fbpx
skip to Main Content
Vovinam Schools
Le Sang Library
Vovinam Home
Vovinam University International

Hồi 222

Người trong kiệu sao không xuất hiện?

Nguyên phái Hằng Sơn nuôi rất nhiều bồ câu để đưa thợ Ngày trước Định Tĩnh sư thái gặp địch nhân ở Phúc Kiến, Định Nhàn, Định Dật sư thái bị hãm ở Long Tuyền chú kiếm cốc đều dùng chim bồ câu đưa thư để cầu cứu. Hiện giờ hai con bồ câu bay vào sảnh đường là do bọn đệ tử bản phái ở dưới chân núi tung ra. Trên lưng chim đã nhuốm màu đỏ khiến người trông thấy biết ngay là đại địch ở Triêu Dương giáo tấn công tới nơi.

Từ hôm Phương Chứng đại sư, Xung Hư đạo trưởng lên núi Hằng Sơn, quần đệ tử thấy lực lượng viện trợ rất lớn và cách bố trí đâu vào đấy rồi đã hơi yên dạ nào ngờ đến lúc khẩn cấp tối hậu Lệnh Hồ Xung lại bị bệnh cũ phát tác làm cho té xỉu là một vụ ra ngoài ý nghĩ của mọi người khiến ai cũng hoang mang vô cùng.

Nghi Thanh la lên:

– Chi Chất, Nghi Văn! Hai vị sư muội mau đi thông báo cho Phương Chứng đại sư và Xung Hư đạo trưởng hay!

Hai cô vâng mệnh đi liền.

Nghi Thanh lại gọi:

– Nghi Hòa sư tỷ! Xin sư tỷ hồi chuông báo động!

Nghi Hòa vọt mình ra ngoài sảnh đường chạy lên gác chuông. Những tiếng “boong boong” nổi lên. Ba tiếng dài hai tiếng ngắn ngân nga vang dội từ gác chuông truyền ra khắp trái núi. Cả Thông Nguyên cốc, chùa Huyền Không, cửa Hắc Sáo cùng các am thiền cũng nghe tiếng chuông vọng tới.

Phương Chứng đại sư đã dặn dò từ trước, người nào phụ trách việc đánh chuông báo động khi địch tới nơi thì hồi lên ba tiếng dài, hai tiếng ngắn cho mọi người biết tin. Nhưng tiếng chuông nên đánh hòa hoãn để mọi người biết chừng chứ đừng đánh chuông một cách cấp bách lộ vẻ hoang mang.

Nhưng Nghi Hòa bản tính nóng nảy, pháp danh của y tuy có chữ Hòa mà lúc hành động lại chẳng hòa hoãn chút nào. Tiếng chuông cô đánh lộ vẻ rất cấp bách.

Nhân vật ba phái Hằng Sơn, Thiếu Lâm, Võ Đương lập tức theo cách xếp đặt từ trước chia nhau đến các nơi chuẩn bị đối địch. Vì lẽ muốn tránh giảm bớt số người bị thương vong nên nẻo đường từ chân núi lên đến ngọn Kiến Tính không đặt người canh gác. Thậm chí cửa ngõ đều mở rộng để địch nhân tự do lên núi rồi mới tiếp chiến.

Khi tiếng chuông dừng lại rồi từ đỉnh núi đến chân núi trở lại yên lặng như tờ. Những tay cao thủ các phái Côn Luân, Nga Mi, Không Động đều mai phục ở những nơi rất kín đáo dưới chân núi. Họ phải chờ cho bọn giáo chúng Triêu Dương giáo lên núi hết rồi và có hiệu lệnh mới kéo ra chặn đường tháo lui của bên địch.

Xung Hư đạo nhân vì muốn giữ cho khỏi tiết lộ cơ mật vụ chôn địa lôi ở các nẻo đường lên núi cũng không nói cho các nhân sĩ các phái khác hay.

Nên biết Triều Dương giáo thần thông quảng đại chúng cho bọn gian tế ngấm ngầm nằm vùng trong bọn đệ tử phái Côn Luân để do thám là chuyện rất thường.

Lệnh Hồ Xung nghe tiếng chuông rền biết là Triều Dương giáo kéo đến tấn công mà bụng dưới chàng cơ hồ muôn ngàn lưỡi dao nhỏ đang đâm loạn xạ khiến chàng đau đớn không chịu nổi phải ôm bụng mà lăn lộn dưới đất.

Nghi Lâm, Tần Quyên khiếp sợ mặt cắt không còn hột máu.

Hai cô chân tay luống cuống chẳng biết làm thế nào.

Nghi Thanh nói:

– Chúng ta hãy nâng đỡ Lệnh Hồ chưởng môn đưa vào Vô Sắc am để chờ xem chủ ý của Phương Chứng đại sư và Xung Hư đạo trưởng quyết định ra sao.

Ngay lúc ấy Vu Tẩu và một vị lão ni cô liền xốc nách Lệnh Hồ Xung đưa chàng vào Vô Sắc am.

Vừa tới cửa am đã nghe dưới chân núi tiếng pháo nổ đì đùng không ngớt. Tiếp theo là tiếng tù và u ú, tiếng trống thùng thùng.

Quả nhiên Triều Dương giáo đã đường hoàng đến đánh.

Phương Chứng đại sư và Xung Hư đạo trưởng được tin Lệnh Hồ Xung bị bệnh cũ lên cơn một cách đột ngột. Hai vị từ trong am lật đật bước ra.

Xung Hư nói:

– Lệnh Hồ huynh đệ! Huynh đệ cứ yên lòng. Bần đạo đã phái Thanh Hư thay mặt cho bần đạo yểm hộ phái Võ Đương rút lui. Còn việc yểm hộ quý phái sẽ do bần đạo phụ trách.

Lệnh Hồ gật đầu để tạ Ơn.

Phương Chứng nói:

– Lệnh Hồ chưởng môn nên lui vào hang sâu trước đi để khỏi phải đụng độ với bên địch e rằng xẩy chuyện bất trắc.

Lệnh Hồ Xung vội đáp:

– Không được! Nhất định không được…. ! Lấy kiếm cho tại hạ!…

Xung Hư cũng khuyên can mấy lời nhưng Lệnh Hồ Xung nhất định không nghe vì chàng là chủ tể núi Hằng Sơn nên người ngoài không tiện miễn cưỡng.

Đột nhiên tiếng trống và tiếng tù và dừng lại chỉ nghe tiếng reo hò rầm trời.

Bọn giáo chúng hô lớn:

– Thánh giáo chủ muôn năm trường trị, nhất thống giang hồ!

Nghe tiếng hô cũng biết ít nhất là ở miệng bốn, năm ngàn người phát ra.

Phương Chứng, Xung Hư và Lệnh Hồ Xung ba người nhìn nhau mỉm cười.

Nghi Mẫn ôm thanh trường kiếm dâng lên Lệnh Hồ Xung.

Lệnh Hồ Xung vươn tay ra toan đón lấy nhưng tay chàng không ngớt run bần bật cầm kiếm không vững.

Nghi Mẫn liền đeo kiếm vào lưng chàng.

Bỗng nghe tiếng âm nhạc nổi lên giữa tiếng reo hò mà là thứ âm nhạc rất lọt tai không ra chiều sát phạt.

Mấy người đồng thanh lớn tiếng hô:

– Thánh giáo chủ Triều Dương thần giáo muốn lên ngọn Kiến Tính để tương hội với Lệnh Hồ chưởng môn.

Chính là thanh âm của những vị trưởng lão Triêu Dương giáo đồng thanh phát ra.

Phương Chứng hỏi:

– Triều Dương giáo đã dùng lối tiên lễ hậu binh chúng ta không nên hẹp lượng. Lệnh Hồ chưởng môn! Bây giờ để họ lên núi đã hay sao?

Lệnh Hồ Xung gật đầu.

Giữa lúc ấy chàng lại nổi cơn đau kịch liệt, không biết làm thế nào, chàng đành thử vận nội công tâm pháp của Phong Thanh Dương thử xem sao. Nhưng pháp môn này mới luyện sơ bộ, cách dẫn chân nguyên vào huyệt đan điền hãy còn bạc nhược mà mười mấy luồng chân khí dị chủng trong người chàng lại đang xung đột nhau thì luồng chân khí mới dẫn vào càng tăng thêm phần kịch liệt phỏng có khác gì vung đao tự chém mình càng thêm đau đớn.

Nhưng gặp lúc đau đến cùng cực chàng không kịp suy nghĩ gì tới hậu quả cứ theo đúng phép mà chuyển vận chân khí. Quả nhiên chân khí vào xung kích dữ dội. Bụng dưới chàng bị trúng một chưởng lực về khí công của tay cao thủ nội gia đau đớn cơ hồ không chịu nổi. Nhưng sau một lúc vận chuyển, mười mấy luồng chân khí tựa hồ như những dòng suối nhỏ chảy vào chi lưu, chi lưu đổ vào sông lớn đã theo đường lối mà đi. Tuy chàng vẫn đau đớn kịch liệt nhưng những luồng chân khí không xung đột loạn xà ngầu. Nơi nào bị xung kích chàng đã cảm giác được.

Bỗng nghe Phương Chứng từ từ lên tiếng:

– Chưởng môn phái Hằng Sơn là Lệnh Hồ Xung, chưởng môn phái Võ Đương là Xung Hư đạo nhân, chưởng môn phái Thiếu Lâm là Phương Chứng kính cẩn chờ đại giá của Nhậm giáo chủ ở Triêu Dương thần giáo.

Thanh âm lão tuy không vang dội nhưng từ từ vọng đi xa xuống tận chân núi. Mười mấy vị trưởng lão Triều Dương giáo đã đồng thanh hô lớn thanh âm mới đưa được lên đến ngọn núi còn Phương Chứng chỉ một mình lên tiếng nghe nhẹ nhàng mà thực ra nội lực nhà sư thâm hậu đến trình độ đương thời không ai sánh kịp.

Lệnh Hồ Xung ngấm ngầm vận nội công tâm pháp đã có hiệu quả. Chàng gắng gượng ngồi xếp bằng mắt nhìn xuống mũi. Mũi nhòm trước ngực, tay trái chàng đặt lên ngực, tay mặt dưới bụng theo đúng cách mà Phương Chứng đã truyền thụ cho chàng gia tâm rèn luyện.

Chàng luyện tâm pháp này mới được mấy ngày tuy có Phương Chứng đại sư tận tâm giải thích song công trình tu luyện hãy còn nông cạn. Có điều mười mấy luồng chân khí dị chủng được hướng dẫn theo đường lối và dần dần qui tụ lại. Chàng chẳng chút trễ nải ngưng thần chú ý để dẫn đạo cho những luồng chân khí chu lưu. Ban đầu chàng còn nghe tiếng âm nhạc réo rắt nhưng về sau không nghe thấy gì nữa.

Phương Chứng thấy Lệnh Hồ Xung chuyên tâm luyện công nét mặt nhà sư lộ ra nụ cười khoan khoái, tai nghe tiếng âm nhạc nổi lên rất du dương.

Bọn giáo chúng Triều Dương giáo reo hò:

– Triều Dương thần giáo, thánh giáo chủ văn thành võ đức, ơn khắp lê dân. Đại giá thánh giáo chủ tiến lên núi Hằng Sơn.

Sau một lúc tiếng âm nhạc dần dần đi tới gần.

Đường từ chân núi lên tới ngọn Kiến Tính rất dài. Bọn giáo chúng Triều Dương giáo tuy cước trình mau lẹ nhưng cũng phải hồi lâu tiếng âm nhạc mới đến sườn núi.

Bọn đệ tử chính giáo mai phục khắp nẻo đường trên núi Hằng Sơn đều mắng thầm trong bụng:

– Lão giáo chủ thối tha này phách lối thiệt! Hắn không phải là người chết mà đã thổi kèn đánh trống làm như đưa ma.

Bọn người chuẩn bị nghênh chiến trống ngực đánh thình thình. Ai cũng tưởng bọn Ma giáo đánh từ chân núi đánh lên và xẩy trường ác đấu. Họ lăm lăm đánh giết một mẻ. Khi bên địch đến đông khí thế mãnh liệt họ sẽ níu dây sắt chuồn xuống hang sâu.

Không ngờ Nhậm Ngã Hành lại sắp đặt hành trang tực hồ đức Hoàng Đế ngự giá tuần dụ Bọn giáo chúng trống dong cờ mở, âm nhạc vang lừng đưa hắn lên núi. Mọi người chẳng những không thấy khoan khoái mà trái lại trong lòng cực kỳ hồi hộp.

Lệnh Hồ Xung sau khi luyện tâm pháp nội công hồi lâu cảm thấy những luồng chân khí dị chủng được hướng dẫn dần dần vào huyệt đan điền rồi bị đè ép. Cơn đau đớn đã giảm đi được phần nửa.

Trong lòng cởi mở chàng nghĩ ngay tới chuyện Nhậm Ngã Hành lên núi liền tự hỏi:

– Nhậm giáo chủ sắp lên tới nơi rồi không hiểu cuộc này sẽ ra sao?

Bỗng chàng “ồ” một tiếng rồi đứng phắt dậy.

Phương Chứng mỉm cười hỏi:

– Lệnh Hồ chưởng môn đã đỡ chưa?

Lệnh Hồ Xung hỏi lại:

– Có phải hai bên đang xẩy cuộc động thủ?

Phương Chứng đáp:

– Họ chưa lên tới nơi.

Lệnh Hồ Xung nói:

– Thế thì hay lắm!

Chàng rút trường kiếm đánh “soạt” một tiếng. Khi nhìn tới Phương Chứng, Xung Hư thấy hai vị này hãy còn tay không. Nghi Hòa, Nghi Thanh cùng bọn nữ đệ tử đã bày thành mấy hàng và chuẩn bị lập thành Hằng Sơn kiếm trận. Trường kiếm của bọn họ vẫn còn cài ở sau lưng. Chàng nghĩ tới bọn Nhậm Ngã Hành chưa lên núi mà mình đã vội hoang mang liền nổi lên tràng cười ha hả rồi lại tra kiếm vào vỏ.

Bấy giờ tiếng chuông trống đã ngừng hẳn chỉ còn tiếng đờn, tiếng sáo và những nhạc khí bé nhỏ.

Lệnh Hồ Xung lẩm bẩm:

– Nhậm giáo chủ thật là lắm chuyện! Đại giá lão nhân gia lên núi chỉ có giàn nhạc bé nhỏ được cử mà thôi.

Chàng càng thấy lão lắm chuyện cổ quái, càng ngứa ngáy khó chịu.

Quả nhiên giữa đám tiếng nhạc du dương, bọn giáo chúng Triều Dương giáo sắp hàng đôi đi lên.

Trước mặt mọi người bỗng sáng lòa. Bọn giáo chúng mặc toàn quần áo mới, áo cẩm bào màu lục coi rất diêm dúa, lưng thắt đai bạc càng nổi bật lên.

Đoạn đầu gồm bốn chục người, người nào tay cũng bưng mâm phủ đoạn màu hồng không hiểu trên mâm đựng gì?

Bốn chục người này đều không đeo đao kiếm chẳng hiểu họ giấu binh khí vào đâu?

Bọn giáo chúng bốn chục tên mặc áo gấm lên núi rồi đứng ở phía xa xạ Tiếp theo là một đội hai trăm người đem theo giàn nhạc nhỏ bé. Người nào cũng mặc áo gấm. Đội này không ngớt thổi tiêu đánh đàn. Sau nữa là toán người thổi tù và, đánh trống, đánh đồng la, nạo bạt. Nhưng lúc này những nhạc khí lớn đều dừng lại.

Lệnh Hồ Xung thấy vậy chán nản nghĩ thầm:

– Lúc nữa đánh nhau cũng có tiếng chiêng trống âm nhạc phụ họa thì thật chẳng khác gì trò hề trên sân khấu.

Bọn giáo chúng Triều Dương giáo đi từng đội một tiến lên. Bọn này theo các “Đường” mà xếp thành hàng. Mỗi đường mặc một mầu áo riêng. Hết đoàn áo vàng đến đội áo mầu lục. Sau đội áo lam là đội áo đen. Cuối cùng là đội áo trắng.

Các đoàn, các đội đều mặc áo gấm thêu hoa coi rất rực rỡ huy hoàng hơn cả bọn kép hát. Có điều lưng người nào cũng thắt đai trắng. Bọn giáo chúng kéo lên núi có đến ba, bốn ngàn người.

Xung Hư nghĩ thầm trong bụng:

– Nếu ta nhân lúc bọn chúng chưa đứng vững mà xông vào đánh giết thì chiếm được phần tiện nghị Nhưng đối phương tại hí lộng quỷ thần cùng giở trò tiên lễ hậu binh mà mình động thủ đột ngột thì không khỏi mang tiếng là người nhỏ nhen.

Lão đưa mắt nhìn Lệnh Hồ Xung thấy nét mặt chàng cười cợt dường như chẳng để ý gì. Còn Phương Chứng thì vẻ mặt thản nhiên như không, chẳng có chi xúc động, lão tự nhủ:

– Nếu mình lộ vẻ hoang mang tất họ cho mình là khiếp nhược.

Giáo chúng các đường chia từng đoàn đâu đứng đó rồi, mười vị trưởng lão cũng lên theo, chia hai bên tả hữu, mỗi bên đứng năm vị.

Đột nhiên tiếng âm nhạc ngừng lại, mười vị trưởng lão đồng thanh hô:

– Triều Dương thần giáo văn thành võ đức, ơn khắp lê dân. Đại giá thánh giáo chủ đã tới nơi.

Liền thấy một cỗ kiệu lớn mầu lam lên núi. Cỗ kiệu này do mười sáu người khiêng. Chúng khiêng đi rất lẹ và bằng bặn không lúc lắc. Coi cỗ kiệu tiến lên núi chẳng khác gì một tay cao thủ khinh công tuyệt vời nhẹ nhàng lướt tới. Như vậy đủ biết mười sáu tên kiệu phu đều là nhân vật võ công cao không phải tầm thường.

Lệnh Hồ Xung định thần nhìn kỳ thì thấy trong đám kiệu phu có cả Tổ Thiên Thu, Huỳnh Bá Lưu, Kế Vô Thị Giả tỷ Lão Đầu Tử mà người không thấp lùn thì cũng thành tên kiệu phu như bọn Tổ Thiên Thu rồi.

Chàng rất lấy làm tức giận, miệng lẩm bẩm:

– Bọn Tổ Thiên Thu đều là người hào kiệt đương thời vậy mà Nhậm giáo chủ bức bách họ làm tên phu khiêng kiệu. Lão gia coi anh hùng thiên hạ như kẻ tôi mọi thật khiến cho người ta tức giận đến nẻ ruột.

Hai bên khiêng kiệu mỗi bên có một người đi trước. Bên tả là Hướng Vân Thiên bên hữu là một lão già mà Lệnh Hồ Xung đã từng quen mặt.

Lệnh Hồ Xung thấy lão không khỏi sửng sốt. Chàng nhận ra lão là Lục Trúc ông ở trong thành Lạc Dương vì lão đã dạy chàng gảy đàn. Lão kêu Doanh Doanh bằng cô cô khiến chàng tưởng lầm nàng là một bà già. Từ ngày chàng rời khỏi thành Lạc Dương chưa từng gặp lão. Bữa nay không hiểu sao lão lại theo Nhậm Ngã Hành lên ngọn Kiến Tính?

Lệnh Hồ Xung trống ngực đánh thình thình, chàng tự hỏi:

– Sao lại không thấy Doanh Doanh?

Chàng thấy bọn giáo chúng hết thảy đều lưng thắt đai trắng đột nhiên nghĩ ra chuyện gì chàng không khỏi sửng sốt nghĩ thầm:

– Chẳng lẽ Doanh Doanh thấy phụ thân dẫn giáo chúng lên đánh Hằng Sơn nàng cố can ngăn không được mà tự sát rồi chăng?

Chàng không nhịn được xông ra hỏi Hướng Vân Thiên:

– Hướng đại ca! Nhậm cô nương đâu?

Hướng Vấn Thiên gật đầu đáp:

– Lệnh Hồ hiền đệ! Hiền đệ mạnh giỏi chứ?

Lệnh Hồ Xung không thấy Hướng Vân Thiên trả lời vào câu hỏi của mình liền hỏi tiếp:

– Nhậm cô nương sao không đến đây?

Hướng Vấn Thiên đáp:

– Chờ lát nữa sẽ hay!

Lệnh Hồ Xung đành trở về chỗ cũ.

Trên ngọn Kiến Tính có đến mấy ngàn người tụ tập mà vẫn yên lặng như tờ.

Cỗ kiệu lớn dừng lại.

Bao nhiêu con mắt đều đổ dồn nhìn vào tấm rèm kiệu chờ Nhậm Ngã Hành bước ra.

Bỗng trong Vô Sắc am có tiếng cười đùa giỡn cợt vọng ra:

– Ngươi đứng dậy nhường chỗ cho ta.

Một người khác đáp:

– Anh em đừng có tranh nhau. Từ lớn chí nhỏ cứ theo lần lượt mà ngồi. Đây là cỗ ghế Cửu Long bảo ủy.

Đây là thanh âm Đào Hoa Tiên và Đào Chi Tiên.

Phương Chứng, Xung Hư, Lệnh Hồ Xung thấy vậy đều kinh hãi biến sắc. Không ai hiểu bọn Đào Cốc lục tiên đã lần vào Vô Sắc am từ lúc nào mà đang tranh nhau ngồi lên cỗ Cửu Long bảo. Ai ngồi lâu trên cỗ ghế này là cơ quan phát động thuốc dẫn ra đến đống chất nổ thì làm thế nào?

Xung Hư hốt hoảng chạy vào trong am.

Lão lớn tiếng quát:

– Đứng dậy ngay! Cỗ ghế này dành riêng cho Nhậm giáo chủ Triêu Dương thần giáo. Các vị không ai được ngồi.

Thanh âm Đào Cốc lục tiên ở trong am lại vọng ra. Bọn họ thi nhau mỗi người một câu:

– Sao lại không ngồi được? Ta cứ ngồi xem sao?

– Ngươi đứng dậy đi nhường chỗ cho ta!

– Cỗ ghế này ngồi sướng lắm vừa êm vừa nẩy lên tựa hồ như ngồi lên đít một người béo ị.

– Ngươi ngồi lên đít người béo ị đấy ư?

Lệnh Hồ Xung biết rằng nếu Đào Cốc lục tiên tranh nhau vào ghế Cửu Long mỗi người một lúc là khiến cho cơ quan phát động dẫn đống thuốc nổ hàng mấy vạn cân chôn dấu ở trong Vô Sắc am. Đống thuốc đó mà nổ tung thì Triều Dương giáo cùng quần hào ba phái Thiếu Lâm, Võ Đương, Hằng Sơn bị cháy thành tro hết. Ban đầu chàng muốn xông vào trong am để ngăn trở bọn họ nhưng không hiểu chàng nghĩ sao mà trong thâm tâm tựa hồ lại mong cho đống thuốc nổ tung.

Chàng nghĩ thầm trong bụng:

– Doanh Doanh đã chết rồi thì ta cũng chẳng sống làm chi nữa. Chỉ trong chớp mắt hết thảy mọi người đều chết sạch. Thế là hết chuyện.

Chàng liếc mắt nhìn ra bỗng chạm phải ánh mắt của Nghi Lâm. Cô đang chú ý nhìn chàng. Nhưng nhỡn quang cô vừa đụng vào tia mắt Lệnh Hồ Xung lập tức cô nhìn ra chỗ khác.

Lệnh Hồ Xung lẩm bẩm:

– Nghi Lâm tiểu sư muội cũng bị nổ tan không còn mảnh xương há chẳng đáng tiếc? Nhưng con người ta ai là không chết? Dù bữa nay mọi người đều bình yên nhưng sau đây một trăm năm thì ở trên ngọn Kiến Tính này bao nhiêu người bây giờ hiện ở đây khi đó cũng biến thành đống xương trắng rồi.

Lại nghe bọn Đào Cốc lục tiên tiếp tục tranh nhau mỗi người nói một câu:

– Ngươi đã ngồi hai lần rồi mà ta chưa được ngồi lần nào.

– Lần đầu ta vừa ngồi vào đã bị kéo xuống, cái đó không kể. Trời ơi! Làm gì thế này?

– Ồ! Ta có một ý kiến là sáu anh em cùng ngồi vào một lúc thử xem có được không?

– Tuyệt diệu! Thật là tuyệt diệu! Nào ngồi cả vào đi! Ha ha!…

– Ngươi ngồi trước đi!

– Ngươi ngồi trước để ta ngồi lên trên!

– Người lớn phải ngồi trên, người nhỏ tuổi ngồi xuống dưới.

– Không được! Người lớn tuổi dĩ nhiên phải ngồi trước. Ai càng ít tuổi càng ngồi trên cao.

Phương Chứng đại sư thấy nguy cơ sắp xẩy ra trong khoảnh khắc mà không thể lấy lời khuyên giải bọn Đào Cốc lục tiên được vì sợ làm tiết lộ cơ quan. Nhà sư liền đi lẹ vào điện lớn tiếng hô:

– Các vị quý khách ở ngoài không được làm huyên náo hoặc la lối om sòm.

Nhà sư nói câu sau cùng đã vận nội công tối cao vô thượng của phái Thiếu Lâm kêu bằng:

“Kim cương thiền sư tử hống” đó là một luồng kình lực nội gia lại nhằm đúng vào Đào Cốc lục tiên phun tới.

Xung Hư đạo trưởng cũng bị choáng óc cơ hồ té xỉu.

Đào Cốc lục tiên đồng thời mê man bất tỉnh.

Xung Hư cả mừng, lão động thủ nhanh như gió kéo xác người trên ghế xuống rồi điểm huyệt vào bọn chúng lại lôi từng người xuống đặt vào gầm bàn thờ Đức Quan âm.

Lão lại lắng tai nghe bên chiếc ghế Cửu Long thì chưa thấy tiếng gì khác lạ, trong bụng mới mừng thầm nhưng cũng phải một phen hú vía trán toát mồ hôi. Nếu Phương Chứng chỉ chậm trong khoảnh khắc không hạ được bọn Đào Cốc lục tiên để họ ngồi yên trên ghế thì trong giây lát bỗng thuốc nổ tung lên là mọi người đều chết hết.

Xung Hư cùng Phương Chứng sóng vai đi ra, đồng thanh nói:

– Mời Nhậm giáo chủ vào am dùng trà.

Tấm rèm kiệu vẫn không lay động, thủy chung trong kiệu vẫn không thấy động tĩnh gì.

Xung Hư đạo nhân tức giận nghĩ thầm:

– Lão ma đầu này làm phách dữ ả Phương Chứng cùng ta và Lệnh Hồ chưởng môn là ba người hiện nay có địa vị tôn cao trong võ lâm đứng đây chờ hắn bấy lâu mà hắn cũng không thèm ngó tới.

Giả tỷ trong chiếc ghế Cửu Long không bố trí cơ quan mai phục thì lão đã cầm trường kiếm xông lại khều rèm kiệu lên để cùng Nhậm Ngã Hành động thủ rồi.

Xung Hư nhắc lại một lượt nữa, trong kiệu vẫn không có tiếng người đáp.

Hướng Vân Thiên khom lưng ghé tai vào bên kiệu để nghe chỉ thị của người ngồi trong kiệu. Hắn gật đầu luôn mấy cái rồi đứng thẳng lên nói:

– Nhậm giáo chủ ở Triều Dương thần giáo nói là thấy Phương Chứng đại sư phái Thiếu Lâm và Xung Hư đạo trưởng phái Võ Đương là hai bậc tiền bối trong võ lâm đứng chờ ở đây thật lấy làm áy náy không dám nhận cuộc tham kiến của hai vị. Để sau này Nhậm giáo chủ sẽ thân hành đến chùa Thiếu Lâm và núi Võ Đương xin chịu tội.

Phương Chứng và Xung Hư đều hắng dặng một tiếng. Hai vị cùng biết rằng lời nói của Nhậm Ngã Hành tuy ra chiều rất khiêm cung mà trên thực tế thì hắn có ý nói là ngày sau sẽ lên quét sạch phái Thiếu Lâm và phái Võ Đương.

Hướng Vấn Thiên lại nói:

– Nhậm giáo chủ nói là bữa nay ngài lên núi Hằng Sơn chỉ vì muốn có cuộc tương hội với Lệnh Hồ chưởng môn. Hơn nữa giáo chủ xin mời một mình Lệnh Hồ chưởng môn vào trong am để ra mắt.

Hướng Vân Thiên nói rồi giơ tay ra hiệu.

Lập tức mười sáu tên kiệu phu khiêng thẳng vào am và đạt kiệu xuống trước Quan âm đường.

Hướng Vân Thiên và Lục Trúc ông cũng theo kiệu tiến vào. Nhưng hắn lại cùng bọn kiệu phu lùi ra ngaỵ Thế là trong am chỉ còn lại một kiệu mà thôi.

Xung Hư bụng bảo dạ:

– Vụ này tất có điều chi ngoắt nghéo. Không hiểu trong kiệu họ bố trí cơ quan gì?

Lão đưa mắt nhìn Phương Chứng và Lệnh Hồ Xung.

Phương Chứng là người tâm địa chất phác không tài ứng biến, lão không biết làm thế nào cho phải, nét mặt lộ vẻ bâng khuâng.

Lệnh Hồ Xung nói:

– Nhậm giáo chủ đã muốn ra mắt một mình vãn bối vậy xin hai vị chờ ở đây một chút!

Xung Hư khẽ nói:

– Lệnh Hồ huynh đệ hãy coi chừng!

Lệnh Hồ Xung gật đầu rảo bước tiến vào trong am.

Vô Sắc am là một căn nhà ngói nhỏ, trong quan âm đường nếy có người nói rõ là người đứng ngoài cũng nghe tiếng.

Bỗng thấy Lệnh Hồ Xung nói:

– Vãn bối là Lệnh Hồ Xung xin bái kiến Nhậm giáo chủ!

Hồi 223

Triều Dương Giáo Chủ bây giờ là ai ?

Sau thanh âm của Lệnh Hồ Xung, những người bên ngoài không nghe tiếng Nhậm Ngã Hành đáp lại.

Tiếp theo Lệnh Hồ Xung đột nhiên la lên một tiếng “úi chà”.

Xung Hư giật mình kinh hãi. Lão sợ Lệnh Hồ Xung đã gặp độc thủ của Nhậm Ngã Hành, lão khân chân bước ra toan xông vào trong am để viện trợ cho chàng nhưng rồi lão nghĩ bụng:

– Kiếm thuật của Lệnh Hồ huynh đệ rất đỗi tinh thâm. Trên đời hiện nay không ai bì kịp. Lúc y tiến vào am đã mang theo trường kiếm tưởng không đến nỗi mới một chiêu đầu đã bị lão ma đầu kiềm chế. Nhưng nếu bất hạnh y đã gặp phải độc thủ của lão ta thì ta có tiến vào động thủ cũng không cứu viện được ỵ Nhậm lão ma đầu mà không giết được Lệnh Hồ huynh đệ là hay hơn hết bằng không cũng cứ để một mình y ở trong Quan âm đường. Lão ma đầu ngồi vào ghế Cửu Long. Ta mà xông vào lại làm hư việc lớn.

Trong lúc nhất thời lòng lão thắc mắc không yên nghĩ thầm:

– Không chừng hiện giờ Nhậm lão ma đầu đã ngồi vào ghế Cửu Long được một lúc rồi làm phát động thuốc dẫn thì ngọn Kiến Tính này sắp bị nổ tung mất đi một nửa. Nếu bây giờ ta trốn tránh ngay thì không khỏi mang tiếng là người khiếp nhược đồng thời bọn Hướng Vấn Thiên khám phá ra lập tức lên tiếng cảnh cáo thì việc sắp thành công mà lại hỏng. Trường hợp thuốc nổ đã bắt đầu phát tác thì thân thủ mau lẹ đến đâu cũng không né tránh cho kịp được. Vậy biết làm thế nào?

Nguyên Xung Hư đã bố trí kế hoạch rất chu đáo. Lão tính Triều Dương giáo đánh lên núi phải tiếp chiến cách nào, rút lui làm sao?

Lão tính cả đến vụ Nhậm Ngã Hành lúc ngồi vào ghế Cửu Long thì người ba phái Thiếu Lâm, Võ Đương, Hằng Sơn đều đã lui xuống hang sâu. Không ngờ Triều Dương giáo lên núi rồi lại chẳng động thủ. Chúng còn dùng cách tiên lễ hậu binh gì gì nữa. Thế rồi Nhậm Ngã Hành lại muốn Lệnh Hồ Xung một mình ở trong am cùng lão tương hội. Đó là những diễn biến ra ngoài sự tiên liệu của Xung Hư.

Xung Hư tuy lắm mưu nhiều kế mà lúc này cũng lâm vào tình trạng khẩn trương, luống cuống.

Phương Chứng đại sư cũng biết là cục diện cực kỳ khẩn cấp. Nhà sư cũng rất hồi hộp về sự yên nguy của Lệnh Hồ Xung. Có điều nhà sư dày công tu dưỡng lại đầu óc thông suốt, nh sư coi sống chết vinh nhục, họa phúc, thành bại là chuyện thường. Mọi việc nhà sư đều cho con người mưu sự là một chuyện còn việc thành hay bại là ở lòng trời. Kết quả mọi việc đi tới đâu là ở trong cõi mênh mang sắp đặt chứ không thể dùng sức người để miễn cưỡng cầu cho thành tựu. Vì thế mà tuy trong lòng nhà sư băn khoăn nhưng cũng lạnh lùng tới đây hay đó. Dù chất nổ có nổ tung cho mọi người tan xác thì cũng là một cách viên tịch chứ chẳng có chi đáng ngại.

Vụ đặt cơ quan chất nổ vào chiếc ghế Cửu Long là một hành động cực kỳ cơ mật, ngoài Phương Chứng, Xung Hư chẳng một ai haỵ Bao nhiêu nhân vật ba phái Hằng Sơn, Thiếu Lâm, Võ Đương chờ cho Nhậm Ngã Hành và Lệnh Hồ Xung ở trong Vô Sắc am đi đến chỗ to tiếng động thủ là mọi người rút kiếm để chém giết bọn giáo chúng Triêu Dương giáo.

Xung Hư đứng ngoài canh gác hồi lâu vẫn không nghe thấy trong am có động tĩnh gì. Lão liền vận động nội công chú ý lắng tai nghe thì dường như Lệnh Hồ Xung đang nói chuyện bằng một thanh âm rất nhỏ nhẹ với đối phương.

Lão mừng thầm nghĩ bụng:

– Hay quá! Lệnh Hồ huynh đệ vẫn bình yên. Không có chuyện gì xẩy đến với y cả.

Vì lão mừng quá mà phân tâm, nội công không vận động được đến chỗ tinh thuần nên trong lúc nhất thời không nghe thấy gì nữa.

Lão lại hồi hộp bụng bảo dạ:

– Vừa rồi có lẽ tại mình tâm nguyện như vậy mà nghe thấy thế chứ chưa chắc đã đúng là thanh âm Lệnh Hồ Xung. Nếu không thế thì sao bây giờ lại không nghe thấy gì nữa.

Sau một lúc bỗng nghe Lệnh Hồ Xung cất tiếng gọi:

– Hướng đại ca! Mời đại ca vào đưa Nhậm giáo chủ ra khỏi am.

Hướng Vân Thiên đáp:

– Xin vâng!

Rồi hắn dẫn mười sáu tên kiệu phu cùng Lục Trúc ông tiến vào Vô Sắc am.

Cỗ kiệu phu mầu lam lại khiêng ra đứng bên ngoài, bọn giáo chúng khom lưng đồng thanh hô:

– Cung nghinh đại giá của thánh giáo chủ.

Cỗ kiệu khiêng ra đến chỗ cũ thì đặt xuống.

Hướng Vân Thiên nói:

– Hãy đem lễ vật của thánh giáo chủ dâng lên kính tặng phương trượng đại sư chùa Thiếu Lâm đi.

Lập tức hai tên giáo chúng mặc áo gấm bưng hai chiếc mâm đưa đến trước mặt Phương Chứng đại sư dâng lên.

Phương Chứng thấy trên một mâm đặt một chuỗi niệm châu còn chiếc mâm thứ hai là một bộ cổ kinh sao ra. Ngoài phong bì viết bằng chữ phạn.

Phương Chứng biết đây là pho Pháp Hoa Kinh bất giác vui mừng khôn tả.

Nguyên nhà sư nghiên cứu tinh thâm Phật pháp. Về kinh Pháp Hoa nhà sư thuộc làu nhưng chỉ được bản dịch ra chữ Trung Hoa của một vị cao tăng đời Đông Tấn là Cưu Ma Lạ Trong pho đó có nhiều chỗ nan giải nên nhà sư bình thời khao khát được bản nguyên văn bằng chữ Phạn để đem đối chứng.

Phương Chứng đã tìm khắp Trung Nguyên mà không đâu có. Bây giờ nhà sư thấy pho kinh này thì dĩ nhiên nỗi hân hoan không bút nào tả xiết.

Phương Chứng đại sư chắp hai tay để trước ngực khom lưng nói:

– A Di Đà Phật! Nay lão tăng mà được pho kinh quý báu này thì lòng cảm kích không biết đến thế nào mà nói.

Phương Chứng kính cẩn đưa hai tay ra đỡ lấy bộ Pháp Hoa Kinh bằng Phạn văn rồi lại lấy chuỗi hạt châu, lão nói:

– Bần tăng xin kính đa tạ Nhậm giáo chủ đã ban cho rất hậu không biết lấy gì báo đáp.

Hướng Vấn Thiên đáp:

– Tệ giáo chủ có nói là bản giáo có chỗ vô lễ đối với anh hùng thiên hạ. Thế mà phương trượng đại sư lại không quở trách đủ khiến cho tệ giáo cảm kích vô cùng.

Đoạn hắn quay lại nói:

– Hãy đem lễ vật của Thánh giáo chủ kính tặng chưởng môn đạo trưởng phái Võ Đương đi!

Hai tên giáo chúng mặc áo gấm khác vâng lệnh bưng hai cái khay đến trước mặt Xung Hư đạo nhân khom lưng dâng lên.

Hai người này chưa tới gần Xung Hư đạo trưởng đã nhìn thấy trên một cái khay đặt ngang thanh trường kiếm.

Khi hai người tới gần lão ngưng thần nhìn lại thì thấy vỏ kiếm mầu lục đã loang lổ. Nguyên đây là một thanh cổ kiếm trên mặt lấy tơ đồng khảm vào thành hai chữ triện:

“Chân võ”.

Xung Hư vừa nhìn rõ không nhịn được la lên một tiếng:

– Úi chà!

Lão biết tổ sư phái Võ Đương là Trương Tam Phong tiên sư thường dùng thanh bội kiếm tên gọi “Chân võ kiếm”.

Chân võ kiếm trước nay là báu vật chấn sơn của phái Võ Đương. Hơn tám chục năm qua phái Võ Đương bị mấy trưởng lão cao thủ ở Triêu Dương giáo đến tập kích lấy mất Chân võ kiếm và pho “Thái Cực quyền kinh”, thủ thư của Trương Tam Phong.

Khi ấy diễn ra một trường ác đấu. Phái Võ Đương chết mất ba tay hảo thủ hạng nhất nhưng giết được của đối phương năm vị trưởng lão. Có điều thanh cổ kiếm và pho kinh kia chưa đoạt lại được.

Đây là một sự sỉ nhục lớn tự cổ chí kim cho phái Võ Đương. Hơn tám chục năm trời mỗi đời chưởng môn lúc lâm chung đều để lại lời di huấn là phải cố gắng đoạt lại pho kinh cùng thanh kiếm kia về. Nhưng Hắc Mộc Nhai phòng bị rất thâm nghiêm. Nhất là mấy chục năm gần đây uy thế lại cực kỳ thịnh vượng nên phái Võ Đương đã nhiều lần hoặc đánh lén hoặc ra mặt tranh đấu mà đều đi không về rồi chẳng lấy lại được báu vật mà mỗi lần còn mất thêm mấy mạng trên Hắc Mộc Nhai nữa.

Không ngờ thanh kiếm này lại xuất hiện bữa nay ở trên ngọn Kiến Tính.

Xung Hư lại ngước mắt nhìn sang cái khay bên kia trên khay hiển nhiên là một bộ sách mỏng viết taỵ Giấy pho sách này đã biến thành mầu vàng, ngoài bìa đề bốn chữ “Thái cực quyền kinh”.

Xung Hư đạo nhân ở núi Võ Đương đã được nhìn thấy nhiều pho sách thủ bút của Trương Tam Phong tổ sư còn để lại. Bây giờ lão nhận thấy pho Thái cực quyền kinh đúng là bút tích của Trương tổ sư.

Hai tay lão phát run cầm lấy đốc kiếm, rút ra một nửa đã thấy hàn khí lạnh buốt xông vào mặt. Lão hiểu ngay những năm cuối cùng của Trương Tam Phong kiếm thuật như thần. Trương tổ sư ít khi sử kiếm. Lúc nào tổ sư bị bức bách phải cùng người động thủ thì chỉ dùng thanh thiết kiếm hay mộc kiếm bình thường mà thôi.

Còn thanh Chân võ kiếm là thứ khí giới hồi trung niên tổ sư dùng để quét sạch quần tà oai danh lừng lẫy trong chốn giang hồ không thấy đâu nữa. Có thể thanh bảo kiếm này đã bị Nhậm Ngã Hành lấy cắp mất rồi.

Xung Hư lại lật cuốn Thái cực quyền kinh ra coi thì quả nhiên đúng là thủ bút của Trương Tam Phong tổ sư không sai chữ nào.

Xung Hư lại đặt cuốn kinh vào trong khay quỳ phục xuống đất nhìn pho kinh và thanh cổ kiếm dập đầu lạy tám lạy.

Đoạn lão đứng dậy nói:

– Nhậm giáo chủ khoan hồng đại lượng khiến cho di vật của tổ sư phái Võ Đương lại trở về chùa Chân Võ. Xung Hư này có tan xương nát thịt cũng khôn bề báo đáp.

Lão đón lấy pho kinh và thanh kiếm trong lòng xúc động vô cùng hai tay bần bật run lên không ngớt.

Hướng Vân Thiên nói:

– Tệ giáo chủ còn dặn:

Ngày trước tệ giáo có điều đắc tội với phái Võ Đương, lão nhân gia rất lấy làm hổ thẹn. Bữa nay Ngọc Bích trở về nước Triệu vẫn mong phái Võ Đương vui lòng lượng thứ cho.

Xung Hư đáp:

– Nhậm giáo chủ dạy quá lời!

Hướng Vấn Thiên lại nói:

– Hãy đem lễ vật của thánh giáo chủ tặng cho Lệnh Hồ chưởng môn đi.

Phương Chứng cùng Xung Hư nghĩ thầm trong bụng:

– Nhậm giáo chủ đã đưa hậu lễ tặng chúng ta không hiểu lão còn tặng cho Lệnh Hồ Xung chưởng môn lễ vật gì quý giá.

Bỗng thấy lần này có đến hai chục tên giáo chúng mặc áo gấm. Trong tay mỗi tên đều bưng một chiếc khay tiến thẳng đến trước mặt Lệnh Hồ Xung. Trên khay bày đủ thứ nào áo bào, nào mũ, nào giày, nào hồ rượu nào chung trà đủ thứ dụng cụ thường ngày. Tuy là những đồ rất tinh xảo nhưng chẳng có chi kỳ lạ.

Đến hai chiếc khay sau cùng đặt một cây ngọc tiêu và một cây cổ cầm là trân quý hơn hết. Nhưng so với lễ tặng Phương Chứng va Xung Hư thì khác hẳn.

Lệnh Hồ Xung chắp tay nói:

– Vãn bối xin đa tạ.

Rồi chàng sai Vu Tẩu phái Hằng Sơn lại thu lấy lễ vật.

Hướng Vấn Thiên nói:

– Tệ giáo chủ có lời từ tạ chuyến này lão nhân gia chưa lên núi Hằng Sơn mà để các vị phải phiền nhiễu trong lòng rất áy náy. Mỗi vị sư thái xuất gia ở phái này đều xin kính tặng một bộ áo mới, một thanh trường kiếm. Còn mỗi vị sư tỷ, sư muội tục gia thì tặng đồ trang sức và một thanh trường kiếm. Mong các vị vui lòng thu nhận. Tệ giáo chủ lại mua ba ngàn mẫu ruộng tốt ở dưới chân núi Hằng Sơn để cúng vào Vô Sắc am. Bây giờ tại hạ xin cáo từ.

Hắn dứt lời liền nhìn Xung Hư, Phương Chứng và Lệnh Hồ Xung xá dài rồi trở gót đi ngay.

Xung Hư cất tiếng gọi:

– Hướng Vân Thiên!

Hướng Vân Thiên quay lại cười hỏi:

– Trưởng lão có điều chi dạy bảo?

Xung Hư đáp:

– Bần đạo được quý giáo chủ ban cho rất hậu. Bần đạo nghĩ rằng không có công trạng gì mà hưởng lộc trong lòng rất áy náy. Chẳng hiểu…. chẳng hiểu…. chẳng hiểu…

Lão nói liền ba câu “chẳng hiểu” rồi dừng lại. Lão định hỏi:

“Chẳng hiểu quý giáo có dụng ý gì?” nhưng không thốt ra lời.

Hướng Vân Thiên tươi cười chắp tay nói:

– Vật trả về cố chủ là lẽ đương nhiên hà tất đạo trưởng phải băn khoăn?

Rồi hắn quay lại quát thuộc hạ:

– Giáo chủ lên đường đó!

Lập tức âm nhạc lại nổi lên.

Mười vị trưởng lão mở đường. Mười sáu tên kiệu phu khiêng cỗ kiệu mầu lam đi xuống núi. Theo sau là đội tù và, đội đánh trống và đội nhạc bé nhỏ. Sau nữa là giáo chúng các đường theo sắc phục chia thành toán trước toán sau đúng thứ tự đi xuống.

Xung Hư và Phương Chứng đều đưa mắt nhìn Lệnh Hồ Xung nghĩ bụng:

– Vì lý do gì Nhậm giáo chủ lại thay đổi ý kiến chỉ có chàng là biết mà thôi.

Nhưng Lệnh Hồ Xung nét mặt vừa lộ vẻ vui mừng vừa ra chiều thương cảm. Bên tai nghe bọn giáo chúng Triều Dương giáo vừa đi vừa nổi nhạc một lúc rồi im bặt. Những câu xưng hô “Muôn năm trường trị, nhất thống giang hồ” cũng không nghe thấy nữa. Thật là lúc đến họ đã diễu võ dương oai mà lúc ra đi thì cuốn cờ im trống.

Xung Hư không nhịn được nữa, cất tiếng hỏi:

– Lệnh Hồ chưởng môn! Nhậm giáo chủ đột nhiên ra ơn huệ cho chúng ta chắc là vì nể mặt của chưởng môn. Không hiểu…. không hiểu…

Lão định nói:

“Không hiểu Nhậm giáo chủ đã nói chuyện gì với Lệnh Hồ chưởng môn?”. Nhưng lão lại nghĩ rằng nếu Lệnh Hồ Xung muốn cho biết nguyên nhân thì tự ý chàng nói ra bằng chàng đã muốn giấu thì có hỏi cũng vô ích nên lão chỉ nói hai câu “không hiểu” rồi ngừng lại.

Lệnh Hồ Xung nói:

– Xin hai vị tiền bối lượng thứ chọ Vừa rồi vãn bối đã chịu lời Nhậm giáo chủ phải tạm thời giữ kín chuyện. Sự thực thì trong vụ này cũng chẳng có điều chi bí ẩn. Sau này hai vị sẽ biết.

Phương Chứng đại sư cười ha hả nói:

– Thế là một đường đại họa tiêu tan một cách vô hình, thật là vạn phúc cho võ lâm. Xem chừng bữa nay cử chỉ của Nhậm giáo chủ đối với các phái chính giáo ta thiệt không có ý thù nghịch. Nạn kiếp sát võ lâm được giải quyết một cách êm đẹp thật là đáng mừng.

Xung Hư không còn cách nào do thám cho biết được nguyên do vụ này trong lòng ngứa ngáy khó chịu nhưng lão nghe Phương Chứng nói rất là hợp lý liền lên tiếng:

– Chẳng phải bần đạo quá lo xa nhưng Triêu Dương giáo ngụy kế đa đoan vậy chúng ta phải coi chừng mới được. Biết đâu Nhậm giáo chủ chẳng vì biết rõ chúng ta đã chuẩn bị làm cho chất nổ phát động nên cố ý đãi lòng lão chờ khi chúng ta không để ý mới quay trở lại tập kích, không hiểu hai vị có đồng ý như vậy chăng?

Phương Chứng đáp:

– Cái đó…. lòng người như biển khôn đò, ta chẳng thể không đề phòng.

Lệnh Hồ Xung lắc đầu đáp:

– Không có chuyện đó đâu! Nhất định không có chi hết!

Xung Hư nói:

– Lệnh Hồ chưởng môn đã nhận định như vậy thì thật là hay quá rồi!

Sau một lúc ở dưới núi có người báo tin lên là Triều Dương giáo đã xuống qua sườn núi. Bọn người canh gác dọc đường không nhận được hiệu lệnh nên không dám ngăn cản đánh giết. Đồng thời cũng không dẫn thuốc vào địa lôi cho phát động.

Xung Hư đạo nhân sai người thông tri cho bọn Thanh Hư, Phương Thành cắt đứt giây thuốc dẫn từ địa lôi vào đến chân ghế Cửu Long.

Lệnh Hồ Xung mời Xung Hư và Phương Chứng vào Vô Sắc am ngồi nghỉ trong Quan âm đường. ạo Phương Chứng giở cuốn Pháp Kinh Hoa bằng Phạn văn ra coi. Xung Hư vỗ về thanh Chân võ kiếm và đọc mấy hàng Thái Cực quyền kinh. Lão vui mừng khôn xiết. Những mối nghi kỵ trong lòng cũng dần dần quên đi.

Đột nhiên dưới gầm bàn thờ có tiếng người phát ra:

– Ô kìa! Doanh Doanh đấy ư?

Rồi thanh âm người khác cất lên gọi:

– Xung lang! Chàng…. chàng…

Thanh âm vừa rồi chính là tiếng Đào Cốc lục tiên.

Lệnh Hồ Xung “ủa” lên một tiếng kinh ngạc đang ngồi ghế nhẩy vọt lên. Chàng nghe dưới gầm bàn có tiếng người phát thanh âm không ngớt.

Doanh Doanh nói:

– Xung lang! Gia gia của tiểu muội…. lão nhân gia đã từ trần rồi.

Lệnh Hồ Xung hỏi:

– Sao lão nhân gia lại từ trần?

Doanh Doanh đáp:

– Hôm ấy ở trên ngọn Triều Dương núi Hoa Sơn, Xung lang vừa xuống núi một lúc thì gia gia đột nhiên từ Tiên nhân chưởng té xuống. Hướng đại ca và tiểu muội vội chạy lại đón lấy người lão nhân gia nhưng chỉ trong khoảnh khắc là lão nhân gia tắc thở.

Lệnh Hồ Xung hỏi:

– Nếu vậy…. nếu vậy…. thì lão nhân gia bị người ta ám toán hay sao?

Doanh Doanh đáp:

– Không phải đâu! Theo lời Hướng đại ca thì lão nhân gia đã nhiều tuổi mà khi bị giam cầm ở dưới đáy Tây Hồ phải chịu mấy chục năm khổ sở thành ra giảm thọ. Những năm gần đây lão nhân gia lại dùng thứ nội công cực kỳ bá đạo để khai trừ những luồng chân khí dị chủng quấy rối trong mình. Thực ra phương pháp này cũng làm cho lão nhân gia hao tổn rất nhiều chân nguyên. Đây là lão nhân gia đã hưởng hết tuổi trời.

Lệnh Hồ Xung nói:

– Nếu vậy thì thật là chuyện bất ngờ.

Doanh Doanh nói:

– Bữa trước trên ngọn Triều Dương Hướng đại ca đã cùng mười vị trưởng lão hội thương đồng thanh cử tiểu muội lên tiếp nhiệm chức giáo chủ Triều Dương thần giáo.

Lệnh Hồ Xung nói:

– Té ra Nhậm giáo chủ là Nhậm đại tiểu thư chứ không phải Nhậm lão tiên sinh.

Phương Chứng và Xung Hư nghe nói vừa kinh hãi vừa mừng thầm. Vừa rồi Đào Cốc lục tiên tranh nhau ngồi vào ghế Cửu Long, Phương Chứng phải phát huy nội công vô thượng của Phật môn là Sư Tử hống để hất ngã bọn họ xuống. Xung Hư lại sợ Đào Cốc lục tiên tiết lộ cơ quan nên điểm huyệt cả sáu người nhét vào gầm bàn thờ tượng quan âm.

Không ngờ sáu người này nội công rất thâm hậu. Chẳng mấy chốc đã hồi tỉnh lại họ nghe rõ hết chuyện giữa Nhậm giáo chủ và Lệnh Hồ Xung không sót câu nào, bây giờ họ diễn lại không sai một chữ.

Phương Chứng và Xung Hư được tin Nhậm Ngã Hành chết rồi Doanh Doanh lên tiếp nhiệm chức giáo chủ Triều Dương giáo. Ngoài ra mọi vấn đề hai lão lập tức hiểu ngaỵ Vì thế mà Doanh Doanh đã đưa tặng trọng lễ cho hai vị. Còn đối với Lệnh Hồ Xung thì chỉ đưa quần áo và dụng cụ còn lễ vật tặng tặng hai vị kia phải như là một cống sách.

Bỗng nghe Đào Cốc lục tiên lại tiếp tục diễn lại câu chuyện giữa Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh. Mỗi người một câu lằng nhằng mãi không hết.

Người giả làm Doanh Doanh nói:

– Xung lang! Bữa nay tiểu muội lên Hằng Sơn thăm Xung lang, nếu bọn giáo chúng mà biết ra thì họ cười cho đấy!

Người giả làm Lệnh Hồ Xung đáp:

– Được rồi tiểu huynh không nói với ai nữa là xong.

Người đóng vai Doanh Doanh nói:

– Hơn nữa Triều Dương giáo và những phái Hằng Sơn, Thiếu Lâm, Võ Đương đang thù ra bạn tiểu muội cũng không muốn người ta nói là do chủ ý của tiểu muội. Bọn hảo hán trên chốn giang hồ nhất định sẽ nói là tiểu muội vì Xung lang…. vì Xung lang mà bỏ hết thù nghịch. Cả cuộc chiến đấu hiện nay đã bày trận rồi cũng bỏ nốt. Họ còn là lắm chuyện.

Người đóng vai Lệnh Hồ Xung đáp:

– Hà hà cái đó tiểu huynh chẳng quan tâm chi hết!

Người đóng vai Doanh Doanh nói:

– Xung lang đã mặt dày thì còn sợ gì. Tin tức của gia gia từ trần Triều Dương giáo giữ rất bí mật. Người ta chỉ nói là sau khi gia gia lên Hằng Sơn thương nghị với Xung lang một hồi rồi đi tới chỗ hòa hảo. Có như vậy thì gia gia mới giữ được thanh danh tốt đẹp. Chờ khi tiểu muội về tới Hắc Mộc Nhai với phát tang.

Người đóng vai Lệnh Hồ Xung nói:

– Phải rồi, anh chàng rể này cũng chưa đến làm lễ giáo hiếu được.

Người đóng vai Doanh Doanh nói:

– Dĩ nhiên Xung lang phải đến vì hôm trước ở trên ngọn Triều Dương núi Hoa Sơn gia gia tiểu muội đã tuyên bố gả tiểu muội cho Xung lang nhưng…. nhưng tiểu muội phải cữ tang đủ ba năm…

Lệnh Hồ Xung nghe bọn Đào Cốc lục tiên dần dần tới giai đoạn chàng cùng Doanh Doanh sắp đặt cuộc thành thân mà chuyện này không nên để hai vị Phương Chứng và Xung Hư nghe thấy chàng liền lớn tiếng quát:

– Đào Cốc lục tiên các vị không bò ra đi còn nằm trong đó mà nói nhăng nói cuội thì Lệnh Hồ Xung này sẽ lột da rút xương các vị ra đó.

Đào Cốc lục tiên lại buông tiếng thở dài bắt chước giọng Doanh Doanh nói:

– Tiểu muội vẫn quan tâm về những luồng chân khí dị chủng quấy rối trong mình mà gia gia chưa kịp truyền thụ phép giải trừ chọ Thực ra gia gia có truyền thụ cũng bằng vô dụng vì chính gia gia đã…. Hỡi ơi.

Đào Cán Tiên bóp cổ họng cho giọng nói biến thành rất bi ai.

Phương Chứng, Xung Hư và Lệnh Hồ Xung nghe hắn nói cũng không khỏi lô vẻ thê lương. Nhậm Ngã Hành một thời quái kiệt, tuy bình sinh lão đã làm nhiều điều tàn ác nhưng kết quả cuộc đời của lão cũng khiến cho người ta không khỏi thở dài.

Lệnh Hồ Xung đối với Nhậm Ngã Hành có một tâm trạng đặc biệt. Tuy lão một đời làm oai làm phước hoành hành bá đạo nhưng chàng cũng không khỏi bội phục lão về văn tài võ lược hơn đời. Nhất là lão không biết sợ hãi là gì, đó là tính cách độc nhất giống như tính chàng. Chàng chỉ không đồng ý với lão về cái dã tâm muốn thống nhất giang hồ mà thôi.

Xung Hư còn muốn nói nữa nhưng lão thấy Lệnh Hồ Xung vẻ mặt buồn thiu liền cười bảo Đào Cốc lục tiên:

– Lục vị Đào huynh vừa rồi có chỗ đắc tội có điều các vị đã nói nhiều rồi còn chọc giận Lệnh Hồ chưởng môn thì rồi các vị sẽ phải câm miệng suốt đời, vậy không nên nói nữa!

Đào Cốc lục tiên kinh hãi hỏi:

– Tại sao lại câm miệng suốt đời?

Xung Hư cười đáp:

– Câm miệng suốt đời là có miệng mà chỉ ăn uống được chứ không nói được.

Đào Cốc lục tiên đồng thanh la lên:

– Nói năng là điều cần thiết còn ăn uống mới là điều thứ hai…

Xung Hư ngắt lời:

– Các vị muốn nói một câu cũng không được. Lệnh Hồ chưởng môn, xin chưởng môn nể mặt Phương Chứng đại sư và bần đạo mà đừng điểm vào chung thân á huyệt của sáu vị! Phương trượng đại sư và bần đạo xin bảo đảm là sáu vị kia nghe lỏm được những câu gì ở dưới gầm bàn thờ giữa Nhậm đại tiểu thư và chưởng môn quyết không tiết lộ ra ngoài.

Đào Hoa Tiên nói:

– Thế này thì thật là oan uổng! Chẳng phải là bọn tại hạ tự ý ẩn mình vào dưới gầm bàn thờ để nghe lỏm chuyện người.

Đào Thực Tiên nói:

– Cũng không phải bọn tại hạ có ý nghe lén mà là tại thanh âm cứ chui vào lỗ tai không nghe cũng không được.

Đào Hoa Tiên nói:

– Tại đạo trưởng đã điểm huyệt tại hạ. Chính bọn tại hạ muốn dùng ngón tay đút vào lỗ tai để khỏi phải nghe nhưng không cử động được.

Đào Chi Tiên nói:

– Nếu có điểm vào chung thân á huyệt thì nên điểm vào đạo trưởng mới đúng.

Hồi Kết

Khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ lại cất tiếng

Xung Hư nói:

– Các vị đã nghe rồi thì đừng nhắc đến nữa. Đã nghe mà còn kháo loạn lên là không được đâu!

Đào Cốc lục tiên đồng thanh đáp:

– Được rồi! Được rồi! Bọn tại hạ không nói nữa. Bọn tại hạ không nói nữa.

Đào Căn Tiên nói:

– Nhưng tám chữ khẩu hiệu của Triều Dương giáo, thánh giáo chủ đã thay đổi rồi không nói ra không được thì làm thế nào?

Lệnh Hồ Xung quát lên:

– Không nói được! Nhất định không nói được!

Đào Chi Tiên lại lăng líu:

– Không nói thì không nói. Nhưng Lệnh Hồ Xung chưởng môn và Nhậm đại tiểu thư nói được, chỉ có bọn tại hạ là không nói được.

Xung Hư trong lòng nóng nảy nghĩ bụng:

– Tám chữ khẩu hiệu của Triều Dương giáo chủ trước là muôn năm trường trị, nhất thống giang hồ, bây giờ Nhậm đại tiểu thư đã lên nhiệm chức giáo chủ thay Nhậm Ngã Hành nàng không nghĩ tới chuyện nhất thống giang hồ vậy không hiểu đổi thành những chữ gì?

Ba năm sau tại Cô Sơn mai trang ở bờ Tây hồ thành Hàng Châu treo đèn kết hoa. Cách trần thiết cực kỳ lộng lẫy. Đây chính là ngày Lệnh Hồ Xung cùng Nhậm Doanh Doanh làm lễ thành thân.

Hiện nay chức chưởng môn phái Hằng Sơn, Lệnh Hồ Xung đã giao lại cho Nghi Thanh tiếp nhiệm.

Nghi Thanh đã hết sức khước từ để nhường lại cho Nghi Lâm. Y nói là Nghi Lâm đã phóng kiếm đâm chết được kẻ đại thù của phái Hằng Sơn để rửa hận cho sư tôn vậy y phải lên tiếp nhiệm chức chưởng môn mới hợp lý. Nhưng Nghi Lâm nhất định không chịu. Nàng bị nhiều người bắt ép liền khóc oà lên, mọi người liền theo đề nghị của Lệnh Hồ Xung đặt Nghi Thanh lên trông coi mọi việc phái Hằng Sơn.

Doanh Doanh cũng từ chức Triều Dương giáo chủ giao lại cho Hướng Vân Thiên.

Hướng Vân Thiên tuy là nhân vật kiêu ngạo nhưng không có hùng tâm thôn tính các phái bên chính giáo.

Mấy năm nay trên chốn giang hồ được thái bình vô sự.

Bữa nay quần hào trên chốn giang hồ đều đến Cô Sơn mai trang để ăn mừng tiệc cưới. Hào kiệt bốn phương chật ních Hàng Châu.

Sau khi làm đại lễ và yến tiệc xong xuôi liền đến cuộc đại náo tân phòng.

Quần hào đòi tân lang và tân nương phải ra biểu diễn kiếm pháp.

Lệnh Hồ Xung kiếm thuật tuyệt thế vô song mà khách đến mừng quá nửa đã được chứng kiến kiếm thuật của chàng nên muốn ép chàng diễn lại một hồi.

Lệnh Hồ Xung cười hỏi:

– Bữa nay mà còn động đến kiếm thì e rằng không khỏi có điều sát phạt, vậy tại hạ cùng tân nương xin hợp tấu một khúc nhạc được chăng?

Quần hào đều đồng thanh hoan hô nhiệt liệt.

Lệnh Hồ Xung lấy cây giao cầm và ống ngọc tiêu ra, chàng đưa ống ngọc tiêu cho Doanh Doanh.

Doanh Doanh đón lấy ngọc tiêu cùng Lệnh Hồ Xung hòa nhạc. Hai người đồng tấu khúc Tiếu Ngạo giang hồ.

Lệnh Hồ Xung nhớ lại khúc này chàng đã được nghe Lưu Chính Phong phái Hành Sơn đồng tấu với trưởng lão Triều Dương giáo là Khúc Dương ở ngoài thành Hành Sơn. Hai vị đó giao kết với nhau vì tiếng đàn song giáo phái bất đồng không thể làm bạn hữu với nhau mà phải cùng chết rồi để lại khúc Tiếu Ngạo giang hồ.

Bữa nay Lệnh Hồ Xung cùng Doanh Doanh thành thân, giáo phái dù khác nhưng không ngăn trở hai người hợp hoan. Khác với trường hợp của hai vị tiền bối đã soạn ra nó.

Chàng lại nghĩ tới hai vị hợp soạn khúc này để lại nay xóa bỏ được mối dị đồng ở giáo phái khác biệt và tiêu giải được mối thù hận chứa chất đã bấy nhiêu năm. Vợ chồng hợp tấu để hoàn thành tâm nguyện cho hai vị tiền bối ngày trước.

Chàng nghĩ tới đây tiếng đàn tiếng tiêu lại càng du dương hòa hợp. Đại đa số quần hào không hiểu âm điệu nhưng nghe cũng cảm thấy tinh thần khoan khoái.

Khúc nhạc vừa dứt, quần hào lại vỗ tay hoan hộ Tiếng người huyên náo từ từ lui ra khỏi tân phòng.

Cô dâu chào khách rồi đóng cửa lại.

Lệnh Hồ Xung cười nói:

– Doanh Doanh! Doanh muội không…

Rồi chàng đưa tay lên khẽ mở tấm sa che mặt nàng.

Doanh Doanh cũng mỉm cười Dưới ánh đèn hồng người nàng đẹp như ngọc.

Đột nhiên có tiếng quát :

– Ra đi!

Lệnh Hồ Xung sửng sốt tự hỏi:

– Nàng đuổi ai vậy?

Doanh Doanh lại vừa cười vừa quát:

– Nếu còn không ra thì ta té nước cho ướt hết bây giờ.

Bỗng thấy sáu người từ dưới gầm giường chui ra chính là Đào Cốc lục tiên.

Sáu lão này ẩn dưới gầm giường để nghe lén xem tân lang và tân nương nói chuyện gì còn ra sảnh đường khoe với quần hào.

Lệnh Hồ Xung đang say sưa trong cuộc vui mừng không để ý nên không hay biết, nhưng Doanh Doanh là người rất minh mẫn, nàng khe thấy tiếng thở rất khẽ của sáu lão ở dưới gầm giường.

Lệnh Hồ Xung cười ha hả nói:

– Lục vị Đào huynh! Suýt nữa thì tại hạ mắc bẫy các vị.

Đào Cốc lục tiên từ trong tân phòng chạy ra lớn tiếng reo:

– Thiên thu vạn tải, vĩnh vi phu phụ! Thiên thu vạn tải, vĩnh vi phu phụ.

Xung Hư đang ở trong nhà hoa sảnh nói chuyện tâm sự với Phương Chứng nghe bọn Đào Cốc lục tiên hò reo cũng không khỏi mỉm cười.

Câu chuyện từ ba năm trước họ vẫn để lòng bây giờ mới nói ra.

Nguyên ngày trước Lệnh Hồ Xung cùng Doanh Doanh chỉ non thề bể ở trong quan âm đường đã đổi khẩu hiệu “Muôn năm trường trị, Nhất thống giang hồ” thành “Thiên thu vạn tải, Vĩnh vi phu phụ”.

Bốn tháng sau chính là mùa trăm hoa đua nở, cây cỏ tốt tươi, Lệnh Hồ Xung cùng Doanh Doanh yên hưởng tuần trăng mật dắt tay nhau lên núi Hoa Sơn.

Chàng đưa nàng đi bái kiến thái sư thúc tổ Phong Thanh Dương để bái tạ Ơn đức lão đã thụ kiếm truyền công.

Nhưng hai người chạy khắp năm tòa bảy ngọn cùng hang sâu động thẳm trong khu vực núi Hoa Sơn mà chẳng thấy tông tích Phong Thanh Dương đâu cả.

Lệnh Hồ Xung trong dạ bồi hồi kém vui, Doanh Doanh tìm lời khuyên giải:

– Thái sư thúc tổ đã thành cao nhân ngoài cõi tục, khác nào con thần long thấy đầu mà chẳng thấy đuôi, tấm thân hạc nội mây ngàn tìm đâu cho thấy?

Lệnh Hồ Xung thở dài nói:

– Thái sư thúc tổ cố nhiên kiếm thuật thông thần mà nội công lão nhân gia truyền thụ cho ta cũng tuyệt thế vô song, bao nhiêu luồng chân khí dị chủng trước kia làm cho ta phải đau khổ thì dường như hiện nay đã bị hóa tán hết rồi.

Doanh Doanh nói:

– Vụ này có thể lên chùa Thiếu Lâm tạ Ơn Phương Chứng đại sư cũng được. Chúng ta không tìm thấy Phong thái sư thúc tổ vậy sáng mai khởi hành lên chùa Thiếu Lâm để bái tạ Phương Chứng đại sư.

Lệnh Hồ Xung nói:

– Phương Chứng đại sư thay mặt Phong thái sư thúc tổ truyền thụ thần công cho tiểu huynh. Đại sư đã hết lòng giảng giải chỉ dẫn thì cũng chẳng khác gì một vị ân nhân tiểu huynh tạ Ơn là phải.

Doanh Doanh bĩu môi cười nói:

– Xung lang cho đến ngày nay mà Xung lang vẫn còn chưa hiểu rõ nội công tâm pháp mà Xung lang mới luyện đó là Dịch Cân Kinh của phái Thiếu Lâm.

Lệnh Hồ Xung ủa một tiếng rồi nhảy bổ lên hỏi:

– Đó là Dịch Cân Kinh ư? Sao Doanh muội lại biết được?

Doanh Doanh tủm tỉm cười đáp:

– Ngày trước tiểu muội nghe Xung lang nói là môn nội công này Phong thái sư thúc tổ đã kêu Đào Cốc lục tiên để truyền khẩu cho họ và sai họ đến nói với Phương Chứng đại sư, tiểu muội đã sinh lòng ngờ vực bụng bảo dạ:

“Nội công tâm pháp là môn thần công tinh vi ảo diệu, nếu chỉ luyện sai một ly thì nhẹ ra cũng đưa đến tình trạng tẩu hỏa nhập ma mà nặng thì đến mất mạng chết người chứ nào phải chuyện chơi như vậy khi nào Phong thái sư thúc tổ lại truyền khẩu cho bọn Đào Cốc lục tiên để họ đến nói với Phương Chứng đại sử Huống chi Đào Cốc lục tiên đến câu chuyện thông thường còn ăn nói lăng líu không được rành mạch thì ai dại gì lại đem nội công tâm pháp truyền khẩu cho họ?” Sau tiểu muội tra hỏi bọn họ, họ vẫn nhất định nói là sự thực như vậy nhưng tiểu muội bắt họ đọc thuộc lòng lại những câu khẩu quyết họ chỉ đọc được một vài câu rồi nói là quên sạch mất rồi. Người khác khôn ngoan hơn để cho Phương Chứng lão hòa thượng cấm ngặt không được đọc khẩu quyết kia với bất cứ một ai tiểu muội đã vặn hỏi thử Đào Cốc lục tiên trả lời câu trước chẳng dính líu gì với câu sau sơ hở đến cả trăm chỗ. Sau họ không chối cãi được nữa mới thú hận rằng vì Phương Chứng đại sư muốn cứu mạng cho Xung lang mà không tiện để Xung lang hiểu rõ. Đại sư còn dặn Đào Cốc lục tiên nếu Xung lang hỏi đến thì cứ nói là nội công tâm pháp của Phong thái sư thúc tổ truyền cho thì Xung lang mới chịu rèn luyện.

Lệnh Hồ Xung miệng há hốc ra hồi lâu không nói được câu gì.

Doanh Doanh lại nói:

– Sự thật thì Phong thái sư thúc tổ có kêu bọn Đào Cốc lục tiên để nhắn tin nhưng chỉ báo cho Phương Chứng đại sư hay việc Triều Dương giáo sắp kéo lên đánh núi Hằng Sơn và xin hai phái Thiếu Lâm cùng Võ Đương viện trợ cho.

Lệnh Hồ Xung nói:

– Doanh muội cũng tệ quá, sao lão bà biết sớm vụ này mà đến giờ mới nói ra?

Doanh Doanh cười đáp:

– Ngày trước Xung lang ở chùa Thiếu Lâm đã bản tính quật cường, Phương Chứng đại sư muốn Xung lang bái đại sư tầm thày quy đầu Thiếu Lâm để tiện việc truyền thụ Dịch Cân Kinh nhưng Xung lang nhất định không chịu rũ áo ra khỏi cửa sơn môn. Nếu Phương Chứng đại sư lại nhắc tới việc truyền thụ Dịch Cân Kinh thì e rằng Xung lang lại nổi máu anh hùng chẳng thà chịu chết chứ không chịu đầu hàng phái khác. Xung lang mà không luyện Dịch Cân kinh há chẳng hỏng bét? Vì vậy mà Phương Chứng đại sư đành mượn tiếng Phong thái sư thúc tổ để Xung lang tưởng đó là môn nội công của phái Hoa Sơn mới yên tâm rèn luyện không có điều chi trở ngại.

Lệnh Hồ Xung đáp:

– Ủa có thế thật! Doanh muội mà nói thật thì e rằng tiểu huynh giữ lòng khí khái chẳng chịu luyện đâu, bây giờ Doanh muội thấy những luồng chân khí dị chủng đã hóa giải hết rồi mới nói rõ sự thật.

Doanh Doanh lại bĩu môi cười nói:

– Cái tính khinh khỉnh của Xung lang ai cũng biết rằng đừng có dây vào.

Lệnh Hồ Xung nhẹ buông tiếng thở dài kéo tay Doanh Doanh nói:

– Doanh muội ơi! Ngày trước vì Doanh muội định bỏ mạng ở chùa Thiếu Lâm để tiểu huynh được Phương Chứng đại sư truyền thụ Dịch Cân Kinh cho, tuy Doanh muội không chết mà Phương Chứng đại sư cũng không chịu lời Doanh muội truyền thụ Dịch Cân Kinh cho tiểu huynh. Đại sư là bậc tiền bối võ lâm rất trọng lời hứa, sau cùng đại sư đem môn thần công truyền thụ cho tiểu huynh đó là Doanh muội đã đem tính mạng để đổi lấy nội công này. Dù tiểu huynh chẳng kể gì đến sống chết chẳng lẽ lại không vì Doanh muội mà luyện tập hay sao?

Doanh Doanh khẽ nói:

– Tiểu muội cũng đã nghĩ tới điểm này có điều không nói ra mà thôi.

Lệnh Hồ Xung nói:

– Sáng mai chúng ta lên chùa Thiếu Lâm. Bây giờ tiểu huynh đã học Dịch Cân Kinh thì đến phải lên chùa xuất gia làm hòa thượng mất.

Doanh Doanh biết chàng nói giỡn liền đáp:

– Xung lang là một tên giả hòa thượng chùa lớn không thu, miếu nhỏ không nhận. Chùa Thiếu Lâm giới luật thâm nghiêm chỉ trong vòng nửa ngày là nhà chùa sẽ nọc ông sư rượu thịt đánh đòn rồi đuổi cổ ra.

Lệnh Hồ Xung dắt tay nhau vừa đi vừa nói chuyện. Doanh Doanh không ngớt ngó tả dòm hữu dường như để kiếm vật gì.

Lệnh Hồ Xung thấy vậy liền hỏi:

– Doanh muội tìm chi vậy?

Doanh Doanh đáp:

– Tiểu muội không nói vội. Xung lang chịu khó chờ lát nữa sẽ rõ. Chúng ta chuyến này lên núi Hoa Sơn không được bái kiến Phong thái sư thúc tổ thật là một điều đáng ân hận đã đành nhưng nếu không thấy người kia cũng là đáng tiếc.

Lệnh Hồ Xung lấy làm kỳ hỏi:

– Chúng ta còn muốn tìm kiếm người nữa ư? Người ấy là ai vậy?

Doanh Doanh mỉm cười không trả lời sau câu hỏi của chàng. Nàng nói:

– Xung lang đem Lâm Bình Chi giam vào trong hắc lao dưới đáy Tây Hồ ở Mai trang thật là một cách an bài rất khôn ngoan. Xung lang đã chịu lời với Nhạc tiểu sư muội chiếu cố cho suốt đời Lâm Bình Chị Gã ở trong hắc lao có đủ cơm ăn áo mặc lại chẳng còn ai vào đó gia hại gã được như vậy là Xung lang đã trông mong cho gã một cách rất chu đáo. Tiểu muội đối với một người bạn khác của Xung lang nhưng chiếu cố bằng một cách đặc biệt.

Lệnh Hồ Xung lại càng không hiểu tự hỏi:

– Người bạn khác của ta mà Doanh muội nói đây là ai?

Chàng biết cô vợ mình thường làm những việc ra ngoài sự tưởng tượng của mọi người. Nàng đã không chịu nói thì hỏi lắm cũng bằng vô dụng.

Tối hôm ấy hai người ngụ Ở trong căn phòng cũ của Lệnh Hồ Xung ngày trước.

Dưới ánh trăng tỏ hai người uống rượu thưởng nguyệt.

Lệnh Hồ Xung tuy đối diện với cô vợ kiều diễm nhưng chàng nhớ tới chuyện xưa trong lòng vẫn chưa hết mối bùi ngùi thương cảm.

Rượu đã vài tuần, trong người chuếnh choáng, Doanh Doanh bỗng lộ vẻ vui mừng đặt chung rượu xuống khẽ bảo Lệnh Hồ Xung:

– Đúng rồi! Chúng ta đi coi cho lẹ.

Lệnh Hồ Xung nghe sườn núi phía đối diện có tiếng khỉ kêu. Chàng không hiểu Doanh Doanh giục mình đi coi ai nhưng cũng theo nàng ra khỏi căn phòng.

Doanh Doanh tiến lẹ về sườn núi bên kia có tiếng khỉ kêu chí chóe.

Dưới ánh trăng tỏ hai người trông rõ bảy tám con khỉ đang súm sít vào một chỗ.

Núi Hoa Sơn nguyên là nơi rất nhiều khỉ vượn nên Lệnh Hồ Xung không để ý.

Đột nhiên chàng thấy giữa đám khỉ rõ ràng có một người liền chú ý nhìn xem ai thì ra hắn là Lao Đức Nặc.

Lệnh Hồ Xung vừa tức giận vừa vui mừng. Chàng trở gót toan chạy về phòng để lấy kiếm.

Doanh Doanh kéo tay chàng lại khẽ nói:

– Chúng ta tiến gần một chút nữa để nhìn cho rõ hơn.

Hai người chạy gần lại thêm mười trượng thì thấy Lao Đức Nặc bị cột vào giữa hai con khỉ lớn. Hai con khỉ này lôi hắn chạy lui rồi lại chạy tới.

Lao Đức Nặc vốn là tay võ nghệ cao cường thế mà để cho hai con khỉ dằng đi kéo lại tuyệt không một chút lực lượng phản kháng.

Lệnh Hồ Xung thấy vậy khẽ hỏi:

– Tại sao hắn không tự chủ được để khỉ muốn làm gì thì làm?

Doanh Doanh cười đáp:

– Xung lang cứ lẳng lặng mà coi rồi tiểu muội sẽ thủng thẳng nói cho nghe.

Khỉ vốn là loài nóng tính mà ưa hoạt động. Chúng nhảy nhót lung tung chẳng lúc nào chịu đứng yên. Lao Đức Nặc bị hai con lôi hai bên nhảy qua nhảy lại. Thỉnh thoảng chúng lại kêu rít lên ra chiều tức giận. Chúng giơ móng lên cào vào mặt hắn.

Bây giờ Lệnh Hồ Xung đã nhìn rõ thì tay mặt Lao Đức Nặc bị cột chặt vào cổ tay con khỉ bên phải, tay trái bị cột vào tay con khỉ bên trái mà lại bị cột bằng dây lòi tói.

Bây giờ Lệnh Hồ Xung đã hiểu được phân nửa câu chuyện liền hỏi:

– Phải chăng đây là kiệt tác của Doanh muội?

Doanh Doanh cười hỏi lại:

– Kiệt tác thế nào?

Lệnh Hồ Xung hỏi:

– Phải chăng Doanh muội đã phế bỏ võ công của Lao Đức Nặc?

Doanh Doanh đáp:

– Không phải thế đâu. Cái đó là tự hắn làm nên tội nghiệt.

Đám khỉ nghe có tiếng người nói liền kêu chí chóe rồi lôi Lao Đức Nặc vượt qua đỉnh núi mà đi.

Lệnh Hồ Xung bản tâm muốn giết Lao Đức Nặc để báo thù cho Lục Đại Hữu nhưng chàng thấy hiện giờ hắn bị đau khổ cay đắng hơn là vung kiếm chém một nhát cho hắn chết ngay nên chàng cũng bỏ mặc và cho là cách trả thù này còn thú vị hơn.

Chàng nghĩ bụng:

– Thằng cha này là một đứa gian hoạt khôn lường. Tội ác của hắn còn tệ hơn Lâm sư đệ nhiều vậy hắn có đau khổ như thế cũng đáng kiếp.

Rồi chàng nói:

– Té ra mấy bữa nay Doanh muội chỉ muốn kiếm Lao Đức Nặc cho tiểu huynh thưởng thức.

Doanh Doanh đáp:

– Ngày trước gia gia tiểu muội kên ngọn Triều Dương, thằng cha đó đến tâng công nói là lấy được pho Tịch tà kiếm phổ đem đến dâng cho gia gia. Gia gia hỏi hắn có dụng ý gì thì hắn xin một chân trưởng lão ở Triêu Dương giáo. Gia gia không muốn nói nhiều với hắn liền kêu người đem hắn ra tạm thời quản cố. Sau gia gia từ trần, giáo chúng đều mắc bận công việc túi bụi chẳng ai hỏi gì đến hắn nên đưa hắn về Hắc Mộc Nhai. Sau mười mấy hôm tiểu muội nhớ tới vụ này liền kêu hắn ra chất vấn mới biết là vì hắn tự luyện môn Tịch tà kiếm pháp nhưng không đúng lề lối chẳng được ích gì mà bản lãnh vô song mấy chục năm đều bị mất hết. Hắn lại là hung thủ sát hại Lục sư đệ của Xung lang. Ngày trước Lục sư đệ bình sinh thích nuôi khỉ nên tiểu muội kiếm hai con khỉ lớn để quấn dắt với hắn rồi thả trên núi Hoa Sơn.

Nàng nói xong vươn tay ra nắm lấy cổ tay Lệnh Hồ Xung thở dài nói:

– Không ngờ Nhậm Doanh Doanh này lại buộc hắn chung thân vào với loài khỉ không rời xa nữa.

Dứt lời nàng nở một nụ cười tươi thắm.

Hết