fbpx
skip to Main Content
Vovinam Schools
Le Sang Library
Vovinam Home
Vovinam University International
Hồi 66

Hồ Xung Khốn Đốn Vì Trị Thương

Thực ra Đào cốc lục tiên tính tình rất chất phác, cả sáu người hết lòng cố trị cho Lệnh Hồ Xung khỏi bệnh. Có điều tuy nội công bọn họ rất cao thâm, song chỉ biết vậy mà thôi, chứ không hiểu cách khắc địch thủ thắng mà không tốn chút hơi sức nào. Cả việc dùng nội lực trị bệnh cứu người họ cũng hồ đồ nốt.

Đào Thực tiên nói:

– Thử lui thử tới vẫn chẳng được việc gì. Tiểu đệ quyết tâm làm một mình xem sao.

Đào Căn Tiên, Đào Cán Tiên đồng thanh hỏi ngay:

– Ngươi định làm thế nào?

Đào Thực tiên đáp:

– Hiển nhiên đây là một kỳ chứng. Đã là kỳ chứng thì cần phải trị bằng phương pháp đặc biệt, tiểu đệ dùng phép điểm huyệt cách không vào những huyệt ấn đường, Kim tân, Ngọc địch, Ngư yêu, Bách lao, Yêu kỳ và 12 tĩnh huyệt.

Bọn Đào Căn Tiên lại nói:

– Lục đệ làm thế không được. Cách đó nguy hiểm vô cùng!

– Sao lại không được? Nếu không động thủ thì thằng lỏi này chết mất.

Đoạn hắn cứ tự ý động thủ.

Lệnh Hồ Xung cảm thấy các huyệt ấn đường, Kim tân, Ngọc dịch, Ngư yêu, Bách lao và 12 tỉnh huyệt như bị dao nhọn đâm vào. Hắn đau quá không chịu nổi muốn la làng nhưng không thành tiếng.

Ngay lúc ấy, một luồng nhiệt khí từ trong các huyệt đạo thuộc Thái âm tỳ kinh chuyển động rần rần. Tiếp theo trong các huyệt đạo ở Thủ thái dương tâm kinh phát nóng ran. Hai luồng chân khí âm, dương xung kích nhau. Lát sau lạ thêm ba luồng nhiệt khí chuồn vào trong các kinh mạch, huyệt đạo khác nhau. Có sáu lão quái mạnh ai nấy làm.

Lệnh Hồ Xung càng cực khổ muôn phần, tưởng chừng toàn thân bị người đang khoét thịt, róc da.

Trước bọn Đào cốc lục tiên chữa loạn xạ vào người Lệnh Hồ Xung làm cho mê man không biết gì nữa, hắn còn được yên thân. Khốn nỗi lúc này đầu óc hắn lại tỉnh như sáo, mà đành để lục tiên muốn làm gì thì làm, không sao chống đỡ được.

Hắn thấy sáu luồng khí thi nhau trút vào trong người, xung đột nhau loạn xạ làm cho lục phủ ngũ tạng hắn thành đấu trường cho sáu luồng chân lực của sáu lão tỷ tí với nhau. Hắn căm hận đến cực điểm, những muốn thét lên:

– Chuyến này mà ta không chết thì mai đây sẽ băm vằm sáu tên cẩu tặc này ra làm muôn đoạn.

Giả tỷ hắn nghĩ kỹ thì biết là Đào cốc lục tiên vì lòng tốt mà thúc đẩy chân khí để trị thương cho hắn. Thực ra lục tiên cũng hao tổn rất nhiều nội lực, nếu không có mối giao tình thì d gì họ đã hành động như vậy. Nhưng lúc này toàn thân hắn nóng như lửa bỏng dầu sôi, cực kỳ khổ sở. Hắn mở miệng lên tiếng được thì nhất định hắn đã phun ra những lời độc ác nhất thiên hạ để thóa mạ Đào cốc lục tiên rồi.

Đào cốc lục tiên vừa vận chân khí tự ý trị thương cho Lệnh Hồ Xung vừa cãi nhau không ngớt miệng. Họ có biết đâu mấy ngày nay đã làm cho kinh mạch trong nội thể hắn nhôn nhao cả lên nên nỗi thế này.

Lệnh Hồ Xung từ thủa nhỏ rèn luyện nội công thượng thừa phái Hoa Sơn, tuy công lực chưa lấy gì làm cao thâm cho lắm, nhưng là những môn nội công phu của danh môn chính phái nên đã có một căn bản khá hùng hậu. May nhờ ở chỗ đó mà hắn không đến nỗi bị Đào cốc lục tiên làm cho phải uổng mạng.

Đào cốc lục tiên vận động chân khí hơn một giờ. Sau họ thấy trái tim Lệnh Hồ Xung đập yếu ớt và hơi thở mỗi lúc một nhỏ dần, có thể tắc hơi trong nháy mắt. Ai nấy đều xao xuyến trong lòng.

Đào Chi Tiên là người khiếp sợ đầu tiên, lên tiếng:

– Tiểu đệ đành bỏ cuộc, nếu còn tiếp tục chắc thằng lỏi này phải chết và oan hồn gã sẽ quấn lấy mình để hăm dọa cho đến chết. Hắn nhấc tay khỏi đường huyệt đạo của Lệnh Hồ Xung rồi rụt về.

Đào Căn Tiên tức giận nói:

– Thằng lỏi này mà chết đi thì người đáng trách nhất là ngươi. Gã biến thành oan quỉ, âm hồn không tiêu tan sẽ giữ chặt lấy ngươi.

Đào Chi Tiên kêu lên một tiếng thật to rồi vượt qua cửa sổ mà chạy. Chỉ trong chớp mắt đã không thấy lão đâu nữa.

Bọn Đào Cán Tiên, Đào Thực Tiên cũng tiếp tục rụt tay về, người thì chau mày, người thì lắc đầu, chẳng biết làm thế nào được.

Đào Diệp Tiên hỏi:

– Xem chừng thằng nhỏ này nguy đến nơi rồi. Bây giờ biết làm thế nào?

Đào Cán Tiên đáp:

– Các ngươi về nói với tiểu cô nương là gã bị người ta đánh cho một chưởng, gã không chịu nổi đến nỗi uổng mạng.

Đào Căn Tiên hỏi:

– Có nên nói đến chuyện chúng mình đã dùng chân khí chữa cho gã không?

Đào Cán Tiên đáp:

– Cái đó cần phải giấu nhẹm, nói ra thế nào được?

Đào Căn Tiên lại hỏi:

– Giả tỷ tiểu cô nương hỏi vặn sao chúng mình không nghĩ cách trị thương cho gã thì trả lời cách nào?

Đào Cán Tiên đáp:

– Thế thì chúng ta nói là có chữa nhưng không khỏi được.

Đào Căn Tiên lại hỏi:

-Nếu vậy tiểu cô nương tất thóa mạ Đào cốc lục tiên toàn là đồ vô dụng, chẳng ra chó gì nữa.

Đào Cán Tiên tức quá quát lên:

-Tiểu cô nương mà thóa mạ chúng ta là loài chó má thì thật vô lý. Tiểu đệ không nhịn nổi đâu.

Đào Căn Tiên vội chữa:

– Tiểu cô nương không thóa mạ đâu, ta nghĩ vậy mà thôi.

Đào Cán Tiên vẫn chưa nguôi giận hỏi lại:

– Sao đại ca biết cô ta không thóa mạ.

Đào Căn Tiên đáp:

– Đây chỉ là một câu tỉ dụ. Chưa biết cô có thóa mạ hay không.

Đào Cán Tiên nói:

– Đã chưa biết chắc thì sao đại ca đã vội ăn nói hồ đồ làm chi?

Đào Căn Tiên đáp:

– Thằng lỏi này chết đi nhất định tiểu cô nương bực tức vô cùng, chắc cô ta thóa mạ cho hả giận.

Đào Cán Tiên nói:

– Tiểu đệ thì cho rằng cô ta chỉ khóc rống lên chứ không thóa mạ.

Đào Căn Tiên nói:

– Chẳng thà có mắng bọn ta lá sáu con chó còn hơn cô khóc rống lên.

Đào Cán Tiên nói:

– Dù cô ta có thóa chắc cũng không thóa mạ chúng ta là sáu con chó.

Đào Căn Tiên hỏi:

– Vậy cô mắng thế nào?

Đào Cán Tiên đáp:

– Sáu anh em chúng ta có giống chó chút nào không? Chúng ta đã không giống chó, vậy cô ta có thóa mạ cũng chỉ bảo bọn mình là sáu con mèo mà thôi.

Đào Diệp Tiên chõ miệng vào:

– Ồ, Vô lý! Vì lẽ gì cô mắng bọn mình là sáu con mèo? Chẳng lẽ bọn mình giống mèo cả ư?

Đào Hoa Tiên cũng gia nhập chiến đoàn lên tiếng:

– Mắng người thì thiếu gì câu mà cũng chẳng cần có giống hay không. Sáu anh em chúng ta là người.

Tiểu cô nương không chừng vẫn kêu mình bằng người. Có điều cô bảo là bọn người ngu xuẩn, người hư đốn thì cũng là một cách thóa mạ.

Đào Căn Tiên hỏi:

– Một đàng, cô mắng bọn ta là người ngu xuẩn, người hư đốn, một đàng cô bảo là sáu con chó thì đàng nào tệ hơn?

Đào Thực Tiên cãi:

– Nếu là sáu con chó thông minh mẫn cán hay nói một cách khác là chó tinh khôn, chó oai phong thì còn hơn làm người ngu xuẩn.

Lệnh Hồ Xung nằm trên giường, hơi thở chỉ còn thoi thóp nghe bọn họ tranh luận không ngớt. Hắn không nhịn được phải phì cười. Không biết một luồng chân khí từ đâu kéo tới, hắn bật lên tiếng:

– Sáu con chó còn hay hơn các ngươi nhiều!

Đào cốc ngũ tiên còn đang kinh ngạc chưa thốt nên lời, bỗng nghe Đào Chi Tiên đứng ngoài cửa sổ hỏi vọng vào:

– Tại sao sáu con chó còn hay hơn bọn ta?

Lệnh Hồ Xung chỉ muốn lớn tiếng thóa mạ nhưng không còn hơi sức. Hắn ấp úng nói nhát gừng:

– Các ngươi… các ngươi đưa tạ. lên núi Hoa Sơn… chỉ có sư phụ ta mới cứu.. được mạng ta.

Đào Căn Tiên hỏi:

– Sao? Chỉ có mình sư phụ ngươi là cứu mạng cho ngươi được thôi ư? Ngươi nói vậy phỏng có khác gì bọn Đào cốc lục tiên chúng ta không cứu nổi ngươi?

Lệnh Hồ Xung miệng há lớn mà không nói ra lời được nữa.

Đào Diệp Tiên nói:

– Có lý nào thế được? Sư phụ gã có gì là ghê gớm? Chẳng lẽ lão còn lợi hại hơn bọn Đào cốc lục tiên chúng ta ư?

Đào Hoa Tiên nói:

– Bốn người trong bọn ta túm lấy hai tay hai chân lão xé tét một cái thành bốn mảnh là xong.

Đào Thực Tiên nói:

– Chúng ta phải xé hết mọi người trên núi Hoa Sơn thành bốn mảnh.

Đào Hoa Tiên nói

– Chẳng những người mà chó mèo, dê, lợn, gà, vịt, rùa rùa, tôm cá nhất thiết vật gì cũng nắm lấy tứ chi mà xé thành bốn mảnh.

Đào Chi Tiên hỏi:

– Tôm cá có chân tay đâu mà bảo nắm lấy tứ chi?

Đào Hoa Tiên sững sờ đáp:

– Không có chân tay thì nắm lấy đầu, đuôi và phía trên phía dưới cũng là bốn chỗ.

Đào Chi Tiên cãi:

– Đầu cá không phải là tứ chi của cá.

Đào Hoa Tiên nói:

– Cái đó quan hệ gì. Chẳng phải tứ chi cũng cứ cho là tứ chi đi.

Đào Chi Tiên nói:

– Quan hệ lắm chứ! Vì không phải tứ chi mới chứng tỏ được câu nói đầu tiên của ngươi trật lấc rồi.

Đào Hoa Tiên biết mình bị họ nắm được cẳng rồi nhưng muốn cãi chối. Hắn hỏi vặn:

– Thế nào mà bảo tiểu đệ nói câu đầu tiên trật lấc?

Đào Chi Tiên đáp:

– Ngươi vừa bảo tất cả chó mèo, dê, lợn, gà, vịt, rùa rùa, tôm, cá trên núi Hoa Sơn đều nắm lấy tứ chi và xé làm bốn mảnh đúng thế không?

Đào Hoa Tiên đáp:

– Tiểu đệ có nói thiệt, nhưng câu đó chẳng phải lời nói đầu tiên. Bữa nay tiểu đệ nói cả mấy ngàn câu rồi. Sao tam ca lại bảo là câu đầu tiên được? Nếu tính từ ngày mới lọt lòng mẹ, chẳng biết tiểu đệ đã nói đến bao nhiêu triệu câu, thì lời tam ca lại càng sai trật.

Đào Chi Tiên há miệng líu lưỡi nói không ra lời.

Đào Cán Tiên hỏi:

– Có phải ngươi bảo xé cả rùa?

Đào Hoa Tiên ngắt lời:

– Đúng rồi! Rùa có chân trước chân sau, vậy đúng là tứ chi của nó.

Đào Chi Tiên lại hỏi:

– Nhưng bốn người trong chúng ta làm sao mà xé rùa thành bốn mảnh được?

Đào Hoa Tiên đáp:

– Sao lại không được? Con rùa thì có bản lãnh gì mà kháng cự với bốn người bọn ta muốn xé nó.

Đào Chi Tiên nói:

– Xé mình con rùa làm bốn mảnh lả chuyện d dàng, nhưng còn cái mai cứng của nó thì sao? Nếu nắm lấy bốn chân mà xé, thì con rùa sao lại thành bốn mảnh được? Còn cái mai cứng cũng là một mảnh.

Thế thì thành năm mảnh chứ sao lại bốn?

Đào Hoa Tiên nói:

– Mai rùa là một miếng không thể gọi là mảnh được. Tam ca nói vậy cũng lầm rồi.

Đào Căn Tiên nói:

– Nguyên trên cái mai rùa đã chia làm 13 miếng. Vậy bảo bốn mảnh là sai mà năm mảnh cũng không đúng.

Đào Chi Tiên cãi:

– Tiểu đệ bảo xé thành 5 mảnh phỏng có khác gì thành 5 miếng? Sao đại ca còn bắt bẻ hoài?

Đào Căn Tiên nói:

– Dù sao lời ngươi nói vẫn không sát nghĩa, chẳng những không sát nghĩa mà căn bản còn sai lầm nữa.

Đào Diệp Tiên nói:

– Đại ca! Chính đại ca nói cũng trậc lấc. Căn bản sai lầm và dùng chữ không sát nghĩa là hai điểm khác nhau, không thể hòa lẫn với nhau được.

Lệnh Hồ Xung nghe bọn Đào cốc lục tiên tranh biện nhau những chuyện ngớ ngẩn hoài, nếu hắn không gặp lúc thập tử nhất sinh tất phải nổi lên tràng cười rộ. Câu chuyện giữa mấy lão quái tuy đáng buồn cười, nhưng hắn càng nghe càng thấy khó chịu.

Sau hắn nghĩ lại thì cuộc gặp gỡ sáu lão quái này cũng là chuyện hi hữu trong đời hắn. Tạo hóa trêu ngươi bày ra lắm chuyện tức cười, nhưng phải có cơ duyên mới gặp. Như vậy cũng là tốt số lắm.

Đời người được thế kể ra cũng không uổng.

Nghĩ tới đây, bất giác hắn nổi lòng cao hứng, gắng gượng la lên:

– Tại hạ… tại hạ muốn uống rượu!

Đào cốc lục tiên nghe Lệnh Hồ Xung đã thốt nên lời, đều lộ vẻ vui mừng, đồng thanh reo lên:

– Hay lắm! Hay lắm! Gã đòi uống rượu thì không chết đâu.

Lệnh Hồ Xung vừa rên la vừa nói:

– Chết cũng vậy… mà không chết cũng vậy… hãy uống .. cho khoái rồi sẽ liệu…

Đào Hoa Tiên nói:

– Phải lắm! Phải lắm! Người ta ở đời mà không biết uống rượu thì làm người thế cóc nào được, thà làm

con rùa đen quách.

Đào Căn Tiên tức giận nói:

– Phải chăng ngươi thóa mạ ta không biết uống rượu là giống rùa đen? Mi với ta cùng một mẹ sinh ra. Nếu ta là con rùa đen thì mi là quân chó đẻ.

Đào Hoa Tiên cười nói:

– Mẹ rồng sinh đặng chín con, mà mỗi con một khác, có giống nhau đâu?

Lệnh Hồ Xung thấy hai người chẳng có chuyện gì đáng kể cũng cãi vã nhau, liền la lên:

– Tại hạ… muốn uống rượu!… Không có rượu là chết!

Đào Chi Tiên đáp ngay:

– Được! Được! Để ta đi lấy rượu cho.

Lát sau Đào Chi Tiên cầm hồ rượu đến.

Lệnh Hồ Xung đang lúc chết đi sống lại, vừa ngửi thấy mùi rượu liền phấn khởi tinh thần, hắn giục:

– Lão dốc vào miệng… dùm tại hạ.

Đào Chi Tiên kề vòi hồ rượu vào miệng hắn từ từ dốc rượu vào.

Lệnh Hồ Xung uống một hơi cạn sạch, đầu óc càng tỉnh táo hơn bụng bảo dạ:

– Sáu cha này ưa ăn bánh phỉnh. Vậy ta phải làm thế này mới được…

Hắn liền gượng nói:

– Sư phụ tại hạ thường nói: Đại anh hùng… trong thiên hạ ghê gớm nhất là Đào.. Đào.. Đào

Hắn nói ba tiếng “Đào” rồi cố ý bỏ lửng.

Đào cốc lục tiên nóng nảy đồng thanh hỏi:

– Đại anh hùng trong thiên hạ ghê gớm nhất là Đào gì?

Lệnh Hồ Xung gật đầu đáp:

– Phải rồi! Là Đào.. Đào.. Đào…

Lục tiên không nhịn được nói tiếp theo:

– Đào cốc lục tiên.

Lệnh Hồ Xung tủm tỉm cười đáp:

– Chính phải!… Sư phụ tại hạ còn bảo người lấy làm ân hận chưa được cùng Ạ. Đào cốc lục tiên

uống mấy chung rượu để giao kết tình bằng hữu… và mời sáu vị đại.. đại… đại…

Đào cốc lục tiên đồng thanh nói tiếp:

– Sáu vị đại anh hùng.

Lệnh Hồ Xung nói:

– Đúng đó! Mời sáu vị đại anh hùng .. phô trương bản lãnh .. thi triển những môn tuyệt kỹ… nhất đời…

Hắn nói tới đây rồi hơi thở không thông phải dừng lại.

Bọn Đào cốc lục tiên thi nhau mỗi người nói một câu:

– Thế rồi làm sao?

– Sao lệnh ân sư biết bọn lão phu bản lãnh cao cường?

– Chưởng môn phái Hoa Sơn là một vị đại hào kiệt. Chúng ta không nên đụng đến một ngọn cỏ, một gốc cây trên núi Hoa Sơn.

– Cái đó đã hẳn! Chẳng những thế, h kẻ nào đụng chạm đến một gốc cây, một ngọn cỏ trên núi Hoa Sơn là chúng ta nhất quyết ăn thua với họ, không chịu buông tha.

– Bọn ta đều tâm nguyện kết bạn bè với lệnh sự Vậy bây giờ chúng ta lên núi Hoa Sơn ngay!

Lệnh Hồ Xung chỉ chờ mấy lão nói “lên núi Hoa Sơn”, hắn liền tiếp:

– Phải đó! Chúng ta lên núi Hoa Sơn ngay đi!

Đào cốc lục tiên nói là làm liền. Mấy lão khiêng Lệnh Hồ Xung rồi lập tức lên đường.

Đi một lúc lâu, Đào Căn Tiên chợt nhớ ra điều gì, bỗng la hoảng:

– Trời ơi! Hỏng rồi! Tiểu cô nương bảo chúng ta đưa gã tiểu tử này về ra mắt y, sao chúng ta lại đưa gã trở lại núi Hoa Sơn?

Đào Cán Tiên nói theo:

– Lần này thì đại ca nói phải lắm! Chúng ta hãy đưa gã này về bái kiến tiểu cô nương đã rồi hãy lên núi Hoa Sơn.

Sáu người liền trở gót đi về phía Nam.

Lệnh Hồ Xung trong lòng nóng nảy vô cùng. Hắn hỏi ngay:

– Tiểu cô nương muốn gặp người sống hay là người chết.

Đào Căn Tiên tức mình đáp:

– Dĩ nhiên tiểu cô nương muốn thấy mặt thằng lỏi còn sống chứ khi nào lại muốn gặp thằng lỏi chết rồi.

Lệnh Hồ Xung nói:

– Nếu các vị không đưa tại hạ về núi Hoa Sơn thì tại hạ lập tức vận nội lực cho đứt kinh mạch để tự tử.

Đào Thực Tiên cả mừng nói:

– Hay lắm! Phép luyện nội công cao thâm thế nào để tự vận cho đứt kinh mạch mà chết được? Ta muốn ngươi dạy ta môn này.

Đào Cán Tiên hỏi:

– Ngươi muốn luyện môn đó mà lúc thành công lại chết người thì luyện làm gì cho uổng?

Lệnh Hồ Xung vừa thở hồng hộc vừa nói:

– Môn này hữu dụng lắm! .. Khi bị kẻ khác ức hiếp chịu không nổi, sống khổ hơn chết thì tự làm đứt kinh mạch mà tự tử có phải sướng hơn không?

Đào cốc lục tiên đều biến sắc, tìm lời khuyên giải:

– Tiểu cô nương muốn gặp ngươi quyết không phải vì ác ý đâu. Chúng ta cũng chẳng ai ức hiếp ngươi cả.

Lệnh Hồ Xung nói:

– Tuy sáu vị đều có lòng tốt, nhưng tại hạ không bẩm rõ với sư phụ để lão gia cho phép tại hạ thì tại hạ thà chịu chết chứ không tuân mệnh các vị được.

Đào Căn Tiên nói:

– Được rồi! Gặp tiểu cô nương sớm muộn một vài ngày cũng chẳng làm gì. Chúng ta đưa ngươi về núi Hoa Sơn trước là xong.

Mấy hôm sau, đoàn người về đến chỗ có bảy cây tùng, còn cách võ quang đường trên núi Hoa Sơn

chừng hai dặm.

Bọn đồ đệ phái Hoa Sơn thấy bảy người tới liền phi báo cho Nhạc Bất Quần hay.

Vợ chồng Nhạc Bất Quần được tin sáu quái nhân cướp Lệnh Hồ Xung đem đi nay lại trở về thì không khỏi kinh hãi, liền dẫn quần đệ tử ra đón.

Bọn Đào cốc lục tiên đi rất nhanh. Vợ chồng họ Nhạc vừa ra khỏi quang đường đạ thấy sáu người đang đi trên con đường trải đá xanh tiến vào. Hai người trong bọn họ khiêng một cái giá bằng cây chắp lại. Lệnh Hồ Xung nằm dài trên cái giá đó.

Nhạc phu nhân rất quan tâm đến sự an nguy của Lệnh Hồ Xung, bà vội chạy ra coi thì thấy hai má hắn lõm vào, da mặt vàng ửng, rõ ra con người mắc bệnh cực kỳ trầm trọng. Phu nhân cả kinh, đưa tay sờ thấy mạch chạy tán loạn, xem chừng nguy đến nơi. Bà la gọi:

– Xung nhi! Xung nhi…

Lệnh Hồ Xung mở bừng mắt ra khẽ đáp:

– Sư… sư… sư ..

Chỉ có hai tiếng “sư nương” mà hắn không sao thốt ra được.

Nhạc phu nhân nước mắt trào ra nói:

– Xung nhi! Sư nương quyết trả thù cho ngươi.

Hồi 67

Di Ngôn Huyền Bí Đoán Không Ra

“Soạt” một tiếng vang lên! Nhạc phu nhân rút thanh trường kiếm ra khỏi vỏ toan đâm thẳng vào Đào Hoa Tiên là một trong hai người đang khiêng giá gỗ.

Nhạc Bất Quần vội la lên:

– Hãy khoan!

Lão chắp tay nhìn Đào cốc lục tiên nói:

– Sáu vị giá lâm núi Hoa Sơn mà tại hạ không biết trước để ra xa nghênh tiếp mong rằng các vị tha lỗi chọ Tại hạ chưa hiểu tôn tính đại danh, các vị Ở môn phái nào?

Đào cốc lục tiên nghe Nhạc Bất Quần hỏi vừa tức giận lại vừa thất vọng. Vì theo lời Lệnh Hồ Xung thì Nhạc Bất Quần rất ngưỡng mộ bọn họ. Họ chắc mẩm là khi gặp Nhạc Bất Quần sẽ được lão hoan nghênh vô cùng. Không ngờ lão lạ hỏi họ tên thì hiển nhiên chưa biết Đào cốc lục tiên là ai.

Đào Căn Tiên nói:

– Nghe nói hai vợ chồng các hạ rất đem lòng ngưỡng mộ sáu anh em tạ Bây giờ các hạ nói vậy thì ra chuyện đó chẳng có gì hết.

Đào Chi Tiên nói:

– Các hạ còn bảo rất lấy làm ân hận chưa được cùng Đào cốc lục tiên uống mấy chung rượu giao hữu. Bữa nay sáu anh em ta lên đây, các hạ đã không tỏ vẻ hân hoan, lại chẳng có ý mời chúng ta uống rượu. Thế là chúng ta hoàn toàn bị lừa gạt.

Nhạc Bất Quần chẳng hiểu đầu đuôi gì hết, bụng bảo dạ:

– Sáu người này tự xưng là Đào cốc lục tiên nhưng toàn thất vẻ yêu tà, sao lại chẳng có chút tiên phong đào cốt chi hết? Coi bọn chúng ra tay xé xác Thành Bất Ưu thì đủ biết chúng là những tay cao thủ trong tà đạo. Họ đã lên núi Hoa Sơn thì dù sao cũng là tân khách. Ta mời họ uống mấy chung rượu phỏng có hại gì? Nhưng chúng đã lên núi Hoa Sơn giết người tỏ ra bất kính chủ nhân thì tiếp đãi theo lối tan khách thế nào được? Vả lại tà chính khác nhau không theo một đường. Sáu thằng cha này đã hành hạ Lệnh Hồ Xung đến thế kia thì làm gì còn có hảo tâm.

Lão nghĩ vậy liền lạnh lùng đáp:

– Các vị tự xưng là Đào cốc lục tiên, thì Nhạc mỗ, một kẻ phàm phu tục tử, không dám kết giao với sáu vị tiên nhân.

Lão nói câu này đầy vẻ trào phúng mỉa mai, nhưng Đào cốc lục tiên vừa nghe thấy lại lấy làm khoan khoái. Họ cho rằng Nhạc Bất Quần tự biết thân phận hèn kém không dám với cao.

Mấy lão đồng thanh đáp:

– Cái đó không cần. Bọn lục tiên chúng ta đã là bạn với đồ đệ của các hạ thì có kết giao với chính các hạ cũng chẳng hề gì.

Đào Thực Tiên nói:

– Tuy võ công các hạ thấp kém, bọn ta cũng không coi thường đâu. Các hạ cứ yên tâm.

Đào Hoa Tiên nói:

– Các hạ có chỗ nào không hiểu về võ nghệ thì cứ đưa ra hỏi. Đào cốc lục tiên đã là bạn với các hạ, dĩ nhiên sẽ chỉ điểm cho.

Đào cốc lục tiên là những người chất phác, không hiểu thế sự. Họ nói mấy câu nầy với cả tấm lòng thành thực. Song Nhạc Bất Quần, một vị tôn sư võ học, nghe chẳng lọt tai chút nào. Lão cho đó là một điều rất nhục nhã. Còn may ở chỗ lão là người quân tử, dày công tu dưỡng, nên tuy trong lòng phẫn nộ mà ngoài mặt tủm tỉm cười đáp:

– Cái đó tại hạ xin đa tạ.

Đào Cán Tiên nói:

– Các hạ bất tất phải đa tạ. Bọn Đào cốc lục tiên chúng ta đã là bạn với các hạ thì biết đâu nói đấy một cách chân thành.

Đào Thực Tiên nói:

– Ta thi triển mấy môn quyền cước ở đây để cho quí phái, từ trên xuống dưới, ai nấy đều mở rộng tầm mắt, nên chăng?

Nhạc phu nhân nghe bọn lục tiên ăn nói càn rỡ thì tức giận đến cực điểm không thể nhẫn nại được. Bà giơ trường kiếm lên chí mũi kiếm vào trước ngực Đào Thực Tiên nhưng dừng lại ở đó chứ không đâm vào.

Bà quát:

– Giỏi lắm! Để ta lãnh giáo mấy chiêu công phu của lão.

Đào Thực Tiên cười nói:

– Đào cốc lục tiên trước nay không dùng binh khí bao giờ. Phu nhân đã hâm mộ võ công của chúng ta thì có lý đâu chẳng rõ điểm này?

Nhạc phu nhân cho đó là câu nói khinh miệt để làm nhục mình. Bà lạnh lùng nói:

– Ta không biết đâu!

Đột nhiên bà phóng kiếm đâm tới.

Nhạc phu nhân là một tay cao thủ trong phe “khí tông” phái Hoa Sơn. Bà đã phóng kiếm cực kỳ mau lẹ mà khí thế càng lợi hại vô cùng!

Đào Thực Tiên vốn không có ý cừu địch với Nhạc phu nhân, lão không ngờ bà nói đâm là đâm.

Mũi kiếm nhọn của bà trong chớp mắt đã xuyên vào bụng lão. Lão cả kinh vội né tránh, nhưng Nhạc phu nhân phóng kiếm lẹ quá nghe đánh soạt một tiếng. Mũi kiếm đã xiên vào lồng ngực.

Đào Thực Tiên phóng chưởng đánh trúng vai Nhạc phu nhân.

Nhạc phu nhân loạng choạng người đi lùi về phía sau hai bước phải buông tay kiếm ra.

Thanh trường kiếm cắm ở trước ngực Đào Thực Tiên, rung rinh không ngớt.

Bọn Đào Căn Tiên năm người lớn tiếng la hoảng.

Đào Chi Tiên táng đởm kinh tâm ôm ngay lấy Đào Thực Tiên xoay mình chạy trốn. Bóng người thoáng một cái đã ra xa mấy chục trượng.

Còn bốn lão nhảy xổ tới mau lẹ phi thường, nắm lấy hai tay, hai chân Nhạc phu nhân giơ lên.

Nhạc Bất Quần biết bốn lão này sắp kéo mạnh ra bốn phía để xé người Nhạc phu nhân làm bốn mảnh. Tuy lão là người bình tĩnh, lúc lâm sư không hoang mang, nhưng trước tình cảnh này, lão vung trường kiếm nhằm đâm vào Đào Căn Tiên và Đào Diệp Tiên thì cổ tay lão cứ run bần bật.

Lệnh Hồ Xung đang nằm trên giá ngó thấy sư nương lâm vào tình trạng cực kỳ nguy ngập, không biết một luồng nội lực từ đâu kéo đến, hắn đứng phắt dậy thét lên:

– Chớ sát hại sư nương ta! Bằng không ta tự vận đứt kinh mạch mà chết.

Hắn vừa thét xong hai câu thì miệng hộc máu tươi ra rất nhiều té xuống ngất xỉu.

Đào Căn Tiên né tránh nhát kiếm của Nhạc Bất Quần đồng thời la lên:

– Thằng lỏi kia lại đòi tự vận đứt kinh mạch tự tử, chúng ta không làm thế được. Buông tha cho mụ thôi!

Bốn lão đặt Nhạc phu nhân xuống, trong lòng lo lắng đến thương thế của Đào Thực Tiên. Bốn anh em tâm ý tương thông, chẳng ai bảo ai đều rượt theo Đào Chi Tiên và Đào Thực Tiên.

Nhạc Bất Quần cùng Nhạc Linh San chạy lại bên Nhạc phu nhân toan đưa tay ra nâng đỡ thì Nhạc phu nhân nhảy phắt lên. Bà vừa kinh hãi vừa tức giận, sắc mặt xám xanh không còn chút huyết sắc, người run lẩy bẩy không ngớt.

Nhạc Bất Quần khẽ nói:

– Sư muội không nên nóng giận. Chúng ta nhất định sẽ trả thù. Sáu thằng cha nầy đều là những tay đại kình địch. May mà sư muội đã giết được một tên.

Nhạc phu nhân hơi bình tĩnh lại sau cơn khủng khiếp, bà nghĩ tới tình trạng Đào cốc lục tiên xé xác Thành Bất Ưu hôm trước thì trái tim lại đập loạn lên. Miệng ấp úng:

– Cái nầy… cái nầy… cái nầy…

Rồi không thốt nên lời nữa. Nhạc Bất Quần biết bà vợ khiếp hãi quá độ liền bảo Nhạc Linh San:

– San nhi! Ngươi đưa má má về phòng an ngơi.

Lão lại đến coi Lệnh Hồ Xung thì thấy trên mặt và trước ngực hắn đầy máu tươi, hơi thở rất yếu ớt, thở vào thì ít, hắt ra thì nhiều, xem chừng khó sống được.

Lão liền đặt tay vào huyệt Linh đài sau lưng hắn, muốn đem nội lực thâm hậu của mình để kéo dài sinh mạng cho hắn. Nhưng lão vừa vận khí thì cảm thấy mấy luồng nội lực rất kỳ bí đẩy ngược lại, cơ hồ bàn tay lão bị hất ra.

Nhạc Bất Quần đã luyện thành “Tử hà thần công” thì nội lực của lão trong võ lâm ít có tay bì kịp.

Thế mà mấy luồng nội lực kỳ bí trong người Lệnh Hồ Xung thúc đẩy khiến tay mặt lão phải chấn động.

Lão cực kỳ kinh hãi, sau phát giác mấy luồng nội lực cổ quái trong người Lệnh Hồ Xung tự nhiên đang

xung kích lẫn nhau không ngớt.

Nhạc Bất Quần lại đạt tay lên huyệt Đản trung trước ngực Lệnh Hồ Xung thì thấy lòng bàn tay chấn động kịch liệt, khiến cho lão càng kinh hãi hơn. Lão nhận thấy mấy luồng chân khí trong người hắn đang chạy xuôi chạy ngược và đúng là nội công cực cao của bàng môn tả đạo.

Mỗi luồng chân khí nầy tuy so với Tử hà thần công của lão còn kém chút đỉnh, song chỉ hai luồng hợp nhất lại, hoặc chia ra để liên công thì lão không thể chống nổi được.

Nhạc Bất Quần để ý nhận xét kỹ hơn thì chân khí trong người Lệnh Hồ Xung chia làm sáu luồng chạy nhộn nhạo trong kỳ kinh bát mạch một cách rất bá đạo.

Nhạc Bất Quần sợ mình hao tổn nội lực không dám để lâu, rụt tay về nghĩ thầm:

– Chân khí nầy chia làm sáu luồng, dĩ nhiên là do sáu quái nhân trút vào trong người Xung nhi khiến hắn sống không sống được chết chẳng chết cho.

Nên biết Đào cốc lục tiên đều tự ý dồn nội lực vào trị thương cho Lệnh Hồ Xung. Kết quả là sáu luồng chân khí đã dùng người hắn làm chiến trường xung đột. Nội lực lục tiên suýt soát ngang nhau, nên sáu

luồng chân khí khôn phân cường nhược, ở vào thế giằng co không hơn không kém mới biến thành cục

diện xuất tích không tiêu tan được. Đây là một trường hợp quái đản cổ kim chưa từng thấy trong võ lâm.

Nhạc Bất Quần lấy lý lẽ thông thường để suy luận thì làm sao đoán ra được lý do chân chính trong vụ nầy?

Nhạc Bất Quần sai Cao Căn Minh và Lục Đại Hữu khiêng Lệnh Hồ Xung vào trong nhà. Đoạn lão đi thăm bà vợ.

Nhạc phu nhân tuy phải một phen bở vía nhưng chưa bị thương. Lúc này bà ngồi cạnh giường, nắm lấy cổ tay cô con gái trong lòng xao xuyến không yên. Bà vừa thấy Nhạc Bất Quần vào liền hỏi ngay:

– Xung nhi thế nào? Thương thế gã có đáng lo ngại không?

Nhạc Bất Quần không trả lời, hồi lâu mới nói:

– Lạ thiệt! Lạ thiệt!

Nhạc phu nhân hỏi:

– Có điều chi kỳ lạ?

Nhạc Bất Quần đem tình hình sáu luồng chân khí bằng môn xung kích trong người gã kể lại.

Nhạc phu nhân nói:

– Bây giờ cần phải hóa tán hết sáu luồng chân khí bàng môn đó đi mới được, nhưng chẳng hiểu còn kịp nữa hay không?

Bà nói bằng một giọng rất thiết tha.

Nhạc Bất Quần ngửng đầu lên ngẫm nghĩ, hồi lâu mới hỏi:

– Sư muội! Sư muội thử nghĩ xem lục quái hành hạ Xung nhi như vậy là có dụng ý gì?

Nhạc phu nhân đáp:

– Hoặc giả bọn họ muốn bắt buộc Xung nhi chịu thua, hay là họ muốn tra hỏi hắn điều bí mật gì trong phái tạ Dĩ nhiên Xung nhi thà chết chứ không chịu khuất phục nên sáu con quỉ đó mới dùng hình phạt khốc liệt để gia hại gã.

Nhạc Bất Quần gật đầu nói:

– Theo lẽ thì như vậy, nhưng bản phái chẳng có điều gì bí mật mà lục quái kia đối với vợ chồng ta đã không quen biết lại không thù oán. Bọn họ đã bắt Xung nhi đem đi sao còn quay trở lại.

Nhạc phu nhân ngập ngừng đáp:

– E rằng:

Rồi bà phát giác ra ý nghĩ của mình không đứng vững được liền lắc đầu nói tiếp:

– Nhưng không phải.

Hai ông bà trông nhau không nói gì nữa, chỉ chau mày, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ.

Nhạc Linh San nói xen vào:

– Phái ta tuy chẳng có điều gì bí mật nhưng về võ công thiên hạ đều biết tiếng. Sáu lão quái kia bắt giữ đại sư ca rồi, không chừng muốn tra hỏi chỗ tinh diệu về khí công và kiếm pháp cũng chưa biết chừng.

Nhạc Bất Quần hỏi:

– Về điểm này ta đã nghĩ tới, nhưng bản lãnh cùng nội lực Xung nhi chưa đến chỗ cao thâm mà nội công lục quái lại rất hùng hậu. Họ chỉ thử qua là biết ngaỵ Còn về ngoại công thì đường lối võ công của lục quái chẳng có chỗ nào ăn nhậu với Hoa Sơn kiếm pháp cả. Vậy họ chẳng hoài hơi phí bao nhiêu công phu để tra hỏi gã những chuyện vô ích. Vả lại nếu muốn tra hỏi thì nên đưa gã rời xa núi Hoa Sơn thủng thẳng gia hình mà cật vấn chứ đưa gã về đây làm chi?

Nhạc phu nhân nghe giọng nói của trượng phu ra chiều xác định thì bà biết lão đã tìm được lý lẽ giải khai mối nghi ngờ nầy. Bà liền hỏi:

– Vậy thì vì duyên cớ gì?

Nhạc Bất Quần vẻ mặt nghiêm nghị trịnh trọng nói:

– Họ muốn mượn thương thế Xung nhi để tiêu hao nội lực của ta.

Nhạc phu nhân nhảy lên nói:

– Đúng rồi! Đúng rồi! Họ biết sư ca muốn cứu vãn cho Xung nhi, tất nhiên dùng nội lực hóa tán sáu luồng chân khí bàng môn của bọn chúng. Chúng chờ cho đến lúc đại công sắp hoàn thành mới xuất hiện đột ngột, dùng kế dĩ dật đãi lao là có thể đưa chúng ta vào chỗ chết.

Bà ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

– May ở chỗ hiện giờ chúng chỉ còn có năm tên. Này sư ca! Lúc nãy rõ ràng chúng đã bắt được tiểu

muội mà sao vừa nghe Xung nhi quát lên một tiếng liền buông tha tiểu muội ngay?

Nhạc Bất Quần đáp:

– Sở dĩ ta sinh lòng ngờ vực là ở chỗ đó. Bọn chúng chỉ sợ Xung nhi tự chấn động kinh mạch mà chết nên mới buông tha sư muội. Sư muội thử nghĩ coi: Nếu chúng không có cuộc mưu đồ trọng đại thì tiếc làm gì cái mạng Xung nhi?

Nhạc phu nhân lẩm bẩm:

– Thật là nham hiểm! Thật là độc ác!

Nguyên Đào cốc tứ tiên đã hạ thủ một cách tàn nhẫn để xé xác Thành Bất Ưu là một việc hiếm thấy trong võ lâm. Phái Hoa Sơn từ trên xuống dưới được mục kích tấn thảm kịch rùng rợn đó chẳng ai là không bở vía.

Lúc nầy Đào cốc lục tiên lại đưa Lệnh Hồ Xung lên núi mà hắn chỉ thoi thóp thở thì bất luận là ai cũng cho bọn họ chẳng tử tế gì, không phải vợ chồng Nhạc Bất Quần lấy khí độ tiểu nhân đo bụng dạ người quân tử.

Nhạc phu nhân lại nói:

– Sư ca nói vậy thì không thể lấy nội lực để trị thương cho Xung nhi được. Nội lực của tiểu muội tuy còn kém sư ca xa nhưng cũng có thể trợ giúp cho tính mạng gã kéo dài thêm.

Bá nói xong liền đi ra cửa phòng.

Nhạc Bất Quần gọi giựt lại:

– Sư muội!

Nhạc phu nhân dừng bước ngoảnh mặt lại.

Nhạc Bất Quần lắc đầu nói:

– Không được đâu! Chân khí bàng môn của bọn lục quái ghê gớm lắm!…

Lão biết bà vợ có tính tranh cường hiếu thắng, nên không nói thêm gì nữa.

Nhạc phu nhân ngần ngừ một chút rồi trở lại ngồi xuống cạnh giường hỏi:

– Chỉ có “Tử hà công” của sư ca là tiêu giải được thôi ư? Nếu vậy biết làm thế nào?

Nhạc Bất Quần đáp:

– Hiện giờ chỉ có cách dò lần từng bước. Trước hết hãy khiến cho Xung nhi giữ được hơi thở rồi sẽ liệu. Như vậy không cần hao phí nhiều hơi sức.

Ba người tiến vào trong phòng Lệnh Hồ Xung.

Nhạc phu nhân thấy hắn hơi thở chỉ còn thoi thóp, liền đưa tay ra bắt mạch.

Nhạc Bất Quần nắm tay Nhạc phu nhân ngăn lại lắc đầu mấy cái rồi buông tay bà ra. Lão áp hai bàn tay vào bàn tay Lệnh Hồ Xung, từ từ thúc đẩy nội lực “Tử Hà Cong” vào trong người hắn.

Nội lực của lão vừa đụng vào chân khí trong người Lệnh Hồ Xung toàn thân lão chấn động, mặt nổi sắc tía bừng bừng. Lão lùi lại một bước.

Nhạc Bất Quần ngưng thần. đề tụ chân khí vào huyệt Đan điền. Sắc tía trên mặt lập tức tan đi.

Lão đưa mắt cho Nhạc phu nhân rồi hai vợ chồng sóng vai đi ra cửa phòng.

Nhạc Linh San toan theo đi, Nhạc Bất Quần liền giơ tay ra hiệu cho nàng ở lại. Lão nói:

– Ngươi hãy ở đây chiếu cố cho đại sư ca.

Lệnh Hồ Xung đột nhiên cất tiếng hỏi:

– Lâm… Lâm sư đệ đâu?

Nhạc Linh San lấy làm kỳ hỏi lại:

– Đại sư ca hỏi đến Lâm tiểu tử làm chi?

Lệnh Hồ Xung hai mắt vẫn nhắm nghiền đáp:

– Phụ thân y… lúc lâm tử… có dặn tiểu huynh một câu, nhờ chuyển lại cho y… Tiểu huynh…

nguy đến nơi rồi!… Mau mau kêu y đến đây!

Nhạc Linh San nước mắt đầm đìa, bưng mặt chạy ra.

Nhạc Bất Quần khẽ nói:

– E rằng câu này rất quan trọng. Cần để gã nói ra mới được.

Lão quay trở vào đến bên giường Lệnh Hồ Xung, vận “Tử hà thần công” vào lòng bàn tay rồi ấn lên huyệt Linh đài hắn.

Bọn đệ tử phái Hoa Sơn đều chầu chực ngoài cửa.

Lâm Bình Chi vừa nghe Nhạc Linh San kêu vội chạy vào đến bên giường Lệnh Hồ Xung nói:

– Đại sư ca! Đại sư ca cần bảo trọng thân thể.

Lệnh Hồ Xung hỏi:

– Có phải Lâm sư đệ đấy không?…

Lâm Bình Chi đáp:

– Chính tiểu đệ đây!

Lệnh Hồ Xung nói:

– Lệnh tôn… lúc sắp qua đời.. tiểu huynh có ở bên cạnh… Người dặn ta nói với hiền đê…

Hắn nói đến đây tiếng nhỏ mãi đi. Mọi người nín thở, trong phòng yên lặng như tờ.

Lệnh Hồ Xung từ từ hít vào một hơi rồi nói tiếp:

– Lệnh tôn bảo: Ngõ Qùy Hoa…

Nhạc Bất Quần vừa nghe thất hai chữ “Qùy Hoa” bất giác chấn động tâm thần. Trong một giây lãng trí này, lão cảm thấy sáu luồng chân khí từ sáu chỗ kinh mạch Lệnh Hồ Xung ồ ạt xông lên huyệt Linh Đài rất mãnh liệt, cơ hồ đẩy bật tay lão ra.

Nhạc Bất Quần vội vận công lực, thúc đẩy một luồng chân khí cực kỳ hùng hậu vào huyệt Linh đài Lệnh Hồ Xung.

Bỗng nghe Lệnh Hồ Xung nói tiếp:

– Ngõ Qùy Hoạ. trong ngôi… nhà cũ .. có đồ vật… phải trông coi.. nhưng chớ có… lật coi…

Không thì gặp tai họa… ghê gớm…

Lâm Bình Chi lấy làm kỳ hỏi:

– Ngõ Qùy Hoa ư? Chúng ta ở Phúc Châu đây chẳng có ngõ Qùy Hoa nào cả. Nhà cũ tiểu đệ Ở cũng không phải trong ngõ Qùy Hoa.

Lệnh Hồ Xung nói:

– Hai câu… lệnh tôn dặn… là như vậy… Chỉ có hai câu thế thôi.

Thanh âm hắn lại nhỏ dần đi. Nhạc Bất Quần thấy sáu luồng chân khí bàng môn chạy rần rần mỗi lúc một thêm mãnh liệt. Dù lão có hao phí hết cả nội lực cũng không tài nào giải trừ được. Lão liền rụt tay về.

Nhạc phu nhân rút khăn tay ra lau mồ hôi trán cho Nhạc Bất Quần.

Nhạc Bất Quần từ ngày luyện Tử Hà công đến nay, mỗi lần hành công, trong người không ra một giọt mồ hôi thế mà lần này lau trán ướt đến nửa tấm khăn taỵ Cả Nhạc phu nhân thấy vậy cũng kinh hãi vô cùng!

Nhạc Bất Quần hỏi Lâm Bình Chi:

– Tại Phúc Châu không có ngõ Qùy Hoa ư? Vậy có ngõ Quế Hoa hay gì gì hoa mà thanh âm tương tự như vậy không?

Lâm Bình Chi ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp:

– Không có.

Nhạc phu nhân hỏi:

– Vậy tòa nhà cũ của ngươi ở địa phương nào?

Lâm Bình Chi đáp:

– Trước kia tằng tổ đệ tử ngụ Ở Hướng nhật phường về sau..

Nhạc Bất Quần nói xen vào:

– Ồ! Hướng nhật phường, Hướng nhật phường! Thứ hoa Hướng nhật tức là Hoa Quỳ. Không chừng Hướng nhật phường còn có tên là Qùy Hoa hạng cũng nên.

Lâm Bình Chi nói:

– Có thể vì đệ tử hồi đó nhỏ tuổi nên không biết tới Hướng nhật phường còn mang tên khác. Từ ngày về tay tổ phụ đệ tử tiêu cục được mở mang rộng lớn hơn. Cả nhà đệ tử đều ngụ Ở trong tiêu cục.

Nhạc Bất Quần nói:

– Thế thì phải rồi!

Nhạc phu nhân hỏi:

– Sự vật mà gia gia ngươi nói đó là gì vậy?

Nhạc Bất Quần gạt đi:

– Cái đó khoan rồi sẽ bàn tới.

Lão quay lại bảo Nhạc Linh San cùng Lâm Bình Chi:

– Các ngươi qua trông nom cho đại sư ca, hễ thấy bệnh tình gã biến chuyển thì lập tức báo cho ta hay.

Lâm, Nhạc hai người vâng lệnh đi ngay.

Nhạc Bất Quần đưa mắt ra hiệu cho Nhạc phu nhân cùng trở về phòng mình. Lão đóng cửa lại khẽ nói:

– Sư muội, sư muội thử nghĩ coi sự vật đó là cái gì?

Nhạc phu nhân đáp:

– Sự vật trong nhà gã kể có hàng ngàn hàng vạn, trùng trùng điệp điệp thì tiểu muội biết là cái gì?

Nhạc Bất Quần nói:

– Gã nói đến hai chữ “lật coi”…

Nhạc phu nhân tỉnh ngộ, xen vào:

– Ồ phải rồi. Đúng là “Tịch Tà kiếm phổ” của nhà gã.

Nhạc Bất Quần nói:

– Nếu phải là “Tịch Tà kiếm phổ” thì việc gì Lâm Chấn Nam Tổng tiêu đầu lúc lâm tử còn đinh ninh dặn lại chớ có lật coi, bằng không sẽ gặp họa hoạn vô cùng?

Nhạc phu nhân mỉm cười đáp:

– Cái trò bí mật này dễ đoán lắm! “Tịch Tà kiếm phổ” của nhà họ Lâm rất tầm thường, dù có học được thành tài, cũng không đủ khắc địch thủ thắng mà còn mang vạ sát thân. Vì vậy mà Lâm Chấn Nam chỉ dặn con bảo thủ tổ vật chứ không nên học. Kinh nghiệm bản thân y đã chứng minh điều đó.

Nhạc Bất Quần trầm ngâm không nói gì nữa.

Nhạc phu nhân biết trượng phu hiểu rõ sự vật hơn mình. Bà thấy ông không phê bình lời nói của bà trúng hay trật thì chắc rằng ông cho bà nghĩ thế là sai. Bà liền hỏi:

– Vậy là nghĩa làm sao? Hay y chỉ muốn bày trò kỳ bí như vậy mà thôi?

Nhạc Bất Quần nói:

– ý nghĩa thế nào ta cũng nghĩ không ra. Ngày trước tằng tổ Lâm Bình Chi là Lâm Viển Đồ tiền bối nhờ 72 đường “Tịch Tà kiếm phổ” mà vùng vẫy giang hồ, ít người địch nổi, lời đồn của những bậc cố lão quyết không giả dối. Cả đến sư phụ Dư Thương Hải phái Thanh Thành là Trương Thanh Tử cũng bị hại về tay lão thì “Tịch Tà kiếm phổ” chân chính quyết chẳng phải tầm thường như Lâm Bình Chi vẫn biểu diển. Hơn nữa ta còn nghi sự vật mà Lâm Chấn Nam tổng tiêu đầu dặn lại chưa chắc đã phải là “Tịch Tà kiếm phổ”.

Nhạc phu nhân hỏi:

– Nếu vậy thì kỳ thiệt! Sự vật đó không phải là “Tịch Tà kiếm phổ” thì còn trỏ vào cái gì?

Nhạc Bất Quần lật gối đầu lên lấy một chiếc hộp sắt. Lão mở hộp lấy ra một cuốn sách bằng gấm.

Nhạc phu nhân lấy làm kỳ hỏi:

– Chẳng lẽ nhà họ Lâm cũng có “Tử hà bí lục” ư?

Nhạc Bất Quần mỉm cười đáp:

– Pho “Tử hà bí lục” này là một cuốn sách bí mật của phái ta không truyền thụ ra ngoài thì nhà họ Lâm lấy đâu ra mà có?

Lão lật trang sau chót pho “Tử hà bí lục” và trỏ vào 16 chữ cuối cùng nói:

– Sư muội hãy coi đây!

Nhạc phu nhân đưa mắt nhìn theo chỗ tay lão trỏ thì thấy 16 chữ đó là:

“Tử hà bí lục nhập môn cơ sở. Qùy hoa bảo điển, đăng phong tháo cực”

Nhạc phu nhân hồi còn là bạn học đồng môn học võ nghệ với Nhạc Bất Quần tuy sư phụ không lấy pho “Tử hà bí lục” này ra truyền dạy, nhưng từ ngày thành hôn, vợ chồng hai người chẳng dấu nhau điều gì. Nhạc phu nhân đã lật coi nhiều lần. Có điều luyện môn “Tử hà thần công” phải nhiều điều cấm kỵ mà sự tiến bộ lại rất chậm chạp.

Nhạc phu nhân thấy môn công phu này phức tạp, luyện mấy tháng trời mà không lượm được chút thành quả nào, bà liền phế bỏ. Cả 16 chữ kia bà cũng đã đọc quạ Khi đó bà nghĩ rằng “Đây mới là môn học sơ đẳng lúc nhập môn trong “Tử hà bí lục” mà ta luyện không xong thì nói chi đến chuyện Qùy Hoa bảo điển mới tới được chỗ siêu việt cùng tột?

Ngày đó chính bà hãy còn nông nổi nhận xét thô sơ nên thấy thế bà chẳng buồn để tâm nữa. Bây giờ bà thấy trượng phu nói ra liền động tâm suy nghĩ, buột miệng hỏi:

– Qùy Hoa bảo điển ư? Qùy hoa hạng ở thành Phúc Châu với Qùy Hoa bảo điển có gì liên can với nhau? Trên cõi đời này có pho sách Qùy Hoa bảo điển thiệt ư?

Hồi 68

Sợ Lục Tiên Thầy Trò Lánh Nạn

Nhạc Bất Quần vẻ mặt nghiêm nghị nói:

– Bộ Tử Hà bí lục nầy do thủ bút tổ sư đời thứ 14 và sư tổ bản phái chép ra. Ta theo từng câu mà luyện tập, quả nhiên bên trong có chỗ tuyệt diệu vô cùng! Vậy 16 chữ cuối cùng cũng như tự tích khắc trong bí lục quyết không phải là giả trá.

Nhạc phu nhân thở dài nói:

– Nếu trên đời có Qùy Hoa bảo điển thật thì chắc là khó khăn vô cùng, e rằng không ai đủ khả năng để luyện được đến nơi.

Nhạc Bất Quần ngập ngừng:

– Cái đó…

Lão nói hai chữ rồi dừng lại

Nhạc phu nhân nói:

– Sư ca! Sáu lão quái kia đã mưu toan độc kế thì tuy chúng đi rồi nhưng nhất định sẽ trở lại. Nếu sư ca lại tranh đấu với chúng, vị tất đã thua nhưng lỡ ra… há chăng…

Nhạc Bất Quần lắc đầu nói:

– Bốn chữ “Vị tất đã thua” há phải chuyện dễ dàng? Vợ chồng mình địch với hai người trong bọn họ mới ngang sức. Nếu địch với ba người nhất định phải thuạ Bọn họ năm người mà nhất tề động thủ thì chúng ta không đủ sức chống đỡ lấy nửa chiêu.

Nhạc phu nhân cũng tự biết vợ chồng bà không phải là địch thủ của ngũ quái, nhưng bà thấy ông chồng sau khi luyện Tử Hà công, nội lực tăng tiến rất nhiều, hoặc giả còn có chỗ cầu may mà chống đỡ được. Bây giờ mà nghe lão nói vậy thì trong lòng nóng nảy hỏi

– Vậy làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ ngồi bó tay chịu chết ư?

Nhạc Bất Quần đáp:

– Sư muội! Sư muội đừng nản lòng. Bậc đại trượng phu phải biết đường tiến thoái. Cuộc thắng bại chẳng thể quyết đoán trong nhất thời…

Nhạc phu nhân hỏi:

– Theo lời sư ca thì chúng ta chạy trốn hay sao?

Nhạc Bất Quần đáp:

– Không phải là chạy trốn, mà là tạm thời ẩn lánh. Địch nhiều mà ta ít. Chúng ta chỉ có hai người thì sao địch nổi năm lão hợp lực liên công? Huống chi sư muội đã giết được một tên của bọn chúng, thế là mình đã chiếm thượng phong rồi. Bây giờ mình có tạm lánh cũng không tổn hại gì đến thanh danh phái Hoa Sơn. Mặt khác, bản phái không nói ra thì vị tất người ngoài đã có ai hay.

Nhạc phu nhân nói:

– Tuy tiểu muội giết bọn họ một tên, song Xung nhi khó lòng toàn mạng thế… là đánh bài hòa.

Xung nhi…

Lệnh Hồ Xung được bà nuôi dưỡng từ thuở nhỏ, nên bà coi hắn chẳng khác gì con ruột. Bà nghĩ tới chuyện hắn sắp phải uổng mạng thì trong lòng cực kỳ chua xót, bà nghẹn ngào hỏi:

– Sư ca! Theo lời sư ca, thì chúng ta đem cả Xung nhi đi để thủng thẳng tìm cách trị thương cho gã hay sao?

Nhạc Bất Quần trầm ngâm không trả lời.

Nhạc phu nhân nóng nảy hỏi tiếp:

– Sư ca không muốn đem Xung nhi đi hay sao?

Nhạc Bất Quần đáp:

– Thương thế Xung nhi cực kỳ trầm trọng. Đem gã đi mà phải chạy nhanh thì chỉ trong nửa giờ là gã chết liền.

Nhạc phu nhân hỏi:

– Thế thì… làm thế nào được? Không còn cánh gì cứu mạng cho gã nữa ư?

Nhạc Bất Quần thở dài đáp:

– Hỡi ôi! Ngày nọ ta đã muốn thanh lâm truyền thụ Tử Hà công cho gã. Ngờ đâu số phận sai trật, gã nghĩ vẩn nghĩ vơ rồi đưa ra những chiêu kiếm pháp cổ quái, đi lầm vào nẻo đường ma đạo phe kiếm tông, nên ta đành bỏ dự định truyền thụ thần công. Giả tỷ ngày ấy gã chỉ luyện được vài trang trong pho bí lục này thì bây giờ có thể tự điều hành để trị thương, không đến nỗi bị sáu luồng chân khí bàng môn làm cho khốn đốn.

Nhạc phu nhân đứng dậy nói:

– Việc này không thể chậm tr được nữa. Bây giờ sư ca giao Tử Hà thần công cho gã luyện ngay đi. Dù gã đang bị trọng thương chẳng thể lĩnh hội được hoàn toàn, nhưng vẫn còn hơn là không luyện.

Nhạc Bất Quần kéo tay bà ôn tồn nói:

– Sư muội! Ta thương xót Xung nhi cũng chẳng kém gì sư muội. Nhưng sư muội thử nghĩ coi. Nếu bây giờ mình giao “Tử Hà bí lục” cho gã mà Đào cốc ngũ quái chỉ trong nháy mắt trở lại, gã không còn sức tự vệ thì môn nội công trong pho “bảo lục” trấn sơn này há chẳng để lọt vào tay ngũ quái ư? bọn bàng môn tả đạo kia mà luyện môn nội công tâm pháp chính tông của bản phái phỏng có khác gì hổ thêm cánh để gây tai họa cho thiên hạ, chẳng còn ai kiềm chế được chúng nữa. Thế là Nhạc Bất Quần này sẽ thành Thiên cổ tội nhân.

Nhạc phu nhân thấy trượng phu nói vậy, không còn biện bác vào đâu được, bất giác bà bất thần sa lệ.

Nhạc Bất Quần nói:

– Bọn ngũ quái hành tung vô địch khó mà lường được. Đúng là tình trạng nguy ngập không nên chậm trể. Chúng ta phải lên đường tức khắc.

Dứt lời lão cất pho “Tử Hà bí lục” vào bọc mở cửa đi ra.

Bỗng thấy Nhạc Linh San đã đứng ngoài cửa, nàng nói:

– Gia gia ơi! Dường như đại sư ca… nguy đến nơi rồi!

Nhạc Bất Quần thất kinh hỏi:

– Sao?…

Nhạc Linh San đáp:

– Y nói nhảm luôn miệng. Thần trí mỗi lúc một mê mang.

Nhạc Bất Quần hỏi:

– Gã nói nhảm những gì?

Nhạc Linh San đỏ mặt lên đáp:

– Hài nhi không nghe rõ y nói nhảm những gì?

Nguyên trong người Lệnh Hồ Xung bị sáu luồng chân khí của Đào cốc lục tiên xung đột nhau, thần trí gã lúc tỉnh lúc mê, nóng sốt ly bì. Hắn thấy Nhạc Linh San đứng ở trước mắt mà không kiềm chế được nỗi lòng, lảm nhảm nói:

– Tiểu sư muội ơi!… Ta nhớ tiểu sư muội thật là đau khổ!… Tiểu sư muội yêu Lâm sư đệ rồi nên không nhìn gì đến ta nữa phải không?

Nhạc Linh San không ngờ trước mặt Lâm Bình Chi mà Lệnh Hồ Xung dám hỏi câu này nàng thẹn quá mặt đỏ bừng lên.

Bỗng Lệnh Hồ Xung lại nói tiếp:

– Tiểu sư muội! Ta cùng tiểu sư muội ở với nhau từ thuở nhỏ, khi chơi cùng chơi, rồi cùng nhau luyện kiếm. Ta không hiểu đã đắc tội với sư muội ở chỗ nào mà sư muội hờn giận tạ Dù sư muội đánh mắng ta hay cầm kiếm đâm ta mấy nhát, ta cũng không oán hận nửa lòi. Ta chỉ xin sư muội đừng lãnh đạm không nhìn nhỏi gì đến ta nữa.

Những câu này hắn đã để dạ từ mấy tháng nay, nhưng hồi trước hắn tỉnh táo, dù chỉ có một mình hắn với Nhạc Linh San cũng dằn lòng nén nhịn không dám nói ra. Bây giờ thần trí mê loạn gã chẳng biết gì đến nỗi hiềm nghi giữa nam nữ ma giữ gìn l pháp nữa mới đem những lời dấu tận đáy lòng nói toạc ra.

Lâm Bình Chi cũng bẽn lẽn vô cùng, khẽ bảo Nhạc Linh San:

– Tiểu đệ hãy ra ngoài một lúc.

Nhạc Linh San vội nói:

– Không không! Ngươi ở lại đây trông nom cho đại sư ca.

Đoạn nàng chạy vọt đến phòng song thân đứng ở ngoài nghe phụ thân đang nói tới chuyện dùng “Tử Hà bí lục” trị thương.

Nhạc Bất Quần bảo nàng:

– Ngươi truyền hiệu lệnh của ta cho hết thảy anh em đến tập hợp tại Tổ quang đường.

Nhạc Linh San đáp:

– Dạ! Nhưng để ai trông nom cho đại sư ca?

Nhạc Bất Quần nói:

– Ngươi kêu Đại Hữu qua chiếu cố cho gã.

Nhạc Linh San vâng lời chạy đi truyền lệnh.

Chỉ trong khoảnh khắc, toàn đệ tử phái Hoa Sơn đều theo thứ tự đến đứng chờ ở Tổ quang đường.

Nhạc Bất Quần vào ngồi xuống ghế chính giữa.

Nhạc phu nhân ngồi xuống ghế bên.

Trong phòng riêng, hai ông bà sóng vai cùng ngồi, nhưng Tổ quang đường là nơi các vị chưởng môn truyền đời phái Hoa Sơn phân xử mọi việc nội bộ bản phái. Nhạc Bất Quần là chưởng môn có chỗ ngồi

riêng, còn Nhạc phu nhân phải ngồi xuống mé bên vào hàng thuộc hạ.

Nhạc Bất Quần đảo mắt nhìn quanh thấy đệ tử đến đông đủ, trừ Lệnh Hồ Xung và Lục Đại Hữu, lão lên tiếng:

– Trong hàng tiền bối đời trước phái ta có một số người luyện công lầm đường chỉ chăm về kiếm pháp mà sao lãng khí công. Họ có biết đâu rằng võ công thượng thừa trong thiên hạ đều phải lấy khí công làm căn bản. Nếu không luyện khí công cho đến nơi thì dù kiếm pháp có tinh thâm cũng chẳng thể cao thâm tới chỗ cùng tột được. Đáng buồn mấy vị tiền bối kia mê man không tỉnh, tự ý làm càn rồi lập thành một phe riêng biệt kêu bằng Hoa Sơn kiếm tông, mà gọi môn công phu chính tông của bản phái là Hoa Sơn khí tông.

Hai phe Khí tông và kiếm tông tranh chấp nhau kéo dài đến mấy chục năm làm trở ngại rất nhiều cho sự mở mang bản phái, thật là đáng buồn!

Lão nói tới đây buông tiếng thở dài.

Nhạc phu nhân bụng bảo dạ:

– Bọn Ngũ quái chỉ trong chớp mắt sẽ trở lại mà y còn ngồi đây trần thuật chuyện cũ, cái đó mới thật đáng buồn.

Nhạc Bất Quần lại nói tiếp:

– Cuộc tranh chấp giữa hai phe kiếm khí tuy kịch liệt, nhưng phải trái chính tà tất nhiên đã phân biệt rõ ràng. Ba chục năm trước, phe kiếm tông thất bại tan tành rút lui khỏi phái Hoa Sơn, để ta chấp chưởng công việc sư môn, cho tới ngày nay vẫn bình yên vô sự. Không ngờ vài bữa trước đây có mấy tên khí đồ phe Kiếm tông là bọn Phong Bất Bình, Thành Bất Ưu chẳng hiểu đã dùng thủ đoạn gì lừa gạt Tả minh chủ Ngũ nhạc kiếm phái, lấy được cờ lệnh về đây toan đoạt chức chưởng môn phái Hoa Sơn. Ta tiếp tục đảm nhận chức chưởng môn bản phái đã lâu năm, công việc rối bời mà năm phái tụ họp lại nhiều miệng tiếng nên muốn thoái vị nhượng hiền để trấn tĩnh môn hộ, đặng nghiên cứu khí công tâm pháp thượng thừa của môn phái. Nếu được người thay ta thì còn gì hơn nữa…

Lão nói đến đây liền dừng lại.

Ngũ đệ tử là Cao Căn Minh lên tiếng:

– Thưa sư phụ! Phong Bất Bình cùng mấy tên khí đồ phe Kiếm tông đã đi vào ma đạo thì chẳng khác gì bọn ma giáo. Thế mà họ đòi trở lại bản môn thì nhất định không ai chấp nhận, chứ đừng nói tới họ có lòng vọng tưởng tiếp thụ chức chưởng môn nữa. Giao quyền cho họ tức là hủy diệt môn phái trong chốc lát.

Bọn Lao Đức Nặc, Tưởng Phát, Thi Đới Tử cũng nói theo:

– Quyết không để bọn cường đồ lớn mật được sinh cường.

Nhạc Bất Quần thấy bọn đệ tử đều hăng hái, liền tủm tỉm cười nói:

– Ta làm chức chưởng môn hay không là việc nhỏ, nhưng để bọn tả đạo phe kiếm tông dẫn dắt bản phái là đem môn võ học tinh thuần từ mấy trăm năm của môn phái hủy diệt trong một giờ. Như vậy thì chúng ta dù chết cũng không còn mặt mũi nào trông thấy liệt tổ ở dưới suối vàng, mà tên tuổi Hoa Sơn từ đây trên chốn giang hồ không ai đếm xỉa đến nữa.

Bọn Lao Đức Nặc đồng thanh:

– Sư phụ nói phải lắm!

Nhạc Bất Quần nói:

– Có điều riêng bọn Phong Bất Bình trong kiếm tông thì không đáng lo, nhưng bọn chúng lại xin được cờ lệnh của Ngũ nhạc kiếm phái và câu kết với nhiều nhân vật các phái Tung Sơn, Thái Sơn, Hành Sơn và Hằng Sơn thì ta không thể coi thường được. Vì thế mình phải lên…

Lão đảo mắt nhìn bọn đệ tử một lượt nói tiếp:

– Chúng ta khởi trình ngay hôm nay lên núi Tung Sơn yết kiến Tả minh chủ để cùng y lý luận.

Bọn đệ tử nghe nói đều run lên.

Phái Tung Sơn đứng đầu Ngũ nhạc kiếm phái. Chưởng môn phái này là Tả Lãnh Thiền, một nhân vật ngôi cao đệ nhất trong võ lâm. Võ công đã xuất thần nhập hóa, lão lại nhiều mưu cơ sâu sắc. Mọi người giang hồ nghe nói đến ba chữ “Tả minh chủ” chẳng ai không khiếp vía. Thế mà Nhạc Bất Quần ngang nhiên thân hành lên núi Tung Sơn để lý luận thì thật là một việc ra ngoài sự tưởng tượng của mọi người.

Ta nên biết rằng trong võ lâm đã đưa vấn đề ra lý luận thì một lời không hợp là đi tới chỗ động võ.

Bọn đệ tử phái Hoa Sơn nghĩ thầm:

– Võ công sư phụ mình tuy cao thâm vị tất đã là đối thủ của Tả minh chủ. Huống chi ngoài lão, còn mười mấy tên sư đệ mà võ lâm kêu bằng “Tung Sơn thập tam thất bảo”. Tuy Đại tung dương thủ Phí Bân đã qua đời nhưng còn lại 12 người đều là những tay cao thủ võ công trác tuyệt. Bọn nhị đại đệ tử phái Hoa Sơn quyết chẳng thể nào địch nổi. Bây giờ mình lên núi Tung Sơn sinh sự, chẳng là lỗ mãng lắm ư?

Tuy trong lòng bọn đệ tử nghĩ vậy nhưng chẳng ai dám nói ra.

Nhạc phu nhân tính tình nóng nảy, mà đầu óc lại chẳng hồ đồ chút nào. Bà nghe ông chồng nói vậy liền ngấm ngầm khen phải, miệng lẩm bẩm:

– Kế này của sư ca thật là tuyệt diệu! Bọn mình muốn trốn lánh bọn Đào cốc ngũ quái mà lại bỏ đất căn bản ở Hoa Sơn để chạy đến một phương trời xa lạ thì ngày sau bọn giang hồ biết rõ vụ này há chẳng là một điều sỉ nhục cho bản phái? còn lên núi Tung Sơn lý luận thì người ngoài có biết ra lại càng khâm phục chúng ta có đởm lược. Tả minh chủ không phải là hạng dã man, bất cần lý lẽ. Bây giờ lên núi Tung Sơn vị tất đã chịu chết mà còn có đất trở về.

Bà nghĩ vậy liền nói:

– Đúng thế! Bọn Phong Bất Bình đã cầm cờ lệnh của Ngũ nhạc kiếm phái lên Hoa Sơn rắc rối, nhưng biết đâu họ chẳng ăn cắp cờ lệnh này? Cho dù Tả minh chủ đã đích thân bao cò lệnh ra thì phái Hoa Sơn mình đến trình bầy công việc môn hộ, phái Tung Sơn chẳng có lý nào can dự vào. Dù phái Tung Sơn có người nhiều thế lớn cùng Tả minh chủ võ công quán thế thì phái Hoa Sơn ta thà rằng chịu chết chứ không chịu khuất phục. Vậy tên nào nhát gan sợ chết thì cứ ở lại đây cũng được.

Bọn đệ tử nghe sư nương nói vậy chẳng một ai dám tự nhận mình nhát gan sợ chết, liền đồng thanh nói:

– Sư phụ cùng sư nương đã ra lệnh, bọn đệ tử có phải nhảy vào đống lửa cũng quyết không lùi bước.

Nhạc phu nhân nói:

– Vậy là hay lắm! Việc này không thể chậm tr được. Ai nấy phải thu xếp cho mau, chỉ trong vòng nửa giờ là hạ sơn đó.

Bà liền đi thăm bệnh thế Lệnh Hồ Xung, thấy hắn chỉ còn thoi thóp thở, dường như sắp chết đến nơi. Tuy trong lòng bà rất đỗi đau thương, song lúc này phái Hoa Sơn lâm vào đại họa. Đào cốc ngũ quái không biết quay lại lúc nào, bà chẳng thể vì một mình Lệnh Hồ Xung mà để cho toàn phái từ trên xuống dưới phải tuyệt diệt. Bà liền sai Lục Đại Hữu đem Lệnh Hồ Xung vào tiểu xá để tiện việc chăm sóc.

Bà dặn gã:

– Đại Hữu! Chúng ta vì đại kế cả trăm năm của bản phái mà phải lên núi Tung Sơn lý luận với Tả minh chủ. Chuyến này đi cực kỳ nguy hiểm. Ta mong rằng dưới sự hướng dẫn của sư phụ ngươi chính nghĩa được tỏ rõ, thầy trò bình yên trở về. Thương thế Xung nhi cực kỳ trầm trọng. Ngươi ráng mà chiếu cố cho gã. Nếu có ngoại địch tới nơi, các ngươi phải hết mình mà nhường nhịn, đừng để chết uổng.

Lục Đại Hữu sa lệ vâng lời.

Gã ra đứng cửa núi khom lưng tin tống sư phụ, sư nương cùng anh em xuống núi rồi buồn rầu trở về phòng ngồi bên giường Lệnh Hồ Xung.

Cả một tòa Hoa Sơn cao ngất bây giờ chỉ còn lại một mình gã và đại sư ca Lệnh Hồ Xung nằm mê man bất tỉnh.

Lục Đại Hữu thấy màn đêm buông xuống trong lòng lại càng kinh hãi. Gã xuống bếp nấu một nồi cháo, múc ra bát nâng Lệnh Hồ Xung ngồi dậy cho hắn ăn được hai miếng.

Đến miếng thứ ba Lệnh Hồ Xung phun ra hết. Cháo trắng biết thành đỏ, vì máu tươi trong ngực nôn ra.

Lục Đại Hữu sợ hãi vô cùng. Gã đỡ Lệnh Hồ Xung nằm xuống đặt bát cháo xuống bàn, rồi ngồi nhìn bóng đêm bên ngoài cửa sổ mà thộn mặt ra.

Không hiểu gã ngồi như vậy bao lâu, bỗng nghe đường xa có tiếng cú mèo vọng lại.

Đang lúc ngủ gà ngủ gật, Lục Đại Hữu khủng khiếp vô cùng bụng bảo dạ:

– Ta thường nghe người nói: Cú mèo kêu đêm là nó đang đếm lông mi bệnh nhân. Nó đếm xong được hoàn toàn là bệnh nhân phải chết.

Gã liền lấy ngón tay dấy nước miếng bôi vào hai mi mắt Lệnh Hồ Xung để cú mèo khó trông rõ mà đếm cho được rành rọt.

Giữa lúc canh khuya hiu quạnh, gã càng nghĩ càng sợ, bất giác gã thò tay lấy nước miếng bôi cả lên lông mi mình.

Bỗng nghe trên đường lên núi có tiếng bước chân rất khẽ.

Lục Đại Hữu tắt phụt đèn đi rút trường kiếm ra đứng thủ ở đầu giường Lệnh Hồ Xung.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần đang chạy vào tiểu xá.

Lục Đại Hữu bở vía, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Gã nghĩ thầm:

– Địch nhân mà biết đại sư ca dưỡng thương trong này thì thật hỏng bét! Ta làm thế nào để hộ vệ cho đại sư ca được chu toàn?

Bỗng nghe thanh âm một cô gái khẽ cất lên gọi:

– Lục Hầu Nhi! Lục sư ca có trong nhà không?

Đúng là thanh âm Nhạc Linh San.

Lục Đại Hữu mừng quýnh đáp liền:

– Tiểu sư muội đấy ư? Tiểu huynh ở trong này.

Gã lật đật quẹt lửa lên thắp vào ngọn đèn dầu. Vì sung sướng quá, gã đưa cả bàn tay vào đĩa đèn, dầu dính bê bết.

Nhạc Linh San đẩy cửa bước vào hỏi:

– Tình hình đại sư ca thế nào?

Lục Đại Hữu đáp:

– Y lại thổ ra rất nhiều máu.

Nhạc Linh San chạy đến bên giường, thò tay sờ trán Lệnh Hồ Xung thì thấy nóng như lửa đốt.

Nàng chau mày nói:

– Lục hầu nhi! Sao không vuốt máu trên mép đại sư ca đi?

Lục Đại Hữu nói:

– Được được!

Rồi lấy khăn tay nhẹ nhàng lau sạch vết máu cho Lệnh Hồ Xung.

Lệnh Hồ Xung đột nhiên lên tiếng:

– Tiểu sư muội!… Đa tạ tiểu sư muội!

Nhạc Linh San thấy hai mắt hắn nhắm nghiền, không ngờ hắn biết nói vậy thì nàng vừa kinh hãi vừa mừng thầm, dịu dàng hỏi:

– Đại sư ca! Đại sư ca thấy thế nào?

Lệnh Hồ Xung đáp:

– Sáu… sáu con dao… đang cắt lục phủ ngũ tạng ta…

Nhạc Linh San lấy trong bọc ra một gói vải khẽ nói:

– Đại sư ca! Đây là “Tử Hà bí lục”. Gia gia bảo…

Lệnh Hồ Xung ngắt lời:

– Tử hà bí lục ư?

Nhạc Linh San đáp:

– Chính thị! Gia gia bảo trong mình đại sư ca bị nội lực của sáu tay cao thủ bàng môn hành hạ, cần được môn nội công tâm pháp tối cao của bản phái hóa giải mới xong. Lục hầu nhi! Lục sư ca đọc từng chữ một cho đại sư ca nghe đi! Còn chính mình Lục hầu nhi chớ có luyện tập. Gia gia mà biết ra thì hậu quả tới đâu Lục hầu nhi biết rồi chứ?

Lục Đại Hữu cả mừng đáp:

– Tiểu huynh là cái thá gì mà dám luyện môn nội công tâm pháp tối cao vô thượng của bản phái?

Tiểu sư muội cứ yên tâm. ân sư vì muốn cứu mạng cho đại sư ca nên quyết định phá lệ truyền thụ bí lục cho ỵ Như vậy bệnh thế y có cơ cứu vãn được.

Nhạc Linh San nói:

– Vụ này Lục hầu nhi không được tiết lộ với bất cứ một ai. Tiểu muội lấy cắp pho bí lục nầy ở dưới gối đầu của gia gia đó.

Lục Đại Hữu kinh hãi lắp bắp hỏi:

– Tiểu sư muội ăn cắp bí lục về nội công của sư phụ ửLão gia mà biết ra thì làm thế nào?

Nhạc Linh San đáp:

– Còn làm thế nào nữa? Chẳng lẽ gia gia lại giết tiểu muội ư? Nhiều lắm là gia gia mắng cho một chập hay đánh cho một trận. Giả tỷ vụ này mà cứu sống được đại sư ca thì gia gia và má má vui mừng chắc không nói gì nữa.

Lục Đại Hữu nói:

– Phải rồi, phải rồi… hiện giờ việc cứu mạng cho đại sư ca là cần nhất.

Lệnh Hồ Xung bỗng lên tiếng:

– Tiểu sư muội! Tiểu sư muội hãy đem về… trả lại cho sư phụ.

Nhạc Linh San lấy làm kỳ hỏi:

– Tiểu muội ăn cắp được bí lục đâu phải chuyện dễ dàng, lại đang đêm chạy mấy chục dặm đường trên núi về đây. Tại sao? Tại sao đại sư ca lại không muốn… đây không phải là học lén võ công mà là để cứu mạng.

Lục Đại Hữu cũng nói:

– Phải đó! Đại sư ca không cần luyện hết, chỉ cần vừa đủ để trục tà khí của lục quái ra ngoài rồi đem bí lục trả về sư phụ. Đại sư ca là đại đệ tử của chưởng môn thì “Tử Hà bí lục” sớm muộn gì cũng để lại cho đại sư ca mà thôi. Vụ này có can hệ gì?

 

Hồi 69

Rời Tiểu Xá Gặp Điền Bãi Quang

Lệnh Hồ Xung nói:

– Ta… thà chết chứ không trái mệnh sự Sư phụ đã nói ta không thể… học “Tử hà thần công” này được. Tiểu… sư muội! Tiểu sư muội…

Hắn gọi luôn mấy tiếng tiểu sư muội rồi không tiếp khí được lại ngất đi.

Nhạc Linh San sờ mũi hắn thấy hơi thở rất yếu ớt tuy chưa đến nỗi tắt thở. Nàng thở dài nhìn Lục Đại Hữu nói:

– Đại sư ca thật là cố chấp. Chẳng lẽ gia gia thấy y chết mà không chịu cứu, cứ giương mắt lên nhìn hay sao? Tiểu muội phải chạy về kẻo trời sáng không kịp tới quán trọ thì gia gia cùng má má tất lo âu nóng nảy vô cùng. Lục sư ca ráng khuyên đại sư ca dù sao cũng phải nghe lời tiểu muội mà luyện tập pho “Tử hà bí lục” nầy… đừng phụ lòng… tiểu muội.

Nàng nói đến đây thẹn đỏ mặt lên nói tiếp:

– Tiểu muội suốt đêm bôn ba vất vả…

Lục Đại Hữu nói ngay:

– Tiểu huynh nhất định khuyên y cho bằng được. Tiểu sư muội! Sư phụ cùng anh em hiện giờ cư trú ở đâu?

Nhạc Linh San đáp:

– Mọi người đang ngủ trọ trong quán Bạch Mã.

Lục Đại Hữu nói:

– Thế ra đã cánh đây 60 dậm. Tiểu sư muội khứ hồi 120 dặm mà lại phải bôn ba suốt đêm, vất vả biết chừng nào? Đại sư ca chắc vĩnh viển không bao giờ quên được công trình của tiểu sư muội.

Nhạc Linh San mắt đỏ hoe nói:

– Tiểu sư muội chỉ mong đại sư ca chóng khỏi bệnh là trong lòng thỏa mãn lắm rồi. Còn tiểu muội vất vả y có nhớ đến hay không cũng chẳng quan hệ gì.

Nàng nói xong đặt cuốn “Tử hà bí lục” xuống đầu giường Lệnh Hồ Xung, chăm chú nhìn hắn một lúc nữa rồi chạy đi.

Sau chừng nửa giờ, Lệnh Hồ Xung tỉnh lại. Hắn vẫn không mở mắt ra, chỉ cất tiếng gọi:

– Tiểu sư muội! Tiểu… sư muội!…

Lục Đại Hữu nói:

– Tiểu sư muội đi rồi.

Lệnh Hồ Xung gào lên:

– Đi rồi ư?

Đột nhiên hắn ngồi nhỏm dậy. Tay nắm lấy vạt áo trước ngực Lục Đại Hữu.

Lục Đại Hữu giật nẩy mình nói:

– Tiểu sư muội xuống núi đi rồi. Nàng .. nói là phải về tới quán trọ trước khi trời sáng, sợ sư phụ cùng sư nương không thấy đâu sẽ nóng lòng lo âu. Đại sư ca! Đại sư ca hãy nằm xuống mà nghỉ.

Lệnh Hồ Xung dường như chẳng để vào tai những lời giải thích của Lục Đại Hữu. Hắn tự nói để mình nghe:

– Nàng… đi rồi! Nàng đi ở với Lâm sư đệ một chỗ ư?

Lục Đại Hữu đáp:

– Y ở cùng với sư phụ cùng sư nương.

Lệnh Hồ Xung mở bừng mắt, trợn ngược lên. Da mặt co rúm lại.

Lục Đại Hữu sợ hãi vô cùng ma không dám cựa cạy. Gã nói khẽ:

– Đại sư ca! Tiểu sư muội rất quan tâm đến đại sư cạ Nửa đêm y chạy từ quán Bạch Mã về đây. Y là một cô gái nhỏ tuổi mà phải bôn ba đường rừng suốt đêm cả đi lẫn về 120 dặm. Tình nghĩa đó thật là tha thiết! Lúc y lên đường có dặn đi dặn lại tiểu đệ thế nào cũng phải khuyên đại sư ca luyện pho Tử Hà nầy cho bằng được. Vậy đại sư ca đừng phụ tấm lòng tha thiết của y.

Lệnh Hồ Xung hỏi:

– Y bảo vậy ư?

Lục Đại Hữu đáp:

– Phải rồi! Chẳng lẽ tiểu đệ còn nói dối đại sư ca nữa hay sao?

Lệnh Hồ Xung kiệt lực không chống được nữa ngã ngửa về phía sau đánh huỵch một cái. Đầu đụng vào thành giường khá mạnh mà hắn không biết đau đớn gì nữa.

Lục Đại Hữu giật nẩy mình lên. Gã chậm rãi nói:

– Đại sư ca! Tiểu đệ đọc cho đại sư ca nghe đây!

Gã cầm pho Tử Hà bí lục lật trang đầu ra đọc:

– Cái lo của con người là tính nóng nảy, tính dâm đãng, tính xa xỉ, tính tàn khốc, tính hiếu chiến. Nóng nảy thì khí nhộn nhạo mà loạn thần trí. Thần trí rối loạn thì khí kiệt. Dâm đãng thì tinh khí tiết ra và linh hồn nhọc mệt. Tinh kiệt thì hồn tiêu. Xa xỉ thì chân nguyên ly tán mà để phách uế tạp. Tàn khốc thì mất lòng nhân mà tự công tâm nên tâm tính thất thường mà tinh thần hư hao. Hiếu chiến thì tâm động mà ý loạn những điều này là dao cắt thịt, là rìu búa chặt xương người.

Lệnh Hồ Xung hỏi:

– Ngươi đọc cái gì vậy?

Lục Đại Hữu đáp:

– Đó là chương thứ nhất về “Tử Hà bí lục”.

Đoạn gã đọc tiếp:

– Phải bỏ những tính khí nóng nẩy, trở lại ôn hòa. Ngừa dâm đãng, tu dưỡng tâm thần… Bỏ xa xỉ theo điều kiêm ước. Giảm ăn uống đồ tanh tưởi…

Lục Đại Hữu hắng giọng đọc tiếp:

– Minh thiên cổ, ẩm ngọc lượng. Đãng hoa trì, khấu kim lương. Cứ thế mà làm sẽ thành công được một phần.

Lệnh Hồ Xung tức giận nói:

– Đây là bí mật môn phái ta không được truyền thụ cho ai… vậy mà ngươi dám đọc loạn lên như vậy là phạm môn quỵ. cất ngay đi!

Lục Đại Hữu nói:

– Đại sư ca! Bậc đại trượng phu gặp lúc cấp sự phải biết tòng quyền, không nên câu nệ tiểu tiết.

Hiện giờ việc cứu mạng là cần kíp. Tiểu đệ đọc tiếp cho đại sư ca nghe: “Trên đây là tổng tắc phần trên chương đầu. Còn phần dưới sẽ nói kỹ về phép luyện khí công. Minh thiên cổ, ẩn ngọc tương là thế nào cùng Đãng hoa trì, Khấu ngọc lương ra sao?

Lệnh Hồ Xung mới nghe mấy câu đó biết ngay đây đúng là “Tử Hà bí lục”. Những câu “Minh thiên cổ, ẩn ngọc tương, Đãng hoa trì, Khấu ngọc lương”, hồi nhỏ hắn đã nghe thấy sư phụ cùng sư nương nói tới mà chẳng hiểu là cái gì. Bây giờ hắn mới biết đó là những yếu quyết về nội công thượng thặng của bản phái.

Đột nhiên hắn lớn tiếng quát:

– Câm miệng đi!

Lục Đại Hữu chưng hửng. Gã ngẩng đầu lên hỏi:

– Đại sư ca!… Đại sư ca làm sao thế?… Có chỗ nào khó chịu?

Lệnh Hồ Xung tức giận gắt lên:

– Ta nghe ngươi đọc bí lục về nội công của sư phụ nên khắp mình chỗ nào cũng khó chịu… ngươi muốn hãm ta vào vòng bất trung bất nghĩa phải không?

Lục Đại Hữu ngạc nhiên đáp:

– Không không! Có điều chi bất trung bất nghĩa đâu?

Lệnh Hồ Xung nói:

– Bữa trước sư phụ đã cầm pho “Tử Hà bí lục” nầy lên ngọn núi sám hối toan truyền thụ cho ta, nhưng người phát giác ra đường lối luyện công của ta không hợp… tư chất không đúng… nên mới thay đổi chủ ý…

Hắn nói tới đây hơi thở ồ ồ cực kỳ nhọc mệt.

Lục Đại Hữu nói:

– Lần này đại sư ca học để tự cứu sống chứ không phải luyện lén võ công. Như vậy có tội lỗi gì.

Lệnh Hồ Xung nói:

– Chúng ta là đệ tử coi tính mệnh mình quan trọng hơn ý chỉ của sư phụ hay sao?…

Lục Đại Hữu ngắt lời:

– Sư phụ cùng sư nương cũng mong cho đại sư ca khỏi chết. Đó là điều quan trọng nhất. Huống chi tiểu sư muội chạy chọt suốt đêm mà đại sư ca nỡ phụ tấm lòng tha thiết của y ư?

Lệnh Hồ Xung trong lòng chua xót cơ hồ trào lệ. Hắn quay mặt vào trong nói:

– Chính vì y… đem bí lục đến cho tạ. Lệnh Hồ Xung nầy đường đường một đấng trượng phu, há chịu để người ta thương đến mình ư?

Hắn nói câu này bất giác chấn động tâm thần, tự nghĩ:

– Té ra trong thâm tâm ta có lòng oán hận tiểu sư muội cùng Lâm sư đệ đã lãnh đạm với mình.

Lệnh Hồ Xung hỡi Lệnh Hồ Xung! Sao mà ngươi nhỏ nhen đến thế?

Nhưng hắn nghĩ tới Nhạc Linh San sáng mai về đến quán trọ sẽ cùng Lâm Bình Chi họp mặt sóng vai cùng lên núi Tung Sơn. Đường xa ngàn dặm hai người có biết bao nhiêu là lời to tiếng nhỏ, hát biết bao nhiêu khúc sơn ca, lòng hắn se lại, làm thế nào cũng không xua đuổi những cảnh đau lòng ám ảnh.

Lục Đại Hữu nói:

– Đại sư ca! Đại sư ca nghĩ thế là sai. Tiểu sư muội ở với đại sư ca từ thuở nhỏ… hai người thân nhau chẳng khác gì tình huynh muội…

Lệnh Hồ Xung lẩm bẩm:

– Ta không muốn làm huynh muội với nàng.

Nhưng hắn không nói ra miệng.

Bỗng nghe Lục Đại Hữu nói tiếp:

– Bây giờ tiểu đệ đọc lại. Đại sư ca lẳng lặng nghe. Một lần không nhớ thì tiểu đệ đọc mấy lần… Cái lo của con người là tính nóng nẩy, tính xa xỉ, tính dâm đãng, tính tàn khốc…

Lệnh Hồ Xung lớn tiếng chặn họng:

– Đừng đọc nữa!

Lục Đại Hữu nói:

– Dạ dạ! Đại sư ca! Vì muốn cho đại sư ca mau khỏi, bữa nay tiểu đệ đành không vâng lời.

Những tội lỗi phản bội sư mạng một mình tiểu đệ xin gánh hết. Đại sư ca quyết ý không nghe, tiểu đệ cũng nhất định cứ đọc hoài. Pho “Tử Hà bí lục này” đại sư ca không đụng đến một đầu ngón tay và những lời ghi chép về tâm pháp đại sư ca không ngó tới một chữ thì còn tội lỗi gì. Đại sư ca nằm liệt giường đau bệnh hoạn. Cái đó kêu bằng mình không tự chủ được mình, mà là Lục Đại Hữu nầy cưỡng bách đại sư ca phải luyện công… Cái lo của con người ta là tính nóng nảy, tính dâm đãng, tính xa xỉ, tính tàn khốc, tính hiếu chiến.

Rồi gã cứ đọc thao thao bất tuyệt.

Lệnh Hồ Xung muốn không nghe nhưng từng câu từng chữ cứ lọt vào tai. Sáu luồng chân khí trong thân thể hắn xung đột nhau mà sức kiềm chế lại quá bạc nhược. Hắn tự biết chẳng còn sống được mấy giờ nữa.

Lục Đại Hữu đọc pho “Tử Hà bí lục” từ đầu đến cuối hết một lượt Lệnh Hồ Xung đã quyết tâm không chịu tu luyện, nhưng lại nghĩ rằng dù sao mình cũng mang tiếng là coi trộm sách của sư phụ rồi.

Giả tỷ mình bị thương nặng mà chết. Không ai biết đến là mình quyết chí chẳng chịu tu luyện, họ chỉ bảo là mình luyện không thành rồi cười cho thúi óc. Lục sư đệ chỉ vì hảo tâm muốn cứu mạng cho mình mà mình lại quyết ý muốn chết thì không khỏi mang tiếng bất nghĩa.

Đột nhiên Lệnh Hồ Xung lớn tiếng rên rỉ.

Lục Đại Hữu kinh hãi hỏi:

– Đại sư ca! Đại sư ca thấy thế nào?

Lệnh Hồ Xung đáp:

– Ngươi… gối đầu cao lên cho ta!

Lục Đại Hữu dạ một tiếng rồi đưa hai tay nâng đầu hắn cao lên.

Lệnh Hồ Xung phóng tay ra một cách đột ngột. Hắn ngưng tụ chân khí toan đâm vào huyệt đản trung trước ngực Lục Đại Hữu.

Lục Đại Hữu vì hai tay nâng đỡ đầu Lệnh Hồ Xung, để ngực hở ra, gã không ngờ đại sư ca thân cận với mình như anh em ruột lại hạ thủ điểm huyệt một cánh đột ngột, không kịp né tránh.

Lệnh Hồ Xung tuy đang ở trong tình trạng bệnh nặng, song đâm ra một cái trúng liền.

Lục Đại Hữu muốn hắng đặng một cái cũng không ra tiếng. Người gã nhủn ra nằm rủ ngay xuống lò sưởi.

Lệnh Hồ Xung nhăn nhó cười nói:

– Lục sư đệ! Tiểu huynh có điều không phải với sư đệ. Lục sư đệ hãy nằm đây. Chỉ trong vòng vài giờ… là huyệt đạo.. tự nhiên giải khai.

Hắn cố gượng ngồi dậy bước xuống giường ngưng thần dòm ngó pho “Tử Hà bí lục” , buông tiếng thở dài, rồi lê đến bên cửa. Hắn liền cầm khúc cây róng cửa làm gậy chống đi ra ngoài.

Lục Đại Hữu nóng nảy la gọi:

– Đại.. đại… đâu..

Gã muốn hỏi: “Đại sư ca đi đâu đấy?”, nhưng bị điểm huyệt không nói nên lời.

Lệnh Hồ Xung khí lực bạc nhược, song cái đó chỉ làm cho chân tay hắn mềm nhũn, chứ không phải toàn thân bị tê liệt.

Lệnh Hồ Xung nghe Lục Đại Hữu la, quay lại đáp:

– Lục sư đệ! Lệnh Hồ Xung nầy dời bỏ pho bí lục xa chừng nào hay chừng ấy khiến cho người ngoài khỏi thấy thi thể ta nằm chết bên pho sánh bí truyền rồi đồn đại ta luyện lén thần công… chưa thành đã chết…

Hắn nói tới đây, huyết trong trái tim nhộn nhạo, ọe một tiếng rồi hộc máu tươi ra.

Lệnh Hồ Xung không dám nói nhiều, hắn sợ nếu còn chần chờ để khí lực kiệt quệ thêm thì không tài nào dời khỏi căn nhà nhỏ này được. Hắn chống cây róng cửa nhích dần từng bước. Sau mỗi bước hắn phải dừng lại lấy hơi để tiếp tục cất bước. Một là hắn đang độ thanh niên sung sức, hai là tính khí quật cường chống đỡ cho khỏi ngã nên hắn vẫn từ từ lê đi được.

Lệnh Hồ Xung đi được chừng hơn mười trượng phải chống cây róng cửa đứng lại thở một hồi.

Sau chừng nửa giờ, Lệnh Hồ Xung đã đi được hơn nửa dặm thì mắt nẩy đom đóm, trời đất quay cuồng, người hắn cơ hồ té xuống.

Bỗng nghe trong bụi cỏ rậm trước mặt có tiếng người rên la, Lệnh Hồ Xung run lên. Trời tối đen, gã không nhìn rõ là ai, bụng bảo dạ:

– – trên đỉnh núi Hoa Sơn nầy dĩ nhiên chỉ có người nhà chứ không phải thù.

Hắn liền cất tiếng hỏi:

– Ai đó?

Người kia lớn tiếng đáp:

– Điền Bá Quang đây mà! Có phải Lệnh Hồ Xung đó không?

Tiếp theo là những tiếng rên xiết tỏ ra gã đau đớn vô cùng.

Lệnh Hồ Xung kinh hãi hỏi lại:

– Điền… Điền huynh làm sao thế?

Điền Bá Quang đáp:

– Tại hạ chết đến nơi rồi! Lệnh Hồ huynh! Xin Lệnh Hồ huynh giúp cho một việc!… úi chao!

Đau quá!.. Lệnh Hồ huynh vung kiếm chém chết tại hạ đi.

Điền Bá Quang vừa nói vừa rên la, nhưng thanh âm rất lớn.

Lệnh Hồ Xung hỏi:

– Điền huynh bị thương hay sao?

Hai gối hắn bỗng nhũn ra té khuỵu ngay xuống, nằm lăn bên đường.

Điền Bá Quang giật mình kinh hãi hỏi:

– Lệnh Hồ huynh cũng bị thương ư? úi chao! Ai hại Lệnh Hồ huynh thế?

Lệnh Hồ Xung đáp:

– Chuyện tiểu đệ dài lắm .. Điền huynh bị ai đả thương?

Điền Bá Quang đáp:

– Trời ơi! Tại hạ không biết?

Lệnh Hồ Xung hỏi:

– Sao lại không biết?

Điền Bá Quang đáp:

– Tại hạ đang đi đường. Đột nhiên hai chân hai tay bị người nắm lấy nhấc bổng lên. Tại hạ không nhìn rõ ai mà bản lãnh thông thần đến thế? úi chao!… Đau…

Lệnh Hồ Xung cười nói:

– Té ra lại là Đào cốc lục tiên… tiểu đệ cũng bị bọn họ làm cho khốn đốn… trời ơi! Điền huynh cùng một phe với bọn họ phải không?

Điền Bá Quang hỏi lại:

– Một phe làm sao?

Lệnh Hồ Xung nói:

– Điền huynh đến yêu cầu tiểu đệ đi gặp Nghi… Nghi Lâm tiểu sư muội… bọn họ cũng đến bảo tiểu đệ đi gặp y…

Hắn vừa nói vừa thở hồng hộc.

Điền Bá Quang từ trong bụi cỏ bò ra lắc đầu thóa mạ:

– Mẹ chúng nó! Dĩ nhiên tại hạ không phải cùng phe với chúng. Bọn chúng lên núi Hoa Sơn để kiếm một người, có hỏi tại hạ người đó ở đâu. Tại hạ hỏi lại: “Kiếm ai?” Chưa dứt lời bọn chúng đã nắm được tại hạ. Bọn chúng… úi chao!… Bọn chúng bảo: “Nếu ngươi có bản lãnh thì nắm lấy bọn ta rồi mới được hỏi.”

Lệnh Hồ Xung bật cười ha hả, nhưng mới cười được hai tiếng rồi thở không thông, không cười được nữa.

Điền Bá Quang nói tiếp:

– Chúng nhấc bổng người tại hạ lên, cho đầu cúi xuống, chân chổng lên rồi… thì dù có bản lãnh thông thiên cũng chẳng thể túm lấy chúng được nữa. Mẹ kiếp! Thật là những quân xỏ lá!

Lệnh Hồ Xung nghĩ thầm:

– Thằng cha này nói vô lý. Đúng gã cùng một phe với Đào cốc lục tiên.

Hắn liền hỏi:

– Rồi sau sao nữa?

Điền Bá Quang đáp:

– Tại hạ bảo chúng: “Ta có muốn hỏi các vị đâu, chính các vị muốn hỏi ta đấy chứ! Mau buông ta rạ”

Điền Bá Quang rên lên mấy tiếng rồi kể tiếp.

Một tên trong bọn nói:

– Chúng ta đã túm được ngươi nhấc lên mà không xé ngươi thành bốn khối, há chẳng thương tổn đến oai danh của sáu vị đại anh hùng chúng ta ử”

Một tên khác nói:

– Gã bị xé thành bốn mảnh rồi có nói được nữa không?

Lại một người đáp:

– Dĩ nhiên là không nói được. Sáu anh em mình đã xé hàng trăm, hàng ngàn người thành bốn mảnh thì sau khi họ bị xé xác rồi có bao giờ nghe ai nói được câu gì nữa đâu?

Lại một tên khác nói:

– Sở dĩ họ không nói là vì chúng mình không hỏi. Giả tỷ mình hỏi họ chắc họ phải trả lời, không dám bướng bỉnh.

Lại một người khác nói:

– Họ đã bị xé thành bốn mảnh thì còn sợ cóc gì mà có dám với không dám?Chẳng lẽ họ còn sợ chúng ta xé làm tám mảnh chăng?

Người nói đầu tiên lại lên tiếng:

– Xé thành tám mảnh không phải chuyện dễ. Công phu bọn ta e rằng chưa đến trình độ đó.

Điền Bá Quang tuy thuật chuyện đứt từng khúc, nhưng gã nhớ được rành mạch giữa lúc bị trọng thương, thì hẳn lúc đó gã có ấn tượng hình ảnh sự việc rất sâu trong đầu óc.

Lệnh Hồ Xung thở dài nói:

– Sáu vị “nhân huynh” đó thật trên đời hiếm có… tiểu đê… cũng bị khổ vì họ.

Điền Bá Quang kinh ngạc hỏi:

– Té ra Lệnh Hồ huynh cũng bị thương về tay bọn họ ư?

Lệnh Hồ Xung thở dài đáp:

– Phải rồi!

Điền Bá Quang nói:

– Bọn chúng tranh biện nhau hoài, cứ để người tại hạ tòn ten trên không. Chẳng dấu gì Lệnh Hồ huynh, lúc đó tại hạ sợ quá liền lớn tiếng: “Nếu xé ta làm bốn mảnh nhất định ta không chịu nói”. Khi đó dù miệng còn nói được, nhưng ta nhất định không thèm nói.

Gã kể tiếp:

– Một tên trong bọn liền bảo: “Khi ngươi bị xé thành bốn mảnh rồi, miệng ở chỗ này bụng ở chỗ khác, thì bụng nghĩ một đằng mà miệng nói một nẻo mà sao ăn khớp với nhau được?” Lệnh Hồ huynh!

Lệnh Hồ huynh thử nghĩ coi họ nói vậy có kỳ không? Tại hạ liền làm cho chúng hoang mang bằng cách la lớn: “Có hỏi thì hỏi mau đi. Ta không nhịn được nữa, phải phóng độc khí ra bây giờ.” Một tên hỏi ngay: “Ngươi phóng độc khí thế nào?” Tại hạ đáp: “Ta mà phóng ra một phát trung tiện thì thúi ghê lắm! Hễ ngửi phải là ba ngày ba đêm không nuốt cơm được nữa. Có những thức ăn ba ngày ba đêm trước cũng nôn ra hết. Ta cảnh cáo trước cho mà hay, kẻo rồi lại trách ta sao không báo trước.”

Lệnh Hồ Xung không nín được phì cười nói:

– Mấy câu đó không chừng chúng tin là thật…

Điền Bá Quang đáp:

– Đúng thế! Bốn tên nắm chân nắm tay tại hạ vừa nghe nói vậy, bất giác đều la lên một tiếng thật to, liệng tại hạ đi thật xa rồi nhảy lùi lại. Tại hạ đứng phắt lên thì thấy sáu lão già tướng mạo cực kỳ cổ quái đều đưa tay lên bịt mũi. Hiển nhiên chúng sợ tại hạ phóng trung tiện hơi độc. Lệnh Hồ huynh!

Lệnh Hồ huynh bảo sáu quái nhân đó là Đào cốc lục tiên ư?

Lệnh Hồ Xung đáp:

– Phải rồi! Trời ơi! Đáng tiếc tiểu đệ không được thông minh như Điền huynh. Giả tỷ khi đó tiểu đệ đem phóng trung tiện ra mà lừa bịp, tất bọn chúng cũng sợ thất thần mà phải bỏ chạy. Kế này của Điền huynh chẳng kém gì kế “không thành” của Gia Cát Lượng ngày xưa đã hăm được Tư Mã ý phải rút lui.

Điền Bá Quang bật lên hai tiếng cười khô khan chửi tục một câu rồi nói:

– Tại hạ biết sáu lão quái là hạng không vừa. Mình có món vũ khí lại bỏ ở chỗ Lệnh Hồ huynh sám hối. Tại hạ muốn chạy trốn không ngờ sáu lão kia tay bịt mũi mà vẫn đứng thành hàng như một bức tường chắn trước mặt tại hạ. Ha ha! Có điều chẳng tên nào dám đứng đường sau, chúng sợ tại hạ phóng trung tiện. Tại hạ thấy không thể xông về phía trước liền lập tức xoay mình. Ngờ đâu động tác của bọn này nhanh như quỉ. Không hiểu chúng chuyển mình cách nào, mà chớp mắt đã thấy chúng đứng chắn trước mắt rồi. Tại hạ trở gót luôn mấy lần vẫn không sao tránh thoát, đành phải đi giật lùi từng bước. Nhưng đi giật lùi thì thoát làm sao được. Sau cùng lùi đến vách núi, hết đất..

Sáu lão quái cao hứng cười ha hả hỏi: “Y ở đâu? Người đó ở đâu?”

Tại hạ hỏi lại: ” Các vị muốn kiếm ai?”

Sáu người đồng thanh đáp: “Bọn ta bao vây ngươi không có đường chạy trốn thì ngươi phải trả lời chúng ta chứ?”

Một tên khác nói: “Nếu ngươi bao vây được chúng ta không đường chạy trốn thì bấy giờ ngươi mới hỏi

chúng ta được và chúng ta sẽ riu ríu trả lời ngaỵ”

Một lão khác hỏi:” Gã chỉ có một người thì làm sao lại bao vây được sáu người chúng tả”

Lão nói trước giải thích “Giả tỷ bản lãnh gã rất mực cao thâm một người mà thắng được cả sáu”

Người kia lại cãi: “Thế là gã thắng chúng ta chứ không phải là bao vây được chúng ta”.

Hồi 70

Khi Lâm Tử Nắm Tay Kết Bạn

Điền Bá Quang tiếp tục kể chuyện Đào cốc lục tiên tranh luận.

Người đầu tiên lại lên tiếng:

– Nếu gã dồn chúng ta vào trong sơn động rồi đứng trấn ở ngoài cửa không cho ra nữa thì cũng là bao vây chứ gì?

Người kia cãi:

– Thế là vít vào động, không phải bao vây.

Người nói trước liền hỏi vặn:

– Nếu gã dang hai tay ra quàng cả bọn ta vào lòng có là bao vây không?

Người kia đáp:

– Một là trên cõi đời này chẳng có ai tay dài đến thế; hai là dù trên đời có dị nhân tay dài như vậy, nhưng trước mặt chúng ta đây không có hạng người đó, ba là gã này dang tay ra ôm được chúng ta vào lòng thì gọi là “ôm” chứ không bảo là vây được.

Người nói trước đứng thộn mặt ra, hết đường biện báo, nhưng lão vẫn chưa chịu thuạ Đột nhiên lão cười rộ nói:

– Còn nữa. Giả tỷ gã phóng trung tiện khiến cho chúng ta không dám chạy ra ngoài, gã quây chúng ta lại bằng luồng hơi trung tiện, chẳng lẽ cũng không phải là gã bao vây ư?

Bốn lão kia đều vỗ tay cười rộ nói:

– Phải rồi! Phải rồi! Gã này quả có phép bao vây được chúng ta.

Điền Bá Quang kể tới đây ngừng lại một chút rồi nói:

– Điền mỗ nghe bọn họ nói vậy chợt động tâm linh, liền co giò chạy ngay, vừa chạy vừa la: ” Ta vây… các người đây”. Tại hạ chắc mẩm chúng sợ hơi trung tiện không dám rượt theo, chẳng ngờ cử động của lục quái nhanh gấp mười Điền Bá Quang này. Điền mỗ chưa chạy được ba bước đã bị chúng túm lấy rồi ấn Điền mỗ phải ngồi tịt xuống phiến đá lớn. Chúng giữ rịt như vậy thì dù có phóng trung tiện thật sự, hơi cũng không tiết ra được.

Lệnh Hồ Xung không nín được bật tiếng cười ha hả, nhưng vừa cười lên hai tiếng, khí huyết đã nhộn nhạo, không cười ra tiếng nữa.

Điền Bá Quang kể tiếp: Lục quái giữ chịt Điền mỗ, rồi một lão cất tiếng hỏi:

– Trung tiện ở đâu ra?

Lão khác đáp:

– Trung tiện từ trong ruột phun ra, thuộc về “Dương minh đại trường kinh”, vậy phải điểm vào các huyệt Thương dương, Hợp cốc, Khúc trì và Nghinh hương trong người gã.

Điền Bá Quang kể tiếp:

– Lão nói rồi điểm vào bốn chỗ huyệt đạo. Lão ra ray đã mau lẹ mà nhận huyệt đạo rất đúng.

Điền mỗ chưa thấy ai thủ pháp tuyệt diệu như vậy, nên rất lấy làm bội phục. Lão điểm huyệt xong, cả sáu người thở phào một cái như cất được gánh nặng. Chúng đồng thanh nói: “Bây giờ ngươi có phóng trung tiện cũng không ra hơi thối được nữa”.

Lão vừa điểm huyệt lại nói:

– Người đó ở đâu? Nếu ngươi không nói thì vĩnh vin ta không giải huyệt đạo cho đâu. Ngươi hết đường phóng trung tiện, bụng sẽ bành chướng lên không chịu nổi.

Điền Bá Quang thở dài nói tiếp:

– Điền mỗ nghĩ thầm trong bụng: Sáu lão quái này võ công cao cường, chúng lên núi Hoa Sơn dĩ nhiên không phải kiếm hạng tầm thường Lệnh Hồ huynh! Tôn sư là vợ chồng Nhạc tiên sinh khi đó không ở trên núi, nếu hai vị về rồi thì cũng chỉ ở trong Tiên Tổ đường, chúng muốn kiếm là thấy ngay, Điền mỗ nghĩ lui nghĩ tới đoán chắc bọn này hẳn muốn kiếm Lệnh thái sư thúc tổ Phong lão tiền bối.

Lệnh Hồ Xung chấn động tâm thần vội hỏi:

– Điền huynh có bảo cho họ biết không?

Điền Bá Quang ra vẻ khó chịu đáp:

– Hừ! Lệnh Hồ huynh coi Điền mỗ là hạng người nào? Điền mỗ mê hoa đắm sắc khiến bọn giang hồ mạt sát, nhưng đã hứa lời với Lệnh Hồ huynh quyết không tiết lộ hành tung Phong lão tiền bối mà còn nói ra để mang tiếng là kẻ hứa rồi lại ăn lời nữa hay sao?

Lệnh Hồ Xung nói:

– Dạ dạ! Tiểu đệ lỡ lời, xin Điền huynh miễn trách.

Điền Bá Quang nói:

– Nếu Lệnh Hồ huynh coi Điền mỗ là kẻ chẳng ra gì thì chúng ta chặt đứt mối giao tình, từ nay không còn là bạn hữu với nhau nữa.

Lệnh Hồ Xung lẳng lặng nghĩ thầm:

– Ngươi là một tên dâm tặc hái hoa, người võ lâm ai cũng khinh miệt. Ta kết bạn với ngươi làm cóc gì. Có điều mấy lần đáng lý ngươi giết được ta mà không hạ thủ, nên ta kể như còn nợ ngươi món ân tình đó.

Đêm tối Điền Bá Quang không nhìn rõ mặt Lệnh Hồ Xung, cho là hắn đồng tình với mình liền nói tiếp:

– Bọn lục quái hỏi căn vặn Điền mỗ hoài, Điền mỗ tức quá không chịu được liền lớn tiếng: “Ta biết chỗ ở người đó rồi, nhưng ta không nói. Dẫy Hoa Sơn trùng trùng điệp điệp, hang động không biết bao nhiêu mà kể. Ta mà không nói thì các ngươi đừng hòng tì được tới nơi. Bọn lục quái nổi hung liền hành hạ Điền mỗ rất khổ sở. Từ lúc đó Điền mỗ để mặc chúng làm gì thì làm, không thèm nói nửa lời. Lệnh Hồ huynh! Bọn lục quái bản lãnh phi thường, vậy Lệnh Hồ huynh, phải mau mau báo tin cho Phong lão tiền bối hay để lão tiền bối chuẩn bị mới được.

Lệnh Hồ Xung nói:

– Chẳng giấu gì Điền huynh. Người mà Đào cốc lục tiên định kiếm đó chính là tiểu đệ, chứ không phải Phong thái sư thúc tổ.

Điền Bá Quang toàn thân run bắn lên hỏi:

– Sao? Chúng kiếm Lệnh Hồ huynh làm chi?

Lệnh Hồ Xung đáp:

– Bọn chúng cũng như Điền huynh, chịu lời ủy thác của Nghi Lâm tiểu sư muội đến tìm kiếm tiểu đệ.

Điền Bá Quang miệng há hốc không thốt nên lời!

Lệnh Hồ Xung đã hiểu Đào cốc lục tiên võ công cao cường không biết đến thế nào mà nói, nội lực chúng lại càng cổ quái, Điền Bá Quang chỉ nói sơ qua một câu Đào cốc lục tiên hành hạ gã khổ sở mà thực ra nó bao quát bao nhiêu nỗi đau đớn cực nhục không bút nào tả xiết. Chính hắn cũng bị lục quái làm cho điêu đứng ấy là vì hảo ý muốn trị thương mà còn như vậy. Đằng này họ muốn tra hỏi Điền Bá Quang thì thủ đoạn chắc phải thảm khốc gấp mười.

Hắn nghe Điền Bá Quang rên rỉ cũng thấy tội nghiệp, liền nói:

– Điền huynh thà chịu chết chứ không tiết lộ hành tung của Phong thái sư thúc tổ thì thật là người thủ tín khiến tiểu đệ khâm phục vô cùng!

Điền Bá Quang thở dài nói:

– Bao nhiêu kẻ sĩ danh môn chính phái võ lâm đều khinh miệt Điền mỗ, bữa nay mới được Lệnh Hồ huynh tán dương một câu, khiến Điền mỗ có chết cũng nhắm mắt được.

Lệnh Hồ Xung ngấm ngầm kinh hãi, bụng bảo dạ:

– Sư phụ cùng sư nương tìm gã khắp nơi để lấy đầu mà mình lại ngỏ lời tán tụng, nếu hai vị nghe thấy sẽ giận mình không biết đến thế nào?

Bỗng nghe Điền Bá Quang nói tiếp:

– Điền mỗ mà sớm biết lục quái muốn kiếm Lệnh Hồ huynh thì lập tức mách họ ngaỵ Họ mời Lệnh Hồ huynh đi, Điền mỗ chỉ việc theo sau là êm đâu đến nỗi bị chất kịch độc phát tác phải bỏ mạng tại Hoa Sơn? ồ! Lệnh Hồ huynh đã lọt vào tay lục quái, sao chúng lại không cột chân tay Lệnh Hồ huynh khiêng về cho vị tiểu sư thái kia?

Lệnh Hồ Xung thở dài đáp:

– Chuyện này dài lắm. Điền huynh vừa nói gì bị chất kịch độc phát tác, bỏ mạng tại núi Hoa Sơn?

Điền Bá Quang đáp:

– Điền mỗ đã nói với Lệnh Hồ huynh từ trước là bị trúng chất kịch độc, chỉ trong vòng một tháng phải mời được Lệnh Hồ huynh đưa về cho tiểu sư thái hội diện thì người ta mới cho thuốc giải. Hiện giờ vẫn chưa mời được Lệnh Hồ huynh muốn đánh cũng không lại. Hơn nữa còn bị lục quái hành hạ khắp người, bị thương đau đớn như dần. Đến nay tính ra chỉ còn bảy ngày nữa là chất độc phát tác.

Lệnh Hồ Xung hỏi:

– Nghi Lâm tiểu sư thái hiện giờ ở đâu? Từ đây tới đó phải đi mất mấy ngày đường?

Điền Bá Quang cả mừng hỏi lại:

– Lệnh Hồ huynh chịu đi hay sao?

Lệnh Hồ Xung đáp:

– Điền huynh đã mấy lần dung tha không giết tiểu đệ. Tuy những hành vi của Điền huynh không được chính đính song Lệnh Hồ Xung nầy chẳng thể nhìn thấy Điền huynh vì mình mà bị chết thảm. Bữa trước Điền huynh ỷ vào bản lãnh cao cường để bức bách tiểu đệ nên tiểu đệ thà chết chứ không chịu khuất phục. Còn tình thế lúc này lại khác hẳn.

Điền Bá Quang nói:

– Tiểu sư thái hiện ở Xuyên Bắc. Hỡi ôi…

Gã thở dài nói tiếp:

– Nếu hai người chúng ta lành mạnh cưỡi tuấn mã mà chạy cũng phải mất bảy ngày bảy đêm mới tới nơi. Bây giờ cả hai ta bị thương đến thế này thì đừng nói bảy ngày mà bảy mươi ngày chưa chắc đã đến.

Lệnh Hồ Xung nói:

– Tiểu đệ có ở lại trên núi cũng là chờ chết thì thà rằng đi với Điền huynh một chuyến. Không chừng nhờ hoàng thiên bảo hộ, chúng ta xuống tới chân núi mướn được xe nhanh ngựa tốt về tới Xuyên Bắc trong vòng bảy ngày cũng nên.

Điền Bá Quang cười nói:

– Bình sinh Điền mỗ làm nhiều điều ác nghiệt, sát hại không biết bao nhiêu người vô tội thì đời nào hoàng thiên còn ủng hộ nữa, trừ phi lão thiên đui mắt.

Lệnh Hồ Xung cười nói:

– Chuyện lão thiên có đui mắt có thực đấy. Đằng nào cũng chết, chúng ta cứ thử xem.

Điền Bá Quang vỗ tay nói:

– Phải đó! Gan dạ Lệnh Hồ huynh còn giỏi hơn Điền mỗ. Chết ở dọc đường hay chết trên núi Hoa Sơn cũng chẳng khác gì nhau. Chúng ta xuống núi tìm cái gì ăn đã. Điền mỗ mỗi ngày ăn chút lương khô chán quá rồi. Lệnh Hồ huynh có dậy được không? Điền mỗ lại nâng đỡ cho.

Miệng gã nói nâng đỡ người nhưng chính gã gắng gượng mãi vẫn chưa dậy được. Lệnh Hồ Xung muốn đưa tay ra dắt nhưng tý lực cũng kiệt quệ.

Hai người trong bóng tối chỉ nghe thấy hơi thở của nhau mà chẳng ai nhúc nhích, cố vận nội công mà chân lực vẫn không phát huy được chút nào. Hai người xoay xở mãi cũng chẳng ăn thuạ Đột nhiên cả hai cùng bật tiếng cười ha hả.

Điền Bá Quang nói:

– Điền mỗ ngang dọc giang hồ, suốt đời không có lấy một người tri kỷ, nay được cùng Lệnh Hồ huynh chết tại đây thật là mãn nguyện.

Lệnh Hồ Xung cười nói:

– Mai mốt sư phụ tại hạ có qua đây thấy thi thể chúng ta, chắc lão gia cho là chúng mình sau một phen ác đấu rồi cùng kiệt lực mà chết cả đôi. Ai ngờ trước khi lâm tử, chúng ta vẫn kêu huynh gọi đệ.

Điền Bá Quang chìa tay ra nói:

– Lệnh Hồ huynh! Chúng ta nắm tay nhau rồi hãy chết.

Lệnh Hồ Xung không khỏi ngần ngừ.

Điền Bá Quang nói câu nầy tỏ ý muốn cùng hắn kết bạn sinh tử. Nhưng gã là một tên đại đạo hái hoa, thanh danh tàn tạ, còn hắn là một cao đồ của danh môn thì kết giao thế nào được.

Lệnh Hồ Xung nghĩ vậy cũng đưa tay mặt ra nhưng đến nửa chừng đột nhiên dừng lại.

Điền Bá Quang không hiểu tâm ý Lệnh Hồ Xung lại cho là vì hắn bị thương quá nặng không cất nổi cánh tay nữa. Gã lớn tiếng:

– Lệnh Hồ huynh! Lệnh Hồ huynh hãy khoan tâm. Điền Bá Quang nầy đã kết giao bằng hữu với Lệnh Hồ huynh, không sinh cùng ngày thì nguyện chết cùng giờ. Lệnh Hồ huynh bị trọng thương mà chết trước, Điền mỗ quyết chẳng sống một mình.

Lệnh Hồ Xung nghe gã nói một cách thành khẩn thì trong lòng xúc động nghĩ thầm:

– Gã này kết bạn được đây. Những câu gã nói nhất định không phải là giả dối.

Hắn liền chìa tay ra nắm lấy tay phải Điền Bá Quang, cười nói:

– Điền huynh! Chúng ta dù chết cũng có bạn không đến nỗi tĩnh mịch.

Lệnh Hồ Xung vừa dứt lời, bỗng nghe phía sau có tiếng cười the thé rồi tiếng người nói:

– Đại đệ tử phái Hoa Sơn trụy lạc đến thế này ư? Hắn đi kết giao cả với một tên dâm tặc mạt lưu trên chốn giang hồ.

Điền Bá Quang quát hỏi:

– Ai?

Lệnh Hồ Xung la thầm:

– Đời ta sẽ hết trong khoảnh khắc. Ta chết cũng chẳng kể gì, nhưng làm liên lụy đến thanh danh sư phụ thì hỏng bét.

Đêm tối hắn chỉ nhìn thấy một bóng đen lờ mờ đứng ở trước mặt. Người này tay cầm trường kiếm.

ánh hàn quang lóe ra lúc nhỏ lúc lớn.

Người kia lại cười khẩy nói:

– Lệnh Hồ Xung! Bây giờ ngươi biết hối còn kịp. Hãy cầm lấy thanh kiếm này mà giết tên dâm tặc họ Điền đi thì không ai trách ngươi đã giao kết với gã.

Người đó nói rồi cắm thanh trường kiếm xuống đất đánh phập một tiếng.

Lệnh Hồ Xung thấy thanh kiếm này lưỡi lớn. Đó là kiểu kiếm thông dụng cho phái Tung Sơn. Hắn cất tiếng hỏi:

– Tôn giá là ai ở phái Tung Sơn?

Người kia đáp:

– Nhãn lực của ngươi khá đấy! Ta là Cỗ Ngang dưới trướng Đại Tung Dương thủ Phí tứ gia ở phái Tung Sơn.

Lệnh Hồ Xung hỏi:

– Té ra là Cỗ sư huynh! Tiểu đệ chưa được gặp mặt. Không hiểu tôn giá đến tệ sơn có việc gì?

Cỗ Ngang đáp:

– Chưởng môn sư bá sai ta đến Hoa Sơn tuần tra để xem đệ tử phái Hoa Sơn có tệ hại như lời đồn đại thật không? Ha ha! Không ngờ vừa lên tới núi Hoa Sơn đã nghe thấy ngươi cùng tên dâm tặc ngỏ lời kết phủ kết giao.

Điền Bá Quang cất tiếng thóa mạ:

– Tên cẩu tặc kia! Ngươi đã có cái gì hay ở phái Tung Sơn chưa? Sao không kiểm điểm thân mình lại đi vạch vòi kẻ khác?

Cỗ Ngang giơ chân lên đá vào đầu Điền Bá Quang đánh huỵch một tiếng rồi quát mắng:

– Mi chết đến gáy rồi mà miệng còn nói láo!

Điền Bá Quang lại thóa mạ luôn một hồi bằng những danh từ “quân cẩu tặc”, “quân thối tha”, “quân chó đẻ”.

Cỗ Ngang muốn giết gã thật d như trở bàn tay, nhưng y cố ý chưa hạ thủ để sỉ nhục Lệnh Hồ Xung một phen, liền cười nhạt nói:

– Lệnh Hồ Xung! Ngươi cùng tên giặc thối tha ý hiệp tâm đầu, chắc là không chịu giết gã chứ?

Lệnh Hồ Xung tức giận lớn tiếng:

– Ta giết hay không giết gã thì có liên quan gì đến ngươi? Ngươi có giỏi thì chém chết Lệnh Hồ Xung nầy đi. Bằng hèn nhát thì mau mau cúp đuôi cút khỏi Hoa Sơn.

Cỗ Ngang nói:

– Ngươi nhất định không giết tên dâm tặc để kết bạn với gã chăng?

Lệnh Hồ Xung nói:

– Bất luận ta kết bạn với ai cũng được, nhưng nhất định không thèm kết bạn với ngươi.

Điền Bá Quang cười ha hả nói:

– Hay quá! Hay quá!

Cỗ Ngang nói:

– Ngươi nhất định chọc giận ta để ta vung kiếm chém cả đôi, nhưng trong thiên hạ khi nào có chuyện dễ dàng thế? Ta muốn lột trần hai ngươi cột vào nhau rồi điểm á huyệt các ngươi để đem ra công bố trước giang hồ nói là một tên râu rậm một tên mặt trắng đang làm việc “cẩu thả” thì bị bắt. Ha ha! Lão Nhạc Bất Quần giả nhân giả nghĩa ở phái Hoa Sơn trước nay đeo bộ mặt giả dối làm nhà đạo học tiên sinh để bịp người. Từ đây trở đi thử xem lão còn dám xưng là Quân tử kiếm nữa không?

Lệnh Hồ Xung nghe gã nói tức quá ngất đi.

Điền Bá Quang thóa mạ:

– Quân chó…

Hắn định nói quân chó đẻ nhưng chưa kịp thốt ra lời thì bị Cỗ Ngang đá trúng vào huyệt đạo sau lưng, không thốt ra lời được nữa.

Cỗ Ngang cười ha hả đưa tay ra cởi áo Lệnh Hồ Xung.

Bỗng nghe thanh âm trong trẻo véo von của một thiếu nữ từ phía sau cất lên hỏi:

– Ô kìa! Vị đại ca kia! Làm gì thế này?

Cỗ Ngang giật mình, quay đầu nhìn lại thì thấy bóng một thiếu nữ đứng đó. Gã liền hỏi lại:

– Cô nương đến đây làm chi?

Điền Bá Quang nghe thanh âm thiến nữ, mừng thầm trong bụng la lên:

– Tiểu… Tiểu sư phụ! Tiểu sư phụ đến đây vừa khéo! Quân chó đẻ này toan gia hại.. Lệnh Hồ đại ca của tiểu sư phụ đó.

Nguyên thiếu nữ này chính là Nghi Lâm. Điền Bá Quang toan nói: “Quân chó đẻ này toan gia hại Điền mỗ”, nhưng hắn lại nghĩ mình đối với Nghi Lâm chẳng có phân lạng nào, liền đổi ra “toan gia hại Lệnh Hồ đại ca”.

Nghi Lâm nghe nói người đang nằm dưới đất là Lệnh Hồ đại ca của cô thì trong lòng nóng nảy vô cùng, cô nhảy vọt đến trước mặt hắn, hốt hoảng gọi:

– Lệnh Hồ đại ca!… Đại ca làm sao thế?

Cỗ Ngang thấy cô để hết tinh thần vào Lệnh Hồ Xung, không có ý đề phòng chút nào, gã liền phóng ngón tay trái điểm vào huyệt đạo dưới nách cô.

Ngón tay gã sắp chạm vào áo Nghi Lâm thì đột nhiên phía sau cổ áo gã rít chặt lại, người gã bị nhấc bổng lên cánh mặt đất đến vài thước.

Cổ Ngang giựt mình kinh hãi, huých khuỷu tay phải về phía sau nhưng huých không trúng người đối phương. Gã liền phóng trái ngược lại cũng sểnh nốt. Gã sợ quá, xoay cả hai tay ra chiêu cầm nã.

Giữa lúc ấy, cổ họng gã không phát huy được mảy may khí lực nào nữa.

Lệnh Hồ Xung dần dần tỉnh lại. Hắn nghe tiếng một cô gái đang la gọi ra chiều cấp bách:

– Lệnh Hồ đại ca! Lệnh Hồ đại ca!

Hắn nhớ mang máng đây là âm điệu Nghi Lâm, liền mở bừng mắt ra. Dưới ánh sao lờ mờ, hắn ngó thấy bộ mặt trái xoan da trắng như tuyết chỉ cách mắt hắn chừng một thước. Chẳng phải Nghi Lâm thì còn ai vào đấy?

Bỗng lại nghe tiếng cười oang oang như lệnh vỡ cất lên hỏi:

– Lâm nhi! Con quỷ ốm nhắt này là Lệnh Hồ Xung đấy ư?

Lệnh Hồ Xung đưa mục quang nhìn về phía phát ra thanh âm, bất giác hắn giật nảy mình lên. Người đứng đó là một nhà sư cao lớn, to béo phi thường, coi chẳng khác pho tượng hộ pháp.

Nhà sư này thân hình ít ra co đến bảy thước, mình mặc áo cà sa đại hồng. Tuy trong bóng đêm, Lệnh Hồ Xung cũng nhìn rõ màu áo đỏ tươi như máu. Nhà sư đang nắm cổ Cỗ Ngang bằng tay trái nhấc bổng lên. Chân tay gã này mềm nhũn rũ xuống. Gã không cựa quậy gì nữa, chẳng hiểu còn sống hay đã chết rồi.

Nghi Lâm cất tiếng đáp:

– Gia gia ơi! Y… y chính là Lệnh Hồ đại ca, nhưng chẳng phải là người ốm o bịnh hoạn dâu.

Cô vừa nói vừa ngưng thần nhìn Lệnh Hồ Xung. Bao nhiêu mối yêu thương lộ ra hai khóe mắt, tựa hồ muốn đưa tay ra vuốt ve mặt hắn, nhưng lại không dám.

Lệnh Hồ Xung rất lấy làm kỳ tự hỏi:

– Nàng là một vị tiểu ni cô, sao lại kêu nhà sư to lớn kia là gia giả Nhà sư có con gái đã là một điều kỳ dị, cô con lại là một vị tiểu ni cô thì càng quái lạ hơn nữa!

Nhà sư to lớn cười hô hố nói:

– Ta cứ tưởng ngươi ngày thương đêm nhớ Lệnh Hồ Xung tất gã phải là thằng trai khôi ngô kỳ vỹ khác thường, té ra là một cái bị thịt bị kẻ khác đánh cho không trả đòn được, liền nằm đơ giả chết.

Hạng ốm o này, ta chẳng thèm nhận làm nữ tế đâu. Bỏ mặc gã, chúng ta đi thôi!

Nghi Lâm vừa bẽn lẽn vừa nóng nảy hỏi lại:

– Ai ngày thương đêm nhớ ỷ Gia gia… lại nói nhăng rồi. Gia gia muốn đi thì… cứ tự ý ra đi. Gia gia không muốn… không muốn…

Cô định nói không muốn nhận làm nữ tế, nhưng ngượng nghịu không dám thốt ra.

Lệnh Hồ Xung nghe nhà sư mắng mình là gã “ốm o” lại nhiếc móc mình là “bị thịt” thì tức giận vô cùng, lên tiếng đáp:

– Lão đi thì đi! Ai cần lão hỏi han đến?

Điền Bá Quang hốt hoảng la lên:

– Không đi được! Không đi được!

Lệnh Hồ Xung hỏi:

– Lão đi thì mặc kệ lão, sao lại không được?

Điền Bá Quang đáp:

– Thuốc giải độc cho Điền mỗ còn ở trong mình y, nếu y bỏ đi thì cái mạng này há chẳng “ô hô! Ai

tai”?

Lệnh Hồ Xung nói:

– Tiểu đệ đã nói sẽ chết theo Điền huynh cho có bạn. Điền huynh có bị chất độc phát tác mà phải uổng mạng thì tiểu đệ cũng tự vẫn luôn.

Nhà sư lại nổi lên tràng cười hô hố nói:

– Hay lắm! hay lắm! Té ra thằng lỏi này có cốt cách một trang hán tử. Lâm nhi! Gã hợp tính ta lắm!

Nhưng có điều ta chưa rõ là gã có biết uống rượu không?

Nghi Lâm chưa kịp trả lời thì Lệnh Hồ Xung đã lớn tiếng:

– Dĩ nhiên thích rượu lắm! Sao lại không uống? Lão gia đây sáng uống chiều uống, cả lúc nằm mơ cũng uống nữa. Đại hòa thượng! Lão mà thấy ta uống rượu thì chẳng cần cóc gì đến cấm giới: giới huân, giới tửu, giới sát, giới thâu đạo, giới tát hoang của nhà sư nữa.

Hồi 71

Trị Nội Thương Bất Giới Ra Tay

Nhà sư to béo cười ha hả nói:

– Lâm nhi! Ngươi bảo cho gã biết pháp danh gia gia là gì đi!

Nghi Lâm mỉm cười nói:

– Lệnh Hồ đại ca! Pháp danh gia gia tiểu muội là Bất Giới. Tuy lão nhân gia ở trong cửa phật nhưng bao nhiêu giới luật thanh qui chẳng giữ một thứ gì nên mới lấy pháp danh như vậy, xin đại ca đừng cười. Lão nhân gia ăn mặn, giết người lấy tiền, chẳng từ một thứ gì, mà còn… còn sinh ra tiểu muội nữa.

Nàng nói tới dây không nhịn được bật tiếng cười hích hích.

Lệnh Hồ Xung cũng cười ha hả nói:

– Hòa thượng như vậy mới khiến cho người ta thích thú!

Hắn vừa nói vừa gắng gượng đứng lên nhưng không đủ sức, Nghi Lâm vội đưa tay ra đỡ lấy hắn.

Tuy nàng là một vị ni cô xinh đẹp lả lướt nhưng cũng có võ công, đừng nói nâng đỡ mà dù xách cả người hắn lên cũng chẳng khó gì.

Lệnh Hồ Xung cười hỏi:

– Lão bá ơi! Lão bá làm hết mọi sự sao không cả gan trở về trần tục mà còn mặc áo cà sa làm chi?

Bất Giới đáp:

– Cái đó ngươi không hiểu được. Chính vì lẽ ta chẳng kiêng kỵ một điều gì nên mới cần làm hòa thượng. Ta cũng như ngươi đem lòng yêu cả ni cô xinh đẹp.

Nghi Lâm nói xen vào:

– Gia gia lại nói nhăng rồi.

Lúc nàng nói câu này mặt đỏ bừng lên, nhưng may ở trong đêm tối người không nhìn rõ.

Bất Giới nói:

– Bậc đại trượng phu làm việc phải cho quang minh lỗi lạc đã làm ai là làm, ai chê cười cũng mặc, ai trách mắng cũng cóc cần. Bất Giới hòa thượng đường đường tấm thân nam tử thì còn sợ gì ai?

Cả Lệnh Hồ Xung lẫn Điền Bá Quang đều reo lên:

– Đúng lắm! Đúng lắm!

Bất Giới nghe hai gã tán dương lại càng cao hứng nói tiếp:

– Vị ni cô xinh đẹp đó là má má con nhỏ này.

Lệnh Hồ Xung lẩm bẩm:

– Té ra Nghi Lâm tiểu sư muội là con nhà sư, má má nàng cũng là ni cô.

Bất Giới nói tiếp:

– Khi trước ta mới là tên đồ tể giết heo mổ bò, đã đem lòng yêu má má y, nhưng má má y không thèm nhìn nhỏi gì đến. Ta không còn cách nào khác đành phải làm sự Ta nghĩ rằng ông sư bà vải là người cùng nhà. Bà không yêu đề tể chắc là phải yêu nhà sư.

Nghi Lâm tắc miệng nói:

– Gia gia! Gia gia bấy nhiêu tuổi đầu mà miệng còn lém lỉnh như trẻ nít.

Bất Giới nói:

– Ta nói vậy không phải hay sao? Nhưng khi ấy ta không nghĩ tới đã là sư thì chẳng những không thể gần đàn bà mà cả bà vải cũng không được. Ta cùng má má ngươi yêu nhau rồi sự kề cận lại càng khó khăn. Ta định không làm sư nữa, nhưng sư phụ ta bảo ta có căn cơ làm đệ tử chân chính nhà Phật, người không cho hoàn tục. Má má ngươi cũng đâm liều, vì lòng chân thành của ta làm cho mụ cảm động. Có thế mới sinh ra ngươi. Xung nhi! Ngày nay ngươi được tùy tiện. Ngươi thương yêu tiểu ni cô nầy bất tất phải làm hòa thượng.

Lệnh Hồ Xung bẽn lẽn vô cùng, bụng bảo dạ:

– Bữa trước Nghi Lâm sư muội bị Điền Bá Quang vây hãm giữa đường gặp chuyện bất bằng mà ta rút kiếm giúp đỡ nàng. Nàng là một vị nữ ni phái Hằng Sơn ở chốn thanh tu, sao lại cùng người tục kết duyên tình được? Nàng sai Điền Bá Quang cùng bọn Đào cốc lục tiên đi mời ta đến. Ta e rằng nàng là một thiếu nữ nhỏ tuổi, lần đầu gần gũi đàn ông sẽ động lòng trần tục, ta cẩn thận giữ ý và tìm cách xa lánh cho sớm. Nếu làm thương tổn đến danh dự phái Hoa Sơn và phái Hằng Sơn thì sư phụ sư nương trách phạt còn là chuyện nhỏ, rồi đây cả Nhạc Linh San tiểu sư muội cũng không thèm nhìn gì đến ta nữa.

Nghi Lâm vừa hổ thẹn vừa xao xuyến trong lòng. Nàng nói:

– Gia gia! Lệnh Hồ đại ca đã có ý trung nhân rồi thì khi nào còn để mắt đến người ngoài. Từ nay gia gia… đừng nói tới chuyện này để người ta cười cho.

Bất Giới nói:

– Thằng lỏi này có ý trung nhân khác rồi ư? Thế thì ta tức đến chết, ta tức đến chết.

Lão xòe bàn tay mặt to tướng nắm lấy ngực Lệnh Hồ Xung.

Lệnh Hồ Xung đã đứng không vững thì còn tránh làm sao được, nên bị lão nắm trúng nhấc bổng lên.

Bất Giới hòa thượng tay trái nắm sau gáy Điền Bá Quang, tay phải nắm trước ngực Lệnh Hồ Xung. Lão dang hai tay ra như chiếc đòn gánh gánh hai người.

Nghi Lâm vội la lên:

– Gia gia! Buông Lệnh Hồ đại ca xuống mau! Gia gia không buông thì hài nhi phát cáu bây giờ.

Bất Giới nghe con gái nói đến hai chữ “phát cáu” liền buông Lệnh Hồ Xung xuống ngaỵ Miệng lão vẫn lẩm bẩm:

– Gã lại vừa ý một tiểu ni cô xinh đẹp nào khác ư? Có lý nào thế được? Có lý nào thế được?

Bình sinh lão chỉ biết yêu ni cô xinh đẹp, nên lão cho rằng trên đời ngoài ni cô xinh đẹp không còn hạng người nào khả ái nữa.

Nghi Lâm nói:

– Y¨ trung nhân của Lệnh Hồ đại ca là Nhạc Linh San tiểu thư, sư muội của y.

Bất Giới gầm lên một tiếng đinh tai nói:

– Cô nương họ Nhạc nào đó! Mẹ nó! Có cái gì khả ái đâu? Lần sau mà ta gặp thị sẽ bóp chết tươi.

Lệnh Hồ Xung không nhúc nhích được, lại bi lão nhấc bổng lên. Người hắn mềm rũ như búi dẻ.

Hắn nghĩ bụng:

– Lão thầy chùa này là một tên thất phu lỗ mãng. Y cùng Đào cốc lục tiên tuy không cùng phe phái mà tà công giống nhau. Y nói thế nào là làm như vậy. Y dám sát hại tiểu sư muội mình thiệt chứ chẳng phải chuyện chơi. Biết làm thế nào cho được?

Nghi Lâm rất nóng nảy la lên:

– Gia gia! Lệnh Hồ đại ca đã bị trọng thương, gia gia mau tìm cách chữa trị cho y đã. Còn ngoài ra có chuyện gì sẽ tính sau chưa vội.

Bất Giới hòa thượng coi lời nói của cô con như một mệnh lệnh lập tức phải tuân theo. Lão đáp:

– Được rồi! Muốn trị thương thì trị thương được ngay chứ có khó gì?

Tiện tay lão liệng Cỗ Ngang đi và từ từ đặt Lệnh Hồ Xung xuống lớn tiếng hỏi:

– Ngươi bị thương thế nào?

Lệnh Hồ Xung đáp:

– Tại hạ bị người đánh trúng một chưởng vào trước ngực. Cái đó chẳng quan hệ mấy…

Bất Giới đã nóng tính lại lỗ mãng, lão không chờ chàng nói hết đã ngắt lời:

– Trước ngực trúng chưởng mà ngươi lại là người luyện võ thì nhất định bị thương ở Nhâm mạch…

Lệnh Hồ Xung vội nói ngay:

– Tại hạ bị Đào cốc…

Bất Giới gạt đi:

– Trong Nhâm mạch chẳng có Đào Cốc Đào kiếc gì ráo. Phái Hoa Sơn ngươi không tinh thâm về nội công nên không hiểu rõ lý lẽ. Trong thân thể con người tuy có một huyệt đạo tên là Hợp Cốc thuộc về Dương minh đại trường kinh tức là quãng giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ, nó không liên quan gì đến Nhâm mạch cả. Được rồi! Để ta trị thương ở Nhâm mạch cho ngươi.

Lệnh Hồ Xung vội nói:

– Không không! Bọn Đào cốc lục…

Bất giới lại chặn lời:

– Cái gì mà Đào cốc lục với Đào cốc thất hoài? Các huyệt trong người chỉ có thủ tam giáng, túc tam lý, Dương cương tuyền, Ty không trúc, làm gì có Đào cốc lục với Đào cốc thất? Ngươi đừng nói nhăng nữa.

Tiện tay lão điểm vào á huyệt Lệnh Hồ Xung và nói:

– Ta đem nội lực tinh thuần đả thông các huyệt Thừa trong, Thiên đột, Đản trung, Cửu Vỹ, Cự khuyết, Khí hải, Thạch môn, Quan nguyên, Trung cực thuộc Nhâm mạch ta cả quyết với ngươi là nội lực tới đâu sẽ hết thương tới đó. Ngươi chỉ nghỉ ngơi trong bảy tám ngày là sẽ biết thành con rồng thiên tha hồ mà vùng vẫy.

Lão xòe hai bàn tay to tướng, tay mặt ấn vào huyệt Thừa tương ở hàm dưới còn tay trái đặt lên huyệt Trung cực trên bụng dưới rồi trút hai luồng chân khí qua hai huyệt mạch đó vào trong người Lệnh Hồ Xung.

Đột nhiên hai luồng chân khí của Bất giới đụng vào sáu luồng chân khí của Đào cốc lục tiên, suýt nữa hai tay lão bị hất ra. Bất giác lão cả kinh lớn tiếng la:

– U¨i chà!

Nghi Lâm vội hỏi:

– Gia gia! Cái gì thế?

Bất giới đáp:

– Trong người gã có mấy luồng chân khí rất cổ quái. Một luồng hai luồng… ba luồng, bốn luồng, tất cả bốn luồng. Ồ không phải còn một luồng nữa là năm. úi chà! Lại thêm một luồng! Mẹ cha nó! Có đến sáu

luồng ca thảy, không chừng còn nữa cũng nên. Ha ha! Vụ này thiệt đáo để! Hay tuyệt, hay tuyệt! Hai luồng chân khí của ta đấu với sáu luồng chân khí của con mẹ nó. Bất giới hòa thượng nầy đâu có ngán

hạng chó đẻ như gã.

Nguyên trước lão là một tên đồ tể ngoài đầu đường xó chợ rồi sau khi vào cửa Phật cũng chỉ biết nói mỗi câu “Nam mô a di đà phật”, còn ngoài ra chẳng biết chữ nào, h mở miệng là nói nhăng nói tục, đến già vẫn không thay đổi tính nết.

Trong khi hai tay lão ấn vào hai huyệt đạo Lệnh Hồ Xung thì đầu óc lão dần dần bốc lên một luồng bạch khí. Ban đầu lão còn mồm loa mép giải, sau mỗi lúc phải vận kình lực thêm nhiều rồi không nói gì nữa.

Trời đã gần sáng. Luồng bạch khí trên đầu Bất giới hòa thượng mỗi lúc một dầy đặc trông tựa như làn mù vây bọc lấy đầu lão vào giữa.

Sau một lúc lâu nữa. Bất giới hòa thượng nhấc hai tay ra, lớn tiếng cười ha hả. Đột nhiên tiếng cười im bặt.

Huỵch một tiếng! Lão ngã xuống đất.

Nghi Lâm hốt hoảng la gọi:

– Gia gia! Gia gia!

Nàng vội lại nâng lão lên, nhưng người lão nặng quá đang nâng dậy dở dang thì cả hai người lại ngồi phệt xuống. áo quần toàn thân Bất giới ướt đẫm mồ hôi. Miệng lão vừa thở hồng hộc vừa la:

– Ta, ta… mẹ kiếp!… ta, ta… mẹ kiếp!…

Nghi Lâm nghe phụ thân lên tiếng thóa mạ, nàng đã hơi yên lòng liền hỏi:

– Gia gia! Gia gia làm sao thế? Gia gia mệt lắm phải không?

Bất giới hòa thượng lại thóa mạ:

– Mẹ cha nó! Trong mình thằng lỏi này có sáu luồng chân khí rất lợi hại muốn tỷ đấu… với lão gia. Mẹ kiếp! Lão gia phải huy động chân khí đến tột độ mới đàn áp được sáu luồng tà khí của gã. Hà hà! ngươi cứ yên tâm, thằng lỏi này không chết đâu.

Nghi Lâm bây giờ mới thật yên tâm. Nàng ngoảnh đầu nhìn lại quả nhiên Lệnh Hồ Xung đang từ từ đứng dậy.

Điền Bá Quang cười nói:

– Chân khí đại hòa thượng thiệt là ghê gớm! Mới trong khoảng khắc, đại sư đã chữa cho Lệnh Hồ huynh hết trọng thương.

Bất giới nghe Điền Bá Quang tán tụng mình, thích quá nói:

– Còn thằng lỏi nầy nữa! Ngươi đã gây nên lắm điều tội lỗi. Đáng lý bản hòa thượng bóp chết ngươi rồi, nhưng ngươi đã có công tìm được gã tiểu tử Lệnh Hồ Xung, vậy ta sinh phúc tha mạng chọ Biết điều thì cút sớm đi!

Điền Bá Quang tức quá mắng lại:

– Biết điều thì cút sớm đi là nghĩa làm sao? Mẹ cha nó! Đại hòa thượng đã nói gì bây giờ sao không nhớ? Lão bảo trong vòng một tháng mà tìm thấy Lệnh Hồ Xung sẽ cho ta thuốc giải độc. Sao bây giờ lại cãi lời? Cái mạng Điền Bá Quang nầy chẳng kể làm chi, nhưng lão mà không cho thuốc giải thì chỉ là một tên thầy chùa thối tha không bằng con chó, con heo…

Lạ thay! Điền Bá Quang thóa mạ nhà sư thậm tệ như vậy mà lão không hề tức giận, lại cười nói:

– Thằng lỏi con sợ chết kia thiệt chẳng ra trò gì. Ngươi chỉ lo Bất giới đại sư hứa lời rồi lại cãi phăng không cho thuốc giải. Mẹ cha quân chó đẻ! Ta cho thuốc giải đây.

Lão thò tay vào bọc để lấy thuốc giải. Nhưng vừa rồi, lão dùng sức quá độ, tay lão còn tun bần bật, đã nắm vào chiếc bình sứ mấy lần rồi lại tuột đi.

Nghi Lâm liền thò tay vào lấy bình ra. Nàng vừa mở nút thì Bất giới nói ngay:

– Lấy cho gã ba viên. Bây giờ bảo gã uống một viên. Sau ba ngày uống viên thứ hai. Rồi cách sáu ngày nữa hãy uống viên sau cùng. Trong chín ngày đó dù gã có bị ai giết chết cũng không can gì đến bản hòa thượng.

Điền Bá Quang cầm lấy một viên thuốc trong tay Nghi Lâm rồi nói:

– Đại hòa thượng! Lão bức bách tại hạ phải uống thuốc độc đến bây giờ mới cho thuốc giải. Tại hạ không mắng cho là tử tế lắm rồi chẳng việc gì phải tạ Ơn. Lệnh Hồ huynh! Lệnh Hồ huynh nhất định còn có chuyện phải nói với tiểu sư phụ. Điền mỗ đi đây. Sau nầy sẽ có ngày tái hội.

Gã nói xong chắp tay thi lễ rồi trở gót xuống núi.

Lệnh Hồ Xung vội gọi lại:

– Điền huynh hãy khoan!

Điền Bá Quang hỏi:

– Còn gì nữa?

Lệnh Hồ Xung đáp:

– Điền huynh! Lệnh Hồ Xung nầy mấy phen được Điền huynh tha chết nên kết giao bằng hữu.

Nhưng có một điều tiểu đệ cần nói thẳng để khuyên Điền huynh. Nếu Điền huynh không sửa đổi hành vi tội lỗi thì tình bằng hữu giữa chúng ta chẳng thể bền lâu được.

Điền Bá Quang cười nói:

– Lệnh Hồ huynh không nói thì Điền mỗ cũng biết rồi. Lệnh Hồ huynh khuyên Điền mỗ từ đây không nên gian dâm những phụ nữ nhà lương thiện. Được lắm! Điền mỗ xin nghe lời Lệnh Hồ huynh. Trong thiên hạ thiếu gì đàn bà con gái dâm đãng. Điền mỗ có tham hoa hiếu sắc bất tất phải dính vào lương gia phụ nữ hoặc giết hại mạng người. Ha ha! Lệnh Hồ huynh! Viện Quần Ngọc núi Hành sơn còn lắm vẻ phong lưu!

Lệnh Hồ Xung cùng Nghi Lâm nghe Điền Bá Quang nhắc nhở việc Quần Ngọc núi Hành sơn không khỏi thẹn đỏ mặt.

Điền Bá Quang nổi lên tràng cười ha hả bước ra đi. Bất giác chân gã nhủn ra ngã lăn tròng trọc xuống sườn núi khá xạ Lúc dừng lại được, gã gắng gượng ngồi dậy lấy viên thuốc giải ra uống. Gã biết rằng nếu không trừ giải chất độc thì kiếp này đừng hòng rời khỏi núi Hoa Sơn.

Vừa rồi Bất giới hòa thượng đem hai luồng chân khí rất mãnh liệt trút vào người Lệnh Hồ Xung để áp chế sáu luồng chân khí của Đào cốc lục tiên. Lệnh Hồ Xung cảm thấy bao nhiêu nỗi bức rứt khó chịu trong ngực đều tiêu tan hết. Luồng kình lực dưới chân ngấm ngầm phát sinh, hắn mừng rỡ vô cùng tiến lại trước mặt Bất giới hòa thượng, kính cẩn xá dài nói:

– Đa tạ đại sư cứu mạng cho vãn bối.

Bất giới cười hô hố nói:

– Cái gì phải tạ Ơn. Rồi đây chúng ta là người cùng nhà. Ngươi là con rể, ta là bố vợ thì còn tạ tùng cóc gì?

Nghi Lâm đỏ mặt lên nói:

– Gia gia… gia gia lại nói nhăng rồi!

Bất giới lấy làm kỳ hỏi:

– Ô hay! Sao lại nói nhăng? Ngươi ngày đêm thương nhớ gã, chẳng lẽ không muốn lấy gã làm chồng ư? Dù cho không muốn lấy gã thì cũng mong cùng gã sinh được một tiểu ni cô sinh đẹp mới phải chứ?

Nghi Lâm bĩu môi nói:

– Già mà không đứng đắn. Ai lại… ai lại…

Giữa lúc ấy bỗng nghe trên đường lên núi có tiếng bước chân. Hai người dắt tay nhay lên núi chính là chưởng môn phái Hoa Sơn Nhạc Bất Quần và con gái ông là Nhạc Linh San.

Lệnh Hồ Xung ngó thấy thì trong lòng vừa kinh hãi vừa mừng thầm, vội ra đón. Hắn cất tiếng gọi:

– Sư phụ! Tiểu sư muội! Các vị đã về đấy ư? Còn sư nương đâu?

Nhạc Bất Quần không trả lời. Lão liếc mắt ngó Lệnh Hồ Xung một cái, vẻ mặt lạnh như tiền.

Đoạn lão quay sang nhìn Bất giới hòa thượng chắp tay hỏi:

– Cách xưng hô đại sư thế nào? Đại sư giá lâm tệ xứ có điều chi dạy bảo?

Bất giới đáp:

– Bần tăng là Bất giới hòa thượng, giá lâm tệ xứ để… kiếm chàng rể.

Lão nói xong quay lại trỏ vào Lệnh Hồ Xung.

Nguyên lão xuất thân là một tên đồ tể, chẳng hiểu văn chương, khách sáo là gì. Nhạc Bất Quần nói “giá lâm tệ xứ” là một câu tự khiêm, lão liền bắt chước nói theo.

Nhạc Bất Quần đã không hiểu gốc ngọn, hơn nữa nhà sư lại bảo đi kiếm chàng rể liền tưởng là nhà sư có ý dỡn cợt khinh nhờn thì trong lòng tức giận vô cùng. Có điều lão là người tu dưỡng nhẫn nại, nên không lộ vẻ gì ra mặt, chỉ nói hời hợt một câu:

– Đại sư khéo nói đùa.

Bỗng thấy Nghi Lâm tiến lại thi l, lão hỏi ngay:

-Nghi Lâm sư điệt bất tất phải đa l. Phải chăng sư điệt tới Hoa Sơn là vâng lệnh tôn sư?

Nghi Lâm hơi đỏ mặt, ngập ngừng đáp:

– Không phải! Đệ tử… đệ tử…

Nàng lặp lại hai tiếng “đệ tử” rồi không biết nói gì nữa.

Nhạc Bất Quần cũng không hỏi thêm. Lão quay sang bảo Điền Bá Quang:

– Điền Bá Quang! Ngươi thiệt là lớn mật! Hừ! Ngươi thiệt là lớn mật!

Điền Bá Quang đáp:

– Tại hạ nhớ lệnh đồ đệ là Lệnh Hồ Xung, nên quảy hai vò rượu lên núi cùng y uống một bữa cho phỉ chí. Như vậy có chi là lớn mật?

Vẻ mặt Nhạc Bất Quần càng nghiêm khắc, lạnh lẽo hơn, lão hỏi:

– Rượu đâu?

Điền Bá Quang đáp:

– Bọn tại hạ đã uống hết sạch lúc còn ở trên ngọn núi sám hối.

Nhạc Bất Quần liền hỏi Lệnh Hồ Xung:

– Gã nói vậy có thiệt không?

Lệnh Hồ Xung đáp:

– Sư phụ! Đầu đuôi câu chuyện này khá dài, để đồ nhi thủng thẳng bẩm lại.

Nhạc Bất Quần lại hỏi:

– Điền Bá Quang lên núi Hoa Sơn đã mấy bữa rồi?

Chừng hai mươi bữa trước.

– Trong hai chục ngày trời gã cứ ở lỳ trên núi Hoa Sơn ư?

Lệnh Hồ Xung đáp:

– Vâng.

Nhạc Bất Quần lớn tiếng:

– Sao ngươi không báo cho ta hay?

Lệnh Hồ Xung đáp:

– Hồi ấy sư phụ cùng sư nương đều không ở trên núi.

Nhạc Bất Quần hỏi:

– Ta cùng sư nương ngươi đi đâu?

Lệnh Hồ Xung đáp:

– Hai vị đến quanh vùng Trường An kiếm Điền quân để hạ sát y.

Nhạc Bất Quần “hừ” lên một tiếng rồi hỏi:

– Chà! Điền quân, Điền quân! Ngươi biết gã tội ác chất thành non cao, sao không rút kiếm giết đi?

Nếu ngươi không địch nổi thì để gã hạ sát đi cho rồi. Sao còn tham sống sợ chết quay lại kết giao với gã?

Điền Bá Quang nói xen vào:

– Đó là tại hạ không muốn giết y, vậy y còn cách nào nữa? Chẳng lẽ y đã không địch nổi mà còn rút kiếm ra ở trước mặt tại hạ?

Nhạc Bất Quần nói:

– Bây giờ ở trước mặt ta, thử xem ngươi còn nói gì được nữa không?

Lão quay sang giục Lệnh Hồ Xung:

– Ngươi giết gã đi!

Nhạc Linh San không nhịn được nói xen vào:

– Gia gia! Đại sư ca đang bị trọng thương thì còn tranh đấu với người ta làm sao được?

Nhạc Bất Quần nói:

– “Người ta” cũng bị thương đó chứ không đâu? Việc gì ngươi phải lỏ Chẳng lẽ có ta ở đây mà để cho tên ác tặc giết chết đệ tử mình ư?

Lão đã biết tên đại đệ tử này giảo quyệt lại nhiều mưu, bình sinh ghét bọn ác ôn như kẻ cừu thù.

Trước đây chưa lâu gã lại bị thương trước lưỡi đao của Điền Bá Quang mà bảo gã đi kết giao bạn hữu với tên đại dâm tặc kia thì ai mà tin được?

Lão cho là Lệnh Hồ Xung không địch nổi Điền Bá Quang, gã liền dùng cách đấu trí, Điền Bá Quang mà bị trọng thương chắc cũng vì tên đại đệ tử của mình. Vì thế nên lão nghe nói Lệnh Hồ Xung kết giao với Điền Bá Quang, cũng không nổi giận thực sự, mà chỉ sai hắn giết gã đi thì vừa trừ được mối hại lớn trên giang hồ vừa khiến cho đệ tử mình nổi danh.

Hôm qua lúc Nhạc Bất Quần xuống núi, lão thấy Lệnh Hồ Xung chỉ còn thoi thóp thở tưởng chừng sắp chết đến nơi mà bây giờ gã đứng lên đi lại được, trong lòng lão không khỏi nghi ngờ, nhưng lão chưa

rảnh để hỏi tra.

Còn tên Điền Bá Quang thanh danh tàn tạ, để gã sống thêm lúc nào chỉ tổ làm dơ bẩn đất Hoa Sơn thêm lúc ấy, nên lão sai Lệnh Hồ Xung cầm kiếm lại chém gã ngay tức khắc.

Lão tiên liệu Điền Bá Quang đang bị trọng thương thì dù Lệnh Hồ Xung có bị thương nặng không chống nổi gã lão cũng chỉ búng ngón tay một cái là xong.

Ngờ đâu Lệnh Hồ Xung lại tìm lời chống chế, nói:

– Điền huynh đây đã hứa với đệ tử từ nay sửa đổi lỗi lầm, không dám ô nhục phụ nữ nhà lương thiện nữa. Đệ tử biết y là người thủ tín, chi bằng…

Nhạc Bất Quần lớn tiếng chặn lời:

– Ngươi… biết gã là người thủ tín? Một tên ác tặc tội đáng muôn thác mà còn nói chuyện thủ tín nữa ư? Lưỡi đơn đao của gã đã sát hại biết bao nhiêu người vô tội? Loại người như vậy mà còn không giết đi thì học võ nghệ làm gì?

Lão quay lại bảo Nhạc Linh San:

– San nhi! Đưa kiếm cho đại sư ca đi!

Nhạc Linh San đáp:

– Vâng.

Rồi rút kiếm xoay chuôi lại đưa cho Lệnh Hồ Xung.

Hồi 72

Lục Hầu Nhi Thọ Tử Bất Ngờ

Lệnh Hồ Xung rất lấy làm khó nghĩ. Trước nay không bao giờ hắn dám trái lệnh sư phụ. Nhưng Điền Bá Quang đã hứa lời sửa tội lỗi mà bây giờ giết gã thì không khỏi mang tiếng là bất nghĩa.

Hắn vừa xoay chuyển ý nghĩ vừa đón lấy thanh trường kiếm ở trong tay Nhạc Linh San, đoạn trở gót lảo đảo đi về phía Điền Bá Quang.

Lệnh Hồ Xung đi vừa được vài chục bước giả vờ chưa hết trọng thương đột nhiên hai chân nhũn ra, khuỵu đầu gối bên tả xuống, người xô về phía trước.

Sột một tiếng! Thanh trường kiếm xiên vào bắp thịt chân bên trái. Mũi kiếm cắm chặt xuống đất như đóng đinh.

Động tác của hắn không ai hiểu được, mọi người thấy thế bật tiếng la hoảng.

Nghi Lâm cùng Nhạc Linh San đồng thời chạy tới. Nhưng Nghi Lâm vừa đi được mấy bước đột nhiên dừng lại. Nàng chợt nghĩ tới mình là đệ tử nhà Phật mà lại gần nâng đỡ một chàng trai thanh niên tất khiến cho mọi người chú ý.

Nhạc Linh San la gọi:

– Đại sư ca! Đại sư ca làm sao thế?

Lệnh Hồ Xung nhắm mắt không trả lời.

Nhạc Linh San nắm chuôi kiếm rút mạnh lên. Miệng vết thương vọt máu tươi ra. Nàng thò tay vào bọc lấy thuốc dấu rịt vết thương cho Lệnh Hồ Xung.

Nàng ngửng đầu lên bỗng ngó thấy Nghi Lâm mặt không còn chút huyết sắc đang chăm chú nhìn

mình.

Nhạc Linh San chấn động tâm thần tự hỏi:

– Vị tiểu cô nương nầy sao lại tỏ vẻ tha thiết với đại sư ca ta đến thế?

Nàng cầm kiếm đứng dậy nói:

– Gia gia! Để hài nhi lại giết tên ác tặc kia cho!

Nhạc Bất Quần gạt đi:

– Không được! Ngươi mà giết tên ác tặc đó là tự hủy hoại thanh danh của mình. Đưa kiếm đây cho ta!

Nên biết Điền Bá Quang nổi tiếng dâm tặc khắp thiên hạ. Còn Nhạc Linh San là một nàng khuê nữ băng thanh ngọc khiết! Nhạc Bất Quần e rồi đây giang hồ sẽ đồn đại Điền Bá Quang bị chết vì tay Nhạc Linh San tiểu thư khiến kẻ tiểu nhân xấu bụng bịa đặt ra tiếng nàng bị cưỡng gian không thành, thì ảnh hưởng đến thanh danh của con gái.

Nhạc Linh San thấy phụ thân nói vậy liền cầm trường kiếm đưa lại cho cha.

Nhạc Bất Quần không đón lấy thanh kiếm. Lão phất tay áo bên phải một cái quấn thanh trường kiếm lại.

Bất giới hòa thượng vội la lên:

– Không được!

Rồi lão tụt giày ra, hai tay cầm hai chiếc.

Bỗng thấy Nhạc Bất Quần vung tay áo ra. Thanh trường kiếm liền đâm vọt về phía Điền Bá Quang cách đó hơn mười trượng.

Bất giới đã tiên liệu như vậy. Lão hết sức liệng hai chiếc giày trong hai tay ra.

Kiếm nặng mà giày nhẹ. Trường kiếm lại hất ra trước, thế mà hai chiếc giày của Bất Giới liệng ra sau mà đến trước rồi quay trở lại đón đầu chia ra hai bên kẹp lấy chuôi kiếm rồi đẩy ngược lại mấy trượng mới rớt. Mũi cắm xuống bên đường. Hai chiếc tăng hài vẫn còn mắc vào chuôi kiếm lung lay không ngớt.

Bất giới hòa thượng la lên:

– Hỏng bét! Hỏng bét! Lâm nhi! Bữa nay gia gia chữa thương cho nữ tế hao tổn rất nhiều nội lực.

Thanh trường kiếm mới bay đi nửa chừng đã hạ xuống. Đáng lẽ nó còn phải bay thêm hai thước

gần tới trước mặt nữ tế rồi rớt xuống thì mới làm được lão giật mình. Hỡi ôi! Hòa thượng gia gia! Phen

này thật là mất mặt!

Nghi Lâm thấy Nhạc Bất Quần vẻ mặt rất khó coi liền nói khẽ:

– Gia gia đừng nói nữa!

Rồi nàng chạy nhanh lại lấy hai chiếc giày đồng thời rút trường kiếm lên. Nàng ngần ngừ vì biết rằng Lệnh Hồ Xung có ý không muốn giết Điền Bá Quang, nếu giao trả kiếm cho Nhạc Linh San thì tất cô hạ thủ giết gã, há chẳng khiến cho Lệnh Hồ Xung phải đau lòng?

Nhạc Bất Quần phát huy tụ công phóng trường kiếm ra định đâm kiếm suốt qua ngực Điền Bá Quang rồi cắm xuống đất. Lão không ngờ Bất giới hòa thượng liệng hai chiếc tăng hài mà luồng lực đao ghê gớm đến thế, nhất là nhà sư xử dụng kình lực một cách xảo diệu phi thường. Hai chiếc giày lơ lửng trên không quay trở lại để kéo thanh trường kiếm của lão ngược trở lại. Đấy là một tuyệt kỹ hiếm có ở đời.

Nhà sư vừa la lối vì trị thương cho Lệnh Hồ Xung mà hao tổn nội lực. Tuy nhiên nội lực của lão vẫn còn cao thâm hơn Nhạc Bất Quần nhiều.

Nhạc Bất Quần phất tay áo chưa dùng đến “Tử hà thần công”. Giả tỷ lão xử dụng tuyệt công này thì chưa chắc đã thua Bất giới hòa thượng. Nhưng những tay cao thủ nổi tiếng đã đánh một đòn không trúng thì thôi khi nào còn thử đến lần thứ hai.

Vẻ mặt xám xanh, Nhạc Bất Quần chắp tay nói:

– Tại hạ rất khâm phục! Đại sư đã quyết che chở cho tên ác tặc kia thì bữa nay tại hạ không hạ thủ nữa là xong. Đại sư muốn thế nào?

Nghi Lâm nghe Nhạc Bất Quần nói bữa nay không hạ sát Điền Bá Quang mới yên tâm liền hai tay cầm thanh trường kiếm đi tới trước mặt Nhạc Linh San khom lưng nói:

– Tỷ tỷ! Tỷ tỷ!…

Nhạc Linh San chỉ hắng dặng một tiếng, cầm thanh kiếm, không thèm ngó lại. Tiện tay cô tra kiếm vào vỏ đánh “cạch” một tiếng. Thủ pháp rất linh diệu.

Bất giới hòa thượng cười ha hả nói:

– Hảo cô nương! Thủ pháp đó của cô nương hay tuyệt.

Lão quay sang bảo Lệnh Hồ Xung:

– Tiểu tế nữ ơi! Chúng ta đi thôi! Sư muội của ngươi xinh đẹp quá, ngươi mà ở liền với cô thì ta chẳng yên tâm chút nào.

Lệnh Hồ Xung đáp:

– Đại sư thiệt ưa nói giỡn. Những câu đó làm thương tổn đến danh dự phái Hằng sơn và phái Hoa Sơn. Xin đại sư im miệng cho!

Bất giới hòa thượng ngạc nhiên hỏi:

– Sao? Tìm kiếm ngươi không phải chuyện dễ lại cứu mạng cho ngươi nữa mà không chịu lấy con gái ta ư?

Lệnh Hồ Xung tức giận mặt xám xanh đáp:

– Cái ơn cứu mạng của đại sư, Lệnh Hồ Xung nầy suốt đời chẳng dám quên lãng. Nghi Lâm sư muội ở phái Hằng sơn, môn qui rất nghiêm khắc. Đại sư mà còn nói giỡn nữa thì hai vị Định Nhàn, Định Dật sư thái sẽ khó chịu lắm đấy.

Bất giới hòa thượng lắp bắp hỏi con:

– Lâm nhi! Ngươi… ngươi… có biết gã nữ tế nầy nói rắc rối chuyện gì không?… ta chẳng hiểu ra sao cả.

Nghi Lâm hai tay bưng mặt la lên:

– Gia gia! Đừng nói nữa! Y đi đường y, con đi đường con. Có… có liên can gì đến nhau đâu?

Nàng nấc một tiếng rồi khóc òa lên chạy xuống núi.

Bất giới hòa thượng vò đầu bứt tai chẳng hiểu ra sao. Lão ngẩn người ra một lúc rồi nói:

– Quái lạ! Quái lạ! Lúc y chưa thấy gã thì cố chí đi tìm cho bằng được. Lúc gặp gã rồi lại bỏ chạy. Con nhỏ này giống tính má má như đúc. Tâm sự tiểu ni cô thiệt khó mà đoán trúng.

Lão thấy con gái chạy mỗi lúc một xa, liền băng mình rượt theo.

Điền Bá Quang gắng gượng đứng lên. Sau khi gã uống thuốc giải của Bất Giới rồi, chất độc trong người tiêu tan hết. Gã nhìn Lệnh Hồ Xung nói:

– Non xanh vẫn đó, nước biếc còn đây!

Rồi gã trở gót loạng choạng xuống núi.

Nhạc Bất Quần chờ cho Điền Bá Quang đi xa rồi mới nói:

– Xung nhi! Ngươi đối với tên ác tặc kia có nghĩa khí lắm nhỉ? Thà tự đâm mình một kiếm chứ không chịu giết gã.

Lệnh Hồ Xung ra chiều e thẹn. Hắn biết mục quang của sư phụ rất sắc bén. Động tác giả dối của hắn vừa rồi không che được mắt lão. Hắn đành cúi đầu xuống đáp:

– Sư phụ! Hành động của Điền Bá Quang tuy không đoan chính, nhưng hắn đã hứa cải ác tòng thiện, và đã mấy lần kiềm chế đệ tử rồi, thủy chung vẫn lưu tình không giết…

Nhạc Bất Quần cười lạt nói:

– Đối với tên giặc lòng lang dạ thú mà còn nói đạo nghĩa ư? Thế thì trong đời ngươi còn lắm chuyện phiền não.

Trước nay Nhạc Bất Quần rất thương yêu đại đệ tử. Vừa rồi gã giả vờ đâm kiếm vào đùi, lão biết rõ là hành động man trá, nhưng hắn vốn giảo hoạt từ thuở nhỏ, Nhạc Bất Quần biết rồi nhưng không thèm cứu. Vả lại vừa rồi hắn trả lời Bất giới hòa thượng mấy câu rất hợp ý lão. Vụ công án Điền Bá Quang lão cũng tạm thời gác lại, chìa tay ra hỏi:

– Sách đâu?

Lệnh Hồ Xung thấy sư phụ cùng sư nương ra đi lại quay về thì biết ngay việc sư muội ăn cắp sách đã bị phát giác. Sư phụ quay về truy vấn là một điều hắn rất mong mỏi. Hắn đáp:

– Sách ở nơi Lục sư đệ. Tiểu sư muội vì hào ý nóng lòng cấp cứu đệ tử nên lấy trộm sách về. Xin sư phụ lượng thứ cho ỵ Còn đệ tử chưa được mệnh của sư phụ thì dẫu lớn mật đến đâu cũng không dám tay sờ vào bí lục, đồng thời thần công ghi chép trong sách mắt không dám ngó tới một chữ.

Nhạc Bất Quần nét mặt hòa hoãn lại mỉm cười nói:

– Như thế mới phải! Không phải ta chẳng chịu truyền thụ cho ngươi. Chỉ vì bản môn lâm vào tình trạng cấp bách, ta không ung dung chỉ điểm được. Nếu để ngươi tự luyện thì e rằng đi vào đường rẽ sẽ gây nên tai họa bất trác.

Lão ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

– Bất giới hòa thượng là một nhà sư điên điên, khùng khùng, song nội công y rất cao minh. Có phải y đã hóa giải sáu luồng chân khí tà môn trong mình ngươi không? Hiện giờ ngươi thấy thế nào?

Lệnh Hồ Xung đáp:

– Những nỗi khó chịu trong người đệ tử đã tiêu tan hết. Cả những nóng lạnh làm cho đau khổ cũng không còn nữa. Có điều toàn thân không còn một chút khí lực.

Nhạc Bất Quần nói:

– Con người bị trọng thương mới khỏi dĩ nhiên là kiệt sức. Bất giới hòa thượng đã có ơn cứu mạng cho ngươi. Vậy chúng ta nên báo đáp mới phải.

Lệnh Hồ Xung đáp:

– Vâng!

Khi Nhạc Bất Quần lên núi Hoa Sơn lão chỉ lo gặp Đào cốc lục tiên. Đến bây giờ vẫn chưa thấy tông tích họ đâu, lão mới hơi yên lòng. Nhưng lão không muốn lưu lại ở đây lâu, liền nói:

– Chúng ta đi kiếm Lục Đại Hữu rồi cùng nhau lên núi Tung Sơn. Xung nhi! Ngươi có thể lặn lội đường xa được không?

Lệnh Hồ Xung cả mừng đáp ngay:

– Được được!

Ba thầy trò liền đi tới nhà tiểu xá, cạnh tổ quang đường.

Nhạc Linh San mau chân chạy trước đẩy cửa tiến vào. Bỗng nàng ồ lên một tiếng, rồi thét lên lanh lảnh. Thanh âm ra chiều rất khủng khiếp.

Nhạc Bất Quần và Lệnh Hồ Xung đồng thời tiến lên hai bước nhìn vào phía trong thấy Lục Đại Hữu nằm thẳng cẳng dưới đất không nhúc nhích.

Lệnh Hồ Xung cười nói:

– Tiểu sư muội bất tất phải kinh hãi. Tiểu huynh vừa điểm huyệt y đó.

Nhạc Linh San la lên:

– Trời ơi! Đại sư ca làm tiểu muội sợ muốn chết. Tại sao đại sư ca lại điểm huyệt Lục hầu nhi?

Lệnh Hồ Xung đáp:

– Thiệt ra y có lòng tốt, thấy tiểu huynh không chịu coi “bí lục” liền đọc kinh văn cho tiểu huynh nghe. Tiểu huynh ngăn cản không được nên mới điểm huyệt ỵ Sau y…

Hắn chưa dứt lời thì Nhạc Bất Quần la lên một tiếng:

– Ô hay!

Lão cúi xuống sờ hơi thở Lục Đại Hữu rồi coi mạch ỵ Bỗng lão la hoảng:

– Sao y… lại chết rồi? Xung nhi! Ngươi điểm huyệt gã chỗ nào?

Lệnh Hồ Xung nghe nói Lục Đại Hữu chết rồi. Khác nào nghe sét đánh ngang tai. Hắn chẳng còn hồn vía nào nữa, lảo đảo người luôn mấy cái suýt ngã lăn ra. Hắn hớt hơ hớt hải nói không ra hơi:

– Hắn đưa tay sờ vào mạch Lục Đại Hữu thì giá lạnh như băng, không hiểu chết tự bao giờ.

Lệnh Hồ Xung không nhịn được nữa vừa khóc òa lên vừa gọi:

– Lục… lục sư đệ Ơi! Sư đệ chết rồi ư?

Nhạc Bất Quần hỏi:

– Cuốn sách đâu rồi?

Lệnh Hồ Xung thò tay sờ lần thi thể lại nắn cả bọc Lục Đại Hữu để tìm kiếm, nhưng chẳng thấy bí lục đâu hết. Hắn hoang mang đáp:

– Lúc điểm huyệt Lục sư đệ nhớ rõ là bí lục hãy còn để chình ình trên bàn, sao bây giờ lại không thấy đâu?

Nhạc Linh San xục tìm trên bục, chân bàn, khe cửa, gầm ghế khắp nơi, nhưng “Tử hà bí lục” chẳng còn thấy tăm hơi đâu nữa.

Đây là một pho bí lục vô thượng của phái Hoa Sơn, nay đột nhiên mất biến thì Nhạc Bất Quần không bồn chồn thế nào được. Lão điều tra kỹ càng thi thể Lục Đại Hữu, không thấy chỗ nào có thương tích trí mạng.

Lão lại khám xét cả phía trước phía sau nhà tiểu xá một lượt cũng tuyệt không có dấu vết gì khả nghi, liền nghĩ bụng:

– Đã không có người ngoài vào đây thì quyết không phải bọn Đào cốc lục tiên hoặc Bất giới hòa thượng đã lấy mất.

Lão lớn tiếng hỏi:

– Xung nhi! Ngươi điểm huyệt gã chỗ nào?

Lệnh Hồ Xung quì mọp xuống trước mặt sư phụ đáp:

– Đệ tử sợ mình đang bị trọng thương, trong tay không đủ nội lực, nên điểm vào huyệt trọng yếu.

Chẳng ngờ… chẳng ngờ lỡ tay… tay làm uổng mạng Lục sư đệ.

Hắn xoay tay rút trường kiếm ở sau lưng toan đâm cổ tự vẫn.

Nhạc Bất Quần giơ ngón tay lên búng, đánh keng một cái, thanh trường kiếm phá gãy cửa sổ bay đi rất xạ Lão nói:

– Dù ngươi có muốn chết thì cũng phải kiếm cho được “Tử hà bí lục” đã. Ngươi đem bí lục dấu đâu?

Lệnh Hồ Xung khác nào bị gáo nước lạnh dội vào người. Chàng nghĩ bụng:

– Sư phụ ngờ cho ta cất dấu “Tử hà bí lục” rồi.

Hắn thộn mặt ra đáp:

– Sư phụ Ơi! Pho bí lục này nhất định bị kẻ trộm lấy mất. Đệ tử xin đi truy tìm đem về đây đầy đủ không thiếu một trang để trả lại sư phụ.

Nhạc Bất Quần ruột rối như mớ bòng bong. Lão nói:

– Nếu người ta đã chép lấy hoặc đã thuộc lòng thì dù có lấy sách về đầy đủ không thiếu một trang thì môn võ công thượng thặng của bản phái từ nay không còn là một môn bí truyền độc đắc nữa.

Lão ngừng lại một chút rồi cất giọng hòa hoãn nói tiếp:

– Xung nhi! Nếu ngươi có dấu đi thì cứ đưa ra, sư phụ không trách phạt đâu mà lo.

Lệnh Hồ Xung đứng bần thần nhìn thi thể Lục Đại Hữu. Đột nhiên hắn ngửa mặt lên trời nổi một tràng cười rộ, lớn tiếng đáp:

– Thưa sư phụ! Bữa nay đệ tử xin lập lời trọng thệ là trên cõi đời này nến có người nào đã coi trộm “Tử hà bí lục” của sư phụ mà họ có mười tên đồ đệ thì đệ tử sẽ giết cả mười, hay họ có trăm tên đệ tử cũng giết hết cả một trăm. Nếu sư phụ không tin, còn ngờ cho đệ tử lấy cắp thì xin sư phụ phóng chưởng đánh chết đệ tử đi.

Nhạc Bất Quần lắc đầu nói:

– Ngươi hãy đứng lên! Ngươi đã bảo không lấy thì tự nhiên là không lấy rồi. Ngươi cùng Lục Đại Hữu trước nay chơi thân với nhau, dĩ nhiên không cố ý giết gã. Thế thì pho bí lục đó bị ai lấy cắp?

Lão nói đoạn ngó ra ngoài cửa sổ, ngơ ngẩn xuất thần.

Nhạc Linh San sa lệ nói:

– Gia gia ơi! Trăm điều ngang ngửa vì hài nhị Hài nhi… tự cho mình là thông minh lấy cắp bí lục của gia gia. Ngờ đâu đại sư ca quyết tâm không học, lại làm hại đến tính mạng của Lục sư cạ Hài nhi… hài nhi quyết đi tìm cho ra bí lục đem về.

Nhạc Bất Quần nói:

– Chúng ta hãy tìm kỹ khắp nơi lại một lần nữa coi.

Lần này cả ba người tìm kiếm rất kỹ trong ngoài tiểu xá mà vẫn không thấy bí lục, cũng không phát giác ra được một chỗ nào khả nghi.

Nhạc Bất Quần nói:

– Vụ này chớ để lộ ra ngoài. Ta chỉ nói cho mẫu thân ngươi haỵ Ngươi đừng nói hở với bất cứ một ai. Chúng ta mai táng Lục Đại Hữu rồi xuống núi.

Lệnh Hồ Xung nhìn vào mặt thi thể Lục Đại Hữu trong lòng nổi lên nỗi bi ai khôn tả. Hắn nghĩ thầm:

– Trong bọn sư đệ đồng môn thì Lục sư đệ có tình nghĩa sâu xa hơn hết. Ngờ đâu mình lỡ tay điểm huyệt làm cho gã phải thiệt mạng. Vụ này thiệt là không ngờ. Dù mình không bị thương thì chỉ pháp đó cũng không thể làm chết người được mới phải. Hay là vì trong mình ta có sáu luồng chân khí tà môn của Đào cốc lục tiên thành ra điểm huyệt có chỗ khác thường chăng? Dù có thế chăng nữu thì pho “Tử hà bí lục” tại sao không cánh mà bay? Những chỗ ngoắt nghéo trong vụ này thiệt khó mà đoán ra được. Sư phụ đã sinh lòng nghi ngờ, ta có biện bạch cũng bằng vô dụng. Vậy cần nhất là ta phải điều tra cho ra bí lục, rồi sẽ tự vẫn để tạ tội với Lục sư đệ là xong.

Hắn lau nước mắt, tìm kiếm thuổng đào huyệt để mai táng thi thể Lục Đại Hữu. Giả tỷ gặp lúc bình thời thì hắn làm việc này chẳng tốn mấy hơi sức là xong, nhưng hiện giờ hắn mệt nhọc toàn thân ướt đẫm mồ hôi, hơi thở hồng hộc, hắn còn phải nhờ Nhạc Linh San giúp sức mới đào huyệt và an táng xong.

Ba người ra tới trạm Bạch Mã hội họp cùng Nhạc phu nhân.

Nhạc phu nhân thấy Lệnh Hồ Xung đột nhiên khỏi bệnh mà còn có thể đi theo mọi người thì mừng rỡ khôn xiết. Nhưng khi bà nghe Nhạc Bất Quần nói nhỏ cho hay tin Lục Đại Hữu chết rồi bà liền sa lệ thương tâm. Mất “Tử hà bí lục” tuy là một việc trọng đại, nhưng bà nghĩ rằng đức trượng phu đã luyện tập thành thuộc, còn chuyện có giữ được bí truyền hay không cũng chẳng quan hệ mấy.

Chỉ có Lục Đại Hữu vốn là một đệ tử ngoan ngoãn ai cũng thích gã, nhất đán gã bị hãm tử thì bà thương xót cầm lòng không đậu.

Bọn đệ tử chẳng hiểu vì duyên cớ gì chỉ thấy sư phụ, sư nương, đại sư ca và tiểu sư muội bốn người đều lộ vẻ lo buồn nên chẳng ai dám lớn tiếng chuyện trò, cười nói.

Nhạc Bất Quần sai Lao Đức Nặc mướn hai cỗ xe lớn, một cỗ để Nhạc phu nhân cùng Nhạc Linh San ngồi còn một cỗ nữa để Lệnh Hồ Xung nằm dưỡng thương.

Đoàn người nhằm hướng đông nam tiến về phía núi Tung Sơn.

Dọc đường không có chuyện gì. Một hôm đi tới trấn Vi Lâm thì trời đã gần tối. Mọi người liền vào thị trấn kiếm chỗ trọ, nhưng trong chấn này chỏ có một kh1ch điếm lại đông người quá. Đoàn người phái Hoa Sơn có nữ quyến không tiện vào trọ.

Nhạc Bất Quần nói:

– Chúng ta hãy đi một lúc nữa tìm được thị trấn khác sẽ tính.

Ngờ đâu đi chưa được ba dậm đường thì cỗ xe lớn có Nhạc phu nhân ngồi bị sút trục, không thể nào đi được nữa.

Nhạc phu nhân và Nhạc Linh San phải xuống xe đi bộ.

Lệnh Hồ Xung nói:

– Sư nương! Thương thế của đệ tử đã khá lắm, xin sư nương cùng sư muội lên ngồi xe nầy.

Hắn vừa nói vừa xuống xe.

Bỗng Thi Đới Tử trỏ về góc Đông Bắc nói:

– Sư phụ! Trong khu rừng kia có một tòa miếu cũ, chúng ta tới đó tá túc được chăng?

Nhạc phu nhân đáp:

– Bọn mình có đàn bà không tiện.

Nhạc Bất Quần nói:

– Đới Tử! Ngươi lại hỏi xem nếu hòa thượng trong đó không chịu thì thôi chớ nên miễn cưỡng.

Thi Đới Tử vâng lời chạy đi. Chỉ trong khoảng khắc gã trở ra còn ở đằng xa đã la gọi:

– Sư phụ! Đó là một tòa phá miếu, chẳng có sư sãi chi hết.

Mọi người mừng rỡ đồng thanh:

– Nếu vậy thì hay quá!

Bọn đệ tử nhỏ tuổi là Đào Điếu, Anh Bạch La, Thư Kỳ chạy trước.

Nhạc Bất Quần và Nhạc phu nhân tới cổng miếu thì thấy góc trời phía đông mây kéo đen nghịt.

Chỉ trong giây lát trời tối sầm lại.

Nhạc phu nhân nói:

– May mà đây có tòa phá miếu, không thì chúng ta gặp trận mưa lớn này.

Hồi 73

Bọn Che Mặt Lăng Nhục Phái Hoa Sơn

Mọi người tiến vào đại điện thì thấy một pho tượng thần xanh mình mặc khoác áo lá cây, tay cầm nắm cỏ khộ Nguyên đây là đức Dược Vương Bồ Tát họ Thần Nông đang nếm bách thảo.

Nhạc Bất Quần dẫn bọn đệ tử tới trước tượng thần hành l. Mọi người chưa kịp bỏ nón ra thì ánh chớp lóe lên rồi trên không có một tiếng nổ rùng rợn. Tiếp theo mưa rào đổ xuống, những hạt mưa lớn bằng hạt đậu trút xuống mái ngói bật lên tiếng choang choảng.

Tòa phá miếu nầy lâu ngày không người tu sửa, dột nát khắp nơi. Mọi người không bỏ nón ra nữa, tìm chỗ khô ráo mà ngồi.

Cao Căn Minh, Lương Phát và ba cô nữ đệ tử bảo nhau đi thổi cơm.

Nhạc phu nhân nói:

– Đầu năm nay sấm động sớm hơn mọi năm, e rằng khó an ninh được.

Lệnh Hồ Xung ngồi tựa vào cái giá chuông ở góc điện. Hắn trông ngoài thềm nước mưa đổ xuống như một tấm rèm bằng nước liền lẩm bẩm:

– Giả tỷ lúc này còn Lục sư đệ nói chuyện thì mình cũng đỡ buồn được nhiều.

Ngày trước Lệnh Hồ Xung thường cùng bọn Nhạc Linh San, Lục Đại Hữu, Cao Căn Minh nói chuyện cười đùa với nhau, từ lúc Lục Đại Hữu qua đời, trong lòng hắn tự Oán hận mình và nghĩ rằng mình chẳng còn sống ở thế gian được bao lâu thì chẳng nên quấn quít, chuyện trò với Nhạc Linh San làm gì nữa.

Có lúc hắn thấy nàng ngồi với Lâm Bình Chi liền tránh ra xa bụng bảo dạ:

– Tiểu sư muội liều thân cam chịu sư phụ trách mắng, lấy cắp “Tử hà bí lục” đem đến cho ta, đủ tỏ nàng có tình nghĩa ân cần với ta lắm. Ta đã yêu nàng thì phải mong cho đời nàng được vui sướng. Ta quyết tìm cho ra “Tử hà bí lục” rồi sẽ tự vẫn để tạ tội với Lục sư đệ, thì còn dây dưa với nàng làm chi nữa? Nàng và Lâm sư đệ đúng là một đôi người ngọc. Ta chỉ mong nàng quên hẳn ta đi và sau khi ta chết rồi nàng cũng đừng vì ta mà sa lệ.

Tuy hắn tự chủ như vậy, nhưng mỗi khi thấy Nhạc Linh San cùng Lâm Bình Chi sóng vai mà đi hoặc trò chuyện dí dỏm với nhau thì lại thấy đau lòng.

Lúc này ngoài miếu Dược Vương trời vẫn mưa như trút nước.

Lệnh Hồ Xung thấy Nhạc Linh San chạy lui chạy tới trong điện giúp mọi người nấu nước thổi cơm. Mỗi khi mục quang nàng gặp ánh mắt Lâm Bình Chi thì hai người lại tủm tỉm cười. Cả hai đều tưởng rằng chẳng một ai chú ý đến mình, nhưng mỗi lần mỉm cười đều không qua được mắt Lệnh Hồ Xung.

Mỗi lần hai người nở một nụ cười là tâm can Lệnh Hồ Xung lại một phen tê tái. Hắn muốn ngoảnh mặt đi không nhìn nữa, nhưng mỗi khi Nhạc Linh San đi qua, hắn chẳng thể nào không nhìn nàng một cái.

Ăn cơm xong, mỗi người tìm lấy một chỗ mà ngủ. Lệnh Hồ Xung lắng tai nghe trời mưa lúc lớn lúc nhỏ thủy chung vẫn không tạnh. Trong lòng rất buồn bã, hắn không sao nhắm mắt được.

Sau chừng một giờ, trong đại điện tiếng ngáy nhịp nhàng, mọi người đã đi vào giấc mộng.

Đột nhiên từ góc tây nam có tiếng vó ngựa dồn dập. Đoàn kỵ mã này đến mười mấy người đang đi trên đường lớn.

Lệnh Hồ Xung run lên tự hỏi:

– Đang đêm khuya sao lại có người đội mưa rong ruổi? Hay là họ đến kiếm bọn mình?

Hắn ngồi nhỏm dậy. Bỗng nghe Nhạc Bất Quần khẽ nói:

– Đừng ai lên tiếng hết!

Chẳng bao lâu mười mấy người kỵ mã chạy qua phía ngoài miếu.

Lúc này hết thảy mọi người phái Hoa Sơn đều tỉnh dậy. Ai nấy lăm lăm cầm kiếm trong tay để chuẩn bị đối địch. Nhưng tiếng vó ngựa lướt qua phía ngoài rồi đi mỗi lúc một xa.

Mọi người thở phào một cái nhẹ nhõm. Họ toan nằm xuống ngủ nữa, bỗng nghe tiếng vó ngựa quay trở lại.

Mười mấy người kỵ mã đến cổng miếu thì dừng lại. Rồi có người cất tiếng oang oang gọi:

– Nhạc tiên sinh phái Hoa Sơn có ở trong miếu không? Chúng tôi có việc muốn thỉnh giáo.

Lệnh Hồ Xung là đại đệ tử bản môn. Trước nay mọi việc môn phái đều do hắn giao tiếp với người ngoài. Hắn liền mở cửa đáp:

– Đang lúc đêm hôm mà ông bạn ở đâu tới? Hỏi chuyện gì?

Hắn đưa mắt nhìn qua cửa sổ thấy mười lăm người cưỡi ngựa đứng thành hàng chữ nhất. Trong bọn này 6,7 người cầm đèn ló chiếu vào mặt Lệnh Hồ Xung.

Trong bóng tối mà có 6,7 ngọn đèn đồng thời chiếu vào mặt, Lệnh Hồ Xung không khỏi bị lóa mắt.

Thật là một cử động vô lễ, đồng thời tỏ ra đầy vẻ thù nghịch.

Lệnh Hồ Xung giương mắt lên nhìn thì thấy những người này đều bịt khăn đen chỉ để hở cặp mắt.

Những tấm khăn đen nầy thực ra là để che mưa cho khỏi ướt đầu, nhưng đây họ cố ý bịt cho khỏi lộ chân tướng.

Lệnh Hồ Xung động tâm nghĩ thầm:

– Bọn này nếu không phải là người đã quen biết từ trước thì chúng sợ mình nhớ mặt.

Bỗng nghe người mé tả lại lên tiếng:

– Mời Nhạc Bất Quần tiên sinh ra đây nói chuyện!

Lệnh Hồ Xung hỏi lại:

– Các hạ là ai? Xin cho biết tôn tính đại danh để tiện bẩm lên sư trưởng tệ phái.

Người kia đáp:

– Chúng ta là ai bất tất phải hỏi làm chỉ Ngươi cứ nói với sư phụ chúng ta nghe tin phái Hoa Sơn đã lấy được “Tịch Tà kiếm phổ” của nhà họ Lâm, vậy cho chúng ta mượn coi một chút.

Lệnh Hồ Xung nổi giận bừng bừng đáp:

– Phái Hoa Sơn có võ công của bản môn thì còn lấy “Tịch Tà kiếm phổ” của ai làm chỉ Đừng nói tệ phái không lấy được, dù có lấy chăng nữa mà các hạ lại vô l như vậy thì đừng hòng tệ phái cho mượn sách.

Người kia liền cười ha hả. Cả 14 tên kia cũng cười theo. Tiếng cười ở nơi hoang dã nghe vang đi rất xa và chói tai phi thường. Hiển nhiên nội công của bọn này đều ghê gớm.

Lệnh Hồ Xung ngấm ngầm kinh hãi tự hỏi:

– Đêm nay lại gặp phải tay kình địch. Bọn này đều là hảo thủ, nhưng không hiểu lai lịch chúng ra sao?

Đoàn người lạ mặt đang cười thì một người lên tiếng:

– Nghe nói thằng lỏi họ Lâm ở Phước Oai tiêu cục đã qui đầu làm môn hạ phái Hoa Sơn. Chúng ta vốn biết Quân tử kiếm Nhạc tiên sinh ở phái Hoa Sơn kiếm thuật thông thần, độc đáo trong võ lâm, không thèm để ý đến “Tịch Tà kiếm phổ”. Nhưng chúng ta là bọn vô danh tiểu tốt trên chốn giang hồ cả gan đến xin Nhạc tiên sinh cho mượn coi một chút.

Mười bốn tên kia vẫn cười ha hả không ngớt, thế mà thanh âm gã đó lấn át được cả tiếng cười nghe rất rõ, thì đủ biết nội công gã còn cao thâm hơn Lệnh Hồ Xung nhiều.

Lệnh Hồ Xung hỏi:

– Các hạ là ai? Các ha…

Hắn nói được mất tiếng rồi chính mình cũng không nghe rõ thanh âm của chính mình nữa thì trong lòng cực kỳ kinh hãi, tự hỏi:

– Chẳng lẽ mười mấy năm mình luyện nội công không còn lại chút nào ư?

Sau khi xuống núi Hoa Sơn, Lệnh Hồ Xung đã mấy lần theo tâm pháp bản môn rèn luyện nội công, nhưng chỉ hơi vận khí một chút thì bao nhiêu luồng nội tức phức tạp lại nhộn nhạo lên không thể nào kiềm chế được. Hắn càng kiềm chế thì càng thấy tấm tức khó chịu. Nếu không đình chỉ là lập tức ngất đi. Hắn luyện mấy lần đều thấy như vậy có đưa ra thỉnh giáo sư phụ, nhưng Nhạc Bất Quần chỉ nhìn hắn bằng con mắt lạnh lùng chứ không trả lời.

Lệnh Hồ Xung tự nghĩ:

– Mình chẳng còn sống mấy nỗi thì luyện nội công làm chi?

Rồi từ đó, hắn không luyện nữa.

Gần đây người hắn đã phục hồi như cũ, hành động như thường. Không ngờ lúc này, hắn đề khí phát thanh lại bị tiếng cười của đối phương kiềm chế, thanh âm không truyền ra được.

Bỗng nghe Nhạc Bất Quần ở trong miếu lên tiếng đáp vọng ra:

– Các vị đều là những nhân vật thành danh võ lâm, sao lại quá khiêm tự nhận mình là hạng vô danh tiểu tốt? Nhạc Bất Quần này không nói dối ai bao giờ “Tịch Tà kiếm phổ” của nhà họ Lâm không có ở đây.

Lão nói mấy câu này đã vận dụng “Tử hà thần công”, nghe tầm thường không có chi lạ, song nó đàn áp được tiếng cười rộ của mấy người. Thanh âm lão từ trong đại điện vọng ra ngoài miếu chẳng một ai là không nghe rõ. Mấy câu nói hời hợt chẳng khác chi lúc nói chuyện bình thường mà lợi hại như vậy thì thứ công lực nhẹ nhàng mà trầm trọng đó còn cao hơn gã kia nhiều.

Bỗng nghe một tên khác ồm ồm nói:

– Tiên sinh bảo “Tịch Tà kiếm phổ” không ở đây vậy thì ở đâu?

Nhạc Bất Quần đáp:

– Các hạ lấy tư cách gì mà hỏi bản nhân câu này?

Người kia đáp:

– Việc thiên hạ thì người thiên hạ đều có thể can thiệp được.

Nhạc Bất Quần chỉ cười lạt một tiếng chứ không trả lời.

Thanh âm ồm ồm ở bên ngoài lại cất lên:

– Họ Nhạc kia! Ngươi có chịu giao kiếm phổ hay không thì bảo? Ngươi không muốn uống rượu mời thì phải uống rượu phạt. Nếu ngươi không chịu đưa ra, chúng ta phải động võ tiến vào lục soát.

Nhạc Bất Quần khẽ nói:

– Bọn nữ đệ tử đứng liền một chỗ, giáp lưng vào nhau. Còn nam đệ tử thì rút kiếm ra đi!

Những tiếng lách cách nổi lên. Mọi người đã rút trường kiếm ra.

Lệnh Hồ Xung đứng ngay trước cửa tay nắm chuôi kiếm chưa rút ra thì đã có hai tên nhảy xuống ngựa xông lại.

Lệnh Hồ Xung né tránh toan rút kiếm, bỗng một tên quát:

– Tránh ra!

Gã vung chân phải đá Lệnh Hồ Xung một cái lăn lộn đi mấy vòng băng ra đằng xa.

Lệnh Hồ Xung bị đá bay đi mấy trượng rớt xuống bụi cây. Đầu óc hỗn loạn, hắn nghĩ thầm:

– Vừa rồi rõ ràng ta đã thi triển cầm nã thủ pháp để móc lấy chân gã. Chiêu “Hối phong bất liu” đó chẳng những có thể tránh được cái đá của đối phương mà còn hất được mình gã đi mới phải. Chiêu cầm nã cũng như chiêu móc ta nhằm huyệt đạo rất chuẩn đích mà sao không hiệu nghiệm? Cái đá của gã chẳng lấy gì làm ghê gớm mà sao hạ bàn ta bị hất tung đi không một chút khí lực?

Hắn gắng gượng ngồi dậy thì đột nhiên nhiệt huyết trong ngực nhộn nhạo cả lên. Bảy tám luồng chân khí chuồn qua chuồn lại xung đột nhau trong người. Khiến hắn muốn cử động một ngón tay cũng không thể được.

Lệnh Hồ Xung cả kinh, hắn muốn mở miệng la lên mà không ra tiếng. Tình trạng lúc này chẳng khác chi người mê mộng. Đầu óc vẫn tỉnh táo mà toàn thân không nhúc nhích được.

Bên tai tiếng binh khí chạm nhau chát chúa không ngớt. Hắn nghe rõ sư phụ, sư nương và nhị đệ đã xông ra ngoài miếu đánh nhau với bảy tám tên che mặt. Còn mấy tên che mặt khác thì sấn vào trong miếu đang quát tháo om sòm. Từ trong đại điện tiếng thét của bọn nữ đệ tử vọng ra.

Lúc này mưa càng to hơn. Mấy chiếc đèn ló liệng xuống đất còn chiếu ra những tia sáng vàng lợt, khiến cho kiếm quang lấp loáng bóng người lay động.

Chỉ trong khoảng khắc, bỗng nghe trong miếu có tiếng đàn bà rú lên rất thê thảm. Lệnh Hồ Xung trong lòng nóng nảy, hắn tính thầm:

– Bọn địch đến giáp công đều là bọn trai tráng mà tiếng kêu rú lại là phụ nữ thì tất trong bọn sư muội ta có người bị thương rồi.

Hắn đưa mắt ngó sư phụ đang mút tít thanh trường kiếm, một mình lão chống trọi bốn tên. Còn sư nương thì bị hai gã giáp công. Hắn biết sư phụ cùng sư nương kiếm thuật rất tinh thâm, tuy bên địch đông người hơn nhưng cũng khó mà thắng được.

Hắn ngó nhị sư đệ Lao Đức Nặc thì y cũng một người chọi hai, miệng y đang la hét om sòm. Hai địch nhân đều sử đơn đao. Cứ nghe tiếng binh khí chạm nhau cũng đủ biết tý lực của bên địch rất trầm trọng. Cuộc chiến đấu tiếp tục một lúc nữa thì Lao Đức Nặc tất phải thất bại.

Lệnh Hồ Xung thấy bên mình ba người phải chống lại với tám gã bên địch, tình thế dĩ nhiên rất nguy hiểm. Thế mà cảnh tượng trong miếu e rằng còn nguy hiểm hơn. Bên địch bảy gã tiến vào trong miếu. Bọn sư đệ sư muội tuy đông người nhưng không có một tay cao thủ nào. Bên tai tiếng rú vẫn rít lên không ngớt, chắc có đến mấy người bị hạ rồi.

Hắn nghĩ rằng nếu bảy tên bên địch tàn sát hết bọn sư đệ, sư muội trong miếu rồi ra ngoài vây đánh sư phụ, sư nương và Lao sư đệ thì khi đó sư phụ, sư nương phải cố gắng lắm mới giữ cho thân mình khỏi bị hạ là may, còn hơi sức đâu để giết địch báo thù?

Lệnh Hồ Xung càng nghĩ càng bồn chồn trong dạ, hắn có vận động chân khí mà không phát huy được chút nội lực nào. Túng quá hắn lẩm bẩm cầu khấn:

– Xin hoàng thiên bảo hộ cho Lệnh Hồ Xung này trong vòng một phút khôi phục lại sức lực, đặng vào miếu bảo vệ cho tiểu sư muội được an toàn. Còn Lệnh Hồ Xung này dù có phải tan xương nát thịt chịu hình phạt thảm khốc cũng cam lòng.

Hắn gắng gượng cử động, vận nội tức thì đột nhiên sáu luồng chân khí lại xông lên ngực. Tiếp theo hai luồng chân khí lại từ bên trên chạy xuống đè sáu luồng kia đi. Lập tức hắn thấy toàn thân nhẹ bỗng, tựa hồ lục phủ ngũ tạng đi đâu mất hết, cả da thịt huyết mạch cũng dường như tiêu tan không còn tăm tích gì nữa. Hắn la thầm:

– Hỏng rồi, hỏng rồi! Té ra là thế!

Bây giờ hắn mới biết sáu luồng chân khí của Đào cốc lục tiên đã theo những kinh mạch khác nhau trút vào trong người hắn. Nội thương hắn không khỏi mà sáu luồng chân khí vẫn đình lưu ở trong thân thể, uất kết lại không đường phát tiết.

Giả tỷ hắn tu luyện “Tử hà bí lục” của phái Hoa Sơn để nội công tới mức thượng thặng thì có thể trục được sáu luồng chân khí tà môn ra ngoài. Sau hắn lại gặp Bất Giới hòa thượng tuy nội công rất cao thâm mà tính tình lại lỗ mãng nóng nảy. Lão đã thúc đẩy hai luồng chân khí để đàn áp sáu luồng chân khí của lục tiên. Trong lúc nhất thời, hắn tưởng chừng đã khỏi nội thương mà thực ra là trong người thêm ra hai luồng chân khí khác. Bấy nhiêu luồng chân khí xung đột nhau khiến cho nội công của hắn đã luyện được từ trước chẳng còn lại mảy may nào và hắn đã trở thành một phế nhân.

Lệnh Hồ Xung vỡ lẽ ra như vậy thì trong lòng đau đớn. Hai hàng nước mắt trào ra, miệng lẩm bẩm:

– Ta gặp phải họa hoạn bất trắc này thì chẳng khác gì đã bị phế bỏ toàn thể võ công. Bữa nay sư môn có nạn mà ta chẳng còn mảy may sức lực thì làm thế nào? Lệnh Hồ Xung nầy làm đại đệ tử phái Hoa Sơn nằm thẳng cẳng dưới đất giương mắt lên mà nhìn sư phụ cùng sư nương bị kẻ khác khinh khi, bọn sư đệ sư muội bị địch hạ sát, thật là đồ vô dụng. Thôi được! Ta đành vào miếu chết cùng tiểu sư muội một chỗ.

Hắn biết mình chỉ vận khí một chút là đụng đến tám luồng chân khí, thì toàn thân không thể nhúc nhích được. Hắn liền hạ khí xuống huyệt đan điền, quả nhiên có thể co chân duỗi tay rồi cử động được.

Lệnh Hồ Xung gắng gượng đứng dậy, chậm chạp rút trường kiếm, đi từng bước tiến vào trong miếu.

Hắn vừa lần tới cửa điện thì mùi máu tanh sặc sụa, xông lên mũi. Trên bàn thờ có đặt hai chiếc đèn ló của địch nhân chiếu sáng. Hắn nhìn rõ bọn sư đệ Lương Phát, Thi Đới Tử, Cao Căn Minh đầy mình những máu đang liều mình chống chọi với địch. Ngoài ra còn mấy tên sư đệ, sư muội nằm quay dưới đất, chưa hiểu sống chết thế nào.

Nhạc Linh San và Lâm Bình Chi đang sóng vai chiến đấu với một tên che mặt.

Nhạc Linh San đầu tóc xõa xượi. Còn Lâm Bình Chi phải cầm kiếm bằng tay trái. Hiển nhiên tay phải chàng đã bị thương rồi.

Địch nhân che mặt tay cầm một cây đoản thương, gã sử rất linh hoạt và biến hóa vô cùng.

Lâm Bình Chi đã trúng một thương ở vai bên hữu.

Nhạc Linh San vội đâm hai kiếm bức bách địch nhân phải lùi lại một bước. Nàng la lên:

– Tiểu Lâm tử! Mau vào trong kia dưỡng thương đi!

Lâm Bình Chi đáp:

– Không cần đâu.

Chàng phóng ra một kiếm nhưng chân bước đã loạng choạng.

Người che mặt nổi lên tràng cười xoay ngang ngọn thương đập mạnh một cái xuống lưng Nhạc Linh San.

Nhạc Linh San tay phải rớt kiếm, nàng đau quá sụn người xuống.

Lệnh Hồ Xung cả kinh. Lúc này hắn chỉ tính bảo hộ cho nàng được an toàn, ngoài ra không nghĩ gì nữa. Hắn liền cầm kiếm xông lại, đề khí phóng kiếm tới, nhưng mũi kiếm mới đưa ra được một thước thì nội tức lại xông lên, tay phải nhũn ra rủ ngay xuống.

Gã che mặt thấy kiếm đâm tới đã toan né tránh để rồi phóng thương đâm trả. Gã đinh ninh sẽ được dịp đâm trúng vào cạnh sườn Lệnh Hồ Xung suốt vào trong ngực.

Ngờ đâu nhát kiếm của Lệnh Hồ Xung mới phóng kiếm ra chưa được một thước, tay hắn đã rũ xuống, gã rất lấy làm quái lạ. Trong lúc nhất thời gã không nghĩ gì nữa, thuận thế vung cước quét ngang một cái đá hất Lệnh Hồ Xung ra ngoài cửa.

Lệnh Hồ Xung toàn thân tê dại té huỵch xuống vũng nước bên ngoài sân miếu. Miệng, mũi, tai, mắt dính đầy bùn mà người không sao nhúc nhích được.

Lệnh Hồ Xung lại ngó thấy nhị sư đệ Lao Đức Nặc bị người đánh ngã. Hai tên địch đối chiếu với y chạy lại vây đánh vợ chồng Nhạc Bất Quần.

Lát sau lại hai tên địch từ trong miếu chạy ra. Thế là bên này Nhạc Bất Quần một mình phải đấu với bảy tên, còn Nhạc phu nhân chống với ba gã.

Bỗng nghe Nhạc phu nhân và một tên địch cùng quát lên một tiếng rồi cả hai người cùng bị thương ở đùi.

Địch nhân phải lùi lại. Nhạc phu nhân tuy bớt được một tên nhưng đùi bị trúng đao khá nặng. Bà đỡ gạt được mấy chiêu nữa rồi đầu vai lại bị sống đao của địch nhân đánh trúng, phải ngồi phệt xuống đất.

Hai địch nhân che mặt đồng thời điểm vào mấy chỗ huyệt đạo khiến bà không còn cách nào vùng dậy tái chiến nữa.

Bọn đệ tử từ trong miếu liên tiếp bị thương rồi bị kiềm chế đến hết.

Hiển nhiên bên địch có cuộc mưu đồ gì trọng đại nên chúng chỉ đả thương hoặc điểm huyệt bọn đệ tử phái Hoa Sơn chứ không hạ sát một người nào.

Mười lăm tên bên địch bao vây Nhạc Bất Quần vào giữa. Tám tên hảo thủ chia ra đứng tám phương để dõi chiến. Còn bảy tên đều tay cầm đèn ló chiếu vào mắt lão.

Chưởng môn phái Hoa Sơn tuy nội công tinh thâm, kiếm thuật cao cường, nhưng phải đối chiến với tám địch nhân đều là hảo thủ. Hơn nữa ánh đèn ló soi vào mặt để lão lóa mắt không biết đường nào mà chống đỡ. Song lão là một tay kiếm pháp trác tuyệt trong Ngũ nhạc kiếm phái, lúc lâm nguy cũng không bối rối. Lão biết phái Hoa Sơn bữa nay dĩ nhiên bị thua liểng xiểng và toàn quân bị tan vỡ trong miếu Dược Vương này mà vẫn vung kiếm che kín môn hộ. Khí lực vẫn còn dẻo dai, kiếm pháp vẫn tinh nghiêm. Khi lão thấy ánh đèn chiếu tới liền nhìn xuống đất. Tám tên bên địch chưa thể làm gì lão trong một lúc.

Một gã che mặt lớn tiếng hỏi:

– Nhạc Bất Quần! Lão đã chịu đầu hàng chưa?

Nhạc Bất Quần dõng dạc đáp:

– Nhạc mỗ thà chết chứ không chịu nhục. Các vị muốn giết thì cứ việc hạ thủ đi!

Gã kia nói:

– Lão không chịu đầu hàng thì ta hãy chém cánh tay mặt của phu nhân trước!

Gã nói rồi giơ thanh quỉ đầu đao sóng dầy lưỡi mỏng lên. ánh đèn ló chiếu vào phát ra những tia sáng xanh lấp loáng. Lưỡi dao vung lên lăm le chặt xuống Nhạc phu nhân.

Nhạc Bất Quần ngần ngừ tự hỏi:

– Chẳng lẽ để mặc cho chúng chặt tay sư muội?

Nhưng lão nghĩ lại ngay:

– Nếu ta bỏ kiếm đầu hàng để bọn chúng xỉ nhục thì danh dự của phái Hoa Sơn mấy trăm năm nay bị mất vì tay ta ư?

Đột nhiên lão hít một hơi chân khí, vận Tử hà công. Mặt nổi sắc tía, đột nhiên lão vung kiếm đâm tới hán tử mé tả một nhát.

Hán tử này giơ đao lên gạt. Ngờ đâu Nhạc Bất Quần đã vận “Tử hà thần công”, luồng lực đạo cực kỳ mãnh liệt. Chiêu đao của đối phương bị kiếm hất ngược trở lại.

Cả đao lẫn kiếm đồng thời chém trúng tay phải hán tử. Cánh tay gã liền bị chém thành hai đoạn. Gã kêu lên một tiếng thật to rồi ngã xuống đất.

Nhạc Bất Quần ra một chiêu đắc thủ, liền vận kiếm đâm vào đùi một tên địch khác. Gã này lớn tiếng thóa mạ, lùi lại mấy bước.

Bên địch đã bớt đi hai người, nhưng sáu gã còn lại đều là những tay hảo thủ, nội ngoại công vào hạng thượng thặng. Nhạc Bất Quần mà lấy một chọi một thì lão nắm chắc phần thắng. Nhưng sáu gã liên thủ, tất lão không địch nổi.

Bất thình lình đánh véo một tiếng! Lưng lão lại trúng một phát chùy.

Nhạc Bất Quần phản công liền ba kiếm để đánh lui quân địch, nhưng miệng lão bỗng hộc máu tươi ra.

Bọn đệ tử che mặt đồng thanh hoan hô:

– Nhạc lão nhi bị thương rồi!

Sáu tên đối chiến với lão đã nắm chắc phần thắng liền cho thế công chậm lại. Nhạc Bất Quần khó kiếm được cơ hội để đả thương chúng nữa.

Bọn địch 15 tên đang đêm đội mưa đến tập kích thì 3 tên đã bị vợ chồng Nhạc Bất Quần đả thương. Nhưng chỉ một tên bị chặt đứt cánh tay là thương thế trầm trọng, còn hai tên bị thương ở đùi không có gì đáng ngại.

Bọn chúng tay cầm đèn ló giơ cao lên, miệng không ngớt thóa mạ và mạt sát Nhạc Bất Quần.

Nhạc Bất Quần nghe khẩu âm bọn này dường như là người ở chỗ giáp giới Tần Tấn, mà thị trấn Vi

Lâm này lại ở gần đất Dự Tây nên khẩu âm hoàn toàn khác hẳn. Võ công bọn họ cũng rất phức tạp, hiển nhiên không phải cùng một môn phái, nhưng đường lối tiến thoái ăn ý nhau rất sâu xa chứ không phải lúc lâm thời mới họp bọn với nhau. Lai lịch bọn họ thế nào? Lão không thể nào đoán ra được. Kỳ hơn nữa là cả 15 tên không một gã nào kém cỏi. Từ ngày lão lăn lộn giang hồ biết nhiều hiểu rộng thì chẳng bao giờ có đến 15 tên hảo thủ võ công cao cường kết đảng mà lão không nhận ra được một ai.

Lão chỉ biết bọn này chưa từng giao thủ với mình và lão tuyệt không có thù oán gì với họ. Chẳng lẽ ho.

chỉ vì cuốn “Tịch Tà kiếm phổ” mà rủ nhau đến phái Hoa Sơn để sinh chuyện?

Nhạc Bất Quần tuy xoay chuyển ý nghĩ trong lòng, nhưng tay kiếm lúc nào cũng cẩn thận không sơ hở mảy maỵ Lão vận “Tử hà thần công” để thi triển chiêu thức, mũi kiếm ẩn hiện hào quang rùng rợn.

Qua lại mười mấy chiêu nữa, thêm một tên địch bị trúng thương ở bả vai. Cây cương tiên trong tay rớt xuống đất, gã đành phải rút lui.

Một tên che mặt khác liền nhảy vào thay thế. Gã này tay cầm thanh đao lưỡi có răng cưa rất trầm trọng. Đầu mũi đao khoằm khoằm dường như để móc vào thanh trường kiếm trong tay Nhạc Bất Quần.

Nội lực Nhạc Bất Quần đầy rẫy trong người. Lão càng đấu càng hăng. Đột nhiên lão xoay tay trái phóng chưởng đánh trúng vào trước ngực một tên làm gãy hai dẻ xương sườn bật thành tiếng răng rắc.

Hai tay gã này cầm một cây thiết trượng lập tức bị rung động để rớt binh khí xuống đất.

Chẳng ngờ gã dũng mãnh tuyệt luân. Gã bị gãy xương sườn đau thấu tâm can lại càng hung dữ.

Đột nhiên gã trằn mình lăn tới dang hai tay ra ôm lấy chân trái Nhạc Bất Quần.

Nhạc Bất Quần giật mình kinh hãi phóng kiếm đâm vào lưng gã, song hai gã bên cạnh phóng hai thanh đơn đao tới gạt đi.

Nhạc Bất Quần hành động rất mau lẹ, kiếm đâm không trúng, lão liền vung chân phải đá vào hàm hán tử.

Gã này thật là một tên hảo thủ về môn cầm nã. Gã vươn tay trái ra ôm lấy cả chân phải Nhạc Bất Quần rồi lăn người đi.

Nhạc Bất Quần dù võ công cao cường đến đâu cũng không thể đứng vững phải ngã lăn ra.

Trong chớp mắt, nào đơn đao, nào đoản thương, nào thiết trùy, nào trường kiếm đồng thời nhằm những huyệt đạo trọng yếu ở đầu, mặt, cổ họng, trước ngực phóng tới.

Nhạc Bất Quần buông tiếng thở dài, quẳng kiếm đi, nhắm mắt chờ chết.

Bỗng lão thấy sau lưng, cạnh sườn, cổ họng, vú bên trái, bị người dùng kim cương chỉ lực điểm vào huyệt đạo. Tiếp theo hai lão che mặt dựng lão ngồi lên.

Một thanh âm khàn khàn cất lên:

– Quân tử kiếm Nhạc Bất Quần võ công trác tuyệt, quả nhiên danh bất hư truyền. Bọn ta 15 người đối phó với mình lão mà bị thương đến 4,5 mới bắt được lão. Như vậy kể là kém cỏi. Ha ha!

Lão phu rất khâm phục! Giả tỷ lấy một chọi một thì chúng ta không địch nổi lão. Nhưng nếu nói rằng bọn ta 15 người mà bên lão hơn hai chục thì phái Hoa Sơn lại người nhiều thế mạnh và chúng ta lấy ít thắng nhiều thì cái đó không phải là chuyện dễ, có đúng thế không?

Mấy tên che mặt khác đồng thanh nói:

– Phải rồi! Chúng ta khó nhọc lắm mới thắng được.

Lão già kia lại bảo Nhạc Bất Quần:

– Nhạc tiên sinh! Bọn ta với tiên sinh vốn không có thù oán. Bữa nay chúng ta mà đắc tội với tiên sinh, chẳng qua vì muốn mượn coi cuốn “Tịch Tà kiếm phổ”.

Lão ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

– “Tịch Tà kiếm phổ” không phải là vật sở hữu của phái Hoa Sơn. Tiên sinh đã dùng thiên phương bách kế để thu nạp gã thiếu niên nhà họ Lâm ở Phước Oai tiêu cục vào làm môn hạ chẳng qua chỉ vì mục đích dòm dỏ pho kiếm phổ đó. Việc này thật chẳng quang minh chính đại chút nào, nên bọn đồng đạo võ lâm nghe tin ai cũng đem lòng phẫn hận. Nay lão phu lấy lời tử tế khuyên can tiên sinh nên đưa ra là hơn.

Nhạc Bất Quần cả giận nói:

– Nhạc mỗ đã lọt vào tay các vị, muốn giết thì cứ giết đi, can chi phải rườm lời? Nhạc Bất Quần này là người thế nào, mọi người giang hồ đều biết hết. Các vị muốn giết Nhạc mỗ thì d thôi, nhưng muốn phá hoại danh dự Nhạc mỗ thì đừng hòng.

Một tên che mặt khác cười ha hả nói:

– Phá hoại danh dự lão khó lắm hay sao? Phu nhân, con gái và nữ đệ tử lão người nào cũng xinh đẹp. Chúng ta chia nhau mỗi người lấy một cô về làm vợ nhỏ. Ha ha! Thế thì oai danh lừng lẫy của Nhạc Bất Quần ở trong võ lâm liệu còn toàn vẹn được không?

Gã vừa dứt lời, cả bọn đều cười rộ. Tiếng cười đầy vẻ dâm tà bỉ ổi.

Nhạc Bất Quần tức quá toàn thân run lên bần bật. Lão lâm vào tình trạng bị khinh khi nhục nhã đến thế là cùng.

Bỗng nghe mấy tên che mặt đang thúc giục bọn nam nữ đệ tử ở trong miếu đi ra ngoài. Bọn đệ tử đều bị điểm huyệt mặt dính đầy máu. Có người vừa ra khỏi đại điện liền té xuống, hiển nhiên bị thương rất nặng.

Lão già che mặt nói:

– Nhạc tiên sinh! Có khi tiên sinh đã đoán ra lai lịch chúng ta rồi. Chúng ta chẳng phải là anh hùng hảo hán phe bạch đạo trong võ lâm đâu, bất cứ việc gì cũng dám làm. Trong anh em chúng ta có người hiếu sắc đã thành bệnh nghiện nếu họ động chạm vào tôn phu nhân hay lệnh ái, thì còn chi là thanh danh của tiên sinh?

Nhạc Bất Quần la lên:

– Trời ơi! Nếu các vị không tin thì cứ việc khám xét trong mình Nhạc mỗ xem có “Tịch Tà kiếm phổ” gì không?

Một tên che mặt cười nói:

– Ta khuyên tiên sinh nên tự ý hiến bí lục đi là hơn. Nếu để anh em lục soát vào người phu nhân hay các cô khuê nữ thì khó coi lắm!

Lâm Bình Chi đột nhiên lớn tiếng:

– Nhất thiết tai họa đều do Lâm Bình Chi này mà ra. Ta nói cho các vị biết: nhà họ Lâm ta ở Phúc Kiến chẳng có “Tịch Tà kiếm phổ” chi hết, còn tin hay không là tùy ở các vị.

Chàng nói xong lượm một cây thiết trượng ở dưới đất lên tự đập vào đầu mình. Nhưng hai cánh tay chàng đã bị điểm huyệt thành ra bất lực. Cây trượng đập vào đầu đánh binh một tiếng mà chỉ trầy da chứ chưa chảy máu.

Có điều mọi người đều hiểu cử động này của Lâm Bình Chi là cố ý hy sinh tính mạng để tỏ rõ nhà chàng đã không có “Tịch Tà kiếm phổ” thì lấy đâu mà lọt vào tay phái Hoa Sơn.

Lão già che mặt cười nói:

– Chú nhỏ này quả nhiên có nghĩa khí, nhưng sư phụ ngươi chỉ có hư danh quân tử. Gã tiểu tử họ Lâm kia! Chi bằng ngươi quay về đầu môn hạ ta, ta đảm bảo dạy ngươi thành một tay có đủ bản lãnh mặc sức tung hoàng trên chốn giang hồ.

Lâm Bình Chi cất tiếng thóa mạ:

– Lão nói thúi lắm! Lâm mỗ đường đường là môn đồ phái Hoa Sơn khi nào chịu hạ mình thờ kẻ tiểu nhân đê hèn vô liêm sỉ làm thầy?

Lương Phát reo lên:

– Lâm sư đệ nói hay lắm! Phái Hoa Sơn ta…

Gã chưa dứt lời thì đột nhiên một tên che mặt quát hỏi:

– Phái Hoa Sơn ngươi làm sao?

Gã vừa nói vừa vung đao chém vỡ đầu Lương Phát. Máu tươi vọt ra tung tóe.

Tám chín đệ tử phái Hoa Sơn kêu rú lên!

Trong đầu óc Nhạc Bất Quần nhộn lên những ý niệm rất phức tạp. Lão nghĩ mãi mà thủy chung không đoán ra được lai lịch bọn này. Lão xét theo lời nói của lão già che mặt kia thì bọn chúng đều là những tay ghê gớm trong hắc đạo, nếu không thì cũng là bọn giặc cướp quy tụ thành bang hội để làm điều càn rỡ. Lão điểm lại thì những nhân vật cả hai phe hắc đạo và bạch đạo trên giải đất Tần, Tấn, Xuyên, Ngạc mà lão đã từng nghe tiếng tuyệt không có sơn trại nào lắm tay hảo thủ như bọn này.

Tên ác nhân chém vỡ đầu Lương Phát là một hành động tàn bạo hiếm thấy trong võ lâm. Kể ra trên chốn giang hồ đã xảy cuộc động võ đấu tranh thì giết người là chuyện rất thường, nhưng khi đối phương đã bị bắt thì chẳng bao giờ lại đột nhiên vung đao chém chết.

Hán tử che mặt chém chết Lương Phát rồi buông tiếng cười rộ, đi tới trước mặt Nhạc phu nhân.

Gã khoa thanh đao dính đầy máu tươi lên không mấy cái lướt qua đầu Nhạc phu nhân cách không đầy

nửa thước.

Hồi 74

Giữ Thanh Danh Hồ Xung Liều Mạng

Nhạc Linh San sợ hãi thét lên:

– Đừng… đừng hại thân mẫu ta!

Rồi nàng ngất đi.

Nhạc phu nhân là một trang hào kiệt trong đám quần thoa. Bà không sợ hãi gì mà còn nghĩ rằng nếu gã vung đao chém chết mình để khỏi bị Ô nhục là một điều mình rất mong mỏi…

Bà liền ngẩng đầu lên thóa mạ:

– Thằng lỏi bị thịt kia! Mi có giỏi thì hãy giết ta đi?

Giữa lúc ấy bỗng nghe phía Tây Bắc có tiếng vó ngựa dồn dập, rầm rộ kéo đến có mấy chục người kỵ mã.

Lão già che mặt cất tiếng ra lệnh:

– Hãy ra xem bọn nào?

Hai hán tử che mặt dạ một tiếng rồi nhảy lên ngựa chạy đi.

Tiếng vó ngựa vẫn vang lên không ngớt mỗi lúc một lại gần.

Tiếp theo là những tiếng binh khí chạm nhau chát chúa, rồi tiếng người la:

– Úi chao!

Hiển nhiên bọn kỵ mã đã giao thủ với hai tên hán tử che mặt và có người bị thương ngã ngựa.

Vợ chồng Nhạc Bất Quần và bọn đệ tử phái Hoa Sơn đều cho là bên mình gặp cứu tinh. Ai nấy mừng thầm trong bụng.

Dưới ánh đèn lờ mờ, trông thấp thoáng thấy ba bốn chục kỵ mã đang đi trên đường lớn làm bắn nước lên tung tóe.

Chỉ trong khoảng khắc đoàn người ngựa đẵ đến ngoài miếu thì dừng lại.

Một người ngồi trên lưng ngựa lớn tiếng gọi:

– Có phải các bạn phái Hoa Sơn đó không? Nhạc huynh không ở đấy ư?

Nhạc Bất Quần đưa mắt nhìn vào mặt người vừa lên tiếng, bất giác lão lộ vẻ băn khoăn.

Nguyên người này là “Đệ ngũ thái bảo thương” nhiệm chiết chưởng Thang Anh Ngạc ở phái Tung Sơn mà mấy bữa trước đây đã cầm cờ lệnh của Ngũ nhạc kiếm phái lên ngọn tuyệt đỉnh núi Hoa Sơn.

Mé tả hắn hiển nhiên là Phong Bất Bình thuộc phe kiếm tông đã phản bạn phái Hoa Sơn. Ngoài ra những tên khác thuộc các phái Thái sơn, Hành sơn, Hằng sơn bữa trước đã đến nay đều xuất hiện ở đây. Có điều chuyến này họ đến đông hơn nhiều.

Dưới ánh đèn ló lờ mờ, bóng người chập chùng nên không nhìn rõ được mấy.

Bỗng nghe Thang Anh Ngạc nói:

– Nhạc huynh! Bữa trước Nhạc huynh không tiếp cơ lệnh Tả minh chủ rất lấy làm khó chịu. Nay y phái đại công tử đem cờ lệnh lên núi Hoa Sơn hỏi lại. Không ngờ giữa lúc đêm khuya lại gặp Nhạc huynh ở đây thật may mắn quá!

Nhạc Bất Quần đưa mắt nhìn sang mé hữu thấy một đại hán khôi ngô ngoài ba mươi tuổi cưỡi con tuấn mã rất cao lớn. Lão biết chưởng môn phái Tung Sơn là Tả Lãnh Thiền sinh đặng hai con. Con lớn là Tả Phi Anh đã học được chân truyền của phụ thân. Võ công gã cao cường ngang hàng với bọn sư thúc. Lão đoán chắc gã này là Tả đại công tử.

Kể về vai vế thì Nhạc Bất Quần ngang hàng với phụ thân gã. Đáng lẽ gã phải cất tiếng chào “thế thúc” mới đúng. Đằng này gã chỉ khẽ gật đầu, nên Nhạc Bất Quần trong lòng rất tức giận, mặc dù lão đang lâm nạn.

Lão già che mặt chắp tay nói:

– Té ra Tả đại công tử phái Tung Sơn đã tới đây. May quá! may quá! Còn vị râu xanh kia chắc là Thang lão anh hùng, đệ ngũ thái bảo phái Tung Sơn?

Thang Anh Ngạc hỏi lại:

– Không dám! xin các hạ cho biết tôn kính đại danh. Sao các hạ lại không chịu đưa bộ mặt thật ra tương kiến?

Lão già che mặt đáp:

– Bọn tại hạ toàn là hạng vô dang tiểu tốt trong hắc đạo, những tên hiệu khó nghe nói ra e làm nhơ tai Tả đại công tử, Thang lão anh hùng cùng các vị cao nhân võ lâm. Trước mặt Tả đại công tử cùng Thương lão anh hùng, bọn tại hạ không dám vô lễ với Nhạc phu nhân cùng Nhạc tiểu thư, nhưng có một việc tại hạ mong rằng các vị xử theo đạo công bằng trong võ lâm cho.

Thang Anh Ngạc hỏi:

– Các hạ có điều chi xin cứ nói ra cho mọi người nghe.

Lão già đáp:

– Nhạc tiên sinh đây mang ngoại hiệu là Quân tử kiếm. Theo lời đồn thì trước nay tiên sinh lúc nào cũng miệng nói nhân nghĩa, giảng giải qui củ võ lâm. Nhưng gần đây lại xảy ra một việc: Phước Oai tiêu cục ở Phúc Châu bị người cướp phá. Vợ chồng tổng tiêu đầu Lâm Chấn Nam bị hại, vụ này tưởng tôn giá cũng biết rồi.

Thang Anh Ngạc nói:

– Đúng thế! Nghe nói vụ này là hành động của phái Thanh Thành tỉnh Tứ Xuyên.

Lão già che mặt lắc đầu quầy quậy nói:

– Tuy trên giang hồ đồn đại như vậy, song sự thực chưa chắc đã đúng thế. Bọn tại hạ xin nói trắng ra một việc mà mọi người đều biết là nhà họ Lâm ở Phước Oai tiêu cục có pho bí lục là “Tịch Tà kiếm phổ” của tiền nhân để lại. Trong kiếm phổ ghi chép một thứ kiếm pháp cực kỳ tinh vi ảo diệu, ai luyện được sẽ thành người thiên hạ vô địch. Sở dĩ hai vợ chồng Lâm Chấn Nam bị hại là vì có kẻ dòm ngó pho kiếm phổ “Tịch Tà kiếm phổ” này.

Thang Anh Ngạc hỏi:

– Thế thì làm sao?

Lão già che mặt đáp:

– Việc vợ chồng Lâm Chấn Nam bị ai sát hại, người ngoài không biết rọ tình hình. Tại hạ chỉ nghe nói là vị Quân tử liếm đây đã dùng ngụy kế khiến con trai Lâm Chấn Nam quyết chí qui đầu làm môn hạ phái Hoa Sơn để gã đem theo kiếm phổ đến phái họ. Do đó ai cũng đoán ra cuộc mưu đồ của Quân tử kiếm Nhạc Bất Quần. Hắn không cướp được vật báu liền dùng xảo kế. Gã tiểu tử họ Lâm nhỏ tuổi như vậy thì phỏng được bao nhiêu kiến thức? Gã qui đầu phái Hoa Sơn thì phỏng có khác gì một món đồ chơi trên bàn tay lão già đó? Dĩ nhiên gã hiến “Tịch Tà kiếm phổ” cho lão rồi.

Thang Anh Ngạc nói:

– Lão phu e ràng cái đó chưa chắc, kiếm pháp phái Hoa Sơn đã cực kỳ tinh diệu. Nhạc tiên sinh lại có môn “Tử hà thần công” độc bộ võ lâm. Như vậy tiên sinh là một tay nội công thần kỳ thì còn tham lam mưu đồ kiếm pháp của người ta làm chi?

Lão già ngửa mặt lên trời cười ha hả nói:

– Đó là Thang lão anh hùng lấy lòng dạ người quân tử để đo ruột gan kẻ tiểu nhân. Nhạc Bất Quần có kiếm pháp tinh diệu gì đâu? Sau khi phái Hoa Sơn chia thành hai phe kiếm tông, khí tông đã chiếm đoạt quyền hành một cách bá đạo. Họ chỉ nghiên cứu luyện khí, còn kiếm pháp rất tầm thường trên chốn giang hồ người ta chỉ nghe đến hư danh phái Hoa Sơn làm cho rung động, còn bản lãnh thực sự của họ thì ha ha…

Lão kia cười nhạt mấy tiếng rồi nói:

– Theo lẽ ra Nhạc Bất Quần đã là chưởng môn phái Hoa Sơn, thì kiếm thuật tinh thâm mới phải, nhưng chính mắt các vị đã thấy đó. Bọn tại hạ là mấy vô danh tiểu tốt đã không có thuốc độc, không dùng ám khí, cũng không ỷ thế nhiều người hiếp ít, chỉ đem sức lực ra tranh đấu mà hạ được thì đủ rõ bản lãnh hắn thế nào. Tại hạ không ngờ võ công phe khí tông phái Hoa Sơn kém cỏi như vậy. Dĩ nhiên Nhạc Bất Quần tự biết mình, hắn định cấp tốc rèn luyện kiếm pháp trong “Tịch Tà kiếm phổ” để khỏi mang tiếng hư danh. Nhưng việc chưa xong đã bị bại lộ.

Thang Anh Ngạc gật đầu nói:

– Mấy câu này quả nhiên đúng lý.

Lão kia lại nói:

– Bọn tại hạ là hạng vô danh tiểu tốt trong hắc đạo bản lãnh không đáng để các vị đếm xỉa mà còn chẳng dám tham lam “Tịch Tà kiếm phổ”. Nhưng mười mấy năm nay trước đây từng được Lâm Tổng tiêu đầu ở Phước Oai tiêu cục có lòng trọng vọng, hàng năm tặng cho hậu l. Tiêu xa của y đi qua dưới chân núi, anh em đều nể mặt y không ai dám đụng đến. Phen này nghe nói Lâm tổng tiêu đầu vì bộ kiếm phổ này mà gặp tai nạn nhà tan người chết anh em không khỏi động lòng công phẫn nên mới tới đây để cùng Nhạc Bất Quần thanh toán món nợ đó.

Hắn nói tới đây ngừng lại nhìn quanh bọn người kỵ mã rồi nói tiếp:

– Đêm nay các vị là những bậc anh hùng hảo hán lừng lẫy tiếng tăm đã giá lâm, lại có những vị cao thủ ở Ngũ Nhạc kiếm phái liên kết với phái Hoa Sơn. Vậy vụ này xử trí thế nào là tùy ở các vị, tại hạ nhất nhất tuân theo.

Thang Anh Ngạc nói:

– Các huynh đài đây là những người tử tế, chúng ta rất vui vẻ tiếp thụ mối giao tình này. Tả hiền đệ!

Hiền đệ tính xử vụ này thế nào?

Tả Phi Anh đáp:

– Theo lời gia gia tiểu đệ thì chức chưởng môn phái Hoa Sơn nên để Phong tiên sinh phụ trách.

Bữa nay Nhạc Bất Quần làm việc đê hèn vô liêm sỉ để tùy Phong tiên sinh thanh lý môn hộ.

Mọi người đồng thanh đáp:

– Tả đại công tử quyết đoán như vậy rõ ràng lắm. Công việc của phái Hoa Sơn để chưởng môn đó tự quyền xử lý. Có như vậy bạn hữu giang hồ mới khỏi nói chúng ta đã vượt quyền.

Phong Bất Bình vội xuống ngựa chắp tay xá mọi người đáp:

– Các vị làm cho tại hạ được hãnh diện, tại hạ cảm kích vô cùng. Tệ phái bị Nhạc Bất Quần tranh đoạt chức chưởng môn khiến cho trời đất và mọi người đều oán hận, mà thanh danh bản phái cũng mất hết. Bữa nay hắn gây nên việc giết phụ thân người ta để đoạt kiếm phổ, lại bức bách một chàng trẻ tuổi phải khuất thân làm đồ đệ. Thật là những hành động vô pháp, vô thiên. Tài hạ chẳng có tài đức gì không đáng làm chưởng môn phái Hoa Sơn, chỉ vì nghĩ tới liệt tổ tệ phái đã gian lao gây dựng cơ đồ, không nỡ để cả môn phái bị tiêu diệt về tay tên môn đồ ty tiện Nhạc Bất Quần.

Hắn nói xong lại chắp tay vái bốn mặt.

Lúc này đã có bảy tám người thắp lửa lên. Trời chưa tạnh hẳn, nhưng chỉ còn lất phất mưa bay.

ánh lửa lập lòe chiếu vào mặt Phong Bất Bình, hắn lộ vẻ đắc ý phi thường, nói tiếp:

– Nhạc Bất Quần tội ác ngập đầu không nên dung thứ, nên theo qui môn lập tức xử tử. Bảo sư đệ! Sư đệ đem vợ chồng tên bạo đồ Nhạc Bất Quần hạ sát đi để thanh lý môn hộ cho bản phái.

Một hán tử chừng 50 tuổi dạ một tiếng rồi rút trường kiếm ra bước tới trước mặt Nhạc Bất Quần bật lên tràng cười hung dữ nói:

– Họ Nhạc kia! Ngươi làm bại hoại thanh danh bản phái, bữa nay nên chịu lấy quả báo này.

Nhạc Bất Quần thở mạnh một cái rồi đáp:

– Được lắm! Phe kiếm tông các người vì tranh đoạt ngôi chưởng môn mà bày ra độc kế này. Bảo Bất Khí! Bữa nay ngươi giết ta nhưng ngày sau ngươi còn mặt mũi nào mà nhìn thấy liệt tổ phái Hoa Sơn ơ?

dưới tuyền đài?

Bảo Bất Khí cười khanh khách đáp:

– Ngươi đã làm nhiều điều bất nghĩa tất nhiên phải chết. Tội trạng ngươi như vậy mà ta không giết để ngươi phải chết về tay người ngoài lại càng nhục nhã hơn.

Phong Bất Bình lớn tiếng quát:

– Bảo sư đệ! Nói nhiều làm chi vô ích. Hành hình đi!

Bảo Bất Khí đáp ;

– Xin vâng.

Hắn giơ đoản kiếm lên, khuỷu tay co lại. A¨nh lửa chiếu vào ánh kiếm lúc đỏ lòe lúc xanh biếc.

Nhạc phu nhân la lên:

– Khoan đã! “Tịch Tà kiếm phổ” đâu nào? Bắt trộm phải đủ tang chứng, cứ ngậm máu phun người thì ai mà chịu phục?

Bảo Bất Khí nói:

– Chà chà, bắt trộm phải đủ tang chứng!…

Hắn vừa nói vừa tiến lại gần Nhạc phu nhân thêm hai bước, toét miệng cười hì hì rất khả ố nói tiếp:

– Pho “Tịch Tà kiếm phổ” đó chắc là dấu ở trong mình ngươi. Vậy ta phải lục soát lôi nó ra để ngươi hết bảo bọn ta ngậm máu phun người.

Đoạn hắn vươn tay ra toan sờ vào bọc Nhạc phu nhân.

Nhạc phu nhân đã bị thương ở vế đùi rồi lại bị điểm huyệt hai chỗ, bà ngó thấy cái bàn tay xương xẩu to tướng của đối phương đưa ra thì thầm nghĩ:

– Nếu để một ngón tay thằng cha này đụng vào da thịt ta cũng là chuyện nhục nhã vô cùng.

Tâm linh cơ động, bà lớn tiếng gọi:

– Tả đại công tử!

Tả Phi Anh không ngờ Nhạc phu nhân kêu tên mình một cách đột ngột liền hỏi ngay:

– Có chuyện chi vậy?

Nhạc phu nhân đáp:

– Lệnh tôn là minh chủ ngũ nhạc kiếm phái, làm tiêu biểu cho võ lâm. Nếu đại công tử để cho tiểu nhân làm ô nhục đàn bà con gái nhà người ta thì còn ra thể thống gì nữa?

Tả Phi Anh ngập ngừng:

– Cái đó…

Rồi gã trầm ngâm không nói nữa.

Nhạc phu nhân lại nói:

– Tên ác tặc này toàn ăn nói hồ đồ. Hắn bảo là không ỷ vào số đông để thủ thắng. Vậy hai tên bạo đồ có lấy một chọi một mà thắng được trượng phu ta là Nhạc Bất Quần thì chúng ta sẽ lấy hai tay mà nâng chức chưởng môn phái Hoa Sơn mà nhường lại cho hắn dù có chết cũng không oán hận. Bằng không thì chẳng đời nào bịt miệng được những lời dị nghị của bao nhiêu anh hùng hảo hán võ lâm.

Bà nói tới đây đột nhiên nhổ toẹt nước miếng vào mặt Bảo Bất Khí.

Bảo Bất Khí đứng rất gần Nhạc phu nhân mà din biến xảy ra bất thình lình, hắn không kịp né tránh, bị bãi nước miếng nhổ trúng vào giữa mũi.

Hắn tức quá văng tục thóa mạ:

– Mẹ quân chó đẻ!

Nhạc phu nhân cũng căm giận, mắng lại:

– Mi là một tên cường đồ ở phe kiếm tông, bản lãnh kém cỏi hết chỗ nói. Chẳng cần trượng phu ta ra

tay, ngay một người trong đám nữ lưu như ta mà không bị điểm huyệt cũng giết mi dễ như trở bàn tay.

Tả Phi Anh lên tiếng:

– Được lắm!

Hắn thúc hai vế vào bụng ngựa đen cho nó lao về phía trước quanh lại sau lưng Nhạc phu nhân.

Cây roi ngựa trong tay gã vung ra rít lên ba tiếng “véo véo”. Đầu roi điểm trúng vào ba nơi huyệt đạo

trên lưng Nhạc phu nhân.

Nhạc phu nhân cảm thấy toàn thân chấn động. Hai chỗ huyệt đạo bị điểm lập tức giải khai. Bà không khỏi giật mình kinh hãi.

Tả Phi Anh để ngựa tự ý quay về chỗ cũ.

Mọi người nổi tiếng hoan hô vang dậy cả một góc trời.

Ta nên biết roi ngựa là vật mềm nhũn không có uy lực, vậy mà Tả Phi Anh dùng ngọn roi giải khai được huyệt đạo cho Nhạc phu nhân thì nội lực của gã cường mạnh khiến cho người nghe thấy phải kinh hãi. Huống chi hắn tiện tay phóng luôn ba nhát đều trúng cả thì đủ biết thuật nhận huyệt đạo chuẩn xác của gã ít người bì kịp.

Nhạc phu nhân vừa thấy tứ chi được tự do liền biết ngay Tả Phi Anh muốn mình tỷ võ với Bảo Bất Khí. Cuộc tỷ đấu này chẳng những quan hệ đến sự sống chết của ba người, nó còn quyết định cả cuộc hưng vong của Hoa Sơn. Thắng được Bảo Bất Khí dù chưa phải san phẳng được hết mối nguy hiểm, song ít ra cũng là một cơ hội để xoay chuyển cục diện. Bằng bà thất bại thì chẳng còn điều chi để nói.

Bà liền cúi xuống lượm thanh trường kiếm lên, cầm để ngang trước ngực thủ thế.

Giữa lúc ấy chân trái bà nhũn ra cơ hồ khuỵu xuống.

Nguyên là vế đùi bên này bị thương khá nặng, chỉ cất nhắc một chút là không đứng vững lên được.

Nhạc Bất Quần đứng bên thấy bà vợ đã bị thương ở đùi còn phải đem sức ra chống đánh với một cường địch kiếm pháp tinh thâm hơn thì trong lòng không khỏi xao xuyến.

Sau khi qua lại hai chục chiêu, hạ bàn Nhạc phu nhân lâm vào tình trạng tê liệt. Phe khí tông Hoa Sơn chuyên dùng nội lực để uy hiếp địch, nhưng người bị thương, hơi thở không đều, vận khí không được kiếm pháp phu nhân dần dần kém thế rồi bị Bảo Bất Khí kiềm chế.

Nhạc Bất Quần rất đỗi bồn chồn đứng ngó bà vợ sử kiếm mỗi lúc một mau thì nghĩ thầm:

– Phe kiếm tông sở trường về liếm pháp mà sư muội lại dùng kiếm chiêu để tỷ đấu với hắn tức là lấy chỗ sở đoản của mình để chống lại chỗ sở trường của địch thì tất bị thất bại.

Thực ra Nhạc phu nhân làm gì chảng hiểu lý lẽ này. Nhưng chân bà trúng đao rồi người bị điểm huyệt, thủy chung chẳng có lúc nào rảnh tay để trị thương. Cho đến bây giờ vết thương vẫn rướm máu không ngớt thì còn vận khí làm sao được? Lúc này bà hoàn toàn trông vào tinh thần để chống chọi. Tuy kiếm chiêu của bà hoàn toàn không sơ hở chút nào, song kình lực giảm sút rất mau lẹ.

Chỉ trong mấy chiêu, Bảo Bất Khí thấy rõ nhược điểm của đối phương nên trong bụng mừng thầm. Hắn không cần thắng một cách gấp rút mà chỉ cần phòng thủ môn hộ nghiêm mật.

Lệnh Hồ Xung giương mắt lên nhìn hai người tỷ đấu hắn thấy đường kiếm tung hoành của Bảo Bất Khí liền nhận ra cách đánh của lão chỉ dùng chiêu thức chứ không dùng nội lực khác hẳn với đường lối mà sư phụ đã truyền thụ cho mọi người, thì động tâm nghĩ thầm:

– Thảo nào bản môn chia làm hai phe Kiếm tông và Khí tông. Té ra võ công của hai phe quả nhiên hoàn toàn tương phản về điểm tối thượng.

Hắn từ từ chống đỡ đứng lên, vươn tay ra lượm lấy một thanh trường kiếm ở dưới đất, hắn tự nhủ:

– Bữa nay bản môn bị thất bại tan tành nhưng thanh danh trong trắng của sư nương sư muội quyết không thể để cho kẻ khác làm hoen ố. Xem chừng sư nương không phải là địch thủ của lão này. Ta phải chờ cơ hội hạ sát sư nương cùng sư muội trước rồi mình sẽ tự vẫn theo để bảo toàn lấy tiếng thơm cho phái Hoa Sơn.

Kiếm pháp của Nhạc phu nhân dần dần rối loạn. Đột nhiên thanh trường kiếm xoay rất mau phóng ra đánh “vèo” một cái. Đó chính là chiêu: “Vô song vô đối Ninh Thị nhất kiếm” của bà.

Chiêu kiếm này của bà thật là lợi hại! Tuy người bà bị trọng thương mà phóng ra vẫn mãnh liệt phi thường!

Bảo Bất Khí giật mình khinh hãi vội nhảy lùi về phía sau may mà tránh thoát.

Giả tỷ Nhạc phu nhân hai chân lành mạnh thừa thế truy kích thì địch nhân tất không thoát được, nhưng hiện giờ mặt cắt không còn giọt máu, bà phải chống kiếm xuống đất mà thở hồng hộc.

Bảo Bất Khí hỏi:

– Nhạc phu nhân! Sao? Phu nhân còn khí lực đánh được chăng? Hay để ta lục trong người?

Lão nói rồi xòe bàn tay trái ra, chân bước gần lại.

Nhạc phu nhân muốn vung kiếm lên đâm, nhưng tay bà lúc này nặng tựa ngàn cân không sao cất nhắc được nữa.

Lệnh Hồ Xung la lên:

– Khoan đã!

Hắn rảo bước đi tới trước mặt Nhạc phu nhân cất tiếng gọi:

– Sư nương!

Hắn muốn cầm kiếm đâm chết Nhạc phu nhân để bảo toàn sự trong trắng cho bà. Nhạc phu nhân

mừng rỡ gật đầu nói:

– Hảo hài tử!…

Bảo Bất Khí quát lên:

– Cút đi! Lão vung kiếm nhằm đâm vào cổ họng Lệnh Hồ Xung.

Lệnh Hồ Xung thấy thế kiếm đâm tới, hắn tự biết tay mình không còn chút khí lực nào mà vung kiếm lên gạt thì thanh trường kiếm của mình tất bị hất văng đi.

Hắn không còn nghĩ gì nữa cầm kiếm đâm vào cổ họng đối phương. Đó là cách đánh để hai bên cùng chết.

Hồi 75

Nhờ Cửu Kiếm Hồ Xung Thắng Địch

Chiêu kiếm này phóng ra không lấy gì làm mau lẹ, nhưng bộ vị tuyệt diệu hết chỗ nói. Đó chính là “Phá kiếm thức” một tuyệt chiêu trong “Độc cô cửu kiếm”.

Bảo Bất Khí giật nảy mình lên. Lão không ngờ một gã thiếu niên bùn đất đầy mình mà lại phóng chiêu này một cách đột ngột. Trong lúc cấp bách, lão liền nằm xuống đất lăn đi mấy vòng ra xa ngoài một trượng rồi nhảy vọt lên mới tránh khỏi chiêu kiếm hiểm độc, nhưng cũng phải một phen hú vía.

Mọi người đứng bàng quan nhìn Bảo Bất Khí tránh chiêu kiếm coi rất thảm hại. Đầu óc, mặt mũi, chân tay bùn dính nhơ nhớp. Thậm chí có người không nhịn được phải phì cười. Nhưng xét cho kỹ nếu không nằm xuống lăn đi thì chẳng còn diệu pháp nào khác để thoát khỏi chiêu kiếm độc địa.

Bảo Bất Khí nghe có tiếng cười mình thì vừa bẽ bàng vừa cáu giận, cả người lẫn kiếm nhảy xổ vào Lệnh Hồ Xung.

Lệnh Hồ Xung trong lòng rất tỉnh táo, nghĩ thầm:

– Bữa nay ta không thể nào vận nội tức được, chỉ còn cách đem kiếm pháp của thái sư thúc tổ đã truyền thụ cho để phá giải mà thôi.

Tuyệt chiêu “Phá kiếm thức” về “Độc cô cửu kiếm” hắn đã rèn luyện rất thuần thục. Bao nhiêu cách chiết giải phức tạp hắn đã thuộc lòng.

Lệnh Hồ Xung thấy Bảo Bất Khí như con cọp điên khùng liều mạng nhảy tới, liền biết ngay chỗ sơ hở của đối phương. Hắn đưa mũi kiếm chênh chếch trỏ vào bụng dưới Bảo Bất Khí.

Giả tỷ là người khác mà gặp tư thế này của Bảo Bất Khí thì chẳng né tránh cũng vung kiếm lên gạt. Như vậy dù bụng dưới Bảo Bất Khí có trống nhưng cũng chẳng cần phải phòng thủ.

Ngờ đâu Lệnh Hồ Xung không né tránh mà cũng không đỡ gạt, chỉ đưa mũi kiếm chênh chếch chờ cho bụng dưới đối phương đâm vào.

Bảo Bất Khí vừa nhảy người lên, hai chân chưa chấm xuống đất đã trông thấy sự thất bại khó lòng cứu vãn. Trong lúc hoang mang, hắn hoảng hốt vung kiếm lên chém xuống thanh trường kiếm của Lệnh Hồ Xung.

Lệnh Hồ Xung đã tiên liệu diễn biến này sẽ xảy ra. Hắn liền giơ tay phải lên. Thanh trường kiếm cũng đưa lên cao hai thước.

Lúc Bảo Bất Khí vung kiếm chém ra, lão chỉ chờ thanh kiếm của Lệnh Hồ Xung đụng vào rồi bất luận nội lực của đối phương mạnh hay yếu, lão cũng mượn đà nhảy vọt ra không ngờ Lệnh Hồ Xung gặp lúc khẩn yếu tối hậu này lại đưa mũi kiếm chếch lên một cách đột ngột, nên nhát kiếm của Bảo Bất Khí chém vào khoảng không. Người lão đang lơ lửng trên không, chẳng còn cách nào xoay sở được.

Miệng lão hét be be, để thắng mình gieo thắng xuống mũi kiếm của Lệnh Hồ Xung.

Phong Bất Bình vội nhảy tung lên đưa tay ra toan nắm lấy sau lưng Bảo Bất Khí nhưng đã chậm mất rồi.

Bỗng nghe sột một tiếng. Mũi kiếm xuyên qua bả vai Bảo Bất Khí.

Phong Bất Bình chụp sểnh, liền rút kiếm chém vào sau gáy Lệnh Hồ Xung. Đáng lý Lệnh Hồ Xung phải nhảy lùi về sau để tránh thế kiếm đồng thời thừa cơ phản kích, nhưng những luồng chân khí trong người hắn nhộn nhạo cả lên không phát huy chút nội lực nào thì nhảy về phía sau làm sao được?

Gặp lúc cấp bách, hắn đành xoay kiếm thi triển một chiêu thức trong phép “Độc cô cửu kiếm” nhằm đâm vào rốn Phong Bất Bình. Đứng ngoài coi chiêu này tựa hồ là phép đánh liều mạng để hai bên cùng chết, nhưng cách xoay kiếm của hắn theo một bộ vị đặc biệt để đâm vào rốn địch nhân trước rồi mũi kiếm của đối phương mới đâm tới mình sau.

Biến din này tuy không đầy một chớp mắt, nhưng nếu người sử kiếm là tay đại cao thủ thì có thể lợi dụng thời gian chớp nhoáng đó để đả thương địch mà mình không việc gì.

Phong Bất Bình cũng là tay kiếm thuật đúng vào hạng nhất hiện nay ít người bì kịp. Lão tưởng nhát kiếm của mình địch nhân khó lòng tránh khỏi. Ngờ đâu đối phương lại xoay tay thuận đà nhằm đâm vào rốn lão. Trước chiêu số hiểm nghèo, lập tức lão thu chiêu lùi lại được ngay.

Phong Bất Bình hít một hơi chân khí rồi phóng ra bẩy chiêu theo thế liên hoàn, chiêu nào cũng nhanh như điện chớp, mạnh như vũ bão.

Lệnh Hồ Xung thấy thế kiếm của đối phương cực kỳ lợi hại, biết mình không sao chống nổi, liền đâm liều không nghĩ gì tới sống chết nữa, hắn liền nghĩ đến những chiêu kiếm mà Phong Thanh Dương đã chỉ điểm chọ Cũng có lúc hắn nhớ tới những chiêu kiếm khắc vào vách đá trong hậu động trên ngọn núi sám hối, hắn thuận tay phóng ra để đối phó với Phong Bất Bình.

Mới trong khoảng khắc, hai bên đã chiết giải ngoài 70 chiêu mà thủy chung kiếm hai bên chưa đụng nhau lần nào.

Những người đúng ngoài theo dõi thấy kiếm pháp tuyệt diệu về cả công lẫn thủ của hai người đều đứng ngây ra nhìn, trong bụng không khỏi ngấm ngầm thán phục. Ai cũng thấy hơi thở Lệnh Hồ Xung có vẻ trầm trọng, hiển nhiên khí lực khó lòng chống nổi, song những đường kiếm vẫn cực kỳ thần diệu và chiêu số man mác tựa hồ vô cùng vô tận, biến ảo khôn lường.

Phong Bất Bình ỷ vào sức mạnh, khi thấy chiêu thức khó lòng chống đỡ, lão cứ đâm tràn chém ẩu, vì lão biết rõ nội lực của đối phương không đấu nổi mình, thành ra có gặp quẫn bách, lão cũng giải thoát được.

Khách bàng quang có cả những danh thủ phái Võ Đang. Họ thấy phép đánh của Phong Bất Bình đi vào chỗ bừa bãi thì trong lòng không khỏi lấy làm bất mãn.

Một vị đạo sĩ phái Thái Sơn lên tiếng:

– Đồ nhi ở phe khí tông kiếm pháp rất tinh diệu, còn sư thúc ở phe kiếm tông thì nội lực lại cao cường. Sao lại có cảnh trái ngược này? Phải chăng phe khí tông và phe kiếm tông đã đi vào chỗ đảo điên?

Phong Bất Bình thẹn đỏ mặt lên. Lão múa tít thanh trường kiếm, thi triển những chiêu số như gió táp mưa sạ Một là lão nổi danh cao thủ đệ nhất phe kiếm tông phái Hoa Sơn, kiếm thuật quả nhiên phi thường. Hai là Lệnh Hồ Xung không còn nội lực để di chuyển thân hình, hắn phải gắng gượng mới đứng vững nên bỏ mất rất nhiều cơ hội tốt để thủ thắng. Ba là Lệnh Hồ Xung mới lần đầu sử dụng “Độc cô cửu kiếm” đã chạm trán ngay với đại địch, trong lòng không khỏi có ý khiếp sợ, kiếm pháp hắn lại chưa được thành thục nên hiệu lực giảm bớt đi rất nhiều. Vì những lẽ trên mà cuộc đấu kéo dài khá lâu vẫn chưa phân thắng bại.

Hai bên đấu hơn ba chục hiêu nữa, Lệnh Hồ Xung phát giác ra là mình tiện tay phóng tràn là đối phương lại khó lòng chống đỡ, chân tay luống cuống, cực kỳ vất vả. Còn những trường hợp ngẫu nhiên hắn sử dụng những kiếm chiêu theo kiếm pháp của phái Hoa Sơn, hoặc của những phái Tung Sơn, Hành Sơn, Thái Sơn khắc trên vách đá trong hậu động lại là những lúc để cho Phong Bất Bình thừa cơ phản kích phá giải kiếm chiêu một cách dễ dàng. Có lần Phong Bất Bình khoa trường kiếm vạch thành ba đường cánh cung, suýt nữa chặt đứt cánh tay hắn, thật là nguy hiểm vô cùng!

Trong lúc nguy cấp, đột nhiên câu nói của Phong Thanh Dương lại văng vẳng bên tai:

– Kiếm pháp của ngươi chẳng có chiêu thức nào hết thì địch nhân còn phá vào đâu được? Kiếm pháp có đi đến chỗ vô chiêu thắng hữu chiêu mới là tuyệt đỉnh.

Lệnh Hồ Xung đã đấu với Phong Bất Bình đến ngoài trăm chiêu. Những chiêu thức tinh diệu về “Độc cô cửu kiếm” hắn lĩnh hội mỗi lúc một nhiều thêm. Bất luận Phong Bất Bình phóng ra những chiêu kiếm lợi hại đến đâu, hắn cũng thấy ngay chỗ sơ hở và thuận tay phản kích bắt buộc lão phải quay về phòng thủ.

Đấu thêm một lúc nữa Lệnh Hồ Xung lại tăng thêm phần tự tin. Đột nhiên hắn nhớ tới yếu quyết “Vô chiêu thắng hữu chiêu”, hắn thở phào một cái đua thanh kiếm chênh chếch phóng ra.

Nhát kiếm này chẳng vào chiêu thức nào hết. Nó cũng không phải là “Phá kiếm thức” trong phép “Độc cô cửu kiếm”.

Phong Bất Bình ngẩn người ra tự hỏi:

– Chiêu thức gì mà kỳ vậy?

Vì lão không hiểu chiêu thức của đối phương nên không phá giải được. Lão đành múa tít thanh trường kiếm để hộ vệ thượng bàn. Nhưng Lệnh Hồ Xung phóng kiếm ra đã không có hướng nhất định thì động tác tùy cơ ứng biến. Đối phương đã hộ vệ thượng bàn, mũi kiếm của hắn rung lên một cái liền nhằm đâm vào sau lưng.

Phong Bất Bình không ngờ đối phương biến chiêu kỳ dị như vậy. Lão kinh hãi vội nhảy lùi về phía sau ba bước.

Lệnh Hồ Xung không có nội lực mà nhảy nhót rượt theo. Hắn tỷ đấu đã lâu dù không động đến nội lực, song phải cầm kiếm đã tốn khá nhiều hơi sức. Bất giác hắn đặt tay kiếm xuống trước ngực mà thở hồng hộc.

Phong Bất Bình không thấy đối phưong truy kích khi nào lão chịu dừng taỵ Tiện đà lão phóng kiếm veo véo bốn nhát nhằm đâm vào ngực, bụng, lưng, vai Lệnh Hồ Xung.

Lệnh Hồ Xung rung tay một cái, mũi kiếm lại nhằm đâm vào mi mắt bên trái Phong Bất Bình.

Phong Bất Bình hốt hoảng la lên một tiếng, nhảy lùi lại ba bước.

Một vị nữ ni đứng tuổi phái Hằng Sơn lên tiếng:

– Quái lạ! Quái lạ! Kiếm pháp của vị cư sĩ này thật khiến cho người ta phải bội phục!

Vị cư sĩ mà mụ nói đây không phải là Phong Bất Bình mà trỏ vào Lệnh Hồ Xung.

Phong Bất Bình nghe nữ ni nói vậy thì bụng bảo dạ:

– Mình là trưởng bối phe kiếm tông phái Hoa Sơn mưu đồ đoạt chức chưởng môn mà lại thua một tên đồ đệ phe khí tông thì cái hy vọng mình ôm ấp bấy lâu nay phải tan thành mây khói, và mình phải tìm vào thâm sơn cùng cốc mà ẩn náu, có lý đâu còn chường mặt ra chốn giang hồ cho bạn hữu võ lâm mỉa mai.

Nghĩ tới đây, lão la thầm:

– Sự đã đến nỗi này, ta còn dấu diếm làm chi nữa?

Phong Bất Bình bỗng ngửa mặt trông trời hú lên một tiếng, lao người chênh chếch đi, hươi trường kiếm lia ngang chém dọc thần tốc phi thường. Lão phóng năm sáu chiêu liền. Kiếm phong rít lên veo véo.

Nguyên thế kiếm này kêu bằng “Cuồng phong khoái kiếm” mà lão đã tự sáng chế ra hồi ẩn cư 15 năm ở trên núi và lão rất lấy làm đắc ý.

Phong Bất Bình hoài bão chí lớn, hắn định tâm bước đầu là đoạt lấy chức chưởng môn phái Hoa Sơn làm bàn đạp để tiến tới chưởng môn Ngũ nhạc kiếm phái. Đó là mục đích chính yếu mà lão sáng chế phép “Cuồng phong khoái kiếm” với 108 thức. Lão định giữ bí mật kiếm pháp này, không muốn hở cho ai biết. Vì một khi tuyệt nghệ lộ rồi, sau gặp tay đại cao thủ thì người ta đã biết cách đề phòng còn đưa ra một cách đột ngột để thủ thắng thế nào được? Nhưng lúc này lão ở vào thế cưỡi hổ, nếu không đả bại được Lệnh Hồ Xung thì còn chi là thể diện? Gặp trường hợp bất đắc dĩ không còn cách gì khác lão đành thi triển phép “Cuồng phong khoái kiếm”.

Phép “Cuồng phong khoái kiếm” quả nhiên uy lực phi thường. Đầu mũi kiếm phát ra một luồng kình khí ghê gớm mỗi lúc một lan rộng. Những người đứng ngoài theo dõi cuộc đấu đã thấy mặt mũi, chân tay bị kiếm phong quạt tới vừa đau vừa rát chẳng khác gì bị dao cứa. Ai nấy không tự chủ được phải lùi dần về phía sau khiến vòng vây mỗi lúc một rộng thêm ra. Không chừng chiếm cứ một khoảng đất trống đến bốn năm trượng vuông.

Lúc này các cao thủ bậc nhất các phái Tung Sơn, Thái Sơn, Hành Sơn, Hằng Sơn cũng không dám khinh thường Phong Bất Bình như trước nữa. Ai nấy đều nghĩ bụng:

– Kiếm pháp này chẳng những chiêu số tinh kỳ mà khí thế cũng vô cùng lợi hại. Thật là một thế không chỉ dùng toàn kiếm chiêu để thủ thắng. Thân thủ lão ta đã đến thế này thì làm chưởng môn phái Hoa Sơn rất xứng đáng.

Những người cưỡi ngựa cầm đuốc đang cháy bao nhiêu ngọn lửa đều bị kiếm khí của Phong Bất Bình thổi lướt ra phía ngoài. Tiếng gió trên thanh kiếm lão phát ra mỗi lúc một mạnh.

Nếu dùng nội lực để tỷ đấu với Phong Bất Bình, Lệnh Hồ Xung nhất định không thể nào thắng được vì lão đã lăn lộn mười mấy năm trong những tình thế hiểm nghèo.

Phái Hoa Sơn chỉ có “Tử hà thần công” của Nhạc Bất Quần là đủ đối phó với phép “Cuồng phong khoái kiếm” của lão trong những chiêu kiếm trong gió táp mưa sạ May ở chỗ lúc này Lệnh Hồ Xung không còn một chút nội lực nào, có điều khi Phong Bất Bình phóng kiếm đâm tới, hắn thuận tay gạt được kiếm của lão. Chiêu kiếm của Phong Bất Bình dù lợi hại đến đâu cũng không ảnh hưởng tới nội lực của hắn.

Mọi người đứng bên theo dõi mắt thấy Lệnh Hồ Xung tựa hồ một chiếc thuyền nhỏ cưỡi trên làn sóng dữ. Từng đợt sóng lớn bằng trái núi xô tới con thuyền. Con thuyền tùy theo ngọn sóng mà lên cao hay xuống thấp, thủy chung vẫn không bị chìm đắm.

Phong Bất Bình càng công kích mãnh liệt hơn, Lệnh Hồ Xung càng lĩnh hội được ý nghĩa tinh vi về môn kiếm học mà Phong Thanh Dương đã chỉ điểm chọ Lúc hắn bắt đầu học “Độc cô cửu kiếm” coi Điền Bá Quang là một đối thủ ghê gớm. Thực ra đao pháp của Điền Bá Quang đã nổi tiếng trong võ lâm, nhưng so với Phong Bất Bình thì chưa vào đâu. Lúc này hắn đấu kiếm với một tay cao thủ hạng nhất trong võ lâm mà đối phương lại phát huy những sở trường đến độ chót.

Ta nên biết uy lực của “Độc cô cửu kiếm” đánh với đối phương càng mãnh liệt bao nhiêu càng tuyệt diệu bấy nhiêu, chả thế mà hồi Độc cô cầu bại tuổi đã già mà vẫn không một ai chống nổi lấy mười chiêu của lão. Kiếm pháp tinh diệu này đem đối phó với một tay tầm thường thì chẳng khác gì giết gà lại dùng đến dao mổ trâu.

Phép biến hóa về “Độc cô cửu kiếm” thực là phức tạp tất nhiên Lệnh Hồ Xung chưa học được hoàn toàn, mà du cho có học được hoàn toàn đi nữa thì cũng chưa thể vận dụng theo ý muốn về những điểm tinh diệu của nó.

Phong Bất Bình trong khoảnh khắc đã sử hết 108 chiêu thức trong phép “Cuồng phong khoái kiếm” mà thủy chung vẫn chẳng làm gì được Lệnh Hồ Xung thì trong lòng cực kỳ xao xuyến, nóng nẩy, lão quát tháo om sòm nào đâm nào chém, tấn công như vũ bão.

Lệnh Hồ Xung huy động trường kiếm vang lên bốn tiếng xẹt! xẹt! xẹt! xẹt!. Phong Bất Bình bị trúng bốn nhát kiếm vào hai tay, hai chân.

Choang! Thanh trường kiếm của lão rớt xuống đất.

Lệnh Hồ Xung một là không muốn đả thương đối phương hai là cánh tay không còn nội lực, nên lão bị thương rất nhẹ.

Phong Bất Bình tuy là bị thương không lấy gì làm trầm trọng, song địa vị lão như vậy chẳng lẽ đã bị thất bại mà còn đánh nữa. Sắc mặt lợt lạt, lão than:

– Hỏng rồi! Hỏng rồi!

Đoạn quay lại nhìn Tả Phi Anh chắp tay nói:

– Tả đại công tử, tại hạ xin gửi lời công tử về thưa với lệnh tôn là tại hạ rất cảm kích tấm tình lòng của lão nhân gia nhưng… tài nghệ mình không bằng người, chẳng còn mặt mũi nào… , chẳng còn mặt mũi nào…

Rồi lão nghẹn ngào không nói tiếp được nữa, chắp tay thi lễ rồi băng mình chạy đi.

Lão chạy được mười mấy bước đột nhiên dừng lại lớn tiếng hỏi:

– Chàng thiếu niên kia! Kiếm pháp các hạ thiệt là giỏi! Tại hạ chịu thua rồi, nhưng xem ra thì Nhạc Bất Quần cũng chưa bằng các hạ. Vậy tôn tính đại danh các hạ là gì? Vị cao nhân nào đã truyền thụ kiếm pháp cho các hạ? Phong Bất Bình này muốn biết rõ để mà tâm phục.

Lệnh Hồ Xung đáp:

– Tại hạ là Lệnh Hồ Xung đại đệ tử dưới trướng ân sư Nhạc tiên sinh. Kiếm pháp nhỏ mọn đó may mà thắng được nửa chiêu có chi là đáng kể?

Phong Bất Bình buông một tiếng thở dài đầy vẻ thê lương ảo não rồi từ từ mất hút vào bóng đêm.

Tả Phi Anh cùng Thang Anh Ngạc đưa mắt nhìn nhau nghĩ bụng:

– Kiếm pháp của mình khó lòng địch nổi Phong Bất Bình thì dĩ nhiên không phải là đối thủ của Lệnh Hồ Xung. Giả tỷ phe mình ùa lại đánh tới tấp thì có thể giết được gã tức khắc. Nhưng những tay hảo thủ có mặt tại đây chắc chẳng đời nào chịu hành động đê hèn như vậy.

Hai người tâm ý hiểu nhau gật đầu mấy cái. Tả Phi Anh liền dõng dạc tuyên bố:

– Lệnh Hồ huynh! Kiếm pháp của các hạ rất cao minh khiến cho tại hạ được mở rộng tầm mắt.

Sau này chúng ta có ngày tái hội.

Thang Anh Ngạc cũng lên tiếng:

– Chúng ta đi thôi!

Hắn vẫy tay một cái rồi cho ngựa quay đầu.

Tả Phi Anh thúc ngựa chạy trước, mọi người khác cũng phi ngựa theo sau.

Chỉ trong khoảng khắc đoàn người ngựa đã chìm vào bóng trong tối tiếng vó ngựa mỗi lúc một xa.

Hồi 76

Nhạc Bất Quần Hoài Nghi Đệ Tử

Ngoài miếu Dược-Vương chỉ còn lại người phái Hoa Sơn và ngoài ra là bọn người che mặt.

Lão già che mặt bật tiếng cười khô khan nói:

– Lệnh Hồ thiếu hiệp! Kiếm thuật của thiếu hiệp rất cao minh khiến cho ai cũng phải bội phục. Bản lãnh Nhạc Bất Quần còn kém thiếu hiệp xa lắm. Theo lẽ ra, chức chưởng môn phái Hoa Sơn do thiếu hiệp chấp chưởng mới đúng. Bữa nay được biết kiếm pháp thiếu hiệp linh diệu vô cùng, đáng lẽ bọn tại hạ nên rút lui, nhưng đắc tội với quý phái thì tai họa sau này không biết thế nào mà nói. Chúng ta đã nhổ cỏ phải nhổ tận gốc rể, đành chịu mang tiếng là nhân cơ hội thiếu hiệp bị thương, đồng thời lấy số đông để thủ thắng vậy.

Lão nói xong, huýt lên một tiếng còi. Mười bốn người che mặt liền vây quanh.

Lúc bọn Tả Phi Anh ra đi bao nhiêu đóm đuốc đều quẳng xuống đất, hãy còn cháy dở. ánh đuốc chỉ soi rõ hạ bàn mọi người, còn từ lưng trở lên đều không nhìn thấy. Binh khí của 15 người che mặt đó có ánh lửa rọi vào làm cho sáng loáng. Họ nhích lại gần Lệnh Hồ Xung.

Lệnh Hồ Xung tỷ đấu với Phong Bất Bình, tuy chưa hao tổn gì đến nội lực mà khắp mình mồ hôi đã đầm đìa. Hắn mà thắng được tay cao thủ phe kiếm tông phái Hoa Sơn vừa rồi là ỷ vào “Độc cô cửu kiếm” đoạt tiên cơ về chiêu số. Bây giờ 15 người che mặt sử dụng 15 thứ khí giới khác nhau, đồng thời chiêu số cũng khác nhau cùng tiến đánh một lúc thì làm thế nào để phá giải được?

Hiện giờ Lệnh Hồ Xung không còn chút nội lực nào, muốn xông thắng về phía trước hai thước hay tạt ngang ra nửa trượng còn chẳng làm nổi, thì tính chi đến chuyện chống chọi với 15 tay hảo thủ hợp kích?

Lệnh Hồ Xung luôn tiếng thở dài đưa luồng nhãn quang về phía Nhạc Linh San để nhìn nàng lần tối hậu. Trước khi lâm tử, hắn chỉ mong được nàng lộ vẻ tha thiết với mình một chút đặng an ủi nỗi lòng.

Quả nhiên cặp mắt sáng ngời của nàng tỏ ra cực kỳ quyến luyến thiết tha.

Lệnh Hồ Xung đang vui mừng trong dạ thì dưới ánh lửa hắn thấy bàn tay nhỏ bé mèm mại của Nhạc Linh San buông thõng xuống nắm lấy bàn tay chàng trai khác, chàng trai đó chính là Lâm Bình Chị Lòng hắn liền se lại.

Bao nhiêu người phái Hoa Sơn đã bị bọn che mặt điểm huyệt không nhúc nhích được. Lúc này bọn chúng lại nhằm tiến công một mình Lệnh Hồ Xung.

Lâm Bình Chi cùng Nhạc Linh San vẫn đứng gần nhau tự nhiên thò tay ra nắm lấy tay nhau.

Lệnh Hồ Xung không còn chí tranh đấu toan liệng kiếm đi để mặc địch đâm chết.

Trong đêm tối, 15 người che mặt từ từ tiến gần vào. Hết thảy bọn chúng vừa thấy hắn ác đấu với Phong Bất Bình, vẫn còn úy kỵ chưa dám phát chiêu.

Lệnh Hồ Xung từ từ xoay mình hắn thấy cả 30 con mắt lấp loáng có ánh sáng trông như một bầy dã thú.

Đột nhiên trong đầu óc Lệnh Hồ Xung vụt lóe ra một ý niệm. Hắn lẩm bẩm:

– Trong phép “Độc cô cửu kiếm” có một chiêu chuyên để phá giải các thứ ám khí. Dù địch nhân bắn hàng ngàn hàng vạn mũi tên đến, hoặc hàng chục người phóng đủ các loại ám khí tới, một chiêu thức đó đủ làm cho bao nhiêu ám khí đồng thời phải rớt xuống lả tả.

Nguy cơ sắp xẩy ra trong khoảnh khắc. Bỗng nghe tiếng lão già che mặt quát lên:

– Hết thảy xông vào dùng loạn đao mà phân thây địch!

Lệnh Hồ Xung không còn thì giờ để suy nghĩ nữa, đột nhiên hắn vung trường kiếm lên, mũi kiếm rung động nhắm điểm vào mắt cả 15 người.

Những tiếng rú khủng khiếp vang lên không ngớt. Tiếp theo là những tiếng binh khí rớt xuống đất loảng xoảng.

Ba mươi con mắt của 15 người che mặt bị chiêu thức chớp nhoáng của Lệnh Hồ Xung thi triển một cách xuất quỉ nhập thần đâm trúng. Hắn đã dùng kiếm pháp chuyên để đả kích các thức ám khí để đâm mắt người cũng lượm được hiệu quả kỳ diệu vô song.

Lệnh Hồ Xung đâm rồi lập tức từ giữa đám địch nhân nhảy vọt ra. Một tay gã vịn vào vai Lao Đức Nặc . Sắc mặt lợt lạt, người hắn loạng choạng đứng không vững.

Tiếp theo là một tiếng choang khẽ vang lên. Thanh trường kiếm trong tay hắn rớt xuống đất.

Mười lăm người che mặt hai tay bưng mắt, máu tươi qua khẽ ngón tay chảy xuống không ngớt. Kẻ thì ngồi phệt xuống đất, người thì lớn tiếng kêu gào. Lại có mấy tên lăn lộn trong vũng bùn.

Chiêu thức Lệnh Hồ Xung vừa sử dụng phải dùng đến bốn chữ “xuất quỉ nhập thần” mới hình dung được nó. Hàng trăm hàng nghìn mũi ám khí bắn ra tất có mũi trưóc mũi sau, nhưng chiêu kiếm thần tốc tựa hồ như đồng thời phóng tới. Đường kiếm phải đâm đâu trúng đó, nếu có chỗ sơ hở tất bị ám khí của địch nhân bắn trúng vào mình. Thế là Lệnh Hồ Xung đâm 30 nhát kiếm trúng vào 30 con mắt mà hãy còn là tầm thường, kiếm pháp này có thể gạt cả vạn mũi tên tập kích cùng một lúc.

Mười lăm tên che mặt đột nhiên thấy mắt tối sầm lại và đau nhức không chịu được. Chúng kinh hãi quá đưa tay lên bưng mắt miệng la rầm trời. Giá tỷ bọn chúng trấn tĩnh một chút và cứ tiếp tục tấn công thì Lệnh Hồ Xung tất bị 15 thứ khí giới băm nát ra như tương.

Nói vậy mà thôi, dù người bản lãnh cao đến đâu bất thình lình bị đâm mù mắt còn trấn tĩnh thế nào được để mà tấn công địch nhân? 15 người khác nào như rắn mất đầu chạy bổ nháo bổ nhào không còn biết làm thế nào cho được.

Lệnh Hồ Xung gặp lúc nguy cấp như ngàn cây treo đầu sợi tóc mà phóng kiếm đả thương được bên địch. Tuy hắn thành công song thấy tình thảm trạng của 15 người kia, hắn không khỏi kinh hãi và sinh lòng thương xót họ.

Nhạc Bất Quần quát lên:

– Xung nhi! Ngươi hãy chặt gân chân chúng đi rồi sẽ từ từ tra khảo.

Lệnh Hồ Xung đáp:

– Dạ… dạ…

Hắn cúi xuống lượm thanh trường kiếm. Ngờ đâu lúc hắn sử chiêu vừa rồi đã động đến nội lực. Bây giờ toàn thân run lẩy bẩy không tài nào lượm nổi thanh trường kiếm nữa.

Lão già che mặt la lên:

– Hết thảy anh em tay phải lượm khí giới, còn tay trái nắm lấy dây lưng đồng bọn để đi theo ta.

Mười bốn tên che mặt kia đang lúc luống cuống không biết làm thế nào vừa nghe tiếng lão già hô hoán liền cúi xuống sờ soạng mặt đất bất cứ trúng vào khí giới nào cũng tiện tay lượm lấy. Có tên lượm được hai cái, có tên chẳng được cái nào. Chúng đưa tay trái ra nắm lấy dây lưng đồng bọn dắt dúm nhau thành một xâu đi theo lão già, bước thấp bước cao xéo cả vào đống bùn lầy.

Mọi người phái Hoa Sơn, ngoại trừ Lệnh Hồ Xung, hết thảy mọi người đều bị điểm huyệt không nhúc nhích được.

Lệnh Hồ Xung kiệt lực ngồi phệt xuống đất dương mắt lên mà nhìn bọn 15 người che mặt rút lui, chẳng còn cách nào lưu chúng lại được.

Nhạc Bất Quần thét lên:

– Lệnh Hồ Xung! Lệnh Hồ đại hiệp!… Đại hiệp còn chờ ai mà chưa giải khai huyệt đạo cho chúng tạ Chẳng lẽ còn đợi chúng ta năn nỉ hay sao?

Lệnh Hồ Xung sợ quá, miệng ấp úng:

– Sư… sư phụ!… Sư phụ sao lại nói vậy?… Đệ tử… xin giải huyệt lập tức cho sư phụ.

Hắn gượng đứng lên, loạng choạng bước tới trước mặt Nhạc Bất Quần hỏi:

– Sư phụ!… Giải khai huyệt đạo nào?

Nhạc Bất Quần tức giận vô cùng. Lão cho là Lệnh Hồ Xung đã cố ý buông tha bọn người che mặt lại cố ý dùng dằng không chịu giải khai huyệt đạo ngay cho mình.

Lão hằn học nói:

– Không cần ngươi phải nhọc lòng.

Rồi lão ngấm ngầm vận “Tử hà thần công” thúc đẩy những huyệt đạo bị phong tỏa. Nhưng lão đã bị tay cao thủ dùng kình lực lợi hại điểm vào những huyệt Ngọc chẩm, Đản trung, Cự truy, Kiên trinh, Chí đường, Thanh lãnh uyên đều là những nơi trọng yếu, những đường kinh mạch vận thông vào những mấy chỗ huyệt đạo này đều bị trở ngại nên uy lực “Tử hà thần công” giảm đi rất nhiều, không thể trong chốc lát mà giải khai được.

Lúc này chân tay Lệnh Hồ Xung chẳng còn chút khí lực nào, có khi thua đứt cả đứa con nít lên ba mà muốn giải khai huyệt đạo cho sư phụ, sư nương thì làm gì đủ sức? Hắn gắng gượng vận nội lực mấy lần song lần nào cũng nẩy đom đóm, tai ù đi cơ hồ ngất xỉu. Hắn đành ngồi bên Nhạc Bất Quần để chờ lão tự giải khai lấy.

Trời mưa tuy nhỏ hạt nhưng vẫn còn rả rích. Người nào người nấy ướt sũng cả áo trong áo ngoài.

Đêm đã gần tàn, mưa cũng ngớt dần. Mặt mũi mọi người đã nhìn thấy lờ mờ.

Nhạc Linh San là người kém nội lực hơn hết, nàng cảm thấy khí lạnh ban mai thấu vào tận xương, cực kỳ khó chịu.

Nhạc Bất Quần trên đầu bao phủ một làn sương trắng mịt mờ, mặt đầy sát khí. Đột nhiên lão hú lên một tiếng. Bao nhiêu huyệt đạo trong người đã giải khai hết. Lão đứng phắt dậy, hai tay nào vỗ, nào đấm, nào điểm, nào nắn. Chỉ trong khoảnh khắc lão đã giải khai được huyệt đạo cho hết thảy mọi người.

Nhạc phu nhân cùng các đệ tử được giải khai huyệt đạo rồi, có người đứng phắt dậy được ngay, có người chuyển động gân cốt, nghĩ lại tình trạng mười phần chắc chết mà còn được sống, khác nào đã qua một đời.

Bọn Cao Căn Minh, Thi Đới Tử ngó thấy tình trạng Lương Phát đầu một nơi mình một nẻo, thì không thể nhịn được phải bùi ngùi sa lệ.

Mấy cô nữ đệ tử cả tiếng khóc ròng. Ai cũng nói:

– May mà nhờ kiếm thuật thần thông của đại sư ca đả bại bọn cường hào quán thế, không thì kết quả khó mà lường được.

Cao Căn Minh thấy Lệnh Hồ Xung vẫn nằm duỗi dài trong đám bùn lầy, liền chạy lại nâng dậy.

Nhạc Bất Quần nét mặt vẫn thản nhiên, lạnh lùng hỏi:

– Bọn 15 người che mặt đó lai lịch thế nào?

Lệnh Hồ Xung đáp

– Đệ tử… cũng không biết…

Nhạc Bất Quần lại hỏi:

– Ngươi có biết bọn chúng không? Cách giao tình với chúng thế nào?

Lệnh Hồ Xung kinh hãi đáp:

– Sư phụ! Trước nay đệ tử chưa gặp mặt một người nào trong bọn họ cả.

Nhạc Bất Quần hỏi:

– Đã vậy mà ta sai ngươi giữ bọn chúng lại để tra hỏi cặn kẽ, sao ngươi lại lờ đi như không nghe thấy?

Lệnh Hồ Xung ấp úng:

– Đệ tử… đệ tử… thực tình toàn thân không còn lấy một chút hơi sức. Lúc ấy… lúc ấy…

Hắn nói đến đây người lảo đảo hiển nhiên không đứng vững.

Nhạc Bất Quần hắng dặng một tiếng nói mỉa:

– Ngươi khéo đóng kịch đấy nhỉ !

Lệnh Hồ Xung trán toát mồ hôi nhỏ giọt quì hai gối xuống đáp:

– Đệ tử côi cút từ thuở nhỏ, được nhờ đại đức của sư phụ sư nương thu về nuôi dưỡng, coi như con ruột. Dù đệ tử có là kẻ bất hiếu đến đâu cũng chẳng khi nào dám trái ý hoặc lừa gạt sư phụ cùng sư nương.

Nhạc Bất Quần hỏi:

– Ngươi không dám lừa gạt ta cùng sư nương ngươi ư? Chà chà! Vậy thì kiếm pháp đó ngươi đã học ở đâu ra, chẳng lẽ có thần nhân truyền thụ cho ngươi lúc trong mơ mộng. Phải chăng thần nhân đó đột nhiên tự trên trời rơi xuống?

Lệnh Hồ Xung đập đầu đáp:

– Đệ tử tội đáng muôn thác. Vì lẽ vị tiền bối truyền thụ kiếm pháp cho đệ tử đã cấm hắn không được thổ lộ lai lịch kiếm pháp đó với bất cứ ai và bất luận trong trường hợp nào.

Nhạc Bất Quần cười lạt nói:

– Cái đó đã hắn. Võ công ngươi đã học đến trình độ này thì còn coi sư phụ, sư nương vào đâu nữa? Công phu nhỏ mọn của phái Hoa Sơn chúng ta làm sao chống nổi một chiêu thần kiếm của ngươi? Lão già che mặt chẳng đã nói “Chức chưởng môn phái Hoa Sơn để cho ngươi chấp chưởng mới đúng”

Lệnh Hồ Xung không dám nói gì nữa, chỉ đập đầu lạy binh binh. Lòng hắn xao xuyến vô cùng, bụng bảo dạ:

– Ta mà không thổ lộ chân tình những chuyện Phong thái sư thúc tổ truyền thụ kiếm pháp thì sư phụ cùng sư nương quyết không lượng thứ. Nhưng đã là nam tử hán cần phải thủ tín. Đến gã Điền Bá Quang là một tên dâm tặc hái hoa, lúc bị Bất Giới hòa thượng hành hạ khổ sở mà còn nhất quyết không tiết lộ hành tung của Phong thái sư thúc tổ, Lệnh Hồ Xung này đã chịu ân sâu của người quyết không thể phản bội lời ước. Đối với sư phụ, sư nương ta vẫn một dạ trung thành, trời đất chứng minh. Bây giờ ta có phải tạm thôi chịu khuất tất phỏng có hại chi đáng kể.

Hắn nghĩ vậy liền đáp:

– Thưa sư phụ cùng sư nương! Đệ tử chẳng khi nào dám chống sư mạng trong lòng thật có chỗ đau khổ không hở ra lời. Mai đây đệ tử xin cầu xin vị tiền bối đó cho phép trình lại sư phụ cùng sư nương, khi đó đệ tử không dám dấu một mảy may nào cả.

Nhạc Bất Quần nói:

– Được rồi, ngươi hãy dậy đi!

Lệnh Hồ Xung dập đầu hai cái toan đứng lên thì đầu gối lại nhũn ra phải quì ngay xuống.

Lâm Bình Chi đứng bên liền đưa tay ra đỡ hắn dậy.

Nhạc Bất Quần cười lạt nói:

– Kiếm pháp của ngươi đã cao minh mà bản lãnh đóng kịch của ngươi còn cao minh hơn nữa.

Lệnh Hồ Xung không dám trả lời, hắn nghĩ bụng:

– Sư phụ đối đãi với mình ơn tựa tầy non. Bữa nay người có hiểu lầm mà thống trách mình nhưng sau này chuyện đâu đó sẽ có ngày bộc bạch. Vụ này rất rắc rối, mình không thể nào trách lão gia đa nghi được.

Tuy hắn bị khuất tất mà trong lòng tuyệt không oán hận.

Bọn đệ tử người thì nhóm lửa nấu cơm, người thì móc đất đào hố để mai táng thi thể Lương Phát.

Mọi người ăn cơm sáng xong mở bọc lấy quần áo khô ra thaỵ Ai nấy đều trông ngóng Nhạc Bất Quần chỉ thị cách hành động. Người nào cũng tự hỏi:

– Không hiểu còn lên núi Tung Sơn để yêu cầu Tả minh chủ xử trí nữa hay thôi? Phong Bất Bình đã bị bại dưới kiếm của đại sư ca, tất lão không còn mặt mũi nào trở lại núi Hoa Sơn để tranh dành chức chưởng môn nữa. Cuộc chiến đêm qua tuy phe mình đã thắng, nhưng thực ra cũng phải một phen bẽ bàng.

Nhạc Bất Quần quay lại hỏi phu nhân:

– Sư muội! Bây giờ sư muội tính chúng ta đi đâu?

Nhạc phu nhân đáp:

– Tiểu muội tưởng bất tất phải lên núi Tung Sơn nữa. Có điều mình đã ra đi thì cũng đừng về núi Hoa Sơn vội.

Lòng bà chưa hết ớn bọn Đào cốc lục tiên, chưa muốn về núi ngay.

Nhạc Bất Quần nói:

– Bây giờ không có việc gì, chúng ta đi chơi để bọn đệ tử thêm phần lịch duyệt cũng phải.

Nhạc Linh San cả mừng vỗ tay nói:

– Hay lắm! Gia gia…

Nhưng nàng chợt nghĩ tới sư ca Lương Phát vừa mới chết mà đã lộ vẻ vui thì thực không hợp cảnh.

Nàng mới vỗ tay một cái đã dừng lại ngay.

Nhạc Bất Quần mỉm cười nói:

– Bàn tới chuyện du sơn ngoạn thủy là ngươi thích thú ngaỵ Vậy gia gia cũng chiều lòng. San nhi!

Ngươi muốn chúng ta đi ngoạn cảnh phương nào cho khoái?

Lão vừa nói vừa ngó Lâm Bình Chi.

Nhạc Linh San đáp:

– Đã nói đến chuyện du ngoạn thì phải đi xem ngắm nơi nào cho thích mắt càng xa càng tốt. Có đi đến mấy trăm dặm rồi sẽ về cũng được. Chúng ta đến chơi nhà tiểu Lâm tử. Gã bảo long nhãn ở Phúc Kiến vừa lớn vừa ngọt. tại đó còn có cam, quít, hoa thủy tiên…

Nhạc phu nhân thè lưỡi ra nói:

– Từ đây tới Phúc Kiến đường xa muôn dặm, chúng ta làm gì có đủ tiền xài. Chẳng lẽ phái Hoa Sơn biến thành Cái bang vừa đi vừa ăn xin chăng?

Lâm Bình Chi nói:

– Thưa sư phụ cùng sư nương! Sáng mai chúng ta vào đến địa giới tỉnh Hồ Nam, đệ tử có họ ngoại ở Lạc Dương…

Nhạc phu nhân ngắt lời:

– Ồ! Ngoại tổ ngươi là Kim đao vô địch Vương Nguyên Bá là người Lạc Dương phải không?

Lâm Bình Chi đáp:

– Song thân đệ tử mất cả rồi. Đệ tử rất mong có dịp đến bái yết ngoại công ngoại bà để bẩm rõ tình hình. Sư phụ cùng sư nương và các vị sư ca, sư muội nếu vui lòng đến nhà ngoại tổ đệ tử mấy bữa thì thật là vinh dự cho đệ tử vô cùng! Ngoại công, ngoại bà đệ tử cũng rất lấy là hân hạnh. Sau đó chúng ta tiện đường thủng thẳng đi du sơn ngoạn thủy cho tới tệ xá ở Phúc Kiến. Còn khoản tiền chi phí…

Chàng ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

– Dọc đường đều có phân cục của nhà đệ tử, họ sẽ cung ứng đầy đủ bất tất phải lo ngại.

Nhạc phu nhân từ lúc đâm Đào Thực Tiên một kiếm, hàng ngày bà vẫn nơm nớp lo ngại Đào cốc lục tiên lên núi Hoa Sơn báo thù. Bà lại nhớ tới mình đã bị Đào cốc tứ tiên nắm lấy tứ chi, khiến cho toàn thân tê liệt không tài nào nhúc nhích được. Cái thảm trạng Thành Bất Ưu bị bọn chúng xé làm bốn mảnh, ruột gan tung tóe đầy đất khiến cho bà sợ vỡ mật. Từ đó trong cơn ác mộng bà thường mơ thấy tấn kịch rùng rợn.

Chuyến này thầy trò phái Hoa Sơn xuống núi tuy danh nói là lên Tung Sơn để xin bình lý nội bộ mà thực ra trong lòng bà muốn lẩn tránh càng xa càng tốt. Vợ chồng bà bình sinh chưa từng xuống phương Nam, bây giờ đi thăm miền này cũng phải. Bà liền cưòi hỏi Nhạc Bất Quần:

– Sư ca! Tiểu Lâm tử ân cần mời mọc, chúng ta có nên đi không?

Nhạc Bất Quần cười đáp:

– Tỉnh Phúc Kiến cũng là một địa khu của phái Thiếu Lâm. Đấy có rất nhiều tay cao thủ võ lâm, nếu mình kết giao được với họ thì chuyến này đi kể ra cũng không uổng.

Bọn đệ tử thấy sư phụ chấp thuận đề nghị đi Phúc Kiến thì vui sướng khôn xiết. Bọn nam nữ đệ tử này ngoài Lưu Đức Nặc ra đều chưa đầy 30 tuổi, nghe nói được đi du ngoạn phương xa về phía Nam đều phấn khởi tinh thần.

Lâm Bình Chi cùng Nhạc Linh San lại càng hoan hỉ.

Chỉ có Lệnh Hồ Xung là lộ vẻ buồn thiu, bụng bảo dạ:

– Sư phụ cùng sư nương sao chẳng đi nơi khác, lại cứ muốn tới hội diện cùng ngoại tổ của Lâm sư đệ Ở Lạc Dương? Sau đó lại còn tiếp tục rong ruổi đường xa muôn dặm đến tỉnh Phúc Kiến làm chỉ Không chừng hai vị sẽ hứa gả tiểu sư muội cho gã cũng nên. Có khi họ đi Lạc Dương để cùng bậc trưởng bối gã đính ước hôn sư rồi đến Phúc Kiến chắc là để hoàn thành cuộc hôn nhân tại nhà họ Lâm. Mình là đứa con côi cút không cha không mẹ, không thân thích thì so với nhà gã có phân cục khắp nơi thế nào được? Ngoại công gã là Kim đao vô địch Vương Nguyên Bá, oai danh lừng lẫy khắp trung Nguyên. Bình nhật sư phụ mình đã nói tới lão ta tỏ vẻ cực kỳ cung kính. Lâm sư đệ đến Lạc Dương bái liến ngoại công, ngoại bà gã, mình theo gã đi làm cóc gì?

Lệnh Hồ Xung thấy bọn sư đệ, sư muội hớn hở tươi cười không nghĩ gì đến Lương Phát sư đệ bị chết thảm nữa, lại càng ghét cay ghét đắng, bụng bảo dạ:

– Đêm nay chờ họ vào chỗ trọ ngủ say rồi, một mình ta lẻn đi cho khuất mắt. Chẳng lẽ mình cũng theo họ để ăn bát cơm của Lâm sư đệ và ngủ ở nhà gã? Hơn nữa còn phải min cưỡng vui tươi, chúc mừng gã cùng tiểu sư muội nâng án ngang mày, bách niên giai lão thì chịu thế nào được?

Đoàn người khởi hành rồi, Lệnh Hồ Xung lẽo đẽo theo sau. Hắn tinh thần mệt mỏi, sức lực kiệt quệ.

Hắn đi mỗi lúc một chậm thêm, cách quãng mỗi lúc một xa hơn.

Đi đến gần trưa, Lệnh Hồ Xung phải ngồi xuống phiến đá bên đường mà thở hổn hển.

Bỗng thấy Lao Đức Nặc chạy trở lại hỏi:

– Đại sư ca! Trong người đại sư ca thấy thế nào? Sư ca đi dường mệt lắm ư? Tiểu đệ chờ sư ca nhé!

Lệnh Hồ Xung đáp:

– Hay lắm! Thật phiền cho sư đệ!

Lao Đức Nặc nói:

– Sư nương đã mướn được cỗ xe lớn ở tòa thị trấn trưóc mặt kia. Tiểu đệ trở lại đón sư ca.

Lệnh Hồ Xung cảm động nghĩ thầm:

– Tuy sư phụ đem lòng nghi ngờ mình, song sư nương đối xử với mình rất tử tế.

Lát sau, một cỗ xe lớn do con lừa kéo tới nơi.

Lệnh Hồ Xung lên xe ngồi, Lao Đức Nặc lên theo ngồi bên bầu bạn với hắn.

Tối hôm ấy vào quán trọ, Lao Đức Nặc cũng ngủ chung giường với Lệnh Hồ Xung.

Mấy ngày liền, Lệnh Hồ Xung đi tới đâu, Lao Đức Nặc theo liền tới đó, không rời nửa bước.

Lệnh Hồ Xung cho là lão nghĩ tình đồng môn, nên chiếu cố cho hắn trong lúc mình đang bệnh tật.

Ngờ đâu, đến đêm thứ ba, Lệnh Hồ Xung đang nằm trên giường, nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nghe thanh âm tiểu sư đệ là Thư Kỳ đứng ngoài cửa hỏi vọng vào:

– Nhị sư ca! Sư phụ hỏi mấy bữa nay có thấy đại sư ca hành động gì khác lạ không đó?

Lao Đức Nặc tặc lưỡi một cái rồi khẽ đáp:

– Đừng hỏi nữa! Đi đi!

Chỉ hai câu này cũng đủ khiến cho Lệnh Hồ Xung ớn lạnh. Bây giờ hắn mới biết sư phụ nghi kỵ hắn vô cùng và đã phái Lao Đức Nặc ngấm ngầm giám sát mình.

Tiếng bước chân Kỳ Thư bỏ đi mỗi lúc một xa.

Lao Đức Nặc rón rén đến trước giường để thăm xem Lệnh Hồ Xung đã ngủ thật chưa?

Lệnh Hồ Xung trong lòng tức giận vô cùng! Hắn toan đứng phắt dậy trách mắng Lao Đức Nặc , nhưng lại nghĩ thầm:

– Vụ này có liên quan gì đến y đâu? Y chỉ biết vâng lệnh sư phụ mà hành động. Có ai giám chống sư mệnh bao giờ?

Hắn nghĩ vậy rồi dằn lửa giận xuồng, giả vờ ngủ say.

Lao Đức Nặc rón rén đi ra khỏi phòng.

Lệnh Hồ Xung biết là lão đi báo cáo với sư phụ về động tĩnh của mình. Bất giác hắn cười lạt bụng bảo dạ:

– Mình chẳng làm điều gì sai trái với lương tâm, dù có đến mười người hay trăm người giám thị, nhưng Lệnh Hồ Xung này vốn quang minh lỗi lạc thì sợ cóc gì ai?

Hắn tức giận làm động đến nội tức, nên khí huyết trong người nhộn nhạo, cực kỳ khó chịu. Hắn phải nằm phục xuống gối đầu mà thở hồng hộc. Một lúc lâu mới bình tĩnh trở lại, ngồi dậy mặc áo xỏ giầy vào rồi tự nhủ:

– Sư phụ đã không coi mình là đệ tử nữa, đề phòng mình như đề phòng giặc cướp, mình ở lại núi Hoa Sơn chẳng có ý vị gì thì sao bằng bỏ đi cho rồi.

Từ lúc Lệnh Hồ Xung ngộ sát Lục Đại Hữu, trong lòng rất là hối hận, Nhạc Linh San lại chia rẽ mối tình với kẻ khác càng làm cho hắn thêm đau khổ. Có lúc hắn không muốn sống nữa. Bây giờ hắn thấy sư phụ phái người ngấm ngầm rheo dõi thì trong lòng phiền muộn, chán ngán không bút nào tả xiết.

Giữa lúc ấy bỗng nghe ngoài cửa sổ có tiếng người nói khẽ:

– Nép mình xuống, đừng có cử động!

Rồi thanh âm một người khác nói khẽ hơn:

– Dường như đại sư ca đã trở dậy và xuống đất rồi!

Thanh âm hai người này tuy rất nhỏ nhưng đêm khuya thanh vắng, Lệnh Hồ Xung lại rất thính tai, nên nghe rõ mồn một. Đó chính là hai tên sư đệ nhỏ tuổi đang ẩn nấp ở ngoài sân để đề phòng hắn trốn đi.

Lệnh Hồ Xung nắm chặt hai bàn tay lại, khớp xương bật lên tiếng lách cách, bụng bảo dạ:

– Nếu bây giờ ta bỏ đi thì thành kẻ có tật mình. Được lắm! Họ đã thế thì mình cứ ở lại xem họ giở trò gì?

Đột nhiên hắn mở miệng lớn tiếng la:

– Điếm tiểu nhị! Điếm tiểu nhị! Lấy rượu ra đây!

Hồi 77

Kim Đao Vô Địch Vương Nguyên Bá

Lệnh Hồ Xung gọi hồi lâu, điếm tiểu nhị mới thưa rồi đem rượu lên. Hắn uống say lúy túy chẳng còn biết trời đất gì nữa. Sáng hôm sau Lao Đức Nặc đỡ hắn lên xe. Miệng vẫn la hoài:

– Đem rượu đây! Đem rượu đây! Ta còn muốn uống nữa…

Mấy hôm sau đoàn người Hoa Sơn tới Lạc Dương vào trọ trong một nhà tửu điếm.

Một mình Lâm Bình Chi tìm đến nhà tổ ngoại trước.

Nhạc Bất Quần cùng mọi người đều thay đổi quần áo, ăn mặc sạch sẽ. Lệnh Hồ Xung vẫn mặc bộ quần áo dính đầy bùn đất sau cuộc chiến ngoài miếu Dược Vương.

Nhạc Linh San cầm một chiếc trường bào đem đến trưóc mặt Lệnh Hồ Xung nói:

– Đại sư ca! Đại sư ca thử mặc tấm áo này xem có vừa không?

Lệnh Hồ Xung hỏi lại:

– Đây là áo sư phụ, sao lại lấy cho ta mặc?

Nhạc Linh San đáp:

– Lát nữa tiểu Lâm tử mời chúng ta tới nhà ngoại tổ gã, đại sư ca mặc tấm áo này.

Lệnh Hồ Xung hỏi móc:

– Vì đến nhà gã mà phải ăn mặc cho diêm dúa hay sao?

Hắn nói rồi nhìn ngắm nàng từ xuống đến gót chân.

Nhạc Linh San bữa nay mình mặc áo nhiễu điều, quần đoạn mầu lục xanh biếc, mặt thoa một lớp phấn mỏng, càng tăng thêm vẻ kiều mị. Mái tóc xanh như mây bôi dầu chải bóng mượt, một bên cài đóa

hoa châu.

Lệnh Hồ Xung nhớ lại thì trước kia chỉ những ngày tết nàng mới ăn mặc như vậy, thì trong lòng hắn như se lại toan hỏi móc mấy câu nhưng hắn xoay chuyển ý nghĩ:

– Mình là nam tử hán đại trượng phu mà sao khí phách còn nhỏ nhen đến thế?

Rồi hắn dằn lòng không nói nữa.

Nhạc Linh San thấy Lệnh Hồ Xung nhìn mình bằng cặp mắt sắc bén thì thẹn thùng bối rối nói:

– Đại sư ca không thích thì chẳng cần đổi áo nữa cũng được.

Lệnh Hồ Xung nói:

– Đa tạ sư muội! Tiểu huynh không quen mặc áo mới thôi chẳng đổi làm chi nữa.

Nhạc Linh San không nói gì nữa, cầm áo trường bào đem vào phòng phụ thân.

Bỗng nghe ngoài cửa có tiếng người nói oang oang:

– Nhạc đại chưởng môn đường xa tới đây, tại hạ không biết đi nghênh tiếp thật là thất lễ.

Nhạc Bất Quần cùng Nhạc phu nhân đưa mắt nhìn nhau mỉm cười ra chiều hoan hỉ. Hai vị biết là Kim đao vô địch Vương Nguyên Bá thân hành đến tận khách điếm để đón mình, liền song song rảo bước ra nghênh tiếp.

Vương Nguyên Bá đã ngoài 70 tuổi mà sắc mặt vẫn hồng hào. Dưới cằm một chùm râu bạc chùng xuống trước ngực. Tinh thần lão rất quắc thước tay cầm hai chiếc nhạc lớn bằng trứng ngỗng lắc kêu leng keng.

Người võ lâm chơi nhạc là chuyện bình thường, nhưng đều là bằng sắt hay gang đúc nên. Đằng này Vương Nguyên Bá tay lại cầm hai chiếc nhạc ánh vàng lấp loé. Nó nặng gấp đôi nhạc sắt và tỏ ra là một vật của nhà sang trọng.

Lão vừa thấy Nhạc Bất Quần đã cười ha hả nói:

– Nhạc chưởng môn thanh danh lừng lẫy võ lâm, nay tiểu lão được gặp, thật là may mắn! Hơn hai mươi năm nay không ngày nào tiểu lão không nghĩ tới đại chưởng môn. Bữa nay đại giá tới Lạc Dương thật là một hỉ sự lớn cho võ lâm ở Trung Châu.

Lão vừa nói vừa nắm chặt tay Nhạc Bất Quần mà lắc mấy cái để tỏ tình hoan hỉ chân thành.

Nhạc Bất Quần cười nói:

– Vợ chồng tại hạ đưa bọn đồ đệ đi du lịch để tìm bạn, cho thêm rộng kiến văn. Vị đại hiệp ở Trung Châu mà bọn tại hạ cần bái phỏng thứ nhất là Kim đao vô địch Vương lão gia tử. Bọn tại hạ mấy chục người đến đây một cách đột ngột thật là lỗ mãng!

Vương Nguyên Bá lớn tiếng:

– Bốn chữ “Kim đao vô địch” ở trước mặt Nhạc đại chưởng môn không ai được nhắc tới. Người nào nhắc tới không phải vì lực sự mà là nhạo báng Vương Nguyên Bá này đó. Nhạc tiên sinh! Tiên sinh thu dụng ngoại tôn của tiểu lão, ơn đức xem bằng tái tạo. Từ nay Hoa Sơn phái cùng Kim đao môn coi như một nhà, không còn có chuyện riêng lấy. Nào mời hết thảy anh em về nhà. Nếu không ở lại chơi một năm hay sáu tháng thìi đừng hòng ra khỏi được thành Lạc Dương một bước. Nhạc đại chưởng môn! Để tiểu lão tự mình đem hành lý cho.

Nhạc Bất Quần vội nói:

– Cái đó tại hạ thiệt không dám!

Vương Nguyên Bá lại bảo hai con:

– Bá Phấn! Trọng Cường! Mau lại khấu đầu Nhạc sư thúc cùng Nhạc sư mẫu đi!

Vương Bá Phấn và Vương Trọng Cường đồng thanh đáp:

– Dạ!

Rồi hai gã khom lưng lạy xuống.

Vợ chồng Nhạc Bất Quần cũng vội quì xuống cúi đầu đáp lễ nói:

– Chúng ta coi nhau đồng hàng. Hai chữ “thúc phụ” tại hạ khi nào dám đương? Cứ lấy Bình Chi mà kể thì bọn ta hai vị bằng vai với nhau.

Vương Bá Phấn và Vương Trọng Cường là hai nhân vật đã nổi tiếng võ lâm khắp vùng Dự, Ngạc.

Tuy họ vốn khâm phục Nhạc Bất Quần, song phải khấu đầu trước lão là một việc họ không muốn làm. Vì tuân theo phụ mệnh, họ phải miễn cưỡng quì xuống.

Hai người thấy vợ chồng Nhạc Bất Quần khấu đầu đáp lễ rất lấy làm hài lòng. Thế rồi cả bốn người làm lễ giao bái đứng dậy.

Nhạc Bất Quần thấy anh em họ Vương đều thân thể cao lớn, có điều Trọng Cường mập hơn Bá Phấn nhiều. Huyệt thái dương của hai người cùng nhô cao lên, tay nổi gân xanh. Hiển nhiên là những tay nội ngoại công đều rất cao thâm.

Nhạc Bất Quần quay lại bảo bọn đệ tử:

– Các người lại bái kiến Vương lão gia cùng hai vị sư bá đi! Võ công Kim đao môn lừng lẫy Trung nguyên. Các vị tổ sư đời trước phái Hoa Sơn đã đến học nghệ Ở Kim đao môn và cũng nổi tiếng. Từ nay chúng ta được Vương lão gia cùng hai vị sư bá chỉ điểm, nhất định sẽ tiến bộ nhiều.

Bọn đệ tử đồng thanh đáp:

– Vâng!

Rồi lập tức quì cả xuống trong nhà đại đường trong khách sạn.

Vương Nguyên Bá cười nói:

– Không dám! không dám!

Bá Phấn cùng Trọng Cường cũng đáp lễ.

Lâm Bình Chi đứng bên giới thiệu với ngoại công từng tên một trong bọn đệ tử phái Hoa Sơn.

Khi chàng giới thiệu tới Nhạc Linh San, Vương Nguyên Bá nhìn Nhạc Bất Quần cười khà khà hỏi:

– Nhạc lão đệ! Lệnh ái là một biểu nhân tài không hiểu đã có nơi nào chưa?

Nhạc Bất Quần cười đáp:

– Tiện nữ còn nhỏ tuổi vả lại dòng dõi võ lâm nhà chúng ta các cô suốt ngày chỉ vung đao múa kiếm, chẳng biết làm ăn gì ráo thì còn ai muốn đụng đến bọn nha đầu?

Vương Nguyên Bá cười nói:

– Lão đệ lại quá khiêm tốn rồi! Hổ nữ nhà tướng, bọn đệ tử tầm thường dĩ nhiên không dám với cao. Có điều là con gái mà học được ít việc khuê môn càng tốt.

Lão nói tới đây thanh âm nhỏ dần đi ra chiều buồn bã.

Nhạc Bất Quần chắc là lão nhớ tới bà con gái qua đời ở Hồ Nam nên tiên sinh nghiêm nét mặt lại đáp:

– Dạ!

Vương Nguyên Bá là người lanh lẹn. Lão kiềm chế ngay nỗi buồn rầu vì mất con, cười ha hả nói:

– Nhạc lão đệ! Nội công phái Hoa Sơn nổi tiếng là đệ nhất trong Ngũ nhạc kiếm phái thì chắc tửu lượng cũng phải ghê người. Bây giờ ta cùng lão đệ đi uống mươi chén lớn chơi.

Lão nói xong nắm tay Nhạc Bất Quần dắt ra khỏi tửu điếm.

Nhạc phu nhân, Vương Bá Phấn, Vương Trọng Cường và quần đệ tử phái Hoa Sơn lục tục theo ra sau.

Vừa ra khỏi cửa điếm đã thấy xe ngựa sắp sẵn đứng chờ cả ở đó. Đàn bà ngồi xe, đàn ông cưỡi ngựa. Con nào con ấy yên cương diêm dúa.

Từ lúc Lâm Bình Chi về báo tin cho tới lúc Vương Nguyên Bá ra đón khách không đầy một giờ.

Trong lúc thảng thốt mà xe ngựa đã chỉnh tề như vậy, nguyên một điểm này, đủ biết Kim đao môn ở Lạc

Dương là một nhà thanh thế hào hoa.

Đoàn người gần tới Vương phủ đã thấy cánh cổng sơn mầu hồng đỏ chói. Trên cổng có hai chiếc vòng đồng lớn sáng bóng. Tám tên đại hán thõng tay đứng ngoài cổng chầu chực.

Bước vào cổng ngó lên thấy tường treo một tấm biển lớn sơn đen đề bốn chữ vàng “Kiến nghĩa dũng vi” (thấy việc nghĩa hăng hái mà làm). Tấm biển này của quan tuần phủ Hà Nam tặng chọ Số là Vương Nguyên Bá chẳng những là một tay hào hiệp trong võ lâm mà còn giao du thân mật với quan nha.

Tối hôm ấy Vương Nguyên Bá bày một tiệc lớn thết thầy trò Nhạc Bất Quần. Ngoài ra còn mời những tráng sĩ nổi tiếng võ lâm các thân sĩ có danh vọng cùng các nhà phú thương đại cổ ở Lạc Dương đến dự.

Lệnh Hồ Xung là đại đệ tử ở phái Hoa Sơn. Phái nam ngoài Nhạc Bất Quần hắn là người đứng đầu. Mọi người thấy hắn quần áo lam lũ vẻ mặt bơ phờ thì trong lòng ngấm ngầm áy náy. Có điều trong võ lâm rất nhiều kẻ sĩ tính tình khác lạ, tỷ như Cái bang biết bao nhiêu hiệp sĩ danh thủ mà người nào cũng ăn mặc rách rưới.

Các tân khách thấy hắn là đại đồ đệ phái Hoa Sơn, dĩ nhiên không phải tầm thường, nên không ai dám coi rẻ hắn.

Lệnh Hồ Xung ngồi ở chiếu thứ hai do Vương Bá Phấn làm chủ bồi tiếp.

Rượu đã ba tuần, Vương Bá Phấn thấy Lệnh Hồ Xung ra chiều lạnh lạt, gợi chuyện hai ba lần mà hỏi câu nào hắn đáp câu ấy. Bá Phấn cho là Lệnh Hồ Xung có ý khinh thường mình không khỏi ngấm ngầm tức giận. Y liền nói sang chuyện võ công đưa mấy vấn đề nghi nan ra thỉnh giáo.

Lệnh Hồ Xung chỉ ậm ừ, tuyệt không trả lời dứt khoát câu nào.

Thực ra không phải Lệnh Hồ Xung có ác cảm gì với Vương Bá Phấn mà vì hắn thấy Vương phủ cực kỳ hào hoa so với hắn một tên tiểu tử cùng kiết, chẳng khác chi một vực một trời.

Lâm Bình Chi về tới nhà ngoại công liền thay mặc tấm trường bào bằng gấm ở đất Thục. Nguyên chàng tướng mạo đã anh tuấn lại mặc áo sang thành ra người đẹp như ngọc.

Lệnh Hồ Xung nhìn chàng không khỏi tự thẹn nghĩ thầm:

– Đừng nói tiểu sư muội đã ưng ý gã ngay từ lúc trên núi, dù nàng có giữ lòng chung thủy với ta mà đem so sánh với gã cũng không khỏi bực mình.

Lòng dạ hắn quanh quẩn bên Nhạc Linh San, bất luận Vương Bá Phấn nói gì hắn cũng chẳng để vào tai.

Vương Bá Phấn ở trong đám võ lâm miền trung châu được người ta kính sợ hết mình. Đêm nay y chạm trán Lệnh Hồ Xung một gã thanh niên không lịch thiệp, khác nào cái đinh trong mắt. Giả tỷ gặp lúc bình thời thì hắn đã buông cơn giận cho nổi lên, nhưng hiện giờ một là y nghĩ tới tỷ tỷ mới chết, hai là phụ thân y coi phái Hoa Sơn rất trịnh trọng, nên hắn phải dẹp lửa giận và luôn miệng mời rượu Lệnh Hồ Xung.

Lệnh Hồ Xung hễ đưa rượu đến là cạn chén. Nguyên tửu lượng Lệnh Hồ Xung rất lớn, uống đến trăm chén cũng không biết saỵ Nhưng hiện giờ hắn mất hết nội công, nên mới uống hơn 50 chén đã có vẻ ngà ngà.

Vương Bá Phấn nghĩ bụng:

– Thằng lỏi này chẳng hiểu nhân tình thế cố gì hết. Ngoại sanh mình là sư đệ hắn. Đáng lý hắn kêu mình bằng sư bá hoặc thế thúc, vậy mà hắn chẳng nói một câu nào, coi mình tầm thường quá. Đã thế bữa nay mình cho gã uống say một mẻ để làm trò cười trước mặt mọi người chơi.

Y thấy Lệnh Hồ Xung mười phần đã say đến bảy tám liền cười nói:

– Lệnh Hồ lão đệ là thủ đồ của phái Hoa Sơn, quả nhiên anh hùng từ thuở thiếu niên. Võ công lão đệ đã cao cường, tửu lượng cũng ghê gớm. Người nhà đâu! Đổi bát lớn ra đây cho ta để Lệnh Hồ gia uống rượu.

Người nhà dạ ran lấy bát lớn ra rót rượu vào.

Lệnh Hồ Xung suốt đời khi gặp người rót rượu cho, chẳng bao giờ khước từ. Hắn uống năm, sáu bát lớn, hơi men chếnh choáng gạt cả đũa chén xuống đất.

Người cùng chiếu nói:

– Lệnh Hồ tiểu hiệp say rồi! Hãy uống chén trà nóng giã rượu.

Vương Bá Phấn cười nói:

– Người ta là đại đồ đệ phái Hoa Sơn, có lý nào d say thế được? Lệnh Hồ lão đệ! Uống cạn nữa đi!

Rồi lại rót đầy rượu vào bát.

Lệnh Hồ Xung nói:

– Làm gì… mà say? Uống cạn rồi!

Hắn bưng bát rượu lên nốc ừng ực. Nhưng mới uống hết nửa bát còn nửa bát đổ ra áo. Đột nhiên người hắn lảo đảo há miệng nôn hết rượu cùng đồ nhắm ra lênh láng.

Những người cùng chiếu kinh hãi tránh đi.

Vương Bá Phấn bất giác cười lạt. Mấy trăm con mắt đều nhìn cả vào Lệnh Hồ Xung.

Vợ chồng Nhạc Bất Quần nhăn tít cặp lông mày nghĩ bụng:

– Thằng lỏi này thật tệ quá, dám bê bối trước mặt bao nhiêu tân khách.

Lao Đức Nặc và Lâm Bình Chi vội chạy lại nâng đỡ.

Lâm Bình Chi nói:

– Đại sư ca! Tiểu đệ đỡ đại sư ca đi nghỉ.

Lệnh Hồ Xung lắp bắp:

– Ta… có say đâu?… Ta còn uống nữa… đem rượu ra đây.

Lâm Bình Chi đáp:

– Dạ dạ! Rượu đây!

Lệnh Hồ Xung giương cặp mắt đỏ lừ nhìn chàng ấp úng:

– Tiểu Lâm tử… sao ngươi không đi bồi tiếp tiểu sư muội? Nâng đỡ ta làm chi?

Lao Đức Nặc nói:

– Đại sư ca! Đại sư ca đi nghỉ thôi! Nơi đây đông người đừng nói nhảm!

Lệnh Hồ Xung tức giận lớn tiếng:

– Ta nói nhảm cái gì?… Sư phụ sai ngươi giám thị tả… Ngươi có tìm được bằng cớ gì không?

Lao Đức Nặc sợ hắn quá say còn nói ẩu nữa, liền cùng Lâm Bình Chi cứ lôi hắn vào phòng.

Nhạc Bất Quần nghe Lệnh Hồ Xung nói vậy tức quá sắc mặt lợt lạt.

Vương Nguyên Bá cười nói:

– Nhạc lão đệ! Bọn hậu sinh say rượu nói nhảm là thường để ý làm chỉ Này rượu đây! Uống đi!

Nhạc Bất Quần gượng cười đáp:

– Gã là một thằng nhỏ quê mùa. Xin Vương lão gia miễn trách.

Lệnh Hồ Xung say ngủ li bì đến trưa hôm sau mới tỉnh dậy. Hôm trước hắn nói câu gì đều quên hết cả.

Nhạc Bất Quần sau khi nghe hắn nói hai câu đem qua liền dặn Lao Đức Nặc từ đây đừng theo dõi Lệnh Hồ Xung nữa mà chỉ để ý ngấm ngầm dò xét.

Lệnh Hồ Xung sau cơn đại túy tĩnh lại, đầu nhức như búa bổ. Hắn thấy ngủ một mình trong phòng giường chiếu cực kỳ tinh khiết. Hắn bước ra khỏi phòng chẳng thấy một tên sư đệ nào liền hỏi người nhà mới biết bọn họ theo đệ tử trong Vương phủ đến luyện võ sảnh ở phía sau để nghe giảng võ.

Lệnh Hồ Xung tự nghĩ:

– Ta theo bọn chúng làm cóc gì? Chi bằng ra ngoài kia chơi một mình hay hơn.

Rồi hắn băng ra khỏi cổng.

Lạc Dương là đế đô của bao nhiêu triều đại cách kiến trúc vô cùng vĩ đại, chợ búa phồn thịnh.

Lệnh Hồ Xung ít học, về lịch sử đời cổ hắn không hiểu mấy, hắn thấy trong thành Lạc Dương có nhiều danh thắng cổ kính mà mịt mờ không rõ lai lịch nên chẳng thấy hứng thú gì. Hắn thuận bước đi vào trong một ngõ hẻm gặp bẩy, tám tên vô lại đang châu đầu vào đánh bạc trong một tửu điếm nhỏ.

Hắn cũng khom lưng chui vào thò tay móc bên mình lấy nắm bạc vụn cùng bọn này vừa đánh bạc vừa dứt lác.

Đến gần tối hắn lại ngồi trong tửu quán này uống rượu ngà ngà rồi mới ra về.

Mấy ngày liền Lệnh Hồ Xung tiếp tục đi đánh bài với đám vô lại rồi uống rượu bí tỉ. Mấy hôm đầu vận hên được vài lạng, nhưng từ ngày thứ tư bị thua liểng xiểng hết sạch cả tiền. Bọn vô lại không cho hắn đánh nữa.

Lệnh Hồ Xung lửa giận bốc lên, kêu rượu uống hết bát này đến bát khác. Hắn uống mười mấy bát liền mà còn kêu lấy rượu nữa.

Điếm tiểu nhị hỏi:

– Tiểu khách quan! Ngươi thua hết nhẵn rồi lấy gì mà trả tiền rượu?

Lệnh Hồ Xung đáp:

– Hôm nay thiếu tiền thì chịu, ngày mai đến trả chứ sao.

Điếm tiểu nhị lắc đầu đáp:

– Đây quán nhỏ ít vốn. Đến bạn bè thân thích cũng không ai uống chịu cả.

Lệnh Hồ Xung cả giận quát hỏi:

– Mi khinh tiểu gia không có tiền hay sao?

Điếm tiểu nhị cười đáp:

– Bất luận quan khách là tiểu gia, tiểu điếm chỉ bán tiền mặt chứ không bán chịu.

Lệnh Hồ Xung nhìn lại thân mình thấy quần áo lam lũ không ra vẻ người sẵn tiền. Lúc này ngoài thanh bảo kiếm cài ở sau lưng, chẳng còn vật gì khác. Hắn liền cởi thanh kiếm ra đập xuống bàn nói:

– Ngươi đem cầm cái này cho ta!

Một tên vô lại đứng bên còn muốn được thêm tiền vội nói:

– Được rồi! Để ta đi tìm cầm cho.

Đoạn gã cầm kiếm đem đi.

Điếm tiểu nhị lại đưa ra hai hồ rượu.

Lệnh Hồ Xung uống hết một hồi thì gã vô lại kia đem về mấy đồng bạc vụn nói:

– Cái đó cầm được ba lạng bốn đồng cân bạc.

Rồi đưa cả tiền lẫn biên lai cho Lệnh Hồ Xung.

Lệnh Hồ Xung cầm lấy tiền có lẽ không đủ ba lạng. Hắn cũng không nói gì nữa lại ngồi vào đánh bạc. Hắn đánh đến chiều thì cả tiền rượu cả tiền thua bạc, ba lạng bạc đều mất biến.

Lệnh Hồ Xung nhìn tên vô lại ngồi bên là Trần Oai Chủy nói:

– Cho ta mượn ba lạng, hễ được trả gấp đôi.

Trần Oai Chủy cười hỏi:

– Thua hết rồi sao?

Lệnh Hồ Xung đáp:

– Thua hết rồi. Ngày mai ta trả ngươi.

Trần Oai Chủy nói:

– Coi bộ nhà ngươi làm gì có tiền. Ngươi mà thua thì lấy đâu trả? Chẳng lẽ bán vợ đợ em gái ư?

Lệnh Hồ Xung cả giận xoay tay lại tát gã kia một cái đồng thời vồ lấy mấy lạng bạc để trước mặt gã.

Trần Oai Chủy la lên:

– Hỏng rồi! Hỏng rồi! Thằng lỏi này là một tên cường đạo.

Bọn vô lại về hùa với nhau xúm cả vào, bảy tám gã vung quyền lên giáng xuống người Lệnh Hồ Xung.

Gặp lúc bình thời thì đừng nói bọn vô lại mèo què này mà cả đến những tay cao thủ võ lâm vị tất đã làm gì được hắn. Nhưng hiện giờ trong tay hắn không còn tấc sắt mà nội lực mất hết. Toàn thân võ nghệ không phát huy được chút nào. Hắn đành để cho mấy tên vô lại đè mình xuống rồi thượng cẳng chân hạ cẳng tay đánh túi bụi. Thật là cọp xuống bình nguyên bị chó nhờn. Hắn bị đánh đến thâm tím mặt mũi, khắp mình bị thương.

Hồi 78

Lệnh Hồ Xung Thóa Mạ Vương Gia

Bỗng nghe có tiếng vó ngựa dồn dập, mấy người kỵ mã lướt qua bên mình Lệnh Hồ Xung.

Một người ngồi trên ngựa quát:

– Tránh ra! tránh ra!

Y vung roi ngựa quất bọn vô lại chạy tán loạn.

Lệnh Hồ Xung ngã lăn ra, hắn lồm cồm bò mãi không sao bò dậy được.

Bỗng thanh âm một thiếu nữ la lên:

– Trời ơi! đây có phải là đại sư ca không?

Chính là thanh âm của Nhạc Linh San. Một người khác nói:

– Để tiểu đệ coi lại xem.

Đó chính là Lâm Bình Chi.

Lâm Bình Chi nhảy xuống ngựa trở lại bên Lệnh Hồ Xung, giật mình kinh hãi hỏi:

– Đại sư ca!… Đại sư ca sao thế?

Lệnh Hồ Xung lắc đầu nhăn nhó cười đáp:

– Uống rượu say!… Đánh bạc thua!…

Lâm Bình Chi ôm hắn dậy đặt lên lưng ngựa.

Bọn kỵ mã này ngoài Lâm Bình Chi và Nhạc Linh San còn bốn người nữa là hai con gái Vương Bá Phấn và hai con trai Vương Trọng Cường tức là anh chị em với Lâm Bình Chi.

Bọn sáu người này sáng dậy đi du ngoạn các chùa chiền ở Lạc Dương cho đến bây giờ mới trở về.

Không ngờ vào trong ngõ hẻm này lại gặp Lệnh Hồ Xung bị người ta đánh cho tàn tạ.

Bốn người kia trong lòng rất đỗi ngạc nhiên nghĩ thầm:

– Phái Hoa Sơn đứng vào hàng Ngũ nhạc kiếm phái. Bình nhật tổ phụ mình đề cập tới phái này nức nở khen ngợi. Mấy bữa trước mình còn bọn đệ tử phái họ rèn luyện võ công thì quả nhiên chúng đều có bản lĩnh đáng kể. Gã Lệnh Hồ Xung này là đại đồ đệ phái Hoa Sơn mà sao để mấy tên lưu manh đánh cho tồi tàn đến thế? Rõ ràng mũi miệng ứa máu chứ không phải chuyện giả trá mới thật là kỳ!

Lệnh Hồ Xung về vương phủ Vương Nguyên Bá điều dưỡng mấy ngày mới hồi phục.

Vợ chồng Nhạc Bất Quần nghe nói Lệnh Hồ Xung cờ bạc bê bối với bọn vô lại và bị chúng đánh đau thì trong lòng phẫn hận vô cùng, không buồn đến thăm hỏi.

Đến ngày thứ năm con trai Vương Trọng Cường là Vương Gia Câu sấn sổ vào phòng nói:

– Lệnh Hồ đại ca! Bữa nay tiểu đệ rửa hờn cho đại ca rồi. Bẩy tên vô lại bữa trước đã đánh đại ca, tiểu đệ tìm được đủ hết đánh cho một trận nhừ tử.

Lệnh Hồ Xung thực ra chẳng để tâm gì đến chuyện đó, hờ hững đáp:

– Cái đó bất tất phải thế. Hôm ấy tại hạ say rượu, chính mình có lỗi…

Vương Gia Câu nói:

– Như vậy không được. Đại ca là tân khách của nhà tiểu đệ. Người ta thường nói: “Vị thần phải nể cây đa”. Tân khách của Kim Đao Vương gia là một nhà quyền thế nhất trong võ lâm.

Thực ra trong thâm tâm Lệnh Hồ Xung chẳng có thiện cảm gì với Kim Đao Vương gia, mấy ngày nay trong lòng hắn lại không vui nên buột miệng đáp:

– Đối phó với hạng lưu manh đê tiện đó phải cần đến Kim Đao Vương gia!

Câu nói vừa ra khỏi cửa miệng, hắn có ý hối hận, muốn tìm lời bào chữa thì Vương Gia Câu đã sầm nét mặt hỏi:

– Lệnh Hồ huynh! Lệnh Hồ huynh! Mỉa mai làm chi vậy? Hôm ấy mà không có anh em tại hạ dùng roi ngựa quất bẩy tên lưu manh đê tiện kia thì liệu Lệnh Hồ huynh có toàn mạng được không?

Lệnh Hồ Xung cười mát đáp:

– Vậy tại hạ xin cám ơn hai vị đã cứu mạng cho.

Vương Gia Câu nghe giọng lưỡi của hắn ra vẻ diễu cợt, tức quá lớn tiếng hỏi:

– Đại đệ tử của chưởng môn phái Hoa Sơn mà không đối phó nổi với mấy tên lưu manh đê tiện trong thành Lạc Dương thì ha ha! Người ta sẽ bảo Lệnh Hồ huynh chỉ có hư danh mà thôi.

Lệnh Hồ Xung trong lòng đã chán ngán sự đời, chẳng để tâm một chuyện gì, hững hờ đáp:

– Hư danh tại hạ cũng chẳng có, chẳng cần phải nói đến làm gì.

Giữa lúc ấy, ngoài cửa sổ có người hỏi vọng vào.

– Hiền đệ! Hiền đệ nói chuyện với Lệnh Hồ huynh đấy ư?

Tấm rèm vén lên, một người tiến vào.

Gã chính là Vương Gia Thuần, trưởng tử của Vương Trọng Cường.

Vương Gia Câu hậm hực đáp:

– Ca ca ơi! Tiểu đệ vì lòng tốt mà rửa hận cho hắn: bắt bẩy tên vô lại đánh cho mỗi đứa một chập.

Không ngờ… Lệnh Hồ đại hiệp lại trách tiểu đệ là đa sự.

Vương Gia Thuần nói:

– Hiền đệ có chỗ chưa rõ thôi. Vừa rồi ta nghe Nhạc sư muội nói thì Lệnh Hồ huynh là một nhân vật phi thường, nhưng không lộ bản tướng. Bữa trước ở ngoài miếu Dược Vương. Lệnh Hồ huynh với một chiêu kiếm đã đâm mù mắt 15 tay cao thủ hạng nhất. Kiếm thuật y xuất quỉ nhập thần, thiên hạ hiếm có. Ha ha!

Tiếng cười của gã có ý mỉa mai. Gã nói tiếp:

– Thì ra 15 vị cao thủ hạng nhất so với bọn lưu manh ở thành Lạc Dương bản lãnh còn cách xa một trời một vực. Ha ha!

Lệnh Hồ Xung cũng không nổi nóng. Hắn cười hì hì hai tay ôm đầu gối lắc lư tựa hồ coi anh em họ Vương chẳng vào đâu.

Vương Gia Thuần vâng mệnh bá phụ cùng phụ thân đến thăm Lệnh Hồ Xung.

Vương Bá Phấn và Vương Trọng Cường đã dặn gã phải lựa lời hỏi han đừng để mất lòng khách. Nhưng gã thấy Lệnh Hồ Xung ra chiều ngạo mạn thì khí tức từ từ đưa lên.

Gã nói:

– Lệnh Hồ huynh! Tiểu đệ có lời thỉnh giáo.

Lệnh Hồ Xung đáp:

– Không dám!

Vương Gia Thuần nói:

– Tiểu đệ thấy Bình Chi biểu đệ nói là lúc tệ cô trượng cô mẫu qua đời, chỉ có một mình Lệnh Hồ huynh ở bên mình hai vị để tống chung.

Lệnh Hồ Xung đáp:

– Đúng thế!

Vương Gia Thuần hỏi:

– Cô trượng và cô mẫu tiểu đệ có di ngôn cho Bình Chi biểu đệ phải không?

Lệnh Hồ Xung đáp:

– Phải!

Vương Gia Thuần hỏi:

– Vậy pho “Tịch Tà kiếm phổ” của tệ cô trượng ở đâu?

Lệnh Hồ Xung đứng phắt dậy lớn tiếng hỏi lại:

– Vương huynh bảo sao?

Vương Gia Thuần đề phòng hắn động thủ bất giác lùi lại một bước đáp:

– Cô trượng tại hạ có pho “Tịch Tà kiếm phổ” gửi Lệnh Hồ giao lại cho Bình Chi biểu đệ mà sao đến nay vẫn chưa đưa ra?

Lệnh Hồ Xung thấy gã đặt lời nói vu thì cả giận toàn thân run bần bật, hỏi lại:

– Ai có “Tịch Tà kiếm phổ” gửi tại hạ giao cho Lâm sư đệ?

Vương Gia Thuần cười đáp:

– Nếu quả không có việc đó thì sao Lệnh Hồ huynh lại chột dạ nói năng ra chiều lúng túng!

Lệnh Hồ Xung cố dằn cơn giận hỏi:

– Hai vị Vương huynh! Lệnh Hồ Xung này là khách trong tôn phủ. Hai vị nói vậy là ý kiến của lệnh tổ, lệnh tôn hay chỉ là chính hai vị tự ý nói ra?

Vương Gia Thuần đáp:

– Cái đó tiểu đệ buột miệng hỏi vậy, có chuyện gì trọng đại đâu? Câu hỏi này không có liên can gì đến gia gia cùng tổ phụ tiểu đệ cả. Có điều “Tịch Tà kiếm phổ” kiếm phổ của nhà họ Lâm ở Phúc Châu lẫy lừng thiên hạ, võ lâm đều biết tiếng. Đột nhiên Lâm cô trượng qua đời, pho “Tịch Tà kiếm phổ” là vật báu tùy thân của người không biết đi đâu mất. Bọn tiểu đệ là người chí thân muốn tra hỏi cho ra.

Lệnh Hồ Xung lại hỏi:

– Có phải tiểu Lâm tử bảo Vương huynh hỏi không? Sao gã không hỏi thắng tại hạ mà phải nhờ đến Vương huynh?…

Giả tỷ gặp lúc bình thường thì Lệnh Hồ Xung đã mắng lại ngay nhưng hiện giờ hắn đang ở vào tình thế bị hoài nghị “Kim đao Vương gia” hay “Vương thị huynh đệ” gì gì hắn chẳng thèm bận tâm, nhưng hắn nghĩ tới sư phụ, sư nương và sư muội nên nhượng bộ.

Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

– Lệnh Hồ Xung này chưa từng thấy được “Tịch Tà kiếm phổ”. Lâm tổng tiêu đầu ở Phúc Châu có di ngôn lại thì tại hạ đã nói lại từng chữ cho Lâm sư đệ biết rồi. Nếu Lệnh Hồ Xung này có lòng lừa gạt man trá thì tội đáng muôn thác, trời đất không dung.

Hắn nói rồi bắt chéo tay mà đứng, vẻ mặt hiên ngang.

Vương Gia Thuần mỉm cười nói:

– Một pho bí lục quan hệ rất trọng đại mà chỉ thề một câu mà che lấp hết được ư? Nếu vậy Lệnh Hồ huynh coi người ta là hạng ngốc cả.

Lệnh Hồ Xung vẫn cố nén giận hỏi lại:

– Theo ý Vương huynh thì phải làm thế nào?

Vương Gia Thuần đáp:

– Tiểu đệ lớn mật xin lục tìm trong mình Lệnh Hồ huynh…

Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

– Giả tỷ bữa trước Lệnh Hồ huynh bị bẩy tên lưu manh bắt giữ không nhúc nhích được thì tất bọn chúng cũng lục soát cả trong lẫn ngoài Lệnh Hồ huynh rồi.

Lệnh Hồ Xung cười nhạt hỏi:

– Các vị xục tìm trong người Lệnh Hồ Xung này… Chà chà! Vậy ra các vị coi tại hạ là một tên tiểu tặc hay sao?

Vương Gia Thuần đáp:

– Không dám. Lệnh Hồ huynh đã bảo là không lấy “Tịch Tà kiếm phổ” thì sao lại sợ người ta lục soát? Lục soát mà không thấy kiếm phổ tức là rửa sạch mối hiềm nghi có phải hay hơn không?

Lệnh Hồ Xung gật đầu nói:

– Được rồi! Vương huynh đi kêu Lâm sư đệ cùng Nhạc sư muội tới đây để bọn họ chứng kiến.

Vương Gia Thuần sợ mình bỏ đi để một mình bảo đệ Ở lại sẽ bị Lệnh Hồ Xung thừa cơ kiềm chế, mà hai người đi cả thì dĩ nhiên hắn dấu cuốn “Tịch Tà kiếm phổ” đi mất không tìm thấy được.

Gã tính vậy liền hỏi:

– Nếu Lệnh Hồ huynh không có tính giật mình thì hà tất phải kiếm đường thoái thác?

Lệnh Hồ Xung bụng bảo dạ:

– Nếu mình để chúng xục tìm trong người thì phải ở trước mặt sư phụ, sư nương và sư muội để chứng minh lòng thanh bạch cho mình. Còn hai gã này tin mình hay là không tin cũng vậy, mình gây lộn với chúng làm chỉ Nếu không có tiểu sư muội thì để hai bàn tay con chó này mó vào mình thế nào được.

Hắn nghĩ vậy liền đáp:

– Nếu chỉ có một mình Vương huynh thì e rằng không dám lục soát Lệnh Hồ Xung này.

Anh em họ Vương càng thấy Lệnh Hồ Xung không chịu cho mình xục tìm lại càng tin chắc “Tịch Tà kiếm phổ” dấu ở trong người hắn. Một là hai gã muốn tâng công với sư phụ sư bá, hai là chúng đã nghe tiếng “Tịch Tà kiếm phổ” cực kỳ lợi hại. Chúng mà tìm được kiếm phổ thì dĩ nhiên biểu đệ Lâm Bình Chi phải cho chúng mượn coi.

Vương Gia Thuần đua mắt ra hiệu cho em rồi nói:

– Lệnh Hồ huynh! Lệnh Hồ huynh đừng giở thói nhẹ không ưa lại ưa nặng. Nếu chúng ta để tổn thương đến cảm tình thì chẳng còn ra thế nào.

Hai anh em gã vừa nói vừa tiến lại gần. Vương Gia Câu phưỡn ngực xông tới.

Lệnh Hồ Xung giơ tay ra ngăn cản.

Vương Gia Câu la lên:

– Trời ơi! Ngươi định đánh ta chăng?

Gã chụp lấy cổ tay Lệnh Hồ Xung dúi xuống. Gã sợ Lệnh Hồ Xung học “Tịch Tà kiếm phổ” rồi, kiếm pháp ghê gớm thật sự thì hai anh em gã không chống nổi, nên thi triển cầm nã thủ pháp gia truyền và vận dụng đến mười thành công lực.

Lệnh Hồ Xung rất giàu kinh nghiệm lâm địch. Hắn thấy Vương Gia Công phưỡn ngực tiến lại thì biết ngay có ý không tốt. Hắn đưa tay phải ra ngăn cản là đã tàng ẩn những chiêu sau. Hắn để đối phương nắm lấy cổ tay, định xoay cánh tay hất chéo lên chuyển thế thủ thành thế công ngờ đâu nội lực hắn đã mất hết, tuy hắn xoay tay mà không phát huy được chút khí lực nào.

Bỗng nghe thấy tiếng lách cách vang lên. Những đốt xương tay phải tê dại đau không chịu nổi vì đã bị trật khớp xương.

Vương Gia Câu hạ thủ cực kỳ tàn độc. Gã đã đánh trật xương tay Lệnh Hồ Xung lại còn vặn đi một cái khiến cho khớp xương cánh tay trái ở đầu vai bị trật khớp luôn.

Gã giục Vương Gia Thuần:

– Ca ca lục soát mau đi!

Vương Gia Câu lại đưa chân trái ra để chặn phía trước hai chân Lệnh Hồ Xung đề phòng hắn co giò đả thương.

Vương Gia Thuần thò tay vào bọc Lệnh Hồ Xung móc hết đồ vặt vãnh ra. Đột nhiên gã sờ thấy một cuốn sách mỏng liền rút lấy.

Hai gã đồng thanh la:

– Đây rồi! Tìm được “Tịch Tà kiếm phổ” của Lâm cô trượng đây rồi.

Hai gã hối hả mở cuốn sách ra coi thì trang đầu viết sáu chữ “Tiếu ngạo giang hồ chi khúc” theo lối chữ triện.

Vương thị huynh đệ chữ nghĩa nông cạn. Giả tỷ sáu chữ này viết theo lối chân phương thì còn đọc được, nhưng lại còn viết theo lối chữ triện thì chẳng biết một chữ nào.

Hai gã mở xuống trang dưới thấy toàn những văn tự kỳ lạ. Chúng không biết “cầm phổ” là gì, trong lòng yên chí đây là “Tịch Tà kiếm phổ” nên không nghi ngờ gì nữa, đồng thanh lớn tiếng reo:

– “Tịch Tà kiếm phổ”! Đúng là “Tịch Tà kiếm phổ”!

Vương Gia Thuần lại nói:

– Đem vào cho gia gia coi.

Rồi gã cầm cuốn nhạc phổ lật đật ra khỏi phòng.

Vương Gia Câu đá mạnh một cước vào lưng Lệnh Hồ Xung đồng thời cả tiếng mắng nhiếc:

– Quân tiểu tặc mặt dầy!

Đoạn gã nhổ một bãi nước miếng vào mặt Lệnh Hồ Xung.

Lệnh Hồ Xung ban đầu tức như bể, ngực nhưng rồi hắn tự nhủ:

– Hai thằng nhóc này không biết gì, song tổ phụ và phụ thân chúng chắc không đến nỗi thô bỉ như vậy. Khi họ hiểu đây là cầm phổ tiêu phổ, tất đến xin lỗi ta.

Có điều hai cánh tay trật khớp đau nhói lên từng cơn. Hắn lẩm bẩm:

– Mình mất hết nội công lại gặp phải bọn lưu manh vô lại ngoài đường đánh đập, không còn chút hơi sức để chống đỡ, biến thành phế nhân rồi. Có sống ở đời cũng bằng vô dụng.

Hắn nằm duỗi dài trên giường, mồ hôi trán toát ra không ngừng.

Hồi lâu bỗng nghe có tiếng bước chân. Vương thị huynh đệ rảo bước quay trở lại.

Vương Gia Thuần cười lạt nói:

– Đi gặp gia gia ta!

Lệnh Hồ Xung tức giận đáp:

– Ta không đi! Gia gia các người đến xin lỗi ta thì thôi, ta đi gặp y làm chi.

Vương Gia Thuần và Vương Gia Câu bật lên tràng cười ha hả.

Vương Gia câu nói:

– Gia gia ta mà phải xin lỗi thằng tiểu tặc ư? Ngươi đừng có mơ mộng nữa! Đi đi!

Hai gã nắm lấy vạt áo sau lưng Lệnh Hồ Xung, nhấc bổng hắn lên đi ra khỏi phòng.

Lệnh Hồ Xung lớn tiếng thóa mạ:

– “Kim Đao Vương gia” còn tự khoe là nghĩa hiệp nữa thôi? Các người cuồng ngạo khinh người như vậy, thật là quân hèn mạt!

Vương Gia Thuần xoay tay đánh Lệnh Hồ Xung một chưởng hộc máu miệng ra.

Lệnh Hồ Xung rất đỗi quật cường, hắn vẫn thóa mạ không ngớt miệng. Hắn bị Vương thị huynh đệ xách vào nhà hoa sảnh ở phía sau.

Tại đây vợ chồng Nhạc Bất Quần cùng Vương Nguyên Bá chia ngôi chủ khách mà ngồi.

Vương Bá Phấn và Vương Trọng Cường ngồi ở mé dưới Vương Nguyên Bá.

Lệnh Hồ Xung vẫn lớn tiếng mắng nhiếc:

– “Kim đao Vương gia” là hạng đê hèn vô liêm sỉ ! Trong võ lâm chưa từng thấy ai đê mạt bẩn thỉu thế này.

Nhạc Bất Quần sa sầm nét mặt quát lớn:

– Xung nhi câm miệng đi!

Lệnh Hồ Xung nghe tiếng sư phụ quát tháo mới im tiếng không chửi bới nữa. Hắn trợn mắt lên nhìn Vương Nguyên Bá.

Vương Nguyên Bá tay cầm cuốn nhạc phổ cất tiếng hỏi:

– Lệnh Hồ hiền đệ! Pho “Tịch Tà kiếm phổ” này hiền đệ lấy được ở đâu?

Lệnh Hồ Xung ngửa mặt lên trời cười rộ. Hắn cười hoài không ngớt.

Nhạc Bất Quần liền trách mắng:

– Xung nhi! Bậc tôn trưởng hỏi ngươi, ngươi cứ thực trình bày, sao dám vô lễ thế thì còn ra thể thống gì nữa?

Lệnh Hồ Xung nói:

– Bẩm sư phụ! Sau khi đệ tử bị trọng thương, toàn thân bất lực. Hai thằng nhỏ này đối đãi với ta tử tế thế nào? Hà hà! Phép khách đãi khách trên giang hồ là thế đó!

Vương Trọng Cường lên tiếng:

– Nếu là tân khách tử tế thì nhà họ Vương chúng ta khi nào dám đắc tội? Nhưng ngươi chịu lời ủy thác của người mà lại chiếm lấy “Tịch Tà kiếm phổ” làm của mình. Đó là hành vi của quân trộm cướp.

“Kim Đao Vương gia” ta là một nhà thanh bạch ở Lạc Dương làm bằng hữu của ngươi thế nào được?

Lệnh Hồ Xung nói ;

– Tổ tôn tam đại nhà ngươi người nào cũng mồm năm miệng mười đây là “Tịch Tà kiếm phổ”. Vậy các người đã thấy qua “Tịch Tà kiếm phổ” bao giờ chưa? Sao các ngươi biết cuốn này là “Tịch Tà kiếm phổ”? Vương Trọng Cường chưng hửng đáp:

– Cuốn sách này xục tìm thấy trong mình ngươi. Nhạc sư huynh lại bảo đây không phải là võ công thư phổ của phái Hoa Sơn. Vậy nó không phải là “Tịch Tà kiếm phổ” thì còn là cái gì?

Lệnh Hồ Xung tức quá lại phì cười nói:

– Ngươi cho nó là “Tịch Tà kiếm phổ” thì nó là “Tịch Tà kiếm phổ”. Ta mong rằng “Kim Đao Vương gia” nhà ngươi theo trong đó để luyện thành một thứ kiếm pháp thiên hạ vô địch. Từ đây nhà họ Vương ở Lạc Dương nên đổi hiệu là Đao kiếm song tuyệt trong võ lâm ha! ha! ha!…

Vương Nguyên Bá nói:

– Lệnh Hồ hiền đệ! Tiểu tôn trong lúc nhất thời đắc tội với hiền đệ, hiền đệ bất tất để ý làm chi.

Người ta ai mà chẳng có lỗi lầm. Nhưng biết lỗi để mà sửa đổi cũng là hay lắm. Hiền đệ đã đưa kiếm phổ ra lại ở trước mặt lệnh sư phụ chúng ta truy cứu gì nữa? Vụ này không nên nhắc tới làm chị Để ta tiếp xương cánh tay cho hiền đệ rồi sẽ nói chuyện.

Lão nói xong rời khỏi chỗ ngồi đi về phía Lệnh Hồ Xung toan cầm lấy tay trái hắn.

Lệnh Hồ Xung lùi lại hai bước lớn tiếng:

– Khoan đã! Lệnh Hồ Xung này không để cho lão mua chuộc đâu.

Vương Nguyên Bá ngạc nhiên hỏi:

– Ta mua chuộc hiền đệ cái gì?

Lệnh Hồ Xung đáp

– Lệnh Hồ Xung này không phải là người gỗ để các người muốn bẻ thì bẻ, muốn tiếp thì tiếp.

Đoạn hắn đi sang mé tả hai bước đến trước mặt Nhạc phu nhân nói:

– Sư nương! Cánh tay đệ tử……

Hắn chưa dứt lời Nhạc phu nhân đã hiểu ý. Bà buông tiếng thở dài rồi kéo tay gã để cho những đốt xương từ khớp lại.

Lệnh Hồ Xung hai tay chỉ bị trật khớp chứ chưa bị gãy. Phàm người nào đã học phép cầm nã đều có thể tiếp cốt được. Nhạc phu nhân tiếp cốt cho Lệnh Hồ Xung không phí một chút hơi sức.

Lệnh Hồ Xung nói:

– Thưa sư nương! Đó rõ ràng là cuốn “Thất huyền cầm phổ” và “Động tiêu tiêu phổ”. Vậy mà họ Vương mắt nhìn không thấy cứ khăng khăng một mực là “Tịch Tà kiếm phổ”. Trong thiên hạ có chuyện buồn cười đến thế mới thật là kỳ!

Nhạc phu nhân hỏi Vương Nguyên Bá:

– Vương lão gia tử! Có thể cho tiểu phụ coi cuốn sách đó một chút được chăng?

Vương Nguyên Bá đáp:

– Mời Nhạc phu nhân coi đi!

Lão cầm cuốn sách đưa lại cho Nhạc phu nhân.

Nhạc phu nhân lật mấy trang coi nhưng cũng chẳng hiểu liền nói:

– Tiểu phụ chẳng hiểu gì về tiêu phổ, cầm phổ. Chỉ có kiếm phổ thì biết đôi chút. Cuốn sách này chẳng giống kiếm phổ tí nào. Vương lão gia tử! Trong tôn phủ có ai biết gảy đàn thổi tiêu thì mới tới coi là biết đích xác.

Vương Nguyên Bá có ý do dự lão chỉ sợ đúng là cầm phổ tiêu phổ thực thì nhà mình bị một phen bẽ mặt.

Vương Gia Câu ruột để ngoài da nói ngay:

– Gia gia! Trong phòng quản gia có Dịch sư gia biết thổi tiêu, mời y tới coi sẽ rõ. Đây đúng là “Tịch Tà kiếm phổ” sao lại bảo là cầm phổ, tiêu phổ được?

Vương Nguyên Bá nói:

– Trong võ lâm rất nhiều loại bí lục. Có khi người ta muốn giữ bí mật sợ kẻ khác dòm lén nên cố ý đem võ công viết theo lối khúc phổ cũng là chuyện thường chẳng có chi kỳ dị.

Nhạc phu nhân nói:

– Trong tôn phủ đã có một vị sư gia biết thổi tiêu, vậy mời y ra coi xem đây là kiếm phổ hay tiêu phổ, tất y biết rõ.

Vương Nguyên Bá không sao được đành sai Vương Gia Câu đi mời Dịch sư gia.

Dịch sư gia người gầy nhom mà bé loát choắt. Y tuổi ngoại 50. Dưới cằm lơ thơ một túm râu.

Cách ăn mặc rất chỉnh đốn.

Vương Nguyên Bá hỏi:

– Dịch sư gia! Nhờ sư gia coi xem đây có phải là cuốn cầm phổ tiêu phổ gì không?

Dịch sư gia mở mấy trang cầm phổ ra coi, lắc đầu đáp:

– Cái này vãn sinh chẳng hiểu gì hết.

Lúc y coi đến phần tiêu phổ bỗng mắt sáng lên. Miệng y cất giọng khè khè tay trái y không ngừng gõ xuống mặt bàn để đánh nhịp.

Y lẩm nhẩm một lúc rồi lắc đầu nói:

– Không được! không được!

Đoạn y đọc xuống dưới, đột nhiên tiếng cao vọt lên rồi câm tịt. Y chau mày nói:

– Trên đời quyết không có chuyện này. Cái này… cái này vãn sinh thật khó mà hiểu được.

Vương Nguyên Bá hỏi:

– Phải chăng cuốn sách này có chỗ khả nghỉ Nó khác hắn với tiêu phổ thông thường hay sao?

Dịch sư gia lại lật trang đầu phần tiêu phổ đáp:

– Mời Đông ông coi! Cung điệu chỗ này biến sang điệu chủy một cách đột ngột, rất trái với nhạc lý. Chỗ này lại chuyển sang điệu Vũ. Không có khúc nhạc này mà cách chuyển điệu lại đột ngột như vậy. Thế này thì tất nhạc cho ra thanh điệu thế nào được?

Lệnh Hồ Xung cười nói:

– Sư gia không biết thổi, biết đâu lại có người thổi được?

Dịch sư gia lắc đầu nói:

– Các hạ nói thế cũng phải. Nhưng nếu trên đời có người tấu được khúc điệu này thì vãn sinh phục sát đất, phục hết chỗ nói, trừ phi ở Đông Thành…

Vương Nguyên Bá ngắt lời:

– Sư gia bảo đây không phải là tiêu phổ thông thường hay sao? Trong thanh điệu có chỗ ống tiêu thổi không ra tiếng chứ gì?

Dịch gia gật đầu đáp:

– Đúng thế! Tiêu phổ này rất khác thường, vãn sinh quyết không thổi được, Trừ phi ở Đông Thành…

Nhạc phu nhân ngắt lời:

– – Đông Thành có vị danh sư cao thủ thổi được khúc phổ này chăng?

Dịch gia sư đáp:

– Cái đó vãn sinh không dám bảo đảm… Ở Đông Thành có Lục Trúc ông đã biết gẩy đàn lại giỏi thổi tiêu so với vãn sinh còn cao hơn nhiều, cao hơn không biết đến đâu mà nói. Vãn sinh chỉ biết thế thôi.

Vương Nguyên Bá xen vào:

– Đã là thứ tiêu khác thường thì bên trong tất có nhiều điều ngoắt nghéo.

Vương Bá Phấn ngồi yên từ nãy đến giờ chỉ lặng thinh, đột nhiên hỏi xen vào:

– Gia gia! Phe Bát quái đao ở Trịnh Châu có một bộ “Tứ môn lục hợp quốc” chẳng ghi vào một khúc phổ đấy ư?

Vương Nguyên Bá ngẩn người một chút rồi hiểu ý con cố tình đặt nên lời. Chưởng môn Trịnh Châu Bát quái đao là Mạc Tinh đã mấy đời kết thân với Kim Đao gia Vương ở Lạc Dương. Trong “Bát quái đao” chẳng có “tứ môn lục hợp cước” chi hết. Lão cũng cho là phái Hoa Sơn chuyên nghiên cứu về kiếm pháp thì các phe phái khác ghi vào nhạc phổ là chuyện thông thường chẳng có chi kỳ lạ, vậy xin thỉnh giáo Vương lão gia tử. Kiếm pháp ghi trong hai bộ kiếm nhạc phổ này là loại kiếm pháp gì?

Vương Nguyên Bá ngập ngừng:

– Cái đó… hỡi ôi! Chàng rể ta đã qua đời, những chỗ bí mật huyền diệu trong khúc phổ này ở trên đời hiện nay ngoài lão đệ ra, e không còn người thứ hai nào hiểu được.

Vương Nguyên Bá chẳng những võ công trác tuyệt, đao pháp tinh kỳ mà cách nói năng xử thế cũng là tay đáo để. Câu nói này của lão vặn ngược lại có ý khép Lệnh Hồ Xung vào tội đã học lén những yếu quyết về “Tịch Tà kiếm phổ”.

Giả tỷ Lệnh Hồ Xung muốn biện bạch chỉ cần nói huỵch toẹt ra lai lịch khúc “Tiếu Ngạo giang hồ” này, nhưng nếu tiết lộ bí mật đó thì không khỏi dính líu đến nhiều chuyện trọng đại. Vụ Mạc Đại tiên sinh đã hạ sát Đại tung dương thủ Phí Bân thế nào cũng phải nói ra. Sư phụ hắn mà biết khúc này có liên quan đến trưởng lão Ma giáo Khúc Dương tất bắt hủy đi. Như vậy hắn không giữ trung thành được với lời ủy thác của người ta.

Hắn tính vậy liền nói:

– Dịch sư gia đây đã bảo Lục Trúc ông ở Đông Thành tinh thông âm luật, sao không đem khúc này nhờ lão bình phẩm chớ?

Vương Nguyên Bá lắc đầu đáp:

– Lục Trúc ông tính tình rất là cổ quái dở điên dở khùng chẳng ai muốn lý luận với lão. Lời nói của hạng người đó mình tin sao được?

Nhạc phu nhân nói:

– Vụ này cần phải đìều tra cho ra gốc ngọn. Xung nhi là đệ tử tệ phái mà Bình Chi cũng là đệ tử tệ phái. Bọn tại hạ không thể thiên lệch được. Vậy xin cứ đưa đến Lục Trúc ông bình luận cho rõ ai phải ai quấy.

Bà không tiện nói rõ Lệnh Hồ Xung tranh chấp Kim Đao Sư Vương mà đổi ra mối tranh chấp Lệnh Hồ Xung và Lâm Bình Chi.

Nhạc Bất Quần cũng nói theo:

– Phải đó! Dịch sư gia! Phiền Dịch sư gia cho người đem kiệu đi rước Lục Trúc ông đến được chăng?

Dịch sư gia đáp:

– Lão nhân gia này tính tình cổ quái, mình không đến tận nơi đập đầu thì đừng hòng lão nhìn nhỏi đến, nhưng khi lão muốn dúng tay vào việc gì thì muốn đẩy ra cũng không được.

Nhạc phu nhân gật đầu nói:

– Nếu vậy thì lão cũng là người trong bọn ta rồi. Chắc Lục Trúc ông phải là tiền bối trong võ lâm. Sư ca!

chúng ta thật là hạng người cô lậu không biết đến lão.

Vương Nguyên Bá cười nói:

– Lục Trúc ông là tay thợ khéo. Lão chỉ biết đan giỏ dệt chiếu, có phải người võ lâm đâu. Có điều lão đánh đàn rất giỏi thổi tiêu rất hay lại biết nghề thi họa. rất nhiều người bỏ tiền ra mua tranh vẽ của lão.

Nên người địa phương rất kính trọng.