chuyên ngả theo đường lối nham hiểm, tàn độc. Nhưng vì khi đối địch, phần nhiều hắn chiếm được phần thắng. Hơn nữa hắn lại là người cơ mưu giảo quyệt, làm việc tinh minh mẫn cán, nên được chưởng môn là Tả Lãnh Thiền rất trọng dụng.

Lần này hắn nghe Lệnh Hồ Xung phanh phui việc phái Tung Sơn có ý mưu đồ thôn tính bốn phái kia, hắn liền thừa lúc chàng bất cẩn mà hạ độc thủ. Hắn còn có ý nhường cho đối phương tránh ra ngoài để khỏi đụng chạm với đệ tử phái Hằng Sơn.

Bọn nữ đệ tử phái Hằng Sơn lập thành kiếm trận rồi, Chung Trấn võ công thâm hậu là thế mà không nhúch nhích được chút nào. Tứ chi bách thế chỉ cất nhắc một chút là bị kiếm đâm vào ngaỵ Chưa chắc cả bảy mũi đều đâm trúng nhưng hắn chỉ đụng vào một mũi là đã uổng mạng rồi.

Nhạc Bất Quần và Nhạc phu nhân không hiểu việc xích mích giữa phái Hằng Sơn và bọn Chung Trấn ở ngoài ấp 28, đột nhiên thấy hai bên động thủ rất lấy làm kỳ.

Bọn nữ đệ tử phái Hằng Sơn kết thành kiếm trận một cách thần diệu khiến hai ông bà đều rất lấy làm kỳ.

Hai mươi mốt người chia làm ba đội. Ngoài những vạt áo bay phất phơ trước gió, cả 21 cô đều không nhúch nhích chút nào. Thế mà trong cái “tĩnh” có cái “động”. Hai mươi mốt thanh trường kiếm lấp loáng ánh hàn quang có dấu những luồng sát khí vô cùng ác liệt.

Lệnh Hồ Xung reo lên:

– Tuyệt diệu! Thật là tuyệt diệu! Kiếm trận này thật là tinh thâm.

Chàng học phép “Độc cô cửu kiếm” chỉ chuyên tìm chỗ sơ hở của đối phương trong lúc ra chiêu thức, mà chiêu thức nào là chẳng có chỗ sơ hở. Còn kiến thức của chàng thời chẳng có chiêu thức nào hết mà đánh đâu được đấy. Thế gọi là “dĩ vô chiêu thắng hữu chiêu”.

Bây giờ chàng thấy phái Hằng Sơn ngưng thần bất động. Bảy thanh kiếm đã tấn công lại tự thủ. Bảy thanh kiếm thanh thế liên hoàn tuyệt không có chỗ nào sơ hở, khiến Lệnh Hồ Xung thích quá reo hò tán thưởng.

Nguyên kiếm trận của phái Hằng Sơn dùng “tĩnh” để chế “động”. Đã không động thì kiếm đâu ra chỗ sơ hở. Vậy cái diệu dụng kiếm pháp này cũng là một lối “dĩ vô chiêu thắng hữu chiêu”.

Những tay cao thủ phái Hằng Sơn như Định Tĩnh, Định Nhàn, Định Dật ba vị sư thái bản lãnh đều có một chỗ độc đáo là “Tĩnh”, “Nhàn”, “Dật”. Có điều kiếm trận này cần phải bảy người liên thủ đồng thời để kiềm chế địch nên cần phải bày trận cho thật mau lẹ. Nếu gặp phải tay cao thủ hạng nhất, làm cho trận bị rối loạn thì khó lòng giữ cho khỏi tan vỡ.

Nhạc Bất Quần dõng dạc hỏi:

– Các vị đây có phải là các sư điệt ở phái Hằng Sơn không? Ba vị này là sư huynh ở phái Tung Sơn đó. Chúng ta đều là người nhà, không nên để tổn thương đến hòa khí.

Nhưng bọn nữ đệ tử phái Hằng Sơn không lý gì đến những lời khuyên can của Nhạc Bất Quần. Hai mươi mốt thanh trường kiếm vẫn giữ nguyên tình trạng không rung động chút nào.

Nguyên bọn này đau xót Định Tĩnh sư thái bị đánh chết ở dọc đường. Họ biết rằng tuy bà bị hại về tay bọn yêu nhân Ma giáo nhưng bọn Chung Trấn lại nhân lúc người ta gặp tai nạn, chẳng ra tay viện trợ thì chớ lại còn khiến cho mọi người công phẫn vì chúng có dã tâm toan thôn tính phái Hằng Sơn. Bây giờ chạm trán nơi đây, không biết ai đã ra lệnh bày ra kiếm trận này.

Chung Trấn thấy cục diện lâm vào tình trạng dằng dai mà bên hắn hoàn toàn đã bị uy hiếp. Hắn liền cười ha hả nói:

– Chúng ta cùng người một nhà, còn bày trò làm chi nữa? Lão phu chịu thua là xong chứ gì?

Hắn nói rồi liệng thanh kiếm xuống đất đánh choang một tiếng.

Người đứng đầu bọn đệ tử bao vây Chung Trấn là Nghi Hòa.

Nghi Hòa thấy đối phương liệng kiếm nhận thua, cô liền cầm thanh kiếm của Chung Trấn lên thu lấy.

Không ngờ Chung Trấn gót chân trái đã dẫm lên mũi kiếm ở dưới đất. Thanh kiếm nhảy vọt lên, hắn liền lấy đầu ngón tay đẩy mạnh vào đốc kiếm. Thanh kiếm phóng đi nhanh như điện.

Nghi Hòa bật tiếng la hoảng:

– Úi chao!

Tay trái cô bị trúng kiếm. Thanh trường kiếm của cô cũng bị rớt xuống đất.

Chung Trấn nổi lên tràng cười ha hả. ánh hào quang lấp lánh.

Bọn đệ tử phái Hằng Sơn tới tấp bị thương. Trận thế rối loạn.

Đặng Bát Công và Cao Khắc Tân đồng thời phát động.

Thế là xảy ra cuộc hỗn chiến.

Hồi 138

Bênh hào kiệt xỉ mạ Bất Quần

Lệnh Hồ Xung lượm lấy thanh kiếm của Nghi Hòa bị rớt xuống đất vừa rồi. Chàng vung kiếm lên một cái. Bỗng nghe những tiếng choang choảng cùng tiếng kêu oai oái.

Cổ tay Cao Khắc Tân bị đánh trúng, thanh trường kiếm rớt xuống đất.

Đặng Bát Công xoay sở cây nhuyễn tiên thế nào, nó lại quấn vào cổ mình.

Cổ tay Chung Trấn bị sống kiếm đánh trúng, phải lùi lại mấy bước. Thanh trường kiếm tuy còn nằm trong tay nhưng cả cánh tay bị tê chồn không còn khí lực gì nữa.

Bỗng nghe hai thiếu nữ đồng thời thét lên lanh lảnh.

Một cô la:

– Ngô tướng quân!

Một cô gọi:

– Lệnh Hồ đại ca!

Thiếu nữ la “Ngô tướng quân” chính là Trịnh Ngạc.

Vừa rồi Lệnh Hồ Xung đánh lui ba người phái Tung Sơn chàng đã sử dụng thủ pháp giống hệt thủ pháp mà chàng đã sử ở trong khách điếm ngoài ấp 28 để đối phó với ba người.

Cả Cao Khắc Tân cũng hoang mang luống cuống.

Đặng Bá Công xuýt ngạt thở.

Chung Trấn vừa kinh hãi vừa bồi hồi không có chủ định nữa.

Hôm nay Trịnh Ngạc thấy Lệnh Hồ Xung ra chiêu như bữa trước, tuy dong mạo và y phục chàng đã biến đổi mà vẫn nhận ra được.

Còn cô gọi chàng là Lệnh Hồ đại ca chính là Nghi Lâm. Cô cùng sáu vị sư tỷ có cả Nghi Chân lập thành kiếm trận vây Đặng Bát Công.

Lúc sử kiếm cô đã để hết tinh thần vào cuộc chiến đấu. Hai mắt cô nhìn chằm chằm vào đối phương tuyệt không trông ngang trông ngửa. Tuy cô chăm chú nhìn địch nhân nhưng mắt chỉ dán vào một chỗ yếu điểm nào trong người hắn, tỷ như nhìn vào đầu thì chỉ nhìn thấy đầu, còn nhìn vào ngực, thì chỉ thấy ngực bộ phận khác của đối phương không tài nào thấy được.

Vì thế mà kiếm trận tán ra rồi cô mới nhìn thấy Lệnh Hồ Xung.

Từ lúc chia tay đến nay kể đã lâu ngày, bây giờ lại được tái ngộ cô bị xúc động, toàn thân run bần bật, cơ hồ ngất đi.

Lệnh Hồ Xung đã bị lộ chân tướng, dĩ nhiên không còn cách nào dấu diếm.

Chàng liền cười nói giỡn:

– Tổ mẹ chúng nó! Cả ba đứa cũng chẳng biết chó gì. Các vị sư thái phái Hằng Sơn đã tha mạng cho nhà ngươi mà các ngươi lấy ơn trả oán. Bản tướng coi chướng mắt lắm. Ta…. ta Chàng nói tới đây đột nhiên đầu óc choáng váng mắt tối sầm lại té huỵch xuống đất.

Nghi Lâm nhảy xổ lại nâng chàng ngồi dậy hốt hoảng la gọi:

– Lệnh Hồ đại ca!…. Lệnh Hồ đại ca!…

Cô nhìn thấy bả vai cùng cánh tay Lệnh Hồ Xung máu chảy như suối liền vén tay áo chàng lên và dùng linh dược của bản môn cứu trị.

Linh dược đó là Bạch Vân Hùng đởm hoàn thì bỏ vào miệng cho chàng nuốt.

Bọn Trịnh Ngạc, Nghi Lâm lấy Thiên Hương đoạt tục giao để rịt vào miệng vết thương.

Bọn đệ tử phái Hằng Sơn cố nhiên đã nhận ra chàng. Cô nào cũng cảm ơn đức cứu viện của chàng. Bữa trước nếu không được chàng ra tay cứu viện thì mọi người đều mất mạng cả rồi, các cô còn lo chẳng những bị thảm tử mà còn bị quân giặc làm ô nhục nữa. Vì thế cô thì lấy thuốc, cô thì lau vết máu hết lòng cứu trị cho chàng. Các cô lại lấy vải buộc vết thương.

Các cô gái biên hạ thấy bọn này ra vẻ hấp tấp chữa chạy cho một chàng trai không khỏi lên tiếng mỉa mai hay thì thầm bàn tán.

Bọn nữ đệ tử phái Hằng Sơn tuy là những nhân sĩ học võ, thấy tình trạng Lệnh Hồ Xung không khỏi buông tiếng thở dài hoặc tỏ ra rất quan tâm.

Cô thì hỏi:

– Kẻ nào đả thương tướng quân của chúng ta.

Cô thì bàn tán địch nhân dùng thủ đoạn tàn độc. Cô lại niệm “A Di Đà Phật”.

Bọn người phái Hoa Sơn nhìn thấy cảnh tượng này thì lấy làm kỳ.

Nhạc Bất Quần bụng bảo dạ:

– Phái Hằng Sơn trước nay giới luật rất nghiêm minh mà không hiểu sao bọn nữ đệ tự này lại mê gã Lệnh Hồ Xung đến thất điên bát đảo. Giữa chỗ bao nhiêu con mắt trông vào họ cũng không tị hiềm nam nữ thọ thọ bất tương thân người kêu gã bằng đại ca, kẻ gọi gã là “Tướng Quân”. Quân tiểu tặc này đã làm tướng quân bao giờ đâu? thật là trời sầu đất thảm vũ trụ hồ đồ. Không hiểu các bậc tiền bối phái Hằng Sơn có quản cố bọn họ không?

Chung Trấn nhìn hai tên sư đệ đập tay ra hiệu.

Cả ba người liền chống kiếm xông về phía Lệnh Hồ Xung. Chúng tự nghĩ:

– Nếu không trừ khử gã này thì hậu quả không biết đến đâu mà nói. Huống chi bên mình đã hai phen thất bại dưới lưỡi kiếm của gã. Vậy bây giờ ta nhân lúc gã hôn mê mà giết chết đi thì thật là cơ hội tốt nhất.

Nghi Hòa la lên một tiếng lập tức 14 cô đệ tử bày thành hàng một cầm kiếm múa tít để ngăn cản bọn Chung Trấn.

Những cô nữ đệ tử này võ công không cao thâm lắm, nhưng đã bày thành trận thế thì công cũng được mà thủ cũng được.

Mười bốn cô có thể ngăn cản bốn năm tay cao thủ hạng nhất.

Ban đầu Nhạc Bất Quần có ý muốn điều giải hai bên, nhưng bao nhiêu việc bất ngờ xảy ra. Tiên sinh đã không biết hai bên vì đâu gây oán, lại cảm thấy đối với cả hai phái Tung Sơn và Hằng Sơn đều phát sinh phản cảm.

Lão nghĩ bụng:

– Ta hãy tạm thời tự thủ bàng quan để coi diễn biến.

Tiên sinh thấy mười bốn cô nữ đệ tử ngăn giữ một cách cực kỳ nghiêm ngặt, khiến cho bọn Chung Trấn biến đổi chiêu thức luôn luôn mà thủy chung vẫn không có cách nào đánh vào gần được.

Cao Khắc Tân phóng tâm nóng nảy tiến lên trước hơn một chút liền bị thanh kiếm của Nghi Thanh đâm trúng đùi. Tuy thương thế không lấy gì làm nặng nhưng máu chảy đầm đìa coi rất nhếch nhác.

Lệnh Hồ Xung đang lúc mê man bỗng nghe tiếng khí giới đụng nhau chan chát không ngớt. Chàng giương mắt lên nhìn thì thấy vẻ mặt xinh đẹp của Nghi Lâm đầy vẻ lo âu. Miệng nàng lẩm bẩm niệm Phật:

– Chúng sinh bị ách nạn, khắp mình đau khổ vô cùng. Xin đức quan âm bố thí phép màu đem diệu lực cứu người trần tục.

Lập tức chàng nhớ tới ngày trước ngoài thành Hành Sơn, sau khi chàng bị thương nàng cũng quan tâm lo lắng như vậy. Nàng đem hết tâm trí cầu khẩn cho mình thoát nạn. Nhưng khi ấy chỉ có hai người ở ngoài nơi hoang vắng, mà ngày nay thì ba bên, bốn bên không biết bao nhiêu là người.

Lệnh Hồ Xung lại nghĩ tới Nghi Lâm tiểu sư muội trước nay vốn là người suy trước nghĩ sau không hiểu sao bây giờ nàng lại liều gan đến thế?

Lệnh Hồ Xung nghị vậy rồi ngửng mặt lên nhìn Nghi Lâm.

Đột nhiên chàng tỉnh ngộ bụng bảo dạ:

– Chỉ vì nàng lo lắng đến sự an nguy sinh tử của ta nhiều quá, mà nàng tự quên mình, đồng thời quên cả những người xung quanh nữa. Những tỵ hiềm “nam nữ bất thân” cùng là người xuất gia khác kẻ trần tục nàng cũng chẳng để ý tới nữa.

Lệnh Hồ Xung cảm kích trong lòng chợt ngửng đầu lên trông thấy Nhạc Linh San và Lâm Bình Chi sóng vai đứng đó. Không hiểu tại sao chàng thấy rõ hai người dắt tay nhau mà chàng lại nổi lên một tràng cười rộ, rồi đứng phắt dậy khẽ nói:

– Tiểu sư muội! Đa tạ tiểu sư muội! Tiểu sư muội hãy đưa kiếm cho ta!

Nghi Lâm ngập ngừng đáp:

– Lệnh Hồ sư ca!…. Lệnh Hồ sư ca!…. đừng…. đừng Lệnh Hồ Xung tủm tỉm cười rất ôn hòa đón lấy thanh trường kiếm ở trong tay Nghi Lâm. Tay trái chàng vịn vào vai nàng lảo đảo người đi, chàng muốn chạy ra đối địch.

Nghi Lâm vẫn quan tâm đến thương thế của Lệnh Hồ Xung. Nhưng nàng thấy đầu vai mình đang đỡ cho chàng phải chịu gánh lấy sức nặng thì lập tức dũng khí tăng lên rất nhiều, nàng huy động nội lực đưa lên trên vai phía hữu.

Lệnh Hồ Xung từ giữa đám 14 cô nữ đệ tử đi ra. Nhát kiếm thứ nhất vừa vung lên, thanh trường kiếm của Cao Khắc Tân liền bị rớt ngay xuống đất.

Chiêu kiếm thứ hai vung ra khiến cho cây “nhuyễn tiên” của Đặng Bất Công bật ngược trở lại tự quấn vào cổ hắn.

Chiêu kiếm thứ ba phát ra một tiếng choang, đập vào khí giới của Chung Trấn.

Chung Trấn đã biết kiếm pháp của Lệnh Hồ Xung rất là kỳ ảo, hắn không thể địch lại được. Nhưng hắn thấy chàng đứng không vững, muốn đem nội lực hất tung thanh kiếm của chàng đi. Vì vậy mà lúc chàng phóng kiếm chém tới, hắn vận nội lực đến độ chót vung kiếm lên đón đỡ.

Nhưng hai thanh kiếm vừa đụng vào nhau, Chung Trấn liền cảm thấy nội lực trong người hắn đột nhiên theo thanh trường kiếm phát tiết ra ngoài. Hắn muốn thu nội lực về cũng không được nữa.

Lệnh Hồ Xung lại thấy tinh thần phấn chấn.

Nguyên phép “Hấp tinh đại pháp” của chàng bất giác mỗi ngày làm cho công lực thâm hậu hơn lên. Chẳng cần đụng vào da thịt, mà chỉ cần đối phương vận nội lực tấn công, là nội lực của chàng tự nhiên hút được của đối phương qua thanh trường kiếm rút vào nội thể cho chàng.

Chung Trấn giật mình kinh hãi, vội thu trường kiếm về rồi lại phóng chiêu kiếm thứ hai ra ngay.

Lệnh Hồ Xung thấy dưới nách hắn sơ hở rất lớn, đáng lẽ chàng phản kích một chiêu là đủ làm cho hắn chết uổng mạng ngaỵ Nhưng cánh tay chàng mềm nhũn không đủ lực lượng để làm theo ý muốn. Chàng đành đưa kiếm lên gạt.

Chung Trấn lại thấy nội lực tiết ra thì trống ngực đánh thình thình.

Nghi Hòa la lên:

– Quân mặt dầy! Không biết thẹn.

Chung Trấn nổi đóa, vung kiếm hết sức bình sinh đâm ra một nhát. Nhưng kiếm mới phóng ra nửa vời, đột nhiên hắn xoay tay nhằm trước ngực Nghi Lâm đứng bên cạnh Lệnh Hồ Xung đâm tới.

Chiêu này hư hư thật thật, càng về sau càng biến ảo. Thật là một chiêu cực kỳ thâm độc.

Nếu Lệnh Hồ Xung quét ngang thanh kiếm để cứu nàng thì hắn lại xoay kiếm đâm vào bụng dưới chàng. Bằng không cứu viện thì chiêu kiếm của hắn sẽ đâm trúng Nghi Lâm. Hắn còn muốn cho chàng rối loạn tâm thần để thừa cơ hạ sát chàng.

Mọi người kinh hãi la hoảng vì thấy mũi kiếm đã đâm gần tới vạt áo trước ngực Nghi Lâm.

Thanh trường kiếm của Lệnh Hồ Xung đột nhiên xoay lại áp vào thanh kiếm của Chung Trấn.

Thanh trường kiếm của Chung Trấn đang lơ lửng trên không, đột nhiên dính vào không rời ra nữa, tựa hồ có mấy cây kìm sắt cập lấy lưỡi kiếm.

Chung Trấn hết sức đâm về phía trước. Nhưng mũi kiếm không tài nào đẩy thêm ra được một lỵ Mũi kiếm lại từ từ chếch lên rồi cong lại, thành hình cánh cung. Đồng thời nội lực toàn thân hắn ào ạt xô ra.

Dù hắn cấp trí vội bỏ kiếm nhảy ra, nhưng tiềm lực đã mất, hậu lực không tiếp.

Đột nhiên người hắn nhủn ra ngã huỵch xuống đất.

Chung Trấn từ trên không rớt thẳng dáng mạnh lưng xuống đất, coi chẳng khắc người thường không hiểu võ công. Hắn chống hai tay xuống đất, lồm cồm ngồi dậy, nhưng người hắn chỉ lên được nửa chừng rồi lại té xuống nằm ghé về một bên.

Coi tình trạng này thì nếu hắn không bị trọng thương tức là đã mất hết công lực.

Đặng Bát Công và Cao Khắc Tân vội chạy lại nâng hắn dậy đồng thanh hỏi:

– Sư ca! Sư ca làm sao thế?

Chung Trấn la lên:

– Té ra y…. Y là Nhậm Ngã…. Ngã Hành.

Giọng nói ú ớ đầy vẻ khủng khiếp.

Hai mắt Chung Trấn nhìn chằm chặp vào mặt Lệnh Hồ Xung, hắn nhận ra ngay niên canh và tướng mạo không hợp. Một nhân vật oai danh trấn động giang hồ mấy chục năm, làm đến giáo chủ Ma giáo như Nhậm Ngã Hành, quyết không thể là một chàng thanh niên ngoài hai chục tuổi.

Hắn lại nói tiếp:

– Ngươi có phải là…. đồ đệ của Nhậm Ngã Hành mà cũng biết…. sử môn “Hấp tinh yêu pháp” không?

Cao Khắc Tân giật mình kinh hãi hỏi lại:

– Sư ca! Sư ca bị hút hết nội lực rồi ư?

Chung Trấn đáp:

– Đúng thế!

Nhưng hắn lại ngồi thẳng lên được và cảm thấy nội lực đã tăng lên dần.

Nguyên Lệnh Hồ Xung đã luyện môn “Hấp tinh đại pháp” nhưng chưa được thâm hậu cho lắm. Luồng nội lực của Chung Trấn vận vào lưỡi kiếm, chàng chỉ hóa tán chứ chưa hút vào trong người mình được. Có điều Trung Chấn đột nhiên cảm thấy kình lực tiết ra, trong lúc hoảng hốt, hắn bị té xuống coi rất thảm hại.

Đặng Bát Công hạ thấp giọng xuống nói:

– Chúng ta hãy đi về thôi! Món nợ này để ngày sau sẽ thanh toán.

Chung Trấn vẫy tay, lớn tiếng:

– Quân yêu nhân Ma quái kia! Ngươi sử một thứ yêu pháp âm độc tuyệt nhân như vậy, tức là đã thành kẻ cừu địch của hết thảy anh hùng thiên hạ rồi đó. Bữa nay Chung mỗ không thể địch lại ngươi, nhưng trong chính giáo ta những bọn anh hùng hảo hán có cả hàng ngàn hàng vạn, quyết không chịu khuất phục dâm oai yêu pháp của ngươi đâu.

Hắn cất cao giọng nói tiếp:

– Đặng sư đệ! Cao sư đệ! Cựu yêu Ma giáo lại xuất hiện, chúng ta về báo cáo với chưởng môn.

Nói xong quay lại nhìn Nhạc Bất Quần chắp tay nói:

– Nhạc tiên sinh! Tên yêu nhân Ma giáo này có mối liên quan gì với các hạ không?

Nhạc Bất Quần chỉ hắng dặng một tiếng chứ không trả lời.

Chung Trấn đứng trước mặt tiên sinh không dám càn rỡ liền nói tiếp:

– Chân tướng thế nào rồi cũng có ngày biết rõ. Bọn tại hạ xin cáo biệt!

Dứt lời Chung Trấn cùng Cao Khắc Tân và Đặng Bát Công bỏ đi luôn.

Nhạc Bất Quần qua bậc đá trước cửa lớn đi xuống cất giọng nghiêm khắc quở mắng:

– Lệnh Hồ Xung! Ngươi giỏi thật! Té ra ngươi đã học cả “Hấp tinh đại pháp” của Nhậm Ngã Hành rồi ư?

Lệnh Hồ Xung quả nhiên đã học được một ít công phu của Nhậm Ngã Hành. Tuy cái đó chẳng qua là chàng vô tình, nhưng là sự thực không còn chối cãi vào đâu được, nên chàng chỉ lẳng lặng cúi đầu chứ không trả lời.

Nhạc Bất Quần lớn tiếng hỏi:

– Ta hỏi ngươi thế có đúng không?

Lệnh Hồ Xung sợ hãi đáp:

– Dạ!

Nhạc Bất Quần nói:

– Từ nay trở đi ngươi đã thành kẻ tử thù của chính giáo. Bây giờ ngươi bị trọng thương. Chẳng lẽ ta lại thừa cơ lúc ngươi đang gặp cơn nguy cấp mà hạ thủ. Nhưng lần sau còn chạm trán ngươi, thì nếu ta không giết ngươi, ngươi cũng giết ta.

Tiên sinh quay lại nhìn bọn đệ tử nói:

– Gã này đã thành kẻ thù của các ngươi, nếu tên nào còn đối đãi với gã, giữ tình đồng môn như ngày trước tức là tự tuyệt đường làm môn hạ chính giáo. Các ngươi đã nghe rõ chưa?

Nhạc Linh San khẽ nói:

– Nghe rõ rồi!

Lệnh Hồ Xung bị trọng thương người đã mềm nhũn. Chàng nghe Nhạc Bất Quần nói mấy câu này cảm thấy hai chân bất lực, không cử động được.

“Keng” một tiếng! Thanh trường kiếm của chàng rớt xuống đất.

Người chàng cũng từ từ ngã ra.

Nghi Hòa đứng bên đưa tay vào dưới nách bên hữu chàng đỡ lấy rồi hỏi:

– Nhạc tiên sinh! Trong vụ này tất có chỗ hiểu lầm. Tiên sinh không điều tra cho rõ đã tuyệt tình ngay như vậy chẳng hóa ra vì nóng giận mà thành lỗ mãng ư?

Nhạc Bất Quần hỏi lại:

– Còn hiểu lầm gì nữa?

Nghi Hòa đáp:

– Bọn đệ tử ở phái Hằng Sơn xuýt bị bọn Ma giáo làm nhục, đều là nhờ cậy vào bàn tay cứu viện của vị Lệnh Hồ Ngô tướng quân đây. Nếu tướng quân là đệ tử Ma giáo thì khi nào còn đi viện trợ đệ tử chính phái để phản đối Ma giáo?

Bỗng Nghi Lâm cất tiếng gọi:

– Lệnh Hồ đại ca!…

Nhạc Bất Quần lại thét:

– Lệnh Hồ Xung!

Tiên sinh chỉ biết chàng là Lệnh Hồ Xung không rõ tích “Ngô tướng quân” nên cứ tên chàng mà gọi.

Nhạc Bất Quần hỏi tiếp:

– Bọn yên nhân Ma giáo rất nhiều quỷ kế. Các ngươi đừng mắc bẫy gã. Chuyến này trong bọn quý phái xuống phía nam, vị nào đứng đầu?

Tiên sinh tưởng những vị ni cô và thiếu nữ trẻ tuổi này đã bị Lệnh Hồ Xung hoa ngôn xảo ngữ làm cho mê hoặc. Chỉ có các bậc tiền bối sư thái mới khám phá ra được gian kế của Lệnh Hồ Xung.

Nghi Hòa đáp:

– Sư bá Định Tĩnh sư thái bất hạnh bị Ma giáo yêu nhân sát hại rồi.

Nhạc Bất Quần cùng Nhạc phu nhân đều “ối” lên một tiếng, rất lấy làm thương tiếc và kinh hãi vô cùng.

Giữa lúc ấy một vị ni cô đứng tuổi từ đầu phố chạy vào la lên:

– Có chim bồ câu từ Bạch Vân am đưa thơ đến.

Vị ni cô kia chạy đến trước mặt Vu Tẩu, móc trong bọc ra một ống trúc nhỏ hai tay cầm đưa lại.

Vu Tẩu đón lấy mở nắp bằng nút gỗ ở một đầu ống, rồi rút thơ coi.

Bỗng mụ thất kinh la lên:

– Trời ơi! Hỏng rồi!

Quần đệ tử phái Hằng Sơn vừa nghe tin ở Bạch Vân am có thơ đến đã tới tấp bu quanh lại. Mọi người thấy Vu Tẩu vẻ mặt hoảng hốt liền hỏi ngay:

– Chuyện chi vậy?

– Trong thơ sư phụ nói gì?

Vu Tẩu đáp:

– Sư muội hãy coi đây!

Mụ cầm lá thư đưa cho Nghi Thanh.

Nghi Thanh đón lấy lá thơ đọc:

“Ta cùng Định Dật sư muội bị khốn ở Long Tuyền chú kiếm cốc” Nghi Thanh lại nói tiếp:

– Đây là huyết thơ…. của chưởng môn sư tôn. Sao lão nhân gia lại đến Long Tuyền làm chi?

Nghi Chân nói:

– Chúng ta phải đi mau!

Nghi Thanh hỏi:

– Không hiểu kẻ thù là ai?

Nghi Hòa đáp:

– Bất luận chúng là hạng hung thần ác sát nào thì bọn ta cũng phải đi ngaỵ Dù có chết cũng được chết cùng sư phụ một chỗ.

Nghi Thanh là người trầm trọng, nghĩ thầm:

– Sư phụ cùng sư thúc võ công lợi hại thế mà còn bị vây hãm thì, bọn ta e rằng không xong việc được.

Cô cầm lấy huyết thơ đi tới trước mặt Nhạc Bất Quần khom lưng nói:

– Nhạc sư bá! Sư phụ bọn đệ tử có thư đến nói là bị vây hãm ở núi Long Tuyền chú kiếm cốc. Xin sư bá nghĩ tình ngũ nhạc kiếm phái đồng khí liên chi mà thiết pháp cứu cho!

Nhạc Bất Quần đón lấy thơ coi. Tiên sinh trầm ngâm một chút rồi hỏi:

– Lệnh sư cùng Định Dật sư thái xuống vùng Triết Nam có việc gì? Hai vị đó võ công trác tuyệt mà sao lại bị địch nhân vây hãm thì thật là ly kỳ! Bức thư này có phải là thủ bút của tôn sư không?

Nghi Thanh đáp:

– Đây chính là thủ bút của tôn sự Đệ tử e rằng lão nhân gia đã bị thương, rồi trong lúc thảng thốt quệt lấy máu để viết thơ.

Nhạc Bất Quần lại hỏi:

– Không hiểu địch nhân là ai?

Nghi Thanh đáp:

– Chắc là bọn người trong Ma giáo, chứ tệ phái có cừu địch với ai đâu?

Nhạc Bất Quần đưa mắt nhìn Lệnh Hồ Xung thủng thẳng nói:

– Không chừng gian nhân Ma giáo giả tạo ra bức thư này để lừa gạt bọn ta cạm vào bẫy. Bọn yên nhân quỷ kế đa đoan không biết đâu mà đề phòng cho xiết được.

Nghi Hòa rất đỗi bồn chồn, lớn tiếng la:

– Sư phụ có linh thiêng xin phù hộ chọ Trong môn phái bị tai nạn nguy cấp như lửa đốt dầu. Bọn đệ tủ quyết đi cứu viện. Nghi Thanh sư muội ơi! Chúng ta phải đi mau. Nhạc sư bá không rảnh việc, có năn nỉ cũng bằng vô dụng.

Nghi Chân cũng nói:

– Phải đấy! Nếu đến chậm một khắc sẽ thành mối hận ngàn thu.

Mọi người thấy Nhạc Bất Quần có ý khước từ, không kể đến nghĩa khí giang hồ đều có vẻ bực mình.

Nghi Lâm nói:

– Lệnh Hồ đại ca! Đại ca hãy vào dưỡng thương trong một khách điếm nào ở Phúc Châu này. Bọn tiểu muội đi cứu sư phụ, sư bá xong sẽ trở lại thăm đại ca.

Lệnh Hồ Xung lớn tiếng:

– Quân giặc cỏ lớn mật lại hung yêu tác quái tàn hại người lành. Bản tướng có lý đâu đứng ngoài tự thủ bàng quang? Ta cùng đi với các vị cứu người mới được.

Nghi Lâm ngập ngừng hỏi:

– Đại ca…. Đại ca mình bị trọng thương, đi làm sao được?

Lệnh Hồ Xung đáp:

– Bản tướng vì nước quên mình, da ngựa bọc thây, có chi đáng kể? Đi đi! Không đi mau thì lỡ việc.

Bọn nữ đệ tử không nắm chắc phần nào cứu được sư tôn.

Mọi người thấy Lệnh Hồ Xung cũng đi theo thì hăng hái lên rất nhiều.

Nghi Chân nói:

– Nếu vậy xin đa tạ tướng quân! Bọn tiểu ni sẽ tìm ngựa cho tướng quân cưỡi.

Lệnh Hồ Xung nói:

– Mọi người đều phải cưỡi ngựa mới được. Đã ra trận đánh giặc mà không cưỡi ngựa thì ra thể thống gì nữa? Nào chúng ta lên đường.

Nghi Thanh nhìn Nhạc Bất Quần và Nhạc phu nhân nói:

– Bọn đệ tử xin cáo biệt sư bá.

Nghi Hòa hậm hực hỏi:

– Đối với hạng người này mình có thì giờ đâu mà giữ lịch sự. Chà toàn đồ vô nghĩa khí, chỉ có hư danh mà thôi.

Vu Tẩu quát lên:

– Sư muội! Đừng nói nhiều nữa.

Nhạc Bất Quần chỉ cười ruồi lơ đi như không nghe thấy gì.

Lao Đức Nặc thấy Nghi Hòa vũ nhục sư phụ mình, liền quát hỏi:

– Ngươi nói nhăng gì thế? Ngũ nhạc kiếm phái ta như cây liền cành. Một phái có việc là cả bốn phái đến cứu. Nhưng các ngươi cấu kết với Lệnh Hồ Xung làm trò lén lút ma quái nên sư phụ ta phải nghĩ cho chu đáo mới hành động được. Bọn ngươi bắt tên yêu nhân Lệnh Hồ Xung giết đi để tỏ rõ sự thanh bạch, không thì phái Hoa Sơn ta sẽ chẳng khi nào hòa mình với phái Hằng Sơn cho thành dơ dáy.

Nghi Hòa tức giận tiến lên một bước tay nắm chuôi kiếm lớn tiếng:

– Ngươi nói gì hòa mình với bọn dơ dáy?

Lao Đức Nặc nói:

– Các ngươi câu kết với Ma giáo là hòa mình với bọn dơ dáy đó.

Hồi 139

Tịch Tà kiếm phổ lại mất tích

Nghi Hòa tức giận nói:

– Lệnh Hồ đại hiệp đây hễ thấy việc nghĩa là dũng cảm nhúng tay vào, y cứu nạn cho người trong cơn nguy cấp. Đó mới là bậc đại anh hùng, đại trượng phu chân chính. Còn các ngươi tự xưng là hào kiệt, nhưng thực ra chỉ là những tên ngụy quân tử cầu an mà thôi.

Ngoại hiệu Nhạc Bất Quần là “Quân tử kiếm”, nên bọn đệ tử phái Hoa Sơn tối kỵ ba chữ “ngụy quân tử”.

Lao Đức Nặc thấy trong lời nói của Nghi Hòa hiển nhiên mỉa mai sư phụ hắn. Hắn liền rút thanh trường kiếm ra khỏi vỏ đánh “soạt” một tiếng đâm vào cổ họng Nghi Hòa.

Đó là chiêu tuyệt diệu trong kiếm pháp phái Hoa Sơn tên gọi là “Hữu phụng lai nghi”.

Nghi Hòa không ngờ hắn động thủ một cách đột ngột. Cô chưa kịp rút kiếm ra đón đỡ thì mũi kiếm của đối phương đã phóng gần tới cổ họng. Cô bật tiếng la hoảng.

ánh hàn quang lấp lánh, bảy thanh trường kiếm đã kéo đến bao vây Lao Đức Nặc.

Lao Đức Nặc vội xoay kiếm về đón đỡ, nhưng hắn chỉ ngăn được một mũi kiếm đâm vào trước ngực.

“Roạt roạt” mấy tiếng! Sáu thanh trường kiếm của sáu nữ đệ tử phái Hằng Sơn đã đâm trúng áo hắn thành sáu vết rách mà vết nào cũng dài đến hai ba thước.

Đây là bọn đệ tử phái Hằng Sơn không có ý định giết Lao Đức Nặc, mỗi mũi kiếm mới đâm đến gần người hắn đã dừng lại.

Trong bọn này có Trịnh Ngạc công phu tương đối còn non hơn, cô phóng kiếm chưa nắm vững được phần khinh trọng. Cô cầm kiếm không vững, chiêu kiếm không chuẩn đích, nên đánh rách tay áo mé hữu của Lao Đức Nặc, mũi kiếm cô còn đâm sâu vào da hắn sâu chừng nửa tấc.

Lao Đức Nặc kinh hãi vô cùng, vội nhảy lùi lại.

Bỗng nghe đánh “bạch” một tiếng. Một cuốn sách từ trong bọc hắn rớt xuống.

Dưới ánh mặt trời, ai cũng trông rõ, trên bìa sách viết bốn chữ:

“Tử hà bí lục”.

Lao Đức Nặc cả kinh thất sắc, muốn tiến lại vồ lấy.

Lệnh Hồ Xung vội la lên:

– Phải ngăn hắn lại!

Lúc này Nghi Hòa đang tuốt kiếm cầm taỵ Cô phóng ra ba chiêu veo véo.

Lao Đức Nặc vung kiếm lên gạt, nhưng không tiến thêm được bước nào.

Nhạc Linh San lớn tiếng hỏi:

– Gia gia! Pho bí lục này sao lại ở trong mình nhị sư ca?

Lệnh Hồ Xung cũng lớn tiếng hỏi:

– Lao Đức Nặc! Có phải lục sư đệ cũng bị hại về tay ngươi không?

Hôm ấy ở trên ngọn núi cao nhất dãy Hoa Sơn, đột nhiên “Tử hà bí lục” mất biến. Đó là một mối nghi ngờ tuyệt đại. Dè đâu lúc này một cô nữ đệ tử phái Hằng Sơn cắt đứt dây lưng thắt vạt áo của Lao Đức Nặc, lại làm rách cả miệng túi nên pho bí lục nội công, vật báu trấn sơn của phái Hoa Sơn lại rớt ra.

Lao Đức Nặc xẳng giọng:

– Ngươi nói nhăng gì thế?

Đột nhiên gã ngồi thụt xuống rồi xông về mé tả, chạy vào một ngõ hẻm lướt người đi như bay.

Lệnh Hồ Xung tức quá phóng bước đuổi theo. Nhưng chàng chỉ chạy được mấy bước, bỗng người chàng lảo đảo té xuống.

Nghi Lâm cùng Trịnh Ngạc chạy lại đỡ chàng dậy.

Nhạc Linh San lượm cuốn sách lên đưa cho phụ thân nói:

– Té ra nhị sư ca đã đánh cắp.

Nhạc Bất Quần giận xám mặt lại, đón lấy coi thì quả nhiên là cuốn bí lục nội công truyền đời của bản phái. May mà những trang sách còn nguyên vẹn, chưa bị rách nát.

Tiên sinh hằn học nói:

– Trăm điều ngang ngửa vì ngươi. Tại ngươi lấy đưa cho gã để làm món nhân tình?

Nghi Hòa là tay miệng lưỡi không vừa, cô liền lớn tiếng nói:

– Thế mới là hòa mình với quân dơ dáy.

Vu Tẩu chạy đến trước mặt Lệnh Hồ Xung hỏi:

– Lệnh Hồ đại hiệp! Đại hiệp thấy trong mình thế nào?

Lệnh Hồ Xung nghiến răng đáp:

– Ta…. ta…. Sư đệ ta bị hắn giết chết. Đáng giận thay mình không đuổi kịp.

Bỗng thấy Nhạc Bất Quần , Nhạc phu nhân và bọn đệ tử phái Hoa Sơn trở gót đi vào đóng cổng tiêu cục lại, chàng nghĩ thầm:

– Đại đệ tử của sư phụ học võ công âm độc phe Ma giáo, rồi nhị đệ tử lại sát hại đồng môn, ăn cắp bí lục của bản môn, trách nào lão gia không buồn bực được?

Chàng liền nói:

– Tôn sư bị khốn, chúng ta phải hỏa tốc đi cứu người mới được. Việc này không nên chậm trễ. Còn tên ác tặc Lao Đức Nặc sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải tay ta.

Vu Tẩu nói:

– Đại hiệp mình bị trọng thương như vậy…. Hỡi ơi! Tiểu phụ không biết nói thế nào…

Nguyên mụ là một người tôi tớ xuất thân. Hiện giờ tuy địa vị mụ không hèn kém nữa, nhưng kiến thức hẹp hòi, không hiểu nói thế nào để tỏ lòng cảm kích Lệnh Hồ Xung.

Lệnh Hồ Xung nói:

– Chúng ta mau chạy ra ngoài chợ lừa ngựa. Không cần giá cả, đây có tiền rồi. Bao nhiêu con cũng mua hết.

Tham tướng Ngô Thiên Đức có bao nhiêu vàng bạc lấy cả ra. Mọi người chạy ra chợ bán lừa ngựa thấy con nào cũng muạ Nhưng còn thiếu mất 5 con. Mười bốn cô người nhẹ hơn, hai người cưỡi chung một ngựa.

Đoàn người đi ra cửa Bắc thành Phúc Châu rồi cứ nhằm phía Bắc mà chạy.

Đoàn người đi chừng được hơn 10 dặm thì thấy trên khu đất cỏ mọc có một đàn ngựa đến dư trăm con, mà chỉ có 6,7 tên quân coi giữ, liền biết ngay là ngựa của quan quân. Lệnh Hồ Xung nói:

– Hãy ra cướp lấy đám ngựa kia!

Vu Tẩu nói:

– Đây là ngựa của quan quân, làm thế không ổn.

Lệnh Hồ Xung nói:

– Cứu người là việc gấp, dù là ngựa của Hoàng đế cũng phải cướp, còn có chi là ổn với không ổn?

Nghi Thanh nói:

– Đắc tội với quan nha thì e rằng…

Lệnh Hồ Xung ngắt tiếng:

– Việc cứu sư phụ của các cô là cần hay việc tuân giữ vương pháp là khẩn cấp hơn?

Nghi Hòa nói xen vào:

– Tướng quân nói phải lắm!

Lệnh Hồ Xung hô lên:

– Điểm huyệt những tên quân cho chúng ngã ra rồi dắt lấy ngựa. Tiếng hô của chàng đúng là một hiệu lệnh oai nghiêm vô cùng. Từ sau khi Định Tĩnh sư thái qua đời, quần đệ tử phái Hằng Sơn lâm vào tình trạng “thồng rồng mất mẹ”, trong lòng lúc nào cũng hãi hùng, vô chủ định. Bây giờ các cô nghe Lệnh Hồ Xung quát lên một tiếng liền đuổi ngựa xông vào, ra tay điểm huyệt cho mấy tên quân trông coi ngã lăn rồi dắt ngựa đem lại.

Bọn quân lính chưa từng thấy ni cô vô thiện, vô pháp như thế bao giờ, chúng chỉ kịp kêu lên một hai câu:

– Làm gì thế này?

– Các cô đừng đùa giỡn!

Rồi chúng té xuống liền, không nhúch nhích được nữa.

Quần đệ tử cướp được ngựa rồi bật lên những tràng cười khúch khích, ra chiều rất khoan khoái.

Các cô thích của mới lạ, liền nhảy phốc lên ngựa của quan quân, gia roi cho chạy.

Đến giữa trưa đoàn người đi tới một thị trấn liền vào quán ăn uống.

Nhân dân trong thị trấn này thấy một đoàn người vừa đàn bà vừa ni cô lại đem theo ngựa nghẽo rất nhiều, nhất là trong đám này còn có một chàng trai lẫn vào, ai nấy đều lấy làm kinh dị.

Đoàn người ăn cơm xong. Nghi Thanh lấy tiền ra trả.

Cô ghé tai bảo Lệnh Hồ Xung:

– Lệnh Hồ sư huynh! Bọn tiểu muội không đem đủ tiền.

Lệnh Hồ Xung gọi Trịnh Ngạc bảo:

– Trịnh sư muội! Sư muội cùng Vu Tẩu hãy dắt một con ngựa đi bán lấy tiền về đây rồi sẽ tính.

Trịnh Ngạc dạ một tiếng rồi cùng Vu Tẩu dắt ngựa ra chợ.

Các đệ tử bưng miệng cười thầm.

Họ nghĩ bụng:

– Vu Tẩu đi mua bán thì còn được, chứ một vị tiểu cô nương đẹp như thiên tiên mà ra chợ bán ngựa thì thật là một việc hi hữu trên thế gian.

Nhưng Trịnh Ngạc là người thông minh lanh lợi, nói năng lại khéo léo. Cô mới đến Phúc Kiến mấy ngày mà đã học được mấy trăm câu nói ở tỉnh này, mặc dầu tiếng Phúc Kiến là một thứ tiếng khó nói nhất trong thiên hạ.

Chẳng mấy chốc hai người đã bán ngựa được tiền đem về thanh toán tiền cơm.

Trời đã xế chiều, đoàn người đi tới một sườn núi thì xa xa trông thấy một tòa thị trấn lớn, nhà cửa dầy như bát úp. Thị trấn này ít ra cũng có tới bảy tám trăm nóc nhà.

Đoàn người đi vào thị trấn ăn cơm xong, số tiền bán ngựa trả tiền cơm rồi cũng không còn dư được mấy.

Trịnh Ngạc cao hứng cười nói:

– Sáng mai chúng ta lại đi bán ngựa nữa.

Lệnh Hồ Xung khẽ bảo:

– Các vị hãy ra đường phố nghe ngóng xem trong thị trấn này là tài chủ sẳn tiền nhất? Ai là người đốn mạt nhất?

Trịnh Ngạc gật đầu dắt Tần Quyên cùng đi.

Sau chừng nửa giờ hai cô trở về nói:

– Bản trấn chỉ có một nhà đại tài chủ người họ Bạch, ngoại hiệu là Bát Bì (Lột Da) đã mở tiệm vàng lại buôn bán thóc gạo. Người này tên là Bạch Bát Bì thì chắc là con người không tốt rồi.

Lệnh Hồ Xung cười nói:

– Tối hôm nay chúng ta đến “quyên giáo” nhà hắn.

Trịnh Ngạc nói:

– Hạng người này khí độ hẹp hòi, quyên giáo e rằng chẳng được bao nhiêu tiền gạo.

Lệnh Hồ Xung chỉ tủm tỉm cười chứ không nói gì.

Sau một lúc chàng lên tiếng:

– Chúng ta lên đường thôi!

Mọi người thấy trời đã tối đen, nhưng sư phụ gặp nạn nên không quản ngại lao khổ, đi ngay là hơn.

Mọi người vội lên ngựa ra khỏi thị trấn tiến về phía Bắc.

Đi mới được vài dặm, Lệnh Hồ Xung ra lệnh:

– Được rồi chúng ta hãy nghỉ lại đây một lúc.

Mọi người liền đi tới bờ dòng suối nhỏ ở chân núi ngồi xuống đất mà nghỉ.

Nghi Lâm lúc nào cũng đi cạnh Lệnh Hồ Xung. Thỉnh thoảng nàng lại tủm tỉm cười mà không biết nàng nghĩ gì. Thủy chung nàng vẫn không nói nửa lời, bây giờ mới mở miệng:

– Lệnh Hồ sư huynh…. sư huynh thương thế đã lành chưa?

Lệnh Hồ Xung cười đáp:

– Không có gì đáng ngại.

Rồi chàng nhắm mắt dưỡng thần.

Sau chừng nửa giờ, chàng mở bừng mắt ra ngó Vu Tẩu cùng Nghi Hòa nói:

– Hai vị cùng sáu vị sư muội đến nhà Bạch Bát Bì quyên giáo. Trịnh sư muội dẫn đường.

Vu Tẩu và Nghi Hòa trong lòng rất lấy làm kỳ, nhưng cũng vâng lời.

Lệnh Hồ Xung nói:

– ít ra phải quyên được 500 lạng bạc, nếu được có một ngàn lạng càng hay.

Nghi Hòa la lên:

– Trời ơi…. Cái đó…. Cái đó…. Bạch Bát Bì khi nào chịu bỏ ra nhiều thế?

Lệnh Hồ Xung nói:

– Nếu hắn không chịu thì quyên hai ngàn lạng chứ sao. Chúng ta sử dụng một ngàn thôi, còn dư một ngàn để cứu giúp kẻ nghèo ở dọc đường.

Bây giờ mọi người mới tỉnh ngộ ngơ ngác nhìn nhau.

Nghi Hòa nói:

– Lệnh Hồ Xung sư huynh!…. sư huynh bảo bọn tiểu muội đi cướp nhà giàu để tế bần chăng?

Lệnh Hồ Xung đáp:

– Phải rồi! Mấy chục con người chúng ta đây dốc túi gom lại không nổi mấy lạng bạc thì cũng là kẻ bần của chứ gì? Này các vị sư muội! Nếu không cướp những nhà giàu để giúp bọn dân nghèo chúng ta thì làm sao mà đến được Long Toàn chú kiếm cốc?

Mọi người nghe đến năm chữ “Long Toàn chú kiếm cốc” đều trong lòng lo lắng liền đồng thanh đáp:

– Nếu vậy bọn tiểu muội xin đi quyên giáo.

Lệnh Hồ Xung nói:

– Đi quyên giáo kiểu này e rằng các cô chưa làm qua bao giờ. Cách hành động có khác với sự quyên giáo thông thường đôi chút. Các cô đến nhà Bạch Bát Bì cần lấy tấm khăn che mặt đi. Lúc quyên giáo các cô đừng mở miệng, hễ thấy vàng vạc thì thò tay ra mà lấy là được.

Trịnh Ngạc cười hỏi:

– Nếu họ không chịu đưa ra thì sao?

Lệnh Hồ Xung đáp:

– Cô này thật không biết điều. Cô nên nhớ những bậc anh hùng dưới trướng phái Hằng Sơn đều là những liệt sĩ không phải tầm thường trong võ lâm. Người ra phải dùng đến liệu bát cống, tám người khiêng còn chưa mời được các vị đến cửa quyên giáo chọ Có đúng thế không? Bạch Bát Bì bất quá là tên thổ hào hèn kém ở một thị trấn nhỏ nhoi, chứ có địa vị gì trong võ lâm? Thế mà hắn được mười lăm tay cao thủ phái Hằng Sơn tìm đến nhà. Đại giá các vị tới nơi tất làm cho hắn mở mặt mở mày. Nếu hắn coi tầm thường các cô thì các cô cứ việc động thủ ra chiêu, để xem võ công Bạch Bát Bì lợi hại hay là bản lĩnh của Trịnh sư muội ở phái Hằng Sơn chúng ta đả bại hắn?

Lệnh Hồ Xung nói câu này khiến cho một số đông không nhịn được phải cười ồ.

Trong bọn đệ tử phái Hằng Sơn cũng có mấy nhân vật trì trọng, lão thành như bọn Nghi Thanh đã ngấm ngầm nghĩ tới chuyện này không ổn.

Họ tự nhủ:

– Giới luật phái Hằng Sơn rất nghiêm mật cấm việc trộm đạo. Đi quyên giáo kiểu này không khỏi phạm giới.

Nhưng bọn Nghi Hòa, Trịnh Ngạc đã nhanh chân lon ton bước đi. Mấy người thấy chuyện không ổn, nhưng cũng không làm gì được nên không nói gì nữa.

Lệnh Hồ Xung quay đầu nhìn lại thì thấy Nghi Lâm giương cặp mắt trong trẻo lên nhìn chàng.

Chàng tủm tỉm cười hỏi:

– Tiểu sư muội! Sư muội không tán thành chăng?

Nghi Lâm né tránh ánh mắt của Lệnh Hồ Xung khẽ đáp:

– Tiểu muội không biết, Lệnh Hồ sư ca bảo nên làm thế nào thì cứ thế mà làm. Tiểu muội.. cũng cho đó là một việc không làm.

Lệnh Hồ Xung hỏi:

– Hôm ấy tiểu huynh muốn ăn một trái dưa, sư muội đã đi quyên giáo về cho tiểu huynh phải không?

Nghi Lâm đỏ mặt lên, nàng nhớ lại ngày trước cùng Lệnh Hồ Xung ở một nơi hoang dã trong một đoạn thời gian. Hôm ấy một vì sao đổi ngôi xẹt ngang trời thoáng cái rồi mất hút.

Lệnh Hồ Xung hỏi:

– Sư muội còn nhớ câu chuyện ngày đó không?

Nghi Lâm khẽ đáp:

– Khi nào tiểu muội lại quên được?

Rồi nàng quay đầu lại nói:

– Lệnh Hồ đại ca! Chuyện đó thế mà linh nghiệm thật.

Lệnh Hồ Xung hỏi:

– Thật không? Sư muội cầu nguyện điều gì đã thấy ứng nghiệm chưa?

Nghi Lâm cúi đầu xuống không nói gì.

Nàng nghĩ thầm:

– Mình đã ước nguyện đến trăm nghìn điều và trông mong mãi không thấy ỵ Sau cùng quả gặp y trở lại thật.

Đột nhiên từ phía xa xa có tiếng vó ngựa dồn dập vọng lại.

Một người cưỡi ngựa từ phía Nam chạy tới. Đúng là phía bọn Vu Tẩu, Nghi Hòa vừa ra đi. Nhưng bọn này lại chưa cưỡi ngựa.

Lệnh Hồ Xung tự hỏi:

– Chẳng lẽ lại xẩy ra chuyện gì rồi chăng?

Mọi người đều đứng lên, nhìn vê phía có tiếng vó ngựa.

Bỗng nghe thanh âm một cô gái cất lên gọi:

– Lệnh Hồ Xung! Lệnh Hồ Xung!

Lệnh Hồ Xung vừa nghe đã chấn động tâm thần. Vì chính là thanh âm Nhạc Linh San.

Chàng liền la lên:

– Tiểu sư muội! Tiểu huynh ở đây.

Nghi Lâm run bắn người lên, sắc mặt lợt lạt tránh lùi ra một bước.

Trong bóng đêm một thiếu nữ cưỡi ngựa trắng lao tới rất mau, chỉ còn cách mọi người chừng vài trượng.

Con ngựa bỗng hí vang một tiếng dài, rồi đứng thẳng người lên như người.

Hiển nhiên Nhạc Linh San giựt cương cho nó dừng bước.

Lệnh Hồ Xung thấy nàng đến một cách thảng thốt thì ngấm ngầm cảm thấy có điều chi bất tiện, liền hỏi ngay:

– Tiểu sư muội! Sư phụ cùng sư mẫu có việc gì không?

Nhạc Linh San vẫn ngồi trên lưng ngựa. Bóng trăng chênh chếch soi vào. Tuy chàng chỉ trông thấy một bên mặt nhưng cũng rõ vẻ xám xanh.

Bỗng nàng lớn tiếng hỏi:

– Ai là sư phụ, sư mẫu ngươi? Gia gia cùng má má ta có liên can gì đến ngươi?

Lệnh Hồ Xung khác nào bị thoi quyền đánh vào ngực rất nặng, người chàng lảo đảo.

Nguyên Nhạc Bất Quần đối với chàng rất nghiêm khắc nhưng Nhạc phu nhân cùng Nhạc Linh San thủy chung nhớ tới mối tình xưa, không có điều chi khiến chàng khó chịu. Bây giờ chàng nghe Nhạc Linh San nói mấy câu móc máy này thì trong lòng thê thảm vô cùng. Chàng đáp:

– Tiểu huynh đã bị trục xuất ra khỏi môn trường phái Hoa Sơn không còn hạnh phúc được kêu hai vị bằng sư phụ, sư mẫu.

Nhạc Linh San hỏi:

– Ngươi đã không được gọi thế mà sao những câu “sư phụ, sư mẫu” cứ treo ở miệng ngươi hoài?

Lệnh Hồ Xung cúi đầu không nói gì, lòng đau như cắt.

Nhạc Linh San “hừ” một tiếng rồi xẳng giọng:

– Đưa đây!

Nàng giơ tay phải ra.

Lệnh Hồ Xung nói như người hết hơi:

– Chuyện chi vậy?

Nhạc Linh San nói:

– Đến lúc này mà ngươi hãy còn giả vờ để dối ta ư?

Đột nhiên nàng lớn tiếng:

– Đưa ra đây!

Lệnh Hồ Xung lắc đầu đáp:

– Ta chẳng hiểu gì? Sư muội muốn sao?

Nhạc Linh San hỏi:

– Còn gì nữa? “Tịch Tà kiếm phổ” của nhà họ Lâm đâu?

Lệnh Hồ Xung lấy làm kỳ hỏi:

– “Tịch Tà kiếm phổ” nào? Sao lại đến đòi ta?

Nhạc Linh San cười lạt hỏi:

– Không đòi ngươi thì đòi ai? Ta hãy hỏi ngươi. Tấm áo cà sa ấy ai đã cướp được ở trong tòa nhà cũ của họ Lâm đem đi?

Lệnh Hồ Xung đáp:

– Chính là hai ông bạn phái Tung Sơn. Một người tên là Bạch đầu tiên ông Bốc Trầm và một người là Ngốc Ưng Sa Thiên Giang gì gì đó.

Nhạc Linh San hỏi:

– Hai lão họ Bốc họ Sa bị ai giết chết?

Lệnh Hồ Xung đáp:

– Chính ta đây.

Nhạc Linh San hỏi:

– Vậy tấm áo cà sa đó ai lấy mất?

Lệnh Hồ Xung đáp:

– Cũng là ta.

Nhạc Linh San nói:

– Vậy ngươi đưa ra đây!

Lệnh Hồ Xung ngập ngừng:

– Ta bị thương té xỉu nhờ ơn sư…. sư…. mẫu thân ngươi cứu tỉnh. Lúc ta hồi tỉnh thì tấm áo cà sa đó đã không ở trong mình ta rồi.

Nhạc Linh San ngửng đầu lên cười ha hả. Nhưng nghe thanh âm chẳng có ý gì là cười hết. Nàng hỏi:

– Theo lời ngươi thì mẫu thân ta đã nuốt mất áo cà sa rồi chăng? Ta không ngờ ngươi lại thốt ra được những lời hèn hạ vô liêm sỉ như vậy.

Lệnh Hồ Xung đáp:

– Ta không nói là mẫu thân ngươi nuốt mất. Có trời đất chứng minh Lệnh Hồ Xung này trong lòng chẳng bao giờ có ý bất kính đối với mẫu thân ngươi. Ta chỉ nói…. Ta chỉ nói là…

Nhạc Linh San hỏi:

– Làm sao?

Lệnh Hồ Xung đáp:

– Mẫu thân ngươi thấy tấm áo cà sa ấy rồi và bà được biết là vật của nhà họ Lâm, tự nhiên trao trả cho Lâm sư đệ.

Nhạc Linh San cười lạt nói:

– Khi nào mẫu thân ta lại lục soát đồ vật trong mình ngươi? Dù ngươi có muốn trả lại cho Lâm sư đệ thì cũng là công ngươi liều mạng mới đoạt lại được. Chà chà! Sau khi ngươi hồi tỉnh lại có phải chính tay ngươi đã giao trả cho gã không? Có như thế thì ngươi mới được món ân tình với gã.

Lệnh Hồ Xung nghĩ thầm:

– Nàng nói vậy rất có lý. Chẳng lẽ tấm áo cà sa đó lại có người lấy cắp đem đi rồi ư?

Lệnh Hồ Xung trong dạ bồn chồn, lưng chàng toát mồ hôi lạnh ngắt chàng nói:

– Nếu vậy thì trong vụ này tất có điều chi ngoắt nghéo.

Chàng đứng dậy rũ áo nói:

– Bao nhiêu quần áo ta đem đây hết. Nếu ngươi không tin thì cứ việc xục tìm.

Nhạc Linh San bật lên tràng cười khẩy nói:

– Con người như ngươi rất là giảo quyệt, đã lấy đồ vật của người ta chẳng lẽ lại dấu trong mình hay sao? Hơn nữa thủ hạ ngươi thiếu gì sư vãi cùng hạng gái tứ chiếng giang hồ. Chẳng lẽ không có một tên nào cất giấu thay ngươi được ư?

Nhạc Linh San tra hỏi Lệnh Hồ Xung chẳng khác gì thẩm vấn phạm nhân khiến cho quần đệ tử phái Hằng Sơn nghe đã nổi dạ bất bình. Khi nàng nói mấy câu này, liền có mấy cô đồng thời la lên:

– Quân này ăn càn nói rỡ!

– Thế nào là gái tứ chiếng giang hồ?

– Ở đây làm gì có sư?

– Ngươi mới chính là gái tứ chiếng giang hồ.

Nhạc Linh San tay cầm đốc kiếm, lớn tiếng nói:

– Các ngươi là đệ tử nhà Phật mà đi quấn quít với một gã trai tơ suốt ngày suốt đêm kề cận với nhau không rời nửa bước. Như vậy chẳng phải gái tứ chiếng giang hồ là gì? Chà thực là quân mặt dầy.

Quần đệ tử phái Hằng Sơn đều nổi lòng công phẫn.

Bảy tám cô không nhịn được rút kiếm ra khỏi vỏ bật lên những tiếng lách cách không ngớt.

Nhạc Linh San cũng rút kiếm ra khỏi vỏ la lên:

– Phải chăng các ngươi ỷ đông người để thủ thắng, muốn giết ta đi để bịt miệng. Các ngươi lại cả đây! Nhạc cô nương mà còn sợ tụi bây thì không phải là đệ tử phái Hoa Sơn nữa.

Lệnh Hồ Xung vội xua tay ra ngăn cản bọn đệ tử phái Hằng Sơn rồi buông tiếng thở dài nói:

– Thủy chung ngươi chỉ nghi ngờ ta, ta không biết làm thế nào? Lao Đức Nặc đâu? Sao ngươi không hỏi hắn coi? Hắn đã lấy cắp “Tử hà bí lục” thì tấm áo cà sa này chắc cũng bị gã đánh cắp.

Nhạc Linh San lớn tiếng hỏi lại:

– Ngươi muốn ta đi hỏi Lao Đức Nặc phải không?

Lệnh Hồ Xung đáp:

– Chính thế!

Nhạc Linh San hét lên:

– Được lắm! Vậy ngươi lại đây mà giết ta đi! Ngươi đã tinh thông môn Tịch Tà kiếm phổ của nhà họ Lâm. Dĩ nhiên ta không thể địch lại nhà ngươi.

Lệnh Hồ Xung nói:

– Khi nào ta…. Ta lại đả thương ngươi?

Nhạc Linh San hỏi:

– Ngươi muốn ta đi hỏi Lao Đức Nặc mà lại không giết ta thì sao ta xuống âm phủ để gặp y được?

Lệnh Hồ Xung vừa kinh hãi vừa mừng thầm nói:

– Lao Đức Nặc…. bị sư…. gia gia ngươi giết rồi ư?

Lệnh Hồ Xung đã biết Lao Đức Nặc học nghệ rồi mới vào làm môn hạ phái Hoa Sơn. Trừ chàng ra không ai bản lãnh cao cường hơn hắn. Nếu Nhạc Bất Quần không thân hành hạ thủ thì người khác chẳng thể trừ khử được hắn. Lao Đức Nặc đã làm cho Lục Đại Hữu phải mất mạng khiến chàng hận thấu xương. Bây giờ chàng nghe nói hắn chết rồi thì cho là một việc đáng mừng.

Nhạc Linh San cười lạt nói:

– Bậc đại trượng phu mình làm mình chịu. Ngươi đã giết Lao Đức Nặc sao không dám nhận?

Lệnh Hồ Xung lấy làm kỳ hỏi:

– Ngươi bảo ta giết hắn ư? Nếu ta mà giết hắn thì việc gì ta phải từ chối? Hắn chết là đáng tội. Ta hận mình không được ra tay giết hắn.

Nhạc Linh San lớn tiếng hỏi:

– Vậy tại sao ngươi lại sát hại bát sư cả Y có đắc tội gì với ngươi đâu? Ngươi thật là một kẻ lòng lang dạ thú.

Hồi 140

Vì chua ngoa, thiếu nữ bị thương

Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi, run lên hỏi:

– Bát sư đệ là người hoạt bát lanh lợi, y lại rất thân với ta, khi nào ta nỡ giết gã?

Nhạc Linh San đáp:

– Từ ngày ngươi đi cấu kết với bọn yêu nhân Ma giáo, hành động trái với thường tình…. Ai mà biết được tại sao…. ngươi hạ sát bát sư đệ?…. Ngươi…. ngươi…

Nàng nói tới đây rồi nghẹn ngào, hai hàng châu lệ lã chã tuôn rơi.

Lệnh Hồ Xung tiến lên một bước nói:

– Tiểu sư muội! Ngươi đừng có đoán quanh đoán quẩn. Bát sư đệ hãy còn nhỏ tuổi, gã lại không gây thù oán với ai. Đừng nói ta đây mà bất cứ là ai cũng không nhẫn tâm sát hại gã.

Nhạc Linh San mày liễu dựng ngược, lớn tiếng:

– Thế thì tại sao ngươi lại nhẫn tâm giết cả Lâm sư đệ?

Lệnh Hồ Xung cả kinh thất sắc, líu lưỡi hỏi:

– Lâm sư đệ chết…. chết rồi ư?

Nhạc Linh San đáp:

– Hiện giờ thì gã chưa chết, ngươi phóng một nhát kiếm đâm gã chưa chết, nhưng…. ai mà biết gã…. có thể khỏi được không?

Nàng nói tới đây lại nức nở lên không nói được nữa.

Lệnh Hồ Xung nghe nói Lâm Bình Chi chưa chết, chàng thở phào một cái hỏi:

– Gã bị thương nặng lắm phải không? Dĩ nhiên là gã phải biết ai đã chém gã chứ? Gã bảo sao?

Nhạc Linh San đáp:

– Trên cõi đời này còn ai giảo quyệt bằng ngươi? Ngươi lẻn tới sau lưng chém gã…. sau lưng gã có mắt đâu mà…

Lệnh Hồ Xung trong lòng đau khổ không bút nào tả xiết, chàng không nhịn được nữa rút trường kiếm ra rồi vận động nội lực vào cánh tay liệng thanh kiếm ra đánh vèo một tiếng.

Thanh kiếm bằng bặn bay ra chém vào một cây bách lớn đường kính dài đến hơn thước. Lưỡi kiếm đưa thân cây đứt gẫy ngay quãng giữa. Nửa trên thân cây bị cắt đứt lảo đảo rồi đổ xuống đánh “uỳnh” một tiếng rùng rợn. Dưới đất đá chạy cát bay mù mịt vung ra tứ phía.

Nhạc Linh San hỏi:

– Ngươi học được võ công quỷ quái của Ma giáo định diễu võ dương oai trước mặt ta chăng?

Lệnh Hồ Xung lắc đầu đáp:

– Ta muốn giết Lâm sư đệ thì hà tất phải đâm lén sau lưng, ta cứ việc thẳng thắn chém gã một nhát là xong.

Nhạc Linh San nói:

– Ai biết đâu được trong lòng ngươi còn có mưu thần chước quỷ. Hừ! nhất định vì bát sư đệ thấy ngươi làm điều tàn ác, nên ngươi giết gã đi để bịt miệng. Ngươi còn băm nát mặt gã như đã đối với nhi…. Lao Đức Nặc.

Lệnh Hồ Xung tưởng chừng trái tim chìm hẳn xuống. Chàng biết nhất định trong vụ này có điều âm mưu bí hiểm, mà chàng không sao đoán ra được, liền hỏi:

– Cả mặt mũi Lao Đức Nặc cũng bị chém nát ra ư?

Nhạc Linh San đáp:

– Chính tay ngươi đã làm ra “hảo sự” này chẳng lẽ không biết hay sao mà còn hỏi ỡm ờ?

Lệnh Hồ Xung hỏi lại:

– Môn hạ phái Hoa Sơn còn ai bị tổn thương nữa không?

Nhạc Linh San hỏi lại:

– Ngươi đã giết hai người đâm thương một người còn chưa đủ ư?

Lệnh Hồ Xung nghe nàng nói vậy biết là không còn ai khác nữa.

Chàng tự hỏi:

– Không hiểu ai đã hạ độc thủ?

Đột nhiên lòng chàng xao xuyến, vì nhớ tới Nhậm Ngã Hành khi ở Cô Sơn mai trang trong thành Hàng Châu đã nói ra miệng nếu chàng không chịu gia nhập Ma giáo, lão sẽ tận diệt phái Hoa Sơn. Chàng nghĩ là lão đã tới Phúc Châu và bắt đầu hạ thủ phái Hoa Sơn.

Lệnh Hồ Xung nghĩ vậy liền giục:

– Ngươi…. ngươi mau trở về đi bẩm với gia gia má má ngươi…. Ta e rằng tên đại ma đầu đã lẻn vào hạ thủ phái Hoa Sơn rồi đó.

Nhạc Linh San bĩu môi đáp:

– Phải rồi! Đích xác là có tên đại ma đầu ở Ma giáo vào phái Hoa Sơn ta hạ thủ. Có điều tên đại ma đầu trước kia cũng ở phái Hoa Sơn. Thật là dưỡng hổ di hoạn, lấy ân làm thù.

Lệnh Hồ Xung nhăn nhó cười nghĩ bụng:

– Ta đã ưng lời đi Long Toàn để ứng cứu Định Nhàn và Định Dật sư thái, nhưng bây giờ sư phụ và sư nương ta lại gặp đại nạn biết làm thế nào cho được? Giả tỷ đúng Nhậm Ngã Hành đến đây làm dữ, dĩ nhiên ta cũng không phải là địch thủ của lão, nhưng sư phụ cùng sư nương có nạn thì dù ta có phải chết một cách vô ích cũng nên đồng sinh cộng tử với hai vị mới phải đạo. Việc có khinh trọng tình có thân sợ Công việc của phái Hằng Sơn đành để cho quần đệ tử phái đó hãy đi trước lo liệu. Còn ta mà ngăn trở được Nhậm Ngã Hành thì rồi sẽ đến Long Toàn cứu viện.

Quyết định chàng nói:

– Chiều hôm qua dời khỏi Phúc Châu rồi, ta đi cùng các vị sư tỷ, sư muội phái Hằng Sơn đây ở cả với nhau. Có lý nào lại phân thân trở lại giết bát sư đệ cùng Lao Đức Nặc được? Ngươi không tin thì thử hỏi bọn họ coi.

Nhạc Linh San nói:

– Chà! Ngươi bảo ta hỏi bọn chúng ư? Bọn chúng cũng như ngươi cùng một giòng nhơ nhớp. Chẳng lẽ bọn chúng lại không tìm lời thêm đặt vào cho sự dối trá của ngươi được thêm tròn vẹn?

Bọn đệ tử phái Hằng Sơn vừa nghe Linh San nói vậy thì bảy tám cô nóng nảy đã la ó om sòm. Mấy cô là người xuất gia thì chỉ phân biệt phải trái, nói năng vẫn lịch sự. Nhưng bọn tục gia đệ tử thì thóa mạ bằng những câu rất chua ngoa.

Nhạc Linh San lùi ra xa hơn trượng nói:

– Lệnh Hồ Xung! Tiểu Lâm tử bị thương rất nặng. Trong lúc hôm mê gã vẫn nhớ đến kiếm phổ. Nếu ngươi còn một chút nhân tính thì nên đem kiếm phổ trả lại cho gã…. Không thì…

Lệnh Hồ Xung hỏi:

– Ngươi coi ta là hạng đê hèn vô liêm sỉ đến thế ư?

Nhạc Linh San tức giận đáp:

– Ngươi mà còn không phải là hạng đê hèn vô liêm sỉ thì trong thiên hạ chẳng có ai là kẻ đê hèn vô liêm sỉ nữa.

Nghi Lâm đứng bên nghe hai người đối đáp, lòng cô rất phẫn khích. Bây giờ cô không nhẫn nại được nữa liền nói:

– Nhạc cô nương! Lệnh Hồ đại ca đối với cô rất tử tế. Y…. y xử với cô bằng một dạ rất chân thành. Sao cô lại thóa mạ y dữ tợn thế?

Nhạc Linh San cười lạt hỏi lại:

– Hắn đối với ta tử tế hay không tử tế mà ngươi là người đã xuất gia sao lại biết cả chuyện đó?

Nghi Lâm đột nhiên cảm thấy lòng kiêu ngạo nổi lên. Cô chỉ biết Lệnh Hồ Xung bị người ta khinh miệt vu oan, còn cô dù có phải chết đến trăm lần, cũng quyết biện bạch cho chàng, còn thanh quy giới luật bản môn, cô đành để mai đây sư phụ trách phạt thế nào cũng chịu, bây giờ cô không nghĩ gì tới.

Cô liền cất giọng dõng dạc nói:

– Đó chính là miệng Lệnh Hồ đại ca đã nói với ta như vậy.

Nhạc Linh San lên giọng mạt sát:

– Chà! Cả những chuyện đó mà hắn cũng nói với ngươi! Vì hắn…. muốn tử tế với ta nên mới ra tay gia hại Lâm sư đệ.

Lệnh Hồ Xung thở dài nói:

– Nghi Lâm sư muội! Sư muội bất tất phải nói nhiều. “Thiên hương đoạn tục giao” và “Bạch vân hùng đởm đoàn” của quý phái trị thương rất hiệu nghiệm. Xin sư muội lấy một ít đưa cho Nhạc sư…. Nhạc cô nương để y đem về cứu người bị thương.

Nhạc Linh San bắt đầu ngựa quay lại. Trước khi giật cương cho ngựa chạy nàng nói:

– Ngươi đã chém gã một chém chưa chết, còn muốn dùng độc dược cho y chết hẳn phải không? Khi nào ta lại mắc bẫy ngươi. Này Lệnh Hồ Xung! Tiểu Lâm tử nếu không khỏi thì ta…. ta…

Nàng nói tới đây gia roi cho ngựa chạy về phía Nam.

Lệnh Hồ Xung bên tai còn văng vẳng tiếng vó ngựa mà lòng chàng bâng khuâng như người đánh mất vật gì.

Tần Quyên nói:

– Cô ả này chua ngoa như vậy để gã tiểu Lâm tử của ả chết đi càng hay.

Nghi Chân nói:

– Tần sư muội! Chúng ta đem mình nương nơi cửa Phật phải lấy đạo từ bi làm gốc. Vị cô nương đó tuy có lời thất thố, nhưng mình không nên nguyền rủa người ta chết.

Lệnh Hồ Xung động tâm nói:

– Nghi Chân sư muội! Ta có việc nhờ sư muội một phen vất vả.

Nghi Chân nói:

– Lệnh Hồ sư huynh đã có điều sai khiến, dĩ nhiên tiểu muội phải tuân theo.

Lệnh Hồ Xung nói:

– Không dám! Gã họ Lâm đó là một tên sư đệ đồng môn với tạ Theo lời Nhạc cô nương thì y bị thương nặng, ta nhớ đến thuốc trị thương của quý phái linh nghiệm vô cùng…

Nghi Chân nói:

– Sư ca muốn tiểu muội đem thuốc trị thương cho y phải không? Được lắm! Tiểu muội xin trở lại thành Phúc Châu. Nghi Linh sư muội! Sư muội cùng đi với ta nhé!

Lệnh Hồ Xung chắp tay nói:

– Thật phiền đại giá hai vị sư muội.

Nghi Chân nói:

– Lệnh Hồ sư huynh cùng đi với bọn tiểu muội, đâu có phải là đi giết người? Vụ Oan uổng này, bọn tiểu muội phải đến giải thích cùng Nhạc tiên sinh.

Lệnh Hồ Xung nở nụ cười nhăn nhó vì chàng nghĩ tới sư phụ đã yên trí là chàng quy thuận dưới cờ bọn Ma giáo, nên vất cứ việc tàn ác đến đâu cũng không từ. Thế thì người còn tin các cô sao được?

Lệnh Hồ Xung thấy Nghi Chân và Nghi Linh hai người lên ngựa ra đi, chàng tự hỏi:

– Bọn họ sốt sắng với công việc của mình như vậy, mà mình bỏ mặc họ để trở về Phúc Châu thì đành tâm sao được? Huống chi Định Nhàn sư thái lại bị địch nhân vây hãm, còn Nhậm Ngã Hành có đến Phúc Châu hay không mình cũng chưa rõ.

Chàng từ từ đứng dậy chạy đi lượm thanh kiếm lúc trước chém đứt cây rớt xuống. Bỗng chàng lẩm bẩm:

– Ta mà muốn giết Lâm Bình Chi thì việc gì phải chém sau lưng gã và có lý đâu chém gã không chết? Nếu người đó là Nhậm Ngã Hành thì làm gì lão chẳng chém một nhát cho gã chết được? Đây nhất định là người khác rồi. Chỉ cần không phải Nhậm Ngã Hành là sư phụ ta chẳng sợ ai hết.

Nghĩ tới đây chàng thấy khoan tâm được một chút. Bỗng nghe văng vẳng có tiếng vó ngựa. Cứ theo số mục thì đoàn ngựa này chắc là bọn Vu Tẩu đi quyên giáo về.

Sau một lát quả thấy mười lăm người đã cưỡi ngựa đến trước mặt.

Vu Tẩu nói:

– Lệnh Hồ thiếu hiệp! Bọn tiểu muội đi quyên giáo được rất nhiều vàng bạc, tưởng dùng không hết được.

Nghi Hòa cười nói:

– Mình không dùng hết thì cứu tế cho kẻ nghèo.

Cô quay sang hỏi Nghi Thanh:

– Vừa rồi có cô gái nhỏ tuổi các vị có gặp không? Không biết lai lịch thế nào mà lại động thủ với chúng ta?

Lệnh Hồ Xung thất kinh hỏi:

– Y động thủ với các vị ư?

Nghi Hòa đáp:

– Trong bóng tối, cô gái đó cưỡi ngựa xông tới liền cất tiếng thóa mạ bọn tiểu muội là lũ ni cô tứ chiếng giang hồ không biết thẹn mặt.

Lệnh Hồ Xung ngấm ngầm đau khổ. Chàng vội hỏi:

– Y bị thương nặng lắm phải không?

Nghi Hòa lấy làm kỳ hỏi lại:

– Ô hay! Sao Lệnh Hồ sư ca biết y bị thương?

Lệnh Hồ Xung nghĩ bụng:

– Y đã thóa mạ các cô như vậy mà các cô lại tính nóng như lửa thì một mình y địch làm sao nổi với 15 người. Có lý nào chẳng bị thương được?

Rồi chàng hỏi tiếp:

– Y bị thương chỗ nào?

Nghi Hòa đáp:

– Tiểu muội hỏi y:

“Vì lẽ gì chưa từng quen biết nhau đã mở miệng mắng người?” Thì y đáp:

“Các ngươi là một lũ đồ đệ phái Hằng Sơn không chịu tuân giữ thanh qui của người tu hành”. Tiểu muội liền hỏi lại:

“Sao bọn ta lại không giữ thanh quỉ Ngươi ăn nói lịch sự một chút”. Y liền vung roi ngựa lên quát:

“Tránh ra!” Tiểu muội liền nắm lấy yên ngựa quát trả lại:

“Tránh ra!” Thế là xảy cuộc động thủ.

Vu Tẩu nói:

– Thị rút kiếm ra. Bọn tiểu muội thấy thị là người phái Hoa Sơn, nhưng trong bóng tối không nhìn rõ mặt mũi, sau mới nhận ra dường như thị là tiểu thư của Nhạc tiên sinh. Tiểu muội vội quát lên ngăn trở nhưng tay thị đã trúng hai nhát kiếm bị thương, có điều thương thế chẳng làm y chi làm trầm trọng.

Nghi Hòa nói:

– Tiểu muội cũng nhận ra thị. Bọn người phái Hoa Sơn ở trong thành Phúc Châu đối với Lệnh Hồ đại ca rất vô lễ. Bọn tiểu muội phái Hằng Sơn gặp nạn họ đã chẳng viện trợ, tự thủ bàng quang thì chớ còn rõ thói chua ngoa nên tiểu muội muốn cho thị nếm mùi một chút.

Trịnh Ngạc nói:

– Nghi Hòa sư thư đối với cô nương đó hãy còn nhẹ đòn. Chiêu “Kim châm độ kiếp” chỉ đâm trúng vào sườn bên tả thành một vết nhẹ nhàng rồi thu về ngaỵ Nếu y đánh thật sự thì đã chặt đứt một cánh tay của thị rồi.

Lệnh Hồ Xung nghĩ bụng:

– Việc này chưa yên việc khác đã tới. Nhạc Linh San tiểu sư muội là người kiêu ngạo chẳng chịu thua ai. Bữa nay nàng bị chiến bại tất cho là một cái nhục lớn, rồi nàng lại đổ lên đầu mình. Mới hay mọi việc đều do số phận gây nên biết làm thế nào. May ở chỗ nàng bị thương không lấy chi làm trầm trọng.

Trịnh Ngạc là một người thông minh lanh lợi đã nhìn rõ Lệnh Hồ Xung đặc biệt quan tâm đến vị Nhạc cô nương kia liền nói:

– Nếu bọn tiểu muội mà sớm biết cô là sư muội của Lệnh Hồ sư huynh thì để mặc kệ cho cô thóa mạ mấy câu cũng chẳng làm gì. Chỉ vì trời tối không nhìn rõ mặt mà thành chuyện xích mích. Sau này nếu gặp cô sẽ xin lỗi cô là xong.

Nghi Hòa hậm hực nói:

– Xin lỗi cái gì? Chúng ta có đắc tội với cô đâu. Vì cô vừa mở miệng đã thóa mạ người ta liền. Tưởng khắp thiên hạ cũng không có một ai vô lý như cô.

Lệnh Hồ Xung hỏi:

– Mấy vị đi quyên giáo được việc rồi. Vậy chúng ta đi thôi. Lão Bạch Bát Bì đó đối xử thế nào?

Lòng chàng rất áy náy, không muốn nhắc tới chuyện Nhạc Linh San nên mới hỏi sang chuyện khác.

Bọn Nghi Hòa nghe nói tới chuyện quyên giáo đều lấy làm hứng thú, cô kể thao thao bất tuyệt rồi nói:

– Ngày thường đến nhà tài chủ quyên giáo được một vài lạng bạc thì khó ơi là khó! Đêm nay đi quyên giáo một lần được ngay mấy ngàn lạng.

Trịnh Ngạc cười nói:

– Lão Bạch Bát Bì nằm thẳng cẳng dưới đất vừa khóc vừa lạ Lão nói mười mấy năm tâm huyết mà chỉ một đêm đã trôi theo dòng nước.

Tần Quyên cười hỏi:

– Ai bảo lão lấy chữ Bạch làm họ, lại tên là Bát Bì, tức là lột da người để lấy tài vật. Rút cục trắng tay lại hoàn trắng tay.

Mọi người đều cười ồ. Nhưng lúc sau họ nhớ tới sư thúc, sư phụ bị khốn thì trong lòng lại cực kỳ trầm trọng. Chẳng ai bảo ai, đồng thời giục ngựa chạy thật mau.

Nghi Lâm lại nói:

– Lệnh Hồ đại ca! Đại ca đừng chạy mau lắm. Phải coi chừng vết thương.

Lệnh Hồ Xung đáp:

– Một chút ngoại thương có chi đáng kể, sư muội đã cho linh đan diệu dược chẳng bao lâu là khỏi ngay.

Nghi Lâm nghĩ thầm:

– Ta biết vết thương trầm trọng của y hiện giờ chỉ là vết thương lòng.

Dọc đường không có chuyện gì xảy ra. Mấy hôm sau đã tới Long Toàn ở Triết Nam.

Lệnh Hồ Xung tuy bị Bốc Trầm và Sa Thiên Giang hai người đâm kiếm bị thương tuy máu chảy nhiều nhưng chỉ là vết thương ngoài da mà nội lực chàng rất thâm hậu, thêm vào đó đã có thuốc linh dược của phái Hằng Sơn trong uống ngoài rịt nên khi đến khu vực Long Toàn, chàng đã khỏi được phân nửa.

Quần đệ tử phái Hằng Sơn trong lòng cực kỳ nóng nảy, họ vừa tới địa phận Triết Nam đã thám thính xem Chú Kiếm Cốc ở đâu. Nhưng dọc đường những người thôn quê không ai biết cả.

Khi vào thành Long Toàn thì thấy nhiều tiệm bán sắt để đúc đao kiếm, nhưng khi vào các tiệm đao kiếm này để dò hỏi thì chẳng một tiệm sắt nào biết chú kiếm cốc ở đâu.

Mọi người lại càng nóng nảy hỏi đến có gặp hai lão ni cô nào tới đây hay ở gần đâu đây xảy ra cuộc chiến đấu không?

Bọn thợ sắt đều nói là không nghe thấy chuyện đánh nhau nào. Còn ni cô thì thường gặp vì trong Thủy Nguyệt am, ở phía Tây thành cũng có mấy vị ni cô nhưng không hiểu già hay trẻ.

Mọi người hỏi rõ Thủy Nguyệt am ở chỗ nào rồi bắt ngựa đi tới trước am. Nhưng cửa am đóng chặt. Trịnh Ngạc đập cửa hồi lâu chẳng thấy ai ra.

Hồi 141

Phái Tung Sơn bại lộ âm mưu

Nghi Hòa thấy Trịnh Ngạc đã đập cửa mấy lần mà trong am chẳng có thanh âm hưởng ứng, thì trong lòng nóng nảy không thể nhẫn nại được nữa, cô liền tuốt kiếm ra khỏi vỏ cầm tay rồi vượt qua tường mà vào.

Nghi Thanh sợ Nghi Hòa gặp chuyện bất trắc cũng nhảy vào theo.

Nghi Hòa hỏi:

– Sư tỷ thử coi xem những gì thế kia?

Cô vừa nói vừa trỏ tay xuống đất.

Nghi Thanh ngó theo tay Nghi Hòa trỏ thì thấy dưới đất trong sân am rải rác bảy tám mảnh kiếm sáng loáng. Hiển nhiên là những binh khí bị chém gãy rớt xuống.

Nghi Hòa lại cất tiếng hô lớn:

– Trong am có ai không?

Rồi cô chạy vào tìm kiếm trong hậu viện.

Nghi Thanh vội rút then mở cổng cho Lệnh Hồ Xung cùng mọi người tiến vào. Cô lại lượm một mảnh kiếm đưa cho Lệnh Hồ Xung hỏi:

– Lệnh Hồ sư huynh! Phải chăng nơi đây đã xảy cuộc chiến đấu?

Lệnh Hồ Xung đón lấy mảnh kiếm gẫy coi thấy chỗ gãy hãy nhẳn thín, sáng loáng liền hỏi lại:

– Hai vị sư thái Định Nhàn và Định Dật có sử dụng bảo kiếm không?

Nghi Thanh đáp:

– Hai vị lão nhân gia đều không sử dụng bảo kiếm. Gia sư thường bảo:

“Chỉ cần luyện kiếm pháp cho tinh thục là bất cứ kiếm tre, kiếm gỗ cũng có thể thắng địch”. Lão nhân gia còn nói:

“Bảo đao, bảo kiếm lại càng bá đạo. Chỉ lỡ tay một chút là đưa người ta đến chỗ mất mạng hay què cụt chân taỵ” Lệnh Hồ Xung gật đầu nói:

– Đó có phải là đạo từ bi của nhà Phật không?

Nghi Thanh gật đầu.

Bỗng Nghi Hòa ở hậu viện lớn tiếng la:

– Trong này cũng có mảnh kiếm.

Mọi người liền nhảy vào hậu viện, đồng thời ngó qua trong điện đường thì thấy trên bàn, dưới đất đều phủ đầy tro bụi.

Các ni am Phật đường khắp trong thiên hạ đều lau rửa quét tước sạch như chùi. Thế mà ở nơi đây chỗ nào cũng bụi bám thì đủ biết là ít ra trong mấy ngày nay không có người ở.

Bọn Lệnh Hồ Xung vào hậu viện còn thấy ít cây cối bị chém đứt bằng khí giới sắc bén. Chàng để ý nhìn những chỗ gươm đao chém vào biết ngay là đã trải qua ít ngày rồi.

Cổng sau bỏ ngỏ. Mấy miếng ván cánh cổng bay ra xa đến hơn trượng dường như bị người đá cho bật tung đi.

Ngoài cổng hậu có một lối nhỏ đi được chừng hơn mười trượng thì tới chỗ ngã ba.

Nghi Thanh liền hô:

– Chúng ta phải chia nhau đi tìm cả hai nẻo để xem có điều chi khác lạ không?

Lát sau Tần Quyên ở nẻo đường mé hữu la lên:

– Chỗ này có một mũi tên.

Lại một cô nữa lớn tiếng:

– Đây có một thiết trùy!

Nẻo đường này đi vào khu đồi núi nhấp nhô.

Đoàn người liền theo rong ruổi tiến về phía trước.

Dọc đường thỉnh thoảng lại thấy có ám khí hoặc những mảnh đao kiếm gãy bỏ đó.

Đột nhiên Nghi Thanh la lên một tiếng rồi chạy vào trong đám cỏ rậm lượm một thanh trường kiếm, cô nhìn Lệnh Hồ Xung nói:

– Cái này là khí giới của bản môn.

Lệnh Hồ Xung nói:

– Vậy hai vị sư thái Định Nhàn và Định Dật đã cùng địch nhân chiến đấu và đi qua nẻo đường này.

Mọi người đều biết rõ là chưởng môn nhân và Định Dật sư thái đánh không lại bên địch phải trốn theo ngả này. Lệnh Hồ Xung nói vậy chẳng qua là chàng muốn cho lời lẽ lịch sự mà thôi.

Mọi người thấy dọc đường rải rác ám khí cùng binh khí đã đoán ngay là cuộc tranh đấu cực kỳ khốc liệt và sự việc đã cách mấy ngày, chẳng hiểu còn cứu kịp không nên ai nấy trong lòng xao xuyến, chân chạy mỗi lúc một mau hơn.

Đường núi mỗi lúc một hiểm trở vòng vèo đi lên rồi quanh xuống đến phía sau núi.

Đoàn người đi được mấy dặm thì khắp chỗ toàn là đá núi ngổn ngang không còn đường để theo dõi.

Những đệ tử võ công kém cỏi của phái Hằng Sơn như bọn Nghi Lâm, Tần Quyên lọt lại phía sau.

Đi một lúc nữa thì hết đường lối mà cũng không thấy ám khí hay vật gì để chỉ thị phương hướng.

Mọi người đang ngần ngừ thì đột nhiên nhìn thấy mé tả phía sau núi có làn khói dày đặc bốc lên.

Lệnh Hồ Xung nói:

– Chúng ta thử đi về phía đó coi!

Rồi chàng nhanh chân chạy trước.

Làn khói đặc bốc lên mỗi lúc một cao.

Mọi người đi tới một chỗ sườn núi phía sau thì thấy trong hang núi khói lửa bốc lên. Những tiếng cành cây khô cháy nổ lách tách vang lên.

Lệnh Hồ Xung ẩn vào phía sau một phiến đá rồi quay lại vẫy tay ra hiệu cho bọn Nghi Hòa đừng lên tiếng.

Giữa lúc ấy bỗng nghe có tiếng khàn khàn của lão già cất lên:

– Định Nhàn! Định Dật! Bữa nay chúng ta đưa các vị về tây thiên cho thành chính quả. Chúng ta cũng không cần các vị tạ Ơn.

Lệnh Hồ Xung mừng thầm nghĩ bụng:

– Té ra Định Nhàn, Định Dật vẫn còn sống ở nhân gian. May mình tới vừa kịp không đến nỗi quá chậm.

Lại một thanh âm hán tử la lên:

– Các vị liệu khuyên bảo nhau gia nhập liên phái cùng mưu việc lớn. Các vị mà cố chấp không chịu nghe lời thì từ đây trong võ lâm còn có phái Hằng Sơn nữa.

Người nói trước lên tiếng:

– Các vị đừng trách bọn ta tàn nhẫn mà nên tự trách mình ngoan cố làm lụy đến bọn đệ tử thanh niên phải uổng mạng theo. Đáng tiếc ôi là đáng tiếc. Ha ha!…

Tiếng cười tỏ vẻ ra dương dương tự đắc.

Thanh âm này do hai hán tử, một từ góc tây bắc phát ra, một từ phía Đông Bắc truyền lại.

Ngọn lửa trong hang núi càng cháy càng dữ.

Hiển nhiên hai vị sư thái Định Nhàn và Định Dật hãm trong vòng lửa đó.

Lệnh Hồ Xung tay cầm trường kiếm, chàng hít mạnh một hơi chân khí lớn tiếng hô:

– Bớ quân giặc cướp! Bọn ngươi lớn mật làm càn khó dễ cả với các vị sư thái phái Hằng Sơn. Nay ta bảo:

những tay cao thủ Ngũ nhạc kiếm phái đang từ bốn phía kéo đến tiếp viện. Sao chúng bay còn chưa chịu đầu hàng?

Chàng vừa la vừa chạy xông vào phía khe núi.

Vừa xuống tới hang núi, chàng liền bị cành nỏ cỏ khô chất thành từng đống cao hai ba trượng chắn đường. Chàng không kịp nghĩ ngợi gì nữa, cứ xông bừa qua vòng lửa xông vào, may ở chỗ những đống cỏ khô củi nỏ ở giữa lửa chưa lém tới.

Lệnh Hồ Xung xông lên mấy bước tiến về phía trước bỗng phát giác ra hai cái thạch động mà không có người.

Chàng liền cất tiếng hô:

– Định Dật, Định Nhàn hai vị sư thái! Cứu binh của phái Hằng Sơn đã tới đây!

Lúc này bọn Nghi Hòa, Nghi Thanh, Vu Tẩu cùng quần đệ tử cũng đứng ngoài vòng lửa lớn tiếng gọi:

– Bớ sư phụ, sư thúc! Bọn đệ tử đã tới đây!

Tiếp theo là tiếng quát tháo của bên địch om sòm cùng tiếng khí giới chạm nhau chát chúa.

Bỗng thấy bóng một người cao lớn từ trong cửa động chuồn ra mình đầy vết máu. Người này là Định Dật sư thái. Sư thái tay cầm trường kiếm đứng ở giữa cửa động tuy quần áo tả tơi, mặt mũi lem luốc mà vẫn giữ vẻ hiên ngang, thần oai lẫm liệt, không mất khí phách của một tay cao thủ chút nào.

Sư thái vừa thấy Lệnh Hồ Xung, liền sửng sốt hỏi:

– Ngươi…. ngươi là…

Lệnh Hồ Xung nói ngay:

– Đệ tử là Lệnh Hồ Xung.

Định Dật sư thái nói:

– Ta đã biết ngươi là Lệnh Hồ Xung…

Lệnh Hồ Xung ngắt lời:

– Đệ tử xin mở đường để đưa các vị xông ra.

Chàng cúi xuống lượm một cành cây dài để đẩy những đống củi đang cháy.

Định Dật sư thái ngập ngừng:

– Ngươi đã quy đầu Ma giáo…

Bỗng nghe tiếng người quát:

– Tên nào lớn mật vào đây rắc rối?

ánh đao lấp loáng, một nhát đao chém tới qua đống lửa.

Lệnh Hồ Xung thấy thế lửa rất dữ, mà Định Dật sư thái lại có ý hồ nghi, không chịu theo chàng xông ra. Trước tình thế này chàng đành dùng phép khoái đao chém loạn lên mở cuộc sát giới, chém bừa chém bãi vào địch nhân mới có thể cứu người thoát hiểm. Chàng liền lùi lại một bước.

Người kia vừa chém một đao không trúng, lại chém luôn nhát nữa.

Lệnh Hồ Xung vung trường kiếm lấp loáng đánh véo một tiếng.

Thế là gã kia cả cánh tay mặt cùng thanh đơn đao đều bị đứt rời rớt xuống.

Bỗng nghe bên ngoài có tiếng con gái kêu thét lên. Dĩ nhiên đó là một cô nữ đệ tử phái Hằng Sơn đã bị độc thủ.

Lệnh Hồ Xung cả kinh vội nhảy qua vòng lửa mà ra. Chàng ngó thấy trên sườn núi, chỗ này một tốp, chỗ kia một đám, có đến mấy trăm người đang chiến đấu một cách rất cấp bách.

Quần đệ tử phái Hằng Sơn bảy người một đội, tổ chức thành những kiếm trận để chống địch. Nhưng cũng có nhiều người bị lạc lõng không kịp hợp thành kiếm trận đã phải động thủ với địch nhân. Những tổ chức kiếm trận tuy không chiếm được thượng phong nhưng còn giữ vững được trong nhất thời, chưa có gì đáng ngại, còn những người chiến đấu riêng rẽ thì thật nguy hiểm vô cùng. Có hai cô mới trong khoảnh khắc đã chết thây lăn mặt đất.

Lệnh Hồ Xung đảo mắt nhìn khắp chiến trường một vòng thì thấy hai cô Nghi Lâm và Tần Quyên tựa lưng vào nhau để chiến đấu với ba tên đệ tử và bị chúng uy hiếp rất dữ. Chàng liền đề khí nhảy xổ về phía hai người.

ánh thanh quang vừa lóe lên.

Một thanh trường kiếm phóng ra rất mau đâm trúng vào ngực một tên đón đường.

Chân Lệnh Hồ Xung vẫn không dừng bước, đồng thời vung kiếm đâm vào cổ họng tên nữa, thế là xong đời gã.

Chàng nhô lên thụp xuống mấy cái đã chạy tới trước mặt Nghi Lâm. Chàng đâm một kiếm vào sau lưng một tên hán tử, lại một kiếm đâm suốt qua nách hán tử thứ hai.

Tên hán tử thứ ba giơ cây cương tiên lên toan đánh xuống đầu Tần Quyên, Lệnh Hồ Xung vội xoay kiếm lại đón. Gã này liền bị chém suốt từ vai xuống cánh tay.

Nghi Lâm sắc mặt lợt lạt nở nụ cười nói:

– A Di Đà Phật! Lệnh Hồ đại ca!…

Lệnh Hồ Xung nói:

– Các cô cứ đứng đây đừng đi đâu cả.

Chàng thấy Vu Tẩu bị hai tên hảo thủ đánh rất gấp, liền tung mình vọt lại.

“Sột sột” hai tiếng! Một tên trúng bụng, một tên đứt mất cổ taỵ Thế là hai tay cao thủ đối phương lại chết nghẻo.

Lệnh Hồ Xung xoay mình lại thấy ba tên hán tử đang đánh với bọn Nghi Hòa, Nghi Thanh. Chàng đưa trường kiếm tới. Cả hai tên rú lên một tiếng ngã lăn ra.

Bỗng có tiếng một lão già hô lên:

– Phải hợp lực mà trừ thằng cha này đi!

Ba bóng xăm nhảy vọt tới, đồng thời ba chiêu kiếm đánh ra nhằm vào cổ họng, trước ngực và bụng dưới Lệnh Hồ Xung.

Ba chiêu kiếm này rất tinh kỳ, đúng là kiếm pháp của tay cao thủ bậc nhất.

Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi bụng bảo dạ:

– Đây là kiếm pháp phái Tung Sơn. Chẳng lẽ bên địch lại là phái này?

Những tay cao thủ đấu chiêu không được sơ hở chút nào. Chàng chỉ phân tâm chớp mắt liền bị ba mũi kiếm của địch nhân uy hiếp ba chỗ trọng yếu.

Lệnh Hồ Xung liền phát huy “Phá kiếm thức” trong phép Độc cô cửu kiếm, xoay đi một vòng giải khai được cả ba thế kiếm của địch nhân. Dư lực chưa hết, chàng còn bức bách địch nhân phải lùi lại hai bước. Bây giờ chàng mới nhìn rõ gã mé tả là một đại hán tử ngoài bốn chục tuổi, dưới cằm có để bộ râu ngắn. Người đứng giữa là một lão già, nước da đen nhẻm, hai mắt lấp loáng ánh hàn quang.

Lệnh Hồ Xung chưa kịp ngó người thứ ba, chàng nghiêng mình chuồn qua rồi xoay tay lại vung kiếm veo véo.

Hai hán tử trúng kiếm ngã lăn ra.

Hai gã này đang giáp công Trịnh Ngạc.

Ba người kia gầm lên một tiếng đuổi tới.

Lệnh Hồ Xung đã sắp đặt chú ý:

– Kiếm pháp ba người này rất cao thâm, không thể phát lạc chúng trong khoảnh khắc được. Nếu ta đánh giữ cầm chừng thì đồ đệ phái Hằng Sơn lại bị tổn thương rất nhiều.

Chàng liền vận nội lực, chân không dừng bước, đâm bên này một nhát, chém bên kia một chiêu. Thanh trường kiếm của chàng lướt tới đâu tất một tên địch bị thương ngã lăn tới đó, nhiều tên trúng kiếm mà chết.

Ba tên cao thủ vừa la vừa rượt mà thủy chung vẫn cách chàng đến hơn trượng không sao đuổi kịp. Chỉ trong khoảng thời gian uống cạn tuần trà đã có đến ngoài bốn chục tên địch đã bị tử thương dưới lưỡi kiếm của chàng. Phép Độc cô cửu kiếm quả là lợi hại không ai chống nổi một chiêu thức nào.

Trong khoảnh khắc, bên địch bị tổn thương hơn bốn mươi người. Cục diện liền thay đổi. Cứ mấy tên địch bị chết thì đệ tử phái Hằng Sơn lại đỡ mệt được một ít. Người rảnh tay chạy tới viện trợ đồng môn bị uy hiếp. Lúc trước số ít chống với số đông, sau dần dần chuyển thành mình mạnh địch yếu, vượt hẳn lên chiếm lấy thượng phong.

Lệnh Hồ Xung nghĩ bụng:

– Cuộc chiến bữa nay là cuộc đấu sinh tử, quyết không thể dung tình chút nào được. Nếu trong vòng một thời gian ngắn mà không đánh lui được bên địch thì hai vị sư thái cùng mọi người bị hãm trong thạch động không tài nào thoát hiểm.

Chàng liền chạy nhanh như bay có lúc cứ thẳng mà tiến, có lúc chênh chếch lao đi. Chỗ nào vết chân chàng đã tới thì trong vòng một trượng khó có tên địch khỏi bị tử thương.

Chẳng bao lâu lại hơn hai mươi tên địch ngã lăn ra.

Bên địch chỉ còn lại sáu bảy chục tên. Chúng thấy Lệnh Hồ Xung khác nào ma quỷ, không thể lấy nhân lực chống đối được.

Đột nhiên chàng quát lên một tiếng!

Lại hơn hai chục tên địch vội chạy trốn vào những lùm cây rậm.

Lệnh Hồ Xung chém giết mấy tên nữa. Thế là những tên còn lại hết nhuệ khí chiến đấu. Chúng chạy trốn hết sạch. Chỉ còn ba tên vẫn lẽo đẽo đuổi theo, nhưng lúc này chàng cách xa hơn, hiển nhiên chúng đã khiếp sợ.

Lệnh Hồ Xung dừng bước quay lại quát hỏi:

– Các ngươi có phải là người phái Tung Sơn không?

Ba người kia vội nhảy lùi lại.

Tên hán tử cao lớn cũng quát hỏi:

– Các hạ là ai?

Lệnh Hồ Xung không trả lời nhìn bọn Vu Tẩu la lên:

– Các vị mau mau dẹp đường lửa để đi cứu người chứ.

Bọn đệ tử liền dùng cành cây dập lửa.

Lúc cỏ khô cành nỏ bốc lửa lên đập lửa không tắt thì mười mấy cô hợp lực mà đập. Vòng lửa đã hở ra một chỗ khuyết.

Bọn Nghi Hòa liền nâng đỡ mấy vị ni cô bị thương nặng chỉ còn thoi thóp thở chạy ra.

Lệnh Hồ Xung cất tiếng hỏi:

– Định Nhàn sư thái ở đâu?

Bỗng nghe thanh âm khàn khàn đáp lại:

– Thật làm nhọc lòng các hạ quan hoài!

Một vị lão ni người vừa tầm thước từ trong vòng lửa thủng thẳng bước ra. Bà này áo vẫn trắng bóng đã không huyết tích, lại không bụi bám. Bà không mang binh khí gì hết, tay trái cầm chuỗi hạt châu, tướng mạo từ hòa, tinh thần trấn tĩnh.

Lệnh Hồ Xung lấy làm kỳ nghĩ bụng:

– Định Nhàn sư thái giữa lúc gặp đại nạn mà vẫn trấn tĩnh như thường, tuyệt không mất vẻ phong lưu. Quả nhiên danh bất hư truyền.

Chàng liền khom lưng thi lễ nói:

– Đệ tử là Lệnh Hồ Xung xin bái kiến sư thái.

Định Nhàn cũng cúi mình chắp tay đáp lễ nói:

– Có người đánh lén đấy phải coi chừng.

Lệnh Hồ Xung vâng một tiếng rồi quay lại vung kiếm lên gạt.

“Choang” một tiếng!

Chàng đã gạt được kiếm của tên đại hán tử. Rồi lại nói:

– Đệ tử đến cứu viện chậm trễ, xin sư thái tha lỗi cho!

Lại mấy tiếng choang choảng liên thanh, chàng đã gạt được hai thanh kiếm đâm tới sau lưng.

Lúc này mười mấy vị ni cô ở trong vòng lửa chạy lại tới, có người cõng xác chết mà ra.

Định Dật sư thái rảo bước chạy lại lớn tiếng quát mắng:

– Quân gian đồ vô liêm sỉ kia! Thật là tuồng dã man lòng lang dạ thú…

Góc áo bào của bà đã bị lửa lém đang cháy, mà bà chẳng để ý gì tới.

Vu Tẩu vội chạy lại dập lửa cho bà.

Lệnh Hồ Xung nói:

– Hai vị sư thái không việc gì thật là đáng mừng!

Phía sau có tiếng gió vù vù. Ba thanh trường kiếm đồng thời đâm tới.

Lúc này kiếm pháp Lệnh Hồ Xung chẳng những tinh diệu vô song mà nội công lại thâm hậu không ai sánh kịp. Chàng vừa nghe tiếng khí giới phóng tới, nội lực liền cảm ứng tự nhiên biết ngay địch phóng chiêu phía nào. Thanh trường kiếm của chàng vung lên phải kích đâm vào cổ tay địch nhân.

Ba người kia võ công cực cao, lại biến chiêu mau lẹ, chúng tránh được cả. Tuy nhiên hán tử cao lớn sau lưng cũng bị vạch một đường máu tươi rươm rướm chảy ra.

Lệnh Hồ Xung nói:

– Thưa hai vị sư thái! Tưởng phái Tung Sơn là phái đứng đầu trong Ngũ nhạc kiếm phái. Họ cùng phái Hằng Sơn như cây liền cành mà sao lại đánh lén? Điều đó thực khiến cho người ta không ai hiểu được.

Định Dật sư thái hỏi:

– Còn sư thư đâu? Sao không thấy đến?

Tần Quyên vừa khóc vừa nói:

– Sư phụ của đệ tử bị gian nhân gia hại rồi. Một mình gia sư không chống lại đông người…. Nên đã uổng mạng rồi…

Định Dật sư thái vừa bi thương vừa phẫn hận, lớn tiếng thóa mạ:

– Thật là quân giặc cướp.

Bà cất bước tiến lại nhưng mới đi được hai bước, người bà lảo đảo rồi té nhào, miệng bà máu tươi phun ra như suối.

Ba tên cao thủ phái Tung Sơn biến chiêu liên tiếp, thủy chung vẫn chẳng làm gì được Lệnh Hồ Xung.

Chúng thấy chàng quay lưng về phía mình, mà xoay tay lại ra chiêu, mà kiếm pháp cũng thần diệu khôn lường, liền tự nghĩ:

– Nếu gã xoay mình lại thì ba người bên ta làm sao chống nổi? Gã quả là một tay cao thủ khôn lường?

Ba người này đã là những tay bản lãnh cao cường lại tri cơ mau chóng. Chẳng ai bảo ai, cả ba tên liền lùi lại phía sau định chuồn.

Lệnh Hồ Xung la lên:

– Hãy khoan rồi sẽ chạy.

Chàng băng mình rượt theo. Phóng ba nhát kiếm đâu vào sau lưng ba người.

Ba người này nghe thế kiếm lợi hại đành quay lại đón đỡ.

Lệnh Hồ Xung rung động thanh trường kiếm, mỗi chiêu đều phân làm ba thức để đâm tới ba người.

Ba người hết sức chống đỡ, song Lệnh Hồ Xung không chờ cho kiếm chiêu của chúng phóng ra đã thi triển “Nhất kiếm tam thức” đâm tới, chẳng khác gì trong tay chàng có ba thanh trường kiếm.

Cả ba tên ngấm ngầm lo lắng nghĩ thầm:

– Sau lúc bọn mình rút lui không chia ra ba ngả mà cứ chạy một đường?

Lệnh Hồ Xung phóng kiếm đánh vào mé tả người đứng bên trái. Đồng thời chàng đánh vào mé hữu người bên tay mặt. Như vậy cả ba người cùng phải sát vào nhau. Thanh trường kiếm của chàng đã quây ba người lại. Chàng tấn công liền mười tám chiêu. Ba người chống được cả mười tám. Nhưng không rảnh tay mà để phản kích một đòn nào.

Ba người này sử kiếm pháp phái Tung Sơn bằng những chiêu thức tinh diệu. Nhưng họ bị phép Độc cô cửu kiếm công kích lâm vào tình trạng chỉ còn đón đỡ chứ không có cơ trả đòn.

Lệnh Hồ Xung có ý bức bách bọn chúng phải thi triển kiếm pháp của bản môn để chúng hết đường chối cãi. Chàng thấy mặt chúng mồ hôi ra đầm đìa, vẻ mặt lại càng hung dữ đáng sợ. Nhưng kiếm pháp của chúng vẫn không rối loạn. Hiển nhiên mỗi tên đã tu luyện đến đã mấy chục năm chứ không phải tầm thường.

Định Nhàn sư thái nói:

– A Di Đà Phật! Đức Phật từ bị Triệu sư huynh! Trương sư huynh! Mã sư huynh! Phái Hằng Sơn cùng quý phái vốn không thù không oán. Vậy mà ba vị sao lại cố ý uy hiếp, phóng hỏa toan đốt cháy bọn bần ni thành than? Bần ni không hiểu, vậy xin lãnh giáo.

Ba tên cao thủ phái Tung Sơn này họ Triệu, họ Trương, họ Mã ít khi bôn tẩu giang hồ để giữ lai lịch bí mật. Nay chúng bị Lệnh Hồ Xung bức bách chân tay luống cuống. Đột nhiên chúng lại nghe thấy Định Nhàn sư thái kêu rõ tên họ mình ra đều giật mình.

Mấy tiếng loang xoảng vang lên. Hai tên trúng kiếm ở cổ tay, đánh rớt kiếm trường xuống đất.

Lệnh Hồ Xung chí mũi kiếm vào cổ họng lão già thấp lùn bé nhỏ họ Triệu quát lên.

– Buông kiếm ra!

Lão buông tiếng thở dài đáp:

– Thiên hạ có người võ công cao cường, kiếm pháp tuyệt luân đến thế ư? Triệu mỗ bị hạ dưỡi lưỡi kiếm của các hạ, kể ra cũng không oán.

Lão rung cổ tay mạnh một cái. Nội lực lão đã làm cho thanh trường kiếm gãy làm hai đoạn rớt xuống đất tới tấp.

Lệnh Hồ Xung lùi lại phía sau.

Bọn Nghi Hòa bảy người đều đưa trường kiếm ra để bao vây ba tên địch.

Định Nhàn sư thái lại nói:

– Qúy phái có ý định đem Ngũ nhạc kiếm phái hợp vào làm một thành Ngũ Nhạc Phái. Bần ni nhận thấy phái Hằng Sơn đã truyền đời đến mấy trăm năm, không dám để nó phải tiêu diệt về tay bần ni, nên cự tuyệt lời đề nghị của quý phái. Việc này đáng lý để lại thương nghị hẳn hoi. Sao bần ni vừa ngỏ ý không theo các vị đã lập tức hạ độc thủ? Các vị thử nghĩ coi hành động này có phải là bá đạo lắm không? Các vị định giết cho kỳ hết để trừ hậu hoạn. Hỡi ơi!

Bà ho mấy tiếng rồi thổ máu tươi ra.

Đại hán người cao lớn họ Mã nói:

– Bọn tại hạ chỉ biết vâng lệnh trên sai khiến, còn tường tình nội vụ thế nào, thật không biết một tý gì.

Lão họ Triệu tức giận nói:

– Để mặc các mụ đó muốn giết, muốn mổ làm gì thì làm, ngươi hà tất phải nói nhiều thế?

Hồi 142

Toan đục thuyền, Song Phi Ngư bị bắt

Gã họ Mã bị gã họ Triệu quát mắng liền không nói nữa. Vẻ mặt ra chiều bẽn lẽn.

Định Nhàn sư thái nói:

– Ba vị đi hoành hành ở Kỳ Bắc ba chục năm trước, rồi sau ẩn náu không đi lại tiếng tăm gì nữa. Bần ni cho là ba vị đã tỉnh ngộ sửa đổi lỗi lầm. Không ngờ ba vị đến qui đầu phái Tung Sơn để ngấm ngầm mưu đồ chuyện gì…. Hỡi ơi! Tả chưởng môn phái Tung Sơn là cao nhân một thời sao còn đi thu nạp bao nhiêu tả đạo bàng môn, những dị sĩ trên giang hồ đã làm khó dễ cho người đồng đạo. Thật là trong lòng y…. Hỡi ơi! Khiến người ta không sao hiểu được.

Bà là một nhà tu hành đắc đạo lòng dạ từ bi, nên tuy gặp cơn đại biến này, vẫn chẳng muốn thốt ra những lời làm mất danh dự của người. Khi bà cảm thấy lời nói có chút quá đáng, liền chuyển sang tiếng thở dài rồi hỏi:

– Sư thư của bọn bần ni là Định Tĩnh sư thái cũng bị hạ về tay quí phái phải không?

Gã họ Mã lúc trước trong lời nói đã lộ ra vẻ khiếp nhược, bây giờ muốn gỡ lại mặt mũi liền lớn tiếng đáp:

– Phải rồi! Đó là Chung Trấn sư đê…

Lão họ Triệu hừ một tiếng rồi giương cặp mắt tức giận lên nhìn gã họ Mã.

Gã họ Mã thấy thế biết mình lỡ lời, liền tự hỏi:

– Việc đã đến thế này thì còn giấu diếm cái gì? Tả chưởng môn phái bọn ta chia quân hai đường đều đến Triết Mân để hành động.

Định Nhàn sư thái cất tiếng:

– A Di Đà Phật! A Di Đà Phật! Tả chưởng môn đã làm minh chủ Ngũ nhạc kiếm phái, địa vị được tôn sùng đến thế, sao còn muốn thôn tính cả năm phái kia để một mình làm chưởng môn. Việc dấy động can qua tàn hại đồng đạo này há chẳng để anh hùng thiên hạ cười cho ư?

Định Dật sư thái lớn tiếng:

– Sư thư! Bọn tặc tử đã có dã tâm thì lòng tham không đáy. Sư thư…. sư thư…

Bà chưa dứt lời thì máu trong miệng lại phun ra như tên bắn.

Định Nhàn sư thái vẫy tay nhìn ba người kia nói:

– Lưới trời lồng lộng, thưa mà không lọt. Kẻ làm điều bất nghĩa tất bị ác báo. Các vị đi đi! Phiền ba vị về bẩm với chưởng môn là phái Hằng Sơn từ nay không tuân hành hiệu lệnh của Tả chưởng môn nữa. Tệ phái tuy toàn những nữ đệ tử yếu ớt, nhưng quyết không chịu khuất phục dưới bàn tay cường bạo. Đề nghị của Tả chưởng môn về việc hợp phái, xin tha thứ cho phái Hằng Sơn không thể tuân mệnh được.

Nghi Hòa la lên:

– Thưa sư bá! Bọn ho…. bọn ho…

Định Nhàn sư thái gạt đi:

– Giải tán kiếm trận đi!

Nghi Hòa vâng lời.

Cô giơ trường kiếm lên một cái, bảy người liền thu kiếm về lùi ra.

Ba tay cao thủ phái Tung Sơn không ngờ bọn Hằng Sơn lại buông tha chúng một cách dễ dàng như vậy nên đối với Định Nhàn sư thái không khỏi sinh lòng cảm kích, liền quay lại nhìn bà khom lưng thi lễ, rồi trở gót chạy như bay.

Lúc này ngọn lửa đang cháy rất dữ.

Đồ đệ phái Tung Sơn bị tử thương rất nhiều nằm lăn ra khắp mọi chỗ. Mười mấy tên thương thế tương đối nhẹ hơn lồm cồm bò dậy bỏ đi. Còn những tên bị thương nặng vẫn nằm trong vũng máu. Chúng thấy ngọn lửa sắp cháy đến nơi, nhưng không còn đủ sức để trốn tránh, đành lớn tiếng la người cứu cấp.

Định Nhàn sư thái nói:

– Vụ này không liên quan gì đến bọn chúng, chỉ vì Tả chưởng môn có ý nghĩ sai lầm mà gây ra. Vu Tẩu! Nghi Thanh! Các ngươi hãy lại cứu bọn chúng đi!

Mọi người biết chưởng môn nhân vốn lòng từ thiện nên không dám trái lệnh, liền chia nhau ra đi chiếu cố cho bọn đệ tử phái Tung Sơn bị tử thương. Hễ tên nào chưa tắt thở liền được dìu dắt qua một bên rồi lấy thuốc điều trị.

Định Nhàn sư thái ngửng đầu trông về phương Nam, hai hàng châu lệ tuôn rơi, la gọi:

– Sư thư ơi!…

Người bà lảo đảo mấy cái rồi té xuống.

Mọi người thấy thế cả kinh vội đến đỡ dậy thì thấy miệng bà hộc máu tươi.

Nguyên phái Hằng Sơn bị quân địch vây đánh, hai vị sư thái Định Nhàn, Định Dật thống lĩnh bọn đệ tử vừa đánh vừa chạy trốn vào trong hang đá tên gọi Chú Kiếm Cốc này.

Đã lâu ngày hết sức chống cự, không được ăn uống lại chẳng được nghỉ ngơi nên tâm lực đều mệt mỏi khác nào cảnh đèn khô dầu.

Lúc này cường địch đã rút lui, Định Nhàn lại xót thương Định Tĩnh sư thái bị bỏ mạng, nên không chống đỡ được nữa.

Quân đệ tử kẻ hô “sư bá” người gọi “sư phụ” ai nấy cực kỳ hoảng hốt. Cả Định Dật sư thái cũng bị trọng thương, không ai biết làm thế nào cho được.

Lệnh Hồ Xung nói:

– Chỗ này lửa nóng quá. Chúng ta qua bên kia nghỉ ngơi.

Chàng lại gọi:

– Trịnh sư muội! Tần sư muội! Hai cô mau kiếm chút nước về cho hai vị sư phụ uống. Nghi Thanh sư muội! Bọn cô bảy người đi kiếm trái cây hoặc thứ gì ăn được đem về cho lẹ. Tại hạ nhận ra rằng ai nấy đều đói quá rồi.

Bọn Nghi Thanh, Trịnh Ngạc vâng lệnh chia nhau đi mỗi bọn một ngả.

Chẳng mấy chốc Trịnh Ngạc và Tần Quyên đã mang hồ nước về để phục thị Định Nhàn, Định Dật sư thái cùng các vị đồng môn bị thương.

Cuộc chiến đấu ở Long Toàn này, phái Hằng Sơn bị chết 37 người. Quần đệ tử nghĩ tới Định Tĩnh sư thái cùng các vị sư thư, sư muội bị chết trận ai nấy đều thương cảm.

Đột nhiên có người khóc rống lên. Thế là bao nhiêu người đều khóc theo. Chỉ trong khoảnh khắc, tiếng khóc bi ai vang dội cả một vùng sơn cốc.

Định Dật sư thái đột nhiên lớn tiếng quát :

– Người chết thì đã chết rồi. Sao các người lại không giải thoát được nỗi bi ai?

Quần đệ tử vốn biết vị sư thái này tính nóng như lửa, chẳng ai dám trái ý bà, đều ngừng tiếng khóc, nhưng còn số đông vẫn nghẹn ngào nức nở hoài.

Định Dật sư thái lại hỏi:

– Sư thư đã bị nạn trong trường hợp nào? Ngạc nhi! Mồm miệng ngươi mau lẹ, ngươi hãy bẩm bạch rõ ràng với chưởng môn đi!

Trịnh Ngạc dạ một tiếng rồi đứng lên đem việc bị địch nhân phục kích trên Thiên Hà Lĩnh và được Lệnh Hồ Xung ra tay viện trợ thế nào, tại ấp 28 bị địch nhân đánh thuốc mê rồi bị bắt ra sao, Định Tĩnh sư thái bị Chung Trấn phái Tung Sơn uy hiếp và bị bọn người che mặt vây đánh, may được Lệnh Hồ Xung rượt tới nơi đánh đuổi bọn chúng, cùng việc Định Tĩnh sư thái vì bị trọng thương mà viên tịch tình hình thế nào nhất nhất thuật lại.

Định Dật sư thái nói:

– Nếu vậy thì đúng rồi! Bọn tặc tử phái Tung Sơn mạo xưng là Ma giáo để bắt buộc sư thư phải tán đồng đề nghị hợp phái của chúng nêu ra. Hừ! Cuộc mưu đồ của bọn chúng thật là tàn độc! Thật là tàn độc! Nếu bọn người đều bị địch nhân bắt hết thì sư thư ta có không muốn ưng thuận cũng chẳng được nào.

Bà nói tới đây dường như hết hơi, thanh âm nhỏ dần đi.

Định Dật sư thái nổi cơn ho một hồi, rồi thở hổn hển nói tiếp:

– Sư thư lúc ở Tiên Hà Lĩnh bị vây đánh đã biết địch nhân không phải là hạng tầm thường, gửi thư cho chim đưa về yêu cầu chúng ta thống lĩnh quần đệ tử đến cứu viện. Không ngờ…. Không ngờ chính bọn ta cũng lọt vào cạm bẫy địch nhân.

Nhị đệ tử dưới trướng Định Nhàn sư thái là Nghi Văn lên tiếng:

– Thưa sư thúc. Xin sư thúc hãy nghĩ ngơi một chút cho đệ tử tường thuật bọn đệ tử gặp địch nhân trong trường hợp nào.

Định Dật sư thái nói:

– Còn chuyện gì đã qua nữa? Đến am Thủy Nguyệt rồi đương đêm bị tập kích liên miên cho cho đến ngày nay.

Nghi Văn dạ một tiếng, rồi cô cũng lược thuật tình trạng gặp địch trong mấy ngày qua.

Nguyên tối hôm ấy phái Tung Sơn kéo rất đông người đến bao vây tập kích. Bọn chúng đều che mặt mạo xưng là giáo chúng phe Ma giáo. Phái Hằng Sơn bị giáp công một cách đột ngột. Ngay lúc ấy ai cũng lo là toàn phái bị tan tành. May nhờ am Thủy Nguyệt cũng là một phái võ lâm, truyền đã lâu đời. Trong am có cất dấu năm thanh Long Toàn bảo kiếm. Vị trụ trì ở am này là Thanh Hiểu sư thái thấy thế nguy liền chia kiếm cho Định Nhàn, Định Dật để chống địch.

Những thanh Long Toàn bảo kiếm này sắc bén vô cùng, chặt sắt như chặt đất bùn, đã chém gãy được vô số binh khí bên địch, lại đả thương nhân mạng của chúng không phải ít. Nhờ đó mà phái Hằng Sơn vừa đánh vừa chạy trốn được đến hang núi này.

Ngày xưa tại đây sản xuất thép nguyên chất. mấy trăm năm trước hang này còn dùng làm nơi đúc kiếm, nên gọi là Chú Kiếm Cốc.

Về sau thép nguyên chất được khai thác hết rồi, thợ đúc kiếm kéo đi nơi khác, chỉ còn lại mấy tòa lò đá khói bám đen sì là dấu vết đúc kiếm ngày trước để lại.

May được mấy lò đá này mà phái Hằng Sơn cố thủ được để chống chọi được ít nhiều ngày, chưa đến nỗi gặp đại nạn.

Phái Tung Sơn đánh lâu không hạ được liền lấy cỏ khô cành bỏ chất đống làm kế hỏa công. Giả tỷ bọn Lệnh Hồ Xung chỉ đến chậm nửa ngày là phái Hằng Sơn khó lòng tránh khỏi nạn diệt vong.

Trên đây lời thuật chuyện của Nghi Văn.

Định Dật sư thái không nhẫn nại để nghe chuyện Nghi Văn được nữa. Đột nhiên bà trừng mắt ngó Lệnh Hồ Xung hỏi:

– Ngươi…. ngươi giỏi thiệt! Vì lẽ gì sư phụ ngươi lại trục xuất ngươi ra khỏi môn trường? Y còn bảo ngươi cấu kết với Ma giáo phải không?

Lệnh Hồ Xung đáp:

– Đệ tử giao du không cẩn thận. Thực tình trước đây có quen biết mấy nhân vật trong Ma giáo.

Định Dật sư thái hừ một tiếng rồi hỏi:

– Những quân dã tâm tàn độc ở phái Tung Sơn đã ghê gớm mà so với Ma giáo cũng còn hay hơn. Chà người chính giáo thế nào cũng còn khá hơn Ma giáo phải không?

Nghi Hòa xen vào:

– Lệnh Hồ sư huynh! Tiểu muội không dám nói đến chỗ phải trái của lệnh sự Nhưng y…. không chừng y cũng tán thành đề nghị của phái Tung Sơn.

Lệnh Hồ Xung động tâm, chàng cho là lời Nghi Hòa chưa chắc đã vô lý, nhưng từ thưở nhỏ chàng được ân sư nuôi dưỡng nên chẳng dám tơ hào có ý nghĩ bất kính. Chàng liền đáp:

– Gia sư không phải là tự thủ bàng quan đâu mà vì lão nhân gia còn có việc gấp…. vụ này…

Định Nhàn sư thái đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần, bỗng từ từ mở mắt ra nói:

– Tệ phái mấy lần gặp đại nạn đều được nhờ Lệnh Hồ thiếu hiệp ra tay cứu viện. Ơn đức này..

Lệnh Hồ Xung vội ngắt lời:

– Đệ tử gọi là góp chút sức mọn. Sư bá nói vậy, khiến cho đệ tử càng thêm hổ thẹn, khi nào dám thọ lãnh.

Định Nhàn sư thái lắc đầu nói:

– Thiếu hiệp hà tất phải quá khiêm. Nhạc sư huynh ta chẳng thể chia mình làm hai nên y phái đệ tử đến đây ra sức thì cũng vậy chứ có khác gì? Nghi Hòa! Ngươi không được vô lễ nói nhăng nói càn đến bậc tôn trưởng.

Nghi Hòa khom lưng đáp:

– Dạ đệ tử không dám đến nữa. Có điều…. Lệnh Hồ sư huynh đã bị Nhạc sư bá đuổi ra khỏi phái Hoa Sơn thì việc y tới đây không phải do Nhạc sư bá phái đến.

Định Nhàn sư thái tủm tỉm cười nói:

– Ta coi chừng ngươi hãy còn vẻ bực tức, nên cố nói cho minh bạch.

Bà vốn là người từ hòa, không bao giờ gay gắt đệ tử.

Nghi Hòa bỗng buông tiếng thở dài nói:

– Giả tỷ Lệnh Hồ sư huynh là con gái thì hay biết mấy?

Định Nhàn sư thái hỏi:

– Tại sao vậy?

Nghi Hòa đáp:

– Y đã bị đuổi ra khỏi phái Hoa Sơn không biết qui đầu phái nào. Nếu y là con gái thì vào phái mình. Y cùng bọn đệ tử trải bao hoạn nạn cũng chẳng khác gì người nhà.

Định Dật sư thái lớn tiếng quát:

– Ngươi càng lớn tuổi lại càng ăn nói hồ đồ, chẳng khác gì con nít.

Định Nhàn sư thái tủm tỉm cười nói:

– Nhạc sư huynh chỉ hiểu lầm trong nhất thời. Sau này y biết rõ chân tướng tự nhiên sẽ lại thu Lệnh Hồ thiếu hiệp về làm môn hạ. Bước đường tương lai của phái Hoa Sơn có thể ỷ vào lực lượng của Hồ thiếu hiệp mà bành trướng rộng lớn. Dù cho y chẳng về phái Hoa Sơn thì với bụng dạ ấy, võ công ấy y cũng tự lập ra môn phái được chẳng khó khăn gì.

Trịnh Ngạc nói:

– Sư bá nói phải lắm. Lệnh Hồ sư huynh! phái Hoa Sơn đã đối đãi bất nhân với sư huynh như vậy thì cứ tự mình biệt lập…. Lệnh Hồ phái để họ mở mắt ra. Hừ! Chẳng lẽ không về phái Hoa Sơn là không được hay sao?

Lệnh Hồ Xung nhăn nhó cười đáp:

– Lời sư bá khen ngợi đệ tử khi nào dám đương. Đệ tử chỉ mong ân sư ngày sau sẽ tha tội lỡ lầm cho đệ tử để trở lại môn trường. Đệ tử không dám cần gì hơn nữa.

Nghi Hòa lòng ngay miệng lẹ hỏi:

– Lệnh Hồ sư huynh! Không còn mong gì khác ư? Thế thì lệnh tiểu sư muội sẽ ra sao?

Lệnh Hồ Xung lắc đầu, lãng sang chuyện khác nói:

– Bao nhiêu sư thư, sư muội đã uổng mạng còn để lại di thể, vậy chúng ta phải an táng cho họ đã hay là hỏa táng rồi đem tán cốt về núi Hằng Sơn.

Định Nhàn sư thái nói:

– Đúng thế! Hỏa táng quách là xong.

Tuy bà rất thông hiểu việc thế sự, nhưng đối với bao nhiêu thi thể ngổn ngang dưới đất đều là những đệ tử trung thành theo mình đã lâu năm. Lúc bà nói câu này, thanh âm không khỏi nghẹo ngào. Quần đệ tử có mấy người bật lên tiếng khóc.

Lại có một số đệ tử chết đã mấy ngày, xác chết còn ở ngoài xa mấy chục trượng. Chúng đệ tử lúc khiêng về một chỗ không khỏi buông lời thóa mạ chưởng môn phái Tung Sơn nham hiểm độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn.

Việc hỏa tán xong xuôi thì trời đã tối mịt.

Đêm hôm ấy mọi người nằm ở trong lộ thiên.

Sáng sớm hôm sau, quần đệ tử cõng Định Nhàn, Định Dật sư thái cùng bạn đồng môn bị thương đi vào thành Long Toàn rồi đổi xuống đường thủy.

Mọi người đi mướn bốn con thuyền có mui nhằm vế phía Bắc thẳng tiến.

Lệnh Hồ Xung lại sợ phái Tung Sơn tập kích trên mặt nước, nên theo hướng Bắc mà đi.

Nghi Lâm vì cố ý tị hiềm không ngồi cùng thuyền với chàng.

Lệnh Hồ Xung hàng ngày cùng bọn Nghi Hòa, Trịnh Ngạc, Tần Quyên, Vu Tẩu nói chuyện với nhau, nên cảnh đi thuyền không đến nỗi tịch mịch.

Bọn Định Nhàn, Định Dật sư thái bị thương khá nặng. May mà phái Hằng Sơn có đủ thuốc hoàn, thuốc tán cực kỳ thần diệu. Khi qua sông Tiền Đường rồi đã thoát khỏi cảnh nguy hiểm.

Lệnh Hồ Xung nghĩ bụng:

– Chuyến này nguyên khí phái Hằng Sơn phải thương tổn khá nhiều. Dọc đường sao khỏi chuyện Bất trắc mới yên vậy phải tìm hết cách để né tránh những nhân vật giang hồ mới là thượng sách.

Lúc thuyền đến bến sông Trường Giang, mọi người lại mướn thuyền khác ngược dòng về phía Tây và từ đây thuyền đi rất thong thả. Ai cũng dự đoán thuyền đến được Hán Khẩu rồi thì thương thế của mọi người mười phần sẽ bớt được sáu bảy. Khi đó sẽ bỏ thuyền lên bộ mà đi, rẽ sang mặt Bắc để trở về núi Hằng Sơn.

Một hôm đi đến hồ Ban Dương, thuyền đậu lại ở cửa sông Cửu Giang. Nơi đây có những thuyền rất lớn, mấy chục người đi cũng đủ chỗ.

Lệnh Hồ Xung đêm hôm ấy nằm ở đằng lái phía sau, cùng sào công và thủy thủ ngủ với nhau.

Chàng ngủ đến nửa đêm, bỗng nghe trên bờ có tiếng người vỗ tay khe khẽ ba tiếng. Họ dừng lại rồi vỗ ba tiếng nữa.

Tiếp theo ở mé Tây, trên thuyền cũng có người vỗ tay ba tiếng. Gã ngừng lại một chút lại vỗ ba tiếng nữa.

Những tiếng vỗ tay này rất khẽ nhưng Lệnh Hồ Xung nội lực thâm hậu, thính giác cực kỳ linh mẫn. Chàng nghe có tiếng khác lạ, dường như người trong mộng choàng tỉnh giấc, biết ngay là có nhân vật giang hồ ra hiệu báo tin cho nhau.

Mấy bữa nay, chàng vẫn chú ý nhìn xuống mặt nước xem có động tĩnh gì không vì chàng sợ có người tập kích.

Rồi chàng lại nghĩ:

– Ta thử tiến về phía trước xem sao. Nếu vụ này không liên quan gì đến phái Hằng Sơn là hay hơn hết. Bằng không thì ta phải ngấm ngầm lo liệu để khỏi kinh động đến hai vị Định Nhàn, Định Dật sư thái.

Lệnh Hồ Xung liền đi về mé Tây trên thuyền nhìn ra. Quả thấy một bóng đen ở ngoài mấy trượng nhảy lên bờ.

Chàng cũng nhẹ nhàng nhảy lên theo không một tiếng động rồi quay sang mé Đông nấp vào sau một thùng dầu để ẩn mình.

Bỗng nghe một người nói:

– Bọn ni cô trên con thuyền kia quả nhiên là người phái Hằng Sơn.

Lệnh Hồ Xung nằm phục hẳn xuống không nhúc nhích.

Bỗng nghe người khác hỏi:

– Ngươi bảo nên làm thế nào? Đêm nay có động thủ không hay là để chờ sáng rồi hãy bày trận đánh nhau ra mặt? Ngươi có biết phái Hằng Sơn có bao nhiêu cao thủ không?

Một người nữa nói:

– Ta lẳng lặng nghe bọn ni cô này có người kêu bằng sư phụ, có người kêu bằng sư bá. Ba vị sư thái phái Hằng Sơn pháp hiệu có chữ Định thì Định Tĩnh lão ni đã chết ở Phúc Kiến thế thì hai vị lão ni Định Nhàn, Định Dật đều ở chỗ này.

Người kia lại nói:

– Hai vị Định Nhàn, Định Dật đã ở nơi đây thì không thể hành động càn rỡ được. Mười năm trước ta ở Sơn Đông đã cùng Định Dật lão ni động thủ. Bà ta múa tít song chưởng đãnh gãy xương sống ba vị hảo hán lục lâm. Chưởng lực của bà ta không phải tầm thường. Ta còn nghe nói Định Nhàn lão ni, chưởng môn phái Hằng Sơn bản lãnh còm hơn cả Định Dật.

Thanh âm này hạ trầm xuống nói tiếp:

– Phải rồi! Chúng ta phải thương nghị với mọi người đã rồi sẽ tính.

Người này lại nói:

– Theo ý bản nhân thì chúng ta chỉ cầm tìm các chặng đường mấy vị ni cô này đừng để họ đi về phía Tây là xong. Nếu đem thương nghị với mọi người thì tỏ ra anh em mình chẳng có kiến thức chi hết.

Lệnh Hồ Xung từ từ tiến gần lại còn cách chỗ hai người đang nói chuyện chừng hơn trượng.

Dưới ánh sao lờ mờ bỗng thấy một người thân hình to lớn, mặt mũi râu đâm tua tủa, cứng như lông nhím. Còn một người nữa chàng chỉ trông thấy một bên mặt. Người này mặt dài và nhọn chẳng những nó không phải là mặt trái dưa mà là cái mặt giống hoa quỳ.

Bỗng nghe hán tử mặt thớt lên tiếng:

– Bạch Giao bang chúng ta nhân số tuy nhiều song võ công lại không bằng người nếu ra mặt động thủ tất chẳng thành công.

Hán tử râu lởm chởm nói:

– Ai bảo ra mặt động thủ? Bọn ni cô này võ công tuy cao thâm nhưng đánh trên mặt nước chưa chắc đã giỏi. Sáng mai chúng ta chờ thuyền buông xuôi ra đến sông Đại Giang rồi nhảy xuống nước đâm cho thủng thuyền bọn họ như thế có phải là diệu kế, hễ tên nào rớt xuống mình bắt được ngay.

Hán tử mặt thớt nói:

– Kế ấy rất diệu anh em mà lấy được công lớn này thì bang Bạch Giao sẽ vang danh trên chốn giang hồ. Có điều ta vẫn còn lo một chuyện.

Gã râu lởm chởm hỏi:

– Còn lo điều gì nữa?

Gã mặt thớt đáp:

– Bọn chúng ở trong Ngũ nhạc kiếm phái đã liên minh với nhau như cây liền cành. Có thể Mạc Đại tiên sinh biết ra sẽ tới tìm chúng ta để trả hận. Như vậy Bạch Giao bang chúng ta sẽ nguy ngập đấy.

Gã râu lởm chởm đáp:

– Chà! Mấy năm nay chúng ta bị phái Hành Sơn làm cho khó dễ thật không chịu nổi. Chuyến này nếu chúng ta không vì tình bằng hữu mà hết sức thì lần sau mình có việc họ cũng bỏ mặc. Phen này mà thành đại sự thì phái Hành Sơn có lẽ toàn quân tan vỡ cũng chưa biết chừng, còn sợ gì Mạc Đại tiên sinh đến nữa.

Tên mặt thớt nói:

– Hay lắm! Vậy ta cứ theo chủ ý đó triệu tập cao thủ có thể lội nước là hành động được.

Lệnh Hồ Xung chui ra, xoay tay kiếm lại đâm vào sau gáy tên mặt thớt.

Hắn lập tức ngất đi.

Tên râu lởm chởm vung quyền đánh lại.

Lệnh Hồ Xung lại phóng kiếm đánh “kịch” một tiếng đúng vào huyệt Thái Dương mé hữu đối phương.

Tên râu lởm chởm xoay tròn người đi mấy vòng rồi ngồi phệt xuống.

Lệnh Hồ Xung liền đưa ngang trường kiếm cắt đứt nắp đậy hai thùng rồi xách hai tên kia liệng vào trong thùng dầu. Những thùng này đầy dầu. Mỗi thùng có đến hai ba trăm cân. Để hôm sau cho xuống thuyền đưa xuống vùng hạ lưu.

Hai người kia bị dúi vào trong thùng dầu lập tức dầu xông vào mũi. Vì dầu lạnh làm cho chúng tỉnh lại, nuốt ừng ực luôn mấy ngụm lớn.

Đột nhiên phía sau có tiếng người nói:

– Lệnh Hồ thiếu hiệp! Đừng hại mạng chúng!

Chính là thanh âm Định Nhàn sư thái.

Lệnh Hồ Xung ngấm ngầm kinh hãi nghĩ thầm:

– Định Nhàn sư thái đến sau lưng mình lúc nào mà không hay.

Chàng liền buông hai tay không giữ đầu hai tay tên kia nữa rồi đáp:

– Dạ!

Hai người kia được buông tay rồi liền muốn nhảy ra.

Lệnh Hồ Xung cười nói:

– Đừng có nhúc nhích!

Chàng cầm kiếm đập vào đầu chúng bắt buộc hai người phải ngồi trong thùng dầu.

Hai người đều co gối đứng lom khom, dầu ngập đến mũi, mắt không mở ra được. Chúng không hiểu tại sao chỗ này lại rắc rối như vậy.

Bỗng thấy một bóng người mầu xám ở dưới thuyền nhảy lên. Chính là Định Dật sư thái.

Bà nói:

– Sư thư! Có bắt những tên giặc này không?

Định Nhàn sư thái đáp:

– Đây là hai vị đường chúa ở Bạch Giao bang tại sông Cửu Giang. Lệnh Hồ thiếu hiệp muốn giỡn chơi họ một chút mà thôi.

Bà quay lại nhìn lão râu lởm chởm hỏi:

– Các hạ họ Dịch hay họ Tề? Sử bang chúa vẫn mạnh giỏi đấy chứ?

Tên râu lởm chởm chính là họ Dịch lấy làm kỳ hỏi đáp:

– Tại ha…. họ Dịch. Sao các hạ lại biết Sử bang chúa của bọn tại hạ vẫn mạnh giỏi?

Định Nhàn sư thái cười nói:

– Dịch đường chúa cùng Tề đường chúa ở bang Bạch Giao đã được người trên giang hồ tặng cho ngoại hiệu là “Song Phi Ngư” tiếng tăm lừng lẫy như sấm vang, làm gì mà lão ni chả biết?

Hồi 143

Nỗi Lòng Đau Khổ Của Nghi Lâm

Nguyên Định Nhàn sư thái là người rất minh mẫn, nhớ dai, tuy bà bình thời rất ít khi ra khỏi am chiêu, nhưng những nhân vật các môn phái trên chốn giang hồ, chẳng một ai là bà không biết rõ. Tỷ như gã râu lởm chởm họ Dịch và gã mặt choắt họ Tề chỉ là những nhân vật hạng ba hạng tư trong võ lâm mà bà mới gặp hai người một lần là đã đoán ngay ra lai lịch cùng thân thế chúng.

Hắn tử mặt choắt rất lấy làm đắc ý đáp:

– Sư thái nói:

Tiếng tăm bọn tại hạ lừng lẫy như sấm vang tai cái đó thật không dám.

Lệnh Hồ Xung lại đè mạnh tay cho thanh kiếm ấn đầu hắn xuống thùng dầu rồi lại nới tay ra cười nói:

– Tại hạ ngưỡng mộ đại danh như dầu vào đầy cả hai tai.

Hán tử kia tức giận nói:

– Ngươi!…. ngươi!…

Hắn toan ngoác miệng ra mà thóa mạ nhưng lại không dám.

Lệnh Hồ Xung nói:

– Tại hạ muốn hỏi các vị một câu vậy các vị trả lời thành thực cho nếu có chút dấu diếm thì cái tên “Trường Giang song phi ngư” sẽ biến thành “Du tẩm tử lê thu”.

Chàng nói xong lại ấn cho lão họ Dịch râu lởm chởm dìm xuống dầu.

Lần này hắn đã chuẩn bị không đến nỗi phải nuốt dầu vào bụng, nhưng dầu cũng theo lỗ mũi mà vào khiến hắn khó chịu không bút nào tả xiết.

Định Nhàn và Định Dật sư thái không nhịn được phải tủm tỉm cười.

Hai bà cùng nghĩ thầm:

– Chàng thanh niên này tính ưa náo nhiệt đùa giỡn. Nhưng cái đó cũng là một phương pháp rất tốt để bức bách đối phương phải cung xưng.

Lệnh Hồ Xung hỏi:

– Bạch Giao bang bên các vị cấu kết với phái Tung Sơn từ hồi nào? Ai đã phái các vị đến kiếm chuyện với phái Hằng Sơn?

Gã râu lởm chởm hỏi lại:

– Cấu kết với phái Tung Sơn ư? Sao lại có chuyện kỳ vậy? Bao nhiêu anh hùng phái Tung Sơn bọn tại hạ không biết qua một vị nào.

Lệnh Hồ Xung nói:

– A ha! Mới câu đầu đã nói dối rồi. Vậy phải mời các vị uống dầu cho no một bữa mới được.

Chàng lại đưa thanh trường kiếm ra đặt bằng bặn lên đỉnh đầu đối phương ngập quá miệng, mũi, chỉ để cặp mắt, long lanh chuyển động coi rất thảm hại.

Gã họ Dịch này không phải là tay hảo thủ bậc nhất, song võ công cũng không đến nỗi kém cỏi, nhưng nội lực của Lệnh Hồ Xung cực kỳ hùng hậu đã vận ra thanh trường kiếm nặng hơn ngàn cân, chẳng khác nào phiến đá lớn đè lên đầu hắn, khiến hắn không tài nào nhúc nhích được.

Lệnh Hồ Xung lại nhìn hán tử mặt choắt hỏi:

– Các hạ nói đi. Các hạ muốn là “Trường Giang Phi Ngư” hay muốn làm “Du tẩm nê thu”?

Gã họ Tề đáp:

– Đã gặp phải vị anh hùng như các hạ, dĩ nhiên không muốn làm “Du tẩm nê thu” cũng không được. Có điều Dịch đại ca không nói dối đâu. Bọn tại hạ thực tình không biết đến những nhân vật phái Tung Sơn. Hơn nữa phái Tung Sơn và phái Hằng Sơn đã liên minh là một việc võ lâm chẳng một ai không biết. Như vậy khi nào phái Tung Sơn lại kêu đến Bạch Giao bang của bọn tại hạ đến làm khó dễ quý phái?

Lệnh Hồ Xung buông trường kiếm ra để gã họ Dịch ngửng đầu lên rồi hỏi:

– Các hạ hãy nói rõ quý phái ở trong sông Trường Giang sao lại đục thuyền của phái Hằng Sơn? Cách dụng tâm độc ác như vậy là có mục đích gì? Phái Hằng Sơn đắc tội với quý vị Ở chỗ nào?

Định Dật sư thái đến sau chưa hiểu Lệnh Hồ Xung sao lại đối đãi với hai tên hán tử kia như vậy, bà vừa nghe chàng nói thế liền nổi giận đùng đùng quát hỏi:

– Quân giặc cướp kia định dìm chết bọn ta ở trong sông Trường Giang là nghĩa làm sao?

Bọn môn hạ phái Hằng Sơn mười phần có đến tám chín là đàn bà con gái phương Bắc, hoàn toàn không hiểu bơi lội. Nếu thuyền đắm trong sông Đại Giang thì nhất định đều lâm nạn chôn bụng cá, ai nghĩ tới cũng phải khiếp sợ.

Gã họ Dịch lại sợ Lệnh Hồ Xung dìm cả đầu xuống trong thùng dầu vội lớn tiếng đáp:

– Giữa phái Hằng Sơn và Bạch Giao bang bên tại hạ vốn không thù oán. Bọn tại hạ lại chỉ là một bang hội nhỏ bé ở bến Cửu Giang thì khi nào dám gây oán với phái Hằng Sơn là một trong Ngũ nhạc kiếm phái. Chẳng qua…. Chẳng qua bọn tại hạ tưởng các vị là một phái nào trong Phật môn quý phái đi về phía Tây, chắc là đi cứu viện…. Vì thế…. Cái đó…. Bọn tại hạ không biết tự lượng sức mình nổi dạ tà tâm. Lần này đã trót, lần sau không dám thế nữa…

Lệnh Hồ Xung càng nghe họ nói càng thấy hồ đồ, liền hỏi vặn:

– Các hạ nói cái gì một phái trong Phật môn? Đi về phía Tây viện trợ? ăn nói một cách mập mờ như thế thì còn ai hiểu được.

Gã họ Dịch đáp:

– Dạ dạ! Phái Thiếu Lâm tuy không phải là một trong Ngũ nhạc kiếm phái. Nhưng tại hạ tưởng hòa thượng với ni cô cũng là người một nhà…

Định Dật sư thái quát lên:

– Đừng nói càn!

Gã họ Dịch giật mình kinh hãi, tự nhiên co người lại, thành ra phải uống một ngụm dầu hồi lâu không nói ra lời.

Định Dật sư thái thấy thế không nhịn được cười phải phì cười.

Bà nhìn hán tử mặt choắt bảo:

– Ngươi nói rõ ràng minh bạch cho bần ni nghe đi.

Gã họ Tề đáp:

– Dạ dạ! Có một gã tên gọi là Vạn Lý Độc Hành Điền Bá Quang không hiểu sư thái có biết gã không?

Định Dật sư thái đã giận, bụng bảo dạ:

– Điền Bá Quang là một tên dâm tặc hái hoa tiếng xấu đã đồn đại khắp giang hồ khi nào ta lại quen với gã?

Định Dật sư thái nghĩ bụng:

– Mình là người xuất gia tu hành nơi cửa Phật mà gã này lại hỏi có quen biết Điền Bá Quang không thì thật là một điều đáng sỉ nhục.

Bà giơ tay phải lên muốn đập xuống đầu gã họ Tề.

Định Nhàn sư thái đưa tay trái ra cản lại nói:

– Sư muội đừng nóng giận. Hai vị này bị dầm mình trong thùng dầu đã lâu nên đầu óc không được minh mẫn, chẳng nên chấp trách với họ làm gì.

Rồi bà hỏi gã họ Tề:

– Điền Bá Quang làm sao?

Gã họ Tề đáp:

– Vạn Lý Độc Hành Điền Bá Quang đại gia là bạn thân với Sử bang chúa bên tại hạ. Mấy bữa trước Điền đại gia…

Định Nhàn tức giận ngắt lời:

– Cái gì mà Điền đại giả Gã là một tên tặc tử tội ác ngập đầu ai ai cũng biết, nên giết đi là phải. Vậy mà các vị kết bạn với gã thì ra Bạch Giao bang cũng chẳng tử tế gì.

Gã họ Tề sợ hãi nói:

– Dạ dạ!

Định Nhàn sư thái hỏi lại:

– Lão ni chỉ hỏi vì lẽ gì mà Bạch Giao bang bên các vị lại kiếm chuyện với phái Hằng Sơn, đồng thời dắt dúm luôn cả tên Điền Bá Quang vào đó làm chi?

Nguyên Điền Bá Quang ngày trước có điều vô lễ với Nghi Lâm, đệ tử phái Hằng Sơn, Định Nhàn chưa giết gã được để tiết hận, trong lòng đã rất lấy làm tủi hổ, bà không muốn cho ai nhắc đến tên gã nữa.

Gã họ Tề nói:

– Dạ dạ! Vì hết thảy mọi người muốn cứu Nhậm tiểu thư ra sợ mọi người trong chính giáo sẽ giúp hòa thượng trong cơn nguy ngập, bọn tại hạ trong lúc mù quáng đã nẩy ra một chủ ý rất hồ đồ…

Định Nhàn càng nghe càng chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, bà buông tiếng thở dài nói:

– Sư thư ơi! Hai người ăn nói ngây ngô, tiểu muội chẳng hiểu ra làm sao. Sư thư thử hỏi họ coi.

Định Dật sư thái mỉm cười hỏi:

– Nhậm tiểu thư ư? Có phải thị là đại tiểu thư của giáo chủ Triêu Dương thần giáo không?

Lệnh Hồ Xung chấn động tâm thần tự nghĩ:

– Bọn này nói chắc là Doanh Doanh rồi!

Sắc mặt chàng biến đổi, bàn tay chàng cũng toát mồ hôi lạnh ngắt.

Gã họ Tề đáp:

– Cái đó! Cái đó tại hạ cũng không biết. Điền đại gia…. không phải Điền Bá…. Điền Bá Quang mới đây đến Cửu Giang cùng Sử bang chúa uống rượu ở tổng đàn Bạch Giao bang nói là đã ước định đến ngày rằm tháng mười hai thì hết thảy kéo đến đại náo Thiếu Lâm tự để cứu Nhậm tiểu thư ra.

Định Nhàn sư thái không nhịn được hỏi xen vào:

– Đại náo Thiếu Lâm tự ư? Các vị có bản lãnh gì mà dám đến vuốt râu hùm? Điền Bá Quang làm sao?

Gã họ Tề đáp:

– Dạ dạ! Bọn tại hạ dĩ nhiên là chẳng làm gì được.

Định Nhàn sư thái nói:

– Điền Bá Quang cước trình rất lẹ. Bất quá đến truyền tin phải không? Vụ này ai là người đứng chủ trương?

Gã họ Dịch từ nãy giờ đứng yên, bây giờ mới lên tiếng:

– Mọi người nghe tin Nhậm tiểu thư bị tên giặc. Không phải một hòa thượng Thiếu Lâm bắt giữ. Rồi chẳng ai bảo ai đứng lên nói là đi cứu người, nên không ai có chủ trương cả.

Định Nhàn sư thái hỏi:

– Các vị có sợ Triều Dương thần giáo không?

Gã họ Dịch đáp:

– Mọi người nhớ tới ơn nghĩa Nhậm tiểu thư nên Đông Phương giáo chủ muốn ngăn trở cũng chẳng ai nghe. Mọi người đều nói:

Vì Nhậm tiểu thư thì dù có tan xương nát thịt cũng cam lòng.

Lúc này trong lòng Lệnh Hồ Xung nảy ra rất nhiều mối nghi ngờ chàng tự hỏi:

– Bọn chúng nói Nhậm tiểu thơ chẳng hiểu có đúng là Doanh Doanh không? Tại sao nàng lại bị nhà sư chùa Thiếu Lâm bắt giữ. Nàng đã là người trong Ma giáo, được người ngoài cứu viện sao Đông Phương giáo chủ ở Ma giáo lại phản đối cùng ngăn trở? Nàng còn nhỏ tuổi như vậy đã làm được việc gì ân nghĩa cho ai mà sao bao nhiêu người nghe tin nàng gặp nạn liền muốn xả thân để cứu giúp? Coi tình hình này thì hiển nhiên Định Nhàn sư thái biết nhiều hơn tạ Không hiểu bà tự thủ bàng quan hay là sẽ đi giúp chùa Thiếu Lâm?

Bỗng nghe Định Nhàn sư thái hỏi:

– Các vị sợ phái Hằng Sơn ta đến viện trợ phái Thiếu Lâm, nên lặn xuống nước để đục thuyền bọn ta cho đắm phải không?

Gã họ Tề nói:

– Chính thế! Bọn tại hạ nghĩ rằng hòa thượng với ni cô…. Cái đó là…

Định Dật sư thái cả giận hỏi:

– Ngươi nói cái gì mà cái này, cái kia lắm thế?

Gã họ Tề đáp:

– Dạ dạ! Cái đó…. Tiểu nhân không dám nói nhiều. Tiểu nhân không dám nói cái này cái kia gì gì cả…

Định Dật sư thái hỏi:

– Có phải Bạch Giao bang các ngươi định đến chùa Thiếu Lâm trước ngày rằm tháng mười hai không?

Hai gã họ Dịch họ Tề đồng thanh đáp:

– Đó là hiệu lệnh của Sử bang chúa.

Gã họ Tề nói thêm:

– Đã kéo cả mấy đoàn đi thì Bạch Giao bang của tiểu nhân chẳng thể thụt lại đằng sau người người ta được.

Định Nhàn sư thái hỏi:

– Ngươi nói cả mấy đoàn là những đoàn thế nào?

Gã họ Tề đáp:

– Theo lời Điền…. Điền Bá Quang thì có Thiếu Hải bang ở Triết Tây, Hắc Phong hội ở Sơn Đông, Bài Giáo ở Tương Tây…

Gã nói liền một hơi đến ngoài ba chục bang hội vừa lớn vừa nhỏ. Gã này võ công bình thường nhưng bao nhiêu tên bao nhiêu bang hội môn phái gã đều thuộc hết.

Định Dật sư thái chau mày nói:

– Toàn là nhân vật trong bàng môn tả đạo, không chịu trông nom chính nghiệp. Chúng tuy nhiều người nhưng chưa chắc làm gì nổi phái Thiếu Lâm.

Lệnh Hồ Xung nghe gã họ Tề kể tên các bang hội thấy có cả bang chúa bang Thiên Hà là Ngân Tu giáo Huỳnh Bá Lưu, đảo chúa Trường Kình đảo là Tư Mã Đại, lại còn mấy người mà ngày trước chàng đã gặp ở Ngũ Bá Cương nên trong lòng lại càng nghi hoặc. Chàng cho là người mà họ định đi cứu nhất định là Doanh Doanh rồi không còn nghi ngờ nữa. Chàng không nhịn được cất tiếng hỏi:

– Phái Thiếu Lâm vì lẽ gì mà bắt giữ…. Vị Nhậm tiểu thư nào đó.

Gã họ Tề đáp:

– Cái đó tại hạ cũng không biết rõ chắc là nhà sư chùa Thiếu Lâm ăn no rồi dửng mỡ không có việc gì làm, cố ý tìm ra một chuyện để gây sự.

Định Nhàn sư thái nói:

– Xin hai vị trở về bẩm với Sử bang chúa bên quý bang là Định Nhàn, Định Dật phái Hằng Sơn cùng ông bạn này đi qua Cửu Giang mà không đến bái phỏng Sử bang chúa là có điều thất lễ. Xin Sử bang chúa thông cảm chọ Sáng mai bọn ta cưỡi thuyền đi về hướng Tây mong hai vị lượng cả bao dung đừng phái người đục thuyền của bọn ta nữa.

Hai gã đáp liền:

– Bọn tiểu nhân không dám! Bọn tiểu nhân không dám!…

Định Nhàn sư thái nói xong quay lại bảo Lệnh Hồ Xung:

– Trước cảnh trăng trong gió mát, thiếu hiệp ra ngoài ngắm cảnh một chút. Xin miễn cho bần ni khỏi bồi tiếp.

Rồi bà dắt tay Định Dật từ từ đi vào trong thuyền.

Lệnh Hồ Xung biết bà có ý tị hiềm để cho chàng hỏi chuyện cặn kẽ hai người kia. Nhưng lúc này chàng ruột rối như mớ bòng bong, không biết hỏi câu gì?

Lệnh Hồ Xung đi lui đi tới trên bờ sông rồi lại đứng hồi lâu. Chàng nhìn mảnh trăng lưỡi liềm chiếu ánh sáng xuống dòng sông. Nước sông Đại Giang cuồn cuộn chảy về phía đông , ánh nước rung rinh khiến chàng chợt nhớ tới:

– Hôm nay đã hạ tuần tháng mười một. Ngày rằm tháng sau bọn họ đến chùa Thiếu Lâm thời gian chẳng còn mấy nỗi. Hai vị đại sư Phương Chứng và Phương Sinh đối đãi với mình rất tử tế. Bọn này đến cứu Doanh Doanh, tất cùng phái Thiếu Lâm nổi cuộc can quạ Bất luận ai thắng ai bại, bên nào cũng phải tổn thất nhiều. Sao mình không đi đón đầu thỉnh cầu hai vị đại sư tha Doanh Doanh ra để tránh khỏi một cuộc đổ máu khủng khiếp có phải hay không?

Chàng lại nghĩ:

– Hai vị sư thái Định Nhàn, Định Dật thương thế đã bớt được quá nửa. Định Nhàn sư thái bề ngoài coi chẳng khác một vị lão ni thông thường mà thực ra bà ta biết nhiều hiểu rộng. Thật là một cao nhân kiến thức hiếm có trong võ lâm. Bà thống lĩnh quần chúng trở về bắc. Chỉ mong sao đừng mắc phải bọn cường địch phái Tung Sơn, hoặc gặp phải mối nguy nan khó bề đối phó là yên rồi. Có điều bây giờ mình cáo từ các vị bằng cách nào?

Mấy hôm nay chàng ở với bọn ni cô, cô nương cùng chia hoạn nạn đã được mọi người kính cẩn ra chiều thân thiết. Ai cũng kêu chàng chẳng khác một vị sư thúc trong bản môn. Bây giờ đột nhiên chia tay, chàng cảm thấy trong lòng bịn rịn khôn bề mở miệng.

Bỗng nghe có tiếng chân bước lạo xạo. Hai người từ từ đi tới. Chính là Nghi Lâm và Trịnh Ngạc.

Hai cô còn cách Lệnh Hồ Xung chừng hai trượng đã cất tiếng gọi:

– Lệnh Hồ đại ca!

Rồi dừng bước.

Lệnh Hồ Xung chạy lại đón hai cô, hỏi:

– Các vị sư muội giật mình tỉnh giấc phải không?

Nghi Lâm đáp:

– Lệnh Hồ đại ca! Chưởng môn sư bá bảo bọn tiểu muội ra nói với đại ca…

Nàng nói tới đây rồi lúng túng, đùn cho Trịnh Ngạc:

– Sư tỷ nói, nói với đại ca đi!

Trịnh Ngạc nói:

– Chưởng môn sư thúc bảo sư muội nói chứ có bảo ta nói đâu?

Nghi Lâm nói:

– Sư tỷ nói cũng được chứ sao?

Trịnh Ngạc liền nói:

– Lệnh Hồ đại ca! Chưởng môn sư thúc bảo là ơn to không nên nói đến chuyện cảm tạ mà xong. Từ nay trở đi phái Hằng Sơn sẽ phục vụ đại ca bất cứ là việc gì. Nếu đại ca bảo đến chùa Thiếu Lâm để cứu Nhậm tiểu thư thì phái Hằng Sơn cũng xin ra sức.

Lệnh Hồ Xung rất lấy làm kỳ tự hỏi:

– Mình không nói gì đến chuyện đi cứu Doanh Doanh mà sao Định Nhàn sư thái cũng biết mới lạ? à phải rồi! Quần hùng tụ hội ở Ngũ Bá Cương tìm cách trị bịnh cho mình cũng vì họ nể mặt Doanh Doanh. Vụ này đã làm chấn động võ lâm. Bạn hữu giang hồ đều biết hết Định Nhàn sư thái biết đến cả hai tên kém cỏi “Trường Giang song phi ngư” thì có lý đâu bà không biết vụ này?

Chàng nghĩ tới đây bất giác thẹn đỏ mặt lên.

Trịnh Ngạc lại nói:

– Chưởng môn sư thúc còn bảo:

Vụ này cả hai bên tốt hơn hết là đừng xảy ra chuyện tranh chấp. Lão nhân gia cùng Định Dật sư thúc cả hai vị lúc này đã qua sông rồi, định đi ngay đến chùa Thiếu Lâm để thỉnh cầu Phương trượng đại sư chùa này tha người. Xin Lệnh Hồ đại ca cùng bọn tiểu muội từ từ đi trước.

Lệnh Hồ Xung nghe nói vậy thì ngẩn người ra hồi lâu không nói nên lời. Chàng giương mắt nhìn ra sông Trường Giang, xa xa quả thấy một con thuyền nhỏ đã giương buồm trắng cho chạy về phía Bắc thì lòng cảm thấy một mùi vị khó tả. Chàng vừa cảm kích vừa bẽn lẽn nghĩ thầm:

– Hai vị sư thái đã là những nhân vật đạo cao đức trọng nơi cửa Phật mà còn là những cao nhân võ lâm, nay chịu thân hành đến phái Thiếu Lâm để cầu cạnh thì thật tử tế quá! Mình là một tên vô danh tiểu tốt lãng mạn trên chốn giang hồ, làm toàn việc không đoan chính mà thành ra con người có giá trị tăng lên gấp trăm phần. Chắc Phương Chứng phương trượng nể mặt hai vị sư thái sẽ buông tha Doanh Doanh.

Lệnh Hồ Xung nghĩ tới đây đã yên tâm được một chút. Chàng quay đầu nhìn lại thấy gã họ Dịch và gã họ Tề vẫn đứng ở trong thùng dầu thập thò ngó trộm, thủy chung không dám bước ra ngoài chàng cho là hai gã này thấy mấy người đi cứu Doanh Doanh một cách nhiệt thành thì chắc mình sẽ vấn tội chúng, lòng chàng không nỡ, liền tiến lại gần chắp tay nói:

– Tại hạ trong lúc lỗ mãng đắc tội với hai vị anh hùng “Trường Giang Phi Song Ngư” ở Bạch Giao bang. Sự thực chỉ vì không biết rõ nguyên nhân nội vụ, mong rằng hai vị thứ lỗi cho.

Chàng nói xong xá dài một cái.

Trường Giang Song Phi Ngư thấy Lệnh Hồ Xung lúc trước rất nghiêm khắc mà bây giờ ra chiều kính cẩn thì rất lấy làm lạ, chúng vội chắp tay đáp lễ.

Trong lúc hoang mang, chân tay luống cuống bắn tung tóe cả dầu vào ba người Lệnh Hồ Xung, Nghi Lâm cùng Trịnh Ngạc thành từng giọt lấm tấm.

Lệnh Hồ Xung mỉm cười gật đầu rồi quay lại nhìn Nghi Lâm cùng Trịnh Ngạc nói:

– Chúng ta đi thôi.

Ba người về đến trong thuyền, quần đệ tử phái Hằng Sơn tuyệt không ai nhắc đến vụ này. Cả Nghi Hòa, Tần Quyên đều là những cô đầy tính hiếu kỳ, cũng chẳng hỏi Lệnh Hồ Xung một câu nào. Chàng biết đây là Định Nhàn sư thái lúc ra đi đã dặn bọn họ đừng nhắc đến, để chàng khỏi mắc cỡ và khó trả lời.

Lệnh Hồ Xung tuy trong lòng ngấm ngầm cảm kích. Nhưng chàng thấy mấy cô lộ vẻ tựa như cười mà không phải cười, chàng cũng đâm ra hoang mang luống cuống, tự nhủ:

– Coi kiểu này thì bọn họ đã nhất định cho Doanh Doanh là ý trung nhân của mình rồi. Thực ra giữa Doanh Doanh và mình vẫn còn thanh bạch, chưa đả động đến một câu tư tình nam nữ nào. Nhưng bọn họ không hỏi tới, chẳng lẽ mình lại tự biện bạch?

Chàng thấy cô nữ đệ tử nhỏ tuổi nhất ở phái Hằng Sơn là Tần Quyên cặp mắt lấm lét nhìn chàng thì chàng không nhịn được nữa, liền nói:

– Hoàn toàn trả có chuyện gì đâu, các vi…. đừng có nghĩ quanh nghĩ quẩn.

Tần Quyên cười hỏi:

– Tiểu muội có nghĩ quanh nghĩ quẩn gì đâu?

Lệnh Hồ Xung đỏ mặt lên đáp:

– Tiểu huynh đã đoán ra hết rồi!

Tần Quyên cười hỏi:

– Lệnh Hồ đại ca đoán thế nào?

Lệnh Hồ Xung chưa kịp trả lời thì Nghi Hòa lại nói:

– Tần sư muội! Đừng nhiều lời nữa. Chưởng môn sư bá đã dặn mà ngươi quên rồi ư?

Tần Quyên miễn cưỡng nói:

– Dạ dạ! Tiểu muội không quên đâu.

Lệnh Hồ Xung ngoảnh đầu ra chỗ khác để tránh luồng nhãn quang của cộ Chàng thấy Nghi Lâm ngồi trong góc khoang thuyền, sắc mặt nhợt nhạt ra chiều lãnh đạm, chàng không khỏi động tâm tự hỏi:

– Trong lòng nàng nghĩ gì? Tại sao nàng không trò chuyện với ta.

Lệnh Hồ Xung đang bần thần nhìn Nghi Lâm, chàng chợt nhớ tới bữa trước ở trên núi Hành Sơn ngoài thành, chàng bị thương rồi, nàng ôm chàng mà chạy trong vùng hoang dã. Khi đó vẻ mặt nàng rất tha thiết, rất khích động, chứ không thờ ơ lạnh nhạt, chẳng hỏi đến chuyện gì như lúc này. Duyên cớ vì đâu? Tại sao nàng lại thẫn thờ như vậy?

Lệnh Hồ Xung say mê nhìn Nghi Lâm thấy nàng nhủ thấp cặp lông mày như kiểu ngồi nhập định.

Nghi Hòa bỗng lên tiếng gọi:

– Lệnh Hồ sư huynh!

Lệnh Hồ Xung không nghe tiếng, nên không trả lời.

Nghi Hòa lớn tiếng hơn:

– Lệnh Hồ sư huynh!

Lệnh Hồ Xung giật mình hấp tấp quay đầu hỏi lại:

– Ồ! Có chuyện gì vậy?

Nghi Hòa đáp:

– Chưởng môn sư bá bảo sáng mai không chừng bọn ta sẽ đổi lên đường bộ hoặc vẫn đi thuyền, đều là tùy ý Lệnh Hồ sư huynh.

Lệnh Hồ Xung trong lòng chỉ mong lên bộ mà đi để mà biết tin tức Doanh Doanh. Nhưng chàng liếc mắt ngó thấy Nghi Lâm lông mi nhủ thấp long lanh ngấn lệ, tình trạng rất đáng thương, chàng tự nhủ:

– Bọn họ đều cho là lòng ta nóng nảy muốn gặp Doanh Doanh. Thực ra có chuyện gì với nhau đâu.

Chàng liền đáp:

– Chưởng môn sư thái bảo chúng ta đi từ từ thì cứ ngồi thuyền đi như cũ. Tiểu huynh chắc bọn Bạch Giao bang chẳng dám làm gì chúng ta đâu?

Tần Quyên cười hỏi:

– Lệnh Hồ sư huynh có yên tâm được không?

Lệnh Hồ Xung mặt hơi ửng đỏ, chàng chưa kịp trả lời thì Nghi Lâm đã quát lên:

– Tần sư muội! Sư muội hãy còn trẻ nít ít nói đi được không?

Tần Quyên cười đáp:

– Được! Có chi mà không được? A Di Đà Phật. Tiểu muội không được yên tâm lắm.