fbpx
skip to Main Content
Vovinam Schools
Le Sang Library
Vovinam Home
Vovinam University International

Hồi 170

Đông Phương Bất Bại đi đâu mất?

Thượng Quan Vân nói mấy câu này, Dương Liên Đình nghe ra có ý trỏ vào Đông Phương Bất Bại. Nhưng đồng thời bọn Lệnh Hồ Xung cũng tưởng hắn muốn lấy lòng Nhậm Ngã Hành.

Bỗng nghe hắn nói tiếp:

– Thuộc hạ đã quyết ý tận trung với giáo chủ thì quân chuột nhắt nào lớn mật dám có điều vô lễ với giáo chủ là Thượng Quan Vân này nhất định không tha.

Mấy câu này thật ra có ý thóa mạ Dương Liên Đình, nhưng khi nào gã hiểu được.

Gã cười đáp:

– Hay lắm! Trong bản giáo nếu ai ai cũng được như Thượng Quan hữu sứ, hết lòng trung thành với giáo chủ, thì lo gì sự chẳng làm xong? Hữu sứ vất vả rồi! Hãy về nghỉ đi.

Thượng Quan Vân sững sờ nói:

– Thuộc hạ rất khao khát được ra mắt giáo chủ. Cứ mỗi lần được nhìn kim điện giáo chủ là lại cảm thấy tinh thần phấn khởi, làm việc rất hăng saỵ Toàn thân rạo rực, tưởng chừng công lực trong người tăng lên bằng mười năm tu luyện.

Dương Liên Đình đáp:

– Giáo chủ rất bận rộn, ta e rằng ngài không có thì giờ rảnh để tiếp hữu sứ được.

Thượng Quan Vân liền thò tay vào bọc móc ra mười mấy hạt trân châu khẽ nói:

– Dương tổng quản! Chuyến này thuộc hạ đi công chuyện được mười tám hạt trân châu xin dâng hết để tỏ lòng hiếu kính. Tổng quản và mong rằng tổng quản cho thuộc hạ tham kiến giáo chủ. Không chừng giáo chủ vui mừng thăng chức cho thuộc hạ cũng nên, khi đó thuộc hạ còn tạ Ơn tổng quản rất nhiều.

Dương Liên Đình nhếch mép cười nói:

– Đã là chỗ anh em trong nhà, sao hữu sứ còn bày vẽ như vậy? Đa tạ hữu sứ!

Gã hạ thấp giọng xuống nói tiếp:

– Trước mặt giáo chủ ta sẽ gắng sức nói tốt cho hữu sứ và khuyên ngài thăng lên chức Quang minh tả sứ cho.

Thượng Quan Vân xá lia lịa mấy cái nói:

– Việc này thì Thượng Quan Vân suốt đời không dám quên ơn đức của giáo chủ cùng tổng quản.

Dương Liên Đình nói:

– Hữu sứ hãy chờ đây để ta vào coi xem giáo chủ có được rảnh sẽ kêu hữu sứ lên.

Thượng Quan Vân dã luôn mấy tiếng, đồng thời nhét trân châu vào tay Dương Liên Đình, đoạn khom lưng lùi lại.

Dương Liên Đình đứng dậy bệ vệ đi vào hậu điện.

Sau một lúc lâu, một tên thị bộc áo tía đi ra, đứng chính giữa dõng dạc xưng hô:

– Văn thành võ đức, nhân nghĩa anh minh. Giáo chủ ban lệnh:

Cho Thượng Quan Vân đem tù binh lên tham kiến.

Thượng Quan Vân hô:

– Bái tạ Ơn điển giáo chủ. Cầu nguyện giáo chủ muôn năm trường trị nhất thống giang hồ.

Gã xòe tay trái ra để gã áo tía đi trước rồi mới theo sau.

Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên và Doanh Doanh khiêng Lệnh Hồ Xung lóc nhóc theo sau.

Qua mấy dẫy hành lang đều có võ sĩ cầm kích đứng sắp hàng.

Sau khi qua ba tầng cửa sắt lại đến một dẫy hành lang nữa.

Tại đây mấy trăm võ sĩ giàn hàng đứng hai bên. Tên nào cũng cầm trường đao sáng loáng đưa ngang ra.

Bọn Thượng Quan Vân khom lưng cúi đầu đi qua, chỉ sợ trong mấy trăm thành trường đao này chỉ một thành chém xuống là người bị đứt làm hai đoạn.

Bọn Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên đã từng trải hàng trăm cuộc chiến đấu, dĩ nhiên không coi bọn võ sĩ này vào đâu. Nhưng trước khi được ra mắt Đông Phương Bất Bại, họ đành chịu khuất phục.

Ai nấy nghĩ thầm trong bụng:

– Đông Phương Bất Bại đối đãi với thuộc hạ vô lễ thế này thì khiến cho người ta hết sức tận trung với mình thế nào được? Sở dĩ bọn giáo chúng chưa dám sinh lòng phản bạn là vì sợ uy quyền hắn, không dám bạo động một cách khinh xuất mà thôi. Đông Phương Bất Bại dã khinh miệt hào kiệt thiên hạ thì không thua thế nào được?

Bọn người đi hết đao trận thì đến trước một khuôn cửa.

Ngoài cửa treo một bức màn rất dầy.

Thượng Quan Vân giơ tay lên vén màn tiến vào thì đột nhiên ánh hào quang lấp loáng. Tám cây thương từ hai bên đánh lẹ tới.

Bốn cây lướt qua trước ngực và bốn cây lướt qua sau lưng chỉ khe chừng mấy tấc.

Lệnh Hồ Xung thấy thế giật mình kinh hãi, đưa tay nắm lấy thanh trường kiếm buộc ở dưới đùi.

Bỗng Thượng Quan Vân đứng sững lại không nhúc nhích dõng dạc hô:

– Thuộc hạ là Quang Minh hữu sứ, xin tham kiến giáo chủ văn thành võ đức, nhân nghĩa anh minh.

Trong điện có tiếng nói ra:

– Cho vào!

Tám tên võ sĩ lùi lại mở đường.

Bây giờ Lệnh Hồ Xung mới hiểu là tám cây trường thương kia phóng ra cốt để hăm người. Nếu người vào yết kiến mà trong lòng có mưu đồ chuyện bất pháp vừa thấy tám cây thương đâm vào lập tức lấy binh khí ra đón đỡ là âm mưu đã bị bại lộ.

Vào điện rồi Lệnh Hồ Xung lẩm bẩm:

– Tòa điện này dài quá!

Nguyên tòa điện rộng không đầy ba chục thước mà bề sâu có đến dư ba trăm thước.

Đầu kia điện đường có đặt một tòa rất cao. Trên tòa một lão già râu dài ngồi đó. Hắn là Đông Phương Bất Bại.

Trong điện không có cửa sổ. Cửa điện có thắp nến sáp, ánh sáng lập lòe.

Bên mình Đông Phương Bất Bại cũng có hai đĩa đèn khi tỏ khi mờ.

Người đứng xa mà ánh sáng lại lờ mờ nên không nhìn rõ tướng mạo người này.

Thượng Quan Vân quỳ mọp ở dưới thềm nói:

– Giáo chủ văn thành võ đức, nhân nghĩa anh minh, trung hưng thánh giáo, đức khắp lê dân. Thuộc hạ là Quang minh hữu sứ Thượng Quan Vân khấu đầu bái kiến giáo chủ.

Một tên hầu mặc áo tía đứng bên Đông Phương Bất Bại quát hỏi:

– Tên tiểu tốt dưới quyền hữu sứ đã trông thấy giáo chủ sao lại không quỳ?

Nhậm Ngã Hành là người rất trầm tĩnh, tự nhủ:

– Chưa tới lúc hành động thì mình phải quỳ trước mặt hắn cũng chẳng hề chị Lát nữa mình sẽ lột da rút xương hắn ra.

Lão nghĩ vậy rồi quỳ xuống.

Hướng Vấn Thiên và Doanh Doanh cũng quỳ theo.

Thượng Quan Vân nói:

– Mấy tên tiểu tốt của thuộc hạ đây ngày đêm mong ước được nhìn thấy kim điện của giáo chủ. Bữa nay giáo chủ ban ơn cho được bái kiến dung nhan thật là phước bảy mươi đời nhà chúng. Nhưng chúng được thấy kim điện, mừng quá phát run, quên cả quỳ lạy. Xin giáo chủ tha tội cho.

Dương Liên Đình đứng bên Đông Phương Bất Bại lại hỏi:

– Giả tả sứ chiến đấu bị tử nạn thế nào? Hữu sứ trình bày cùng giáo chủ đi!

Thượng Quan Vân đáp:

– Giả tả sứ cùng thuộc hạ vâng mệnh chỉ giáo của giáo chủ từng bảo nhau:

“Hai chúng ta chịu ơn đức giáo chủ tài bồi, cất nhắc. Chuyến này giáo chủ lại đem việc lớn giao phó cho chúng ta, chúng ta nhớ lời giáo chủ dạy bảo hàng ngày, bầu nhiệt huyết sủi lên sùng sục…. ” Lệnh Hồ Xung nằm trên cáng mắng thầm:

– Đồ khốn! Ngoại hiệu của Thượng Quan Vân đã mang chữ “hiệp” mà còn thốt ra câu này mặt không hồng, tai không đỏ, thì thật không biết đến liêm sỉ ở đời là gì nữa.

Giữa lúc ấy, bỗng nghe phía sau có tiếng người la:

– Đông Phương huynh đệ! Phải chăng đúng là huynh đệ đã phái người đi bắt ta?

Người này tiếng nói khàn khàn đúng tiếng một ông già, nhưng nội lực đầy rẫy. Mỗi câu lão nói ra vang dội cả điện. Hiển nhiên lão là con người uy mãnh phi thường! Lệnh Hồ Xung đoán chắc lão là đường chúa Phong lôi đường tên gọi Đổng Bách Hùng.

Dương Liên Đình hỏi:

– Đổng Bách Hùng! Trong Thành Đức điện này không để cho ngươi la ó om xòm đâu. Ngươi đã thấy mặt giáo chủ sao lại không quỳ? Ngươi còn lớn mật không một lời xưng tụng văn võ thánh đức của giáo chủ nữa ư?

Đổng Bách Hùng ngửa mặt lên trời cười rộ đáp:

– Ta cùng Đông Phương huynh đệ lúc kết bạn với nhau làm gì đã có thằng lỏi con ở đây? Ngày trước ta cùng Đông Phương huynh đệ vào sinh ra tử, cùng chia hoạn nạn. Lúc đó thằng lỏi chưa ráo máu đầu có lẽ chưa ra đời, mà bây giờ đến thứ người đối lời với ta ư?

Lệnh Hồ Xung ngoảnh đầu trông lại, bây giờ chàng mới rõ râu tóc lão dựng đứng cả lên. Da mặt chuyển động cặp mắt tròn xoẹ Máu tươi trên mặt đã đóng lại, hình thù rất khủng khiếp. Chân tay lão đều bị xiềng khóa. Lão vừa nói vừa phẫn nộ, cử động hai taỵ Xiềng khóa bật lên những tiếng loảng xoảng.

Nhậm Ngã Hành nguyên quỳ không nhúc nhích. Bây giờ lão nghe tiếng xiếng xích lại nhớ tới tình cảnh đau khổ khi bị giam ở dưới đáy Tây Hồ. Cơ hồ lão không kiềm chế nổi xúc động. Người lão run lên những muốn động thủ.

Nhưng lại nghe Dương Liên Đình xẵng giọng:

– Trước mặt giáo chủ mà ngươi dám vô lễ như vậy thật là cuồng vọng quá nỗi. Ngươi lại ngấm ngầm cấu kết với tên đại nghịch đồ của bản giáo là Nhậm Ngã Hành. Ngươi đã biết tội chưa?

Đổng Bách Hùng đáp:

– Nhậm giáo chủ là vị giáo chủ tiền nhiệm của bản giáo. Vì người lo trong bụng mình bị chứng bệnh bất trị nên đi ẩn cư, mới giao công việc bản giáo cho Đông Phương huynh đệ. Sao lại bảo người là nghịch đồ được Đông Phương huynh đệ? Nhậm giáo chủ phản bạn ở chỗ nào? Huynh đệ nói rõ ra đi!

Dương Liên Đình nói:

– Sau khi Nhậm Ngã Hành bị tật bệnh khỏi rồi, đáng lý phải về ngay bản giáo. Nhưng y lại đi cấu kết với chưởng môn các phái Thiếu Lâm, Võ Đương, Tung Sơn. Như vậy không phải là mưu cuộc phản loạn thì còn là gì nữa? Tại sao y không đến tham kiến giáo chủ để nghe lời chỉ thị của ngài?

Đổng Bách Hùng cười ha hả nói:

– Nhậm giáo chủ còn là cựu thượng ty của Đông Phương huynh đệ. Võ công cùng kiến thức của cựu giáo chủ chưa chắc gì đã kém Đông Phương huynh đệ. Đông Phương huynh đệ! ta nói vậy có đúng không?

Dương Liên Đình lớn tiếng quát:

– Ngươi đừng ỷ mình già nua tuổi tác mà nói càn nữa. Giáo chủ với ai cũng đạo nghĩa ngất trời, không thèm tranh khôn với người đâu. Nếu ngươi tự biết trách mình, lo bề hối cải thì sáng mai ở giữa tổng đàn, ngươi phải nói rõ những hành vi bất pháp của ngươi trước mặt anh em. May ra giáo chủ còn có thể mở đường sinh lộ tha mạng chọ Bằng không thế thì hậu quả ra sao ngươi cũng tự biết rồi.

Đổng Bách Hùng cười nói:

– Đồng mỗ gần tám chục tuổi đầu, sống đã quá đủ rồi thì còn sợ gì hậu quả nữa?

Dương Liên Đình quát:

– Dẫn người lên đây!

Tên hầu áo tía dạ một tiếng.

Tiếp theo những tiếng xiềng xích loảng xoảng vang lên. Mười mấy người bị áp giải vào đại điện, có nam có nữ và cả mấy đức con nít độ bảy tám tuổi.

Đổng Bách Hùng thấy bọn người này tiến vào, lập tức lão biến sắc quát hỏi:

– Dương Liên Đình! Bậc đại trượng phu mình làm mình chịu. Ngươi bắt cả con cháu ta đến đây làm chi?

Tiếng lão quát làm chấn động màng tai mọi người.

Lệnh Hồ Xung thấy Đông Phương Bất Bại ngồi giữa đại điện cũng phải giật mình, thì chàng nghĩ bụng:

– Lão này còn có chút lương tâm. Hắn thấy Đổng Bách Hùng trong dạ bồn chồn cũng không khỏi động lòng.

Dương Liên Đình cười hỏi:

– Điều thứ ba trong bản giáo huấn của giáo chủ là gì? Ngươi thử đọc lại ta nghe!

Đổng Bách Hùng hừ một tiếng chứ không trả lời.

Dương Liên Đình lại hỏi:

– Trong những người nhà Đổng gia có tên nào thuộc điều thứ ba trong bản giáo huấn của giáo chủ thì đọc ra cho mọi người nghe!

Một thằng nhỏ chừng mười tuổi cất tiếng đọc:

– Văn thành võ đức, nhân nghĩa quang minh. Điều thứ ba trong bản giáo huấn của giáo chủ là :

Đối với kẻ thù nghịch cần phải tàn độc. Nhổ cỏ trừ rễ. Già trẻ gái trai, giết cho kỳ hết, đừng để một mống.

Dương Liên Đình khen:

– Giỏi lắm! Giỏi lắm! Nhỏ kia! Mười điều giáo huấn của giáo chủ ngươi đều thuộc lòng cả ư?

Thằng nhỏ đáp:

– Tiểu tử thuộc hết. Hàng ngày không đọc đến bản giáo huấn của giáo chủ là ăn không ngon miệng, ngủ không yên giấc. Hễ đọc giáo huấn của giáo chủ là luyện võ tiến bộ rất mau, đấm đá thêm phần khí lực.

Dương Liên Đình cười hỏi:

– Đúng lắm! Ai dạy ngươi nói câu đó?

Thằng nhỏ đáp:

– Gia gia của tiểu tử dạy thế!

Dương Liên Đình trỏ vào Đổng Bách Hùng hỏi:

– Lão kia là ai?

Thằng nhỏ đáp:

– Đó là tổ phụ của tiểu tử.

Dương Liên Đình hỏi:

– Tổ phụ ngươi không đọc bản giáo huấn của giáo chủ, không nghe lời giáo chủ. Trái lại y còn phản đối giáo chủ thì ngươi tính sao?

Thằng nhỏ đáp:

– Nếu vậy thì tổ phụ lầm lỗi. Bất cứ ai cũng phải đọc bảo huấn của giáo chủ và nghe lời giáo chủ truyền dạy.

Dương Liên Đình quay lại hỏi Đổng Bách Hùng:

– Tôn nhi ngươi là đứa nhỏ lên mười còn biết rõ đạo lý. Ngươi đã bấy nhiêu tuổi đầu, sao lại hồ đồ đến thế?

Đổng Bách Hùng đáp:

– Ta có nói chuyện với hai vị họ Nhậm và họ Hướng. Bọn họ bảo ta phản giáo chủ nhưng ta không nghe. Đổng Bách Hùng này nói một là một, hai là hai, quyết chẳng làm việc gì phạm lỗi với người.

Lão thấy trong mấy người trong nhà cả già lẫn trẻ bị bắt đưa vào, nên giọng lưỡi không phải mềm nhũn một phần.

Dương Liên Đình hỏi:

– Nếu ngươi nói trước như vậy thì đâu đến nỗi phải phiền lụy. Bây giờ ngươi đã biết tội chưa?

Đổng Bách Hùng đáp:

– Ta không có lỗi gì hết, không phản nghịch bản giáo mà cũng không phản đối giáo chủ.

Dương Liên Đình thở dài nói:

– Ngươi đã không chịu nhận tội thì ta không thể cứu ngươi được. Tả hữu đâu? Đem bọn này xuống đi! Bắt đầu từ hôm nay, không được cho chúng ăn một hạt cơm, uống một giọt nước.

Mấy tên hầu cận mặc áo tía dạ ran, toan lại áp giải mười mấy người ra ngoài.

Đổng Bách Hùng la lên:

– Hãy khoan!

Rồi quay lại bảo Dương Liên Đình:

– Được rồi! Ta nhận tội là xong. Đổng mỗ yêu cầu giáo chủ mở đường cho!

Dương Liên Đình cười lạt hỏi:

– Vừa rồi ngươi bảo sao? Có phải ngươi đã nói cùng giáo chủ vào sinh ra tử, phân chia hoạn nạn từ khi ta chưa ra đời. Đúng thế không?

Đổng Bách Hùng cố nhịn đáp:

– Đổng mỗ biết lỗi rồi!

Dương Liên Đình hỏi:

– Ngươi biết lỗi rồi ư? Có lỗi mà chỉ nói một câu như vậy là xong chẳng hóa ra dễ dàng lắm ư? Trước mặt giáo chủ, sao ngươi lại không quỳ xuống?

Đổng Bách Hùng đáp:

– Giữa Đổng mỗ và giáo chủ ngày trước đã kết nghĩa chi lan cùng dâng tám lạy. Mấy chục năm nay ngồi đứng ngang hàng.

Đột nhiên lão cất cao giọng:

– Đông Phương lão đệ! Lão đệ thấy ca ca bị hành hạ đủ điều mà sao không mở miệng nói lấy một câu? Lão đệ muốn ca ca phải quỳ xuống ư? Cái đó dễ lắm! Chỉ cần lão đệ nói một câu thì ca ca có phải chết vì lão đệ cũng quyết chẳng cau mày.

Đông Phương Bất Bại vẫn ngồi yên không nhúc nhích.

Trong nhà đặi điện yên lặng như tờ. Ai cũng đợi Đông Phương Bất Bại mở miệng. Nhưng sau một lúc lâu, thủy chung hắn vẫn không lên tiếng.

Đổng Bách Hùng la lên:

– Đông Phương lão đệ! Mấy năm nay ta muốn gặp lão đệ lấy một lần cũng khó. Lão đệ ẩn cư, khổ công tu luyện Qùy hoa bảo điển, có biết đâu những người cố cựu phải lìa tan mà đại họa đến trước mặt rồi không?

Đông Phương Bất Bại vẫn lặng thinh.

Đổng Bách Hùng hỏi lại:

– Chỉ cần lão đệ nói một câu là ta quỳ xuống ngaỵ Lão đệ giết ta hay hành hạ ta cũng chẳng lo gì, nhưng để Triêu Dương thần giáo oai danh chấn động giang hồ mấy trăm năm nay mà bị hủy diệt là kẻ có tội muôn đời. Sao lão đệ chẳng nói chẳng rằng? Có phải lão đệ luyện công đã bị tẩu hỏa nhập ma rồi không?

Dương Liên Đình quát lên:

– Ngươi đừng nói nhăng nói càn nữa. Qùy xuống đi!

Hai tên bộc thị áo tía phóng cước đá vào đầu gối lão.

Bỗng nghe “binh binh” hai tiếng.

Tiếp theo là hai tiếng la rùm. Hai tên thị bộc bị gãy xương chân, ngã ngửa người ra. Miệng phun máu tươi.

Nội lực Đổng Bách Hùng quả nhiên không phải tầm thường. Hai tên hán tử mặc áo tía bị sức phản chấn của lão hất ngược lại gây thành trọng thương, nằm thẳng cẳng dưới đất, hơi thở chỉ còn thoi thóp.

Đổng Bách Hùng lại kêu lên:

– Đông Phương lão đệ! Lão đệ chỉ mở miệng nói một câu thì tiểu huynh có phải chết cũng cam lòng. Hơn ba năm nay, lão đệ không nói một tiếng khiến cho anh em trong bản giáo, ai cũng sinh lòng ngờ vực.

Dương Liên Đình tức giận hỏi:

– Ngờ vực điều chi?

Đổng Bách Hùng lớn tiếng:

– Ngờ vực giáo chủ bị người ám toán cho uống thuốc cấm khẩu vì lẽ gì mà y không nói được? Vì lẽ gì y không nói được?

Dương Liên Đình cười nhạt nói:

– Có lý đâu kim khẩu của giáo chủ lại nói với tên nghịch đồ phản giáo như ngươi một cách dễ dàng? Tả hữu đâu? Đem hắn xuống kia!

Tám tên hán tử mặc áo tía đồng thanh dạ một tiếng rồi tiến lại.

Đổng Bách Hùng lớn tiếng la lối:

– Đông Phương lão đệ! Tiểu huynh muốn coi xem đã bị kẻ nào ám hại đến nỗi cấm khẩu?

Lão vung hai tay, xiềng sắt tung lên. Hai chân bị xích, lão cũng cứ nhẩy xổ về phía Đông Phương Bất Bại.

Mấy tên hán tử áo tía thấy lão thần oai lẫm liệt không dám sấn vào gần.

Dương Liên Đình hô:

– Bắt lấy hắn! Bắt lấy hắn!

Những võ sĩ đứng dưới điện ở ngoài cửa chỉ lớn tiếng reo hò chứ không dám lên điện.

Nguyên Triều Dương thần giáo có giáo quy rất nghiêm ngặt. Giáo chúng mình đeo khí giới mà bước vào điện Thành Đức điện một bước là phạm tội thập ác sẽ bị tử hình.

Đông Phương Bất Bại đứng lên trở gót đi vào hậu điện.

Đổng Bách Hùng gầm lên:

– Đông Phương lão đệ! Đừng đi nữa! Đừng đi nữa!

Lão muốn tăng gia cước bộ nhưng vì chân bị xiềng xích không thể bước nhanh được. Trong lòng nóng nảy, lão nhảy chúi về phía trước. Lão quả là người có võ công cực cao, chúi đầu xuống thừa thế lăn lộn mình đi mấy vòng, rồi lại nhảy xổ tới chỉ còn cách chỗ Đông Phương Bất Bại không đầy trăm thước.

Dương Liên Đình hô:

– Quân phản nghịch lớn mật! Định hành thích giáo chủ!

Nhậm Ngã Hành thấy Đông Phương Bất Bại né lách mình một cách mập mờ. Đổng Bách Hùng lại rượt không kịp hắn liền thò tay vào trong bọc lấy ra ba đồng tiền. Đoạn lão vận nội công vào bàn tay, nhằm Đông Phương Bất Bại liệng ra đánh vù một tiếng.

Doanh Doanh vội hô lên:

– Động thủ đi!

Lệnh Hồ Xung nhảy vọt lên rút trường kiếm ra.

Hướng Vấn Thiên cũng rút binh khí dấu ở trong cáng ra chia cho Nhậm Ngã Hành và Doanh Doanh. Đoạn y dùng sức mạnh kéo cái cáng. Nguyên dây buộc dưới cáng là một cây nhuyễn tiên. Y cũng lấy ra nốt.

Bốn người thi triển khinh công vọt vào.

Bỗng nghe Đông Phương Bất Bại ối lên một tiếng. Trán hắn bị trúng một đồng tiền. Máu tươi rươm rướm chảy ra.

Lúc Nhậm Ngã Hành phát xạ cả thảy ba đồng tiền và đứng cách rất xạ Đồng tiền trúng vào trán Đông Phương Bất Bại thì đường lực đạo đã vừa hết nên hắn chỉ bị thương ngoài da một chút.

Tuy nhiên Đông Phương Bất Bại là người võ công cao cường đệ nhất hiện nay mà không tránh thoát để đồng tiền liệng trúng cũng là chuyện phi lý.

Nhậm Ngã Hành cười ha hả reo lên:

– Đông Phương Bất Bại này là đồ giả.

Hướng Vấn Thiên quất cây nhuyễn tiên đánh véo một tiếng, quấn lấy hai chân Dương Liên Đình rồi giựt mạnh cho gã té nhào.

Đông Phương Bất Bại bưng mặt chạy như người điên.

Lệnh Hồ Xung giơ mũi kiếm ra quát:

– Đứng lại!

Dè đâu Đông Phương Bất Bại chạy hốt hoảng không kịp dừng chân, người hắn nhào vào mũi kiếm.

Lệnh Hồ Xung vội rụt kiếm về.

Nhậm Ngã Hành nhảy xổ lại túm lấy sau gáy Đông Phương Bất Bại lôi vào đến cửa điện rồi lớn tiếng tuyên bố:

– Các vị hãy nghe đây! Tên này giả mạo Đông Phương Bất Bại làm loạn Triều Dương thần giáo tạ Các vị hãy nhìn cho rõ mặt mũi hắn.

Người này tướng mạo và ngũ quan thực giống hệt Đông Phương Bất Bại, nhưng hiện giờ hắn cuống quít hoang mang, khắc hẳn Đông Phương Bất Bại lúc nào cũng bình tĩnh thản nhiên như người đã có định kiến từ trước. Thái độ hai người thật khác nhau một trời một vực.

Bọn võ sĩ ngơ ngác nhìn nhau. Chúng đều kinh hãi không thốt nên lời.

Nhậm Ngã Hành lớn tiếng quát hỏi:

– Tên họ ngươi là chỉ Nếu ngươi không nói thực thì ta đập nát cái đầu ngươi ra.

Người kia toàn thân run bần bật. Hai hàm răng đụng vào nhau lách cách. Hắn ấp úng:

– Tiểu nhân là…. là…

Hắn lặp đi lặp lại không ngớt tiếng “là” mà thủy chung không nói ra được gì.

Hướng Vấn Thiên điểm lẹ vào mấy huyệt đạo của Dương Liên Đình rồi lôi gã đến cửa điện quát hỏi:

– Người kia tên họ là gì?

Dương Liên Đình ngang nhiên đáp:

– Ngươi là cái thá gì mà chất vấn được tả Ta chỉ biết ngươi là tên nghịch đồ phản giáo tên gọi Hướng Vân Thiên. Triêu Dương thần giáo đã cách chức và đuổi ngươi ra khỏi bản giáo và ngươi chẳng còn tư cách gì để lên Hắc Mộc Nhai nữa?

Hồi 171

Đông Phương Bất Bại phải chăng là đàn bà?

Hướng Vấn Thiên cười lạt nói:

– Ta lên Hắc Mộc Nhai để thu thập tên gian đồ là ngươi đó!

Tay phải hắn phóng chưởng ra đánh cắc một tiếng! Cẳng chân bên trái Dương Liên Đình đã bị chém gãy.

Ngờ đâu Dương Liên Đình võ công tầm thường mà lại là người rất quật cường.

Gã quát lớn:

– Ngươi có giỏi thì giết lão gia đi! Hành hạ lão gia thế này đâu có phải anh hùng hảo hán.

Hướng Vấn Thiên cả cười:

– Đâu có chuyện dễ dàng thế được?

Tay hắn giơ lên bổ xuống. Lại một tiếng cắc vang lên. Xương đùi bên phải Dương Liên Đình lại bị chặt gãy. Hắn rung tay trái một cái đẩy Dương Liên Đình ngã khuỵu xuống đất.

Hai chân Dương Liên Đình khuỵu xuống. Xương ống chân đâm ngược lên khiến cho gã đau đớn không biết đến thế nào mà nói. Sắc mặt gã lợt lạt mà không một tiếng rên.

Hướng Vấn Thiên chĩa ngón tay cái lên khen rằng:

– Hảo hán tử! Ta không hành hạ ngươi nữa.

Hắn đánh nhẹ một quyền vào bụng Đông Phương Bất Bại giả và hỏi:

– Tên họ ngươi là chi?

Người đó rú lên một tiếng “úi chao” rồi ấp úng:

– Tiểu nhân…. là…. Bao…. Bao Hướng Vấn Thiên hỏi:

– Ngươi họ Bao phải không?

Người kia đáp:

– Tiểu nhân là…. Bao…. Bao…

Hắn lắp đi lắp lại chữ Bao hàng nửa ngày mà không thốt ra được tên là Bao gì.

Bọn Lệnh Hồ Xung bỗng ngửi thấy mùi hôi thối ghê gớm. Đoạn thấy ống quần hắn có nước chảy xuống. Hiển nhiên là phân lẫn nước tiểu.

Nhậm Ngã Hành nói:

– Chúng ta đi kiếm Đông Phương Bất Bại là việc khẩn yếu không thể chần chờ được.

Lão nhấc hán tử họ Bao lên lớn tiếng tuyên bố:

– Các anh em hãy coi cho rõ! Người này mạo xưng Đông Phương Bất Bại để gây rối trong bản giáo. Vậy chúng ta phải điều tra cho rõ nội vụ. Ta là tiền nhiệm giáo chủ bản giáo, anh em có nhận ra không?

Bọn võ sĩ đều là thanh niên mới ngoài hai chục tuổi, chưa từng gặp Nhậm Ngã Hành bao giờ, dĩ nhiên là không biết.

Từ ngày Đông Phương Bất Bại lên tiếp nhiệm chức giáo chủ, bọn thủ hạ thân tín đã biết ý hắn không nhắc tới việc tiền nhiệm giáo chủ, vì thế bọn võ sĩ này chẳng những chưa từng biết mặt mà cũng không được nghe danh của Triều Dương thần giáo sáng lập đã mấy trăm năm mà dường như từ trước đến nay chỉ có một mình Đông Phương Bất Bại là giáo chủ mà thôi.

Bọn võ sĩ ngơ ngác nhìn nhau không biết nói thế nào.

Thượng Quan Vân lớn tiếng:

– Chắc Đông Phương Bất Bại bị Dương Liên Đình mưu sát rồi. Nhậm giáo chủ tới đây mới chính là giáo chủ bản giáo. Từ nay trở đi hết thảy chúng ta phải tận trung với Nhậm giáo chủ.

Hắn nói xong quỳ xuống trước mặt Nhậm Ngã Hành làm lễ tung hô:

– Thuộc hạ tham kiến Nhậm giáo chủ. Cầu chúc giáo chủ muôn năm trường trị nhất thống giang hồ!

Bọn võ sĩ thấy Thượng Quan Vân làm Quang minh hữu sứ trong bản giáo, là một nhân vật quyền vị rất cao đã làm lễ bái nhận Nhậm Ngã Hành, lại biết rõ Đông Phương giáo chủ bị kẻ khác mạo danh, còn kẻ quyền thế hiển hách là Dương Liên Đình đã bị gãy cặp dò nằm lăn dưới đất, không còn chút sức lực nào để chống trọi, chúng liền nhất tề quỳ mọp cả xuống, đồng thanh hô:

– Cầu nguyện giáo chủ muôn năm trường trị nhất thống giang hồ!

Câu sáo ngữ này hàng ngày họ đã đọc ra mấy lần nên nói trơn như cháo chảy.

Sau một lúc ý chí mọi người đều thỏa mãn.

Nhậm Ngã Hành mới ra lệnh:

– Các ngươi hãy canh giữ nghiêm mật hết mọi nẻo đường thông lên Hắc Mộc Nhai, không cho bất cứ người nào lên núi hay xuống núi.

Bọn võ sĩ răm rắp tuân lệnh.

Lúc này Hướng Vấn Thiên đã kêu mấy tên hầu mở xiềng khóa cho Đổng Bách Hùng.

Đổng Bách Hùng rất quan tâm đến sự yên nguy sống chết của Đông Phương Bất Bại liền túm lấy sau gáy Dương Liên Đình nhấc bổng lên quát:

– Mi…. nhất định là mi giết chết Đông Phương lão đệ của ta rồi. Mi…. Mi…

Lòng lão xúc động đến nỗi nghẹn ngào nói không ra tiếng, rồi hai hàng lệ lã chã tuôn rơi.

Dương Liên Đình hai mắt nhắm nghiền không nhìn lão lần nào.

Đổng Bách Hùng tát vào mặt gã một cái quát hỏi:

– Đông Phương lão đệ của ta tình trạng thế nào?

Hướng Vấn Thiên vội la lên:

– Đổng huynh nhẹ tay một chút!

Nhưng đã không kịp nữa. Cái bạt tai của Đổng Bách Hùng tát vào mặt Dương Liên Đình làm hắn ngất xỉu, mặc dù lão mới vận dụng ba thành công lực.

Đổng Bách Hùng lắc người gã thật mạnh, nhưng hai mắt gã đã trắng dã tựa hồ như đã chết rồi.

Nhậm Ngã Hành nhìn bọn thị bộc áo tía nói:

– Ai biết Đông Phương Bất Bại lạc lõng nơi đâu báo cáo ngay đi sẽ được trọng thưởng.

Nguyên lão bị cầm tù mười mấy năm trời ở dưới đáy Tây Hồ, trừ việc luyện công lão lại nghĩ tới chuyện Đông Phương Bất Bại hại mình cực nhục và quyết ý báo thù. Ngờ đâu bữa nay về đến Hắc Mộc Nhai lại phát giác Đông Phương Bất Bại lại là của giả. Xem chừng Đông Phương Bất Bại khó lòng còn sống ở trên thế gian nữa. Nếu không con người võ công thì cao trí tuệ lại minh mẫn như Đông Phương Bất Bại khi nào lại để cho Dương Liên Đình làm càn làm bậy, và sai một người khác để mạo danh xưng mình được?

Nhậm Ngã Hành ngó mấy chục tên quân hầu đứng tản mát chung quanh điện thì trong bọn này có kẻ ra chiều khiếp sợ, có người lộ vẻ nghi ngờ, lại có hạng ẩn hiện kỳ bí.

Lão đang cơn thất vọng trong lòng vừa phiền não, vừa nóng nẩy liền quát mắng:

– Các ngươi đã biết hắn là Đông Phương Bất Bại giả, lại về hùa với Dương Liên Đình lừa gạt anh em giáo chúng tội thật đáng chết.

Lão lạng người đi tiến gần lại, khẽ đánh ra bốn chưởng. Chưởng lực đến đâu, tiếng kêu oai oái vang lên tới đó.

Bốn tên quân hầu chết ngay lập tức. Kỳ dư kinh hãi bật tiếng la hoảng lùi lại phía sau.

Nhậm Ngã Hành nổi lên tràng cười dữ tợn quát hỏi:

– Các ngươi muốn trốn chăng? Trốn đâu cho thoát?

Lão lượm khúc xích sắt xiềng Đổng Bách Hùng vừa cởi ra bỏ đó quăng mạnh vào đám người kia. Phát liệng này mãnh liệt phi thường. Lập tức máu rơi thịt nát tan tành.

Lại bảy tám tên quân canh mất mạng.

Nhậm Ngã Hành cười ha hả nói:

– Kẻ nào còn theo Đông Phương Bất Bại là nhất định phải giết.

Doanh Doanh thấy phụ thân cử chỉ có điều khác lạ, liền la gọi:

– Gia gia!…

Rồi nàng giữ tay lão.

Trong bọn quân thị, một tên chạy ra quỳ xuống nói:

– Khai trình giáo chủ! Đông Phương giáo…. Đông Phương Bất Bại thực tình chưa chết.

Nhậm Ngã Hành nghe nói mừng rú lên như người phát điên.

Lão nhảy lại nắm tay gã hỏi:

– Đông Phương Bất Bại chưa chết ư?

Gã kia đáp:

– Dạ! úi chao!…

Gã rú lên một tiếng rồi ngất đi. Nguyên Nhậm Ngã Hành đang cơn kích động mãnh liệt, lão vô tình dùng sức quá mạnh bóp nát xương bả vai gã.

Nhậm Ngã Hành lắc người gã luôn mấy cái mà thủy chung gã không hồi tỉnh. Lão liền quay lại hỏi bọn quân hầu:

– Đông Phương Bất Bại ở đâu? Mau dẫn đường cho tạ Nếu còn chần chờ thì ta giết cả lũ.

Một tên quân hầu quỳ xuống bẩm:

– Kính bẩm giáo chủ! Chỗ ở của Đông Phương Bất Bại rất bí mật. Chỉ có mình Dương Liên Đình là biết cửa ngõ đường hầm thôi. Bọn tiểu nhân xin làm cho tên phản giáo họ Dương hồi tỉnh lại để gã hướng dẫn giáo chủ.

Nhậm Ngã Hành giục:

– Mau đi lấy nước lạnh đem đây!

Bọn quân hầu áo tía đều là những tên lanh lợi.

Lập tức chúng chạy đi lấy một thau nước lạnh rưới lên đầu Dương Liên Đình.

Chỉ trong nháy mắt, gã mở bừng mắt, hồi tỉnh lại.

Hướng Vân Thiên nói:

– Họ Dương kia! Ta kính trọng ngươi là một hán tử cứng cỏi, không hành hạ ngươi đâu. Hiện giờ các nẻo đường giao thông lên xuống Hắc Mộc Nhai đều bị phong tỏa. Trừ phi Đông Phương Bất Bại mọc cánh không thì chẳng tài nào ra thoát. Chi bằng ngươi dẫn bọn ta đi kiếm ỵ Đã là nam tử hán, đại trượng phu thì sao lại dấu đầu hở đuôi? Chúng ta nên quyết đoán một cách mau lẹ, há chẳng sung sướng hơn ư?

Dương Liên Đình cười lạt đáp:

– Đông Phương giáo chủ đã luyện thành tấm thân sắt thép chém không vào, há sợ mấy tên tiểu yêu như bọn ngươi? Ngươi nói vậy rất hợp ý tạ Được lắm để ta dẫn các ngươi đi gặp giáo chủ.

Hướng Vấn Thiên quay lại bảo Thượng Quan Vân:

– Thượng Quan huynh! bây giờ hai chúng ta tạm thời làm những tên phu kiệu, khiêng ông bạn này đến ra mắt Đông Phương Bất Bại.

Y nói rồi ôm Dương Liên Đình đặt lên cáng.

Thượng Quan Vân nói:

– Được lắm!

Đoạn hắn cùng Hướng Vân Thiên khiêng cáng lên.

Dương Liên Đình nói:

– Đi vào phía trong!

Hướng Vân Thiên cùng Thượng Quan Vân khiêng gã đi trước dẫn đường.

Bọn Nhậm Ngã Hành, Lệnh Hồ Xung, Doanh Doanh và Đổng Bách Hùng bốn người đi theo sau.

Đoàn người đi tới phía sau điện Thiện Đức thì đi vào một đường hành lang ra tới vườn hoa, đi vào một gian thạch thất ở mé tây.

Dương Liên Đình nói:

– Đẩy bức tường mé tả.

Đổng Bách Hùng đưa tay đẩy một cái, thì ra bức tường này cử động được, để hở một khuôn cửa. Phía trong lại còn một tầng cửa sắt.

Dương Liên Đình móc trong mình lấy chùm chìa khóa đưa cho Đổng Bách Hùng mở cửa sắt. Phía trong cửa là đường hầm.

Mọi người đi theo đường hầm đi xuống.

Nhậm Ngã Hành tự nhủ:

– Đông Phương Bất Bại cầm tù ta ở dưới đáy Tây hồ. Ngờ đâu báo ứng không lầm. Chính hắn cũng ở trong vòng lao lung. Đường hầm này so với đường hầm ở Cô Sơn mai trang cũng chẳng hơn gì mấy.

Ngờ đâu sau khi chuyển qua mấy khúc quanh, mặt trước bỗng rộng rãi sáng sủa, có ánh mặt trời chiếu vào.

Đột nhiên mọi người ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng và trong lòng cảm thấy dễ chịu.

Từ trong địa đạo đi ra, mọi người tiến vào một khu tiểu hoa viên cực kỳ xinh xắn, có đủ mai hồng, trúc lục, tùng xanh, bách biếc. Cách sắp đặt rất khéo léo.

Trong vũng ao mấy đôi uyên ương bơi lội đùa giỡn. Bờ ao có bốn con hạc trắng.

Mọi người không ngờ phía sau đường địa đạo hắc ám lại là nơi phong cảnh tuyệt mỹ thì không khỏi ngấm ngầm lấy làm kinh dị.

Đoàn người đi quanh một hòn núi giả lại đến một vườn hoa rộng hơn, trồng toàn mai côi đỏ thắm đua hương, đua sắc, xinh đẹp vô cùng.

Doanh Doanh ngoảnh đầu nhìn Lệnh Hồ Xung thấy chẳng lộ vẻ tươi cười ra chiều hoan hỉ, nàng cũng vui mừng khẽ hỏi:

– Xung ca bảo nơi đấy có thích không?

Lệnh Hồ Xung mỉm cười đáp:

– Chúng ta đuổi Đông Phương Bất Bại chạy đi rồi, tiểu huynh cùng Doanh muội ở lại đây mấy tháng. Doanh muội dạy tiểu huynh gảy đàn mới thật là sung sướng.

Doanh Doanh hỏi:

– Xung ca nói câu này không phải để gạt muội chứ?

Lệnh Hồ Xung đáp:

– “Vãn bối” sợ học không được “bà bà” đừng trách phạt nhé.

Doanh Doanh bật lên tiếng cười hích hích.

Hướng Vân Thiên cùng Thượng Quan Vân khiêng Dương Liên Đình đi vào một căn nhà nhỏ rất xinh mắt. Doanh Doanh và Lệnh Hồ Xung liền tiến vào theo.

Mọi người vừa bước qua cửa lại ngửi thấy mùi hương ngào ngạt.

Trong nhà treo một bức tranh của nhà doanh họa Tiền Khởi và một người nữ sĩ ngồi tựa đệm gấm thêu hoa.

Lệnh Hồ Xung tự hỏi:

– Đây là khuê phòng của đàn bà mà sao Đông Phương Bất Bại lại ở trong này? Phải rồi! Đây chắc là chỗ ở của người ái thiếp của lão. Ông giáo chủ này chìm đắm vào trong đám ôn nhu, không muốn hỏi gì đến việc bản giáo nữa.

Bỗng nghe trong phòng có tiếng người hỏi vọng ra:

– Liên đệ! Liên đệ đưa ai vào đó?

Thanh âm này lanh lảnh mà trong trẻo vừa giống tiếng đàn ông lại hệt tiếng đàn bà, khiến người nghe không khỏi rợn tóc gáy.

Dương Liên Đình đáp:

– Đây là một vị lão hữu đòi vào ra mắt giáo chủ cho bằng được.

Người trong phòng hỏi:

– Sao Liên đệ đưa hắn vào đây làm chỉ Trong phòng này chỉ có một người vào được, tức là ngoài Liên đệ ta không muốn gặp ai.

Mấy câu nói này tỏ ra khẩu khí đàn bà mà thanh âm lại giống đàn ông.

Bọn Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên, Doanh Doanh, Đổng Bách Hùng, Thượng Quan Vân đều quen biết rất kỹ Đông Phương Bất Bại, nghe rõ là thanh âm hắn. Có điều dường như hắn bịt họng để học đòi tiếng đàn bà.

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau lấy làm kinh dị.

Dương Liên Đình thở dài nói:

– Hỏng mất rồi! Tiểu đệ không dẫn hắn vào thì hắn giết tiểu đệ. Nếu tiểu đệ không được gặp mặt giáo chủ lần cuối cùng đã chết đi thì thật là một mối hận chung sinh.

Tiếng người trong phòng cất lên lanh lảnh:

– Kẻ nào lớn mật dám khinh khi Liên đệ? Liên đệ bảo hắn vào đây!

Nhậm Ngã Hành đưa tay ra hiệu cho mọi người tiến vào.

Thượng Quan Vân vén tấm màn cửa bằng gấm thêu cành mẫu đơn lên khiêng Dương Liên Đình tiến vào, mọi người tiến vào theo.

Trong phòng trần thiết toàn đồ gấm hoa. Đầu đằng đông cạnh bàn gương lược có một người ngồi đó. Người này mặc áo màu phấn hồng, tay trái cầm một cái giá thêu, tay phải cầm một cây kim, ngửng đầu trông ra mặt lộ vẻ kinh dị.

Người kia thấy mọi người tiến vào tuy đã kinh dị, nhưng bọn Nhậm Ngã Hành còn kinh dị hơn vì mọi người nhận ra đó là Đông Phương Bất Bại con người đã cướp ngôi giáo chủ Triêu Dương thần giáo mười mấy năm nay.

Hắn tự xưng là võ công đệ nhất thiên hạ. Nhưng hiện giờ hắn cạo râu ria nhẵn nhụi, trên mặt bôi phấn thoa son, mình mặc xiêm y, nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ, nhan sắc lộ vẻ yêu tà.

Giả tỷ quần hào để cho Doanh Doanh mặc vào thì nàng cũng trở nên lộng lẫy quá độ như đập vào mắt người ta.

Một nhân vật quái kiệt trong võ lâm, oai danh chấn động giang hồ, địa vị vang lừng thiên hạ mà ở trong khuê phòng làm việc thêu thùa thì thật là một kỳ văn. Nếu người nào không phải chính mắt mình trông thấy thì chẳng thể nào tin được.

Nhậm Ngã Hành lúc trước đang bừng bừng lửa giận mà bây giờ không nhịn được cười lão quát hỏi:

– Đông Phương Bất Bại! Ngươi muốn giả chứng điên khùng chăng?

Đông Phương Bất Bại cất giọng the thé đáp:

– Nhậm giáo chủ đấy ư? Ta đã liệu trước là giáo chủ…. Liên đệ! Ngươi…. ngươi làm sao rồi? Ngươi bị y đả thương ư?

Hắn nhảy xổ đến bên Dương Liên Đình, ôm gã đứng lên rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường. Trên giường đủ chăn hoa nệm gấm mùi hương ngào ngạt.

Hồi 172

Đông Phương Bất Bại một người chọi bốn

Đông Phương Bất Bại mặt lộ vẻ rất thương yêu Dương Liên Đình, hắn hỏi:

– Liên đệ có đau lắm không?

Rồi hắn nói tiếp:

– Dù cho Liên đệ có gãy xương sống cũng chẳng cần chị Liên đệ cứ yên lòng ta tiếp cho Liên đệ khỏi ngay lập tức.

Hắn từ từ cởi giày cho Dương Liên Đình rồi kéo chăn đắp lên người gã.

Hành động của hắn coi chẳng khác một người vợ hiền phục thị cho chồng.

Mọi người trước tình trạng này không khỏi nhìn nhau kinh hãi.

Ai cũng buồn cười mà ở trước một trạng thái vô cùng quái dị, tựa hồ như lạc vào một nơi đầy yêu khí rùng rợn, nên không cười được ra tiếng.

Đông Phương Bất Bại móc bên mình ra một tấm khăn thêu mầu lục từ từ lau vết bùn đất bám trên trán gã.

Dương Liên Đình tức giận hỏi:

– Đại địch đang ở trước mặt mà giáo chủ còn giở trò các bà các mẹ được ư? Giáo chủ hãy đánh đuổi địch nhân đi rồi hãy cùng tiểu đệ tỏ niềm tha thiết cũng không muộn.

Đông Phương Bất Bại mỉm cười đáp:

– Phải rồi! Phải rồi! Liên đệ đừng nóng nảy! Chắc là chỗ chân Liên đệ đau lắm phải không? Thật khiến cho người ta xót dạ.

Bọn Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên đều là những tay biết nhiều hiểu rộng vào hạng nhất, nhưng cũng chưa từng được thấy việc quái dị như bữa nay.

Kể ra những người luyến ái nam đồng cũng thường có, nhưng Đông Phương Bất Bại đường đường là một vị giáo chủ mà sao lại can tâm giả trang phụ nữ? Hiển nhiên hắn bị mắc chứng điên khùng.

Dương Liên Đình đối với hắn gắt gỏng là thế mà hắn lại tỏ ra rất ôn nhu thuần phục khiến cho mọi người vừa lấy làm kỳ vừa phải buồn nôn.

Đổng Bách Hùng không nhịn được nữa, tiến đến trước mặt Đông Phương Bất Bại, lớn tiếng hỏi:

– Đông Phương lão đệ! Lão đê…. làm trò gì đấy?

Đông Phương Bất Bại ngoảnh đầu sa sầm nét mặt hỏi lão:

– Lão cũng dính vào việc đả thương Liên đệ của ta phải không?

Đổng Bách Hùng không trả lời, hỏi lại:

– Sao lão đệ lại để gã Dương Liên Đình này hý lộng? Gã bảo một người mạo xưng lão đệ để tùy tiện ban phát hiệu lệnh, làm càn làm bậy lão đệ biết không?

Đông Phương Bất Bại đáp:

– Dĩ nhiên ta biết rồi. Liên đệ đối với ta rất tốt lại kề cận bên mình tạ Y biết ta không thể trông nom đến công việc bản giáo nên thay ta mà đỡ đần mọi sự. Cái đó có chi là không được?

Đổng Bách Hùng trỏ vào mặt Dương Liên Đình hỏi:

– Tên này muốn hạ sát tiểu huynh, lão đệ có biết không?

Đông Phương Bất Bại từ từ lắc đầu đáp:

– Ta không biết. Nhưng Liên đệ muốn giết lão thì nhất định lão chẳng ra gì. Sao lão không để cho y hạ sát?

Đổng Bách Hùng chưng hửng. Bỗng lão ngửa mặt lên cười khanh khách một hồi. Tiếng cười đầy vẻ bi phẫn.

Sau lão ngừng tiếng cười lại hỏi:

– Gã muốn giết tiểu huynh, lão đệ cũng cho gã làm phải không?

Đông Phương Bất Bại đáp:

– Liên đệ thích làm gì thì ta cũng nghĩ cách để y làm cho bằng được. Trên cõi đời này chỉ có một mình y là tốt bụng với ta, ta cũng chỉ hết lòng với một mình y mà thôi.

Rồi hắn đổi giọng nói tiếp:

– Đổng đại ca ơi! Chúng ta đã cùng nhau trải bao cơn hoạn nạn. Trước nay mối giao tình của chúng ta đã đến trình độ vì nhau mà hy sinh tính mạng. Có điều Đổng đại ca không nên đắc tội với Liên đệ.

Đổng Bách Hùng đỏ mặt tía tai lớn tiếng:

– Tiểu huynh đã tưởng lão đệ là người mất trí điên khùng, nhưng lão đệ trong lòng vẫn sáng suốt, còn biết chúng ta là đôi bạn cố giao đến trình độ vì bạn coi thường mạng sống.

Đông Phương Bất Bại nói:

– Đúng thế! Đổng đại ca đắc tội với tiểu đệ thì không sao, nhưng đắc tội với Liên đệ thì không được đâu.

Đổng Bách Hùng lớn tiếng hỏi:

– Tiểu huynh đã đắc tội với gã rồi đó, thì lão đệ tính sao? Tên gian tặc này muốn giết tiểu huynh, song vị tất đã được như nguyện?

Đông Phương Bất Bại nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc Dương Liên Đình và hỏi gã:

– Liên đệ! Liên đệ muốn giết y phải không?

Dương Liên Đình tức giận đáp:

– Mau mau động thủ đi! Đừng giở thói các bà các mẹ nữa, khiến người ta chán lắm.

Đông Phương Bất Bại cười nói:

– Được rồi!

Hắn quay lại bảo Đổng Bách Hùng:

– Đổng huynh! Đến nay chúng ta ơn đoạn nghĩa tuyệt. Đổng huynh không nên trách tiểu đệ.

Đổng Bách Hùng trước khi xuống đây đã lấy một thanh đơn đao ở trong tay tên võ sĩ dưới điện. Lão nghe Đông Phương Bất Bại nói vậy liền lùi lại hai bước, cầm đao trong tay đứng thủ thế.

Đổng Bách Hùng hắng giọng một tiếng rồi nói:

– Lão đệ còn nhớ những chuyện cũ đó thì khá đấy!

Đông Phương Bất Bại cười lạt nói:

– Sao tiểu đệ lại không nhớ? Năm trước tiểu đệ dùng thuốc mê đánh ngã Nhậm giáo chủ rồi bị đường chúa Liệt hỏa đường là La Cổ Đức phát giác. May nhờ Đổng huynh chém La đường chúa một nhát giết hắn đi để bịt miệng thì việc lớn của tiểu đệ mới thành công được. Đổng huynh thật là một vị huynh trưởng rất tốt của tiểu đệ.

Đổng Bách Hùng liếc mắt nhìn Nhậm Ngã Hành, biến sắc nói:

– Đừng trách là ngày ấy lão huynh đã quá hồ đồ!

Đông Phương Bất Bại lắc đầu nói:

– Không phải hồ đồ đâu! Đó chính là Đổng huynh đối với tiểu đệ bằng một lòng nghĩa khí thâm trọng. Lúc tiểu đệ mười một tuổi được quen biết Đổng huynh. Hồi ấy gia cảnh tiểu đệ rất bần hàn, hoàn toàn trông cậy vào sự cứu tế lâu năm của Đổng huynh. Song thân tiểu đệ qua đời không lấy gì mai táng, cũng phải nhờ vào Đổng huynh liệu lý cho.

Đông Phương Bất Bại bật lên tiếng cười trầm trầm, thở dài nói:

– Thế này thật khiến cho người ta lâm vào tình trạng nan giải. Đổng huynh ơi! Tiểu đệ nhớ đến ngày trước bị bọn Lộ Đông thất hổ vây đánh ở phía nam núi Thái Hàn. Khi ấy tiểu đệ luyện công chưa thành lại gặp chúng tập kích đột ngột, bị trọng thương ở tay phải và có thể mất mạng trong khoảnh khắc. Nếu không được Đổng huynh liều mạng giải cứu thì tiểu đệ đâu còn sống được đến ngày nay?

Đổng Bách Hùng xua tay gạt đi:

– Việc đã qua rồi còn nhắc lại làm chi nữa?

Đông Phương Bất Bại thở dài đáp:

– Những cái đó không thể không nhắc lại được Đổng ca ơi! Tiểu đệ chẳng phải là kẻ vô lương tâm, không nghĩ gì tới ơn nghĩa ngày trước. Chỉ có điều đáng trách là Đổng đại ca đã đắc tội với Liên đệ. Y đòi lấy tính mạng của Đổng huynh thì tiểu đệ chẳng làm thế nào được.

Đổng Bách Hùng la lên:

– Hỏng rồi! Hỏng rồi!

Đột nhiên mọi người thấy trước mắt thấp thoáng bóng hồng, tựa hồ Đông Phương Bất Bại chuyển động thân hình.

Bỗng nghe đánh choang một tiếng. Thanh đơn đao trong tay Đổng Bách Hùng rớt xuống đất. Người lão đảo mấy cái.

Đổng Bách Hùng bỗng há miệng thật to rồi đột nhiên người lão chúi về phía trước, nằm phục dưới đất không nhúch nhích được nữa.

Tuy lão té nhào chỉ trong nháy mắt, nhưng Nhậm Ngã Hành là tay cao thủ hơn đời đã trông rõ ràng. Huyệt mi tâm, hai huyệt thái dương mé tả và mé hữu cùng huyệt nhân trung ở dưới mũi, bốn chỗ đại huyệt đều có một chấm đỏ nhỏ bé rướm máu. Hiển nhiên lão đã bị mũi kim thêu trong tay Đông Phương Bất Bại đâm trúng.

Bọn Nhậm Ngã Hành đều là những tay võ công trác tuyệt, nhưng đứng trước tình trạng này, không tự chủ được, lùi lại mấy bước.

Lệnh Hồ Xung kéo tay Doanh Doanh lại để tự mình đứng chắn trước mặt nàng.

Trong lúc nhất thời, bầu không khí yên lặng, chết chóc không ai dám thở mạnh.

Dĩ nhiên mọi người biết bản lãnh Đông Phương Bất Bại rất mực cao thâm, nhưng không ngờ hắn lại cao thâm đến trình độ có thể dùng mũi kim thêu rất nhỏ và ngắn mà đâm trúng vào bốn tử huyệt của Đổng Bách Hùng một cách thần tốc đến thế.

Võ công hắn kỳ tuyệt dĩ nhiên khó mà tưởng tượng được. Có điều miệng hắn đang kể lại mối kết giao sinh tử cùng đưa ra những ơn huệ của Đổng Bách Hùng với hắn, mà trong nháy mắt đã hạ thủ giết người bạn tâm giao thì tấm lòng hiểm độc của hắn khiến người ta phải sợ vỡ mật.

Nhậm Ngã Hành từ từ rút kiếm ra nói:

– Đông Phương Bất Bại! Cung hỉ ngươi đã luyện thành võ công trong Qùy Hoa bảo điển.

Đông Phương Bất Bại đáp:

– Nhậm giáo chủ! Pho Qùy Hoa bảo điển đó chính là giáo chủ đã truyền cho tại hạ. Tại hạ vẫn ghi ơn về điểm này.

Nhậm Ngã Hành cười lạt nói:

– Thế ư? Vì nhớ ơn mà ngươi đem ta cầm tù ở dưới đáy Tây hồ, khiến ta không còn được nhìn thấy ánh mặt trời nữa?

Đông Phương Bất Bại hỏi:

– Nhưng tại hạ không giết giáo chủ, có đúng thế không? Tại hạ chỉ cần ra lệnh cho Mai trang tứ hữu không đưa cơm nước vào thì liệu giáo chủ có sống qua được mười bữa nửa tháng chăng?

Nhậm Ngã Hành đáp:

– Ngươi đã nói vậy thì ra đã đối đãi với ta rất tử tế.

Đông Phương Bất Bại nói:

– Chính thế! Tại hạ để giáo chủ ở dưới đáy tây hồ thành Hàng Châu là cho giáo chủ được đi dưỡng tuổi trời. Người ta thường nói:

“Trên trời có Thiên Đàng, hạ giới có Tô Hàng”. Phong cảnh Tây hồ đã nổi tiếng khắp thiên hạ mà Cô Sơn mai trang lại là nơi tuyệt đẹp ở vùng Tây hồ.

Nhậm Ngã Hành cười ha hả nói:

– Té ra ngươi cầm tù ta trong hắc lao dưới đáy Tây hồ là để di dưỡng tuổi trời. Vậy ta tạ Ơn ngươi.

Đông Phương Bất Bại thở dài nói:

– Nhậm giáo chủ! Những cách cư sử rất tử tế của giáo chủ đối với tại hạ, tại hạ vĩnh viễn ghi lòng. Nguyên trước tại hạ làm phó hương chủ về đệ tam chi dưới trướng Phong Lôi đường chúa trong Triêu Dương thần giáo, rồi được giáo chủ nâng đỡ, năm nào cũng thăng chức. Thậm chí pho Qùy Hoa bảo điển của bản giáo cũng truyền cho tại hạ và chỉ định tại hạ lên tiếp nhiệm chức giáo chủ bản giáo. Ơn đức ấy Đông Phương Bất Bại này không bao giờ dám quên.

Lệnh Hồ Xung liếc mắt nhìn thi thể Đổng Bách Hùng nằm dưới đất nghĩ bụng:

– Thằng cha này vừa mới tán dương những chỗ tử tế của Đổng đường chúa đối với hắn rồi đột nhiên hắn hạ sát thủ. Chắc bây giờ hắn lại giở thủ đoạn đó với Nhậm giáo chủ, nhưng Nhậm giáo chủ khi nào mắc lừa hắn? Có điều Đông Phương Bất Bại ra tay một cách cực kỳ thần tốc, khác nào sấm nổ chớp giật và tuyệt không có dấu hiệu gì báo trước, thật khiến cho người ta khó nỗi đề phòng.

Lệnh Hồ Xung liền lấy mũi trường kiếm chí vào ngực Đông Phương Bất Bại đề phòng khi thấy hắn cử động chân tay là lập tức đâm mạnh vào. Chỉ có cách tiên hạ thủ giết hắn chết ngaỵ Bằng để hắn chiếm được tiên cơ thì trong phòng này tất có người mất mạng với hắn.

Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên, Thượng Quan Vân và Doanh Doanh cũng nhìn chòng chọc Đông Phương Bất Bại, không chớp mắt để đề phòng hắn hạ thủ bất ngờ.

Bỗng nghe Đông Phương Bất Bại lại nói tiếp:

– Ban đầu tại hạ nhất tâm quyết ý muốn làm giáo chủ Triều Dương thần giáo. Tại hạ nghĩ đến những gì “muôn năm trường trị, nhất thống giang hồ”, để hết tâm trí lo mưu đoạt lấy địa vị của giáo chủ, nên chặt bớt những lông cánh của giáo chủ.

Hắn quay sang nhìn Hướng Vân Thiên nói tiếp:

– Hướng huynh đệ! Mưu kế của tại hạ không che mắt được huynh đệ. Trong Triều Dương thần giáo, trừ Nhậm giáo chủ và Đông Phương Bất Bại ra thì Hướng huynh đệ đáng kể là một nhân tài.

Hướng Vân Thiên tay cầm cây nhuyễn tiên nín thở, không dám trả lời.

Đông Phương Bất Bại thở dài nói:

– Khi tại hạ mới làm giáo chủ, ý chí nổi lên bồng bột những muốn ra tay hành động một phen, thành ra có những câu “Văn thành võ đức”, “trung hưng thánh giáo”. Thật là những câu huênh hoang vô sự. Về sau vì luyện tập Qùy Hoa bảo điển mới dần dần tỉnh ngộ đến chỗ màu nhiệm của người đời, nào luyện đan phục thuốc. Mấy năm sau lại hiểu rõ về cuộc sinh hóa của con người cùng những mấu chốt nảy nở của vạn vật.

Mọi người nghe hắn thuyết một hồi bằng thanh âm lanh lảnh rồi bàn tay ai cũng dần dần đổ mồ hôi và đầu óc cảm thấy rõ ràng hắn nói rất có lý. Nhưng dáng điệu yêu tà của con người nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ khiến ai nấy càng coi càng ghê sợ.

Đông Phương Bất Bại từ từ đưa mắt nhìn Doanh Doanh hỏi:

– Nhậm đại tiểu thư! Mấy năm nay ta đối đãi với tiểu thư ra sao?

Doanh Doanh đáp:

– Giáo chủ đối với tiểu nữ rất tốt.

Đông Phương Bất Bại thở dài, buồn rầu nói:

– Rất tốt thì không có đâu. Nhưng ta vẫn khen ngợi đại tiểu thư tuy là thân gái mà so với hạng trai tầm thường còn hơn gấp trăm lần. Huống chi đại tiểu thư lại sắc nước hương trời, xuân xanh đương độ. Giả tỷ giữa ta và đại tiểu thư có thể thay đổi địa vị thì đừng nói làm giáo chủ Triều Dương thần giáo mà làm đến hoàng đế ta cũng không thích.

Lệnh Hồ Xung cười nói:

– Nếu lão cùng Nhậm đại tiểu thư thay đổi địa vị mà bảo tại hạ thương yêu lão quái cũng là một điều không phải dễ dàng.

Bọn Nhậm Ngã Hành nghe chàng nói vậy đều kinh hãi.

Bỗng thấy Đông Phương Bất Bại cặp mắt chăm chú, nhìn chằm chằm không chớp, lông mi từ từ dựng đứng lên, sắc mặt xanh lè. Hắn hỏi chàng:

– Ngươi là ai mà dám nói càn với ta như vậy thì thật là lớn mật.

Mấy câu này thanh âm sắc bén, chắc là hắn đã phẫn nộ đến cực điểm.

Lệnh Hồ Xung vốn là người gan dạ. Những chuyện gì nghiêm trọng chàng vẫn coi thường. Dù chàng biết rõ nguy biến đến nơi cũng chẳng để lòng.

Chàng cười đáp:

– Là tu mi nam tử cũng hay, là cô gái chim sa cá lặn cũng tốt. Tại hạ chỉ ghét nhất là kẻ làm trai giả gái.

Đông Phương Bất Bại thét lên lanh lảnh:

– Ta hỏi ngươi là ai?

Lệnh Hồ Xung cười đáp:

– Tại hạ là Lệnh Hồ Xung.

Đông Phương Bất Bại nói:

– Ồ! Ngươi là Lệnh Hồ Xung ư? Ta vẫn muốn gặp mặt ngươi một phen. Nghe nói Nhậm đại tiểu thư yêu ngươi lắm. Nàng say mê ngươi đến nỗi dám vì ngươi hy sinh tính mạng. Ta không hiểu, ngươi là một đáng lang quân thiếu niên tài mạo đến thế nào! Chà! Nay ta coi ngươi cũng tầm thường chẳng có chi khác lạ. Đem so ngươi với Liên đệ của ta thì ngươi hãy còn thua xa lắm.

Lệnh Hồ Xung cười lạt nói:

– Tại hạ chẳng có chỗ nào là hay tốt, mà chỉ hơn người ở chỗ tấm lòng nguyên chất. Còn Dương quân đây tuy người anh tuấn nhưng đáng tiếc là tuồng ong bướm vật vờ, đến đâu để tình luyến ái tới đó.

Đông Phương Bất Bại gầm lên:

– Quân khốn kiếp này…. Ngươi nói nhăng gì thế?

Mặt lão đỏ gay, hắn nhảy xổ lại cầm mũi kim thêu nhằm đâm lẹ tới Lệnh Hồ Xung.

Lệnh Hồ Xung đã nhìn thấy giữa Đông Phương Bất Bại và Dương Liên Đình có những chuyện thầm kín không thể nói với ai được nên chàng cố ý chọc giận hắn.

Nên biết những tay cao thủ võ học đến khi lâm địch mà tâm thần bất định thì võ công bị giảm sút rất nhiều.

Đông Phương Bất Bại phóng mũi kim ra đang cơn tức giận quả nhiên tâm nhẹ mà khí nặng.

Lệnh Hồ Xung vung trường kiếm đâm lẹ vào cổ họng lão.

Chiêu kiếm này đã cực kỳ thần tốc mà lại nhằm rất trúng phương vị. Nếu Đông Phương Bất Bại mà không co mình lại thì lập tức bị mũi kiếm xuyên vào cổ họng.

Nhưng giữa lúc ấy Lệnh Hồ Xung cảm thấy má bên trái ngâm ngẩm đau, tiếp theo thanh trường kiếm trong tay hướng chênh chếch sang một bên.

Nguyên Đông Phương Bất Bại thủ pháp mau lẹ phi thường. Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này hắn phóng kim đâm vào má Lệnh Hồ Xung. Lúc rút tay về hắn lại dùng kim gạt nhát kiếm của chàng.

May mà nhát kiếm của Lệnh Hồ Xung đâm hắn rất lẹ mà vào chỗ yếu hiểm, bắt buộc hắn phải trở lại tự cứu mình. Vì thế mà mũi kim của Đông Phương Bất Bại đâm chệch đi một chút, không trúng vào yếu huyệt trong người chàng. Có điều hắn dùng mũi kim khẽ đẩy một cái mà hất trệch được thanh kiếm trong tay Lệnh Hồ Xung sang một bên khiến mọi người bất giác la lên một tiếng:

– Úi chà!

Trong võ học tuy có công phu “tứ lạng bát thiên cân”, nhưng ít ra cũng phải có bốn lạng mới được. Đằng này mũi kim thêu dài không đầy một tấc cơ hồ gió thổi bay, là nhẹ đến nỗi rớt xuống nước cũng không chìm ngay, mà đẩy được thanh trường kiếm của Lệnh Hồ Xung thì bản lãnh hắn đã cao thâm không biết đến đâu mà lường.

Lệnh Hồ Xung cực kỳ kinh hãi. Chàng biết bữa nay gặp phải một tay kình địch bình sinh chưa từng thấy. Đối phương chỉ cất tay nhắc chân một cái là tính mạng mình khó nỗi bảo toàn. Chàng nghĩ vậy liền vung kiếm ra veo véo bốn chiêu liền nhằm đâm vào những điểm yếu hại đối phương.

Đông Phương Bất Bại la lên một tiếng “ái chà” rồi khen rằng:

– Kiếm pháp này thật cao minh!

Hắn hất trên, gạt dưới, đẩy tả, ngáng hữu đưa bốn chiêu kiếm của Lệnh Hồ Xung chệch đi hết.

Lệnh Hồ Xung quát lên một tiếng thật tọ Chàng chém bổ xuống đầu Đông Phương Bất Bại.

Đông Phương Bất Bại dùng ngón tay cái và ngón tay trỏ bên phải cầm mũi kim thêu giơ lên để đón chiêu kiếm.

Thanh trường kiếm không sao chém xuống được.

Lệnh Hồ Xung còn cảm thấy cánh tay hơi tê nhức.

Bóng hồng thấp thoáng dường như có vật gì đâm vào mắt bên trái chàng.

Lúc này chàng không kịp đỡ gạt mà cũng không kịp né tránh. Trong cơn cấp bách, thanh trường kiếm bỗng rung động, chàng đã phóng kiếm nhằm đâm vào mắt bên trái Đông Phương Bất Bại.

Đây là phép lưỡng bại câu thương.

Chiêu kiếm của Lệnh Hồ Xung phóng ra nhằm đâm vào mắt bên trái Đông Phương Bất Bại. Chiêu kiếm chàng sử dụng đây đã học được ở trong phép Độc Cô cửu kiếm. Nguyên Độc Cô cửu kiếm chỗ ác diệu của nó là “dĩ vô chiêu thắng hữu chiêu”, cứ tùy cơ ứng biến phóng ra. Chiêu kiếm còn cách đối phương mấy tấc thì chính mi mắt chàng cảm thấy tê buốt.

Đông Phương Bất Bại thừa cơ tay kiếm của chàng trệch đi một chút nhẩy lạng người sang một bên tránh khỏi.

Lệnh Hồ Xung biết rằng mí mắt bên trái của mình đã bị mũi kim thêu của đối phương đâm trúng. May ở chỗ hắn mải né tránh chiêu kiếm của chàng nên mũi kim đâm trệch đi một chút, không thì chàng đã bị đui mắt vì mũi kim hiểm độc của Đông Phương Bất Bại.

Lệnh Hồ Xung chỉ đờ đẫn một chút rồi lại tiếp tục tấn công đối phương một cách ráo riết. Thanh trường kiếm của chàng vung tít, kiếm phong rít lên veo véo. Mục đích của chàng là không để đối phương được rảnh tay phản kích.

Nhậm Ngã Hành và Hướng Vân Thiên đứng ngoài quan sát nhận thấy Lệnh Hồ Xung khó lòng thủ thắng liền kẻ vung trường kiếm người phất nhuyễn tiên xông lại giáp công.

Ba tay cao thủ đệ nhất đương thời hiệp lực liên công thì dù thiên binh vạn mã cũng khó lòng địch nổi. Thế mà Đông Phương Bất Bại với mũi kim thêu xuyên qua xuyên lại giữa ba người nhanh như điện chớp, không có vẻ gì kém thế.

Lúc này Thượng Quan Vân cũng múa đơn đao xông vào trợ chiến, gây thành thế bốn người chọi một.

Cuộc chiến đang lâm vào tình trạng rất gây go, Thượng Quan Vân bỗng rú lên một tiếng khủng khiếp. Thanh đơn đao của hắn rớt xuống đất. Hắn đưa hai tay lên bưng lấy mắt bên phải. Hắn bị mũi kim của Đông Phương Bất Bại đâm trúng mắt rồi.

Lệnh Hồ Xung thấy Thượng Quan Vân bị thương ở mắt phải lùi ra ngoài, nhưng Nhậm Ngã Hành và Hướng Vân Thiên hai người vẫn tấn công cực kỳ mãnh liệt, khiến cho Đông Phương Bất Bại không kịp rảnh tay công kích chàng. Chàng liền vung thanh trường kiếm nhằm đâm vào những huyệt đạo trọng yếu trên người hắn.

Tuy Độc Cô cửu kiếm là một kiếm thuật tuyệt thế vô song, những tay cao thủ kiếm thuật vào cỡ Xung Hư đạo nhân, chưởng môn phái Võ Đương cũng không chống đỡ được những thế công bão táp của kiếm thuật thần kỳ này. Nhưng thân thế Đông Phương Bất Bại chập chờn như bóng ma trơi, chợt tả chợt hữu, thoắt ở phía trước, thoắt qua sau lưng. Người hắn nhẹ nhàng như làn khói tỏa. Thế kiếm của Lệnh Hồ Xung đều tấn công vào những chỗ sơ hở của đối phương mà hắn vẫn tránh thoát, nhiều lúc chỉ khe chừng sợi tóc.

Thật là một cuộc chiến đấu cổ kim hiếm có trong võ lâm, chẳng khác gì những người ở trong phòng đóng kín dùng đao kiếm để đuổi chém một con chim én. Loài chim tuy không hiểu võ công mà vẫn có thể tránh thoát.

Bỗng nghe Hướng Vấn Thiên “ối” lên một tiếng, tiếp theo Lệnh Hồ Xung cũng bật tiếng lạ Hai người đã bị mũi kim thêu của Đông Phương Bất Bại đâm trúng.

Còn Nhậm Ngã Hành tuy luyện được môn Hấp tinh đại pháp rất khủng khiếp song vì thân pháp Đông Phương Bất Bại cực kỳ thần tốc, lão không sao đụng vào người hắn được.

Mọi người giao thủ thêm một lúc nữa, thì Nhậm Ngã Hành bỗng rú lên một tiếng kinh khủng. Lão bị kim đâm trúng trước ngực và cổ họng.

May mà Lệnh Hồ Xung lúc đó tấn công ráo riết, Đông Phương Bất Bại phải lo tự cứu nên mũi kim đi trệch một chút, lão không đến nỗi bị thương.

Đông Phương Bất Bại bị bốn người vây đánh mà không ai đụng được vào tà áo của hắn. Trái lại cả bốn người bên này đều bị mũi kim của hắn đâm trúng.

Từ nãy giờ Doanh Doanh đứng một bên theo dõi chiến cuộc.

Mỗi lúc lòng nàng thêm hồi hộp, tự hỏi:

– Không hiểu mũi kim của Đông Phương Bất Bại có chất độc không? Nếu có thì hậu quả khó lường được.

Đông Phương Bất Bại chuyển động thân hình mỗi lúc một thêm mau lẹ. Sau chỉ còn thấy bóng hồng thấp thoáng trong phòng.

Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên và Lệnh Hồ Xung vừa chiến đấu vừa quát tháo.

Doanh Doanh nghe tiếng quát nhận thấy mọi người vừa tức giận vừa hoảng sợ thì lòng nàng cũng vô cùng xao xuyến.

Nàng tự nhủ:

– Ta có gia nhập chiến cuộc thì cũng chẳng thể vãn hồi được tình trạng khẩn trương, chỉ tổ làm bận chân cho mọi người. Cứ tình hình này còn kéo dài thì Đông Phương Bất Bại dù một người chọi ba vẫn còn có cơ thủ thắng. Biết làm thế nào bây giờ?

Bỗng nàng liếc mắt ngó lại thấy Dương Liên Đình lúc này đã ngồi dậy chăm chú theo dõi cuộc chiến. Mặt gã lộ vẻ lo âu.

Một ý nghĩ vụt qua đầu óc nàng, nàng nghĩ ra một kế rồi lẳng lặng rảo bước đến bên giường. Đột nhiên nàng vung đoản kiếm lên đâm vào bả vai Dương Liên Đình đánh “sột” một tiếng.

Dương Liên Đình bị đâm một cách bất thình lình, bất giác rú lên một tiếng.

Doanh Doanh lại đâm thêm một nhát vào đùi gã.

Bây giờ Dương Liên Đình đã hiểu chỗ dụng ý của Doanh Doanh là muốn cho gã rú để phân tâm Đông Phương Bất Bại, gã liền nghiến răng chịu những cơn đau điếng người, không rên la một tiếng.

Doanh Doanh tức giận quát hỏi:

– Sao mi không kêu nữa đỉ Mi mà ngồi yên thì ta chặt cả mười đầu ngón tay của mi nữa, xem mi có nhịn đau được không?

Quả nhiên Doanh Doanh vừa dứt lời đã khoa kiếm hớt đứt một ngón tay bên phải gã.

Dè đâu Dương Liên Đình tính khí quật cường gã đau đến ngất người mà vẫn lặng im.

Tuy nhiên tiếng rú đầu tiên của gã đã lọt vào tai Đông Phương Bất Bại.

Hắn giật mình liếc nhìn lại thấy Doanh Doanh đang hành hạ Dương Liên Đình.

Hắn không khỏi đau xót trong lòng, lớn tiếng thóa mạ:

– Con nha đầu chết băm chết vằm kia! Ta sẽ lột da mi!

Hắn chưa đứt lời đã nhẩy xổ về phía Doanh Doanh.

Doanh Doanh nghiêng đầu đi né tránh, chẳng hiểu có thoát khỏi mũi kim của Đông Phương Bất Bại hay không?

Hồi 173

Thầy trò bỉ ổi, Hào Kiệt than thầm

Lệnh Hồ Xung và Nhậm Ngã Hành cùng vung kiếm nhằm chém lẹ vào lưng Đông Phương Bất Bại.

Hướng Vân Thiên cầm roi nhằm quất vào đầu Dương Liên Đình đánh véo một tiếng.

Đông Phương Bất Bại chẳng kể gì đến sự sống chết của hắn, vội xoay cây kim thêu nhằm đâm vào trước ngực Hướng Vân Thiên.

Bỗng Hướng Vân Thiên cảm thấy toàn thân nhức nhối. Cây nhuyễn tiên tuột khỏi tay rớt xuống đất.

Cùng lúc đó hai thanh kiếm của Lệnh Hồ Xung và Nhậm Ngã Hành đâm sột vào lưng Đông Phương Bất Bại.

Đông Phương Bất Bại run bần bật té lăn vào người Dương Liên Đình.

Nhậm Ngã Hành cả mừng rút kiếm ra, chỉ mũi kiếm vào sau gáy hắn quát lên:

– Đông Phương Bất Bại! Té ra ngươi cũng có ngày hôm nay lọt vào tay ta.

Doanh Doanh chưa hết sợ hãi, hai chân bủn rủn không đứng vững chỉ chực té nhào.

Lệnh Hồ Xung vội chạy đến đỡ nàng thì thấy máu tươi ở má bên trái nàng đang chảy xuống.

Nàng dịu dàng nói:

– Xung ca cũng bị thương nhiều rồi.

Nàng đưa tay áo lên lau mặt cho Lệnh Hồ Xung. Bỗng thấy tay áo nàng dính máu, chàng biết mặt mình cũng bị mũi kim đâm trúng nhiều chỗ. Chàng lại thấy hai vết thương trên lưng Đông Phương Bất Bại máu tươi vọt lên như suối, hiển nhiên hắn bị tử thương.

Đông Phương Bất Bại miệng không ngớt la gọi:

– Liên đệ! Liên đệ! Bọn ác ôn hành hạ Liên đệ thật là tàn nhẫn.

Dương Liên Đình tức giận hỏi:

– Giáo chủ vẫn tự khen bản lãnh tuyệt luân mà sao không giết được mấy tên gian tặc này?

Đông Phương Bất Bại ấp úng đáp:

– Ta…. ta đã dùng hết sức bình sinh, song võ công chúng đã ghê gớm đến độ không ngờ…

Đột nhiên Đông Phương Bất Bại bật người lên rồi té xuống đất.

Nhậm Ngã Hành sợ hắn còn đứng dậy được để chiến đấu liền vung kiếm chém vào đùi hắn.

Đông Phương Bất Bại nhăn nhó cười nói:

– Nhậm giáo chủ! Chung quy giáo chủ đã thắng. Tại hạ đành chịu thất bại.

Nhậm Ngã Hành bật lên tràng cười khanh khách hỏi:

– Ngoại hiệu của ngươi bây giờ thay đổi đi chứ!

Đông Phương Bất Bại lắc đầu đáp:

– Đông Phương Bất Bại này đã bại trận thì chẳng thể sống ở đời được nữa. Còn thay đổi làm chi?

Hắn hạ thấp giọng xuống nói tiếp:

– Nếu lấy một chọi một thì giáo chủ chẳng thể nào đánh bại được tại hạ.

Nhậm Ngã Hành ngơ ngẩn một chút rồi đáp:

– Đúng thế! Bản lãnh ngươi cao cường hơn tạ Ta rất khâm phục.

Đông Phương Bất Bại nhìn Lệnh Hồ Xung nói:

– Lệnh Hồ Xung! Kiếm pháp của ngươi tuy rất cao thâm, nhưng một mình ngươi cũng chẳng thể hạ được ta.

Lệnh Hồ Xung đáp:

– Phải đấy! Sự thực thì bọn tại hạ bốn người liên thủ hợp lực vị tất đã thắng được các hạ. Có điều các hạ mải lo cho gã họ Dương mà phải bị thương. Võ công của các hạ thật thiên hạ vô địch.

Đông Phương Bất Bại mỉm cười nói:

– Hai vị nói vậy thật là khí phách của bậc đại trượng phụ Chao ôi! Ta luyện Qùy Hoa bảo điển, chế đan phục thuốc, lại theo bí quyết trong bí lục đó tu luyện chân khí, dần dần trụi hết râu, giọng nói biến đổi, tính tình cũng biến đổi luôn. Bình sinh ta rất ghét đàn bà, mà bao nhiêu tâm ý lại để cả vào chàng trai Dương Liên Đình. Đó chẳng phải là…. một chuyện kỳ dị lắm ư? Nhậm giáo chủ! tại hạ phải chết chỉ mong các hạ chấp thuận cho một điều.

Nhậm Ngã Hành hỏi:

– Điều gì?

Đông Phương Bất Bại đáp:

– Xin giáo chủ tha mạng cho Dương Liên Đình và đem y rời khỏi Hắc Mộc Nhai.

Nhậm Ngã Hành cười đáp:

– Ta phải lăng trì gã, phân thây gã làm trăm mảnh. Bữa nay chặt một ngón tay, ngày mai cắt một ngón chân…

Đông Phương Bất Bại gầm lên:

– Ngươi…. ngươi thật là ác độc!

Đoạn hắn tung mình lên lao về phía Nhậm Ngã Hành.

Tuy Đông Phương Bất Bại bị thương cực kỳ trầm trọng, động tác kém bề minh mẫn mà thế lao mình của hắn vẫn còn mãnh liệt kinh người.

Nhậm Ngã Hành vung trường kiếm đâm từ trước ngực xuyên tới sau lưng Đông Phương Bất Bại.

Cùng lúc đó, Đông Phương Bất Bại đột nhiên búng tay cho mũi kim thêu bay vụt ra, cắm vào mắt bên phải Nhậm Ngã Hành.

Nhậm Ngã Hành phải buông kiếm lùi lại. Lưng lão đụng vào tường đánh binh một cái. Tường bị đụng mạnh, sụp đổ mất một nửa.

Doanh Doanh vội chạy lại coi mắt của phụ thân thì thấy mũi kim đâm giữa tròng mắt. May lúc đó đà phóng của Đông Phương Bất Bại đã giảm sức lực. Bằng không thì mũi kim xuyên thẳng vào tới óc, khó lòng bảo toàn tính mạng. Có điều con mắt của lão chắc sẽ bị hư, chẳng còn thể nào chữa được nữa.

Nhậm Ngã Hành bị mũi kim thêu của Đông Phương Bất Bại đâm vào mắt quá sâu, chỉ còn chìa ra ở ngoài chừng nửa phân.

Doanh Doanh đưa hai ngón trỏ và ngón cái bên tay mặt cặp kim lôi ra mà không được. Nàng liền lượm lấy khung thêu mà Đông Phương Bất Bại vứt bỏ dưới đất, rút một sợi tơ nhẹ nhàng xỏ vào lỗ kim mới giật ra được.

Nhậm Ngã Hành đau quá kêu rú lên một tiếng. Máu tươi nhỏ giọt chảy xuống.

Nhậm Ngã Hành đau quá phát cáu, vung cước đá mạnh vào xác Đông Phương Bất Bại.

Thi thể Đông Phương Bất Bại tung lên rồi lại rớt xuống trúng đầu Dương Liên Đình đánh bốp một cái.

Nhậm Ngã Hành đang cơn nóng giận, phát đá của lão vận đến mười thành công lực, sức mạnh phi thường.

Đầu Đông Phương Bất Bại đập mạnh vào đầu Dương Liên Đình. Cả hai cái đầu đều vỡ tan. Máu lẫn óc chảy ra bầy nhầy trông rất rùng rợn, khiến người nhát gan không dám nhìn vào.

Lão biết võ công Đông Phương Bất Bại ghê gớm đến thế nào rồi. Hiện giơ tuy lão điên điên khùng khùng, nhưng cũng không dám coi thường, mà đề phòng rất cẩn thận, mắt nhìn đối phương chằm chặp.

Nhậm Ngã Hành nay đã giết được kẻ tử thù và đoạt lại ngôi giáo chủ Triều Dương thần giáo mà cũng từ nay bị đui một mắt. Lão vừa mừng vừa giận, bất giác ngửa mặt lên trời bật lên một tràng cười rộ. Tiếng cười của lão làm rung động cả mái ngói và vọng ra ngoài xa cũng còn nghe tiếng. Có điều tiếng cười này được vẻ căm hờn nhiều hơn là phần vui thỏa.

Thượng Quan Vân dường như hiểu ý Nhậm Ngã Hành liền nói:

– Thuộc hạ xin dâng lời cung hạ giáo chủ đã giết được tên đại nghịch phản giáo. Từ nay bổn giáo được giáo chủ đích thân điều động mọi việc để khuếch trương giáo phái, oai danh của giáo chúng sẽ vang lừng bốn bể. Thuộc hạ nguyện hết lòng trung, bái chúc giáo chủ Muôn năm trường trị Nhất thống giang hồ…

Nhậm Ngã Hành nghe Thượng Quan Vân vẫn tung hô những câu sáo mép thuộc lòng:

“danh vang bốn bể”, “trường trị muôn năm”, “nhất thống giang hồ” thì không thể nhịn được vừa phì cười vừa ngắt lời:

– Muôn năm trường tri…. là cái đếch gì..?

Nhưng lão nói tới đây lại nghĩ thầm:

– Nếu trường trị muôn năm, nhất thống giang hồ thì thực sự quả là một điều khoái lạc thứ nhất trên đời, không trách con người mong mỏi như vậy.

Nhậm Ngã Hành nghĩ tới đây rồi phá lên cười. Tiếng cười lúc này rất đỗi hả hê, ra chiều đắc ý vô cùng. ý chừng lão thỏa mãn vì đã đoạt được ngôi giáo chủ một cách chật vật, so với ngày trước lão đương nhiên làm giáo chủ còn khoan khoái hơn nhiều. Cái đó không có gì đáng trách vì cuộc tranh đấu càng cam khổ gay go bao nhiêu thì sự đắc thắng càng đáng quý bấy nhiêu.

Hướng Vân Thiên bị mũi kim thêu của Đông Phương Bất Bại đâm trúng huyệt đạo trước ngực bên tả khiến cho toàn thân tê dại hồi lâu, không nhúch nhích được. Bây giờ tức chi mới cử động trở lại, y liền lên tiếng:

– Cung hạ giáo chủ! Cung hạ giáo chủ!

Nhậm Ngã Hành tươi cười đáp:

– Hướng lão đệ! Công cuộc tru diệt đại nghịch phục hưng nghiệp cũ này, lão đệ xứng đáng là người công đầu.

Lão quay lại nhìn Lệnh Hồ Xung nói tiếp:

– Công lao của Xung nhi cũng đáng tuyên dương không kém.

Lệnh Hồ Xung liếc mắt nhìn Doanh Doanh thấy trên má nõn nà của nàng có vết máu đỏ rỉ ra, chàng lại nhớ tới cuộc ác đấu vừa qua mà trong lòng chưa hết kinh hãi.

Chàng liền nói:

– Nếu không được Doanh muội nghĩ ra kế hành hạ Dương Liên Đình khiến Đông Phương Bất Bại phải hoang mang thì khó lòng hạ được hắn.

Chàng ngừng lại một chút rồi tiếp:

– May mà mũi kim Đông Phương Bất Bại không bôi chất độc.

Doanh Doanh rùng mình gạt đi:

– Thôi đừng nói nữa. Hắn đã thành yêu quái, đâu phải là giống người nữa? Hỡi ôi! Hồi tiểu muội còn nhỏ, hắn thường bồng lên núi lấy trái cây cho ăn và nô giỡn với nhau. Không ngờ ngày nay hắn lại gặp kết quả này. Đời người thật lắm chuyện kỳ cục.

Nhậm Ngã Hành thò tay vào bọc Đông Phương Bất Bại móc ra một cuốn sách mỏng rất cũ. Những trang sách chi chít toàn chữ nhỏ li ty.

Lão giơ lên nói:

– Đây là pho Qùy Hoa bảo điển. Trang đầu đã ghi rõ “Muốn luyện chân công phải tự thiến mình”. Vì thế nên ta chẳng dại gì mà luyện những môn này.

Đoạn lão lẩm bẩm:

– Những võ công trong cuốn Qùy Hoa bảo điển thật là ghê gớm. Kẻ đã học võ chẳng ai nhìn thấy mà khỏi động tâm. May ở chỗ hồi đó ta mải luyện Hấp tinh đại pháp, nếu không thì lúc hăng say chẳng cần suy nghĩ cứ đem bảo điển ra nghiên luyện rồi cũng không biết chừng.

Nghĩ tới đây bất giác lão lại phóng cước đá vào thi thể Đông Phương Bất Bại cái nữa rồi vừa cười vừa nói:

– Dù ngươi xảo quyệt yêu ma cũng không hiểu được chỗ dụng ý của ta vì lẽ gì lại trao Qùy Hoa bảo điển cho ngươi. Ngươi tưởng lão phu không hiểu dã tâm và hành động lộng quyền của ngươi chăng? Ha ha…

Lệnh Hồ Xung nghe lão nói chột dạ nghĩ thầm:

– Té ra Nhậm giáo chủ chẳng phải vì lòng tử tế mà trao cuốn Qùy Hoa bảo điển cho Đông Phương Bất Bại. Thật là mạt cưa, mướp đắng hai bên một phường.

Lệnh Hồ Xung nghĩ tới đây bất giác ngửng đầu lên nhìn Nhậm Ngã Hành thấy máu mắt lão vẫn chảy ra không ngừng mà lão đang đắc thị cười hô hố. Thái độ của lão lúc này trong con mắt chàng là thái độ của kẻ hung dữ lộ ra ngoài mặt, khiến chàng càng hồi hộp trong lòng.

Nhậm Ngã Hành lại thò tay vào hạ bộ Đông Phương Bất Bại. Quả nhiên hai bên ngọc hành đã bị thiến rồi.

Lão càng cười lớn hơn nói:

– Giả tỷ cuốn Qùy Hoa bảo điển này mà nhường cho lũ quan thị trong triều rèn luyện thì thật đúng tư cách.

Dứt lời lão vò nát cuốn bảo điển trong taỵ Cuốn sách đã cũ kỹ mục nát, chỉ một cái xoa tay của lão là lập tức nó tan ra từng mảnh.

Nhậm Ngã Hành vung lên, những mảnh giấy vụn theo chưởng phong bay ra ngoài cửa sổ như bươm bướm.

Doanh Doanh thở dài nói:

– Vật hại người đó, gia gia hủy đi là phải…

Lệnh Hồ Xung không biết trong lòng nghĩ sao cũng cười khanh khách nói:

– Doanh muội chắc cũng sợ tiểu huynh luyện môn đó phải không?

Doanh Doanh bỗng đỏ mặt lên rú một tiếng, giận dỗi nói:

– Mỗi lần Xung ca mở miệng là lại nói chuyện nhàm rồi.

Nhậm Ngã Hành và Thượng Quan Vân được Doanh Doanh rịt thuốc vào những vết thương chi chít trên mặt, không biết bao nhiêu mà kể.

Đoạn nàng tự soi bóng trong gương thấy má bên trái có một vạch máu nhỏ, nàng sợ sau này chỗ đó sẽ thành vết sẹo thì không khỏi lộ vẻ buồn rầu.

Lệnh Hồ Xung biết vậy tìm lời an ủi:

– Doanh muội đã được diễm phúc chiếm hết những cái hay cái đẹp của thiên hạ khiến quỷ thần cũng phải ghen tức. Vậy vết sẹo đó biết đâu chẳng là cái phúc để tạo hóa khỏi sinh lòng đố kỵ.

Doanh Doanh thấy chàng nói vậy, trong bụng mừng thầm. Nàng bĩu môi hỏi lại:

– Tiểu muội được cái gì mà bảo là chiếm hết cái hay cái đẹp của thiên hạ?

Lệnh Hồ Xung đáp:

– Doanh muội nhan sắc đã tuyệt luân, thông minh quán thế, võ công cao cường, lệnh tôn lại làm đến giáo chủ Triêu Dương thần giáo, chính Doanh muội cũng được anh hùng hào kiệt trên chốn giang hồ úy kỵ thần phục, cả Đông Phương Bất Bại cũng không dám coi thường và phải hết sức chiều chuộng.

Doanh Doanh nghe chàng tán dương không nhịn được, bật lên tiếng cười hinh hích, lãng quên cả vết thương trên mặt.

Bọn Nhậm Ngã Hành năm người ra khỏi phòng riêng của Đông Phương Bất Bại, xuyên qua đường hầm trở về đại điện.

Nhậm Ngã Hành lập tức triệu tập các đường chúa, hương chủ đến hội họp.

Lão ngồi vào ghế giáo chủ tươi cười lên tiếng:

– Đông Phương Bất Bại có lòng dạ đen tối. lại ngồi chễm chệ ngôi cao, cách xa hàng thuộc hạ khiến giáo chúng sinh lòng khiếp sợ.

Bỗng lão liếc mắt nhìn quanh rồi hỏi:

– Điện này là điện gì?

Thượng Quan Vân đáp:

– Thưa giáo chủ! Đây là Thành Đức điện. Chữ “Thành Đức” rút ở câu “Văn thành võ đức” là có ý nghĩa tán dương giáo chủ văn hay võ giỏi.

Nhậm Ngã Hành cười khánh khách nói:

– Đến trình độ văn thành võ đức há phải chuyện dễ dàng?

Tuy ngoài miệng lão nói vậy, nhưng trong lòng lại tự nhủ:

– Trong thiên hạ ngoài ta ra còn ai xứng đáng với bốn chữ “văn thành võ đức” nữa?

Lão vẫy tay gọi Lệnh Hồ Xung lại gần nói:

– Xung nhi! bữa trước khi còn ở thành Hàng Châu ta đã mời ngươi gia nhập bản giáo. Khi đó ta vừa thoát khỏi tù ngục và chỉ có một mình thì những lời hứa hẹn, ngươi không tin được là phải. Hiện giờ ta đã đoạt lại ngôi giáo chủ, thì việc thứ nhất là bàn lại chuyện cũ.

Lão đập tay xuống ghế nói tiếp:

– Chỗ ngồi này chẳng sớm thì muộn sẽ về tay Xung nhi!

Đoạn lão nổi lên tràng cười ha hả.

Lệnh Hồ Xung nghe lão nói vậy không khỏi giật mình liền đáp:

– Thưa giáo chủ! Doanh muội đối với tại hạ Ơn sâu tựa bể, nghĩa nặng tầy non. Giáo chủ muốn sai tại hạ việc gì dù khó khăn đến đâu cũng chẳng dám chối từ. Nhưng tại hạ đã hứa lời với người ta thì phải làm cho xong việc lớn, vì thế mà tại hạ chưa thể vâng lời giáo chủ gia nhập thần giáo.

Nhậm Ngã Hành giương cặp lông mày lên xẵng giọng:

– Ngươi nên hiểu rõ kẻ nào ở trên cõi đời này mà không nghe lời ta thì không hay đâu.

Doanh Doanh vội kéo tay Lệnh Hồ Xung rồi cướp lời:

– Gia gia! bữa nay là ngày vui vẻ của gia gia, đã khôi phục được nghiệp lớn. Gia gia chẳng nên bận tâm về một câu chuyện nhỏ mọn. Việc Xung ca gia nhập bổn giáo để sau này sẽ tính cũng chưa muộn.

Nhậm Ngã Hành đảo mắt nhìn hai người hừ một tiếng rồi hỏi:

– Doanh Doanh phải chăng ngươi coi trọng lang quân hơn cả gia gia?

Hướng Vân Thiên liền mỉm cười đứng ra giàn xếp.

– Thưa giáo chủ! Lệnh Hồ lão đệ là bậc thiếu niên anh hùng, tính tình dĩ nhiên có điều cố chấp. Việc này xin để thuộc hạ từ từ giải thích cho chàng…

Y nói tới đây, phía ngoài điện bỗng có người lên tiếng:

– Bọn thuộc hạ là đường chúa, phó đường chúa ở Thủy Hỏa đường, cùng năm vị chánh phó hương chủ xin tham kiến giáo chủ văn thành võ đức, nhân nghĩa anh minh, trung hưng thánh giáo, bái thúc giáo chủ muôn năm trường trị, nhất thống giang hồ.

Nhậm giáo chủ hô lên:

– Mời các vị vào đây!

Bỗng thấy mấy hán tử tiến vào trong điện, co gối quỳ cả xuống.

Ngày trước Nhậm Ngã Hành lên làm giáo chủ Triêu Dương thần giáo vẫn hô huynh gọi đệ với giáo chúng trong bản giáo. Bọn thuộc hạ khi gặp mặt giáo chủ chỉ khoanh tay thi lễ mà thôi. Bây giờ lão thấy bọn thuộc hạ quỳ mọp cả xuống liền đứng phắt dậy xua tay đáp:

– Các vị bất tất phải…

Nhưng rồi lão lại tự nhủ:

– Nếu mình thiếu vẻ oai nghiêm thì các giáo đồ khi nào chịu kính phục? Năm trước sở dĩ gian nhân thoán đoạt ngôi giáo chủ của ta, có lẽ vì ta đối đãi với họ quá nhân từ dễ dãi. Vậy những lễ nghi quỳ lạy khấu đầu mà Đông Phương Bất Bại đã đặt ra, ta cứ để nguyên là hơn.

Lão toan nói:

Các vị bất tất phải đa lễ, nhưng mới nói dở câu liền ngừng lại toan ngồi xuống.

Tiếp theo lại có toán người khác lên Hắc Mộc Nhai xin vào bái kiến. Bọn này quỳ mọp xuống hành lễ. Nhậm Ngã Hành không đứng dậy nữa mà chỉ gật đầu.

Lúc này Lệnh Hồ Xung đã lùi ra đến cửa điện cách chỗ giáo chủ ngồi rất xa ánh đèn lại huyền ảo nên nhìn vào không rõ dong mạo của Nhậm Ngã Hành.

Bất giác chàng tự hỏi:

– Người ngồi trong kia là Nhân giáo chủ hay Đông Phương Bất Bại, hay một nhân vật nào giả mạo mình phân biệt thế nào được?

Tiếp theo Lệnh Hồ Xung lại nghe vang lên những lời chúc tụng của các đường chúa, hương chủ thốt ra. Chàng cảm thấy thanh âm của bọn này đượm vẻ hồi hộp lo âu. Chắc họ tự biết trong mười mấy năm qua vì tỏ ra hết dạ trung thành với Đông Phương Bất Bại, ngoài những lời chúc tụng sáo mép, họ đã đưa ra những câu phỉ báng tiền nhiệm giáo chủ là Nhậm Ngã Hành để gièm pha lão, đồng thời làm cho nổi bật vai trò của Đông Phương Bất Bại. Nay Nhậm Ngã Hành trở lại ngôi giáo chủ, lão mà bới móc chuyện cũ thì bọn chúng khó lòng tránh khỏi cái họa bay đầu.

Chàng còn phân biệt một số đê hèn chưa từng biết mặt Nhậm Ngã Hành chỉ một lòng xu phụ quyền thế. Trước kia chúng ton hót Đông Phương Bất Bại và Dương Liên Đình để được mau thăng chức và tránh tai họa thì này sự thay quyền đổi chủ đối với họ là kẻ vi thần vẫn chẳng có nghĩa gì. Những người này kéo gân cổ lên mà ca ngợi tân giáo chủ để được lão chú ý đến.

Lúc này Lệnh Hồ Xung đứng gần cửa điện. ánh sáng ban mai chiếu vào phía sau chàng. Ngoài đại điện mọi vật đều tỏ rõ, nhưng trong điện chỉ thấy lờ mờ hàng trăm người quỳ mọp dưới đất, miệng tuôn ra không ngớt những lời chúc tụng thuộc lòng. Đứng trước tình trạng vô vị này, chàng cực kỳ chán nản, bụng bảo dạ:

– Doanh muội đã hết lòng với ta, nếu nàng miễn cưỡng ta phải gia nhập Triêu Dương thần giáo, dĩ nhiên ta không cự tuyệt, nhưng phải chờ khi kìm hãm được Tả Lãnh Thiền, không để hắn dòm ngó chức chưởng môn Ngũ Nhạc kiếm phái. Đồng thời ta phải thực hành xong lời hứa với Phương Chứng đại sư chùa Thiếu Lâm và Xung Hư đạo trưởng phái Võ Đương. Mặt khác ta phải chọn lựa một người trong đám nữ đệ tử phái Hằng Sơn đứng ra tiếp thụ chức chưởng môn phái này rồi sẽ tính.

Đoạn chàng tự nhủ:

– Giả tỷ vì tình thế bắt buộc ta phải hàng phục Triêu Dương thần giáo mà cũng học lề lối của bọn vô sỉ kia thì còn chi thể thống bậc đại trượng phủ Trường hợp mà ta lấy Doanh Doanh làm vợ có phải quỳ lạy Nhậm giáo chủ thì đó là bổn phận của tế tử lễ nhạc gia. Nhưng việc hàng ngày phải quỳ mọp để tuôn ra những câu:

“Trung hưng thánh giáo”, “Trạch bị thương sinh”, “Văn thành võ đức”, “Nhân nghĩa anh minh”…. thật là nhục cho tấm thân đường đường một đấng anh hào. Không hiểu rồi lúc ấy ta sẽ làm thế nào? Trước kia ta nghĩ rằng chỉ có Đông Phương Bất Bại, Dương Liên Đình mới bày ra trò bỉ ổi này để đày đọa thuộc hạ, bắt họ coi mình như vị thánh sống, không ngờ Nhậm giáo chủ nghe những lời ton hót cũng lộ vẻ kiêu căng tự đắc, chẳng lấy thế làm bẽ bàng mới thật là kỳ.

Lệnh Hồ Xung chợt nhớ ngày còn ở trên động sám hối trong dãy Hoa Sơn bất giác chàng lẩm bẩm:

– Cứ coi võ công khắc ở trên vách đá hậu động của mười vị đại trưởng lão ma giáo thì đủ biết trong giáo phái này chẳng thiếu chi anh hùng hảo hán. Chả thế mà họ vẫn chống đối được với phe chính giáo trong mấy trăm năm. Thủy chung họ vẫn không chịu kém thế trong những cuộc tranh hùng xưng bá.

Rồi chàng kết luận:

– Những bậc hào kiệt đương thời như Hướng đại ca, Thượng Quan Vân, Giả Bố, Đổng Bách Hùng, Giang Nam tứ hữu đều là những bậc kỳ tài hiếm có. Ta hãy bỏ ra ngoài những nhân vật không cần bàn tới như Đông Phương Bất Bại, Nhậm Ngã Hành…. Song không thể để bậc hào kiệt phải khuất phục quỳ sụp lạy một người nào cho mất thể thống. Ngoài miệng họ thốt ra những câu ca tụng trời biển, mà thực ra trong bụng họ lại nguyền rủa âm thầm. Trước nay những bậc anh minh lễ hiền hạ sỉ mới làm nên đại sự, còn bậc hào kiệt tất hiên ngang khí khái. Những kẻ chịu đựng sự khuất nhục đê hèn thì toàn là hạng vu xiêm phụ nhiệt, hoặc ngấm ngầm mưu đồ tư lợi, chẳng có chút khí phách anh hùng nào hết.

Bỗng nghe Nhậm Ngã Hành bật lên tiếng cười ha hả từ cuối điện vọng ra.

Vừa ngừng tiếng cười lão nói ngay:

– Trước nay các người phụng sự Đông Phương Bất Bại thế nào và có những hành động gì bản giáo chủ đã điều tra kỹ lưỡng và ghi chép một cách rất tường tận. Có điều bản giáo chủ vì lòng bác ái không bới móc việc đã qua, sẵn lòng quảng đại bao dung cho những kẻ phải hành động theo tình trạng bắt buộc. Bản giáo chủ chỉ cần từ ngày sắp tới các vị phải hết dạ trung thành thì bản giáo chủ sẽ đối đã một cách xứng đáng, cùng hưởng phú quý vinh hoa. Bằng ai đem lòng phản trắc thì bản giáo chủ quyết nghiêm trị không dung.

Lão vừa dứt lời phía dưới lại vang lên những câu chúc tụng.

– Giáo chủ nhân nghĩa ngang trời, lượng rộng như biển, sẵn lòng dung tha lỗi lầm cho người dưới trướng. Bọn thuộc hạ từ nay nhất tâm tuân theo lệnh dụ, cốt sao giữ vẹn lòng trung, xá quá thân mình sống thác.

Nhậm Ngã Hành chờ bọn thuộc hạ tung hô hồi lâu, đến khi sự Ồn ào yên lại, lão cất giọng nghiêm khắc:

– Các ngươi lắng tai mà nghe cho rõ:

Bản giáo chủ chỉ nhân từ với những đồ đệ trung thành, còn ai phản hoàn, không tuân giáo lệnh thì chẳng những kẻ phẩm pháp chịu tội lăng trì mà toàn gia cũng bị tru lục.

Bọn thuộc hạ cũng đồng thanh lớn tiếng:

– Bọn thuộc hạ dù lớn mật đến đâu cũng không dám mảy may trái lệnh. Xin đem hết sức chó ngựa để phục vụ, những mong báo đền ơn cao đức cả của giáo chủ trong muôn một. Cầu nguyện giáo chủ nhân nghĩa anh minh, muôn năm trường trị.

Lệnh Hồ Xung nghe tiếng bọn thuộc hạ chúc tụng có vẻ run sợ thì biết họ vì kinh hãi nhiều hơn là tâm phục, chàng nghĩ thầm:

– Nhậm giáo chủ và Đông Phương Bất Bại chẳng lẽ cũng giống nhau? Đông Phương Bất Bại đã cai trị giáo chúng bằng sự tự tôn, đe dọa khủng bố giáo chúng. Ngoài mặt họ tuy vẻ trung thành mà trong lòng ấm ức không phục. Nếu Nhậm giáo chủ cũng đi vào vết xe cũ thì trường tồn thế nào được?

Chàng đang còn ngẫm nghĩ thì thấy bọn thuộc hạ lại nhao nhao lên kể tội ác của Đông Phương Bất Bại.

Người thì nói:

– Đông Phương Bất Bại sủng ái Dương Liên Đình, truất phề người công lao, giết càn kẻ vô tội, gây nên tai họa cho Triêu Dương thần giáo.

Người thì kể:

– Đông Phương Bất Bại làm hư giáo quy, bắt người uống Tam thi não thần đan một cách bừa bãi. Có kẻ lại tố cáo hắn thưởng phạt bất công, nghe lời xu nịnh, ăn tiêu xa xỉ.

Hồi 174

Quần hào ra đi một cách đột ngột

Thậm chí có người tố cáo Đông Phương Bất Bại ăn một bữa 5 con heo, 3 con bò với hàng chục con dê, khiến Lệnh Hồ Xung không khỏi nghĩ thầm:

– Đông Phương Bất Bại dù ăn khỏe đến đâu cũng chẳng bụng dạ nào mà chứa được bấy nhiêu thứ. Chắc hắn còn mời bạn bè hoặc cho thuộc hạ cùng ăn mớ hết nhiều như vậy. Hắn là giáo chủ một giáo phái thì việc mổ bò hay mổ heo để thết khách đâu có phải là một đại tội được?

Về sau còn bao nhiêu người thi nhau tố cáo tội trạng của Đông Phương Bất Bại và đi sâu vào những chi tiết nhỏ mọn, vu vợ Nào là hắn hỉ nộ thất thường, chợt cười chợt khóc. Nào là hắn mặc xiêm y sặc sỡ, ru rú trong phòng không chịu chường mặt ra trông nom giáo vụ, người thì bảo Đông Phương Bất Bại kiến thức hẹp hòi, tính tình ngu xuẩn làm việc hồ đồ. Lại có kẻ nói võ công hắn kém cỏi chỉ ỷ thế hăm người chứ không có bản lãnh chân thật nào hết.

Về điểm này thật là vu cáo, Lệnh Hồ Xung không nhịn được lẩm bẩm:

– Bọn các người quen thói dậu đổ bìm leo, thóa mạ chủ cũ chẳng tiếc lời. Về mọi điều các người tố cáo đúng hay sai ta không thể biết được, nhưng bảo bản lãnh Đông Phương Bất Bại kém cỏi thì thật là láo toét. Vừa mới đây bọn ta năm người chọi một mà phải chiến đấu liều mạng vẫn không thắng được hắn cơ hồ phải bỏ mình dưới mũi kim thêu của hắn. Đến Đông Phương Bất Bại mà còn cho là bản lãnh tầm thường thì khắp thiên hạ còn ai đáng được kể là võ công cao cường nữa? Bọn này ăn nói hồ đồ đến thế mà sao không thấy Nhậm Ngã Hành thổ lộ ý kiến gì về những điều vu hoặc này.

Tiếp theo có người lên tiếng:

– Đông Phương Bất Bại đam mê tửu sắc, hoang dâm vô độ. Nhất là mấy năm gần đây hắn cưỡng hiếp con gái nhà lương thiện, dâm loạn cả vợ con giáo chúng và sinh ra vô số con hoang.

Lệnh Hồ Xung nghĩ bụng:

– Đông Phương Bất Bại vì luyện võ công trong Qùy Hoa bảo điển mà phải thiến bộ phận sinh dục chẳng khác gì một tên thái giám. Có lý đâu y còn dâm loạn đàn bà và sinh con được?

Chàng nghĩ tới đây không nhịn được nữa phải phì cười. Tiếng cười của chàng vọng đi rất xạ Người ở ngoài trăm trượng còn nghe tiếng huống hồ bọn giáo chúng ở trong đại điện gần kề ngay đó.

Mọi người trong điện nghe tiếng cười chế nhạo của Lệnh Hồ Xung thì không khỏi căm tức, quắc mắt lên quay ra nhìn chàng.

Doanh Doanh thấy tiếng cười của chàng có thể gây nên tai họa, vội tiến lại nắm lấy tay chàng nói:

– Xung ca! Người ta đang tố cáo những hành vi tội lỗi của Đông Phương Bất Bại, chẳng có gì thú hết. Vậy chúng ta xuống núi đi chơi một lát cho thoải mái rồi sẽ trở về.

Lệnh Hồ Xung nheo mắt cười đáp:

– Cô nương nói phải đó! Tại hạ còn ở đây không khéo vô tình làm cho lệnh tôn phải nổi giận và sẽ mất đầu không biết chừng.

Hai người liền sóng vai ra khỏi trường điện, xuyên qua lầu Bạch Ngọc ngồi vào trong cũi tre rồi thả dây cho cũi từ từ hạ xuống.

Hai người âu yếm ngồi cạnh nhau, đưa mắt nhìn những lớp mây bạc lướt qua bên mình. Chỉ trong khoảnh khắc, hai người đã cách biệt hẳn với giang sơn trên Hắc Mộc Nhai đi vào thế giới khác.

Lệnh Hồ Xung ngửng đầu nhìn lên Hắc Mộc Nhai thì chỉ còn thấy tòa Bạch Ngọc lâu có ánh nắng chiếu vào phát ra tia vàng lấp loáng chàng cảm thấy trong lòng khoan khoái, liền tự nhủ:

– Ta phải tính cách rời khỏi nơi đây. Những chuyện đêm qua khác nào một cơn ác mộng. Từ đây sắp tới, bất cứ trường hợp nào, ta cũng không nên trở lại chốn này làm chi nữa.

Doanh Doanh thấy chàng thừ mặt ra chiều ngẫm nghĩ, liền hỏi:

– Xung ca! Xung ca có tâm sự gì vậy?

Lệnh Hồ Xung không trả lời câu hỏi của Doanh Doanh chàng hỏi lại:

– Doanh muội có thể đi theo tiểu huynh được chăng?

Doanh Doanh hai má ửng hồng ra chiều e lệ ấp úng đáp:

– Chúng ta…. Chúng ta chưa làm lễ thành hôn thì tiểu muội đi theo Xung ca thế nào được?

Lệnh Hồ Xung ngắt lời:

– Trước kia Doanh muội chẳng đã cùng tiểu huynh bôn tẩu giang hồ trong một thời gian khá lâu rồi là gì?

Doanh Doanh giải thích:

– Trước khác bây giờ khác! Tiểu muội…. tiểu muội trong trường hợp bất đắc dĩ phải đi với Xung cạ Tuy tiểu muội đã hết sức giữ gìn và không khỏi mang lấy điều ong tiếng vẹ Nhất là vừa rồi gia gia đã quở trách tiểu muội coi trọng lang quân hơn cả gia gia. Nếu nay tiểu muội bỏ gia gia ở lại đi với Xung ca, tất gia gia phiền não. Tiểu muội nghĩ rằng gia gia bị đau khổ mười mấy năm trời trong chốn lao tù, thậm chí tính nết người đã thay đổi nhiều. Tiểu muội phải kề cận gia gia để săn sóc người trong lúc tuổi già. Tiểu muội mong rằng Xung ca đừng thay lòng đổi dạ, tất chúng ta sau này sẽ có cơ hội sum họp lâu dài.

Mấy câu nói sau cùng của nàng rất khẽ cơ hồ nghe không rõ.

Giữa lúc ấy một đám mây trắng lơ lửng trôi bao phủ hết cũi tre.

Lệnh Hồ Xung nhìn lên, cảm thấy cõi lòng bâng khuâng.

Doanh Doanh ngồi bên cạnh nhìn chàng bằng con mắt thiết tha trìu mến mà chàng tưởng chừng như nàng đang ngồi trong mây xa tít mà với tới được.

Chiếc cũi tre hạ xuống đến chân núi.

Hai người lập tức tung mình nhảy ra ngoài.

Doanh Doanh hỏi ngay bằng một giọng rất ôn nhu:

– Xung ca định đi đâu bây giờ?

Lệnh Hồ Xung đáp:

– Tả Lãnh Thiền, chưởng môn phái Tung Sơn, đã có lời hẹn mời Ngũ Nhạc kiếm phái cùng lên núi Tung Sơn, dự cuộc đại hội cử hành vào ngày rằm tháng ba tới đây. Hắn có dã tâm mưu đồ cuộc thống nhất Ngũ Nhạc kiếm phái và nói là để tuyển cử một vị chưởng môn cho Ngũ Nhạc phái. Hắn mà lên giữ chức chưởng môn này thì rất nguy hại cho võ lâm. Vì thế tiểu huynh phải đi dự đại hội ngõ hầu phá gian kế của hắn.

Doanh Doanh gật đầu nói:

– Xung ca! Kiếm pháp Tả Lãnh Thiền tuy không địch nổi Xung ca, nhưng Xung ca cần phải coi chừng những quỷ kế bất trắc của hắn.

Lệnh Hồ Xung đáp:

– Cái đó tiểu huynh tự hiểu rồi.

Doanh Doanh lại nói:

– Tiểu muội cũng muốn đi theo Xung ca, nhưng nghĩ mình mang tiếng là yêu nữ trong Ma giáo, sự hiện diện của tiểu muội chỉ làm trở ngại cho Xung ca chứ chẳng được ích gì.

Vẻ mặt buồn thiu nàng ngập ngừng nói tiếp:

– Xung ca mà làm được chưởng môn Ngũ nhạc phái, tiếng tăm lẫy lừng thiên hạ thì khi đó giữa đôi ta hai ngả chính tà cùng cách biệt khó mà gần gũi nhau được.

Nghe Doanh Doanh nói mấy câu sau cùng bằng một giọng buồn thiu, Lệnh Hồ Xung không khỏi động lòng chàng dịu dàng hỏi:

– Đến nay Doanh muội vẫn chưa tin được lòng tiểu huynh ư?

Doanh Doanh miễn cưỡng nở một nụ cười đáp:

– Dĩ nhiên tiểu muội tin lòng Xung ca lắm rồi…

Nàng ngừng lại một chút rồi cất giọng trầm trầm nói tiếp:

– Tiểu muội nghĩ rằng con người luyện võ công đến trình độ cao siêu, tiếng tăm lừng lẫy võ lâm, tính tình thường thay đổi mà chính họ cũng không hay biết, mặc dầu thái độ cùng hành vi của họ hoàn toàn khác trước. Đông Phương thúc thúc đã đi vào con đường đó, tiểu muội đang lo gia phụ khó lòng tránh khỏi đi vào vết xe đổ, vì những người xung quanh không ngớt tán dương và đưa người lên địa vị thần thánh.

Lệnh Hồ Xung mỉm cười nói:

– Cái đó Doanh muội khỏi lọ Sở dĩ Đông Phương Bất Bại thay đổi tính tình vì hắn đã luyện những kỳ công trong Qùy Hoa bảo điển. Pho đó nay đã vò nát liệng đi rồi, dù lệnh tôn có muốn luyện tập cũng không được nữa thì việc gì mà người biến tính?

Doanh Doanh giải thích:

– Không phải tiểu muội nói riêng về võ công mà còn phân tích tính tình con người. Tỷ như Đông Phương thúc thúc dù chẳng luyện Qùy Hoa bảo điển thì từ khi lên ngôi giáo chủ Triều Dương thần giáo nắm quyền sát sinh trong tay, tự y trở nên ngông cuồng tự đại.

Lệnh Hồ Xung hiểu thâm ý của nàng sợ mình lên ngôi cao rồi cũng thay đổi thái độ, chàng liền cất giọng kiên quyết nói:

– Doanh muội! Ai thay đổi tính nết thì mặc ai. Riêng đối với tiểu huynh, Doanh Doanh bất tất phải lo về điểm này cho mệt trí. Trời đã phó cho tiểu huynh tính tình lãng mạn, rất ghét những kẻ làm oai, làm phước. Vạn nhất tiểu huynh có ngông cuồng tự đại thì đối với ai kia, tiểu huynh quyết chẳng bao giờ có lòng dạ nào khác với Doanh muội.

Doanh Doanh thở phào một cái đáp:

– Được như lời Xung ca thì tiểu muội lấy làm may lắm.

Lệnh Hồ Xung ngồi gần lại khẽ quàng tay ôm lấy Doanh Doanh nói:

– Nay tiểu huynh hãy tạm biệt Doanh muội. Doanh muội cứ ở lại đây chờ đợi. Sau khi cuộc đại hội Tung Sơn tiểu huynh sẽ đến kiếm Doanh muội ngaỵ Được tái hội rồi, đôi ta không rời xa nhau nữa.

Doanh Doanh cặp mắt sáng ngời, dường như nàng lộ vẻ vui mừng khẽ nói:

– Tiểu muội hy vọng Xung ca mọi việc đều được như ý, chóng về đây. Xung ca nên nhớ tiểu muội mong mỏi một ngày xem bằng ba thu.

Lệnh Hồ Xung gật đầu. Chàng khẽ hôn vào má nàng một cái.

Doanh Doanh mặt thẹn đỏ bừng khẽ đẩy chàng ra.

Lệnh Hồ Xung bật tràng cười ha hả, nói lời từ biệt lần nữa rồi nhảy tót lên ngựa đi ngay.

Lệnh Hồ Xung vừa về tới chân núi Hằng Sơn, bọn đệ tử canh gác dưới chân núi vừa thấy chàng lập tức báo tin lên núi.

Quần đệ tử phái Hằng Sơn lật đật xuống nghinh đón. Chỉ trong chốc lát quần hào ở biệt điện được tin cũng lũ lượt kéo xuống chào mừng.

Lệnh Hồ Xung cùng mọi người hàn huyên rồi hỏi đến tình hình gần đây thì Tổ Thiên Thu lên tiếng:

– Kính trình chưởng môn! Bọn nam đệ tử ở biệt điện ngày ngày luyện tập võ công, tuân giữ quy củ không ai dám đặt chân lên núi.

Lệnh Hồ Xung hớn hở nói:

– Qúy vị giữ gìn như vậy thì hay lắm.

Nghi Hòa cười nói:

– Các vị không lên ngọn núi chính là đúng sự thật, còn việc các vị giữ đúng quy củ hay không thì đệ tử chưa dám chắc.

Lệnh Hồ Xung nghi ngờ hỏi:

– Sư muội đã thấy những chuyện gì xảy ra?

Nghi Hòa đáp:

– Bọn đệ tử trong am chính, suốt ngày đêm cũng nghe tiếng ồn ào ở Thông Nguyên cốc, chẳng lúc nào yên tĩnh, không hiểu họ làm gì?

Lệnh Hồ Xung cười khanh khách nói:

– Tưởng điều chi quái lạ, còn muốn giữ họ ngồi yên thì không được.

Lệnh Hồ Xung bấm ngón tay nhẩm tính thấy ngày rằm tháng ba, ngày mở cuộc đại hội trên núi Tung Sơn không còn xa mấy.

Chàng liền cất tiếng hỏi:

– Hôm tại hạ lên nhận chức chưởng môn phái Hằng Sơn, chưởng môn phái Tung Sơn đã phái Lâm Hậu cầm Ngũ nhạc lệnh kỳ hẹn chúng ta lên dự cuộc đại hội trên núi Tung Sơn vào ngày rằm tháng ba hẳn các vị còn nhớ?

Đào Căn Tiên nói ngay:

– Có thế thật! Nhưng việc gì phải quan tâm tới điều đó? Nay chưởng môn cấp cho Đào mỗ một cây cờ lệnh đến núi Tung Sơn kêu chưởng môn phái đó tới đây là xong.

Đào Chi Tiên hỏi xen vào:

– Nếu hắn không chịu đến thì làm thế nào?

Đào Căn Tiên hỏi lại:

– Theo ý ngươi thì sao?

Đào Diệp Tiên lên tiếng:

– Cứ thế này là yên chuyện.

Hắn vừa nói vừa nắm tay kéo ra hai bên như kiểu kéo xác. ý hắn muốn nói:

xé xác Tả Lãnh Thiền làm bốn mảnh.

Mọi người đều cười ồ. Lệnh Hồ Xung cũng cười nói:

– Họ đã ước hẹn chưởng môn các phái trong Ngũ Nhạc kiếm phái lên cả Tung Sơn. Nay ta thỉnh Tả chưởng môn tới đây, mình phải mời hắn ăn uống, như thế là may cho họ và thiệt cho mình. Huống chi nơi đây là cửa Phật, những cuộc náo nhiệt sát sinh không được tự do thì kém bề hứng thú. Bản tòa tưởng chúng ta kéo cả ngàn người lên núi Tung Sơn ăn uống cho thỏa thích và họ phải nhọc lòng tiếp đãi. Như thế có hay hơn không?

Quần hào ngồi ở Thông Nguyên Cốc chẳng khác gì tù giam lỏng nghe Lệnh Hồ Xung nói vậy đều vỗ tay hoan hô vang dội cả một góc trời.

Lệnh Hồ Xung cười nói:

– Đến Tung Sơn rồi chúng ta cần ăn uống cho thật nhiều. Có thế họ mới chịu phục bản lãnh đồ đệ phái Hằng Sơn đều là những tay ăn to uống lớn.

Kế Vô Thi cười hỏi:

– Nếu vậy quần đệ tử phái Hằng Sơn sẽ biến thành bọn giá áo túi cơm thì làm thế nào?

Lệnh Hồ Xung cười đáp:

– Bọn mình ăn nhiều bao nhiêu càng làm xót dạ Tả Lãnh Thiền bấy nhiêu chứ sao?

Mọi người nghe Lệnh Hồ Xung nói vậy đều khoái chí, quyết định hôm sau lên đường.

Tối hôm ấy Lệnh Hồ Xung cùng ăn uống một bữa thỏa thích ở Thông Nguyên Cốc. Người nào cũng say túy lúy mới đi ngủ.

Sáng hôm sau quần hùng tỉnh dậy thì trời đã quá ngọ mà hành trang chưa kịp thu xếp chi hết, đành phải hoãn lại sáng mai mới thượng lô…

Bọn nữ đệ tử đã chuẩn bị sẵn sàng không đi được ngay, ai nấy đều nóng ruột và có ý tức mình với bọn quần hào vì tham chén mà lỡ một ngày.

Sáng sớm hôm sau, Lệnh Hồ Xung cùng bọn nữ đệ tử phái Hằng Sơn và quần hào lên đường nhằm phía Tung Sơn tiến phát.

Một hôm đoàn người đi đến bờ sông Hoàng Hà thì trời vừa tối, phải kiếm một nơi để ngủ trọ.

Hôm sau, Lệnh Hồ Xung dậy thật sớm để lên đường, không ngờ, bốn bề im lặng như tờ, chưa ai dậy hết. Chàng thấy tình trạng sáng nay khác hẳn mấy bữa trước, quần đệ tử dậy sớm lắm, nên trong lòng không khỏi hoang mang.

Tối hôm qua chàng cũng uống rượu với quần hào, bây giờ có tình hình khác lạ, bất giác nghĩ thầm:

– Tối hôm qua, mình vui chén quá say, không hiểu bọn nữ đệ tử có bị kẻ thù ám hại không? Mọi ngày họ dậy sớm mà sao sáng nay chưa thấy động tĩnh gì? Nếu xảy chuyện bất trắc thì ta mang tội nhiều nhất vì không trông coi cho họ được an toàn.

Nghĩ tới đây chàng xao xuyến vô cùng, vội với lấy cái áo khoác dài vào mình rồi lật đật chạy ra ngoài phòng cất tiếng gọi:

– Nghi Lâm, Nghi Thanh sư muội! các vị đã dậy chưa?

Nghi Lâm ở trong phòng vội dạ một tiếng rồi chạy ra hỏi:

– Sư ca chưởng môn! Có chi vậy? Bọn tiểu muội dậy cả rồi.

Lệnh Hồ Xung nghe Nghi Lâm nói vậy đã khoan tâm được một chút.

Chàng hỏi tiếp:

– Đêm qua các vị đều bình yên cả chứ?

Nghi Lâm đáp:

– Bọn tiểu muội đều bình yên, không có chuyện gì xảy ra cả…

Nghi Thanh cũng chạy ra cười hỏi:

– Chưởng môn sư ca! Những ông bạn quý của đại sư ca không hiểu ăn uống say sưa đến thế nào mà bây giờ quý vị chưa ai dậy cả!

Lệnh Hồ Xung ngửng đầu trông chiều trời thì đã vào khoảng cuối giờ thìn sang đầu giờ tỵ. Chàng lại hoang mang hỏi:

– Sao đến bây giờ bọn họ chưa một ai dậy thì thật là kỳ.

Nghi Lâm dường như không lấy thế làm lọ Nàng mỉm cười đáp:

– Tiểu muội chưa thấy vị nào dậy cả, chắc các vị còn mơ màng giấc điệp, không chừng quá ngọ các vị mới dậy như các bữa trước cũng không biết chừng.

Nàng nói mấy câu này vẻ mặt rất thản nhiên. Trái lại Lệnh Hồ Xung nghe nói trong lòng hồi hộp vô cùng! Chàng tự hỏi:

– Chẳng lẽ hơn ngàn người say sưa hết? Huống chi trong bọn này có mấy chục người không uống một giọt rượu thì làm sao lại ngủ đến bây giờ chưa dậy? Hỏng bét! Trong vụ này tất có điều lắt léo mất rồi.

Chàng hoảng hốt chạy vào trong ngôi nhà từ đường lớn là nơi mà quần hào tụ tập và ngủ tại đó.

Lệnh Hồ Xung thấy cửa đóng, chàng giơ tay lên cửa, trong nhà vẫn không có tiếng người đáp lại.

Lệnh Hồ Xung liền quanh ra phía sau, vượt qua tường mà vào nhà thì chẳng thấy bóng một ai. Chàng ngó quanh trong nhà một lượt bỗng nhìn thấy một tờ giấy đặt trên bàn.

Lòng chàng run lên, bước vội tới trước bàn cầm tờ giấy lên đọc:

“Lệnh Hồ công tử! Bọn thuộc hạ vừa nhận được Hắc Mộc lệnh bài của Triêu Dương thần giáo đưa đến. Nhậm giáo chủ ra nghiêm lệnh cho bọn thuộc hạ phải hỏa tốc trở về Hắc Mộc Nhai, đi suốt ngày đêm, không được chậm trễ. Đồng thời theo lệnh giáo chủ, bọn thuộc hạ không được nói cho công tử biết. Vậy bọn thuộc hạ tạm thời từ biệt. Sau này sẽ có ngày tái hội. Trong lúc vội vàng thơ chẳng hết lời. Mong công tử lượng thứ!” Cuối thơ thự danh:

“Kế Vô Thi, Tổ Thiên Thu, Lão Đầu Tử và hết thảy anh em đồng bái”.

Lệnh Hồ Xung đọc xong lá thư để lại, tuy trong dạ bâng khuâng vì bọn họ bỏ đi một cách đột ngột, nhưng trái lại chàng yên tâm rất nhiều. Vì lúc trước chàng yên trí đã xảy chuyện bất trắc, rất có thể máu chảy, thây phơi và cả ngàn người bị chết thảm rồi.

Bây giờ chàng biết rõ bọn họ được Nhậm Ngã Hành triệu về thì trong lòng rất nhẹ nhõm.

Song chàng lại tự hỏi:

– Vì lẽ gì Nhậm giáo chủ phải dùng Hắc mộc lệnh bài để gọi họ tức tốc trở về? Sao giáo chủ lại không cho ta hay? Phải chăng lão có điều bất mãn với tả à phải rồi! Lão yêu cầu ta gia nhập Triêu Dương thần giáo mà ta không chịu. Bữa trước trong điện, bọn thuộc hạ của lão đang làm lễ bái kiến và kể tội Đông Phương Bất Bại, ta vô ý bật lên tiếng cười. Chắc họ cho là ta khinh thường họ mới nổi lên tràng cười chế diễu, rồi bọn họ đều tức giận tạ Thực ra đó là một điều ta đã đắc tội Nhậm giáo chủ.

Rồi chàng tự nhủ:

– Trong bọn Lão Đầu Tử nhiều người đã phải uống Tam thi não thần đan, hễ thấy Hắc mộc lệnh bài đưa đến là họ kinh hồn táng đởm, không dám trái lệnh, nên đang đêm họ cũng lật đật lên đường đi ngaỵ Điều đó không có chi đáng trách. Nhưng Doanh Doanh mà biết việc này, nàng tất oán hận phụ thân vô cùng vì nàng cho là lão rút người về làm bớt lực lượng của ta lên núi Tung Sơn. Nhưng ta thì cái đó không quan hệ mấy, ta chỉ mong giữa nàng và phụ thân đừng xảy ra chuyện gì xích mích là hay hơn hết.

Lúc này bọn Nghi Hòa, Nghi Thanh, Nghi Lâm và nhiều người đã nhẩy ùa vào trong nhà từ đường.

Họ nghe tin quần hào đột nhiên im lặng bỏ đi thì không khỏi ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau.

Chỉ có Nghi Hòa là người thứ nhất không ưa quần hào vì họ hay làm huyên náo, y thấy quần hào đi khỏi thì lộ vẻ vui mừng nói:

– Những ông tướng bỏ đi càng haỵ Các ông mà còn ở phái Hằng Sơn, ngày đêm ăn uống cùng quấy phá loạn xạ ngầu khiến cho người ta mất hết sự yên tĩnh là phải lo nghĩ về họ luôn luôn, nếu họ có dã tâm làm càn.

Nghi Thanh vẫn lộ vẻ băn khoăn nói:

– Nhậm giáo chủ triệu tập bọn họ về một cách đột ngột và nhất lạo vào lúc cùng đi lên núi Tung Sơn thì tất có dụng ý gì?

Nghi Thanh chợt nghĩ ra điều gì, nàng nói tiếp:

– Nay vì lựa chọn chưởng môn cho Ngũ Nhạc phái mà bọn ta lên núi Tung Sơn. Vì chưởng môn sau này tất nhiên phải ra mặt đối nghịch với ma giáo. Nếu để bọn môn đồ của họ tham dự vào công cuộc tuyển lựa chưởng môn chính phái thì còn nghĩa lý gì?

Trịnh Ngạc bỗng xen vào:

– Nghi Thanh sư tỷ nói vậy là phải lắm! Bọn họ đi khỏi thật hay vô cùng! Nếu đại sư ca của chúng ta được lựa chọn làm chưởng môn Ngũ nhạc phái mà có mặt bọn Ma giáo thì nhất định phái Tung Sơn viên vào lẽ đó mà phản kháng.

Lệnh Hồ Xung mỉm cười, nghĩ thầm trong bụng:

– Các cô này không muốn cho bọn quần hào thô lỗ đứng ngang hàng với các cô nên trong lòng rất lấy làm khó chịu. Có điều các cô nể mặt ta nên không dám nói mà thôi. Nay bọn quần hào tự ý bỏ đi khác nào nhổ được cái đinh trước mắt, nên các cô lấy làm khoan khoái lắm là phải.

Lệnh Hồ Xung tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng chàng không nói ra miệng.

Bất thình lình từ trong gian phòng ở dẫy nhà mé tây có tiếng ú ớ. Tiếp theo là những tiếng đập thình thình vang lên.

Nghi Hòa lên tiếng quát hỏi:

– Ai làm gì vậy?

Y hỏi đến hai ba câu vẫn không thấy tiếng người đáp lại mà tiếng đập vẫn nhộn lên.

Nghi Hòa liền chạy tới cửa phòng căn nhà này. Thấy cửa phòng vẫn đóng chặt, y liền đạp mạnh vào cánh cửa đánh binh một cái, thì ra cánh cửa chỉ khép hờ, vừa đẩy bung ra.

Nghi Hòa ngó đầu vào trong phòng thì thấy cảnh tượng rất kỳ dị. Năm sáu người đàn ông nằm chồng lên nhau ở trên giường.

Nghi Hòa nhìn kỹ lại bọn này chính là Đào cốc lục tiên.

Y vừa kinh hãi vừa buồn cười cất tiếng gọi:

– Đại sư ca! Đại sư ca mau mau xuống đây mà coi!

Lệnh Hồ Xung lật đật chạy tới nơi đứng sau lưng Nghi Hòa. Chàng nhìn vào không khỏi giật mình.

Lệnh Hồ Xung ngẩn người ra một lúc rồi tiến vào phòng.

Trước hết chàng ôm Đào Căn Tiên đặt xuống hỏi:

– Các vị làm trò gì thế này?

Nhưng Đào Căn Tiên chỉ ú ớ nói không ra tiếng.

Lệnh Hồ Xung nhìn vào miệng hắn thì thấy trong miệng bị nhét giẻ thật chặt. Chàng liền móc giẻ ra.

Bây giờ Đào Căn Tiên không bị cắt họng nữa, liền ngoác miệng ra thóa mạ:

– Con bà nó! Mồ mả thập bát đại tổ tôn nhà nó không được yên lành. Nó động mồ động mả mới chơi ta vố này. Con cháu mười đời nhà mi phải tội chết đâm, chết chém, sinh đứa nào chết đứa ấy…

Lệnh Hồ Xung không nín được phải bật cười ngắt lời:

– Ô hay! Đào Căn Tiên đại ca! Tại hạ có điều chi đắc tội với đại ca đâu?

Đào Căn Tiên lại văng tục:

– Tổ mẹ nó! Đào mỗ thóa mạ công tử làm chỉ Lão gia chỉ thóa mạ những quân khốn kiếp giở thói đê hèn. Lão gia mà còn gặp nó quyết xé xác ra 4 mảnh, 8 mảnh, 16 mảnh…. rồi thành trăm mảnh.

Lệnh Hồ Xung lại hỏi:

– Vậy chứ Đào Căn Tiên đại ca thóa mạ ai thế?

Đào Căn Tiên đáp:

– Nó là quân đốn mạt. Lão gia đang cùng mọi người uống rượu vì sơ ý mà tên chó chết đó đến tập kích. Rồi bị nó điểm huyệt một cách đột ngột. Chúng còn quăng lão gia chồng chất lên nhau như một đống củi. Tổ Thiên Thu, Lão Đầu Tử là những quân vô hại. Tổ tôn mười chín đời nhà chúng nó đều là phường hèn ha…

Bây giờ Lệnh Hồ Xung mới hiểu bọn Đào cốc lục tiên không phải là môn đồ Ma giáo, nên quần hào đã kiềm chế họ rồi để lại đây chứ không đưa về Hắc Mộc Nhai. Lệnh Hồ Xung lại cất người thứ hai là Đào Hoa Tiên bỏ xuống, móc giẻ trong mồm ra. Chàng vừa móc được một nửa hắn đã líu lô lên giọng.

Lúc rút hết giẻ ra rồi, Đào Hoa Tiên nói:

– Đại ca! Đại ca nói thế không đúng! Xé chúng làm bốn mảnh, tám mảnh rồi cứ thế mà gấp đôi thì sao lại thành trăm ngàn mảnh được?

Đào Căn Tiên nói:

– Ta thích xé hắn làm trăm mảnh cũng được chứ cần gì phải gấp đôi lên mãi. Đào Hoa Tiên nói:

– Sao lại không gấp đôi? Như thế thì còn nghĩa lý gì?

Huyệt đạo hai người này còn chưa giải khai, mới có cái miệng là tự do là cãi nhau liền.

Lệnh Hồ Xung cười nói:

– Hai vị đừng cãi nhau nữa. Câu chuyện đêm qua thế nào?

Đào Căn Tiên nói:

– Ta biết thế nào được? Bọn ta đang uống rượu vui thích thì đột nhiên sau vai tê chồn. Thế là sáu anh em bị sáu con rùa điểm huyệt có lý đâu chúng lại đùa thế được?

Đào Hoa Tiên hỏi:

– Bọn con rùa nào? Chúng ta đi bắt họ đem về để đánh nhau đến người sống thì ta chết.

Đào Căn Tiên hỏi:

– Ta sống người chết thế là nghĩa làm sao? Chúng ta không liều mạng với Lệnh Hồ công tử. Ngươi lại không liều mạng với t? Như vậy phải nói đánh liều mạng cho nó chết ta sống mới phải chứ!

Lệnh Hồ Xung cười nói:

– Bây giờ việc khẩn yếu là phải giải khai huyệt đạo cho các vị đã.

Rồi chàng giải khai huyệt đạo cho Đào Hoa Tiên.

Đoạn chàng chạy ra ngoài phòng để không phải nghe sáu anh em lão cãi nhau ỏm tỏi vì những chuyện không đâu.

Trịnh Ngạc cười hỏi:

– Đại sư ca sáu anh em họ làm gì vậy?

Tần Quyên xen vào:

– Bọn họ là những La hán chồng lên nhau.

Chẳng ngờ Đào Căn Tiên và Đào Hoa Tiên võ công rất cao cường, tai nghe rất minh mẫn. Tần Quyên nói rất khẽ mà Đào Hoa Tiên đã cất tiếng thóa mạ:

– Tiểu ni cô! Nói nhăng gì thế? Sao dám bảo bọn ta là La hán chồng.

Tần Quyên cười nói:

– Tiểu muội không phải là tiểu ni cô.

Đào Hoa Tiên nói:

– Cô ở cùng bọn tiểu ni cô thì cũng là tiểu ni.

Tần Quyên nói:

– Lệnh Hồ chưởng môn cũng ở với bọn tiểu muội, y có là tiểu ni cô không?

Đào Căn Tiên nói:

– Đúng rồi! Y cũng là tiểu ni cô.

Trịnh Ngạc cười hỏi:

– Thế thì các vị cùng ở với bọn tiểu ni cũng là tiểu ni cô cả rồi ư?

Đào Căn Tiên và Đào Hoa Tiên cứng họng không trả lời được quay ra oán hận nhau. Người nọ bảo người kia chẳng ra gì để biến thành tiểu ni cả lũ.

Lệnh Hồ Xung cùng bọn Nghi Hòa ở ngoài phòng chờ đã khá lâu mà thủy chung vẫn không thấy bọn Đào cốc lục tiên ra.

Lệnh Hồ Xung chạy lại đẩy cửa tiến vào thì thấy Đào Hoa Tiên cười hì hì chạy lui chạy tới mà chẳng giải khai huyệt đạo cho mấy người kia.

Lệnh Hồ Xung cười ha hả đưa tay giải khai huyệt đạo cho rồi vội vã rút lui ra khỏi phòng.

Bỗng nghe những tiếng “binh binh”, “lách cách” trong phòng nổi lên rất nhộn nhịp.

Hồi 175

Bất Giới hòa thượng lại xuất hiện

Lệnh Hồ Xung để mặc cho Đào cốc lục tiên ở trong phòng cãi nhau, chàng liền cùng mọi người ra đi.

Đoàn người rẽ mấy khúc quanh đi vào con đường ở giữa cánh đồng.

Lệnh Hồ Xung chợt trông thấy một cây đào non, mỡn xanh, tươi nụ hoa mới nở dường như chờ đợi gió xuân sẽ nở tung ra. Chàng liên tưởng đến Đào cốc lục tiên, miệng lẩm bẩm:

– Cây đào này thật đẹp mắt. Người ta thường nói:

“Đào lý vô ngôn”. Giống đào là một thứ cây chẳng những xanh tươi mà lại ý nhị kín đáo. Thế mà bọn Đào cốc lục tiên thì lắm mồm lắm miệng, ăn nói toàn chuyện không đâu, hình thù lại bê bối chẳng có chút tư cách nào giống đào cả.

Chàng vừa cười thầm vừa tiến bước. Bỗng nét mặt chàng trở lại nghiêm nghị, dường như sực nhớ ra điều gì, bụng bảo dạ:

– Nhậm giáo chủ hiệu triệu quần hào về Hắc Mộc Nhai một cách đột ngột mà lại dấu cả ta thì đủ biết lão oán hận ta vô cùng. Tội nghiệp cho Doanh Doanh ở vào tình thế rất khó xử. Một bên là hiếu, một bên là tình, nàng biết thiên về bên nào?

Nghĩ tới đây chàng bỗng xịu mặt lại, bất giác buông tiếng thở dài.

Chàng không ngờ tiếng thở dài của mình đã lọt vào tai một thiếu nữ đi sau.

Nàng cất tiếng hỏi:

– Lệnh Hồ đại ca! Dường như trong lòng đại ca có tâm sự gì không vui. Phải vậy không?

Lệnh Hồ Xung nghe thanh âm nhận ra đó là tiếng Nghi Lâm. Chàng quay đầu nhìn lại thấy nàng tỏ ra rất quan tâm đến mình.

Chàng liền lắc đầu gượng cười đáp:

– Không! Tiểu huynh không có tâm sự chi buồn phiền. Chỉ vì các bạn hữu bỏ đi một cách đột ngột không một lời từ biệt, khiến tiểu huynh không khỏi bâng khuâng trong dạ.

Nghi Lâm dường như không thỏa mãn về câu trả lời của chàng, nàng hỏi tiếp:

– Bọn người đó đều kính cẩn tuân theo mệnh lệnh của Nhậm đại tiểu thự Bọn họ đã biết tiểu thư hết lòng hết dạ với đại ca mà còn dám cư xử bất lịch sự với đại ca thì ra họ dám phật ý Nhậm đại tiểu thư hay sao?

Lệnh Hồ Xung đáp:

– Quần hào kính nể Nhậm đại tiểu thư là chuyện khác, nhưng phụ thân nàng hiện này đã đoạt lại ngôi giáo chủ Triều Dương thần giáo, dĩ nhiên họ phải phục tòng nghiêm lệnh của lão. Hơn nữa, họ đã uống Tam thi não thần đan mà chống chọi với lão thì những con trùng đền thời không có thuốc kìm hãm sẽ phát tác. Vấn đề chết người này khiến họ lúc nào cũng hoang mang.

Nghi Lâm hạ thấp giọng xuống ngập ngừng hỏi:

– Tiểu muội muốn hỏi đại ca một điều được chăng?

Lệnh Hồ Xung mỉm cười đáp:

– Dĩ nhiên là được! Sư muội có điều chi thắc mắc thì cứ việc hỏi.

Nghi Lâm hai má ửng hồng hỏi:

– Giữa Nhậm đại tiểu thư và Nhạc tiểu thư, đại ca ưa thích ai hơn?

Lệnh Hồ Xung bị câu hỏi bất ngờ chàng không liệu trước được thành ra luống cuống. Chàng không biết trả lời thế nào liền hỏi lại:

– Sư muội hỏi ta câu đó làm chi?

Nghi Lâm thành thật đáp:

– Đây là nhị vị sư tỷ Nghi Hòa, cùng Nghi Thanh dặn tiểu muội hỏi đại sư ca.

Lệnh Hồ Xung càng lấy làm lạ, chàng vừa cười vừa hỏi lại:

– Các ngươi đều là những kẻ tu hành mà hỏi đến chuyện này là có dụng ý gì?

Nghi Lâm bẽn lẽn lắc đầu đáp:

– Lệnh Hồ đại ca! Câu chuyện giữa đại ca và Nhạc tiểu thư trước nay tiểu muội không nói với ai cả. Từ bữa Nghi Hòa sư tỷ đả thương Nhạc tiểu thư rồi đôi bên sinh hiềm khích. Vì lý do đó hai sư tỷ lên núi Hoa Sơn báo tin việc đại sư ca lên tiếp nhiệm chưởng môn phái Hằng Sơn liền bị họ giam giữ không tha về nữa.

Lệnh Hồ Xung hơi lộ vẻ ngạc nhiên hỏi:

– Ồ! Đúng thế thật! ta vẫn băn khoăn lo lắng không hiểu vì lý do gì hai vị sư muội đi Hoa Sơn không trở về và cũng không thấy có hồi âm. Té ra họ bị giữ ở núi Hoa Sơn. Nhưng tại sao sư muội biết rõ thế?

Nghi Lâm ngập ngừng đáp:

– Tin này…. do Điền Bá Quang đã cho hay.

Lệnh Hồ Xung cười đáp:

– Có phải tên đồ đệ của sư muội không?

Nghi Lâm đáp:

– Chính hắn! Sau khi đại sư ca lên Hắc Mộc Nhai, mấy vị sư tỷ nhờ gã họ Điền lên núi Hoa Sơn để dò la tin tức.

Lệnh Hồ Xung gật đầu:

– Gã họ Điền khinh công trác tuyệt mà đi dò la tin tức thật khó có người phát giác ra được. Gã có gặp hai vị sư muội đó không?

Nghi Lâm đáp:

– Dĩ nhiên là gặp rồi. Có điều họ canh phòng rất nghiêm mật. Gã muốn cứu hai vị ra mà không được. may ở chỗ hai vị sư tỷ không bị hành hạ khổ sở. Tiểu muội đã biên thơ cho gã họ Điền dặn gã đừng gây chuyện với phái Hoa Sơn, hoặc đả thương ai để khỏi phiền cho đại sư ca.

Lệnh Hồ Xung cười hì hì nói:

– Sư muội giỏi thật! Sư muội viết thư ra lệnh cho gã thật đúng tư cách của vị nghiêm sư đối với đồ đệ.

Nghi Lâm thẹn đỏ mặt lên nói:

– Tiểu muội ở ngọn Kiến Tính mà gã ở hang Thông Nguyên nên chỉ có cách viết thư này nhờ mấy vị sư tỷ đưa xuống để dặn bảo gã.

Lệnh Hồ Xung cười nói:

– Tiểu huynh nói giỡn mà thôi! Sư muội bất tất phải quan tâm! Điền Bá Quang còn được thêm tin tức gì nữa không?

Nghi Lâm đáp – Gã bảo đã được chứng kiến một chuyện vui mừng. Nhạc tiên sinh, sư phụ của đại ca đã kén được rể đông sàng theo như điều mong ước.

Lệnh Hồ Xung biến sắc.

Nghi Lâm sợ quá không dám nói nữa.

Lệnh Hồ Xung bâng khuâng trong dạ.

Chàng ngơ ngác hỏi lại:

– Còn gì nữa? Sao sư muội không nói tiếp? Tiểu huynh có sao đâu?

Tuy chàng nói vậy nhưng chính tai chàng nghe cũng lạc giọng.

Nghi Lâm nói:

– Lệnh Hồ đại ca tưởng không nên khó chịu về vụ này. Hai vị sư tỷ Nghi Hòa và Nghi Thanh đều cho là giữa Nhậm đại tiểu thư và Nhạc tiểu thư thì Nhậm đại tiểu thư đều hay hơn gấp mười Nhạc tiểu thư, bất luận về dong nhan hay về bản lãnh, mặc dầu Nhậm đại tiểu thư là người trong Ma giáo.

Lệnh Hồ Xung nhăn nhó cười nói:

– Tiểu huynh có điều gì khó chịu đâu? Trái lại tiểu huynh còn mừng cho tiểu sư muội được duyên ưa phận đẹp. Điền Bá Quang…. có gặp tiểu sư muội của ta…

Chàng nói tới đây nghẹn họng không thốt ra lời nữa.

Nghi Lâm nói:

– Theo lời Điền Bá Quang thì vụ thành hôn của Nhạc tiểu thư đã cử hành một cách cực kỳ long trọng, trên ngọn Ngọc nữ phong núi Hoa Sơn. Đâu đâu cũng treo đèn kết hoa, cực kỳ náo nhiệt. Các môn phái tấp nập kéo tới mừng nhưng Nhạc tiên sinh không báo tin này cho phái Hằng Sơn coi ta như thù nghịch.

Lệnh Hồ Xung chỉ khẽ gật đầu chứ không nói gì.

Nghi Lâm lại nói tiếp:

– Vu Tẩu và Nghi Văn sư tỷ đến mời phái Hoa Sơn là vì lòng tốt. Bọn họ đã chẳng cho người đưa lễ vật đến chúc mừng đại ca thì chớ, họ còn bắt giữ sứ giả không tha cho về là nghĩa làm sao? Hành động này thật trái với quy củ võ lâm. Nhạc tiên sinh vốn người thủ lễ quân tử mà chuyện này tỏ ra hẹp hòi lỗ mãng.

Lệnh Hồ Xung dường như vẫn bâng khuâng trong dạ. Chàng đứng trơ ra ngơ ngẩn xuất thần. Dường như chàng không để ý đến câu hỏi của Nghi Lâm nên không buồn trả lời.

Nghi Lâm lại nói:

– Nghi Hòa và Nghi Thanh sư tỷ còn nói hành động của phái Hoa Sơn đã không quang minh lỗi lạc thì chúng ta bất tất phải giữ lịch sự với họ. Phen này chúng ta lên núi Tung Sơn mà gặp bọn họ cần phải chất vấn họ thả người, chứ không để họ làm bậy thế được.

Lệnh Hồ Xung chỉ khẽ gật đầu mà chẳng bảo sao.

Nghi Lâm nhìn dáng điệu thẫn thờ của Lệnh Hồ Xung như người mất hồn bạt vía, nàng không khỏi buông tiếng thở dài, cất giọng ôn nhu khuyên chàng:

– Lệnh Hồ đại ca! Đại ca chẳng nên nghĩ nhiều cho hao tổn tinh thần mà cần bảo trọng tấm thân.

Nghi Lâm dứt lời, thủng thẳng rút lui.

Lệnh Hồ Xung thấy nàng đi mỗi lúc một xa, chàng sực nhớ ra chuyện gì liền cất tiếng gọi:

– Sư muội!

Nghi Lâm dừng bước ngoảnh đầu lại hỏi:

– Đại sư ca có điều chi dạy bảo?

Lệnh Hồ Xung ngập ngừng:

– Người thành hôn với Nhạc tiểu sư muội là…. là…

Nghi Lâm gật đầu nói tiếp:

– Là gã họ Lâm.

Đoạn nàng chạy đến trước mặt nắm lấy tay chàng, buồn rầu nói:

– Đại sư ca! Gã họ Lâm so với đại sư ca khác nhau một trời một vực. Nhạc tiểu thư là người ngu xuẩn mới chịu lấy gã. Các vị sư tỷ sở dĩ không nói chuyện này với đại sư ca là sợ đại ca phiền lòng. Mấy bữa nữa chúng ta lên núi Tung Sơn chắc sẽ gặp cô ả cùng đức lang quân. Đại ca mà nhìn thấy cô ta thay đổi y phục ra kiểu nàng dâu mới không chừng…. sẽ là một chướng ngại cho việc lớn của chúng tạ Ai cũng mong rằng lúc đó mà có Nhậm đại tiểu thư ở bên cạnh đại sư ca là chuyện rất haỵ Các vị sư tỷ ân cần dặn tiểu muội phải ráng khuyên giải đại sư ca đừng bận tâm đến con người hồ đồ là Nhạc tiểu thư nữa.

Trên môi Lệnh Hồ Xung thoáng lộ một nụ cười chua chát, chàng tự nhủ:

– Bọn này đều lo cho ta không chịu nổi những mối xúc động trong lòng, nên ân cần khuyên giải tạ Mấy bữa trước đây ta cùng quần hào uống rượu say sưa, nói cười thỏa thích không chừng cũng do bọn Nghi Hòa xúi giục họ bày đặt ra những cuộc này để ta khuây khỏa nỗi phiền.

Đột nhiên chàng cảm thấy mấy giọt nước mắt rớt xuống mu bàn tay, liền ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy những hạt lệ long lanh trong khóe mắt Nghi Lâm đang từ từ rớt xuống.

Chàng kinh ngạc ngập ngừng hỏi:

– Tại sao sư muội…. sư muội lại sa lụy?

Nghi Lâm buồn rầu đáp:

– Điều mà tiểu muội lo âu nhất là phải nhìn thấy vẻ mặt than thở của đại sư cạ Nếu đại sư ca không nhịn nổi đau lòng thì cứ bật lên tiếng khóc, tiểu muội còn đỡ sợ hơn.

Lệnh Hồ Xung bật lên tràng cười khanh khách, lớn tiếng:

– Việc gì ta phải khóc? Ta bất quá chỉ là một tên lãng tử vô hạnh đến nỗi sư phụ, sư nương ghét bỏ và đuổi ra khỏi môn trường. Nghi Lâm sư muội! Cớ sao sư muội…. Ha ha…

Chàng bật tràng cười rộ rồi bỏ chạy lên núi. Chàng chạy thẳng một lèo như bị ma đuổi đến mấy chục dặm đường. Lệnh Hồ Xung chạy tới vùng hoang lương, không một vết chân người lại cảm thấy lòng sầu rào rạt, bỗng chàng khóc òa lên kỳ cho đến lúc trút vơi nỗi sầu, trong lòng thư thái mới dừng lại.

Chàng nghĩ thầm trong bụng:

– Bây giờ cặp mắt ta đỏ hoe và sưng húp lên, nếu bọn Nghi Hòa trông thấy chúng tất chê cười. Chi bằng đến tối ta mới trở về quán trọ hay hơn.

Nhưng rồi chàng lại lẩm bẩm:

– Bọn họ thấy ta đi đâu không trở về tất sinh lòng lo lắng rồi nhốn nháo cả lên thì làm thế nào? Nơi đây cách núi Tung Sơn chẳng xa là mấy, ta phải giữ đừng để chuyện gì xảy ra mới được. Bậc đại trượng phu muốn khóc là khóc, muốn cười là cười. Lệnh Hồ Xung thương yêu Nhạc Linh San là một chuyện mọi người đều biết. Nếu ta giữ vẻ thản nhiên, họ cũng cho là ta giả vờ.

Chàng nghĩ tới đây liền trờ gót chạy về nơi tụ hội.

Bọn Nghi Hòa, Nghi Thanh cùng quần đệ tử chia nhau đi kiếm chàng. Họ thấy chàng trở về thì mừng như bắt được của.

Trong khách điếm đã có một tiệc rượu sẵn sàng dành riêng cho chàng.

Lệnh Hồ Xung ngồi vào bàn uống một mình cho đến lúc say mèm rồi gục xuống bàn mà ngủ, vì hiện nay bọn quần hào đi cả rồi chàng chẳng còn cười đùa với ai được nữa.

Mấy hôm sau đoàn người đi tới chân núi Tung Sơn thì chỉ còn cách ngày khai đại hội hai bữa.

Sáng sớm ngày rằm tháng ba, Lệnh Hồ Xung thống lãnh đoàn đệ tử lên núi.

Lưng chừng sườn núi có đặt quán nghỉ chân.

Bỗng thấy bốn hán tử mặc áo vàng từ trong quán chạy ra nghênh tiếp. Bọn này vừa trông thấy Lệnh Hồ Xung liền kính cẩn thi lễ nói:

– Kính chào đại gia Lệnh Hồ chưởng môn! Tả chưởng môn của tệ phái đáng chờ đại giá.

Chàng ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

– Hiện giờ các vị sư bá, sư thúc, sư huynh, sư đệ của ba phái Thái Sơn, Hành Sơn và Hoa Sơn đã tới từ hôm quạ Nay tệ phái lại được nghênh tiếp Lệnh Hồ chưởng môn cùng các vị sư tỷ thì còn gì hay hơn nữa.

Lệnh Hồ Xung liền đi lên núi. Chàng thấy đường lối quét tước rất sạch sẽ, cứ cách mấy dặm lại đặt một trạm. Trạm nào cũng có người phái Tung Sơn đón tiếp dâng trà nước cùng đồ điểm tâm.

Lệnh Hồ Xung thấy tình trạng này bụng bảo dạ:

– Chuyến này phái Tung Sơn chuẩn bị cực kỳ chu đáo. Ta càng thấy rõ Tả Lãnh Thiền quyết tâm dành dựt cho bằng được chức chưởng môn Ngũ Nhạc phái.

Đoàn người đang đi bỗng phía sau có người lớn tiếng réo:

– A Lâm! A Lâm!

Nghi Lâm vừa nghe tiếng gọi đã mừng quýnh reo lên:

– Đúng gia gia rồi!

Đoạn nàng quay lại lớn tiếng gọi:

– Gia gia!

Một vị hòa thượng thân hình cao lớn đang theo đường sơn đạo đi lên. Nhà sư này chính là Bất Giới hòa thượng, phụ thân của Nghi Lâm. Phía sau Bất Giới hòa thượng còn một nhà sư nữa. Hai nhà sư này thân pháp rất mau lẹ, thoáng cái đã tới nơi.

Bất Giới hòa thượng lên tiếng:

– Lệnh Hồ công tử! Công tử bị trọng thương không chết đã là may nay còn lên nhậm chức chưởng môn phái Hằng Sơn của con gái bần tăng thì còn gì hay bằng.

Lệnh Hồ Xung cười đáp:

– Đó là nhờ ơn đức của đại sư.

Chàng chợt nhìn đó nhà sư theo sau Bất Giới hòa thượng thấy nét mặt trông quen lắm nhưng trong lúc đột ngột chàng không nhớ ra được mặt nhà sư này là ai? Không biết chàng đã gặp ở đâu.

Sau một hồi ngẫm nghĩ, chàng nhận ra người đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là Vạn lý độc hành Điền Bá Quang. Bất giác chàng buột miệng la lên:

– Ô kìa! Điền huynh đấy ư?

Bỗng thấy Điền Bá Quang nhìn Nghi Lâm nghiêng mình thi lễ nói:

– Xin tham kiến…. sư phụ.

Nghi Lâm thấy Điền Bá Quang nay đội lốt nhà sư, nàng rất đỗi ngạc nhiên hỏi lại:

– Ngươi sao lại xuất gia…. hay là ngươi giả vờ?

Bất Giới hòa thượng ra chiều đắc ý cười khà khà nói:

– Con người thành thật không lừa bịp ai tất thành nhà sư chân chính. Bất khả Bất Giới! Pháp danh ngươi là gì? Ngươi hãy nói cho lệnh sư biết.

Điền Bá Quang nở nụ cười gượng gạo đáp:

– Thưa…. sư phụ! Đệ tử đã được thái sư phụ đây dặt cho pháp hiệu là Bất khả Bất Giới gì gì đó.

Nghi Lâm chưa hết ngạc nhiên hỏi:

– Pháp hiệu gì mà dài lê thê như vậy? Bất khả Bất Giới nghĩa là làm sao?

Bất Giới hòa thượng nói:

– Ngươi thì hiểu thế nào được. Trong kinh phật nói:

Đức bồ tát còn kêu bằng đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn, quan thế âm bồ tát. Cái tên đó đọc một tràng không hết thì sao? Bất khả Bất Giới mới có bốn chữ đã lấy chi làm dài?

Nghi Lâm gật đầu hỏi:

– Té ra là thế! Tại sao y lại xuất giả Phải chăng gia gia đã thu nạp y làm đệ tử?

Bất Giới hòa thượng đáp:

– Không phải đâu! Y là đồ đệ của hài nhị Còn ta là tổ sư của hài nhị Hài nhi đã là tiểu ni cô, y lại tôn hài nhi làm sư phụ. Nếu y không xuất gia tất phái Hằng Sơn phải mang tiếng. Vì thế ta mới kêu y làm hòa thượng.

Nghi Lâm mỉm cười nói:

– Khuyên nhủ chắc y không chịu. Gia gia đã cưỡng bách y thì đúng hơn.

Bất Giới hòa thượng cãi:

– Đó là y tự nguyện, chứ ta cưỡng ép thế nào được. Y là con người rất tốt, có điều y hành động bừa bãi. Vì thế mà ta đặt pháp danh cho y là Bất khả Bất Giới để y răn mình mới được.

Nghi Lâm hai má ửng hồng. Nàng hiểu chỗ dụng ý của gia gia. Lão biết Điền Bá Quang là một tên đại đạo hái hoa, tham dâm hiếu sắc. Gã bị Bất Giới hòa thượng bắt trong trường hợp nào thì không ai hiểu. Một điều kỳ lạ là lão không giết hoặc dùng hình phạt cổ quái đối với gã mà chỉ bắt gã làm sư.

Bất Giới hòa thượng lại nói:

– Pháp danh của ta là Bất Giới nên không cần giữ một giới luật nào. Còn Điền Bá Quang mà không rút vào giới luật thì ở chung với các ngươi thế nào được? Cả Lệnh Hồ công tử cũng không ưa gã. Y đã là truyền nhân của ta vì thế pháp danh có mang hai chữ “Bất Giới”.

Đột nhiên có người lớn tiếng hỏi:

– Đệ tử của Bất Giới là Bất khả Bất Giới, thế thì đồ đệ của Bất khả Bất Giới sẽ kêu bằng gì?

Người vừa lên tiếng đó là Đào Chi Tiên. Té ra bọn Đào cốc lục tiên đã rượt tới nơi.

Đào Thực Tiên nghe ca ca nói vậy liền đáp:

– Trong pháp danh của đệ tử y cũng cần phải có bốn chữ “Bất khả Bất Giới” và như vậy y có thể đặt pháp hiệu cho đệ tử là Đương nhiên Bất khả Bất Giới.

Đào Chi Tiên lại hỏi:

– Thế thì đệ tử của Đương nhiên Bất khả Bất Giới sẽ gọi là gì?

Lệnh Hồ Xung thấy Đào cốc lục tiên tới nơi lại lo cho Điền Bá Quang bị bọn chúng rắc rối liền nắm lấy tay gã kéo đi nói:

– Tiểu đệ có vài lời muốn hỏi Điền huynh.

Điền Bá Quang đáp:

– Vâng!

Hai người kéo nhau đi rất mau ra xa chừng mấy chục trượng.

Phía sau còn vang lên thanh âm của Đào Căn Tiên:

– Cái đó khó gì? Đệ tử của Đương nhiên Bất khả Bất Giới sẽ lấy pháp hiệu là Lý sở đương nhiên Bất khả Bất Giới.

Lệnh Hồ Xung cùng Điền Bá Quang đưa nhau ra xa mọi người rồi, Điền Bá Quang mới cất tiếng hỏi lại:

– Lệnh Hồ chưởng môn:

có phải chưởng môn muốn biết vì lẽ gì mà tại hạ lại biết thành người xuất giả Thái sư phụ của tại hạ chưa nói rõ vụ này cho chưởng môn nghe hay sao?

Lệnh Hồ Xung đáp:

– Những chuyện mới đây tại hạ không được rõ lắm.

Điền Bá Quang hỏi:

– Chắc chưởng môn còn nhớ tại hạ thua cuộc Lệnh Hồ chưởng môn mà phải bái tiểu sư thái đây làm sư phụ.

Lệnh Hồ Xung cười đáp:

– Khi đó tại hạ bất quá muốn nói giỡn, dè đâu Điền huynh lại cho là thật. Sở dĩ tại hạ nói vậy là e Điền huynh có ý lần khân, sỡm sờ nên ràng buộc Điền huynh và Nghi Lâm sư muội vào tình sư đệ để đề phòng mà thôi. Sau tại hạ nhận thấy Điền huynh hoài bão tấm lòng sửa đổi lỗi lầm thì lấy làm bội phục, vì chỉ bậc đại trượng phu mới đủ gan dạ cải quá tự tân, còn hạng tầm thường quyết không làm nổi.

Điền Bá Quang nói:

– Bữa trước, tại hạ đến núi Hoa Sơn mời công tử cũng là vâng theo mệnh lệnh của thái sư phụ Bất Giới đại sự Có điều khi đó tại hạ không tiện nói ra.

Bây giờ Lệnh Hồ Xung mới hiểu lý do ngày trước Điền Bá Quang lên núi sám hối kiếm mình là đã vâng lời Bất Giới hòa thượng chàng nói:

– Té ra Điền huynh đã quen biết Bất Giới đại sư từ trước mà tại hạ không hay.

Điền Bá Quang nói:

– Bảo là quen biết từ trước thì không đúng. Vụ này nói ra tại hạ thật lấy làm hổ thẹn. Nguyên sau khi chia tay Lệnh Hồ huynh ở Hà Nam, tiểu đệ lại nổi lòng hiếu sắc. Một hôm, thừa lúc đêm tối, tiểu đệ lẻn vào khuê phòng một cô gái nhà giàu. Dè đâu lúc vén bức trướng lên, tại hạ đưa tay vào sờ soạng thì chạm ngay phải cái đầu trọc hếu.

Lệnh Hồ Xung không nhịn được phì cười hỏi:

– Té ra Điền huynh gặp phải ni cộ Có đúng thế không?

Điền Bá Quang nhăn nhó cười đáp:

– Không phải! Nếu là ni cô thì đã phúc. Lại gặp phải hòa thượng mới thật là xúi quẩy.

Lệnh Hồ Xung càng cười lớn hơn hỏi:

– Trời ơi! Trong giường màn gấm đệm bông ở chốn phòng của một vị tiểu thư mà có nhà sư lần vào ngủ ư? Sao nàng không rước trai bảnh mà lại gắn bó với một ông thầy chùa thì có chi là thú?

Điền Bá Quang lắc đầu đáp:

– Vị hòa thượng này chính là thái sư phụ mới khổ chứ. Nguyên lúc ban ngày, thái sư phụ đã nhìn thấy tại hạ bén mảng tới rình mò quanh nhà này. Lão nhân gia phỏng đoán tại hạ sẽ có hành động bất chính liền nói cho nhà đó biết và bảo tiểu thư tránh đi chỗ khác, để lão nhân gia lên giường nàng ngủ chờ tại ha…

Lệnh Hồ Xung cả cười ngắt lời:

– Bất Giới đại sư võ công rất cao cường. Chắc Điền huynh phen này bị một vố cay.

Điền Bá Quang nhăn nhó cười đáp:

– Cái đó đã hẳn. Tại hạ chưa bao giờ bị vố đau như lần này.

Lệnh Hồ Xung nói:

– Chắc Bất Giới hòa thượng bắt Điều huynh phải chịu thảm hình dở sống dở chết mà ít ra là điểm vào những đại huyệt trọng yếu khiến Điền huynh phải quằn quại đau đớn không tài nào chịu nổi.

Điền Bá Quang lắc đầu đáp:

– Không phải đâu!

Gã quay đầu nhìn lại phía sau thấy trong vòng ngoài mười trượng không có bóng người liền nói tiếp:

– Lệnh Hồ chưởng môn! Câu chuyện của tại hạ không thể dấu chưởng môn được, mà cũng chẳng cần phải giấu. Có điều kẻ khác hay biết thì Điền mỗ chỉ còn đường tự tử chứ chẳng còn mặt mũi nào trông thấy ai nữa.

Lệnh Hồ Xung liền nói:

– Nếu Điền huynh có điều khó nói thì hà tất phải nhắc tới chuyện đó làm chỉ Tại hạ biết Bất Giới hòa thượng đã trừng phạt Điền huynh một phen là đủ. Bọn võ sĩ chúng ta đối với việc giới sắc là một điều quan hệ. Nay Điền huynh đã chịu nghe theo khuôn vàng thước ngọc của đại sư thì còn gì hay bằng?

Điền Bá Quang nói:

– Thái sư phụ đã chỉ thị cho Điền mỗ phải trình bày rõ cho Lệnh Hồ chưởng môn biết. Nếu Điền mỗ không nói ra tất gặp chuyện không hay.

Lệnh Hồ Xung nói:

– Nếu vậy thì Điền huynh cứ kể hết đi. Tại hạ biết rồi để bụng, quyết chẳng hở môi với một người thứ ba nào khác.

Điền Bá Quang nói:

– Đa tạ chưởng môn! Chưởng môn có biết tại hạ thường sử dụng món ám khí gì không?

Lệnh Hồ Xung đáp:

– Cái đó thực tình tại hạ không rõ. Ngày trước chúng ta mấy lần cùng nhau động thủ mà lần nào nguyên một thanh bảo đao của Điền huynh đã đủ làm cho tại hạ phải thất điên bát đảo, nên chẳng khi nào Điền huynh cần sử dụng ám khí.

Điền Bá Quang móc một mũi tụ tiễn, cầm tay nói:

– Món ám khí này chính tay tại hạ đã chế luyện. Thường thường tại hạ lúc nào cũng mang theo bên mình mà thực ra rất ít khi dùng tới.

Mũi tụ tiễn này dài chừng năm tấc, đúc bằng thép nguyên chất. Tuy thân hình nhỏ bé mà hiển nhiên nặng hơn những mũi tên thường. Ngoài ra chẳng có chi khác lạ.

Điền Bá Quang lại nói tiếp:

– Tại hạ vừa đưa tay sờ chạm vào đầu thái sư phụ đã biết là nguy rồi. Tiếp theo tại hạ cảm thấy phía bụng dưới bị tê chồn liền biết là đã bị điểm huyệt. Thái sư phụ quẹt lửa lên rồi từ trên giường nhảy xuống hỏi tại hạ:

“Muốn sống hay là muốn chết?” Tại hạ xét mình một trời tội ác đã đầy tất phải có ngày gặp chuyện báo ứng cũng không oan uổng. Lúc này đã lọt vào tay thái sư phụ mà chết được là hay hơn hết. Tại hạ không nghĩ ngợi gì liền đáp ngay:

“Tại hạ muốn chết! Mong rằng đại sư hạ thủ lẹ cho đi! Tại hạ chết sớm được chừng nào tạ Ơn đại sư chừng ấy.”

Hồi 176

Bởi tương tư mặt võ mình gầy

Điền Bá Quang ngừng lại một chút rồi kể tiếp cuộc đối thoại giữa gã và Bất Giới hòa thượng.

Bất Giới hòa thượng nghe Điền Bá Quang trả lời như vậy rất lấy làm lạ liền hỏi lại:

– Tại sao ngươi lại muốn chết?

Điền Bá Quang đáp:

– Vãn bối không đề phòng để đại sư kiềm chế thì còn hòng sống làm sao được?

Bất Giới hòa thượng sa sầm nét mặt, nặng lời:

– Ngươi bảo vì không kịp đề phòng cẩn thận nên mới bị ta kiếm chế, tức là nếu ngươi đề phòng chắc là ta không thể kiềm chế ngươi được. Giỏi lắm!

Lão vừa nói vừa giải khai huyệt đạo cho Điền Bá Quang.

Điền Bá Quang ngồi dậy hỏi:

– Đại sư có điều gì dạy bảo?

Bất Giới hòa thượng hỏi lại:

– Trong mình ngươi có đeo yêu đao, sao ngươi không chém ta đỉ Trời sinh ngươi có chân có cẳng, sao không nhẩy qua cửa sổ trốn đi?

Điền Bá Quang đáp:

– Điền mỗ đường đường là nam tử hán, là đại trượng phụ Khi nào lại hành động như hạng tiểu nhân vô liêm sỉ?

Bất Giới hòa thượng cười khanh khách hỏi:

– Ngươi không phải là hạng tiểu nhân vô liêm sỉ ư? Thế thì sao ngươi đã hứa lời bái con gái ta làm sư phụ rồi lại chối cãi?

Điền Bá Quang rất lấy làm kỳ hỏi lại:

– Con gái của đại sư đấy ư?

Bất Giới hòa thượng nói:

– Ngày ở trên tửu lầu, ngươi đánh cuộc với một tên đệ tử phái Hoa Sơn đã hứa hẹn với gã hễ thua cuộc thì phải bái con gái ta làm sư phụ. Chẳng lẽ câu chuyện này còn giả được ư? Lúc đó ta cũng ngồi uống rượu tại một bàn bên cửa sổ. Các ngươi nói với nhau những gì ta đã nghe rõ hết từ đầu đến đuôi không sót một câu nào.

Điền Bá Quang nói:

– Té ra là thế! Vị tiểu ni cô kia là ái nữ của đại hòa thượng ư? Nếu vậy thì thật là kỳ.

Lệnh Hồ Xung nghe Điền Bá Quang thuật chuyện đến đây không khỏi phì cười, xen vào:

– Chuyện này quả nhiên quái dị. Những người bán thế xuất gia sinh con rồi mới quy y cửa phật là sự thường. Đằng này Bất Giới hòa thượng xuất gia rồi mới sanh con là chuyện hiếm có. Thảo nào lão mang pháp hiệu là Bất Giới để tỏ ra lão chẳng kiêng cữ một giới nào trong Phật giáo.

Điền Bá Quang chờ cho Lệnh Hồ Xung dứt lời rồi kể nốt câu chuyện.

Điền Bá Quang nghe Bất Giới hòa thượng chất vất về câu chuyện bái con gái lão làm sư phụ, liền giải thích:

– Sao đại sư lại lấy câu chuyện nói giỡn trong lúc đánh cuộc làm sự thực? Lệnh Hồ Xung sở dĩ đặt cuộc như vậy là vì y sợ tại hạ trêu trọc vị tiểu ni cô kia. Sau khi thua cuộc, tại hạ không quấy nhiễu nàng nữa là xong việc rồi chứ gì?

Bất Giới hòa thượng nói:

– Cái đó không được! Ngươi đã hứa lời thì phải làm cho đúng. Ngươi chối cãi, không bái con gái ta làm sư phụ không xong.

Điền Bá Quang thấy Bất Giới hòa thượng cứ lăng líu về chuyện này hoài, liền tự nhủ:

– Lúc này không chuồn đi thì còn đợi đến bao giờ?

Nghĩ vậy, bất thình lình gã trở gót vọt mình qua cửa sổ chuồn ra ngoài. Gã ỷ mình khinh công tuyệt đỉnh và chắc mẩm lão hòa thượng kia chẳng thể nào đuổi kịp.

Dè đâu gã nghe tiếng động lịch kịch rồi tiếng chân nhộn lên ở phía sau. Bất Giới hòa thượng đã đuổi tới nơi.

Điền Bá Quang vừa chạy vừa la:

– Đại sư! Vừa rồi đại sư đã buông tha tại hạ, bây giờ tại hạ cũng không giết đại sự Thế là có vay có trả cho hợp lẽ công bằng. Nếu đại sư còn rượt theo là bức bách tại hạ phải vô lễ với đại sư đó.

Bất Giới hòa thượng cười ha hả nói:

– Ngươi định vô lễ với ta bằng cách nào?

Điền Bá Quang đáp:

– Đại sư hãy coi chừng! Tại hạ phóng ám khi đây!

Gã vừa nói vừa xoay tay về phía sau vung ra.

Bỗng nghe đánh “véo” một tiếng! Một mũi tụ tiễn đã bắn ra.

Bất Giới hòa thượng mặc dầu gặp lúc đêm tối không trông rõ xong lão chỉ nghe tiếng gió cũng đoán biết là loại ám khí gì. Lão không né tránh, giơ tay lên bắt lấy mũi tụ tiễn rồi đáp:

– Ngươi phóng ám khí thì đã làm gì nổi ta?

Điền Bá Quang thi triển khinh công đến độ chót chạy nhanh như bay nhưng Bất Giới hòa thượng thân pháp cũng không phải tầm thường lão rượt theo như hình với bóng.

Điền Bá Quang thấy đối phương đuổi sát tới nơi, gã nổi hung quay phắt lại, vung đao chém lão một nhát.

Bất Giới hòa thượng nào phải tay vừa. Lão chỉ dùng đôi bàn tay bằng xương bằng thịt mà đón đỡ đao thức của Điền Bá Quang một cách rất ung dung.

Điền Bá Quang bị lão kiềm chế không sử dụng đao pháp một cách linh động được. Đồng thời thủ pháp của lão cực kỳ bí ẩn, tuyệt diệu khiến cho gã khó bề né tránh.

Hai bên qua lại ngoài bốn chục chiêu, Bất Giới hòa thượng chụp được sau gáy Điền Bá Quang đồng thời đoạt lấy yêu đao của gã. Lão đắc chí cười ha hả hỏi:

– Ngươi đã chịu phục ta chưa?

Điền Bá Quang đáp ngay:

– Chịu phục rồi! Đại sư giết phứt tại hạ đi cho xong.

Bất Giới hòa thượng lớn tiếng:

– Ta chẳng giết ngươi làm chi, mà chỉ chọc mù mắt để mai đây ngươi có gặp đàn bà con gái chẳng phân biệt được đẹp hay xấu. Có thể mới khỏi nổi thú tính.

Bỗng lão lại la lên:

– à mà không được rồi! Ngươi là con quỷ háo sắc không ngăn nổi dục vọng thì gian dâm gái đẹp dĩ nhiên là chuyện không hay, nhưng ngươi đui mù không thấy gì lại đi hãm hiếp cả bà già bảy tám chục tuổi thì càng tệ hại hơn nữa. Chi bằng ta chặt cẳng ngươi đi để ngươi biết hết làm điều bại hoại.

Điền Bá Quang nói:

– Xin đại sư giết phứa tại hạ đi cho rồi! Còn rườm lời làm gì cho mất thì giờ?

Bất Giới hòa thượng nói:

– Thằng lỏi này thật là quật cường! Có điều ngươi là đồ đệ của con gái ta mà ta chặt chân tay ngươi đi thì đồ đệ của y thành phế nhân, còn vẻ vang gì nữa? Biết làm sao cho ngươi từ nay khỏi là một tên đại đạo hái hoả…. à được rồi! Ta phải dùng cách này mới xong.

Lão dứt lời liền điểm huyệt cho Điền Bá Quang ngã lăn ra. Đoạn lão cầm cây tụ tiễn xuyên vào bên sinh dục của gã. Lão còn xoay tay mấy vòng, đồng thời nổi tràng cười hô hố nói:

– Tên dâm tặc hái hoa này! Chắc từ nay ngươi không còn càn rỡ được nữa.

Lệnh Hồ Xung nghe tới đây vừa buồn cười vừa kinh hãi hỏi xen vào:

– Có chuyện đó ư? Vị quái hòa thượng này có những hành động kỳ dị ngoài sức tưởng tượng của con người.

Điền Bá Quang nhăn nhó cười nói:

– Lúc đó tại hạ đau điếng người cơ hồ ngất xỉu, không nhịn được nữa lớn tiếng thóa mạ:

“Lão trọc kia! Ngươi muốn giết ta thì sao không giết đi, lại hành hạ ta mộc cách dã man tàn độc thế này?”. Lão cười đáp:

“Thế là ta nhân nhượng lắm rồi đó. Đời ngươi đã sát hại bao nhiêu phụ nữ lương thiện? Ta nói cho ngươi hay, sau này ta gặp ngươi sẽ khám lại. Nếu ngươi rơi mất cây tụ tiễn thì ta sẽ cắm hai cây khác vào. Cứ mỗi lần là lại thêm một cây đó nghe chưa?”.

Lệnh Hồ Xung ôm bụng mà cười. Điền Bá Quang trái lại hổ thẹn vô cùng, muốn chui xuống đất để khỏi nhìn thấy ai nữa.

Lệnh Hồ Xung nói:

– Xin Điền huynh đừng giận. Thật tình tại hạ không có ý diễu cợt Điền huynh mà chỉ buồn cười về hành động của nhà sư thật khác người.

Điền Bá Quang nói:

– Sau lão lấy thuốc dấu rịt cho tại hạ và bảo đi kiếm nơi tĩnh dưỡng. Lão biết sư phụ tại hạ thương nhớ công tử liền sai tại hạ lên núi Hoa Sơn mời công tử về cho sư phụ được thấy mặt.

Bây giờ Lệnh Hồ Xung mới hiểu ngày trước Điền Bá Quang đã vâng theo chỉ thị của Bất Giới hòa thượng lên núi Hoa Sơn rủ chàng xuống núi.

Bỗng chàng sực nhớ ra điều gì tự hỏi:

– Nghi Lâm tiểu sư muội muốn gặp ta làm chỉ Ngày ở núi Hành Sơn nàng cùng ta phải trải bao lúc gian nguỵ Sau đó đôi khi ta cùng nàng chạm trán song đều trước mặt nhiều người khác. Ngoài những lời nàng cảm ơn ta, không hiểu trong thâm tâm nàng còn điều chi bí ẩn nữa không? Có lẽ nàng có nhiều tâm sự mà không tiện hở môi.

Bây giờ Lệnh Hồ Xung nghe Điền Bá Quang nhắc lại những chuyện đã qua thì mối tình êm ái của Nghi Lâm đối với chàng lại hiện lên trong đầu óc.

Sự thực Lệnh Hồ Xung nào phải hạng người ngớ ngẩn, có lý nào chàng chẳng hiểu Nghi Lâm đối với mình đã chớm nở mối tình yêu say đắm? Có điều chàng cho rằng một là nàng đã xuất gia, hai là nàng còn nhỏ tuổi thì mối tình đó có thể theo thời gian mà phai lợt rồi xóa nhòa. Sau hai người được tái hội trên Tiên Hà Lĩnh rồi cùng đi với nhau từ đất Mân tới đất Tấn nhưng thủy chung chẳng lúc nào vắng vẻ để hai người trò chuyện riêng với nhau. Đến khi Lệnh Hồ Xung lên làm chưởng môn phái Hằng Sơn chàng càng phải né tránh mối hiềm nghị Chàng nghĩ rằng thanh danh mình chẳng có gì tốt đẹp tuy chàng không mảy may quan tâm đến những sự khen chê của người đời, nhưng chàng đã chịu lời trọng thác của Định Nhàn sư thái thì chẳng thể để cho thanh danh phái Hằng Sơn vì chàng mà bị tổn thương. Ngoài những lúc truyền thụ kiếm pháp cho những nữ đệ tử phái này chàng tới ngay biệt điện ở chung với bọn quần hào.

Bỗng nghe Điền Bá Quang nói tiếp:

– Không hiểu tại sao giữa hòa thượng thái sư phụ cùng tại hạ lại có mối cơ duyên rất hợp. Tuy hòa thượng lắm phen mắng nhiếc tại hạ đến cùng cực, mà bình nhật lão nhân gia đối với tại hạ thật tử tế. Người bảo tuy tại hạ đã bái con gái người làm sư phụ mà y chưa truyền thụ cho tại hạ được môn võ công nào. Thế là không hết đạo làm thầy. Rồi người thay mặt con gái mà truyền cho tại hạ khá nhiều tuyệt kỷ võ công.

Lệnh Hồ Xung xen vào:

– Đó là một điều đáng mừng cho Điền huynh.

Điền Bá Quang lại nói:

– Sau tại hạ nghe tin công tử lên làm chưởng môn phái Hằng Sơn, thái sư phụ liền bảo tại hạ quy thuận phái này để giúp việc công tử. Mấy bữa trước đây, trong khi đi đường có người nhận ra tại hạ, họ thóa mạ tại hạ là tên đại đạo hái hoa và gây cuộc động thủ, thái sư phụ liền đánh đuổi họ đi. Lão nhân gia lại bảo tại hạ xuống làm sư và đặt cho pháp danh là Bất Khả Bất Giới. Người muốn tại hạ thuật chuyện này cho công tử hay để công tử khỏi trách mắng tệ sư phụ.

Lệnh Hồ Xung nói ngay:

– Khi nào tại hạ lại trách mắng lệnh sử Chẳng bao giờ có chuyện đó được.

Điền Bá Quang nói:

– Thái sư phụ bảo mỗi lần gặp tệ sư là một lần thấy y gầy còm đi, dung nhan ngày càng tiều tụy. Thái sư phụ có hỏi đến là y chỉ sa lệ chứ không nói gì. Rồi thái sư phụ nhất quyết là công tử đã khinh khi y.

Lệnh Hồ Xung kinh hãi la lên:

– Không có chuyện đó đâu! Tại hạ đối đãi với lệnh sư cực kỳ tử tế. Trước nay không hề nặng lời với y bao giờ. Hơn nữa y là người hoàn hảo về mọi phương diện thì khi nào tại hạ lại rầy la y được?

Điền Bá Quang nói:

– Chính vì chuyện công tử không rầy la y câu nào nên y càng muốn khóc.

Lệnh Hồ Xung nói:

– Nếu thế thì tại hạ càng không sao hiểu được.

Điền Bá Quang nói:

– Vì việc này mà thái sư phụ đã đánh tại hạ một trận nên thân.

Lệnh Hồ Xung vò đầu dứt tai bụng bảo dạ:

– Cái ông Bất Giới đại sư này rắc rối những chuyện không đâu thật chẳng kém gì bọn Đào cốc lục tiên. Lão có khác bọn này chăng nữa là ở chỗ hành động và nói năng, còn tính khí gàn dở hồ đồ thì giống hệt.

Điền Bá Quang nói:

– Thái sư phụ kể:

Lão nhân gia cùng thái sư mẫu thành đôi vợ chồng rồi thường gây lộn đánh nhau luôn, nhưng càng cãi cọ lớn là nguồn ân ái càng thắm hơn. Công tử không mắng mỏ sư phụ tại hạ tức là không muốn lấy y làm vợ.

Lệnh Hồ Xung cười thầm trong bụng nói:

– Cái này…. Sư phụ của Điều huynh đã là người xuất gia, nên tại hạ không hề nghĩ tới chuyện đó bao giờ.

Điền Bá Quang nói:

– Tại hạ cũng đã trình bày như vậy thì thái sư phụ nổi giận đùng đùng lại đánh cho một trận đòn nhừ tử. Lão nhân gia bảo:

Thái sư mẫu cũng là một vị ni cộ Lão nhân gia muốn lấy bà nên mới làm hòa thượng. Nếu người xuất gia không thể thành vợ chồng thì trên cõi đời này làm gì có sư phụ của tại hạ? Trên đời đã không có sư phụ thì làm gì có tại hạ?

Lệnh Hồ Xung không nhịn được nữa phải phì cười nói:

– Điền huynh còn hơn Nghi Lâm tiểu sư muội của tại hạ khá nhiều tuổi. Việc đại sư sinh ra tiểu sư muội và việc tiểu sư muội nhận Điền huynh làm đồ đệ là hai việc riêng rẽ sao lại bắt chằng vào nhau được?

Điền Bá Quang nói:

– Thái sư phụ còn hỏi tại hạ:

Nếu công tử không muốn lấy sư phụ tại hạ làm vợ thì sao công tử lại lên làm chưởng môn phái Hằng Sơn? Lão nhân gia còn nói:

trong phái Hằng Sơn biết bao nhiêu là ni cô, nhưng chẳng có ai đẹp bằng sư phụ tại hạ thì có lý đâu công tử lại không thích sư phụ được?

Lệnh Hồ Xung than thầm trong bụng:

– Thế này thì chết cha người ta rồi! Ngày trước Bất Giới đại sư vì muốn lấy một vị ni cô mới xuất gia làm sự Lão tưởng hết thảy mọi người trong thiên hạ đều có tâm tình như lão. Nếu câu chuyện này mà đồn đại ra ngoài thì còn thể thống gì nữa?

Điền Bá Quang lại cười nói:

– Thái sư phụ hỏi tại hạ:

“Phải chăng sư phụ ngươi là một cô gái đẹp nhất thiên hạ?”. Tại hạ đáp:

“Dù cho người không đẹp nhất thì cũng là đẹp lắm!”. Thái sư phụ nghe tại hạ trả lời như vậy liền vung quyền đánh tại hạ gẫy hết hai cái răng cửa. Lão nhân gia còn nổi trận lôi đình quát tháo:

“Sao mi không bảo là đẹp nhất? Nếu con gái ta không đẹp nhất sao mi ngày trước toan làm điều vô lễ? Tại sao tên tiểu tử Lệnh Hồ Xung lại liều mạng cứu ỷ”. Tại hạ vội la lên:

“Sư phụ của vãn bối đẹp nhất thiên hạ! Đẹp như thiên tiên! Thái sư phụ lão nhân gia đã sinh hạ cô nương nào tất cô nương ấy phải đẹp nhất thiên hạ”. Thái sư phụ nghe tại hạ nói vậy lấy làm sung sướng vô cùng. Cơn giận tiêu tan hết, người cười ha hả khen:

“Ngươi thật là có con mắt tinh đời!”.

Lệnh Hồ Xung nghe Điền Bá Quang nói vậy liền mỉm cười đáp:

– Nhan sắc Nghi Lâm tiểu sư muội quả là hiếm có. Bất Giới đại sư khoe trương như vậy cũng không có gì quá đáng.

Điền Bá Quang lộ vẻ mừng vui hỏi:

– Công tử cũng công nhận sư phụ tại hạ đẹp lắm chứ? Vậy là hay lắm!

Lệnh Hồ Xung ngạc nhiên hỏi lại:

– Điền huynh nói thế nghĩa là làm sao? Hay ở chỗ nào?

Điền Bá Quang đáp:

– Thái sư phụ ủy thác cho tại hạ cái sứ mạng đến nói với công tử…. công tử…

Lệnh Hồ Xung hỏi:

– Bất Giới đại sư sai Điền huynh nói với tại hạ việc gì?

Điền Bá Quang ngập ngừng đáp:

– Nói với công tử ưng thuận việc kết hôn cùng sư phụ tại hạ.

Lệnh Hồ Xung thộn mặt ra, buông tiếng thở dài đáp:

– Điền huynh ơi Bất Giới đại sư vì quá thương con mà sai Điền huynh đến nói với tại hạ việc này, nhưng chắc Điền huynh cũng hiểu cho tại hạ khó mà tuân lệnh được.

Điền Bá Quang đáp:

– Tại hạ cũng biết lắm nên đã trình bày cùng thái sư phụ là công tử đã thống lãnh quần hào kéo lên chùa Thiếu Lâm gây chiến chỉ vì muốn cứu Nhậm đại tiểu thự Tại hạ toan nói rõ hơn là Nhậm đại tiểu thư tuy dong nhan còn kém tệ sư phụ mấy phần, nhưng nàng lại có cơ duyên với Lệnh Hồ công tử nên đã làm cho công tử phải điên đảo thần hồn. Nhưng lại sợ còn có mấy chiếc răng để ăn uống mà mình lỡ mồm lỡ miệng một chút thì sẽ bị vả cho rụng hết, nên không dám nói nữa. Mong công tử hiểu cho như vậy!

Lệnh Hồ Xung mỉm cười đáp:

– Cái đó Điền huynh không nói tại hạ cũng hiểu rồi.

Điền Bá Quang lại nói:

– Thái sư phụ cũng bảo rằng lão nhân gia biết vụ này có nhiều điều khuất khúc song cố gắng cũng có thể làm được. Lão nhân gia còn nêu ra ý định tìm cách hạ sát Nhậm đại tiểu thư mà không cho công tử biết. Tại hạ vội ngăn cản lão nhân gia không thể làm việc đó được vì Nhậm đại tiểu thư mà bị giết chết thì nhất định công tử sẽ vung kiếm tự vẫn. Thái sư phụ cho là tại hạ nói phải. Người còn bảo Lệnh Hồ công tử mà chết đi thì con gái người phải chịu ở góa một đời. Rồi người quyết định sai tại hạ đến nói với công tử dù sư phụ tại hạ có cam bề lẻ mọn cũng đành. Tại hạ liền hỏi lại:

“Thái sư phụ đường đường là một nhân vật oai danh hiển hách võ lâm sao lại để cho vị tiểu thư duy nhất chịu cảnh khuất nhục cúi đầu luồn xuống mái nhà như vậy?”. Thái sư phụ tại hạ đáp:

“Ngươi chỉ biết có một điều chứ không biết hai. Nếu tiểu thư nhà ta mà không lấy được Lệnh Hồ Xung thì chẳng chết sớm cũng chết muộn, quyết chẳng thể nào sống lâu được…. “. Lão nhân gia nói tới đây…. khoé mắt long lanh ngấn lệ. Đó là thiên luân giữa tình phụ tử mà lão nhân gia đã thổ lộ ra với nỗi lòng đau xót. Công tử tính có phải không?

Lệnh Hồ Xung nhớ lại những ngày gần đây, mỗi khi chàng chạm trán Nghi Lâm thì quả nhiên thấy nàng mình gầy mặt võ, dong nhan tiều tụy. Chàng có biết đâu là nàng đã bị bệnh tương tư hành hạ. Bây giờ chàng hiểu rõ sự tình càng cảm thấy mình ở vào một tình thế khó xử.

Điền Bá Quang lại nói:

– Thái sư phụ tại hạ sa lụy một lúc rồi đột nhiên như người phát điên nắm lấy cổ tại hạ mà thóa mạ:

“Thằng khốn kiếp này! Trăm điều xảy ra cũng chỉ vì mị Hôm ấy nếu mi không trêu chọc con gái ta thì thằng lỏi Lệnh Hồ Xung việc gì phải ra tay cứu viện, mà con gái ta đâu đến nỗi phải khổ sở ốm nheo ốm nhóc như ngày nay?”. Tại hạ đáp:

“Thái sư phụ nói như vậy chưa chắc đã hoàn toàn đúng hết. Vãn bối nghĩ rằng con người như sư phụ đã đẹp như thiên tiên thì ai trông thấy mà chẳng thèm? Dù vãn bối không trêu cợt, biết đâu Lệnh Hồ Xung không tìm cớ này cớ khác để đến bên cầu cạnh?…. ” Lệnh Hồ Xung chau mày ngắt lời:

– Ủa! Điền huynh nói mấy câu này không sợ đã ra ngoài sự thật hay sao?

Điền Bá Quang cười đáp:

– Dù câu nói của tại hạ có là bịa đặt tưởng công tử cũng nên thông cảm chọTại hạ đã biết tính nết của thái sư phụ rồi, nếu không tán khéo như vậy, chắc lão nhân gia chẳng chịu buông thạ Quả nhiên lão nhân gia nghe tại hạ nói vậy, bao nhiêu mối căm hận tiêu tan hết. Lão buông tại hạ xuống nói:

“Quân khốn kiếp này! Hôm ấy ta cũng ở trên tửu lâu, đã chứng kiến cuộc giao tranh giữa mi và Lệnh Hồ Xung. Gã không đánh nổi mi mà mi còn làm cho gã bị thương khắp mình. Giả sử đức con gái bị ngươi trêu chọc không phải là con ta thì “cha mi” đã bóp nát cái đầu mi từ lâu rồi”.

Lệnh Hồ Xung lẩm bẩm:

– Một nhà sư mà lại tự xưng là “chi mi” thì quả là một chuyện hiếm có trên đời.

Bất giác chàng cất tiếng hỏi:

– Bất Giới đại sư nói như vậy thì ra con gái lão bị Điền huynh giỡn cợt mà lão lại lấy làm cao hứng?

Điền Bá Quang đáp:

– Kể ra cũng không phải là cao hứng mà chỉ là cách tán dương tại hạ có con mắt tinh đời, biết người biết của.

Lệnh Hồ Xung bất giác thoáng lộ nụ cười chua chát.

Điền Bá Quang nói:

– Những lời của thái sư phụ sai tại hạ nói cho công tử hay đến đây là hết. Tại hạ cũng biết vần đề này thật nan giải, nhất là hiện nay công tử đã làm chưởng môn phái Hằng Sơn thì càng phải giữ gìn. Có điều tại hạ khuyên công tử nên ân cần với tệ sự phụ để y được hài lòng rồi sẽ liệu.

Lệnh Hồ Xung gật đầu.

Trong khi hai người đang nói chuyện, bỗng thấy phía trước có mấy đệ tử phái Tung Sơn đi tới.

Chúng vái chào Lệnh Hồ Xung rồi nói:

– Các phái Thiếu Lâm, Võ Đương, Côn Luân, Nga Mi, Không Động và Thanh Thành trên từ chưởng môn cùng các vị tiền bối danh vọng dưới đến quần đệ tử nay đã tới tụ hội hết ở núi Tung Sơn để tham dự cuộc tuyển lựa một vị chưởng môn cho Ngũ Nhạc phái. Lệnh Hồ Xung chưởng môn bây giờ cũng tới nữa thật là hay lắm. Mọi người đang chờ đợi chưởng môn ở trên núi.

Mấy tên đệ tử đều lộ vẻ nghênh ngang tự đắc. Giọng nói của chúng cũng tỏ ra chức chưởng môn Ngũ Nhạc phái nhất định sẽ về tay chưởng môn phái Tung Sơn, quyết chẳng để lọt vào tay người khác.

Đoàn người đi được một lúc bỗng nghe tiếng nước chảy bì bõm như sấm dậy. Hai dòng thác nước tựa hồ đôi ngọc long uốn khúc treo lơ lửng trên ngọn cây. Mọi người men theo bờ thác nước đi lên núi.

Tên đệ tử dẫn đường bỗng cất tiếng hỏi:

– Đây là ngọn Thắng Quan, Lệnh Hồ chưởng môn! Chưởng môn so cảnh vật nơi đây với cảnh vật núi Hằng Sơn khác nhau thế nào?

Lệnh Hồ Xung đáp:

– Núi Hằng Sơn xinh đẹp kín đáo, còn núi Tung Sơn hùng vĩ oai nghiêm. Mỗi nơi có một vẻ tuyệt mỹ khác nhau.

Gã đệ tử kia lại nói:

– Tung Sơn ở giữa thiên hạ. Hai đời nhà Đường và nhà Hán đặt vào khu vực quốc đô, nó lại đứng đầu quần sơn trong thiên hạ. Lệnh Hồ chưởng môn hãy ngắm nhìn khí tượng, phong cảnh hùng vĩ này mới biết các vị đế vương ngày trước dựng đô ở chân núi Tung Sơn là phải lắm.

Gã muốn nói Tung Sơn đã đứng đầu quần sơn thì phái Tung Sơn cũng xứng đáng làm lãnh tụ các phái khác.

Lệnh Hồ Xung tủm tỉm cười hỏi:

– Không hiểu sao bọn hào sĩ giang hồ chúng ta có dính líu gì đến vua chúa quan lại mà Tả chưởng môn thường kết gian với bọn quan nha?

Gã đệ tử kia biết Lệnh Hồ Xung hỏi móc liền thẹn đỏ mặt lên, tắc họng không sao nói được nữa. Từ chỗ này đi ngược lên đường núi mỗi lúc một thêm hiểm trở. Tên đệ tử dẫn đường vừa chỉ trỏ vừa nói:

– Đây là Thanh Cương Phong, Thanh Cương Bình. Đó là khe Đại Thiết Lương, Tiểu Thiết Lương. Mé hữu những khe Thiết Lương này toàn mỏm đá kỳ dị còn mé tả là hang sâu muôn trượng, nhìn không thấy đáy.

Một tên đệ tử bê một tảng đá lớn liệng xuống khe núi. Tảng đá đụng vào vách núi đành sầm một tiếng như sấm nổ vang tai. Sau thanh âm nhỏ dần đi rồi im bặt không nghe thấy nữa.

Điền Bá Quang cất tiếng hỏi tên đệ tử dẫn đường:

– Này lão huynh! Lão huynh có biết bữa nay ước chừng bao nhiêu người lên núi Tung Sơn không?

Gã đáp:

– ít ra là hai ngàn người.

Điền Bá Quang lại nói:

– Cứ mỗi vị khách lên núi, các bạn lại gieo một khối đá lớn để thị uy thì chẳng bao lâu khe núi Tung Sơn này sẽ bị lấp đầy.

Gã hán tử chỉ hứ một tiếng chứ không nói gì nữa.

Đoàn người chuyển qua một khúc quanh thì đột nhiên thấy mây mù mịt. Trên đường sơn đạo, mười mấy hán tử đưa tay cầm trường kiếm chắn đường.

Một người cất giọng trầm trầm hỏi:

– Bao giờ Lệnh Hồ Xung tới đây? Các bạn thấy hắn đến thì báo cho bọn đui mù này hay biết nhé.

Lệnh Hồ Xung thấy người lên tiếng hỏi này râu đâm tua tủa, mặt mũi lầm lì, cặp mắt đui mù mà trông gớm khiếp.

Chàng lại nhìn tới những người kia cũng đều đui mắt thì trong lòng không khỏi run lên, lớn tiếng hỏi:

– Lệnh Hồ Xung đã đến đây! Các hạ có điều chi dạy bảo?

Hồi 177

Phong Thiền Đài tụ hội Quần Hùng

Chàng vừa nói tới câu “Lệnh Hồ Xung đã đến đây” thì mười mấy hán tử đui mù lập tức la ó om sòm. Chúng chống trường kiếm muốn nhảy xổ tới, miệng lớn tiếng thóa mạ:

– Tên tiểu tặc Lệnh Hồ Xung! Ngươi làm cho ta phải đau khổ thế này. Bữa nay ta quyết liều mạng với ngươi.

Lệnh Hồ Xung liền tỉnh ngộ tự nhủ:

– Đêm trước ta bị tập kích ở trong một tòa miếu bỏ hoang gần núi Hoa Sơn. Khi đó ta mới học được môn Độc Cô cửu kiếm mà gặp phải thế bí phải đem ra đâm mù mắt khá nhiều địch thủ. Bọn người tập kích đó dĩ nhiên là do phái Tung Sơn điều động. Không ngờ bữa nay ta lại gặp chúng ở đây.

Chàng ngó địa thế hiểm trở thì nghĩ ngay đến nến chúng quyết liều mạng thì chỉ một tên trong bọn ôm lấy mình cũng đủ đẩy nhau xuống hang sâu muôn trượng. Chàng lại thấy bọn đệ tử Tung Sơn hý hửng toét miệng ra mà cười tỏ ý lấy làm sung sướng nếu chàng gặp thảm họa.

Chàng liền cất tiếng hỏi:

– Này các bạn thông manh! Phải chăng các bạn là đệ tử phái Tung Sơn?

Mấy tên đệ tử phái Tung Sơn đáp:

– Bọn họ không phải là người tệ phái, chẳng hiểu vì sao lại gây nên thâm cừu đại hận với Lệnh Hồ chưởng môn? Bữa nay là ngày suy tôn chức chưởng môn cho Ngũ Nhạc phái, nếu Lệnh Hồ chưởng môn bị mấy ông bạn thông manh đẩy xuống hang sâu mà chết thì thật không tốt đẹp chút nào.

Lệnh Hồ Xung cười đáp:

– Đúng thế! Nhờ các hạ bảo họ tránh đường cho!

Hán tử kia cười nói:

– Vụ này phải chính Lệnh Hồ chưởng môn thân hành điều động mới được.

Bỗng nghe có người lớn tiếng quát:

– Lão gia phải phát lạc mi trước rồi mới tính.

Người đó chính là Bất Giới hòa thượng. Lão sấn sổ tiến lên vươn tay ra chụp lấy hai tên đệ tử phái Tung Sơn liệng về phía bọn đui mắt.

Đồng thời miệng hô lớn:

– Lệnh Hồ Xung đã đến đây!

Bọn đui mắt liền vung kiếm lên chém loạn xà ngầu.

Hai tên đệ tử phái Tung Sơn bản lãnh cũng không phải tầm thường. Người chúng còn chơi vơi trên không, vẫn rút kiếm ra được để đỡ gạt.

Miệng chúng la rầm lên:

– Cùng là người phái Tung Sơn cả đây mà! Các bạn hãy tránh mau!

Bọn đui mắt vội vàng né tránh hỗn loạn cả lên.

Bất Giới hòa thượng lại vọt lên trước chụp lấy hai tên đệ tử vừa rồi quát hỏi:

– Ngươi có bảo bọn đui mù nhường lối hay là để lão gia liệng xuống khe núi?

Miệng lão nói như vậy, nhưng lão vận kình vào hai cánh tay tung hai gã lên trời. Tý lực của lão hùng hậu vô cùng. Mỗi tên đệ tử đều nặng đến hơn trăm cân mà lão liệng chúng cao đến bảy tám trượng. Hai tên đệ tử kinh hồn tán đởm kêu rú lên vì biết rằng nếu bị rớt xuống hang sâu muôn trượng thì chỉ trong nháy mắt người chúng sẽ bị nát như tương. Bất Giới hòa thượng chờ cho hai tên rớt xuống lại nắm sau gáy hỏi:

– Các ngươi có muốn ta liệng lần nữa không?

Một tên hán tử hốt hoảng kêu vang:

– Đừng!…. Đừng liệng nữa.

Còn tên kia khôn ngoan hơn lớn tiếng la:

– Lệnh Hồ Xung ngươi định trốn đi đâu cho thoát. Các bạn thông manh! Mau mau rượt theo hắn!

Mười mấy gã đui mắt nghe nói tưởng thật liền co giò đuổi theo.

Điền Bá Quang tức giận quát hỏi:

– Danh húy Lệnh Hồ chưởng môn mà tụi bay muốn réo lên lúc nào cũng được hay sao?

Y vung tay đánh một cái bạt tai vào mặt gã hán tử vừa rồi.

Đồng thời lớn tiếng hô:

– Lệnh Hồ đại hiệp ở đây! Lệnh Hồ chưởng môn đã tới đó! Tên đui mù nào có giỏi thì ra mà lãnh giáo kiếm pháp của chưởng môn!

Bọn đui mắt đã được những tên đệ tử phái Tung Sơn cổ võ lại nghĩ tới mối thù bị Lệnh Hồ Xung đâm mù mắt thì phẫn nộ đến cực điểm mới đứng đón ở đường sơn đạo này. Nhưng bây giờ chúng nghe tiếng hai tên đệ tử phái Tung Sơn kêu rú thê thảm thì trong lòng không khỏi hồi hộp. Chúng đang chạy loạn lên ở trên đường sơn đạo, mắt lại chẳng nhìn thấy gì không hiểu chạy về đâu, liền dừng cả lại.

Bọn Lệnh Hồ Xung, Bất Giới hòa thượng, Điền Bá Quang cùng quần đệ tử phái Hằng Sơn cứ lướt qua bên mình bọn đui mù mà tiến lên.

Bỗng thấy giữa hai ngọn núi hiện ra một cái cửa. Luồng gió mạnh lùa qua cửa này. Mây mù theo gió quạt vào mặt.

Điền Bá Quang quát hỏi:

– Đây là đâu? Sao các ngươi không giới thiệu? Bây giờ câm cả rồi ư? Tên đệ tử phái Tung Sơn nhăn mặt đáp:

– Chỗ này kêu bằng Triều Thiên.

Đoàn người quay sang mé Tây Bắc mà tiến, đi thêm một đoạn đường nữa bỗng nghe tiếng trống vang, chuông dậy, âm nhạc vang trời. Xa xa thấy đầu đen lố nhố, có đến mấy ngàn người tụ tập.

Mấy tên đệ tử dẫn đường tăng gia cước lực lên núi báo tin.

Bọn Lệnh Hồ Xung cũng đi lên theo.

Bỗng thấy Tả Lãnh Thiền mình mặc áo hoàng bào, thống lãnh hai chục tên đệ tử chắp tay đón tiếp. Lệnh Hồ Xung hiện nay tuy đã làm chưởng môn phái Hằng Sơn nhưng trước kia chàng vẫn kêu Tả Lãnh Thiền là Tả sư bá, tự nhận vào hàng hậu bối.

Bây giờ chàng thi lễ nói:

– Vãn bối là Lệnh Hồ Xung xin bái kiến chưởng môn phái Tung Sơn.

Tả Lãnh Thiền nói:

– Lâu ngày không gặp, Lệnh Hồ huynh phong tư ngày nay càng hơn trước nhiều. Thế huynh là bậc thiếu niên anh tuấn mà lại nắm quyền chưởng môn phái Hằng Sơn thật đã mở ra một kỷ nguyên mới cho võ lâm, xưa nay chưa từng có. Đáng vui và đáng mừng.

Tả Lãnh Thiền trước nay vốn mặt lạnh như tiền. Bất luận trong trường hợp hắn cao hứng đến đâu mà ngoài nét mặt vẫn trơ như đá chẳng bao giờ lộ vẻ vui tươi. Bây giờ miệng hắn nói đáng vui, đáng mừng mà trên gương mặt vẫn tuyệt chẳng có chút chi vui mừng.

Lệnh Hồ Xung đã biết câu nói của Tả Lãnh Thiền có ý ngấm ngầm mỉa mai chàng. Câu nói mở ra một kỷ nguyên mới cho võ lâm gì đó chẳng qua là châm chọc chàng tấm thân nam tử lại đi lãnh tụ bọn ni cô.

Chàng liền đáp:

– Đây là vãn bối vâng lời di mệnh của Định Nhàn sư thái lên chấp chưởng môn công việc hộ phái Hằng Sơn nối chí hai vị báo thù rửa hận. Khi trả thù xong vãn bối lập tức thoái vị để nhường ngôi chưởng môn lại cho bậc hiền tài.

Chàng vừa nói những câu này vừa nhìn chòng chọc vào Tả Lãnh Thiền để xem hắn có lộ vẻ bẽ bàng hay phẫn nộ gì, nhưng gương mặt Tả Lãnh Thiền vẫn trơ trợ Cả da thịt cũng không nhúc nhích.

Hắn nói:

– Ngũ Nhạc kiếm phái trước nay đã như cây liền cành, từ nay trở đi năm phái lại hợp nhất thì mối huyết cừu của hai vị sư thái Định Nhàn và Định Dật chẳng những là việc riêng của phái Hằng Sơn mà là việc chung của Ngũ Nhạc phái. Lệnh Hồ huynh đệ có chí như vậy thật là hay lắm!

Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp:

– Thiên Môn đạo huynh phái Thái Sơn, Mạc Đại tiên sinh phái Hành Sơn, Nhạc tiên sinh phái Hoa Sơn và bao nhiêu bạn hữu võ lâm đến mừng điển lễ đã tới cả rồi. Mời Lệnh Hồ huynh đệ vào ra mắt mọi người.

Lệnh Hồ Xung hỏi:

– Dạ! Phương Chứng đại sư phái Thiếu Lâm và Xung Hư đạo trưởng phái Võ Đương đã tới đây chưa?

Tả Lãnh Thiền hững hờ đáp:

– Hai vị này tuy ở gần đây nhưng vẫn giữ địa vị tôn cao còn đủng đỉnh chờ cho mọi nơi đến trước rồi mới đến sau. Hiện giờ chưa thấy đâu, không hiểu hai vị có tới không?

Lệnh Hồ Xung gật đầu.

Giữa lúc ấy trên đường sơn đạo, bỗng thấy hai tên đệ tử áo vàng chạy lên rất mau, hiển nhiên có việc gấp.

Hai người này tuy khinh công không vào hạng trác tuyệt nhưng thấy ra chiều vội vã thì chắc dưới chân núi xảy ra chuyện gì trọng đại.

Bao nhiêu người trên đỉnh núi chẳng ai bảo ai mà đều hướng mục quang về phía hai người kia.

Chẳng mấy chốc hai người đã chạy đến trước mặt Tả Lãnh Thiền chắp tay nói:

– Cung hỷ sư phụ! Phương Chứng đại sư chùa Thiếu Lâm và Xung Hư đạo trưởng phái Võ Đương đã thống lĩnh quần đệ tử đang lên núi chúc mừng Ngũ Nhạc phái ta.

Tả Lãnh Thiền hờ hững hỏi:

– Hai vị lão nhân gia đã tới nơi ư? Nếu vậy thì lịch sự quá nhỉ. Ta phải xuống nghênh tiếp mới được.

Nghe giọng hắn nói tựa hồ chẳng để tâm gì đến vụ này.

Lệnh Hồ Xung nghe tin Phương Chứng đại sư, phương trượng chùa Thiếu Lâm và Xung Hư đạo trưởng, chưởng môn phái Võ Đương đã tới nơi thì không nhịn được nỗi vui mừng lộ ra ngoài mặt.

Quần hùng tụ tập trên đỉnh núi Tung Sơn nghe tin cũng xôn xao.

Mọi người liền theo Tả Lãnh Thiền xuống núi để nghinh tiếp.

Lệnh Hồ Xung thống lãnh quần đệ tử phái Hằng Sơn liền tránh sang bên đường để nhường lối. Chàng nhận thấy đủ mặt Thiên Môn đạo nhân, chưởng môn phái Thái Sơn, Mạc Đại tiên sinh chưởng môn phái Hằng Sơn. Tiếp theo là các vị bang chúa Cái Bang, chưởng môn phái Thanh Thành, Dư Thương Hải cùng các vị tiền bối nổi danh trên chốn giang hồ.

Lệnh Hồ Xung nghiêng mình thi lễ cùng các vị tiền bối.

Bỗng thấy từ phía sau bức tường vây lại một đoàn người nữa đi ra. Bọn người này chính là Nhạc Bất Quần chưởng môn phái Hoa Sơn, Nhạc phu nhân cùng quần đệ tử bản phái.

Lệnh Hồ Xung cảm thấy chua xót bẽ bàng chua xót, chạy tới trước mặt sư phụ, quỳ xuống khấu đầu lên tiếng:

– Lệnh Hồ Xung này xin bái kiến hai vị lão nhân gia.

Chàng không dám kêu tên Nhạc Bất Quần và Nhạc phu nhân bằng sư phụ, sư nương và tự xưng mình là đệ tử, song chàng vẫn thi hành đại lễ như xưa.

Nhạc Bất Quần né mình hững hờ đáp:

– Lệnh Hồ chưởng môn làm đại lễ như vậy há chẳng là một trò cười cho võ lâm và là một chuyện kỳ dị trên chốn giang hồ ư?

Lệnh Hồ Xung quỳ lạy xong đứng tránh sang một bên, mắt khóc đỏ hoe.

Nhạc phu nhân tìm lời an ủi:

– Nghe nói Xung nhi lên làm chưởng môn phái Hằng Sơn ta cũng mừng chọ Từ nay Xung nhi sửa đổi lỗi lầm vẫn có thể lập thân đứng đắn được.

Nhạc Bất Quần cười lạt quay sang bảo bà vợ:

– Trừ phi mặt trời mọc phương Tây lặn phương Đông thì gã mới biết sửa đổi lỗi lầm, không làm điều sai quấy. Nay gã lên giữ chức chưởng môn chắc là mãn nguyện lắm rồi.

Lệnh Hồ Xung mặt thẹn đỏ bừng.

Chàng liền hỏi sang chuyện khác:

– Vãn bối xem chừng Tả sư bá phái Tung Sơn muốn thống nhất Ngũ Nhạc kiếm phái và kêu bằng Ngũ Nhạc phái. Không hiểu hai vị nghĩ thế nào?

Nhạc Bất Quần cười mát hỏi lại:

– Lệnh Hồ chưởng môn có cao kiến gì về vụ này?

Lệnh Hồ Xung đáp:

– Đệ tử…

Nhạc Bất Quần gạt đi:

– Lệnh Hồ chưởng môn đừng nhắc tới hai chữ đệ tử nữa. Nếu quý chưởng môn còn nhớ tới chút tình ở núi Hoa Sơn ngày trước thì…. thì…

Từ ngày bị trục xuất ra khỏi môn trường phái Hoa Sơn Lệnh Hồ Xung chưa từng thấy bao giờ Nhạc Bất Quần tỏ vẻ hòa hoãn với chàng như bữa nay, mặc dầu lão thốt ra đôi lời mai mỉa, chàng mừng thầm vội đáp:

– Đệ tử…. à vãn bối còn tùy theo ý kiến của lão nhân gia. Lão nhân gia chỉ dậy thế nào, vãn bối nhất định tuân theo, không dám sai lời.

Nhạc Bất Quần gật đầu tỏ thái độ hòa hoãn hơn nữa, lão nói:

– Lão phu chẳng có điều chi dạy bảo. Có điều lão phu trộm nghĩ rằng bọn ta là con nhà võ bao giờ cũng phải coi trọng hai chữ ơn nghĩa. Ngày nọ sở dĩ ngươi không thể ở lại phái Hoa Sơn được chẳng phải vì ta và sư nương ngươi quá khe khắt cay nghiệt mà là vì ngươi đã phạm vào điều cấm kỵ trong võ lâm. Chúng ta nuôi dạy người từ thưở tấm bé đến ngày khôn lớn, ngoài là nghĩa thầy trò trong chẳng khác tình phụ tử dĩ nhiên chúng ta hết lượng bao dung nhưng không thể vì tình riêng mà bỏ nghĩa công để bạn hữu giang hồ chê cười.

Lệnh Hồ Xung cảm động vô cùng, không cầm lòng được, để đôi dòng lệ anh hùng lã chã tuôn rơi.

Hồi lâu chàng mới nghẹn ngào thốt nên lời:

– ân tình của sư phụ, sư nương coi nặng bằng non. Đệ tử dù có tan xương nát thịt cũng không thể báo đền trong muôn một.

Nhạc Bất Quần từ thái độ dịu dàng hòa hoãn biến thành thân thiết, lão vỗ vai chàng nói:

– Bữa trước ở trên chùa Thiếu Lâm trường hợp bất đắc dĩ đã đẩy thầy trò ta vào tình trạng phải so gươm. Lúc đó ta đã sử dụng mấy kiếm thức với thâm ý để ngươi suy nghĩ quay trở lại phái Hoa Sơn. Song chẳng biết ngươi không hiểu hay đã cố ý đối nghịch, khiến lòng ta rất thắc mắc.

Lệnh Hồ Xung khoanh tay cúi đầu, nói bằng một giọng rất thành khẩn:

– Đệ tử cam bề chịu tội. Những hành vi phản nghịch thiên luân hỗn xược với sư phụ Ở trên chùa Thiếu Lâm hôm đó của đệ tử thật có chỗ khổ tâm không thể trình bày được. Đệ tử chỉ biết trông vào lượng cả của sư phụ bao dung chọ Điều ước nguyện suốt đời của đệ tử là có một ngày được quay trở về với sư phụ cùng sư nương.

Nhạc Bất Quần mỉm cười hỏi bằng một giọng thành thật:

– Ta e rằng ngươi nói câu này không phải do tự đáy lòng mà ra. Nay nhà ngươi làm chưởng môn phái Hằng Sơn, tay nắm quyền chỉ huy, miệng phát truyền hiệu lệnh, quần đệ tử nhất nhất phải tuân theo, chẳng còn ai ràng buộc. Như vậy há chẳng vẻ vang sung sướng, còn quay về với vợ chồng ta làm chi?

Lão vừa nói vừa đưa mắt nhìn Nhạc phu nhân.

Lệnh Hồ Xung nghe giọng lưỡi Nhạc Bất Quần đã có vẻ êm dịu và thật tình muốn mở đường cho chàng trở lại phái Hoa Sơn, chàng liền không bỏ lỡ cơ hội, quỳ hai gối xuống năn nỉ:

– Thưa sư phụ cùng sư nương! Đệ tử dù có muôn thác cũng không đủ đền tội. Xin sư phụ, sư nương mở lượng hải hà dung thứ chọ Từ này trở đi đệ tử nhất tâm sửa đổi lỗi lầm theo lời giáo huấn.

Chàng còn đang lạy lục năn nỉ thì trên đường lên núi bỗng có tiếng người huyên náo. Nguyên quần hùng đang bu quanh Phương Chứng đại sư cùng Xung Hư đạo trưởng cùng nhau lên núi.

Nhạc Bất Quần liền khẽ bảo Lệnh Hồ Xung:

– Được rồi! Ngươi hãy đứng dậy đi! Việc này thủng thẳng rồi bàn sau cũng chưa muộn.

Lệnh Hồ Xung mừng rỡ vô cùng dập đầu nói:

– Đa tạ sư phụ cùng sư nương.

Rồi chàng mới đứng dậy.

Nhạc phu nhân bịn rịn nói:

– Tiểu sư muội và Lâm sư đệ của Xung nhi đã…. làm lễ thành hôn vào tháng trước ở trên núi Hoa Sơn.

Giọng lưỡi của bà tỏ ý lo ngại vì bà đoán rằng Lệnh Hồ Xung có lẽ vì say đắm con gái bà mà nóng lòng mong mỏi trở về phái Hoa Sơn. Bà rất băn khoăn lo sợ Lệnh Hồ Xung nghe tin Nhạc Linh San thành hôn cùng Lâm Bình Chi nếu không la rùm thì chàng cũng phải thất vọng ê chề. Bà có biết đâu Nghi Hòa đã kể cho chàng nghe ngày núi Hoa Sơn cử hành hôn lễ này rồi.

Tuy Lệnh Hồ Xung nghe Nhạc phu nhân kể lại vụ thành hôn giữa Lâm Bình Chi và Nhạc Linh San lần này là lần thứ hai mà chàng cũng cảm thấy trong lòng tê tái, đầu óc bàng hoàng.

Bất giác chàng quay đầu lại ngó Nhạc Linh San thấy nàng ăm mặc cực kỳ lộng lẫy nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên như ngày trước, chẳng có vẻ hí hửng như một tân gian nhân mới làm lễ vu quy.

Cặp mắt Nhạc Linh San vừa chạm vào luồng nhỡn quang của Lệnh Hồ Xung mặt nàng đã đỏ đến mang tai, thọn thẹn cúi đầu xuống.

Lệnh Hồ Xung tưởng chừng vừa bị cây chùy sắt nện vào trước ngực một cái thật mạnh. Mắt chàng tối sầm lại, người chàng lảo đảo cơ hồ đứng không vững.

Giữa lúc ấy bên tai chàng vẳng nghe có tiếng người nói:

– Lệnh Hồ chưởng môn ở xa mà lại tới trước, chùa Thiếu Lâm ở cách đây rất gần mà lão tăng lại tới sau thì ta mình chậm chân mất rồi.

Tiếp theo chàng thấy có bàn tay đưa ra đỡ lấy tay trái của chàng.

Lệnh Hồ Xung định thần quay đầu nhìn lại đã thấy Phương Chứng đại sư tươi cười đứng sững trước mặt. Chàng hoang mang dạ một tiếng rồi chắp tay xá dài.

Tả Lãnh Thiền bỗng cất giọng oang oang:

– Này xin các vị đừng khách sáo nhiều quá cho mất thì giờ. Hàng mấy ngàn người mà cứ xá đi xá lại thì biết đến bao giờ cho xong? Tại hạ xin mời toàn thể liệt vị vào cả trong thiền viện ngồi chơi.

Quần hùng ồ lên một tiếng đồng thanh nói:

– Vậy là phải lắm!

Trước nay Tung Sơn đã nổi tiếng là trái núi cao nhất thiên hạ. Tòa thiền viện của núi này ở trên đỉnh một ngọn cao nhất vốn là một ngôi chùa lớn ngày trước. Mấy trăm năm gần đây ngôi chùa này biến thành chỗ ở của các vị chưởng môn phái Tung Sơn.

Danh tự của Tả Lãnh Thiền tuy có chữ “thiền” nhưng hắn lại không phải là đệ tử nhà Phật mà võ công của hắn cũng thiên về đạo gia.

Quần hùng lên tới thiền viện thì thấy trong sân rồng toàn một thứ cây bách, hiện đã thành những cây cổ thụ rườm rà. Đại điện nơi đây tuy khá rộng lớn nhưng so với đại hùng bảo điện bên chùa Thiếu Lâm thì hãy còn kém xa.

Hàng ngàn con người kéo vào trong điện chật ních, cả ngoài sân cũng đông như cá xếp hộp. Những người đến không còn chỗ đứng nữa.

Tả Lãnh Thiền lớn tiếng:

– Cuộc đại hội của Ngũ Nhạc kiếm phái bữa nay được các vị đồng đạo võ lâm tới tham dự đông đảo ra ngoài sự tiên liệu của tại hạ. Vì thế mà cách nghinh tiếp không được chu đáo. Thậm chí không sắp đặt được đủ chỗ ngồi cho liệt vị. Mong rằng liệt vị vì tình đồng đạo mà tha thứ cho những điều sơ sót.

Trong bọn quần hào có tiếng người đáp lại:

– Tả chưởng môn bất tất phải khách sáo. Vì người đến đông quá không đủ chỗ đứng mà thôi.

Tả Lãnh Thiền nói:

– Từ đây đi lên chừng trăm bước nữa là Phong Thiền đài. Các bậc đế vương ngày xưa đã chọn nơi đây làm lễ phong thiền cho núi Tung Sơn. Địa thế Phong thiền đài vừa rộng rãi vừa phong quang. Có điều chúng ta là những kẻ quê mùa mà lên Phong thiền đài nghị sự để tiếng đồn đại ra ngoài thì không tránh khỏi sự chê cười của bậc thức giả. Họ cho bọn ta là hạng võ biền không hiểu lẽ tôn nghiêm nơi cổ tích.

Thật ra những bậc đế vương ngày trước sở dĩ làm lễ Phong thiền trên những núi Thái Sơn, Tung Sơn…. chỉ là vì muốn phô trương công đức, trịnh trọng tẩy lên đế đình cho thành một thịnh sự của xã tắc.

Những tay hào kiệt giang hồ còn hiểu gì đến lễ Phong thiền. Họ thấy đứng chen chúc nhau ở một nơi chật hẹp cơ hồ nghẹt thở thì còn nói gì đến chuyện ngồi bàn luận nữa.

Mọi người liền nhao nhao cả lên:

– Công việc chúng ta bữa nay đâu có phải là cuộc tạo phản với các vị hoàng đế.

– Đã có nơi rộng rãi như vậy, chúng ta cứ lên đó bàn việc.

– Cần gì phải đếm xỉa đến những lời bàn tán của người ngoài?

Tiếng nói ồn ào chưa dứt, đã có mấy người xông ra ngoài viện toan đi trước.

Tả Lãnh Thiền lên tiếng:

– Các vị đã đồng ý thì chúng ta cùng nhau lên Phong thiền đài.

Lệnh Hồ Xung nghe chuyện này bất giác bụng bảo dạ:

– Tả Lãnh Thiền là người tinh tế, việc gì hắn cũng chuẩn bị rất thận trọng. Thế mà đến khi hội nghị đại sự hắn lại nhét bao nhiêu người vào một nơi chật hẹp như nên cối là nghĩa làm sao? Chắc hẳn hắn đã định dùng Phong thiền đài làm nơi tụ hội nhưng không muốn tự ý nói ra mà để quần hào yêu sách thì sau này không ai chê bai hắn vào đâu được.

Rồi chàng tự hỏi:

– Sự thực mình chưa hiểu Phong thiền đài kia dùng vào việc gì? Theo lời Tả Lãnh Thiền thì nơi đó chỉ các bậc đế vương mới được sử dụng. Thế mà sao hắn lại gợi ra để mọi người đòi tới đó tụ hội? Phải chăng hắn muốn tự ví mình như các vị hoàng đế thưở xưa? Thảo nào Phương Chứng đại sư và Xung Hư đạo trưởng đã bảo dã tâm của Tả Lãnh Thiền thật vô bờ bến. Sau khi hợp nhất Ngũ Nhạc kiếm phái, hắn sẽ mưu cuộc thôn tính Triêu Dương thần giáo rồi đến các phái Thiếu Lâm, Võ Đương…. ái chà…. Thằng cha này với Đông Phương Bất Bại đáng là một đôi tri kỷ, chi đồng hợp đạo:

Cũng muôn năm trường trị, cũng Nhất thống giang hồ. Hà hà…

Trong bụng chàng nghĩ vậy nhưng không nói ra miệng.

Chàng theo sau quần hùng tiến lên Phong Thiền đài, vừa đi vừa lẩm bẩm:

– Theo giọng lưỡi của sư phụ thì dường như lão nhân gia muốn tha tội cho ta để trở về làm đệ tử phái Hoa Sơn. Vì lẽ gì trước kia vẻ mặt lão nhân gia cực kỳ nghiêm khắc mà bữa nay lại ra chiều hòa hoãn?

Rồi chàng tự trả lời:

– à phải rồi! Có lẽ lão nhân gia đã biết rõ từ ngày ta lên làm chưởng môn phái Hằng Sơn có những hành vi rất đứng đắn, không để tổn thương đến thanh danh phái này nên lão nhân gia mới vui vẻ như vậy. Ngoài ra việc tiểu sư muội thành thân với Lâm sư đệ đã khiến cho sư phụ cùng sư nương không khỏi bứt rứt trong lòng nên mới vỗ về tạ Sau nữa sư nương ở bên cạnh lúc nào cũng thỏ thẻ đưa lời ngấm ngầm bênh vực ta khiến sư phụ đã hồi tâm chuyển ý. Nhất là bữa nay Tả Lãnh Thiền mở cuộc đại hội mưu đồ thôn tính bốn phái, sư phụ ta là chưởng môn phái Hoa Sơn tất nhiên hết sức chống đối. Lão nhân gia cố ý vuốt ve ta để ta đồng tâm hiệp lực tiếp tay cho người đặng cứu vãn phái Hoa Sơn không bị xóa tên trên chốn giang hồ. Vậy ta phải tận tâm kiệt lực khuông phò để khỏi phụ lòng kỳ vọng của sư phụ.

Cách kiến trúc Phong thiền đài thật là một công trình vĩ đại. Các vị đế vương ngày trước vì việc tế trời cầu phước cho muôn dân không hiểu phải dùng đến bao nhiêu thợ khéo mới xây thành tòa vĩ đại này. Những phiến đá hoa được đẽo gọt vuông vắn, phẳng phiu, gắn liền vào nhau bằng những tay thợ rất tinh xảo và tỉ mỉ.

Lệnh Hồ Xung để ý xem lại thì thỉnh thoảng lại có những phiến mới gắn vào, vết đục đẽo hãy còn mới nguyên. Dù họ đã lấy rêu che đậy chàng vẫn nhận ra được những phiến đá này mới lắp vào.

Hiển nhiên Phong thiền đài kiến trúc đã lâu ngày nên có nhiều chỗ hư hại. Tả Lãnh Thiền mới cho người sửa lại, cố ý che đậy. Nhưng càng che đậy bao nhiêu càng khiến cho người ta sinh lòng ngờ vực và càng nhận thấy những chỗ kém rõ rệt.

Lệnh Hồ Xung nhìn những chỗ sửa chữa Phong thiền đài liên tưởng ngay đến chỗ dụng tâm đen tối của Tả Lãnh Thiền.

Tuyệt đỉnh Tung Sơn cao hơn hết những ngọn núi chung quanh thành ra một tuyệt đỉnh giữa trời vươn hẳn lên trên tựa hồ ngự trị muôn ngàn ngọn núi khác.

Quần hào lên tới tuyệt đỉnh đều cảm thấy trong lòng sảng khoái, nhẹ nhàng tựa hồ bay bổng lên tít tầng mây.

Lúc này bầu trời quang sáng, không chút gợn mây. Lệnh Hồ Xung phóng tầm mắt ngó về phía bắc thấy sông Hoàng Hà tựa một sợi chỉ dài dong dọc. Phía tây ẩn hiện cửa khuyết thành Lạc Dương, còn phía đông và phía nam toàn núi non trùng điệp.

Trên ngọn núi, ba lão già đứng quay mặt về hướng Nam chỉ trỏ nói:

– Đây là Đại Hùng phong, đó là Tiểu Hùng phong. Hai ngọn núi đối lập kia là Song Khuê phong. Ba ngọn núi cao xa ngoài xa là Tam Chiêu phong.

Một lão khác nói:

– Các vị hãy coi đó! Kia là ngọn Thiếu Thất, Chùa Thiếu Lâm dựng trên ngọn núi đó. Bữa trước bọn mình lên chùa Thiếu Lâm đã tưởng ngọn Thiếu Thất cao nhất, nhưng đứng đây nhìn ra thì chùa Thiếu Lâm tựa hồ ở chân núi Tung Sơn mà thôi.

Đoạn ba lão cùng cười ồ.

Lệnh Hồ Xung nhìn cách phục sức của ba lão này biết họ không phải là người phái Tung Sơn. Nghe giọng lưỡi họ tuy chỉ là so sánh những ngọn núi, song thực ra có ý khinh khi phái Thiếu Lâm.

Chàng để ý nhìn kỹ ba lão này thì cặp mắt long anh sáng quắc tỏ ra là những tay nội lực cao thâm vô cùng. Đồng thời chàng nghĩ tới phen này Tả Lãnh Thiền đã mời rất nhiều cao thủ viện trợ. Vậy nên xảy ra cuộc biến động thì không những chỉ có mình phái Tung Sơn chống cự.

Lúc này Tả Lãnh Thiền đang mới Phương Chứng đại sư cùng Xung Hư đạo trưởng lên Phong thiền đài. Phương Chứng đại sư nhún nhường cười nói:

– Hai anh em bần tăng là kẻ xuất gia hủ lậu, đến nay với mục đích dự lễ và ngỏ lời chúc tụng thịnh sự của quý vị, vậy bọn lão tăng ở dưới đài cũng được, hà tất phải lên đó làm gai mắt mọi người?

Tả Lãnh Thiền cười đáp:

– Sao phương trượng đại sư lại nói vậy? Thế là đại sư coi tại hạ cũng như người dưng rồi chăng?

Xung Hư đạo nhân cũng gạt đi:

– Quần hào đến đông đủ cả rồi. Tả chưởng môn nên lo liệu chính sự là cần, bất tất phải săn sóc đến hai lão hủ này nữa?

Tả Lãnh Thiền thản nhiên đáp:

– Dạ dạ!

Hắn nói đoạn bước lên Phong thiền đài.

Hắn trèo được mấy bực còn cách trên đỉnh chừng hơn trượng thì dừng lại cất giọng oang oang nói:

– Trên tuyệt đỉnh gió núi mạnh quá, mời quý vị dừng chân lại đây!

Quần hào đang tản mát đi coi phong cảnh, song thanh âm Tả Lãnh Thiền như chọc vào tai, ai cũng nghe rõ. Mọi người ngoảnh đầu nhìn lại rồi đến tụ hội trên thềm đá.

Tả Lãnh Thiền khoanh tay tuyên bố:

– Thưa liệt vị bằng hữu! Tả mỗ được liệt vị chiếu cố đến núi Tung Sơn dự lễ đông đảo, khiến Tả mỗ cảm kích vô cùng.

Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp:

– Trước khi liệt vị tới đây hẳn cũng đã rõ:

bữa nay là ngày Ngũ Nhạc kiếm phái của bọn tại hạ mở cuộc đại hội này là đã đồng ý hợp nhất năm kiếm phái vào làm một. Đây là một ngày tốt lành đáng ghi vào lịch sử Ngũ Nhạc kiếm phái của bọn tại hạ.

Hắn vừa dứt lời, một số đông về phe với hắn đồng thanh hô lớn:

– Hay lắm! Hay lắm! Thật là đáng mừng, đáng ca ngợi.

Tả Lãnh Thiền nói tiếp:

– Đa tạ! Nguyên Ngũ Nhạc kiếm phái trước nay vẫn như cây liền cành và từng bắt tay kết sinh đã hơn trăm năm, coi nhau như một nhà. Tả mỗ được lạm quyền Ngũ Nhạc minh chủ đã lâu năm. Song gần đây trong võ lâm đã xảy nhiều biến động to lớn, bên Tả mỗ đã thương nghị cùng các vị sư huynh tiền bối trong Ngũ Nhạc kiếm phái và đã được các vị đồng ý cần hợp thành làm một phái để thống nhất hành động mới có thể ứng phó với những diễn biến xảy ra sau này.

Dưới đài trong đám đông bỗng có người lớn tiếng như chuông đồng:

– Tả minh chủ đã thương nghị cùng những bậc sư huynh tiền bối nào mà sao Mạc mỗ lại không biết gì hết?

Người lên tiếng chất vấn chính là Mạc Đại tiên sinh, chưởng môn phái Hành Sơn. Mạc Đại tiên sinh nói mấy câu này tỏ ra phái Hành Sơn đã phản đối việc hợp nhất Ngũ Nhạc kiếm phái.

Tả Lãnh Thiền nói:

– Tại hạ vừa nói:

Vì võ lâm đã xảy ra nhiều diễn biến quan trọng không hợp nhất năm phái không được. Một chuyện trọng đại đã xảy ra là người giữa năm phái chúng ta sát hại lẫn nhau mà không nghĩ tới đại nghĩa. Mạc Đại tiên sinh! Việc Đại Tung dương thủ Phí sư đệ Ở phái Tung Sơn bị bỏ mạng ở ngoài thành Hành Sơn đã có người được mục kích chính là do độc thủ Mạc Đại tiên sinh. Tại hạ không hiểu chuyện đó có thật chăng?

Mạc Đại tiên sinh giật nẩy mình lên, nghĩ thầm trong bụng:

– Việc ta giết họ Phí chỉ có ba người biết rõ là Lệnh Hồ Xung, một tiểu ni cô phái Hằng Sơn và đứa cháu gái của Khúc Dương. Chẳng lẽ bọn này đã vô tình hay sơ ý để tiết lộ vụ bí mật này?

Mấy cặp mắt ở dưới đài nhìn thẳng vào mặt Mạc Đại tiên sinh thì thấy lão thản nhiên không lộ vẻ xao xuyến.

Mạc Đại tiên sinh lắc đầu nhìn thẳng lên đài đáp:

– Làm gì có chuyện đó? Mạc mỗ võ công kém cỏi thì khi nào lại hạ sát nổi Đại Tung dương thủ? Tả minh chủ nghe ai nói vậy? Vụ này đầu đuôi thế nào xin Tả minh chủ nói rõ lại cho Mạc mỗ hay!

Hồi 178

Chống Thiên Môn, Ngọc Cơ phản nghịch

Tả Lãnh Thiền nghe Mạc Đại tiên sinh hỏi vậy liền nhếch mép cười đáp:

– Giả tỷ là cuộc giao đấu chính đại quang minh lấy một chọi một thì Mạc Đại tiên sinh chưa chắc gì đã giết được Phí sư đệ của tạ Nhưng lúc đó ngoài Mạc Đại tiên sinh và lệnh sư đệ Lưu Chính Phong còn có đệ tử phái Hằng Sơn ở Bắc nhạc, phái Hoa Sơn ở tây nhạc cùng trưởng lão Ma giáo Khúc Dương và đức cháu gái của lão vây đánh ở ngoài thành Hành Sơn nên một mình sư đệ địch không nổi mà phải uổng mạng.

Mạc Đại tiên sinh nghe Thiếu Lâm nói vậy không khỏi giật mình kinh hãi, bụng bảo dạ:

– Những người có mặt ngày hạ sát Phí Bân ở ngoài thành Hành Sơn trừ sư đệ Lưu Chính Phong và hai ông cháu Khúc Dương còn có Lệnh Hồ Xung, đệ tử phái Hoa Sơn và Nghi Lâm, nữ đệ tử phái Hằng Sơn không hiểu ai đã tiết lộ tin tức này ra ngoài. Chắc bọn nhỏ tuổi không biết suy nghĩ sâu sa, đem chuyện này kể với người khác thành ra câu chuyện bị bại lộ. Thế là hai phái Hành Sơn và Tung Sơn đã thành cừu địch. Bữa nay bọn mình tới đây có thể sống yên lành xuống núi được không, khó mà đoán trước. Ta đành lẳng lặng chờ xem, tới đâu hay đó.

Thiên Môn đạo nhân đứng dậy oang oang đáp:

– Phái Thái Sơn kể từ ngày tổ sư Đông Linh đạo trưởng đứng lên khai sơn lập phái cho đến nay đã hơn trăm năm. Bần đạo tuy võ tài bạc đức, không làm gì vẻ vang cho môn phái được, nhưng bất luận trường hợp nào cũng không để cơ nghiệp hơn trăm năm phải tiêu tan vì tay bần đạo. Việc hợp nhất năm phái, bần đạo trăm ngàn lần không thể tuân theo được.

Bất thình lình một đạo nhân tóc bạc phơ, mình mặc áo bào xanh ở trong phái Thái Sơn đứng phắt dậy lên tiếng:

– Thiên Môn sư điệt nói thế là sai. Phái Thái Sơn từ trên xuống dưới ngoài bốn trăm đệ tử chẳng thể vì ý kiến riêng của một mình sư điệt mà bỏ điều lợi lớn là hợp nhất năm phái để gây thành đại nghiệp cho toàn thể năm phái. Ta tưởng sư điệt nên thuận theo số đông là hơn.

Đạo nhân râu tóc đã bạc, khuôn mặt xương xẩu nhưng tiếng nói làm chấn động màng tai đủ biết khí lực lão cực kỳ xung mãn.

Có người nhận biết lão thì thầm bảo nhau:

– Đây là Ngọc Cơ Tử, sư thúc của Thiên Môn đạo nhân.

Thiên Môn đạo nhân sắc mặt đã hồng hào, sau khi nghe lời bài xích của Ngọc Cơ Tử, mặt đạo nhân càng đỏ hơn. Đạo nhân lớn tiếng hỏi lại:

– Sư thúc nói vậy là có ý gì? Kể từ ngày tiểu điệt lên chấp chưởng môn công việc phái Thái Sơn cho đến nay, đã làm việc gì mà không nghĩ tới thanh danh của bổn phái chưa? Tiểu điệt phản đối việc hợp nhất năm phái là muốn giữ phái Thái Sơn ta được tồn tại mãi mãi, không bị xóa tên trong võ lâm mà bảo vì lòng riêng được ư? Sao sư thúc lại nói vậy?

Ngọc Cơ Tử cười khanh khách đáp:

– Ngũ nhạc kiếm phái kiếm phái ta mà hợp làm một thì oai danh càng lớn, sức mạnh càng nhiều. Những đệ tử dưới trướng Ngũ nhạc kiếm phái người nào cũng mở mày mở mặt được ở trong một môn phái lớn và hùng mạnh chẳng hơn là ở một môn phái nhỏ bé để chịu sự uy hiếp của cường lực bên ngoài ư? Sư điệt làm chưởng môn nhân một phái còn chưa xong…

Thiên Môn đạo nhân tức giận lên tiếng ngắt lời:

– Tiểu điệt làm chưởng môn được hay không là một chuyện không thành vấn đề, nhưng riêng phái Thái Sơn bất luận trường hợp nào cũng không thể để nó bị người ta thôn tính khi còn ở trong tay tiểu điệt.

Thiên Môn đạo nhân nói câu này bằng một giọng rất cương quyết khiến cho Lệnh Hồ Xung phải khen thầm.

Ngọc Cơ Tử cười khẩy nói:

– Ngươi chỉ giảo hoạt lỡ miệng. Tuy bề ngoài nói là không tham danh hám lợi mà trong lòng chẳng muốn buông cái danh vị chưởng môn nhân.

Thiên Môn đạo nhân tức giận đến cùng cực, không thể dằn lòng được nữa, lớn tiếng hỏi:

– Sư thúc có ý riêng tây mưu sự với người ngoài mà bảo tiểu điệt có tâm địa như vậy ư?

Thiên Môn đạo nhân đạo nhân dứt lời liền rút trong mình ra một thanh kiếm đen sì giơ lên nói tiếp:

– Từ nay trở đi tiểu điệt không làm chưởng môn phái Thái Sơn nữa cũng không sao. Sư thúc muốn làm thì cứ việc mà làm không nên khoác tiếng xấu cho tiểu điệt. Thanh đoản kiếm này tuy không có gì làm cho mọi người phải khiếp sợ, nhưng nó là di vật của sư tổ Đông Linh đạo nhân, người đã sáng lập ra Thái Sơn kiếm phái. Thanh đoản kiếm này lưu truyền từ đời nọ qua đời kia đã hơn trăm năm và trở thành tín vật của chưởng môn trong bản phái.

Quần hùng thấy hai vị sư thúc, sư điệt phái Thái Sơn tranh luận đến trình độ gay go như vậy đều lắng tai nghe, nhưng không một ai lên tiếng.

Ngọc Cơ Tử thấy Thiên Môn đạo nhân rút thanh đoản kiếm, tín vật của chưởng môn phái Thái Sơn ra thì trên môi thoáng lộ một nụ cười nham hiểm. Lão lùi lại một bước nói:

– Đối với ta mà ngươi nói như vậy thì quả là một tay đáo để.

Thiên Môn đạo nhân hung hăng đáp:

– Đáo để hay không đáo để thì đã sao?

Ngọc Cơ Tử cười mát nói:

– Ngươi đã khẳng khái không làm chưởng môn nữa thì trao đoản kiếm lại cho ta!

Lão vừa nói vừa tiến lại vươn tay ta chụp lấy thanh kiếm sắt ở trong tay Thiên Môn đạo nhân nhanh như chớp.

Thiên Môn đạo nhân không ngờ Ngọc Cơ Tử lại hành động bất pháp một cách đột ngột như vậy. Đạo nhân vừa cảm giác thì Ngọc Cơ Tử đã chụp được thanh kiếm rồi.

Thiên Môn đạo nhân trong lúc hoảng hốt không kịp suy nghĩ gì nữa rút thanh trường kiếm ở sau lưng ra đánh “soạt” một tiếng.

Ngọc Cơ Tử đoạt được kiếm sắt vào tay rồi vội vàng lùi lại.

Giữa lúc Thiên Môn đạo nhân rút trường kiếm ra toan động thủ thì đột nhiên hai lão đạo khác đã múa kiếm xông lại đứng chắn trước mặt Thiên Môn đạo nhân đồng thanh lớn tiếng quát:

– Thiên Môn! Ngươi quên mình là kẻ dưới mà dám hung hăng phạm thượng, đối nghịch bậc tôn trưởng, không coi luật lệ bản môn vào đâu nữa thì ngươi đáng tội gì đã biết chưa?

Thiên Môn đạo nhân nhìn lại thì hai người này là Ngọc Khánh Tử và Ngọc âm Tử đều là sư thúc của mình, ngang hàng với Ngọc Cơ Tử.

Thiên Môn đạo nhân tức giận, nét mặt hầm hầm, người run bần bật la lên:

– Hẳn hai vị sư thúc đã trông thấy lão…. Ngọc Cơ sư thúc đã hành động…. làm điều ngang trái?

Ngọc âm Tử nói ngay:

– Chính tai bọn ta đã nghe thấy ngươi đem chức vị chưởng bổn phái nhường lại cho Ngọc Cơ sư huynh và ngươi đã tự nhận bất lực. Hành động thoái vị của ngươi thật là đáng khen. Nhưng ngươi rút trường kiếm toan cử động phản nghịch phiên luân là phạm một điều đại tội.

Ngọc Khánh Tử nói theo:

– Ngọc Cơ sư huynh là sư thúc ngươi, nay lại là trưởng môn nhân bản phái, thế mà ngươi dám rút kiếm toan điều ngỗ nghịch. Ngươi can vào tội phạm thượng thác loạn, ngươi đã biết chưa?

Thiên Môn đạo nhân hằn học đáp:

– Đó là ta buột miệng nói ra mà thôi. Chức chưởng môn của bản phái nào phải trò đùa mà ai muốn dành giựt cũng được? Dù ta có lòng thoái nhượng chăng nữa, thì…. Con mẹ nó, ta cũng phải chọn một người xứng đáng, chẳng khi nào lại để cho hạng phản bội môn phái như Ngọc Cơ.

Bản tính nóng nảy, Thiên Môn đạo nhân giận người như điên không kịp suy nghĩ, miệng thốt ra những lời cục xúc, tục tằn.

Ngọc âm Tử nắm lấy cơ hội, lớn tiếng chất vấn:

– Thiên Môn! Miệng ngươi thốt ra những lời hạ cấp như vậy liệu có đáng là chưởng môn phái Thái Sơn hay không?

Trong đám đệ tử phái Thái Sơn, bỗng một đạo nhân đứng tuổi rẽ mọi người ra lớn tiếng:

– Chức chưởng môn bản phái xưa nay truyền vì đã có luật lệ. Sư phụ của đệ tử được truyền ngôi một cách danh chính ngôn thuận. Sau này mấy vị sư thúc tổ lại nổi loạn tranh cướp?

Đạo nhân này pháp danh Kiếm Trừ, đệ tử thứ hai của Thiên Môn.

Bỗng một người khác đứng dậy quát to:

– Đó là Thiên Môn sư huynh nhường chức chưởng môn lại cho sư phụ tạ Hàng mấy ngàn người tụ hội trên tuyệt đỉnh núi Tung Sơn này đều tai nghe mắt thấy rõ ràng chứ nào phải chuyện nói đùa. Nếu ngươi chưa nghe rõ lời tuyên bố của Thiên Môn sư huynh vừa rồi thì ta nhắc lại cho ngươi haỵ Thiên Môn sư huynh đã nói:

“Từ nay trở đi tiểu điệt thôi không làm chưởng môn phái Thái Sơn nữa. Sư thúc muốn làm thì cứ việc lên mà làm, không nên khoác tiếng xấu cho tiểu điệt…. ” Gã này chính là đồ đệ của Ngọc Cơ Tử.

Thiên Môn đạo nhân làm chưởng môn phái Thái Sơn trước nay vẫn giữ được oai danh cho bản phái. Không ngờ Tả Lãnh Thiền tìm cách mua chuộc được bảy tám tên sư thúc của lão ngấm ngầm tiếp tay cho hắn để lật đổ.

Bọn sư thúc của Thiên Môn đã lũng đoạn bên trong thì trong số hơn hai trăm đệ tử phái Thái Sơn đến dự cuộc Tung Sơn đại hội, bọn phản đối có thể lên tới trăm rưỡi người.

Bọn phản đối Thiên Môn đã được bố trí từ trước. Chúng thừa cơ náo loạn và mấy chục tên đồng thanh hô lớn:

– Cựu chưởng môn thoái vị!

– Tân chưởng môn tiếp nhiệm. Hoan hô tân chưởng môn!

Lúc đó Ngọc Cơ Tử liền giơ cao thanh kiếm sắt lên dõng dạc tuyên bố:

– Đây là gươm thần của Đông Linh tổ sự Tổ sư đã có lời di huấn:

“Thấy kiếm sắt tức là thấy Đông Linh”. Vậy chúng ta phải theo lời di huấn của tổ sư gia.

Hơn một trăm đệ tử phái Thái Sơn lại reo lên:

– Chưởng môn nhân nói phải lắm!

Lại một bọn thét lớn:

– Tên nghịch đồ Thiên Môn ngỗ nghịch phản loạn, không coi môn quy vào đâu phải bắt hắn để xử trị.

Lệnh Hồ Xung thấy tình trạng này không khỏi thở dài nghĩ thầm:

– Đây là Tả Lãnh Thiền đã âm mưu với bọn nội phản mà Thiên Môn đạo nhân lại nóng nảy vô mưu họ chỉ đưa vài câu chọc giận là lão mắc bẫy. Thanh thế bên địch rất thịnh mà Thiên Môn kém tài ứng biến chỉ hung hăng ngoài mặt chẳng có tâm cơ gì thì địch sao lại bọn họ?

Nghĩ tới đây bất giác chàng đưa mắt ngó mọi người phái Hoa Sơn thì thấy Nhạc Bất Quần hai tay chắp để sau lưng, vẻ mặt vẫn lạnh lùng chẳng tỏ vẻ xúc động chi hết chàng không khỏi lấy làm kỳ, bụng bảo dạ:

– Bọn Ngọc Cơ Tử làm như vậy đáng lý sư phụ ta nên lên tiếng can thiệp mới phải. Không hiểu tại sao lão nhân gia lại tự thủ bàng quan. Phải chăng lão nhân gia còn chờ diễn biến để liệu bề xứ trí. Bây giờ ta chỉ việc chờ xem hành động của lão nhân gia ngả về bên nào rồi ta sẽ làm theo là ổn hơn hết. Có thế mới hy vọng trở về môn phái.

Bỗng thấy Ngọc Cơ Tử giơ tay ra vẫy. Tiếp theo chừng trăm sáu mươi đồ đệ phái Thái Sơn tỏa ra bao vây hơn năm chục đạo nhân đồng môn vào giữa. Tên nào cũng lăm lăm cầm kiếm trong taỵ Dĩ nhiên bọn đạo nhân bị vây là đồ tử, đồ tôn của Thiên Môn đạo nhân.

Thiên Môn đạo nhân nổi giận đùng đùng, gầm lên:

– Các ngươi muốn động thủ chăng? Vậy phải liều một trận sống mái.

Ngọc Cơ Tử cất giọng oang oang:

– Chưởng môn phái Thái Sơn có lệnh! Thiên Môn hãy nghe đây! Ngươi phải lập tức hạ kiếm đầu hàng, nếu ngươi không chịu phục tòng thiết kiếm của Đông Linh tổ sư gia là phạm tội đại nghịch bất đạo.

Thiên Môn càng tức giận thét lên:

– Nói bậy! Sao ngươi dám cướp đoạt chức chưởng môn bản phái?

Ngọc Cơ Tử liếc mắt nhìn quanh, lớn tiếng:

– Hỡi các đệ tử của Thiên Môn! Vụ này không liên quan gì đến các ngươi. Kẻ nào biết theo chính nghĩa quy phục bản chưởng môn thì mau mau buông khí giới, đứng cả sang bên này. Bản chư tòa sẽ miễn cho không truy cứu nữa, còn kẻ đối nghịch sẽ bị nghiêm trị quyết không dung thứ.

Kiếm Trừ đạo nhân thấy chức chưởng môn phái Thái Sơn khó lòng vãn hồi lại cho sư phụ được, liền lớn tiếng:

– Ngọc Cơ sư thúc tổ! Nếu sư thúc tổ chịu lập lời trọng thệ quyết không để phái Thái Sơn ta mà khi xưa tổ sư đã dầy công gây dựng ra phải xóa tên trong võ lâm thì toàn thể đệ tử bổn phái sẽ vui lòng tôn sư thúc tổ lên làm chức chưởng môn. Còn trường hợp sư thúc tổ dành giựt chức chưởng môn để đem bổn phái dâng cho phái Tung Sơn thì sư thúc tổ sẽ thành môn tội nhân muôn đời. Dù sư thúc tổ có chết đi cũng chẳng còn mặt mũi nào trông thấy tổ sư gia ở dưới tuyền đài.

Ngọc âm Tử lớn tiếng quát mắng:

– Thằng lỏi hậu sanh kia! Sao ngươi dám xúc phạm đến những bậc tiền bối thuộc hàng chữ “Ngọc” chúng tả Ngũ nhạc kiếm phái mà hợp nhất thì phái Tung Sơn cũng bị bôi tên như bốn phái khác. Giả tỷ phái Ngũ Nhạc mà thành lập thì trong đó có cả phái Thái Sơn ta sao ngươi dám chống đối việc này?

Thiên Môn đạo nhân nhìn chằm chặp vào cặp mắt Ngọc âm Tử xẵng giọng quát mắng:

– Những quân đê tiện các ngươi bị Tả Lãnh Thiền mua chuộc kết cấu với hắn. Ta nói rõ ho các ngươi hay:

Chúng ta thà chết còn hơn là chịu nhục phải hàng phục phái Tung Sơn.

Ngọc Cơ Tử tức quá sa sầm nét mặt đáp:

– Mi kháng cự Thiết kiếm lệnh tất phải thanh danh tan nát ngay tức khắc. Dù mi có chết cũng không còn đất chôn đâu.

Thiên Môn đạo nhân đưa mắt nhìn quần đệ tử của lão cương quyết nói:

– Phàm làm đệ tử trung kiên của phái Thái Sơn thì bữa nay phải chiến đấu cho đến một mất một còn. Dù có phải phơi thây trên núi Tung Sơn này cũng phải hy sinh.

Quần đệ tử đứng chung quanh Thiên Môn đạo nhân đồng thanh hô:

– Bọn đệ tử chiến đấu đến giọt máu cuối cùng thà chết chứ không chịu đầu hàng địch.

Ngọc Cơ Tử nghĩ thầm:

– Bè lũ Thiên Môn đạo nhân tuy ít người nhưng đều lộ vẻ cương quyết mà mình hô động thủ thì trong lúc nhất thời khó lòng giết hết được bọn chúng. Vả lại anh hùng hảo hán tụ tập trên Phong Thiền đài có tới hàng vạn trong đó có cả Phương Chứng đại sư, Phương trượng chùa Thiếu Lâm, Xung Hư đạo nhân, chưởng môn phái Võ Đương. Bọn cao nhân tiền bối này nhất định sẽ can thiệp không để hành động ỷ mạnh hiếp yếu và gây nên những chuyện sát hại lẫn nhau.

Lão chưa biết làm thế nào đưa mắt nhìn Ngọc Khánh Tử và Ngọc âm Tử để dò hỏi ý kiến.

Đột nhiên trong đám đông mé tả có tiếng người the thé cất lên:

– Lão gia thường qua lại giang hồ gặp không biết bao nhiêu anh hùng hảo hán mà chưa thấy ai nói rồi lại ăn lời ngay được.

Quần hùng đưa mục quang về phía phát ra thanh âm thì thấy một hán tử mình mặc áo xô đang đứng tựa vào một tảng đá lớn. Tay trái hán tử cầm chiếc nón lá phe phẩy làm quạt. Hán tử đã cao nghểu lại gầy khẳng gầy kheo, cặp mắt hé mở lờ mờ dương lên ra chiều nhơn nhơn tự đắc.

Quần hùng không hiểu lai lịch hán tử và cũng không biết hắn nói mấy câu vừa rồi để mạt sát ai?

Hán tử ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

– Hiển nhiên ngươi đã đem chức chưởng môn nhường lại cho người khác, quần hùng đều nghe rõ mà bây giờ còn chối được ư? Tôn ngươi là Thiên Môn thật uổng quá nên đổi là Địa Môn cho đúng.

Bọn Ngọc Cơ Tử bây giờ mới hiểu hán tử kia có ý phụ họa với mình đều bật cười để tỏ ý hoan hô và cám ơn hán tử.

Thiên Môn đạo nhân quắc mắt nhìn hán tử hỏi:

– Đây là việc riêng của phái Thái Sơn ta ai mượn ngươi chõ miệng vào?

Hán tử áo xô ngang nhiên đáp:

– Lão gia thấy câu chuyện trái tai chướng mắt thì nín thinh sao được? Bữa nay là ngày đại hội vui mừng của Ngũ nhạc kiếm phái, vậy mà lão mũi trâu lại hung hăng đao kiếm la ó rầm trời định làm trò rối thì ai mà ngửi được?

Bất thình lình mọn người hoa mắt lên một cái. Té ra hán tử áo xô đã vọt mình nhanh như điện chớp vào giữa đám Ngọc Cơ Tử. Đồng thời quẳng chiếc nón là cầm trong tay trái nhằm chụp xuống đầu Thiên Môn đạo nhân.

Thiên Môn đạo nhân vội vung kiếm đâm vào trước ngực hán tử.

Hán tử bỗng co người lại luồn qua dưới háng Thiên Môn đạo nhân, đồng thời hắn lộn người đi một vòng phóng cước đá vào sau lưng Thiên Môn đạo nhân.

Thân pháp của hán tử đã cực kỳ quái dị mà chiêu số lại hạ tiện khiến cho bao nhiêu anh hùng hảo hán mình mang tuyệt kỹ đến Tung Sơn đều ngơ ngác, vì chưa ai ngó thấy hoặc nghe thấy chiêu số này bao giờ.

Thiên Môn đạo nhân bị đối phương ra chiêu đột ngột không kịp đề phòng nên bị hán tử đá trúng huyệt đạo.

Bọn đệ tử Thiên Môn đạo nhân thấy hán tử động thủ đánh sư phụ liền vung kiếm đâm hán tử.

Hán tử cười khanh khách nắm lấy lưng Thiên Môn đạo nhân giơ người lão lên làm lá mộc để đón đỡ những chiêu kiếm đâm tới.

Quần đệ tử hoảng hồn vội thu kiếm về.

Hán tử lại lớn tiếng:

– Nếu bọn mi không quẳng kiếm đi thì ta vặn cổ lão mũi trâu này ngay tức khắc.

Hắn vừa nói vừa đưa tay phải nắm lấy đầu Thiên Môn đạo nhân.

Thiên Môn đạo nhân bị kiềm chế huyệt đạo không sao sử động được đành để mặc đối phương muốn làm gì thì làm. Sắc mặt lão vốn hồng hào bây giờ đột nhiên biến thành xám ngắt.

Trước tình trạng này nếu hán tử muốn bẻ đầu Thiên Môn đạo nhân thì chỉ cần vặn hai tay một cái là lập tức xương cổ lão bị gãy rời.

Kiếm Trừ đạo nhân vội cất tiếng hỏi:

– Các hạ nhân lúc người ta không đề phòng mà đánh lén như vậy thì đâu phải anh hùng hảo hán? Qúy tính cao danh các hạ là gì?

Hán tử vung tay trái đánh vào mặt Thiên Môn đạo nhân một cái rồi cất giọng the thé đáp:

– Kẻ nào hỗn xược với lão gia là lão gia phải trừng phạt sư phụ gã về tội không biết răn dạy đồ đệ.

Bọn đệ tử Thiên Môn đạo nhân thấy hán tử khinh khi vũ nhục sư phụ đều căm giận không bút nào tả xiết. Ai nấy nghiến răng nắm chặt trường kiếm chờ dịp xông vào đâm chém đối phương.

Lúc này hán tử ở vào lợi thế vì bọn đệ tử của Thiên Môn đạo nhân thấy sư phụ bị kiềm chế không dám vong động e ném chuột làm bể đồ.

Một đạo nhân trẻ tuổi căm tức đến trình độ không nhẫn nại được nữa liền trỏ tay vào mặt hán tử lớn tiếng thóa mạ:

– Mi…. mi thật là một tên chó má, một giống súc sinh!

Hán tử giơ tay lên tát vào mặt Thiên Môn đạo nhân nói:

– Ngươi giáo huấn đệ tử mà để bọn chúng ăn nói càn rỡ như vậy ư?

Đột nhiên Thiên Môn đạo nhân gầm lên một tiếng thật to, miệng phun máu tươi ra ồng ộc.

Hán tử giật mình, toan buông tay nhưng không kịp. Thiên Môn đạo nhân đã quay đầu lại đối diện với hắn. Máu trong miệng lão phun vào đầu óc hắn đỏ lòm.

Hán tử chưa kịp phản ứng thì hai tay đạo nhân đã nắm lấy cổ đối phương.

Bỗng nghe đánh “cắc” một tiếng, xương cổ hán tử đã bị Thiên Môn đạo nhân bẻ gãy rồi. Thiên Môn đạo nhân hất tay ra một cái.

Hán tử bị quăng ra xa mấy trượng, té huỵch xuống đất. Hắn dẫy dụa mấy cái rồi nằm im.

Thiên Môn đạo nhân người đã to lớn, lúc này mặt mũi lại nhuộm đầy máu tươi trông mà phát khiếp.

Chỉ một chớp mắt, Thiên Môn đạo nhân bỗng thét lên một tiếng. Người lão lảo đảo té lăn xuống đất.

Bọn đệ tử chạy lại thì lão đã tắt thở chết rồi.

Nguyên Thiên Môn đạo nhân bị hán tử làm nhục trước mặt đông người. Lão là chưởng môn một phái không sao kìm hãm được mối căm tức trong lòng liền liều mạng vận động chân lực làm chấn đoạn các kinh mạch để tự giải khai huyện đạo. Tiếp theo lão thu hết toàn lực cuối cùng cố sức phản công giết chết kẻ thù. Song chính lão đã bị đứt hết kinh mạch cũng chẳng thể nào sống được. Đây là lão dở thủ đoạn “lưỡng bại câu thương”.

Bọn đệ tử Thiên Môn đạo nhân phẫn nộ đến cực điểm, la gọi:

– Sư phụ! Sư phụ!

Bọn chúng cúi xuống ôm Thiên Môn đạo nhân lên thấy lão chết rồi đều khóc rống một hồi.

Trong đám quần hùng bỗng có người lớn tiếng:

– Tả chưởng môn! Chưởng môn đã mời cả những nhân vật như Đông Hải Song ác đến để đối phó với Thiên Môn đạo trưởng thì thật là quá tệ.

Quần hùng đưa mắt nhìn về phía người vừa phát ra thanh âm thì thấy một lão già ốm o, song có người nhận ra lão là người bán mì tên gọi là Hà Tam Thất.

Hán tử áo xô bị Thiên Môn đạo nhân đánh chết không ai hiểu lai lịch thế nào. Bây giờ nghe Hà Tam Thất nói vậy mới biết hắn là một người trong Đông Hải Song ác. Còn Đông Hải Song ác lai lịch ra sao cũng ít người biết tới.

Tả Lãnh Thiền nghe Hà Tam Thất nói vậy nhìn ra quãng không đáp bằng một giọng hàm hồ:

– Chuyện đời thật đáng tức cười! Huynh đài đây bữa nay tại hạ mới gặp lần đầu mà bảo là tại hạ sai y hành động thì thật là lời tố cáo bá vơ.

Hà Tam Thất liền nói:

– Giữa Tả chưởng môn và Đông Hải Song ác có lẽ chưa quen biết nhau lâu thật, nhưng chắc chưởng môn đã có mối giao tình rất mật thiết với sư phụ của họ là Bạch Bản Sát Tinh.

Hà Tam Thất vừa thốt ra bốn chữ Bạch Bản Sát Tinh khiến cho toàn trường nhốn nháo cả lên.

Lệnh Hồ Xung chợt nhớ tới những kỷ niệm cách đây đã lâu năm, Nguyên Nhạc phu nhân đã có lần đề cập đến cái tên Bạch Bản Sát Tinh. Chàng còn nhớ hồi đó Nhạc Linh San mới sáu bảy tuổi. Nàng hay khóc nhè suốt ngày. Nhạc phu nhân liền hăm dọa:

“Con muốn tốt thì nín ngaỵ Nếu còn khóc mãi Bạch Bản Sát Tinh sẽ đến bắt đem đi đấy”.

Khi đó chàng hỏi lại bà:

“Bạch Bản Sát Tinh là người thế nào?” thì Nhạc phu nhân đáp:

“Bạch Bản Sát Tinh là một tên ác ma, chuyên bắt trẻ con hay khóc để ăn thịt. Mặt hắn không có mũi, phẳng lì như một tấm ván”.

Nhạc Linh San hễ nghe nói đến Bạch Bản Sát Tinh là khiếp sợ không dám khóc quấy nữa.

Lệnh Hồ Xung nhớ tới chuyện xưa, bất giác đưa mắt nhìn Nhạc Linh San thì thấy nàng bâng khuâng, phóng mục quang nhìn ra phương trời xa thẳm, tựa hồ lòng nàng đang có tâm sự suy nghĩ.

Nét mặt hơi lộ vẻ buồn rầu, hiển nhiên nàng không để ý tới cái tên Bạch Bản Sát Tinh, dường như nàng quên luôn cả câu chuyện hồi nàng còn nhỏ tuổi, Nhạc phu nhân thường đem cái tên ngoáo ộp Bạch Bản Sát Tinh để hăm dọa nàng.

Lệnh Hồ Xung thấy tình trạng Nhạc Linh San như vậy không khỏi nghĩ thầm trong bụng:

– Tiểu sư muội ta vừa huề duyên cùng Lâm sư đệ. Gã vốn là người mà nàng rất yêu quý, không hiểu tại sao nay nàng lại lộ vẻ trầm tư mặc tưởng và dường như có ý buồn rầu. Chắc hẳn hai vợ chồng nàng lại xẩy chuyện gì vừa gây lộn với nhau.

Chàng lại đưa mắt ngó qua Lâm Bình Chị Lúc này gã cũng đứng bên Nhạc Linh San nhưng mặt gã lộ vẻ khác thường tựa như cười mà không phải cười, giống như giận mà không phải giận.

Lệnh Hồ Xung càng ngạc nhiên hơn, tự hỏi:

– Nét mặt gã bữa nay sao lại kỳ vậy? Dường như ta đã thấy nét mặt gã giống bữa nay một vài lần mà không nhớ ra là ở đâu?

Lệnh Hồ Xung còn đang ngẫm nghĩ, bỗng nghe thanh âm Tả Lãnh Thiền lại cất lên:

– Ngọc Cơ huynh! Bữa nay tiểu đệ xin có lời chúc mừng đạo huynh lên tiếp nhiệm chức chưởng môn phái Thái Sơn. Sau nữa tiểu đệ muốn hỏi một lời đạo huynh có cao kiến gì về việc hợp nhất Ngũ nhạc kiếm phái?

Quần hùng thấy Tả Lãnh Thiền hỏi lảng sang chuyện khác, chứ không đáp lời Hà Tam Thất nên cũng không hiểu hắn có quen biết Bạch Bản Sát Tinh hay không?

Hồi 179

Đào Cốc Lục Tiên nhục mạ Tả Lãnh Thiền

Ngọc Cơ Tử nghe Tả Lãnh Thiền hỏi ý kiến về việc hợp nhất Ngũ nhạc kiếm phái liền vênh mặt ra chiều đắc ý, giơ thiết kiếm lên đáp:

– Việc hợp nhất Ngũ nhạc kiếm phái chẳng riêng gì phái Thái Sơn của bọn tại hạ mà cả năm phái chúng ta từ trên xuống dưới chẳng ai là không ưng thuận, ngoại trừ những kẻ hám danh ham lợi riêng tư cho mình, chẳng nghĩ lợi ích chung như Thiên Môn đạo nhân mà thôi. Nhưng nay tại hạ đứng ra chấp chưởng công việc bổn phái thì không còn điều gì trở ngại nữa. Thưa Tả minh chủ! Toàn thể phái Thái Sơn nguyện gắng sức hết lòng phục vụ lão nhân gia để làm vẻ vang cho Ngũ nhạc kiếm phái. Nếu có kẻ nào có ác tâm định phá rối công cuộc lớn lao này thì tệ phái trước tiên sẽ xung phong trừ diệt họ quyết chẳng dung tha.

Ngọc Cơ Tử dứt lời, hơn trăm đệ tử phái Thái Sơn đồng thanh hô lớn:

– Toàn thể phái Thái Sơn triệt để ủng hộ công cuộc thống nhất Ngũ nhạc kiếm phái! Hết thảy đệ tử bản phái quyết trừ diệt kẻ nào phản đối công cuộc này.

Bọn người này tuy không nhiều nhưng chúng đồng thanh reo hò nên thanh âm cũng vang dội cả một vùng núi non.

Cứ tình hình đó mà xét đoán thì đủ biết bọn này đã toa rập Tả Lãnh Thiền và đã được huấn luyện trước khi phát động. Nếu không thì chẳng khi nào cử động của hơn trăm người lại ăn khớp thành một điệu được.

Hơn nữa Ngọc Cơ Tử xưng hô Tả Lãnh Thiền cực kỳ cung kính, một điều lão nhân gia, hai điều lão nhân gia càng tỏ rõ Tả Lãnh Thiền đã ngấm ngầm mưu tính với họ, kẻ tung người hứng rồi diễu võ dương oai hòng làm chột dạ những người có ý phản đối để họ không dám lên tiếng.

Tội nghiệp cho bọn đệ tử của Thiên Môn đạo nhân! Đứng trước cái chết nhục nhã và bi thảm của sư phụ họ cũng đành yên lặng. Tuy họ không dám lên tiếng nhưng ngấm ngầm nghiến răng mà rủa thầm những quân tàn bạo.

Có người nắm tay tự thề với mình:

– Một ngày kia ta thề giết cho bằng được Tả Lãnh Thiền và Ngọc Cơ Tử để báo cừu tuyết hận cho sư phụ.

Tả Lãnh Thiền dõng dạc nói:

– Thế là trong Ngũ nhạc kiếm phái chúng ta lại được thêm hai phái Hành Sơn và Thái Sơn tỏ ý tán đồng việc hợp phái. Vậy công cuộc này dĩ nhiên có thể thành tựu. Đa số đã công nhận việc hợp phái chỉ có lợi chứ không có hại, vậy tệ phái xin đứng thành khối sau lưng các vị để phụng sự cho công cuộc chung trong năm phái ta.

Lệnh Hồ Xung nghe Tả Lãnh Thiền nói vậy bất giác cười lạt tự nghĩ:

– Việc này hoàn toàn do một mình thằng cha này bày mưu tính kế để thôn tính năm phái, thế mà ngoài miệng hắn vẫn nói là đứng sau lưng mọi người, tựa hồ hắn đi theo kẻ khác chứ không phải chính hắn chủ mưu.

Tả Lãnh Thiền ngừng lại một chút rồi lớn tiếng hỏi:

– Ba phái Tung Sơn, Hành Sơn và Thái Sơn đã đồng ý việc thống nhất năm phái, tại hạ chưa hiểu ý kiến của phái Hằng Sơn và Hoa Sơn thế nào? Chẳng hay quý vị có hưởng ứng chăng?

Tả Lãnh Thiền không chờ cho hai phái trả lời, hắn lại nói tiếp:

– Riêng về phái Hằng Sơn thì vị tiền chưởng môn là Định Nhàn sư thái đã mấy lần thương nghị với tại hạ. Định Nhàn sư thái rất hoan nghênh việc hợp nhất Ngũ nhạc kiếm phái và thường giục tại hạ xúc tiến công cuộc này cho mau thành hiệu quả đặng đối phó với mọi biến chuyển bên ngoài. Còn Định Tĩnh và Định Dật sư thái cũng cùng một ý kiến như Định Nhàn sư thái.

Đột nhiên trong đám đông, một thanh âm trong trẻo của thiếu nữ cất lên:

– Theo chỗ tiểu nữ biết thì Tả chưởng môn nói thế là không đúng sự thực. Trước khi chưa viên tịch, tệ chưởng môn và hai vị sư bá sư thúc đã tỏ ra cực lực phản đối việc hợp nhất Ngũ nhạc kiếm phái. Bất hạnh ba vị lão nhân gia liên tiếp từ trần cũng chỉ vì nguyên nhân đã tỏ ý chống đối việc hợp phái này. Tại sao Tả chưởng môn lại đem ý kiến của mình rồi đặt điều dựng đứng gán cho ba vị tôn trưởng của tệ phái đã quá cố.

Quần hùng liền nhìn về phía người vừa phát ra thanh âm.

Người lên tiếng vừa rồi là một cô gái nhỏ nhắn mà dong nhan diễm lệ. Cô là nữ đệ tử của phái Hằng Sơn tên gọi Trịnh Ngạc.

Tả Lãnh Thiền khoan thai đáp:

– Định Nhàn sư thái là một nhân vật thế nào, chẳng riêng gì lão phu mà bạn hữu võ lâm đều biết tiếng. Sư thái đã kiến văn rộng rãi lại lắm mưu nhiều trí. Thật là một nhân vật đầy đủ uy tín trong Ngũ nhạc kiếm phái, nên lão phu kính phục vô cùng.

Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp:

– Tuy Định Nhàn sư thái thuộc hàng nữ lưu song là người biết nhiều hiểu rộng, bản lãnh cao cường, ngay những bạn râu mày cũng ít kẻ bì kịp. Nhưng hỡi ơi! Định Nhàn sư thái chẳng may bị gian đồ hãm hại tại chùa Thiếu Lâm. Giả tỷ Định Nhàn sư thái hôm nay còn tại thế thì theo ý lão phu chức chưởng môn của Ngũ Nhạc phái không còn ai là người xứng đáng hơn để mà suy tôn.

Tả Lãnh Thiền nói tới đây lộ vẻ buồn rầu dường như luyến tiếc một nhân vật tài ba lỗi lạc. Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

– Ngày trước cùng ba vị sư thái phái Hằng Sơn thương nghị, tại hạ đã chủ trương việc hợp phái, phải mở cuộc đại hội ra mắt võ lâm để suy tôn Định Nhàn sư thái lên nắm quyền chưởng môn Ngũ nhạc phái. Lúc đó Định Nhàn sư thái thật tình khiêm nhượng chối từ. Sau tại hạ hết sức trình bày lẽ thiệt hơn và nêu cao công nghĩa mới thuyết phục được Định Nhàn sư thái không còn đường từ chối.

Tả Lãnh Thiền thở dài nói tiếp:

– Than ơi! Một vị nữ anh hùng chịu đứng ra gánh vác việc lớn cho Ngũ Nhạc phái, ngờ đâu công chưa thành danh chưa toại đã hóa ra người thiên cổ! Định Nhàn sư thái bỏ mình ở chùa Thiếu Lâm một cách vô cùng bi thảm khiến cho những ai còn sống sót phải thương xót và ca thán.

Tả Lãnh Thiền quả là một tên thâm mưu, nham hiểm khôn lường. Một mặt hắn cố ý nâng cao địa vị Định Nhàn sư thái lên để quần đệ tử phái Hằng Sơn dẹp bớt lòng bất mãn với hắn mặt khác hai lần hắn nhắc tới việc Định Nhàn bị thảm tử tại chùa Thiếu Lâm để phái ngày gánh lấy trách nhiệm. Dù cho kẻ hạ sát Định Nhàn sư thái không phải là người Thiếu Lâm nhưng chùa Thiếu Lâm là một nơi thánh địa, đồng thời là sao bắc đẩu của võ lâm mà để cho hai vị cao nhân về võ học bỏ mình tại đó thì tỏ ra phái này dấu không đồng mưu với hung thủ cũng mang tiếng là đề phòng sơ sót hoặc dung túng cho hung phạm giết người rồi trốn thoát.

Tả Lãnh Thiền vừa dứt lời bỗng có thanh âm ồm ồm cất lên:

– Tả chưởng môn nói vậy là không đúng sự thực. Trong buổi hội họp hôm đó Định Nhàn sư thái bảo với lão phu rằng:

theo ý kiến của lão nhân gia thì nên suy tôn Tả minh chủ lên làm chưởng môn Ngũ nhạc phái.

Tả Lãnh Thiền nghe nói vậy thì trong bụng mừng thầm liền đưa mắt xem ai đã nói câu đó thì thấy người kia đầu hươu mắt chuột hình dong cổ quái. Hắn không biết là ai nhưng coi mầu áo đen thì cho là một nhân vật ở phái Hằng Sơn. Tuy hắn trong lòng hý hửng nhưng không để lộ ra ngoài mặt, cất tiếng đáp:

– Cao tính đại danh tôn huynh là gì? Tả mỗ chưa được quen biết. Thưa tôn huynh! Hôm đó Định Nhàn sư thái quả có nói vậy nhưng Tả mỗ nghĩ mình đem so với lão nhân gia thì hãy còn kém xa lắm.

Người nói câu vừa rồi chính là Đào Căn Tiên. Lão hắng giọng một tiếng rồi giới thiệu:

– Lão phu là Đào Căn Tiên, còn 5 vị này là bào đệ của lão phu.

Tả Lãnh Thiền nghiêng mình thi lễ nói:

– Té ra là các vị. Tả mỗ có lòng ngưỡng mộ từ lâu nay mới hân hạnh được gặp mặt.

Đào Căn Tiên hỏi lại:

– Tả minh chủ nói là ngưỡng mộ bọn lão phu hay nhưng lão phu không hiểu Tả minh chủ ngưỡng mộ về bản lãnh cao cường hay về kiến văn xuất chúng của bọn lão phu?

Tả Lãnh Thiền nghe Đào Căn Tiên nỏi câu này không khỏi cười thầm nghĩ bụng:

– Thằng cha này nói nhăng rồi! Té ra y chỉ là một tên ngớ ngẩn.

Nhưng hắn nghĩ tới Đào Căn Tiên ra chiều o bế mình liền đáp:

– Chẳng những sáu vị bản lãnh cao thâm mà kiến văn lại càng xuất chúng. Tả mỗ ngưỡng mộ các vị cả về võ công lẫn kiến thức.

Đào Căn Tiên lên tiếng:

– Tình thực mà nói thì võ công anh em tại hạ cũng chẳng có chi đáng kể. Cá sáu người liên thủ hiệp lực dĩ nhiên là cao hơn Tả minh chủ nhưng lấy một chọi một thì bọn tại hạ bì với Tả minh chủ thế nào được?

Đào Hoa Tiên nói theo:

– Riêng về phần kiếm văn thì anh em tại hạ cao xa hơn Tả minh chủ rất nhiều.

Tả Lãnh Thiền thấy Đào Hoa Tiên tự cao tự đại thì có ý không bằng lòng. Hắn chau mày hắng dặng một tiếng rồi hỏi lại:

– Lời tôn huynh nói có đúng thế chăng?

Đào Hoa Tiên đáp:

– Nhất định là đúng vì chính Định Nhàn sư thái cũng công nhận như vậy.

Đào Căn Tiên lại nói:

– Định Nhàn, Định Tĩnh và Định Dật sư thái hôm đó ngồi trong am nhàn đàm, ba vị lão nhân gia có đề cập đến việc hợp nhất Ngũ nhạc kiếm phái. Định Dật sư thái mở đầu câu chuyện:

“Ngũ nhạc kiếm phái không hợp nhất thì thôi, bằng hợp nhất thì phải thỉnh Tả Lãnh Thiền tiên sinh ở phái Tung Sơn lên đảm nhiệm chức chưởng môn”. Tả minh chủ thử nghĩ coi câu nói của Định Dật sư thái đó có đúng không?

Tả Lãnh Thiền đáp:

– Đó là Định Dật quá coi trọng Tả mỗ mà nói như vậy, nhưng Tả mỗ không dám.

Đào Căn Tiên nói:

– Tả minh chủ chớ vội mừng. Định Dật sư thái nói vậy nhưng Định Tĩnh sư thái tiếp lời:

“Phóng tầm mắt nhìn ra các bậc anh hùng hảo hán trong hoàn vũ thì Tả chưởng môn cũng đáng kể là một nhân vật trong đám này. Có điều phải tôn y lên làm chưởng môn nhân cho Ngũ Nhạc phái chỉ là chuyện tạm bợ trong lúc nhiều người. Vì y tham tâm quá đáng thành ra bụng dạ hẹp hòi, kém lượng bao đoan. Y mà lên làm chưởng môn Ngũ nhạc phái thì nữ đệ tử dưới trướng chúng ta phải đau khổ lắm đấy!

Đào Căn Tiên nói theo:

– Sau khi hai vị Định Tĩnh dứt lời, Định Nhàn sư thái đưa ra ý kiến:

“Tính đến chuyện chí công vô tư thì chẳng ai hơn lục vị anh hùng ở đây. Các vị đó chẳng những võ nghệ siêu quần mà lại kiến văn xuất chúng. Thực là những nhân vật có đầu đủ tư cách làm chưởng môn Ngũ nhạc phái.

Tả Lãnh Thiền cười lạt hỏi:

– Sáu vị anh hùng mà Định Nhàn sư thái nói đó là sáu vị nào?

Đào Hoa Tiên đáp ngay:

– Không dám! Chính là sáu anh em tại hạ.

Đào Hoa Tiên vừa nói câu này, mấy ngàn người đều cười ầm lên. Tiếng cười vang động cả góc trời.

Có đến quá nửa quần hùng chẳng biết Đào Cốc lục tiên là ai nhưng thấy bọn họ hình dong cổ quái, thái độ hoạt kê, lại tự xưng là anh hùng nói những gì võ nghệ siêu phàm, kiến văn xuất chúng nên không nhịn cười được.

Tiếng cười vừa lắng dịu, Đào Căn Tiên lại nói:

– Định Nhàn sư thái vừa nhắc tới lục vị anh hùng thì Định Tĩnh và Định Dật hai vị sư thái liền nghĩ ngay tới anh em tại hạ rồi hoan hô nhưng giữa lúc ấy Định Dật sư thái cãi thế nào, các vị huynh đệ có ai nhớ không?

Đào Thực Tiên đáp liền:

– Tiểu đệ nhớ lắm. Ba vị lão nhân gia đang vỗ tay hoan hô thì Định Dật sư thái bật ngay:

“Đem Đào Cốc lục tiên so với Phương Chứng đại sư chùa Thiếu Lâm thì kiến thức bọn họ hãy còn thua một chút mà đem so với Xung Hư đạo trưởng ở phái Võ Đương thì võ công lại không bì kịp. Như vậy Đào Cốc lục tiên cũng chưa phải là những nhân vật xứng đáng làm chưởng môn cho Ngũ nhạc phái, mặc dầu trong Ngũ nhạc kiếm phái ta không có nhân vật nào bằng họ. Vậy hai vị sư thư tính sao? Khi đó Định Tĩnh sư thái không cho lời nói của Định Dật là đúng hoàn toàn. Lão nhân gia đáp ngay:

“Theo ý kiến của ta thì không đúng như vậy. Định Nhàn sư muội đây cả võ công lẫn kiến thức có kém gì Đào Cốc lục tiên? Đáng tiếc chúng ta là hàng nữ lưu lên làm chưởng môn Ngũ nhạc phái, lãnh đạo hơn hai ngàn anh hùng hảo hán thì có điều bất tiện mà thôi. Vì vậy chúng ta đành suy tôn Đào Cốc lục tiên là phải.

Lệnh Hồ Xung càng nghe Đào Cốc lục tiên lý luận lại càng tức cười. Chàng biết rõ Đào Cốc lục tiên có ý quấy phá Tả Lãnh Thiền. Nhưng chính Tả Lãnh Thiền đã dựng lên những câu nói của người đã quá cố, nên Đào Cốc lục tiên cũng theo thể thức đó mà bài xích hắn, thế là hắn đã đeo đòn gánh để đè vai mình. Tuy hắn căm tức vô cùng mà không làm gì được bọn Đào Cốc lục tiên.

Quần hùng tụ hội trên núi Tung Sơn nghe ba anh em Đào Cốc lục tiên thuật lại những lời nghị luận của ba vị sư thái Định Tĩnh, Định Nhàn và Định Dật phái Hằng Sơn số đông cũng biết là sáu lão bịa đặt ra. Trừ bọn Tung Sơn và một số rất ít người ngoài bị Tả Lãnh Thiền hăm dọa hay bị lôi cuốn về về phe với hắn, còn hầu hết không tán thành việc hợp nhất Ngũ nhạc kiếm phái. Những bậc nhìn xa hiểu rộng như Phương Chứng phương trượng chùa Thiếu Lâm, Xung Hư đạo trưởng chưởng môn phái Võ Đương còn lo rằng nếu Tả Lãnh Thiền lên làm chưởng môn Ngũ nhạc phái lực nhiều thế mạnh là một mối họa lớn cho võ lâm.

Hai vị thấy Thiên Môn đạo nhân bị uổng mạng một cách cực kỳ thê thảm mà Tả Lãnh Thiền dựng mặt dựng mũi thì càng thêm tức giận chán ghét. Có người bụng bảo dạ:

– Ngũ nhạc kiếm phái mà hợp nhất thì uy thế Tả Lãnh Thiền lớn mạnh rất nhiều mà phái mình đứng vào hàng nhược tiểu càng thêm hổ thẹn.

Lệnh Hồ Xung cùng quần đệ tử phái Hằng Sơn tự nhủ:

– Ba vị sư thái phái mình toàn là những bậc lão ni đắc đạo đều bị Tả Lãnh Thiền ám hại. Mong sao có cơ hội giết chết hắn mới hả giận.

Xem chừng ý chí phản đối Tả Lãnh Thiền rất mãnh liệt. Vì thế mà quần hùng biết Đào Cốc lục tiên bịa chuyện ba hoa nhưng họ rập mẫu của Tả Lãnh Thiền khiến hắn không làm gì được, ai nấy đều thích chí cười rộ. Nhất là bọn trẻ tuổi nóng nẩy không có ý e dè bật lên tiếng cười ầm ĩ.

Đột nhiên có tiếng ồm ồm cất lên hỏi:

– Đào Cốc lục quái! Những lời nói của Định Nhàn sư thái mà các ngươi vừa kể đó có ai nghe thấy không?

Đào Căn Tiên dõng dạc đáp:

– Vụ này có đến mấy chục đệ tử phái Hằng Sơn đã nghe rõ.

Rồi lão quay lại hỏi Trịnh Ngạc:

– Trịnh cô nương! Có đúng thế không?

Trịnh Ngạc bấm bụng nhịn cười hỏi Tả Lãnh Thiền:

– Đào Cốc lục tiên nói đúng lắm! Thưa Tả minh chủ! Sư phụ tiểu nữ tán thành việc hợp nhất Ngũ nhạc kiếm phái có những ai ghe thấy? Này! Các vị sư tỷ, sư muội bản phái có những ai nghe thấy những lời của sư phụ như Tả minh chủ vừa nói không?

Quần đệ tử phái Hằng Sơn đồng thanh đáp:

– Tả minh chủ nói thế thì mình biết thế, chứ ai mà nghe thấy?

Trong đám quần hào bỗng có người lớn tiếng:

– Đây chắc là Tả chưởng môn bịa chuyện, chưa có gì chứng minh sự thực.

Lại một thanh âm nữ đệ tử cất lên:

– Nếu câu chuyện này đúng sự thực thư sư phụ chúng ta đã so sánh Tả chưởng môn với Đào Cốc lục tiên và người đặt niềm tin vào Lục tiên nhiều hơn. Vả lại chúng ta đã ở dưới trướng ba vị sư thái lâu năm có lý nào lại không hiểu thâm ý của các vị lão nhân gia?

Quần hùng lại cười ầm cả lên.

Đào Chi Tiên cất giọng oang oang:

– Phải rồi! Những lời bọn Đào mỗ vừa nói toàn là sự thực. Định Nhàn sư thái còn hỏi Định Tĩnh và Định Dật sư thái:

“Trường hợp mà năm phái hợp nhất thì chỉ lập một vị chưởng môn mà Đào Cốc lục tiên những sáu vị thì biết lập ai?” Các vị huynh đệ! Có vị nào còn nhớ lúc đó Định Tĩnh sư thái trả lời ra sao không?

Đào Hoa Tiên đáp:

– Vụ này…. à phải rồi! Lúc đó Định Tĩnh sư thái nói:

“Ngũ nhạc kiếm phái hợp nhất thì được những năm trái núi Thái Sơn, Hành Sơn, Hoa Sơn, Hằng Sơn và Tung Sơn lại ở năm phương vị riêng biệt:

Đông, Tây, Nam, Bắc và Trung thì sao hợp liền vào làm một khối được? Tả Lãnh Thiền đâu phải là đức thượng đế có quyền di sơn đảo hải để chụm năm tòa núi lớn này vào một chỗ? Như vậy thỉnh sáu vị Đào Cốc lục tiên chia nhau năm vị năm trái núi. Còn ngọn cao nhất thì dành cho vị tổng chưởng môn cũng được chứ sao?”. Định Dật sư thái liền nói:

“Sư tỷ thật là cao kiến! Thế ra bậc cha mẹ của Đào Cốc lục tiên ngày xưa đã tiên tri sau này Tả Lãnh Thiền mưu đồ hợp nhất Ngũ nhạc kiếm phái nên sinh ra sáu anh em lão cho vừa đúng số, chứ không sinh năm hoặc bảy.. thật đáng bội phục”.

Quần hùng nghe Đào Hoa Tiên nói vậy đều cười ầm lên. Tiếng cười lần này còn vang dội hơn mấy lần trước.

Tả Lãnh Thiền chuẩn bị cuộc đại hội bữa nay cho thật trang trọng để anh hùng thiên hạ đem lòng kính sợ. Hắn có ngờ đâu lại xẩy chuyện lục quái đầu hươu tai chuột quấy phá nói càn nói bậy khiến cho điển lễ bữa nay biến thành trò đùa.

Tả Lãnh Thiền tuy uất hận Đào Cốc lục tiên không biết đến thế nào mà nói, nhưng đứng địa vị chủ nhân không tiện nổi hung một cách khinh xuất. Hắn cố đè nén cơn tức giận, gắng gượng bình tĩnh nhủ thầm:

– Hãy chờ xong việc lớn, ta mà không tru diệt được sáu tên quỷ sứ này thì không phải là Tả Lãnh Thiền.

Đột nhiên Đào Thực Tiên khóc hu hụ Hắn vừa khóc vừa la:

– Không được! Nhất định không được! Từ ngày sơ sinh cho đến bây giờ, sáu anh em ta vẫn không rời nửa bước. Nếu từ nay phải chia lòa mỗi người ở một nơi thì nhất định tiểu đệ không chịu.

Hắn khóc hai mắt đỏ hoe đầm đìa giọt lệ, tựa hồ lâm vào cảnh sinh tử biệt ly tới nơi rồi chứ không phải chuyện đùa.

Đào Căn Tiên tìm lời khuyên giải:

– Lục đệ không nên phiền não. Sáu anh em ta như cây liền cành nhất định không chịu chia lìa. Điều mà Lục đệ không muốn thì tiểu huynh cùng mấy vị huynh kia cũng không ưa đâu. Có điều quần hùng thiên hạ đều muốn giao chức chưởng môn Ngũ nhạc phái này cho sáu anh em ta vì ngoài bọn ta không ai xứng đáng. Muốn tránh khỏi sự chia ly chi bằng chúng ta ra sức phản kháng việc hợp nhất Ngũ nhạc phái là yên.

Cả năm anh em Đào Cốc lục tiên cũng hùa theo, đồng thanh lên tiếng:

– Phải đấy! Phải đấy! Cứ duy trì Ngũ nhạc kiếm phái như hiện nay là hơn, hợp nhất cũng chẳng ích gì.

Đào Thực Tiên đổi sầu làm vui. Hắn cười nói:

– Nếu việc hợp nhất Ngũ nhạc kiếm phái là điều cần thiết không thể tránh được thì cũng phải hoãn lại một thời gian để tìm lấy một nhân vật đại anh hùng, đại hào kiệt oai danh lừng lẫy, đức vọng cao thâm hơn anh em chúng ta hay ít ra cũng tương đương để suy tôn lên làm chức chưởng môn. Khi đó sẽ tính đến công cuộc hợp nhất Ngũ nhạc kiếm phái vào làm một cũng chưa muộn, hà tất phải hấp tấp làm ngay bây giờ?

Đào Cốc lục tiên bảo nhau quấy phá việc hợp phái kiếm khiến cho Tả Lãnh Thiền tức giận vô cùng, bụng bảo dạ:

– Nếu ta để mấy thằng cha người không ra người ngợm không ra ngợm này lăng líu hoài thì biết đến bao giờ cho xong việc? âu là ta phải chẹn họng chúng mới được.

Quyết định rồi Tả Lãnh Thiền cất giọng the thé nói:

– Chức chưởng môn phái Hằng Sơn là do sáu vị anh hùng chấp chưởng hay ở trong tay người khác nắm giữ? Nếu các vị không phải là chưởng môn thì sao lại định đoạt được công việc của phái này?

Đào Chi Tiên đáp:

– Nếu sáu anh em chúng ta muốn làm chưởng môn phái Hằng Sơn thì sao lại không được. Có điều chúng ta nghĩ rằng lão Tả đã làm chưởng môn phái Tung Sơn mà chúng ta lại làm chưởng môn phái Hằng Sơn thì ra giữa chúng ta và lão Tả cùng một phường hay sao? Vì thế mà vụ này…

Đào Hoa Tiên xem vào:

– Sáu vị anh hùng chúng ta mà đồng hàng với lão họ Tả thì còn chi là địa vị đại anh hùng? Vì thế nên chức chưởng môn phái Hằng Sơn đành phải thỉnh Lệnh Hồ công tử ra gánh vác.

Tả Lãnh Thiền không nhịn được nữa, hơi thở hồng hộc, hai mắt đỏ ngần cơ hồ bốc lửa. Hắn quay sang trách cứ Lệnh Hồ Xung:

– Lệnh Hồ công tử! Công tử đã làm chưởng môn phái Hằng Sơn mà sao không giáo huấn bọn đồ đệ, để bọn chúng ăn càn nói rỡ, ba hoa khoác lác trước mặt các anh hùng thiên hạ thì còn ra thể thống gì nữa?

Lệnh Hồ Xung đáp:

– Sáu vị họ Đào là những người chất phác ngay thẳng nhanh chân lẹ miệng, sao lại bảo người ta ăn càn nói rỡ? Các vị đó tường thuật những lời di ngôn của Định Nhàn sư thái, tiền chưởng môn phái Hằng Sơn còn có phần dễ tin hơn kẻ phía ngoài cố ý bịa đặt.

Tả Lãnh Thiền tức giận Lệnh Hồ Xung chẳng kém gì Đào Cốc lục tiên nhưng hắn cố nhịn, buông tiếng cười lạt rồi lớn tiếng hỏi:

– Phải chăng quý phái có điều dị nghị về việc hợp nhất Ngũ nhạc phái bữa nay?

Lệnh Hồ Xung lắc đầu ung dung đáp:

– Phái Hằng Sơn của tại hạ không có ý kiến riêng về vụ này. Bọn tại hạ còn chờ xem ý kiến phái Hoa Sơn mới quyết định được. Nhạc tiên sinh chưởng môn phái Hoa Sơn là ân sư truyền thụ võ nghệ cho tại hạ từ lúc vỡ lòng. Hiện nay vì trường hợp bất đắc dĩ tại hạ phải qua phái khác, nhưng suốt đời tại hạ chẳng bao giờ quên được những lời giáo huấn của ân sư.

Tả Lãnh Thiền nghe chàng nói vậy ra chiều thỏa mãn hỏi lại:

– à! Ra thế Lệnh Hồ công tử quyết nghe theo ý kiến của Nhạc tiên sinh phải không?

Lệnh Hồ Xung lớn tiếng đáp:

– Đúng thế! Phái Hằng Sơn của bọn tại hạ nhất định bắt tay hiệp lực với phái Hoa Sơn.

Chàng nói câu này cố ý để cho Nhạc Bất Quần nghe tiếng.

Tả Lãnh Thiền liền quay sang phía phái Hoa Sơn thủng thẳng hỏi:

– Nhạc tiên sinh! Chắc tiên sinh đã nghe rõ Lệnh Hồ chưởng môn vừa nói gì? Y là người thủy chung lúc nào cũng nhớ tình xưa nghĩa cũ. Thật đáng khen và đáng phục. Vậy tiểu đệ xin hỏi Nhạc huynh tán thành hay phản đối? Lệnh Hồ chưởng môn đã tuyên bố nhất nhất hành động theo Nhạc huynh. Vậy xin Nhạc huynh cho biết ý kiến!

Nhạc Bất Quần ung dung đáp:

– Trước khi Tả minh chủ hỏi câu này, tại hạ đã suy nghĩ rất nhiều về việc hợp phái. Tuy nhiên muốn tìm ra được đáp án tận thiện tận mỹ thật không phải là chuyện dễ dàng…

Quần hùng nghe Nhạc Bất Quần nói lửng lơ, ai nấy đều hướng mục quang ngó về phía lão. Số đông nghĩ bụng:

– Phái Hành Sơn đã phản đối rõ rệt nhưng thế đơn lực bạc. Phái Thái Sơn lại nội bộ lủng củng. Hai phái này dù muốn phản kháng Tả Lãnh Thiền cũng không thể được. Bây giờ chỉ còn trông vào hai phái Hoa Sơn, Hằng Sơn viện lực cho thì mới đủ sức đối nghịch lại phái Tung Sơn.

Bỗng nghe Nhạc Bất Quần nói tiếp:

– Kể từ ngày khai môn lập phái, Hoa Sơn phái của bọn tại hạ đã được hơn một trăm năm. Trung gian tệ phái đã xẩy cuộc đấu tranh nội bộ giữa hai phe kiếm tông và khí tông. Vụ này các vị tiền bối võ lâm đều biết cả. Mỗi khi tại hạ nghĩ tới cuộc tương tàn giữa hai phe lại ớn lạnh xương sống, đến nay vẫn còn khủng khiếp.

Nhạc Bất Quần thanh âm rất vang dội có thể ra xa tới mấy dặm. Mỗi câu chấm dứt đều có tiếng vọng quanh trở lại đập vào màng tai.

Lệnh Hồ Xung mừng thầm nghĩ bụng:

– Hiện nay sư phụ ta luyện Tử hà thần công chắc đã tới trình độ tối cao nên thanh âm được nội lực vận vào thành mãnh liệt hơn trước nhiều có điều mình không hiểu là trước kia lão nhân gia thường căn dặn:

việc tương tranh giữa hai phe trong bản phái là một chuyện rất xấu xa cần hết sức giữ bí mật, không được tiết lộ ra ngoài. Không hiểu tại sao bây giờ lão nhân gia lại nói huỵch toẹt ra trước hàng ngàn hào kiệt võ lâm.

Nhạc Bất Quần lại nói tiếp:

– Vì thế mà tại hạ nhận thấy rằng các phe đảng, môn phái hợp lại được còn hay hơn là phân tán ra. Sự phân tán trên giang hồ trải hàng ngàn năm đã gây những vụ thù hằn chém giết không bao giờ chấm dứt. Số bạn đồng đạo võ lâm bị chết uổng không biết lên tới bao nhiêu mà kể? Xét cho cùng thì kiếp nạn giang hồ gây ra chỉ vì ý kiến riêng rẽ bè phái. Tại hạ nghĩ rằng nếu khắp võ lâm thiên hạ không có môn hộ bang phái riêng biệt, thiên hạ biết thành một nhà. Ai ai cũng coi nhau như huynh đệ đồng bào thì những tai nạn huyết kiếp mười phần bớt được đến chín. Các vị anh hùng hào kiệt đã không phải bỏ mình trong lúc tráng niên thì dĩ nhiên số cô nhi quả phụ trên đời không còn mấy nữa.

Nhạc Bất Quần nói những câu này bằng một giọng hùng mạnh mà thánh thót, nó có ngụ ý kính sợ thiên luân, thương người đồng đạo, lão tỏ ra có tâm tính một người hiền triết, khiến những người nghe đều gật đầu khen phải. Có người thì thào bàn tán:

– Đồng đạo võ lâm thường kêu Nhạc Bất Quần chưởng môn phái Hoa Sơn là Quân tử kiếm thì ra tiếng đồn của lão không ngoa. Tiến sinh đúng là một nhân giả đầy lòng từ thiện.

Nhạc Bất Quần lại nói tiếp:

– Đáng tiếc là các môn phái võ lâm tu luyện võ thuận theo những nguồn gốc khác nhau, vì thế các môn phái đã có sự cách biệt do những môn võ công gây nên rồi. Như vậy mà bây giờ muốn cho những người luyện võ không phân biệt môn phái để thành thiên hạ nhất gia là một việc khó khăn không biết đến thế nào mà nói.

Hồi 180

Đào Cốc Lục Tiên đề nghị tùm lum

Nhạc Bất Quần nói tới đây, Phương Chứng đại sư hai tay chắp để trước ngực lên tiếng:

– Phước thay! Phước thay! Những lời của Nhạc tiên sinh thiệt là nhân từ phúc hậu! Giả tỷ bạn hữu võ lâm ai cũng nghĩ như Nhạc cư sĩ thì trong thiên hạ không còn những cuộc đổ máu tàn khốc nữa.

Nhạc Bất Quần khiêm nhượng đáp:

– Cái đó chẳng qua là đại sư quá khen mà thôi. Những ý kiến thô thiển tại hạ đưa ra dĩ nhiên những bậc cao tăng đắc đạo chùa Thiếu Lâm đã nghĩ tới từ lâu. Qúy tự khác nào núi Thái Sơn, sao Bắc Đẩu trong võ lâm chỉ cần kêu gọi một tiếng là hết thảy các bậc cao minh ở mọi môn phái cùng những nghĩa sỹ khắp thiên hạ đều hưởng ứng ngaỵ Lý luận như vậy thì võ lâm đã cấu tạo nên cơ sở vững vàng hàng trăm ngàn năm rồi. Thế mà cho tới nay trên chốn giang hồ những sự chia rẽ môn phái cùng những cuộc tranh chấp hoặc ra mặt hoặc ngấm ngầm vẫn còn tồn tại để gây ra bao nhiêu tang tóc, bao nhiêu đau khổ cho võ lâm là vì lẽ gì? Tại hạ đã suy nghĩ bao nhiêu năm trời mà chưa tìm ra được đáp án. Gần đây, tại hạ đột nhiên tỉnh ngộ nhìn thấy chỗ ngoắt nghéo bên trong.

Lão ngừng lại một chút rồi cất tiếng hỏi:

– Tại hạ nhận thấy vấn đề có liên quan đến vận mệnh toàn thể võ lâm, những không hiểu liệt vị có cho phép tại hạ trình bày re trước hội nghị chăng?

Quần hùng nhao nhao lên:

– Nhạc tiên sinh có kiến thức cao minh xin cứ nói ra. Bọn tại hạ thực sự muốn hiểu vì lẽ gì mà không tiêu diệt được những thành kiến chia rẽ trong các môn phái và những thù nghịch vô tận trong võ lâm.

Nhạc Bất Quần chờ mọi người yên lặng trở lại rồi chậm rãi nói:

– Sau nhiều năm khổ công suy nghĩ tại hạ phát giác ra được nguyên nhân trong vụ này. Sở dĩ bao nhiêu bậc tiền bối mưu cuộc hòa bình cho võ lâm mà không thành tựu chỉ vì không nghĩ tới sự khác biệt giữa hai chữ cấp bách và hòa hoãn mà thôi. Những người mưu sư bài trừ chia rẽ đã quá nhiệt tâm muốn thành tựu trong nhất thời mà không nghĩ tới rễ đã ăn sâu tất là khó nhổ.

Nhạc Bất Quần ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

– Trong võ lâm riêng về tông phái bang hội lớn đã đến mấy chục, nếu kể cả những tổ chức nhỏ phải tới hàng ngàn. Mỗi môn phái, mỗi tổ chức đều có truyền thống riêng biệt ít ra là từ mấy chục năm, nhiều là hàng trăm, ngàn năm. Vậy mà muốn xóa bỏ ngay tức khắc thì thật là một công cuộc khó khăn hơn cả tìm đường lên trời.

Tả Lãnh Thiền nghe Nhạc Bất Quần nói tới đây đã không nhịn được hỏi xen vào:

– Theo lý luận của Nhạc huynh như vậy thì không thể tiêu diệt được sự chia rẽ giữa các môn phái, chúng ta đành ôm mối thất vọng hay sao?

Nhạc Bất Quần lắc đầu đáp:

– Tại hạ chỉ nói đây là một công cuộc cực kỳ khó khăn chứ không phải là chẳng thể làm được. Tại hạ đã trình bày sự sai biệt về hành động cấp tốc và hòa hoãn khác nhau xạ Một công cuộc lớn lao và khó khăn như vậy mà muốn thành công trong một thời gian ngắn thì chẳng thế nào làm được. Dục tốc bất đạt chính là thế đó.

Nhạc Bất Quần thủng thẳng nói tiếp:

– Nay đã tìm được phương châm, nếu hết thảy những bạn võ lâm trong thiên hạ đều gắng sức hết lòng theo nguyên tắc đó chẳng sớm thì muộn tất phải thành công. Vấn đề thời gian khó mà tiên liệu được. ít ra là năm bảy chục năm hay một trăm năm không chừng…

Tả Lãnh Thiền nóng ruột buông một tiếng thở dài ngắt lời:

– Theo lời Nhạc huynh nói phải năm bảy chục năm hay một trăm năm nữa thì e rằng công chưa thành mà bọn ta đây hầu hết đã biến thành nắm xương khô rồi.

Nhạc Bất Quần chậm rãi nói:

– Chúng ta thấy việc nên làm thì làm cho hết sức, biết đâu mà suy tính đến chuyện có đạt được mục đích hay không? Nếu chúng ta còn chưa toại nguyện thì cũng là những người trông cậy để cho con cháu những đời sau ăn trái. Như vậy chẳng phải là một công cuộc tốt đẹp để tiếng muôn đời ư? Hơn nữa công cuộc này tuy đòi hỏi năm bảy chục năm hoặc trăm năm không chừng, song chúng ta không thành công lớn thì năm bảy chục năm cũng được trông thấy một chút kết quả rồi.

Tả Lãnh Thiền lại hỏi:

– Nếu trong vòng năm bảy chục năm hoặc mười năm mà đã có kết quả dù chỉ là một kết quả nhỏ xíu đã hay lắm. Chúng ta chẳng dám mong gì hơn nữa. Có điều Nhạc huynh đã nghĩ tới chương trình cho chúng ta phải hành động cách nào chưa?

Nhạc Bất Quần tủm tỉm cười đáp:

– Trước hết tại hạ xin tuyên bố công cuộc dự định của Tả minh chủ đáng kể là một hành động rất tốt đẹp vì nó cấu tạo nên một căn bản để đồng đạo trên chốn giang hồ được hưởng phúc lớn. Thật tình mà nói thì trừ diệt những mối chia rẽ môn phái chẳng có cách nào tiến hành ngay được. Nhưng nếu chúng ta bắt đầu bằng cuộc lựa chọn những môn phái địa thế gần nhau, võ công tương tự như nhau, hoặc có những mối giao hảo đồng tâm hiệp lực với nhau thì trong vòng mười năm có thể đi đến chỗ thành công được phần nào. Tỷ như việc hợp nhất Ngũ nhạc kiếm phái chúng ta thành Ngũ Nhạc phái là gây nên một tiền lệ. Công cuộc này là một thịnh sự đáng ghi trong lịch sử võ lâm và đáng được tuyên dương mãi mãi.

Nhạc Bất Quần vừa dứt lời đã nghe tiếng quần hùng la ó om sòm.

Những người có ý kiến phản kháng lấy làm khó chịu về thái độ Nhạc Bất Quần đã cùng phe Tả Lãnh Thiền.

Lệnh Hồ Xung càng giật mình kinh hãi nghĩ thầm:

– Ta cứ yên trí là sư phụ sẽ chống việc hợp phái để giữ cho phái Hoa Sơn còn tồn tại trong võ lâm. Ngờ đâu lão nhân gia đã đi đường lối trái ngược. Nhưng ta đã có lời hứa thì đành phải chịu chẳng thể tranh cãi được.

Chàng nóng ruột đưa mắt nhìn Phương Chứng đại sư và Xung Hư đạo trưởng thì chỉ thấy hai vị này lắc đầu, thở dài, lộ vẻ buồn thiu.

Tả Lãnh Thiền lại nói:

– Tình thật mà nói thì khi phái Tung Sơn tán thành việc hợp nhất Ngũ nhạc kiếm phái cũng chỉ nghĩ tới ý nghĩa đoàn kết thì mạnh chia rẽ yếu cho trong năm phái mà thôi. Nay nghe Nhạc tiên sinh trình bày lý lẽ, tại hạ chợt hiểu ra rằng việc hợp nhất năm phái này còn có ảnh hưởng trọng đại đối với tiền đồ lịch sử võ lâm, chứ chẳng phải lợi riêng cho Ngũ nhạc kiếm phái chúng ta mà thôi. Tả mỗ rất cám ơn Nhạc huynh đã cho một bài học rất đáng giá.

Nhạc Bất Quần lại khiêm nhượng:

– Tả minh chủ dạy quá lời! Tại hạ xin nói rõ thêm:

Việc hợp nhất năm phái là hay nhưng nếu mục đích của nó chỉ để bàng trướng thế lực đặng tranh hùng với các môn phái khác gây thêm nhiều sóng gió cho võ lâm thì lại là một mối họa lớn trên giang hồ. Vậy việc hợp phái phải theo đường lối duy nhất là :”Giải quyết phân tranh” mới có lợi. Theo sự nhận xét của tại hạ thì một số đồng đạo lo rằng sau khi năm phái hợp nhất trở nên hùng mạnh sẽ là mối nguy cho các môn phái bé nhỏ song tại hạ thiết tưởng các vị bất tất phải quan tâm vì đây là bước đầu cho cuộc đại đoàn kết võ lâm.

Quần hùng nghe Nhạc Bất Quần nói tới đây một số lấy làm hoan hỷ còn một số lộ vẻ hoài nghi.

Tả Lãnh Thiền lại lên tiếng:

– Theo lời Nhạc huynh thì phái Hoa Sơn đã tán đồng một cách nhiệt liệt việc hợp nhất Ngũ nhạc phái, không còn nghi ngờ gì nữa.

Nhạc Bất Quần mỉm cười đáp:

– Chính là thế đó!

Lão đưa mắt nhìn Lệnh Hồ Xung nói tiếp:

– Lệnh Hồ chưởng môn trước kia đã là môn hạ phái Hoa Sơn. Giữa tại hạ và y có tình sư đệ hai chục năm trời. Mới đây vì trường hợp đặc biệt y rời khỏi tệ phái nhưng xem chừng lúc nào y cũng không quên mối tình thầy trò cũ kỹ và ngày đêm hy vọng được trở về môn phái với tại hạ. Vậy bữa nay nhân cuộc đại hội Ngũ nhạc phái tại hạ tuyên bố ưng thuận lòng mong mỏi của ỵ Bất luận lúc nào y trở lại môn trường phái Hoa Sơn cũng không gặp điều gì trở ngại.

Lão nói câu này với nụ cười trên môi khiến Lệnh Hồ Xung rạo rực trong lòng.

Đồng thời chàng tỉnh ngộ nghĩ thầm:

– Té ra sư phụ đã có chủ trương hợp nhất năm phái từ trước. Vậy việc lão nhân gia ưng thuận cho ta trở lại môn trường không phải là trở về phái Hoa Sơn vì sau khi hợp nhất năm phái, phái Hoa Sơn không còn tên nữa. Trường hợp này cả sư phụ, sư nương và ta cùng ở chung trong Ngũ nhạc phái. Điều này thật là danh chính ngôn thuận.

Rồi chàng tự nhủ:

– Thâm ý của sư phụ ta là hợp nhất năm phái để giải quyết mọi việc phân tranh. Nếu đúng vậy thì công cuộc này rất tốt đẹp. Có điều ta chưa hiểu sự diễn tiến của Ngũ nhạc phái sau này sẽ theo chủ trương của sư phụ ta hay Tả Lãnh Thiền lại lái nó theo đường lối của hắn? Nhưng dù trường hợp này xảy ra thì hai phái Hoa Sơn, Hằng Sơn nhất định đồng tâm hợp lực với nhau. Ngoài ra phái Hành Sơn và một số môn đồ trung kiên của phái Thái Sơn cũng theo về với chúng tạ Nếu xẩy cuộc xung đột thì bên ta đem lực lượng của ba phái rưỡi chống lại phái Thái Sơn cùng một nửa phái Thái Sơn ly khai, bên ta vẫn nắm được ưu thế trong tay.

Lệnh Hồ Xung còn đang thầm nghĩ, bỗng nghe Tả Lãnh Thiền lớn tiếng chúc tụng:

– Bắt đầu từ hôm nay Nhạc tiên sinh và Lệnh Hồ chưởng môn nối lại tình xưa nghĩa cũ, hai thầy trò quý vị về cùng một phái. Thật là đáng khen! Thật là đáng mừng!

Tả Lãnh Thiền vừa dứt lời, trong bọn quần hùng có mấy trăm người đồng thanh vỗ tay hoan hô.

Đột nhiên Đào Chi Tiên lớn tiếng:

– Việc này không được! Nhất định không xong rồi.

Đào Căn Tiên hỏi:

– Sao lại không được?

Đào Chi Tiên đáp:

– Nguyên chức chưởng môn phái Hằng Sơn đáng lý là về phần sáu anh em chúng ta mới phải. Có đúng thế không?

Đào Cốc ngũ tiên đồng thanh:

– Kể ra đúng thế thật.

Đào Chi Tiên liền hỏi tiếp:

– Sau đó chúng ta vì giữ lịch sự mà nhường lại cho Lệnh Hồ Xung phải vậy không? Nhưng chúng ta nhường cho y với điều kiện là phải trả thù cho ba vị sư thái Định Nhàn, Định Tĩnh và Định Dật phải không? Trường hợp mà Lệnh Hồ Xung không thể trả thù được cho ba vị sư thái thì y không xứng đáng giữ chức chưởng môn phái này nữa phải không?

Mỗi câu hỏi của Đào Chi Tiên đều được bọn Đào Căn Tiên đồng thanh trả lời :”Đúng thế”.

Đào Chi Tiên lại hỏi:

– Theo sự nhất xét của tiểu đệ thì kẻ có dã tâm ám hại ba vị sư thái lại là người ở ngay trong Ngũ nhạc kiếm phái mà người đó nếu không ở họ Tả tất ở họ Hữu, bằng không ở họ Tả họ Hữu thì tất là người họ Trung. Nay Lệnh Hồ Xung tự ý xóa bỏ phái Hằng Sơn để sát nhập vào Ngũ nhạc phái thì giữa y và kẻ thù của phái Hằng Sơn sư huynh, sư đệ đồng môn khi nào y còn trở mặt báo thù cho ba vị sư thái được? Đây lại là mối huyết cừu của quần đệ tử phái Hằng Sơn thì chẳng thể nào bỏ đi được, phải không?

Đào Cốc lục tiên đồng thanh hô lên:

– Phải lắm! Phải lắm!

Tả Lãnh Thiền thấy bọn Đào Cốc lục tiên mạt sát mình ra mặt trước quần hào thì căm tức không bút nào tả xiết. Hắn lẩm bẩm:

– Mấy tên vô lại này có gan dám nhục mạ ta trước mặt quần hùng. Nếu còn để chúng sống thêm mấy giờ nữa chắc chúng còn tuôn ra nhiều điều hỗn xược càn rỡ.

Bỗng nghe Đào Căn Tiên lớn tiếng hỏi:

– Lệnh Hồ Xung đã không trả được thù cho vị tiền chưởng môn phái Hằng Sơn là Định Nhàn sư thái thì còn để y làm chưởng môn nữa không? Y đã không phải là chưởng môn phái Hằng Sơn liệu y có đủ quyền để đưa ra quyết định về vận mệnh của bản phái không? Y đã không thể quyết định được công việc cho môn phái thì y còn tư cách gì để nói chuyện về việc cho phái Hằng Sơn gia nhập Ngũ nhạc phái?

Sáu anh em Đào Căn Tiên đồng thanh đáp:

– Lệnh Hồ Xung phế bỏ việc trả thù cho tiền chưởng môn thì không còn tư cách gì để định đoạt hay nói chuyện về việc đưa phái Hằng Sơn gia nhập Ngũ nhạc phái. Không được! Trăm ngàn lần không được!

Đào Thực Tiên nói:

– Bất cứ phái nào cũng chẳng thể một ngày không có chưởng môn. Nếu Lệnh Hồ Xung bị mất quyền chưởng môn phái Hằng Sơn thì phải tìm ngay một nhân vật xứng đáng khác thay thế. Phải vậy không? Vụ này hồi Định Nhàn sư thái còn sinh thời chắc đã lựa chọn người võ công cao cường, kiến thức xuất chúng rồi. Các vị huynh trưởng thử nghĩ lại coi! Tiểu đệ nói vậy có đúng không?

Năm anh em Đào Căn Tiên nghe Đào Thực Tiên nói vậy đều đồng thanh dõng dạc đáp:

– Lục đệ nói phải lắm!

Quần hùng nghe cuộc đối thoại giữa Đào Cốc lục tiên đa số cho là bọn chúng tuy muốn phá rối cuộc thống nhất Ngũ nhạc kiếm phái do Tả Lãnh Thiền chủ trương nhưng cũng không khỏi phì cười. Nhất là những người không hưởng ứng cuộc hợp nhất liền nhân cơ hội này lên tiếng phụ họa, cất cao giọng đáp:

– Phải lắm! Phải lắm!

Lệnh Hồ Xung từ lúc thấy Nhạc Bất Quần tuyên bố tán đồng việc hợp phái thì trong dạ hoang mang vô cùng! Nhất là lúc chàng nghe bọn Đào Cốc lục tiên nhắc tới việc báo thù cho ba vị sư thái phái Hằng Sơn thì lòng chàng se lại. Sau họ mạt sát cùng phản đối Tả Lãnh Thiền kịch liệt thì chàng lại nức lòng hởi dạ, tưởng chừng sáu anh em họ đã gỡ giúp chàng một vấn đề mà chàng không giải quyết được rồi bụng bảo dạ:

– Trước nay Đào Cốc lục tiên ăn nói rông càn, ba hoa xích đế chẳng câu nào dính với câu nào. Nhưng bữa nay họ lý luận rất có ý tứ khiến người mới nghe thoạt tiên tưởng chừng như chuyện không đâu, song thực ra câu nào cũng đón trước rào sau rất kín đáo mà ý kiến thâm trầm, khiến đối phương dù bực tức đến đâu cũng không thể bắt bẻ được. Tình hình sáu lão bữa nay so với những ngày trước thật khác nhau một trời một vực. Phải chăng có cao nhân đứng sau lưng họ để giật dây?

Bỗng nghe Đào Hoa Tiên lên tiếng:

– Sáu vị đại anh hùng võ công trác tuyệt, kiến thức siêu quần ở phái Hằng Sơn thì các vị dù là người ngốc cũng hiểu là ai rồi, có đúng thế không?

Hơn trăm người bật cười, kéo gân cổ lên đồng thanh đáp:

– Đúng lắm!

Đào Hoa Tiên hỏi tiếp:

– Công đạo ở trong lòng người mà ra. Còn phải trái xin nhường cho dư luận xét đoán. Sáu vị anh hùng là ai, xin quần hùng vạch mặt chỉ tên!

Số người phụ họa mỗi lúc một đông. Chừng hai trăm người cất tiếng đáp:

– Đào Cốc lục tiên! Là Đào Cốc lục tiên chứ còn ai vào đây?

Đào Chi Tiên liền cho ra một tràng lý thuyết huênh hoang:

– Phải lắm! Chức chưởng môn của phái Hằng Sơn cả đệ tử bản phái lẫn quần hùng bên ngoài đều công nhận phải do sáu anh em tại hạ đảm nhận có lý đâu tại hạ lại thoái thác được? Bọn tại hạ quyết định giữ gìn đức cao vọng trọng, dốc lòng chịu đựng gian nan, chỉ những toan đạp núi lấp sông, lòng cũng rấp báo cừu tuyết hận. Quản chi việc dóng trống khua chuông, mở cửa rộng đón người hào kiệt…

Đào Căn Tiên càng nói càng hăng, tuôn ra những câu thuộc lòng đầu Ngô mình Sở, khiến quần hùng ôm bụng cười.

Trái lại bọn Tung Sơn tức quá thét lên ầm ầm:

– Sáu con tườu kia! Đây không phải là nơi các ngươi đến làm trò rối. Biết điều thì cút đi cho rảnh.

Đào Chi Tiên lớn tiếng:

– Thế này thì lạ thật! Phái Tung Sơn các ngươi đã trăm phương ngàn kế mưu đồ cuộc hợp phái. Sáu vị đại anh hùng chúng ta ở phái Hằng Sơn vì nể mặt các ngươi mà đến đây tham dự hội nghị, sao các ngươi lại trở mặt xua đuổi anh hùng hào kiệt? Được lắm! Sáu vị đại anh hùng chúng ta đi rồi những tiểu nữ anh hùng, nữ hào kiệt cũng theo sau xuống núi. Việc hợp phái của các ngươi sẽ thành rối loạn xà ngầu, nát hơn cơm nếp, thử xem có thành tựu được không?

Lão quay lại nhìn phái Hằng Sơn lớn tiếng hô:

– Hỡi các vị bằng hữu, quần đệ tử phái Hằng Sơn! Chúng ta bỏ đi thôi! Để cho họ xoay sở việc hợp phái. Tả Lãnh Thiền muốn làm chưởng môn Tứ nhạc phái thì để mặc cho hắn làm. Họ đã không cần mình thì ở lại làm chi?

Bọn Nghi Hòa, Nghi Thanh cùng quần đệ tử phái Hằng Sơn trong lòng chứa đầy mối oán thù cùng Tả Lãnh Thiền bây giờ họ nghe thấy Đào Chi Tiên hô lên liền lập tức hưởng ứng:

– Phải rồi! Chúng ta bỏ đi thôi!

Trước tình trạng này, Tả Lãnh Thiền rất đỗi hoang mang bụng bảo dạ:

– Nếu để phái Hằng Sơn bỏ đi thì Ngũ nhạc phái biến thành Tứ nhạc phái. Xưa nay thiên hạ chỉ biết có Ngũ nhạc mà để khuyết một phái thì còn ra thế nào? Dù ta có lên làm chưởng môn Tứ nhạc phái cũng chẳng vẻ vang gì mà còn thành một trò cười trong võ lâm.

Hắn nghĩ vậy liền cất giọng ôn hòa:

– Các vị bạn hữu phái Hằng Sơn! Dù các vị có điều gì bất như ý, chúng ta cứ thong thả dàn xếp cho đẹp đẽ. Các vị không nên nóng nảy như vậy mà vừa hỏng việc lớn vừa để quần hùng thiên hạ cười chúng ta là thiếu sự hòa nhã.

Đào Căn Tiên được thế làm già:

– Những bọn nanh vuốt chó má, cùng những quân thủ hạ đê hèn coi người bằng nửa con mắt, dám hỗn xược xua đuổi sáu vị anh hùng chúng ta, nào phải chúng ta tự ý bỏ đi?

Tả Lãnh Thiền hừ một tiếng rồi quay sang cự nự Lệnh Hồ Xung:

– Lệnh Hồ chưởng môn! Những người võ học như ngô bối một lời nói coi nặng bằng non, Lệnh Hồ chưởng môn đã tuyên bố quyết theo ý chí của Nhạc tiên sinh, chẳng lẽ lời đó không đáng kể ư? Sao chưởng môn để cho bọn họ quấy phá?

Lệnh Hồ Xung đưa mắt ngó Nhạc Bất Quần thì thấy lão lộ vẻ quan tâm nhìn chàng gật đầu luôn mấy cái. Chàng quay lại nhìn Phương Chứng đại sư cùng Xung Hư đạo trưởng thì hai vị này lại lắc đầu quầy quậy.

Lệnh Hồ Xung còn đang ngần ngừ bỗng Nhạc Bất Quần lên tiếng:

– Xung nhi! Giữa ta và ngươi có nghĩa thầy trò mà tình đồng phụ tử. Sư nương đối với ngươi cũng một lòng tha thiết. Chẳng lẽ ngươi lại không muốn đoàn tụ vui vẻ như ngày trước ư?

Lệnh Hồ Xung nghe lão nói trong lòng xúc động, nước mắt chan hòa liền lên tiếng đáp:

– Thưa sư phụ cùng sư nương! Thủy chung đệ tử chỉ mong muốn như vậy. Nay sư phụ đã tán thành việc hợp phái, có lý đâu đệ tử dám trái ý.

Chàng ngừng lại một chút rồi tiếp:

– Nhưng đệ tử đã lập lời trọng thệ là sau khi lãnh chức chưởng môn quyết tâm báo thù cho ba vị sư thái đã bị kẻ dã tâm đem lòng ám hại…

Nhạc Bất Quần thấy bọn Đào Cốc lục tiên nêu vấn đề trả oán cho ba vị sư thái phái Hằng Sơn để lung lạc quần đệ tử phái này chống đối việc hợp phái. Bây giờ lão lại nghe Lệnh Hồ Xung tỏ vẻ ngần ngừ cũng không ngoài vấn đề đó, liền dõng dạc đáp:

– Ba vị sư thái Định Tĩnh, Định Nhàn và Định Dật phái Hằng Sơn là những bậc đức cao vọng trọng bị thảm tử vì có kẻ manh tâm ám toán là một mối đau thương chung cho đồng đạo võ lâm. Sau khi năm phái hợp nhất rồi thì công việc phái Hằng Sơn hay phái nào trong Ngũ nhạc kiếm phái Nhạc mỗ cũng phải gánh phần trách nhiệm. Về việc rửa hận cho ba vị sư thái, trước hết chúng ta phải tìm ra hung thủ. Một khi trong tay đã nắm đủ được bằng chứng sát nhân thì với lực lượng Ngũ nhạc phái cùng hiệp lực của bạn đồng đạo, chúng ta thừa sức băm nát phạm nhân ra như tương, mặc dầu hắn đã luyện thành tấm thân xương đồng da sắt. Xung nhi ngươi bất tất phải quá đa tâm về vụ này. Nếu hung thủ là một người trong Ngũ nhạc phái chúng ta thì bất luận ở địa vị tôn cao đến bực nào hanh oai danh lừng lẫy võ lâm cũng quyết không dung thứ.

Lão nói câu này bằng một giọng nghiêm trang nhưng lời lẽ đầy vẻ hùng hồn khí khái, chẳng chút e dè úy kỵ, khiến cho quần nữ đệ tử phái Hằng Sơn hởi lòng hởi dạ bật tiếng hoan hô vang dội.

Nghi Hòa cất cao giọng hưởng ứng:

– Những lời đanh thép của Nhạc sư bá quả là hợp tình hợp lý. Nếu sư bá chịu đứng ra chủ trương đại cuộc trả được mối huyết cừu cho ba vị sư trưởng phái Hằng Sơn thì bọn sư điệt xin ghi lòng tạc dạ đại đức.

Nhạc Bất Quần khẳng khái đáp:

– Nhạc mỗ xin sẵn sàng lãnh trách nhiệm về vụ này. Nếu trong vòng ba năm Nhạc mỗ không trả xong mối thù cho ba vị sư thái phái Hằng Sơn thì cam chịu những điều xỉ vả của các bạn đồng đạo võ lâm như một kẻ tiểu nhân đê hèn không giữ tín nghĩa.

Lão vừa dứt lời quần đệ tử phái Hằng Sơn nổi lên một tràng pháo tay xen lẫn với tiếng reo hò như sấm dậy. Người ngoài cũng gật đầu vỗ tay ra chiều cổ vũ.

Chỉ có Lệnh Hồ Xung vẫn còn thắc mắc lo âu bụng bảo dạ:

– Ta cũng quyết tâm trả oán cho ba vị sư thái, nhưng nếu hạn định thời gian thì thật không dám cả quyết. Tình thực mà nói thì số đông nghi ngờ Tả Lãnh Thiền đã chủ mưu vụ này, song chưa ai nắm được chứng cớ rõ rệt. Dù có kiềm chế được hắn bắt phải cung xưng thì đã dễ gì ép buộc hắn chịu thừa nhận? Không hiểu sao sư phụ lại cả quyết như vậy?

Chàng như người chợt hiểu tự nhủ:

– à phải rồi! Chắc lão nhân gia đã biết rõ ai là hung thủ và nắm đủ bằng chứng trong taỵ Như vậy thì chỉ trong vòng ba năm dĩ nhiên lão nhân gia có thể giải quyết xong vụ này.

Nhạc Bất Quần đã tán đồng việc hợp phái, dĩ nhiên chẳng khi nào chàng có ý phản kháng mà chàng chỉ lo quần đệ tử phái Hằng Sơn chống đối. Bây giờ chàng thấy họ đồng thanh hoan hô Nhạc Bất Quần thì trong lòng khoan khoái, liền lớn tiếng hỏi:

– Hay lắm! Sư phụ tại hạ đã nói:

chỉ cần tìm ra kẻ ám hại ba vị sư thái phái Hằng Sơn là ai dù là người trong Ngũ nhạc phái có địa vị tôn cao đến đâu cũng quyết không dung thứ. Tả minh chủ có tán đồng điểm đó chăng?

Tả Lãnh Thiền thản nhiên đáp:

– Điều đó rất hợp công nghĩa. Dĩ nhiên Tả mỗ tán đồng.

Lệnh Hồ Xung cất cao giọng phân bua:

– Các vị anh hùng thiên hạ hiện diện tại đây bữa nay hắn đã nghe rõ chỉ cần tìm đủ chứng cớ ai là thủ phạm ám toán 3 vị sư thái phái Hằng Sơn bất luận người đó có đích thân hạ thủ hay mượn tay kẻ khác mặc dù hắn là bậc tôn trưởng trong môn phái hay tiền bối võ lâm ai cũng có quyền giết hắn để trả thù cho người đã quá cố.

Phân nửa quần hùng đã cố ý đồng tình.

Tả Lãnh Thiền chờ mọi người yên lại rồi dõng dạc tuyên bố:

– Hiện nay các vị chưởng môn phái Thái Sơn ở Đông nhạc, phái Hành Sơn ở Nam nhạc, phái Hoa Sơn ở tây nhạc, phái Hằng Sơn ở bắc nhạc và phái Tung Sơn ở trung nhạc đều tán thành việc hợp nhất năm kiếm phái thành Ngũ nhạc phái vậy danh từ “Ngũ nhạc kiếm phái” từ đây không còn tồn tại trong võ lâm nữa. Quần đệ tử trong năm phái ta biến thành môn đồ Ngũ nhạc phái.

Dứt lời hắn giơ cao tay trái lên ra hiệu.

Bốn mặt sườn núi liền nổ vang những tràng pháo đinh tai nhức óc, vang động cả góc trời hồi lâu không ngớt. Ngoài những tiếng pháo “đẹt đẹt đùng” rền như sấm nổ, thỉnh thoảng điểm những cây pháo bông vọt lên lưng trời.

Bọn Tung Sơn tổ chức việc vui mừng ngày khai sơn lập phái Ngũ nhạc thật là linh đình rầm rộ.

Quần hùng đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt tươi cười, ai cũng nghĩ bụng:

– Tả Lãnh Thiền đã chuẩn bị rất tỉ mỉ, nhất định cho công cuộc hợp phái phải thành tựu. Vạn nhất mà việc không xong thì trên đỉnh Tung Sơn này bữa nay tất xảy cuộc máu chảy thành sông, thây phơi đầy núi.

Hồi lâu tiếng pháo thưa dần rồi im lại.

Nhiều hào kiệt giang hồ lục tục tiến lại chúc mừng Tả Lãnh Thiền. Bọn này hoặc do phái Tung Sơn mời đến để trợ lực, hoặc thấy Tả Lãnh Thiền thành công mà sợ thế hắn nên có ý vành cạnh để cầu an.

Tả Lãnh Thiền miệng không ngớt đưa ra những lời khiêm tốn, hòa nhã. Nét mặt lạnh như tiền thường ngày của hắn thỉnh thoảng lại điểm một nụ cười.

Bỗng nghe Đào Căn Tiên lên tiếng:

– Có hiểu thời vụ mới là tay tuấn kiệt! Bọn lão phu lúc nãy sở dĩ chưa hưởng ứng cuộc hợp phái vì không thấy ai nghĩ tới việc trả thù cho ba vị sư thái phái Hằng Sơn là những bậc anh hùng đã bị ám hại. Hiện giờ vụ đó đã có người lãnh trách nhiệm và toàn thể quần hào không ai có ý phản kháng nữa vậy bọn Đào mỗ cũng thuận theo lẽ trời không còn điều chi dị nghị.

Tả Lãnh Thiền bụng bảo dạ:

– Từ lúc sáu quái vật này lên núi, bây giờ mới thấy hắn thốt ra được một câu nói của con người.

Đào Căn Tiên lại hỏi:

– Việc hợp phái như vậy là cáo thành. Còn chức chưởng môn tân Ngũ nhạc phái sẽ do ai đảm nhiệm? Giả tỷ bọn Đào mỗ được số đông quần hùng đề cử thì dĩ nhiên là phải đứng ra gánh vác, chẳng khi nào trốn tránh trách nhiệm cho uổng tiếng anh hùng.

Quần hùng nghe lão nói vậy lại cười ồ cả lên.

Hồi 181

Bị đuối lý, Ngọc Cơ nổi nóng

Đào Chi Tiên chờ quần hùng dứt tiếng cười rồi nói:

– Theo lời Nhạc tiên sinh thì việc hợp nhất năm phái là mưu sự công ích cho võ lâm chứ không phải vì tư lợi. Do đó nhân vật làm chưởng môn Ngũ nhạc phái cực kỳ hệ trọng. Anh em Đào mỗ sẽ tận tâm vui lòng đứng ra gánh vác lấy công việc nặng nề này để cho khỏi phụ lòng tin cậy của quần hùng.

Đào Căn Tiên buông tiếng thở dài nói:

– Toàn thể bạn hữu giang hồ đã đồng một chí hướng có lý nào anh em tại hạ lại tự thủ bàng quang mà không góp sức để mưu việc chấn chỉnh lại đạo nghĩa giang hồ?

Sáu anh em Đào Cốc lục tiên kẻ tung người hứng, nghị luận rất hùng hồn tưởng chừng như bọn họ đã được cống hiến đề cử lên làm chưởng môn Ngũ nhạc phái.

Đột nhiên một lão già mình mặc áo vải trong phái Tung Sơn lớn tiếng hỏi:

– Những quái vật điên khùng kia! Có ai lựa chọn các ngươi lên làm chưởng môn Ngũ nhạc phái đâu mà các ngươi huênh hoang khoác lác! Thật là những quân mặt dầy, nói không biết ngượng miệng.

Lập tức bọn đệ tử Tung Sơn lớn tiếng reo hò.

Một người nói:

– Bữa nay là một thịnh sự vui mừng cho cuộc hợp phái. Nếu không thì ta đã chặt mười hai cái chân của sáu tên điên khùng này rồi.

Một người khác hỏi Lệnh Hồ Xung:

– Lệnh Hồ chưởng môn! Sáu tên quái vật này cùng phe với chưởng môn ăn càn nói rỡ đủ điều mà chưởng môn không ngó tới ư?

Đào Hoa Tiên liền tóm lấy cơ hội lớn tiếng la:

– Vừa rồi Tả Lãnh Thiền đã tuyên bố năm phái ở Ngũ nhạc hợp thành Ngũ nhạc phái thì những tên phái Hằng Sơn, phái Hoa Sơn…. gì gì không còn tồn tại trong võ lâm nữa. Thế mà ngươi kêu Lệnh Hồ Xung một điều chưởng môn hai điều chưởng môn thì thành ra ngươi đã mặc nhiên thừa nhận y làm chưởng môn Ngũ nhạc phái rồi ư?

Đào Thực Tiên nói theo:

– Theo ý tiểu đệ thì Lệnh Hồ Xung mà được suy tôn làm chưởng môn Ngũ nhạc phái tuy có kém sáu anh em ta phần nào nhưng dù sao cũng còn tạm được hơn là lựa chọn kẻ khác.

Đào Căn Tiên dõng dạc cất tiếng hỏi:

– Nay bọn Tung Sơn đề cử Lệnh Hồ Xung làm chưởng môn Ngũ nhạc phái thì toàn thể quý vị vó ý kiến gì không?

Quần hùng các phái chưa biết trả lời thế nào thì mấy trăm nữ đệ tử của phái Hằng Sơn đồng thanh đáp:

– Phải đó!

Lão già phái Tung Sơn thấy mình buột miệng kêu Lệnh Hồ Xung bằng chưởng môn mà bị Đào Cốc lục tiên chụp lấy để đổ tội lên đầu thì mặt thẹn đỏ bừng không biết làm thế nào, ấp úng mãi mới thốt ra lời:

– Không…. không phải tại ha…. suy tôn Lệnh Hồ Xung…

Đào Căn Tiên liền nói:

– Nếu ngươi không có ý định như vậy thì chắc là thừa nhận chức chưởng môn Ngũ nhạc phái phải dành cho Đào Cốc lục tiên. Hay lắm! Các hạ quả là con người hiểu thời vụ, nhất tâm lựa chọn Đào Cốc lục tiên. Bọn Đào mỗ khước từ là trốn trành trách nhiệm mà nhận lấy cũng không khỏi e thẹn.

Đào Chi Tiên nói theo:

– Thôi bây giờ đành thế này vậy. Chúng ta cố gắng đứng ra làm chưởng môn Ngũ nhạc phái trong vòng năm bảy tháng hay một năm để sắp đặt đại cuộc cho ổn định rồi sẽ rút lui, nhường ngôi cho một nhân vật anh hùng nào khác, chứ quyết chẳng tham quyền cố vị làm chi.

Đào Cốc lục tiên đồng thanh nói:

– Hay lắm! Hay lắm! Thật là một cách ứng biến rất thích hợp.

Bọn Đào Cốc lục tiên vừa dứt lời, Tả Lãnh Thiền cất tiếng lạnh lùng:

– Sáu vị nói hoài mà không sợ quá đa ngôn ư? Bữa nay ở trên đỉnh Tung Sơn này tụ hội biết bao nhiêu anh hùng thiên hạ mà các vị ba hoa không ngớt, chẳng để ai góp ý kiến thì ra các vị khinh rẻ quần hùng quá.

Đào Hoa Tiên đáp:

– Được chứ! Sao lại không được? Ai muốn nói gì thì nói, hay có hơi thúi cũng cứ việc phun ra.

Quần hùng nghe Đào Hoa Tiên nói vậy đều lặng yên vì ai cũng sợ mang tai tiếng là mình nói thúi.

Sau một lúc lâu Tả Lãnh Thiền lại lên tiếng:

– Liệt vị anh hùng dĩ nhiên chẳng thiếu chi lời cao kiến xin hãy đưa ra cho hội cùng thảo luận. Chúng ta chẳng cần đếm xỉa đến sáu tên điên khùng kia cho hội nghị mất cả hào hứng.

Lập tức Đào Cốc lục tiên dương sáu cái mũi ra như kiểu đánh hơi.

Sáu lão vừa ngửi vừa xua tay nói:

– Thúi quá! Thúi quá! Không hiểu trung tiện ở đâu phát ra mà thúi thế?

Lại một lão già trong phái Tung Sơn cất giọng oang oang:

– Ngũ nhạc kiếm phái như cây liền cành đã kết minh với nhau do Tả chưởng môn đứng ra làm minh chủ. Tả minh chủ từng thống lãnh năm phái đã lâu, oai danh hiển hách võ lâm, nay năm phái đã hợp nhất thành Ngũ nhạc phái thì lý đương nhiên chức chưởng môn lại phải về tay Tả minh chủ chấp chưởng. Nếu để người khác e rằng không ai chịu phục.

Đào Hoa Tiên lớn tiếng bài xích:

– Vô lý! Vô lý! Việc hợp nhất năm phái là một cuộc cách mạng đổi cũ thay mới thì chức chưởng môn cũng phải là một nhân vật mới.

Đào Thực Tiên theo hùa:

– Ngũ ca nói phải lắm! Nếu lại để chức chưởng môn cho Tả Lãnh Thiền thì chỉ là thay vỏ chứ không đổi ruột. Đã chẳng có chút gì mới mẻ thì hà tất phải hợp năm phái lại làm một?

Đào Chi Tiên nói:

– Trong quần hùng có mặt tại đây ai làm chưởng môn Ngũ nhạc phái cũng còn tạm được chỉ không thể để cho Tả Lãnh Thiền mà thôi.

Đào Thực Tiên lớn tiếng:

– Tại hạ đề nghị:

nếu ai cũng có thể làm được chưởng môn Ngũ nhạc phái thì chúng ta thay phiên nhau mỗi người làm một ngày. Bữa nay người này, bữa mai người khác. Có thế mới là công bằng. Bất luận già trẻ lớn bé ai cũng có phân không ai bị bỏ rơi hết thảy đều vui lòng hởi dạ.

Đào Căn Tiên nói:

– Phải! Phải! Làm kiểu này hay lắm! Lão phu là hạng già nua xin đề nghị một vị cô nương nhỏ tuổi nhất, người bé nhất lên làm chưởng môn trước tiên. Cô bé này là Tần Quyên, nữ đệ tử phái Hằng Sơn. Bữa nay để cô lên làm chưởng môn Ngũ nhạc phái là khỏi mang tiếng ỷ già hiếp trẻ, ỷ lớn hiếp bé.

Bọn nữ đệ tử phái Hằng Sơn đã biết rõ Đào Cốc lục tiên đưa ra những đề nghị tức cười này chẳng qua là để phá quấy Tả Lãnh Thiền mà thôi, các cô rất lấy làm đắc ý nên đồng thanh lớn tiếng la:

– Sáu vị anh hùng đưa ra ý kiến đó thật là phải lắm!

Hơn ngàn người trong bọn quần hùng thấy công cuộc này không liên quan gì đến mình nhưng họ vốn chán ghét Tả Lãnh Thiền nên mong cho công cuộc này rồi chừng nào hay chừng ấy. Họ cũng theo hùa kéo gân cổ lên mà hưởng ứng Đào Cốc lục tiên. Lúc này trên đỉnh núi Tung Sơn mạnh ai nấy nói thật là một cuộc hỗn loạn xà ngầu.

Một lão đạo phái Thái Sơn cất giọng oang oang:

– Chúng ta phải lựa chọn một nhân vật tài đức song toàn oai danh lừng lẫy đồng thời là một bậc tiền bối cao nhân lên làm chưởng môn Ngũ nhạc phái. Có lý đâu lại mỗi người luân phiên lên làm một ngày được?

Thanh âm lão này rất chói chang.

Giữa những tiếng huyên náo om sòm mà cũng lọt vào tai nghe rất rõ.

Đào Chi Tiên liền đáp lại:

– Nhân vật võ lâm hiện nay xứng đáng với tám chữ:

“Tài đức song toàn, oai danh lừng lẫy” thì ngoại trừ Đào Cốc lục tiên tại hạ xem ra chỉ có Phương Chứng đại sư, phương trượng chùa Thiếu Lâm chứ không còn ai nữa.

Mọi khi hễ Đào Cốc lục tiên lên tiếng nghị luận là quần hào lại phì cười nhưng lần này Đào Cốc lục tiên đưa danh hiệu Phương Chứng đại sư không ai dám cười đùa chớt nhả nữa. Chỉ trong khoảnh khắc hàng mấy ngàn người tụ hội trên ngọn tuyệt đỉnh núi Tung Sơn yên lặng như tờ.

Nên biết Phương Chứng đại sư võ công cao cường tính tình lại chính trưc. Mấy chục năm trời ai cũng đem lòng ngưỡng mộ. Phái Thiếu Lâm là một môn phái lớn nhất võ lâm, thanh thế cực kỳ hưng thịnh. Vì thế tám chữ “tài đức song toàn, oai danh lừng lẫy” khoác lên Phương Chứng đại sư không ai có điều gì dị nghị nữa.

Đào Căn Tiên lớn tiếng:

– Phương Chứng, phương trượng chùa Thiếu Lâm liệu có đáng kể là một nhân vật tài đức song toàn, oai danh lừng lẫy không?

Mấy ngàn người đồng thanh đáp:

– Đáng lắm! Đáng lắm!

Đào Căn Tiên nói:

– Thế là các vị đã chứng khẩu đồng từ công nhận lòng ngưỡng vọng của toàn thể anh hùng đối với bọn Phương Chứng đại sư so với lòng ngưỡng vọng của mọi người đối với bọn Đào mỗ hãy còn có phần hơn. Như vậy phải thỉnh Phương Chứng đại sư lên làm chưởng môn Ngũ nhạc phái rồi.

Một số đông đồ đệ phái Tung Sơn và Thái Sơn liền la hét:

– Sao các ngươi nói càn? Phương Chứng đại sư là chưởng môn phái Thiếu Lâm có liên can gì đến Ngũ nhạc phái?

Đào Căn Tiên nói:

– Vừa rồi một vị lão đạo đã tuyên bố phải thỉnh một nhân vật tài đức song toàn, oai danh lừng lẫy và là một bậc tiền bối cao nhân lên làm chưởng môn Ngũ nhạc phái. Bọn ta lựa chọn được một nhân vật đâu phải chuyện dễ dàng? Chẳng lẽ Phương Chứng đại sư không phải là nhân vật tài đức song toàn oai danh lừng lẫy? Chẳng lẽ Phương Chứng đại sư cũng không phải là một bậc tiền bối cao nhân? Theo lời ngươi thì Phương Chứng đại sư là một người hậu bối đê nhân hay sao? Có lý nào thế được? Kẻ nào lớn mật dám bảo Phương Chứng đại sư là hậu bối đê nhân không đáng làm chức chưởng môn thì bọn Đào Cốc lục tiên này quyết liều mạng với hắn.

Đào Căn Tiên hỏi:

– Phương Chứng đại sư đã làm chưởng môn phái Thiếu Lâm mấy chục năm còm được thì sao lại không thể làm chưởng môn Ngũ nhạc phái? Chỉ những tên cuồng đồ lớn mật mới dám bảo Phương Chứng đại sư không biết làm chưởng môn hay không xứng đáng làm chưởng môn mà thôi.

Ngọc Cơ Tử ở phái Thái Sơn chau mày nói:

– Dĩ nhiên Phương Chứng đại sư là một nhân vật đức cao vọng trọng chẳng ai là không kính ngưỡng. Nhưng công cuộc bữa nay của chúng ta là tuyển lựa chức chưởng môn cho Ngũ nhạc phái mà Phương Chứng đại sư tới đây tham dự với địa vị tân khách sao lại kéo lão gia vào công cuộc này được?

Đào Các Tiên hỏi:

– Theo lời các hạ thì chúng ta không thể tuyển lựa Phương Chứng đại sư làm chưởng môn Ngũ nhạc phái chỉ vì Thiếu Lâm và Ngũ nhạc phái không có liên quan gì với nhau phải không?

Ngọc Cơ Tử đáp:

– Chính là thế đó!

Đào Các Tiên hỏi:

– Sao lại bảo phái Thiếu Lâm không có liên quan gì đến Ngũ nhạc phái? Đào mỗ cho rằng quan hệ rất lớn. Xin hỏi Ngũ nhạc phái là những phái nào?

Ngọc Cơ Tử đáp:

– Các hạ đã biết rõ sao còn cố ý hỏi vặn? Ngũ nhạc phái tức là năm phái Tung Sơn, Thái Sơn, Hành Sơn, Hoa Sơn và Hằng Sơn.

Đào Hoa Tiên và Đào Thực Tiên đồng thanh lớn tiếng:

– Trật rồi! Trật rồi! Tả Lãnh Thiền vừa mới nói:

Sau khi Ngũ nhạc kiếm phái nhập làm một thì những tên phái Tung Sơn, Thái Sơn gì gì cũng không còn tồn tại nữa mà sao các hạ lại nhắc đến hoài?

Đào Căn Tiên nói theo:

– Xem thế đủ biết lão vẫn say mê về chuyện phe phái, không bao giờ quên được ý niệm phe phái trong đầu óc. Chỉ còn chờ cơ hội là mưu đồ khôi phục lại oai phong cho phái Thái Sơn, vãn hồi thanh thế của Nhật Quang Phong.

Bây giờ quần hùng lại có nhiều người bật lên tiếng cười, bụng bảo dạ:

– Đừng tưởng Đào Cốc lục tiên là bọn dở điên dở khùng hễ ai nói lộn nửa câu là lập tức mấy lão nắm lấy để xoay cho hết đường mở miệng.

Nên biết Đào Cốc lục tiên ngay từ thưở nhỏ còn là những đứa con nít lên ba vừa tập nói đã bắt đầu cãi vã nhau. Họ chỉ rình những chỗ sơ hở của anh em để đả kích. Mấy chục năm trời họ cãi lộn nhau, tranh luận với nhau như cơm bữa. Bây giờ cả sáu bộ Óc cùng đem ra sử dụng vào một phe với nhau để chống đối người ngoài thì sáu cái mồm loa mép giải kia còn ai cãi lại được với họ nữa?

Ngọc Cơ Tử bị bọn Đào Cốc lục tiên bắt bẻ tức giận vô cùng mà không biết nói thế nào. Mặt lão lúc đỏ bừng lúc tái xanh.

Sau lão tức quá văng cùn:

– Ta không nói với các ngươi nữa. Ngũ nhạc phái gặp phải sáu cái quái thai này thật là vô phước.

Đào Hoa Tiên nghe Ngọc Cơ Tử nói vậy liền bắt bẻ:

– Ngươi bảo Ngũ nhạc phái gặp chuyện vô phước thì ra ngươi coi khinh rẻ phái này và không muốn đưa mình vào đó rồi!

Đào Thực Tiên nói theo:

– Bữa nay là ngày đầu tiên khai sơn lập phái ngươi đã có quyền rủa Ngũ nhạc phái vô phườc thì còn mong gì cho bản phái mở mang rộng lớn để cùng hai phái Thiếu Lâm, Võ Đương chia ba chân vạc khiến cho người giang hồ kính ngưỡng nữa? Ngọc Cơ Tử! Sao lại có ác ý thốt ra những lời bất tường như vậy?

Đào Diệp Tiên cũng lên tiếng:

– Ngọc Cơ Tử thốt ra những lời xúi quẩy đủ hiểu người hắn tuy người ở Ngũ nhạc phái mà lòng còn quyến luyến phái Thái Sơn. Hắn chỉ mong cho việc hợp phái không thành, ngay ngày đâu tiên đã bị lật nhào. Vậy Ngũ nhạc phái chúng ta dùng thứ chỗ dụng tâm khinh bạc như vậy của hắn thế nào được?

Nhưng con nhà võ trên chốn giang hồ hàng ngày trải qua những cuộc đua gươm máu chảy nên rất kiêng kỵ những triệu chứng bất thường. Quần hùng nghe Đào Cốc lục tiên nói vậy đều nhận thấy rất có lý. Bữa nay mà Ngọc Cơ Tử thốt ra lời Ngũ nhạc phái vô phước thật là điều không nên.

Chính Ngọc Cơ Tử cũng biết lỡ lời không dám nói gì nữa mà chỉ ngấm ngầm uất hận Đào Cốc lục tiên.

Đào Căn Tiên cất tiếng chất vấn:

– Ta bảo phái Thiếu Lâm và phái Tung Sơn có liên quan với nhau mà Ngọc Cơ Tử lại bảo chẳng có liên quan gì. Bây giờ ta hỏi lại hai phái đó có liên quan không? Ngươi nói đúng hay là ta nói đúng?

Ngọc Cơ Tử hậm hực đáp:

– Ngươi thích cái đó có liên quan với nhau thì liên quan chứ sao?

Đào Căn Tiên cười ha hả nói:

– Việc thiên hạ khôn không qua lẽ, khỏe chẳng qua lời. Vậy ta xin hỏi chùa Thiếu Lâm ở trên núi gì? Phái Tung Sơn ở ngọn núi nào?

Đào Hoa Tiên nói ngay:

– Chùa Thiếu Lâm ở trên ngọn Thiếu Thất còn phái Tung Sơn ở trên ngọn Thái Thất. Cả Thái Thất lẫn Thiếu Thất đều thuộc về núi Tung Sơn có đúng thế không? Tại sao lại bảo phái Thiếu Lâm không liên quan với Tung Sơn? Cái này thật danh chính ngôn thuận chứ không phải chuyện cãi chầy cãi cối.

Quần hùng nghe đều vừa ý gật đầu.

Đào Chi Tiên nói:

– Vừa rồi Nhạc tiên sinh đã nói là cuộc hợp phái mục đính để giảm bớt những chuyện tranh chấp trên chốn giang hồ. Vì thế nên tiên sinh tán thành. Tiên sinh còn nói những môn phái có võ công tương tự hoặc ở khu vực gần nhau thì nên hợp lại. Kể khu vực gần nhau thì chẳng có trường hợp nào thuận tiện hơn là Thiếu Lâm và Tung Sơn vì hai môn phái lớn này ở cùng trong một dãy núi. Nếu Thiếu Lâm và Tung Sơn không hợp phái thì e rằng lời nói của Nhạc tiên sinh chỉ như một phát…. một phát…. hơi xì khó ngửi.

Quần hùng thấy Đào Chi Tiên muốn tránh chữ “Phá trung tiện” mà phải loanh quanh lựa chữ hoài thì không khỏi nổi lên tràng cười ha hả.

Sự thực ai cũng hiểu rằng phái Thiếu Lâm và Tung Sơn hợp nhất là việc chẳng bao giờ xảy ra được song Đào Cốc lục tiên nói rất đúng lý chứ không phải tầm bậy.

Đào Căn Tiên nói:

– Phương Chứng đại sư là một nhân vật ai cũng kính phục hầu hết quần hùng đều muốn mời lão nhân gia lên làm chưởng môn Ngũ nhạc phái nhưng vì có người nên ra vấn đề đại sư không ở trong Ngũ nhạc phái. Bây giờ chỉ cần phái Thiếu Lâm và Ngũ nhạc phái hợp nhất kêu bằng “Thiếu Lâm Ngũ nhạc phái” thì Phương Chứng đại sư liền trở nên chưởng môn nhân của phái mới dựng này.

Đào Căn Tiên nói:

– Đúng thế! Hiện nay ở trên cõi đời này mà đòi kiếm một nhân vật hợp đức hơn Phương Chứng đại sư để cử làm chưởng môn thì chẳng thể nào có được.

Đào Thực Tiên nói:

– Bọn Đào Cốc lục tiên chúng ta đã khâm phục Phương Chứng đại sư thì còn ai là không phục nữa?

Đào Hoa Tiên nói:

– Nếu có người bất phục thì cứ việc đứng ra tỷ đấu với bọn Đào mỗ. Nếu người đó thắng Đào mỗ thì lại tỷ đấu với Phương Chứng đại sự Thắng Phương Chứng đại sư sẽ tỷ đấu với những đại sư cao thủ ở Đạt Ma đường, La Hán đường, Giới luật viện, Tàng kinh các trong chùa Thiếu Lâm. Hễ thắng được các vị đại sư cao thủ ở Đạt Ma đường, La Hán đường, Giới luật đường, Tàng kinh các trong chùa Thiếu Lâm sẽ đến tỷ đấu với Xung Hư đạo trưởng phái Võ Đương.

Đào Thực Tiên ngắt lời:

– Ngũ ca! Sao lại phải tỷ đấu với Xung Hư đạo trưởng ở phái Võ Đương?

Đào Hoa Tiên đáp:

– Hai vị chưởng môn phái Thiếu Lâm và Võ Đương đã có mối giao tình đồng sinh cộng tử, chia sẻ vinh nhục mà Phương Chứng đại sư chùa Thiếu Lâm bị kẻ khác đả bại thì có lý do nào Xung Hư đạo trưởng phái Võ Đương lại chịu bỏ qua mà không ra mặt?

Đào Thực Tiên nói:

– Phải rồi! Ngũ ca nói thế thật là hợp lý. Như vậy là sau khi hạ thắng Xung Hư đạo trưởng, chưởng môn phái Võ Đương còn phải tỷ đấu với bọn Đào Cốc lục tiên lần nữa.

Đào Căn Tiên hỏi:

– Ô hay! Họ tỷ đấu với Đào Cốc lục tiên chúng ta rồi sao còn phải tỷ đấu keo thứ hai làm chi?

Đào Thực Tiên đáp:

– Lần đầu chúng ta bị thua chẳng lẽ cam tâm chịu hàng? Dĩ nhiên chúng ta phải đấu cho đến một sống một còn như những âm hồn chẳng bao giờ tiêu tan với quân khốn kiếp đó.

Quần hùng vốn có ác cảm với Ngọc Cơ Tử nghe Đào Cốc lục tiên nói liền cười ầm lên. Thậm chí có người thét lên những tiếng quái dị để phá rối.

Ngọc Cơ Tử tức giận không bút nào tả xiết liền nhảy vọt ra thét lớn:

– Đào Cốc lục quái! Lão gia Ngọc Cơ Tử không lý luận với bọn điên khùng các ngươi nữa. Các ngươi có giỏi lại đây đấu sức với lão gia.

Đào Căn Tiên thủng thẳng hỏi:

– Nay chúng ta đã thành môn hạ trong Ngũ nhạc phái với nhau nếu xảy cuộc xung đột động thủ thì thành ra huynh đệ tương tàn hay sao?

Ngọc Cơ Tử đáp:

– Các ngươi đã nhiều lời lại nói toàn những điều huyênh hoang vô lý, đến quỷ thần cũng chén ghét thì ai mà chịu được? Ngũ nhạc phái không còn các ngươi mới khỏi dơ tay bẩn mắt.

Đào Căn Tiên la lên:

– à ra người đã động sát khí, muốn hạ sát anh em Đào mỗ rồi.

Ngọc Cơ Tử chỉ hừ một tiếng chứ không trả lời.

Đào Chi Tiên chậm rãi nói:

– Bữa nay là ngày hợp nhất năm phái chúng ta mà bọn các ngươi ở phái Thái Sơn lại muốn ra tay hạ sát sáu vị cao thủ của phái Hằng Sơn thì ra các ngươi vẫn nặng đầu óc phe phái. Hành động của các ngươi như vậy mà bảo là Ngũ nhạc phái đồng tâm hiệp lực cứu khốn phò nguy đấy ư?

Ngọc Cơ Tử bụng bảo dạ:

– Thằng cha này nói nghe cũng có lý. Nếu bữa nay mình ngang nhiên giết sáu anh em bọn chúng thì e rằng rồi đây đại cuộc tất sẽ xảy nhiều chuyện rắc rối. Phái Hằng Sơn cũng có nhiều tay cao thủ tất họ sẽ ra mắt trả thù cho chúng.

Lão nghĩ vậy liền cố nén cơn tức giận đáp:

– Các ngươi đã hiểu đại nghĩa cần phải đồng tâm hiệp lực cứu khốn phò nguy thì đừng tuôn ra luận điệu càn rỡ làm trở ngại đại cuộc nữa.

Đào Diệp Tiên hỏi:

– Còn những lời có tính cách xây dựng làm rạng rỡ tiền đồ Ngũ nhạc phái, bổ ích cho toàn thể võ lâm đưa ra được không?

Ngọc Cơ Tử cười lạt đáp:

– Chà các ngươi đừng lý luận nữa! Khi nào ở miệng các ngươi lại thốt ra được những lời hợp lý và bổ ích?

Đào Hoa Tiên nói:

– Việc đề cử chức chưởng môn cho Ngũ nhạc phái chẳng những rất quan hệ cho tiền đồ bản phái mà còn có liên quan đến phúc họa tương lai của toàn thể võ lâm. Sáu anh em Đào mỗ tận tâm suy nghĩ lựa chọn một nhân vật tiền bối đức cao vọng trọng đứng ra đảm trách là vì công tâm. Thế mà nhà ngươi lại vì óc lợi kỷ muốn đưa ra một hạng lưu manh vì hắn đút lót cho ngươi 3 ngàn lạng vàng, bốn cô hầu xinh đẹp để lũ ngươi công kênh hắn lên làm chưởng môn.

Ngọc Cơ Tử mặt giận hầm hầm, quát hỏi:

– Ngươi dựng đứng lên những điều vu vơ như vậy mà bảo là không ăn càn nói rỡ ư? Câu chuyện có người đút lót cho ta ba ngàn lạng vàng và bốn cô gái đẹp ở đâu mà ra?

Đào Hoa Tiên đáp:

– Oà! Có khi ta nói lầm về số mục thật. Nếu không ba ngàn thì là bốn ngàn lạng. Còn gái đẹp chẳng đúng bốn cô thì cũng ba cô hoặc năm cô chứ sao? Cái đó tự ngươi biết rồi. Kẻ nào được ngươi ủng hộ trong cuộc lựa chọn làm chưởng môn tức người đã cho ngươi ăn của đút.

Ngọc Cơ Tử rút trường kiếm đánh soạt một tiếng rồi thét lớn:

– Từ giờ trở đi bọn mi ăn nói càn rỡ là máu loang mặt đất đó!

Đào Căn Tiên nổi lên tràng cười rộ. Hắn phưỡng ngực xông ra nói:

– Ngươi đã dùng hành động đốn mạt để hạ sát Thiên Môn đạo nhân, chưởng môn phái Thái Sơn nhà ngươi còn muốn kéo bè để giết người chăng? Ngươi có giỏi thì cứ làm cho ta máu loang mặt đất đi! Ngươi đã hạ sát Thiên Môn đạo nhân là người cùng phe, bây giờ ngươi thử tái diễn cái trò quen thuộc đó vào mình ta để quần hùng coi cho rõ mặt bọn đê hèn.

Hắn vừa nói vừa cất bước tiến về phía trước mặt Ngọc Cơ Tử.

Ngọc Cơ Tử vung trường kiếm lên thét:

– Đứng lại ngay! Nếu mi còn tiến thêm bước nữa đừng trách ta.

Đào Hoa Tiên cười sằng sặc đáp:

– Ngươi nói rỡn với ta đó chứ? ngọn tuyệt đỉnh núi Tung Sơn này há phải là đất riêng của nhà ngươi mà ngươi cấm được tả Ta muốn thả bước từ từ hay chạy lui chạy tới là quyền của tạ Ngươi lấy gì mà cản ta được?

Đào Hoa Tiên tiếp tục tiến về phía trước mấy bước.

Ngọc Cơ Tử còn cách hắn không xa mấy nên đã nhìn rõ bộ mặt cổ quái, hàm răng vàng khè của Đào Hoa Tiên nhe ra mà cười trông càng ghê tởm.

Lão tức giận đầy ruột lại thấy thái độ bướng bỉnh của Đào Hoa Tiên thì còn nhịn thế nào được liền vung kiếm đâm thẳng vào trước ngực đối phương.

Đào Hoa Tiên vội né tránh, đồng thời lớn tiếng thóa mạ:

– Quân đạo tặc thối tha kia! Ngươi muốn động thủ thật chăng?

Nên biết kiếm thuật của Ngọc Cơ Tử đã luyện đến trình độ xuất thần nhập hóa. Lão vung kiếm phóng ra một chiêu rồi lập tức hai chiêu liên hoàn. Chiêu thức đã thần tốc phi thường lại cực kỳ chuẩn đích.

Đào Hoa Tiên vừa thóa mạ vừa né tránh được bốn chiêu kiếm của đối phương. Song Ngọc Cơ Tử càng đánh chiêu thức càng mau lẹ hơn. Đào Hoa Tiên muốn rút đoản kiếm ở sau lưng ra đỡ gạt mà không sao kịp được.

Bỗng kiếm quang lóe lên rồi nghe đánh sột một tiếng.

Mũi kiếm của Ngọc Cơ Tử đã đâm trúng vai Đào Hoa Tiên.

Giữa lúc ấy diễn biến đột ngột lại xảy ra:

thanh trường kiếm của Ngọc Cơ Tử bị tuột tay hất tung lên cao. Tiếp theo người lão bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Bốn chân tay lão bị bọn Đào Căn Tiên, Đào Cán Tiên, Đào Chi Tiên, Đào Diệp Tiên bốn bên chia nhau nắm lấy.

Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, bỗng thấy kiếm quang lấp loáng một lưỡi gươm nhằm đỉnh đầu Đào Chi Tiên chém xuống.

Nhưng Đào Thực Tiên đã đứng chờ sẵn bên cạnh để hộ vệ cho đồng bọn. Đào Thực Tiên vừa giơ kiếm lên gạt được lưỡi kiếm bổ xuống đầu Đào Chi Tiên thì người kia lại thay đổi thế kiếm nhằm đâm vào trước ngực Đào Căn Tiên.

Đào Chi Tiên vội rút kiếm ra đỡ gạt. Hắn quay lại nhìn người vừa phóng kiếm đâm Đào Căn Tiên và Đào Chi Tiên là ai, chính là Tả Lãnh Thiền, chưởng môn phái Tung Sơn…

Hồi 182

Đào Cốc Lục Tiên đề cử Lệnh Hồ Xung

Nguyên Tả Lãnh Thiền ngày trước ở trên đỉnh núi Hoa Sơn đã chứng kiến bọn Đào Cốc lục tiên xé xác một tay cao thủ phe kiếm tông của phái này làm bốn mảnh, hắn biết sáu anh em lão tay ăn nói lăng nhăng nhưng có một tuyệt kỹ kinh người.

Hắn thấy bọn Đào Cốc lục tiên chụp được Ngọc Cơ Tử, mỗi người nắm một chân một tay thì lo thay cho lão sẽ bị họa phân thân nên chẳng quản mình đứng địa vị chủ nhân phải vội vã ra tay can thiệp.

Tả Lãnh Thiền thấy trường hợp nguy cấp có thể xẩy ra trong nháy mắt vội rút gươm chém Đào Chi Tiên và đâm Đào Căn Tiên. Mục đích của hắn là buộc bọn này phải buông tay để né tránh.

Dè đâu Đào Cốc lục tiên mỗi khi hành động lại phối hợp với nhau như một tấm áo liền không chịu tách rời.

Bốn người trong bọn Đào Cốc lục tiên nắm lấy chân tay địch nhân, còn hai người đứng ngoài hộ. Hai chiêu kiếm của Tả Lãnh Thiền phóng tới liền bị Đào Thực Tiên và Đào Hoa Tiên gạt được.

Lúc này tính mạng Ngọc Cơ Tử khác nào sức nặng ngàn cân treo đầu sợi tóc.

Trong thời gian chớp nhoáng này, Tả Lãnh Thiền xoay chuyển ý nghĩ rất mau. Hắn tính rằng ít ra phải sáu, bảy chiêu mới bức bách Đào Thực Tiên phải lùi lại. Như vậy Ngọc Cơ Tử đã bị xé xác làm bốn mảnh rồi. Hắn liền múa tít thanh trường kiếm. Kiếm phong veo véo, hào quang lấp loáng.

Bỗng nghe Ngọc Cơ Tử rú lên một tiếnng khủng khiếp. Đầu và mình lão rớt xuống đất đánh bịch một tiếng.

Đào Căn Tiên và Đào Chi Tiên trong tay mỗi người cầm một cánh tay của Ngọc Cơ Tử bị đứt rồi.

Đào Cán Tiên cầm một cái chân cụt, còn Đào Diệp Tiên cầm một cái chân cụt nữa còn dính liền vào người của Ngọc Cơ Tử.

Té ra Tả Lãnh Thiền vừa rồi đã múa kiếm chặt đứt hai cánh tay và một chân của Ngọc Cơ Tử để lão khỏi bị xé xác hầu cứu được mạng sống cho lão.

Tả Lãnh Thiền cũng biết đây là một hạ sách, đành để Ngọc Cơ Tử thành người tàn phế còn hơn là chết. Hắn chắc rằng Đào Cốc lục tiên chẳng có lý nào lại còn hành hung với một kẻ đã cụt chân, cụt tay.

Thi hành xong thủ đoạn cứu người một cách thảm khốc, Tả Lãnh Thiền buông tiếng cười lạt rồi lùi ra.

Đào Căn Tiên xẵng giọng hỏi:

– Ô hay! Tả Lãnh Thiền! Ngươi đã đút lót vàng bạc cùng mỹ nữ cho Ngọc Cơ Tử để lão hết mình ủng hộ ngươi lên làm chưởng môn mà sao ngươi lại chặt cụt chân tay lão? Phải chăng ngươi muốn hạ sát lão để bịt miệng.

Đào Chi Tiên nói:

– Tả Lãnh Thiền có lẽ sợ bọn ta xé xác Ngọc Cơ Tử ra làm bốn mảnh thật, nên hắn ra tay cứu mạng lão bằng cách này. Nhưng hắn đã hiểu lầm tâm ý của bọn ta.

Đào Thực Tiên nói:

– Tả Lãnh Thiền tự đắc là con người thông minh lanh trí. Thật ra hành động của hắn vô cùng ngu xuẩn và tức cười. Mục đích chúng ta nắm lấy Ngọc Cơ Tử chẳng qua là để chơi đùa lão một phen. Chúng ta đã là những bậc anh hùng đại trí thức có lý đâu lại giết càn người vào giữa ngày lành tháng tốt mà lại là ngày hợp phái? Chỉ có những kẻ đại ngu dại mới hành động vô ý thức như vậy.

Đào Hoa Tiên nói:

– Ngọc Cơ Tử có dã tâm giết hại anh em ta để uy hiếp quần hùng không ai dám đưa ý kiến công bằng ra nữa. Nhưng chúng ta bao giờ cũng nghĩ đến tình nghĩa đồng môn khi nào lại hạ sát lão. Chúng ta định bụng tung lão lên không rồi lúc rớt xuống lại đưa tay ra hứng lấy khiến cho lão phải khiếp sợ, đừng tính chuyện lấy thịt đè người nữa mà thôi. Không ngờ Tả Lãnh Thiền lại là con người lỗ mãng đến thế. Hành động của hắn không những ngu xuẩn mà còn tỏ ra tàn nhẫn khôn lường.

Đào Diệp Tiên tay vẫn còn cầm chân Ngọc Cơ Tử lôi đến trước mặt Tả Lãnh Thiền rồi buông tay ra, lắc đầu quầy quậy hỏi:

– Tả Lãnh Thiền! Ngươi động thủ dã man thế này ư? Con người Ngọc Cơ Tử đang lành lặn hẳn hoi mà bây giờ chẳng còn hình thù gì nữa. Lão cụt mất hai tay một chân, chỉ còn một giò thì lão sẽ sống ra làm sao?

Tả Lãnh Thiền tức như vỡ mật, mắng thầm:

– Vừa rồi nếu ta ra tay chậm một chút nữa thì Ngọc Cơ Tử đã bị bọn quái vật các ngươi xé ra làm bốn mảnh rồi. Tính mạng lão đã không còn mà ruột gan lênh láng, máu chảy đầy mặt đất. Bây giờ các ngươi còn nói đáo để hoạch sách tạ Khốn nỗi mình không có bằng cớ thì biết giải thích cách nào?

Tả Lãnh Thiền chưa kịp trả lời thì Đào Căn Tiên lại lên tiếng hống hách:

– Tả Lãnh Thiền! Ngươi muốn giết Ngọc Cơ Tử thì chẳng thà đâm lão một kiếm để lão được chết ngay khỏi phải lâm vào tình trạng sống dở chết dở mà lại không được toàn vẹn thân hình thật là tàn nhẫn! Thật là đại bất nhân!

Đào Cán Tiên nói theo:

– Chúng ta đã là bạn đồng môn trong Ngũ nhạc phái thì bất luận là việc trọng đại đến đâu cũng có thể thương lượng. Thế mà ngươi tàn hủy thân thể một người già nua trong môn phái thì còn chi là nghĩa đồng môn?

Bỗng một lão già phái Tung Sơn lên tiếng bênh vực Tả Lãnh Thiền nói:

– Sáu cái quái vật kia! Bọn mi động một tý là xé người ta ra làm bốn mảnh. Tả chưởng môn phải ra tay kịp thời mới cứu mạng được cho Ngọc Cơ đạo trưởng, thế là Tả chưởng môn trọn nghĩa với đồng môn, các ngươi đừng nói bậy.

Đào Chi Tiên nói:

– Chúng ta hiển nhiên chỉ muốn đùa giỡn với Ngọc Cơ Tử. Đáng tiếc là Tả Lãnh Thiền ngu xuẩn lại cho là thật. Hắn chẳng biết thị phi, không phân thật giả. Như vậy sao gọi là người trí?

Đào Diệp Tiên nói:

– Tả Lãnh Thiền! Đã là nam tử hán, là đại trượng phu thì mình làm mình chịu. Ngươi tàn hủy thân hình Ngọc Cơ Tử đáng lý tự nhận lỗi mới phải, sao ngươi lại rụt rè e sợ, toan đổ lỗi cho người khác, thì ra ngươi chẳng có chút dũng cảm nào. Bữa nay hàng mấy ngàn anh hùng hảo hán tụ hội trên đỉnh núi Tung Sơn đều nhìn rõ ngươi vung kiếm chặt đứt chân tay Ngọc Cơ Tử. Chẳng lẽ ngươi còn chối được ư?

Đào Hoa Tiên nói:

– Tả Lãnh Thiền! Hành động của ngươi đã tỏ ra là con người bất nhân, bất nghĩa, bất trí, bất dũng. Thế mà ngươi còn tấp tểnh muốn nhảy lên ngôi chưởng môn Ngũ nhạc phái ư? Ngươi đừng nghĩ viển vông nữa! Cuộc mưu đồ bất chính của ngươi không ăn thua đâu.

Thực ra nếu Tả Lãnh Thiền không dùng kiếm pháp tinh diệu chặt đứt chân tay Ngọc Cơ Tử thì lão mới làm chưởng môn phái Thái Sơn được vài giờ đã bị xé thành bốn mảnh rồi. Đáng lý những tay cao thủ tuyệt đỉnh tụ tập trên đỉnh núi Tung Sơn thấy Tả Lãnh Thiền lanh trí mà cử động thần tốc, ứng biến mau lẹ tất khen ngợi hắn là nhân vật phi thường. Nhưng Đào Cốc lục tiên thi nhau tìm lời lẽ hợp lý chỉ chích lão, khiến người ngoài khó mà biện bác được. Dù họ có biết Tả Lãnh Thiền bị mạt sát một cách oan uổng cũng chỉ cười thầm trong bụng mà thôi.

Nhưng người không hiểu rõ gốc ngọn lại cho rằng nếu cử động của Tả Lãnh Thiền không phải là thô lỗ thì cũng là hung ác đến cực điểm nên lộ vẻ bất mãn.

Lệnh Hồ Xung ở với Đào Cốc lục tiên lâu ngày nên đã biết bọn họ là người thế nào rồi. Chàng nghĩ thầm:

– Những lời Đào Cốc lục tiên nói bữa nay câu nào cũng đánh vào yếu điểm của Tả Lãnh Thiền. Không biết tại sao bữa nay sáu người lại khôn ngoan như vậy? Chắc có người ngoài chỉ điểm cho họ.

Chàng từ từ đến bên Đào Cốc lục tiên để dò xét xem vị cao nhân nào đứng ẩn thân gần đó, nhưng chàng chỉ thấy sáu người xúm lại một chỗ với nhau, bên cạnh không có ai khác.

Năm anh em đang mải miết băng bó cho bả vai Đào Hoa Tiên khỏi chảy máu.

Lệnh Hồ Xung bỗng ngoảnh đầu nhìn về phía tây thì bên tai chàng chợt nghe tiếng vo ve như muỗi kêu lọt vào tai:

– Xung lang! Có phải Xung lang muốn kiếm tiểu muội chăng?

Lệnh Hồ Xung nghe tiếng không khỏi vừa kinh hãi vừa mừng thầm. Thanh âm này tuy nhỏ bé nhưng thật rõ ràng. Đúng là tiếng Doanh Doanh. Chàng hơi nghiêng đầu về phía phát ra thanh âm thì thấy một đại hán râu quặp mập thù lù đứng bên phiến đá lớn đang giơ tay lên gãi đầu. Kể ra bữa nay trên đỉnh núi Tung Sơn ít ra là có đến mấy trăm đại hán râu ria giống thế nên chẳng ai để ý đến y.

Lệnh Hồ Xung ngưng thần chú ý nhìn đại hán thì thấy đại hán mỉm cười một cách rất quyến rũ lại có vẻ giảo hoạt.

Chàng mừng quá liền cất bước tiến lại.

Doanh Doanh liền dùng phép truyền âm bảo chàng:

– Đừng lại đây. Làm như vậy lộ chuyện mất.

Thanh âm này cũng nhỏ bé như từ đằng xa vọng lại lọt vào tai.

Lệnh Hồ Xung liền dừng bước nghĩ bụng:

– Té ra nàng có công phu truyền âm tuyệt diệu đến thế này. Đây chắc là một bí truyền nàng đã học ở phụ thân nàng.

Trong thời gian chớp nhoáng này Lệnh Hồ Xung chợt hiểu ngay, chàng lẩm bẩm:

– Té ra những lời lẽ của Đào Cốc lục tiên nói ra là do Doanh Doanh đã dạy cho họ. Thảo nào sáu con người thô lỗ kia trình bày Tả Lãnh Thiền chạm vào những điều bất nhân, bất nghĩa, bất trí, bất dũng một cách rành mạch như vậy.

Tuy chàng nghĩ vậy nhưng chỉ mừng thầm trong bụng chứ không tiết lộ ra ngoài.

Chàng còn lớn tiếng:

– Đào Cốc thất tiên! Các vị nói vậy thật là có lý. Tại hạ tưởng chỉ có Đào Cốc lục tiên dè đâu còn một vị nữa vừa thông vừa xinh đẹp tức là Thất tiên nữ Trịnh Ngạc tiên tử.

Quần hùng thấy Lệnh Hồ Xung đột nhiên lên tiếng lại thốt ra những lời chẳng ăn nhập vào đâu thì rất đỗi ngạc nhiên.

Doanh Doanh vội dùng phép truyền âm nói:

– Việc này quan trọng vô cùng mà Xung ca lại là chưởng môn phái Hằng Sơn, không nên nói nhăng nói càn. Lúc này Tả Lãnh Thiền đang xuống thế vô cùng, Xung ca chính là người có cơ hội tốt để lên làm chưởng môn Ngũ nhạc phái.

Lệnh Hồ Xung trong lòng run lên bụng bảo dạ:

– Doanh Doanh cải trang lần mò đến núi Tung Sơn té ra vì mục đích định giúp ta lên làm chưởng môn Ngũ nhạc phái. Nàng là con gái giáo chủ Triêu Dương thần giáo, tức là kẻ thù của các môn hạ chính giáo nơi đây, nếu nàng bị phát giác thì thật nguy hiểm không biết đến đâu mà nói. Nàng đã dấn thân vào nơi đầm rồng hang cọp để cố ý giúp ta nổi tiếng lớn trong võ lâm. Đối với mối thâm tình này ta biết lấy chi đền đáp?

Bỗng nghe Đào Căn Tiên nói:

– Phương Chứng đại sư là một bậc cao nhân tiến bối như vậy mà các vị còn không muốn tôn lên làm chưởng môn nhân thì Ngọc Cơ Tử đã cụt tay què chân. Tả Lãnh Thiền bất nhân, bất nghĩa dĩ nhiên không có thể lên làm chưởng môn được rồi. Vậy bọn Đào mỗ lại tiến cử một vị anh hùng thiếu niên đệ nhất đương thời tinh thông kiếm thuật lên làm chưởng môn Ngũ nhạc phái. Nếu ai không phục thì đến lãnh giáo kiếm pháp của vị thiếu niên anh hùng này.

Y nói tới đây bỗng dơ tay trái lên trỏ về phía Lệnh Hồ Xung.

Đào Căn Tiên nói tiếp:

– Lệnh Hồ thiếu hiệp nguyên trước đã làm chưởng môn phái Hằng Sơn lại có quan hệ sâu xa với Nhạc tiên sinh ở phái Hoa Sơn. Chàng còn là một vị hảo bằng hữu của Mạc Đại tiên sinh ở phái Hành Sơn. Vậy trong Ngũ nhạc kiếm phái đã có ba phái nhất định ủng hộ chàng.

Đào Cán Tiên nói theo:

– Các vị đạo hữu phái Thái Sơn nào phải hạng hồ đồ, dĩ nhiên số người ủng hộ y rất nhiều, có chăng chỉ một số ít phản đối.

Đào Diệp Tiên nói:

– Tả Lãnh Thiền! Nếu ngươi không phục thì lại tỷ thí kiếm pháp với Lệnh Hồ chưởng môn. Ai thắng sẽ lên làm chưởng môn Ngũ nhạc phái. Vụ này kêu bằng tỉ võ để đoạt soái ấn.

Quần hùng chuyến này lên núi Tung Sơn, ngoại trừ những môn hạ trong Ngũ nhạc kiếm phái cùng Phương Chứng đại sư, Xung Hư đạo trưởng là những người quan tâm đến công cuộc hợp phái, còn đại đa số là đi coi náo nhiệt mà thôi.

Lúc này ai cũng biết việc hợp nhất năm phái đã thành nhất định mà chỉ còn cuộc tranh giành chức chưởng môn.

Bọn hào khách giang hồ nóng ruột nhất là những vụ cãi vã giằng dai.

Vừa rồi Đào Cốc lục tiên giằng co hoài với Tả Lãnh Thiền may ở chỗ họ lý luận thú vị nên không đến nỗi chán nản.

Còn như Nhạc Bất Quần miệng đưa ra những thiên nhân nghĩa trường giang đại hải thì đến tối cũng không hết chuyện, sẽ khiến cho người ta phải chán ngấy.

Vì thế mà Đào Diệp Tiên vừa đưa ra bốn chử “Tỷ võ đoạt soái” lập tức tiếng hoan hô nổi lên vang động cả góc trời. Bao nhiêu anh hùng hảo hán lên núi chỉ mong được coi nhiều tay cao thủ tỷ đấu đao thương thực sự.

Họ mới được coi hai tấm thảm kịch kinh tâm động phách là Thiên Môn đạo nhân tự hủy mình để giết địch và Tả Lãnh Thiền chặt chân tay Ngọc Cơ Tử đã cho là chuyến đi này không đến nỗi vô ích. Nếu bây giờ được coi những tay cao thủ Ngũ nhạc kiếm phái vì chuyện tranh chấp chưởng môn mà xẩy một trường đại chiến thì lại càng thú vị không biết đến thế nào mà nói. Vì thế mà quần hùng từ lúc lên Phong thiền đài tụ hội bàng quang đến giờ, lần này họ hoan hô nhiệt liệt nhất.

Lệnh Hồ Xung nghĩ bụng:

– Ta đã hứa lời với Phương Chứng đại sư và Xung Hư đạo trưởng sẽ hết sức cản trở không để Tả Lãnh Thiền lên làm chưởng môn Ngũ nhạc phái để tránh hậu họa cho võ lâ,. Ta chỉ cầu sao cho sư phụ được lên giữ chức chưởng môn là ổn hơn hết. Lão nhân gia là một nhân vật chí công vô tư, ai ai cũng kính phục. Ngoài lão nhân gia trong Ngũ nhạc phái chẳng còn người nào xứng đáng với trọng nhiệm đó nữa.

Chàng nghĩ vậy liền dõng dạc lên tiếng:

– Hiện nay ở trước mắt chúng ta có một vị tiền bối đầy đủ tư cách làm chưởng môn Ngũ nhạc phái mà sao các vị lại bỏ quên không nhắc tới? Thử hỏi chức chưởng môn Ngũ nhạc phái nếu không do Quân tử kiếm Nhạc tiên sinh đảm nhiệm thì liệu còn tìm đâu ra được nhân vật nào xứng đáng nữa không? Nhạc tiên sinh đã võ công cao thâm, kiến thức lại siêu việt. Lão nhân gia còn là người nhân nghĩa ai ai cũng biết. Nếu không thế thì sao lại được võ lâm tặng cho ba chữ ngoại hiệu là Quân tử kiếm? Quần đệ tử phái Hằng Sơn của tại hạ đều chân thành đề cử Nhạc tiên sinh lên làm chưởng môn Ngũ nhạc phái.

Lệnh Hồ Xung nói tới đây thì quần đệ tử phái Hoa Sơn liền lớn tiếng hoan hô như sấm dậy.

Trong phái Tung Sơn liền có người lên tiếng:

– Nhạc tiên sinh tuy xứng đáng song so với Tả chưởng môn còn có phần sút kém.

Lại có người nói tiếp:

– Theo thiển kiến của tại hạ thì chức chưởng môn Ngũ nhạc phái phải đương nhiên do Tả chưởng môn đảm đương. Ngoài ra nên đặt bốn vị phó chưởng môn để Nhạc tiên sinh, Mạc Đại tiên sinh, Lệnh Hồ thiếu hiệp và Ngọc…. Ngọc Khánh Tử hoặc Ngọc âm Tử chia nhau đảm nhiệm. Thế là ổn thỏa hơn hết.

Đào Chi Tiên la lên:

– Ngọc Cơ Tử đã chết đâu. Lão bị cụt một chân, hai tay, các ngươi chẳng cần dùng đến lão nữa phải không?

Đào Thực Tiên hô:

– Tỷ võ đoạt soái! Tỷ võ đoạt soái! Ai võ công cao thâm thì người ấy lên làm chưởng môn. Thế là xong chuyện.

Trên một ngàn hào sĩ giang hồ đồng thanh phụ họa:

– Phải lắm! Phải lắm! Tỷ võ đoạt soái! Tỹ võ đoạt soái!

Lệnh Hồ Xung bụng bảo dạ:

– Coi cục diện bữa nay cần phải đà đảo Tả Lãnh Thiền cho bằng được để trừ mối tham vọng của mọi người phái Tung Sơn, không thì sư phụ ta vĩnh viễn không trèo lên chức chưởng môn Ngũ nhạc phái được.

Chàng liền chống kiếm bước ra hô:

– Tả tiên sinh! Toàn thể anh hùng thiên hạ tới đây đã chứng khẩu đồng từ yêu cầu chúng ta tỷ võ đoạt soái vậy tại hạ cùng tiên sinh hãy qua lại mấy chiêu để cổ võ dũng khí cho các bậc hào kiệt nên chăng?

Rồi chàng lại nghĩ thầm:

– Chưởng lực âm hàn của Tả Lãnh Thiền cực kỳ lợi hại, có khi mình không địch nổi hắn. Còn về kiếm pháp thì mình quyết chẳng chịu thua hắn. Thắng Tả Lãnh Thiền rồi mình sẽ nhường lại cho sư phụ thật là danh chính ngôn thuận chẳng còn ai dị nghị được nữa. Tỷ dụ Mạc Đại tiên sinh có muốn tranh chấp thì vị tất lão đã thắng được sư phụ. Phái Thái Sơn có hai tay đại cao thủ thì đã một chết một bị thương rồi. Ngoài ra không còn tay hảo thủ nào khác. Dù kiếm pháp mình có không phải là đối thủ của Tả Lãnh Thiền đi chăng nữa thì cũng cầm cự được ngoài ngàn chiêu mới chịu thất bại, đủ khiến cho hắn phải hao tổn phần lớn về nội lực. Sư phụ mình có phải đấu với hắn trận sau cũng nhiều hy vọng thắng hắn.

Tính vậy rồi chàng vung trường kiếm lên không hai cái nói tiếp:

– Tả tiên sinh! Chúng ta nguyên là môn hạ Ngũ nhạc kiếm phái ai cũng từng quen sử kiếm. Vậy chúng ta dùng kiếm để phân thắng bại.

Chàng nói vậy là có ý bịt miệng Tả Lãnh Thiền trước để hắn khỏi đưa đề nghị tỷ đấu quyền cước hay đấu chưởng pháp.

Quần hùng lại đua nhau reo hò.

Người thì nói:

– Lệnh Hồ thiếu hiệp quả là người nhanh chân lẹ miệng…. Vậy cứ đấu kiếm để phân thắng bại.

Người thì hô:

– Được làm chưởng môn, thua là đệ tử. Thế là công bằng! Thế là tuyệt diệu!

Có người lại giục:

– Tả tiên sinh! Vào trường tỷ kiếm đi! Cần chi phải úy kỵ? Sợ thua chăng?

Có người nói:

– Lý thuyết suông hàng nửa ngày trời có được việc cóc gì không? Phải động thủ tỷ đấu mới giải quyết xong vụ này.

Trên đỉnh núi Tung Sơn tiếng la hét, tiếng hoan hô mỗi lúc một thêm vang dội. Nên biết số người đã đông đảo mà phần lớn lại tác động tinh thần khiến cao trào bộc phát dữ dội. Cả những bậc lão thành trì trọng cũng không nhịn được đều nổi reo hò, la ó.

Đây là những tân khách được Tả Lãnh Thiền mời đến dự kiến lễ.

Bất luận việc quyết định lập chưởng môn theo phương thức nào hay ai lên làm chưởng môn Ngũ nhạc phái cũng chẳng quen hệ gì đến họ, kể ra họ bất tất phải dúng miệng vào làm chi nhưng vì phong trào được đẩy mạnh thì khách lấn quyền chủ. Họ làm như việc chọn chưởng môn Ngũ nhạc phái ngoài phương pháp tỷ võ không còn đường lối nào khác để quyết định được.

Lệnh Hồ Xung thấy mọi người đều phụ họa với ý kiến của mình càng phấn khởi tinh thần hô lớn:

– Tả tiên sinh! Nếu tiên sinh không muốn tỷ kiếm với tại hạ thì nên tuyên bố trước mặt quần hùng là không làm chưởng môn Ngũ nhạc phái cũng được.

Quần hùng lại lớn tiếng la:

– Tỷ kiếm! Tỷ kiếm! Không dám tỷ kiếm là hèn nhát, phi anh hùng.

Giữa những tiếng la rùm, một thanh âm trong trẻo dõng dạc cất lên:

– Toàn thể quý vị đã muốn có một cuộc tỷ võ để quyết định chức chưởng môn cho Ngũ nhạc phái thì dĩ nhiên bọn tại hạ không thể đối nghịch với mỹ ý cỷa quý vị được.

Người nói câu này chính là Nhạc Bất Quần.

Quần hùng liền đồng thanh:

– Nhạc tiên sinh nói phải lắm! Tỷ võ đoạt soái! Tỷ võ đoạt soái!

Nhạc Bất Quần nói:

– Tả võ đoạt soái là một phương pháp lựa chọn hợp lý, nhưng Ngũ nhạc kiếm phái mà hợp nhất là vì mục đích giảm bớt những cuộc phân tranh trong môn hộ, ngõ hầu đem lại sự hòa mục và thân ái giữa đồng đạo võ lâm. Vì vậy cuộc tỷ võ chỉ điểm tới là thôi. Một khi đã phân thắng bại, hai bên dừng tay ngay để khỏi tổn thương tính mạng hoặc thành tàn phế. Vừa rồi hai vị Thiên Môn đạo nhân và Ngọc Cơ đạo huynh đã một chết một bị thương, khiến cho người ta phải xót dạ. Thế là trái với tôn chỉ việc hợp phái.

Mọi người nghe lão nói câu nào cũng vào đạo lý nên liền yên lặng cả lại, lắng tai nghe.

Lão vừa dứt lời, liền có một đại hán lên tiếng:

– Điểm tới thì thôi cố nhiên là việc hay nhất. Nhưng đao thương không mắt dễ gì tránh nạn tử thương. Nếu xảy chuyện chết người cũng đánh chứ biết trách ai được?

Lại một người khác nói:

– Đã sợ chết và sợ bị thương thì sao không chui rúc ở nhà bồng bế con cái còn đến đây tranh đoạt chức chưởng môn Ngũ nhạc phái làm chi?

Quần hùng nghe nói vậy đều cười ồ.

Nhạc Bất Quần nói:

– Dù sao cũng ráng giữ cho khỏi tổn thương hòa khí là tuyệt diệu. Tại hạ có chút ý kiến nông nổi xin trình bày để liệt vị tham khảo.

Mấy người la lên:

– Động thủ đi thôi! Còn nói gì lắm thế?

Lại có người bảo:

– Đừng nhắm mắt nói quàng. Hãy nghe Nhạc tiên sinh có ý kiến gì đã!

Người nói trước liền cãi:

– Ai nhắm mắt nói quàng. Ngươi về mà hỏi em gái ngươi xem…

Bên kia liền thóa mạ lại. Rồi hai bên tuôn ra những lời thô tục.

Nhạc Bất Quần nói:

– Nên có một quy điều về tư cách tham dự cuộc tỷ võ đoạt soái.

Lão lớn tiếng nói câu này để lấn át những lời ô uế.

Nhạc Bất Quần lại nói tiếp:

– Tỷ võ đoạt soái đã đành. Nhưng đây chỉ là chức soái cho Ngũ nhạc phái. Vì thế mà ai không phải là môn hạ phái này thì bất luận có bản lãnh nghiêng trời cũng không thể thấy cuộc đấu khai diễn mà ngứa chân ngứa tay xông vào trường. Nếu không giữ như vậy sẽ thành ra cuộc tranh đấu để đoạt lấy tiếng là võ công đệ nhất thiên hạ chứ chẳng phải là cuộc đấu để quyết định chức chưởng môn cho Ngũ nhạc phái.

Quần hùng đồng thanh hô:

– Phải lắm! Phải lắm! Ai không phải môn hạ Ngũ nhạc phái dĩ nhiên không được xuống trường để tỷ đấu.

Cũng có người nói:

– Cứ đánh loạn xà ngầu đi. Dù có mang danh cuộc đấu để giành giựt lấy chức võ công đệ nhất thiên hạ cũng không sao.

Nhưng người nói câu này hiển nhiên là nói ẩu nên chẳng ai thèm để ý.

Nhạc Bất Quần lại nói:

– Còn như cách tỷ võ thế nào để tránh khỏi tàn sát nhân mạng và khỏi tổn thương hòa khí giữa đồng môn chúng ta thì xin Tả tiên sinh cho nghe lời cao luận.

Tả Lãnh Thiền hững hờ đáp:

– Đã xẩy cuộc động thủ tỷ võ thì nhất định không tránh khỏi xẩy chuyện tàn hại mạng người và gây ra tổn thương hòa khí cho đồng môn được. Về điểm này tại hạ thấy khó quá mất thôi. Chẳng hiểu Nhạc tiên sinh còn có phương sách nào chăng?

Nhạc Bất Quần nói:

– Theo thiển kiến của tại hạ thì hay hơn hết là thỉnh Phương Chứng đại sư, Xung Hư đạo trưởng, Cái Bang bang chúa, Dư quán chủ ở phái Thanh Thành là những vị tiền bối đức cao vọng trọng trong võ lâm đứng ra làm trọng tài. Ai thắng ai bại là do các vị này bình luận và quyết định. Có thế mới tránh khỏi những cuộc tỷ võ giằng dai không bao giờ chấm dứt. Chúng ta chỉ phân cao thấp chứ không quyết đấu sinh tử.

Phương Chứng đại sư niệm Phật rồi nói:

– Phúc đức thay! Phúc đức thay!

Rồi đại sư nói tiếp:

– Tám chữ ” Chỉ phân cao thấp, Không quyết sống chết” là tiêu giải được tai nạn máu chảy, thây phơi. Bần tăng xin nhiệt liệt hưởng ứng, nhưng chưa hiểu ý kiến của Tả tiên sinh thế nào?

Tả Lãnh Thiền nói:

– Nguyên trước chúng ta có năm phái thì mỗi phái chỉ nên cử một người tham dự cuộc tỷ võ đoạt soái. Nếu không thế thì mỗi phái mấy trăm người cùng ra tham đự thì cuộc tỷ đấu này sẽ kéo dài chưa biết đến năm nào, tháng nào mới kết thúc. Đó là ý kiến riêng của tại hạ còn chờ sự định đoạt của quý vị.

Quần hùng thấy mỗi phái trong Ngũ nhạc phái chỉ cử một người ra tỷ võ đoạt soái thì cho là kém vẻ hào hứng. Hơn nữa những người ra tay tỷ đấu là chưởng môn nhân thì người trong bản phái quyết chẳng ai khiêu chiến với họ.

Lại nghe mấy trăm người phái Tung Sơn lớn tiếng phụ họa “Dĩ nhiên người ngoài không ai dị nghị”.

Đào Chi Tiên bỗng cất tiếng hỏi:

– Chưởng môn phái Thái Sơn là Ngọc Cơ Tử. Chẳng lẽ phái này ai đưa lão mũi trâu què chân cụt tay đó ra tỷ võ đoạt soái.

Đào Diệp Tiên nói:

– Soa y lại không tham dự cuộc tỷ võ được? Y mới cụt hai tay một chân vậy hãy còn một chân để đánh đòn độc cước chứ?

Quần hùng nghe nói đều cười ồ cả lên.

Ngọc âm Tử ở phái Thái Sơn tức giận nói:

– Sáu cái quái vật kia! Các ngươi làm cho Ngọc Cơ sư huynh ta thành người tàn phế bây giờ còn nói giỡn nữa ư? Rồi đây sẽ có một ngày các ngươi đều bị cụt tay què chân. Nếu các ngươi có giỏi thì hãy ra đây cùng đạo gia tỷ đấu bằng cách lấy một chọi một.

Lão nói rồi chống kiếm tiến ra đứng giữa không trường.

Ngọc âm Tử thân hình cao nghệu, khí vũ hiên ngang coi rất oai phong. Gió thổi áo đạo bào bay phất phới coi càng thêm vẻ thêu dệt.

Số đông quần hào coi bộ dạng lão đều lớn tiếng khen ngợi.

Đào Căn Tiên hỏi:

– Phải chăng ngươi là người của phái Thái Sơn đứng ra tỷ võ đoạt soái?

Đào Diệp Tiên cũng hỏi:

– Ngươi được toàn thể phái đề cử hay tự ý nhảy ra?

Ngọc âm Tử hỏi lại:

– Cái đó có liên can gì đến các ngươi?

Đào Diệp Tiên đáp:

– Đương nhiên là có liên can và mối liên can rất quan hệ. Nếu quả ngươi được phái Thái Sơn đề cử thì sau khi ngươi thất bại rồi phái đó không thể đưa người thứ hai ra tỷ võ được nữa.

Ngọc âm Tử hỏi:

– Không được đưa người thứ hai ra tỷ võ thì làm sao?

Đột nhiên trong phái Thái Sơn có người lên tiếng:

– Chúng ta không ưng thuận việc mỗi phái chỉ cử một người. Nếu Ngọc âm Tử sư đệ mà thất bại thì phái Thái Sơn sẽ phái tay cao thủ khác ra tỷ đấu.

Người nói câu này chính là Ngọc Khánh Tử.

Đào Hoa Tiên cười ha hả nói:

– Tay cao thủ khác chắc là chỉ có các hạ.

Ngọc Khánh Tử nói:

– Đúng thế. Có lẽ đạo gia đó.

Đào Diệp Tiên la lên:

– Xin các vị hãy coi đó:

phái Thái Sơn lại xẩy cuộc tranh chấp nội bộ. Thiên Môn đạo nhân chết rồi. Ngọc Cơ đạo nhân bị thương. Bây giờ hai lão Ngọc Khánh, Ngọc âm lại tranh nhau làm chưởng môn phái Thái Sơn.

Hai câu này nói trúng vào gan ruột Ngọc Khánh và Ngọc âm.

Ngọc âm Tử nói:

– Các ngươi lại nói nhăng rồi.

Còn Ngọc Khánh Tử chỉ cười lạt lên mấy tiếng chứ không nói gì.

Đào Hoa Tiên hỏi:

– Hãy nói rõ:

Trong phái Thái Sơn ai là người đứng ra tỷ võ đoạt soái?

Ngọc Khánh Tử và Ngọc âm Tử đồng thanh đáp:

– Là ta đây!

Đào Căn Tiên nói:

– Được lắm! Anh em các ngươi hãy đấu với nhau một keo để coi ai hơn ai kém. Lời nói không biết đâu mà căn cứ. Phải tỷ đấu để định hơn thua.

Ngọc Khánh Tử rẽ mọi người tiến ra xua tay bảo Ngọc âm Tử:

– Sư đệ! Ngươi hãy lui ra! Đừng làm ẩu để người ngoài cười cho.

Ngọc âm Tử cãi lại:

– Làm gì mà để người ngoài cười chọ Ngọc Cơ sư huynh đã bị trọng thương, vậy tiểu đệ phải báo thù rửa hận cho y.

Ngọc Khánh Tử hỏi vặn:

– Ngươi ra báo thù rửa hận hay là tỷ võ đoạt soái?

Ngọc âm Tử đáp:

– Chúng ta bản lãnh kém cỏi mà hòng làm chưởng môn Ngũ nhạc phái được ư? Nói vậy khác nào người ngây mơ tưởng hão huyền. Toàn thể phái Thái Sơn ta từ trên xuống dưới đã đồng tâm nhất trí thỉnh Tả minh chủ phái Tung Sơn làm chưởng môn Ngũ nhạc phái thì anh em ta còn giở trò xấu xa làm chi?

Ngọc Khánh Tử nói:

– Đã vậy thì ngươi hãy lùi lại. Hiện giờ ta là tôn trưởng ở Thái Sơn.

Ngọc âm Tử cười lạt hỏi:

– Chà! Tuy lão huynh là tôn trưởng nhưng những hành vi của lão huynh liệu có khiến cho người ta khâm phục được chăng? Từ trên xuống dưới mọi người có nghe lời lão huynh không?

Ngọc Khánh Tử biến sắc lớn tiếng:

– Ngươi nói vậy thì ra không kể gì đến bậc tôn ty nữa. Ngươi có biết khi sư diệt tổ, mục vô tôn trưởng là phạm đến điều thứ nhất trong môn quy không?

Ngọc âm Tử cười khẩy đáp:

– Đừng quên rằng chúng ta nay đã gia nhập vào môn hạ Ngũ nhạc phái cùng năm, cùng tháng, cùng ngày, cùng giờ là đồng đều như nhau hết, không còn bề bậc tôn ty nữa. Còn môn quy của Ngũ nhạc phái thì chưa soạn thảo xong làm gì đã có điều thứ nhất, điều thứ hai…. Ngươi đừng động một tý là giở đến môn quy của phái Thái Sơn ra để lấn át người. Đáng tiếc là hiện nay chỉ có Ngũ nhạc phái chứ không còn phái Thái Sơn nào nữa.

Ngọc Khánh Tử bị Ngọc âm Tử vặn cho không biết đường nào mà trả lời. Lão tức quá đưa ngón tay bên trái chỉ vào mũi Ngọc âm Tử ấp úng:

– Ngươi…. ngươi…